Huyền Huyễn

Tây Du Chi Nhất Quyền Thánh Nhân

Mang theo gấp một vạn lần kỳ ngọc năng lực (Bàn Cổ Lực Chi Đại Đạo linh mang ) đi tới Hồng Hoang Thế Giới xuyên qua thành Đường Tăng, theo này Tây Du đường trên nhiều một cái “Lấy đức thu phục người” có chút bụng đen Thánh Tăng .

Ngưu Ma Vương: “Huynh đệ, đừng đi lấy kinh Tây Thiên, theo cái con lừa ngốc đi lấy kinh nhiều mệt a, không bằng trở về Hoa Quả Sơn khoái hoạt a!”

Tôn Ngộ Không nghe lời nói này lông khỉ trong nháy mắt nổ lên đến, căn căn dựng thẳng, liền trên đầu Kim Cô cũng bị lông khỉ chen xuống .

Ta đây, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn quên không được Ngũ Chỉ Sơn xuống cái kia đoạn bất kham quay đầu chuyện cũ .

“Hầu tử, đi với ta lấy kinh Tây Thiên chứ ?”

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Dĩ Canh Tân 2 Chương
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Giang Lưu Nhi2021-02-28 00:53
 • #2: Thời gian thấm thoắt2021-02-28 00:54
 • #3: Đoạn hồng trần2021-02-28 00:54
 • #4: Thủy Lục pháp hội2021-02-28 00:54
 • #5: Chư thiên group chat2021-02-28 00:54
 • #6: Lai lịch2021-02-28 00:54
 • #7: Manh tân Huyền Trang?2021-02-28 00:55
 • #8: Bạch y tú sĩ2021-02-28 00:55
 • #9: Báo mộng2021-02-28 00:55
 • #10: Long vẫn2021-02-28 00:55
 • #11: La lỵ2021-02-28 00:55
 • #12: Pháp hội2021-02-28 00:56
 • #13: Thỉnh kinh người2021-02-28 00:56
 • #14: Tiểu Hắc xà2021-02-28 00:56
 • #15: Gặp hổ2021-02-28 00:56
 • #16: Thịt nướng2021-02-28 00:56
 • #17: Song Xoa lĩnh2021-02-28 00:57
 • #18: Lôi kiếp2021-02-28 00:57
 • #19: Ngũ Hành sơn hạ2021-02-28 00:57
 • #20: Hầu Vương thoát thân2021-02-28 00:57
 • #21: Hùng Bá2021-02-28 00:57
 • #22: Phong Sơn thôn2021-02-28 00:57
 • #23: Bình gốm phong ma2021-02-28 00:58
 • #24: Yêu ma hiện2021-02-28 00:58
 • #25: Chân Thải Nhi2021-02-28 00:58
 • #26: Đại Uy Thiên Long —— Pháp Hải2021-02-28 00:58
 • #27: Kim cô2021-02-28 00:58
 • #28: Ưng Sầu giản2021-02-28 00:59
 • #29: Quan Âm thiền viện (cầu phiếu đề cử)2021-02-28 00:59
 • #30: Group chat thăng cấp2021-02-28 00:59
 • #31: Xuyên việt2021-02-28 00:59
 • #32: Nhất niệm ác sinh2021-02-28 01:00
 • #33: Lửa cháy thiền viện (cầu phiếu đề cử)2021-02-28 01:00
 • #34: Bỏ xuống đồ đao, tiễn ngươi thành phật2021-02-28 01:00
 • #35: Lập kế hoạch2021-02-28 01:00
 • #36: Rượu thuốc2021-02-28 01:00
 • #37: Phật y đại hội2021-02-28 01:01
 • #38: Bầy yêu yến2021-02-28 01:01
 • #39: Gồng gánh lực sĩ2021-02-28 01:01
 • #40: Trương Tiểu Phàm2021-02-28 01:01
 • #41: Cựu trạch2021-02-28 01:01
 • #42: Quỷ Linh Môn2021-02-28 01:02
 • #43: Bạch Cốt thượng nhân2021-02-28 01:02
 • #44: Thần thông2021-02-28 01:02
 • #45: Giang hồ khách2021-02-28 01:02
 • #46: Tony2021-02-28 01:02
 • #47: Đảo trầm2021-02-28 01:02
 • #48: Cao Lão Trang2021-02-28 01:02
 • #49: Trư Cương Liệp2021-02-28 01:03
 • #50: Mã giáp2021-02-28 01:03
 • #51: Bịn rịn chia tay2021-02-28 01:03
 • #52: Mộ2021-02-28 01:03
 • #53: Khoa học kỹ thuật cùng tu tiên2021-02-28 01:03
 • #54: Gặp nạn2021-02-28 01:03
 • #55: Thiềm thừ quái2021-02-28 01:03
 • #56: Thái Hư chân nhân2021-02-28 01:04
 • #57: Xe ngựa2021-02-28 01:04
 • #58: Hồ Yêu Vương2021-02-28 01:04
 • #59: Sư Đà Quốc2021-02-28 01:04
 • #60: Một con thích vọng nguyệt heo2021-02-28 01:04
 • #61: Nghĩ kiện thân Bát Giới2021-02-28 01:04
 • #62: Hội ngộ tử thị2021-02-28 01:04
 • #63: Hổ tiên phong2021-02-28 01:05
 • #64: Chủ nợ thượng môn2021-02-28 01:05
 • #65: Giận2021-02-28 01:05
 • #66: Thanh Loan2021-02-28 01:05
 • #67: Lưu Sa hà2021-02-28 01:05
 • #68: Điểm giới ba2021-02-28 01:06
 • #69: Tam xích yêu2021-02-28 01:06
 • #70: Anh anh quái2021-02-28 01:06
 • #71: Vạn Thọ sơn2021-02-28 01:06
 • #72: Nhân Sâm Quả2021-02-28 01:06
 • #73: Cõng nồi mã2021-02-28 01:06
 • #74: Bạch Tinh Tinh2021-02-28 01:07
 • #75: Nhục thân đột phá2021-02-28 01:07
 • #76: Khuê Mộc Lang2021-02-28 01:07
 • #77: Điểm hóa2021-02-28 01:07
 • #78: Hắc sa mạc2021-02-28 01:07
 • #79: Hối đoái2021-02-28 01:07
 • #80: Vạn trượng cung điện2021-02-28 01:08
 • #81: Nhục thân thành thánh2021-02-28 01:08
 • #82: Hỗn Độn Châu2021-02-28 01:08
 • #83: Kiện thân Bạch Long Mã2021-02-28 01:08
 • #84: Ngũ hành xa2021-02-28 01:08
 • #85: Suy đoán2021-02-28 01:09
 • #86: Thánh Anh đại vương2021-02-28 01:09
 • #87: Chơi thoát2021-02-28 01:09
 • #88: Tiểu Đà Long2021-02-28 01:09
 • #89: Thiên Ma Lưu Tinh Quyền2021-02-28 01:09
 • #90: Ma Vân Quốc2021-02-28 01:09
 • #91: Linh Pháp Quảng Năng2021-02-28 01:09
 • #92: Phật môn bại hoại2021-02-28 01:09
 • #93: Diệt Phật Đà2021-02-28 01:09
 • #94: Xa Trì Quốc2021-02-28 01:10
 • #95: Kịch tam yêu2021-02-28 01:10
 • #96: Vào cung yết kiến2021-02-28 01:10
 • #97: Cầu mưa2021-02-28 01:10
 • #98: Tấm ngăn chơi đoán2021-02-28 01:10
 • #99: Chặt đầu2021-02-28 01:10
 • #100: Đầu chó bảo mệnh2021-02-28 01:10
 • #101: Thu tam yêu2021-02-28 01:10
 • #102: Dự tu vong trai2021-02-28 01:10
 • #103: Thế tế2021-02-28 01:11
 • #104: Viên Tuệ2021-02-28 01:11
 • #105: Ngư đầu quái2021-02-28 01:11
 • #106: Lão quy2021-02-28 01:11
 • #107: Đường đi đi hẹp rồi?2021-02-28 01:11
 • #108: Trường Sinh giáo2021-02-28 01:11
 • #109: Ô Thiệp trấn2021-02-28 01:11
 • #110: Thi quái2021-02-28 01:11
 • #111: Tiễn linh tiết2021-02-28 01:11
 • #112: Ngươi chính là thèm ta thân thể2021-02-28 01:11
 • #113: Định Hồn Chung2021-02-28 01:12
 • #114: Thủy hầu tử2021-02-28 01:12
 • #115: Tam Mục Thủy Hầu Yêu Vương2021-02-28 01:12
 • #116: Xích Khào Mã Hầu2021-02-28 01:12
 • #117: Hỗn Độn Ma Viên2021-02-28 01:12
 • #118: Tây Lương nữ quốc2021-02-28 01:12
 • #119: Khởi Nguyên thánh nữ2021-02-28 01:13
 • #120: Vương kéo2021-02-28 01:13
 • #121: Tụ Tiên am2021-02-28 01:13
 • #122: Yêu cầu2021-02-28 01:13
 • #123: Thiên Phạt Chi Nhãn2021-02-28 01:13
 • #124: Lục Nhĩ Mi Hầu2021-02-28 01:13
 • #125: Hạt Tử Tinh2021-02-28 01:13
 • #126: Xua hổ nuốt sói2021-02-28 01:13
 • #127: Thật giả Đường Huyền Trang2021-02-28 01:13
 • #128: Độ hóa Lục Nhĩ2021-02-28 01:13
 • #129: Hỏa Diệm sơn2021-02-28 01:14
 • #130: Mưa đêm lúc2021-02-28 01:14
 • #131: Mượn phiến2021-02-28 01:14
 • #132: Trở mặt (cầu đặt mua)2021-02-28 01:14
 • #133: Tẩu tẩu hé miệng2021-02-28 01:14
 • #134: Diệt hỏa (cầu đặt mua)2021-02-28 01:15
 • #135: Niết Cổ tộc2021-02-28 01:15
 • #136: Diệp Mịch2021-02-28 01:15
 • #137: Tộc địa (cầu đặt mua)2021-02-28 01:15
 • #138: Vạn Cổ Dẫn Linh Huyết Cực Diễm (cầu cái đặt mua)2021-02-28 01:15
 • #139: Bất Diệt Thần Ma Thể2021-02-28 01:15
 • #140: Niết cổ Chí Tôn2021-02-28 01:16
 • #141: Toái tinh2021-02-28 01:16
 • #142: Giao đấu Thánh Nhân2021-02-28 01:16
 • #143: Trà quán2021-02-28 01:16
 • #144: Ngày làm một thiện2021-02-28 01:16
 • #145: Kim Quang tự2021-02-28 01:16
 • #146: Quét tháp2021-02-28 01:16
 • #147: Bôn Ba Nhi Bá2021-02-28 01:16
 • #148: Bạch Long Mã đại chiến Cửu Đầu Trùng2021-02-28 01:16
 • #149: Thê lương2021-02-28 01:17
 • #150: Mệnh vẫn2021-02-28 01:17
 • #151: Oan ức được rửa sạch2021-02-28 01:17
 • #152: Kinh Cức lĩnh2021-02-28 01:17
 • #153: Thi hội2021-02-28 01:17
 • #154: Cây chuyển sống2021-02-28 01:17
 • #155: Tiểu Lôi Âm tự2021-02-28 01:17
 • #156: Buồn bực Hoàng Mi2021-02-28 01:17
 • #157: Nồi sắt hầm chính mình2021-02-28 01:18
 • #158: Đà La trang2021-02-28 01:18
 • #159: Mã giết xà2021-02-28 01:18
 • #160: Chu Tử Quốc2021-02-28 01:18
 • #161: Kim mao hại thể xác tinh thần2021-02-28 01:18
 • #162: Kim Mao Hống2021-02-28 01:18
 • #163: Đánh ngất xỉu mang đi2021-02-28 01:18
 • #164: Trảm thiện thi2021-02-28 01:19
 • #165: Luận bàn2021-02-28 01:19
 • #166: Tri Chu Tinh2021-02-28 01:19
 • #167: Thiên Mục Kim Ngô2021-02-28 01:19
 • #168: Thiên Đạo có biến2021-02-28 01:19
 • #169: Danzō2021-02-28 01:19
 • #170: Huyền Trang chiến thất nữ2021-02-28 01:19
 • #171: Lại về Sư Đà Quốc (nửa phòng trộm)2021-02-28 01:19
 • #172: Thanh Loan hỏi tội2021-02-28 01:20
 • #173: Nghiệt nghiệp chi hỏa2021-02-28 01:20
 • #174: Tứ đại thần hầu tụ một thân2021-02-28 01:20
 • #175: Thận hư quốc vương2021-02-28 01:20
 • #176: Đơn đao đi đạo trường2021-02-28 01:20
 • #177: Cửu Khiếu Linh Lung Tâm2021-02-28 01:20
 • #178: Bán Tiệt Quan Âm2021-02-28 01:20
 • #179: Chơi dây thừng nghệ nữ yêu2021-02-28 01:20
 • #180: Nguyên thần đột phá2021-02-28 01:21
 • #181: Pháp tắc nguyên thần2021-02-28 01:21
 • #182: Thiên Vân Khô Lâu giới2021-02-28 01:21
 • #183: Chính mình chế tạo kim thủ chỉ?2021-02-28 01:21
 • #184: Kiểm trắc thiên phú2021-02-28 01:21
 • #185: Nhất tinh hạ đẳng thiên phú2021-02-28 01:21
 • #186: Bạch Cốt Luyện Ma Quyết2021-02-28 01:21
 • #187: Lão thợ mỏ (xương)2021-02-28 01:21
 • #188: Hấp hồn (xương)2021-02-28 01:22
 • #189: Nam Sơn đại vương2021-02-28 01:22
 • #190: Hắc dụ bùn (xương)2021-02-28 01:22
 • #191: Ô lạc kim (xương)2021-02-28 01:22
 • #192: Tranh đoạt (xương)2021-02-28 01:22
 • #193: Truy (xương)2021-02-28 01:22
 • #194: Để đầu người lục Phệ Hồn Trùng (xương)2021-02-28 01:22
 • #195: Ngoài ý liệu cử động2021-02-28 01:22
 • #196: Phượng Tiên quận2021-02-28 01:22
 • #197: Mưa xuống2021-02-28 01:22
 • #198: Từ Vân tự2021-02-28 01:23
 • #199: Lực chi pháp tắc, đột phá!2021-02-28 01:23
 • #200: Hội đèn lồng2021-02-28 01:23
 • #201: Thượng phẩm tê giác thịt2021-02-28 01:23
 • #202: Bố Kim thiền tự2021-02-28 01:23
 • #203: Thiên Trúc Quốc2021-02-28 01:23
 • #204: Thiên thần báo mộng2021-02-28 01:23
 • #205: Dự tiệc2021-02-28 01:23
 • #206: Thỏ nữ lang2021-02-28 01:23
 • #207: Gặp lại Thanh Sương2021-02-28 01:23
 • #208: Hồng Quân2021-02-28 01:24
 • #209: Nửa bước Đại Đạo cấp thực lực2021-02-28 01:24
 • #210: Trư Bát Giới số đào hoa2021-02-28 01:24
 • #211: Thiên Trúc Quốc hoàng cung2021-02-28 01:24
 • #212: Thái Âm Tinh Quân2021-02-28 01:24
 • #213: Ô Sào cản đường2021-02-28 01:24
 • #214: Thiên Dương Đại Trận2021-02-28 01:24
 • #215: Hạo Nguyệt quy tâm2021-02-28 01:24
 • #216: Lăng vân độ2021-02-28 01:24
 • #217: Tây Thiên Linh Sơn2021-02-28 01:24
 • #218: Truyền kinh2021-02-28 01:24
 • #219: Về đường2021-02-28 01:25
 • #220: Chúng Phật Chi Chủ2021-02-28 01:25
 • #221: Thánh Nhân hàng lâm2021-02-28 01:25
 • #222: Lớn gan Như Lai2021-02-28 01:25
 • #223: Kim Giác cự thú2021-02-28 01:25
 • #224: RR bệnh độc2021-02-28 01:25
 • #225: Thiên phú bí pháp2021-02-28 01:25
 • #226: Người xuyên việt2021-02-28 01:25
 • #227: La Hoa lần thứ nhất tuyển trạch2021-02-28 01:25
 • #228: Vụ Đảo truyền thừa2021-02-28 01:26
 • #229: Quỷ dị thực lực2021-02-28 01:26
 • #230: Phệ Kim Thôn Vũ2021-02-28 01:26
 • #231: Phá xác2021-02-28 01:26
 • #232: Trở lại Kim Sơn tự2021-02-28 01:26
 • #233: Trân tàng tóc2021-02-28 01:26
 • #234: Bát Trảo Thú Hoàng2021-02-28 01:26
 • #235: 3 hào căn cứ2021-02-28 01:26
 • #236: La Hoa kinh hỉ2021-02-28 01:26
 • #237: Địa tinh hội nghị cấp cao2021-02-28 01:27
 • #238: Tinh không cự thú truyền thuyết2021-02-28 01:27
 • #239: Tuyệt cảnh2021-02-28 01:27
 • #240: Đoạt xá2021-02-28 01:27
 • #241: Đại Đạo cấp sinh mệnh tính toán2021-02-28 01:27
 • #242: Hi vọng phục sinh2021-02-28 01:27
 • #243: Tam thức đao pháp2021-02-28 01:27
 • #244: Vũ trụ mạo hiểm giả2021-02-28 01:27
 • #245: Nguy cơ giải trừ2021-02-28 01:27
 • #246: Rèn luyện pháp2021-02-28 01:27
 • #247: Tâm thái chuyển biến2021-02-28 01:27
 • #248: Hắc Long Sơn X812021-02-28 01:28
 • #249: Cầu Long Tinh2021-02-28 01:28
 • #250: Cổ Kha Tư Tộc2021-02-28 01:28
 • #251: Tín hiệu tiêu ký2021-02-28 01:28
 • #252: Miêu nữ2021-02-28 01:28
 • #253: Thị nữ Dora2021-02-28 01:28
 • #254: Hắc Long Sơn quốc tịch2021-02-28 01:28
 • #255: Vũ trụ tinh hà ngân hàng2021-02-28 01:28
 • #256: G cấp kim loại2021-02-28 01:28
 • #257: Mua tinh cầu2021-02-28 01:28
 • #258: Cấp E y phục tác chiến2021-02-28 01:29
 • #259: Sát lục tràng2021-02-28 01:29
 • #260: Quyết chiến không gian2021-02-28 01:29
 • #261: Thắng liên tiếp2021-02-28 01:29
 • #262: Mời chào2021-02-28 01:29
 • #263: Vũ trụ bên trong các thiên tài2021-02-28 01:29
 • #264: Huyết thống tiến hóa tề2021-02-28 01:29
 • #265: Thức tỉnh Tiên Thiên Nhân tộc2021-02-28 01:29
 • #266: Cơ Giới tộc phi thuyền2021-02-28 01:29
 • #267: Trở về Cầu Long Tinh2021-02-28 01:29
 • #268: Mua tòa thành2021-02-28 01:30
 • #269: Chí Tôn tòa thành2021-02-28 01:30
 • #270: Vũ Trụ cấp!2021-02-28 01:30
 • #271: Lôi Đình thị2021-02-28 01:30
 • #272: Yêu Nguyệt hồ2021-02-28 01:30
 • #273: Độc Giác Thiết Tê2021-02-28 01:30
 • #274: Hắc Hoàn Độc Xà2021-02-28 01:30
 • #275: Có sát khí2021-02-28 01:30
 • #276: Cấm thuật2021-02-28 01:30
 • #277: Phong Lôi hạp cốc2021-02-28 01:30
 • #278: Thế giới trong thế giới2021-02-28 01:31
 • #279: Giới Chủ hàng lâm2021-02-28 01:31
 • #280: Chiin2021-02-28 01:31
 • #281: Vụ đại nhân2021-02-28 01:31
 • #282: Thập trọng lĩnh vực2021-02-28 01:32
 • #283: C2 cấp súng laser2021-02-28 01:32
 • #284: Bảo tàng2021-02-28 01:32
 • #285: Lôi Đình Thạch2021-02-28 01:32
 • #286: Vô pháp hối đoái?2021-02-28 01:32
 • #287: Nộ đánh Vũ Trụ cấp2021-02-28 01:32
 • #288: Tâm thái bạo tạc Haag Leff2021-02-28 01:32
 • #289: Thiểm Vực tộc2021-02-28 01:32
 • #290: Đỉnh phong thiên tài chiến2021-02-28 01:32
 • #291: Báo danh2021-02-28 01:33
 • #292: Sơ tuyển tái, mở ra!2021-02-28 01:33
 • #293: Trận đầu2021-02-28 01:33
 • #294: Lỗ Lạc Phu2021-02-28 01:33
 • #295: Huyễn thuật sư2021-02-28 01:33
 • #296: Xếp hạng2021-02-28 01:33
 • #297: Tàn sát không còn2021-02-28 01:33
 • #298: Lôi đài tái2021-02-28 01:33
 • #299: Hỗn chiến2021-02-28 01:33
 • #300: Dã nhân 'Nhung Quân '2021-02-28 01:33
 • #301: Ngân hà hiện2021-02-28 01:34
 • #302: Thập Tam2021-02-28 01:34
 • #303: Tử Thần Bá Lan2021-02-28 01:34
 • #304: Cửu Kiếm Tôn Giả2021-02-28 01:34
 • #305: Thí luyện tháp2021-02-28 01:34
 • #306: 29 giây!2021-02-28 01:34
 • #307: Tòa thứ bảy thí luyện tháp2021-02-28 01:34
 • #308: Vũ Trụ Chi Chủ2021-02-28 01:34
 • #309: Tinh không cự thú 'Thương '2021-02-28 01:34
 • #310: Thập đại bản nguyên pháp tắc2021-02-28 01:34
 • #311: Tầng cuối cùng2021-02-28 01:35
 • #312: Linh hồn xung kích2021-02-28 01:35
 • #313: Ban đầu vũ trụ2021-02-28 01:35
 • #314: Thí Ngô Vũ Dực2021-02-28 01:35
 • #315: Bảo khố2021-02-28 01:35
 • #316: Hỗn Độn Bi2021-02-28 01:35
 • #317: Xuất quan2021-02-28 01:35
 • #318: Thành bên trong biến cố2021-02-28 01:35
 • #319: Giang Tam Hào2021-02-28 01:35
 • #320: Giang Ly2021-02-28 01:36
 • #321: Tạp trần canh2021-02-28 01:36
 • #322: Rèn luyện2021-02-28 01:36
 • #323: Bỉnh Nguyệt2021-02-28 01:36
 • #324: Độc nhãn đại hán2021-02-28 01:36
 • #325: Tái sinh khó khăn trắc trở2021-02-28 01:36
 • #326: Thiện Phong chết2021-02-28 01:36
 • #327: Độ hóa giặc cướp2021-02-28 01:36
 • #328: Trọng Lâu Quan Tưởng Pháp2021-02-28 01:36
 • #329: Loạn Trú huyện2021-02-28 01:36
 • #330: Ngân phiếu2021-02-28 01:37
 • #331: Hắc Phong Yêu Mã2021-02-28 01:37
 • #332: Huyền Trang phát hiện2021-02-28 01:37
 • #333: Ánh Nguyệt hồ2021-02-28 01:37
 • #334: Phi Thiên cảnh2021-02-28 01:37
 • #335: Khai linh2021-02-28 01:37
 • #336: Tín ngưỡng chi tuyến2021-02-28 01:37
 • #337: Xông tam quan2021-02-28 01:37
 • tay-du-chi-nhat-quyen-thanh-nhan-chuong-0338.mp32021-02-28 01:37
 • #339: Tiểu Song2021-02-28 01:38
 • #340: Nguyệt Thần quan tưởng pháp2021-02-28 01:38
 • #341: Môn phái phúc lợi2021-02-28 01:38
 • #342: Lẫn nhau giội nước bẩn2021-02-28 01:38
 • #343: Bế quan2021-02-28 01:38
 • #344: Ngoại Sự các2021-02-28 01:38
 • #345: Bàng An2021-02-28 01:38
 • #346: Đệ nhất cái tín đồ2021-02-28 01:38
 • #347: Thần quyến người2021-02-28 01:39
 • #348: Tử Nguyệt sơn mạch2021-02-28 01:39
 • #349: Trầm Linh Cự Ngạc2021-02-28 01:39
 • #350: Tử Vong Phiên Cổn2021-02-28 01:39
 • #351: Tấn thăng Đại Đạo cấp2021-02-28 01:39
 • #352: Chỉ điểm2021-02-28 01:39
 • #353: Rời đi Hồng Hoang giới2021-02-28 01:39
 • #354: Đại đạo kẻ cướp đoạt2021-02-28 01:39
 • #355: Thế giới chi hải2021-02-28 01:39
 • #356: Linh Thủy tông2021-02-28 01:39
 • #357: Vận mệnh pháp tắc2021-02-28 01:40
 • #358: Hồng Khê thôn2021-02-28 01:40
 • #359: Bắt giữ vận mệnh2021-02-28 01:40
 • #360: Một vạn năm2021-02-28 01:40
 • #361: Manolo đại thế giới2021-02-28 01:40
 • #362: Tam Đạo cảnh kẻ đuổi giết2021-02-28 01:40
 • #363: Nội chiến2021-02-28 01:40
 • #364: Phục sinh2021-02-28 01:40
 • #365: Chứng đạo2021-02-28 01:40
 • #366: Ám thủy chung minh2021-02-28 01:41
 • #367: Giao đấu2021-02-28 01:41
 • #368: Ba mươi sáu cánh chí cao thiên sứ2021-02-28 01:41
 • #369: Giao chiến2021-02-28 01:41
 • #370: Phản sát2021-02-28 01:41
 • #371: Thế cục nghịch chuyển2021-02-28 01:41
 • #372: Vĩnh Sinh thế giới2021-02-28 01:41
 • #373: Bần tăng muốn ngươi giúp ta tu hành2021-02-28 01:41
 • #374: Vĩnh Sinh Chi Môn2021-02-28 01:42
 • #375: Câu cá2021-02-28 01:42
 • #376: Truyền đạo2021-02-28 01:42
 • #377: Khởi Nguyên thánh địa2021-02-28 01:42
 • #378: Thánh tử Tu Vũ2021-02-28 01:42
 • #379: Gặp gỡ2021-02-28 01:42
 • #380: Cổ quái khảo hạch2021-02-28 01:42
 • #381: Nộ2021-02-28 01:43
 • #382: Bạch Dương đạo nhân2021-02-28 01:43
 • #383: Thiên Tôn đạo khí2021-02-28 01:43
 • #384: Đánh bại thánh tử2021-02-28 01:43
 • #385: Đệ nhất danh sách2021-02-28 01:43
 • #386: Dạ đàm2021-02-28 01:43
 • #387: Bí cảnh2021-02-28 01:43
 • #388: Đạo khí tiến giai2021-02-28 01:44
 • #389: Đạo kiếp2021-02-28 01:44
 • #390: Song tu2021-02-28 01:44
 • #391: Đại Đạo Thiên Tôn2021-02-28 01:44
 • #392: Tay tát thánh tử2021-02-28 01:44
 • #393: Nghệ Hà tôn giả2021-02-28 01:45
 • #394: Đánh cắp nguyên lực2021-02-28 01:45
 • #395: Thiên Tôn vẫn lạc2021-02-28 01:45
 • #396: Ba ngàn đại đạo viên mãn2021-02-28 01:45
 • #397: Truy sát2021-02-28 01:45
 • #398: Thanh Lĩnh sơn2021-02-28 01:45
 • #399: Thả câu2021-02-28 01:45
 • #400: Nướng long nhục2021-02-28 01:46
 • #401: Tấn thăng Đạo Chủ2021-02-28 01:46
 • #402: Đại Đạo Chi Luân2021-02-28 01:46
 • #403: Lệnh Đạo Vô2021-02-28 01:46
 • #404: Vạch mặt2021-02-28 01:46
 • #405: Duy nhất Đạo Chủ2021-02-28 01:46
 • #406: Siêu thoát khí tức2021-02-28 01:46
 • #407: Trời giáng thiên thạch2021-02-28 01:47
 • #408: Làm ngươi ngưng nhìn thâm uyên lúc. . .2021-02-28 01:47
 • #409: Đệ tứ thiên tai2021-02-28 01:47
 • #410: Chư Thiên Vạn Giới2021-02-28 01:47
 • #411: Siêu thoát ing. . .2021-02-28 01:47
 • #412: Bất Hủ2021-02-28 01:47
 • #413: Bảo mệnh thủ đoạn2021-02-28 01:47
 • #414: Kiến tạo thần quốc2021-02-28 01:48
 • #415: Quyền hạn trao tặng2021-02-28 01:48
 • #416: Núi rác thải2021-02-28 01:48
 • #417: Dị tộc tiểu đội2021-02-28 01:48
 • #418: Cơ Giới tộc Bất Hủ2021-02-28 01:48
 • #419: Đến từ phong vương cấp ám sát2021-02-28 01:48
 • #420: Liệp sát Tôn Giả2021-02-28 01:48
 • #421: Thập bát sát2021-02-28 01:49
 • #422: Thanh danh truyền xa2021-02-28 01:49
 • #423: Vu Hồ Vương2021-02-28 01:49
 • #424: Đại kết cục2021-02-28 01:49

Related posts

Ta Muốn Làm Thiên Đao

TiKay

Đế Hoàng Triệu Hoán Thiên Cổ Anh Kiệt

TiKay

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

TiKay

Thần Võ Chiến Vương

TiKay

Kình Thiên Kiếm Đế

TiKay

Xuyên Qua Dị Thế đương Gia Gia

TiKay

Leave a Reply