Huyền HuyễnKỳ Huyễn

Ngự Thú Thế Gia Quật Khởi

Ngự Thú Thế Gia Quật Khởi

【 làm ruộng văn 】 【 ngự thú văn 】 【 gia tộc văn 】

Dao Quang Giới từ nhân tộc khu trục ngoại ma, lập Cửu phẩm thế gia cùng tông môn, đến tận đây, Dao Quang Giới đi vào bị thế gia cùng tông môn thống trị thời đại.

Cửu phẩm thống trị một thành chi địa, Bát phẩm thống trị đất đai một quận, Thất phẩm thống trị một châu, Lục phẩm thống trị một nước. . .

Trần Dương mang theo Hợp Đạo Châu xuyên qua mà đến, bồi dưỡng từng tôn huyết mạch cường hãn yêu thú, làm ruộng quật khởi, dẫn đầu Trần gia trở thành đương thời Thánh tộc.

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Tây Bá Lợi Á Tuyết Khiêu Khuyển
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Nhân Hoàng Kỷ

TiKay

Thần Y Cuồng Phi: Thiên Tài Triệu Hoán Sư

TiKay

Yêu Thần Ký

TiKay

Chư Thiên Hình Chiếu

TiKay

Vô Hạn Du Lịch Đoàn

TiKay

Chí Tôn Chiến Thần

TiKay

Leave a Reply