Đam Mỹ Đô Thị

Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cưới Trước Yêu Sau, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, HE.
Edit: HuynhJJ

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường.

Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng.

Giữa đứa trẻ và đại học, An Vô Dạng lựa chọn…… Giữ lại bảo bảo.

” Lão ” đàn ông nhiều tiền Hoắc Vân Xuyên năm nay ba mươi, trong nhà ra lệnh cưỡng chế năm nay phải kết hôn gấp.

Tốt, tìm một người mang về làm bọn họ tức chết thôi, cái gì, nhặt được ông “bầu”!?

Hoắc Vân Xuyên hai đầu gối rơi xuống đất: QAQ Mẹ hỏi tôi vì cái gì phải quỳ xuống giúp bà xã mang giày……

Chủ thụ ngọt văn 1V1, kết hôn trước yêu sau dưỡng bánh bao, tạm nghỉ học đại học hai năm sau đó tiểu thụ tiếp tục đi đọc.

Vô tâm không phổi trong sáng mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công

An Vô Dạng: Nhớ trước đây sinh bảo bảo chính là vì không phải đi học, bây giờ tôi vì sao lại phải ở nhà làm bài tập.

Hoắc Vân Xuyên: Ai (quanh năm suốt tháng giúp người làm bài tập biểu thị không dám nói câu nào)

Nguồn: wattpad.com/user/HuynhJJ


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiên Phong Nhất Hạc
 •  Chương: /126
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0001.mp32018-12-22 07:16
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0002.mp32018-12-22 07:17
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0003.mp32018-12-22 07:17
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0004.mp32018-12-22 07:17
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0005.mp32018-12-22 07:17
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0006.mp32018-12-22 07:17
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0007.mp32018-12-22 07:17
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0008.mp32018-12-22 07:18
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0009.mp32018-12-22 07:18
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0010.mp32018-12-22 07:18
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0011.mp32018-12-22 07:18
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0012.mp32018-12-22 07:18
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0013.mp32018-12-22 07:18
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0014.mp32018-12-22 07:18
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0015.mp32018-12-22 07:19
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0016.mp32018-12-22 07:19
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0017.mp32018-12-22 07:19
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0018.mp32018-12-22 07:19
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0019.mp32018-12-22 07:19
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0020.mp32018-12-22 07:19
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0021.mp32018-12-22 07:19
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0022.mp32018-12-22 07:20
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0023.mp32018-12-22 07:20
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0024.mp32018-12-22 07:20
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0025.mp32018-12-22 07:20
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0026.mp32018-12-22 07:20
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0027.mp32018-12-22 07:20
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0028.mp32018-12-22 07:21
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0029.mp32018-12-22 07:21
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0030.mp32018-12-22 07:21
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0031.mp32018-12-22 07:21
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0032.mp32018-12-22 07:21
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0033.mp32018-12-22 07:21
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0034.mp32018-12-22 07:22
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0035.mp32018-12-22 07:22
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0036.mp32018-12-22 07:22
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0037.mp32018-12-22 07:22
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0038.mp32018-12-22 07:23
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0039.mp32018-12-22 07:23
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0040.mp32018-12-22 07:23
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0041.mp32018-12-22 07:23
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0042.mp32018-12-22 07:23
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0043.mp32018-12-22 07:24
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0044.mp32018-12-22 07:24
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0045.mp32018-12-22 07:24
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0046.mp32018-12-22 07:24
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0047.mp32018-12-22 07:24
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0048.mp32018-12-22 07:24
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0049.mp32018-12-22 07:25
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0050.mp32018-12-22 07:25
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0051.mp32018-12-22 07:25
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0052.mp32018-12-22 07:25
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0053.mp32018-12-22 07:26
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0054.mp32018-12-22 07:26
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0055.mp32018-12-22 07:26
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0056.mp32018-12-22 07:26
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0057.mp32018-12-22 07:26
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0058.mp32018-12-22 07:27
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0059.mp32018-12-22 07:27
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0060.mp32018-12-22 07:27
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0061.mp32018-12-22 07:27
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0062.mp32018-12-22 07:28
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0063.mp32018-12-22 07:28
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0064.mp32018-12-22 07:28
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0065.mp32018-12-22 07:28
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0066.mp32018-12-22 07:28
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0067.mp32018-12-22 07:29
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0068.mp32018-12-22 07:29
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0069.mp32018-12-22 07:29
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0070.mp32018-12-22 07:29
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0071.mp32018-12-22 07:29
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0072.mp32018-12-22 07:30
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0073.mp32018-12-22 07:30
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0074.mp32018-12-22 07:30
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0075.mp32018-12-22 07:30
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0076.mp32018-12-22 07:30
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0077.mp32018-12-22 07:30
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0078.mp32018-12-22 07:31
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0079.mp32018-12-22 07:31
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0080.mp32018-12-22 07:31
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0081.mp32018-12-22 07:31
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0082.mp32018-12-22 07:31
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0083.mp32018-12-22 07:31
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0084.mp32018-12-22 07:32
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0085.mp32018-12-22 07:32
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0086.mp32018-12-22 07:32
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0087.mp32018-12-22 07:32
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0088.mp32018-12-22 07:32
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0089.mp32018-12-22 07:32
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0090.mp32018-12-22 07:33
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0091.mp32018-12-22 07:33
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0092.mp32018-12-22 07:33
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0093.mp32018-12-22 07:33
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0094.mp32018-12-22 07:33
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0095.mp32018-12-22 07:33
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0096.mp32018-12-22 07:34
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0097.mp32018-12-22 07:34
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0098.mp32018-12-22 07:34
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0099.mp32018-12-22 07:34
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0100.mp32018-12-22 07:34
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0101.mp32018-12-22 07:34
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0102.mp32018-12-22 07:35
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0103.mp32018-12-22 07:35
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0104.mp32018-12-22 07:35
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0105.mp32018-12-22 07:35
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0106.mp32018-12-22 07:35
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0107.mp32018-12-22 07:35
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0108.mp32018-12-22 07:36
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0109.mp32018-12-22 07:36
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0110.mp32018-12-22 07:36
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0111.mp32018-12-22 07:36
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0112.mp32018-12-22 07:36
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0113.mp32018-12-22 07:36
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0114.mp32018-12-22 07:37
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0115.mp32018-12-22 07:37
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0116.mp32018-12-22 07:37
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0117.mp32018-12-22 07:37
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0118.mp32018-12-22 07:37
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0119.mp32018-12-22 07:37
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0120.mp32018-12-22 07:38
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0121.mp32018-12-22 07:38
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0122.mp32018-12-22 07:38
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0123.mp32018-12-22 07:38
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0124.mp32018-12-22 07:38
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0125.mp32018-12-22 07:38
 • ga-cho-lao-cong-nha-giau-chuong-0126.mp32018-12-22 07:39
Ratings forGả Cho Lão Công Nhà Giàu

Related posts

Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Thần Cấp Đại Dược Sư

TiKay

Giải Trí Chí Tôn Vú Em

TiKay

Leave a Reply