Cổ Đại Ngôn Tình

Kiều Sủng Tiểu Phúc Thê

Bảo Như thay mặt đường tỷ xuất giá

Thành ma bệnh Lục Hạc Linh xung hỉ nương tử

Người người đều nói nàng số khổ

Về sau

Theo tú tài nương tử đến thủ phụ phu nhân

Hắn cho nàng ngàn vạn sủng ái, một thế vinh hoa

* ngàn vạn phồn hoa, ta độc yêu ngươi

* cổ ngôn bánh ngọt

Nội dung nhãn hiệu: Áo vải sinh hoạt làm ruộng văn điềm văn

Nguồn : truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tưởng Niệm Giang Nam
 •  Chương: /90
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0001.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0002.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0003.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0004.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0005.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0006.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0007.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0008.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0009.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0010.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0011.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0012.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0013.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0014.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0015.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0016.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0017.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0018.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0019.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0020.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0021.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0022.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0023.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0024.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0025.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0026.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0027.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0028.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0029.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0030.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0031.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0032.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0033.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0034.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0035.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0036.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0037.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0038.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0039.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0040.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0041.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0042.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0043.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0044.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0045.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0046.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0047.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0048.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0049.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0050.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0051.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0052.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0053.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0054.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0055.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0056.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0057.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0058.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0059.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0060.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0061.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0062.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0063.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0064.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0065.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0066.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0067.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0068.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0069.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0070.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0071.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0072.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0073.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0074.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0075.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0076.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0077.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0078.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0079.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0080.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0081.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0082.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0083.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0084.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0085.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0086.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0087.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0088.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0089.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0090.mp32019-02-04 02:48
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Xuyên Qua Chi Tiểu Hầu Đương Gia

THUYS♥️

Trọng Sinh Công Lược Bản Chép Tay

THUYS♥️

Tinh Tế Dược Sư

THUYS♥️

Leave a Reply