Đồng Nhân

Ngao Du Tiên Võ

Ngao Du Tiên Võ

Từng bước một ở võ hiệp thế giới tiên hiệp qua lại, truy tìm con đường siêu thoát.

Các MAP đi qua: Xạ Điêu – Thiếu Niên Trương Tam Phong – Thiên Hạ Đệ Nhất – Lục Tiểu Phượng – Đại Đường Song Long…

♦ Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, Hỏa Tinh Châu…

txt: metruyencv.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thiên Chân Đích Thụ Đồng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Núi Chung Nam2023-12-31 09:48
 • #2: Chương 2: Kim Quan Ngọc Tỏa2023-12-31 09:49
 • #3: Chương 3: Hoa Sơn luận kiếm2023-12-31 09:49
 • #4: Chương 4: Ngũ tuyệt tụ hội2023-12-31 09:49
 • #5: Chương 5: Bốn tuyệt kích đấu2023-12-31 09:49
 • #6: Chương 6: Vương Trùng Dương ra tay2023-12-31 09:49
 • #7: Chương 7: Tiên thiên oai2023-12-31 09:49
 • #8: Chương 8: Đệ nhất thiên hạ2023-12-31 09:49
 • #9: Chương 9: Vô duyên Nhất Dương Chỉ2023-12-31 09:49
 • #10: Chương 10: Giết đến tận cửa2023-12-31 09:49
 • #11: Chương 11: Phá Cáp Mô Công2023-12-31 09:50
 • #12: Chương 12: Bá Thông bị lừa2023-12-31 09:50
 • #13: Chương 13: Xé bỏ kinh thư2023-12-31 09:50
 • #14: Chương 14: Hắc Kiếm Cuồng Đồ2023-12-31 09:50
 • #15: Chương 15: Trong rừng loạn chiến2023-12-31 09:50
 • #16: Chương 16: Nhất Kiếm Vô Huyết2023-12-31 09:50
 • #17: Chương 17: Bái phỏng Cổ Mộ2023-12-31 09:50
 • #18: Chương 18: Cổ Mộ khai phái2023-12-31 09:50
 • #19: Chương 19: Đi tới Phần Châu2023-12-31 09:50
 • #20: Chương 20: Võ đài2023-12-31 09:50
 • #21: Chương 21: Sơn trại giao đấu trên2023-12-31 09:50
 • #22: Chương 22: Sơn trại giao đấu dưới2023-12-31 09:51
 • #23: Chương 23: Hậu chiêu2023-12-31 09:51
 • #24: Chương 24: Khuất phục2023-12-31 09:51
 • #25: Chương 25: Ám dạ biến cố2023-12-31 09:51
 • #26: Chương 26: Đêm khuya ác đấu2023-12-31 09:51
 • #27: Chương 27: Chiến đấu lắng lại2023-12-31 09:51
 • #28: Chương 28: Lần đầu gặp gỡ Dương Khang2023-12-31 09:51
 • #29: Chương 29: Chỉ điểm Dương Khang2023-12-31 09:51
 • #30: Chương 30: Công lực tinh tiến2023-12-31 09:52
 • #31: Chương 31: Lý Thu Thủy tự chân dung2023-12-31 09:52
 • #32: Chương 32: Đảo Đào Hoa2023-12-31 09:52
 • #33: Chương 33: Thái Cực đấu Lạc Anh2023-12-31 09:52
 • #34: Chương 34: Kinh hỉ cùng kinh ngạc2023-12-31 09:52
 • #35: Chương 35: Đảo Đào Hoa đại trận2023-12-31 09:52
 • #36: Chương 36: Tiểu Hoàng Dung2023-12-31 09:52
 • #37: Chương 37: Chu Bá Thông2023-12-31 09:52
 • #38: Chương 38: Nói tỉ mỉ Tiêu Dao2023-12-31 09:52
 • #39: Chương 39: Khuyên bảo2023-12-31 09:52
 • #40: Chương 40: Đi tới đại mạc2023-12-31 09:52
 • #41: Chương 41: Một mũi tên hạ hai chim2023-12-31 09:53
 • #42: Chương 42: Đại sư huynh hiện thân2023-12-31 09:53
 • #43: Chương 43: Thần kiếm2023-12-31 09:53
 • #44: Chương 44: Yến Sơn phái Yến Thành2023-12-31 09:53
 • #45: Chương 45: Hoa Sơn bạn cũ2023-12-31 09:53
 • #46: Chương 46: Ác chiến Yến Thành2023-12-31 09:53
 • #47: Chương 47: Tha cho ngươi một mạng2023-12-31 09:53
 • #48: Chương 48: Dương Khang lựa chọn2023-12-31 09:53
 • #49: Chương 49: Vương phủ tiệc rượu2023-12-31 09:53
 • #50: Chương 50: Bị trút Thẩm Thành Bình2023-12-31 09:53
 • #51: Chương 51: Hoàn toàn mới võ học2023-12-31 09:53
 • #52: Chương 52: Về Toàn Chân2023-12-31 09:54
 • #53: Chương 53: Toàn Chân tĩnh tu2023-12-31 09:54
 • #54: Chương 54: Nước Kim dị động2023-12-31 09:54
 • #55: Chương 55: Đêm thăm quân doanh2023-12-31 09:54
 • #56: Chương 56: Quân doanh ác chiến2023-12-31 09:54
 • #57: Chương 57: Bí thuật2023-12-31 09:54
 • #58: Chương 58: Ý nghĩ2023-12-31 09:54
 • #59: Chương 59: Thoát thân2023-12-31 09:54
 • #60: Chương 60: Bụi bậm lắng xuống2023-12-31 09:54
 • #61: Chương 61: Kiều gia2023-12-31 09:54
 • #62: Chương 62: Khúc Xà thần hiệu quả2023-12-31 09:54
 • #63: Chương 63: Thần điêu hiện thân2023-12-31 09:55
 • #64: Chương 64: Độc Cô ngôi mộ2023-12-31 09:55
 • #65: Chương 65: Đánh nhau thần điêu2023-12-31 09:55
 • #66: Chương 66: Hoàng Dược Sư hiện thân2023-12-31 09:55
 • #67: Chương 67: Kỳ Môn Huyễn kiếm thuật2023-12-31 09:55
 • #68: Chương 68: Sắp lên phía bắc2023-12-31 09:55
 • #69: Chương 69: Hoàn Nhan Tư Dịch2023-12-31 09:55
 • #70: Chương 70: Luận võ thăm dò2023-12-31 09:55
 • #71: Chương 71: Giận dữ rời sân2023-12-31 09:55
 • #72: Chương 72: Yến trong vương phủ2023-12-31 09:55
 • #73: Chương 73: Tiên Thiên Vô Hình Khí kiếm chỉ2023-12-31 09:55
 • #74: Chương 74: Lại tới thảo nguyên2023-12-31 09:55
 • #75: Chương 75: Lều lớn bên trong2023-12-31 09:56
 • #76: Chương 76: Thẩm Thành Bình dự định2023-12-31 09:56
 • #77: Chương 77: Động một cái liền bùng nổ2023-12-31 09:56
 • #78: Chương 78: Dạ tập (đột kích ban đêm) vương trướng2023-12-31 09:56
 • #79: Chương 79: Phản tập2023-12-31 09:56
 • #80: Chương 80: Trong bộ lạc2023-12-31 09:56
 • #81: Chương 81: Lửa ngập nơi đóng quân2023-12-31 09:56
 • #82: Chương 82: Cứu ra Hoa Tranh2023-12-31 09:56
 • #83: Chương 83: Lưu vong bất ngờ2023-12-31 09:56
 • #84: Chương 84: Sinh tử phá vòng vây2023-12-31 09:56
 • #85: Chương 85: Hi Nhân hi sinh2023-12-31 09:57
 • #86: Chương 86: Nội dung vở kịch bắt đầu2023-12-31 09:57
 • #87: Chương 87: Nịnh hót2023-12-31 09:57
 • #88: Chương 88: Đem chính mình bán Lương Tử Ông2023-12-31 09:57
 • #89: Chương 89: Hoa viên2023-12-31 09:57
 • #90: Chương 90: Chỉ giáo2023-12-31 09:57
 • #91: Chương 91: Linh Xà quyền2023-12-31 09:57
 • #92: Chương 92: Đôi mắt đẹp sinh hoa2023-12-31 09:57
 • #93: Chương 93: Người tuyết2023-12-31 09:57
 • #94: Chương 94: Bắt đầu2023-12-31 09:57
 • #95: Chương 95: Luận võ2023-12-31 09:57
 • #96: Chương 96: Quách Tĩnh nhúng tay2023-12-31 09:58
 • #97: Chương 97: Phòng ngừa không được2023-12-31 09:58
 • #98: Chương 98: Gặp lại2023-12-31 09:58
 • #99: Chương 99: Loạn2023-12-31 09:58
 • #100: Chương 100: Dương Thiết Tâm nhất định phải chết2023-12-31 09:58
 • #101: Chương 101: Hôn ước2023-12-31 09:58
 • #102: Chương 102: Bao vây quy hải2023-12-31 09:58
 • #103: Chương 103: Lô hỏa thuần thanh2023-12-31 09:58
 • #104: Chương 104: Quang minh lẫm liệt2023-12-31 09:58
 • #105: Chương 105: Trùng Dương cố địch2023-12-31 09:58
 • #106: Chương 106: Quyết đấu sinh tử2023-12-31 09:58
 • #107: Chương 107: Bàn giao2023-12-31 09:59
 • #108: Chương 108: Nguy cơ linh cảm2023-12-31 09:59
 • #109: Chương 109: Lôi đình chém giết2023-12-31 09:59
 • #110: Chương 110: Không phải oan gia không tụ đầu2023-12-31 09:59
 • #111: Chương 111: Đường dài kích đấu2023-12-31 09:59
 • #112: Chương 112: Kiếm đấu Âu Dương Phong2023-12-31 09:59
 • #113: Chương 113: Thoát thân2023-12-31 09:59
 • #114: Chương 114: Muốn ăn cơm động thủ trước2023-12-31 09:59
 • #115: Chương 115: Nhân vật chính cơm không phải mời không2023-12-31 09:59
 • #116: Chương 117: Đáp ứng2023-12-31 09:59
 • #117: Chương 118: Thái hồ cất cao giọng hát2023-12-31 10:00
 • #118: Chương 119: Tây Độc tới chơi2023-12-31 10:00
 • #119: Chương 120: Tái chiến Tây Độc trên2023-12-31 10:00
 • #120: Chương 121: Tái chiến Tây Độc dưới2023-12-31 10:00
 • #121: Chương 122: Có đoạt được tội2023-12-31 10:00
 • #122: Chương 123: Như vậy Long Nữ2023-12-31 10:00
 • #123: Chương 124: Tràn đầy tự tin tiểu Hoàng Dung2023-12-31 10:00
 • #124: Chương 125: Mạc Sầu mang thai?2023-12-31 10:00
 • #125: Chương 126: Tái ngộ Quách Tĩnh2023-12-31 10:00
 • #126: Chương 127: Yên Vũ lâu luận võ2023-12-31 10:00
 • #127: Chương 128: Bái đường2023-12-31 10:00
 • #128: Chương 129: Chữa thương2023-12-31 10:01
 • #129: Chương 130: Công thành phương pháp2023-12-31 10:01
 • #130: Chương 131: Bố cục2023-12-31 10:01
 • #131: Chương 132: Trù bị2023-12-31 10:01
 • #132: Chương 133: Theo dự liệu ám sát2023-12-31 10:01
 • #133: Chương 134: Đường dài giao chiến2023-12-31 10:01
 • #134: Chương 135: Hoàng cung mật thất2023-12-31 10:01
 • #135: Chương 136: Chung vào mật thất2023-12-31 10:01
 • #136: Chương 137: Khốn2023-12-31 10:01
 • #137: Chương 138: Giao thủ lần nữa2023-12-31 10:01
 • #138: Chương 139: Càng tiến vào một tầng Độc Cô Cửu Kiếm2023-12-31 10:01
 • #139: Chương 140: Bị mổ vào mắt2023-12-31 10:02
 • #140: Chương 141: Thu hoạch2023-12-31 10:02
 • #141: Chương 142: Cuồng Đồ2023-12-31 10:02
 • #142: Chương 143: Tái chiến Yến Thành2023-12-31 10:02
 • #143: Chương 144: Tái chiến Yến Thành dưới2023-12-31 10:02
 • #144: Chương 145: Thuấn sát2023-12-31 10:02
 • #145: Chương 146: Sẽ tới2023-12-31 10:02
 • #146: Chương 147: Ngọc Hoàng đỉnh trên2023-12-31 10:02
 • #147: Chương 148: Chung kết2023-12-31 10:02
 • #148: Chương 1: Bái thiếp2023-12-31 10:02
 • #149: Chương 2: Thanh minh phá Ngũ Hổ2023-12-31 10:02
 • #150: Chương 3: Về nhà2023-12-31 10:03
 • #151: Chương 4: Việc kết hôn2023-12-31 10:03
 • #152: Chương 5: Tố Vấn2023-12-31 10:03
 • #153: Chương 6: Trùng hợp cứu người2023-12-31 10:03
 • #154: Chương 7: Đồng hương2023-12-31 10:03
 • #155: Chương 8: Phiền toái lớn2023-12-31 10:03
 • #156: Chương 9: Mồi nhử2023-12-31 10:03
 • #157: Chương 10: Yêu thuật2023-12-31 10:03
 • #158: Chương 11: Sợ quá chạy đi cùng lần theo2023-12-31 10:03
 • #159: Chương 12: Thoát thân cùng đến2023-12-31 10:03
 • #160: Chương 13: Hội minh mở ra2023-12-31 10:03
 • #161: Chương 14: Chặt đứt rắn khổng lồ2023-12-31 10:04
 • #162: Chương 15: Dịch Thiên Hành2023-12-31 10:04
 • #163: Chương 16: Giao thủ Dịch Thiên Hành2023-12-31 10:04
 • #164: Chương 17: Đêm khuya mật mưu2023-12-31 10:04
 • #165: Chương 18: Dự định2023-12-31 10:04
 • #166: Chương 19: Thất Thương kiến công2023-12-31 10:04
 • #167: Chương 20: Chung thấy Nhạc Phi2023-12-31 10:04
 • #168: Chương 21: Quy trang2023-12-31 10:04
 • #169: Chương 22: Khuyên bảo2023-12-31 10:04
 • #170: Chương 23: Thấy Tố Vấn2023-12-31 10:04
 • #171: Chương 24: Truyền công2023-12-31 10:04
 • #172: Chương 25: Chuẩn bị lên Thiếu Lâm2023-12-31 10:05
 • #173: Chương 26: Tới cửa2023-12-31 10:05
 • #174: Chương 27: Một lời không hợp2023-12-31 10:05
 • #175: Chương 28: Thiếu Lâm Tự trước2023-12-31 10:05
 • #176: Chương 29: La Hán Trận2023-12-31 10:05
 • #177: Chương 30: Phá La Hán Trận, bại phương trượng2023-12-31 10:05
 • #178: Chương 31: Trương Quân Bảo hiện thân2023-12-31 10:05
 • #179: Chương 32: Đệ nhất thiên hạ sát thủ2023-12-31 10:05
 • #180: Chương 33: Bằng hữu cùng kẻ địch2023-12-31 10:05
 • #181: Chương 34: Bình tĩnh2023-12-31 10:05
 • #182: Chương 35: Đi tới đại mạc2023-12-31 10:06
 • #183: Chương 36: Người Trung nguyên đều như thế có tiền à2023-12-31 10:06
 • #184: Chương 37: Dạy ta luyện võ2023-12-31 10:06
 • #185: Chương 38: Lốc xoáy2023-12-31 10:06
 • #186: Chương 39: Tán gẫu2023-12-31 10:06
 • #187: Chương 40: Về Trung Nguyên2023-12-31 10:06
 • #188: Chương 41: Đột nhiên ra tay2023-12-31 10:06
 • #189: Chương 42: Xem ra các vị đối với ta Danh Kiếm sơn trang rất bất mãn a2023-12-31 10:06
 • #190: Chương 43: Chờ đợi2023-12-31 10:06
 • #191: Chương 44: Năm bảo thêm Âm Dương2023-12-31 10:06
 • #192: Chương 45: Kinh hỉ2023-12-31 10:06
 • #193: Chương 46: Tiêu Dao vương tương lai2023-12-31 10:07
 • #194: Chương 47: Trên đường đi gặp2023-12-31 10:07
 • #195: Chương 48: Lâm trận ngộ kiếm2023-12-31 10:07
 • #196: Chương 49: Lưỡng bại câu thương2023-12-31 10:07
 • #197: Chương 50: Trương Quân Bảo tới cửa2023-12-31 10:07
 • #198: Chương 51: Chỉ chứng2023-12-31 10:07
 • #199: Chương 52: Nhẫn tâm2023-12-31 10:07
 • #200: Chương 53: Hai độ giao thủ2023-12-31 10:07
 • #201: Chương 54: Du Lâm An2023-12-31 10:07
 • #202: Chương 55: Hàng nhái2023-12-31 10:07
 • #203: Chương 56: Vô thượng Kiếm đạo2023-12-31 10:07
 • #204: Chương 57: Tâm nhanh2023-12-31 10:08
 • #205: Chương 58: Hào hiệp2023-12-31 10:08
 • #206: Chương 59: Lần thứ nhất hành động2023-12-31 10:08
 • #207: Chương 60: Kinh sợ2023-12-31 10:08
 • #208: Chương 61: Địch Tam Nương2023-12-31 10:08
 • #209: Chương 62: Kỳ độc2023-12-31 10:08
 • #210: Chương 63: Giải độc2023-12-31 10:08
 • #211: Chương 64: Ngũ Hành chỉ lực2023-12-31 10:08
 • #212: Chương 65: Cường nỏ2023-12-31 10:08
 • #213: Chương 66: Báo thù2023-12-31 10:08
 • #214: Chương 67: Kế hoạch2023-12-31 10:08
 • #215: Chương 68: Một chiêu2023-12-31 10:08
 • #216: Chương 69: Lững thững sân vắng2023-12-31 10:09
 • #217: Chương 70: Bổ sung lẫn nhau2023-12-31 10:09
 • #218: Chương 71: Bên đường kỳ tập2023-12-31 10:09
 • #219: Chương 72: Mục tiêu thứ hai2023-12-31 10:09
 • #220: Chương 73: Rời đi2023-12-31 10:09
 • #221: Chương 1: Ám sát2023-12-31 10:09
 • #222: Chương 2: Vị đại nhân này muốn nói thế nào2023-12-31 10:09
 • #223: Chương 3: Xem ai chơi được ai2023-12-31 10:09
 • #224: Chương 4: Tư Không Trích Tinh2023-12-31 10:09
 • #225: Chương 5: Thiết kế2023-12-31 10:10
 • #226: Chương 6: Cầu trường sinh2023-12-31 10:10
 • #227: Chương 7: Hoành đao đoạt ái2023-12-31 10:10
 • #228: Chương 8: Phùng Tố Trinh2023-12-31 10:10
 • #229: Chương 9: Chọn rể bắt đầu2023-12-31 10:10
 • #230: Chương 10: Thắng liên tiếp hai trận2023-12-31 10:10
 • #231: Chương 11: Thủ thắng2023-12-31 10:10
 • #232: Chương 12: Mãng phu2023-12-31 10:10
 • #233: Chương 13: Linh cảm2023-12-31 10:10
 • #234: Chương 14: Đón dâu2023-12-31 10:11
 • #235: Chương 15: Hôn đêm biến cố2023-12-31 10:11
 • #236: Chương 16: Biến hóa2023-12-31 10:11
 • #237: Chương 17: Lâu đài trên không2023-12-31 10:11
 • #238: Chương 18: To lớn nhất chướng ngại vật2023-12-31 10:11
 • #239: Chương 19: Mưa gió nổi lên2023-12-31 10:11
 • #240: Chương 20: Phức tạp cục diện2023-12-31 10:11
 • #241: Chương 21: Chuyển Luân Vương kết thúc2023-12-31 10:11
 • #242: Chương 22: Thương thuật cao thủ2023-12-31 10:11
 • #243: Chương 23: Tránh né2023-12-31 10:11
 • #244: Chương 24: Phát hiện2023-12-31 10:11
 • #245: Chương 25: Thiết Giáp môn2023-12-31 10:12
 • #246: Chương 26: Trắng trợn2023-12-31 10:12
 • #247: Chương 27: Thất vọng2023-12-31 10:12
 • #248: Chương 28: Phát hiện2023-12-31 10:12
 • #249: Chương 29: Vây công2023-12-31 10:12
 • #250: Chương 30: Như Ma thần2023-12-31 10:12
 • #251: Chương 31: Giang Nam Tổng bộ đầu2023-12-31 10:12
 • #252: Chương 32: Thiết Thủ Đoàn2023-12-31 10:12
 • #253: Chương 33: Thiên lao2023-12-31 10:12
 • #254: Chương 34: Giao thủ Cổ Tam Thông2023-12-31 10:12
 • #255: Chương 35: Điều kiện trao đổi2023-12-31 10:12
 • #256: Chương 36: Đáp ứng2023-12-31 10:12
 • #257: Chương 37: Xuôi nam2023-12-31 10:13
 • #258: Chương 38: Thiết Phi Hoa2023-12-31 10:13
 • #259: Chương 39: Giao thủ Thiết Thủ Đoàn2023-12-31 10:13
 • #260: Chương 40: Định liệu trước2023-12-31 10:13
 • #261: Chương 41: Tiếp tục xuôi nam2023-12-31 10:13
 • #262: Chương 42: Lẻn vào2023-12-31 10:13
 • #263: Chương 43: Hoài nghi2023-12-31 10:13
 • #264: Chương 44: Cảnh giới áp chế2023-12-31 10:13
 • #265: Chương 45: Chết chắc rồi2023-12-31 10:13
 • #266: Chương 46: Chờ đợi đã lâu2023-12-31 10:13
 • #267: Chương 47: Bất ngờ xuất hiện cao thủ2023-12-31 10:14
 • #268: Chương 48: Đối thủ2023-12-31 10:14
 • #269: Chương 49: Khanh nhi tử khanh bay lên2023-12-31 10:14
 • #270: Chương 50: Tiên hiệp kiếm pháp2023-12-31 10:14
 • #271: Chương 51: Dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào2023-12-31 10:14
 • #272: Chương 52: Bắt được Tiên hiệp kiếm pháp2023-12-31 10:14
 • #273: Chương 53: Điều kiện2023-12-31 10:14
 • #274: Chương 54: Thức thứ chín Tiên hiệp kiếm pháp2023-12-31 10:14
 • #275: Chương 55: Đuổi bắt2023-12-31 10:14
 • #276: Chương 56: Hộ tống thuế bạc2023-12-31 10:14
 • #277: Chương 57: Đáng giá mạo hiểm2023-12-31 10:14
 • #278: Chương 58: Chim sẻ ở đằng sau2023-12-31 10:15
 • #279: Chương 59: Yến Cuồng Đồ chặn đường2023-12-31 10:15
 • #280: Chương 60: Cuồng đồ tuyệt kỹ2023-12-31 10:15
 • #281: Chương 61: Chung quy kinh thành2023-12-31 10:15
 • #282: Chương 62: Của cải2023-12-31 10:15
 • #283: Chương 63: Vương phủ hỗn chiến2023-12-31 10:15
 • #284: Chương 64: An Vân Sơn hiện thân2023-12-31 10:15
 • #285: Chương 65: Điều nhiệm2023-12-31 10:15
 • #286: Chương 66: Diệp Cô Thành cùng Đường Môn hội nghị2023-12-31 10:15
 • #287: Chương 67: Không phải hối hận2023-12-31 10:15
 • #288: Chương 68: Quan Ngự Thiên2023-12-31 10:15
 • #289: Chương 69: Đêm khuya ngẫu nhiên gặp2023-12-31 10:16
 • #290: Chương 70: Công Tôn Lan2023-12-31 10:16
 • #291: Chương 71: Quyết đấu ngày2023-12-31 10:16
 • #292: Chương 72: Kiếm ý tranh đấu2023-12-31 10:16
 • #293: Chương 73: Nhất Kiếm Kinh Thế2023-12-31 10:16
 • #294: Chương 74: Đại án2023-12-31 10:16
 • #295: Chương 75: Gặp lại Công Tôn Lan2023-12-31 10:16
 • #296: Chương 76: Đánh nhầm rồi chủ ý2023-12-31 10:16
 • #297: Chương 77: Dịch thủy thứ tần2023-12-31 10:16
 • #298: Chương 78: Tâm niệm không thuần2023-12-31 10:16
 • #299: Chương 79: Hoắc Hưu2023-12-31 10:17
 • #300: Chương 80: Chú Kiếm thành2023-12-31 10:17
 • #301: Chương 81: Cầu thân2023-12-31 10:17
 • #302: Chương 82: Đúc ao kiếm bên2023-12-31 10:17
 • #303: Chương 83: Giả Lăng Sương kiếm2023-12-31 10:17
 • #304: Chương 84: Lăng Sương kiếm chủ nhân2023-12-31 10:17
 • #305: Chương 85: Quy phủ2023-12-31 10:17
 • #306: Chương 86: Sơn Hải quan trên2023-12-31 10:17
 • #307: Chương 87: Phải bị tội gì2023-12-31 10:17
 • #308: Chương 88: Thị vệ cùng giúp đỡ2023-12-31 10:17
 • #309: Chương 89: Đánh nhau Võ Đang2023-12-31 10:17
 • #310: Chương 90: Gieo vạ2023-12-31 10:17
 • #311: Chương 91: Chu Công hoảng sợ nhắn lại nhật, Vương Mãng khiêm cung chưa soán lúc2023-12-31 10:18
 • #312: Chương 92: Gặp lại Quan Ngự Thiên2023-12-31 10:18
 • #313: Chương 93: Có như thế làm cha sao?2023-12-31 10:18
 • #314: Chương 1: Thành Dương Châu ở ngoài2023-12-31 10:18
 • #315: Chương 2: Trong cốc tu luyện2023-12-31 10:18
 • #316: Chương 3: Để Tĩnh Trai truyền nhân làm hầu gái2023-12-31 10:18
 • #317: Chương 4: Hỗn Nguyên Như Ý2023-12-31 10:18
 • #318: Chương 5: Động tác2023-12-31 10:18
 • #319: Chương 6: Thần kỳ phụ thuộc năng lực2023-12-31 10:18
 • #320: Chương 7: Vệ Trinh Trinh2023-12-31 10:18
 • #321: Chương 8: Tống Lỗ2023-12-31 10:18
 • #322: Chương 9: Thanh lý2023-12-31 10:18
 • #323: Chương 10: Chuẩn bị2023-12-31 10:19
 • #324: Chương 11: Tuyên bố2023-12-31 10:19
 • #325: Chương 12: Hoành tài2023-12-31 10:19
 • #326: Chương 13: Hoa lan2023-12-31 10:19
 • #327: Chương 14: Chuyện làm ăn2023-12-31 10:19
 • #328: Chương 15: Đơn Mỹ Tiên2023-12-31 10:19
 • #329: Chương 16: Sư điệt nữ2023-12-31 10:19
 • #330: Chương 17: Tuỳ tùng2023-12-31 10:19
 • #331: Chương 18: Cứu mỹ nhân2023-12-31 10:19
 • #332: Chương 19: Lưu lại một chút lễ vật2023-12-31 10:19
 • #333: Chương 20: Uy hiếp2023-12-31 10:20
 • #334: Chương 21: Ở trên Đông Minh hào2023-12-31 10:20
 • #335: Chương 22: Không muốn giấu bệnh sợ thầy a2023-12-31 10:20
 • #336: Chương 23: Thành giao2023-12-31 10:20
 • #337: Chương 24: Biến cái ảo thuật2023-12-31 10:20
 • #338: Chương 25: Rác rưởi lợi dụng2023-12-31 10:20
 • #339: Chương 26: Vấn đề2023-12-31 10:20
 • #340: Chương 27: Lôi kéo2023-12-31 10:20
 • #341: Chương 28: Đưa tới cửa2023-12-31 10:20
 • #342: Chương 29: Mưa xối xả2023-12-31 10:20
 • #343: Chương 30: Lão quái vật2023-12-31 10:21
 • #344: Chương 31: Thành công tiếp ngáng chân2023-12-31 10:21
 • #345: Chương 32: Cự Kình bang bên trong2023-12-31 10:21
 • #346: Chương 33: Lùi địch2023-12-31 10:21
 • #347: Chương 34: Giang Nam tương lai2023-12-31 10:21
 • #348: Chương 35: Kế hoạch2023-12-31 10:21
 • #349: Chương 36: Ngẫu nhiên gặp2023-12-31 10:21
 • #350: Chương 37: Địa kiếm Tống Trí2023-12-31 10:21
 • #351: Chương 38: Đắc thắng chỉ có thể là ta2023-12-31 10:21
 • #352: Chương 39: Thấy ngứa mắt2023-12-31 10:22
 • #353: Chương 40: Trên võ đài2023-12-31 10:22
 • #354: Chương 41: Sẽ không để cho ta thất vọng2023-12-31 10:22
 • #355: Chương 42: Giang Nam biến cố2023-12-31 10:22
 • #356: Chương 43: Nữ tử2023-12-31 10:22
 • #357: Chương 44: Màn đêm thăm thẳm mông Long2023-12-31 10:22
 • #358: Chương 45: Không dám tới thấy ta à2023-12-31 10:22
 • #359: Chương 46: Mỹ thực hướng dẫn2023-12-31 10:22
 • #360: Chương 47: Lại mở chiến sự2023-12-31 10:22
 • #361: Chương 48: Khách mời2023-12-31 10:22
 • #362: Chương 49: Không bằng tiện nghi sư đệ ta2023-12-31 10:23
 • #363: Chương 50: Trên đường đi gặp người Hồ2023-12-31 10:23
 • #364: Chương 51: Được cho một loại duyên phận2023-12-31 10:23
 • #365: Chương 52: Lãng quên2023-12-31 10:23
 • #366: Chương 53: Ven hồ2023-12-31 10:23
 • #367: Chương 54: Thoát thân bị tập kích2023-12-31 10:23
 • #368: Chương 55: Mời làm việc2023-12-31 10:24
 • #369: Chương 56: Thuyết phục2023-12-31 10:24
 • #370: Chương 57: Cường đạo xâm lấn2023-12-31 10:24
 • #371: Chương 58: Xuất chiến2023-12-31 10:24
 • #372: Chương 59: Nguy cơ2023-12-31 10:24
 • #373: Chương 60: Bên hồ2023-12-31 10:24
 • #374: Chương 61: Trò chơi bắt đầu2023-12-31 10:24
 • #375: Chương 62: Chủy hiện2023-12-31 10:24
 • #376: Chương 63: Sau đó2023-12-31 10:24
 • #377: Chương 64: Định ra hợp tác2023-12-31 10:24
 • #378: Chương 65: Tự tìm đường chết2023-12-31 10:24
 • #379: Chương 66: Bất Tử Ấn Pháp2023-12-31 10:25
 • #380: Chương 67: Chúc Ngọc Nghiên hiện thân2023-12-31 10:25
 • #381: Chương 68: Đại cường hào2023-12-31 10:25
 • #382: Chương 69: Hôn lễ cùng sắp xếp2023-12-31 10:25
 • #383: Chương 70: Tương Dương trong thành2023-12-31 10:25
 • #384: Chương 71: Khiêu chiến hậu quả2023-12-31 10:25
 • #385: Chương 72: Mục tiêu Lĩnh Nam2023-12-31 10:25
 • #386: Chương 73: Tống gia Sơn thành2023-12-31 10:25
 • #387: Chương 74: Đao kiếm giao chiến2023-12-31 10:25
 • #388: Chương 75: Anh hùng suy nghĩ giống nhau2023-12-31 10:25
 • #389: Chương 76: Làm khó dễ2023-12-31 10:26
 • #390: Chương 77: Nói thoải mái2023-12-31 10:26
 • #391: Chương 78: Muốn hành Ba Thục2023-12-31 10:26
 • #392: Chương 79: Giang tâm thuyền cô độc2023-12-31 10:26
 • #393: Chương 80: Mũi kiếm có đủ hay không lợi2023-12-31 10:26
 • #394: Chương 81: Thành Lạc Dương2023-12-31 10:26
 • #395: Chương 82: Tĩnh Niệm thiền viện2023-12-31 10:26
 • #396: Chương 83: Tứ Đại Thánh Tăng2023-12-31 10:26
 • #397: Chương 84: Kích đấu Tứ Đại Thánh Tăng2023-12-31 10:26
 • #398: Chương 85: Không thể nào triển khai2023-12-31 10:26
 • #399: Chương 86: Phật môn rơi xuống tới, quân Minh ăn no2023-12-31 10:26
 • #400: Chương 87: Một quyển Thiên Ma Sách2023-12-31 10:26
 • #401: Chương 88: Thiệp mời2023-12-31 10:27
 • #402: Chương 89: Phủ Đại tướng quân tiệc rượu2023-12-31 10:27
 • #403: Chương 90: Thiền viện hỗn loạn2023-12-31 10:27
 • #404: Chương 91: Trong nội viện2023-12-31 10:27
 • #405: Chương 92: Đối thủ cũ2023-12-31 10:27
 • #406: Chương 93: Tay không mà về2023-12-31 10:27
 • #407: Chương 94: Vừa đúng hiện thân2023-12-31 10:27
 • #408: Chương 95: Rời đi Lạc Dương2023-12-31 10:27
 • #409: Chương 96: Lâm CD2023-12-31 10:27
 • #410: Chương 98: Đêm khuya bái phỏng2023-12-31 10:27
 • #411: Chương 99: Tử Khí Thiên La2023-12-31 10:28
 • #412: Chương 100: Độc Tôn Bảo mời2023-12-31 10:28
 • #413: Chương 101: Ngả bài2023-12-31 10:28
 • #414: Chương 102: Vùng ngoại ô2023-12-31 10:28
 • #415: Chương 103: Nảy sinh biến cố2023-12-31 10:28
 • #416: Chương 104: Giang Nam biến cố2023-12-31 10:28
 • #417: Chương 105: Biến hóa cùng mục tiêu2023-12-31 10:28
 • #418: Chương 106: Kinh Nhạn cung2023-12-31 10:28
 • #419: Chương 107: Chiến Thần Đồ Lục2023-12-31 10:28
 • #420: Chương 108: Bất đắc dĩ chuyển thế2023-12-31 10:28
 • #421: Chương 1: Cự hổ2023-12-31 10:29
 • #422: Chương 2: Huyền Tâm Diệu Pháp2023-12-31 10:29
 • #423: Chương 3: Tỉnh lại2023-12-31 10:29
 • #424: Chương 4: Không ai có thể chống đối mê hoặc2023-12-31 10:29
 • #425: Chương 5: Hiến rượu2023-12-31 10:29
 • #426: Chương 6: Sở Linh Vương2023-12-31 10:29
 • #427: Chương 7: Nghi hoặc2023-12-31 10:29
 • #428: Chương 8:2023-12-31 10:29
 • #429: Chương 9: Thấy lông mày thước2023-12-31 10:29
 • #430: Chương 10: Con mắt2023-12-31 10:29
 • #431: Chương 11: Tướng tài cùng Huyền Chân2023-12-31 10:29
 • #432: Chương 12: Nguyên do2023-12-31 10:30
 • #433: Chương 13: Theo tế2023-12-31 10:30
 • #434: Chương 14: Tế thiên2023-12-31 10:30
 • #435: Chương 15: Ngươi đã thua2023-12-31 10:30
 • #436: Chương 16: Lần theo2023-12-31 10:30
 • #437: Chương 17: Hỗn độc2023-12-31 10:30
 • #438: Chương 18: Chém Từ Phúc2023-12-31 10:30
 • #439: Chương 19: Ngươi có từng hối hận2023-12-31 10:30
 • #440: Chương 20: Đặt chân nước Triệu2023-12-31 10:30
 • #441: Chương 21: Nhắc lại thuốc trường sinh2023-12-31 10:30
 • #442: Chương 22: Chém phượng2023-12-31 10:31
 • #443: Chương 23: Chém phượng dưới2023-12-31 10:31
 • #444: Chương 24: Trường sinh đan thành2023-12-31 10:31
 • #445: Chương 25: Hộ tống2023-12-31 10:31
 • #446: Chương 26: Phản bội Thẩm Thành Bình2023-12-31 10:31
 • #447: Chương 27: Hoàng Lăng gặp lại2023-12-31 10:31
 • #448: Chương 28: Truy kích2023-12-31 10:31
 • #449: Chương 29: Đóng băng2023-12-31 10:31
 • #450: Chương 30: Kim đan2023-12-31 10:31
 • #451: Chương 1: Phượng Hoàng huyết mạch2023-12-31 10:31
 • #452: Chương 2: Thái Cực Huyền Thanh Đạo2023-12-31 10:32
 • #453: Chương 3: Đại sư huynh Tề Hạo2023-12-31 10:32
 • #454: Chương 4: Khu vật cảnh giới2023-12-31 10:32
 • #455: Chương 5: Chạy tới Đại Trúc phong2023-12-31 10:32
 • #456: Chương 6: Gặp lại2023-12-31 10:32
 • #457: Chương 7: Tâm tưởng sự thành2023-12-31 10:32
 • #458: Chương 8: Rời đi2023-12-31 10:32
 • #459: Chương 9: Xuống núi2023-12-31 10:32
 • #460: Chương 10: Hà Dương thành2023-12-31 10:32
 • #461: Chương 11: Không Tang sơn2023-12-31 10:32
 • #462: Chương 12: Đệ một quyển thiên thư2023-12-31 10:32
 • #463: Chương 13: Tiểu Trì trấn2023-12-31 10:32
 • #464: Chương 14: Rất khó tìm à2023-12-31 10:33
 • #465: Chương 15: Lục Vĩ điều kiện2023-12-31 10:33
 • #466: Chương 16: Không thăng bằng2023-12-31 10:33
 • #467: Chương 17: Phá chuyện tốt2023-12-31 10:33
 • #468: Chương 18: Kế thừa sư phụ bảo kiếm cùng con gái2023-12-31 10:33
 • #469: Chương 19: Trời sinh kẻ thù2023-12-31 10:33
 • #470: Chương 20: Rút thăm2023-12-31 10:33
 • #471: Chương 21: Hợp ý đối thủ2023-12-31 10:33
 • #472: Chương 22: Thủ tràng luận võ2023-12-31 10:33
 • #473: Chương 23: Đối chiến Tề Hạo2023-12-31 10:33
 • #474: Chương 24: Không có chút hồi hộp nào2023-12-31 10:33
 • #475: Chương 25: Thú vị2023-12-31 10:34
 • #476: Chương 26: Biến vị tỷ thí2023-12-31 10:34
 • #477: Chương 27: Hội vũ kết thúc2023-12-31 10:34
 • #478: Chương 28: Xuống núi2023-12-31 10:34
 • #479: Chương 29: Lần đầu gặp gỡ Bích Dao2023-12-31 10:34
 • #480: Chương 30: Sẽ cùng2023-12-31 10:34
 • #481: Chương 31: Chia2023-12-31 10:34
 • #482: Chương 32: Ngươi biết thúc thúc ta là ai à2023-12-31 10:34
 • #483: Chương 33: Mang lời nhắn2023-12-31 10:34
 • #484: Chương 34: Tái ngộ Bích Dao2023-12-31 10:34
 • #485: Chương 35: Liều mạng thoát thân2023-12-31 10:34
 • #486: Chương 36: Ép hỏi Thiên thư2023-12-31 10:34
 • #487: Chương 37: Thanh Long2023-12-31 10:35
 • #488: Chương 38: Gặp lại2023-12-31 10:35
 • #489: Chương 39: Cầu hôn cùng chấp niệm2023-12-31 10:35
 • #490: Chương 40: Trả thù đến rồi2023-12-31 10:35
 • #491: Chương 41: Chém giết lão ma2023-12-31 10:35
 • #492: Chương 42: Tái chiến Thanh Long2023-12-31 10:35
 • #493: Chương 43: Kiếm thuật áp chế2023-12-31 10:35
 • #494: Chương 44: Trở về Thanh Vân môn2023-12-31 10:35
 • #495: Chương 45: Bế quan tám năm, Phần Hương cốc2023-12-31 10:35
 • #496: Chương 46: Huyền Hỏa đàn2023-12-31 10:35
 • #497: Chương 47: Đấu Thượng Quan Sách2023-12-31 10:36
 • #498: Chương 48: Thấy tiểu Bạch2023-12-31 10:36
 • #499: Chương 49: Thoát đi Phần Hương cốc2023-12-31 10:36
 • #500: Chương 50: Trên đường đi gặp Bích Dao2023-12-31 10:36
 • #501: Chương 51: Đại Vương thôn2023-12-31 10:36
 • #502: Chương 52: Thiên Đế kho báu2023-12-31 10:36
 • #503: Chương 53: Thiên thư tới tay2023-12-31 10:36
 • #504: Chương 54: Lúc không ta chờ2023-12-31 10:36
 • #505: Chương 55: Tu di phía sau núi2023-12-31 10:36
 • #506: Chương 56: Đắc thủ2023-12-31 10:37
 • #507: Chương 57: Nam Cương phù thủy2023-12-31 10:37
 • #508: Chương 58: Vu tộc đất tổ2023-12-31 10:37
 • #509: Chương 59: Vu nữ linh lung2023-12-31 10:37
 • #510: Chương 60: Trận pháp hình dáng2023-12-31 10:37
 • #511: Chương 61: Phong Ma cổ động2023-12-31 10:37
 • #512: Chương 62: Thú thần2023-12-31 10:37
 • #513: Chương 63: Cộng đồng xuyên việt2023-12-31 10:37
 • #514: Chương 1: Lao Sơn đạo sĩ2023-12-31 10:37
 • #515: Chương 2: Vào Lao sơn2023-12-31 10:37
 • #516: Chương 3: Đốn củi2023-12-31 10:37
 • #517: Chương 4: Chính thức bái sư2023-12-31 10:38
 • #518: Chương 5: Thượng Thanh Kiếm Kinh2023-12-31 10:38
 • #519: Chương 6: Khách mời2023-12-31 10:38
 • #520: Chương 7: Vương Sinh xuống núi2023-12-31 10:38
 • #521: Chương 8: Xuống núi2023-12-31 10:38
 • #522: Chương 9: Thi sát2023-12-31 10:38
 • #523: Chương 10: Không biết quy củ2023-12-31 10:38
 • #524: Chương 11: Yêu khí2023-12-31 10:38
 • #525: Chương 12: Thành ý2023-12-31 10:38
 • #526: Chương 13: Thẩm sư huynh, xin mời đi theo ta ba2023-12-31 10:38
 • #527: Chương 14: Cổ trấn2023-12-31 10:38
 • #528: Chương 15: Đạo quan đặt chân2023-12-31 10:38
 • #529: Chương 16: Gặp lại Tuyết Kỳ2023-12-31 10:39
 • #530: Chương 17: Đại loạn mở màn2023-12-31 10:39
 • #531: Chương 18: Bạch Hồ2023-12-31 10:39
 • #532: Chương 19: Nhân họa2023-12-31 10:39
 • #533: Chương 20: Đa tạ tiền bối giúp đỡ2023-12-31 10:39
 • #534: Chương 21: Ngưng tụ Kim đan2023-12-31 10:39
 • #535: Chương 22: Loạn binh2023-12-31 10:39
 • #536: Chương 23: Kiếm tâm bị long đong2023-12-31 10:39
 • #537: Chương 24: Chỉ điểm Yến Xích Hà2023-12-31 10:39
 • #538: Chương 25: Bắt này yêu tăng2023-12-31 10:39
 • #539: Chương 26: Lần theo2023-12-31 10:39
 • #540: Chương 27: Pháp trượng2023-12-31 10:40
 • #541: Chương 28: Giao thủ đại yêu2023-12-31 10:40
 • #542: Chương 29: Chật vật thoát đi2023-12-31 10:40
 • #543: Chương 30: Thánh nhân bất tử, đại đạo bất chỉ2023-12-31 10:40
 • #544: Chương 31: Đưa tin2023-12-31 10:40
 • #545: Chương 32: Chào hỏi2023-12-31 10:40
 • #546: Chương 33: Không cẩn thận chém Nhiếp Tiểu Thiến2023-12-31 10:40
 • #547: Chương 34: Hắc Sơn sẽ tới2023-12-31 10:40
 • #548: Chương 35: Hắc Sơn hóa thân2023-12-31 10:40
 • #549: Chương 36: Giao thủ Hắc Sơn hóa thân2023-12-31 10:40
 • #550: Chương 37: Người quen2023-12-31 10:40
 • #551: Chương 38: Người ngu ngốc2023-12-31 10:40
 • #552: Chương 39: Chuyện lạ2023-12-31 10:41
 • #553: Chương 40: Cùng âm tào địa phủ là địch2023-12-31 10:41
 • #554: Chương 41: Không có bữa trưa miễn phí2023-12-31 10:41
 • #555: Chương 42: Làm căng thi2023-12-31 10:41
 • #556: Chương 43: Đế vương cương2023-12-31 10:41
 • #557: Chương 44: Đoạn cánh chim2023-12-31 10:41
 • #558: Chương 45: Lùi Uông Triêu2023-12-31 10:41
 • #559: Chương 46: Muốn nhờ2023-12-31 10:41
 • #560: Chương 47: Quỷ gả nữ2023-12-31 10:41
 • #561: Chương 48: Để hắn đừng trở lại2023-12-31 10:41
 • #562: Chương 49: Hối thân2023-12-31 10:42
 • #563: Chương 50: Bắt vua trước2023-12-31 10:42
 • #564: Chương 51: Vào Thi thành2023-12-31 10:42
 • #565: Chương 52: Đan phòng2023-12-31 10:42
 • #566: Chương 53: Đoạt động phủ2023-12-31 10:42
 • #567: Chương 54: Bỏ qua2023-12-31 10:42
 • #568: Chương 55: Chuẩn bị độ kiếp2023-12-31 10:42
 • #569: Chương 56: Độ kiếp bên trong2023-12-31 10:42
 • #570: Chương 57: Hắc Sơn đại thọ2023-12-31 10:42
 • #571: Chương 58: Đường nối2023-12-31 10:42
 • #572: Chương 59: Lẻn vào Uổng Tử thành2023-12-31 10:43
 • #573: Chương 60: Kinh động Hắc Sơn2023-12-31 10:43
 • #574: Chương 61: Hắc Sơn nhất định phải chết2023-12-31 10:43
 • #575: Chương 62: Đại trận diệt yêu2023-12-31 10:43
 • #576: Chương 63: Nguyên thần đánh nhau2023-12-31 10:43
 • #577: Chương 64: Trở lại dương gian2023-12-31 10:43
 • #578: Chương 1: Bạch Dương Đồ Giải2023-12-31 10:43
 • #579: Chương 2: Cực Nhạc chân nhân2023-12-31 10:43
 • #580: Chương 3: Từ Vân tự2023-12-31 10:43
 • #581: Chương 4: Lục Bào ra trận2023-12-31 10:44
 • #582: Chương 5: Lý Anh Quỳnh2023-12-31 10:44
 • #583: Chương 6: Kém chính là kiên trì2023-12-31 10:44
 • #584: Chương 7: Được đền bù mong muốn2023-12-31 10:44
 • #585: Chương 8: Chém Lục Bào2023-12-31 10:44
 • #586: Chương 9: Nhân duyên trùng hợp2023-12-31 10:44
 • #587: Chương 10: Hạt giống tốt2023-12-31 10:44
 • #588: Chương 11: Khe hở2023-12-31 10:44
 • #589: Chương 12: Cầu thu nhận giúp đỡ2023-12-31 10:44
 • #590: Chương 13: Hai cái hòa thượng2023-12-31 10:44
 • #591: Chương 14: Tới trước một bước2023-12-31 10:44
 • #592: Chương 15: Bích Mục Thần Châm2023-12-31 10:45
 • #593: Chương 16: Đường xá xảo ngộ2023-12-31 10:45
 • #594: Chương 17: Lấy thuốc2023-12-31 10:45
 • #595: Chương 18: Quế Hoa sơn2023-12-31 10:45
 • #596: Chương 19: Đầm Phúc Tiên2023-12-31 10:45
 • #597: Chương 20: Bóng người2023-12-31 10:45
 • #598: Chương 21: Kim gia tỷ đệ2023-12-31 10:45
 • #599: Chương 22: Phi Long sư thái2023-12-31 10:45
 • #600: Chương 23: Lùi Phi Long2023-12-31 10:45
 • #601: Chương 24: Hai đấu Phi Long2023-12-31 10:45
 • #602: Chương 25: Phi thăng mà đi2023-12-31 10:46
 • #603: Chương 26: Tầm Bảo Thư2023-12-31 10:46
 • #604: Chương 27: Bảo vật tới cửa2023-12-31 10:46
 • #605: Chương 28: Lựa chọn2023-12-31 10:46
 • #606: Chương 29: Nảy sinh biến cố2023-12-31 10:46
 • #607: Chương 30: Đấu kiếm2023-12-31 10:46
 • #608: Chương 31: Rời đi2023-12-31 10:46
 • #609: Chương 32: Truyền bảo2023-12-31 10:46
 • #610: Chương 33: Tứ Môn sơn2023-12-31 10:46
 • #611: Chương 34: Trận tỏa Chu Hồng2023-12-31 10:47
 • #612: Chương 35: Lục Lục Chân Nguyên Hồ Lô2023-12-31 10:47
 • #613: Chương 36: Thiên thư2023-12-31 10:47
 • #614: Chương 37: Bạch Cốc Dật2023-12-31 10:47
 • #615: Chương 38: Biến số2023-12-31 10:47
 • #616: Chương 39: Bớt nóng vội2023-12-31 10:47
 • #617: Chương 40: Đầu người2023-12-31 10:47
 • #618: Chương 41: Thuần Dương2023-12-31 10:47
 • #619: Chương 42: Bố trí2023-12-31 10:47
 • #620: Chương 43: Hoành nhúng một tay2023-12-31 10:47
 • #621: Chương 44: Ngẫu nhiên gặp2023-12-31 10:47
 • #622: Chương 45: Trịnh Bát Cô2023-12-31 10:48
 • #623: Chương 46: Tái ngộ2023-12-31 10:48
 • #624: Chương 47: Tái ngộ Tân Thần tử2023-12-31 10:48
 • #625: Chương 48: Chính là một chữ2023-12-31 10:48
 • #626: Chương 49: Diệt Lục Bào2023-12-31 10:48
 • #627: Chương 50: Sư Văn cung2023-12-31 10:48
 • #628: Chương 51: Ngũ Quỷ Thiên Vương2023-12-31 10:48
 • #629: Chương 52: Chiến Thượng Hòa Dương2023-12-31 10:48
 • #630: Chương 53: Hạ màn kết thúc2023-12-31 10:48
 • #631: Chương 54: Dư Anh Nam2023-12-31 10:48
 • #632: Chương 55: Sẽ tới2023-12-31 10:48
 • #633: Chương 56: Huyết chú ma phù2023-12-31 10:49
 • #634: Chương 57: Trang Dịch2023-12-31 10:49
 • #635: Chương 58: Trộm Ôn Ngọc2023-12-31 10:49
 • #636: Chương 59: Mỗi người có tính toán2023-12-31 10:49
 • #637: Chương 60: Thoát thân2023-12-31 10:49
 • #638: Chương 61: Vô ảnh đạo sĩ2023-12-31 10:49
 • #639: Chương 62: Sắp xếp2023-12-31 10:49
 • #640: Chương 63: Hút máu Yêu thi2023-12-31 10:49
 • #641: Chương 64: Chém Yêu thi2023-12-31 10:49
 • #642: Chương 65: Chung có thu hoạch2023-12-31 10:50
 • #643: Chương 66: Tự nhiên Cổ Mộ2023-12-31 10:50
 • #644: Chương 67: Vô Hoa thị phụ tử2023-12-31 10:50
 • #645: Chương 68: Chung gia phụ tử2023-12-31 10:50
 • #646: Chương 69: Ác đấu2023-12-31 10:50
 • #647: Chương 70: Cửu Ngưng Đỉnh2023-12-31 10:50
 • #648: Chương 71: Bảo vật thuộc về2023-12-31 10:50
 • #649: Chương 72: Viên Hành2023-12-31 10:50
 • #650: Chương 73: Lam Nhiêm Khách2023-12-31 10:50
 • #651: Chương 74: Thiên Lam Thần Sa2023-12-31 10:50
 • #652: Chương 75: Phân Đà hiện thân2023-12-31 10:51
 • #653: Chương 76: Sắp độ kiếp2023-12-31 10:51
 • #654: Chương 77: Kinh sợ quần tà2023-12-31 10:51
 • #655: Chương 78: Lùi địch2023-12-31 10:51
 • #656: Chương 79: Thiên hồ độ kiếp2023-12-31 10:51
 • #657: Chương 80: Thiên kiếp kết thúc2023-12-31 10:51
 • #658: Chương 81: Dị bảo2023-12-31 10:51
 • #659: Chương 82: Lui nữa địch côn2023-12-31 10:51
 • #660: Chương 83: Thiên Bồng sơn2023-12-31 10:51
 • #661: Chương 84: Anh Quỳnh tới gặp2023-12-31 10:52
 • #662: Chương 85: Cần hôn môi2023-12-31 10:52
 • #663: Chương 86: Ngọc Nương tử2023-12-31 10:52
 • #664: Chương 87: Thánh cô Già nhân2023-12-31 10:52
 • #665: Chương 88: Bay đi Nam hải2023-12-31 10:52
 • #666: Chương 89: Một chuyến tay không2023-12-31 10:52
 • #667: Chương 90: Mới tới Nguyên Giang2023-12-31 10:52
 • #668: Chương 91: Trần truồng Thiên ma2023-12-31 10:52
 • #669: Chương 92: Tới cửa chất vấn2023-12-31 10:52
 • #670: Chương 93: Quả đất tròn2023-12-31 10:52
 • #671: Chương 94: Thái Đức2023-12-31 10:53
 • #672: Chương 95: Một đường nhiều ngăn trở2023-12-31 10:53
 • #673: Chương 96: Lấy bảo khúc nhạc dạo2023-12-31 10:53
 • #674: Chương 97: Bảo thuyền xuất thế2023-12-31 10:53
 • #675: Chương 98: Lấy bảo kết thúc2023-12-31 10:53
 • #676: Chương 99: Đại hoang sơn2023-12-31 10:53
 • #677: Chương 100: Hồng Mộc Lĩnh2023-12-31 10:53
 • #678: Chương 101: Hồng Mộc lĩnh ở ngoài2023-12-31 10:53
 • #679: Chương 102: Hồng Phát lão tổ2023-12-31 10:53
 • #680: Chương 103: Hồng Mộc lĩnh đại chiến2023-12-31 10:53
 • #681: Chương 104: Xuất kiếm2023-12-31 10:54
 • #682: Chương 105: Ngũ Vân Đào Hoa Chướng2023-12-31 10:54
 • #683: Chương 106: Ma cướp2023-12-31 10:54
 • #684: Chương 107: Giáng lâm2023-12-31 10:54
 • #685: Chương 108: Chung đến2023-12-31 10:54
 • #686: Chương 109: Tới cửa cầu viện2023-12-31 10:54
 • #687: Chương 110: Nguyên do2023-12-31 10:54
 • #688: Chương 111: Chỉ điểm2023-12-31 10:54
 • #689: Chương 112: Chém giết ác đảng2023-12-31 10:55
 • #690: Chương 113: Nảy sinh biến cố2023-12-31 10:55
 • #691: Chương 114: Hứa Phi Nương2023-12-31 10:55
 • #692: Chương 115: Lấy đan2023-12-31 10:55
 • #693: Chương 116: Vu sơn2023-12-31 10:55
 • #694: Chương 117: Suy đoán2023-12-31 10:55
 • #695: Chương 118: Thượng tiên tha mạng2023-12-31 10:55
 • #696: Chương 119: Lực chiến Ma Thập2023-12-31 10:55
 • #697: Chương 120: Lùi Ma Thập2023-12-31 10:55
 • #698: Chương 121: Liệt Hỏa lão tổ2023-12-31 10:55
 • #699: Chương 122: Bạch Vân hiện thân2023-12-31 10:55
 • #700: Chương 123: Đồ đệ có chuyện2023-12-31 10:56
 • #701: Chương 124: Mấy cái tính mạng2023-12-31 10:56
 • #702: Chương 125: Giết tới Hằng Sơn2023-12-31 10:56
 • #703: Chương 126: Yêu nhân ở đây2023-12-31 10:56
 • #704: Chương 127: Chiếm cứ Hằng Sơn2023-12-31 10:56
 • #705: Chương 128: Tới cửa chi xin mời2023-12-31 10:56
 • #706: Chương 129: Đánh nhau Liệt Phách Đa2023-12-31 10:56
 • #707: Chương 130: Hai cái tiểu sư nương2023-12-31 10:56
 • #708: Chương 131: Huyễn Ba trì mở phủ2023-12-31 10:56
 • #709: Chương 132: Lại phát một lần lời thề2023-12-31 10:56
 • #710: Chương 133: Bướng bỉnh2023-12-31 10:57
 • #711: Chương 134: Bái sư2023-12-31 10:57
 • #712: Chương 135: Khốn địch2023-12-31 10:57
 • #713: Chương 136: Phe địch cứu viện2023-12-31 10:57
 • #714: Chương 137: Tiên phủ giấu diếm2023-12-31 10:57
 • #715: Chương 138: Phượng Diễm bản nguyên2023-12-31 10:57
 • #716: Chương 139: Không thể để cho yêu phụ đào tẩu2023-12-31 10:57
 • #717: Chương 140: Lạc Thần Phường2023-12-31 10:57
 • #718: Chương 141: Nam Công hiện thân2023-12-31 10:57
 • #719: Chương 142: Bàng Hóa Thành2023-12-31 10:57
 • #720: Chương 143: Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân2023-12-31 10:58
 • #721: Chương 144: Phủ ở ngoài ác chiến2023-12-31 10:58
 • #722: Chương 145: Chỉ Tiên gặp nạn2023-12-31 10:58
 • #723: Chương 146: Hai hành bảo châu2023-12-31 10:58
 • #724: Chương 147: Nhổ cỏ tận gốc2023-12-31 10:58
 • #725: Chương 148: Đại điện xung đột2023-12-31 10:58
 • #726: Chương 149: Tàn sát quần tà2023-12-31 10:58
 • #727: Chương 150: Thần lôi khó chặn2023-12-31 10:58
 • #728: Chương 151: Thương gia nhị lão2023-12-31 10:58
 • #729: Chương 152: Ám tập2023-12-31 10:59
 • #730: Chương 153: Hắc thủ hiện thân2023-12-31 10:59
 • #731: Chương 154: Hạo Thiên Bảo Giám2023-12-31 10:59
 • #732: Chương 155: Kết thúc2023-12-31 10:59
 • #733: Chương 1: Lữ Ðồng Tân2023-12-31 10:59
 • #734: Chương 2: Lành ít dữ nhiều2023-12-31 10:59
 • #735: Chương 3: Hãm hại2023-12-31 10:59
 • #736: Chương 4: Phiên phiên2023-12-31 10:59
 • #737: Chương 5: Trời cũng giúp ta2023-12-31 10:59
 • #738: Chương 6: Địa hỏa kỳ ngộ2023-12-31 10:59
 • #739: Chương 7: Quy sơn2023-12-31 11:00
 • #740: Chương 8: Vào miệng : lối vào2023-12-31 11:00
 • #741: Chương 9: Vu Chi Kỳ2023-12-31 11:00
 • #742: Chương 10: Vu Chi Kỳ tàng bảo2023-12-31 11:00
 • #743: Chương 11: Song trận kiến công2023-12-31 11:00
 • #744: Chương 12: Thất Thải Hồ Lô Tử2023-12-31 11:00
 • #745: Chương 13: Thu hoạch khá dồi dào2023-12-31 11:00
 • #746: Chương 14: 36 biến cùng 72 biến2023-12-31 11:00
 • #747: Chương 15: Gặp lại Lữ Ðồng Tân2023-12-31 11:00
 • #748: Chương 16: Hắc Liên Thánh Sứ2023-12-31 11:00
 • #749: Chương 17: Tây Du hậu truyện2023-12-31 11:01
 • #750: Chương 18: Đại Hùng bảo điện2023-12-31 11:01
 • #751: Chương 19: Giết Tôn Ngộ Không2023-12-31 11:01
 • #752: Chương 20: Khổng Tước Đại Luân Minh Vương2023-12-31 11:01
 • #753: Chương 21: Bắc Hải2023-12-31 11:01
 • #754: Chương 22: Bắc Hải Long vương2023-12-31 11:01
 • #755: Chương 23: Xá Lợi Tử2023-12-31 11:01
 • #756: Chương 24: Trao đổi2023-12-31 11:01
 • #757: Chương 25: Lần đầu gặp gỡ Tôn Ngộ Không2023-12-31 11:01
 • #758: Chương 26: Hoa Quả sơn bên trong2023-12-31 11:01
 • #759: Chương 27: Càn Cương Ngũ Thần Lôi kiếm2023-12-31 11:01
 • #760: Chương 28: Kiều Linh Nhi2023-12-31 11:02
 • #761: Chương 29: Quyết chiến sẽ tới2023-12-31 11:02
 • #762: Chương 30: Một người có hai bộ mặt2023-12-31 11:02
 • #763: Chương 31: Giao thủ Như Lai2023-12-31 11:02
 • #764: Chương 32: Hai cái ảnh đế2023-12-31 11:02
 • #765: Chương 33: Luyện hóa Như Lai2023-12-31 11:02
 • #766: Chương 34: Chơi cờ người2023-12-31 11:02
 • #767: Chương 1: Phần đệm kết thúc cùng bắt đầu2023-12-31 11:02
 • #768: Chương 2: Ngẫu nhiên gặp2023-12-31 11:03
 • #769: Chương 3: Khách sạn2023-12-31 11:03
 • #770: Chương 4: Phụ tử2023-12-31 11:03
 • #771: Chương 5: Hoa Sơn Nhạc Bất Quần2023-12-31 11:03
 • #772: Chương 6: Căng thẳng2023-12-31 11:03
 • #773: Chương 7: Biến sinh thiết cận2023-12-31 11:03
 • #774: Chương 8: Binh chia làm hai đường2023-12-31 11:03
 • #775: Chương 9: Cơ hội cuối cùng2023-12-31 11:03
 • #776: Chương 10: Ẩn sát2023-12-31 11:03
 • #777: Chương 11: Ngọc bội2023-12-31 11:03
 • #778: Chương 12: Sau đó, ta sẻ bảo vệ ngươi!2023-12-31 11:04
 • #779: Chương 13: Hiệp Khách Hành khúc nhạc dạo2023-12-31 11:04
 • #780: Chương 14: Vào môn hạ ta2023-12-31 11:04
 • #781: Chương 15: Sư tên2023-12-31 11:04
 • #782: Chương 16: Cố sự2023-12-31 11:04
 • #783: Chương 17: Trách nhiệm2023-12-31 11:04
 • #784: Chương 2: Vừa trải qua tập võ2023-12-31 11:04
 • #785: Chương 3: Truyền công2023-12-31 11:04
 • #786: Chương 4: Hỗn Nguyên Công2023-12-31 11:04
 • #787: Chương 5: Dưỡng Ngô kiếm pháp2023-12-31 11:05
 • #788: Chương 6: Tư Quá nhai2023-12-31 11:05
 • #789: Chương 7: Phá Ngũ nhạc kiếm pháp2023-12-31 11:05
 • #790: Chương 8: Luận kiếm2023-12-31 11:05
 • #791: Chương 9: Phái Hoa Sơn phát triển2023-12-31 11:05
 • #792: Chương 10: Xung đột2023-12-31 11:05
 • #793: Chương 11: Truyền tin2023-12-31 11:05
 • #794: Chương 12: Chỉ điểm2023-12-31 11:05
 • #795: Chương 13: Ma do lòng sinh2023-12-31 11:05
 • #796: Chương 14: Ông lão2023-12-31 11:06
 • #797: Chương 15:2023-12-31 11:06
 • #798: Chương 16: Kích đấu2023-12-31 11:06
 • #799: Chương 17: Trên núi Chung Nam2023-12-31 11:06
 • #800: Chương 18: Chung vào Cổ Mộ2023-12-31 11:06
 • #801: Chương 19: Bàn giao2023-12-31 11:06
 • #802: Chương 21: Ngộ Điền Bá Quang2023-12-31 11:06
 • #803: Chương 22: Cạnh biển luyện kiếm2023-12-31 11:06
 • #804: Chương 23: Màn lớn kéo dài2023-12-31 11:06
 • #805: Chương 24: Ngẫu nhiên gặp Mộc Cao Phong2023-12-31 11:07
 • #806: Chương 25: Kiếm phổ2023-12-31 11:07
 • #807: Chương 26: Cướp giật2023-12-31 11:07
 • #808: Chương 27: Bên đường loạn chiến2023-12-31 11:07
 • #809: Chương 28: Tái ngộ Mộc Cao Phong2023-12-31 11:07
 • #810: Chương 29: Người quen2023-12-31 11:07
 • #811: Chương 30: Giết tặc2023-12-31 11:07
 • #812: Chương 31: Định Dật tới cửa2023-12-31 11:07
 • #813: Chương 32: Lâm Bình Chi2023-12-31 11:07
 • #814: Chương 33: Nước đục2023-12-31 11:08
 • #815: Chương 34: Dưới ngáng chân2023-12-31 11:08
 • #816: Chương 35: Nhạc Bất Quần dự định2023-12-31 11:08
 • #817: Chương 36: Cảnh giác2023-12-31 11:08
 • #818: Chương 37: Rửa tay chậu vàng trước2023-12-31 11:08
 • #819: Chương 38: Rửa tay đại hội2023-12-31 11:08
 • #820: Chương 39: Rửa tay đại hội bên trong2023-12-31 11:08
 • #821: Chương 40: Rửa tay đại hội dưới2023-12-31 11:08
 • #822: Chương 41: Rửa tay đại hội chung2023-12-31 11:08
 • #823: Chương 42: Lớn lao hiện thân2023-12-31 11:09
 • #824: Chương 43: Tri âm2023-12-31 11:09
 • #825: Chương 44: Tư Quá nhai so kiếm2023-12-31 11:09
 • #826: Chương 45: Phong Thanh Dương2023-12-31 11:09
 • #827: Chương 46: Chỉ điểm kiếm pháp2023-12-31 11:09
 • #828: Chương 47: Tu tập chín kiếm2023-12-31 11:09
 • #829: Chương 48: Lĩnh ngộ2023-12-31 11:09
 • #830: Chương 49: Tiệc mừng thọ2023-12-31 11:09
 • #831: Chương 50: Quà tặng2023-12-31 11:09
 • #832: Chương 51: Thong dong rời đi2023-12-31 11:10
 • #833: Chương 52: Tái ngộ tử lâm2023-12-31 11:10
 • #834: Chương 53: Quyền cước khó chặn2023-12-31 11:10
 • #835: Chương 54: Hiển lộ2023-12-31 11:10
 • #836: Chương 55: Huyền công yếu quyết2023-12-31 11:10
 • #837: Chương 56: Ba hung2023-12-31 11:10
 • #838: Chương 57: Đồng hành2023-12-31 11:10
 • #839: Chương 58: Thông gia2023-12-31 11:10
 • #840: Chương 59: Thân mật2023-12-31 11:10
 • #841: Chương 60: Hôn lễ2023-12-31 11:11
 • #842: Chương 61: Chỉ điểm2023-12-31 11:11
 • #843: Chương 62: Môn phái phát triển2023-12-31 11:11
 • #844: Chương 63: Đào Cốc Lục Tiên2023-12-31 11:11
 • #845: Chương 64: Lùi địch2023-12-31 11:11
 • #846: Chương 65: Kiếm tông lên núi2023-12-31 11:11
 • #847: Chương 66: Cổ vũ hạng người2023-12-31 11:11
 • #848: Chương 67: Bức cung2023-12-31 11:11
 • #849: Chương 68: Làm chó săn tư cách đều không có2023-12-31 11:11
 • #850: Chương 69: Hòa thượng cùng ni cô2023-12-31 11:11
 • #851: Chương 70: Tác hợp2023-12-31 11:12
 • #852: Chương 71: Tử Hà Thần Công2023-12-31 11:12
 • #853: Chương 72: Chuẩn bị lên đường (chuyển động thân thể)2023-12-31 11:12
 • #854: Chương 73: Nhiều xuất lực2023-12-31 11:12
 • #855: Chương 74: Dược vương miếu2023-12-31 11:12
 • #856: Chương 75: Đêm mưa ác chiến trên2023-12-31 11:12
 • #857: Chương 76: Đêm mưa ác chiến dưới2023-12-31 11:12
 • #858: Chương 77: Thành Lạc Dương2023-12-31 11:12
 • #859: Chương 78: Thông suốt huyệt vị2023-12-31 11:13
 • #860: Chương 79: Thu đồ đệ2023-12-31 11:13
 • #861: Chương 80: Mộ Dung bí tịch2023-12-31 11:13
 • #862: Chương 81: Tìm tung2023-12-31 11:13
 • #863: Chương 82: Đáng sợ2023-12-31 11:13
 • #864: Chương 83: Sống không bằng chết2023-12-31 11:13
 • #865: Chương 84: Thoát thân2023-12-31 11:13
 • #866: Chương 85: Hướng Vấn Thiên2023-12-31 11:13
 • #867: Chương 86: Lệnh Hồ Xung đính hôn2023-12-31 11:13
 • #868: Chương 87: Đồ trắng sát tinh2023-12-31 11:13
 • #869: Chương 88: Giang Nam đại trộm2023-12-31 11:14
 • #870: Chương 89: Kích đấu2023-12-31 11:14
 • #871: Chương 90: Nhậm Ngã Hành thoát vây tin tức2023-12-31 11:14
 • #872: Chương 91: Nhậm Ngã Hành hiện thân2023-12-31 11:14
 • #873: Chương 92: Đấu Nhậm Ngã Hành2023-12-31 11:14
 • #874: Chương 93: Thuyết phục2023-12-31 11:14
 • #875: Chương 94: Lẻn vào Hắc Mộc Nhai2023-12-31 11:14
 • #876: Chương 95: Càn Khôn Đại Na Di2023-12-31 11:14
 • #877: Chương 96: Nhậm Doanh Doanh gặp nạn2023-12-31 11:14
 • #878: Chương 97: Ra tay2023-12-31 11:15
 • #879: Chương 98: Làm hại ta một đêm đều ngủ không được ngon giấc2023-12-31 11:15
 • #880: Chương 99: Nhà tranh chữa thương2023-12-31 11:15
 • #881: Chương 100: Truy binh đến2023-12-31 11:15
 • #882: Chương 101: Phóng hỏa2023-12-31 11:15
 • #883: Chương 102: Biệt ly2023-12-31 11:15
 • #884: Chương 103: Phái Hoa Sơn phát triển2023-12-31 11:15
 • #885: Chương 104: Trên Tung Sơn2023-12-31 11:15
 • #886: Chương 105: Phái Thái Sơn biến cố2023-12-31 11:15
 • #887: Chương 106: Xoay chuyển càn khôn2023-12-31 11:16
 • #888: Chương 107: Hội minh luận võ một2023-12-31 11:16
 • #889: Chương 108: Hội minh luận võ hai2023-12-31 11:16
 • #890: Chương 109: Hội minh luận võ ba2023-12-31 11:16
 • #891: Chương 110: Hội minh luận võ bốn2023-12-31 11:16
 • #892: Chương 111: Hội minh luận võ năm2023-12-31 11:16
 • #893: Chương 112: Hội minh luận võ sáu2023-12-31 11:16
 • #894: Chương 113: Hội minh luận võ bảy2023-12-31 11:16
 • #895: Chương 114: Hội minh luận võ tám2023-12-31 11:16
 • #896: Chương 115: Ngũ nhạc minh chủ trên2023-12-31 11:16
 • #897: Chương 116: Ngũ nhạc minh chủ dưới2023-12-31 11:17
 • #898: Chương 117: Võ học ngọn nguồn2023-12-31 11:17
 • #899: Chương 118: Tiên thiên cảnh giới2023-12-31 11:17
 • #900: Chương 119: Vô chiêu2023-12-31 11:17
 • #901: Chương 120: Trợ giúp Thiếu Lâm2023-12-31 11:17
 • #902: Chương 121: Trước khi đại chiến2023-12-31 11:17
 • #903: Chương 122: Thiếu Lâm ác chiến2023-12-31 11:17
 • #904: Chương 123: Trình diện2023-12-31 11:17
 • #905: Chương 124: Ước chiến2023-12-31 11:17
 • #906: Chương 125: Phòng phương trượng2023-12-31 11:18
 • #907: Chương 126: Giao thủ phương Đông2023-12-31 11:18
 • #908: Chương 127: Ánh kiếm2023-12-31 11:18
 • #909: Chương 128: Chung đến Tiên thiên2023-12-31 11:18
 • #910: Chương 129: Mật mưu2023-12-31 11:18
 • #911: Chương 129: Công thành2023-12-31 11:18
 • #912: Chương 130: Kim Loan điện2023-12-31 11:18
 • #913: Chương 131: Đệ nhất thiên hạ2023-12-31 11:18
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

One Piece Mỹ Thực Hệ Thống

TiKay

Tại Hoàn Mỹ Sinh Mà Làm Hoàng

TiKay

Hải Tặc Chi Ta Có Thể Đánh Quái

TiKay

Kuroko Siêu Cấp Cầu Thần

TiKay

Tự Động Thành Thần Hệ Thống

TiKay

Thánh Đạo Phần Mềm Hack

TiKay

Leave a Reply