Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Đây là chuyện xưa về một nữ nhân háo sắc biết xem tướng rung động trước một bộ khoái anh tuấn.
Bộ khoái trong truyện tương tự với cảnh sát, nhân viên công vụ trong xã hội hiện đại.

Tác giả : Lạc Bút Xuy Mặc
Convert : ngocquynh520
Edit : Atu
Beta : Phính Si
Thể loại : Xuyên không
Nhân vật chính : Mai Vô Qua, Lạc Lạc
Nhân vật phụ : Từ Kiêu Đình
Nguồn: http://diendanlequydon.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lạc Bút Xuy Mặc
 •  Chương: /95
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0001.mp32018-05-22 17:14
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0002.mp32018-05-22 17:16
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0003.mp32018-05-22 17:16
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0004.mp32018-05-22 17:17
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0005.mp32018-05-22 17:17
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0006.mp32018-05-22 17:18
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0007.mp32018-05-22 17:18
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0008.mp32018-05-22 17:19
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0009.mp32018-05-22 17:19
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0010.mp32018-05-22 17:19
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0011.mp32018-05-22 17:19
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0012.mp32018-05-22 17:20
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0013.mp32018-05-22 17:20
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0014.mp32018-05-22 17:21
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0015.mp32018-05-22 17:21
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0016.mp32018-05-22 17:21
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0017.mp32018-05-22 17:21
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0018.mp32018-05-22 17:22
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0019.mp32018-05-22 17:22
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0020.mp32018-05-22 17:22
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0021.mp32018-05-22 17:23
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0022.mp32018-05-22 17:23
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0023.mp32018-05-22 17:23
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0024.mp32018-05-22 17:23
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0025.mp32018-05-22 17:24
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0026.mp32018-05-22 17:24
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0027.mp32018-05-22 17:24
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0028.mp32018-05-22 17:25
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0029.mp32018-05-22 17:25
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0030.mp32018-05-22 17:25
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0031.mp32018-05-22 17:25
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0032.mp32018-05-22 17:26
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0033.mp32018-05-22 17:26
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0034.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0035.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0036.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0037.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0038.mp32018-05-22 17:27
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0039.mp32018-05-22 17:28
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0040.mp32018-05-22 17:28
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0041.mp32018-05-22 17:29
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0042.mp32018-05-22 17:29
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0043.mp32018-05-22 17:31
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0044.mp32018-05-22 17:32
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0045.mp32018-05-22 17:32
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0046.mp32018-05-22 17:33
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0047.mp32018-05-22 17:33
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0048.mp32018-05-22 17:34
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0049.mp32018-05-22 17:34
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0050.mp32018-05-22 17:35
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0051.mp32018-05-22 17:35
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0052.mp32018-05-22 17:37
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0053.mp32018-05-22 17:37
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0054.mp32018-05-22 17:37
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0055.mp32018-05-22 17:38
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0056.mp32018-05-22 17:39
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0057.mp32018-05-22 17:39
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0058.mp32018-05-22 17:40
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0059.mp32018-05-22 17:40
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0060.mp32018-05-22 17:40
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0061.mp32018-05-22 17:40
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0062.mp32018-05-22 17:41
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0063.mp32018-05-22 17:41
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0064.mp32018-05-22 17:42
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0065.mp32018-05-22 17:43
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0066.mp32018-05-22 17:43
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0067.mp32018-05-22 17:44
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0068.mp32018-05-22 17:44
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0069.mp32018-05-22 17:45
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0070.mp32018-05-22 17:46
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0071.mp32018-05-22 17:46
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0072.mp32018-05-22 17:47
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0073.mp32018-05-22 17:47
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0074.mp32018-05-22 17:48
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0075.mp32018-05-22 17:49
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0076.mp32018-05-22 17:50
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0077.mp32018-05-22 17:50
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0078.mp32018-05-22 17:51
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0079.mp32018-05-22 17:52
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0080.mp32018-05-22 17:52
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0081.mp32018-05-22 17:52
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0082.mp32018-05-22 17:53
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0083.mp32018-05-22 17:53
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0084.mp32018-05-22 17:53
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0085.mp32018-05-22 17:53
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0086.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0087.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0088.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0089.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0090.mp32018-05-22 17:54
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0091.mp32018-05-22 17:55
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0092.mp32018-05-22 17:55
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0093.mp32018-05-22 17:55
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0094.mp32018-05-22 17:56
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0095.mp32018-05-22 17:56
[Total: 1   Average: 1/5]

Related posts

Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

THUYS♥️

Yêu Vương Sủng Phi: Thiên Tài Con Trai Tham Tài Mẫu Thân

THUYS♥️

Thượng Vị Công Lược: Ta Đem Vai Ác Dưỡng Oai

THUYS♥️

Leave a Reply