Võng Du

Pubg Rơi Xuống Đất Thành Thần

Pubg Rơi Xuống Đất Thành Thần

Bình dân Tiểu Bạch, tình cờ lấy được Thần Khí trợ giúp, quát trò chơi, thay đổi nhân sinh

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Canh Tam Kim
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Mới quen2024-01-07 08:15
 • #2: Chương 2: Nhiệm vụ2024-01-07 08:16
 • #3: Chương 3: Dự cảm2024-01-07 08:16
 • #4: Chương 4: ăn gà2024-01-07 08:16
 • #5: Chương 5: Hack2024-01-07 08:16
 • #6: Chương 6: Chật vật thủ thắng2024-01-07 08:16
 • #7: Chương 7: Chia tay2024-01-07 08:16
 • #8: Chương 8: Long Ảnh Chiến Đội2024-01-07 08:16
 • #9: Chương 9: Giang hồ cấp cứu2024-01-07 08:16
 • #10: Chương 10: Tiểu thí thân thủ2024-01-07 08:16
 • #11: Chương 11: Cạm bẫy2024-01-07 08:16
 • #12: Chương 12. Dừng cuộc so tài2024-01-07 08:16
 • #13: Chương 13: Thắng lợi2024-01-07 08:17
 • #14: Chương 14: Vô tình gặp được2024-01-07 08:17
 • #15: Chương 15: Gây chuyện2024-01-07 08:17
 • #16: Chương 16: Trợ giúp2024-01-07 08:17
 • #17: Chương 17: Bái sư2024-01-07 08:17
 • #18: Chương 18: Sóng gió2024-01-07 08:17
 • #19: Chương 19: Đùa lớn rồi2024-01-07 08:17
 • #20: Chương 20: Núi giả2024-01-07 08:17
 • #21: Chương 21: Hỏa Hồng Hoa Đại Trận2024-01-07 08:17
 • #22: Chương 22: Hủy diệt2024-01-07 08:17
 • #23: Chương 23: Nghỉ việc2024-01-07 08:17
 • #24: Chương 24: Điểm Huyệt2024-01-07 08:17
 • #25: Chương 25: Loạn sáo2024-01-07 08:17
 • #26: Chương 26: Đại chiến2024-01-07 08:18
 • #27: Chương 27: Thua xuất sắc2024-01-07 08:18
 • #28: Chương 28: Điên cuồng2024-01-07 08:18
 • #29: Chương 29: Ngũ Chỉ Quyết2024-01-07 08:18
 • #30: Chương 30: Hành hiệp trượng nghĩa2024-01-07 08:18
 • #31: Chương 31: Cứu người2024-01-07 08:18
 • #32: Chương 32: Phiền toái2024-01-07 08:18
 • #33: Chương 33: Tân nội dung2024-01-07 08:18
 • #34: Chương 34: Cao thủ2024-01-07 08:18
 • #35: Chương 35: Về nhà2024-01-07 08:18
 • #36: Chương 36: Y thuật2024-01-07 08:18
 • #37: Chương 37: Pháp quyết2024-01-07 08:19
 • #38: Chương 38: Long phẫn nộ2024-01-07 08:19
 • #39: Chương 39: Áp chế2024-01-07 08:19
 • #40: Chương 40: Trở về2024-01-07 08:19
 • #41: Chương 41: Cả nước cuộc so tài2024-01-07 08:19
 • #42: Chương 42: Ngoài ý muốn khách đến thăm2024-01-07 08:19
 • #43: Chương 43: Tiêu gia2024-01-07 08:19
 • #44: Chương 44: Cơ Giáp tu luyện2024-01-07 08:19
 • #45: Chương 45: A Tu La2024-01-07 08:19
 • #46: Chương 46: Ngoài ý muốn2024-01-07 08:19
 • #47: Chương 47: Phản công2024-01-07 08:19
 • #48: Chương 48: Quyết chiến2024-01-07 08:19
 • #49: Chương 49: Thắng lợi2024-01-07 08:19
 • #50: Chương 50: Sư thúc2024-01-07 08:20
 • #51: Chương 51: Dung hợp2024-01-07 08:20
 • #52: Chương 52: Nhị Cấp Chiến Giáp2024-01-07 08:20
 • #53: Chương 53: Đất lành2024-01-07 08:20
 • #54: Chương 54: Phúc thúc2024-01-07 08:20
 • #55: Chương 55: Chiến Sủng2024-01-07 08:20
 • #56: Chương 56: Phúc thúc bí mật2024-01-07 08:20
 • #57: Chương 57: Cảm ngộ nhân sinh2024-01-07 08:20
 • #58: Chương 58: Tam Cấp Cuồng Giáp2024-01-07 08:20
 • #59: Chương 59: Long gia gặp nạn2024-01-07 08:20
 • #60: Chương 60: Khai chiến2024-01-07 08:21
 • #61: Chương 61: Bảo hồ lô2024-01-07 08:21
 • #62: Chương 62: Ngộ đạo2024-01-07 08:21
 • #63: Chương 63: Mua nhà2024-01-07 08:21
 • #64: Chương 64: Giáo dục2024-01-07 08:21
 • #65: Chương 65: Tam Quốc chiến trường2024-01-07 08:21
 • #66: Chương 66: Thành chủ2024-01-07 08:21
 • #67: Chương 67: Bạch Mã Kỵ Sĩ2024-01-07 08:21
 • #68: Chương 68: Triệu Vân2024-01-07 08:21
 • #69: Chương 69: Chiến Sủng áp chế2024-01-07 08:21
 • #70: Chương 70: Tiểu Tinh Linh2024-01-07 08:21
 • #71: Chương 71: Tim2024-01-07 08:21
 • #72: Chương 72: Thành công2024-01-07 08:21
 • #73: Chương 73: Tắm2024-01-07 08:22
 • #74: Chương 74: Bắt cóc2024-01-07 08:22
 • #75: Chương 75: Mất đi2024-01-07 08:22
 • #76: Chương 76: Phế nhân2024-01-07 08:22
 • #77: Chương 77: Trở lại trò chơi2024-01-07 08:22
 • #78: Chương 78: Rống giận2024-01-07 08:22
 • #79: Chương 79: Giải quyết2024-01-07 08:22
 • #80: Chương 80: Khôi phục2024-01-07 08:22
 • #81: Chương 81: Tái chiến2024-01-07 08:22
 • #82: Chương 82: Bốn người đối với chiến2024-01-07 08:22
 • #83: Chương 83: Phục hồi như cũ2024-01-07 08:22
 • #84: Chương 84: Sát2024-01-07 08:23
 • #85: Chương 85: Thất bại2024-01-07 08:23
 • #86: Chương 86: Đột phá2024-01-07 08:23
 • #87: Chương 87: Long Dung bí mật2024-01-07 08:23
 • #88: Chương 88: Thoái hôn2024-01-07 08:23
 • #89: Chương 89: Trương Tinh lại xuất hiện2024-01-07 08:23
 • #90: Chương 90: Ước định2024-01-07 08:23
 • #91: Chương 91: Vây công2024-01-07 08:23
 • #92: Chương 92: Cạm bẫy2024-01-07 08:23
 • #93: Chương 93: Sát Tinh2024-01-07 08:23
 • #94: Chương 94: Thần bí Đại Cổ2024-01-07 08:23
 • #95: Chương 95: Hàng phục2024-01-07 08:23
 • #96: Chương 96: Cơ Giáp Tinh Nhân2024-01-07 08:23
 • #97: Chương 97: Cơ Giáp chi tâm2024-01-07 08:24
 • #98: Chương 98: Ngục giam2024-01-07 08:24
 • #99: Chương 99: Đại Tế Ti2024-01-07 08:24
 • #100: Chương 100: Gia nhập2024-01-07 08:24
 • #101: Chương 101: Tinh luyện2024-01-07 08:24
 • #102: Chương 102: Tranh đấu2024-01-07 08:24
 • #103: Chương 103: Thắng hiểm2024-01-07 08:24
 • #104: Chương 104: Cường giả chân chính2024-01-07 08:24
 • #105: Chương 105: Lão nô2024-01-07 08:24
 • #106: Chương 106: Kỹ thuật đánh nhau tu luyện2024-01-07 08:24
 • #107: Chương 107: Liều mạng2024-01-07 08:24
 • #108: Chương 108: Thành công2024-01-07 08:24
 • #109: Chương 109: Thập Phương Cổ2024-01-07 08:24
 • #110: Chương 110: Chủ nhân tin tức2024-01-07 08:24
 • #111: Chương 111: Thi triều2024-01-07 08:25
 • #112: Chương 112: Sát Tinh lại xuất hiện2024-01-07 08:25
 • #113: Chương 113: Thi Khôi2024-01-07 08:25
 • #114: Chương 114: Ngũ Cấp Thuật Giáp2024-01-07 08:25
 • #115: Chương 115: Tăng phúc2024-01-07 08:25
 • #116: Chương 116: Thấy Long Dung2024-01-07 08:25
 • #117: Chương 117: Sát Trương Tinh2024-01-07 08:25
 • #118: Chương 118: Thành công đánh chết2024-01-07 08:25
 • #119: Chương 119: Oánh Oánh tung tích2024-01-07 08:25
 • #120: Chương 120: Lệnh bài2024-01-07 08:25
 • #121: Chương 121: Cơ Giáp tinh cầu2024-01-07 08:25
 • #122: Chương 122: Thôn2024-01-07 08:25
 • #123: Chương 123: Yêu thú Nội Đan2024-01-07 08:25
 • #124: Chương 124: Vân Dao2024-01-07 08:26
 • #125: Chương 125: Lang Bảo Bảo2024-01-07 08:26
 • #126: Chương 126: Hạt Nhãn Lang2024-01-07 08:26
 • #127: Chương 127: Thu hoạch2024-01-07 08:26
 • #128: Chương 128: Người quen2024-01-07 08:26
 • #129: Chương 129: Thần Tiên Thảo2024-01-07 08:26
 • #130: Chương 130: Phiền toái2024-01-07 08:26
 • #131: Chương 131: Sống!2024-01-07 08:26
 • #132: Chương 132: Người quen cũ2024-01-07 08:26
 • #133: Chương 133: Bỉ Mục chân thân2024-01-07 08:26
 • #134: Chương 134: Cứu người2024-01-07 08:26
 • #135: Chương 135: Lang Vương2024-01-07 08:26
 • #136: Chương 136: Bỉ Mục lão gia2024-01-07 08:26
 • #137: Chương 137: Em trai2024-01-07 08:26
 • #138: Chương 138: Hư hóa bóng người2024-01-07 08:27
 • #139: Chương 139: Long Hồn2024-01-07 08:27
 • #140: Chương 140: Dung hợp2024-01-07 08:27
 • #141: Chương 141: Man Hoang lãnh địa2024-01-07 08:27
 • #142: Chương 142: Thành phố trường phong ba2024-01-07 08:27
 • #143: Chương 143: Nhiều tiền nhiều2024-01-07 08:27
 • #144: Chương 144: Tiểu Long hồn2024-01-07 08:27
 • #145: Chương 145: Sơn động gặp nạn2024-01-07 08:27
 • #146: Chương 146: Tích Dịch Quái2024-01-07 08:27
 • #147: Chương 147: Lão đầu2024-01-07 08:27
 • #148: Chương 148: Chất bẩn bí mật2024-01-07 08:27
 • #149: Chương 149: Lục Cấp Nhân Giáp2024-01-07 08:27
 • #150: Chương 150: Dong Binh Đoàn2024-01-07 08:27
 • #151: Chương 151: Hắc Long đoàn đoàn trưởng2024-01-07 08:28
 • #152: Chương 152: Nội loạn2024-01-07 08:28
 • #153: Chương 153: Vào đoàn2024-01-07 08:28
 • #154: Chương 154: Hối lộ2024-01-07 08:28
 • #155: Chương 155: Cốt khí2024-01-07 08:28
 • #156: Chương 156: Quy củ2024-01-07 08:28
 • #157: Chương 157: Nổi danh2024-01-07 08:28
 • #158: Chương 158: Đại quân đoàn2024-01-07 08:28
 • #159: Chương 159: Tử Vong Chiểu Trạch2024-01-07 08:28
 • #160: Chương 160: Thú Vương2024-01-07 08:28
 • #161: Chương 161: Âm Dương Lão Đầu2024-01-07 08:28
 • #162: Chương 162: Chết ngoài ý muốn2024-01-07 08:28
 • #163: Chương 163: Chiến Hắc Hùng2024-01-07 08:28
 • #164: Chương 164: Thần điện2024-01-07 08:28
 • #165: Chương 165: Cừu gia2024-01-07 08:29
 • #166: Chương 166: Chiến lính gác2024-01-07 08:29
 • #167: Chương 167: Thắng lợi2024-01-07 08:29
 • #168: Chương 168: Nhập thần điện2024-01-07 08:29
 • #169: Chương 169: Thất tinh nhiệm vụ2024-01-07 08:29
 • #170: Chương 170: Huyễn Ảnh Đan2024-01-07 08:29
 • #171: Chương 171: Ám sát2024-01-07 08:29
 • #172: Chương 172: Thật thôn trang2024-01-07 08:29
 • #173: Chương 173: Tiểu phá hài2024-01-07 08:29
 • #174: Chương 174: Ngũ Độc Xà2024-01-07 08:29
 • #175: Chương 175: Thức ăn2024-01-07 08:29
 • #176: Chương 176: Lựa chọn2024-01-07 08:29
 • #177: Chương 177: Tiểu Long thăng cấp2024-01-07 08:29
 • #178: Chương 178: Lại thấy thành chủ2024-01-07 08:29
 • #179: Chương 179: Hang đá bí mật2024-01-07 08:30
 • #180: Chương 180: Mật thất2024-01-07 08:30
 • #181: Chương 181: Ảo giác2024-01-07 08:30
 • #182: Chương 182: Thắng lợi2024-01-07 08:30
 • #183: Chương 183: Địa cầu tin tới2024-01-07 08:30
 • #184: Chương 184: Nhị công tử2024-01-07 08:30
 • #185: Chương 185: Trợ giúp thân hạo2024-01-07 08:30
 • #186: Chương 186: Thần dược2024-01-07 08:30
 • #187: Chương 187: Ngoài ý muốn khách đến thăm2024-01-07 08:30
 • #188: Chương 188: Cứu Lâm Báo2024-01-07 08:30
 • #189: Chương 189: Dễ dàng giải quyết2024-01-07 08:30
 • #190: Chương 190: Tiễn Đa nhiều tin tức2024-01-07 08:31
 • #191: Chương 191: Bảo vật2024-01-07 08:31
 • #192: Chương 192: Thú Vương Chiến Sủng2024-01-07 08:31
 • #193: Chương 193: Vu Dương2024-01-07 08:31
 • #194: Chương 194: Thành công đánh chết2024-01-07 08:31
 • #195: Chương 195: Con tư sinh2024-01-07 08:31
 • #196: Chương 196: Thân Hạo bí mật2024-01-07 08:31
 • #197: Chương 197: Hồng Mao tử2024-01-07 08:31
 • #198: Chương 198: Truyền trực tiếp trận đấu2024-01-07 08:31
 • #199: Chương 199: Quyền đấu2024-01-07 08:31
 • #200: Chương 200: Quần đấu2024-01-07 08:31
 • #201: Chương 201: Khác nhau2024-01-07 08:31
 • #202: Chương 202: Một mình đấu2024-01-07 08:32
 • #203: Chương 203: Tiểu Cường sống lại2024-01-07 08:32
 • #204: Chương 204: Trở về2024-01-07 08:32
 • #205: Chương 205: Vân Dao phiền toái2024-01-07 08:32
 • #206: Chương 206: Thấy Vân Dao2024-01-07 08:32
 • #207: Chương 207: Lý gia2024-01-07 08:32
 • #208: Chương 208: Ra mặt2024-01-07 08:32
 • #209: Chương 209: Liều mạng tranh đấu2024-01-07 08:32
 • #210: Chương 210: Thí Thần Phổ2024-01-07 08:32
 • #211: Chương 211: Quỷ Sĩ2024-01-07 08:32
 • #212: Chương 212: Thủ đoạn2024-01-07 08:32
 • #213: Chương 213: Đủ2024-01-07 08:32
 • #214: Chương 214: Tất cả đều có2024-01-07 08:32
 • #215: Chương 215: Tất cả đều có2024-01-07 08:33
 • #216: Chương 216: Phòng đấu giá2024-01-07 08:33
 • #217: Chương 217: Gây chuyện2024-01-07 08:33
 • #218: Chương 218: Quấy nhiễu2024-01-07 08:33
 • #219: Chương 219: Luyện Dược Sư2024-01-07 08:33
 • #220: Chương 220: Thuốc bột2024-01-07 08:33
 • #221: Chương 221: Vọng Thủy Trấn2024-01-07 08:33
 • #222: Chương 222: Quỷ kế2024-01-07 08:33
 • #223: Chương 223: Khó dây dưa2024-01-07 08:33
 • #224: Chương 224: Thuận lợi2024-01-07 08:33
 • #225: Chương 225: Long Thức2024-01-07 08:33
 • #226: Chương 226: Nuốt2024-01-07 08:33
 • #227: Chương 227: Hình rồng đồ án2024-01-07 08:34
 • #228: Chương 228: Kỳ quái sơn động2024-01-07 08:34
 • #229: Chương 229: Quang cầu2024-01-07 08:34
 • #230: Chương 230: Hồn Thể2024-01-07 08:34
 • #231: Chương 231: Thất cấp Đấu Giáp2024-01-07 08:34
 • #232: Chương 232: Luyện dược2024-01-07 08:34
 • #233: Chương 233: Ước định2024-01-07 08:34
 • #234: Chương 234: Ngọn lửa phát uy2024-01-07 08:34
 • #235: Chương 235: Ác ma thành2024-01-07 08:34
 • #236: Chương 236: Sư Tâm Vương2024-01-07 08:34
 • #237: Chương 237: Bày cuộc2024-01-07 08:34
 • #238: Chương 238: Hồng Lâu2024-01-07 08:34
 • #239: Chương 239: Sư Tâm Vương thân phận2024-01-07 08:34
 • #240: Chương 240: Tiểu Long cáo biệt2024-01-07 08:35
 • #241: Chương 241: 100% dung hợp2024-01-07 08:35
 • #242: Chương 242: Nhiễu loạn2024-01-07 08:35
 • #243: Chương 243: Triệu hoán Sát Tinh2024-01-07 08:35
 • #244: Chương 244: Hỏa Vân Kiếm2024-01-07 08:35
 • #245: Chương 245: Viên Phân2024-01-07 08:35
 • #246: Chương 246: Con chốt thí2024-01-07 08:35
 • #247: Chương 247: Người chết thế2024-01-07 08:35
 • #248: Chương 248: Băng hỏa cầu2024-01-07 08:35
 • #249: Chương 249: Lôi kéo2024-01-07 08:35
 • #250: Chương 250: Thần bí hộ vệ2024-01-07 08:35
 • #251: Chương 251: Ảo giác2024-01-07 08:35
 • #252: Chương 252: Nhìn thấu2024-01-07 08:35
 • #253: Chương 253: Sách nhỏ2024-01-07 08:36
 • #254: Chương 254: Trở mặt2024-01-07 08:36
 • #255: Chương 255: Thạch Quan bí mật2024-01-07 08:36
 • #256: Chương 256: Thổ quán2024-01-07 08:36
 • #257: Chương 257: Khôi hài chiến đấu2024-01-07 08:36
 • #258: Chương 258: Bảo rương2024-01-07 08:36
 • #259: Chương 259: Cha đẻ2024-01-07 08:36
 • #260: Chương 260: Viên gia quân2024-01-07 08:36
 • #261: Chương 261: Hư kinh một trận2024-01-07 08:36
 • #262: Chương 262: Viên gia đánh tới2024-01-07 08:36
 • #263: Chương 263: Thổ Quán lực lượng2024-01-07 08:36
 • #264: Chương 264: Khó dây dưa2024-01-07 08:36
 • #265: Chương 265: Dễ làm2024-01-07 08:36
 • #266: Chương 266: Kiểu như trâu bò tiểu đệ2024-01-07 08:37
 • #267: Chương 267: Viên gia quân2024-01-07 08:37
 • #268: Chương 268: Viên Phân còn sống2024-01-07 08:37
 • #269: Chương 269: Lôi lệ phong hành2024-01-07 08:37
 • #270: Chương 270: Huyền Linh chiến trường2024-01-07 08:37
 • #271: Chương 271: Anh hùng cứu mỹ nhân2024-01-07 08:37
 • #272: Chương 272: Tuyết Nguyệt2024-01-07 08:37
 • #273: Chương 273: Bị bắt2024-01-07 08:37
 • #274: Chương 274: Khôi phục2024-01-07 08:37
 • #275: Chương 275: Lão đại trở về2024-01-07 08:37
 • #276: Chương 276: Tượng đá bí mật2024-01-07 08:37
 • #277: Chương 277: Bảo thạch2024-01-07 08:38
 • #278: Chương 278: Đáy đàm hang đá2024-01-07 08:38
 • #279: Chương 279: Long Hồn thành hình2024-01-07 08:38
 • #280: Chương 280: Tích Dịch gặp nạn2024-01-07 08:38
 • #281: Chương 281: Cứu viện lão Tích Dịch2024-01-07 08:38
 • #282: Chương 282: Đổng gia2024-01-07 08:38
 • #283: Chương 283: Tuyết Nguyệt công kích2024-01-07 08:38
 • #284: Chương 284: Kỳ quái phương2024-01-07 08:38
 • #285: Chương 285: Liên hoàn hang động2024-01-07 08:38
 • #286: Chương 286: Nhiều nhân2024-01-07 08:38
 • #287: Chương 287: Huyết Tế2024-01-07 08:38
 • #288: Chương 288: Hữu Duyến Giả có2024-01-07 08:38
 • #289: Chương 289: Chặn lại2024-01-07 08:38
 • #290: Chương 290: Cổ thành2024-01-07 08:39
 • #291: Chương 291: Vương phủ2024-01-07 08:39
 • #292: Chương 292: Cơ yếu thương khố2024-01-07 08:39
 • #293: Chương 293: Gặp tập kích2024-01-07 08:39
 • #294: Chương 294: Mảnh vụn dung hợp2024-01-07 08:39
 • #295: Chương 295: Hoàng thành bảo khố2024-01-07 08:39
 • #296: Chương 296: Cửu Cấp Nội Đan2024-01-07 08:39
 • #297: Chương 297: Cấm chế2024-01-07 08:39
 • #298: Chương 298: Thần bí lão đầu2024-01-07 08:39
 • #299: Chương 299: Đuổi chạy2024-01-07 08:39
 • #300: Chương 300: Đột phá2024-01-07 08:40
 • #301: Chương 301: Hệ thống thăng cấp2024-01-07 08:40
 • #302: Chương 302: Tâm tình giá trị2024-01-07 08:40
 • #303: Chương 303: Quỷ hồn2024-01-07 08:40
 • #304: Chương 304: Huyền Linh chợ2024-01-07 08:40
 • #305: Chương 305: Giao dịch2024-01-07 08:40
 • #306: Chương 306: Cảnh giới viên mãn2024-01-07 08:40
 • #307: Chương 307: Tử Vong Thâm Uyên2024-01-07 08:40
 • #308: Chương 308: Ngưu Đầu Quái2024-01-07 08:40
 • #309: Chương 309: Linh hoạt kỳ ảo2024-01-07 08:40
 • #310: Chương 310: Địa cầu?2024-01-07 08:40
 • #311: Chương 311: Tiêu Oánh Oánh2024-01-07 08:40
 • #312: Chương 312: Tương lai2024-01-07 08:41
 • #313: Chương 313: Lợi hại Sát Tinh2024-01-07 08:41
 • #314: Chương 314: Sụp đổ2024-01-07 08:41
 • #315: Chương 315: Về nhà2024-01-07 08:41
 • #316: Chương 316: Rời đi2024-01-07 08:41
 • #317: Chương 317: Tuyết Chiêu2024-01-07 08:41
 • #318: Chương 318: Thần Vực lãnh địa2024-01-07 08:41
 • #319: Chương 319: Người lùn2024-01-07 08:41
 • #320: Chương 320: Mệnh lão giải thích2024-01-07 08:41
 • #321: Chương 321: Nhân tộc bộ lạc2024-01-07 08:41
 • #322: Chương 322: Vào Đổng gia2024-01-07 08:41
 • #323: Chương 323: Ngăn đường đá giống như2024-01-07 08:41
 • #324: Chương 324: Vô mặt nhân2024-01-07 08:41
 • #325: Chương 325: Gặp tập kích2024-01-07 08:42
 • #326: Chương 326: Tuyết Hạo2024-01-07 08:42
 • #327: Chương 327: Tỷ võ cầu hôn2024-01-07 08:42
 • #328: Chương 328: Uống trà2024-01-07 08:42
 • #329: Chương 329: La Bình2024-01-07 08:42
 • #330: Chương 330: Đánh bạc2024-01-07 08:42
 • #331: Chương 331: Không địch lại2024-01-07 08:42
 • #332: Chương 332: Nổi dóa2024-01-07 08:42
 • #333: Chương 333: Thắng lợi2024-01-07 08:42
 • #334: Chương 334: Đánh ra2024-01-07 08:42
 • #335: Chương 335: Cuồng bạo2024-01-07 08:42
 • #336: Chương 336: Trợ giúp2024-01-07 08:42
 • #337: Chương 337: Trận đấu ngoài ý muốn2024-01-07 08:43
 • #338: Chương 338: Lật bàn2024-01-07 08:43
 • #339: Chương 339: Cửu Cấp Thần Giáp2024-01-07 08:43
 • #340: Chương 340: Thiêu thân2024-01-07 08:43
 • #341: Chương 341: Đánh chết Tuyết Hạo2024-01-07 08:43
 • #342: Chương 342: Biến hóa2024-01-07 08:43
 • #343: Chương 343: Lựa chọn2024-01-07 08:43
 • #344: Chương 344: Lại thấy Tiểu Tinh Linh2024-01-07 08:43
 • #345: Chương 345: Kết hôn2024-01-07 08:43
 • #346: Chương 346: Thú Tộc gặp nạn2024-01-07 08:43
 • #347: Chương 347: Bạo loạn2024-01-07 08:43
 • #348: Chương 348: Hắc bào2024-01-07 08:43
 • #349: Chương 349: Triệu tập2024-01-07 08:43
 • #350: Chương 350: Lên đường2024-01-07 08:44
 • #351: Chương 351: Dáng vóc to Phệ Hồn quái2024-01-07 08:44
 • #352: Chương 352: Luyện hóa kỹ năng2024-01-07 08:44
 • #353: Chương 353: Bát cấp quân đoàn nhiệm vụ2024-01-07 08:44
 • #354: Chương 354: Tam Cấp luyện hóa2024-01-07 08:44
 • #355: Chương 355: Cuồng bạo hệ thống vũ khí2024-01-07 08:44
 • #356: Chương 356: Lưu đạn pháo2024-01-07 08:44
 • #357: Chương 357: Bát cấp quân đoàn2024-01-07 08:44
 • #358: Chương 358: Đá màu đen2024-01-07 08:44
 • #359: Chương 359: Trung Cấp hệ thống vũ khí2024-01-07 08:44
 • #360: Chương 360: Vũ trang2024-01-07 08:44
 • #361: Chương 361: Kiến trúc quỷ dị2024-01-07 08:44
 • #362: Chương 362: Tâm ma thực tập2024-01-07 08:45
 • #363: Chương 363: Cuồng Thần Tà Tuấn2024-01-07 08:45
 • #364: Chương 364: Màu cam lon cầu vai2024-01-07 08:45
 • #365: Chương 365: Phá Không Tế Ti2024-01-07 08:45
 • #366: Chương 366: Tường Vân Khải Giáp2024-01-07 08:45
 • #367: Chương 367: Lại thấy Không Minh2024-01-07 08:45
 • #368: Chương 368: Báo thù2024-01-07 08:45
 • #369: Chương 369: Hoả tiễn2024-01-07 08:45
 • #370: Chương 370: Thành lập quân đoàn2024-01-07 08:45
 • #371: Chương 371: Khiêu khích2024-01-07 08:45
 • #372: Chương 372: Cường thế công kích2024-01-07 08:45
 • #373: Chương 373: Không gian kỳ quái2024-01-07 08:45
 • #374: Chương 374: Pháp khí vô chủ2024-01-07 08:45
 • #375: Chương 375: Địa bàn mới2024-01-07 08:46
 • #376: Chương 376: Cường lực hệ thống triệu hoán2024-01-07 08:46
 • #377: Chương 377: Cửu Cấp tu vi trợ thủ2024-01-07 08:46
 • #378: Chương 378: Hồn Cốt Thuật2024-01-07 08:46
 • #379: Chương 379: Cảnh giới viên mãn2024-01-07 08:46
 • #380: Chương 380: Phượng Hoàng niết bàn2024-01-07 08:46
 • #381: Chương 381: Man Long2024-01-07 08:46
 • #382: Chương 382: Chính Xác Đả Kích missile2024-01-07 08:46
 • #383: Chương 383: Thỏ khôn có ba hang2024-01-07 08:46
 • #384: Chương 384: Gấp đôi lĩnh ngộ2024-01-07 08:46
 • #385: Chương 385: Dung hợp phân thân2024-01-07 08:46
 • #386: Chương 386: Cảnh giới Đại Thừa2024-01-07 08:47
 • #387: Chương 387: Trúc Thần Dịch2024-01-07 08:47
 • #388: Chương 388: Thống lĩnh2024-01-07 08:47
 • #389: Chương 389: Cảnh giới viên mãn2024-01-07 08:47
 • #390: Chương 390: Thần bí cổ thụ2024-01-07 08:47
 • #391: Chương 391: Không gian huyễn ảnh2024-01-07 08:47
 • #392: Chương 392: Hai cái ảo ảnh2024-01-07 08:47
 • #393: Chương 393: Nguyên Lực2024-01-07 08:47
 • #394: Chương 394: Mãn cấp luyện hóa2024-01-07 08:47
 • #395: Chương 395: Trợ giúp2024-01-07 08:47
 • #396: Chương 396: Tử Kim hầm mỏ2024-01-07 08:47
 • #397: Chương 397: Thần cấp vũ khí2024-01-07 08:47
 • #398: Chương 398: Siêu Thần Cảnh giới2024-01-07 08:47
 • #399: Chương 399: Tiêu gia báo thù2024-01-07 08:48
 • #400: Chương 400: Khi dễ Lưu Giang2024-01-07 08:48
 • #401: Chương 401: Mộc Hợp Tinh2024-01-07 08:48
 • #402: Chương 402: Thuận lợi2024-01-07 08:48
 • #403: Chương 403: Cử chỉ điên rồ2024-01-07 08:48
 • #404: Chương 404: Hai cái Không Linh2024-01-07 08:48
 • #405: Chương 405: Điên cuồng2024-01-07 08:48
 • #406: Chương 406: Truyền Tống Trận2024-01-07 08:48
 • #407: Chương 407: Mãn cấp quyền sáo2024-01-07 08:48
 • #408: Chương 408: Long Dung biến dị2024-01-07 08:48
 • #409: Chương 409: Thấy Oánh Oánh2024-01-07 08:48
 • #410: Chương 410: Giả mạo Trương Hải Dương2024-01-07 08:48
 • #411: Chương 411: Kỳ quái Đức thúc2024-01-07 08:48
 • #412: Chương 412: Một cái khác Canh Long2024-01-07 08:49
 • #413: Chương 413: Hắc hóa trạng thái Long Dung2024-01-07 08:49
 • #414: Chương 414: Đức thúc ra mặt2024-01-07 08:49
 • #415: Chương 415: Thịnh Thiên Đại Đế2024-01-07 08:49
 • #416: Chương 416: Đức thúc phân thân2024-01-07 08:49
 • #417: Chương 417: Cửu Chuyển Lưu Ly Tháp2024-01-07 08:49
 • #418: Chương 418: Sấm quan2024-01-07 08:49
 • #419: Chương 419: Thế giới2024-01-07 08:49
 • #420: Chương 420: Kết cục2024-01-07 08:49
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Triệu Hoán Người Chơi Làm Xây Dựng

THUYS♥️

Phó Bản Nhập Xâm Giả

THUYS♥️

Vô Hạn Tháp Phòng

THUYS♥️

Võng Du: Cấp Đại Thần Đương Hướng Dẫn Nhật Tử

THUYS♥️

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

THUYS♥️

Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười

TiKay

Leave a Reply