Đô Thị

Hải Đảo Tiểu Nông Trường

Phổ thông đô thị người làm công bất ngờ được một cái thần kỳ hạt châu, mua cái hải đảo tiểu nông trường.

Thay đổi cây ăn quả, cho gà vịt ngỗng ăn, còn có thể ra biển bắt hải sản. . .

Không cần mỗi ngày đi làm đánh thẻ buồn phiền, cũng không cần nhìn lão bản thủ trưởng sắc mặt, càng nhiều tự do có thể tùy ý sắp xếp thời gian. . .

Trọng yếu nhất, người một nhà vì là cuộc sống tốt đẹp mà phấn đấu.

ps: Thuần chủng ruộng văn, nông thôn tiểu thuyết.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thu Đao Chử Ngư
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Thanh Mộc nông trường2021-02-25 15:15
 • #2: : Tiếp Trần Tiểu2021-02-25 15:15
 • #3: : Cùng muội muội hằng ngày2021-02-25 15:16
 • #4: : Gấu trúc chim2021-02-25 15:16
 • #5: : Tin tưởng ta2021-02-25 15:16
 • #6: : Học tập2021-02-25 15:16
 • #7: : Cắt nhỏ bụng trắng2021-02-25 15:16
 • #8: : Sầu riêng nở hoa2021-02-25 15:16
 • #9: : Mua xe2021-02-25 15:16
 • #10: : Trong nông trường lươn2021-02-25 15:16
 • #11: : Hái quả vải, quả nho thành thục2021-02-25 15:16
 • #12: : Ba mươi tám vạn2021-02-25 15:17
 • #13: : Bảo Bảo2021-02-25 15:17
 • #14: : Giống?2021-02-25 15:17
 • #15: : Mùi vị2021-02-25 15:17
 • #16: : Nhanh yêu ta nha2021-02-25 15:17
 • #17: : Gia bảo quả2021-02-25 15:17
 • #18: : Chảy máu mũi2021-02-25 15:17
 • #19: : Cứng lên da đầu2021-02-25 15:17
 • #20: : Quả thần kỳ2021-02-25 15:17
 • #21: : Xuất phát ra bãi biển bắt hải sản2021-02-25 15:18
 • #22: : Thạch Đầu đảo2021-02-25 15:18
 • #23: : Ra bãi biển bắt hải sản trở về2021-02-25 15:18
 • #24: : Khang lão đầu2021-02-25 15:18
 • #25: : Nãi nãi cốc2021-02-25 15:18
 • #26: : Thật trai thẳng2021-02-25 15:18
 • #27: : Xoay chuyển tình thế2021-02-25 15:18
 • #28: : Dạo chợ đêm2021-02-25 15:18
 • #29: : Đi dạo phố2021-02-25 15:18
 • #30: : Rất tốt2021-02-25 15:19
 • #31: : Chim cắt nhỏ trở về, lại đi rồi2021-02-25 15:19
 • #32: : Tiểu Bạch lại trở về, không đi rồi2021-02-25 15:19
 • #33: : Bảo Bảo đến rồi2021-02-25 15:19
 • #34: : Mùa hè đến2021-02-25 15:19
 • #35: : Mắc khung cùng chải trái cây2021-02-25 15:19
 • #36: : Chầm chậm biến hóa2021-02-25 15:19
 • #37: : Hằng ngày2021-02-25 15:19
 • #38: : Lâu dài đại kế2021-02-25 15:20
 • #39: : Bóng đêm2021-02-25 15:20
 • #40: : Dẫn người xem hàng2021-02-25 15:20
 • #41: : Đi tới Bạch Sa2021-02-25 15:20
 • #42: : Bảo Bảo ngóng trông2021-02-25 15:20
 • #43: : Cây ăn quả nhận nuôi2021-02-25 15:20
 • #44: : Bắt đầu thí nghiệm2021-02-25 15:21
 • #45: : Chờ đợi sản xuất2021-02-25 15:21
 • #46: : Đưa kiểm2021-02-25 15:21
 • #47: : Mười sáu. Bốn2021-02-25 15:21
 • #48: : Nông trường lớn bán ra2021-02-25 15:21
 • #49: : Động lòng2021-02-25 15:21
 • #50: : Người nhà, nói chuyện phiếm2021-02-25 15:21
 • #51: : Ta lên, ta cũng được2021-02-25 15:22
 • #52: : Lúc rãnh rỗi2021-02-25 15:22
 • #53: : Ghế massage2021-02-25 15:22
 • #54: : Muốn uống bia lạnh2021-02-25 15:22
 • #55: : Chất hữu cơ2021-02-25 15:22
 • #56: : Buổi chiều làng du lịch2021-02-25 15:23
 • #57: : Sầu riêng thành thục2021-02-25 15:23
 • #58: : Tám khối 1 cân2021-02-25 15:23
 • #59: : 2 người thế giới2021-02-25 15:23
 • #60: : Brunswick cùng vả tây2021-02-25 15:23
 • #61: : Mãnh keo kiệt sọ não bì2021-02-25 15:23
 • #62: : Ba mẹ trở về2021-02-25 15:23
 • #63: : Dạ dày vương2021-02-25 15:24
 • #64: : 501 cân2021-02-25 15:24
 • #65: : Quyết định hợp đồng2021-02-25 15:24
 • #66: : Du khách2021-02-25 15:24
 • #67: : 0 bán2021-02-25 15:24
 • #68: : Cường hào thế giới, không hiểu2021-02-25 15:24
 • #69: : Tháng 102021-02-25 15:24
 • #70: : Phân cổ phần2021-02-25 15:25
 • #71: : Liên quan với tương lai2021-02-25 15:25
 • #72: : xây hầm phân2021-02-25 15:25
 • #73: : Mua lại nông trường lớn2021-02-25 15:25
 • #74: : Gia đình nông trường thu vào lập hồ sơ2021-02-25 15:25
 • #75: : Bận bịu sau nhàn hạ2021-02-25 15:26
 • #76: : Cao áp cùng chiết cành2021-02-25 15:26
 • #77: : Ta là treo bức ta sợ cái gì2021-02-25 15:26
 • #78: : Anh em họ2021-02-25 15:26
 • #79: : Bảo Bảo muốn mua phòng2021-02-25 15:26
 • #80: : Hai cha con2021-02-25 15:27
 • #81: : Cùng lão Chu nói chuyện phiếm2021-02-25 15:27
 • #82: : Chuyển nhà mới2021-02-25 15:27
 • #83: : Các loại hoa quả2021-02-25 15:27
 • #84: : Leo thần thụ2021-02-25 15:27
 • #85: : Tạm thời làm việc cùng chính thức làm việc2021-02-25 15:27
 • #86: : Nông trường quản lí2021-02-25 15:28
 • #87: : Đi ra ngoài du lịch2021-02-25 15:28
 • #88: : Đi ra chơi2021-02-25 15:28
 • #89: : Đau bụng2021-02-25 15:28
 • #90: : Hỏa Long nở hoa2021-02-25 15:28
 • #91: : Làm sao bổ cứu2021-02-25 15:28
 • #92: : Động lòng2021-02-25 15:28
 • #93: : Sản lượng cùng chất lượng2021-02-25 15:29
 • #94: : Siêu cấp nho Kyoho2021-02-25 15:29
 • #95: : Đỉnh cấp phẩm chất2021-02-25 15:29
 • #96: : Thiết đầu tiểu Bạch2021-02-25 15:29
 • #97: : Đột nhiên mà, chính là 1 thớt2021-02-25 15:29
 • #98: : Cao đưa vào2021-02-25 15:29
 • #99: : Lại nói nguy hiểm2021-02-25 15:30
 • #100: : Cây mẹ kế hoạch bồi dưỡng2021-02-25 15:30
 • #101: : Thắp sáng2021-02-25 15:30
 • #102: : Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng2021-02-25 15:30
 • #103: : Chong đèn đánh đêm2021-02-25 15:30
 • #104: : Từng người dự định2021-02-25 15:30
 • #105: : Chim cắt nhỏ2021-02-25 15:30
 • #106: : Linh dịch đút chim2021-02-25 15:31
 • #107: : Làm khó dễ2021-02-25 15:31
 • #108: : Lâu dài hợp tác2021-02-25 15:31
 • #109: : Đỉnh cấp quả nho2021-02-25 15:32
 • #110: : Hái kết thúc2021-02-25 15:32
 • #111: : Đơn giản sinh hoạt2021-02-25 15:32
 • #112: : Kính trà2021-02-25 15:32
 • #113: : Lão gia biển2021-02-25 15:32
 • #114: : Câu cá2021-02-25 15:32
 • #115: : Trở lại nông trường2021-02-25 15:32
 • #116: : Lão niên si ngốc2021-02-25 15:32
 • #117: : Nhất thiết đều tốt2021-02-25 15:33
 • #118: : Hái trước chuẩn bị2021-02-25 15:33
 • #119: Manh hàng gia nhập2021-02-25 15:33
 • #120: : Có hương hoa thanh long2021-02-25 15:33
 • #121: : Kinh người lượng tiêu thụ2021-02-25 15:33
 • #122: : 1 ngày bắt đầu2021-02-25 15:33
 • #123: : Ưu tuyển quả mầm2021-02-25 15:33
 • #124: : Ta không phải dược thần2021-02-25 15:33
 • #125: : SPA2021-02-25 15:34
 • #126: : Tức giận2021-02-25 15:34
 • #127: : Chính là rất hung2021-02-25 15:34
 • #128: : Công nhân nghỉ2021-02-25 15:34
 • #129: : Không chịu nhận mình già, vẫn là già2021-02-25 15:34
 • #130: : Bảo mẹ về ăn tết2021-02-25 15:34
 • #131: : Cảm xúc2021-02-25 15:34
 • #132: : Khang Kiến Quốc2021-02-25 15:35
 • #133: : Đi dạo phố2021-02-25 15:35
 • #134: : Năm ý vị2021-02-25 15:35
 • #135: : Nguyện người người già có nơi chốn2021-02-25 15:35
 • #136: : Giao thừa2021-02-25 15:35
 • #137: : Năm2021-02-25 15:35
 • #138: : Thương lượng kết hôn2021-02-25 15:35
 • #139: : Chuyện phiếm2021-02-25 15:35
 • #140: : Quả nho nông trường2021-02-25 15:35
 • #141: : Đi Nam đảo phát triển2021-02-25 15:36
 • #142: : Kết hôn2021-02-25 15:36
 • #143: : Cao tầng phục kiểu2021-02-25 15:36
 • #144: : Lớn hợp đồng2021-02-25 15:36
 • #145: : Năm năm ba ức2021-02-25 15:36
 • #146: : Chuyện cười đây2021-02-25 15:36
 • #147: : 3,350 mẫu2021-02-25 15:36
 • #148: : Nhẫn kim cương2021-02-25 15:36
 • #149: : Chim cắt nhỏ phá xác2021-02-25 15:36
 • #150: : So với Đông Kinh còn nóng2021-02-25 15:37
 • #151: : Mua xe2021-02-25 15:37
 • #152: : Điện thoại2021-02-25 15:37
 • #153: : Quá đồ phá hoại2021-02-25 15:37
 • #154: : Thực vật loại mới quyền2021-02-25 15:37
 • #155: : Đấu giá2021-02-25 15:37
 • #156: : Giấy phép xây dựng cùng chạy nghiệp vụ2021-02-25 15:37
 • #157: : Tòa nhà văn phòng (cầu đặt mua, đặt mua. Một)2021-02-25 15:38
 • #158: : Có chứng (cầu đặt mua)2021-02-25 15:38
 • #159: : Đậu Bao sinh2021-02-25 15:38
 • #160: : Tiếp người2021-02-25 15:38
 • #161: : Một năm bận rộn bắt đầu2021-02-25 15:38
 • #162: : Bảo Thạch nông trường đại kiến thiết2021-02-25 15:38
 • #163: : Tháng 42021-02-25 15:38
 • #164: : Xem quả2021-02-25 15:38
 • #165: :2021-02-25 15:39
 • #166: : Vương sư phụ2021-02-25 15:39
 • #167: : Cấp độ nhập môn đến đại sư cấp2021-02-25 15:39
 • #168: : Chó chăn cừu2021-02-25 15:39
 • #169: : Chuyện làm ăn khó thực hiện2021-02-25 15:39
 • #170: : Lãnh Liên vận tải2021-02-25 15:39
 • #171: : Mầm mống nở hoa2021-02-25 15:39
 • #172: : Khô hạn2021-02-25 15:39
 • #173: : Lo lắng2021-02-25 15:40
 • #174: : Giá lớn2021-02-25 15:40
 • #175: : Ta quá bận2021-02-25 15:40
 • #176: : Quả vải nhảy cầu2021-02-25 15:40
 • #177: : Bảy chim cắt nhỏ2021-02-25 15:40
 • #178: : Chim cắt nhỏ tức rồi [ cầu đặt mua a ]2021-02-25 15:40
 • #179: : Nghe lời manh vật nhóm2021-02-25 15:40
 • #180: : Bão đến rồi2021-02-25 15:40
 • #181: : Mưa to [5/1 ]2021-02-25 15:40
 • #182: : Cơn lốc, mưa xối xả [5/2 ]2021-02-25 15:41
 • #183: : Tình huống nghiêm trọng [5/3 ]2021-02-25 15:41
 • #184: : Tổn thất nặng nề [5/4 ]2021-02-25 15:41
 • #185: : Vấn đề không lớn [5/5, vạn càng xong xuôi, cầu đặt mua ]2021-02-25 15:41
 • #186: : Gặp tai hoạ quả2021-02-25 15:41
 • #187: : Nửa bán nửa tặng2021-02-25 15:41
 • #188: : Bỗng nhiên tan vỡ2021-02-25 15:41
 • #189: : Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong2021-02-25 15:41
 • #190: : Người nhà chống đỡ2021-02-25 15:41
 • #191: : Đổi phòng2021-02-25 15:42
 • #192: : Tạo huyết nông trường2021-02-25 15:42
 • #193: : Giá trên trời thanh long2021-02-25 15:42
 • #194: : Nghỉ2021-02-25 15:42
 • #195: : Gói quà lớn2021-02-25 15:42
 • #196: : Hoa quả kiểm tra đánh giá 12021-02-25 15:43
 • #197: : Kiểm tra đánh giá 22021-02-25 15:43
 • #198: : Kiểm tra đánh giá 32021-02-25 15:43
 • #199: : Kiểm tra đánh giá kết thúc2021-02-25 15:43
 • #200: : Bạn cũ2021-02-25 15:43
 • #201: : Từng người nhân sinh2021-02-25 15:43
 • #202: : Quả Nguyên Hương2021-02-25 15:44
 • #203: : Bắt Bảo Thạch nông trường2021-02-25 15:44
 • #204: : Hội chợ2021-02-25 15:44
 • #205: : Bán lẻ2021-02-25 15:44
 • #206: : Muốn hết2021-02-25 15:44
 • #207: : Xem nhà2021-02-25 15:45
 • #208: : Con đường vì là vương2021-02-25 15:45
 • #209: : Cùng lão Triệu mới hợp đồng2021-02-25 15:45
 • #210: : Ruộng dưa2021-02-25 15:45
 • #211: : Mới văn phòng2021-02-25 15:45
 • #212: : Cảm giác ưu việt2021-02-25 15:46
 • #213: : Nông trường nhỏ2021-02-25 15:46
 • #214: : Thăng chức tiệc2021-02-25 15:46
 • #215: : Quả sung2021-02-25 15:46
 • #216: : Hạnh phúc mùi vị2021-02-25 15:46
 • #217: : Mua bò sữa2021-02-25 15:46
 • #218: : Phòng mới2021-02-25 15:47
 • #219: : Khang gia lão 22021-02-25 15:47
 • #220: : 2 lão hằng ngày2021-02-25 15:47
 • #221: : Ra ngoài bán đồ vật2021-02-25 15:47
 • #222: : Bốn cái đẳng cấp2021-02-25 15:47
 • #223: : Đơn giản sinh hoạt2021-02-25 15:48
 • #224: : Sầu riêng sắp chín rồi2021-02-25 15:48
 • #225: : Hai mươi hai vạn cái sầu riêng2021-02-25 15:48
 • #226: : Không xuống giá2021-02-25 15:48
 • #227: : Thanh Mộc quả2021-02-25 15:48
 • #228: : Không giống2021-02-25 15:48
 • #229: : Nguồn năng lượng mới xe2021-02-25 15:49
 • #230: : Mang chủ hàng bá2021-02-25 15:49
 • #231: : Trần Tiểu lễ vật2021-02-25 15:49
 • #232: : Sinh hoạt nên có dáng vẻ2021-02-25 15:49
 • #233: : Hỏi giá2021-02-25 15:49
 • #234: : Cường hào hoa quả2021-02-25 15:50
 • #235: : Bán không2021-02-25 15:50
 • #236: : Gặp lại Cát Dã2021-02-25 15:50
 • #237: : Nhìn cái mặt trời lặn2021-02-25 15:50
 • #238: : Trong nhà nướng2021-02-25 15:50
 • #239: : Vì là sầu riêng mà đến2021-02-25 15:51
 • #240: : Siêu cấp chủng loại2021-02-25 15:51
 • #241: : Quả Nguyên Hương khu công nghiệp2021-02-25 15:51
 • #242: : Khuyết điểm cùng ưu điểm2021-02-25 15:51
 • #243: : Không tươi2021-02-25 15:51
 • #244: : Cạnh tiêu2021-02-25 15:52
 • #245: : Mời chào2021-02-25 15:52
 • #246: : Sầu riêng buổi biểu diễn riêng2021-02-25 15:53
 • #247: : Sầu riêng ra thị trường2021-02-25 15:53
 • #248: : Làm thương mại điện tử không bằng làm bằng phẳng2021-02-25 15:53
 • #249: : Tiểu Tiểu nông trường2021-02-25 15:53
 • #250: : Tài phú2021-02-25 15:53
 • #251: : Khoản2021-02-25 15:53
 • #252: : Công ty luân hãm2021-02-25 15:54
 • #253: : Ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm2021-02-25 15:54
 • #254: : Qua loa2021-02-25 15:54
 • #255: : 3 vạn ức lớn thị trường2021-02-25 15:54
 • #256: : Chỉnh hợp2021-02-25 15:54
 • #257: : Dập dờn2021-02-25 15:54
 • #258: : Sắp xếp2021-02-25 15:55
 • #259: : Dàn xếp2021-02-25 15:55
 • #260: : Tiết trời đầu hạ ngày mùa2021-02-25 15:55
 • #261: : Nhiều người náo nhiệt2021-02-25 15:55
 • #262: : Xem chính các ngươi2021-02-25 15:55
 • #263: : Không có phương án2021-02-25 15:55
 • #264: : Chiến trường chính2021-02-25 15:56
 • #265: : Chạy vạn cân sản lượng2021-02-25 15:56
 • #266: : Ngọc thô chưa mài dũa cùng thợ thủ công2021-02-25 15:56
 • #267: : Nhân tài dự trữ2021-02-25 15:56
 • #268: : Hạnh phúc nhất thời khắc2021-02-25 15:56
 • #269: : Chia hoa hồng2021-02-25 15:57
 • #270: : Không nợ 1 thân nhẹ2021-02-25 15:57
 • #271: : Nấm2021-02-25 15:57
 • #272: : Cùng chung nông trường2021-02-25 15:57
 • #273: : Rất bình thường2021-02-25 15:57
 • #274: : Rào chắn2021-02-25 15:57
 • #275: : Xem nhà2021-02-25 15:58
 • #276: : Thực hiện giấc mơ2021-02-25 15:58
 • #277: : Lại mưa to2021-02-25 15:58
 • #278: :2021-02-25 15:58
 • #279: : Chim cắt nhỏ hỗ trợ tìm nấm2021-02-25 15:58
 • #280: : Đại phát hiện2021-02-25 15:59
 • #281: : Đưa nấm mối2021-02-25 15:59
 • #282: : Nghỉ trưa2021-02-25 15:59
 • #283: : Cùng chung nông trường2021-02-25 15:59
 • #284: : Trước món ăn2021-02-25 15:59
 • #285: : Món khai vị2021-02-25 15:59
 • #286: : Không hề sức hấp dẫn2021-02-25 16:00
 • #287: : Hạ Bác Uyên2021-02-25 16:00
 • #288: : Lập tức quan trọng nhất2021-02-25 16:00
 • #289: : Bái sư2021-02-25 16:00
 • #290: : Sinh hoạt không ngừng có trước mắt câu kỷ2021-02-25 16:01
 • #291: : Đừng làm cho ta phá sản2021-02-25 16:01
 • #292: : Dây chuyền sản xuất2021-02-25 16:01
 • #293: : Chúc mừng2021-02-25 16:01
 • #294: : Mở ra Thanh Mộc quả2021-02-25 16:01
 • #295: : 77 biến dị2021-02-25 16:02
 • #296: : ngàn vạn đừng có chuyện2021-02-25 16:02
 • #297: : Cũng còn tốt2021-02-25 16:02
 • #298: : Rất bình thường a2021-02-25 16:02
 • #299: : Vẫn là không bình thường2021-02-25 16:02
 • #300: : Bình tĩnh2021-02-25 16:02
 • #301: : Dây leo già2021-02-25 16:02
 • #302: : Tâm sự2021-02-25 16:03
 • #303: : Du lịch2021-02-25 16:03
 • #304: : Trở lại nông trường2021-02-25 16:03
 • #305: : Phương án2021-02-25 16:03
 • #306: : Có thể nắm lấy cơ hội2021-02-25 16:03
 • #307: : Tiến triển thuận lợi2021-02-25 16:03
 • #308: : Uống rượu2021-02-25 16:03
 • #309: : Còn không treo nhãn hiệu liền tăng giá2021-02-25 16:04
 • #310: : Treo nhãn hiệu2021-02-25 16:04
 • #311: : Một lần đầu tư, một đời được lợi2021-02-25 16:04
 • #312: : Thăm dò2021-02-25 16:04
 • #313: : Chế tác quả nho video2021-02-25 16:04
 • #314: : Canh gà ô hạt dẻ2021-02-25 16:04
 • #315: : Xong việc2021-02-25 16:04
 • #316: : Ra ngoài2021-02-25 16:04
 • #317: : Sinh hoạt cùng mật như thế2021-02-25 16:04
 • #318: : Bảo mụ nghỉ2021-02-25 16:05
 • #319: : Cây sầu riêng nhận nuôi2021-02-25 16:05
 • #320: : Cùng chung thôn trang2021-02-25 16:05
 • #321: : Gia đình quần2021-02-25 16:05
 • #322: : Bảo Bảo ai nện2021-02-25 16:05
 • #323: : Bị lải nhải sợ2021-02-25 16:05
 • #324: : Đáng để mong chờ2021-02-25 16:05
 • #325: : Mỹ lệ đảo Khỉ2021-02-25 16:06
 • #326: : Trên bờ cát2021-02-25 16:06
 • #327: : Câu cá2021-02-25 16:06
 • #328: : Khúc nhạc dạo ngắn2021-02-25 16:06
 • #329: : Tân Viễn Phương xây dựng thêm2021-02-25 16:06
 • #330: : Cổ quyền cuối cùng xác định2021-02-25 16:06
 • #331: : Mầm mọc rễ2021-02-25 16:06
 • #332: : Khô hạn2021-02-25 16:06
 • #333: : Trong nông trường đại thần2021-02-25 16:06
 • #334: : Sinh thái nông trường2021-02-25 16:07
 • #335: : Đại khái sản lượng2021-02-25 16:07
 • #336: : Rời đi2021-02-25 16:07
 • #337: : Muốn bán giá cao2021-02-25 16:07
 • #338: : Có thể chứa đựng quả nho2021-02-25 16:07
 • #339: : Bảo thạch cấp vườn nho2021-02-25 16:07
 • #340: : Đàm luận giá2021-02-25 16:07
 • #341: : Hái2021-02-25 16:08
 • #342: : Cơ bản bán hết2021-02-25 16:08
 • #343: : 7 ức2021-02-25 16:08
 • #344: : Thưởng cuối năm2021-02-25 16:08
 • #345: : Người người có phần2021-02-25 16:08
 • #346: : Tổng kết năm2021-02-25 16:08
 • #347: : Cuối cùng 10 vạn tấn2021-02-25 16:08
 • #348: : Dạo tiệm vàng2021-02-25 16:09
 • #349: : Xem xe2021-02-25 16:09
 • #350: : Về nhà2021-02-25 16:09
 • #351: : Hôn lễ sân bãi2021-02-25 16:09
 • #352: : Mua Cullinan2021-02-25 16:09
 • #353: : Muốn tết đến2021-02-25 16:09
 • #354: : Đưa thiệp mời2021-02-25 16:09
 • #355: : Ăn cơm2021-02-25 16:09
 • #356: : Bao lì xì lớn2021-02-25 16:10
 • #357: : Cướp bao lì xì2021-02-25 16:10
 • #358: : Đêm giao thừa2021-02-25 16:10
 • #359: : Hôn lễ trước2021-02-25 16:10
 • #360: : Hôn lễ2021-02-25 16:11
 • #361: : Hôn lễ xong2021-02-25 16:11
 • #362: : Sinh thái nông trường2021-02-25 16:11
 • #363: : Du lịch 12021-02-25 16:11
 • #364: : Du lịch xong2021-02-25 16:11
 • #365: : Tụ hội2021-02-25 16:11
 • #366: : Thật sự có2021-02-25 16:11
 • #367: : Rời đi2021-02-25 16:11
 • #368: : Thí nghiệm2021-02-25 16:11
 • #369: : Năm mới công việc mới2021-02-25 16:12
 • #370: : Thu hồi khoản tiền2021-02-25 16:12
 • #371: : Đằng Điền nông trường2021-02-25 16:12
 • #372: : Cây ăn quả sức chịu đựng [ cầu đặt mua ]2021-02-25 16:12
 • #373: : Dự thiết sản lượng cùng nguồn tiêu thụ2021-02-25 16:12
 • #374: : Chuột bạch2021-02-25 16:12
 • #375: : 8 vạn tấn linh dịch phân2021-02-25 16:12
 • #376: : Muốn2021-02-25 16:13
 • #377: : Bốc lên nụ hoa [ cầu đặt mua, cầu đặt mua ]2021-02-25 16:13
 • #378: : Ngủ đêm nhà xe2021-02-25 16:13
 • #379: : Ra biển câu cá2021-02-25 16:13
 • #380: : Đưa ta Lafa?2021-02-25 16:13
 • #381: : Cường cường liên hợp?2021-02-25 16:13
 • #382: : Không bình thường a2021-02-25 16:13
 • #383: : Sáp nhập2021-02-25 16:14
 • #384: : Có thể nói hoàn mỹ2021-02-25 16:14
 • #385: : Bắt thổ địa2021-02-25 16:14
 • #386: : Không đơn giản như vậy2021-02-25 16:14
 • #387: : Ảnh hưởng không lớn2021-02-25 16:14
 • #388: : Cây mẹ hiệu quả mới hiện ra2021-02-25 16:14
 • #389: : Độc nhất vô nhị2021-02-25 16:14
 • #390: : Đại đạo tự nhiên pháp2021-02-25 16:14
 • #391: : Cho dao động què rồi2021-02-25 16:15
 • #392: : Dây leo già quả nho công hiệu thần kỳ2021-02-25 16:15
 • #393: : Trực tiếp2021-02-25 16:15
 • #394: : Trực tiếp 22021-02-25 16:15
 • #395: : Nói chuyện phiếm2021-02-25 16:15
 • #396: : Rất lúng túng2021-02-25 16:15
 • #397: : Nhà xe chủ tiệm2021-02-25 16:16
 • #398: : Đom đóm [ cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua ]2021-02-25 16:16
 • #399: : Nữ trang đại lão2021-02-25 16:16
 • #400: : Xuất phát nhặt nấm2021-02-25 16:16
 • #401: : Ngự tỷ2021-02-25 16:16
 • #402: : Du khách2021-02-25 16:16
 • #403: : Bán xong2021-02-25 16:16
 • #404: : Thanh long thành thục2021-02-25 16:16
 • #405: : Quy hoạch2021-02-25 16:16
 • #406: : Trồng trọt chanh dây2021-02-25 16:17
 • #407: : Tự kiến khu2021-02-25 16:17
 • #408: : Cất rượu2021-02-25 16:17
 • #409: : Xưởng cất rượu2021-02-25 16:17
 • #410: : 40 thùng dây leo già rượu2021-02-25 16:17
 • #411: : Làm cái phòng thí nghiệm2021-02-25 16:17
 • #412: : Bận bịu đến đầu to2021-02-25 16:17
 • #413: : Tẻ nhạt a2021-02-25 16:17
 • #414: : Đế vương thanh âm2021-02-25 16:18
 • #415: : Ngủ ngon2021-02-25 16:18
 • #416: : Bữa ăn khuya2021-02-25 16:18
 • #417: : Công việc kiểm tra2021-02-25 16:18
 • #418: : Road trip trước chuẩn bị2021-02-25 16:18
 • #419: : Sáng tỏ công tác2021-02-25 16:18
 • #420: : Viễn Phương nông trường sản xuất2021-02-25 16:18
 • #421: : Đến Lhasa2021-02-25 16:18
 • #422: : Mỹ cảnh, mỹ thực2021-02-25 16:18
 • #423: : Dương hồ2021-02-25 16:18
 • #424: : Ngắm sao2021-02-25 16:19
 • #425: : Châu Phong đại bản doanh2021-02-25 16:19
 • #426: : Chó săn lớn2021-02-25 16:19
 • #427: : Thân ở địa ngục, mắt ở thiên đường2021-02-25 16:19
 • #428: : Về Nam đảo2021-02-25 16:19
 • #429: : Bộ đội chọn mua2021-02-25 16:19
 • #430: : Tham quan2021-02-25 16:19
 • #431: : Làm từng bước2021-02-25 16:19
 • #432: : Thu cổ phần2021-02-25 16:20
 • #433: : 5 vạn, động lòng2021-02-25 16:20
 • #434: : Cầu hôn2021-02-25 16:20
 • #435: : Trương Thắng2021-02-25 16:21
 • #436: : Hoa Hải đảo2021-02-25 16:21
 • #437: : Thứ quả2021-02-25 16:21
 • #438: : Xem hoa quả2021-02-25 16:21
 • #439: : Phân hữu cơ2021-02-25 16:22
 • #440: : Hoàn thiện nông trường2021-02-25 16:22
 • #441: : Chỉ có hai ngày2021-02-25 16:22
 • #442: : Xin lỗi, tăng giá2021-02-25 16:22
 • #443: : Hung hăng2021-02-25 16:23
 • #444: : Nhịn một chút2021-02-25 16:23
 • #445: : Bàn xong xuôi2021-02-25 16:23
 • #446: : Ký hợp đồng2021-02-25 16:23
 • #447: : Giết lợn2021-02-25 16:24
 • #448: : Ăn cơm2021-02-25 16:24
 • #449: : Một ngày2021-02-25 16:24
 • #450: : Lấy tiền2021-02-25 16:24
 • #451: : Bách Hoa Thôn2021-02-25 16:25
 • #452: : Chuột bạch thí nghiệm, ngưng hẳn2021-02-25 16:25
 • #453: : Lại là một năm2021-02-25 16:25
 • #454: : Bánh trà2021-02-25 16:26
 • #455: : Cho cao quản phối xe2021-02-25 16:26
 • #456: : Mua xe2021-02-25 16:26
 • #457: :2021-02-25 16:26
 • #458: : Chanh dây báo giá2021-02-25 16:27
 • #459: : Chính mình định giá2021-02-25 16:27
 • #460: : 5 nguyên 1 cân2021-02-25 16:27
 • #461: : Cho mình nghỉ2021-02-25 16:28
 • #462: : 16 cấp bão2021-02-25 16:28
 • #463: : Bão qua đi2021-02-25 16:28
 • #464: : Bão quá cảnh2021-02-25 16:28
 • #465: : Viễn Phương nông trường chia hoa hồng2021-02-25 16:28
 • #466: : Uống hai ly đi2021-02-25 16:29
 • #467: : Bảo thạch dây leo già2021-02-25 16:29
 • #468: : Chỉ bán người mình2021-02-25 16:29
 • #469: : Hải đảo nông trường nhỏ2021-02-25 16:29
 • #470: : Thượng Châu đảo2021-02-25 16:29
 • #471: : Muốn làm ba ba2021-02-25 16:30
 • #472: : Về Nãi Nãi Cốc ở2021-02-25 16:30
 • #473: : Biệt thự lớn2021-02-25 16:30
 • #474: : Biệt thự lớn buổi sáng2021-02-25 16:30
 • #475: : Xa xỉ một cái2021-02-25 16:31
 • #476: : Đến giúp ta làm việc2021-02-25 16:31
 • #477: : Thượng Châu đảo khai phát kế hoạch2021-02-25 16:31
 • #478: : Thay quyền bảo thạch dây leo già2021-02-25 16:31
 • #479: : Kim cương liền nên kim cương giá2021-02-25 16:31
 • #480: : Toàn quyền thay quyền2021-02-25 16:31
 • #481: : Năm năm, 6,6 ức2021-02-25 16:31
 • #482: : Hợp tác vui vẻ2021-02-25 16:31
 • #483: : Quả Nguyên Hương sinh thái hệ thống2021-02-25 16:32
 • #484: : Mới viên sầu riêng2021-02-25 16:32
 • #485: : Thượng Châu đảo khai phá2021-02-25 16:32
 • #486: : Thượng Châu đảo khai phá đếm ngược2021-02-25 16:32
 • #487: : Khai phá diện tích2021-02-25 16:32
 • #488: :2021-02-25 16:32
 • #489: : 10 thùng rượu dịch2021-02-25 16:32
 • #490: : Hạng mục gọi thầu2021-02-25 16:33
 • #491: : Hạng mục hạ cánh (rơi xuống đất)2021-02-25 16:33
 • #492: : Vào ở Thượng Châu đảo2021-02-25 16:33
 • #493: : Vòng qua đảo2021-02-25 16:33
 • #494: : Lưng chừng núi biệt thự2021-02-25 16:33
 • #495: : Hoa Hạ vương triều tửu trang2021-02-25 16:33
 • #496: : Mười một nghỉ dài hạn2021-02-25 16:33
 • #497: : Quả Nguyên Hương ra thị trường2021-02-25 16:34
 • #498: : Lại đến 20 thùng2021-02-25 16:34
 • #499: : Hải đảo biệt thự2021-02-25 16:34
 • #500: : Siêu cấp phú hào2021-02-25 16:34
 • #501: : Ái Quốc trở về2021-02-25 16:34
 • #502: : Lưng chừng núi biệt thự2021-02-25 16:34
 • #503: : Nhân vật hung hăng2021-02-25 16:34
 • #504: : Gia Tử Loan hạng mục đình công2021-02-25 16:34
 • #505: : Thưởng cuối năm, 1 ức2021-02-25 16:35
 • #506: : Đổi thành thổ địa2021-02-25 16:35
 • #507: : Thượng Châu đảo công ty quản lý2021-02-25 16:35
 • #508: : Chọn mua2021-02-25 16:35
 • #509: : Bồi sản2021-02-25 16:35
 • #510: : Không sợ tra2021-02-25 16:35
 • #511: : Trần Bảo Nhi2021-02-25 16:35
 • #512: : Trăng tròn tiệc2021-02-25 16:36
 • #513: : Tiệc rượu sau2021-02-25 16:36
 • #514: : Ra biển2021-02-25 16:36
 • #515: : Lần thứ hai truyền vào 18 ức2021-02-25 16:36
 • #516: : Quan Hải Lâu2021-02-25 16:36
 • #517: : Uống rượu, tụ hội2021-02-25 16:36
 • #518: : Hải đảo thung lũng nông trường2021-02-25 16:36
 • #519: : Chu Văn biệt thự2021-02-25 16:37
 • #520: : Về hưu2021-02-25 16:37
 • #521: : Khí chất này một khối2021-02-25 16:37
 • #522: : Hải đảo buổi sáng2021-02-25 16:37
 • #523: : Bãi bùn2021-02-25 16:37
 • #524: : Đơn giản sinh hoạt2021-02-25 16:37
 • #525: : Bắt cua2021-02-25 16:37
 • #526: : Chân thật sinh hoạt2021-02-25 16:37
 • #527: : Nhàn nhã hằng ngày, mua sắm2021-02-25 16:37
 • #528: : Cá voi sát thủ2021-02-25 16:38
 • #529: : Tái ngộ cá voi sát thủ2021-02-25 16:38
 • #530: : Cá voi sát thủ gia tộc2021-02-25 16:38
 • #531: : Thu dưỡng cá voi sát thủ gia tộc2021-02-25 16:38
 • #532: : Biển rộng loa2021-02-25 16:38
 • #533: : Cá ngừ ca-li2021-02-25 16:38
 • #534: : Bắt cá2021-02-25 16:38
 • #535: : Bãi cát nhà2021-02-25 16:39
 • #536: : Thượng Châu đảo đồng bộ hạng mục2021-02-25 16:39
 • #537: : Song thể thuyền2021-02-25 16:39
 • #538: : Rất phiền phức2021-02-25 16:39
 • #539: : Tăng sản2021-02-25 16:39
 • #540: : Về Bảo Thạch nông trường2021-02-25 16:39
 • #541: : Mới thưởng cuối năm cho điểm tiêu chuẩn2021-02-25 16:39
 • #542: : Cuối năm2021-02-25 16:40
 • #543: : Vui chơi qua năm mới2021-02-25 16:40
 • #544: Chương cuối2021-02-25 16:40

Related posts

Sử Thượng Tối Cường Lão Bản

TiKay

Thủ Trường Phu Nhân Giá Chức Nghiệp

TiKay

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

TiKay

Thiên Tài Tà Thiếu

TiKay

Diệu Thủ Tâm Y

TiKay

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

TiKay

Leave a Reply