Hiện Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh

Tối qua mới vừa nhìn tằng tôn chọn đồ vật đoán tương lai, sinh hoạt phi thường như ý hầu phủ lão phu nhân Hạ Thanh, một giấc ngủ dậy thương hải tang điền, đã qua ngàn năm.

Mỹ tư tư chính là, nàng biến thành cái tiểu cô nương ︿( ̄︶ ̄)︿.

Khổ ha ha chính là, nhu cầu cấp bách gầy thân trị đậu cùng học tập ABCD ∑∞. . . o(╥﹏╥)o

PS: Hạ Thanh nhìn đến từ trước kẻ thù thi thể bị bày biện ở nhà bảo tàng, cung người bộ mặt, làm người nghiên cứu, mà nàng còn mỹ mỹ tồn tại, cảm giác thật là 23333

Đọc chỉ nam:

1, lải nhải hằng ngày làm ruộng phong, vô ngược, 1V1

2, hiện đại hư cấu, cẩu huyết

3, nữ chủ chính là cái ái lo chuyện bao đồng, ưu quốc ưu dân, thích nếm thử mới mẻ sự vật, có được cổ đại lão phụ nhân linh hồn xinh đẹp tiểu cô nương

————————————

Tag: Xuyên qua thời không giới giải trí cổ xuyên kim làm ruộng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hạ Thanh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lạc Tân
 •  Chương: /120
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0001.mp32019-04-22 11:49
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0002.mp32019-04-22 11:50
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0003.mp32019-04-22 11:51
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0004.mp32019-04-22 11:52
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0005.mp32019-04-22 11:53
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0006.mp32019-04-22 11:53
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0007.mp32019-04-22 11:53
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0008.mp32019-04-22 11:54
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0009.mp32019-04-22 11:54
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0010.mp32019-04-22 11:55
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0011.mp32019-04-22 11:55
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0012.mp32019-04-22 11:56
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0013.mp32019-04-22 11:56
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0014.mp32019-04-22 11:56
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0015.mp32019-04-22 11:57
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0016.mp32019-04-22 11:57
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0017.mp32019-04-22 11:58
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0018.mp32019-04-22 11:58
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0019.mp32019-04-22 11:58
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0020.mp32019-04-22 11:59
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0021.mp32019-04-22 11:59
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0022.mp32019-04-22 12:00
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0023.mp32019-04-22 12:00
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0024.mp32019-04-22 12:00
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0025.mp32019-04-22 12:02
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0026.mp32019-04-22 12:03
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0027.mp32019-04-22 12:03
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0028.mp32019-04-22 12:03
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0029.mp32019-04-22 12:04
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0030.mp32019-04-22 12:04
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0031.mp32019-04-22 12:04
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0032.mp32019-04-22 12:04
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0033.mp32019-04-22 12:05
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0034.mp32019-04-22 12:06
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0035.mp32019-04-22 12:06
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0036.mp32019-04-22 12:06
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0037.mp32019-04-22 12:07
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0038.mp32019-04-22 12:07
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0039.mp32019-04-22 12:08
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0040.mp32019-04-22 12:08
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0041.mp32019-04-22 12:09
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0042.mp32019-04-22 12:09
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0043.mp32019-04-22 12:10
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0044.mp32019-04-22 12:10
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0045.mp32019-04-22 12:11
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0046.mp32019-04-22 12:11
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0047.mp32019-04-22 12:12
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0048.mp32019-04-22 12:13
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0049.mp32019-04-22 12:13
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0050.mp32019-04-22 12:14
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0051.mp32019-04-22 12:14
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0052.mp32019-04-22 12:15
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0053.mp32019-04-22 12:15
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0054.mp32019-04-22 12:15
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0055.mp32019-04-22 12:16
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0056.mp32019-04-22 12:17
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0057.mp32019-04-22 12:17
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0058.mp32019-04-22 12:17
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0059.mp32019-04-22 12:18
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0060.mp32019-04-22 12:18
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0061.mp32019-04-22 12:19
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0062.mp32019-04-22 12:19
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0063.mp32019-04-22 12:20
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0064.mp32019-04-22 12:20
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0065.mp32019-04-22 12:20
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0066.mp32019-04-22 12:21
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0067.mp32019-04-22 12:21
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0068.mp32019-04-22 12:22
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0069.mp32019-04-22 12:22
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0070.mp32019-04-22 12:23
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0071.mp32019-04-22 12:23
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0072.mp32019-04-22 12:24
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0073.mp32019-04-22 12:24
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0074.mp32019-04-22 12:25
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0075.mp32019-04-22 12:25
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0076.mp32019-04-22 12:26
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0077.mp32019-04-22 12:26
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0078.mp32019-04-22 12:27
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0079.mp32019-04-22 12:27
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0080.mp32019-04-22 12:27
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0081.mp32019-04-22 12:28
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0082.mp32019-04-22 12:28
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0083.mp32019-04-22 12:28
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0084.mp32019-04-22 12:29
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0085.mp32019-04-22 12:29
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0086.mp32019-04-22 12:30
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0087.mp32019-04-22 12:30
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0088.mp32019-04-22 12:31
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0089.mp32019-04-22 12:31
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0090.mp32019-04-22 12:31
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0091.mp32019-04-22 12:32
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0092.mp32019-04-22 12:32
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0093.mp32019-04-22 12:33
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0094.mp32019-04-22 12:33
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0095.mp32019-04-22 12:34
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0096.mp32019-04-22 12:34
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0097.mp32019-04-22 12:35
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0098.mp32019-04-22 12:35
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0099.mp32019-04-22 12:36
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0100.mp32019-04-22 12:36
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0101.mp32019-04-22 12:36
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0102.mp32019-04-22 12:37
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0103.mp32019-04-22 12:37
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0104.mp32019-04-22 12:38
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0105.mp32019-04-22 12:38
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0106.mp32019-04-22 12:39
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0107.mp32019-04-22 12:39
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0108.mp32019-04-22 12:39
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0109.mp32019-04-22 12:40
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0110.mp32019-04-22 12:40
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0111.mp32019-04-22 12:41
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0112.mp32019-04-22 12:41
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0113.mp32019-04-22 12:41
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0114.mp32019-04-22 12:42
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0115.mp32019-04-22 12:42
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0116.mp32019-04-22 12:43
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0117.mp32019-04-22 12:43
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0118.mp32019-04-22 12:44
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0119.mp32019-04-22 12:44
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0120.mp32019-04-22 12:45
[Total: 9   Average: 4.8/5]

Related posts

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

TiKay

Trùng Sinh Chi Đô Thị Tiểu Hoa Tượng

THUYS♥️

Ta Ở Giới Giải Trí Sảng Văn Làm Cá Mặn

THUYS♥️

Leave a Reply