Lịch Sử

Đại Đường Bắt Đầu Từ Đánh Dấu Huyền Vũ Môn

Đại Đường Bắt Đầu Từ Đánh Dấu Huyền Vũ Môn

Xuyên việt trở thành quan Đệ nhị, vốn chỉ muốn có thể Ngồi ăn rồi chờ chết.

Kết quả phát hiện cha già lại đứng sai đội rồi.

Ngày mai sẽ là Huyền Vũ Môn chi biến, làm sao bây giờ?

Gia có gào khóc đòi ăn đệ đệ muội muội, trong lòng Tần Hiệp Đạo hung ác, xách đại đao xông về Tần Vương phủ…

Một mũi tên cứu Lý Thế Dân, đoạt Huyền Vũ Môn chi biến đầu công!

// thành tích bên trung cũng khá tốt, đọc giải trí mùa dịch ok

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Lưu Liên Quái Thú
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Tam Quốc Chi Thục Hán Ta Làm Chủ

TiKay

Tam Quốc Cơ Mật (Thượng): Long Nạn Nhật

TiKay

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

TiKay

Tam Quốc Chi Từ Tiểu Binh Bắt Đầu Vô Địch

TiKay

Leave a Reply