Huyền Huyễn

Hung Thú Xâm Lấn: Một Khóa Thuộc Tính Rút Ra

Hung Thú Xâm Lấn: Một Khóa Thuộc Tính Rút Ra

Đụng vào thượng cổ hung thú Triều Thiên Hống, rút ra thiên phú thần thông 【 Minh Ngộ Chi Đồng 】, đụng vào thượng cổ hung thú Ly Vẫn, rút ra thiên phú thần thông 【 Tử Vong Ngưng Thị 】, đụng vào thượng cổ hung thú Giao Lượng, rút ra thiên phú thần thông 【 Hư Vọng Chi Nhãn 】, đụng vào Thái Hư Cổ Long, rút ra 10000 HP, rút ra 10000 tôi thể thuộc tính, rút ra thiên phú thần thông 【 Thuấn Di 】, vận dụng 【 Minh Ngộ Chi Đồng 】, giải mã thượng cổ công pháp rèn thể, thu hoạch được 【 Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền 】, 【 Dung Luyện Kim Thân 】, 【 Lưu Vân Phong Ảnh 】. Tô Nghĩa vượt qua đến một cái ma nhân cùng hung thú xâm lấn thế giới, thu hoạch được rút ra hệ thống, phàm là chạm đến sinh vật, đều có thể rút ra tương quan năng lực. Từ đó, ngộ yêu sát yêu, gặp ma trảm ma, thành tựu chí cường giả!

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Đại Tượng Trừu Yên
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x