Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Đây là chuyện xưa về một nữ nhân háo sắc biết xem tướng rung động trước một bộ khoái anh tuấn.
Bộ khoái trong truyện tương tự với cảnh sát, nhân viên công vụ trong xã hội hiện đại.

Tác giả : Lạc Bút Xuy Mặc
Convert : ngocquynh520
Edit : Atu
Beta : Phính Si
Thể loại : Xuyên không
Nhân vật chính : Mai Vô Qua, Lạc Lạc
Nhân vật phụ : Từ Kiêu Đình
Nguồn: http://diendanlequydon.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lạc Bút Xuy Mặc
 •  Chương: /95
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0001.mp32018-05-22 17:14
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0002.mp32018-05-22 17:16
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0003.mp32018-05-22 17:16
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0004.mp32018-05-22 17:17
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0005.mp32018-05-22 17:17
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0006.mp32018-05-22 17:18
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0007.mp32018-05-22 17:18
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0008.mp32018-05-22 17:19
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0009.mp32018-05-22 17:19
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0010.mp32018-05-22 17:19
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0011.mp32018-05-22 17:19
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0012.mp32018-05-22 17:20
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0013.mp32018-05-22 17:20
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0014.mp32018-05-22 17:21
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0015.mp32018-05-22 17:21
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0016.mp32018-05-22 17:21
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0017.mp32018-05-22 17:21
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0018.mp32018-05-22 17:22
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0019.mp32018-05-22 17:22
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0020.mp32018-05-22 17:22
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0021.mp32018-05-22 17:23
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0022.mp32018-05-22 17:23
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0023.mp32018-05-22 17:23
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0024.mp32018-05-22 17:23
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0025.mp32018-05-22 17:24
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0026.mp32018-05-22 17:24
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0027.mp32018-05-22 17:24
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0028.mp32018-05-22 17:25
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0029.mp32018-05-22 17:25
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0030.mp32018-05-22 17:25
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0031.mp32018-05-22 17:25
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0032.mp32018-05-22 17:26
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0033.mp32018-05-22 17:26
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0034.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0035.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0036.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0037.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0038.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0039.mp32018-05-22 17:28
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0040.mp32018-05-22 17:28
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0041.mp32018-05-22 17:29
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0042.mp32018-05-22 17:29
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0043.mp32018-05-22 17:31
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0044.mp32018-05-22 17:32
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0045.mp32018-05-22 17:32
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0046.mp32018-05-22 17:33
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0047.mp32018-05-22 17:33
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0048.mp32018-05-22 17:34
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0049.mp32018-05-22 17:34
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0050.mp32018-05-22 17:35
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0051.mp32018-05-22 17:35
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0052.mp32018-05-22 17:37
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0053.mp32018-05-22 17:37
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0054.mp32018-05-22 17:37
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0055.mp32018-05-22 17:38
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0056.mp32018-05-22 17:39
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0057.mp32018-05-22 17:39
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0058.mp32018-05-22 17:40
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0059.mp32018-05-22 17:40
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0060.mp32018-05-22 17:40
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0061.mp32018-05-22 17:40
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0062.mp32018-05-22 17:41
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0063.mp32018-05-22 17:41
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0064.mp32018-05-22 17:42
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0065.mp32018-05-22 17:43
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0066.mp32018-05-22 17:43
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0067.mp32018-05-22 17:44
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0068.mp32018-05-22 17:44
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0069.mp32018-05-22 17:45
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0070.mp32018-05-22 17:46
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0071.mp32018-05-22 17:46
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0072.mp32018-05-22 17:47
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0073.mp32018-05-22 17:47
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0074.mp32018-05-22 17:48
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0075.mp32018-05-22 17:49
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0076.mp32018-05-22 17:50
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0077.mp32018-05-22 17:50
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0078.mp32018-05-22 17:51
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0079.mp32018-05-22 17:52
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0080.mp32018-05-22 17:52
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0081.mp32018-05-22 17:52
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0082.mp32018-05-22 17:53
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0083.mp32018-05-22 17:53
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0084.mp32018-05-22 17:53
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0085.mp32018-05-22 17:53
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0086.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0087.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0088.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0089.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0090.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0091.mp32018-05-22 17:55
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0092.mp32018-05-22 17:55
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0093.mp32018-05-22 17:55
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0094.mp32018-05-22 17:56
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0095.mp32018-05-22 17:56
[Total: 1   Average: 1/5]

Related posts

Thi Muội Yêu Nhiêu

THUYS♥️

Hoàn Khố Đế Phi

THUYS♥️

Cửu Gia, Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

THUYS♥️

Leave a Reply