Linh Dị

Mao Sơn Quỷ Bộ

Mao Sơn đệ tử xuống núi bắt quỷ, lại bị người tìm đi xung hỉ, theo người chết kết hôn, giúp người chết xung hỉ! Nhìn xem trong quan tài cỗ kia tuyệt mỹ nữ thi, Diệp Tri Thu làm khó, xông, hay là không xông?
cvt: truyện hay, hấp dẫn, mỹ nữ vờn quanh.

Converter: Pijama

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Niệm Hưởng
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Mười năm sinh tử, hung mộ quỷ tiếu2020-07-08 10:15
 • #2: Mở quan tài chiêu hồn, ác linh báo thù2020-07-08 10:16
 • #3: Mệnh cách bị hao tổn, Thiên Khiển khó thoát2020-07-08 10:16
 • #4: Kim Đồng Ngọc Nữ, phong hồn thủ mộ2020-07-08 10:16
 • #5: Trộm mộ nữ tặc, thân mang tà mị2020-07-08 10:16
 • #6: Nữ quỷ phụ thể, động phòng hoa chúc2020-07-08 10:16
 • #7: Không có lòng tốt, dẫn sói vào nhà2020-07-08 10:16
 • #8: La Sát quỷ cốt, thành tinh thành mị2020-07-08 10:17
 • #9: Hành vi quái dị, điên điên khùng khùng2020-07-08 10:17
 • #10: Trên thân tam bảo, khắc chế quỷ mị2020-07-08 10:17
 • #11: Cha vợ gặp lại, Bát Tiên quá hải2020-07-08 10:17
 • #12: Bát Tiên pháp khí, dễ mượn khó trả2020-07-08 10:17
 • #13: Liễu gia nữ nhi, quỷ bí địa đạo2020-07-08 10:17
 • #14: Hoạt tử nhân mộ, trong quan tài mỹ nữ2020-07-08 10:18
 • #15: Ân ái vợ chồng, tồi hoa độc thủ2020-07-08 10:18
 • #16: Chỉ phúc vi hôn, nhất tiễn song điêu2020-07-08 10:18
 • #17: Đông sàng rể cưng, song bào tỷ muội2020-07-08 10:18
 • #18: Long Mã trầm quan, dương đà kéo xe2020-07-08 10:18
 • #19: Thạch tâm mỹ nữ, cương thi cản đường2020-07-08 10:18
 • #20: Năm đó chuyện cũ, Côn Lôn trộm mộ2020-07-08 10:19
 • #21: Trang giấy nữ tử, mặt mèo quỷ vật2020-07-08 10:19
 • #22: Chín mệnh mèo, Tam Thanh hóa đố2020-07-08 10:19
 • #23: Liên tâm chi bùa, công đức vô lượng2020-07-08 10:19
 • #24: Càn khôn định vị, quỷ khóc Thần sầu2020-07-08 10:19
 • #25: Mao Sơn sắc lệnh, vạn quỷ phục tàng2020-07-08 10:19
 • #26: Mèo quỷ hang ổ, mẹ goá con côi lão thái2020-07-08 10:20
 • #27: Thôn hoang vắng quỷ ảnh, dưới ánh trăng du hồn2020-07-08 10:20
 • #28: Khai đàn tác pháp, tao ngộ phá2020-07-08 10:20
 • #29: Giếng ngục chi chú, chín đạo đoạn tuyệt2020-07-08 10:20
 • #30: Vợ chồng chi hoan, cá nước chi nhạc2020-07-08 10:20
 • #31: Không đầu quái vật, điệu hổ ly sơn2020-07-08 10:20
 • #32: Hình Thiên hậu duệ, mãnh chí thường tại2020-07-08 10:20
 • #33: Sơn Bắc Thủy Nam, tụ âm chi địa2020-07-08 10:21
 • #34: Cùng quan tài chung gối, một giấc chiêm bao tướng khiên2020-07-08 10:21
 • #35: Một người đã đủ giữ quan ải, vạn quỷ không qua được2020-07-08 10:21
 • #36: Đêm đi Quỷ Sát, bách quỷ tùy hành2020-07-08 10:21
 • #37: Lại gặp quỷ cốt, mở đường Dẫn Hồn2020-07-08 10:21
 • #38: Bách quỷ thịnh yến, uống người lưu danh2020-07-08 10:22
 • #39: Dương hỏa hoàn toàn không có, sắp chết hiện ra2020-07-08 10:22
 • #40: Không ngại thần thông, chẳng lành tất truy2020-07-08 10:22
 • #41: Phù Du Cương Thi, Phi Thiên Dạ Xoa2020-07-08 10:22
 • #42: Xích Nguyên ra khỏi vỏ, kiếm hóa vô cực2020-07-08 10:22
 • #43: Bắn triều vạn tiễn, gặp tà mà phát2020-07-08 10:23
 • #44: Trừ ma vệ đạo, sư công nhập thân2020-07-08 10:23
 • #45: Giết địch một vạn, tự tổn tám ngàn2020-07-08 10:23
 • #46: Ngàn năm gửi âm thanh, thứ tự rối loạn2020-07-08 10:23
 • #47: Thư đồng thư đồng, hộ hoa sứ giả2020-07-08 10:23
 • #48: Diễm áp quần phương, nghiêng nước nghiêng thành2020-07-08 10:24
 • #49: Thâu hương thiết ngọc, thông phòng nha đầu2020-07-08 10:24
 • #50: Ngang ngược, không có sợ hãi2020-07-08 10:24
 • #51: Đám người vây xem, cách sơn đả ngưu2020-07-08 10:24
 • #52: Ân tình trả hết nợ, không ai nợ ai2020-07-08 10:24
 • #53: Thiếp thân bảo hộ, một tấc cũng không rời2020-07-08 10:24
 • #54: Công tử văn nhã, lỗi lạc thiếu niên2020-07-08 10:24
 • #55: Cây vạn tuế ra hoa, giếng cổ giương ba2020-07-08 10:25
 • #56: Tam tòng tứ đức, phụ đạo mẫu mực2020-07-08 10:25
 • #57: Côn Lôn cổ mộ, Bất Tử Thần Dược2020-07-08 10:25
 • #58: Trong mộ nữ tử, sinh tử luân hồi2020-07-08 10:25
 • #59: Tỷ muội đồng hành, ba người nhập mộng2020-07-08 10:25
 • #60: Đỏ chót đèn lồng, viên phòng xung hỉ2020-07-08 10:25
 • #61: Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng2020-07-08 10:25
 • #62: Độc chân Sơn Tiêu, phía sau có người2020-07-08 10:26
 • #63: Thà mất ngàn quân, không mất tấc thiết2020-07-08 10:26
 • #64: Vạn pháp tông đàn, Thông U lệnh bài2020-07-08 10:26
 • #65: Lâu ngày sinh tình, thương tâm ăn dấm2020-07-08 10:26
 • #66: Mới chết quỷ, nam nữ dịch hồn2020-07-08 10:26
 • #67: Cứu người không thành, rước họa vào thân2020-07-08 10:26
 • #68: Hắc vụ lưỡi dài, đột nhiên tập kích2020-07-08 10:26
 • #69: Hồng Tụ phấp phới, dáng dấp yểu điệu2020-07-08 10:27
 • #70: Chỉ nam đánh bắc, giương đông kích tây2020-07-08 10:27
 • #71: Mỹ nữ say rượu, hung hăng càn quấy2020-07-08 10:27
 • #72: Nhân vật khả nghi, Địa Ngục chi khách2020-07-08 10:27
 • #73: Ban ngày thấy ma, không còn sống lâu nữa2020-07-08 10:27
 • #74: Thần mục như điện, giám thị bí mật2020-07-08 10:27
 • #75: Thần đao một cái, vạn quỷ trừ khử2020-07-08 10:27
 • #76: Kim Đan tả địa, vãi đậu thành binh2020-07-08 10:28
 • #77: Một chân khó đi, không bằng cầm thú2020-07-08 10:28
 • #78: Người sống Âm sai, mượn xe quá quan2020-07-08 10:28
 • #79: U Minh thông bảo, quỷ sai bằng chứng2020-07-08 10:28
 • #80: Bờ sông cổ liễu, nơi đây Thành Hoàng2020-07-08 10:28
 • #81: Mũi như kim, hai không nhường nhịn2020-07-08 10:28
 • #82: Giao hàng tiểu ca, kiêm chức quỷ sai2020-07-08 10:29
 • #83: Trời cao đố kỵ anh tài, vong hồn hồi sát2020-07-08 10:29
 • #84: Y kế hành sự, tấm lưới bắt cá2020-07-08 10:29
 • #85: Đường lui đánh lén, lôi đình một kích2020-07-08 10:29
 • #86: Nước sạch giội địa, an hồn đạo tràng2020-07-08 10:29
 • #87: Đài tinh khắp nơi, ban cho uy linh2020-07-08 10:29
 • #88: Quỷ ảnh phân thân, xuất quỷ nhập thần2020-07-08 10:29
 • #89: Tuyệt Địa Thiên Thông, đẩu chuyển tinh di2020-07-08 10:30
 • #90: Ba lần xuất hiện, mưu đồ làm loạn2020-07-08 10:30
 • #91: Chân tướng phơi bày, trở lại chuyện chính2020-07-08 10:30
 • #92: Đại Tộc tử đệ, tà tu bên trong người2020-07-08 10:30
 • #93: Xương đỉnh đầu chuỗi hạt, câu hồn hư ảnh2020-07-08 10:30
 • #94: Nửa đêm bái quỷ, con đường trường sinh2020-07-08 10:31
 • #95: Phúc họa không cửa, duy người tự chiêu2020-07-08 10:31
 • #96: Khó bề phân biệt, chân tướng khó tìm2020-07-08 10:31
 • #97: Trường sinh đại đạo, bàn đào Tiên đan2020-07-08 10:31
 • #98: Đêm xuân khổ ngắn, một gối chung hoan2020-07-08 10:31
 • #99: Cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu2020-07-08 10:31
 • #100: Kim Đồng Ngọc Nữ, lấy máu hiến tế2020-07-08 10:32
 • #101: Địa cung hỗn chiến, cha con gặp lại2020-07-08 10:32
 • #102: Thành sự không có, bại sự có dư2020-07-08 10:32
 • #103: Kỳ Môn Độn Giáp, Thần Cơ Quỷ Tàng2020-07-08 10:32
 • #104: sinh tử gặp lại, vui đến phát khóc2020-07-08 10:32
 • #105: Thiện ác chi báo, như bóng với hình2020-07-08 10:32
 • #106: Phụ tá đắc lực, Hanh Cáp nhị tướng2020-07-08 10:32
 • #107: Chung sống một phòng, hương mộng kiều diễm2020-07-08 10:33
 • #108: Từ biệt hồng trần, xuất gia2020-07-08 10:33
 • #109: thanh ruồi nhiễu mũi, tai kiếp triền thân2020-07-08 10:33
 • #110: Cây già bàn căn, Hầu tử trèo cây2020-07-08 10:33
 • #111: Liên quan tới đổi mới, phiếm vài câu đi.2020-07-08 10:33
 • #112: Cao nhân chỉ đường, vô định Phạn âm2020-07-08 10:33
 • #113: Một tăng một đạo, phương pháp khác biệt2020-07-08 10:33
 • #114: Ma chướng mọc thành bụi, ma đạo khó thoát2020-07-08 10:33
 • #115: Tấc đất càn khôn, ma tâm vạn tượng2020-07-08 10:33
 • #116: Quân tử báo thù, mười năm không muộn2020-07-08 10:34
 • #117: Ngũ sắc Liên hoa, Côn Lôn tìm nguyên2020-07-08 10:34
 • #118: Ám tiễn đả thương người, hình cung đao mang2020-07-08 10:34
 • #119: Nga Mi nữ ni, ngày cũ quen biết2020-07-08 10:34
 • #120: Hai phái mối hận cũ, yêu hận tình cừu2020-07-08 10:34
 • #121: Miêu Cương tà thuật, dưỡng hồn cao thủ2020-07-08 10:34
 • #122: Tương kế tựu kế, tuyệt địa phản kích2020-07-08 10:34
 • #123: Bất tử bất diệt, lĩnh ngộ đại đạo2020-07-08 10:35
 • #124: Điêu trùng tiểu kỹ, mất mặt xấu hổ2020-07-08 10:35
 • #125: Thiên Sư có lệnh, Thái Hồ hàng Yêu2020-07-08 10:35
 • #126: Nghĩ một đằng nói một nẻo, mồm không ứng với tâm2020-07-08 10:35
 • #127: Nửa đêm xô cửa, năm đó chuyện xưa2020-07-08 10:35
 • #128: Phong vân tế hội, hươu chết vào tay ai2020-07-08 10:35
 • #129: Chân tướng phơi bày, mục đích thực sự2020-07-08 10:35
 • #130: Được cái này mất cái khác, đầu đuôi khó toàn2020-07-08 10:36
 • #131: Tao ngộ chi chiến, trở tay không kịp2020-07-08 10:36
 • #132: Há nói không có quần áo, cùng tiểu tử cùng quần2020-07-08 10:36
 • #133: Sư huynh sư tỷ, ân oán tình cừu2020-07-08 10:36
 • #134: Mênh mông Thái Hồ, mò kim đáy biển2020-07-08 10:36
 • #135: Gấp giấy vì cầu, Thất Tinh Trảm Long2020-07-08 10:36
 • #136: Tránh Thủy Thần khí, dưới nước Không Gian2020-07-08 10:37
 • #137: Mặt người quái ngư, mượn đao giết người2020-07-08 10:37
 • #138: Tử thương thảm trọng, thất bại thảm hại2020-07-08 10:37
 • #139: Ai nhập Địa Ngục? Trừ ta ra không còn có thể là ai khác2020-07-08 10:37
 • #140: Bên hồ cách làm, khai đàn cầm Yêu2020-07-08 10:37
 • #141: Người đều có mệnh, tai kiếp khó thoát2020-07-08 10:37
 • #142: Cả công lẫn thủ, vạn vô nhất thất2020-07-08 10:38
 • #143: Váy đỏ khô lâu, hủy tận tuổi thơ2020-07-08 10:38
 • #144: Dưới nước Không Gian, cột đá hành lang2020-07-08 10:38
 • #145: Dưới nước tế đàn, mê tâm ca múa2020-07-08 10:38
 • #146: Đáy hồ trấn đàn, cự đại Thạch kiếm2020-07-08 10:38
 • #147: Âm dương đối xông, hôi phi yên diệt2020-07-08 10:38
 • #148: Tây Thi oán linh, định thời gian hiến tế2020-07-08 10:39
 • #149: Lại dò xét đáy hồ, tìm kiếm Trấn Đàn2020-07-08 10:39
 • #150: Việt nữ có Linh, bách chiến thành hung2020-07-08 10:39
 • #151: Tận tình khuyên bảo, thành thật với nhau2020-07-08 10:39
 • #152: Cá lớn đẻ trứng, thiên cổ kỳ quan2020-07-08 10:39
 • #153: Trấn Đàn sụp đổ, Thần khí xuất thế2020-07-08 10:39
 • #154: Đánh vỡ Tế Đàn, Thiên Khiển khó thoát2020-07-08 10:39
 • #155: Niềm vui ngoài ý muốn, mua một tặng một2020-07-08 10:39
 • #156: Nhân Khí Hợp Nhất, tu vi tăng nhiều2020-07-08 10:40
 • #157: Nửa đêm thông linh, xấu hổ không chịu nổi2020-07-08 10:40
 • #158: Nam nữ phối hợp, tu tiên không mệt2020-07-08 10:40
 • #159: Mao Sơn Thần khí, Ngũ Hành pháp kỳ2020-07-08 10:40
 • #160: Võ Lâm cao thủ, khoáng thế đại hiệp2020-07-08 10:40
 • #161: Quả là thế, cố nhân gặp lại2020-07-08 10:40
 • #162: Việt nữ chi Linh, Huyền Thiên Vô Cực2020-07-08 10:41
 • #163: Vô Cực chi địa, Huyền Thiên Linh khí2020-07-08 10:41
 • #164: Trong lúc rảnh rỗi, sơn thôn bắt quỷ2020-07-08 10:41
 • #165: Ngửi vị biết quỷ, dân gian phương thuốc cho sẵn2020-07-08 10:41
 • #166: Một nữ chín phu, cửu quỷ tranh phong2020-07-08 10:41
 • #167: Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt2020-07-08 10:42
 • #168: Nữ trung hào kiệt, cân quắc Anh hùng2020-07-08 10:42
 • #169: Bày trận đấu pháp, phật đạo tranh chấp2020-07-08 10:42
 • #170: Phật pháp vô biên, hàng yêu trừ ma2020-07-08 10:42
 • #171: Trường đao đại nhận, Sư Công Nhập Thân2020-07-08 10:42
 • #172: Mao Sơn đồng môn, áo đen che mặt2020-07-08 10:42
 • #173: Thạch tâm nhũn ra, máu đào chuyển đỏ2020-07-08 10:42
 • #174: Kỳ Môn Độn Hình, bảo mệnh tuyệt kỹ2020-07-08 10:42
 • #175: Cha vợ đại chiến, gà bay chó chạy2020-07-08 10:43
 • #176: Núi hoang phó ước, đồng môn gặp gỡ2020-07-08 10:43
 • #177: Trên đỉnh đầu một châm, cương khí phản xung2020-07-08 10:43
 • #178: Nói không giữ lời, trộm gian chơi xấu2020-07-08 10:43
 • #179: Bắt quỷ sinh ý, trăm vạn cất bước2020-07-08 10:43
 • #180: Quỷ Vương cướp cô dâu, khoai lang bỏng tay2020-07-08 10:43
 • #181: Vận mệnh bi thảm, sinh không thể luyến2020-07-08 10:43
 • #182: Tu hú chiếm tổ chim khách, quỷ chiếm thần miếu2020-07-08 10:44
 • #183: Làm theo y chang, thuận buồm xuôi gió2020-07-08 10:44
 • #184: Người giấy thông linh, xem xét thiên xem2020-07-08 10:44
 • #185: Cái khó ló cái khôn, đùa giả làm thật2020-07-08 10:44
 • #186: Bách quỷ nhấc quan tài, thân hãm trùng vây2020-07-08 10:44
 • #187: Tử chi sắp tới, tâm nguyện nho nhỏ2020-07-08 10:44
 • #188: Lưỡng tình tương duyệt, mỹ hảo nhân sinh Liễu Yên một bên ngăn cản những cái kia tiểu quỷ, vừa nói:2020-07-08 10:45
 • #189: Ngu người ngu phúc, ngu ngốc không có2020-07-08 10:45
 • #190: Thiên Cương Phá Quân, uy lực to lớn2020-07-08 10:47
 • #191: Mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở2020-07-08 10:47
 • #192: Quỷ mắt tại trời, Khôi Lỗi đưa tin2020-07-08 10:48
 • #193: Mao Sơn pháp cầu, lên trời xuống đất2020-07-08 10:48
 • #194: Theo đợt trục lãng, không cành có thể theo2020-07-08 10:48
 • #195: Thanh quang phá u, đèn chiếu Minh Hà2020-07-08 10:48
 • #196: Âm Sơn sau núi, vạn kiếp bất phục ta đi, chẳng lẽ Thiên Cương Phá Quân phù ở chỗ này không thể sử dụng?2020-07-08 10:48
 • #197: Tứ Tiền Quỷ Bộ, Nhân Gian quỷ sai2020-07-08 10:48
 • #198: Trung thu Huyết Nguyệt, đại Yêu sắp xuất hiện2020-07-08 10:48
 • #199: Công đức viên mãn, kiếm lớn một cái nghĩ tới đây,2020-07-08 10:49
 • #200: Vạn vật có đạo, kiếm cũng như thế2020-07-08 10:49
 • #201: Âm dương đối trùng, dẫn động Thiên Lôi2020-07-08 10:49
 • #202: Dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng2020-07-08 10:49
 • #203: Mới chết quỷ, ngàn năm Đạo hạnh2020-07-08 10:49
 • #204: Đẩu chuyển tinh di, Thiên Địa huyền cơ2020-07-08 10:49
 • #205: Hồi mã một thương, Huyết Nguyệt ứng nghiệm2020-07-08 10:49
 • #206: Đại bố hỏa luân, lôi điện oanh minh2020-07-08 10:50
 • #207: Côn Lôn kiếm khách, Trích Tâm Quỷ Thủ2020-07-08 10:50
 • #208: Liễu Tuyết tỉnh lại, giống như đã từng quen biết2020-07-08 10:50
 • #209: Nội tức hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma2020-07-08 10:50
 • #210: Không nhớ kiếp trước, chỉ nhớ ân ái2020-07-08 10:50
 • #211: Thông Linh năng lực, cường đại vô song2020-07-08 10:50
 • #212: Cừu gia tới cửa, ba người đồng hành2020-07-08 10:50
 • #213: Ngầm thao tác, lưu ngôn phỉ ngữ2020-07-08 10:51
 • #214: Luận võ đấu pháp, sinh tử chớ luận2020-07-08 10:51
 • #215: Trăm bước phi kiếm, lấy đầu người2020-07-08 10:51
 • #216: Huyết Ảnh Tu La, bất tử bất diệt2020-07-08 10:51
 • #217: Liễu Yên rời đi, sấm sét giữa trời quang2020-07-08 10:51
 • #218: Kiếp nạn xuống tới, sinh tử tạo hóa2020-07-08 10:51
 • #219: Nam Dương khách tới, Côn Lôn tìm căn2020-07-08 10:51
 • #220: Dạ miêu tiến nhà, không có việc thì chẳng đến2020-07-08 10:51
 • #221: Huyết Tự Thông Linh, vật bất tường2020-07-08 10:52
 • #222: Ba đao sáu động, đến nhà tạ tội2020-07-08 10:52
 • #223: Thương hương tiếc ngọc, miễn ở xử phạt2020-07-08 10:52
 • #224: Dưới mặt đất quái vật, lớn mập tiểu tử2020-07-08 10:52
 • #225: Không xương Thái Tuế, xuất quỷ nhập thần2020-07-08 10:52
 • #226: Râu bạc trắng lão đầu, ba thước Người Lùn2020-07-08 10:52
 • #227: Bất hạnh trúng chiêu, phòng hộ vô hiệu2020-07-08 10:52
 • #228: Xuất kỳ bất ý, bắt sống2020-07-08 10:52
 • #229: Ân uy cùng làm, mặt đỏ mặt trắng2020-07-08 10:53
 • #230: Đói ăn bánh vẽ, trông mơ giải khát2020-07-08 10:53
 • #231: Kỳ Môn Độn Giáp, đao binh chi sát2020-07-08 10:53
 • #232: Nhược Thủy chi uyên, Viêm Hỏa chi sơn2020-07-08 10:53
 • #233: Quỷ dị hình ảnh, trong mộng Cung Điện2020-07-08 10:53
 • #234: Thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ2020-07-08 10:53
 • #235: Âm hồn bất tán, lại lần nữa gặp gỡ bất ngờ2020-07-08 10:53
 • #236: Đao quang kiếm ảnh, sát phạt lăng lệ2020-07-08 10:53
 • #237: Tỷ muội trùng phùng, trăm sông đổ về một biển2020-07-08 10:54
 • #238: Quỷ bí thông đạo, Tiên Sơn Thần Cung2020-07-08 10:54
 • #239: Phàm phu tục tử, kẻ tự tiện đi vào chết2020-07-08 10:54
 • #240: Võ công lại cao hơn, cũng sợ dao phay2020-07-08 10:54
 • #241: Thiên băng địa liệt, vực sâu không đáy2020-07-08 10:54
 • #242: Chỉ cần tinh anh, không muốn rác rưởi2020-07-08 10:54
 • #243: Âm binh quá cảnh, xảy ra bất ngờ2020-07-08 10:54
 • #244: Cửu U đại trận, chín tầng chướng ngại2020-07-08 10:54
 • #245: Chung Nam ẩn sĩ, Thuần Dương đệ tử2020-07-08 10:55
 • #246: Đại đạo tiên đồ, bất tử chi thân2020-07-08 10:55
 • #247: Thay đổi nhân sự, giải quyết việc chung2020-07-08 10:55
 • #248: Càn Khôn điên đảo, âm thịnh dương suy2020-07-08 10:55
 • #249: Hạng Trang múa kiếm, ý tại bái công2020-07-08 10:55
 • #250: Sâu trong núi lớn, hoang vu quỷ thôn2020-07-08 10:55
 • #251: Làm quỷ nỗi khổ, làm người chi vui2020-07-08 10:56
 • #252: Tuyệt thế hung khí, quỷ khóc Thần sầu2020-07-08 10:56
 • #253: Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị2020-07-08 10:56
 • #254: Bọ ngựa đấu xe, một mẻ hốt gọn2020-07-08 10:56
 • #255: Thiên Sư pháp ấn, bách quỷ khó gần2020-07-08 10:56
 • #256: Nam Dương khai quốc, khu ma chi bảo2020-07-08 10:57
 • #257: Đốt hương khai đàn, bảy ngày đúc hồn2020-07-08 10:57
 • #258: Thái Tuế gây chuyện, Tà Thần tới cửa2020-07-08 10:57
 • #259: Thái Thượng Tam Thanh, chém yêu trừ tinh2020-07-08 10:57
 • #260: Đại đao trường mâu, cuốc đòn gánh2020-07-08 10:57
 • #261: Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm2020-07-08 10:57
 • #262: Trước sau thất thủ, khí tiết tuổi già khó giữ được2020-07-08 10:57
 • #263: Thiên quân vạn mã, đại chiến sắp đến2020-07-08 10:57
 • #264: Hết biện pháp, chết gần2020-07-08 10:58
 • #265: Thiên quân vạn mã, hồ bằng cẩu hữu2020-07-08 10:58
 • #266: Ngóc đầu trở lại, nhiều kiểu đổi mới2020-07-08 10:58
 • #267: Giết gà dọa khỉ, chém yêu lập uy2020-07-08 10:58
 • #268: Vạn vật có Linh, chúng sinh bình đẳng2020-07-08 10:58
 • #269: Thượng Cổ truyền thừa, vi diệu khác nhau2020-07-08 10:58
 • #270: Sơn thôn mỹ nữ, đặc biệt phong vận2020-07-08 10:59
 • #271: Mệnh hồn đúc thành, đại công cáo thành2020-07-08 10:59
 • #272: Lấy tiểu cho lớn, xe tứ mã cao xe2020-07-08 10:59
 • #273: Đồ Sơn dã nữ, Thanh Khâu chi khách2020-07-08 11:00
 • #274: Quyến rũ chi thuật, giữ nhà bản sự2020-07-08 11:00
 • #275: Không kiềm chế được nỗi lòng, hành vi phóng túng2020-07-08 11:00
 • #276: Bắt giặc bắt vua, Quỷ Vương gặp nạn2020-07-08 11:03
 • #277: Ba trăm hiệp, một kiếm mối thù2020-07-08 11:04
 • #278: Kiếp trước chi mê, bừng tỉnh đại ngộ2020-07-08 11:04
 • #279: Vô Cực chi địa, Thiên Địa chi đan2020-07-08 11:05
 • #280: Một ý nghĩ sai lầm, tai kiếp khó thoát2020-07-08 11:05
 • #281: Yêu ma quỷ quái, gây sóng gió2020-07-08 11:05
 • #282: Trở lại Mao Sơn, sư đồ gặp lại2020-07-08 11:05
 • #283: Minh giới âm soái, Hắc Bạch Vô Thường2020-07-08 11:05
 • #284: Thấy một lần phát tài, thiên hạ thái bình2020-07-08 11:05
 • #285: Mục đích không rõ, hung cát chưa biết2020-07-08 11:05
 • #286: Tam tinh Thất Sát, Phá Quân Tham Lang2020-07-08 11:05
 • #287: Thác nước đầm sâu, kiếm sắt trấn Yêu2020-07-08 11:06
 • #288: Phá Quân dị động, Thiên Lôi giáng lâm2020-07-08 11:07
 • #289: Tam tinh hợp nhất, 5 sen chụm đầu2020-07-08 11:07
 • #290: Kim giáp Thần Tướng, tre già măng mọc2020-07-08 11:08
 • #291: Bóng dáng võ sĩ, quỷ dị trận pháp2020-07-08 11:08
 • #292: Đồng môn gặp gỡ, thanh lý môn hộ2020-07-08 11:08
 • #293: Màn nước sơn động, lông đen quái vật2020-07-08 11:08
 • #294: Tần Hoàng uy nghiêm, bất tử quái vật2020-07-08 11:09
 • #295: Thượng Cổ tinh bàn, vô giới chi bảo2020-07-08 11:09
 • #296: Thái Tuế cứu giúp, bình an xuất thổ2020-07-08 11:11
 • #297: Đẩu chuyển tinh di, quay về vô cực2020-07-08 11:11
 • #298: Số mệnh Luân Hồi, lớn nhất âm mưu2020-07-08 11:11
 • #299: Vô sự ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo chích2020-07-08 11:12
 • #300: U Minh giáo chủ, Địa Tạng Bồ Tát2020-07-08 11:13
 • #301: Vấn đề này, tự mình giải quyết2020-07-08 11:14
 • #302: Ngũ Quỷ một mắt, có thể biết thiện ác2020-07-08 11:14
 • #303: Tiểu thí ngưu đao, dễ như trở bàn tay2020-07-08 11:15
 • #304: Cân xe đại đạo, sinh tử huyền cơ2020-07-08 11:15
 • #305: Vạn năm Ngoan Thạch, dời núi chi lực2020-07-08 11:16
 • #306: Ba đầu dưới đỉnh, lấy sát chứng đạo2020-07-08 11:17
 • #307: Trời sinh Ngoan Thạch, không sợ đao búa2020-07-08 11:17
 • #308: Tinh khí tận tiết, hồn không sở quy2020-07-08 11:17
 • #309: Vạn năm ước hẹn, ngân phiếu khống2020-07-08 11:18
 • #310: Dưới nước sát trận, ám lưu hung dũng2020-07-08 11:19
 • #311: Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt2020-07-08 11:19
 • #312: Du phương hòa thượng, vô tung vô ảnh2020-07-08 11:19
 • #313: Vòng xoáy trung tâm, dễ tiến khó ra2020-07-08 11:20
 • #314: Vũ Vương thủy đạo, công sự dưới đất2020-07-08 11:20
 • #315: Thượng Cổ Yêu thú, Ninja rùa2020-07-08 11:21
 • #316: Rồng sinh chín con, huynh đệ tương tàn2020-07-08 11:22
 • #317: Nòng nọc thiên thư, tránh nước sừng tê2020-07-08 11:22
 • #318: Phật môn chính pháp, đầy bụng từ bi2020-07-08 11:22
 • #319: Vạn pháp tùy duyên, không thể cưỡng cầu2020-07-08 11:22
 • #320: Thất Bảo cà sa, đủ Thần Tiên Phật2020-07-08 11:22
 • #321: Rượu ngon Mỹ Nhân, khói lửa hồng trần2020-07-08 11:22
 • #322: Gặp lại cố nhân, chết mà phong Thần2020-07-08 11:23
 • #323: Chủ đề xxx, lão nhi không nên2020-07-08 11:23
 • #324: Thành Hoàng báo mộng, bắt quỷ hàng Yêu2020-07-08 11:25
 • #325: Tiểu thư phòng ngủ, tư mật vấn đề2020-07-08 11:25
 • #326: Đang hồng nữ tinh, tiểu quỷ phản phệ2020-07-08 11:25
 • #327: Nhất thời hưng khởi, không che đậy miệng2020-07-08 11:26
 • #328: Nháo quỷ Thánh địa, giấu giếm trận pháp2020-07-08 11:26
 • #329: Nữ nhân hung mãnh, từ xưa đến nay2020-07-08 11:28
 • #330: Thượng lưu xã hội, xa hoa truỵ lạc2020-07-08 11:28
 • #331: Tuyệt phẩm yêu nghiệt, già trẻ thông sát2020-07-08 11:28
 • #332: Tái thế gặp lại, hai đời ân oán2020-07-08 11:28
 • #333: Pháp Hải chi kiếp, mệnh phạm thủy tai2020-07-08 11:29
 • #334: Ác linh hung mãnh, dễ thả khó thu2020-07-08 11:29
 • #335: Đối phó bát phụ, cần dùng mãng phu2020-07-08 11:30
 • #336: Nhìn ra phá thiên cơ, án binh bất động2020-07-08 11:30
 • #337: Đưa ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm2020-07-08 11:31
 • #338: Tự làm tự chịu, tự chui đầu vào lưới2020-07-08 11:31
 • #339: Khai đàn cách làm, cưỡng ép phá cục2020-07-08 11:33
 • #340: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời2020-07-08 11:33
 • #341: Nam Dương tà thuật, Ngũ Quỷ hàng đầu2020-07-08 11:34
 • #342: Ngũ Quỷ mê tâm, pháp thuật thôi miên2020-07-08 11:35
 • #343: Ngũ Quỷ oán linh, thâm căn cố đế2020-07-08 11:35
 • #344: Địa Ngục vắng vẻ, Ma tại Nhân Gian2020-07-08 11:35
 • #345: Kỳ môn khốn cục, đóng cửa đánh chó2020-07-08 11:35
 • #346: Quỷ bà hung mãnh, tổn binh hao tướng2020-07-08 11:36
 • #347: Bát phụ trước mắt, sư công không đến2020-07-08 11:36
 • #348: Thái Tuế cắt thịt, Hồ nữ chữa thương2020-07-08 11:36
 • #349: Khuy thiên bảo kính, 3 ảnh người2020-07-08 11:37
 • #350: Liệu địch tiên cơ, hoàn mỹ phối hợp2020-07-08 11:37
 • #351: Tướng quân thần miếu, Thông Linh đồng tử2020-07-08 11:37
 • #352: Lão Quỷ chiếm miếu, có huyền cơ khác2020-07-08 11:38
 • #353: Thiếu niên chuyện xấu, lấy Hồ mãnh tướng2020-07-08 11:39
 • #354: Hạn hán đã lâu mưa lành, tha hương bạn cố tri2020-07-08 11:39
 • #355: Kính chiếu yêu dưới, nhao nhao hiện hình2020-07-08 11:39
 • #356: Thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ2020-07-08 11:40
 • #357: Khắc chủ hung khí, Tân Đình Hầu đao2020-07-08 11:41
 • #358: Nam Dương đấu pháp, phụng thiên hành đạo2020-07-08 11:41
 • #359: Trà lâu mật đàm, định ngày hẹn đối thủ2020-07-08 11:42
 • #360: Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, dùng tình sâu vô cùng2020-07-08 11:42
 • #361: Lấy mình ngắn, tấn công địch dài2020-07-08 11:43
 • #362: Nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề2020-07-08 11:43
 • #363: Được một tấc lại muốn tiến một thước, ngay tại chỗ lên giá2020-07-08 11:44
 • #364: Treo thưởng đấu pháp, bốn phía sát cơ2020-07-08 11:44
 • #365: Hưu Sinh Thương Đỗ, Cảnh Tử Kinh Khai2020-07-08 11:44
 • #366: Trọng thưởng dưới, tất có dũng phu2020-07-08 11:44
 • #367: Xích Nguyên ra khỏi vỏ, phi kiếm trảm hung2020-07-08 11:46
 • #368: Ba hồn không được đầy đủ, vĩnh viễn đọa lạc vào Địa Ngục2020-07-08 11:46
 • #369: Không môn không phái, ẩn thế cao nhân2020-07-08 11:46
 • #370: Đệ nhất Thuật sĩ, Mãn Thanh tiền bối2020-07-08 11:46
 • #371: Buông xuống khởi động máy, nghe tin bất ngờ biến cố2020-07-08 11:47
 • #372: Không che không ngại, không thích hợp thiếu nhi2020-07-08 11:47
 • #373: Dạ tập Ni Am, ăn miếng trả miếng2020-07-08 11:47
 • #374: Cố nhân gặp lại, cuối cùng thành người lạ2020-07-08 11:47
 • #375: Sĩ biệt tam nhật, thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi2020-07-08 11:48
 • #376: Phi kiếm lăng lệ, thần hồn câu diệt2020-07-08 11:48
 • #377: Trục xuất môn tường, ân đoạn nghĩa tuyệt2020-07-08 11:50
 • #378: Sớm chiều tương đối, da thịt ra mắt2020-07-08 11:51
 • #379: Đã sớm chuẩn bị, tự chui đầu vào lưới2020-07-08 11:52
 • #380: Nộ Mục Kim Cương, hàng Yêu Phục Ma2020-07-08 11:53
 • #381: Ngàn người chỉ trỏ, oan không thấu2020-07-08 11:53
 • #382: Mưa gió đại đến, nước tràn đầy kim sơn2020-07-08 11:56
 • #383: Đại bố nghi binh, giương đông kích tây2020-07-08 11:58
 • #384: Sinh tử ác chiến, lưỡng bại câu thương2020-07-08 11:59
 • #385: Gặp phải quái thai, thúc thủ vô sách2020-07-08 11:59
 • #386: Lòng từ bi, nhìn rõ mọi việc2020-07-08 12:02
 • #387: Trèo núi phủ dày đất, bay thạch hất bụi2020-07-08 12:02
 • #388: Âm dương cộng tế, tu hành đại đạo2020-07-08 12:02
 • #389: Mộ địa ước hẹn, phía sau có người2020-07-08 12:03
 • #390: Hắc Bạch Vô Thường, Hồng Bạch La Sát2020-07-08 12:03
 • #391: Phật quang phủ thân, đao thương bất nhập2020-07-08 12:03
 • #392: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu2020-07-08 12:05
 • #393: Khánh phụ bất tử, lỗ khó không đã2020-07-08 12:05
 • #394: Thanh Mộc Xuyên Trung, tìm kiếm Thổ Tinh2020-07-08 12:06
 • #395: Mượn gió bẻ măng, thuận dòng đi thuyền2020-07-08 12:06
 • #396: Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do2020-07-08 12:06
 • #397: Ngay tại chỗ Yêu quái, Sơn chủ cầm thú2020-07-08 12:07
 • #398: Thượng Cổ Ma Thần, tái hiện Nhân Gian2020-07-08 12:07
 • #399: Thanh lý môn hộ, chắp cánh khó thoát2020-07-08 12:09
 • #400: Đồng môn ân oán, hôm nay kết thúc2020-07-08 12:10
 • #401: Kỳ cục thôi diễn, điềm đại hung2020-07-08 12:10
 • #402: Không khẩu Bạch Nha, giả thần giả quỷ2020-07-08 12:11
 • #403: Giang hồ đồng đạo, thủ hạ lưu tình2020-07-08 12:11
 • #404: Đạo môn Tông Sư, khai tông lập phái2020-07-08 12:12
 • #405: Quần ma vây núi, ngàn dặm hồi viện2020-07-08 12:12
 • #406: Lấy cái chết tuẫn đạo, sát nhân thành nhân2020-07-08 12:12
 • #407: Ở trong chứa Tứ Tượng, ngoại ứng Ngũ Hành2020-07-08 12:13
 • #408: Cao nhân phương nào, hô phong hoán vũ2020-07-08 12:14
 • #409: Thiết Khẩu Kim Nha, thần toán chi thuật2020-07-08 12:14
 • #410: Phụng mệnh truy bắt, thanh lý môn hộ2020-07-08 12:16
 • #411: Thái Ất Thần Số, ôm cây đợi thỏ2020-07-08 12:16
 • #412: Nửa đường chặn đánh, giết người diệt khẩu2020-07-08 12:17
 • #413: Cửu U Nghiệp Hỏa, đến từ Địa Ngục2020-07-08 12:18
 • #414: Âm Sơn sau núi, phong Ma cổ trận2020-07-08 12:19
 • #415: Thâm sơn nữ quỷ, tự chui đầu vào lưới2020-07-08 12:21
 • #416: Dưỡng thi chỗ, Thi Ma hang ổ2020-07-08 12:21
 • #417: Sơn cốc hố trời, sát sinh hiến tế2020-07-08 12:21
 • #418: Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma2020-07-08 12:22
 • #419: Người không thấy gió, Quỷ không kiến giải2020-07-08 12:22
 • #420: Chủ tớ quyết liệt, vợ chồng bất hoà2020-07-08 12:23
 • #421: Ma tùy tâm sinh, càng ngày càng loạn2020-07-08 12:23
 • #422: Dị Hình trận đồ, lập địa thành ma2020-07-08 12:24
 • #423: Tiếp dẫn Thiên Lôi, oanh kích sơn cốc2020-07-08 12:24
 • #424: Thiết Khẩu thần toán, Đông suối Thiên Cơ2020-07-08 12:24
 • #425: Chưa chết chi Quỷ, người đã chết2020-07-08 12:25
 • #426: Nông phu cùng Xà, lấy oán trả ơn2020-07-08 12:26
 • #427: Lấy đạo của người, trả lại cho người2020-07-08 12:26

Related posts

Huyền Học Thiên Sư Lại Vào Nghề Chỉ Nam

THUYS♥️

Nhân Gian Thí Luyện Trò Chơi

THUYS♥️

Cực Phẩm Nam Thần [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Xem Mệnh [ Cổ Xuyên Kim ]

THUYS♥️

Chúc Ngủ Ngon, Cô Vợ Tử Thần

THUYS♥️

Ác Linh Quốc Độ

TiKay

Leave a Reply