Tiên Hiệp

Đại Ma Vương Không Hợp Cách

Nói đơn giản, đây là một cái tiện nhân cùng Ma Vương hỗn đến cố sự.

Ma Vương toàn tâm toàn ý dốc hết tâm huyết, nỗ lực bồi dưỡng tiện nhân trưởng thành làm một giết người phóng hỏa đại Ma Vương. Kết quả hắn phát hiện, hàng này tựa hồ đi chệch. . .

Bất quá tựa hồ muốn giết bọn họ anh hùng càng nhiều!

Giang Ly một người đối mặt thiên hạ vô số anh hùng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất hút thuốc nói: “Ta liền thích xem các ngươi rất tức giận, lại đánh không lại ta dáng vẻ. . .”

Đám người phẫn nộ!

Giang Ly quay về trên trời đánh một quyền, từ đây thế gian không trăng tròn!

Converter: Hoàng Châu

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nhất Mộng Hoàng Lương
 •  Chương: /613
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tương lai tất nhiên để tiếng xấu muôn đời!2020-03-13 21:38
 • #2: Luận kéo cừu hận, ta là chuyên nghiệp2020-03-13 21:38
 • #3: Thêm chút đi oán khí2020-03-13 21:39
 • #4: Rất nghiêm túc qua loa2020-03-13 21:39
 • #5: Hảo tâm đại ma vương?2020-03-13 21:39
 • #6: Oán khí đầy xe toa2020-03-13 21:39
 • #7: Tiện nhân biện pháp2020-03-13 21:39
 • #8: Có ác ma2020-03-13 21:39
 • #9: Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả 【 thượng 】2020-03-13 21:40
 • #10: Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả 【 hạ 】2020-03-13 21:40
 • #11: Thật dùng sức a2020-03-13 21:40
 • #12: Thế giới biến thiên2020-03-13 21:40
 • #13: Mười vạn khối!2020-03-13 21:40
 • #14: Nữ nhân2020-03-13 21:40
 • #15: Cứ như vậy bị chinh phục2020-03-13 21:40
 • #16: Bị chú ý2020-03-13 21:40
 • #17: Thương thiên chi thụ? Xanh mơn mởn2020-03-13 21:41
 • #18: Ác ma hai cha con2020-03-13 21:41
 • #19: Tham tiền tuyệt cảnh tính tiền!2020-03-13 21:41
 • #20: Hút thuốc đánh ác ma2020-03-13 21:41
 • #21: Không cho phép nói!2020-03-13 21:41
 • #22: Nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày2020-03-13 21:41
 • #23: Rời nhà ra đi hài tử thật đáng thương2020-03-13 21:41
 • #24: Tôm hùm nhỏ2020-03-13 21:42
 • #25: Không may hài tử2020-03-13 21:42
 • #26: Hàng cấm?2020-03-13 21:42
 • #27: Đều là hố2020-03-13 21:42
 • #28: Giết người2020-03-13 21:42
 • #29: Phế vật nói nhiều2020-03-13 21:43
 • #30: Hắc liên: Chơi chết hắn chơi chết hắn!2020-03-13 21:43
 • #31: Ác đấu2020-03-13 21:43
 • #32: Thiên tai một kích2020-03-13 21:43
 • #33: Có chút mát mẻ2020-03-13 21:43
 • #34: Tinh không lấp lóe2020-03-13 21:43
 • #35: Tiện nhân2020-03-13 21:43
 • #36: Có tiền! Mẹ nó a!2020-03-13 21:43
 • #37: Ba mươi ngàn khối mua phòng2020-03-13 21:43
 • #38: Trình Thụ diệu dụng2020-03-13 21:44
 • #39: Làm việc tới2020-03-13 21:44
 • #40: Tôn lão?2020-03-13 21:44
 • #41: Thói đời ngày sau a2020-03-13 21:44
 • #42: Cái gì là vịt a?2020-03-13 21:45
 • #43: Cái này xe không được a2020-03-13 21:45
 • #44: Mạng chó quan trọng2020-03-13 21:45
 • #45: Đừng hỏi ta2020-03-13 21:45
 • #46: Tiếu dung dần dần trở nên điên cuồng2020-03-13 21:45
 • #47: Giang Ly trong lòng khổ a2020-03-13 21:45
 • #48: Đánh hài tử2020-03-13 21:46
 • #49: Khí cũng có đạo2020-03-13 21:46
 • #50: Hỏi thăm đường2020-03-13 21:46
 • #51: Thật quật cường2020-03-13 21:46
 • #52: Lớn tiếng chút2020-03-13 21:46
 • #53: Hố cha hố mẹ hố đội trưởng2020-03-13 21:46
 • #54: Thanh tịnh thấy đáy2020-03-13 21:46
 • #55: Hình xăm không tệ a2020-03-13 21:46
 • #56: Đưa trở về!2020-03-13 21:47
 • #57: Xe tiêu2020-03-13 21:47
 • #58: Toàn con ếch yến2020-03-13 21:47
 • #59: Quá phận2020-03-13 21:47
 • #60: Xảo trá ác ma2020-03-13 21:47
 • #61: Bọ ngựa tại sau2020-03-13 21:47
 • #62: Hai đầu ác ma2020-03-13 21:47
 • #63: Say máy bay Giang Ly2020-03-13 21:48
 • #64: Thật nhiều oán khí giá trị a2020-03-13 21:48
 • #65: Trình Thụ xuất thủ2020-03-13 21:48
 • #66: Biến cố2020-03-13 21:48
 • #67: Đến chết vẫn sĩ diện2020-03-13 21:48
 • #68: Xương Long hoành hành2020-03-13 21:48
 • #69: Tam anh chiến đại xà2020-03-13 21:49
 • #70: Ngư Tràng2020-03-13 21:49
 • #71: Quá xấu2020-03-13 21:49
 • #72: Sử thượng đắt nhất một quyền 【 một 】2020-03-13 21:49
 • #73: Sử thượng đắt nhất một quyền 【 hai 】2020-03-13 21:49
 • #74: Sử thượng đắt nhất một quyền 【 ba 】2020-03-13 21:49
 • #75: Đâm tâm2020-03-13 21:50
 • #76: Về nhà2020-03-13 21:50
 • #77: Nhân loại nước quá sâu2020-03-13 21:50
 • #78: Kế hoạch không có biến hóa nhanh2020-03-13 21:50
 • #79: Đến nhà2020-03-13 21:50
 • #80: Về nhà2020-03-13 21:50
 • #81: Lão nương rất mạnh2020-03-13 21:50
 • #82: Nghe gà nhảy múa2020-03-13 21:50
 • #83: Hung hãn2020-03-13 21:50
 • #84: Bị người bắt nạt?2020-03-13 21:51
 • #85: Bao che cho con2020-03-13 21:51
 • #86: Ai đánh?2020-03-13 21:51
 • #87: Về sau thường đến a2020-03-13 21:51
 • #88: Chơi mở a2020-03-13 21:51
 • #89: Tạc sơn ma?2020-03-13 21:51
 • #90: Liền gọi Giang Thành Lễ đi2020-03-13 21:51
 • #91: Cô nương tốt2020-03-13 21:51
 • #92: Người đến2020-03-13 21:51
 • #93: Từng nhà có nỗi khó xử riêng2020-03-13 21:51
 • #94: Ngươi là người tốt2020-03-13 21:51
 • #95: Chết2020-03-13 21:52
 • #96: Một con vịt cứu vớt thế giới2020-03-13 21:52
 • #97: Thua thiệt lớn, kiếm lợi lớn2020-03-13 21:52
 • #98: Có mẹ nó hài tử thật tốt2020-03-13 21:52
 • #99: Thuận gió máy bay2020-03-13 21:52
 • #100: Vẫn là đi tới đi2020-03-13 21:52
 • #101: Nếu không ngươi đi?2020-03-13 21:52
 • #102: Chuyển phát nhanh tới cửa2020-03-13 21:52
 • #103: Đại bạch thỏ!2020-03-13 21:52
 • #104: Bán phòng2020-03-13 21:53
 • #105: Đưa tiền tới cửa2020-03-13 21:53
 • #106: Chơi không có2020-03-13 21:53
 • #107: Sóng đứng lên2020-03-13 21:53
 • #108: Vì bốn mươi mà khom lưng2020-03-13 21:53
 • #109: Mang thai2020-03-13 21:53
 • #110: Hải sản2020-03-13 21:53
 • #111: Thú vương2020-03-13 21:53
 • #112: Triệu tập2020-03-13 21:53
 • #113: Đại chiến sắp đến2020-03-13 21:54
 • #114: Chờ đợi lo lắng2020-03-13 21:54
 • #115: Thông minh Quyền Hoàng2020-03-13 21:54
 • #116: Đào hố tự chôn2020-03-13 21:54
 • #117: Mục tiêu Tương Thành2020-03-13 21:54
 • #118: Ác ma vào thành2020-03-13 21:54
 • #119: Hấp dẫn2020-03-13 21:54
 • #120: Xương Long2020-03-13 21:55
 • #121: Bắt giặc bắt vua vs dẫn quân vào cuộc2020-03-13 21:55
 • #122: Khủng bố thú vương2020-03-13 21:55
 • #123: Ác khuyển2020-03-13 21:55
 • #124: Ác chiến2020-03-13 21:55
 • #125: Nguy cơ2020-03-13 21:55
 • #126: Máy bay bao nhiêu tiền?2020-03-13 21:55
 • #127: Giang Ly cơn giận2020-03-13 21:55
 • #128: Vô địch Giang Ly2020-03-13 21:55
 • #129: Truy kích, thú vương2020-03-13 21:55
 • #130: Trượt trượt2020-03-13 21:56
 • #131: Cưỡi bom la lỵ2020-03-13 21:56
 • #132: Sắt thép phong bạo2020-03-13 21:56
 • #133: Chiến tranh kho vũ khí2020-03-13 21:56
 • #134: Thú vương chiến2020-03-13 21:56
 • #135: Thượng Đế trượng2020-03-13 21:56
 • #136: Quang hoàn2020-03-13 21:56
 • #137: Hai bên đều đánh Giang Ly2020-03-13 21:56
 • #138: Quét ngang2020-03-13 21:57
 • #139: Vô địch2020-03-13 21:57
 • #140: Đá bay tiểu la lỵ2020-03-13 21:57
 • #141: Ỷ lại vào2020-03-13 21:57
 • #142: Các ngươi là nhờ a?2020-03-13 21:57
 • #143: Đòi người2020-03-13 21:57
 • #144: Máy bay trực thăng tới2020-03-13 21:57
 • #145: Bọ hung chơi bóng cầu2020-03-13 21:57
 • #146: Ông cháu? Không biết xấu hổ2020-03-13 21:58
 • #147: Dạ Ma2020-03-13 21:58
 • #148: Truy một đêm2020-03-13 21:58
 • #149: Vay tiền2020-03-13 21:58
 • #150: Đưa tới cửa2020-03-13 21:58
 • #151: Phần tử trí thức2020-03-13 21:58
 • #152: Thứ gì?2020-03-13 21:58
 • #153: Giang Ly chiến Thổ Hoàng2020-03-13 21:58
 • #154: Trang bức phạm lẫn nhau oán2020-03-13 21:58
 • #155: Mắt vàng quạ đen2020-03-13 21:58
 • #156: Sủng vật nam?2020-03-13 21:59
 • #157: Toàn thành bao thuê công2020-03-13 21:59
 • #158: Thông minh?2020-03-13 21:59
 • #159: Tiên phong đạo cốt2020-03-13 21:59
 • #160: Làm lão sư2020-03-13 21:59
 • #161: Đá bóng2020-03-13 21:59
 • #162: Nam nữ bình đẳng2020-03-13 21:59
 • #163: Trình Thụ thỉnh cầu2020-03-13 22:00
 • #164: Khó bề phân biệt2020-03-13 22:00
 • #165: Thiên Thần giáng lâm2020-03-13 22:00
 • #166: Xanh mơn mởn máy bay2020-03-13 22:00
 • #167: Muốn Giang Ly mạng2020-03-13 22:00
 • #168: Hội nghị bàn tròn2020-03-13 22:00
 • #169: Dã tâm2020-03-13 22:00
 • #170: Hợp tác?2020-03-13 22:00
 • #171: Biến thái Giang Ly2020-03-13 22:00
 • #172: Vô địch2020-03-13 22:01
 • #173: Đi con đường nào2020-03-13 22:01
 • #174: Kinh thiên bí văn!2020-03-13 22:01
 • #175: Động thủ a!2020-03-13 22:01
 • #176: Tiềm long Cửu Nghi Sơn2020-03-13 22:01
 • #177: Cặn bã!2020-03-13 22:01
 • #178: Ngươi đâu rồi?2020-03-13 22:01
 • #179: Trò hay ở phía sau2020-03-13 22:02
 • #180: Thì ra là thế2020-03-13 22:02
 • #181: Ác ma lang thang ký2020-03-13 22:02
 • #182: Mộng cảnh2020-03-13 22:02
 • #183: Còn sống sót2020-03-13 22:02
 • #184: Đồng quy vu tận2020-03-13 22:02
 • #185: Cao thủ tụ tập2020-03-13 22:02
 • #186: Đua xe2020-03-13 22:02
 • #187: Làm việc2020-03-13 22:02
 • #188: Tiện nhân Giang Ly2020-03-13 22:02
 • #189: Có vẻ như có phiền toái2020-03-13 22:03
 • #190: Trống trơn quân đoàn2020-03-13 22:03
 • #191: Hoàn thành nhiệm vụ2020-03-13 22:03
 • #192: Oán khí ngập trời2020-03-13 22:03
 • #193: Anime lực lượng2020-03-13 22:03
 • #194: Giữ cửa hung mãnh2020-03-13 22:03
 • #195: Xương Long tiến hóa 【 thượng 】2020-03-13 22:03
 • #196: Xương Long tiến hóa 【 hạ 】2020-03-13 22:03
 • #197: Sư đồ2020-03-13 22:03
 • #198: Đặc thù phục vụ2020-03-13 22:03
 • #199: Bách độc Phổ Thiên2020-03-13 22:03
 • #200: Quá dọa người2020-03-13 22:04
 • #201: Xem náo nhiệt2020-03-13 22:04
 • #202: Hoàng kim sư tử2020-03-13 22:04
 • #203: Ngân hàng2020-03-13 22:04
 • #204: Thuần huyết Husky2020-03-13 22:04
 • #205: Âm mưu2020-03-13 22:04
 • #206: Thiên Thần2020-03-13 22:04
 • #207: Sói đến đấy, già hung2020-03-13 22:05
 • #208: Sói đến đấy2020-03-13 22:05
 • #209: Dãy núi sụp đổ2020-03-13 22:05
 • #210: Hộ quốc thần tướng2020-03-13 22:05
 • #211: Nuốt đá nhả vàng2020-03-13 22:05
 • #212: Đại đế Hướng Thiên2020-03-13 22:05
 • #213: Lòng nướng không tệ2020-03-13 22:05
 • #214: Đại động tác2020-03-13 22:06
 • #215: Đại hồng nhân2020-03-13 22:06
 • #216: Không theo sáo lộ ra bài2020-03-13 22:06
 • #217: Thiên cổ bí văn2020-03-13 22:06
 • #218: Lão bằng hữu2020-03-13 22:06
 • #219: Tạo thế chân vạc2020-03-13 22:06
 • #220: Giải mã2020-03-13 22:06
 • #221: Diễn kịch, oan ức2020-03-13 22:06
 • #222: Có thể bắt đầu chưa?2020-03-13 22:07
 • #223: Một trăm triệu2020-03-13 22:07
 • #224: Khắp thiên hạ đều đang mắng2020-03-13 22:07
 • #225: Hắc Long Thương2020-03-13 22:07
 • #226: Khủng bố sát cục2020-03-13 22:07
 • #227: Các ngươi bị bao vây2020-03-13 22:07
 • #228: Nhân loại mạnh nhất2020-03-13 22:07
 • #229: Chụp chết2020-03-13 22:07
 • #230: Chấn kinh toàn thế giới2020-03-13 22:08
 • #231: Xương Long lý luận2020-03-13 22:08
 • #232: Báo cáo báo cáo2020-03-13 22:08
 • #233: Già mà không kính2020-03-13 22:08
 • #234: Ngốc chó2020-03-13 22:08
 • #235: Giang Ly lái xe2020-03-13 22:08
 • #236: Thợ săn hiệp hội2020-03-13 22:08
 • #237: Tàng Hồ Vương2020-03-13 22:09
 • #238: Bán Thần vẫn lạc?2020-03-13 22:09
 • #239: Ta là người2020-03-13 22:09
 • #240: Ngươi MB2020-03-13 22:09
 • #241: Thô bỉ chi đồ2020-03-13 22:09
 • #242: Quyền giết hồ vương2020-03-13 22:10
 • #243: Tiện nhân!2020-03-13 22:10
 • #244: Tới xảo a2020-03-13 22:10
 • #245: Thiếu2020-03-13 22:10
 • #246: Giang Ly động dùng sức mạnh2020-03-13 22:10
 • #247: Tàn sát ác ma cánh cửa2020-03-13 22:10
 • #248: Đại bảo bối2020-03-13 22:10
 • #249: Mùi vị không tệ2020-03-13 22:11
 • #250: Không hiểu thấu thắng lợi2020-03-13 22:11
 • #251: Vậy thì chấn động thiên hạ?2020-03-13 22:11
 • #252: Đông Đô thiếu nữ đoàn2020-03-13 22:11
 • #253: Giang Ly ra tới2020-03-13 22:11
 • #254: Chấn kinh thế giới2020-03-13 22:11
 • #255: Tu hành2020-03-13 22:11
 • #256: Thần cấp2020-03-13 22:12
 • #257: Biến hóa2020-03-13 22:12
 • #258: Thần minh2020-03-13 22:12
 • #259: Khai trừ2020-03-13 22:12
 • #260: Giáng lâm2020-03-13 22:12
 • #261: Không giảng đạo lý cường thế2020-03-13 22:12
 • #262: Thiên tài, yêu nghiệt?2020-03-13 22:12
 • #263: Cấp tám gai nhím trận2020-03-13 22:13
 • #264: Lắc lư què2020-03-13 22:13
 • #265: Vạch mặt2020-03-13 22:13
 • #266: Ác ma cục2020-03-13 22:13
 • #267: Tuyệt sát2020-03-13 22:13
 • #268: Một quyền oanh sát 【 năm ngàn chữ 】2020-03-13 22:13
 • #269: Giết2020-03-13 22:14
 • #270: Giục ngựa lật xe2020-03-13 22:14
 • #271: Nam Lư tiểu khu yêu mến2020-03-13 22:14
 • #272: Cua gái bí tịch2020-03-13 22:14
 • #273: Tô Cửu2020-03-13 22:14
 • #274: Ra mắt2020-03-13 22:14
 • #275: Làm việc2020-03-13 22:14
 • #276: Người không đáng tin cậy2020-03-13 22:15
 • #277: Gặp lại Thiên Thần2020-03-13 22:15
 • #278: Nhỏ thiêu nướng2020-03-13 22:15
 • #279: Đánh nhi tử2020-03-13 22:15
 • #280: Quảng cáo2020-03-13 22:15
 • #281: Đám chó con2020-03-13 22:15
 • #282: Xe sang trọng2020-03-13 22:16
 • #283: Đua xe cùng mị2020-03-13 22:16
 • #284: Giang Ly một chiêu cuối cùng2020-03-13 22:16
 • #285: Tô gia2020-03-13 22:16
 • #286: Giang Ly có sức mạnh2020-03-13 22:16
 • #287: Thẳng nam phong thái2020-03-13 22:16
 • #288: Ảnh chụp không tệ a2020-03-13 22:16
 • #289: Tính a tính2020-03-13 22:16
 • #290: Chó ngáp phải ruồi2020-03-13 22:16
 • #291: Lưu manh2020-03-13 22:17
 • #292: Cầu vồng bảy sắc côn đoàn2020-03-13 22:17
 • #293: Bạn gái2020-03-13 22:17
 • #294: Pho tượng2020-03-13 22:17
 • #295: Biến cố2020-03-13 22:17
 • #296: Tin tức của nó2020-03-13 22:17
 • #297: Kim gia điên rồi2020-03-13 22:17
 • #298: Thiên Thần sát cục2020-03-13 22:17
 • #299: Pháo mừng2020-03-13 22:18
 • #300: Giang Ly chết biến thái2020-03-13 22:18
 • #301: Một quyền thuyền đắm2020-03-13 22:18
 • #302: Nó, Sa Hoàng, Giang Ly2020-03-13 22:18
 • #303: Cùng hung cực ác?2020-03-13 22:18
 • #304: Ta muốn đánh toàn bộ các ngươi2020-03-13 22:19
 • #305: Bí văn2020-03-13 22:19
 • #306: Đến a, đánh ta a!2020-03-13 22:19
 • #307: Giang Ly xuất thủ2020-03-13 22:19
 • #308: Giang Ly xuất thủ2020-03-13 22:19
 • #309: Ăn nó đi!2020-03-13 22:20
 • #310: Ta muốn về nhà2020-03-13 22:20
 • #311: Yêu quái2020-03-13 22:20
 • #312: Hao lông chó2020-03-13 22:20
 • #313: Chó cùng chim cánh cụt2020-03-13 22:20
 • #314: Sa Hoàng đại lễ2020-03-13 22:20
 • #315: Cường hoành cổ nhân2020-03-13 22:20
 • #316: Sa Hoàng lại xuất hiện2020-03-13 22:21
 • #317: Mua con cua2020-03-13 22:21
 • #318: Ngẫu nhiên gặp2020-03-13 22:21
 • #319: Sắt thép thẳng nam2020-03-13 22:21
 • #320: Lại là một quyền2020-03-13 22:22
 • #321: Ta giúp các ngươi a2020-03-13 22:22
 • #322: Thánh binh2020-03-13 22:22
 • #323: Truy cầu hạnh phúc2020-03-13 22:22
 • #324: Muốn đi Đông Bắc2020-03-13 22:22
 • #325: Đông An gà cùng thịt vịt nướng2020-03-13 22:23
 • #326: Giảm xóc khí2020-03-13 22:23
 • #327: Tà ma2020-03-13 22:23
 • #328: Trên núi2020-03-13 22:23
 • #329: Trên núi khách sạn2020-03-13 22:23
 • #330: Hóa ngựa2020-03-13 22:23
 • #331: Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi2020-03-13 22:24
 • #332: May mắn được thấy2020-03-13 22:24
 • #333: Tuyết rơi2020-03-13 22:24
 • #334: Phan Nghiên kế hoạch2020-03-13 22:24
 • #335: Ba cái bạch điều2020-03-13 22:24
 • #336: Treo treo treo2020-03-13 22:24
 • #337: Ngũ đại gia hội minh2020-03-13 22:24
 • #338: Trận pháp2020-03-13 22:24
 • #339: Ngũ đại gia2020-03-13 22:25
 • #340: Vua nổ2020-03-13 22:25
 • #341: Chân vương nổ2020-03-13 22:25
 • #342: Triệu hoán thú2020-03-13 22:25
 • #343: Vệ tinh sát thủ lại xuất hiện2020-03-13 22:25
 • #344: Mặc kệ2020-03-13 22:25
 • #345: Ngũ Linh Kỳ2020-03-13 22:25
 • #346: Bạch nhãn lang2020-03-13 22:26
 • #347: Học Đại Cáp?2020-03-13 22:26
 • #348: Thằng ranh con2020-03-13 22:26
 • #349: Dân cờ bạc, tửu quỷ?2020-03-13 22:26
 • #350: Tham lam2020-03-13 22:26
 • #351: Anh rể tốt2020-03-13 22:27
 • #352: Bảo bối2020-03-13 22:27
 • #353: Nồi sắt dựa vào lớn ngỗng2020-03-13 22:27
 • #354: Khai sơn2020-03-13 22:27
 • #355: Tửu Võ Hầu2020-03-13 22:27
 • #356: Nhập ma Phan Nghiên2020-03-13 22:27
 • #357: Giết chóc2020-03-13 22:28
 • #358: Đại sơn cùng lạc đà2020-03-13 22:28
 • #359: Trí thông minh2020-03-13 22:28
 • #360: Tìm được2020-03-13 22:28
 • #361: Môn thần2020-03-13 22:28
 • #362: Khởi động lại văn minh2020-03-13 22:29
 • #363: Quạ đen báo tin2020-03-13 22:29
 • #364: Biến thái2020-03-13 22:29
 • #365: Ở trên cao nhìn xuống2020-03-13 22:29
 • #366: Thái Dương Hoa2020-03-13 22:29
 • #367: Oán khí đổi lực lượng2020-03-13 22:29
 • #368: Cá bơi ra suối, gấu rơi xuống đất.2020-03-13 22:29
 • #369: Giang Ly con đường vô địch2020-03-13 22:30
 • #370: Phá Lục Trần2020-03-13 22:30
 • #371: Vạn dặm một thương2020-03-13 22:30
 • #372: Thiên hàng hoành tài2020-03-13 22:30
 • #373: Buồn bực ngược lại con lừa2020-03-13 22:30
 • #374: Himalaya2020-03-13 22:30
 • #375: Sắt thép ung thư2020-03-13 22:31
 • #376: Ngu xuẩn thái kê2020-03-13 22:31
 • #377: Đánh nhau dùng gạch hô2020-03-13 22:31
 • #378: Trùng hợp vẫn là tái diễn?2020-03-13 22:31
 • #379: Giang Ly tới rồi2020-03-13 22:31
 • #380: Vũ nhục ai đây?2020-03-13 22:31
 • #381: Sâu táng2020-03-13 22:32
 • #382: Uy lực một thương2020-03-13 22:32
 • #383: Lam Tinh2020-03-13 22:32
 • #384: Kim Tam Bất bàn tính2020-03-13 22:32
 • #385: Phô trương rất lớn a2020-03-13 22:32
 • #386: Khiêu vũ béo tượng2020-03-13 22:32
 • #387: Ngôn xuất pháp tùy2020-03-13 22:32
 • #388: Tồi khô lạp hủ2020-03-13 22:33
 • #389: Giang Ly điên cuồng kế hoạch2020-03-13 22:33
 • #390: Liêm đao2020-03-13 22:33
 • #391: Chuẩn bị chiến đấu 【 thượng 】2020-03-13 22:33
 • #392: Chuẩn bị chiến đấu 【 hạ 】2020-03-13 22:33
 • #393: Sparta2020-03-13 22:33
 • #394: Chia cắt2020-03-13 22:33
 • #395: Các ngươi những này rác rưởi2020-03-13 22:33
 • #396: Nhanh?2020-03-13 22:34
 • #397: Vô địch Giang Ly2020-03-13 22:34
 • #398: Càng nghĩ càng giận2020-03-13 22:34
 • #399: Slavic vĩnh viễn không làm nô!2020-03-13 22:34
 • #400: Không có chút nào trò chơi thể nghiệm cảm giác2020-03-13 22:34
 • #401: Tọa kỵ tranh phong2020-03-13 22:35
 • #402: Hố bức!2020-03-13 22:35
 • #403: Một cái hố một cái2020-03-13 22:35
 • #404: Trường sinh2020-03-13 22:35
 • #405: Nổ2020-03-13 22:36
 • #406: Đào đào đào2020-03-13 22:36
 • #407: Đưa mỏ2020-03-13 22:36
 • #408: Thu2020-03-13 22:36
 • #409: Một nhóm chim cánh cụt hố so2020-03-13 22:36
 • #410: Uống rượu2020-03-13 22:36
 • #411: Thiếu lao lực a2020-03-13 22:36
 • #412: Alexander đại đế2020-03-13 22:37
 • #413: Thiên Mạt biến hóa2020-03-13 22:37
 • #414: Sợ bóng sợ gió một trận2020-03-13 22:37
 • #415: Lão thiên gia chiếu cố2020-03-13 22:37
 • #416: Chiêu an2020-03-13 22:37
 • #417: Nhân thủ không đủ a2020-03-13 22:37
 • #418: Đuổi dê2020-03-13 22:37
 • #419: Ta, Alexander2020-03-13 22:37
 • #420: Gây sự2020-03-13 22:38
 • #421: Cắt rau hẹ2020-03-13 22:38
 • #422: Ngươi làm lão đại của ta đi2020-03-13 22:38
 • #423: Không sợ hãi2020-03-13 22:38
 • #424: Ước chiến2020-03-13 22:38
 • #425: Chiến2020-03-13 22:38
 • #426: Quả hồng mềm Giang Ly?2020-03-13 22:38
 • #427: Không phục đến làm2020-03-13 22:38
 • #428: Tức chết người đi được2020-03-13 22:38
 • #429: Không muốn mặt2020-03-13 22:39
 • #430: Cùng một chỗ động thủ2020-03-13 22:39
 • #431: Ánh mắt giết người2020-03-13 22:39
 • #432: Một bức tường2020-03-13 22:39
 • #433: Đút lót2020-03-13 22:39
 • #434: Lễ vật2020-03-13 22:39
 • #435: Tàn hồn2020-03-13 22:40
 • #436: Ngộ đạo2020-03-13 22:40
 • #437: A kéo giáp2020-03-13 22:40
 • #438: Minh hố2020-03-13 22:40
 • #439: Nhiệt tình tiểu động vật2020-03-13 22:41
 • #440: Đường này không thông2020-03-13 22:41
 • #441: Thế cục2020-03-13 22:41
 • #442: Mất chó rồi2020-03-13 22:41
 • #443: Đông về thời cơ2020-03-13 22:41
 • #444: Diệt tộc 【 một 】2020-03-13 22:41
 • #445: Diệt tộc 【 hai 】2020-03-13 22:41
 • #446: Diệt tộc 【 ba 】2020-03-13 22:42
 • #447: Diệt tộc 【 bốn 】2020-03-13 22:42
 • #448: Từ đây không có Tôn gia2020-03-13 22:42
 • #449: Thiến đạo2020-03-13 22:42
 • #450: Giang Ly chạy trốn rồi?2020-03-13 22:42
 • #451: Quá hung tàn2020-03-13 22:42
 • #452: Đào ngó sen2020-03-13 22:42
 • #453: Thật Macedonian Phalanx2020-03-13 22:42
 • #454: Nồi lẩu2020-03-13 22:43
 • #455: Chờ hoa đều rụng2020-03-13 22:43
 • #456: Tiện nhân!2020-03-13 22:43
 • #457: Thế Giới Chung2020-03-13 22:43
 • #458: Khủng bố phương đông2020-03-13 22:43
 • #459: Như thế Tề quốc2020-03-13 22:43
 • #460: Hỗn a hỗn2020-03-13 22:44
 • #461: Núi không tại cao, chim không tại lớn2020-03-13 22:44
 • #462: Ca hát2020-03-13 22:44
 • #463: Thích hù người Hổ ca2020-03-13 22:44
 • #464: Không cứu nổi2020-03-13 22:44
 • #465: Trùng hợp, cấm kỵ2020-03-13 22:44
 • #466: Phát hỏa2020-03-13 22:44
 • #467: Chưa từng gặp chim a?2020-03-13 22:45
 • #468: Bóp cổ2020-03-13 22:45
 • #469: Ngươi giúp ta đưa chút cái gì?2020-03-13 22:45
 • #470: Thùng rác2020-03-13 22:45
 • #471: Có tiền tùy hứng2020-03-13 22:45
 • #472: Ngụy Võ Tốt2020-03-13 22:46
 • #473: Ngươi như đụng hắn, ngươi hẳn phải chết!2020-03-13 22:46
 • #474: Binh thánh2020-03-13 22:47
 • #475: Phá dỡ đội2020-03-13 22:47
 • #476: Thiên hạ chấn động2020-03-13 22:47
 • #477: Quỷ dị cừu hận2020-03-13 22:47
 • #478: Thuê phòng2020-03-13 22:47
 • #479: Mẹ nó a!2020-03-13 22:47
 • #480: Long Thương thăng cấp2020-03-13 22:48
 • #481: Một cước2020-03-13 22:48
 • #482: Cục a?2020-03-13 22:48
 • #483: Tức giận a2020-03-13 22:48
 • #484: Đẹp trai phạm tội a2020-03-13 22:48
 • #485: Làm một món lớn2020-03-13 22:48
 • #486: Giang Ly cơn giận2020-03-13 22:49
 • #487: Chém mỹ nhân2020-03-13 22:49
 • #488: Vô địch chi thế2020-03-13 22:49
 • #489: Thì ra là thế2020-03-13 22:49
 • #490: Đại Cáp2020-03-13 22:49
 • #491: Nguy cơ2020-03-13 22:49
 • #492: Từng quyền đánh chết ngươi2020-03-13 22:49
 • #493: Nhìn trảo!2020-03-13 22:50
 • #494: Nhân Hoàng kỷ2020-03-13 22:50
 • #495: Lịch sử cùng phẫn nộ2020-03-13 22:50
 • #496: Hắc Huyết thời đại2020-03-13 22:50
 • #497: Hiện ra thực lực2020-03-13 22:50
 • #498: Thực lực tăng vọt2020-03-13 22:50
 • #499: Khuynh quốc khuynh thành2020-03-13 22:51
 • #500: Giảm béo2020-03-13 22:51
 • #501: Thật không tiện2020-03-13 22:51
 • #502: Đánh ngươi một thiên tài2020-03-13 22:51
 • #503: Tuyệt vọng không?2020-03-13 22:52
 • #504: Quân hồn2020-03-13 22:52
 • #505: Đen hoa trắng trắng hoa đen2020-03-13 22:52
 • #506: Biến thái Giang Ly2020-03-13 22:52
 • #507: Giang Ly "Binh khí "2020-03-13 22:52
 • #508: Nhìn chó!2020-03-13 22:52
 • #509: Tiếng kèn hạ chết Á Thánh2020-03-13 22:53
 • #510: Buộc Giang Ly đi vô địch2020-03-13 22:53
 • #511: Thật vô địch2020-03-13 22:53
 • #512: Tự cho là đúng cục2020-03-13 22:53
 • #513: Vừa vặn giống chụp chết cái gì2020-03-13 22:53
 • #514: Người không cần, lưu lại2020-03-13 22:53
 • #515: Nghề nghiệp lạt thủ tồi hoa2020-03-13 22:53
 • #516: Thư hùng nỏ2020-03-13 22:53
 • #517: Ngốc chó2020-03-13 22:53
 • #518: Thúc thúc đi2020-03-13 22:54
 • #519: Thiên Thần, Yêu Thần, Quỷ Thần2020-03-13 22:54
 • #520: Cố lên2020-03-13 22:54
 • #521: Tiện điểu2020-03-13 22:54
 • #522: Thần chi ác2020-03-13 22:54
 • #523: Một quyền phá đi2020-03-13 22:54
 • #524: Nhân loại đã chết?2020-03-13 22:54
 • #525: Đi tiểu hắn2020-03-13 22:55
 • #526: Thẳng hướng Phong Môn2020-03-13 22:55
 • #527: Chiến Thánh Nhân2020-03-13 22:55
 • #528: Một nhóm gà đất chó sành2020-03-13 22:55
 • #529: Quét ngang2020-03-13 22:55
 • #530: Ăn ăn ăn2020-03-13 22:55
 • #531: Thư khuyên hàng2020-03-13 22:56
 • #532: Chết đạo hữu2020-03-13 22:56
 • #533: Chính sự?2020-03-13 22:56
 • #534: Chó nạp thiếp2020-03-13 22:56
 • #535: Thần tử giáng lâm2020-03-13 22:56
 • #536: Tinh thần chi sơn2020-03-13 22:56
 • #537: Một cước toái tinh thần2020-03-13 22:57
 • #538: Nhân tộc Giang Ly, diệt các ngươi toàn tộc2020-03-13 22:57
 • #539: Cá nhảy ra suối2020-03-13 22:57
 • #540: Khiêng đại lục đi đoạt kiếp2020-03-13 22:57
 • #541: Vô thường2020-03-13 22:57
 • #542: Khốc Tang Tinh, Câu Hồn Tinh2020-03-13 22:57
 • #543: Cố lên2020-03-13 22:57
 • #544: Bá khí vô song2020-03-13 22:57
 • #545: Phi tử cười2020-03-13 22:58
 • #546: Định quốc hào2020-03-13 22:58
 • #547: Bức thần xuất cung2020-03-13 22:58
 • #548: Bệnh thích sạch sẽ2020-03-13 22:58
 • #549: Nhân tộc thịnh điển 【 một 】2020-03-13 23:03
 • #550: Nhân tộc thịnh điển 【 hai 】2020-03-13 23:03
 • #551: Nhân tộc thịnh điển 【 ba 】2020-03-13 23:03
 • #552: Pháo kép thêm treo roi2020-03-13 23:03
 • #553: Uốn cong nó2020-03-13 23:03
 • #554: Hỏa Đức tinh quân La Tuyên2020-03-13 23:04
 • #555: Chửi đổng? Không, mắng tinh không!2020-03-13 23:04
 • #556: Hồng tỷ, thứ sáu2020-03-13 23:04
 • #557: Tinh không thiêu nướng2020-03-13 23:04
 • #558: Người a?2020-03-13 23:04
 • #559: Hoàng cung mùi thịt tung bay tứ phương2020-03-13 23:05
 • #560: Con dâu2020-03-13 23:05
 • #561: Giang Ly hướng tới chi địa2020-03-13 23:05
 • #562: Cái này được hay không2020-03-13 23:05
 • #563: Đến a, ngươi chơi chết ta a2020-03-13 23:06
 • #564: Chuẩn bị đánh nhau đi2020-03-13 23:06
 • #565: Quay về Lam Tinh2020-03-13 23:06
 • #566: Xương Long vs Cự Linh Thần2020-03-13 23:06
 • #567: Xương Long đạo2020-03-13 23:06
 • #568: Ngươi là thú hay người?2020-03-13 23:06
 • #569: Giết tiến Minh Thổ2020-03-13 23:06
 • #570: Giết lật trời2020-03-13 23:07
 • #571: Bụi về với bụi2020-03-13 23:07
 • dai-ma-vuong-khong-hop-cach-chuong-0572.mp32020-03-13 23:07
 • #573: Cùng một chỗ tạo phản đi2020-03-13 23:07
 • #574: Một nhóm hố hàng2020-03-13 23:07
 • #575: Hắn sẽ chờ ngươi2020-03-13 23:07
 • #576: Lý Đam, Thái Thượng Lão Quân2020-03-13 23:08
 • #577: Một cái hố hàng2020-03-13 23:08
 • #578: Đơn giản trực tiếp thô bạo Giang Ly2020-03-13 23:08
 • #579: Nữ nhân ác mộng - Giang Ly2020-03-13 23:08
 • #580: Cực phẩm Bạch Thập Nhất2020-03-13 23:08
 • #581: Chân tướng2020-03-13 23:08
 • #582: Muốn nói lại thôi2020-03-13 23:09
 • #583: Hố hàng2020-03-13 23:09
 • #584: Sắt thép vs sắt thép2020-03-13 23:09
 • #585: Không có địa vị a2020-03-13 23:09
 • #586: Một nhóm lão hỗn đản2020-03-13 23:09
 • #587: Âm a!2020-03-13 23:10
 • #588: Kiếm lô tìm Thiên Mạt2020-03-13 23:10
 • #589: Can Tương, Mạc Tà2020-03-13 23:10
 • #590: Dã man vật nhỏ2020-03-13 23:10
 • #591: Không còn kịp rồi2020-03-13 23:10
 • #592: Chân tướng2020-03-13 23:10
 • #593: Lựa chọn2020-03-13 23:10
 • #594: Cửu Chuyển Huyền Linh Đan2020-03-13 23:10
 • #595: Lưu vong2020-03-13 23:10
 • #596: Thiên Thần hàng thế2020-03-13 23:11
 • #597: Nhân tộc vs Thiên Thần2020-03-13 23:11
 • #598: Trận chiến cuối cùng2020-03-13 23:11
 • #599: Trận chiến cuối cùng2020-03-13 23:11
 • #600: Quảng cáo thu hoạch2020-03-13 23:11
 • #601: Vương Tọa Sơn2020-03-13 23:11
 • #602: Phật?2020-03-13 23:12
 • #603: Sát Thần ngàn người đội2020-03-13 23:12
 • #604: Phiên Thiên Ấn2020-03-13 23:12
 • #605: Xương Long2020-03-13 23:12
 • #606: Triệu Công Minh2020-03-13 23:12
 • #607: Hồng tỷ thân phận2020-03-13 23:12
 • #608: Giang Ly trở về2020-03-13 23:12
 • #609: Không nên ép mặt2020-03-13 23:12
 • #610: Chấp thuận2020-03-13 23:12
 • #611: Từ đầu đến cuối2020-03-13 23:13
 • #612: Bạo lực tạo luân hồi2020-03-13 23:13
 • #613: Đại kết cục2020-03-13 23:13
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Dị Hoá Đô Thị

TiKay

Mạt Thế Nữ Trọng Sinh 70 Niên đại

TiKay

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

TiKay

Leave a Reply