Cổ ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Độc Phụ Không Hoàn Lương

Thân là tiện nô chi nữ Tiêu Nguyên, đời trước từ không danh không phận tiểu đáng thương, đến làm cho cả gia tộc kiêng kị không thôi Tiêu Cửu Nương, đua nhân tiện là kia một cổ nhi không chịu thua ngoan kính nhi.

Đương nhiên cũng là vì nàng ôm đúng rồi trên đời thô nhất kia căn đùi.

Đấu lâu rồi, cũng là sẽ mệt, Cửu Nương lựa chọn gả chồng, đi qua cái gọi là bình tĩnh nhật tử.

Đáng tiếc, sai đánh giá tự thân bản tính, cũng sai đánh giá nhân tâm, một sớm bị mất mạng, hồn về Cửu U.

Trọng sinh trở về, Cửu Nương chỉ có một mục tiêu ——

Nghe chủ tử nói, đương hảo một con tiểu chân chó, đánh chết đều không chạy. →. →

Chủ tử thế nhưng nói muốn đem nàng này chỉ ‘Chó dữ’ lãnh về nhà dưỡng?

Phải biết rằng nàng vô tâm không phổi không hạn cuối, thiên tính lương bạc, vẫn là cái đố phụ, hơn nữa chó dữ cùng chó dữ chủ nhân, này nên là một cái thế nào phong cách a?

Đừng nghe mặt trên, kỳ thật chính là một con tiểu chân chó trọng sinh trở về thượng vị chi lộ. ~O(∩_∩)O~

Đọc chỉ nam:

① ta sẽ không nói đây là một thiên tiểu sủng văn, (~ ̄▽ ̄)~ bổn văn lại danh 《 chó dữ chăn nuôi một trăm linh một loại phương thức 》

② nữ chủ không phải cái thứ tốt, nam chủ không phải cái thiện tra. 1v1, he, sảng ngọt sủng.

③ hư cấu, không khảo chứng, xin miễn bái bảng, ngày càng.

④ cầu chọc cầu bao dưỡng

Nội dung nhãn: Ngọt văn nữ cường trọng sinh trạch đấu

Cái khác: Trọng sinh, ngọt sủng, nghịch tập vả mặt bạch bạch bạch

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Giả Diện Đích Thịnh Yến
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0001.mp32020-01-22 08:06
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0002.mp32020-01-22 08:06
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0003.mp32020-01-22 08:06
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0004.mp32020-01-22 08:07
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0005.mp32020-01-22 08:07
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0006.mp32020-01-22 08:07
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0007.mp32020-01-22 08:08
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0008.mp32020-01-22 08:08
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0009.mp32020-01-22 08:08
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0010.mp32020-01-22 08:09
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0011.mp32020-01-22 08:09
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0012.mp32020-01-22 08:09
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0013.mp32020-01-22 08:10
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0014.mp32020-01-22 08:10
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0015.mp32020-01-22 08:10
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0016.mp32020-01-22 08:10
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0017.mp32020-01-22 08:10
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0018.mp32020-01-22 08:11
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0019.mp32020-01-22 08:11
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0020.mp32020-01-22 08:12
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0021.mp32020-01-22 08:12
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0022.mp32020-01-22 08:12
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0023.mp32020-01-22 08:12
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0024.mp32020-01-22 08:13
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0025.mp32020-01-22 08:13
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0026.mp32020-01-22 08:13
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0027.mp32020-01-22 08:14
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0028.mp32020-01-22 08:14
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0029.mp32020-01-22 08:14
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0030.mp32020-01-22 08:14
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0031.mp32020-01-22 08:14
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0032.mp32020-01-22 08:14
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0033.mp32020-01-22 08:15
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0034.mp32020-01-22 08:15
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0035.mp32020-01-22 08:15
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0036.mp32020-01-22 08:15
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0037.mp32020-01-22 08:16
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0038.mp32020-01-22 08:16
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0039.mp32020-01-22 08:16
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0040.mp32020-01-22 08:16
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0041.mp32020-01-22 08:16
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0042.mp32020-01-22 08:17
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0043.mp32020-01-22 08:17
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0044.mp32020-01-22 08:17
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0045.mp32020-01-22 08:18
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0046.mp32020-01-22 08:18
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0047.mp32020-01-22 08:18
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0048.mp32020-01-22 08:18
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0049.mp32020-01-22 08:19
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0050.mp32020-01-22 08:20
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0051.mp32020-01-22 08:20
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0052.mp32020-01-22 08:20
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0053.mp32020-01-22 08:21
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0054.mp32020-01-22 08:21
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0055.mp32020-01-22 08:22
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0056.mp32020-01-22 08:22
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0057.mp32020-01-22 08:22
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0058.mp32020-01-22 08:22
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0059.mp32020-01-22 08:22
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0060.mp32020-01-22 08:23
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0061.mp32020-01-22 08:23
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0062.mp32020-01-22 08:23
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0063.mp32020-01-22 08:23
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0064.mp32020-01-22 08:23
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0065.mp32020-01-22 08:24
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0066.mp32020-01-22 08:24
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0067.mp32020-01-22 08:24
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0068.mp32020-01-22 08:24
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0069.mp32020-01-22 08:25
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0070.mp32020-01-22 08:26
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0071.mp32020-01-22 08:26
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0072.mp32020-01-22 08:26
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0073.mp32020-01-22 08:26
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0074.mp32020-01-22 08:28
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0075.mp32020-01-22 08:28
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0076.mp32020-01-22 08:28
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0077.mp32020-01-22 08:28
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0078.mp32020-01-22 08:29
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0079.mp32020-01-22 08:30
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0080.mp32020-01-22 08:30
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0081.mp32020-01-22 08:30
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0082.mp32020-01-22 08:31
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0083.mp32020-01-22 08:31
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0084.mp32020-01-22 08:31
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0085.mp32020-01-22 08:31
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0086.mp32020-01-22 08:32
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0087.mp32020-01-22 08:32
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0088.mp32020-01-22 08:32
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0089.mp32020-01-22 08:32
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0090.mp32020-01-22 08:33
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0091.mp32020-01-22 08:33
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0092.mp32020-01-22 08:33
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0093.mp32020-01-22 08:33
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0094.mp32020-01-22 08:35
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0095.mp32020-01-22 08:35
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0096.mp32020-01-22 08:35
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0097.mp32020-01-22 08:35
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0098.mp32020-01-22 08:36
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0099.mp32020-01-22 08:36
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0100.mp32020-01-22 08:36
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0101.mp32020-01-22 08:36
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0102.mp32020-01-22 08:37
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0103.mp32020-01-22 08:37
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0104.mp32020-01-22 08:37
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0105.mp32020-01-22 08:37
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0106.mp32020-01-22 08:38
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0107.mp32020-01-22 08:38
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0108.mp32020-01-22 08:38
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0109.mp32020-01-22 08:38
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0110.mp32020-01-22 08:38
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0111.mp32020-01-22 08:39
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0112.mp32020-01-22 08:39
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0113.mp32020-01-22 08:39
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0114.mp32020-01-22 08:40
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0115.mp32020-01-22 08:40
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0116.mp32020-01-22 08:40
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0117.mp32020-01-22 08:41
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0118.mp32020-01-22 08:41
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0119.mp32020-01-22 08:41
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0120.mp32020-01-22 08:41
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0121.mp32020-01-22 08:42
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0122.mp32020-01-22 08:42
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0123.mp32020-01-22 08:42
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0124.mp32020-01-22 08:43
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0125.mp32020-01-22 08:43
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0126.mp32020-01-22 08:43
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0127.mp32020-01-22 08:43
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0128.mp32020-01-22 08:44
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0129.mp32020-01-22 08:44
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0130.mp32020-01-22 08:44
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0131.mp32020-01-22 08:44
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0132.mp32020-01-22 08:45
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0133.mp32020-01-22 08:45
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0134.mp32020-01-22 08:45
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0135.mp32020-01-22 08:45
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0136.mp32020-01-22 08:46
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0137.mp32020-01-22 08:46
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0138.mp32020-01-22 08:46
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0139.mp32020-01-22 08:46
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0140.mp32020-01-22 08:47
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0141.mp32020-01-22 08:47
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0142.mp32020-01-22 08:47
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0143.mp32020-01-22 08:48
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0144.mp32020-01-22 08:48
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0145.mp32020-01-22 08:48
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0146.mp32020-01-22 08:49
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0147.mp32020-01-22 08:49
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0148.mp32020-01-22 08:49
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0149.mp32020-01-22 08:50
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0150.mp32020-01-22 08:50
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0151.mp32020-01-22 08:50
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0152.mp32020-01-22 08:51
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0153.mp32020-01-22 08:51
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0154.mp32020-01-22 08:51
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0155.mp32020-01-22 08:51
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0156.mp32020-01-22 08:51
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0157.mp32020-01-22 08:52
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0158.mp32020-01-22 08:52
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0159.mp32020-01-22 08:52
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0160.mp32020-01-22 08:52
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0161.mp32020-01-22 08:53
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0162.mp32020-01-22 08:53
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0163.mp32020-01-22 08:53
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0164.mp32020-01-22 08:53
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0165.mp32020-01-22 08:53
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0166.mp32020-01-22 08:54
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0167.mp32020-01-22 08:54
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0168.mp32020-01-22 08:55
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0169.mp32020-01-22 08:55
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0170.mp32020-01-22 08:55
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0171.mp32020-01-22 08:55
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0172.mp32020-01-22 08:55
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0173.mp32020-01-22 08:55
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0174.mp32020-01-22 08:56
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0175.mp32020-01-22 08:56
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0176.mp32020-01-22 08:56
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0177.mp32020-01-22 08:56
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0178.mp32020-01-22 08:56
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0179.mp32020-01-22 08:56
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0180.mp32020-01-22 08:57
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0181.mp32020-01-22 08:57
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0182.mp32020-01-22 08:57
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0183.mp32020-01-22 08:57
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0184.mp32020-01-22 08:58
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0185.mp32020-01-22 08:58
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0186.mp32020-01-22 08:58
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0187.mp32020-01-22 08:59
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0188.mp32020-01-22 08:59
 • doc-phu-khong-hoan-luong-chuong-0189.mp32020-01-22 08:59
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Related posts

Tiệm Quan Tài Lão Bản Nương

THUYS♥️

Em Lại Gặp Anh

THUYS♥️

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

TiKay

Pháo Hôi Nữ Xứng Vô Hạn Nghịch Tập

TiKay

Tam Quốc Đại Tần Phục Khởi

TiKay

Trùng Sinh Võng Du Chi Hắc Ám Nhũ Mẫu

THUYS♥️

Leave a Reply