Huyền Huyễn

Cựu Nhật Chúa Tể

Đường Văn mang theo hack, quét ngang hết thảy địch!

. . .

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Nguyệt Trung Âm
 •  Chương: /382
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hung sát án2020-09-16 08:25
 • #2: Hack2020-09-16 08:26
 • #3: Đá may mắn2020-09-16 08:26
 • #4: Bát Diện Thủ2020-09-16 08:26
 • #5: Một bước đúng chỗ!2020-09-16 08:26
 • #6: Cổ võ2020-09-16 08:26
 • #7: Đường Chính bí mật!2020-09-16 08:26
 • #8: Cự Hùng Công2020-09-16 08:27
 • #9: Tang lễ!2020-09-16 08:27
 • #10: Cự Hùng Chân Thân!2020-09-16 08:27
 • #11: Gặp phải2020-09-16 08:27
 • #12: Chiến đấu!2020-09-16 08:27
 • #13: Bí ẩn2020-09-16 08:27
 • #14: Ta muốn cùng ngươi đánh một trận!2020-09-16 08:27
 • #15: Sư phụ, ngươi già rồi!2020-09-16 08:27
 • #16: Đường Văn xuất thủ2020-09-16 08:27
 • #17: Bạo chùy!2020-09-16 08:27
 • #18: Võ Đạo đại sư!2020-09-16 08:27
 • #19: Đường Chính phiền phức2020-09-16 08:27
 • #20: Sát ý!2020-09-16 08:28
 • #21: Cuồng hóa2020-09-16 08:28
 • #22: Cổ bảo nguy cơ2020-09-16 08:28
 • #23: Nghỉ ngơi thật tốt, còn lại để cho ta tới!2020-09-16 08:28
 • #24: Cửu Đầu minh2020-09-16 08:28
 • #25: Mấu chốt2020-09-16 08:28
 • #26: Thái Long tới cửa2020-09-16 08:28
 • #27: Hai lần thức tỉnh2020-09-16 08:28
 • #28: Lưu phái sử thượng mạnh nhất!2020-09-16 08:28
 • #29: Cấp cao nhất2020-09-16 08:28
 • #30: Thôi miên2020-09-16 08:28
 • #31: Trùng hợp2020-09-16 08:28
 • #32: Kỹ năng dung hợp!2020-09-16 08:29
 • #33: Sức mạnh tâm linh!2020-09-16 08:29
 • #34: Ô Nhiễm Thể2020-09-16 08:29
 • #35: Người dị hoá!2020-09-16 08:29
 • #36: Hắn đến rồi!2020-09-16 08:29
 • #37: Quy củ, ta đến định!2020-09-16 08:29
 • #38: Kinh khủng thuật thôi miên!2020-09-16 08:29
 • #39: Thời đại trước Chúa Tể!2020-09-16 08:29
 • #40: Đại chiến Ô Nhiễm Thể!2020-09-16 08:29
 • #41: Ô nhiễm2020-09-16 08:29
 • #42: Tinh thể màu đen2020-09-16 08:29
 • #43: Quỷ dị ác mộng2020-09-16 08:29
 • #44: Phí Ân tâm nguyện2020-09-16 08:29
 • #45: Tái diễn ác mộng2020-09-16 08:30
 • #46: Mùi2020-09-16 08:30
 • #47: Ảo giác2020-09-16 08:30
 • #48: Nguy hiểm2020-09-16 08:30
 • #49: Mộng cảnh giết người2020-09-16 08:30
 • #50: Thần lực không gian2020-09-16 08:30
 • #51: Cứu người2020-09-16 08:30
 • #52: Tà Thần giáo phái2020-09-16 08:30
 • #53: Sư phụ yên tâm, ta sẽ đánh chết hắn!2020-09-16 08:30
 • #54: Tế tự2020-09-16 08:30
 • #55: Biến cố2020-09-16 08:30
 • #56: Xin giúp đỡ2020-09-16 08:31
 • #57: Hai môn cổ võ2020-09-16 08:31
 • #58: Quả hồng mềm2020-09-16 08:31
 • #59: Moura cổ bảo2020-09-16 08:31
 • #60: Súng pháo cùng quái vật2020-09-16 08:31
 • #61: Gánh không được2020-09-16 08:31
 • #62: Ai còn có thể cứu các ngươi?2020-09-16 08:31
 • #63: Hiện tại, ai mới là côn trùng?2020-09-16 08:31
 • #64: Xem ra, ngươi không phải Bất Tử Chi Thân!2020-09-16 08:31
 • #65: Giao lưu2020-09-16 08:31
 • #66: Thời đại siêu phàm!2020-09-16 08:31
 • #67: Nhỏ yếu tức là nguyên tội!2020-09-16 08:31
 • #68: Đường thị Thôi Miên Thuật chất biến!2020-09-16 08:31
 • #69: Ai ngăn cản, ta đánh chết người đó!2020-09-16 08:32
 • #70: Một quyền khả năng đánh không chết2020-09-16 08:32
 • #71: Hội giao lưu2020-09-16 08:32
 • #72: Ngươi nhận thua đi, đối thủ của ta chỉ có một cái!2020-09-16 08:32
 • #73: Trọng tài, có thể bắt đầu đi?2020-09-16 08:32
 • #74: Mộng cảnh lại đến!2020-09-16 08:32
 • #75: Một bàn tay đánh bay!2020-09-16 08:32
 • #76: Bộc phát, Võ Đạo đại sư!2020-09-16 08:32
 • #77: Cổ võ cùng súng pháo2020-09-16 08:33
 • #78: Kinh khủng Kim Thập Tam!2020-09-16 08:33
 • #79: Đến cùng ai mới là quái vật?2020-09-16 08:33
 • #80: Nghiền ép2020-09-16 08:33
 • #81: Bài Độc Công2020-09-16 08:33
 • #82: Gương mặt2020-09-16 08:33
 • #83: Môi giới2020-09-16 08:33
 • #84: Lựa chọn2020-09-16 08:33
 • #85: Chọn lựa2020-09-16 08:33
 • #86: Luyện xảy ra vấn đề2020-09-16 08:33
 • #87: Cưỡng ép dung hợp2020-09-16 08:33
 • #88: Mộng cảnh dị biến2020-09-16 08:33
 • #89: Thần dụ2020-09-16 08:33
 • #90: Pháo đài2020-09-16 08:34
 • #91: Vĩnh sinh chìa khoá2020-09-16 08:34
 • #92: Cantans2020-09-16 08:34
 • #93: Ngươi đang tìm cái chết!2020-09-16 08:34
 • #94: Toàn năng!2020-09-16 08:34
 • #95: Ba phút2020-09-16 08:34
 • #96: Sụp đổ2020-09-16 08:34
 • #97: Ba lần lột xác2020-09-16 08:34
 • #98: Tà năng vật chất cùng siêu phàm2020-09-16 08:34
 • #99: Bàn Thụ Công2020-09-16 08:34
 • #100: Trọng pháo2020-09-16 08:34
 • #101: Có lẽ, ta có thể thử một chút2020-09-16 08:34
 • #102: Đại quân chuột2020-09-16 08:34
 • #103: Đẩy ra ngoài!2020-09-16 08:35
 • #104: Hẳn là, đây là một Thần Sứ giả?2020-09-16 08:35
 • #105: Bò sữa2020-09-16 08:35
 • #106: Tà Linh giới2020-09-16 08:35
 • #107: Đại sư phía trên!2020-09-16 08:35
 • #108: Cổ võ cùng siêu phàm2020-09-16 08:35
 • #109: Đột biến2020-09-16 08:35
 • #110: Thăng cấp2020-09-16 08:35
 • #111: Như ác mộng nam nhân đến!2020-09-16 08:35
 • #112: Một trận thao tác mãnh liệt như hổ2020-09-16 08:35
 • #113: Đi theo ta đi, làm sát thủ không có tiền đồ2020-09-16 08:35
 • #114: Tai nạn!2020-09-16 08:35
 • #115: Chân Thực Chi Nhãn2020-09-16 08:35
 • #116: Địa đồ2020-09-16 08:36
 • #117: Hoặc là đi, hoặc là chết!2020-09-16 08:36
 • #118: Đường Văn trở về!2020-09-16 08:36
 • #119: Không có lần sau!2020-09-16 08:36
 • #120: Thăng cấp hoàn tất2020-09-16 08:36
 • #121: Hack có vấn đề?2020-09-16 08:36
 • #122: Thôi thăng tầng thứ năm2020-09-16 08:36
 • #123: Gặp lại Ô Nhiễm Thể!2020-09-16 08:36
 • #124: Đây là câu cá a!2020-09-16 08:36
 • #125: Bắt đầu!2020-09-16 08:36
 • #126: Điên cuồng, ngươi hút ta cũng hút!2020-09-16 08:36
 • #127: Thuế biến, Hắc Động lực trường!2020-09-16 08:36
 • #128: Đường gia2020-09-16 08:37
 • #129: Đều tới!2020-09-16 08:37
 • #130: Trọng pháo rửa sạch!2020-09-16 08:37
 • #131: Uy áp toàn trường!2020-09-16 08:37
 • #132: Võ Đạo gia!2020-09-16 08:37
 • #133: Đại chiến Hủy Diệt Giả2020-09-16 08:37
 • #134: Tình thế chắc chắn phải chết!2020-09-16 08:37
 • #135: Siêu phàm hai con đường2020-09-16 08:37
 • #136: Dị giới thông đạo2020-09-16 08:37
 • #137: Dị lực2020-09-16 08:37
 • #138: Cự Thú Ấn2020-09-16 08:37
 • #139: Con thỏ cùng cự mãng2020-09-16 08:37
 • #140: Dung hợp cự mãng2020-09-16 08:37
 • #141: Thỏ cơ bắp!2020-09-16 08:38
 • #142: Chiếm đoạt2020-09-16 08:38
 • #143: Kim Thập Tam, ngươi cái mạng này vẫn là của ta!2020-09-16 08:38
 • #144: Đánh lén2020-09-16 08:38
 • #145: Ta lựa chọn, đánh nổ ngươi!2020-09-16 08:38
 • #146: Một ngụm nuốt2020-09-16 08:38
 • #147: Không ăn cỏ con thỏ!2020-09-16 08:38
 • #148: Đánh lên Hắc Tháp sơn2020-09-16 08:38
 • #149: Xem ra các ngươi quên đi, ta cũng là Võ Đạo gia!2020-09-16 08:38
 • #150: Hạnh phúc tới quá đột ngột2020-09-16 08:38
 • #151: Liêm đao cùng chiến y2020-09-16 08:38
 • #152: Mạch nước ngầm2020-09-16 08:39
 • #153: Bọn hắn đã tới!2020-09-16 08:39
 • #154: Thu hoạch sinh mệnh!2020-09-16 08:39
 • #155: Dung hợp hai đầu hung thú2020-09-16 08:39
 • #156: Khó có thể tin cự thú hài cốt2020-09-16 08:39
 • #157: Thỏ Linh Chi Chủ lên ngôi vua!2020-09-16 08:39
 • #158: Thuế biến, cự thú sinh ra!2020-09-16 08:39
 • #159: Tiếp xuống liền giao cho ta đi2020-09-16 08:39
 • #160: Cự thú Thỏ Linh Vương!2020-09-16 08:39
 • #161: Siêu phàm chi chiến!2020-09-16 08:39
 • #162: Cựu Nhật hội2020-09-16 08:39
 • #163: Cự thú manh mối2020-09-16 08:39
 • #164: Ngả bài, ta muốn tìm Khala cự thú!2020-09-16 08:39
 • #165: Nếu như ta nói chỉ là muốn sờ sờ ngươi, ngươi tin không?2020-09-16 08:40
 • #166: Điên cuồng thôi thăng2020-09-16 08:40
 • #167: Chín tầng Bài Độc Công!2020-09-16 08:40
 • #168: Đây là một món lễ lớn a!2020-09-16 08:40
 • #169: Lỗ đen oanh sập2020-09-16 08:40
 • #170: Võ Đạo Chi Vương, Thái Thản siêu phàm2020-09-16 08:40
 • #171: Tinh Giới Chi Chủ Irwin lại đến!2020-09-16 08:40
 • #172: Các ngươi muốn chiến?2020-09-16 08:40
 • #173: Bị Võ Đạo Chi Vương chi phối sợ hãi!2020-09-16 08:40
 • #174: Võ Đạo Chi Vương, trong nháy mắt ép siêu phàm!2020-09-16 08:40
 • #175: Quá khó khăn! Coi như bật hack cũng khó!2020-09-16 08:40
 • #176: Chờ ta hỏi xong lại chết cũng không muộn!2020-09-16 08:40
 • #177: Khóa sinh mệnh2020-09-16 08:40
 • #178: Xin mời hai vị Ma Thần ra gặp một lần!2020-09-16 08:41
 • #179: Ma Thần Thể!2020-09-16 08:41
 • #180: Thái Thản chiến Ma Thần!2020-09-16 08:41
 • #181: Ta muốn sờ sờ Ma Thần Thể!2020-09-16 08:41
 • #182: Vui mừng ngoài ý muốn2020-09-16 08:41
 • #183: Chiến tranh đến rồi!2020-09-16 08:41
 • #184: Trùng kích khóa sinh mệnh!2020-09-16 08:41
 • #185: Bốn lần tính mạng chuyển tiếp, thành tựu Ma Thần!2020-09-16 08:41
 • #186: Tinh Giới Chi Chủ cầu thu lưu2020-09-16 08:41
 • #187: Siêu phàm cùng thế giới chi bí!2020-09-16 08:41
 • #188: Siêu phàm nhập chiến trường!2020-09-16 08:41
 • #189: Vu Sư giáng lâm!2020-09-16 08:41
 • #190: Ma Thần ra, tháp cao hiện!2020-09-16 08:42
 • #191: Đánh nổ Vu Sư Tháp!2020-09-16 08:42
 • #192: Đường Văn quyết định2020-09-16 08:42
 • #193: Khala cự thú, đã lâu không gặp!2020-09-16 08:42
 • #194: Khala cự thú2020-09-16 08:42
 • #195: Cự thú đều tới!2020-09-16 08:42
 • #196: "Bò sữa" căn cứ!2020-09-16 08:42
 • #197: Thỏ Linh Vương cực hạn!2020-09-16 08:42
 • #198: Bức bách2020-09-16 08:42
 • #199: Siêu phàm phía trên!2020-09-16 08:42
 • #200: Nợ nhiều không ép thân, muốn cổ võ liền đến!2020-09-16 08:42
 • #201: Còn có ai?2020-09-16 08:42
 • #202: 000 điểm năng lượng!2020-09-16 08:43
 • #203: Trở về!2020-09-16 08:43
 • #204: Tứ đại cự thú giáng lâm!2020-09-16 08:43
 • #205: Vu Sư cùng cự thú chi chiến!2020-09-16 08:43
 • #206: Đường Văn xuất thủ, lực áp Hắc Vu!2020-09-16 08:43
 • #207: Cự Thú Chi Vương, bóp nát Vu Sư Tháp!2020-09-16 08:43
 • #208: Thắng2020-09-16 08:43
 • #209: 41 tầng, cổ võ cực hạn!2020-09-16 08:43
 • #210: Đánh vỡ khóa sinh mệnh! Năm lần tính mạng chuyển tiếp!2020-09-16 08:43
 • #211: Năm lần tính mạng chuyển tiếp, siêu phàm nhập thánh!2020-09-16 08:43
 • #212: Thái Thản Thánh Thể!2020-09-16 08:43
 • #213: Giống như đụng thủng2020-09-16 08:43
 • #214: Nhất niệm giết siêu phàm!2020-09-16 08:43
 • #215: Chiến Thánh Cổ Vu Sư!2020-09-16 08:44
 • #216: Thánh Cổ Vu Sư tựa hồ cũng không quá mạnh?2020-09-16 08:44
 • #217: Tinh Giới Chi Chủ cùng Băng Chi Tôn Giả thần phục!2020-09-16 08:44
 • #218: Đường Văn2020-09-16 08:44
 • #219: Như các ngươi mong muốn!2020-09-16 08:44
 • #220: Chưởng diệt Ma Thần!2020-09-16 08:44
 • #221: Dị giới chi thần!2020-09-16 08:44
 • #222: Dị giới xâm lấn!2020-09-16 08:44
 • #223: Chư Thần Chi Vương cùng Đường Văn!2020-09-16 08:44
 • #224: Thời Không Chi Thần, anh linh gia trì!2020-09-16 08:44
 • #225: Thần cách bất diệt!2020-09-16 08:44
 • #226: Nuốt vào thần cách!2020-09-16 08:44
 • #227: Cùng thế giới hảo hảo2020-09-16 08:44
 • #228: Thủy Tổ trở về!2020-09-16 08:45
 • #229: To lớn kinh hỉ!2020-09-16 08:45
 • #230: Chân chính Ma Thần Chi Vương!2020-09-16 08:45
 • #231: Thái Thản chiến Ma Thần Chi Vương!2020-09-16 08:45
 • #232: Enron Vương mục đích2020-09-16 08:45
 • #233: Tam Nguyên giới2020-09-16 08:45
 • #234: Thu hoạch2020-09-16 08:45
 • #235: Tự sáng tạo hệ thống sức mạnh?2020-09-16 08:45
 • #236: Phệ Linh hệ thống!2020-09-16 08:45
 • #237: Kịch biến, Thâm Uyên xâm lấn!2020-09-16 08:45
 • #238: Lại nắm giữ siêu phàm chi lực?2020-09-16 08:45
 • #239: Thế Giới Bản Nguyên, Thánh Thể bạo tăng!2020-09-16 08:45
 • #240: Ác Ma đại quân, Đường Văn phẫn nộ!2020-09-16 08:46
 • #241: Trong nháy mắt diệt Ác Ma!2020-09-16 08:46
 • #242: Đường Văn là người có Hack!2020-09-16 08:46
 • #243: Địa Ma Nhân!2020-09-16 08:46
 • #244: Đường Văn sinh mệnh chi hỏa!2020-09-16 08:46
 • #245: Địa Ma Nhân vĩnh bất vi nô!2020-09-16 08:46
 • #246: Cũng nên sinh ra một tôn lãnh chúa!2020-09-16 08:46
 • #247: Địa Ma lãnh chúa!2020-09-16 08:46
 • #248: Điểm năng lượng lại không đủ2020-09-16 08:46
 • #249: Trấn áp Huyết Khô lãnh chúa!2020-09-16 08:46
 • #250: Lại gặp năng lượng!2020-09-16 08:46
 • #251: Địa Ma Vương Thể đại thành!2020-09-16 08:46
 • #252: Bốn khối xương cốt2020-09-16 08:46
 • #253: Địa Ma Vương sinh ra!2020-09-16 08:46
 • #254: Đánh nổ Huyết Hải Vương!2020-09-16 08:47
 • #255: Trở về Thông giới2020-09-16 08:47
 • #256: Cơ Giới Chi Vương, gấp trăm lần Trọng Lực Tràng!2020-09-16 08:47
 • #257: Độc bá Thâm Uyên giới!2020-09-16 08:47
 • #258: Đại lượng2020-09-16 08:47
 • #259: Tam đại siêu phàm sinh ra!2020-09-16 08:47
 • #260: Nếm thử dung hợp2020-09-16 08:47
 • #261: Tám đại Vương cấp đều tới!2020-09-16 08:47
 • #262: Chiến tám đại vương!2020-09-16 08:47
 • #263: Lĩnh vực bộc phát!2020-09-16 08:47
 • #264: Chém vương!2020-09-16 08:47
 • #265: Thâm Uyên Chi Hải2020-09-16 08:47
 • #266: Ăn mòn cùng áp lực2020-09-16 08:47
 • #267: Khủng bố quái thú2020-09-16 08:48
 • #268: Cổ thú cùng thần!2020-09-16 08:48
 • #269: Một bộ hoàn chỉnh cổ thú thi cốt!2020-09-16 08:48
 • #270: Đáy biển vết nứt!2020-09-16 08:48
 • #271: Thiên Thần giới!2020-09-16 08:48
 • #272: Nguy hiểm cùng kỳ ngộ2020-09-16 08:48
 • #273: Vương cấp tề tụ!2020-09-16 08:48
 • #274: Lưỡng giới chiến tranh bộc phát!2020-09-16 08:48
 • #275: Truyền Kỳ Pháp Sư2020-09-16 08:48
 • #276: Chém giết Truyền Kỳ!2020-09-16 08:48
 • #277: Tinh thần lực cùng Minh Tưởng Thuật!2020-09-16 08:48
 • #278: Chiến trường thôi miên, nhất niệm tự bạo!2020-09-16 08:48
 • #279: Đi lên liền quần ẩu? Thiên Thần giới đều như thế không tuân theo quy củ?2020-09-16 08:48
 • #280: Hay là phải dựa vào Địa Ma Vương!2020-09-16 08:49
 • #281: Truyền Kỳ vẫn!2020-09-16 08:49
 • #282: Điều khiển cảm giác!2020-09-16 08:49
 • #283: Chư Thần Chi Quan!2020-09-16 08:49
 • #284: Lúc nào cự sa đều có thể bay?2020-09-16 08:49
 • #285: Tinh thần uy áp, lực áp Long Đảo!2020-09-16 08:49
 • #286: Long mộ, phát hiện ngoài ý muốn!2020-09-16 08:49
 • #287: Kinh thiên đại bí!2020-09-16 08:49
 • #288: Thiên Thần giới ý chí2020-09-16 08:49
 • #289: Quyết chiến!2020-09-16 08:49
 • #290: Ta không thành thần, ai dám thành thần?2020-09-16 08:49
 • #291: Đường Văn đòn sát thủ!2020-09-16 08:50
 • #292: Đối thủ của ta thật không phải là ngươi a!2020-09-16 08:50
 • #293: Hắc Long vẫn lạc!2020-09-16 08:50
 • #294: Ta chính là muốn trở thành thần!2020-09-16 08:50
 • #295: Quay về Cổ Tu giới ( Canh 1 )2020-09-16 08:50
 • #296: Giáng lâm Tà Linh giới! ( Canh 2 )2020-09-16 08:50
 • #297: Ngay ở chỗ này thành thần! ( Canh 1 )2020-09-16 08:50
 • #298: Thành thần động tĩnh! ( Canh 2 )2020-09-16 08:50
 • #299: Cái này thành thần? ( Canh 1 )2020-09-16 08:50
 • #300: Thần quốc giáng lâm! ( Canh 2 )2020-09-16 08:50
 • #301: Đây là đang buộc ta tăng lên a! ( Canh 1 )2020-09-16 08:50
 • #302: Thần quốc xây ở chỗ nào? ( Canh 2 )2020-09-16 08:50
 • #303: Rời đi Tà Linh giới ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #304: Tạo dựng thần quốc! ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #305: Hạt phân thân! ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #306: Ta chỉ là đi Trí Tuệ Thánh Đường thương lượng một chút ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #307: Đường hội trưởng, thành thần? ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #308: Khoa Kỹ vũ trụ ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #309: Lại gặp điểm năng lượng! ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #310: Đạo tặc vũ trụ? Một viên hạt là được rồi! ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #311: Giống như vậy hạt, ngài có bao nhiêu? ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #312: Thần năng không thể ngăn lại lỗ đen? ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #313: Bóp nát lỗ đen! ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #314: Đường Văn mộng tưởng , gánh nặng đường xa a! ( Canh 2 )2020-09-16 08:52
 • #315: Thần danh Cựu Nhật! ( Canh 1 )2020-09-16 08:52
 • #316: Tinh thần lực thuế biến ( Canh 2 )2020-09-16 08:52
 • #317: Hư Thần Thể! ( Canh 1 )2020-09-16 08:52
 • #318: Hư Thần lực diệu dụng! ( Canh 2 )2020-09-16 08:52
 • #319: Hư Thần Thể khủng bố! ( Canh 1 )2020-09-16 08:52
 • #320: Tìm được! ( Canh 2 )2020-09-16 08:52
 • #321: Thần quốc a? Ta cũng có! ( Canh 1 )2020-09-16 08:52
 • #322: Chân Thần vẫn lạc! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #323: 3000 hạt tròn! ( Canh 1 )2020-09-16 08:53
 • #324: Chấn động, Vũ Trụ cùng Tà Linh giới! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #325: Cơ hội ngàn năm một thuở! ( Canh 1 )2020-09-16 08:53
 • #326: Thảm liệt thần chiến! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #327: Liên thủ chém Tà Thần! ( Canh 1 )2020-09-16 08:53
 • #328: Tà Linh giới thật quá nguy hiểm! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #329: Thế giới chính là một viên bọt khí? ( Canh 1 )2020-09-16 08:53
 • #330: 5000 hạt tròn! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #331: Mạo hiểm! ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #332: Âm Ảnh Chi Thần, ngươi thật đúng là một người tốt a! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #333: Người tốt sống không lâu ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #334: 000 hạt tròn! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #335: Xóa đi Thâm Uyên ý chí, thần quốc tiểu thành! ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #336: Quay về Tà Linh giới! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #337: Một giây hay là hai giây? ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #338: Bị 000 hạt tròn chi phối sợ hãi! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #339: Bại lộ! ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #340: Ta không chết, ai cũng vào không được! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #341: Hạt số lượng tăng vọt! ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #342: Tham lam! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #343: Hỗn Độn khách đến thăm! ( Canh 1 )2020-09-16 08:55
 • #344: Đệ nhất Tà Thần! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #345: Kinh thiên đại chiến! ( Canh 1 )2020-09-16 08:55
 • #346: Lực lượng bản nguyên nhiều đến dùng không hết! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #347: Thôn Linh tái hiện! ( Canh 1 )2020-09-16 08:55
 • #348: Thần quốc rốt cục đại thành! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #349: Lưỡng giới dung hợp, thế giới siêu năng tái hiện! ( Canh 1 )2020-09-16 08:55
 • #350: Thôn Linh tộc bại lộ! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #351: Hằng Quang Tà Thần chấn kinh! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #352: Liên thủ ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #353: Đem thần quốc lôi đi ra! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #354: Thần quốc va chạm! ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #355: Thật hút bất động a! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #356: Hư Thần Thể phát uy! ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #357: Thần phục! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #358: Muốn đi Hỗn Độn nhìn xem ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #359: Dã tâm! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #360: Duy nhất một lần giải quyết! ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #361: Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #362: Bắt đầu2020-09-16 08:56
 • #363: Mấy triệu hạt, nhị giai Chân Thần! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #364: Tiến về Hỗn Độn ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #365: Thực lực định vị! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #366: Thần thuật ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #367: Thứ nhất công phạt thần thuật! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #368: Bảy đại nhị giai Chân Thần! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #369: Lớn mật suy nghĩ! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #370: Hư không phong bạo cùng kiện thứ nhất Hỗn Độn kỳ vật! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #371: Tứ giai Chân Thần! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #372: Thực lực tăng vọt! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #373: Ta có thể giúp ngươi chống được tất cả phiền phức! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #374: Chấn động Tam Dương thành tin tức! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #375: Niềm vui ngoài ý muốn ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #376: Cuối cùng thành cửu giai! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #377: Chặn đường! ( Canh 1 )2020-09-16 08:58
 • #378: Đại sát tứ phương! ( Canh 2 )2020-09-16 08:58
 • #379: Chân Thần viên mãn? ( Canh 1 )2020-09-16 08:58
 • #380: Toàn lực đột phá! ( Canh 2 )2020-09-16 08:58
 • #381: Hỗn Độn Thể! ( Canh 1 )2020-09-16 08:58
 • #382: Truyền thuyết vĩnh hằng! ( đại kết cục )2020-09-16 08:58

Related posts

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

TiKay

Lang Vương Tổng Tài, Kiều Thê Thụ Sủng Nhược Kinh

THUYS♥️

Thương Thiên Phách Huyết

TiKay

Leave a Reply