Hiện ĐạiNgôn Tình

Hải Sản Thịnh Yến

Thụy Tuyết tốt nghiệp một năm, vào sáu gia công ty, mỗi lần không đến hai tháng công ty liền đóng cửa. Rơi vào đường cùng, nàng lựa chọn đổi nghề làm buôn bán sống tạm.

Một đoạn thời gian sau……

Ăn thịt quần chúng, “Nhà nàng cua bánh bao thịt có thể trị ung thư.”

Ăn tôm quần chúng, “Nhà nàng tôm hùm nhỏ mùi hương có thể đánh thức người thực vật.”

Ăn cá quần chúng, “Cái gì đều không nói, lại cho ta tới ba mươi xuyến con mực.”

Thẳng đến ngày nọ, có người (?) để ý thấy bộ thượng lên án, “Nhà nàng canh cá quá tiên quá câu miêu! Kém bình!” Mặt sau đi theo một cái màu đen hoa mai ấn.

Thụy Tuyết đem nàng nhặt về tới nãi miêu xách ra tới, “Ngươi cho rằng ta nhận không ra đây là ngươi móng vuốt ấn sao!”

Thụy Tuyết (chống cằm thở dài): Ta nhặt miêu ái ăn vạ, ái bán xuẩn, xuẩn đến vô pháp nhìn thẳng

Thái Cực (sống không còn gì luyến tiếc): Thân ái nàng không yêu hút miêu, miêu sinh gian nan

Đọc phải biết:

· có không gian · miệng chê nhưng thân thể lại thành thật nữ chủ VS kiến quốc trước thành tinh · kiên trì ăn vạ · bán xuẩn · nam chủ miêu

·1V1, song C đảng, vô địch nhậm, ngọt sủng + sảng văn + manh văn + mỹ thực văn

· bổn văn thực tô thực sảng, nhẹ nhàng hướng, không cần cùng tác giả nói logic

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0001.mp32018-11-17 07:26
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0002.mp32018-11-17 07:26
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0003.mp32018-11-17 07:26
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0004.mp32018-11-17 07:26
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0005.mp32018-11-17 07:26
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0006.mp32018-11-17 07:26
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0007.mp32018-11-17 07:27
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0008.mp32018-11-17 07:27
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0009.mp32018-11-17 07:27
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0010.mp32018-11-17 07:27
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0011.mp32018-11-17 07:27
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0012.mp32018-11-17 07:27
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0013.mp32018-11-17 07:28
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0014.mp32018-11-17 07:28
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0015.mp32018-11-17 07:29
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0016.mp32018-11-17 07:29
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0017.mp32018-11-17 07:29
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0018.mp32018-11-17 07:29
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0019.mp32018-11-17 07:29
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0020.mp32018-11-17 07:30
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0021.mp32018-11-17 07:30
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0022.mp32018-11-17 07:30
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0023.mp32018-11-17 07:30
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0024.mp32018-11-17 07:32
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0025.mp32018-11-17 07:32
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0026.mp32018-11-17 07:32
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0027.mp32018-11-17 07:32
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0028.mp32018-11-17 07:32
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0029.mp32018-11-17 07:33
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0030.mp32018-11-17 07:33
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0031.mp32018-11-17 07:33
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0032.mp32018-11-17 07:33
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0033.mp32018-11-17 07:34
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0034.mp32018-11-17 07:34
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0035.mp32018-11-17 07:34
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0036.mp32018-11-17 07:35
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0037.mp32018-11-17 07:35
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0038.mp32018-11-17 07:35
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0039.mp32018-11-17 07:35
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0040.mp32018-11-17 07:35
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0041.mp32018-11-17 07:35
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0042.mp32018-11-17 07:35
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0043.mp32018-11-17 07:36
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0044.mp32018-11-17 07:36
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0045.mp32018-11-17 07:36
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0046.mp32018-11-17 07:37
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0047.mp32018-11-17 07:41
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0048.mp32018-11-17 07:41
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0049.mp32018-11-17 07:42
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0050.mp32018-11-17 07:42
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0051.mp32018-11-17 07:43
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0052.mp32018-11-17 07:44
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0053.mp32018-11-17 07:45
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0054.mp32018-11-17 07:45
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0055.mp32018-11-17 07:45
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0056.mp32018-11-17 07:45
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0057.mp32018-11-17 07:46
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0058.mp32018-11-17 07:46
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0059.mp32018-11-17 07:46
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0060.mp32018-11-17 07:46
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0061.mp32018-11-17 07:47
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0062.mp32018-11-17 07:48
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0063.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0064.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0065.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0066.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0067.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0068.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0069.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0070.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0071.mp32018-11-17 12:58
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0072.mp32018-11-17 12:59
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0073.mp32018-11-17 12:59
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0074.mp32018-11-17 12:59
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0075.mp32018-11-17 12:59
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0076.mp32018-11-17 12:59
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0077.mp32018-11-17 12:59
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0078.mp32018-11-17 12:59
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0079.mp32018-11-17 12:59
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0080.mp32018-11-17 13:00
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0081.mp32018-11-17 13:00
 • hai-san-thinh-yen-chuong-0082.mp32018-11-17 13:00
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.3]

Related posts

Đoàn Sủng Trại Chủ Làm Ruộng Vội

TiKay

Trùng Sinh Sủng Ngươi Tận Xương

THUYS♥️

Bí Thư Của Ta Biết Bắt Quỷ

THUYS♥️

Hoàn Mỹ Sấm Quan Chỉ Nam [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Liêu Hoả

THUYS♥️

Xinh Đẹp Ma Phi: Khuynh Thành Luyện Dược Sư

THUYS♥️

Leave a Reply