Lịch Sử

Đại Đường Bắt Đầu Từ Đánh Dấu Huyền Vũ Môn

Đại Đường Bắt Đầu Từ Đánh Dấu Huyền Vũ Môn

Xuyên việt trở thành quan Đệ nhị, vốn chỉ muốn có thể Ngồi ăn rồi chờ chết.

Kết quả phát hiện cha già lại đứng sai đội rồi.

Ngày mai sẽ là Huyền Vũ Môn chi biến, làm sao bây giờ?

Gia có gào khóc đòi ăn đệ đệ muội muội, trong lòng Tần Hiệp Đạo hung ác, xách đại đao xông về Tần Vương phủ…

Một mũi tên cứu Lý Thế Dân, đoạt Huyền Vũ Môn chi biến đầu công!

// thành tích bên trung cũng khá tốt, đọc giải trí mùa dịch ok

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Lưu Liên Quái Thú
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Hàn Môn Kiêu Sĩ

TiKay

Đường Chuyên

TiKay

Tiền Nhiều Để Làm Gì

TiKay

Tam Quốc Chi Thục Hán Ta Làm Chủ

TiKay

Đại Đường Chi Thần Cấp Phò Mã Gia

TiKay

Đại Đường Danh Vọng Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply