Hiện ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh

Tối qua mới vừa nhìn tằng tôn chọn đồ vật đoán tương lai, sinh hoạt phi thường như ý hầu phủ lão phu nhân Hạ Thanh, một giấc ngủ dậy thương hải tang điền, đã qua ngàn năm.

Mỹ tư tư chính là, nàng biến thành cái tiểu cô nương ︿( ̄︶ ̄)︿.

Khổ ha ha chính là, nhu cầu cấp bách gầy thân trị đậu cùng học tập ABCD ∑∞. . . o(╥﹏╥)o

PS: Hạ Thanh nhìn đến từ trước kẻ thù thi thể bị bày biện ở nhà bảo tàng, cung người bộ mặt, làm người nghiên cứu, mà nàng còn mỹ mỹ tồn tại, cảm giác thật là 23333

Đọc chỉ nam:

1, lải nhải hằng ngày làm ruộng phong, vô ngược, 1V1

2, hiện đại hư cấu, cẩu huyết

3, nữ chủ chính là cái ái lo chuyện bao đồng, ưu quốc ưu dân, thích nếm thử mới mẻ sự vật, có được cổ đại lão phụ nhân linh hồn xinh đẹp tiểu cô nương

————————————

Tag: Xuyên qua thời không giới giải trí cổ xuyên kim làm ruộng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hạ Thanh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Lạc Tân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0001.mp32019-04-22 11:49
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0002.mp32019-04-22 11:50
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0003.mp32019-04-22 11:51
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0004.mp32019-04-22 11:52
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0005.mp32019-04-22 11:53
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0006.mp32019-04-22 11:53
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0007.mp32019-04-22 11:53
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0008.mp32019-04-22 11:54
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0009.mp32019-04-22 11:54
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0010.mp32019-04-22 11:55
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0011.mp32019-04-22 11:55
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0012.mp32019-04-22 11:56
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0013.mp32019-04-22 11:56
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0014.mp32019-04-22 11:56
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0015.mp32019-04-22 11:57
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0016.mp32019-04-22 11:57
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0017.mp32019-04-22 11:58
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0018.mp32019-04-22 11:58
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0019.mp32019-04-22 11:58
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0020.mp32019-04-22 11:59
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0021.mp32019-04-22 11:59
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0022.mp32019-04-22 12:00
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0023.mp32019-04-22 12:00
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0024.mp32019-04-22 12:00
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0025.mp32019-04-22 12:02
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0026.mp32019-04-22 12:03
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0027.mp32019-04-22 12:03
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0028.mp32019-04-22 12:03
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0029.mp32019-04-22 12:04
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0030.mp32019-04-22 12:04
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0031.mp32019-04-22 12:04
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0032.mp32019-04-22 12:04
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0033.mp32019-04-22 12:05
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0034.mp32019-04-22 12:06
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0035.mp32019-04-22 12:06
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0036.mp32019-04-22 12:06
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0037.mp32019-04-22 12:07
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0038.mp32019-04-22 12:07
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0039.mp32019-04-22 12:08
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0040.mp32019-04-22 12:08
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0041.mp32019-04-22 12:09
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0042.mp32019-04-22 12:09
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0043.mp32019-04-22 12:10
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0044.mp32019-04-22 12:10
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0045.mp32019-04-22 12:11
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0046.mp32019-04-22 12:11
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0047.mp32019-04-22 12:12
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0048.mp32019-04-22 12:13
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0049.mp32019-04-22 12:13
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0050.mp32019-04-22 12:14
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0051.mp32019-04-22 12:14
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0052.mp32019-04-22 12:15
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0053.mp32019-04-22 12:15
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0054.mp32019-04-22 12:15
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0055.mp32019-04-22 12:16
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0056.mp32019-04-22 12:17
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0057.mp32019-04-22 12:17
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0058.mp32019-04-22 12:17
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0059.mp32019-04-22 12:18
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0060.mp32019-04-22 12:18
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0061.mp32019-04-22 12:19
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0062.mp32019-04-22 12:19
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0063.mp32019-04-22 12:20
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0064.mp32019-04-22 12:20
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0065.mp32019-04-22 12:20
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0066.mp32019-04-22 12:21
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0067.mp32019-04-22 12:21
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0068.mp32019-04-22 12:22
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0069.mp32019-04-22 12:22
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0070.mp32019-04-22 12:23
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0071.mp32019-04-22 12:23
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0072.mp32019-04-22 12:24
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0073.mp32019-04-22 12:24
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0074.mp32019-04-22 12:25
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0075.mp32019-04-22 12:25
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0076.mp32019-04-22 12:26
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0077.mp32019-04-22 12:26
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0078.mp32019-04-22 12:27
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0079.mp32019-04-22 12:27
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0080.mp32019-04-22 12:27
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0081.mp32019-04-22 12:28
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0082.mp32019-04-22 12:28
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0083.mp32019-04-22 12:28
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0084.mp32019-04-22 12:29
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0085.mp32019-04-22 12:29
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0086.mp32019-04-22 12:30
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0087.mp32019-04-22 12:30
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0088.mp32019-04-22 12:31
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0089.mp32019-04-22 12:31
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0090.mp32019-04-22 12:31
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0091.mp32019-04-22 12:32
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0092.mp32019-04-22 12:32
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0093.mp32019-04-22 12:33
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0094.mp32019-04-22 12:33
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0095.mp32019-04-22 12:34
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0096.mp32019-04-22 12:34
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0097.mp32019-04-22 12:35
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0098.mp32019-04-22 12:35
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0099.mp32019-04-22 12:36
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0100.mp32019-04-22 12:36
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0101.mp32019-04-22 12:36
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0102.mp32019-04-22 12:37
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0103.mp32019-04-22 12:37
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0104.mp32019-04-22 12:38
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0105.mp32019-04-22 12:38
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0106.mp32019-04-22 12:39
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0107.mp32019-04-22 12:39
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0108.mp32019-04-22 12:39
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0109.mp32019-04-22 12:40
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0110.mp32019-04-22 12:40
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0111.mp32019-04-22 12:41
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0112.mp32019-04-22 12:41
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0113.mp32019-04-22 12:41
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0114.mp32019-04-22 12:42
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0115.mp32019-04-22 12:42
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0116.mp32019-04-22 12:43
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0117.mp32019-04-22 12:43
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0118.mp32019-04-22 12:44
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0119.mp32019-04-22 12:44
 • lao-to-tong-nhan-tan-nhan-sinh-chuong-0120.mp32019-04-22 12:45
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.8]

Related posts

Siêu Cấp YY Hệ Thống

TiKay

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

THUYS♥️

Thiên Linh Linh Địa Linh Linh

THUYS♥️

Hình Ảnh Quá Mỹ Ta Không Dám Nhìn [ Giới Giải Trí ]

THUYS♥️

Lệ Thiếu Ta Chờ Kế Thừa Ngươi Di Sản

THUYS♥️

Vương Phi 13 Tuổi

TiKay

Leave a Reply