Đô Thị

Hồi Sinh 2003

Hồi Sinh 2003

Một tác giả viết truyện online quay trở lại năm 2003, bắt đầu lại từ đầu, từng bước đi tới. Nắm trước được xu thế phát triển của truyện online, cùng kinh nghiệm mười năm sáng tác, hắn từng bước từng bước một đi tới đỉnh cao.

Truyện viết theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, đề cập tới nhiều góc tối của xã hội, có hắc thủ phía sau màn, có tình yêu chân chính, cũng có tình yêu toan tính, có sự day dứt, cũng có sự buông thả, có sự hời hợt cũng có sự chín chắn, tất cả đều xoay quanh nhân vật chính.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mộc Tử Tâm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: trở lại năm 20032023-06-14 02:21
 • #2: Chương 2: thứ nhất bản tác phẩm mở viết2023-06-14 02:22
 • #3: Chương 3: Võ Thuật Xã2023-06-14 02:22
 • #4: Chương 3: Võ Thuật Xã2023-06-14 02:22
 • #5: Chương 5: gõ chữ đang tiến hành2023-06-14 02:22
 • #6: Chương 6: gửi bản thảo2023-06-14 02:22
 • #7: Chương 7: hai lá hồi âm2023-06-14 02:23
 • #8: Chương 8: Chung Thẩm tin tức2023-06-14 02:23
 • #9: Chương 9: thành công xuất bản2023-06-14 02:23
 • #10: Chương 10: thứ nhất bút Tiền nhuận bút2023-06-14 02:23
 • #11: Chương 12: Phùng Đình Đình cải biến2023-06-14 02:23
 • #12: Chương 13: một người nữ sinh2023-06-14 02:23
 • #13: Chương 14: đề bạt hình tượng2023-06-14 02:23
 • #14: Chương 15: Tào Tuyết2023-06-14 02:24
 • #15: Chương 16: Internet tuyên bố2023-06-14 02:24
 • #16: Chương 17: Lục Dương chung cực trạng thái2023-06-14 02:24
 • #17: Chương 18: nhân khí thảm đạm2023-06-14 02:24
 • #18: Chương 18: nhân khí thảm đạm2023-06-14 02:24
 • #19: Chương 19: lần thứ nhất bắt chuyện2023-06-14 02:24
 • #20: Chương 20: giải thích2023-06-14 02:25
 • #21: Chương 21: hướng về phía trước một bước nhỏ2023-06-14 02:25
 • #22: Chương 22: cùng một chỗ lớp tự học buổi tối2023-06-14 02:25
 • #23: Chương 23: nguyên lai nàng cũng ưa thích qua2023-06-14 02:25
 • #24: Chương 24: nhất định phải sau khi đi môn2023-06-14 02:25
 • #25: Chương 25: được một tấc lại muốn tiến một thước2023-06-14 02:26
 • #26: Chương 26: ấn tượng đại kém2023-06-14 02:26
 • #27: Chương 27: thói quen hại chết người2023-06-14 02:26
 • #28: Chương 28: Lục Dương dây2023-06-14 02:26
 • #29: Chương 29: sau khi đi môn2023-06-14 02:26
 • #30: Chương 30: bước đầu tiên thành công2023-06-14 02:26
 • #31: Chương 31: thay đổi ấn tượng2023-06-14 02:27
 • #32: Chương 32: lần thứ nhất hôn nàng2023-06-14 02:27
 • #33: Chương 33: Lục Dương kiên trì2023-06-14 02:27
 • #34: Chương 34: cự tuyệt2023-06-14 02:27
 • #35: Chương 35: có thể ký kết2023-06-14 02:27
 • #36: Chương 36: ước vào nhà2023-06-14 02:27
 • #37: Chương 37: cơ hội tới2023-06-14 02:27
 • #38: Chương 38: cầm2023-06-14 02:28
 • #39: Chương 39: kết thù kết oán2023-06-14 02:28
 • #40: Chương 40: Thiếp Sơn Kháo2023-06-14 02:28
 • #41: Chương 41: rốt cục phát hiện sống lại sau khi Ngón Tay Vàng2023-06-14 02:28
 • #42: Chương 42: Mạt Nhật Phế Thổ lên giá2023-06-14 02:28
 • #43: Chương 43: một cái khác đầu đến tiền con đường2023-06-14 02:29
 • #44: Chương 44: thu nạp tốt ca2023-06-14 02:29
 • #45: Chương 45: nỗ lực Phùng Đình Đình2023-06-14 02:29
 • #46: Chương 46: Nguyên Đán Vãn Hội2023-06-14 02:29
 • #47: Chương 47: Nguyên Đán Vãn Hội2023-06-14 02:29
 • #48: Chương 48: rốt cục ăn2023-06-14 02:29
 • #49: Chương 49: tiết lộ2023-06-14 02:29
 • #50: Chương 50: học kỳ kết thúc —— 10 vạn2023-06-14 02:29
 • #51: Chương 51: xảo ngộ?2023-06-14 02:30
 • #52: Chương 52: bị gái để cua2023-06-14 02:30
 • #53: Chương 53: về nhà2023-06-14 02:30
 • #54: Chương 54: đắp phòng đề nghị2023-06-14 02:30
 • #55: Chương 55: Mạt Nhật Phế Thổ hoàn tất, Tân Thư lên đường2023-06-14 02:30
 • #56: Chương 56: bán ca2023-06-14 02:30
 • #57: Chương 57: Bát Cực Quyền tinh hoa2023-06-14 02:30
 • #58: Chương 58: nội bộ mâu thuẫn2023-06-14 02:31
 • #59: Chương 59: hai chọn một2023-06-14 02:31
 • #60: Chương 60: tập võ người tranh đấu2023-06-14 02:31
 • #61: Chương 61: mua nhà2023-06-14 02:31
 • #62: Chương 62: ta là Kỷ Như Cảnh2023-06-14 02:31
 • #63: Chương 63: giải quyết tiền tài lỗ hổng2023-06-14 02:32
 • #64: Chương 64: thanh toán số dư2023-06-14 02:32
 • #65: Chương 65: lời đồn2023-06-14 02:32
 • #66: Chương 66: sách mới công bố2023-06-14 02:32
 • #67: Chương 67: người cho cảm động2023-06-14 02:32
 • #68: Chương 68: câu nữ hành động2023-06-14 02:32
 • #69: Chương 69: Trình Hoa bá khí thổ lộ2023-06-14 02:32
 • #70: Chương 70: tâm cải biến2023-06-14 02:33
 • #71: Chương 71: phụ đạo viên cũng là Mọt sách2023-06-14 02:33
 • #72: Chương 72: tặng sách2023-06-14 02:33
 • #73: Chương 73: chuẩn bị lễ vật2023-06-14 02:33
 • #74: Chương 74: sinh nhật yến2023-06-14 02:33
 • #75: Chương 75: Đồng Á Thiến ước bản thảo2023-06-14 02:34
 • #76: Chương 76: cao thủ truyền thuyết lên giá2023-06-14 02:34
 • #77: Chương 77: lo lắng thủ đặt trước2023-06-14 02:34
 • #78: Chương 78: bề ngoài tới tay2023-06-14 02:34
 • #79: Chương 79: mời Uông Đạt hỗ trợ2023-06-14 02:34
 • #80: Chương 80: kiên trì bền bỉ2023-06-14 02:34
 • #81: Chương 81: Lục Thanh Thanh2023-06-14 02:34
 • #82: Chương 82: đánh cá2023-06-14 02:34
 • #83: Chương 83: Lân Thôn xem phim2023-06-14 02:35
 • #84: Chương 84: đọc Lục Thanh Thanh về nhà2023-06-14 02:35
 • #85: Chương 85: cự tuyệt2023-06-14 02:35
 • #86: Chương 86: lại biến một sự kiện2023-06-14 02:35
 • #87: Chương 87: Internet Coffee chuẩn bị2023-06-14 02:35
 • #88: Chương 88: Siêu Cấp Nữ Thanh cho linh cảm2023-06-14 02:35
 • #89: Chương 89: bán ca cho Trương Hàm Vận2023-06-14 02:35
 • #90: Chương 90: đặt mua đầy đủ2023-06-14 02:35
 • #91: Chương 91: thông báo tuyển dụng2023-06-14 02:36
 • #92: Chương 92: Tào Tuyết trở về2023-06-14 02:36
 • #93: Chương 93: tiểu biệt thắng tân hôn2023-06-14 02:36
 • #94: Chương 94: yêu đương tái diễn2023-06-14 02:36
 • #95: Chương 95: Lục Dương cùng sự tình2023-06-14 02:36
 • #96: Chương 96: Trương Hàm Vận đến Quán Quân2023-06-14 02:36
 • #97: Chương 97: cao thủ truyền thuyết lại toả sáng2023-06-14 02:36
 • #98: Chương 98: tàn nhẫn thuyết phục2023-06-14 02:36
 • #99: Chương 99: ngẫu nhiên gặp nhau2023-06-14 02:37
 • #100: Chương 100: Tai bay vạ gió2023-06-14 02:37
 • #101: Chương 101: Đánh nhau2023-06-14 02:37
 • #102: Chương 102: Tào Tuyết biết được2023-06-14 02:37
 • #103: Chương 103: Chứng thực2023-06-14 02:37
 • #104: Chương 104: Nâng giá2023-06-14 02:37
 • #105: Chương 105: Kiếm lời khởi điểm tiền ý tưởng2023-06-14 02:37
 • #106: Chương 106: Phiền não sự tình2023-06-14 02:38
 • #107: Chương 107: Luận bàn thời cơ2023-06-14 02:38
 • #108: Chương 108: Gặp lại Trương Uy2023-06-14 02:38
 • #109: Chương 109: Trận đầu2023-06-14 02:38
 • #110: Chương 110: Tân Thư đã định2023-06-14 02:38
 • #111: Chương 111: Tân Thư bài tập2023-06-14 02:39
 • #112: Chương 112: Cựu Nghị nhắc lại2023-06-14 02:39
 • #113: Chương 113: Gặp lại Lục Thanh Thanh2023-06-14 02:39
 • #114: Chương 114: Năm mới2023-06-14 02:39
 • #115: Chương 115: Tân Thư thúc đẩy2023-06-14 02:39
 • #116: Chương 116: Nhuế Tiểu Tú2023-06-14 02:39
 • #117: Chương 117: Tào Tuyết đi2023-06-14 02:39
 • #118: Chương 118: Tam Quốc Đại Quân Phiệt ngày đầu thành tích2023-06-14 02:40
 • #119: Chương 119: Tào Tuyết trở về2023-06-14 02:40
 • #120: Chương 120: Hung tàn Nguyệt Phiếu chiến2023-06-14 02:40
 • #121: Chương 121: Thành con mồi2023-06-14 02:40
 • #122: Chương 122: Có phải là nam nhân hay không?2023-06-14 02:41
 • #123: Chương 123: Ta rất nhớ ngươi2023-06-14 02:41
 • #124: Chương 124: Câu cá, nấu cơm dã ngoại2023-06-14 02:41
 • #125: Chương 125: Nhuế Tiểu Tú đến cửa2023-06-14 02:41
 • #126: Chương 126: Hiệu ứng hồ điệp2023-06-14 02:41
 • #127: Chương 127: Đột nhiên tập kích2023-06-14 02:42
 • #128: Chương 128: Để người tuyệt vọng chiến đấu2023-06-14 02:42
 • #129: Chương 129: Ngoài ý muốn nhân tố2023-06-14 02:42
 • #130: Chương 130: Trên lầu thanh âm2023-06-14 02:42
 • #131: Chương 131: Giản Thể xuất bản mục đích2023-06-14 02:42
 • #132: Chương 132: Ngẫu nhiên gặp2023-06-14 02:43
 • #133: Chương 133: Ô Long2023-06-14 02:43
 • #134: Chương 134: Hai cái2023-06-14 02:43
 • #135: Chương 135: Rất đẹp, lại thật đáng tiếc2023-06-14 02:43
 • #136: Chương 136: Lấy giả đối giả2023-06-14 02:43
 • #137: Chương 137: Một phong bưu kiện2023-06-14 02:44
 • #138: Chương 138: Tào Tuyết trở lại qua2023-06-14 02:44
 • #139: Chương 139: Đi! Cùng ta về nhà!2023-06-14 02:44
 • #140: Chương 140: Đồng cự lại động kinh2023-06-14 02:44
 • #141: Chương 141: Như trên đám mây2023-06-14 02:44
 • #142: Chương 142: Chiến hỏa tái khởi2023-06-14 02:45
 • #143: Chương 143: Ta dựa vào!2023-06-14 02:45
 • #144: Chương 144: Nói xong cùng một chỗ đến Bạch Đầu, ngươi lại vụng trộm hấp dầu2023-06-14 02:45
 • #145: Chương 145: Viết lách mùa xuân2023-06-14 02:45
 • #146: Chương 146: Xong bản thảo2023-06-14 02:45
 • #147: Chương 147: Minh Chủ đang hành động2023-06-14 02:46
 • #148: Chương 148: Một mình phấn chiến2023-06-14 02:46
 • #149: Chương 149: Cái thứ nhất đáng tin sách mê2023-06-14 02:46
 • #150: Chương 150: Tân Thư mở ra2023-06-14 02:47
 • #151: Chương 151: Kinh diễm khúc dạo đầu2023-06-14 02:47
 • #152: Chương 152: Cự ký?2023-06-14 02:47
 • #153: Chương 153: Vận đào hoa? Đào Hoa Kiếp?2023-06-14 02:48
 • #154: Chương 154: E Nhà Xuất Bản phiền hoa thành2023-06-14 02:48
 • #155: Chương 155: Đã định xuất bản2023-06-14 02:48
 • #156: Chương 156: Vô Hạn Sát Lục cùng người gặp mặt2023-06-14 02:48
 • #157: Chương 156: Thị trường tiếng vọng2023-06-14 02:49
 • #158: Chương 158: Thiếp Sơn Kháo đối Thiếp Sơn Kháo2023-06-14 02:49
 • #159: Chương 159: Nóng nảy2023-06-14 02:49
 • #160: Chương 160: Sinh Hóa Nguy Cơ - Resident Evil 1 công ty điện ảnh phản ứng2023-06-14 02:49
 • #161: Chương 161: Mở đầu Chủ Biên trận2023-06-14 02:49
 • #162: Chương 162: Gặp khó Đằng Lôi2023-06-14 02:49
 • #163: Chương 163: Thành thần chi chiến2023-06-14 02:50
 • #164: Chương 164: Đêm hôm đó2023-06-14 02:50
 • #165: Chương 165: Nhìn trúng Tào Tuyết2023-06-14 02:50
 • #166: Chương 166: Tào Tuyết muốn truy lý tưởng2023-06-14 02:50
 • #167: Chương 167: Lục Dương phản kích2023-06-14 02:50
 • #168: Chương 168: Niên hội mời2023-06-14 02:50
 • #169: Chương 169: Bình thản trong vị đạo2023-06-14 02:51
 • #170: Chương 170: Thung lũng2023-06-14 02:51
 • #171: Chương 171: Không hề sáng tác bài hát2023-06-14 02:51
 • #172: Chương 172: Cổ phiếu kế hoạch chấp hành2023-06-14 02:51
 • #173: Chương 173: Hẹn nhau2023-06-14 02:51
 • #174: Chương 174: Chuẩn bị lên đường2023-06-14 02:52
 • #175: Chương 175: Sớm Họp lớp2023-06-14 02:52
 • #176: Chương 176: Năm mới mềm yếu2023-06-14 02:52
 • #177: Chương 177: Náo nhiệt Xuân Tiết2023-06-14 02:52
 • #178: Chương 178: Ngẫu nhiên gặp Bạch Tinh Tinh2023-06-14 02:52
 • #179: Chương 179: Họp lớp2023-06-14 02:53
 • #180: Chương 180: Tính cách biến hóa2023-06-14 02:53
 • #181: Chương 181: Công lược Bạch Tinh Tinh2023-06-14 02:53
 • #182: Chương 182: Tiểu nhật bản gửi tới Luật Sư Hàm2023-06-14 02:53
 • #183: Chương 183: Tân Thư chuẩn bị2023-06-14 02:53
 • #184: Chương 184: Tinh Vũ lão bản nương cố sự2023-06-14 02:53
 • #185: Chương 185: Trọng kim mời Họa Sư2023-06-14 02:54
 • #186: Chương 186: Đại Sư Cấp trình độ2023-06-14 02:54
 • #187: Chương 187: Đại biến điềm báo2023-06-14 02:54
 • #188: Chương 188: Làm muội muội ta đi!2023-06-14 02:54
 • #189: Chương 189: Lật đổ làm lại2023-06-14 02:54
 • #190: Chương 190: Thực tập phỏng vấn2023-06-14 02:55
 • #191: Chương 191: Đại biến2023-06-14 02:55
 • #192: Chương 192: Náo động trong, ( Ma Kiếm vĩnh hằng ) tuyên bố2023-06-14 02:55
 • #193: Chương 193: ( Ma Kiếm vĩnh hằng ) ảnh hưởng2023-06-14 02:55
 • #194: Chương 194: ( Ma Kiếm vĩnh hằng ) mị lực2023-06-14 02:55
 • #195: Chương 195: Không hàng một vị2023-06-14 02:55
 • #196: Chương 196: Nhuế Tiểu Tú âm mưu2023-06-14 02:55
 • #197: Chương 197: Bạch kim đề nghị2023-06-14 02:56
 • #198: Chương 198: Tinh Vũ lão bản nương lại đến môn2023-06-14 02:56
 • #199: Chương 199: Bạch kim tới tay2023-06-14 02:56
 • #200: Chương 200: Bàn Hạ Tinh Vũ2023-06-14 02:56
 • #201: Chương 201: Đệ đệ tiền đồ2023-06-14 02:56
 • #202: Chương 202: Truyền kỳ tán gái2023-06-14 02:56
 • #203: Chương 203: Hạnh Hân Hân tạm biệt2023-06-14 02:57
 • #204: Chương 204: Tình Trường Thất Ý, sòng bạc đắc ý2023-06-14 02:57
 • #205: Chương 205: Bạch kim cùng Tân Thư lên Sàn2023-06-14 02:57
 • #206: Chương 206: Trình Hoa xuất kích2023-06-14 02:57
 • #207: Chương 207: Hai phần kịch bản2023-06-14 02:57
 • #208: Chương 208: Thay đổi càn khôn2023-06-14 02:57
 • #209: Chương 209: Tu Cải Kịch Bản? Viết lại một cái2023-06-14 02:58
 • #210: Chương 210: Tam điều hắc tuyến2023-06-14 02:58
 • #211: Chương 211: Cùng một chỗ đầu tư2023-06-14 02:58
 • #212: Chương 212: ( Ma Kiếm vĩnh hằng ) lên giá2023-06-14 02:58
 • #213: Chương 213: Tuyển nữ chính2023-06-14 02:58
 • #214: Chương 214: Đại ca trách nhiệm2023-06-14 02:58
 • #215: Chương 215: Dốc lòng gõ chữ2023-06-14 02:59
 • #216: Chương 216: Kết một cái2023-06-14 02:59
 • #217: Chương 217: Vì ngày sau mưu2023-06-14 02:59
 • #218: Chương 218: Phong quang phía sau2023-06-14 02:59
 • #219: Chương 219: Trời cao Biển rộng2023-06-14 02:59
 • #220: Chương 220: Trước khi chia tay2023-06-14 03:00
 • #221: Chương 221: Thực tập sinh nhai bắt đầu2023-06-14 03:00
 • #222: Chương 222: Lục Dương lòng dạ hẹp hòi2023-06-14 03:00
 • #223: Chương 223: Ngồi xem thủy triều lên xuống2023-06-14 03:00
 • #224: Chương 224: Ngươi thích ta cái gì?2023-06-14 03:00
 • #225: Chương 225: Porsche Cayenne2023-06-14 03:00
 • #226: Chương 226: Tiến triển2023-06-14 03:01
 • #227: Chương 227: Đánh nhau phong ba2023-06-14 03:01
 • #228: Chương 228: Xử lý2023-06-14 03:01
 • #229: Chương 229: Lục Dương giảng bài2023-06-14 03:01
 • #230: Chương 230: Tân Thư chuẩn bị2023-06-14 03:01
 • #231: Chương 231: Tạo Thần kế hoạch2023-06-14 03:02
 • #232: Chương 232: Lại cho ta theo ` ma một lần2023-06-14 03:02
 • #233: Chương 233: Ôm nhau ngủ2023-06-14 03:02
 • #234: Chương 234: Thần Cơ muốn lên vị2023-06-14 03:02
 • #235: Chương 235: Dạy mãi không sửa Lục Dương2023-06-14 03:02
 • #236: Chương 236: Xưa nay chưa từng có xử phạt2023-06-14 03:03
 • #237: Chương 237: Giá lâm đoàn làm phim2023-06-14 03:03
 • #238: Chương 238: Ngẫu nhiên gặp2023-06-14 03:03
 • #239: Chương 239: Thử một chút quy tắc ngầm2023-06-14 03:03
 • #240: Chương 240: Văn Sửu tờ thứ nhất chụp ảnh chung cho hấp thụ ánh sáng2023-06-14 03:04
 • #241: Chương 241: Dập dờn các đại thần2023-06-14 03:04
 • #242: Chương 242: Vì sao lại tại trong vòng ngoài vòng tròn chiến đấu?2023-06-14 03:04
 • #243: Chương 243: Nửa đêm thành danh lúc2023-06-14 03:04
 • #244: Chương 244: Biết rõ lạc đường đã quên xa2023-06-14 03:05
 • #245: Chương 245: Trở về2023-06-14 03:05
 • #246: Chương 246: Học sinh cho điểm2023-06-14 03:05
 • #247: Chương 247: Hắc thủ là ai?2023-06-14 03:05
 • #248: Chương 248: Khóa chặt phạm vi2023-06-14 03:05
 • #249: Chương 249: Khu Hổ Thôn Lang2023-06-14 03:06
 • #250: Chương 250: Giải quyết một nửa2023-06-14 03:06
 • #251: Chương 251: Tìm tòi bí mật2023-06-14 03:06
 • #252: Chương 252: Coi hiện thực là tiểu thuyết2023-06-14 03:06
 • #253: Chương 253: Gà bay chó chạy2023-06-14 03:07
 • #254: Chương 254: Trong cục người2023-06-14 03:07
 • #255: Chương 255: Lục Dương đòn sát thủ2023-06-14 03:07
 • #256: Chương 256: Chúng Thần Vương Tọa2023-06-14 03:07
 • #257: Chương 257: Manh nương sáng ý2023-06-14 03:07
 • #258: Chương 258: Bắt đầu thấy hiệu quả2023-06-14 03:07
 • #259: Chương 259: Phong thư thứ hai tiên phát uy2023-06-14 03:07
 • #260: Chương 260: Hai tin hàng ba người2023-06-14 03:08
 • #261: Chương 261: Dạy Đồng Á Thiến viết Võng Văn2023-06-14 03:08
 • #262: Chương 262: Ôm cây đợi thỏ2023-06-14 03:08
 • #263: Chương 263: Hành động2023-06-14 03:08
 • #264: Chương 264: Lần thứ nhất, một lần cuối cùng2023-06-14 03:09
 • #265: Chương 265: Phiến đầu, Phiến Vĩ Khúc2023-06-14 03:09
 • #266: Chương 266: Tào Tuyết điện báo2023-06-14 03:09
 • #267: Chương 267: Vô đề2023-06-14 03:09
 • #268: Chương 268: Lời đồn2023-06-14 03:09
 • #269: Chương 269: Lục Dương công khai khóa2023-06-14 03:09
 • #270: Chương 270: Hai chuyện vui2023-06-14 03:09
 • #271: Chương 271: Trù khoản2023-06-14 03:10
 • #272: Chương 272: Toàn bản quyền vận doanh2023-06-14 03:10
 • #273: Chương 273: Toàn bản quyền vận doanh bước đầu tiên2023-06-14 03:10
 • #274: Chương 274: Lục Dương lại ngủ?2023-06-14 03:10
 • #275: Chương 275: Lục Dương mang đến ảnh hưởng2023-06-14 03:10
 • #276: Chương 276: Tiểu nữ sinh vấn đề2023-06-14 03:10
 • #277: Chương 277: Ngọc Nhi là ai?2023-06-14 03:10
 • #278: Chương 278: Một phong đăng ký tin2023-06-14 03:11
 • #279: Chương 279: Thiếu niên Chu Thanh2023-06-14 03:11
 • #280: Chương 280: Bán ra2023-06-14 03:11
 • #281: Chương 281: Cùng Lão Tôn từ chức2023-06-14 03:11
 • #282: Chương 282: Bị hiểu lầm nhựa đường trên đường xe hơi nhỏ2023-06-14 03:11
 • #283: Chương 283: Xe hơi nhỏ kế hoạch2023-06-14 03:11
 • #284: Chương 284: Manh mối2023-06-14 03:12
 • #285: Chương 285: Thứ bảy là ngày trọng đại!2023-06-14 03:12
 • #286: Chương 286: Sách mê hạo hành động lớn2023-06-14 03:12
 • #287: Chương 287: Có một cái ** gọi cao năng cảnh cáo2023-06-14 03:12
 • #288: Chương 288: Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt!2023-06-14 03:12
 • #289: Chương 289: Đêm hôm ấy, có mấy cái lưu manh2023-06-14 03:12
 • #290: Chương 290: Thụ thương2023-06-14 03:13
 • #291: Chương 291: Khác nhau2023-06-14 03:13
 • #292: Chương 292: Một nửa mộng2023-06-14 03:13
 • #293: Chương 293: Xảy ra sự cố2023-06-14 03:13
 • #294: Chương 294: Văn Sửu vay tiền2023-06-14 03:13
 • #295: Chương 295: Thứ hai2023-06-14 03:14
 • #296: Chương 296: Có người muốn kết thúc2023-06-14 03:14
 • #297: Chương 297: Kém một chút2023-06-14 03:14
 • #298: Chương 298: Gặp mặt2023-06-14 03:14
 • #299: Chương 299: Đàm phán2023-06-14 03:14
 • #300: Chương 300: Áp đảo Lạc Đà sau cùng một cọng cỏ2023-06-14 03:14
 • #301: Chương 301: Táo bạo Lục Dương2023-06-14 03:14
 • #302: Chương 302: Số trời đã định!2023-06-14 03:15
 • #303: Chương 303: Hôm nay khi uống2023-06-14 03:15
 • #304: Chương 304: Tổng có một ít người đang chăm chú2023-06-14 03:15
 • #305: Chương 305: Hiện thực2023-06-14 03:15
 • #306: Chương 306: Chuẩn bị Tân Thư2023-06-14 03:15
 • #307: Chương 307: một con gà mái2023-06-14 03:15
 • #308: Chương 308: một nồi canh gà dẫn phát cố sự2023-06-14 03:16
 • #309: Chương 309: Lại nổi sóng2023-06-14 03:16
 • #310: Chương 310: Si tình người buồn2023-06-14 03:16
 • #311: Chương 311: Hiệu ứng hồ điệp lần nữa phát sinh2023-06-14 03:16
 • #312: Chương 312: Tào Tuyết đến2023-06-14 03:16
 • #313: Chương 313: Cẩn thận nhà ngươi pha lê!2023-06-14 03:17
 • #314: Chương 314: Tăng bầy, Ký Thụ2023-06-14 03:17
 • #315: Chương 315: Không cách nào làm cho mỗi người đều hài lòng2023-06-14 03:17
 • #316: Chương 316: Tháng 12 kết thúc2023-06-14 03:17
 • #317: Chương 317: Tào Tuyết, Đồng Á Thiến gặp nhau2023-06-14 03:17
 • #318: Chương 31: Nữ nhi gia tâm tư2023-06-14 03:18
 • #319: Chương 319: Gặp lại người ấy2023-06-14 03:18
 • #320: Chương 320: Ngoài ý muốn quen biết2023-06-14 03:18
 • #321: Chương 321: Khác thường Đồng Á Thiến2023-06-14 03:18
 • #322: Chương 322: Thứ nhất khoản đoạn phim Trailer ra lò2023-06-14 03:18
 • #323: Chương 323: Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút2023-06-14 03:19
 • #324: Chương 324: Khen ngợi!2023-06-14 03:19
 • #325: Chương 325: Tiếng vọng2023-06-14 03:19
 • #326: Chương 326: Can thiệp điện ảnh chỉnh lý2023-06-14 03:19
 • #327: Chương 327: Trạm thứ nhất2023-06-14 03:19
 • #328: Chương 32: Tháng giêng2023-06-14 03:19
 • #329: Chương 229: Sắp lên chiếu2023-06-14 03:20
 • #330: Chương 330: Lục Dương đang hành động2023-06-14 03:20
 • #331: Chương 231: Cuồng vọng Văn Sửu!2023-06-14 03:20
 • #332: Chương 332: Ta có đẹp trai hay không2023-06-14 03:20
 • #333: Chương 333: Trước có sói sau có hổ2023-06-14 03:20
 • #334: Chương 334: Chiếu lên 12023-06-14 03:21
 • #335: Chương 335: Chiếu lên 22023-06-14 03:21
 • #336: Chương 336: Chiếu lên 32023-06-14 03:21
 • #337: Chương 337: Chiếu lên 42023-06-14 03:21
 • #338: Chương 33: Cảm nhận2023-06-14 03:21
 • #339: Chương 339: Ra tà chiêu2023-06-14 03:21
 • #340: Chương 340: .2023-06-14 03:21
 • #341: Chương 341: Ngày đầu Phòng Chiếu2023-06-14 03:22
 • #342: Chương 342: Liên tục tăng lên2023-06-14 03:22
 • #343: Chương 343: Tiểu tức phụ gặp cha mẹ chồng2023-06-14 03:22
 • #344: Chương 344: Hắc Mã2023-06-14 03:22
 • #345: Chương 345: « trùng sinh chi cửa » thành công lý do ?2023-06-14 03:22
 • #346: Chương 346: Đến cùng là cái gì mua bán ?2023-06-14 03:22
 • #347: Chương 347: Kế hoạch thành hình2023-06-14 03:23
 • #348: Chương 348: Đồng Á Thiến muốn biệt thự2023-06-14 03:23
 • #349: Chương 349: Lục Dương bi phẫn học kỳ mới ngày đầu tiên2023-06-14 03:23
 • #350: Chương 350: Phòng Chiếu chia tới sổ2023-06-14 03:23
 • #351: Chương 351: Ban ngày cảm ứng (sau cùng mấy tiếng cầu Nguyệt Phiếu !!! )2023-06-14 03:23
 • #352: Chương 352: Lần thứ hai gặp nhau2023-06-14 03:23
 • #353: Chương 353: Vì ngươi múa đơn2023-06-14 03:24
 • #354: Chương 354: Đáng thương đen chó2023-06-14 03:24
 • #355: Chương 355: Dắt động nhân tâm mới điện ảnh2023-06-14 03:24
 • #356: Chương 356: Đột phá2023-06-14 03:24
 • #357: Chương 357: Chạm tay có thể bỏng2023-06-14 03:24
 • #358: Chương 358: Thiệu đại hải mưu đồ2023-06-14 03:25
 • #359: Chương 359: Một cái dấu chấm tròn2023-06-14 03:25
 • #360: Chương 360: Tháng này, chúng ta không cần đối thủ !2023-06-14 03:25
 • #361: Chương 361: Nguyệt Phiếu Bảng quấy ` cứt ` côn2023-06-14 03:25
 • #362: Chương 362: Tuyên chỉ2023-06-14 03:25
 • #363: Chương 363: Có tiền đúng vậy tùy hứng !2023-06-14 03:25
 • #364: Chương 364: Hét lớn một tiếng, ai dám ngăn cản ta ?2023-06-14 03:26
 • #365: Chương 365: Ngày cuối cùng2023-06-14 03:26
 • #366: Chương 366: Cầm2023-06-14 03:26
 • #367: Chương 367: Đằng Hổ đến cửa2023-06-14 03:26
 • #368: Chương 368: Biến dị Bát Cực Quyền2023-06-14 03:26
 • #369: Chương 369: Tân Kịch Bản rốt cục đã định2023-06-14 03:26
 • #370: Chương 370: Bước chân vượt có chút lớn2023-06-14 03:27
 • #371: Chương 371: Phương án2023-06-14 03:27
 • #372: Chương 372: Đồng Á Thiến Máy rời kiếp sống2023-06-14 03:27
 • #373: Chương 373: Danh tiếng2023-06-14 03:27
 • #374: Chương 374: Phù sa không lưu ruộng người ngoài2023-06-14 03:27
 • #375: Chương 375: Luyện thủ chi tác2023-06-14 03:27
 • #376: Chương 376: Bản thiết kế chi tranh2023-06-14 03:27
 • #377: Chương 377: Đi ngược dòng nước2023-06-14 03:27
 • #378: Chương 378: Đạo diễn cùng diễn viên chính2023-06-14 03:28
 • #379: Chương 379: Ba nữ nhân cầu Nguyệt Phiếu! !2023-06-14 03:28
 • #380: Chương 380: Sắp chia tay tâm tình2023-06-14 03:28
 • #381: Chương 381: ( manh Kiều Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa ) lên giá2023-06-14 03:28
 • #382: Chương 382: Nghịch thiên thu đặt trước so2023-06-14 03:28
 • #383: Chương 383: Khúc hết tan cuộc lúc2023-06-14 03:28
 • #384: Chương 384: Vừa xung động, ( Long Xà Khởi Lục ) tuyên bố2023-06-14 03:28
 • #385: Chương 385: Hợp đồng chi tranh2023-06-14 03:28
 • #386: Chương 386: Một động không bằng một tĩnh2023-06-14 03:29
 • #387: Chương 387: Thật sâu hố!2023-06-14 03:29
 • #388: Chương 388: Văn Sửu lần thứ nhất giảng bài2023-06-14 03:29
 • #389: Chương 389: Lục Dương vô sỉ hình thức2023-06-14 03:29
 • #390: Chương 390: Nhân Kiếm Hợp Nhất2023-06-14 03:29
 • #391: Chương 391: Một tên thái giám sinh ra!2023-06-14 03:29
 • #392: Chương 392: Khởi động máy2023-06-14 03:30
 • #393: Chương 393: Lòng dạ đàn bà2023-06-14 03:30
 • #394: Chương 394: Hình tượng sụp đổ2023-06-14 03:30
 • #395: Chương 395: Bị hắc ra liệng đến con cừu nhỏ cự2023-06-14 03:30
 • #396: Chương 396: Phượng Lam2023-06-14 03:30
 • #397: Chương 397: Dự bán phương án2023-06-14 03:30
 • #398: Chương 398: Nhân khí2023-06-14 03:31
 • #399: Chương 399: Bạo lợi2023-06-14 03:31
 • #400: Chương 400: Đã kiếm lời2023-06-14 03:31
 • #401: Chương 401: Tào Tuyết suy nghĩ2023-06-14 03:31
 • #402: Chương 392: Sách mê phẫn nộ2023-06-14 03:31
 • #403: Chương 403: Súng hơi đổi pháo2023-06-14 03:32
 • #404: Chương 404: Trầm Dương mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ2023-06-14 03:32
 • #405: Chương 405: Hi vọng ở nơi nào2023-06-14 03:32
 • #406: Chương 406: Tên gọi dùng như thế nào2023-06-14 03:32
 • #407: Chương 407: Ngẫu nhiên gặp2023-06-14 03:32
 • #408: Chương 408: ( Ma Kiếm vĩnh hằng ) hoàn tất2023-06-14 03:32
 • #409: Chương 409: Tâm bao quát, tắc thiên địa bao quát2023-06-14 03:33
 • #410: Chương 410: Ái phi giá lâm2023-06-14 03:33
 • #411: Chương 411: Đa tình tổng bị vô tình buồn bực2023-06-14 03:33
 • #412: Chương 412: Trễ tới niên hội cùng ( Long Xà Khởi Lục ) lên giá2023-06-14 03:33
 • #413: Chương 413: Yêu cầu duy nhất2023-06-14 03:33
 • #414: Chương 414: Thật không thể tin chi hai Top 52023-06-14 03:33
 • #415: Chương 415: Hạt giống nảy mầm!2023-06-14 03:34
 • #416: Chương 416: Thần thoại sinh ra2023-06-14 03:34
 • #417: Chương 417: Chúng ta là bằng hữu!2023-06-14 03:34
 • #418: Chương 418: Cùng Nhuế Tiểu Tú2023-06-14 03:34
 • #419: Chương 419: Hài lòng sinh hoạt2023-06-14 03:34
 • #420: Chương 420: Vô đề2023-06-14 03:34
 • #421: Chương 421: Hàng năm Quán Quân2023-06-14 03:34
 • #422: Chương 422: Kim Bài tiểu mật thám2023-06-14 03:35
 • #423: Chương 423: Biển ` nam hai ngày du hí2023-06-14 03:35
 • #424: Chương 424: Phùng Đình Đình chấp niệm2023-06-14 03:35
 • #425: Chương 425: Bời vì ta thích người khác2023-06-14 03:35
 • #426: Chương 426: Ngươi quy ta, thẻ về ngươi!2023-06-14 03:35
 • #427: Chương 427: Nghiêm túc tuyết2023-06-14 03:35
 • #428: Chương 428: Áo gấm về quê2023-06-14 03:35
 • #429: Chương 429: Áo gấm về quê 22023-06-14 03:36
 • #430: Chương 430: Vay tiền một chuyện2023-06-14 03:36
 • #431: Chương 431: Đây là một cái bi kịch2023-06-14 03:36
 • #432: Chương 432: Bị nhấc xuống ngai vàng, thành tựu người khác uy danh2023-06-14 03:36
 • #433: Chương 433: Phi cơ ngẫu nhiên gặp2023-06-14 03:36
 • #434: Chương 434: Tân Thư tư tưởng —— ( Giáo Chủ )2023-06-14 03:36
 • #435: Chương 435: Trên máy bay phỏng vấn2023-06-14 03:36
 • #436: Chương 436: Mới điện ảnh nữ chính2023-06-14 03:37
 • #437: Chương 437: Tin đồng lớn, có thịt ăn!2023-06-14 03:37
 • #438: Chương 438: Thác thân mà qua2023-06-14 03:37
 • #439: Chương 439: Đến đoàn làm phim2023-06-14 03:37
 • #440: Chương 440: Khác thường Đao Tân Nghi2023-06-14 03:37
 • #441: Chương 441: Đêm đó2023-06-14 03:37
 • #442: Chương 442: Ba cái nữ ` chảy ` manh2023-06-14 03:38
 • #443: Chương 443: Đao Tân Nghi đến cửa2023-06-14 03:38
 • #444: Chương 444: Bị buộc ` đi ra phim truyền hình2023-06-14 03:38
 • #445: Chương 445: Lục Dương cũng sẽ cự tuyệt2023-06-14 03:38
 • #446: Chương 446: Oan gia ngõ hẹp2023-06-14 03:38
 • #447: Chương 447: Khổ ` bức theo dõi2023-06-14 03:38
 • #448: Chương 448: Bị tập kích2023-06-14 03:39
 • #449: Chương 449: Kịch đấu2023-06-14 03:39
 • #450: Chương 450: Thắng hiểm2023-06-14 03:39
 • #451: Chương 451: Vừa vào cung2023-06-14 03:39
 • #452: Chương 451: Cung khai2023-06-14 03:39
 • #453: Chương 452: Ngươi thật không có gánh nặng trong lòng sao2023-06-14 03:39
 • #454: Chương 453: Vẫn chưa xong2023-06-14 03:39
 • #455: Chương 454: Chẳng lẽ là thật2023-06-14 03:40
 • #456: Chương 456: Ức minh sinh ra2023-06-14 03:40
 • #457: Chương 457: Ức minh xuất hiện nguyên nhân2023-06-14 03:40
 • #458: Chương 458: Phía bên trái vẫn là phía bên phải2023-06-14 03:40
 • #459: Chương 459: Ta không có tiền, ngươi còn muốn ta sao2023-06-14 03:40
 • #460: Chương 460: Bị hiểu lầm2023-06-14 03:40
 • #461: Chương 461: Đột nhiên vĩ quang chính văn xấu2023-06-14 03:40
 • #462: Chương 2: Viết đến gần một nửa thời điểm, Tào Tuyết bưng tới một cái tô, cười mỉm địa gọi hắn ăn cơm trưa, Đại Oản phía2023-06-14 03:40
 • #463: Chương 462: Nghiệp Giới lương tâm2023-06-14 03:41
 • #464: Chương 463: Giếng phun thức tăng trưởng2023-06-14 03:41
 • #465: Chương 464: Một cái cô độc phấn đấu người2023-06-14 03:41
 • #466: Chương 465: Đại gia đình bầu không khí2023-06-14 03:41
 • #467: Chương 466: Lại là một năm Giao Thừa đến2023-06-14 03:41
 • #468: Chương 467: Nàng năm mới2023-06-14 03:41
 • #469: Chương 468: Nàng năm mới 22023-06-14 03:41
 • #470: Chương 469: Ác nhân gặp gỡ ác nhân2023-06-14 03:42
 • #471: Chương 470: Liên tiếp trùng hợp2023-06-14 03:42
 • #472: Chương 471: Hắn là nhi tử ta!2023-06-14 03:42
 • #473: Chương 472: Lần thứ nhất gặp nhau2023-06-14 03:42
 • #474: Chương 473: Kỳ quái quan hệ2023-06-14 03:42
 • #475: Chương 474: Sơ hiện manh mối2023-06-14 03:42
 • #476: Chương 475: Ánh rạng đông2023-06-14 03:42
 • #477: Chương 476: Vết rách xuất hiện2023-06-14 03:42
 • #478: Chương 477: Đều là hỏng phôi2023-06-14 03:43
 • #479: Chương 478: Phong Vân tái khởi2023-06-14 03:43
 • #480: Chương 479: Người lùn bên trong nhổ tướng quân2023-06-14 03:43
 • #481: Chương 480: Biến số2023-06-14 03:43
 • #482: Chương 481: Vượt qua đoán trước Tổng Đầu Tư2023-06-14 03:43
 • #483: Chương 482: Ngoan nhân Lục Dương2023-06-14 03:43
 • #484: Chương 483: Hao Dương Mao, tìm oan đại đầu2023-06-14 03:43
 • #485: Chương 484: Biết dễ được khó2023-06-14 03:44
 • #486: Chương 485: Keo kiệt Tiểu Vương Tử2023-06-14 03:44
 • #487: Chương 486: Mỹ nữ thổ lộ2023-06-14 03:44
 • #488: Chương 487: Sung sướng buổi sáng2023-06-14 03:44
 • #489: Chương 488: Lục Dương xuất sắc gõ chữ2023-06-14 03:44
 • #490: Chương 489: Đổi sừng2023-06-14 03:44
 • #491: Chương 490: Có lý do2023-06-14 03:45
 • #492: Chương 491: Kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người2023-06-14 03:45
 • #493: Chương 492: Hết sức2023-06-14 03:45
 • #494: Chương 493: Hết sức 22023-06-14 03:45
 • #495: Chương 494: Lên men2023-06-14 03:45
 • #496: Chương 495: Khủng hoảng lan tràn2023-06-14 03:45
 • #497: Chương 496: Kỳ quái lòng tin2023-06-14 03:46
 • #498: Chương 497: Ta đến từ thủ2023-06-14 03:46
 • #499: Chương 498: Hướng gió biến2023-06-14 03:46
 • #500: Chương 499: Cứu mình, lại không có thể cứu tất cả mọi người2023-06-14 03:46
 • #501: Chương 500: Cái thứ nhất tới dỗ dành Lục Dương người2023-06-14 03:46
 • #502: Chương 494: Tin dữ2023-06-14 03:46
 • #503: Chương 496: Ngoài ý muốn2023-06-14 03:47
 • #504: Chương 497: Về2023-06-14 03:47
 • #505: Chương 498: Hoàn toàn mới viết Pháp2023-06-14 03:47
 • #506: Chương 499: Lục Dương đột phá2023-06-14 03:47
 • #507: Chương 500: Lại một lần năm sẽ tới2023-06-14 03:47
 • #508: Chương 501: Niên hội2023-06-14 03:47
 • #509: Chương 502: Thẩm tra phim mẫu2023-06-14 03:47
 • #510: Chương 503: Thẩm tra phim mẫu 22023-06-14 03:47
 • #511: Chương 504: Thời cơ chín muồi2023-06-14 03:48
 • #512: Chương 505: Không phá thì không xây được2023-06-14 03:48
 • #513: Chương 506: Đao Tân Nghi cảm tạ2023-06-14 03:48
 • #514: Chương 507: Thế mà ảnh hưởng biên tập vận mệnh2023-06-14 03:48
 • #515: Chương 508: Tình cảm mới sinh2023-06-14 03:48
 • #516: Chương 509: Sách mới công bố2023-06-14 03:48
 • #517: Chương 510: Thủ khoản đoạn phim Trailer tuyên bố2023-06-14 03:48
 • #518: Chương 511: Đoạn phim Trailer 22023-06-14 03:48
 • #519: Chương 512: Tân Thư nhân khí2023-06-14 03:49
 • #520: Chương 513: Tâm hoảng ý loạn2023-06-14 03:49
 • #521: Chương 514: Vinh dự như vậy2023-06-14 03:49
 • #522: Chương 515: Mấy cái một tin tức tốt2023-06-14 03:49
 • #523: Chương 516: Thư Thành kế hoạch2023-06-14 03:49
 • #524: Chương 517: Mạch suy nghĩ mở ra, rộng lớn tiền đồ2023-06-14 03:49
 • #525: Chương 518: Tam Quốc Đỉnh Lập2023-06-14 03:49
 • #526: Chương 519: Thời kỳ mấu chốt2023-06-14 03:49
 • #527: Chương 520: Ngự ra tay đoạn2023-06-14 03:50
 • #528: Chương 521: Đề tài2023-06-14 03:50
 • #529: Chương 522: ( Giáo Chủ ) lên giá2023-06-14 03:50
 • #530: Chương 523: Chú ý2023-06-14 03:50
 • #531: Chương 524: Ánh mắt cùng mình2023-06-14 03:50
 • #532: Chương 525: Gặp lại2023-06-14 03:50
 • #533: Chương 526: Không phải trợ lực!2023-06-14 03:50
 • #534: Chương 527: Hố cha đâu?2023-06-14 03:50
 • #535: Chương 528: Ngửi được mùi tanh sói2023-06-14 03:51
 • #536: Chương 529: Ta trò chơi2023-06-14 03:51
 • #537: Chương 531: Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu2023-06-14 03:51
 • #538: Chương 532: Lục Dương bày2023-06-14 03:51
 • #539: Chương 533: Khổ tẫn Cam lai2023-06-14 03:51
 • #540: Chương 534: Tin vui2023-06-14 03:51
 • #541: Chương 535: Hai đóa hoa nở cầu giữ gốc Nguyệt Phiếu!2023-06-14 03:51
 • #542: Chương 536: Vây quanh chặn đường2023-06-14 03:52
 • #543: Chương 537: Việc như thế2023-06-14 03:52
 • #544: Chương 538: Lại nhìn một chút2023-06-14 03:52
 • #545: Chương 539: Bỗng nhiên quay đầu2023-06-14 03:52
 • #546: Chương 540: Hối hận2023-06-14 03:52
 • #547: Chương 541: Tri tâm ý2023-06-14 03:52
 • #548: Chương 542: Cơ giáp cuồng tưởng2023-06-14 03:52
 • #549: Chương 543: Tân Thư sáng ý2023-06-14 03:52
 • #550: Chương 544: Mọt sách Đọc2023-06-14 03:53
 • #551: Chương 545: Đẫm máu đồ bản2023-06-14 03:53
 • #552: Chương 546: Về nhà2023-06-14 03:53
 • #553: Chương 547: Tư tưởng trùng kích2023-06-14 03:53
 • #554: Chương 548: Không có thay đổi sự tình2023-06-14 03:53
 • #555: Chương 549: Thị sát2023-06-14 03:53
 • #556: Chương 550: Thị sát 22023-06-14 03:54
 • #557: Chương 551: Điện cơ Nhật2023-06-14 03:54
 • #558: Chương 552: Mắt phải nhảy2023-06-14 03:54
 • #559: Chương 553: Thủ đoạn2023-06-14 03:54
 • #560: Chương 554: Tai họa bất ngờ2023-06-14 03:54
 • #561: Chương 555: Hạnh Hân Hân2023-06-14 03:54
 • #562: Chương 556: ( Long Xà Hợp Kích ) chiếu lên 12023-06-14 03:54
 • #563: Chương 557: ( Long Xà Hợp Kích ) chiếu lên 22023-06-14 03:54
 • #564: Chương 558: ( Long Xà Hợp Kích ) chiếu lên 32023-06-14 03:55
 • #565: Chương 559: ( Long Xà Hợp Kích ) chiếu lên 42023-06-14 03:55
 • #566: Chương 560: Như thế kết cục2023-06-14 03:55
 • #567: Chương 561: Cầu hôn2023-06-14 03:55
 • #568: Chương 562: Ngày kế tiếp2023-06-14 03:55
 • #569: Chương 563: Ngày đầu phòng bán vé2023-06-14 03:55
 • #570: Chương 564: Nhân sinh cái thứ nhất đỉnh phong2023-06-14 03:55
 • #571: Chương 565: Lấy hay bỏ2023-06-14 03:56
 • #572: Chương 566: Phía trên lộ ba cái răng, phía dưới lộ ba cái răng2023-06-14 03:56
 • #573: Chương 567: Sự việc đã bại lộ2023-06-14 03:56
 • #574: Chương 568: Nhanh sử dụng Song Tiết Côn! Hô hố a hắc!2023-06-14 03:56
 • #575: Chương 569: Tào Tuyết vs Đồng Á Thiến2023-06-14 03:56
 • #576: Chương 570: Hỏng việc2023-06-14 03:56
 • #577: Chương 571: Đại mua sắm2023-06-14 03:56
 • #578: Chương 572: Ăn hàng tin mừng!2023-06-14 03:57
 • #579: Chương 573: Đồng đại! Ngươi thạo a2023-06-14 03:57
 • #580: Chương 574: Mới đầu tư mục đích2023-06-14 03:57
 • #581: Chương 575: Người lười hình thức2023-06-14 03:57
 • #582: Chương 576: Hảo vận đến2023-06-14 03:57
 • #583: Chương 577: Lý Nhân Cảng hướng vào nam chính2023-06-14 03:57
 • #584: Chương 578: Nhân vật đề nghị2023-06-14 03:57
 • #585: Chương 579:2023-06-14 03:58
 • #586: Chương 580: Lại đào một hố2023-06-14 03:58
 • #587: Chương 581: Có tính khí Lục Dương2023-06-14 03:58
 • #588: Chương 582: Nhượng lịch sử trở về2023-06-14 03:58
 • #589: Chương 583: Phong vân biến ảo tháng 122023-06-14 03:58
 • #590: Chương 584: Nghiệm thu thành quả2023-06-14 03:58
 • #591: Chương 585: Không người chia sẻ2023-06-14 03:58
 • #592: Chương 586: Gặp lại Phương Tiểu Nghệ2023-06-14 03:59
 • #593: Chương 587: Lại là ảnh chụp2023-06-14 03:59
 • #594: Chương 589: Đây là một cái bi thương cố sự2023-06-14 03:59
 • #595: Chương 591: Còn đang khuếch tán2023-06-14 03:59
 • #596: Chương 592: Tào Quốc Hoa nói ái tình2023-06-14 03:59
 • #597: Chương 593: Cầu biến2023-06-14 03:59
 • #598: Chương 594: Đớp cứt Tiểu Cẩu nha!2023-06-14 04:00
 • #599: Chương 595: Tiến bộ2023-06-14 04:00
 • #600: Chương 596: Kim Ốc Tàng Kiều2023-06-14 04:00
 • #601: Chương 597: Người tốt người xấu2023-06-14 04:00
 • #602: Chương 598: Lịch sử bắt đầu cải biến2023-06-14 04:00
 • #603: Chương 599: Hai Thần Thư2023-06-14 04:00
 • #604: Chương 600: Ngoài ý liệu2023-06-14 04:00
 • #605: Chương 601: Rời đi2023-06-14 04:01
 • #606: Chương 602: Lại một lần ngẫu nhiên gặp2023-06-14 04:01
 • #607: Chương 603: Tiểu Lôi kêu cứu2023-06-14 04:01
 • #608: Chương 604: Đưa y2023-06-14 04:01
 • #609: Chương 605: Bạch Tinh Tinh chất vấn2023-06-14 04:01
 • #610: Chương 606: Ngẫu nhiên không giảng đạo lý2023-06-14 04:01
 • #611: Chương 607: Xuất thủ2023-06-14 04:01
 • #612: Chương 608: Trả đũa2023-06-14 04:02
 • #613: Chương 609: Tất cả nằm trong lòng bàn tay2023-06-14 04:02
 • #614: Chương 610: Sửa đổi ( Cẩm Y Vệ )2023-06-14 04:02
 • #615: Chương 611: Nguy cơ2023-06-14 04:02
 • #616: Chương 612: Ích lợi2023-06-14 04:02
 • #617: Chương 613: Cái này không khoa học2023-06-14 04:02
 • #618: Chương 614: Cằn nhằn2023-06-14 04:02
 • #619: Chương 615: Đậu bỉ tổ ba người2023-06-14 04:02
 • #620: Chương 616: Ta không thích nam nhân2023-06-14 04:03
 • #621: Chương 617: Nhân quả2023-06-14 04:03
 • #622: Chương 617: New Ideas2023-06-14 04:03
 • #623: Chương 619:2023-06-14 04:04
 • #624: Chương 620: Nghi ngờ2023-06-14 04:04
 • #625: Chương 621: Kinh hồn một khắc2023-06-14 04:05
 • #626: Chương 622: Manh mối2023-06-14 04:05
 • #627: Chương 623: Manh mối 22023-06-14 04:05
 • #628: Chương 624: Công thủ đổi chỗ2023-06-14 04:05
 • #629: Chương 625: Đắc thủ2023-06-14 04:05
 • #630: Chương 626: Thất tình2023-06-14 04:05
 • #631: Chương 627: Vệ thị người tới2023-06-14 04:05
 • #632: Chương 628: Nói mộng một cái là một cái2023-06-14 04:05
 • #633: Chương 629: Hảo sự thành song2023-06-14 04:06
 • #634: Chương 631: ( những năm kia ) chiếu lên2023-06-14 04:06
 • #635: Chương 632: ( những năm kia ) chiếu lên 22023-06-14 04:06
 • #636: Chương 633: ( những năm kia ) chiếu lên 32023-06-14 04:06
 • #637: Chương 634: Mùi hoa nức mũi2023-06-14 04:06
 • #638: Chương 635: Hành vi phóng túng2023-06-14 04:06
 • #639: Chương 636: Dư luận2023-06-14 04:07
 • #640: Chương 637: Nằm cũng trúng đạn2023-06-14 04:07
 • #641: Chương 638: Chân tử đá trắng đến cửa2023-06-14 04:07
 • #642: Chương 639: Giao phong2023-06-14 04:07
 • #643: Chương 640: Đái Thanh Ngõa trốn đi2023-06-14 04:07
 • #644: Chương 641: Kiếm tiền Tam Bộ Khúc2023-06-14 04:08
 • #645: Chương 642: Năm khối liền năm khối!2023-06-14 04:08
 • #646: Chương 643:2023-06-14 04:08
 • #647: Chương 644: Hậu trường hắc thủ2023-06-14 04:08
 • #648: Chương 645: Vết rách2023-06-14 04:08
 • #649: Chương 646: Ký Giả Hội 12023-06-14 04:08
 • #650: Chương 647: Ký Giả Hội 22023-06-14 04:09
 • #651: Chương 648: Ký Giả Hội 32023-06-14 04:09
 • #652: Chương 649: Phẫn nộ sách mê2023-06-14 04:09
 • #653: Chương 650: Nhân tâm nhân tình2023-06-14 04:09
 • #654: Chương 651: Kế hoạch đang tiến hành2023-06-14 04:09
 • #655: Chương 652: Ngày Thẩm Phán2023-06-14 04:09
 • #656: Chương 653: Thẩm Phán kết quả2023-06-14 04:10
 • #657: Chương 654: Bạch y nữ tử2023-06-14 04:10
 • #658: Chương 655: Rơi giếng2023-06-14 04:10
 • #659: Chương 656: Tái diễn2023-06-14 04:10
 • #660: Chương 657: Kết thúc2023-06-14 04:10
 • #661: Chương 658: Tùy hứng viết Pháp2023-06-14 04:10
 • #662: Chương 659: hãm sâu trùng vây2023-06-14 04:10
 • #663: Chương 659: Còn có đến tiếp sau2023-06-14 04:11
 • #664: Chương 660: ( Phi Thành Vật Nhiễu - If You Are the One ) thủ truyền bá2023-06-14 04:11
 • #665: Chương 661: Huyền Thiên Tông lựa chọn2023-06-14 04:11
 • #666: Chương 662: Tình thế rất tốt2023-06-14 04:11
 • #667: Chương 663:2023-06-14 04:11
 • #668: Chương 663: Nỗi buồn2023-06-14 04:11
 • #669: Chương 664: Có một không biến2023-06-14 04:11
 • #670: Chương 665: Về nhà2023-06-14 04:11
 • #671: Chương 666: Lại gặp đào giác2023-06-14 04:12
 • #672: Chương 667: ( Sư Sĩ thời đại ) tuyên bố2023-06-14 04:12
 • #673: Chương 668: Tâm huyết2023-06-14 04:12
 • #674: Chương 669: Gặp lại Phượng Lam2023-06-14 04:12
 • #675: Chương 670:2023-06-14 04:12
 • #676: Chương 670: Bản quyền công ty2023-06-14 04:12
 • #677: Chương 671: Hai phần kịch2023-06-14 04:12
 • #678: Chương 672: Chuông có phát2023-06-14 04:12
 • #679: Chương 673: Công tử ca2023-06-14 04:12
 • #680: Chương 674: Nữ Thần hôm nay2023-06-14 04:13
 • #681: Chương 675: Là trở về sao2023-06-14 04:13
 • #682: Chương 676: Mất đi2023-06-14 04:13
 • #683: Chương 677: Đồng Á Thiến phản ứng2023-06-14 04:13
 • #684: Chương 678: Thiên sứ ở nhân gian2023-06-14 04:13
 • #685: Chương 679: Tâm rộng rãi, tắc thiên địa phổ biến2023-06-14 04:13
 • #686: Chương 680: Có người hoan hỉ, có người sầu2023-06-14 04:13
 • #687: Chương 681: Vô sỉ thong dong2023-06-14 04:14
 • #688: Chương 682: Như thế một đêm2023-06-14 04:14
 • #689: Chương 683: Ngày mùng 2 tháng 92023-06-14 04:14
 • #690: Chương 684: Muội muội2023-06-14 04:14
 • #691: Chương 685: Nhìn thẳng chỗ yêu2023-06-14 04:14
 • #692: Chương 686: Thiện ý hoang ngôn2023-06-14 04:14
 • #693: Chương 687: Hoạt bát đứng lên muội muội2023-06-14 04:14
 • #694: Chương 688: Đại ca! Ngươi thật vô sỉ!2023-06-14 04:14
 • #695: Chương 689: Không giống nhau ( ba ba đi chỗ nào )2023-06-14 04:14
 • #696: Chương 690: Có một cái viết lách2023-06-14 04:15
 • #697: Chương 691: Kỳ hoa đại học sinh thôn trưởng2023-06-14 04:15
 • #698: Chương 692: Thật không có mặt mũi!2023-06-14 04:15
 • #699: Chương 693: Tăng mạnh thu thị suất2023-06-14 04:15
 • #700: Chương 694: Mắng sát vách!2023-06-14 04:15
 • #701: Chương 695: Tiểu Bạch Nhãn Lang2023-06-14 04:15
 • #702: Chương 696: Khác thường nhuế mụ mụ2023-06-14 04:16
 • #703: Chương 697: Một câu trò đùa dẫn xuất phong ba2023-06-14 04:16
 • #704: Chương 698: Một câu trò đùa dẫn xuất phong ba 22023-06-14 04:16
 • #705: Chương 699: Đến cửa2023-06-14 04:16
 • #706: Chương 700: Quá quan2023-06-14 04:16
 • #707: Chương 701: Ra đại sự!2023-06-14 04:16
 • #708: Chương 702: Lục Dương ứng đối2023-06-14 04:16
 • #709: Chương 703: Chế tạo lời đồn2023-06-14 04:16
 • #710: Chương 704: Thái dương như thường lệ dâng lên2023-06-14 04:17
 • #711: Chương 705: Gợn sóng2023-06-14 04:17
 • #712: Chương 706: Nhân khí2023-06-14 04:17
 • #713: Chương 707: Lâm tổng yêu cầu2023-06-14 04:17
 • #714: Chương 708: Ghi chép sinh ra2023-06-14 04:17
 • #715: Chương 709: Ảnh hưởng2023-06-14 04:17
 • #716: Chương 710: ( hoàn thiện mỗi ngày ) mời2023-06-14 04:17
 • #717: Chương 711: ( hoàn thiện mỗi ngày ) thu 12023-06-14 04:17
 • #718: Chương 712: ( hoàn thiện mỗi ngày ) thu 22023-06-14 04:18
 • #719: Chương 713: ( hoàn thiện mỗi ngày ) thu 32023-06-14 04:18
 • #720: Chương 714: Nhất triều nổi tiếng thiên hạ biết rõ2023-06-14 04:18
 • #721: Chương 715: ( bản tin thời sự ) uy lực2023-06-14 04:18
 • #722: Chương 716: Hòa thuận2023-06-14 04:18
 • #723: Chương 717: Làm tròn lời hứa2023-06-14 04:18
 • #724: Chương 718: Vây xem2023-06-14 04:18
 • #725: Chương 719: Bị ảnh hưởng vận mệnh2023-06-14 04:18
 • #726: Chương 720: Chuẩn bị2023-06-14 04:19
 • #727: Chương 721: Hôn lễ 12023-06-14 04:19
 • #728: Chương 722: Hôn lễ 22023-06-14 04:19
 • #729: Chương 723: Hôn lễ 32023-06-14 04:19
 • #730: Chương 724: Trong mộng vấn đáp2023-06-14 04:19
 • #731: Chương 725: Phá ghi chép thủ đặt trước thành tích2023-06-14 04:19
 • #732: Chương 726: Kình bạo2023-06-14 04:19
 • #733: Chương 727: Hắc thủ lại hiện ra2023-06-14 04:19
 • #734: Chương 728: Nguy cơ tới gần2023-06-14 04:19
 • #735: Chương 729: Tổ hợp quyền2023-06-14 04:20
 • #736: Chương 730: Quay đầu liền đi2023-06-14 04:20
 • #737: Chương 731: Dao động không2023-06-14 04:20
 • #738: Chương 732: Khó bề phân biệt2023-06-14 04:20
 • #739: Chương 733: Động!2023-06-14 04:20
 • #740: Chương 734: Nghìn cân treo sợi tóc2023-06-14 04:20
 • #741: Chương 735: Bạo phát Lục Dương2023-06-14 04:20
 • #742: Chương 736: Đến tiếp sau2023-06-14 04:20
 • #743: Chương 737: Bị đánh động tâm2023-06-14 04:21
 • #744: Chương 738: Khen thưởng2023-06-14 04:21
 • #745: Chương 739: Hắc thủ là bọn họ2023-06-14 04:21
 • #746: Chương 740: Bố trí2023-06-14 04:21
 • #747: Chương 741: Lịch sử, kinh người tương tự2023-06-14 04:21
 • #748: Chương 742: Bị tập kích2023-06-14 04:21
 • #749: Chương 743: Hai đao2023-06-14 04:21
 • #750: Chương 744: Chém giết2023-06-14 04:21
 • #751: Chương 745: Trễ một bước chứng cứ2023-06-14 04:22
 • #752: Chương 746: Chập chờn sinh mệnh chi hỏa2023-06-14 04:22
 • #753: Chương 747: Sóng to gió lớn2023-06-14 04:22
 • #754: Chương 748: Tự mình hại mình2023-06-14 04:22
 • #755: Chương 749: Chơi đại2023-06-14 04:22
 • #756: Chương 750: Giận lên Đồng Á Thiến2023-06-14 04:22
 • #757: Chương 751: Tình thế phát triển2023-06-14 04:22
 • #758: Chương 752: Tình thế phát triển 22023-06-14 04:22
 • #759: Chương 753: Tình thế phát triển 32023-06-14 04:23
 • #760: Chương 754: Tam nữ gặp nhau2023-06-14 04:23
 • #761: Chương 755: Ra chiêu2023-06-14 04:23
 • #762: Chương 756: Thì ra là thế2023-06-14 04:23
 • #763: Chương 757: Điên cuồng treo giải thưởng2023-06-14 04:23
 • #764: Chương 758: Chúng ta đều là quân cờ2023-06-14 04:23
 • #765: Chương 759: Thu lưới2023-06-14 04:23
 • #766: Chương 760: Thất thố Tống tường quang vinh2023-06-14 04:23
 • #767: Chương 761: Đồ hèn nhát Lục Dương2023-06-14 04:23
 • #768: Chương 762: Vương gia trở về2023-06-14 04:24
 • #769: Chương 763: Cuộc sống tốt đẹp2023-06-14 04:24
 • #770: Chương 764: Lá trà trong hộp chi phiếu2023-06-14 04:24
 • #771: Chương 765: Mua cho ngươi cái Khẩn Cô Chú2023-06-14 04:24
 • #772: Chương 766: Mọi người cùng ta cùng một chỗ mặc niệm ba phút đi!2023-06-14 04:24
 • #773: Chương 767: Các nàng xem gặp2023-06-14 04:25
 • #774: Chương 768: Không nhớ nổi2023-06-14 04:25
 • #775: Chương 769: Như thế hội nghị 12023-06-14 04:25
 • #776: Chương 770: Như thế hội nghị 22023-06-14 04:25
 • #777: Chương 771: Đồng Á Thiến bên trên2023-06-14 04:25
 • #778: Chương 772: Đỉnh cấp sáng ý2023-06-14 04:25
 • #779: Chương 773: ( thời không Giáo Úy )2023-06-14 04:25
 • #780: Chương 774: Tiểu xử lấy tay2023-06-14 04:26
 • #781: Chương 775: Tào Tuyết bệnh tình2023-06-14 04:26
 • #782: Chương 776: Lục Dương không biết phía sau2023-06-14 04:26
 • #783: Chương 777: Đại hôn2023-06-14 04:26
 • #784: Chương 778: Hôn lễ tiến hành lúc2023-06-14 04:26
 • #785: Chương 779: Tào Tuyết nhớ lại2023-06-14 04:27
 • #786: Chương 780: Thần Logic2023-06-14 04:27
 • #787: Chương 781: ( Cẩm Y Vệ ) Thủ Ánh2023-06-14 04:27
 • #788: Chương 782: Buổi ra mắt tiểu động tác2023-06-14 04:27
 • #789: Chương 783: Không giống nhau Đại Kết Cục2023-06-14 04:27
 • #790: Chương 784: Cuồng ngôn2023-06-14 04:27
 • #791: Chương 785: Chơi lớn một chút2023-06-14 04:27
 • #792: Chương 786: Diễn viên chính2023-06-14 04:28
 • #793: Chương 787: ( thời không Giáo Úy 1 Lý Bác Thủ Cảo )2023-06-14 04:28
 • #794: Chương 788: ( Cẩm Y Vệ ) phòng bán vé2023-06-14 04:28
 • #795: Chương 789: Phòng bán vé quá trăm triệu ảnh hưởng2023-06-14 04:28
 • #796: Chương 790: Hạt bụi không có kết thúc2023-06-14 04:28
 • #797: Chương 791: Dứt bỏ không được2023-06-14 04:28
 • #798: Chương 792: Vô đề2023-06-14 04:28
 • #799: Chương 793: Tin vui2023-06-14 04:29
 • #800: Chương 794:2023-06-14 04:29
 • #801: Chương 795: Luôn luôn đề tài trung tâm2023-06-14 04:29
 • #802: Chương 796: Lạp phong như vậy2023-06-14 04:29
 • #803: Chương 797: Không giống nhau ( thất tình Tam Thập Tam Thiên )2023-06-14 04:29
 • #804: Chương 798: Ngôi sao tụ tập2023-06-14 04:29
 • #805: Chương 799: Niên hội2023-06-14 04:29
 • #806: Chương 800: Mặt vỏ rất mỏng Tân Nhân Vương2023-06-14 04:30
 • #807: Chương 801: Di động bưng quật khởi2023-06-14 04:30
 • #808: Chương 802: Phẫn nộ Tân Nhân Vương2023-06-14 04:30
 • #809: Chương 803: Chụp chết hắn2023-06-14 04:30
 • #810: Chương 805: Làm hiểm2023-06-14 04:30
 • #811: Chương 806: Bị hố2023-06-14 04:30
 • #812: Chương 807: Không tìm đường chết sẽ không phải chết2023-06-14 04:30
 • #813: Chương 808: ( Lost On Journey ) chiếu lên2023-06-14 04:31
 • #814: Chương 809: Chiếu lên trong2023-06-14 04:31
 • #815: Chương 810: Thời gian trôi mau2023-06-14 04:31
 • #816: Chương 812: Dễ dàng nhớ lại chuyện cũ2023-06-14 04:31
 • #817: Chương 813: Hết trọn bộ2023-06-14 04:31
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Ta Mãnh Thú Động Vật Viên

TiKay

Đô Thị Tối Cường Cuồng Tế

TiKay

Quan Khí

TiKay

Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu

TiKay

Sát Thần Trở Về Làm Nãi Ba

TiKay

Thần Hào Từ Thi Đại Học Sau Bắt Đầu

TiKay

Leave a Reply