Huyền Huyễn

Cựu Nhật Chúa Tể

Đường Văn mang theo hack, quét ngang hết thảy địch!

. . .

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nguyệt Trung Âm
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hung sát án2020-09-16 08:25
 • #2: Hack2020-09-16 08:26
 • #3: Đá may mắn2020-09-16 08:26
 • #4: Bát Diện Thủ2020-09-16 08:26
 • #5: Một bước đúng chỗ!2020-09-16 08:26
 • #6: Cổ võ2020-09-16 08:26
 • #7: Đường Chính bí mật!2020-09-16 08:26
 • #8: Cự Hùng Công2020-09-16 08:27
 • #9: Tang lễ!2020-09-16 08:27
 • #10: Cự Hùng Chân Thân!2020-09-16 08:27
 • #11: Gặp phải2020-09-16 08:27
 • #12: Chiến đấu!2020-09-16 08:27
 • #13: Bí ẩn2020-09-16 08:27
 • #14: Ta muốn cùng ngươi đánh một trận!2020-09-16 08:27
 • #15: Sư phụ, ngươi già rồi!2020-09-16 08:27
 • #16: Đường Văn xuất thủ2020-09-16 08:27
 • #17: Bạo chùy!2020-09-16 08:27
 • #18: Võ Đạo đại sư!2020-09-16 08:27
 • #19: Đường Chính phiền phức2020-09-16 08:27
 • #20: Sát ý!2020-09-16 08:28
 • #21: Cuồng hóa2020-09-16 08:28
 • #22: Cổ bảo nguy cơ2020-09-16 08:28
 • #23: Nghỉ ngơi thật tốt, còn lại để cho ta tới!2020-09-16 08:28
 • #24: Cửu Đầu minh2020-09-16 08:28
 • #25: Mấu chốt2020-09-16 08:28
 • #26: Thái Long tới cửa2020-09-16 08:28
 • #27: Hai lần thức tỉnh2020-09-16 08:28
 • #28: Lưu phái sử thượng mạnh nhất!2020-09-16 08:28
 • #29: Cấp cao nhất2020-09-16 08:28
 • #30: Thôi miên2020-09-16 08:28
 • #31: Trùng hợp2020-09-16 08:28
 • #32: Kỹ năng dung hợp!2020-09-16 08:29
 • #33: Sức mạnh tâm linh!2020-09-16 08:29
 • #34: Ô Nhiễm Thể2020-09-16 08:29
 • #35: Người dị hoá!2020-09-16 08:29
 • #36: Hắn đến rồi!2020-09-16 08:29
 • #37: Quy củ, ta đến định!2020-09-16 08:29
 • #38: Kinh khủng thuật thôi miên!2020-09-16 08:29
 • #39: Thời đại trước Chúa Tể!2020-09-16 08:29
 • #40: Đại chiến Ô Nhiễm Thể!2020-09-16 08:29
 • #41: Ô nhiễm2020-09-16 08:29
 • #42: Tinh thể màu đen2020-09-16 08:29
 • #43: Quỷ dị ác mộng2020-09-16 08:29
 • #44: Phí Ân tâm nguyện2020-09-16 08:29
 • #45: Tái diễn ác mộng2020-09-16 08:30
 • #46: Mùi2020-09-16 08:30
 • #47: Ảo giác2020-09-16 08:30
 • #48: Nguy hiểm2020-09-16 08:30
 • #49: Mộng cảnh giết người2020-09-16 08:30
 • #50: Thần lực không gian2020-09-16 08:30
 • #51: Cứu người2020-09-16 08:30
 • #52: Tà Thần giáo phái2020-09-16 08:30
 • #53: Sư phụ yên tâm, ta sẽ đánh chết hắn!2020-09-16 08:30
 • #54: Tế tự2020-09-16 08:30
 • #55: Biến cố2020-09-16 08:30
 • #56: Xin giúp đỡ2020-09-16 08:31
 • #57: Hai môn cổ võ2020-09-16 08:31
 • #58: Quả hồng mềm2020-09-16 08:31
 • #59: Moura cổ bảo2020-09-16 08:31
 • #60: Súng pháo cùng quái vật2020-09-16 08:31
 • #61: Gánh không được2020-09-16 08:31
 • #62: Ai còn có thể cứu các ngươi?2020-09-16 08:31
 • #63: Hiện tại, ai mới là côn trùng?2020-09-16 08:31
 • #64: Xem ra, ngươi không phải Bất Tử Chi Thân!2020-09-16 08:31
 • #65: Giao lưu2020-09-16 08:31
 • #66: Thời đại siêu phàm!2020-09-16 08:31
 • #67: Nhỏ yếu tức là nguyên tội!2020-09-16 08:31
 • #68: Đường thị Thôi Miên Thuật chất biến!2020-09-16 08:31
 • #69: Ai ngăn cản, ta đánh chết người đó!2020-09-16 08:32
 • #70: Một quyền khả năng đánh không chết2020-09-16 08:32
 • #71: Hội giao lưu2020-09-16 08:32
 • #72: Ngươi nhận thua đi, đối thủ của ta chỉ có một cái!2020-09-16 08:32
 • #73: Trọng tài, có thể bắt đầu đi?2020-09-16 08:32
 • #74: Mộng cảnh lại đến!2020-09-16 08:32
 • #75: Một bàn tay đánh bay!2020-09-16 08:32
 • #76: Bộc phát, Võ Đạo đại sư!2020-09-16 08:32
 • #77: Cổ võ cùng súng pháo2020-09-16 08:33
 • #78: Kinh khủng Kim Thập Tam!2020-09-16 08:33
 • #79: Đến cùng ai mới là quái vật?2020-09-16 08:33
 • #80: Nghiền ép2020-09-16 08:33
 • #81: Bài Độc Công2020-09-16 08:33
 • #82: Gương mặt2020-09-16 08:33
 • #83: Môi giới2020-09-16 08:33
 • #84: Lựa chọn2020-09-16 08:33
 • #85: Chọn lựa2020-09-16 08:33
 • #86: Luyện xảy ra vấn đề2020-09-16 08:33
 • #87: Cưỡng ép dung hợp2020-09-16 08:33
 • #88: Mộng cảnh dị biến2020-09-16 08:33
 • #89: Thần dụ2020-09-16 08:33
 • #90: Pháo đài2020-09-16 08:34
 • #91: Vĩnh sinh chìa khoá2020-09-16 08:34
 • #92: Cantans2020-09-16 08:34
 • #93: Ngươi đang tìm cái chết!2020-09-16 08:34
 • #94: Toàn năng!2020-09-16 08:34
 • #95: Ba phút2020-09-16 08:34
 • #96: Sụp đổ2020-09-16 08:34
 • #97: Ba lần lột xác2020-09-16 08:34
 • #98: Tà năng vật chất cùng siêu phàm2020-09-16 08:34
 • #99: Bàn Thụ Công2020-09-16 08:34
 • #100: Trọng pháo2020-09-16 08:34
 • #101: Có lẽ, ta có thể thử một chút2020-09-16 08:34
 • #102: Đại quân chuột2020-09-16 08:34
 • #103: Đẩy ra ngoài!2020-09-16 08:35
 • #104: Hẳn là, đây là một Thần Sứ giả?2020-09-16 08:35
 • #105: Bò sữa2020-09-16 08:35
 • #106: Tà Linh giới2020-09-16 08:35
 • #107: Đại sư phía trên!2020-09-16 08:35
 • #108: Cổ võ cùng siêu phàm2020-09-16 08:35
 • #109: Đột biến2020-09-16 08:35
 • #110: Thăng cấp2020-09-16 08:35
 • #111: Như ác mộng nam nhân đến!2020-09-16 08:35
 • #112: Một trận thao tác mãnh liệt như hổ2020-09-16 08:35
 • #113: Đi theo ta đi, làm sát thủ không có tiền đồ2020-09-16 08:35
 • #114: Tai nạn!2020-09-16 08:35
 • #115: Chân Thực Chi Nhãn2020-09-16 08:35
 • #116: Địa đồ2020-09-16 08:36
 • #117: Hoặc là đi, hoặc là chết!2020-09-16 08:36
 • #118: Đường Văn trở về!2020-09-16 08:36
 • #119: Không có lần sau!2020-09-16 08:36
 • #120: Thăng cấp hoàn tất2020-09-16 08:36
 • #121: Hack có vấn đề?2020-09-16 08:36
 • #122: Thôi thăng tầng thứ năm2020-09-16 08:36
 • #123: Gặp lại Ô Nhiễm Thể!2020-09-16 08:36
 • #124: Đây là câu cá a!2020-09-16 08:36
 • #125: Bắt đầu!2020-09-16 08:36
 • #126: Điên cuồng, ngươi hút ta cũng hút!2020-09-16 08:36
 • #127: Thuế biến, Hắc Động lực trường!2020-09-16 08:36
 • #128: Đường gia2020-09-16 08:37
 • #129: Đều tới!2020-09-16 08:37
 • #130: Trọng pháo rửa sạch!2020-09-16 08:37
 • #131: Uy áp toàn trường!2020-09-16 08:37
 • #132: Võ Đạo gia!2020-09-16 08:37
 • #133: Đại chiến Hủy Diệt Giả2020-09-16 08:37
 • #134: Tình thế chắc chắn phải chết!2020-09-16 08:37
 • #135: Siêu phàm hai con đường2020-09-16 08:37
 • #136: Dị giới thông đạo2020-09-16 08:37
 • #137: Dị lực2020-09-16 08:37
 • #138: Cự Thú Ấn2020-09-16 08:37
 • #139: Con thỏ cùng cự mãng2020-09-16 08:37
 • #140: Dung hợp cự mãng2020-09-16 08:37
 • #141: Thỏ cơ bắp!2020-09-16 08:38
 • #142: Chiếm đoạt2020-09-16 08:38
 • #143: Kim Thập Tam, ngươi cái mạng này vẫn là của ta!2020-09-16 08:38
 • #144: Đánh lén2020-09-16 08:38
 • #145: Ta lựa chọn, đánh nổ ngươi!2020-09-16 08:38
 • #146: Một ngụm nuốt2020-09-16 08:38
 • #147: Không ăn cỏ con thỏ!2020-09-16 08:38
 • #148: Đánh lên Hắc Tháp sơn2020-09-16 08:38
 • #149: Xem ra các ngươi quên đi, ta cũng là Võ Đạo gia!2020-09-16 08:38
 • #150: Hạnh phúc tới quá đột ngột2020-09-16 08:38
 • #151: Liêm đao cùng chiến y2020-09-16 08:38
 • #152: Mạch nước ngầm2020-09-16 08:39
 • #153: Bọn hắn đã tới!2020-09-16 08:39
 • #154: Thu hoạch sinh mệnh!2020-09-16 08:39
 • #155: Dung hợp hai đầu hung thú2020-09-16 08:39
 • #156: Khó có thể tin cự thú hài cốt2020-09-16 08:39
 • #157: Thỏ Linh Chi Chủ lên ngôi vua!2020-09-16 08:39
 • #158: Thuế biến, cự thú sinh ra!2020-09-16 08:39
 • #159: Tiếp xuống liền giao cho ta đi2020-09-16 08:39
 • #160: Cự thú Thỏ Linh Vương!2020-09-16 08:39
 • #161: Siêu phàm chi chiến!2020-09-16 08:39
 • #162: Cựu Nhật hội2020-09-16 08:39
 • #163: Cự thú manh mối2020-09-16 08:39
 • #164: Ngả bài, ta muốn tìm Khala cự thú!2020-09-16 08:39
 • #165: Nếu như ta nói chỉ là muốn sờ sờ ngươi, ngươi tin không?2020-09-16 08:40
 • #166: Điên cuồng thôi thăng2020-09-16 08:40
 • #167: Chín tầng Bài Độc Công!2020-09-16 08:40
 • #168: Đây là một món lễ lớn a!2020-09-16 08:40
 • #169: Lỗ đen oanh sập2020-09-16 08:40
 • #170: Võ Đạo Chi Vương, Thái Thản siêu phàm2020-09-16 08:40
 • #171: Tinh Giới Chi Chủ Irwin lại đến!2020-09-16 08:40
 • #172: Các ngươi muốn chiến?2020-09-16 08:40
 • #173: Bị Võ Đạo Chi Vương chi phối sợ hãi!2020-09-16 08:40
 • #174: Võ Đạo Chi Vương, trong nháy mắt ép siêu phàm!2020-09-16 08:40
 • #175: Quá khó khăn! Coi như bật hack cũng khó!2020-09-16 08:40
 • #176: Chờ ta hỏi xong lại chết cũng không muộn!2020-09-16 08:40
 • #177: Khóa sinh mệnh2020-09-16 08:40
 • #178: Xin mời hai vị Ma Thần ra gặp một lần!2020-09-16 08:41
 • #179: Ma Thần Thể!2020-09-16 08:41
 • #180: Thái Thản chiến Ma Thần!2020-09-16 08:41
 • #181: Ta muốn sờ sờ Ma Thần Thể!2020-09-16 08:41
 • #182: Vui mừng ngoài ý muốn2020-09-16 08:41
 • #183: Chiến tranh đến rồi!2020-09-16 08:41
 • #184: Trùng kích khóa sinh mệnh!2020-09-16 08:41
 • #185: Bốn lần tính mạng chuyển tiếp, thành tựu Ma Thần!2020-09-16 08:41
 • #186: Tinh Giới Chi Chủ cầu thu lưu2020-09-16 08:41
 • #187: Siêu phàm cùng thế giới chi bí!2020-09-16 08:41
 • #188: Siêu phàm nhập chiến trường!2020-09-16 08:41
 • #189: Vu Sư giáng lâm!2020-09-16 08:41
 • #190: Ma Thần ra, tháp cao hiện!2020-09-16 08:42
 • #191: Đánh nổ Vu Sư Tháp!2020-09-16 08:42
 • #192: Đường Văn quyết định2020-09-16 08:42
 • #193: Khala cự thú, đã lâu không gặp!2020-09-16 08:42
 • #194: Khala cự thú2020-09-16 08:42
 • #195: Cự thú đều tới!2020-09-16 08:42
 • #196: "Bò sữa" căn cứ!2020-09-16 08:42
 • #197: Thỏ Linh Vương cực hạn!2020-09-16 08:42
 • #198: Bức bách2020-09-16 08:42
 • #199: Siêu phàm phía trên!2020-09-16 08:42
 • #200: Nợ nhiều không ép thân, muốn cổ võ liền đến!2020-09-16 08:42
 • #201: Còn có ai?2020-09-16 08:42
 • #202: 000 điểm năng lượng!2020-09-16 08:43
 • #203: Trở về!2020-09-16 08:43
 • #204: Tứ đại cự thú giáng lâm!2020-09-16 08:43
 • #205: Vu Sư cùng cự thú chi chiến!2020-09-16 08:43
 • #206: Đường Văn xuất thủ, lực áp Hắc Vu!2020-09-16 08:43
 • #207: Cự Thú Chi Vương, bóp nát Vu Sư Tháp!2020-09-16 08:43
 • #208: Thắng2020-09-16 08:43
 • #209: 41 tầng, cổ võ cực hạn!2020-09-16 08:43
 • #210: Đánh vỡ khóa sinh mệnh! Năm lần tính mạng chuyển tiếp!2020-09-16 08:43
 • #211: Năm lần tính mạng chuyển tiếp, siêu phàm nhập thánh!2020-09-16 08:43
 • #212: Thái Thản Thánh Thể!2020-09-16 08:43
 • #213: Giống như đụng thủng2020-09-16 08:43
 • #214: Nhất niệm giết siêu phàm!2020-09-16 08:43
 • #215: Chiến Thánh Cổ Vu Sư!2020-09-16 08:44
 • #216: Thánh Cổ Vu Sư tựa hồ cũng không quá mạnh?2020-09-16 08:44
 • #217: Tinh Giới Chi Chủ cùng Băng Chi Tôn Giả thần phục!2020-09-16 08:44
 • #218: Đường Văn2020-09-16 08:44
 • #219: Như các ngươi mong muốn!2020-09-16 08:44
 • #220: Chưởng diệt Ma Thần!2020-09-16 08:44
 • #221: Dị giới chi thần!2020-09-16 08:44
 • #222: Dị giới xâm lấn!2020-09-16 08:44
 • #223: Chư Thần Chi Vương cùng Đường Văn!2020-09-16 08:44
 • #224: Thời Không Chi Thần, anh linh gia trì!2020-09-16 08:44
 • #225: Thần cách bất diệt!2020-09-16 08:44
 • #226: Nuốt vào thần cách!2020-09-16 08:44
 • #227: Cùng thế giới hảo hảo2020-09-16 08:44
 • #228: Thủy Tổ trở về!2020-09-16 08:45
 • #229: To lớn kinh hỉ!2020-09-16 08:45
 • #230: Chân chính Ma Thần Chi Vương!2020-09-16 08:45
 • #231: Thái Thản chiến Ma Thần Chi Vương!2020-09-16 08:45
 • #232: Enron Vương mục đích2020-09-16 08:45
 • #233: Tam Nguyên giới2020-09-16 08:45
 • #234: Thu hoạch2020-09-16 08:45
 • #235: Tự sáng tạo hệ thống sức mạnh?2020-09-16 08:45
 • #236: Phệ Linh hệ thống!2020-09-16 08:45
 • #237: Kịch biến, Thâm Uyên xâm lấn!2020-09-16 08:45
 • #238: Lại nắm giữ siêu phàm chi lực?2020-09-16 08:45
 • #239: Thế Giới Bản Nguyên, Thánh Thể bạo tăng!2020-09-16 08:45
 • #240: Ác Ma đại quân, Đường Văn phẫn nộ!2020-09-16 08:46
 • #241: Trong nháy mắt diệt Ác Ma!2020-09-16 08:46
 • #242: Đường Văn là người có Hack!2020-09-16 08:46
 • #243: Địa Ma Nhân!2020-09-16 08:46
 • #244: Đường Văn sinh mệnh chi hỏa!2020-09-16 08:46
 • #245: Địa Ma Nhân vĩnh bất vi nô!2020-09-16 08:46
 • #246: Cũng nên sinh ra một tôn lãnh chúa!2020-09-16 08:46
 • #247: Địa Ma lãnh chúa!2020-09-16 08:46
 • #248: Điểm năng lượng lại không đủ2020-09-16 08:46
 • #249: Trấn áp Huyết Khô lãnh chúa!2020-09-16 08:46
 • #250: Lại gặp năng lượng!2020-09-16 08:46
 • #251: Địa Ma Vương Thể đại thành!2020-09-16 08:46
 • #252: Bốn khối xương cốt2020-09-16 08:46
 • #253: Địa Ma Vương sinh ra!2020-09-16 08:46
 • #254: Đánh nổ Huyết Hải Vương!2020-09-16 08:47
 • #255: Trở về Thông giới2020-09-16 08:47
 • #256: Cơ Giới Chi Vương, gấp trăm lần Trọng Lực Tràng!2020-09-16 08:47
 • #257: Độc bá Thâm Uyên giới!2020-09-16 08:47
 • #258: Đại lượng2020-09-16 08:47
 • #259: Tam đại siêu phàm sinh ra!2020-09-16 08:47
 • #260: Nếm thử dung hợp2020-09-16 08:47
 • #261: Tám đại Vương cấp đều tới!2020-09-16 08:47
 • #262: Chiến tám đại vương!2020-09-16 08:47
 • #263: Lĩnh vực bộc phát!2020-09-16 08:47
 • #264: Chém vương!2020-09-16 08:47
 • #265: Thâm Uyên Chi Hải2020-09-16 08:47
 • #266: Ăn mòn cùng áp lực2020-09-16 08:47
 • #267: Khủng bố quái thú2020-09-16 08:48
 • #268: Cổ thú cùng thần!2020-09-16 08:48
 • #269: Một bộ hoàn chỉnh cổ thú thi cốt!2020-09-16 08:48
 • #270: Đáy biển vết nứt!2020-09-16 08:48
 • #271: Thiên Thần giới!2020-09-16 08:48
 • #272: Nguy hiểm cùng kỳ ngộ2020-09-16 08:48
 • #273: Vương cấp tề tụ!2020-09-16 08:48
 • #274: Lưỡng giới chiến tranh bộc phát!2020-09-16 08:48
 • #275: Truyền Kỳ Pháp Sư2020-09-16 08:48
 • #276: Chém giết Truyền Kỳ!2020-09-16 08:48
 • #277: Tinh thần lực cùng Minh Tưởng Thuật!2020-09-16 08:48
 • #278: Chiến trường thôi miên, nhất niệm tự bạo!2020-09-16 08:48
 • #279: Đi lên liền quần ẩu? Thiên Thần giới đều như thế không tuân theo quy củ?2020-09-16 08:48
 • #280: Hay là phải dựa vào Địa Ma Vương!2020-09-16 08:49
 • #281: Truyền Kỳ vẫn!2020-09-16 08:49
 • #282: Điều khiển cảm giác!2020-09-16 08:49
 • #283: Chư Thần Chi Quan!2020-09-16 08:49
 • #284: Lúc nào cự sa đều có thể bay?2020-09-16 08:49
 • #285: Tinh thần uy áp, lực áp Long Đảo!2020-09-16 08:49
 • #286: Long mộ, phát hiện ngoài ý muốn!2020-09-16 08:49
 • #287: Kinh thiên đại bí!2020-09-16 08:49
 • #288: Thiên Thần giới ý chí2020-09-16 08:49
 • #289: Quyết chiến!2020-09-16 08:49
 • #290: Ta không thành thần, ai dám thành thần?2020-09-16 08:49
 • #291: Đường Văn đòn sát thủ!2020-09-16 08:50
 • #292: Đối thủ của ta thật không phải là ngươi a!2020-09-16 08:50
 • #293: Hắc Long vẫn lạc!2020-09-16 08:50
 • #294: Ta chính là muốn trở thành thần!2020-09-16 08:50
 • #295: Quay về Cổ Tu giới ( Canh 1 )2020-09-16 08:50
 • #296: Giáng lâm Tà Linh giới! ( Canh 2 )2020-09-16 08:50
 • #297: Ngay ở chỗ này thành thần! ( Canh 1 )2020-09-16 08:50
 • #298: Thành thần động tĩnh! ( Canh 2 )2020-09-16 08:50
 • #299: Cái này thành thần? ( Canh 1 )2020-09-16 08:50
 • #300: Thần quốc giáng lâm! ( Canh 2 )2020-09-16 08:50
 • #301: Đây là đang buộc ta tăng lên a! ( Canh 1 )2020-09-16 08:50
 • #302: Thần quốc xây ở chỗ nào? ( Canh 2 )2020-09-16 08:50
 • #303: Rời đi Tà Linh giới ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #304: Tạo dựng thần quốc! ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #305: Hạt phân thân! ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #306: Ta chỉ là đi Trí Tuệ Thánh Đường thương lượng một chút ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #307: Đường hội trưởng, thành thần? ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #308: Khoa Kỹ vũ trụ ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #309: Lại gặp điểm năng lượng! ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #310: Đạo tặc vũ trụ? Một viên hạt là được rồi! ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #311: Giống như vậy hạt, ngài có bao nhiêu? ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #312: Thần năng không thể ngăn lại lỗ đen? ( Canh 2 )2020-09-16 08:51
 • #313: Bóp nát lỗ đen! ( Canh 1 )2020-09-16 08:51
 • #314: Đường Văn mộng tưởng , gánh nặng đường xa a! ( Canh 2 )2020-09-16 08:52
 • #315: Thần danh Cựu Nhật! ( Canh 1 )2020-09-16 08:52
 • #316: Tinh thần lực thuế biến ( Canh 2 )2020-09-16 08:52
 • #317: Hư Thần Thể! ( Canh 1 )2020-09-16 08:52
 • #318: Hư Thần lực diệu dụng! ( Canh 2 )2020-09-16 08:52
 • #319: Hư Thần Thể khủng bố! ( Canh 1 )2020-09-16 08:52
 • #320: Tìm được! ( Canh 2 )2020-09-16 08:52
 • #321: Thần quốc a? Ta cũng có! ( Canh 1 )2020-09-16 08:52
 • #322: Chân Thần vẫn lạc! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #323: 3000 hạt tròn! ( Canh 1 )2020-09-16 08:53
 • #324: Chấn động, Vũ Trụ cùng Tà Linh giới! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #325: Cơ hội ngàn năm một thuở! ( Canh 1 )2020-09-16 08:53
 • #326: Thảm liệt thần chiến! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #327: Liên thủ chém Tà Thần! ( Canh 1 )2020-09-16 08:53
 • #328: Tà Linh giới thật quá nguy hiểm! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #329: Thế giới chính là một viên bọt khí? ( Canh 1 )2020-09-16 08:53
 • #330: 5000 hạt tròn! ( Canh 2 )2020-09-16 08:53
 • #331: Mạo hiểm! ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #332: Âm Ảnh Chi Thần, ngươi thật đúng là một người tốt a! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #333: Người tốt sống không lâu ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #334: 000 hạt tròn! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #335: Xóa đi Thâm Uyên ý chí, thần quốc tiểu thành! ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #336: Quay về Tà Linh giới! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #337: Một giây hay là hai giây? ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #338: Bị 000 hạt tròn chi phối sợ hãi! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #339: Bại lộ! ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #340: Ta không chết, ai cũng vào không được! ( Canh 2 )2020-09-16 08:54
 • #341: Hạt số lượng tăng vọt! ( Canh 1 )2020-09-16 08:54
 • #342: Tham lam! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #343: Hỗn Độn khách đến thăm! ( Canh 1 )2020-09-16 08:55
 • #344: Đệ nhất Tà Thần! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #345: Kinh thiên đại chiến! ( Canh 1 )2020-09-16 08:55
 • #346: Lực lượng bản nguyên nhiều đến dùng không hết! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #347: Thôn Linh tái hiện! ( Canh 1 )2020-09-16 08:55
 • #348: Thần quốc rốt cục đại thành! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #349: Lưỡng giới dung hợp, thế giới siêu năng tái hiện! ( Canh 1 )2020-09-16 08:55
 • #350: Thôn Linh tộc bại lộ! ( Canh 2 )2020-09-16 08:55
 • #351: Hằng Quang Tà Thần chấn kinh! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #352: Liên thủ ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #353: Đem thần quốc lôi đi ra! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #354: Thần quốc va chạm! ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #355: Thật hút bất động a! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #356: Hư Thần Thể phát uy! ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #357: Thần phục! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #358: Muốn đi Hỗn Độn nhìn xem ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #359: Dã tâm! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #360: Duy nhất một lần giải quyết! ( Canh 2 )2020-09-16 08:56
 • #361: Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #362: Bắt đầu2020-09-16 08:56
 • #363: Mấy triệu hạt, nhị giai Chân Thần! ( Canh 1 )2020-09-16 08:56
 • #364: Tiến về Hỗn Độn ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #365: Thực lực định vị! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #366: Thần thuật ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #367: Thứ nhất công phạt thần thuật! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #368: Bảy đại nhị giai Chân Thần! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #369: Lớn mật suy nghĩ! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #370: Hư không phong bạo cùng kiện thứ nhất Hỗn Độn kỳ vật! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #371: Tứ giai Chân Thần! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #372: Thực lực tăng vọt! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #373: Ta có thể giúp ngươi chống được tất cả phiền phức! ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #374: Chấn động Tam Dương thành tin tức! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #375: Niềm vui ngoài ý muốn ( Canh 1 )2020-09-16 08:57
 • #376: Cuối cùng thành cửu giai! ( Canh 2 )2020-09-16 08:57
 • #377: Chặn đường! ( Canh 1 )2020-09-16 08:58
 • #378: Đại sát tứ phương! ( Canh 2 )2020-09-16 08:58
 • #379: Chân Thần viên mãn? ( Canh 1 )2020-09-16 08:58
 • #380: Toàn lực đột phá! ( Canh 2 )2020-09-16 08:58
 • #381: Hỗn Độn Thể! ( Canh 1 )2020-09-16 08:58
 • #382: Truyền thuyết vĩnh hằng! ( đại kết cục )2020-09-16 08:58

Related posts

Vũ Thần Không Gian

TiKay

Daddy Khoa Kỹ Võ Đạo Quán

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

TiKay

Vô Địch Chí Tôn Thái Tử Gia

TiKay

Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank

TiKay

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

TiKay

Leave a Reply