Linh DịNgôn TìnhNữ Cường

Quỷ Gặp Ta Đều Phát Sầu

Thần quái bắt quỷ hướng!

Ngày vạn trung ~

Cố mông một giấc ngủ dậy, trong đầu trống rỗng, không có bất luận cái gì ký ức. Mà thân thể của nàng, càng là một mảnh tử khí, nói không chừng ngày nào đó thân thể này liền trực tiếp hỏng mất.

Vì làm chính mình sống sót, nàng không thể không bắt đầu làm tốt sự……

Tag: Vả mặtNgọt vănĐô thị dị vănHuyền học

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác:


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nguyệt Chiếu Khê
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0001.mp32019-09-28 16:46
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0002.mp32019-09-28 16:46
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0003.mp32019-09-28 16:47
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0004.mp32019-09-28 16:47
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0005.mp32019-09-28 16:47
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0006.mp32019-09-28 16:47
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0007.mp32019-09-28 16:47
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0008.mp32019-09-28 16:47
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0009.mp32019-09-28 16:47
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0010.mp32019-09-28 16:47
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0011.mp32019-09-28 16:48
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0012.mp32019-09-28 16:48
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0013.mp32019-09-28 16:48
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0014.mp32019-09-28 16:48
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0015.mp32019-09-28 16:48
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0016.mp32019-09-28 16:48
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0017.mp32019-09-28 16:48
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0018.mp32019-09-28 16:49
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0019.mp32019-09-28 16:49
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0020.mp32019-09-28 16:49
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0021.mp32019-09-28 16:49
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0022.mp32019-09-28 16:49
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0023.mp32019-09-28 16:49
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0024.mp32019-09-28 16:50
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0025.mp32019-09-28 16:50
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0026.mp32019-09-28 16:50
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0027.mp32019-09-28 16:50
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0028.mp32019-09-28 16:50
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0029.mp32019-09-28 16:50
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0030.mp32019-09-28 16:51
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0031.mp32019-09-28 16:51
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0032.mp32019-09-28 16:51
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0033.mp32019-09-28 16:51
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0034.mp32019-09-28 16:51
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0035.mp32019-09-28 16:51
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0036.mp32019-09-28 16:51
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0037.mp32019-09-28 16:52
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0038.mp32019-09-28 16:52
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0039.mp32019-09-28 16:52
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0040.mp32019-09-28 16:52
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0041.mp32019-09-28 16:52
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0042.mp32019-09-28 16:52
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0043.mp32019-09-28 16:52
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0044.mp32019-09-28 16:53
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0045.mp32019-09-28 16:53
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0046.mp32019-09-28 16:53
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0047.mp32019-09-28 16:53
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0048.mp32019-09-28 16:53
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0049.mp32019-09-28 16:53
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0050.mp32019-09-28 16:53
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0051.mp32019-09-28 16:53
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0052.mp32019-09-28 16:54
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0053.mp32019-09-28 16:54
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0054.mp32019-09-28 16:54
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0055.mp32019-09-28 16:54
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0056.mp32019-09-28 16:54
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0057.mp32019-09-28 16:54
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0058.mp32019-09-28 16:55
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0059.mp32019-09-28 16:55
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0060.mp32019-09-28 16:55
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0061.mp32019-09-28 16:55
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0062.mp32019-09-28 16:55
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0063.mp32019-09-28 16:55
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0064.mp32019-09-28 16:55
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0065.mp32019-09-28 16:56
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0066.mp32019-09-28 16:56
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0067.mp32019-09-28 16:56
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0068.mp32019-09-28 16:56
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0069.mp32019-09-28 16:56
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0070.mp32019-09-28 16:56
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0071.mp32019-09-28 16:56
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0072.mp32019-09-28 16:56
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0073.mp32019-09-28 16:57
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0074.mp32019-09-28 16:57
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0075.mp32019-09-28 16:57
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0076.mp32019-09-28 16:57
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0077.mp32019-09-28 16:57
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0078.mp32019-09-28 16:57
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0079.mp32019-09-28 16:57
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0080.mp32019-09-28 16:58
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0081.mp32019-09-28 16:58
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0082.mp32019-09-28 16:58
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0083.mp32019-09-28 16:58
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0084.mp32019-09-28 16:58
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0085.mp32019-09-28 16:58
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0086.mp32019-09-28 16:58
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0087.mp32019-09-28 16:59
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0088.mp32019-09-28 16:59
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0089.mp32019-09-28 17:28
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0090.mp32019-09-28 18:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0091.mp32019-09-28 18:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0092.mp32019-09-28 18:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0093.mp32019-09-28 18:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0094.mp32019-09-28 18:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0095.mp32019-09-28 18:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0096.mp32019-09-28 18:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0097.mp32019-09-28 18:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0098.mp32019-09-28 18:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0099.mp32019-09-28 18:08
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0100.mp32019-09-28 18:08
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0101.mp32019-09-28 18:08
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0102.mp32019-09-28 18:08
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0103.mp32019-09-28 18:09
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0104.mp32019-09-28 18:09
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0105.mp32019-09-28 18:09
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0106.mp32019-09-28 18:09
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0107.mp32019-09-28 18:10
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0108.mp32019-09-28 18:10
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0109.mp32019-09-28 18:10
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0110.mp32019-09-28 19:11
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0111.mp32019-09-28 19:11
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0112.mp32019-09-28 19:12
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0113.mp32019-09-28 19:12
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0114.mp32019-09-28 19:12
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0115.mp32019-09-28 19:12
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0116.mp32019-09-28 19:12
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0117.mp32019-09-28 19:13
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0118.mp32019-09-28 19:13
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0119.mp32019-09-28 19:13
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0120.mp32019-09-28 19:13
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0121.mp32019-09-28 19:13
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0122.mp32019-09-28 19:13
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0123.mp32019-09-28 22:38
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0124.mp32019-09-28 22:38
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0125.mp32019-09-28 22:39
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0126.mp32019-09-28 22:39
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0127.mp32019-09-28 22:39
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0128.mp32019-09-28 22:39
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0129.mp32019-09-28 22:39
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0130.mp32019-09-28 22:39
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0131.mp32019-09-28 22:40
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0132.mp32019-09-28 22:40
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0133.mp32019-09-28 22:40
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0134.mp32019-09-28 22:40
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0135.mp32019-09-28 22:40
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0136.mp32019-09-28 22:40
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0137.mp32019-09-28 22:40
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0138.mp32019-09-28 22:41
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0139.mp32019-09-28 22:41
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0140.mp32019-09-28 22:41
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0141.mp32019-09-28 22:41
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0142.mp32019-09-28 22:41
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0143.mp32019-09-28 22:41
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0144.mp32019-09-28 22:42
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0145.mp32019-09-28 22:42
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0146.mp32019-09-28 22:42
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0147.mp32019-09-28 22:42
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0148.mp32019-09-28 22:42
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0149.mp32019-09-28 22:42
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0150.mp32019-09-28 22:42
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0151.mp32019-09-28 22:42
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0152.mp32019-09-28 22:43
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0153.mp32019-09-28 22:43
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0154.mp32019-09-28 22:43
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0155.mp32019-09-28 22:43
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0156.mp32019-09-28 22:43
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0157.mp32019-09-28 22:43
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0158.mp32019-09-28 22:43
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0159.mp32019-09-28 22:43
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0160.mp32019-09-28 22:44
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0161.mp32019-09-28 22:44
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0162.mp32019-09-28 22:44
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0163.mp32019-09-28 22:44
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0164.mp32019-09-28 22:44
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0165.mp32019-09-28 22:44
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0166.mp32019-09-28 22:44
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0167.mp32019-09-28 22:44
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0168.mp32019-09-28 22:45
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0169.mp32019-09-28 22:45
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0170.mp32019-09-28 22:45
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0171.mp32019-09-28 22:45
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0172.mp32019-09-28 22:45
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0173.mp32019-09-29 01:05
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0174.mp32019-09-29 01:05
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0175.mp32019-09-29 01:05
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0176.mp32019-09-29 01:05
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0177.mp32019-09-29 01:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0178.mp32019-09-29 01:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0179.mp32019-09-29 01:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0180.mp32019-09-29 01:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0181.mp32019-09-29 01:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0182.mp32019-09-29 01:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0183.mp32019-09-29 01:06
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0184.mp32019-09-29 01:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0185.mp32019-09-29 01:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0186.mp32019-09-29 01:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0187.mp32019-09-29 01:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0188.mp32019-09-29 01:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0189.mp32019-09-29 01:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0190.mp32019-09-29 01:07
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0191.mp32019-09-29 01:08
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0192.mp32019-09-29 01:08
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0193.mp32019-09-29 01:08
 • quy-thay-ta-deu-phat-sau-chuong-0194.mp32019-09-29 01:08
Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 4.9]

Related posts

Quái Vật Thấy Ta Đều Run Bần Bật

THUYS♥️

Vai Ác Mụ Mụ Phấn Đấu Sử [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Keo Kiệt Nương Tử

THUYS♥️

Lệ Thiếu Ta Chờ Kế Thừa Ngươi Di Sản

THUYS♥️

Đoạt Hôn 101 Lần

TiKay

Căn Cứ Lương Tâm Sống Sót [ Tổng ]

THUYS♥️

Leave a Reply