Cổ ĐạiNgôn Tình

Kiều Sủng Tiểu Phúc Thê

Bảo Như thay mặt đường tỷ xuất giá

Thành ma bệnh Lục Hạc Linh xung hỉ nương tử

Người người đều nói nàng số khổ

Về sau

Theo tú tài nương tử đến thủ phụ phu nhân

Hắn cho nàng ngàn vạn sủng ái, một thế vinh hoa

* ngàn vạn phồn hoa, ta độc yêu ngươi

* cổ ngôn bánh ngọt

Nội dung nhãn hiệu: Áo vải sinh hoạt làm ruộng văn điềm văn

Nguồn : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tưởng Niệm Giang Nam
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0001.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0002.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0003.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0004.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0005.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0006.mp32019-02-04 02:38
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0007.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0008.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0009.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0010.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0011.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0012.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0013.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0014.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0015.mp32019-02-04 02:39
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0016.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0017.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0018.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0019.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0020.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0021.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0022.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0023.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0024.mp32019-02-04 02:40
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0025.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0026.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0027.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0028.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0029.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0030.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0031.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0032.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0033.mp32019-02-04 02:41
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0034.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0035.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0036.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0037.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0038.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0039.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0040.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0041.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0042.mp32019-02-04 02:42
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0043.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0044.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0045.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0046.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0047.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0048.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0049.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0050.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0051.mp32019-02-04 02:43
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0052.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0053.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0054.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0055.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0056.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0057.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0058.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0059.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0060.mp32019-02-04 02:44
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0061.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0062.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0063.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0064.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0065.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0066.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0067.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0068.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0069.mp32019-02-04 02:45
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0070.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0071.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0072.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0073.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0074.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0075.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0076.mp32019-02-04 02:46
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0077.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0078.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0079.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0080.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0081.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0082.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0083.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0084.mp32019-02-04 02:47
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0085.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0086.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0087.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0088.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0089.mp32019-02-04 02:48
 • kieu-sung-tieu-phuc-the-chuong-0090.mp32019-02-04 02:48
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Manh Sủng Y Phi: Quỷ Vương Đừng Quá Mãnh

THUYS♥️

Xuyên Qua Thập Niên 70 Chi Ca Thanh Liêu Nhân

TiKay

Y Thủ Che Thiên

TiKay

Nông Gia Tiểu Thê Gia Muốn Ở Rể

THUYS♥️

Xuyên Thư Chi Học Thần Hình Nữ Xứng

TiKay

Hà Hương Điền Viên

TiKay

Leave a Reply