Đô Thị

Du Nhàn Đại Địa Chủ

Du Nhàn Đại Địa Chủ

Tôn Thần xuyên qua đến Thiên Khải vương triều, lại uể oải phát hiện vậy mà không có gì có thể đem ra được ngưu bức skill để cho mình hoành hành dị thế.

Quay đầu nhìn xem gầy như que củi muội muội, hắn khẽ cắn môi, nhất định phải kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền!

Bốc lên người bán hàng rong đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trước giải quyết ăn uống vấn đề này!

Không nghĩ tới ông trời đền bù cho người cần cù, từ nhỏ tiểu nhân người bán hàng rong làm lên, Tôn Thần một bước một cái dấu chân, lại để hắn trở thành có được ngàn vạn mẫu ruộng tốt đại địa chủ.

Truyện đã full ngày đăng hên xui tùy vào ủng hộ

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lạt Mễ Bất Thị Mễ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: tỉnh lại2023-06-04 09:20
 • #2: Chương 2: Tôn gia2023-06-04 09:20
 • #3: Chương 3: Nguyên do2023-06-04 09:20
 • #4: Chương 4: Đồng bạn2023-06-04 09:21
 • #5: Chương 5: Đại tráng2023-06-04 09:21
 • #6: Chương 6: Bắt cá2023-06-04 09:21
 • #7: Chương 7: Huynh muội2023-06-04 09:21
 • #8: Chương 8: Vương thị2023-06-04 09:21
 • #9: Chương 9: Tôn Dương thị2023-06-04 09:21
 • #10: Chương 10: Giải quyết2023-06-04 09:21
 • #11: Chương 11: Xây phòng2023-06-04 09:21
 • #12: Chương 12: Làm xong2023-06-04 09:21
 • #13: Chương 13: Chuẩn bị2023-06-04 09:21
 • #14: Chương 14: Lên núi2023-06-04 09:21
 • #15: Chương 15: Dê thang2023-06-04 09:22
 • #16: Chương 16: Nói rõ2023-06-04 09:22
 • #17: Chương 17: Trấn trên2023-06-04 09:22
 • #18: Chương 18: Chọn mua2023-06-04 09:22
 • #19: Chương 19: Tán gẫu2023-06-04 09:22
 • #20: Chương 20: Thu hoạch2023-06-04 09:22
 • #21: Chương 21: Độc hành2023-06-04 09:22
 • #22: Chương 22: May mắn2023-06-04 09:22
 • #23: Chương 23: Ấm áp2023-06-04 09:22
 • #24: Chương 24: Tặng quà2023-06-04 09:22
 • #25: Chương 25: Nghị luận2023-06-04 09:22
 • #26: Chương 26: La lối om sòm2023-06-04 09:22
 • #27: Chương 27: Bái đường2023-06-04 09:23
 • #28: Chương 28: Nghĩa vụ quân sự2023-06-04 09:23
 • #29: Chương 29: Giao tiền2023-06-04 09:23
 • #30: Chương 30: Sự tình2023-06-04 09:23
 • #31: Chương 31: Chuyện xấu hổ2023-06-04 09:23
 • #32: Chương 32: Gặp nạn2023-06-04 09:23
 • #33: Chương 33: Bị thương2023-06-04 09:23
 • #34: Chương 34: Chia tiền2023-06-04 09:23
 • #35: Chương 35: Suy nghĩ2023-06-04 09:23
 • #36: Chương 36: Giày vò2023-06-04 09:23
 • #37: Chương 37: Chuẩn bị2023-06-04 09:23
 • #38: Chương 38: Hiếm thấy nghĩ2023-06-04 09:23
 • #39: Chương 39: Diệu tưởng2023-06-04 09:24
 • #40: Chương 40: Hồi Hương2023-06-04 09:24
 • #41: Chương 41: Ước định2023-06-04 09:24
 • #42: Chương 42: Khai trương2023-06-04 09:24
 • #43: Chương 43: Kiếm tiền2023-06-04 09:24
 • #44: Chương 44: Đứng ngoài quan sát2023-06-04 09:24
 • #45: Chương 45: Lo lắng2023-06-04 09:24
 • #46: Chương 46: Mùa đông2023-06-04 09:24
 • #47: Chương 47: Tính sổ2023-06-04 09:24
 • #48: Chương 48: Nghe2023-06-04 09:24
 • #49: Chương 49: Thăm2023-06-04 09:24
 • #50: Chương 50: Thầy trò2023-06-04 09:24
 • #51: Chương 51: Tiếp đi2023-06-04 09:25
 • #52: Chương 52: Đưa tiền2023-06-04 09:25
 • #53: Chương 53: Xuất sư2023-06-04 09:25
 • #54: Chương 54: Bất lợi2023-06-04 09:25
 • #55: Chương 55: Hùng hài tử2023-06-04 09:25
 • #56: Chương 56: Dặn dò2023-06-04 09:25
 • #57: Chương 57: Đào góc tường2023-06-04 09:25
 • #58: Chương 58: Buồn rầu2023-06-04 09:25
 • #59: Chương 59: Tưởng nhớ2023-06-04 09:25
 • #60: Chương 60: Thu công2023-06-04 09:25
 • #61: Chương 61: Làm khách2023-06-04 09:25
 • #62: Chương 62: Vui vẻ yên tâm2023-06-04 09:26
 • #63: Chương 63: Trút giận2023-06-04 09:26
 • #64: Chương 64: Bừng tỉnh2023-06-04 09:26
 • #65: Chương 65: Quà tặng trong ngày lễ2023-06-04 09:26
 • #66: Chương 66: Đau lòng2023-06-04 09:26
 • #67: Chương 67: Tập tục2023-06-04 09:26
 • #68: Chương 68: Chúc tết2023-06-04 09:26
 • #69: Chương 69: Đi dạo phố2023-06-04 09:26
 • #70: Chương 70: Bí mật2023-06-04 09:26
 • #71: Chương 71: Bà ngoại2023-06-04 09:26
 • #72: Chương 72: Tay nghề2023-06-04 09:26
 • #73: Chương 73: Yêu nghiệt2023-06-04 09:26
 • #74: Chương 74: Một nhà2023-06-04 09:27
 • #75: Chương 75: Ra mưu2023-06-04 09:27
 • #76: Chương 76: Bày mưu2023-06-04 09:27
 • #77: Chương 77: Hợp tác2023-06-04 09:27
 • #78: Chương 78: Sơ thí2023-06-04 09:27
 • #79: Chương 79: Tới cửa2023-06-04 09:27
 • #80: Chương 80: Ký hợp đồng2023-06-04 09:27
 • #81: Chương 81: Tết Nguyên Tiêu2023-06-04 09:27
 • #82: Chương 82: Sai mê2023-06-04 09:27
 • #83: Chương 83: Ác nô2023-06-04 09:27
 • #84: Chương 84: Phát phái2023-06-04 09:27
 • #85: Chương 85: Trở mặt2023-06-04 09:28
 • #86: Chương 86: Bị bại2023-06-04 09:28
 • #87: Chương 87: Khai trương2023-06-04 09:28
 • #88: Chương 88: Vay tiền2023-06-04 09:28
 • #89: Chương 89: Tin tức2023-06-04 09:28
 • #90: Chương 90: Thỏa đàm2023-06-04 09:28
 • #91: Chương 91: Đi xa2023-06-04 09:28
 • #92: Chương 92: Bị cái hố2023-06-04 09:28
 • #93: Chương 93: Chuyện lên2023-06-04 09:28
 • #94: Chương 94: Bừng tỉnh2023-06-04 09:28
 • #95: Chương 95: Phát2023-06-04 09:28
 • #96: Chương 96: Thong thả cư2023-06-04 09:29
 • #97: Chương 97: Bán nhiều2023-06-04 09:29
 • #98: Chương 98: Mùa xuân ấm áp2023-06-04 09:29
 • #99: Chương 99: Hoa nở2023-06-04 09:29
 • #100: Chương 100: Thăm2023-06-04 09:29
 • #101: Chương 101: Người làm thuê2023-06-04 09:29
 • #102: Chương 102: Mang đi2023-06-04 09:29
 • #103: Chương 103: Thu xếp2023-06-04 09:29
 • #104: Chương 104: Hiệp nghị2023-06-04 09:29
 • #105: Chương 105: Hỏi dò2023-06-04 09:29
 • #106: Chương 106: Hợp tác2023-06-04 09:29
 • #107: Chương 107: Mang về2023-06-04 09:30
 • #108: Chương 108: Thử2023-06-04 09:30
 • #109: Chương 109: Áo thông2023-06-04 09:30
 • #110: Chương 110: Cảnh tỉnh2023-06-04 09:30
 • #111: Chương 111: Khai trương2023-06-04 09:30
 • #112: Chương 112: Bán2023-06-04 09:30
 • #113: Chương 113: Tonks2023-06-04 09:30
 • #114: Chương 114: Lại mời2023-06-04 09:30
 • #115: Chương 115: Dự định2023-06-04 09:30
 • #116: Chương 116: Thử nghiệm2023-06-04 09:30
 • #117: Chương 117: Đến cửa2023-06-04 09:30
 • #118: Chương 118: Biết ngụy2023-06-04 09:30
 • #119: Chương 119: Để lộ2023-06-04 09:30
 • #120: Chương 120: Thương nghị2023-06-04 09:31
 • #121: Chương 121: Biết2023-06-04 09:31
 • #122: Chương 122: Phiền lòng2023-06-04 09:31
 • #123: Chương 123: Nháo tâm2023-06-04 09:31
 • #124: Chương 124: Mua đứt2023-06-04 09:31
 • #125: Chương 125: Giúp đỡ2023-06-04 09:31
 • #126: Chương 126: Xảy ra khác2023-06-04 09:31
 • #127: Chương 127: Nhắc nhở2023-06-04 09:31
 • #128: Chương 128: Mời chào2023-06-04 09:31
 • #129: Chương 129: Cự tuyệt2023-06-04 09:31
 • #130: Chương 130: Nhàn nhã2023-06-04 09:31
 • #131: Chương 131: Thời gian2023-06-04 09:31
 • #132: Chương 132: Tới chơi2023-06-04 09:32
 • #133: Chương 133: Phu tử2023-06-04 09:32
 • #134: Chương 134: Kẻ tham ăn2023-06-04 09:32
 • #135: Chương 135: Truy nguyệt tiết2023-06-04 09:32
 • #136: Chương 136: Chế giễu2023-06-04 09:32
 • #137: Chương 137: Đánh cuộc2023-06-04 09:32
 • #138: Chương 138: Đáp ứng2023-06-04 09:32
 • #139: Chương 139: Kết quả2023-06-04 09:32
 • #140: Chương 140: Phẩm định2023-06-04 09:32
 • #141: Chương 141: Bước chân dạ2023-06-04 09:32
 • #142: Chương 142: Bụi trần2023-06-04 09:32
 • #143: Chương 143: Kết thúc2023-06-04 09:32
 • #144: Chương 144: Bừng tỉnh2023-06-04 09:33
 • #145: Chương 145: Tiếng đồn2023-06-04 09:33
 • #146: Chương 146: Giải phẫu2023-06-04 09:33
 • #147: Chương 147: Năm nhàn nhã2023-06-04 09:33
 • #148: Chương 148: Tiệm mới2023-06-04 09:33
 • #149: Chương 149: Vào sân2023-06-04 09:33
 • #150: Chương 150: Khảo thí2023-06-04 09:33
 • #151: Chương 151: Yết bảng2023-06-04 09:33
 • #152: Chương 152: Mua đất2023-06-04 09:33
 • #153: Chương 153: Thực nghiệp2023-06-04 09:33
 • #154: Chương 154: Vườn hoa2023-06-04 09:33
 • #155: Chương 155: Thu hoạch2023-06-04 09:34
 • #156: Chương 156: Hồi Hương2023-06-04 09:34
 • #157: Chương 157: Hương liệu2023-06-04 09:34
 • #158: Chương 158: Hợp tác2023-06-04 09:34
 • #159: Chương 159: Xuôi nam2023-06-04 09:34
 • #160: Chương 160: Đường đi2023-06-04 09:34
 • #161: Chương 161: Hải cảng2023-06-04 09:34
 • #162: Chương 162: Bến tàu2023-06-04 09:34
 • #163: Chương 163: Châu tràng2023-06-04 09:34
 • #164: Chương 164: Sớm một chút2023-06-04 09:34
 • #165: Chương 165: Đường về2023-06-04 09:34
 • #166: Chương 166: Tặng cho2023-06-04 09:34
 • #167: Chương 167: Tin tức2023-06-04 09:34
 • #168: Chương 168: Lòng cha mẹ2023-06-04 09:35
 • #169: Chương 169: Thương lượng2023-06-04 09:35
 • #170: Chương 170: Giằng co2023-06-04 09:35
 • #171: Chương 171: Tin dữ2023-06-04 09:35
 • #172: Chương 172: Dính líu2023-06-04 09:35
 • #173: Chương 173: Mời2023-06-04 09:35
 • #174: Chương 174: Dự tiệc2023-06-04 09:35
 • #175: Chương 175: Phần sau2023-06-04 09:35
 • #176: Chương 176: Ý tưởng2023-06-04 09:35
 • #177: Chương 177: Quan hệ2023-06-04 09:35
 • #178: Chương 178: Thanh minh núi2023-06-04 09:35
 • #179: Chương 179: An bài2023-06-04 09:35
 • #180: Chương 180: Về nhà2023-06-04 09:36
 • #181: Chương 181: Trêu chọc2023-06-04 09:36
 • #182: Chương 182: Buồn rầu2023-06-04 09:36
 • #183: Chương 183: Than phiền2023-06-04 09:36
 • #184: Chương 184: Các hoài2023-06-04 09:36
 • #185: Chương 185: Quỷ thai2023-06-04 09:36
 • #186: Chương 186: Lưu lại2023-06-04 09:36
 • #187: Chương 187: Tính toán2023-06-04 09:36
 • #188: Chương 188: Tỉnh ngộ2023-06-04 09:36
 • #189: Chương 189: Đưa đi2023-06-04 09:36
 • #190: Chương 190: An bài2023-06-04 09:36
 • #191: Chương 192: Đường về2023-06-04 09:36
 • #192: Chương 192: Nguy cơ2023-06-04 09:37
 • #193: Chương 193: Rao hàng2023-06-04 09:37
 • #194: Chương 194: Gà miêu2023-06-04 09:37
 • #195: Chương 195: Thẩm vấn2023-06-04 09:37
 • #196: Chương 196: Nguyên do2023-06-04 09:37
 • #197: Chương 197: Khuyên nhủ2023-06-04 09:37
 • #198: Chương 198:2023-06-04 09:37
 • #199: Chương 199: Đi biển2023-06-04 09:37
 • #200: Chương 200: Trân châu vịnh2023-06-04 09:37
 • #201: Chương 201: Quà tặng2023-06-04 09:37
 • #202: Chương 202: Mua châu2023-06-04 09:37
 • #203: Chương 203: Bãi biển2023-06-04 09:37
 • #204: Chương 204: Lâm hải quận2023-06-04 09:38
 • #205: Chương 205: Cơn lốc2023-06-04 09:38
 • #206: Chương 206: Tìm người2023-06-04 09:38
 • #207: Chương 207: Thu nạp và tổ chức2023-06-04 09:38
 • #208: Chương 208: Thành lập2023-06-04 09:38
 • #209: Chương 209: Hồi báo2023-06-04 09:38
 • #210: Chương 210: Gà trải qua2023-06-04 09:38
 • #211: Chương 211: La gia2023-06-04 09:38
 • #212: Chương 212: Yểm ở2023-06-04 09:38
 • #213: Chương 213: Mộng2023-06-04 09:38
 • #214: Chương 214: Đi lang thang2023-06-04 09:38
 • #215: Chương 215: Tô tạo thịt2023-06-04 09:38
 • #216: Chương 216: La Vũ Tình2023-06-04 09:39
 • #217: Chương 217: Cao môn2023-06-04 09:39
 • #218: Chương 218: Làm khó2023-06-04 09:39
 • #219: Chương 219: Tỏ thái độ2023-06-04 09:39
 • #220: Chương 220: Bắt chuyện2023-06-04 09:39
 • #221: Chương 221: Vô tình gặp được2023-06-04 09:39
 • #222: Chương 222: Khách nhân2023-06-04 09:39
 • #223: Chương 223: Khiêu khích2023-06-04 09:39
 • #224: Chương 224: Lựa chọn2023-06-04 09:39
 • #225: Chương 225: Gặp tai kiếp2023-06-04 09:39
 • #226: Chương 226: Xung đột2023-06-04 09:39
 • #227: Chương 227: Đoán được2023-06-04 09:39
 • #228: Chương 228: Ngoại viện2023-06-04 09:40
 • #229: Chương 229: Giải quyết2023-06-04 09:40
 • #230: Chương 230: Dừng lại2023-06-04 09:40
 • #231: Chương 231: Giằng co2023-06-04 09:40
 • #232: Chương 232: Nhìn thấu2023-06-04 09:40
 • #233: Chương 233: Trở về hương2023-06-04 09:40
 • #234: Chương 234: Báo ứng2023-06-04 09:40
 • #235: Chương 235: Trang viên2023-06-04 09:40
 • #236: Chương 236: Lại đến2023-06-04 09:45
 • #237: Chương 237: Xông xáo2023-06-04 09:45
 • #238: Chương 238: Chửi bới2023-06-04 09:45
 • #239: Chương 239: Đàm phán2023-06-04 09:45
 • #240: Chương 240: Hào kiệt2023-06-04 09:45
 • #241: Chương 241: Phấn khởi2023-06-04 09:45
 • #242: Chương 242: Thu hoạch2023-06-04 09:45
 • #243: Chương 243: Quả lớn2023-06-04 09:45
 • #244: Chương 244: Dự tiệc2023-06-04 09:45
 • #245: Chương 245: Sự tình2023-06-04 09:46
 • #246: Chương 246: Quạ đen2023-06-04 09:46
 • #247: Chương 247: Chân tướng2023-06-04 09:46
 • #248: Chương 248: Quên được2023-06-04 09:46
 • #249: Chương 249: Giải tán2023-06-04 09:46
 • #250: Chương 250: Nhờ mời2023-06-04 09:46
 • #251: Chương 251: Gặp mặt2023-06-04 09:46
 • #252: Chương 252: Vào cửa2023-06-04 09:46
 • #253: Chương 253: Ám kình2023-06-04 09:46
 • #254: Chương 254: Đồng ý2023-06-04 09:46
 • #255: Chương 255: Bữa ăn tối2023-06-04 09:46
 • #256: Chương 256: Kinh hiểm2023-06-04 09:47
 • #257: Chương 257: Dò xét2023-06-04 09:47
 • #258: Chương 258: Cha con2023-06-04 09:47
 • #259: Chương 259: Phát hiện2023-06-04 09:47
 • #260: Chương 260: Nhức đầu2023-06-04 09:47
 • #261: Chương 261: Tương đối2023-06-04 09:47
 • #262: Chương 262: Đổi tên2023-06-04 09:47
 • #263: Chương 263: Trương Thần2023-06-04 09:47
 • #264: Chương 264: Đắc ý2023-06-04 09:47
 • #265: Chương 265: Hồ đồ2023-06-04 09:47
 • #266: Chương 266: Được việc2023-06-04 09:47
 • #267: Chương 267: Khuyên nhủ2023-06-04 09:47
 • #268: Chương 268: Về nhà2023-06-04 09:48
 • #269: Chương 269: Khai khiếu2023-06-04 09:48
 • #270: Chương 270: Trưởng thành2023-06-04 09:48
 • #271: Chương 271: Nói tới2023-06-04 09:48
 • #272: Chương 272: Bận rộn2023-06-04 09:48
 • #273: Chương 273: Cản đường2023-06-04 09:48
 • #274: Chương 274: Bị thương2023-06-04 09:48
 • #275: Chương 275: Sống qua ngày2023-06-04 09:48
 • #276: Chương 276: Xông vào2023-06-04 09:48
 • #277: Chương 277: Bên trên thuốc2023-06-04 09:48
 • #278: Chương 278: Ra ngoài2023-06-04 09:48
 • #279: Chương 279: Dưỡng thương2023-06-04 09:48
 • #280: Chương 280: Mâu thuẫn2023-06-04 09:49
 • #281: Chương 281: Khuyên2023-06-04 09:49
 • #282: Chương 282: Nguyên do2023-06-04 09:49
 • #283: Chương 283: Chuyện cũ2023-06-04 09:49
 • #284: Chương 284: Hư cùng2023-06-04 09:49
 • #285: Chương 285: Náo nhiệt2023-06-04 09:49
 • #286: Chương 286: Hoài nghi2023-06-04 09:49
 • #287: Chương 287: Giải sầu2023-06-04 09:49
 • #288: Chương 288: Gãy tiển2023-06-04 09:49
 • #289: Chương 289: Nhận sai2023-06-04 09:49
 • #290: Chương 290: Mắc bệnh2023-06-04 09:49
 • #291: Chương 291:2023-06-04 09:49
 • #292: Chương 292: Chuyển cơ2023-06-04 09:50
 • #293: Chương 293: Nhận thức chung2023-06-04 09:50
 • #294: Chương 294: Hành trình2023-06-04 09:50
 • #295: Chương 295: Cha con2023-06-04 09:50
 • #296: Chương 296: Nói ra2023-06-04 09:50
 • #297: Chương 297: Phân biệt2023-06-04 09:50
 • #298: Chương 298: Nói rõ2023-06-04 09:50
 • #299: Chương 299: Đường hẹp2023-06-04 09:50
 • #300: Chương 300: Hỗn chiến2023-06-04 09:50
 • #301: Chương 301: Trọng thương2023-06-04 09:50
 • #302: Chương 302: Truy cứu2023-06-04 09:50
 • #303: Chương 303: Tính sổ2023-06-04 09:51
 • #304: Chương 304: Gãy chân2023-06-04 09:51
 • #305: Chương 305: Chịu tội2023-06-04 09:51
 • #306: Chương 306: Say rượu2023-06-04 09:51
 • #307: Chương 307: Thủ khoa2023-06-04 09:51
 • #308: Chương 308: Chuyện vui2023-06-04 09:51
 • #309: Chương 309: Tâm sự2023-06-04 09:51
 • #310: Chương 310: Cố nhân2023-06-04 09:51
 • #311: Chương 311: Cáo biệt2023-06-04 09:51
 • #312: Chương 312: Dự định2023-06-04 09:51
 • #313: Chương 313: Mẹ con2023-06-04 09:52
 • #314: Chương 314: Mua phô2023-06-04 09:52
 • #315: Chương 315: Đoàn viên2023-06-04 09:52
 • #316: Chương 316: Phụ thuộc2023-06-04 09:52
 • #317: Chương 317: Trốn đi2023-06-04 09:52
 • #318: Chương 318: Nguyên do sự việc2023-06-04 09:52
 • #319: Chương 319: Giải vây2023-06-04 09:52
 • #320: Chương 320: Biện bạch2023-06-04 09:52
 • #321: Chương 321: Áy náy2023-06-04 09:52
 • #322: Chương 322: Thử2023-06-04 09:52
 • #323: Chương 333: Lập gia đình2023-06-04 09:52
 • #324: Chương 334: Động phòng2023-06-04 09:52
 • #325: Chương 335: Dâng trà2023-06-04 09:53
 • #326: Chương 336: Đáp ứng2023-06-04 09:53
 • #327: Chương 337: Hồng bao2023-06-04 09:53
 • #328: Chương 338: Năm mới2023-06-04 09:53
 • #329: Chương 339: Ẩn tình2023-06-04 09:53
 • #330: Chương 340: Thẳng thắn2023-06-04 09:53
 • #331: Chương 341: Chia lìa2023-06-04 09:53
 • #332: Chương 342: Tin tới2023-06-04 09:53
 • #333: Chương 343: Thu hoạch2023-06-04 09:53
 • #334: Chương 344: Một mình2023-06-04 09:53
 • #335: Chương 345: Tin vui2023-06-04 09:53
 • #336: Chương 346: Chỉ điểm2023-06-04 09:53
 • #337: Chương 347: Lừa vợ2023-06-04 09:54
 • #338: Chương 348: Thường ngày2023-06-04 09:54
 • #339: Chương 349: Sinh sản2023-06-04 09:54
 • #340: Chương 350: Lần đầu gặp2023-06-04 09:54
 • #341: Chương 351: Đặt tên2023-06-04 09:54
 • #342: Chương 352: Khách tới2023-06-04 09:54
 • #343: Chương 353: Định ra2023-06-04 09:54
 • #344: Chương 354: Nói cho2023-06-04 09:54
 • #345: Chương 355: Mẹ con2023-06-04 09:54
 • #346: Chương 356: Gặp mặt2023-06-04 09:54
 • #347: Chương 357: Huynh đệ2023-06-04 09:54
 • #348: Chương 358: Thong thả2023-06-04 09:55
 • #349: Chương 359: Đối phó2023-06-04 09:55
 • #350: Chương 360: Tin mừng2023-06-04 09:55
 • #351: Chương 361: Nguyên do2023-06-04 09:55
 • #352: Chương 362: Cực nhanh2023-06-04 09:55
 • #353: Chương 363: An bài2023-06-04 09:55
 • #354: Chương 364: Ruộng dâu2023-06-04 09:55
 • #355: Chương 365: Biển cả2023-06-04 09:55
 • #356: Chương 366: Đền bù2023-06-04 09:55
 • #357: Chương 367: Hồi cuối2023-06-04 09:55
 • #358: Chương 368: Di lưu2023-06-04 09:55
 • #359: Chương 369: Xa nhau2023-06-04 09:56
 • #360: Chương 370: Truy tìm2023-06-04 09:56
 • #361: Chương 371: Nghi vấn2023-06-04 09:56
 • #362: Chương 372: Trùng phùng2023-06-04 09:56
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Vũ Trụ Tối Cường Tạo Thần Hệ Thống

TiKay

Ta Cái Gì Cũng Hiểu

TiKay

Quyền Lực Tuyệt Đối

TiKay

Running Man Khôi Hài Cao Phú Soái

TiKay

Liền Hỏi Ngươi Có Tức Hay Không

TiKay

Lmht Vô Địch Rút Thưởng Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply