Ngôn Tình

Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Trong dự định của cô thì cô tính  dùng cả cuộc đời này đi ươm mầm bông hoa tình yêu của mình.

Cô vẫn nghĩ, chỉ cần cô sẵn sàng trả giá, miễn là cô cố gắng, miễn là cô chăm sóc che chở anh, như vậy thì một ngày nào đó, anh sẽ cảm nhận được tình cảm của cô.

Như vậy bông hoa tình yêu sẽ không bị héo rũ. Nhưng mà không được như cô mong muốn, ánh mắt của anh đã bị một cô gái khác đoạt lấy.

Mang theo thương tâm cùng không cam lòng, cô rời đi.

Cuối cùng, chỉ có mất đi mới cảm thấy quý báu, ôm trên người là nước mắt cô, anh hối hận cực kỳ, hóa ra hoa tình yêu của anh đã sớm nở. Hi vọng tất cả mọi thứ đều chưa quá muộn!

Convert: ngocquynh520 (ddlqd)

Chuyển ngữ: rainyvi

Nguồn: rainbow197


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Tiêu Nghiên
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0001.mp32018-05-22 18:33
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0002.mp32018-05-22 18:33
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0003.mp32018-05-22 18:33
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0004.mp32018-05-22 18:34
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0005.mp32018-05-22 18:34
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0006.mp32018-05-22 18:34
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0007.mp32018-05-22 18:35
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0008.mp32018-05-22 18:35
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0009.mp32018-05-22 18:35
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0010.mp32018-05-22 18:35
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0011.mp32018-05-22 18:35
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0012.mp32018-05-22 18:35
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0013.mp32018-05-22 18:35
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0014.mp32018-05-22 18:35
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0015.mp32018-05-22 18:36
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0016.mp32018-05-22 18:36
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0017.mp32018-05-22 18:36
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0018.mp32018-05-22 18:36
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0019.mp32018-05-22 18:36
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0020.mp32018-05-22 18:36
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0021.mp32018-05-22 18:37
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0022.mp32018-05-22 18:37
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0023.mp32018-05-22 18:37
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0024.mp32018-05-22 18:37
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0025.mp32018-05-22 18:37
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0026.mp32018-05-22 18:37
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0027.mp32018-05-22 18:38
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0028.mp32018-05-22 18:38
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0029.mp32018-05-22 18:38
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0030.mp32018-05-22 18:38
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0031.mp32018-05-22 18:38
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0032.mp32018-05-22 18:38
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0033.mp32018-05-22 18:38
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0034.mp32018-05-22 18:39
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0035.mp32018-05-22 18:39
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0036.mp32018-05-22 18:39
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0037.mp32018-05-22 18:39
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0038.mp32018-05-22 18:40
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0039.mp32018-05-22 18:40
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0040.mp32018-05-22 18:40
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0041.mp32018-05-22 18:40
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0042.mp32018-05-22 18:40
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0043.mp32018-05-22 18:41
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0044.mp32018-05-22 18:41
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0045.mp32018-05-22 18:41
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0046.mp32018-05-22 18:41
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0047.mp32018-05-22 18:41
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0048.mp32018-05-22 18:41
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0049.mp32018-05-22 18:41
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0050.mp32018-05-22 18:42
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0051.mp32018-05-22 18:42
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0052.mp32018-05-22 18:42
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0053.mp32018-05-22 18:42
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0054.mp32018-05-22 18:42
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0055.mp32018-05-22 18:43
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0056.mp32018-05-22 18:43
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0057.mp32018-05-22 18:43
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0058.mp32018-05-22 18:43
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0059.mp32018-05-22 18:43
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0060.mp32018-05-22 18:43
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0061.mp32018-05-22 18:44
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0062.mp32018-05-22 18:44
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0063.mp32018-05-22 18:44
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0064.mp32018-05-22 18:44
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0065.mp32018-05-22 18:44
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0066.mp32018-05-22 18:45
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0067.mp32018-05-22 18:45
 • dem-hat-giong-tinh-yeu-cam-vao-mau-chuong-0068.mp32018-05-22 18:45

Related posts

[Mau xuyên] Vì Sao Ngươi Không Yêu Ta

THUYS♥️

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

TiKay

Mạt Thế Điền Viên Tiểu Địa Chủ

THUYS♥️

Trọng Sinh Ở Mạt Thế Làm Ruộng Nhật Tử

TiKay

[ Xuyên Nhanh ] Ngươi Là Của Ta

TiKay

Sủng Vật Cửa Hàng Tiểu Lão Bản

THUYS♥️

Leave a Reply