Đồng NhânHuyền HuyễnXuyên Không

Quật Khởi Chư Thiên

Mở ra hai mắt, giáng lâm cao võ Tam quốc biến thân khăn vàng tiểu binh, đây là lực lượng tăng mạnh Tam Quốc thế giới. . . Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Phi, tại nguyên bản trong lịch sử chính là một đấu một vạn mãnh tướng huynh, bây giờ vũ lực thẳng phá chân trời, quét ngang vạn quân, băng sơn liệt thạch đều là bình thường! May mà ta có bàn tay vàng, có thể xuyên thẳng qua chư thiên thế giới. . .

☣ Chủ thế giới: Tam Quốc Thế Giới.
☣ Map phụ: Xạ Điêu, Ỷ Thiên, Đại Đường, anh em Hồ lô, Cương Thi tiên sinh, …

✵Phân chia cảnh giới:
☣Luyện Thể Lưu: Luyện Lực -> Luyện Cương ….
☣Luyện Thần Lưu: Dưỡng Hồn -> Luyện Hồn ….

Converter: ๖ۣۜVô❄๖ۣۜNiệm

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đông Nhật Chi Dương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Doanh
 • #2: Công pháp
 • #3: Mệnh Vận Chi Môn
 • #4: Chiêu mộ
 • #5: Cung tiễn
 • #6: Lâm Thung Công
 • #7: Nhổ trại
 • #8: Giết hổ
 • #9: Hổ huyết nội tráng
 • #10: Xúc động
 • #11: Động thủ
 • #12: Tường thành
 • #13: Ô hợp
 • #14: Dạ tập
 • #15: Võ sĩ
 • #16: Giết ra doanh trại
 • #17: Vận mệnh điểm
 • #18: Truy sát
 • #19: Trí Hư Kinh tầng thứ hai
 • #20: Có cừu báo cừu
 • #21: Người tới
 • #22: Giáo úy Hoàng Thiệu
 • #23: Đồ sát
 • #24: Tiếp ứng
 • #25: Danh tướng
 • #26: Cướp bóc
 • #27: Ngắn ngủi tu luyện
 • #28: Lương thảo
 • #29: Trường Xã
 • #30: Luyện Lực tầng hai
 • #31: Ném tên hình dáng
 • #32: Sĩ tử
 • #33: Đại quân
 • #34: Xuyên thẳng qua thông đạo
 • #35: Đại mạc
 • #36: Nô lệ
 • #37: Kỵ xạ
 • #38: Mộc Hoa Lê
 • #39: Mông Cổ bộ lạc
 • #40: Kim Chung Tráo
 • #41: Lực lượng
 • #42: Đồng Thi
 • #43: Ba tầng
 • #44: Khí vận
 • #45: Kim quốc khách tới
 • #46: Ngoài ý muốn dương danh
 • #47: Khách khanh
 • #48: Thất quái
 • #49: Một lời không hợp
 • #50: Định vị
 • #51: Xuôi Nam
 • #52: Trên đường gặp
 • #53: Chung Nam
 • #54: Di khắc
 • #55: Mạc Sầu
 • #56: Đạo kinh
 • #57: Dung hợp
 • #58: Sơn trại
 • #59: Thiên Thủ Nhân Đồ
 • #60: Bắn giết
 • #61: Mật thất
 • #62: Danh truyền
 • #63: Quét ngang
 • #64: Thương pháp
 • #65: Thính giác (cầu cất giữ đề cử)
 • #66: Tập kích
 • #67: Dư nghiệt (cầu cất giữ đề cử)
 • #68: Thanh lý
 • #69: Truy sát
 • #70: Đệ tử Cái Bang
 • #71: Quyết tâm
 • #72: Tin tức
 • #73: Cải biến
 • #74: Khổ luyện
 • #75: Tắm thuốc (cầu cất giữ)
 • #76: Ngoài thành
 • #77: Bắc Cái (cầu cất giữ)
 • #78: Nội lực
 • #79: Hoàng Hà Bang
 • #80: Đao khí
 • #81: Thiếu Lâm
 • #82: Lão tăng
 • #83: Cửu Dương
 • #84: Mật rắn
 • #85: Đại điêu
 • #86: Độc Cô
 • #87: Trọng kiếm
 • #88: Phi tiên
 • #89: Luận võ
 • #90: Đánh giết
 • #91: Vương phủ
 • #92: Luận kiếm ()
 • #93: Thực lực lại tăng
 • #94: Không người có thể địch 1
 • #95: Không người có thể địch 2()
 • #96: Không người có thể địch 3
 • #97: Giết tới cửa
 • #98: Trảm thảo trừ căn
 • #99: Trở về
 • #100: Công thành
 • #101: Kế sách
 • #102: Xông trận
 • #103: Lôi đình
 • #104: Diệt quân
 • #105: Mưu sĩ ()
 • #106: Thiên hỏa
 • #107: Dòng lũ
 • #108: Thoát ly
 • #109: Tào Hồng
 • #110: Mời chào
 • #111: Bạo khởi
 • #112: Đột phá
 • #113: Gia binh
 • #114: Đi đường khó
 • #115: Khăn vàng Bùi Nguyên Thiệu
 • #116: Chu Thương
 • #117: Đánh bại thăm dò
 • #118: Thu phục
 • #119: Một trăm vạn tiền
 • #120: Hạ Bi
 • #121: Gia tộc quyền thế
 • #122: Anh kiệt
 • #123: Mi Trúc
 • #124: Thần binh
 • #125: Vứt bỏ phật tự
 • #126: Lực lượng tinh thần
 • #127: Trở về nhà
 • #128: Điền trang
 • #129: Sát ý
 • #130: Thôn nhỏ
 • #131: Quả quyết
 • #132: Cường thế
 • #133: Trừ căn
 • #134: Chiếm đoạt
 • #135: Chức quan
 • #136: Thu hoạch
 • #137: Danh thần
 • #138: Bắn giết xuyên thẳng qua
 • #139: Ma biến Ỷ Thiên. Hoa Sơn đệ tử
 • #140: Chưởng môn
 • #141: Tổ sư tiền đường
 • #142: Kim tằm độc
 • #143: Kế nhiệm chưởng môn
 • #144: Tiên Thiên Tử Hà
 • #145: Tinh khí thần
 • #146: Luyện thần công pháp
 • #147: Thiên hạ cao thủ
 • #148: Quen thuộc môn phái
 • #149: Kim Cương Tự Thiết Chưởng Bang
 • #150: Kim Cương Bàn Nhược Thần Công
 • #151: Ỷ Thiên phong mang
 • #152: Không Động bị diệt
 • #153: Mượn dùng hàn ngọc
 • #154: Chải vuốt môn phái
 • #155: Cho nên
 • #156: Cố nhân
 • #157: Chuyện cũ mây khói
 • #158: Bố Đại Hòa Thượng
 • #159: Thường Ngộ Xuân
 • #160: Hào kiệt
 • #161: Điều kiện trao đổi
 • #162: Tâm phục khẩu phục
 • #163: Cửu dương cương khí
 • #164: Tấn thăng kế hoạch
 • #165: Trời cho không lấy
 • #166: Tây Vực Côn Luân
 • #167: Càn Khôn Na Di
 • #168: Minh Giáo tổng đàn
 • #169: Mật đạo tâm pháp
 • #170: Cửu Âm đại thành tử khí ngàn dặm
 • #171: Quét ngang vô địch
 • #172: Nắm giữ Minh Giáo
 • #173: Khí vận gia thân
 • #174: Hắc Ngọc Đoạn Tục Tây Vực Thiếu Lâm
 • #175: Diệt môn
 • #176: Truyền thừa
 • #177: Truyền công xuôi Nam
 • #178: Tuyệt đại tông sư
 • #179: Kết minh Võ Đang
 • #180: Tạo thuyền luyện binh
 • #181: Vượt biển diệt phái
 • #182: Hải Sa Bang diệt
 • #183: Thời cơ dần dần đến
 • #184: Khởi binh ứng trời
 • #185: Khởi binh ứng trời
 • #186: Danh thần đại tướng
 • #187: Thành long chi khó
 • #188: Dương Châu thuỷ chiến
 • #189: Hỏa thiêu Trường Giang
 • #190: Thuỷ quân đại thắng tiểu thuyết: Quật khởi chư thiên tác giả: Vào đông dương
 • #191: Tương kế tựu kế
 • #192: 1 lưới đánh tan
 • #193: 7 đại cao thủ toàn diệt
 • #194: Thừa cơ vượt sông
 • #195: Vây thành 2 tháng thiên hạ đại chấn
 • #196: Long phi cửu thiên
 • #197: Dưỡng Hồn 9 tầng
 • #198: Truyền thủ Giang Nam
 • #199: Binh pháp thường
 • #200: Trọng kỵ phá trận
 • #201: Vạn quân từ đó
 • #202: Càn quét Trung Nguyên
 • #203: Phần lớn
 • #204: 10 năm
 • #205: Trở về
 • #206: Chư Hầu. Tiên Thiên
 • #207: Gia nghiệp
 • #208: Thủy doanh
 • #209: Gia thần
 • #210: Truyền thụ
 • #211: Thủy tặc
 • #212: Phục kích
 • #213: Tương Khâm
 • #214: Thu phục
 • #215: Trần Đăng
 • #216: Nhập sĩ
 • #217: Thứ Sử
 • #218: Điều động
 • #219: Trước thù
 • #220: Đào Khiêm
 • #221: Danh sĩ tìm tới
 • #222: Tiệc rượu
 • #223: Xung đột
 • #224: Xuất binh
 • #225: Phá tặc
 • #226: Thiên Thư tàn quyển một
 • #227: Thiên Thư tàn quyển hai
 • #228: Thiên Thư tàn quyển ba
 • #229: Lôi pháp
 • #230: Tiến cử (chúc mừng năm mới)
 • #231: Đi về phía tây (chúc mừng năm mới)
 • #232: Dĩnh Xuyên tuấn kiệt
 • #233: Lạc Dương
 • #234: Cự tuyệt ở ngoài cửa
 • #235: Giữa đường hung hãn quỷ
 • #236: Tú Y sứ
 • #237: Trong kiếm thánh
 • #238: Trung Thường Thị
 • #239: Tam anh
 • #240: Cùng có lợi
 • #241: Lư Giang Thái Thú
 • #242: Ám sát
 • #243: Hiện ra thực lực
 • #244: Dĩnh thủy
 • #245: Trong thuyền sách
 • #246: Giang biểu hổ thần
 • #247: Lư Giang Trương thị
 • #248: Lại thu đại tướng
 • #249: Di chuyển cơ nghiệp
 • #250: Lật lọng người
 • #251: Chém giết Trách Dung
 • #252: Tiến về Lư Giang
 • #253: Điều binh khiển tướng (thượng)
 • #254: Điều binh khiển tướng (hạ)
 • #255: Cơ nghiệp vững chắc
 • #256: Tiên Thiên tam trọng
 • #257: Tuần tra sơn man
 • #258: 10 vạn đại quân
 • #259: Hoàng Đế băng hà
 • #260: Thế giới mới
 • #261: Đại Nghiệp
 • #262: Trường sinh
 • #263: Khác biệt
 • #264: Hoắc Ấp
 • #265: Xông trận
 • #266: Bắn giết
 • #267: Ngõa Cương
 • #268: Uy chấn
 • #269: Song long
 • #270: Giao dịch
 • #271: Võ công
 • #272: Tiên Thiên trường sinh
 • #273: Khống chế thiên địa
 • #274: Đại Giang Long Hổ
 • #275: Danh chấn thiên hạ
 • #276: Tái ngoại cao thủ
 • #277: Phục chế võ công
 • #278: Phi Mã mục trường
 • #279: Phía sau núi ẩn sĩ
 • #280: Bảo khố địa đồ
 • #281: Gặp lại song long
 • #282: Lý phiệt cao thủ
 • #283: Tiên Thiên tông sư
 • #284: Tranh bá chi yếu
 • #285: 4 đại khấu
 • #286: Trong ngoài đều khốn đốn
 • #287: Tung hoành vô địch
 • #288: Địa đồ tới tay
 • #289: Tà Đế Miếu
 • #290: Ma môn 4 hung
 • #291: Đạo Tâm Chủng Ma
 • #292: Dưỡng ma thứ 7
 • #293: Phật ma có khác
 • #294: Ma chủng tiên thai
 • #295: Lạc Dương tuyển đế
 • #296: Tĩnh Trai truyền nhân
 • #297: Sơn lâm thiền tự
 • #298: Tiên Thiên chi thể ma chủng nguyên thần
 • #299: Phản nghịch Tiên Thiên
 • #300: Mạn Thanh Viện bên trong
 • #301: Bổ Thiên đâm đạo
 • #302: Tà Vương Âm Hậu
 • #303: Ma Ẩn chặt đầu
 • #304: Tây về Trường An
 • #305: Tà Đế Xá Lợi
 • #306: Rút ra nguyên tinh
 • #307: Ma môn cao thủ
 • #308: Trước điện tranh đoạt
 • #309: Vô địch chi tư
 • #310: Hổ Lao chiến
 • #311: Quan ngoại thăm doanh
 • #312: Áp chế địch phong mang
 • #313: Đại thế đã định (quyển này xong)
 • #314: Trở về Lư Giang
 • #315: Chiến trận phương pháp
 • #316: 5000 tinh binh
 • #317: Lên phía Bắc hội minh một
 • #318: Lên phía Bắc hội minh hai
 • #319: Lên phía Bắc hội minh ba
 • #320: Quan Đông quần hùng
 • #321: Tây tiến sách lược
 • #322: Đại quân tiên phong
 • #323: Trước trận đấu tướng
 • #324: Đấu chiến phương pháp
 • #325: Bắn giết Hồ Chẩn
 • #326: Thăm dò
 • #327: Tương kế tựu kế
 • #328: Tập kích doanh trại địch
 • #329: Phá quan mà vào
 • #330: Tù binh
 • #331: Lạc Dương
 • #332: Đoạt công
 • #333: Lữ Bố
 • #334: Thần lực
 • #335: Xuất thủ
 • #336: Bá Vương Kích Pháp
 • #337: Bạch Đế hóa rồng
 • #338: Ngũ Đế truyền thừa
 • #339: Giữ lẫn nhau
 • #340: Nội tình (cầu vote)
 • #341: Chữa thương (cầu vote 10 cuối chương)
 • #342: Pháp trận (1/ 45)
 • #343: Thuấn Đế chiến xa (2/ 45)
 • #344: Huyền Nguyên cương khí
 • #345: Tu hú chiếm tổ chim khách
 • #346: Phá quan (3/ 45)
 • #347: Lại đến Lạc Dương (4/ 45)
 • #348: Đào mộ
 • #349: Lưu thị Long khí
 • #350: Xích Tiêu (5/ 45)
 • #351: Hỏa thiêu đế đô
 • #352: Thấy rõ
 • #353: Thái Nguyên Vương thị (6/ 45)
 • #354: Thần lôi trên trời rơi xuống
 • #355: Cát cứ
 • #356: Hạ Thái chặn đường
 • #357: Hoàng tước tại hậu
 • #358: Bạch Cốt Đại Trận
 • #359: Tôn Kiên quy thiên
 • #360: Lộc Môn tông sư
 • #361: Đại trận bị phá
 • #362: Viên thị gia lão (7/ 45)
 • #363: Hồn Thiên Kỳ
 • #364: Lôi đình thủ đoạn
 • #365: Cửu Giang nơi tay
 • #366: Ba đường uy hiếp
 • #367: Thư huyện Chu Du
 • #368: Đóng quân Sài Tang
 • #369: Tiên phong
 • #370: Áp chế địch sắc bén
 • #371: Đi nguy hiểm đánh cược một lần
 • #372: Toàn bộ lấy Dương Châu 1
 • #373: Toàn bộ lấy Dương Châu 2
 • #374: Đạo Thai Ký Thần
 • #375: Sông lớn hắc ngư
 • #376: Trăm năm yêu lực
 • #377: Cường hóa khí huyết
 • #378: Ngư quái đầu mục
 • #379: Ngàn năm Huyền Thiết
 • #380: Thất Âm Ngưng Sát
 • #381: Góp nhặt pháp lực
 • #382: Cổn Tuyết Cầu Đại Pháp
 • #383: Bình định Thuỷ vực
 • #384: 10 cuối chương)
 • #385: Hóa hình thành người (cầu vote)
 • #386: Lực bạt núi non (cầu vote)
 • #387: Sơn Thần hóa thân (cầu vote 10 cuối chương)
 • #388: Ô Long Đàm ngọn nguồn (cầu vote)
 • #389: Trấn Hồn Đinh (cầu vote)
 • #390: Kim Xà động phủ (cầu vote 10 cuối chương)
 • #391: Thủy Nguyên Luyện Huyết Kinh tầng thứ bảy (ba canh)
 • #392: Tê tê (cầu nguyệt phiếu)
 • #393: Kim Cương Chi Khu (cầu vote)
 • #394: Tập kích luyện hóa (cầu vote 10 cuối chương)
 • #395: Âm Dương hóa rồng (cầu vote)
 • #396: Thủy phủ đổi chủ (cầu nguyệt phiếu)
 • #397: Tiếp thu (cầu vote)
 • #398: Thủy Hỏa vô tình (cầu vote 10 cuối chương)
 • #399: Già Thiên Trận Kỳ (cầu vote)
 • #400: Sơn Thần động phủ (cầu nguyệt phiếu)
 • #401: Ngư Dược Long Môn (thượng)
 • #402: Ngư Dược Long Môn (hạ)
 • #403: Nhục thân thuế biến
 • #404: Tùy thời mà động
 • #405: Thay mận đổi đào 1
 • #406: Thay mận đổi đào 2
 • #407: Thay mận đổi đào 3
 • #408: Hồ Lô Kim Cương
 • #409: Bảy đại thần thông (cầu vote)
 • #410: Côn Luân phù triện Thần Thông hạt giống
 • #411: Thu hoạch to lớn
 • #412: Roi sắt quét ngang
 • #413: Trong nước cung điện (cầu vote)
 • #414: Lại cầm Yêu Vương (cầu vote 10 cuối chương)
 • #415: Kim Sa Long Vương (cầu vote)
 • #416: Tế thần sông (cầu vote)
 • #417: Yêu ma tàn phá bừa bãi (cầu vote 10 cuối chương)
 • #418: Sơn trang kiếm khách
 • #419: Thu hoạch kế hoạch (hai hợp một)
 • #420: Động Huyền Phái
 • #421: Phật đạo huyền công
 • #422: Kim Hoa phủ Quách Bắc huyện
 • #423: Cửu Âm Chi Thể
 • #424: Thiên Niên Thụ Yêu
 • #425: Lan Nhược Tự
 • #426: Ất Mộc tinh hoa
 • #427: Ngũ Nhạc chân hình bia
 • #428: Mồi nhử
 • #429: Truyền đạo
 • #430: Côn Lôn Đạo Cung
 • #431: Ngũ khí quy nguyên
 • #432: Tinh thần đồ (cầu vote)
 • #433: Trung ương thế giới
 • #434: Thời cơ đã đến (cầu vote)
 • #435: Hắc Sơn lão yêu
 • #436: Hắc Sơn lão yêu 2
 • #437: Hắc Sơn lão yêu 3
 • #438: Tam Bảo Như Ý
 • #439: Trăm vạn số lượng
 • #440: Trở về (Canh [3], quyển này xong)
 • #441: Thọ Xuân
 • #442: Ngọc Dịch Cửu Chuyển
 • #443: Văn thần
 • #444: Tình thế
 • #445: Chung Ly đại doanh
 • #446: Đông tiến Hoài Âm
 • #447: Lâm sông Hoài Bộ Chất
 • #448: Binh vào Quảng Lăng
 • #449: Nhẹ nhàng phá thành
 • #450: Bộ thị nữ
 • #451: Ra đem vào tướng
 • #452: Cân nhắc
 • #453: Luyện hóa Xích Long
 • #454: Quảng Lăng Thành dưới
 • #455: Âm thầm truyền tin
 • #456: Công thành
 • #457: Nho gia pháp thuật
 • #458: Tiến đánh tường thành thăm dò
 • #459: Chiếu Thiên Kính
 • #460: Phá thành
 • #461: Tuyệt trừ hậu hoạn
 • #462: Mi thị quy thuận
 • #463: Viên thị chuẩn bị ở sau
 • #464: Quân tình
 • #465: Nhữ Âm
 • #466: Tiểu Bá Vương
 • #467: Hoành thương lập mã
 • #468: Đại chiến (1)
 • #469: Đại chiến 2
 • #470: Bộc phát toàn lực
 • #471: Lấy mạng đổi mạng
 • #472: Thiên mệnh gia thân
 • #473: Tôn Sách vẫn lạc
 • #474: Tuyệt thế mãnh tướng
 • #475: Bái quốc (cầu vote)
 • #476: Ngũ Cầm Đạo Dẫn Thuật (cầu vote 10 cuối chương)
 • #477: Hổ Si Hứa Chử (cầu vote)
 • #478: Mãnh tướng quy thuận (cầu nguyệt phiếu)
 • #479: Kinh Châu Lưu Biểu (cầu vote)
 • #480: Khoái Việt ba sách (cầu vote 10 cuối chương)
 • #481: Giang Đông nhị kiều (cầu vote)
 • #482: Sơn Việt loạn lên (cầu vote)
 • #483: Cưỡng ép tăng lên (cầu vote 10 cuối chương)
 • #484: Tán tiên Vu Cát
 • #485: Ngô Quận
 • #486: Đạo gia
 • #487: Thiên địa phong ấn
 • #488: Giải quyết tai hoạ ngầm
 • #489: Hoàng Thiên Tứ Tượng Thần Quyển
 • #490: Dự Chương
 • #491: Bình định đêm trước
 • #492: Chín đại tế ti
 • #493: Vô thượng thần khí
 • #494: Diệt Tuyệt Thần Cầu
 • #495: Bình định Sơn Việt
 • #496: Kinh Nam bốn quận
 • #497: Phan Phượng
 • #498: Tương lai đại địch
 • #499: Đánh chiếm Trường Sa
 • #500: Thôn tính Kinh Châu (cầu vote)
 • #501: Sông lớn quyết chiến (cầu vote 10 cuối chương)
 • #502: Bắn giết Hoàng Tổ (cầu vote)
 • #503: Thuỷ chiến đại thắng
 • #504: Thế giới mới
 • #505: Thôn hoang vắng lệ quỷ cương thi
 • #506: Kim đan phân thân
 • #507: Long Tượng lực lượng
 • #508: Tiền bối phong phạm
 • #509: Thiên hạ tình thế
 • #510: Trấn nhỏ
 • #511: Thiết Giáp Thi
 • #512: Đánh giết cương thi tình nghĩa nữ quỷ
 • #513: Đi về phía đông hai ngàn dặm
 • #514: Đạo tả tương phùng súng pháo khó thương
 • #515: Tây Dương cha xứ
 • #516: Giáo hội cao thủ
 • #517: Phủ Đầu Bang
 • #518: Đánh lên môn
 • #519: A Tinh (cầu vote)
 • #520: Như Lai Thần Chưởng (cầu vote 10 cuối chương)
 • #521: Thiên Tàn Địa Khuyết (Canh [3])
 • #522: Luyện chế đan dược tăng cường công lực (canh thứ nhất cầu đặt mua)
 • #523: Long Đế quan tài (cầu vote 10 cuối chương)
 • #524: Phong vân hội tụ nhà bảo tàng (Canh [3])
 • #525: Shangrila chi nhãn
 • #526: Tây bắc Dương tướng quân Hỏa Vân Tà Thần nhập bọn
 • #527: Không Gian Chi Môn
 • #528: Trưởng sinh nước suối
 • #529: Long Đế sống lại quét ngang thiên hạ (thượng)
 • #530: Long Đế sống lại quét ngang thiên hạ (hạ)
 • #531: Trở về
 • #532: Tiên Thiên Ngũ Hành
 • #533: Nguyên thần lĩnh vực
 • #534: Thủy độn phương pháp
 • #535: Tiến đánh Giang Lăng
 • #536: Thần thông vô địch
 • #537: Thư từ đưa tin
 • #538: Phục Hi Long Cầm Nam Thiên Hỏa Phượng
 • #539: Đại cục đã định
 • #540: Binh lâm thành hạ
 • #541: Long phượng hợp minh
 • #542: Cưỡng ép phá trận long phi phượng vẫn
 • #543: Lên phía Bắc Dự Châu Tào quân nam đến
 • #544: Trăm vạn đại quân nghiền ép
 • #545: Thế như thủy triều
 • #546: Kỵ binh phá trận
 • #547: Giết Đế tế thiên
 • #548: Quyết ra thắng bại
 • #549: Tương Dương quy tâm
 • #550: Chín loại pháp tắc quét ngang Trung Nguyên
 • #551: Thiên địa đại biến
 • #552: Giang sơn vô chủ
 • #553: Vực ngoại thông đạo
 • #554: Đào viên mộng nát 1
 • #555: Đào viên mộng nát 2
 • #556: Thiên ngoại cường địch
 • #557: Giao long thế thân
 • #558: Thiên ý chiếu cố
 • #559: Thiên hạ phong vân một hòn đá ném hai chim
 • #560: Tương Dương hội minh
 • #561: Thục Trung ẩn sĩ
 • #562: Cường giả hội tụ
 • #563: Ẩn Thân thần thông
 • #564: Động thiên thế giới thế gia nội tình
 • #565: Cửu Châu chi đỉnh tập kích chém giết
 • #566: Pháp tắc đại thành
 • #567: Hoàng tước tại hậu
 • #568: Quét ngang vô địch
 • #569: Cưỡng ép giáng lâm
 • #570: Thiên địa đại kiếp
 • #571: Ngọc tỉ vỡ nát lâm trận thăng cấp
 • #572: Thiên ý gia thân loại thứ chín pháp tắc
 • #573: Địa Tiên chi cảnh
 • #574: Bầu trời vỡ vụn
 • #575: Ngũ Đại Đế Quân
 • #576: Phân thân hợp thiên đạo
 • #577: Lục giai lực lượng
 • #578: Thiên Cương pháp bảo trấn áp đại địa
 • #579: Dư ba ảnh hưởng không đánh mà hàng
 • #580: Quét ngang phương Bắc thiên hạ nhất thống (thượng)
 • #581: Quét ngang phương Bắc nhất thống thiên hạ (hạ)
 • #582: Vận Mệnh chi lực
 • #583: Giang sơn vĩnh cố thế giới nhảy vọt
 • #584: Tiên triều hình thức ban đầu
 • #585: Hỗn độn hư không ấn ký truy tung
 • #586: Ngược dòng trường hà mãng hoang đại địa
 • #587: Đông Di chi địa Thanh Mộc bộ lạc
 • #588: Bộ lạc truyền thừa ưu hóa công pháp
 • #589: Đột nhiên tăng mạnh cung tiễn thần
 • #590: Nguyên khí tinh thể Đại Thương sĩ tốt
 • #591: 800 chư hầu đồ đằng chi linh
 • #592: Mũi tên như lưu tinh kích hoạt chí bảo
 • #593: Bộ lạc di chuyển lần nữa tăng lên
 • #594: Thanh Nguyên Bất Phôi cấp một đỉnh phong
 • #595: Truy binh
 • #596: Đông Di đại bộ phận
 • #597: Nắm giữ đại quyền
 • #598: Huyết mạch lực lượng Converter: ๖ۣۜVô❄๖ۣۜNiệm
 • #599: Kích hoạt tấn thăng
 • #600: Đông Hải luyện khí sĩ
 • #601: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Converter: ๖ۣۜVô❄๖ۣۜNiệm
 • #602: Thương quân tiên phong Hoàng Phi Hổ
 • #603: Đông Di xuất trận (cầu nguyệt phiếu)
 • #604: Thuận nước đẩy thuyền giấu giếm tâm cơ
 • #605: Khí huyết phá pháp Converter: ๖ۣۜVô❄๖ۣۜNiệm
 • #606: Thong dong bỏ chạy Converter: ๖ۣۜVô❄๖ۣۜNiệm
 • #607: Kiến Mộc Cung
 • #608: Lâm Phong đảo gốm thiên quân
 • #609: Khôi phục cấp ba Huyền Minh chi thể Converter: ๖ۣۜVô❄๖ۣۜNiệm
 • #610: Định Thiên Hoàn Thứ Thiên Châm
 • #611: Bắn giết 2 thiên quân
 • #612: Ứng Long chi cốt
 • #613: Phong Lôi Tiên Hạnh
 • #614: Đại đạo quả
 • #615: Cấp sáu long hồn
 • #616: Chân Long đi tuần
 • #617: Tam nữ tiên
 • #618: Phong lôi hạo đãng thông thiên thần hỏa
 • #619: Vân Trung Tử Xích Tùng Tử
 • #620: Tuyệt Tiên kiếm khí
 • #621: Cửu Lê đại vu sư (canh thứ nhất cầu đặt trước)
 • #622: Thập Vạn Đại Sơn
 • #623: Tổ Vu Điện Luyện Yêu Hồ
 • #624: Tổ thần huyết mạch
 • #625: Thuần hóa truyền thừa
 • #626: Băng Vũ chi đạo cấp năm chi môn
 • #627: Săn giết
 • #628: Cấp năm
 • #629: Huyền Minh bộ
 • #630: Vạn người nói kiệt
 • #631: Quay về Đông Di
 • #632: Tìm hiểu tin tức
 • #633: Đông Di thảm bại thừa cơ phát triển
 • #634: Khô Lâu sơn
 • #635: Nhân yêu huyết cừu mạnh mẽ tiễn pháp
 • #636: Mã Nguyên đệ tử Nhất Khí Cầm Nã
 • #637: Bàn tay nguyên thần băng vũ bao trùm (cầu nguyệt phiếu)
 • #638: Thu phục hai bộ cừu hận nảy sinh
 • #639: Xuyên qua thông đạo chư thiên bí mật
 • #640: Xạ Nhật Thần Tiễn
 • #641: Chân Tiên xuất thủ
 • #642: Trận pháp bị phá thong dong mà đi
 • #643: Đại Thương thành trì ẩn cư cao thủ
 • #644: Lửa đèn hừng hực Dao Trì tiên tử
 • #645: Con mắt thứ ba
 • #646: Tiến về Triều Ca
 • #647: Thiên Sát đại tướng
 • #648: Dương Tiễn
 • #649: Thành Triều Ca
 • #650: Truyền thụ công pháp
 • #651: 8 triệu điểm số
 • #652: Bái môn cầu kiến thái sư khách khanh
 • #653: Bắc Hải Viên Phúc Thông
 • #654: Luyện khí sĩ
 • #655: Đảo mắt 10 năm
 • #656: Hai đại Kim Tiên
 • #657: Đạo Hữu xin dừng bước
 • #658: Tứ Đại Quan Ải
 • #659: Nam Cương lôi trạch tiên hạnh thành thục
 • #660: Mưu cầu Luyện Yêu Hồ
 • #661: Tiên Thiên luyện hóa đại đạo
 • #662: Phong Lôi Tử
 • #663: 5 năm chinh phạt
 • #664: Trần Đường Quan tổng binh
 • #665: Tu hú chiếm tổ chim khách Yêu Vương
 • #666: Thượng Thanh chân pháp
 • #667: Cửu Chuyển Huyền Công
 • #668: Suy thần lại đến
 • #669: Thân Công Báo
 • #670: Văn Trọng quy thiên thụ mệnh xuất chinh
 • #671: Tây Kỳ dưới thành hai giáo tranh chấp
 • #672: Dương Tiễn thăm doanh
 • #673: Thổ Hành Tôn
 • #674: Ngàn vạn vận mệnh
 • #675: Lại hố một người
 • #676: Tiến cử Trương Khuê Mai Sơn Thất Quái
 • #677: Kim Tiên xuống núi
 • #678: Đông Nhạc vẫn lạc
 • #679: Luyện Yêu
 • #680: Thất quái toàn diệt 100 triệu điểm số
 • #681: Kim Tiên cản đường
 • #682: Thánh Nhân xuất thủ lại vào trường hà
 • #683: Phong Thần kết thúc
 • #684: Đông Cực Đế Quân
 • #685: Khí vận chi tử
 • #686: Võ kinh đạo kinh
 • #687: Nhân Tiên võ đạo
 • #688: Truyền thụ Cửu Âm
 • #689: Bát Đại Yêu Tiên
 • #690: Sửa tu luyện thể hệ
 • #691: Vào ta môn hạ
 • #692: Ngọc Kinh thành Tán Hoa lâu
 • #693: Thái Thượng Đạo
 • #694: Vũ trụ hai sách
 • #695: Chu thiên khiếu huyệt
 • #696: Con Thuyền Tạo Hóa
 • #697: Thiên Trụ Thần Thạch
 • #698: Tiên Thiên thần khu
 • #699: Tiên Thiên Nguyên thần
 • #700: Phụ tử đánh nhau xưa đâu bằng nay
 • #701: Nhẹ nhàng nghiền ép
 • #702: Chém giết Hồng Huyền Cơ
 • #703: Truyền bá đạo thống thế giới bản nguyên
 • #704: Vận mệnh thần thông quay về Tam Quốc (thượng)
 • #705: Vận mệnh thần thông quay về Tam Quốc (hạ)
 • #706: Thiên Đạo phân thân
 • #707: Đồng Tước cung
 • #708: Bát đại Địa Tiên
 • #709: Tuyệt thế Yêu Vương Tây Du Hàng Ma
 • #710: Bát Trận Đồ
 • #711: Tiên Thiên trận đạo
 • #712: Đế vương tâm tính
 • #713: Thảo nguyên Long thành
 • #714: Trừ ma nhân
 • #715: Ngũ Chỉ sơn
 • #716: Tuyệt thế Yêu Vương
 • #717: Cương cân thiết cốt
 • #718: Đường Huyền Trang
 • #719: Như Lai chân thân
 • #720: Thiên đạo thôn phệ
 • #721: Thế giới dung hợp trường hà hoành không
 • #722: Nguyên thần thần linh Đế Quân
 • #723: Tiên giới Thiên Đình
 • #724: Nam Thiên Môn
 • #725: Thiên Đình tàn phá
 • #726: Chuyện năm đó
 • #727: Văn Trọng phục sinh
 • #728: Luân Hồi Không Gian?
 • #729: Kiến thiết không gian
 • #730: Không đen vậy còn gọi Chủ Thần không gian sao
 • #731: Sinh Hóa thế giới
 • #732: Trước nay chưa có kỳ ngộ
 • #733: Luân hồi giả phấn đấu
 • #734: Tâm huyết dâng trào suy tính thần thông
 • #735: Lần thứ nhất luân hồi kết thúc
 • #736: Huyết mạch dẫn dắt
 • #737: Vận mệnh biến hóa
 • #738: Chuẩn bị xuyên qua
 • #739: Đấu Khí thế giới
 • #740: Chín sao Đại Đấu Sư
 • #741: Kinh khủng như thế
 • #742: Chấn kinh đám người
 • #743: Y dạng họa hồ lô Cửu Phẩm Thiên Tiên Quyết
 • #744: Thiên Xà Phủ
 • #745: Hóa )
 • #746: Đánh lên sơn môn
 • #747: Hỏa diễm đốt trời
 • #748: Thiên địa dị hỏa tiên thiên sinh linh
 • #749: Yêu hỏa địa đồ
 • #750: Điểm hóa dị hỏa Tiên Thiên tinh linh 1
 • #751: Điểm hóa dị hỏa Tiên Thiên tinh linh 2
 • #752: Điểm hóa dị hỏa Tiên Thiên tinh linh 3
 • #753: Điểm hóa dị hỏa Tiên Thiên tinh linh (xong )
 • #754: Chiêu mộ Thần vị
 • #755: Cái thứ hai mục tiêu Vẫn Lạc Tâm Viêm
 • #756: Tam đại hỏa linh trở về Thiên Đình
 • #757: Bát Bộ Chính Thần
 • #758: Tinh thần chân linh
 • #759: Cửu Thiên Huyền Nữ
 • #760: Triệu gia trang
 • #761: Kim Thiềm Công
 • #762: Thiếu Hoa Sơn
 • #763: Nghèo văn phú võ
 • #764: Điếu Thiềm Kình
 • #765: Cửu Văn Long Sử Tiến
 • #766: Cương khí hộ thể (thượng)
 • #767: Cương khí hộ thể (hạ)
 • #768: Tam đại tinh thần vào tay
 • #769: Ngầm tiễn đưa vô thường không chết biết (hai hợp một )
 • #770: Duyên An thành Đả Hổ Tướng
 • #771: Vị Châu Đề Hạt
 • #772: Chức quan gia thân
 • #773: Đông Kinh
 • #774: Mạnh Châu Thập Tự pha
 • #775: Tinh thần chân linh
 • #776: Báo đầu
 • #777: Thanh Châu binh mã phó chỉ huy sứ (hai hợp một )
 • #778: Đưa than ngày tuyết (hai hợp một )
 • #779: Cưỡi ngựa nhậm chức quét ngang Thanh Châu (4K đại chương )
 • #780: Thanh Phong Sơn thần tiễn Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh (4K )
 • #781: Hủy diệt tam sơn (4K )
 • #782: Mãnh tướng tìm tới
 • #783: Lương Sơn quật khởi (4K )
 • #784: Tế Châu công lược
 • #785: Trở về Thiên Đình
 • #786: Cấp bảy con đường
 • #787: Đột phá Kim Tiên
 • #788: 100 ngàn luân hồi giả
 • #789: Đại kiếp chi nhân
 • #790: Sắc phong quần thần
 • #791: Thiên Đình sân luyện binh
 • #792: A Tu La Thần Vương
 • #793: Hai đầu đại đạo
 • #794: Tiến vào thế giới
 • #795: Thế giới trò chơi?
 • #796: Đạo, pháp, chiến
 • #797: Thôn Phệ đại đạo
 • #798: Hỏa Cầu Thuật
 • #799: Gà đất chó sành
 • #800: Trăm năm Ma Tai
 • #801: Quái vật vây thành
 • #802: Cấp bốn Pháp Hồn Địa Ngục Lôi Quang
 • #803: Thi Vương
 • #804: Giải quyết tai hoạ ngầm
 • #805: Lỗ đen nguyên thần
 • #806: Thiên Ngọc công chúa
 • #807: Cưỡng ép mở đường
 • #808: Thẳng vào hoàng thành
 • #809: Thuấn gian di động
 • #810: Ngọc Thanh tiên pháp
 • #811: Đạo Huyền thần kiếm cường giả tàn niệm
 • #812: Linh Bảo đại pháp sư
 • #813: Đại quân hội tụ Thiết Huyết Ma Vương
 • #814: Giết ma tế thiên tiên thần giáng lâm
 • #815: Tiên thiên đại đạo truyền kỳ hoàn tất
 • #816: Chân linh nghiệp vị
 • #817: Đảo mắt trăm năm
 • #818: Không gian chi thành
 • #819: Khí vận chi tử
 • #820: Người giật dây
 • #821: Địa Tiên Giới phản ứng
 • #822: Xuất binh Địa Tiên Giới chinh chiến chư thiên bắt đầu
 • #823: Lòng người không thuần
 • #824: Phá trận
 • #825: Kim Tiên vẫn lạc
 • #826: Huyền Nữ giáng lâm
 • #827: Thiên Ngoại Vũ Trụ Kim Mẫu hạ xuống (hai hợp một )
 • #828: Tiên Thiên Thuần Âm
 • #829: Tứ Hải Bình
 • #830: Nhất cổ đãng bình
 • #831: Vũ trụ khe hở
 • #832: Lần nữa xuyên qua
 • #833: Long Uyên Hà
 • #834: Vĩnh sinh
 • #835: Thế Giới Thụ
 • #836: Vạn Quy Tiên Đảo
 • #837: Kiến Mộc cây giống
 • #838: Chí bảo hình thức ban đầu
 • #839: Thái Nhất Môn
 • #840: Nhân Hoàng Bút
 • #841: Chỗ sâu trong lòng đất
 • #842: Bất tử chi thân
 • #843: 3000 đại thần thông
 • #844: Ngũ Hành Kiếm khí
 • #845: Tấn thăng tiên khí
 • #846: Cách không xuất thủ
 • #847: Đây là Thái Nhất Môn tiên khí Vĩnh Hằng Thần Lô
 • #848: Phật môn công pháp
 • #849: Lực Lượng đại đạo
 • #850: Đệ bát chuyển Đại La Kim Tiên
 • #851: Tiểu Số Mệnh Thuật
 • #852: Nguyện vọng chi đạo
 • #853: Thần tộc đại kiếp Huyền Hoàng chi khí
 • #854: Huyền Hoàng Kim Thân vô biên hạo kiếp
 • #855: Trước khi trở về
 • #856: Luyện hóa chân linh Đại Đạo chi chủ
 • #857: Lại trở về Địa Tiên Giới
 • #858: Trọng lập tam thập tam thiên
 • #859: Vô thượng thần thông
 • #860: Công đức vô lượng Đế Quân vị cách
 • #861: Ta vì Thiên Đế
 • #862: Quần tiên chầu mừng
 • #863: Đại La khốn
 • #864: Lại đến
 • #865: Hỗn độn hàng rào
 • #866: Hồng Hoang nguyên khí
 • #867: Ngàn năm về sau
 • #868: Dị giới Hồng Hoang
 • #869: Tiên Thiên Sinh Linh
 • #870: Rút ra sinh cơ
 • #871: Đệ tử
 • #872: Trùng phùng
 • #873: Vô Thượng Thiên
 • #874: Màng thai
 • #875: Mở ra
 • #876: Chân linh thuế biến bản nguyên vũ trụ
 • #877: Bước vào cấp chín thiên đạo đứng đầu (đại kết cục )
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ

THUYS♥️

Thần Cấp Vườn Cây

TiKay

Dị Thế Tà Quân

TiKay

Nhà Ta Vương Phi Phú Khả Địch Quốc

TiKay

Hỏa Ảnh Mạnh Nhất Dung Độn

TiKay

Vạn Cổ Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply