Huyền Huyễn

Ngã Tòng Phàm Gian Lai

Ngã Tòng Phàm Gian Lai

Ta Từ Thế Gian Đến , đến đó tìm kiếm trường sinh.

txt: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Tưởng Kiến Giang Nam
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x