Ngôn TìnhXuyên Không

Nương Tử Có Tiền

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Làm ruộng , Làm giàu , Trạch đấu , Nhẹ nhàng, Ấm áp , Nữ cường , Ngược tra , 1v1 , Giả heo ăn hổ

Cha mẹ chồng ghét bỏ, cha không dựa vào được, gả cái mỹ tướng công vẫn là chỉ nhị ngốc;

Thiếu du thiếu muối, trong túi hoàn toàn tiền, trọng sinh bạch phú mỹ chẳng lẽ đến chờ chết?!

Mở ra bàn tay vàng, tài hạ cây rụng tiền,

Cao điệu đấu cực phẩm, điều kêu mỹ tướng công,

Nương tử ta muốn xoay người đại kiếm tiền.

Chậm đã, vốn tưởng rằng tướng công ngốc manh lại đơn xuẩn, vì sao hắn ngầm như thế có khả năng?!

Tiếu diện hổ phúc hắc nam trí đấu ngụy ác nữ, nương tử không cần quá có tiền!

【 đặc biệt cảm tạ 】 thứ vi đồng hài bìa mặt! Sao trời đồng hài tóm tắt! C nhan tiểu thư nam chủ tên! Moah moah, ta sẽ nỗ lực!

Có khác xong bổn tiểu thuyết 【 tuyệt tình xấu phu muốn nghịch thiên 】, hoan nghênh đọc, hố phẩm bảo đảm, lớn mật nhảy hố

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngược Biến Quân Tâm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: 001 thanh tỉnh2020-11-19 05:00
 • #2: 002 đáng yêu2020-11-19 05:01
 • #3: 003 hầu phủ2020-11-19 05:01
 • #4: 004 làm nhục2020-11-19 05:01
 • #5: 005 hóa giải2020-11-19 05:02
 • #6: 006 thử2020-11-19 05:02
 • #7: 007 ẩn tình2020-11-19 05:02
 • #8: 008 lò sưởi2020-11-19 05:02
 • #9: 009 tìm tài2020-11-19 05:03
 • #10: 010 mánh khoé bịp người2020-11-19 05:03
 • #11: 011 đối cậy2020-11-19 05:04
 • #12: 012 học bá2020-11-19 05:04
 • #13: 013 hồ ly?2020-11-19 05:05
 • #14: 014 giường chiến2020-11-19 05:05
 • #15: 015 cấm dục hệ2020-11-19 05:06
 • #16: 016 lục soát phòng2020-11-19 05:07
 • #17: 017 mất đi2020-11-19 05:07
 • #18: 018 lễ vật ( bổ càng )2020-11-19 05:08
 • #19: 019 đánh cuộc2020-11-19 05:09
 • #20: 020 bị hắc2020-11-19 05:09
 • #21: 021 truy tung2020-11-19 05:10
 • #22: 022 thắng tiền2020-11-19 05:10
 • #23: 023 bị cắn2020-11-19 05:11
 • #24: 024 nhập học2020-11-19 05:12
 • #25: 025 quan Thẩm2020-11-19 05:13
 • #26: 026 tin nặc2020-11-19 05:14
 • #27: 027 học tập2020-11-19 05:14
 • #28: 028 sai sự2020-11-19 05:15
 • #29: 029 mặt thụ2020-11-19 05:15
 • #30: 30 sắc công2020-11-19 05:16
 • #31: 031 xảy ra chuyện2020-11-19 05:17
 • #32: 032 sa lưới2020-11-19 05:17
 • #33: 033 thẩm vấn2020-11-19 05:18
 • #34: 034 thành không2020-11-19 05:19
 • #35: 035 được cứu trợ2020-11-19 05:19
 • #36: 036 sủng nịch2020-11-19 05:20
 • #37: 037 nghi ngờ2020-11-19 05:20
 • #38: 038 chuyển ý2020-11-19 05:21
 • #39: 039 chống lại2020-11-19 05:21
 • #40: 040 nhận sai2020-11-19 05:22
 • #41: 041 đánh nhau2020-11-19 05:22
 • #42: 042 hòa hảo2020-11-19 05:23
 • #43: 043 Tiểu Tam Nhi2020-11-19 05:23
 • #44: 044 chủ ý2020-11-19 05:24
 • #45: 045 dùng sức mạnh2020-11-19 05:24
 • #46: 046 giao hòa2020-11-19 05:24
 • #47: 047 nói chuyện với nhau2020-11-19 05:24
 • #48: 048 cửa hàng2020-11-19 05:25
 • #49: 049 thêu hoa ( thêm càng )2020-11-19 05:25
 • #50: 050 phát tài2020-11-19 05:26
 • #51: 051 tiểu thí2020-11-19 05:26
 • #52: 052 trêu chọc2020-11-19 05:27
 • #53: 053 sửa trị2020-11-19 05:28
 • #54: 054 thu phục2020-11-19 05:28
 • #55: 055 lão nhân2020-11-19 05:29
 • #56: 056 tái kiến2020-11-19 05:29
 • #57: 057 bình xét2020-11-19 05:29
 • #58: 058 ban người ( canh hai )2020-11-19 05:30
 • #59: 059 phụ tử2020-11-19 05:30
 • #60: 060 đầu mâu2020-11-19 05:31
 • #61: 061 suy đoán2020-11-19 05:31
 • #62: 062 trở về2020-11-19 05:32
 • #63: 063 có thai ( canh ba cầu đặt mua! )2020-11-19 05:32
 • #64: 064 tân niên2020-11-19 05:33
 • #65: 065 bí mật2020-11-19 05:33
 • #66: 066 chuyển biến2020-11-19 05:34
 • #67: 067 rùng mình2020-11-19 05:35
 • #68: 068 đánh cướp2020-11-19 05:35
 • #69: 069 hạ dược2020-11-19 05:36
 • #70: 070 theo dõi2020-11-19 05:36
 • #71: 071 đánh nhau2020-11-19 05:37
 • #72: 072 xảy ra chuyện2020-11-19 05:37
 • #73: 073 tẩy tẩy đi2020-11-19 05:38
 • #74: 074 ngủ phục2020-11-19 05:38
 • #75: 075 đổi phô2020-11-19 05:38
 • #76: 076 dạ yến2020-11-19 05:39
 • #77: 077 lễ vật2020-11-19 05:39
 • #78: 078 tránh tử2020-11-19 05:40
 • #79: 079 bắt người2020-11-19 05:40
 • #80: 080 an ủi2020-11-19 05:41
 • #81: 081 tương hộ2020-11-19 05:41
 • #82: 082 phát bệnh2020-11-19 05:42
 • #83: 083 quỳ con kiến2020-11-19 05:42
 • #84: 084 chắp vá ăn2020-11-19 05:43
 • #85: 085 kinh biến2020-11-19 05:44
 • #86: 086 đào đại Lý cương2020-11-19 05:44
 • #87: 087 tính tình nóng nẩy2020-11-19 05:45
 • #88: 088 trước kia2020-11-19 05:45
 • #89: 089 giấu giếm2020-11-19 05:46
 • #90: 090 nghe lén2020-11-19 05:47
 • #91: 091 ra tay2020-11-19 05:47
 • #92: 092 cái tát2020-11-19 05:48
 • #93: 093 song sinh tử2020-11-19 05:48
 • #94: 094 công bằng2020-11-19 05:49
 • #95: 095 thuần hậu2020-11-19 05:49
 • #96: 096 thăm2020-11-19 05:50
 • #97: 097 lai lịch2020-11-19 05:50
 • #98: 098 tiến cung2020-11-19 05:51
 • #99: 099 giám rượu2020-11-19 05:52
 • #100: 100 cứu mỹ nhân2020-11-19 05:52
 • #101: 101 lộn xộn2020-11-19 05:53
 • #102: 102 nội tử bướng bỉnh2020-11-19 05:53
 • #103: 103 như tùng như trúc2020-11-19 05:54
 • #104: 104 đưa tới cửa đi2020-11-19 05:54
 • #105: 105 khó kìm lòng nổi2020-11-19 05:54
 • #106: 106 theo đuổi2020-11-19 05:55
 • #107: 107 si ngốc2020-11-19 05:55
 • #108: 108 gian tình2020-11-19 05:56
 • #109: 109 bắt gian2020-11-19 05:56
 • #110: 110 sinh2020-11-19 05:57
 • #111: 111 giết ngươi cả nhà2020-11-19 05:58
 • #112: 121 yêu cầu2020-11-19 05:58
 • #113: 122 tư sinh tử2020-11-19 05:59
 • #114: 113 bí văn2020-11-19 05:59
 • #115: 114 phương hoa2020-11-19 06:00
 • #116: 115 vựng huyết2020-11-19 06:00
 • #117: 116 tẩy nhi yến2020-11-19 06:01
 • #118: 117 cực phẩm cha2020-11-19 06:02
 • #119: 118 dấu vết để lại2020-11-19 06:02
 • #120: 119 đầu giường đánh nhau2020-11-19 06:03
 • #121: 120 nhân vật sắm vai2020-11-19 06:03
 • #122: 121 về nhà mẹ đẻ2020-11-19 06:03
 • #123: 122 đường lui2020-11-19 06:04
 • #124: 123 lao ra2020-11-19 06:05
 • #125: 124 giải phiền2020-11-19 06:05
 • #126: 125 ôm đùi2020-11-19 06:06
 • #127: 126 đại cường2020-11-19 06:06
 • #128: 120 tiểu thiếp2020-11-19 06:07
 • #129: 121 ngại dơ2020-11-19 06:07
 • #130: 129 vưu vật2020-11-19 06:08
 • #131: 130 chồng trước ngươi hảo2020-11-19 06:08
 • #132: 131 phu thê ân ái điều ước2020-11-19 06:09
 • #133: 132 thổ lộ tình cảm2020-11-19 06:10
 • #134: 133 rời đi2020-11-19 06:11
 • #135: 134 triển lãm2020-11-19 06:11
 • #136: 135 khuyên nhủ2020-11-19 06:11
 • #137: 136 giam lỏng2020-11-19 06:12
 • #138: 137 tương nhận2020-11-19 06:12
 • #139: 138 bị thương2020-11-19 06:12
 • #140: 139 thương lượng2020-11-19 06:13
 • #141: 140 phản bội cẩu2020-11-19 06:13
 • #142: 141 nha hoàn cổ quái2020-11-19 06:14
 • #143: 142 biến thân2020-11-19 06:14
 • #144: 143 hỗn châu2020-11-19 06:14
 • #145: 144 đêm ra2020-11-19 06:15
 • #146: 145 phát lực 12020-11-19 06:15
 • #147: 146 phát lực 22020-11-19 06:16
 • #148: 147 phát lực 32020-11-19 06:16
 • #149: 148 phát lực 42020-11-19 06:16
 • #150: 149 gì nhị hiện thế2020-11-19 06:17
 • #151: 150 bạc dạng sáp đầu thương2020-11-19 06:17
 • #152: 151 bị buộc đi vào khuôn khổ2020-11-19 06:18
 • #153: 152 mệnh huyền một đường2020-11-19 06:18
 • #154: 153 thần bí yếm2020-11-19 06:18
 • #155: 154 nói chuyện2020-11-19 06:19
 • #156: 155 nói chuyện 22020-11-19 06:20
 • #157: 156 nhàn tản nhật tử2020-11-19 06:20
 • #158: 157 chia lìa2020-11-19 06:20
 • #159: 158 quỷ dị tờ giấy2020-11-19 06:21
 • #160: 159 cổ đại Trần Thế Mỹ2020-11-19 06:21
 • #161: 160 phát đoạn tình đoạn2020-11-19 06:22
 • #162: 161 mất tích2020-11-19 06:22
 • #163: 162 mất tích 22020-11-19 06:23
 • #164: 163 kiếp trước thê2020-11-19 06:23
 • #165: 164 Hà thị đã chết2020-11-19 06:24
 • #166: 165 lựa chọn 【 thận trọng mua sắm, trước đã thấy ra đầu một câu 】2020-11-19 06:24
 • #167: 166 rót thuốc2020-11-19 06:25
 • #168: 167 được cứu trợ2020-11-19 06:25
 • #169: 168 trấn an2020-11-19 06:26
 • #170: 169 song bào thai buồn rầu2020-11-19 06:26
 • #171: 170 tâm hữu linh tê2020-11-19 06:26
 • #172: 171 cướp ngục2020-11-19 06:26
 • #173: 172 ấn đảo2020-11-19 06:27
 • #174: 173 công chúa thỉnh dừng bước2020-11-19 06:27
 • #175: 174 bạch bạch bạch2020-11-19 06:28
 • #176: 175 hồi trình2020-11-19 06:28
 • #177: 176 tin ta tốt không?2020-11-19 06:28
 • #178: 1772020-11-19 06:28
 • #179: 1782020-11-19 06:28
 • #180: 1792020-11-19 06:28
 • #181: 180 chớ đính2020-11-19 06:29
 • #182: 181 chỉ cần một cái2020-11-19 06:29
 • #183: 182 đâm trụ2020-11-19 06:29
 • #184: 183 tình chú2020-11-19 06:29
 • #185: 184 kiếp thê2020-11-19 06:30
 • #186: 185 hòa li công việc ( tiểu mang tinh Hoà Thị Bích thêm càng )2020-11-19 06:30
 • #187: 186 dã ngoại sinh tồn chi dạy dỗ nộn thê2020-11-19 06:30
 • #188: 187 dã ngoại sinh tồn chi mưu sát thân phu2020-11-19 06:31
 • #189: 189 dã ngoại sinh tồn chi bao thỏa mãn2020-11-19 06:31
 • #190: 190 bệnh cũng không nhẹ2020-11-19 06:31
 • #191: 191 lại hồi Tần quan2020-11-19 06:32
 • #192: 192 phản đối2020-11-19 06:32
 • #193: 193 kiến giá2020-11-19 06:32
 • #194: 194 đem nàng trói lại2020-11-19 06:33
 • #195: 195 xoát thượng một trăm lần2020-11-19 06:33
 • #196: 196 nản lòng2020-11-19 06:33
 • #197: 197 thần không dám2020-11-19 06:33
 • #198: 198 giam cầm2020-11-19 06:33
 • #199: 199 gặp nhau không biết quân2020-11-19 06:34
 • #200: 200 kỹ thuật diễn lợi hại2020-11-19 06:34
 • #201: 201 đại tàn sát2020-11-19 06:34
 • #202: 202 thích khách2020-11-19 06:34
 • #203: 203 bí ẩn chân tướng2020-11-19 06:34
 • #204: 204 rắn rết 12020-11-19 06:35
 • #205: 205 rắn rết 22020-11-19 06:35
 • #206: 206 rắn rết 32020-11-19 06:35
 • #207: 207 rắn rết 42020-11-19 06:35
 • #208: 208 rắn rết 52020-11-19 06:36
 • #209: 209 rắn rết 62020-11-19 06:36
 • #210: 210 điểm đáng ngờ2020-11-19 06:36
 • #211: 211 phát hiện2020-11-19 06:36
 • #212: 212 thật là đáng yêu2020-11-19 06:37
 • #213: 213 mật mã2020-11-19 06:37
 • #214: 214 bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau2020-11-19 06:37
 • #215: 215 tàn bạo2020-11-19 06:37
 • #216: 216 chu toàn2020-11-19 06:37
 • #217: 217 nắm tay2020-11-19 06:38
 • #218: 218 đánh cuộc2020-11-19 06:38
 • #219: 219 động đất2020-11-19 06:38
 • #220: 220 cầu sinh2020-11-19 06:38
 • #221: quyển thượng xong2020-11-19 06:39
 • #222: 222 trộm nhi2020-11-19 06:39
 • #223: 223 hồ2020-11-19 06:39
 • #224: 224 một ngày ký ức2020-11-19 06:39
 • #225: 225 lưu lại2020-11-19 06:40
 • #226: 226 có cái quái nhân2020-11-19 06:40
 • #227: 2272020-11-19 06:40
 • #228: 228 Thẩm tiểu phương2020-11-19 06:41
 • #229: 229 Thẩm tiểu hoa2020-11-19 06:41
 • #230: 230 đánh nhau rồi2020-11-19 06:41
 • #231: 231 đoạt oa2020-11-19 06:41
 • #232: 232 nói thỏa ( tiểu mang tinh Hoà Thị Bích thêm càng )2020-11-19 06:42
 • #233: 233 khinh ngươi mông muội2020-11-19 06:42
 • #234: 235 lên án2020-11-19 06:42
 • #235: 234 mới lạ2020-11-19 06:42
 • #236: 236 tương nhận2020-11-19 06:43
 • #237: 237 lạc đường2020-11-19 06:43
 • #238: 238 bão táp trước yên lặng2020-11-19 06:43
 • #239: 234 phải làm sao bây giờ?2020-11-19 06:43
 • #240: 235 không ai muốn gà trống2020-11-19 06:44
 • #241: 236 bà bà tới2020-11-19 06:44
 • #242: 242 hồi Thẩm gia2020-11-19 06:44
 • #243: 243 thần long không thấy đầu đuôi2020-11-19 06:44
 • #244: 244 chọc liền chạy2020-11-19 06:45
 • #245: 245 không vui2020-11-19 06:45
 • #246: 246 sinh khích2020-11-19 06:45
 • #247: 2472020-11-19 06:45
 • #248: 2482020-11-19 06:46
 • #249: 2492020-11-19 06:46
 • #250: 2502020-11-19 06:46
 • #251: 2512020-11-19 06:47
 • #252: Chương 255 252 phỉ thúy Quan Âm án2020-11-19 06:47
 • #253: Chương 256 253 đuổi bắt2020-11-19 06:47
 • #254: 2542020-11-19 06:48
 • #255: 255 đào tẩu2020-11-19 06:48
 • #256: 256 nhị gia tới rồi2020-11-19 06:48
 • #257: 257 đuổi ra khỏi nhà2020-11-19 06:48
 • #258: 258 hùng hài tử tốt đẹp kém2020-11-19 06:48
 • #259: 259 nguyệt hắc phong cao hảo bò tường2020-11-19 06:49
 • #260: 2602020-11-19 06:49
 • #261: 2612020-11-19 06:49
 • #262: 2622020-11-19 06:50
 • #263: 2632020-11-19 06:50
 • #264: 2642020-11-19 06:50
 • #265: 2652020-11-19 06:51
 • #266: 2662020-11-19 06:51
 • #267: 2672020-11-19 06:51
 • #268: 268〔 kết cục )2020-11-19 06:52
 • #269: Triệt nhị gia mất trí nhớ nhớ ( hạ )2020-11-19 06:52
 • #270: Phiên ngoại chi ta là Thẩm Mặc ( 1 )2020-11-19 06:52
 • #271: Phiên ngoại chi ta là trầm mặc ( 2 )2020-11-19 06:52
 • #272: Phiên ngoại chi ta là trầm mặc ( 3 )2020-11-19 06:53
 • #273: Phiên ngoại chi nữ bá vương bức hôn nhớ 1 ( chớ đính )2020-11-19 06:53
 • #274: Phiên ngoại chi nữ bá vương bức hôn nhớ 22020-11-19 06:53
 • #275: Phiên ngoại chi nữ bá vương bức hôn nhớ 32020-11-19 06:54
 • #276: Phiên ngoại chi nữ bá vương bức hôn nhớ 42020-11-19 06:54
 • #277: Phiên ngoại phía trước thế ta cũng bá chiếm ngươi 1 ( chớ đính )2020-11-19 06:54
 • #278: Phiên ngoại phía trước thế ta cũng bá chiếm ngươi 2 ( chớ đính )2020-11-19 06:55
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Khoái Xuyên: Mỗi Lần Đều Là Ta Nằm Thương

TiKay

Quỷ Gặp Ta Đều Phát Sầu

THUYS♥️

Toàn Chức Pháp Sư

TiKay

Tòa Thành Bị Vùi Lấp

TiKay

Pháo Hôi “Công” Dưỡng Thành Hệ Thống

TiKay

Sinh Tồn [ Mạt Thế ]

TiKay

Leave a Reply