Đô Thị Sắc

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

– Diệp phong sinh viên đại học, gia truyền võ thuật, tính tình nhỏ nhen, mê gái lẩn mê tiền, cùng bạn đi vào ngôi mộ cổ vơ vét châu báu, tò mò mở mộ cuốn ‘Thiết bì thư’, bị hắc khí xịt trúng, chết tốt cả hai tên lưu manh.

– Linh hồn theo cuốn sách quái dị đó được chuyển qua một thế giới khác, rớt trúng đầu, nhập vào nam tước Lôi Ân, vô cùng gian ác, 20 tuổi mà xơi tái không biết bao nhiêu cô gái, cậy quyền hiếp người, thiên nộ dân oán. gia thế tể tướng hiển hách, giàu có..cuốn sách lúc này là một bí kiếp ‘Thiên Địa Chí Tôn Công’.

– Tu luyện theo bí kiếp, Diệp phong/Lôi Ân lưu manh sắc lang tung hoành trong thế giới mới. Thế giới mới có vô số chũng tộc, người, ma tộc, hải tộc, tinh linh, người lùn, thú nhân, dực nhân, người khổng lồ, địa tinh, ma thú…tám tộc Oa khấu… Tám nước tranh chiến, ma pháp cự với vỏ thuật..còn có Lộ Lộ ôn nhu, vũ mị ma nữ, đoan trang thục nữ, tinh minh thương nữ, si tâm tinh linh, cao quý dực nữ…


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Hằng Tâm
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0001.mp32018-01-24 18:43
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0002.mp32018-01-24 18:44
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0003.mp32018-01-24 18:44
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0004.mp32018-01-24 18:44
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0005.mp32018-01-24 18:44
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0006.mp32018-01-24 18:44
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0007.mp32018-01-24 18:44
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0008.mp32018-01-24 18:44
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0009.mp32018-01-24 18:44
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0010.mp32018-01-24 18:45
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0011.mp32018-01-24 18:45
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0012.mp32018-01-24 18:45
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0013.mp32018-01-24 18:45
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0014.mp32018-01-24 18:45
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0015.mp32018-01-24 18:45
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0016.mp32018-01-24 18:45
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0017.mp32018-01-24 18:45
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0018.mp32018-01-24 18:46
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0019.mp32018-01-24 18:46
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0020.mp32018-01-24 18:46
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0021.mp32018-01-24 18:46
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0022.mp32018-01-24 18:46
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0023.mp32018-01-24 18:46
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0024.mp32018-01-24 18:46
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0025.mp32018-01-24 18:46
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0026.mp32018-01-24 18:47
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0027.mp32018-01-24 18:47
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0028.mp32018-01-24 18:47
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0029.mp32018-01-24 18:47
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0030.mp32018-01-24 18:47
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0031.mp32018-01-24 18:47
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0032.mp32018-01-24 18:47
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0033.mp32018-01-24 18:48
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0034.mp32018-01-24 18:48
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0035.mp32018-01-24 18:48
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0036.mp32018-01-24 18:48
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0037.mp32018-01-24 18:48
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0038.mp32018-01-24 18:48
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0039.mp32018-01-24 18:48
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0040.mp32018-01-24 18:49
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0041.mp32018-01-24 18:49
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0042.mp32018-01-24 18:49
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0043.mp32018-01-24 18:49
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0044.mp32018-01-24 18:49
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0045.mp32018-01-24 18:49
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0046.mp32018-01-24 18:49
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0047.mp32018-01-24 18:49
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0048.mp32018-01-24 18:50
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0049.mp32018-01-24 18:50
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0050.mp32018-01-24 18:50
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0051.mp32018-01-24 18:50
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0052.mp32018-01-24 18:50
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0053.mp32018-01-24 18:50
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0054.mp32018-01-24 18:51
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0055.mp32018-01-24 18:51
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0056.mp32018-01-24 18:51
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0057.mp32018-01-24 18:51
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0058.mp32018-01-24 18:51
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0059.mp32018-01-24 18:51
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0060.mp32018-01-24 18:51
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0061.mp32018-01-24 18:52
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0062.mp32018-01-24 18:52
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0063.mp32018-01-24 18:52
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0064.mp32018-01-24 18:52
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0065.mp32018-01-24 18:52
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0066.mp32018-01-24 18:52
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0067.mp32018-01-24 18:53
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0068.mp32018-01-24 18:53
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0069.mp32018-01-24 18:53
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0070.mp32018-01-24 18:53
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0071.mp32018-01-24 18:53
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0072.mp32018-01-24 18:53
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0073.mp32018-01-24 18:54
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0074.mp32018-01-24 18:54
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0075.mp32018-01-24 18:54
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0076.mp32018-01-24 18:54
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0077.mp32018-01-24 18:54
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0078.mp32018-01-24 18:54
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0079.mp32018-01-24 18:55
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0080.mp32018-01-24 18:55
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0081.mp32018-01-24 18:55
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0082.mp32018-01-24 18:55
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0083.mp32018-01-24 18:55
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0084.mp32018-01-24 18:56
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0085.mp32018-01-24 18:56
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0086.mp32018-01-24 18:56
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0087.mp32018-01-24 18:56
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0088.mp32018-01-24 18:56
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0089.mp32018-01-24 18:57
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0090.mp32018-01-24 18:57
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0091.mp32018-01-24 18:57
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0092.mp32018-01-24 18:57
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0093.mp32018-01-24 18:57
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0094.mp32018-01-24 18:58
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0095.mp32018-01-24 18:58
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0096.mp32018-01-24 18:58
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0097.mp32018-01-24 18:58
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0098.mp32018-01-24 18:59
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0099.mp32018-01-24 18:59
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0100.mp32018-01-24 18:59
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0101.mp32018-01-24 18:59
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0102.mp32018-01-24 18:59
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0103.mp32018-01-24 18:59
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0104.mp32018-01-24 19:00
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0105.mp32018-01-24 19:00
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0106.mp32018-01-24 19:00
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0107.mp32018-01-24 19:00
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0108.mp32018-01-24 19:01
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0109.mp32018-01-24 19:01
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0110.mp32018-01-24 19:01
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0111.mp32018-01-24 19:01
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0112.mp32018-01-24 19:02
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0113.mp32018-01-24 19:02
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0114.mp32018-01-24 19:02
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0115.mp32018-01-24 19:02
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0116.mp32018-01-24 19:03
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0117.mp32018-01-24 19:03
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0118.mp32018-01-24 19:03
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0119.mp32018-01-24 19:03
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0120.mp32018-01-24 19:03
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0121.mp32018-01-24 19:04
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0122.mp32018-01-24 19:04
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0123.mp32018-01-24 19:04
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0124.mp32018-01-24 19:04
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0125.mp32018-01-24 19:05
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0126.mp32018-01-24 19:05
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0127.mp32018-01-24 19:05
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0128.mp32018-01-24 19:05
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0129.mp32018-01-24 19:05
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0130.mp32018-01-24 19:05
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0131.mp32018-01-24 19:06
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0132.mp32018-01-24 19:06
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0133.mp32018-01-24 19:06
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0134.mp32018-01-24 19:06
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0135.mp32018-01-24 19:07
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0136.mp32018-01-24 19:07
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0137.mp32018-01-24 19:07
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0138.mp32018-01-24 19:07
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0139.mp32018-01-24 19:07
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0140.mp32018-01-24 19:07
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0141.mp32018-01-24 19:08
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0142.mp32018-01-24 19:08
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0143.mp32018-01-24 19:08
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0144.mp32018-01-24 19:08
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0145.mp32018-01-24 19:08
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0146.mp32018-01-24 19:08
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0147.mp32018-01-24 19:09
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0148.mp32018-01-24 19:09
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0149.mp32018-01-24 19:09
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0150.mp32018-01-24 19:09
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0151.mp32018-01-24 19:09
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0152.mp32018-01-24 19:09
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0153.mp32018-01-24 19:10
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0154.mp32018-01-24 19:10
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0155.mp32018-01-24 19:10
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0156.mp32018-01-24 19:10
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0157.mp32018-01-24 19:10
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0158.mp32018-01-24 19:10
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0159.mp32018-01-24 19:10
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0160.mp32018-01-24 19:11
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0161.mp32018-01-24 19:11
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0162.mp32018-01-24 19:11
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0163.mp32018-01-24 19:11
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0164.mp32018-01-24 19:11
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0165.mp32018-01-24 19:11
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0166.mp32018-01-24 19:12
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0167.mp32018-01-24 19:12
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0168.mp32018-01-24 19:12
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0169.mp32018-01-24 19:12
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0170.mp32018-01-24 19:12
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0171.mp32018-01-24 19:12
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0172.mp32018-01-24 19:12
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0173.mp32018-01-24 19:13
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0174.mp32018-01-24 19:13
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0175.mp32018-01-24 19:13
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0176.mp32018-01-24 19:13
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0177.mp32018-01-24 19:13
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0178.mp32018-01-24 19:13
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0179.mp32018-01-24 19:13
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0180.mp32018-01-24 19:13
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0181.mp32018-01-24 19:14
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0182.mp32018-01-24 19:14
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0183.mp32018-01-24 19:14
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0184.mp32018-01-24 19:14
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0185.mp32018-01-24 19:14
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0186.mp32018-01-24 19:14
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0187.mp32018-01-24 19:14
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0188.mp32018-01-24 19:15
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0189.mp32018-01-24 19:15
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0190.mp32018-01-24 19:15
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0191.mp32018-01-24 19:15
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0192.mp32018-01-24 19:15
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0193.mp32018-01-24 19:15
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0194.mp32018-01-24 19:16
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0195.mp32018-01-24 19:16
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0196.mp32018-01-24 19:16
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0197.mp32018-01-24 19:16
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0198.mp32018-01-24 19:16
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0199.mp32018-01-24 19:16
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0200.mp32018-01-24 19:17
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0201.mp32018-01-24 19:17
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0202.mp32018-01-24 19:17
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0203.mp32018-01-24 19:17
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0204.mp32018-01-24 19:17
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0205.mp32018-01-24 19:17
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0206.mp32018-01-24 19:17
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0207.mp32018-01-24 19:18
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0208.mp32018-01-24 19:18
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0209.mp32018-01-24 19:18
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0210.mp32018-01-24 19:18
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0211.mp32018-01-24 19:18
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0212.mp32018-01-24 19:18
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0213.mp32018-01-24 19:19
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0214.mp32018-01-24 19:19
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0215.mp32018-01-24 19:19
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0216.mp32018-01-24 19:19
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0217.mp32018-01-24 19:19
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0218.mp32018-01-24 19:19
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0219.mp32018-01-24 19:20
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0220.mp32018-01-24 19:20
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0221.mp32018-01-24 19:20
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0222.mp32018-01-24 19:20
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0223.mp32018-01-24 19:20
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0224.mp32018-01-24 19:20
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0225.mp32018-01-24 19:21
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0226.mp32018-01-24 19:21
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0227.mp32018-01-24 19:21
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0228.mp32018-01-24 19:21
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0229.mp32018-01-24 19:21
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0230.mp32018-01-24 19:22
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0231.mp32018-01-24 19:22
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0232.mp32018-01-24 19:22
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0233.mp32018-01-24 19:22
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0234.mp32018-01-24 19:22
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0235.mp32018-01-24 19:22
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0236.mp32018-01-24 19:23
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0237.mp32018-01-24 19:23
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0238.mp32018-01-24 19:23
 • luu-manh-kiem-khach-tai-di-the-chuong-0239.mp32018-01-24 19:23

Related posts

Ngọc Thể Ngang Dọc

TiKay

Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

TiKay

Nổi Danh Quá Nhanh Làm Sao Bây Giờ

TiKay

Mỹ Nữ Tại Thượng

TiKay

Từ Đương Gia Gia Bắt Đầu

TiKay

Từ Gấp Trăm Lần Thiên Phú Bắt Đầu Vô Địch

TiKay

Leave a Reply