Cổ ĐạiNgôn Tình

Tục Nhân Duyên

Lớn tuổi thừa nữ Cổ Hiểu Vân lần đầu tiên ước hảo hữu du lịch, ngoài ý muốn gặp được Nguyệt Lão hiện thân.

Ta chính là thuyết vô thần giả.

Cái gì? Lại tới một cái!

······ không cần nha, ta không cần xuyên qua!

Hảo đi, tới đâu hay tới đó.

Chính là các ngươi thần tiên thất trách cũng liền thôi, như thế nào còn gạt người: Không phải nói muốn bồi ta một phần hảo nhân duyên sao? Không phải nói muốn cho ta tìm được người có duyên tái tục tiền duyên sao?

Như thế nào cũng đến cấp chính mình một bộ hảo túi da đi!

Vì cái gì này toàn gia đều lớn lên anh tuấn xinh đẹp, lại cố tình đem ta xuyên thành một cái trắng trẻo mập mạp trừ bỏ ăn cơm ngủ cái gì cũng không biết ngốc tử?

Bộ dáng này cũng sẽ tìm được hảo nhân duyên?

Nguyệt Lão, ngươi lão nhân gia có phải hay không lại nghĩ sai rồi?

Vì cái gì đem ta ném đến nơi đây liền mặc kệ?

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Này đó ta đều không so đo, liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh, an an ổn ổn đương cái sâu gạo tựa hồ cũng không tồi.

Ta một cái thế gian nữ tử sao có thể cùng thần tiên so đo đâu!

Tóm tắt vô năng, một câu: Một cái hiện đại chất lượng tốt thừa nữ xuyên thành một cái cổ đại nhược trí thừa nữ, không biết có thể hay không tìm được người có duyên trọng tục nhân duyên?

Tác giả tự định nghĩa nhãn: Xuyên qua, thừa nữ, sâu gạo

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Cửu Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0001.mp32020-01-19 15:08
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0002.mp32020-01-19 15:09
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0003.mp32020-01-19 15:09
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0004.mp32020-01-19 15:09
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0005.mp32020-01-19 15:09
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0006.mp32020-01-19 15:10
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0007.mp32020-01-19 15:10
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0008.mp32020-01-19 15:10
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0009.mp32020-01-19 15:10
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0010.mp32020-01-19 15:11
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0011.mp32020-01-19 15:11
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0012.mp32020-01-19 15:11
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0013.mp32020-01-19 15:11
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0014.mp32020-01-19 15:11
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0015.mp32020-01-19 15:11
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0016.mp32020-01-19 15:11
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0017.mp32020-01-19 15:11
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0018.mp32020-01-19 15:12
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0019.mp32020-01-19 15:12
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0020.mp32020-01-19 15:12
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0021.mp32020-01-19 15:12
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0022.mp32020-01-19 15:13
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0023.mp32020-01-19 15:13
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0024.mp32020-01-19 15:13
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0025.mp32020-01-19 15:13
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0026.mp32020-01-19 15:13
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0027.mp32020-01-19 15:13
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0028.mp32020-01-19 15:14
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0029.mp32020-01-19 15:14
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0030.mp32020-01-19 15:14
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0031.mp32020-01-19 15:15
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0032.mp32020-01-19 15:15
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0033.mp32020-01-19 15:15
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0034.mp32020-01-19 15:15
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0035.mp32020-01-19 15:15
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0036.mp32020-01-19 15:15
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0037.mp32020-01-19 15:16
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0038.mp32020-01-19 15:16
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0039.mp32020-01-19 15:16
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0040.mp32020-01-19 15:16
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0041.mp32020-01-19 15:16
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0042.mp32020-01-19 15:17
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0043.mp32020-01-19 15:18
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0044.mp32020-01-19 15:18
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0045.mp32020-01-19 15:18
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0046.mp32020-01-19 15:19
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0047.mp32020-01-19 15:19
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0048.mp32020-01-19 15:20
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0049.mp32020-01-19 15:20
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0050.mp32020-01-19 15:21
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0051.mp32020-01-19 15:21
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0052.mp32020-01-19 15:21
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0053.mp32020-01-19 15:22
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0054.mp32020-01-19 15:22
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0055.mp32020-01-19 15:22
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0056.mp32020-01-19 15:22
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0057.mp32020-01-19 15:23
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0058.mp32020-01-19 15:23
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0059.mp32020-01-19 15:23
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0060.mp32020-01-19 15:23
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0061.mp32020-01-19 15:23
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0062.mp32020-01-19 15:24
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0063.mp32020-01-19 15:24
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0064.mp32020-01-19 15:25
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0065.mp32020-01-19 15:25
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0066.mp32020-01-19 15:25
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0067.mp32020-01-19 15:26
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0068.mp32020-01-19 15:26
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0069.mp32020-01-19 15:26
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0070.mp32020-01-19 15:27
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0071.mp32020-01-19 15:27
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0072.mp32020-01-19 15:27
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0073.mp32020-01-19 15:27
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0074.mp32020-01-19 15:27
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0075.mp32020-01-19 15:27
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0076.mp32020-01-19 15:28
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0077.mp32020-01-19 15:28
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0078.mp32020-01-19 15:28
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0079.mp32020-01-19 15:28
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0080.mp32020-01-19 15:28
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0081.mp32020-01-19 15:28
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0082.mp32020-01-19 15:29
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0083.mp32020-01-19 15:29
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0084.mp32020-01-19 15:29
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0085.mp32020-01-19 15:30
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0086.mp32020-01-19 15:30
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0087.mp32020-01-19 15:30
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0088.mp32020-01-19 15:30
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0089.mp32020-01-19 15:30
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0090.mp32020-01-19 15:30
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0091.mp32020-01-19 15:31
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0092.mp32020-01-19 15:31
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0093.mp32020-01-19 15:31
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0094.mp32020-01-19 15:31
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0095.mp32020-01-19 15:32
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0096.mp32020-01-19 15:32
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0097.mp32020-01-19 15:32
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0098.mp32020-01-19 15:32
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0099.mp32020-01-19 15:33
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0100.mp32020-01-19 15:33
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0101.mp32020-01-19 15:33
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0102.mp32020-01-19 15:33
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0103.mp32020-01-19 15:34
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0104.mp32020-01-19 15:34
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0105.mp32020-01-19 15:34
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0106.mp32020-01-19 15:34
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0107.mp32020-01-19 15:34
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0108.mp32020-01-19 15:35
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0109.mp32020-01-19 15:35
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0110.mp32020-01-19 15:36
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0111.mp32020-01-19 15:36
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0112.mp32020-01-19 15:36
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0113.mp32020-01-19 15:36
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0114.mp32020-01-19 15:36
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0115.mp32020-01-19 15:37
 • tuc-nhan-duyen-chuong-0116.mp32020-01-19 15:37
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Related posts

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

THUYS♥️

Phi Người Người Chơi

TiKay

(Mau xuyên) Ngươi là của ta (1-18)

TiKay

Hằng Năm Có Ngày Này

TiKay

Liêu Thần [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Điền Viên Hỉ Gả Chi Nương Tử Quá Khó Truy

TiKay

Leave a Reply