Khoa Huyễn

Đại Lão Đâu Đâu Cũng Có

Công nguyên năm 2500, nhân loại chăm chỉ không ngừng thăm dò ngoài không gian rốt cục có tín hiệu phản hồi về đến, từ đó, một trận lấy Địa cầu số liệu hóa làm điểm xuất phát văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn bắt đầu rồi.

(tận thế + tinh tế, bài này đơn thuần hư cấu, cùng hiện thực không quan hệ. )

Nguồn: nuhiep.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Đạm Đạm Trúc Quân
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trở lại2021-02-11 21:26
 • #2: Phản công2021-02-11 21:27
 • #3: Địa Hạ thành2021-02-11 21:27
 • #4: Trí não2021-02-11 21:27
 • #5: Căn cứ ngoài hành tinh2021-02-11 21:27
 • #6: Nguy hiểm Địa cầu2021-02-11 21:27
 • #7: Quét ngang2021-02-11 21:27
 • #8: Đánh quái thăng cấp2021-02-11 21:27
 • #9: Lâm Ngọc Thành2021-02-11 21:28
 • #10: Đi săn đoàn2021-02-11 21:28
 • #11: Nhân Sâm tinh chất dịch2021-02-11 21:28
 • #12: Tùy tùng2021-02-11 21:28
 • #13: Đồ sát chi hoạn2021-02-11 21:28
 • #14: Tìm hiểu2021-02-11 21:28
 • #15: Giết chính là2021-02-11 21:28
 • #16: Đối chiến cấp 3 biến dị chó săn2021-02-11 21:29
 • #17: Điểm kinh nghiệm tăng vọt2021-02-11 21:29
 • #18: Biến dị sữa ong chúa2021-02-11 21:29
 • #19: Ranh giới cuối cùng2021-02-11 21:29
 • #20: Được lợi2021-02-11 21:29
 • #21: Giữ lại2021-02-11 21:29
 • #22: Phá vỡ2021-02-11 21:29
 • #23: Xu lợi tránh hại2021-02-11 21:30
 • #24: Biến dị chuột triều2021-02-11 21:30
 • #25: Người tốt2021-02-11 21:30
 • #26: Đáng giá không?2021-02-11 21:30
 • #27: Về2021-02-11 21:30
 • #28: Sinh tồn khó2021-02-11 21:30
 • #29: Nói nhảm quá nhiều2021-02-11 21:31
 • #30: Sinh mạng thể chênh lệch2021-02-11 21:31
 • #31: Ngoài hành tinh thương thành2021-02-11 21:31
 • #32: Đáng chú ý2021-02-11 21:31
 • #33: Dị quả tin tức2021-02-11 21:31
 • #34: Lại đẹp lại táp2021-02-11 21:31
 • #35: Ẩn hình đại lão2021-02-11 21:31
 • #36: Bảng xếp hạng2021-02-11 21:31
 • #37: Đại chiến biến dị ong mật2021-02-11 21:32
 • #38: Địa Cầu thôn2021-02-11 21:32
 • #39: Họa phong trở nên có chút nhanh2021-02-11 21:32
 • #40: Tinh thần lá cây2021-02-11 21:32
 • #41: Cơ hội2021-02-11 21:32
 • #42: Tiên đoán2021-02-11 21:32
 • #43: Thần khí2021-02-11 21:32
 • #44: Sinh mạng thể tiến hóa2021-02-11 21:32
 • #45: Không thể nào là Thư Hinh2021-02-11 21:32
 • #46: Ai giết ai?2021-02-11 21:33
 • #47: Tinh thần lực công kích2021-02-11 21:33
 • #48: Quật khởi Địa Võng đi săn đoàn2021-02-11 21:33
 • #49: Thu hoạch2021-02-11 21:33
 • #50: Kinh khủng2021-02-11 21:33
 • #51: Trở lại thời đại Jurassic2021-02-11 21:33
 • #52: Miểu sát2021-02-11 21:33
 • #53: Thần bí đại lão2021-02-11 21:33
 • #54: Ta là Thư Lỗi muội muội2021-02-11 21:34
 • #55: Huynh muội gặp nhau2021-02-11 21:34
 • #56: Uy phong2021-02-11 21:34
 • #57: Tiến hóa ao2021-02-11 21:34
 • #58: Thiết Phiến công chúa2021-02-11 21:34
 • #59: Địa cầu đội2021-02-11 21:34
 • #60: Đầm tiến hóa đỏ2021-02-11 21:34
 • #61: Gân gà2021-02-11 21:34
 • #62: Tiến hóa chi nhãn2021-02-11 21:34
 • #63: Một đầu cá muối2021-02-11 21:35
 • #64: Đại lão ẩn hiện2021-02-11 21:35
 • #65: Danh ngạch2021-02-11 21:35
 • #66: Còn có tốt hơn2021-02-11 21:35
 • #67: Thăm dò2021-02-11 21:35
 • #68: Heo đồng đội2021-02-11 21:35
 • #69: Có chí khí2021-02-11 21:35
 • #70: Đối với mình phụ trách2021-02-11 21:36
 • #71: Thứ hai sát2021-02-11 21:36
 • #72: Tinh thần sách tạp2021-02-11 21:36
 • #73: Trong nháy mắt học tập2021-02-11 21:36
 • #74: Thần Thương2021-02-11 21:36
 • #75: Cấp 5 cá sấu biến dị2021-02-11 21:36
 • #76: Trung đẳng sinh mạng thể2021-02-11 21:36
 • #77: Trọng thương2021-02-11 21:36
 • #78: Tiếp nhận2021-02-11 21:36
 • #79: Thủ tụ2021-02-11 21:36
 • #80: Cảm giác nguy cơ2021-02-11 21:37
 • #81: Sinh Mệnh quả2021-02-11 21:37
 • #82: Nam nữ chủ2021-02-11 21:37
 • #83: Ngòi nổ2021-02-11 21:37
 • #84: Có tốt có xấu2021-02-11 21:37
 • #85: Giết2021-02-11 21:38
 • #86: Biện pháp2021-02-11 21:38
 • #87: Săn giết2021-02-11 21:38
 • #88: Không nên đắc tội nữ nhân2021-02-11 21:38
 • #89: Tình huống chính là như thế cái tình huống2021-02-11 21:38
 • #90: Nuôi cổ2021-02-11 21:38
 • #91: Đại lão ẩn hiện2021-02-11 21:38
 • #92: Giao dịch2021-02-11 21:39
 • #93: Ao tạo hình2021-02-11 21:39
 • #94: Thể chất cấp 62021-02-11 21:39
 • #95: Hùng tâm tráng chí2021-02-11 21:39
 • #96: Bao nuôi2021-02-11 21:39
 • #97: Công thành2021-02-11 21:39
 • #98: Đồng tâm hiệp lực2021-02-11 21:40
 • #99: Dẫn quái (cảm tạ Winnilikes khen thưởng)2021-02-11 21:40
 • #100: Đánh cắp2021-02-11 21:40
 • #101: Vây công2021-02-11 21:40
 • #102: Tiên đoán đại sư2021-02-11 21:41
 • #103: Dương mưu2021-02-11 21:41
 • #104: Cổ quái2021-02-11 21:41
 • #105: Hồn cá2021-02-11 21:41
 • #106: Nấu canh cá2021-02-11 21:41
 • #107: Tinh thần lực hấp thu giới hạn2021-02-11 21:41
 • #108: Tinh hạm giáng lâm2021-02-11 21:41
 • #109: Địa chấn (cầu thủ đặt trước)2021-02-11 21:41
 • #110: Cảnh báo vang2021-02-11 21:41
 • #111: Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn2021-02-11 21:42
 • #112: Thời không đoàn tàu2021-02-11 21:42
 • #113: Lên xe2021-02-11 21:42
 • #114: Tinh thần Thư Tịch2021-02-11 21:42
 • #115: Kim hệ tinh quả2021-02-11 21:42
 • #116: Nữ nhân đánh nhau (cảm tạ Winnilikes khen thưởng 1)2021-02-11 21:42
 • #117: Quang Giáp2021-02-11 21:42
 • #118: Nhận sai2021-02-11 21:42
 • #119: Không chân thực (cảm tạ Winnilikes khen thưởng 2)2021-02-11 21:42
 • #120: Thiên nhãn2021-02-11 21:42
 • #121: Chia cắt2021-02-11 21:43
 • #122: Vận khí thứ này2021-02-11 21:43
 • #123: Tinh võng2021-02-11 21:43
 • #124: Địa cầu tiến hóa2021-02-11 21:43
 • #125: Địa cầu mười hai khu2021-02-11 21:43
 • #126: Thiếu vật tư2021-02-11 21:43
 • #127: Tìm tới cửa2021-02-11 21:43
 • #128: Phản kích (cảm tạ Winnilikes khen thưởng 3)2021-02-11 21:43
 • #129: Chia cắt tinh tệ2021-02-11 21:43
 • #130: Trò chơi bắt đầu2021-02-11 21:44
 • #131: Động tiêu tiền2021-02-11 21:44
 • #132: Nhàn2021-02-11 21:44
 • #133: Thí nghiệm2021-02-11 21:44
 • #134: Lên mạng2021-02-11 21:44
 • #135: Trực tiếp2021-02-11 21:44
 • #136: Đi dạo2021-02-11 21:44
 • #137: Các có cơ duyên2021-02-11 21:44
 • #138: Mò cá2021-02-11 21:44
 • #139: Âm thầm làm việc2021-02-11 21:45
 • #140: Đại lão mang2021-02-11 21:45
 • #141: Cổ quái2021-02-11 21:45
 • #142: Độ khó lần nữa tăng lên2021-02-11 21:45
 • #143: Bị chiếm2021-02-11 21:45
 • #144: Không muốn mặt2021-02-11 21:45
 • #145: Cõng nồi2021-02-11 21:45
 • #146: Lạnh lùng đến cực điểm2021-02-11 21:45
 • #147: Lôi đài2021-02-11 21:45
 • #148: Bất đắc dĩ2021-02-11 21:45
 • #149: Tám khu2021-02-11 21:45
 • #150: Tẩy não2021-02-11 21:46
 • #151: Ngầm thừa nhận2021-02-11 21:46
 • #152: Virus nghiên cứu2021-02-11 21:46
 • #153: Lốp xe dự phòng2021-02-11 21:46
 • #154: Dựa vào cái gì2021-02-11 21:46
 • #155: Chọn lựa2021-02-11 21:46
 • #156: Tinh Thần quả2021-02-11 21:46
 • #157: Khinh địch hạ tràng2021-02-11 21:46
 • #158: Kịch chiến2021-02-11 21:46
 • #159: Thu hoạch ngoài ý muốn2021-02-11 21:47
 • #160: Để mắt tới2021-02-11 21:47
 • #161: Quân dụng vật tư2021-02-11 21:47
 • #162: Trực tiếp vây giết2021-02-11 21:47
 • #163: Trung tâm nghiên cứu2021-02-11 21:47
 • #164: Không dễ lừa gạt2021-02-11 21:47
 • #165: Thể chất đạt cực hạn2021-02-11 21:47
 • #166: Đột phá2021-02-11 21:47
 • #167: Gấp mười hoàn lại2021-02-11 21:47
 • #168: Uy hiếp2021-02-11 21:47
 • #169: Kim hệ dị năng2021-02-11 21:47
 • #170: Tinh thần lực miễn dịch người máy (cảm tạ Winnilikes khen thưởng 4)2021-02-11 21:48
 • #171: Lại mất mặt2021-02-11 21:48
 • #172: Tìm tới cửa2021-02-11 21:48
 • #173: Cảm động2021-02-11 21:48
 • #174: Đường lui2021-02-11 21:48
 • #175: Bái kiến chủ nhân2021-02-11 21:48
 • #176: Chưởng khống2021-02-11 21:48
 • #177: Tin tức2021-02-11 21:48
 • #178: Ra Địa cầu2021-02-11 21:48
 • #179: Đổ bộ Thủy tinh2021-02-11 21:49
 • #180: Đại thủ bút2021-02-11 21:49
 • #181: Tranh đoạt2021-02-11 21:49
 • #182: Đắc thủ2021-02-11 21:49
 • #183: Át chủ bài2021-02-11 21:49
 • #184: Mất tích2021-02-11 21:49
 • #185: Giết chóc công cụ2021-02-11 21:49
 • #186: Bị khống chế2021-02-11 21:49
 • #187: Đến Khống Hỏa Thuật2021-02-11 21:49
 • #188: Hiệp sĩ cõng nồi2021-02-11 21:49
 • #189: Dẫn sói vào nhà2021-02-11 21:50
 • #190: Chứng danh2021-02-11 21:50
 • #191: Virus kháng thể2021-02-11 21:50
 • #192: Chui vào2021-02-11 21:50
 • #193: Thay đổi vị trí2021-02-11 21:50
 • #194: Mài chết2021-02-11 21:50
 • #195: Chết không nhắm mắt2021-02-11 21:50
 • #196: Lại đến người2021-02-11 21:50
 • #197: Becky2021-02-11 21:50
 • #198: Tiềm lực to lớn2021-02-11 21:51
 • #199: Khu cách ly2021-02-11 21:51
 • #200: Cướp đoạt kháng thể2021-02-11 21:51
 • #201: Bị chắn2021-02-11 21:51
 • #202: Phóng thích kháng thể2021-02-11 21:51
 • #203: Bại lộ2021-02-11 21:51
 • #204: Liên thủ2021-02-11 21:51
 • #205: Thần thạch đài2021-02-11 21:52
 • #206: Ẩn nấp2021-02-11 21:52
 • #207: Thuyết phục2021-02-11 21:52
 • #208: Lột lông dê2021-02-11 21:52
 • #209: Cuồng nhiệt Becky2021-02-11 21:52
 • #210: Phản đồ2021-02-11 21:52
 • #211: Tinh thần thể2021-02-11 21:52
 • #212: Cạm bẫy2021-02-11 21:52
 • #213: Thay đổi vị trí ánh mắt2021-02-11 21:52
 • #214: Sự tình lộ2021-02-11 21:53
 • #215: Người trong nhà ngồi nồi từ trên trời đến2021-02-11 21:53
 • #216: Sai lầm2021-02-11 21:53
 • #217: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo2021-02-11 21:53
 • #218: Toàn bưng2021-02-11 21:53
 • #219: Con đường máu2021-02-11 21:53
 • #220: Điểm khả nghi2021-02-11 21:53
 • #221: Định vị truy kích2021-02-11 21:53
 • #222: Dẫn đi2021-02-11 21:53
 • #223: Nổ tinh hạm2021-02-11 21:54
 • #224: Dẫn bạo tinh thần lực2021-02-11 21:54
 • #225: Thành a bầu(hai hợp một đại chương)2021-02-11 21:54
 • #226: Tinh thần thể ly thể2021-02-11 21:54
 • #227: Biến hình2021-02-11 21:54
 • #228: Ⅸ- Lưu Đày tinh2021-02-11 21:54
 • #229: Trọng thương2021-02-11 21:54
 • #230: Biến thành một người khác2021-02-11 21:54
 • #231: Kim châu2021-02-11 21:54
 • #232: Tinh tế thủ giết2021-02-11 21:55
 • #233: Sinh hoạt tiếp tục2021-02-11 21:55
 • #234: Máy xay thịt2021-02-11 21:55
 • #235: Nhìn trộm2021-02-11 21:55
 • #236: Năng lực trở về2021-02-11 21:55
 • #237: Lựa chọn2021-02-11 21:55
 • #238: Địa cầu văn tự2021-02-11 21:55
 • #239: Người sau lưng2021-02-11 21:55
 • #240: Đào tẩu2021-02-11 21:56
 • #241: Thực lực đại trướng2021-02-11 21:56
 • #242: Tuyệt địa phản kích2021-02-11 21:56
 • #243: Xuyên qua2021-02-11 21:56
 • #244: Dị Năng châu2021-02-11 21:56
 • #245: Tiến vào Hắc Thạch thành2021-02-11 21:56
 • #246: Kim loại miễn dịch2021-02-11 21:56
 • #247: Gặp lại người Địa Cầu2021-02-11 21:56
 • #248: Đồng quái2021-02-11 21:56
 • #249: Giết quái2021-02-11 21:57
 • #250: Giá trị trao đổi2021-02-11 21:57
 • #251: Truy sát2021-02-11 21:57
 • #252: Vấn đề không lớn2021-02-11 21:57
 • #253: Chủ động hiện thân2021-02-11 21:57
 • #254: Tinh chủ chi tranh2021-02-11 21:57
 • #255: Tinh thần lực kẻ biến dị2021-02-11 21:57
 • #256: Thần Thạch tinh2021-02-11 21:57
 • #257: Biến mất Pudge Điện hạ xuất hiện2021-02-11 21:57
 • #258: Cướp đoạt tinh hạm2021-02-11 21:57
 • #259: Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng2021-02-11 21:58
 • #260: Đắc thủ2021-02-11 21:58
 • #261: Chạy nhanh2021-02-11 21:58
 • #262: Tiến Hóa tinh2021-02-11 21:58
 • #263: Yếu nhất2021-02-11 21:58
 • #264: Ta liền biết2021-02-11 21:58
 • #265: Tranh đoạt2021-02-11 21:58
 • #266: Long phượng quyết đấu2021-02-11 21:58
 • #267: Tinh vực chi chủ2021-02-11 21:59
 • #268: Hack đến2021-02-11 21:59
 • #269: Năng lực đặc thù2021-02-11 21:59
 • #270: Kiếm ra2021-02-11 21:59
 • #271: Đánh đòn phủ đầu2021-02-11 21:59
 • #272: Năng lực đặc thù thứ hai2021-02-11 21:59
 • #273: Người xuyên sách2021-02-11 21:59
 • #274: Đồng tinh2021-02-11 21:59
 • #275: Số liệu biến hóa2021-02-11 21:59
 • #276: Căn cứ xây dựng2021-02-11 22:00
 • #277: Đưa tới cửa2021-02-11 22:00
 • #278: Ngưng tụ Hỏa Năng châu2021-02-11 22:00
 • #279: Miễn phí lao lực2021-02-11 22:00
 • #280: Bị tập kích2021-02-11 22:00
 • #281: Không thiếu tiền2021-02-11 22:01
 • #282: Kiếm thu nhập thêm2021-02-11 22:01
 • #283: Lam tinh2021-02-11 22:01
 • #284: Lẫn vào2021-02-11 22:01
 • #285: Không cánh mà bay2021-02-11 22:01
 • #286: Tinh thần lực đột phá cấp 82021-02-11 22:01
 • #287: Vơ vét không còn gì2021-02-11 22:01
 • #288: Động trời đạo tặc2021-02-11 22:01
 • #289: Thể chất phá cấp 82021-02-11 22:01
 • #290: Lam tinh Tinh Hồn2021-02-11 22:02
 • #291: Thủy hệ dị năng2021-02-11 22:02
 • #292: Rời đi2021-02-11 22:02
 • #293: Đến cùng là ai?2021-02-11 22:02
 • #294: Dám đánh dám liều2021-02-11 22:02
 • #295: Đại lão ẩn hiện2021-02-11 22:02
 • #296: Nữ chính quang hoàn2021-02-11 22:02
 • #297: Chết được không sai biệt lắm2021-02-11 22:02
 • #298: Thủy hệ Tinh quả tới tay2021-02-11 22:02
 • #299: Lại sai lầm2021-02-11 22:03
 • #300: Chó ngáp phải ruồi2021-02-11 22:03
 • #301: Nguy hiểm vạn phần2021-02-11 22:03
 • #302: Leo lên Thần Thạch tinh2021-02-11 22:03
 • #303: Tinh thần cây2021-02-11 22:03
 • #304: Thu phục2021-02-11 22:03
 • #305: Tinh chủ2021-02-11 22:03
 • #306: Hợp tác2021-02-11 22:03
 • #307: Thời gian2021-02-11 22:03
 • #308: Ngăn trở2021-02-11 22:04
 • #309: Đánh sai chủ ý2021-02-11 22:04
 • #310: Thoát khỏi2021-02-11 22:04
 • #311: Đa tạ hỗ trợ2021-02-11 22:04
 • #312: Thiên mệnh chi nữ2021-02-11 22:04
 • #313: Theo đúng người2021-02-11 22:04
 • #314: Đá Sinh Mệnh2021-02-11 22:04
 • #315: Cũng liền2021-02-11 22:04
 • #316: Phản bội?2021-02-11 22:04
 • #317: Vẫn là động thủ2021-02-11 22:05
 • #318: Xóa đi thân phận2021-02-11 22:05
 • #319: Mua tiến hóa danh ngạch2021-02-11 22:05
 • #320: Đáng sợ2021-02-11 22:05
 • #321: Sinh mệnh tinh2021-02-11 22:05
 • #322: Tịnh hóa tinh cầu2021-02-11 22:05
 • #323: Địa Tinh2021-02-11 22:05
 • #324: Nợ nhiều không ép thân2021-02-11 22:05
 • #325: Đầu tư2021-02-11 22:06
 • #326: Chuẩn bị chiến đấu2021-02-11 22:06
 • #327: Thu hoạch2021-02-11 22:06
 • #328: Quỷ xui xẻo2021-02-11 22:06
 • #329: Thể chất cực hạn2021-02-11 22:06
 • #330: Công phu sư tử ngoạm2021-02-11 22:06
 • #331: Đạt thành2021-02-11 22:06
 • #332: Đại lão hiện thân2021-02-11 22:06
 • #333: Tracy chết2021-02-11 22:06
 • #334: Các phương tề tụ2021-02-11 22:07
 • #335: Nguyên soái hừ lạnh2021-02-11 22:07
 • #336: Phóng xạ gió lốc2021-02-11 22:07
 • #337: Cắm rễ (đại kết cục)2021-02-11 22:07

Related posts

Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Khai Quải Sao

TiKay

Xuyên Nhanh: Ma Vương Đại Nhân, Cực Hạn Sủng

TiKay

Vô Hạn Kiến Thành

THUYS♥️

Thái Giám Võ Đế

TiKay

Hoan Nghênh Đi Vào Mộng Tưởng Thế Giới

THUYS♥️

Vô Hạn Tiến Giai

TiKay

Leave a Reply