Đô Thị

Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại

Linh khí thức tỉnh, giống loài trật tự vỡ tan, nhân loại có hay không còn có thể đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh, đây là một lần chật vật khảo nghiệm.

Cảnh giới:

– Sơ Linh cảnh: Nhất nguyên cảnh, Nhị nguyên cảnh, Tam nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh,
– Thần Nguyên cảnh(Tinh Linh cảnh),Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, Bản Nguyên cảnh, Chân Thần…

Converter: ܓܨღ๖ۣۜKOL☞

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cực Địa Phong Nhận
 •  Chương: /1274
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chu Hạo2019-12-12 21:21
 • #2: Gia đình2019-12-12 21:21
 • #3: Biến dị hoa loa kèn2019-12-12 21:21
 • #4: màu đỏ sao băng2019-12-12 21:22
 • #5: Không biết tinh thạch2019-12-12 21:22
 • #6: Đạo thứ nhất đồ án mở ra2019-12-12 21:22
 • #7: Trí nhớ khôi phục2019-12-12 21:22
 • #8: Ôn tập2019-12-12 21:22
 • #9: Trương Di sinh nhật2019-12-12 21:22
 • #10: Điêu khắc2019-12-12 21:23
 • #11: Hồi ức2019-12-12 21:23
 • #12: Thành tích tiến bộ2019-12-12 21:23
 • #13: Khen ngợi2019-12-12 21:23
 • #14: Vững bước tăng lên2019-12-12 21:23
 • #15: Phụ mẫu 3 cái nguyện vọng2019-12-12 21:23
 • #16: Mạnh mẽ thân thể2019-12-12 21:23
 • #17: Tượng gỗ bán lấy tiền2019-12-12 21:24
 • #18: Sinh ý tới2019-12-12 21:24
 • #19: Cẩn thận2019-12-12 21:24
 • #20: Trương Di 1 nhà2019-12-12 21:24
 • #21: Cảm giác đói bụng biến mất2019-12-12 21:24
 • #22: Thứ 2 lần lưu tinh trụy lạc2019-12-12 21:24
 • #23: Cấm nuôi sủng vật2019-12-12 21:25
 • #24: Tố chất thân thể đề cao2019-12-12 21:25
 • #25: Người biến dị xuất hiện2019-12-12 21:25
 • #26: Đồng Dao lễ vật2019-12-12 21:25
 • #27: Không nữa phong tỏa2019-12-12 21:25
 • #28: Cự thử2019-12-12 21:25
 • #29: Thân thể mạnh mẽ giác tỉnh giả2019-12-12 21:25
 • #30: Kiếm tiên2019-12-12 21:25
 • #31: Trường học diễn thuyết2019-12-12 21:26
 • #32: Thiên địa nguyên khí2019-12-12 21:26
 • #33: Nguyên Khí xã2019-12-12 21:26
 • #34: Thú Hình quyền2019-12-12 21:26
 • #35: Phổ cập2019-12-12 21:26
 • #36: Chậm rãi chuyển biến thế giới2019-12-12 21:26
 • #37: Chu quả2019-12-12 21:26
 • #38: Chu quả2019-12-12 21:27
 • #39: Thực lực tăng cường2019-12-12 21:27
 • #40: Cự thú tai ương2019-12-12 21:27
 • #41: Yếu ớt sinh mệnh2019-12-12 21:27
 • #42: Mối nguy trải rộng2019-12-12 21:27
 • #43: Chuẩn bị kiểm trắc2019-12-12 21:27
 • #44: Cao cấp nguyên khí giả2019-12-12 21:28
 • #45: Cảnh giới phân chia2019-12-12 21:28
 • #46: Truyền thừa2019-12-12 21:28
 • #47: Linh hồn lực thức tỉnh2019-12-12 21:28
 • #48: Hồn Thú sư2019-12-12 21:28
 • #49: Phi đao2019-12-12 21:28
 • #50: Hồi trở lại trường học2019-12-12 21:29
 • #51: Địa vị2019-12-12 21:29
 • #52: Nhà mới2019-12-12 21:29
 • #53: Tình cảm2019-12-12 21:29
 • #54: Vui mừng2019-12-12 21:29
 • #55: Ta thích ngươi2019-12-12 21:29
 • #56: Tập hợp2019-12-12 21:29
 • #57: Võ trang đầy đủ2019-12-12 21:29
 • #58: Đến2019-12-12 21:30
 • #59: Chiến đấu2019-12-12 21:30
 • #60: Ma luyện2019-12-12 21:30
 • #61: Dần dần thích ứng2019-12-12 21:30
 • #62: Viêm Tâm thảo2019-12-12 21:30
 • #63: Vây công2019-12-12 21:30
 • #64: Công kích linh hồn2019-12-12 21:30
 • #65: Nguyên cảnh biến dị động vật2019-12-12 21:31
 • #66: Tâm nguyện2019-12-12 21:31
 • #67: Ban thưởng2019-12-12 21:31
 • #68: Trở lại Vu thành phố2019-12-12 21:31
 • #69: Thực lực cùng địa vị2019-12-12 21:31
 • #70: Mặc Luân thối pháp2019-12-12 21:31
 • #71: Khát vọng2019-12-12 21:31
 • #72: Xung đột2019-12-12 21:32
 • #73: Đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh2019-12-12 21:32
 • #74: 3 cỗ thế lực2019-12-12 21:32
 • #75: Lợi ích phân phối2019-12-12 21:32
 • #76: Khống xà2019-12-12 21:32
 • #77: Mục tiêu 1 gây nên2019-12-12 21:32
 • #78: Biến dị động vật chất thịt2019-12-12 21:32
 • #79: Cấp tốc tiến bộ2019-12-12 21:33
 • #80: Vân lĩnh núi mở ra2019-12-12 21:33
 • #81: Nhân viên tụ tập2019-12-12 21:33
 • #82: Một mình chiến đấu2019-12-12 21:33
 • #83: Phát hiện bảo vật2019-12-12 21:33
 • #84: Cấp tốc tiến bộ2019-12-12 21:33
 • #85: Chu quả cây cối2019-12-12 21:33
 • #86: đạo thứ tư đồ án mở ra2019-12-12 21:33
 • #87: Thực lực đại tiến2019-12-12 21:33
 • #88: Đánh giết nhị nguyên cảnh Hung thú!2019-12-12 21:34
 • #89: Bạch Nguyên quả cùng Hung thú trứng2019-12-12 21:34
 • #90: Thú Hình quyền ý2019-12-12 21:34
 • #91: Hợp lại2019-12-12 21:34
 • #92: Biến dị bầy kiến2019-12-12 21:34
 • #93: Rơi xuống2019-12-12 21:34
 • #94: Sát cơ2019-12-12 21:34
 • #95: Bầy kiến chạy tán loạn2019-12-12 21:35
 • #96: Phẫn nộ2019-12-12 21:35
 • #97: Kiên định2019-12-12 21:35
 • #98: Bảy mươi vạn2019-12-12 21:35
 • #99: 2 nguyên cảnh trung kỳ2019-12-12 21:35
 • #100: Linh lực chi quả2019-12-12 21:35
 • #101: Phụ mẫu dùng Chu quả2019-12-12 21:35
 • #102: Mua nhà2019-12-12 21:35
 • #103: Khát vọng2019-12-12 21:36
 • #104: Cao 3 kết thúc2019-12-12 21:36
 • #105: Cấp tốc tăng lên2019-12-12 21:36
 • #106: Cự tuyệt2019-12-12 21:36
 • #107: Triệu Nham dị năng2019-12-12 21:36
 • #108: Nhị nguyên cảnh hậu kỳ2019-12-12 21:36
 • #109: Thứ 9 phế tích thành phố2019-12-12 21:36
 • #110: Bí tịch ban thưởng2019-12-12 21:36
 • #111: Bài danh quy tắc2019-12-12 21:37
 • #112: Vượt cấp chiến đấu2019-12-12 21:37
 • #113: Nguyên khí giả diễn đàn2019-12-12 21:37
 • #114: Dã tâm2019-12-12 21:37
 • #115: Tiến vào phế tích thành phố2019-12-12 21:37
 • #116: Đội ngũ giải tán2019-12-12 21:37
 • #117: Chu Hạo kế hoạch2019-12-12 21:37
 • #118: Không ngừng tiến bộ2019-12-12 21:38
 • #119: Áp lực2019-12-12 21:38
 • #120: Kinh khủng biến dị thực vật2019-12-12 21:38
 • #121: Thứ 7 đạo đồ án mở ra2019-12-12 21:38
 • #122: Hồn Thú sư bí tịch2019-12-12 21:38
 • #123: Cùng Quân Lan mâu thuẫn2019-12-12 21:38
 • #124: Thứ tự bay lên2019-12-12 21:38
 • #125: Tiến vào trước2019-12-12 21:39
 • #126: Thứ 82019-12-12 21:39
 • #127: Chấn động2019-12-12 21:39
 • #128: Thụ thương Tam nguyên cảnh hậu kỳ Hung thú2019-12-12 21:39
 • #129: Đi săn2019-12-12 21:39
 • #130: Thời khắc sinh tử2019-12-12 21:39
 • #131: Thứ 1!2019-12-12 21:40
 • #132: Ban thưởng lựa chọn2019-12-12 21:40
 • #133: 3 nguyên cảnh hậu kỳ2019-12-12 21:40
 • #134: Năm trăm vạn2019-12-12 21:40
 • #135: Hạ gục Quân Lan2019-12-12 21:40
 • #136: Thiên tài doanh2019-12-12 21:40
 • #137: Treo giải thưởng2019-12-12 21:41
 • #138: Lôi kéo2019-12-12 21:41
 • #139: Triệu Nham chấp nhất2019-12-12 21:41
 • #140: Xà môn mời2019-12-12 21:41
 • #141: Bồi thường2019-12-12 21:41
 • #142: Đi tới Thiên Tài doanh2019-12-12 21:41
 • #143: Bài danh2019-12-12 21:42
 • #144: Chỗ tu luyện2019-12-12 21:42
 • #145: Tiến vào linh lực thất2019-12-12 21:42
 • #146: Tuần hoàn2019-12-12 21:42
 • #147: Đồng Dao ca ca2019-12-12 21:42
 • #148: Cống hiến tích phân quy tắc2019-12-12 21:42
 • #149: Hoàng Nguyệt sơn2019-12-12 21:42
 • #150: Hợp lại2019-12-12 21:42
 • #151: Cống hiến tích phân thị trường giao dịch2019-12-12 21:43
 • #152: 《 Hồn Khống bí tịch 》 thứ 1 sách nắm giữ2019-12-12 21:43
 • #153: 1 cái tháng2019-12-12 21:43
 • #154: Hợp tác2019-12-12 21:43
 • #155: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu2019-12-12 21:43
 • #156: Phẫn nộ2019-12-12 21:43
 • #157: 《 Hồn Khống bí tịch 》 thứ 2 sách nắm giữ2019-12-12 21:44
 • #158: Tam nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh2019-12-12 21:44
 • #159: Tích lũy cống hiến tích phân2019-12-12 21:44
 • #160: Đánh giết Địa Nguyên cảnh sơ kỳ Hung thú2019-12-12 21:44
 • #161: Hồn Thú sư Trần Lãng2019-12-12 21:44
 • #162: Tấn công núi2019-12-12 21:44
 • #163: Mạnh mẽ Trần Lãng2019-12-12 21:45
 • #164: Hơn 400 gốc Viêm Tâm thảo2019-12-12 21:45
 • #165: Săn giết Địa Nguyên cảnh trung kỳ rắn mối khổng lồ2019-12-12 21:45
 • #166: Bán Viêm Tâm thảo2019-12-12 21:45
 • #167: Đột phá Địa Nguyên cảnh!2019-12-12 21:46
 • #168: Màu đỏ tinh thạch lại hiện ra2019-12-12 21:46
 • #169: Hỏa hệ dị năng! Lôi điện dị năng!2019-12-12 21:46
 • #170: 《 Hồn Khống bí tịch 》 thứ 4 sách2019-12-12 21:46
 • #171: Nổi giận Lôi Huyễn2019-12-12 21:46
 • #172: Ma luyện kết thúc2019-12-12 21:46
 • #173: Địa Nguyên cảnh trung kỳ!2019-12-12 21:46
 • #174: Đấu vòng loại bắt đầu2019-12-12 21:47
 • #175: Quét ngang2019-12-12 21:47
 • #176: Dẫn tới chấn động2019-12-12 21:47
 • #177: Trở thành đệ nhất phương pháp2019-12-12 21:47
 • #178: Thu hoạch2019-12-12 21:47
 • #179: Khủng bố săn giết tốc độ2019-12-12 21:47
 • #180: Bảng danh sách đệ nhất!2019-12-12 21:47
 • #181: Cuối cùng 80 ngày2019-12-12 21:47
 • #182: Các thế lực lớn quan tâm2019-12-12 21:47
 • #183: Sát ý2019-12-12 21:48
 • #184: Nguyệt Tinh rừng rậm ma luyện2019-12-12 21:48
 • #185: Không gian kỳ dị2019-12-12 21:48
 • #186: Được bảo2019-12-12 21:48
 • #187: Gặp lại Đồng Dao2019-12-12 21:48
 • #188: Cung kính2019-12-12 21:48
 • #189: Tập kích Khúc Luân2019-12-12 21:48
 • #190: Xà môn Đại trưởng lão2019-12-12 21:48
 • #191: Ngày cuối cùng2019-12-12 21:48
 • #192: Mã não dịch2019-12-12 21:49
 • #193: Toàn diệt2019-12-12 21:49
 • #194: Địa Nguyên cảnh đỉnh phong!2019-12-12 21:49
 • #195: Địa Nguyên cảnh vô địch2019-12-12 21:49
 • #196: Về nhà2019-12-12 21:49
 • #197: Run sợ tháng biển căn cứ2019-12-12 21:49
 • #198: Hải Dương phòng ngự2019-12-12 21:49
 • #199: Nghi thức hoan nghênh2019-12-12 21:50
 • #200: Tập kích2019-12-12 21:50
 • #201: Bắt lấy2019-12-12 21:50
 • #202: Dương Huyền dự định2019-12-12 21:50
 • #203: Đột phá, Thiên Nguyên cảnh!2019-12-12 21:50
 • #204: Chiến Dương Huyền2019-12-12 21:50
 • #205: Áp chế2019-12-12 21:50
 • #206: Đối Dương Huyền xử trí2019-12-12 21:50
 • #207: Chu Hạo tổng quán chủ2019-12-12 21:50
 • #208: Thần nguyên cảnh2019-12-12 21:50
 • #209: Chu Nguyệt tin tức2019-12-12 21:51
 • #210: Lâm Tiểu Kỳ2019-12-12 21:51
 • #211: Lửa giận2019-12-12 21:51
 • #212: Cung kính2019-12-12 21:51
 • #213: Không nhận2019-12-12 21:51
 • #214: Đi qua2019-12-12 21:51
 • #215: phụ mẫu đến2019-12-12 21:52
 • #216: đền bù2019-12-12 21:52
 • #217: Nói chuyện2019-12-12 21:52
 • #218: Ca2019-12-12 21:52
 • #219: Nhận nhau2019-12-12 21:52
 • #220: Đi tới Vũ thành phố2019-12-12 21:52
 • #221: Đồng gia2019-12-12 21:52
 • #222: Quan hệ tuyên bố2019-12-12 21:52
 • #223: Hải Dương cự thú bạo động2019-12-12 21:53
 • #224: Bao vây2019-12-12 21:53
 • #225: Nguy cơ sinh tử2019-12-12 21:53
 • #226: Thiên Nguyên cảnh Hải Dương cự thú2019-12-12 21:53
 • #227: Huyền Dịch tinh2019-12-12 21:53
 • #228: Lương thực căn cứ2019-12-12 21:53
 • #229: Tiến vào Huyền Dương sơn mạch2019-12-12 21:53
 • #230: Huyền Dịch tinh hình thành2019-12-12 21:53
 • #231: Bên trong dãy núi bộ không gian2019-12-12 21:53
 • #232: Tu luyện bảo vật2019-12-12 21:54
 • #233: Lôi hệ dị năng đột phá2019-12-12 21:54
 • #234: hai tỷ2019-12-12 21:54
 • #235: Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ linh hồn2019-12-12 21:54
 • #236: Thiên Nguyên cảnh cường giả cái chết2019-12-12 21:54
 • #237: Kính dâng2019-12-12 21:54
 • #238: Chu Nguyệt hồi trở lại Vu thành phố2019-12-12 21:55
 • #239: Bình cảnh2019-12-12 21:55
 • #240: Thiên Nguyên cảnh trung kỳ!2019-12-12 21:55
 • #241: Thiên Nguyên cảnh Hải Dương cự thú tung tích2019-12-12 21:55
 • #242: Nô dịch!2019-12-12 21:55
 • #243: Khủng bố cự ngạc2019-12-12 21:55
 • #244: Thần Nguyên cảnh cường giả thực lực2019-12-12 21:55
 • #245: Túi không gian xuất hiện2019-12-12 21:56
 • #246: Hải Dương cự thú lên bờ2019-12-12 21:56
 • #247: Ngăn cản2019-12-12 21:56
 • #248: Xông vào thành thị2019-12-12 21:56
 • #249: Hi sinh2019-12-12 21:56
 • #250: Hứa hẹn2019-12-12 21:56
 • #251: Thần Nguyên cảnh Hải Dương cự thú2019-12-12 21:56
 • #252: Phạm vi lớn đổ bộ2019-12-12 21:56
 • #253: Hết thảy vì nhân loại!2019-12-12 21:56
 • #254: Nhân viên chuyển di2019-12-12 21:57
 • #255: Trợ giúp2019-12-12 21:57
 • #256: Vu thành phố mối nguy2019-12-12 21:57
 • #257: Tiếc nuối2019-12-12 21:57
 • #258: Kích động Triệu Nham2019-12-12 21:57
 • #259: Mối nguy lan tràn2019-12-12 21:57
 • #260: Dứt khoát2019-12-12 21:57
 • #261: Triệu Nham tử vong2019-12-12 21:58
 • #262: Bi thương2019-12-12 21:58
 • #263: Bốn tháng2019-12-12 21:58
 • #264: Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ2019-12-12 21:58
 • #265: Diễn thuyết2019-12-12 21:58
 • #266: Anh hùng2019-12-12 21:58
 • #267: Quốc gia khác Nguyên Khí giả2019-12-12 21:58
 • #268: Ba mươi chín vị Thần Nguyên cảnh2019-12-12 21:58
 • #269: Thần nguyên bảng danh sách2019-12-12 21:59
 • #270: Thiên Nguyên quả2019-12-12 21:59
 • #271: Tranh đoạt2019-12-12 21:59
 • #272: Màu trắng hòn đá tác dụng2019-12-12 21:59
 • #273: Ranh giới cuối cùng2019-12-12 21:59
 • #274: Truy sát2019-12-12 21:59
 • #275: Đại thu hoạch2019-12-12 21:59
 • #276: Màu trắng hòn đá thịnh yến2019-12-12 21:59
 • #277: Giao dịch2019-12-12 22:00
 • #278: Tài nguyên tu luyện tới tay2019-12-12 22:00
 • #279: Phương Thanh2019-12-12 22:00
 • #280: Kiểu mới binh khí2019-12-12 22:00
 • #281: Hỏng bét gặp nhau2019-12-12 22:00
 • #282: Bảo vật khắp nơi trên đất2019-12-12 22:00
 • #283: Các có cơ duyên2019-12-12 22:00
 • #284: Thực lực tăng nhiều2019-12-12 22:00
 • #285: Thần Huyền quả2019-12-12 22:00
 • #286: Khối thứ hai thôn phệ thủy tinh!2019-12-12 22:01
 • #287: Thức tỉnh thủy hệ dị năng!2019-12-12 22:01
 • #288: Cự đại tiến bộ2019-12-12 22:01
 • #289: Ăn cướp Jake2019-12-12 22:01
 • #290: Kịch liệt tranh đoạt2019-12-12 22:01
 • #291: Không gian dị năng2019-12-12 22:01
 • #292: Đột phá! Thần Nguyên cảnh!2019-12-12 22:01
 • #293: Toàn bộ đột phá!2019-12-12 22:01
 • #294: Hỏa Thần Viêm Lan2019-12-12 22:01
 • #295: Thực lực bùng nổ!2019-12-12 22:02
 • #296: E ngại2019-12-12 22:02
 • #297: Thần Nguyên cảnh thực lực phân chia2019-12-12 22:02
 • #298: Đưa tặng2019-12-12 22:02
 • #299: Thần Nguyên cảnh cự thú trứng2019-12-12 22:03
 • #300: Các thế lực lớn hợp lại2019-12-12 22:03
 • #301: Thần bí trái cây màu tím2019-12-12 22:03
 • #302: Nghịch thiên tác dụng2019-12-12 22:03
 • #303: Tranh đoạt2019-12-12 22:03
 • #304: Chiến Shatner!2019-12-12 22:03
 • #305: Tin tức truyền ra2019-12-12 22:04
 • #306: Đối cứng Dawson công kích (bốn canh cầu đặt mua)2019-12-12 22:04
 • #307: Tìm kiếm kết thúc2019-12-12 22:04
 • #308: Về nhà2019-12-12 22:04
 • #309: Cầu hôn2019-12-12 22:04
 • #310: Kết hôn2019-12-12 22:04
 • #311: Nô dịch Thần Nguyên cảnh Hải Dương cự thú! (làm a ° tăng thêm)2019-12-12 22:04
 • #312: Mang thai2019-12-12 22:04
 • #313: Kim Dương đảo di tích2019-12-12 22:04
 • #314: Đại tranh đoạt2019-12-12 22:05
 • #315: Thần bí cung điện (bốn canh cầu đặt mua)2019-12-12 22:05
 • #316: Lòng dạ hiểm độc Chu Hạo2019-12-12 22:05
 • #317: Hỏa hệ đạo thứ nhất bình cảnh2019-12-12 22:05
 • #318: Khiêu chiến2019-12-12 22:05
 • #319: Chu Hạo hâm mộ (bốn canh cầu đặt mua)2019-12-12 22:05
 • #320: Dawson ra tay2019-12-12 22:05
 • #321: Đại cơ duyên!2019-12-12 22:05
 • #322: Thực lực tăng lên dữ dội2019-12-12 22:05
 • #323: Trống rỗng xuất hiện cung điện2019-12-12 22:05
 • #324: Thần bí chìa khoá2019-12-12 22:06
 • #325: Giao thủ2019-12-12 22:06
 • #326: Dùng 1 địch chúng2019-12-12 22:06
 • #327: Chu Hạo! Thần nguyên bảng danh sách thứ 1!2019-12-12 22:06
 • #328: Biến mất2019-12-12 22:06
 • #329: Biết nói chuyện con kiến2019-12-12 22:06
 • #330: Chân Thần tồn tại!2019-12-12 22:06
 • #331: 3000 đại thế giới, ngàn tỉ tiểu thế giới2019-12-12 22:06
 • #332: Đặc thù Hắc Phệ tiểu thế giới2019-12-12 22:06
 • #333: Không gian chồng chất2019-12-12 22:06
 • #334: Nguyên tố, tự nhiên, trật tự2019-12-12 22:07
 • #335: Rất nhiều tài nguyên2019-12-12 22:07
 • #336: Hỏa Diễm Chi Vũ2019-12-12 22:07
 • #337: Cường giả tuổi thọ2019-12-12 22:07
 • #338: Rời đi di tích không gian2019-12-12 22:07
 • #339: Dartas bất đắc dĩ2019-12-12 22:07
 • #340: 《 Hồn Dịch chi pháp 》2019-12-12 22:07
 • #341: Áy náy2019-12-12 22:07
 • #342: Nghiên cứu bí tịch2019-12-12 22:07
 • #343: Kinh người lực lĩnh ngộ2019-12-12 22:07
 • #344: Cấp tốc tiến bộ2019-12-12 22:07
 • #345: Chu Hạo nhi tử2019-12-12 22:07
 • #346: Lần nữa bạo động2019-12-12 22:07
 • #347: Dawson khiêu chiến2019-12-12 22:07
 • #348: Mưa gió nổi lên2019-12-12 22:08
 • #349: Công kích bắt đầu2019-12-12 22:08
 • #350: Đi sâu hiểm địa2019-12-12 22:08
 • #351: Thần bí di tích2019-12-12 22:08
 • #352: Tin tức tốt cùng tin tức xấu2019-12-12 22:08
 • #353: Cường giả tề tụ2019-12-12 22:08
 • #354: Toàn cầu video2019-12-12 22:08
 • #355: Sinh tử tồn vong2019-12-12 22:08
 • #356: Kịp thời2019-12-12 22:08
 • #357: Nguyệt Linh cảnh cự thú2019-12-12 22:08
 • #358: Phá nguyên quả2019-12-12 22:08
 • #359: Chiến đấu khốc liệt2019-12-12 22:08
 • #360: Hai lựa chọn2019-12-12 22:09
 • #361: Tử lộ2019-12-12 22:09
 • #362: Hi vọng2019-12-12 22:09
 • #363: Ánh rạng đông!2019-12-12 22:09
 • #364: Thương tiếc2019-12-12 22:09
 • #365: Trở về2019-12-12 22:09
 • #366: Giải quyết Hải Dương nguy cơ phương pháp2019-12-12 22:09
 • #367: Nô dịch Nguyệt Linh cảnh cự thú2019-12-12 22:09
 • #368: Dò xét tứ đại dương2019-12-12 22:09
 • #369: Thẳng thắn2019-12-12 22:09
 • #370: Đi tới hệ ngân hà2019-12-12 22:09
 • #371: Bá chủ tồn tại2019-12-12 22:09
 • #372: Đạp vào mộc ngừng lại tinh2019-12-12 22:10
 • #373: Đi tới phòng đấu giá2019-12-12 22:10
 • #374: Tinh lan học viện2019-12-12 22:10
 • #375: Hệ ngân hà thiên tài tiêu chuẩn2019-12-12 22:10
 • #376: Khoản tiền lớn tới sổ2019-12-12 22:10
 • #377: Mua sắm tinh cầu2019-12-12 22:10
 • #378: Nhân từ Chu Hạo2019-12-12 22:10
 • #379: Tăng lên tuổi thọ2019-12-12 22:10
 • #380: Bốn đại vương quốc chi chủ2019-12-12 22:10
 • #381: Tử vong Pháp Tắc cảnh cường giả2019-12-12 22:10
 • #382: BUG tồn tại2019-12-12 22:10
 • #383: Sinh mệnh chi cầu2019-12-12 22:10
 • #384: Chú mục2019-12-12 22:10
 • #385: Toàn diệt2019-12-12 22:11
 • #386: Cái này là vũ trụ!2019-12-12 22:11
 • #387: Thọ Nguyên quả tới tay2019-12-12 22:11
 • #388: Mua sắm cuồng nhân Chu Hạo2019-12-12 22:11
 • #389: Trở lại địa cầu2019-12-12 22:11
 • #390: Địa Cầu phát triển kế hoạch2019-12-12 22:11
 • #391: Địa cầu nhân loại!2019-12-12 22:11
 • #392: Huấn luyện2019-12-12 22:11
 • #393: Phụ thân bị bắt2019-12-12 22:11
 • #394: Ngao Mộc gia tộc2019-12-12 22:11
 • #395: Không thấy2019-12-12 22:11
 • #396: Tùy ý đuổi2019-12-12 22:11
 • #397: Chuyển cơ2019-12-12 22:11
 • #398: Lửa giận2019-12-12 22:11
 • #399: Nửa năm2019-12-12 22:12
 • #400: Hệ ngân hà thiên tài!2019-12-12 22:12
 • #401: Chân Thần thu đồ đệ thịnh hội2019-12-12 22:12
 • #402: Tuyển bạt quy tắc2019-12-12 22:12
 • #403: Thứ 1 giai đoạn tuyển bạt bắt đầu2019-12-12 22:12
 • #404: Tiến vào bảng danh sách2019-12-12 22:12
 • #405: Thanh danh2019-12-12 22:12
 • #406: Thứ 2 giai đoạn bắt đầu2019-12-12 22:12
 • #407: Nghiền ép2019-12-12 22:12
 • #408: Kinh hỉ2019-12-12 22:12
 • #409: Thắng liên tiếp2019-12-12 22:12
 • #410: Thứ 1!2019-12-12 22:12
 • #411: Địa Cầu chi chủ2019-12-12 22:12
 • #412: Khuyết điểm2019-12-12 22:13
 • #413: Yến hội2019-12-12 22:13
 • #414: Tranh nhau kết giao2019-12-12 22:13
 • #415: Lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc!2019-12-12 22:13
 • #416: Kinh người tiến bộ2019-12-12 22:13
 • #417: Pháp tắc 3 giai đoạn2019-12-12 22:13
 • #418: 3000 ý cảnh2019-12-12 22:13
 • #419: Quy tắc tranh tài2019-12-12 22:13
 • #420: Tuyển bạt bắt đầu2019-12-12 22:13
 • #421: Trên thực lực hạn2019-12-12 22:13
 • #422: Uy áp gia tăng2019-12-12 22:13
 • #423: Tiến vào trước 1002019-12-12 22:13
 • #424: Thứ 1 giai đoạn tuyển bạt kết thúc2019-12-12 22:13
 • #425: Thất bại2019-12-12 22:13
 • #426: Lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc!2019-12-12 22:14
 • #427: Thứ mười chín tên!2019-12-12 22:14
 • #428: Chân Thần đệ tử ứng cử viên2019-12-12 22:14
 • #429: Kết thúc2019-12-12 22:14
 • #430: Tiến vào Tinh Lan sơn2019-12-12 22:14
 • #431: Chân Thần chi lộ2019-12-12 22:14
 • #432: Thứ 7 loại ý cảnh2019-12-12 22:14
 • #433: Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách2019-12-12 22:14
 • #434: Đột phá, Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong!2019-12-12 22:14
 • #435: Lĩnh ngộ thế2019-12-12 22:14
 • #436: Địch nổi Linh Chủ cảnh Ngũ giai2019-12-12 22:14
 • #437: Đứng hàng thứ 1 nhóm bảng danh sách2019-12-12 22:14
 • #438: Chấn động2019-12-12 22:15
 • #439: Linh Chủ cảnh nô lệ2019-12-12 22:15
 • #440: Lôi điện ý cảnh2019-12-12 22:15
 • #441: Áp lực2019-12-12 22:15
 • #442: Không thể trêu chọc người Địa Cầu2019-12-12 22:15
 • #443: Không Gian pháp tắc2019-12-12 22:15
 • #444: Chân Thần bế quan2019-12-12 22:15
 • #445: 5 cái tháng2019-12-12 22:15
 • #446: 4 loại ý cảnh gợn sóng2019-12-12 22:15
 • #447: Ý cảnh quả2019-12-12 22:15
 • #448: Rất nhiều thế lực2019-12-12 22:15
 • #449: Điêu khắc tượng gỗ lão nhân2019-12-12 22:15
 • #450: Ý Cảnh quả cây cối2019-12-12 22:16
 • #451: Kim tháng đế quốc thiên tài2019-12-12 22:16
 • #452: Phong bế Tinh Nguyên tông2019-12-12 22:16
 • #453: Ý Cảnh quả xuất hiện2019-12-12 22:16
 • #454: Thứ 4 loại ý cảnh2019-12-12 22:16
 • #455: Thứ 2 viên Ý Cảnh quả2019-12-12 22:16
 • #456: Xuất thế2019-12-12 22:16
 • #457: Phần thưởng phong phú2019-12-12 22:16
 • #458: Thôn phệ thủy tinh tác dụng2019-12-12 22:16
 • #459: Lan Mạc, Tử Hân2019-12-12 22:16
 • #460: Hồi ức2019-12-12 22:17
 • #461: Còn sót lại2019-12-12 22:17
 • #462: Rời đi2019-12-12 22:17
 • #463: Nộp lên2019-12-12 22:17
 • #464: Lam Vân gia tộc2019-12-12 22:17
 • #465: Đè nén2019-12-12 22:17
 • #466: 7 loại ý cảnh!2019-12-12 22:17
 • #467: Chấn động2019-12-12 22:17
 • #468: Tranh nhau thu đồ đệ2019-12-12 22:17
 • #469: Bái sư2019-12-12 22:17
 • #470: 4 loại ý cảnh gợn sóng2019-12-12 22:17
 • #471: Bản Nguyên cảnh cường giả bồi thường2019-12-12 22:17
 • #472: Chuẩn bị đột phá2019-12-12 22:17
 • #473: Đột phá, Linh Chủ cảnh đỉnh phong!2019-12-12 22:17
 • #474: Linh Chủ cảnh bảng danh sách2019-12-12 22:17
 • #475: Tồn tại Chân Thần trụ Côn thế giới2019-12-12 22:18
 • #476: Cửa vào2019-12-12 22:18
 • #477: Nguyên Hưng quả2019-12-12 22:18
 • #478: Cướp đoạt2019-12-12 22:18
 • #479: Vân Càn, Tuyết Lâm2019-12-12 22:18
 • #480: Mời2019-12-12 22:18
 • #481: Kính sợ2019-12-12 22:18
 • #482: Tiểu Chu Kỳ2019-12-12 22:18
 • #483: Tiến vào bộ lạc2019-12-12 22:18
 • #484: Tượng gỗ2019-12-12 22:18
 • #485: Tai hoạ2019-12-12 22:18
 • #486: biến cố2019-12-12 22:18
 • #487: Tiến vào Thiên Thánh tông tổng bộ2019-12-12 22:18
 • #488: Khảo nghiệm2019-12-12 22:19
 • #489: Kẻ ngoại lai thành viên2019-12-12 22:19
 • #490: Thiên tài quyết đấu2019-12-12 22:19
 • #491: Hạ gục2019-12-12 22:19
 • #492: Lo lắng2019-12-12 22:19
 • #493: Tiến vào tẩy lễ chỗ2019-12-12 22:19
 • #494: Kỳ dị năng lượng2019-12-12 22:19
 • #495: Đặc thù vận mệnh pháp tắc2019-12-12 22:19
 • #496: Mộ bia2019-12-12 22:19
 • #497: Phục chế bí pháp2019-12-12 22:19
 • #498: Huyễn thân2019-12-12 22:19
 • #499: Giai đoạn thứ hai sát hạch2019-12-12 22:20
 • #500: Loại thứ sáu ý cảnh2019-12-12 22:20
 • #501: Sát cục2019-12-12 22:20
 • #502: Tuyết Lâm? Tiểu Chu Kỳ?2019-12-12 22:20
 • #503: Khống chế2019-12-12 22:20
 • #504: Chìa khoá2019-12-12 22:20
 • #505: Hồng Vân tháp xuất thế2019-12-12 22:20
 • #506: Trở về Tinh Lan sơn2019-12-12 22:20
 • #507: Hồng Vân tháp nghịch thiên tác dụng2019-12-12 22:20
 • #508: Kế hoạch2019-12-12 22:20
 • #509: Phục chế Chân Thần chi lộ!2019-12-12 22:20
 • #510: Gặp lại Vân Mộng2019-12-12 22:20
 • #511: Cấp tốc tiến bộ2019-12-12 22:21
 • #512: Đưa điểm cống hiến tới2019-12-12 22:21
 • #513: Nghiền ép2019-12-12 22:21
 • #514: Mười loại ý cảnh!2019-12-12 22:21
 • #515: Linh Chủ cảnh bảng danh sách thứ 12019-12-12 22:21
 • #516: Hoàn toàn phục chế!2019-12-12 22:21
 • #517: Chuẩn bị đột phá2019-12-12 22:21
 • #518: Đột phá! Pháp Tắc cảnh!2019-12-12 22:22
 • #519: Tuyệt thế thiên tài2019-12-12 22:22
 • #520: Tinh Lan đế quốc người tới2019-12-12 22:22
 • #521: Ngân Hà vương2019-12-12 22:22
 • #522: Chảy Kim Thần đem hộ vệ2019-12-12 22:22
 • #523: Bái phỏng2019-12-12 22:22
 • #524: 13 hoàng tử2019-12-12 22:22
 • #525: Lôi kéo2019-12-12 22:22
 • #526: Mua sắm Pháp Tắc cảnh nô lệ2019-12-12 22:22
 • #527: Nô dịch Pháp Tắc cảnh2019-12-12 22:22
 • #528: Trở về hệ ngân hà2019-12-12 22:22
 • #529: Người Địa Cầu địa vị2019-12-12 22:23
 • #530: Gia đình2019-12-12 22:23
 • #531: Bái kiến Ngân Hà vương2019-12-12 22:23
 • #532: Cung kính2019-12-12 22:23
 • #533: Gan lớn Ngao Mộc gia tộc2019-12-12 22:23
 • #534: Bắt lấy2019-12-12 22:23
 • #535: Thực lực!2019-12-12 22:23
 • #536: Trở lại địa cầu2019-12-12 22:23
 • #537: Gặp lại Trương Di2019-12-12 22:23
 • #538: Xuất hiện lần nữa thôn phệ thủy tinh2019-12-12 22:23
 • #539: Địa thần đại nhân?2019-12-12 22:23
 • #540: Không biết thân ảnh2019-12-12 22:23
 • #541: Loại thứ năm thuộc tính --- hắc ám2019-12-12 22:23
 • #542: Mang thai2019-12-12 22:23
 • #543: Chu Linh Nhi, thiên sinh hỏa linh thể!2019-12-12 22:24
 • #544: Mười năm2019-12-12 22:24
 • #545: Chu Linh Nhi thiên phú kinh khủng2019-12-12 22:24
 • #546: Lam Vân gia tộc mời2019-12-12 22:24
 • #547: Khiêu chiến2019-12-12 22:24
 • #548: Nghiền ép2019-12-12 22:24
 • #549: Hồn thú lĩnh2019-12-12 22:24
 • #550: Hỏa hệ không gian2019-12-12 22:24
 • #551: Gấp mười lần hiệu quả2019-12-12 22:24
 • #552: Đại thu hoạch2019-12-12 22:24
 • #553: Ám sát2019-12-12 22:24
 • #554: Nhỏ yếu2019-12-12 22:25
 • #555: Phục chế lôi điện, thủy hệ Chân Thần chi lộ2019-12-12 22:25
 • #556: Chu Nguyệt bạn trai2019-12-12 22:25
 • #557: Nghèo khó Chu Tháp Tinh2019-12-12 22:25
 • #558: Hiến vật quý2019-12-12 22:25
 • #559: Chìa khoá tới tay2019-12-12 22:25
 • #560: Ban thưởng2019-12-12 22:25
 • #561: Vận mệnh cải biến2019-12-12 22:25
 • #562: Ba khỏa Thọ Nguyên quả2019-12-12 22:25
 • #563: Chân Thần di tích2019-12-12 22:25
 • #564: Giới tử tinh cầu2019-12-12 22:26
 • #565: Bị phát hiện!2019-12-12 22:26
 • #566: Tổn hại Chân Thần khí!2019-12-12 22:26
 • #567: Chân Thần thành viên gia tộc2019-12-12 22:26
 • #568: Thế cục gấp gáp2019-12-12 22:26
 • #569: Đối chiến Bản Nguyên cảnh cường giả2019-12-12 22:26
 • #570: Mạnh mẽ Ngân Tinh đao2019-12-12 22:26
 • #571: Biệt khuất2019-12-12 22:26
 • #572: Bản Nguyên cảnh cường giả tề tụ2019-12-12 22:26
 • #573: Kết quả xử lý2019-12-12 22:26
 • #574: Điều tra2019-12-12 22:26
 • #575: Nửa thật nửa giả2019-12-12 22:27
 • #576: Mạnh lên khát vọng2019-12-12 22:27
 • #577: Tinh Lan sơn khảo nghiệm2019-12-12 22:27
 • #578: Huyết Ma thống lĩnh2019-12-12 22:27
 • #579: Tử vong vòng xoáy2019-12-12 22:27
 • #580: Kỳ quái huynh muội2019-12-12 22:27
 • #581: Địch tập2019-12-12 22:27
 • #582: Chu Hạo ra tay2019-12-12 22:27
 • #583: Toàn diệt2019-12-12 22:27
 • #584: Lưu Kim thần tướng ra tay2019-12-12 22:27
 • #585: Một năm2019-12-12 22:27
 • #586: Chu Nguyệt cầu cứu2019-12-12 22:27
 • #587: Hoảng hốt2019-12-12 22:27
 • #588: Tình cảm một chuyện2019-12-12 22:28
 • #589: Toàn bộ phục chế2019-12-12 22:28
 • #590: Thần bí màu trắng châu2019-12-12 22:28
 • #591: Kỳ dị cửa hàng mở ra2019-12-12 22:28
 • #592: Đại cơ duyên2019-12-12 22:28
 • #593: Đại bộ đội đến2019-12-12 22:28
 • #594: Cửa hàng chủ nhân Chu Hạo2019-12-12 22:28
 • #595: Năm tòa cửa hàng tin tức2019-12-12 22:28
 • #596: Chế định thương phẩm, giá cả2019-12-12 22:28
 • #597: Thứ mười hào cửa hàng mở ra2019-12-12 22:28
 • #598: Cấp tốc tích lũy2019-12-12 22:28
 • #599: Oan đại đầu Thập Cửu hoàng tử2019-12-12 22:28
 • #600: Mua sắm Mộc hệ ý cảnh viên châu2019-12-12 22:28
 • #601: Tập hợp đủ một vạn miếng2019-12-12 22:28
 • #602: Mua sắm Bản Nguyên cảnh nô lệ!2019-12-12 22:29
 • #603: Nhất người thắng lớn2019-12-12 22:29
 • #604: Hai năm2019-12-12 22:29
 • #605: Chiến Pháp Tắc cảnh đỉnh phong!2019-12-12 22:29
 • #606: Không Văn thú2019-12-12 22:29
 • #607: Bắt lấy Không Văn mẫu thú2019-12-12 22:29
 • #608: Thành công2019-12-12 22:29
 • #609: Đại công lao2019-12-12 22:29
 • #610: Thập Cửu hoàng tử kế hoạch2019-12-12 22:29
 • #611: Bẫy rập2019-12-12 22:29
 • #612: Vây công2019-12-12 22:29
 • #613: Pháp Tắc cảnh đệ nhị thiên tài2019-12-12 22:29
 • #614: Thất vọng đau khổ2019-12-12 22:29
 • #615: Át chủ bài lại sương2019-12-12 22:30
 • #616: Tự bạo2019-12-12 22:30
 • #617: Bằng hữu?2019-12-12 22:30
 • #618: Chu Hạo ngã xuống?2019-12-12 22:30
 • #619: Tin tức chấn động2019-12-12 22:30
 • #620: Không gian truyền thừa2019-12-12 22:30
 • #621: Huyền cấp2019-12-12 22:30
 • #622: Cuối cùng một đạo khảo nghiệm2019-12-12 22:30
 • #623: Tàn phá Chân Thần khí!2019-12-12 22:30
 • #624: Pháp Tắc cảnh đỉnh phong!2019-12-12 22:30
 • #625: Mưu tính bảo vật2019-12-12 22:30
 • #626: Mười bộ ngụy trang áo giáp! (cầu đặt mua)2019-12-12 22:31
 • #627: Linh Nhi lễ vật2019-12-12 22:31
 • #628: Tinh Lan đế quốc hoàng đế khát vọng2019-12-12 22:31
 • #629: Chu Linh Nhi cái chết2019-12-12 22:31
 • #630: Sát ý ngút trời2019-12-12 22:31
 • #631: Rời đi tử vong vòng xoáy2019-12-12 22:31
 • #632: Đột phá! Bản Nguyên cảnh!2019-12-12 22:31
 • #633: Đi tới Tinh Lan đế quốc tổng bộ2019-12-12 22:31
 • #634: Đột phá! Bản Nguyên cảnh!2019-12-12 22:31
 • #635: Đi tới Tinh Lan đế quốc tổng bộ2019-12-12 22:31
 • #636: Sát cơ hiển hiện2019-12-12 22:31
 • #637: Đánh giết 17, Thập Cửu hoàng tử2019-12-12 22:32
 • #638: Hung uy!2019-12-12 22:32
 • #639: Mạnh mẽ Chu Hạo2019-12-12 22:32
 • #640: Chân Thần buông xuống!2019-12-12 22:32
 • #641: Thành công thoát đi!2019-12-12 22:32
 • #642: Chấn động2019-12-12 22:32
 • #643: Các phương động tĩnh2019-12-12 22:32
 • #644: Biến mất Địa Cầu2019-12-12 22:32
 • #645: Dừng chân Hắc Vực giới2019-12-12 22:32
 • #646: Lãnh Chúa đại nhân2019-12-12 22:32
 • #647: Bản Nguyên cảnh cảnh giới phân chia2019-12-12 22:32
 • #648: Trắng thiên thạch2019-12-12 22:32
 • #649: Lớn mỏ quặng lớn2019-12-12 22:33
 • #650: Phiền phức2019-12-12 22:33
 • #651: Thành lập thế lực ý nghĩ2019-12-12 22:33
 • #652: Chiến Huyền Dương2019-12-12 22:33
 • #653: Bái sư?2019-12-12 22:33
 • #654: Thế lực hình thức ban đầu2019-12-12 22:33
 • #655: Trở lại tử vong khu nước xoáy vực2019-12-12 22:33
 • #656: Lại một tấm lệnh bài2019-12-12 22:33
 • #657: Âm hiểm2019-12-12 22:33
 • #658: Lại tiến vào không gian truyền thừa2019-12-12 22:33
 • #659: Hung tàn Chu Hạo2019-12-12 22:34
 • #660: Hắc Ám pháp tắc lĩnh ngộ2019-12-12 22:34
 • #661: Tiến bộ kinh người2019-12-12 22:34
 • #662: Lôi điện, hắc ám đột phá Bản Nguyên cảnh!2019-12-12 22:34
 • #663: Nô dịch Không Văn mẫu thú2019-12-12 22:34
 • #664: Huyền Dương, cút ra đây!2019-12-12 22:34
 • #665: Chiến Huyền Dương2019-12-12 22:34
 • #666: Cầu xin tha thứ2019-12-12 22:34
 • #667: Án Tuyển Chân Thần buông xuống!2019-12-12 22:34
 • #668: Thiên Đế truyền thuyết2019-12-12 22:34
 • #669: Thiên Đế bí thuật2019-12-12 22:34
 • #670: Hắc Vực lục đại giới2019-12-12 22:35
 • #671: Lục đại Chân Thần2019-12-12 22:35
 • #672: Chu Hạo át chủ bài2019-12-12 22:35
 • #673: Đệ tứ thống lĩnh2019-12-12 22:35
 • #674: Dartas thực lực2019-12-12 22:35
 • #675: Tiến vào Thiên Đế không gian2019-12-12 22:35
 • #676: Hồng Vân tháp năng lượng khôi phục2019-12-12 22:35
 • #677: Hồng Vân tháp năng lượng khôi phục2019-12-12 22:35
 • #678: Không hiểu phong tình2019-12-12 22:35
 • #679: Quỷ dị bạch cốt sinh mệnh2019-12-12 22:35
 • #680: Đoạt xá (cầu đặt mua)2019-12-12 22:35
 • #681: Lôi nguyên Chân Thần2019-12-12 22:35
 • #682: Thu phục2019-12-12 22:35
 • #683: Cướp đoạt lối đi2019-12-12 22:36
 • #684: Biệt khuất Lôi Nguyên Chân Thần2019-12-12 22:36
 • #685: Bí thuật tạo thành cự thú2019-12-12 22:36
 • #686: Chó con2019-12-12 22:36
 • #687: Bắt lấy màu trắng chó con2019-12-12 22:36
 • #688: Đoạt bảo kết thúc2019-12-12 22:36
 • #689: Chu Hạo sát tâm2019-12-12 22:36
 • #690: Lôi Nguyên ra tay2019-12-12 22:36
 • #691: Kiêng kị2019-12-12 22:36
 • #692: Thực lực đại tiến2019-12-12 22:36
 • #693: Dòng sông dưới đáy cung điện2019-12-12 22:36
 • #694: Thực lực đại tiến2019-12-12 22:36
 • #695: Dòng sông dưới đáy cung điện2019-12-12 22:36
 • #696: Thiên Đế bí thuật hiện!2019-12-12 22:37
 • #697: Lôi Từ Thể2019-12-12 22:37
 • #698: Bản nguyên bia đá xuất hiện (cầu đặt mua)2019-12-12 22:37
 • #699: Thiên bảng, Địa bảng2019-12-12 22:37
 • #700: Cường giả tụ tập2019-12-12 22:37
 • #701: Mới đệ nhất2019-12-12 22:37
 • #702: Tiến vào bia đá2019-12-12 22:37
 • #703: Tổng bài danh một trăm triệu2019-12-12 22:37
 • #704: Chu Hạo trèo lên đỉnh2019-12-12 22:37
 • #705: Bia đá ban thưởng2019-12-12 22:37
 • #706: Bản nguyên tinh thạch lại hiện ra2019-12-12 22:37
 • #707: Tuyệt vọng Vũ Luân2019-12-12 22:37
 • #708: Hiển lộ thân phận2019-12-12 22:37
 • #709: Kim hệ bản nguyên tinh thạch2019-12-12 22:38
 • #710: Đạt được Bản Nguyên cảnh truyền thừa lệnh bài!2019-12-12 22:38
 • #711: Kim hệ đột phá đến Bản Nguyên cảnh!2019-12-12 22:38
 • #712: Tìm kiếm không gian truyền thừa2019-12-12 22:38
 • #713: Khó mà tiến vào2019-12-12 22:38
 • #714: Tràn đầy bảo vật di tích không gian2019-12-12 22:38
 • #715: Nô dịch Vân Kính2019-12-12 22:38
 • #716: Sư đồ cuộc chiến2019-12-12 22:38
 • #717: Kỳ dị thú nhỏ2019-12-12 22:38
 • #718: Bốn chân Thôn Kim thú2019-12-12 22:39
 • #719: Tam đại khảo nghiệm2019-12-12 22:39
 • #720: Bật hack, bật hack2019-12-12 22:39
 • #721: Một người đạt được ba cái chìa khoá2019-12-12 22:39
 • #722: Đấu giá tụ nguyên chìa khoá2019-12-12 22:39
 • #723: Tụ Nguyên thạch địa đồ2019-12-12 22:39
 • #724: Hàn Vũ Chân Thần2019-12-12 22:39
 • #725: Hối đoái tàn phá Chân Thần khí2019-12-12 22:39
 • #726: Hối đoái Kim Vân áo giáp2019-12-12 22:39
 • #727: Lo lắng2019-12-12 22:39
 • #728: Đạo thứ ba khảo nghiệm2019-12-12 22:39
 • #729: Đường tắt2019-12-12 22:39
 • #730: Hoàn thành khảo nghiệm!2019-12-12 22:40
 • #731: Tiến vào Hỏa hệ nơi truyền thừa2019-12-12 22:40
 • #732: Hai trăm năm2019-12-12 22:40
 • #733: Bản Nguyên cảnh hậu kỳ2019-12-12 22:40
 • #734: Kẻ đến không thiện2019-12-12 22:40
 • #735: Lấy một địch năm2019-12-12 22:40
 • #736: Mạnh mẽ2019-12-12 22:40
 • #737: Tinh Lan sơn Chân Thần mệnh lệnh2019-12-12 22:40
 • #738: Chủ động xuất hiện2019-12-12 22:40
 • #739: Bắt lấy thành công2019-12-12 22:40
 • #740: Nô dịch Bản Nguyên cảnh hậu kỳ cường giả!2019-12-12 22:40
 • #741: Cường giả ngấm dần nhiều2019-12-12 22:40
 • #742: Ngăn không được2019-12-12 22:41
 • #743: 30 viên Nguyên Bạo tinh uy lực2019-12-12 22:41
 • #744: Năm vị Bản Nguyên cảnh đỉnh phong vây quét2019-12-12 22:41
 • #745: Thực lực bùng nổ!2019-12-12 22:41
 • #746: Thực lực ngập trời!2019-12-12 22:41
 • #747: Thong dong rời đi2019-12-12 22:41
 • #748: Chân Thần nhượng bộ2019-12-12 22:41
 • #749: Tiếp tục lĩnh ngộ2019-12-12 22:41
 • #750: Thần bí hộp đen2019-12-12 22:41
 • #751: Bản nguyên tinh thạch dị động2019-12-12 22:41
 • #752: Chân Thần đến2019-12-12 22:41
 • #753: Thiên địa biến sắc!2019-12-12 22:42
 • #754: Chân Thần ngã xuống!2019-12-12 22:42
 • #755: Hoảng sợ tràn ngập2019-12-12 22:42
 • #756: Dartas đến2019-12-12 22:42
 • #757: Thiên Đế!2019-12-12 22:42
 • #758: Lại hồi trở lại không gian truyền thừa2019-12-12 22:42
 • #759: Bản Nguyên cảnh đỉnh phong!2019-12-12 22:42
 • #760: Tam hệ Bản Nguyên cảnh đỉnh phong!2019-12-12 22:42
 • #761: Dĩ vãng đám thiên tài bọn họ2019-12-12 22:42
 • #762: Chân Thần khí Kim Lan đao!2019-12-12 22:42
 • #763: Đột phá! Chân Thần!2019-12-12 22:42
 • #764: Tam hệ Chân Thần!2019-12-12 22:42
 • #765: Buông xuống!2019-12-12 22:43
 • #766: Nghiền ép Hàn Vũ Chân Thần!2019-12-12 22:43
 • #767: Hung uy!2019-12-12 22:43
 • #768: Đánh giết Hàn Vũ Chân Thần!2019-12-12 22:43
 • #769: Thực lực ngập trời!2019-12-12 22:43
 • #770: Lại trảm Hắc Vân Chân Thần!2019-12-12 22:43
 • #771: Biến thiên2019-12-12 22:43
 • #772: Bái kiến Hạo Ma Chân Thần!2019-12-12 22:43
 • #773: Chân Thần tề tụ2019-12-12 22:43
 • #774: Hiển lộ thân phận2019-12-12 22:43
 • #775: Hợp tác2019-12-12 22:43
 • #776: Lai Đặc Tư hoài nghi2019-12-12 22:43
 • #777: Thống nhất Hắc Vực giới!2019-12-12 22:43
 • #778: Chạy trốn bốn chân Thôn Kim thú2019-12-12 22:44
 • #779: Ngũ túc Thôn Kim thú2019-12-12 22:44
 • #780: Không gian đông kết2019-12-12 22:44
 • #781: Chu Hạo kế hoạch2019-12-12 22:44
 • #782: Tuyên chiến!2019-12-12 22:44
 • #783: Chiến đấu bắt đầu!2019-12-12 22:44
 • #784: Thịnh hội mở ra2019-12-12 22:44
 • #785: Hiển lộ chân thân!2019-12-12 22:44
 • #786: Đánh giết Lai Đặc Tư!2019-12-12 22:45
 • #787: Chân Thần toàn bộ đến2019-12-12 22:45
 • #788: Trận pháp oai2019-12-12 22:45
 • #789: Đạp làm phế tích!2019-12-12 22:45
 • #790: Hoảng hốt lan tràn2019-12-12 22:45
 • #791: Đánh giết La Nguyên Chân Thần!2019-12-12 22:45
 • #792: Toàn diệt!2019-12-12 22:45
 • #793: Ngân Hà đế quốc2019-12-12 22:45
 • #794: Trở lại địa cầu2019-12-12 22:45
 • #795: Chân Thần về sau cảnh giới2019-12-12 22:45
 • #796: Áo nghĩa tứ giai đoạn2019-12-12 22:45
 • #797: Thần Vương, chúa tể, chưởng khống giả2019-12-12 22:45
 • #798: Phục sinh Chu Linh Nhi phương pháp2019-12-12 22:46
 • #799: Tìm kiếm bản nguyên tinh thạch2019-12-12 22:46
 • #800: Thứ năm viên2019-12-12 22:46
 • #801: Chín khỏa bản nguyên tinh thạch tập hợp đủ!2019-12-12 22:46
 • #802: Lại hồi trở lại Huyền Diệt không gian2019-12-12 22:46
 • #803: Sinh mệnh chi đầm, vô hạn phục sinh!2019-12-12 22:46
 • #804: Sinh mệnh chi đầm khuyết điểm2019-12-12 22:46
 • #805: Đồng Dao? Chân Thần?2019-12-12 22:46
 • #806: Tổ Thần thụ2019-12-12 22:46
 • #807: Hắc Phệ tiểu thế giới! Hắc phệ đao!2019-12-12 22:46
 • #808: Tiến vào Hỏa Linh đại thế giới2019-12-12 22:47
 • #809: Viêm Luân đại lục2019-12-12 22:47
 • #810: Thế lực phân bố2019-12-12 22:47
 • #811: Phá Cảnh đan2019-12-12 22:47
 • #812: Mạnh mẽ phá nguyên đan!2019-12-12 22:47
 • #813: Thức tỉnh sinh mệnh pháp tắc2019-12-12 22:47
 • #814: Đi tới tương viên thành2019-12-12 22:47
 • #815: Thiên địa nhịp điệu2019-12-12 22:47
 • #816: Đột phá! Chân Thần nhị trọng thiên!2019-12-12 22:47
 • #817: Chân Thần nô bộc2019-12-12 22:47
 • #818: Luyện Đan đại sư di tích không gian2019-12-12 22:47
 • #819: Đoạt thức ăn trước miệng cọp2019-12-12 22:47
 • #820: Được bảo!2019-12-12 22:47
 • #821: Ốm yếu Tiểu Kim2019-12-12 22:47
 • #822: Phát tài2019-12-12 22:47
 • #823: Luyện đan truyền thừa!2019-12-12 22:48
 • #824: Tiến vào tương viên thành2019-12-12 22:48
 • #825: Bán đan dược2019-12-12 22:48
 • #826: Tổ Thần oai!2019-12-12 22:48
 • #827: Tiểu Kim thức tỉnh2019-12-12 22:48
 • #828: Mười năm2019-12-12 22:48
 • #829: Bằng hữu2019-12-12 22:48
 • #830: Đánh lén2019-12-12 22:48
 • #831: Tử vong mối nguy2019-12-12 22:48
 • #832: Ẩn giấu sinh vật khủng bố2019-12-12 22:48
 • #833: Yêu Long hoành không!2019-12-12 22:48
 • #834: Sinh cơ duy nhất2019-12-12 22:48
 • #835: Giải độc chi pháp2019-12-12 22:49
 • #836: Luyện chế thành công2019-12-12 22:49
 • #837: Hơn vạn kiện Chân Thần khí2019-12-12 22:49
 • #838: Thần bí phương ấn hấp dẫn2019-12-12 22:49
 • #839: Linh Thần khí áo giáp2019-12-12 22:49
 • #840: Hắc động hút vào2019-12-12 22:49
 • #841: Sức chiến đấu khảo nghiệm2019-12-12 22:49
 • #842: Hỏa giáp thân áo nghĩa tiến bộ2019-12-12 22:49
 • #843: Truyền thừa đẳng cấp2019-12-12 22:49
 • #844: Ứng Long Thần Vương2019-12-12 22:49
 • #845: 15 hệ hoàn chỉnh không gian truyền thừa!2019-12-12 22:49
 • #846: Tổ Thần khí Ứng Long tháp!2019-12-12 22:49
 • #847: Chỉ bảo2019-12-12 22:50
 • #848: Sinh mệnh Chân Thần phân thân2019-12-12 22:50
 • #849: Đột phá! Linh Thần!2019-12-12 22:50
 • #850: Năm đại phân thân!2019-12-12 22:50
 • #851: Chu Nguyệt rời đi2019-12-12 22:50
 • #852: Tiểu Kim thứ sáu đủ2019-12-12 22:50
 • #853: Dartas tỷ tỷ2019-12-12 22:50
 • #854: Xung đột2019-12-12 22:50
 • #855: Ám Không kiến tộc thực lực2019-12-12 22:50
 • #856: Lãng phí phục sinh danh ngạch2019-12-12 22:50
 • #857: Kiểm trắc2019-12-12 22:50
 • #858: Chu Hạo thời gian tu luyện2019-12-12 22:50
 • #859: Thuấn di2019-12-12 22:50
 • #860: Tiểu Kim năng lực2019-12-12 22:51
 • #861: Bốn nguyên trận pháp2019-12-12 22:51
 • #862: Phá trận2019-12-12 22:51
 • #863: Khách khanh điện chủ Chu Hạo2019-12-12 22:51
 • #864: Phục sinh ba điều kiện2019-12-12 22:51
 • #865: Quỳ sát mười vạn năm2019-12-12 22:51
 • #866: Thấy trùng điệp sinh mệnh Chân Thần!2019-12-12 22:51
 • #867: Thanh niên thần bí2019-12-12 22:51
 • #868: Tiến vào Ngạc Long đàm2019-12-12 22:51
 • #869: Cự thú thức tỉnh2019-12-12 22:51
 • #870: Một trăm năm2019-12-12 22:51
 • #871: Yêu Nguyên quả, Yêu Nguyên đan2019-12-12 22:52
 • #872: Năm tháng dài đằng đẵng2019-12-12 22:52
 • #873: Linh Thần nhất trọng thiên đỉnh phong!2019-12-12 22:52
 • #874: Nghìn cân treo sợi tóc2019-12-12 22:52
 • #875: Ngắt lấy Ngạc Long hạt sen2019-12-12 22:52
 • #876: Gặp lại trùng điệp sinh mệnh Tổ Thần2019-12-12 22:52
 • #877: Mất đi hi vọng2019-12-12 22:52
 • #878: Khu trục2019-12-12 22:52
 • #879: Gặp lại Vân Mặc Tư2019-12-12 22:52
 • #880: Hoảng sợ2019-12-12 22:52
 • #881: Dung nguyên áo nghĩa2019-12-12 22:52
 • #882: Tổ Thần đại chiến!2019-12-12 22:53
 • #883: Linh Thần nhị trọng thiên!2019-12-12 22:53
 • #884: Chu Nguyệt muốn kết hôn2019-12-12 22:53
 • #885: Đại trưởng lão coi trọng2019-12-12 22:53
 • #886: Chu Nguyệt hài tử2019-12-12 22:53
 • #887: Phẫn nộ2019-12-12 22:53
 • #888: Ra tay2019-12-12 22:53
 • #889: Cường thế2019-12-12 22:53
 • #890: Nghiền ép2019-12-12 22:53
 • #891: Chấp pháp trưởng lão2019-12-12 22:53
 • #892: Thế lực ngang nhau2019-12-12 22:54
 • #893: Hâm Ô Tổ Thần2019-12-12 22:54
 • #894: Kết giao2019-12-12 22:54
 • #895: Vận mệnh pháp tắc thức tỉnh2019-12-12 22:54
 • #896: Vận mệnh pháp tắc bốn loại áo nghĩa2019-12-12 22:54
 • #897: Sinh mệnh pháp tắc Linh Thần phân thân!2019-12-12 22:54
 • #898: Luyện Đan đại sư Chu Hạo2019-12-12 22:54
 • #899: Luyện đan thịnh hội2019-12-12 22:54
 • #900: Sinh Nguyên Chi Quả, Tử Nguyên Chi Quả2019-12-12 22:54
 • #901: Tử vong Linh Thần phân thân2019-12-12 22:54
 • #902: Chu Hạo xúc động2019-12-12 22:54
 • #903: Hoàn chỉnh 15 hệ phân thân!2019-12-12 22:54
 • #904: Lại hồi trở lại cự nham bộ lạc2019-12-12 22:55
 • #905: Trở về Hắc Phệ tiểu thế giới2019-12-12 22:55
 • #906: Biến cố2019-12-12 22:55
 • #907: Điên cuồng sát ý2019-12-12 22:55
 • #908: Thịnh hội bắt đầu2019-12-12 22:55
 • #909: Hạ lễ2019-12-12 22:55
 • #910: Chu Hạo xuất hiện (mười chương)2019-12-12 22:55
 • #911: Trận pháp thế giới2019-12-12 22:55
 • #912: Đánh giết tinh linh2019-12-12 22:55
 • #913: Toàn bộ nô dịch2019-12-12 22:55
 • #914: Sinh mệnh chi đầm toàn bộ thai nghén!2019-12-12 22:56
 • #915: Nghiên cứu Chân Thần đan2019-12-12 22:56
 • #916: Chu Hạo kinh hỉ2019-12-12 22:56
 • #917: Phát hiện huyền bí!2019-12-12 22:56
 • #918: Cải tiến qua Phá Nguyên quả2019-12-12 22:56
 • #919: Dartas trở về2019-12-12 22:56
 • #920: Đi tới vẫn băng đại thế giới (hai mươi càng! )2019-12-12 22:56
 • #921: Tiến vào Côn Ngọc thành trì2019-12-12 22:56
 • #922: Bán Phá Nguyên đan2019-12-12 22:56
 • #923: Côn Ngọc Thần Vương2019-12-12 22:57
 • #924: Cùng Thần Vương làm ăn2019-12-12 22:57
 • #925: Tập hợp đủ2019-12-12 22:57
 • #926: Hai ngàn năm!2019-12-12 22:57
 • #927: Chân Thần đan luyện chế thành công!2019-12-12 22:57
 • #928: Đi tới Lang Vẫn thành trì2019-12-12 22:57
 • #929: Bị cự2019-12-12 22:57
 • #930: Trụ viêm phòng đấu giá (thứ ba mươi càng! )2019-12-12 22:57
 • #931: Tiến vào tầng thứ 1002019-12-12 22:57
 • #932: Tàn phá Tổ Thần khí2019-12-12 22:57
 • #933: Giá trên trời Sinh Lan quả2019-12-12 22:57
 • #934: Chân Thần đan oanh động!2019-12-12 22:57
 • #935: Tin tức truyền bá2019-12-12 22:57
 • #936: Kích động Hồn Lang Tổ Thần2019-12-12 22:57
 • #937: Lại vào Lang Vẫn thành trì2019-12-12 22:58
 • #938: Sinh Nguyên Chi Quả, Tử Nguyên Chi Quả tới tay!2019-12-12 22:58
 • #939: Tiểu khả ái2019-12-12 22:58
 • #940: Thấy Thần Vương2019-12-12 22:58
 • #941: Côn Ngọc Thần Vương hứa hẹn2019-12-12 22:58
 • #942: Thành công rời đi2019-12-12 22:58
 • #943: Một trăm năm2019-12-12 22:58
 • #944: Lệnh Chu Hạo kích động bảo vật2019-12-12 22:58
 • #945: Trận pháp đệ nhất nhân Hồn Nguyên!2019-12-12 22:58
 • #946: Giá trên trời2019-12-12 22:58
 • #947: Khủng bố sát trận!2019-12-12 22:59
 • #948: Bốn kiện Tổ Thần khí!2019-12-12 22:59
 • #949: Chuunibyou2019-12-12 22:59
 • #950: Hối đoái Tổ Thần khí!2019-12-12 22:59
 • #951: Hồn Vũ thương!2019-12-12 22:59
 • #952: Tổ Thần ngã xuống!2019-12-12 22:59
 • #953: Liên sát Tổ Thần2019-12-12 22:59
 • #954: Thiên địa thánh khí!2019-12-12 22:59
 • #955: Viễn cổ chiến trường2019-12-12 22:59
 • #956: Ban cho2019-12-12 22:59
 • #957: Tàn khốc tương lai2019-12-12 23:00
 • #958: Cấp chín Thần Vương trận pháp!2019-12-12 23:00
 • #959: Trận pháp không ngừng tiến bộ2019-12-12 23:00
 • #960: Sinh mệnh pháp tắc, Linh Thần nhị trọng thiên!2019-12-12 23:00
 • #961: Ám Không kiến lão tổ2019-12-12 23:00
 • #962: Ban cho cơ duyên2019-12-12 23:00
 • #963: Chạy trốn Dartas2019-12-12 23:00
 • #964: Tổ Thần ra tay2019-12-12 23:00
 • #965: Tổ Thần thẩm phán2019-12-12 23:00
 • #966: Tà thuật2019-12-12 23:00
 • #967: Diệu Nguyên đến2019-12-12 23:01
 • #968: Đi cửa sau2019-12-12 23:01
 • #969: Thu đồ đệ?2019-12-12 23:01
 • #970: Giảng giải dung nguyên áo nghĩa2019-12-12 23:01
 • #971: Một ngàn năm trong nháy mắt qua2019-12-12 23:01
 • #972: Tổ Thần phía dưới tối cường sát trận2019-12-12 23:01
 • #973: Gặp lại đồ ngốc thanh niên2019-12-12 23:01
 • #974: Thí nghiệm trận pháp2019-12-12 23:01
 • #975: Chém giết!2019-12-12 23:01
 • #976: Nắm giữ Linh Thần tối cường sát trận!2019-12-12 23:01
 • #977: Linh Thần nhị trọng thiên đỉnh phong!2019-12-12 23:01
 • #978: Trận nguyên bia tác dụng2019-12-12 23:01
 • #979: Sát trận vận chuyển2019-12-12 23:02
 • #980: Hoảng sợ lan tràn2019-12-12 23:02
 • #981: Toàn diệt!2019-12-12 23:02
 • #982: Đại trưởng lão đến đây2019-12-12 23:02
 • #983: Trở lại địa cầu2019-12-12 23:02
 • #984: Tổ Thần hư ảnh hiện!2019-12-12 23:02
 • #985: Đột phá! Tổ Thần cảnh!2019-12-12 23:02
 • #986: Tiểu Kim thứ bảy đủ!2019-12-12 23:02
 • #987: Gấp mười lần công kích! Bỏ qua phòng ngự!2019-12-12 23:02
 • #988: Nắm giữ Lục Cực liệt viêm trận2019-12-12 23:02
 • #989: Huyết tế thịnh hội2019-12-12 23:02
 • #990: Chu Hạo buông xuống!2019-12-12 23:02
 • #991: Chiến năm vị Tổ Thần!2019-12-12 23:03
 • #992: Thực lực ngập trời2019-12-12 23:03
 • #993: Xé rách thành trì!2019-12-12 23:03
 • #994: Đánh giết Tổ Thần!2019-12-12 23:03
 • #995: Toàn diệt!2019-12-12 23:03
 • #996: Kết giao2019-12-12 23:03
 • #997: Chấn động các nơi2019-12-12 23:03
 • #998: Nghênh đón2019-12-12 23:03
 • #999: Thấy Ám Không kiến lão tổ2019-12-12 23:03
 • #1000: Tàn khuyết tịnh hóa áo nghĩa2019-12-12 23:03
 • #1001: Dartas Tổ Thần2019-12-12 23:03
 • #1002: Sinh mệnh Tổ Thần di tích!2019-12-12 23:03
 • #1003: Thập đại bảo vật2019-12-12 23:04
 • #1004: Tụ tập Tổ Thần cường giả2019-12-12 23:04
 • #1005: Di tích bí mật2019-12-12 23:04
 • #1006: Đại thu hoạch!2019-12-12 23:04
 • #1007: Đáng ghét Tiểu Kim2019-12-12 23:04
 • #1008: Hối đoái kết thúc2019-12-12 23:04
 • #1009: Đưa tặng2019-12-12 23:04
 • #1010: Chiến Tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh!2019-12-12 23:04
 • #1011: Không rơi vào thế hạ phong!2019-12-12 23:04
 • #1012: Cảnh cáo2019-12-12 23:04
 • #1013: Hai đạo khảo nghiệm2019-12-12 23:04
 • #1014: Thiên phú tối cường2019-12-12 23:04
 • #1015: Bình cảnh2019-12-12 23:05
 • #1016: Sinh mệnh phân thân, Tổ Thần cảnh giới!2019-12-12 23:05
 • #1017: Hoan nghênh tiến vào trận pháp thế giới!2019-12-12 23:05
 • #1018: Biệt khuất Diệt Tinh tổ thần2019-12-12 23:05
 • #1019: Hạ độc2019-12-12 23:05
 • #1020: Nghiền ép2019-12-12 23:05
 • #1021: Đánh giết Diệt Tinh tổ thần!2019-12-12 23:05
 • #1022: Phục sinh Chu Linh Nhi!2019-12-12 23:05
 • #1023: Đốn ngộ!2019-12-12 23:05
 • #1024: Lại hồi trở lại Hắc Phệ tiểu thế giới2019-12-12 23:05
 • #1025: Phục sinh Triệu Nham2019-12-12 23:06
 • #1026: Lại đến trùng điệp thành trì2019-12-12 23:06
 • #1027: Ba điều kiện2019-12-12 23:06
 • #1028: Tuyệt thế thiên tài Vũ Nguyên2019-12-12 23:06
 • #1029: Lôi điện bản nguyên tinh thạch dị động!2019-12-12 23:06
 • #1030: Tiến vào Mạc Vân tiểu thế giới2019-12-12 23:06
 • #1031: Thâm Uyên điện2019-12-12 23:06
 • #1032: Lôi mạch núi2019-12-12 23:06
 • #1033: Thần bí lôi điện khu vực2019-12-12 23:07
 • #1034: Khủng bố lôi điện!2019-12-12 23:07
 • #1035: Đang ở dựng dục phối hợp pháp tắc hải dương!2019-12-12 23:07
 • #1036: Ẩn giấu2019-12-12 23:07
 • #1037: Phục sinh2019-12-12 23:07
 • #1038: Ba ngàn năm trong nháy mắt qua2019-12-12 23:07
 • #1039: Kỳ quái thương nhân2019-12-12 23:07
 • #1040: Ngụy trang2019-12-12 23:07
 • #1041: Thiếu nữ Lam Vũ2019-12-12 23:07
 • #1042: Đạt được lệnh bài2019-12-12 23:08
 • #1043: Diệt sát2019-12-12 23:08
 • #1044: Thương nhân xuất hiện2019-12-12 23:08
 • #1045: Nam hài tùng tùng2019-12-12 23:08
 • #1046: Chân Thần đan tiết lộ2019-12-12 23:08
 • #1047: Tiểu Kim hôn mê2019-12-12 23:08
 • #1048: Bình cảnh2019-12-12 23:08
 • #1049: Đột phá! Tổ Thần nhị trọng thiên!2019-12-12 23:08
 • #1050: Cấp bảy trận pháp!2019-12-12 23:08
 • #1051: Mười ba vị Tổ Thần nhị trọng thiên2019-12-12 23:08
 • #1052: Hiện thân2019-12-12 23:08
 • #1053: Ghen ghét2019-12-12 23:09
 • #1054: Liên tục đến2019-12-12 23:09
 • #1055: Cường giả tụ tập2019-12-12 23:09
 • #1056: Triển lộ thực lực!2019-12-12 23:09
 • #1057: Toàn khốn!2019-12-12 23:09
 • #1058: Hoàn toàn nghiền ép2019-12-12 23:09
 • #1059: Song sát!2019-12-12 23:09
 • #1060: Tam sát2019-12-12 23:09
 • #1061: Bồi thường2019-12-12 23:09
 • #1062: Phát tài2019-12-12 23:09
 • #1063: Mạnh mẽ hắc lân áo giáp2019-12-12 23:09
 • #1064: Gặp lại Lam Vũ2019-12-12 23:10
 • #1065: Hồi trở lại tối thành không2019-12-12 23:10
 • #1066: Thế lực của mình2019-12-12 23:10
 • #1067: Ngân Hà xây thành lập2019-12-12 23:10
 • #1068: Lăng thành Tổ Thần đột kích2019-12-12 23:10
 • #1069: Kinh khủng Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh!2019-12-12 23:10
 • #1070: Đánh lén2019-12-12 23:10
 • #1071: Thần Vương uy hiếp2019-12-12 23:10
 • #1072: Thời gian trôi qua2019-12-12 23:10
 • #1073: Lôi điện Tổ Thần phân thân!2019-12-12 23:10
 • #1074: Một vạn năm ngàn năm!2019-12-12 23:10
 • #1075: Dị động2019-12-12 23:11
 • #1076: Xuất thế dấu hiệu!2019-12-12 23:11
 • #1077: Quy tắc2019-12-12 23:11
 • #1078: Tiến vào sinh mệnh bình nguyên2019-12-12 23:11
 • #1079: Phá Nguyên quả rừng cây2019-12-12 23:11
 • #1080: Bách hiểu sinh2019-12-12 23:11
 • #1081: Chiêu thể chữ đậm nét chất2019-12-12 23:11
 • #1082: Muốn chết!2019-12-12 23:11
 • #1083: Kim đâm quả2019-12-12 23:11
 • #1084: Cường thế chém giết!2019-12-12 23:11
 • #1085: Giao dịch2019-12-12 23:11
 • #1086: Đệ nhất thiên tài, đệ nhị thiên tài2019-12-12 23:12
 • #1087: Mối nguy2019-12-12 23:12
 • #1088: Mai phục2019-12-12 23:12
 • #1089: Chu Hạo kế hoạch2019-12-12 23:12
 • #1090: Vận mệnh Tổ Thần phân thân!2019-12-12 23:12
 • #1091: Bị phát hiện2019-12-12 23:12
 • #1092: Vô phương đánh giết2019-12-12 23:12
 • #1093: Rời đi2019-12-12 23:12
 • #1094: Gặp lại Tổ Thần thụ2019-12-12 23:12
 • #1095: Thôi diễn áo nghĩa2019-12-12 23:12
 • #1096: Ngồi thu ngư ông thủ lợi2019-12-12 23:12
 • #1097: Ngũ thải không gian mở ra2019-12-12 23:13
 • #1098: Làm người khát vọng bảo vật2019-12-12 23:13
 • #1099: Thiên phú kiểm trắc khu (làm thất tinh xưởng trưởng vạn thưởng tăng thêm)2019-12-12 23:13
 • #1100: Vũ Nguyên cường đại thiên phú2019-12-12 23:13
 • #1101: Thứ nhất, thứ hai2019-12-12 23:13
 • #1102: Vũ Nguyên kết giao2019-12-12 23:13
 • #1103: Ẩn giấu bảo vật2019-12-12 23:13
 • #1104: Hỗn độn kiến2019-12-12 23:13
 • #1105: Chu Hạo hối đoái bảo vật2019-12-12 23:13
 • #1106: Tiến vào thiên phú trì2019-12-12 23:13
 • #1107: Tốc độ thiên phú2019-12-12 23:13
 • #1108: Huyễn cảnh?2019-12-12 23:14
 • #1109: Ngũ thải không gian biến mất2019-12-12 23:14
 • #1110: Hỗn độn kiến nghịch thiên truyền thừa2019-12-12 23:14
 • #1111: Tứ giai thực lực!2019-12-12 23:14
 • #1112: Đối thủ cường đại2019-12-12 23:14
 • #1113: Mạnh mẽ sinh mệnh đặc thù2019-12-12 23:14
 • #1114: Một ngàn năm2019-12-12 23:14
 • #1115: 15 hệ Tổ Thần phân thân!2019-12-12 23:14
 • #1116: Thời gian cửa ra vào2019-12-12 23:14
 • #1117: Dẫn dắt rời đi2019-12-12 23:14
 • #1118: Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua2019-12-12 23:14
 • #1119: Một vạn năm thoáng qua tức thì!2019-12-12 23:14
 • #1120: Đột phá thành công!2019-12-12 23:15
 • #1121: Tiếp cận Tổ Thần nhị trọng thiên đỉnh phong!2019-12-12 23:15
 • #1122: Thu phục2019-12-12 23:15
 • #1123: Thời gian cửa ra vào đóng cửa2019-12-12 23:15
 • #1124: Nghiền ép2019-12-12 23:15
 • #1125: Ăn cướp!2019-12-12 23:15
 • #1126: Thế lực lưới2019-12-12 23:15
 • #1127: Khủng bố thanh niên2019-12-12 23:15
 • #1128: Tùng tùng thân phận2019-12-12 23:15
 • #1129: Đi tới sinh mệnh bình nguyên chỗ sâu nhất2019-12-12 23:15
 • #1130: Thân phận bại lộ2019-12-12 23:16
 • #1131: Cùng Vũ Nguyên giao phong2019-12-12 23:16
 • #1132: Chiến Vũ Nguyên!2019-12-12 23:16
 • #1133: Công kích mạnh nhất va chạm!2019-12-12 23:16
 • #1134: Người thắng2019-12-12 23:16
 • #1135: Thỉnh động Thần Vương2019-12-12 23:16
 • #1136: Thần Vương đến2019-12-12 23:16
 • #1137: Thần Vương thực lực cường đại2019-12-12 23:16
 • #1138: Hoàn toàn nghiền ép2019-12-12 23:16
 • #1139: Côn Ngọc Thần Vương đến đây2019-12-12 23:16
 • #1140: Khinh thường2019-12-12 23:16
 • #1141: Đệ nhị thần vương đến2019-12-12 23:16
 • #1142: Không bờ bến truy sát2019-12-12 23:17
 • #1143: Gặp lại tùng tùng2019-12-12 23:17
 • #1144: Kính lăng cắn giết!2019-12-12 23:17
 • #1145: Tin tức truyền bá2019-12-12 23:17
 • #1146: Không gian kỳ dị2019-12-12 23:17
 • #1147: Ngũ thải dòng sông2019-12-12 23:17
 • #1148: Dòng sông bên trên rất nhiều bảo vật2019-12-12 23:17
 • #1149: Ngũ thải dòng sông bên trên cầu nối2019-12-12 23:17
 • #1150: Tổ Thần thụ, thời gian cửa ra vào2019-12-12 23:17
 • #1151: Ngũ thải dòng sông2019-12-12 23:17
 • #1152: Dòng sông bên trên rất nhiều bảo vật2019-12-12 23:17
 • #1153: Ngũ thải dòng sông bên trên cầu nối2019-12-12 23:18
 • #1154: Tổ Thần thụ, thời gian cửa ra vào2019-12-12 23:18
 • #1155: Sáu mươi năm2019-12-12 23:18
 • #1156: Nghìn lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào!2019-12-12 23:18
 • #1157: Đột phá! Thần Vương cảnh!2019-12-12 23:18
 • #1158: Thiên địa lực lượng2019-12-12 23:18
 • #1159: Cường giả đột kích2019-12-12 23:18
 • #1160: Thu hoạch khổng lồ2019-12-12 23:18
 • #1161: Rời đi kính lăng cắn giết không gian2019-12-12 23:18
 • #1162: Ra tay!2019-12-12 23:18
 • #1163: Bồi thường2019-12-12 23:18
 • #1164: Toàn bộ thu phục2019-12-12 23:18
 • #1165: Thế lực mở rộng2019-12-12 23:18
 • #1166: Linh hồn khống chế2019-12-12 23:19
 • #1167: Vũ Nguyên thế lực khu2019-12-12 23:19
 • #1168: Cường thế ra tay!2019-12-12 23:19
 • #1169: Chấn động mạnh2019-12-12 23:19
 • #1170: Chúa tể uy áp!2019-12-12 23:19
 • #1171: Chúa tể buông xuống!2019-12-12 23:19
 • #1172: Danh truyền vũ trụ2019-12-12 23:19
 • #1173: Nắm giữ cấp chín Thần Vương trận pháp2019-12-12 23:19
 • #1174: Ngân Hà thành phòng ngự2019-12-12 23:19
 • #1175: Nói khôn chúa tể2019-12-12 23:20
 • #1176: Phát hiện thời gian cửa ra vào2019-12-12 23:20
 • #1177: Công kích mạnh nhất trận pháp2019-12-12 23:20
 • #1178: Đệ nhất Thần Vương2019-12-12 23:20
 • #1179: Cứu Dartas2019-12-12 23:20
 • #1180: Đàm phán2019-12-12 23:20
 • #1181: Chiến đệ nhất Thần Vương2019-12-12 23:20
 • #1182: Thi triển trận pháp2019-12-12 23:20
 • #1183: Uy hiếp đệ nhất Thần Vương2019-12-12 23:20
 • #1184: Thiên địa thánh khí2019-12-12 23:20
 • #1185: Thiên Hồn lệnh bài, Thiên Hồn di tích2019-12-12 23:20
 • #1186: Đạt được linh khí khí nguyên2019-12-12 23:21
 • #1187: Gặp lại Càn Lăng Thần Vương2019-12-12 23:21
 • #1188: Vết nứt xuất hiện2019-12-12 23:21
 • #1189: Linh khí khí nguyên đại bạo phát!2019-12-12 23:21
 • #1190: Sáu vị Thần Vương!2019-12-12 23:21
 • #1191: Đạt được linh khí khí nguyên2019-12-12 23:21
 • #1192: Gặp lại Càn Lăng Thần Vương2019-12-12 23:21
 • #1193: Vết nứt xuất hiện2019-12-12 23:21
 • #1194: Linh khí khí nguyên đại bạo phát!2019-12-12 23:21
 • #1195: Sáu vị Thần Vương!2019-12-12 23:21
 • #1196: Thiên Hồn dãy núi hủy diệt!2019-12-12 23:21
 • #1197: Nguyên bắt đầu thương xuất thế!2019-12-12 23:21
 • #1198: Đối chúa tể ra tay!2019-12-12 23:21
 • #1199: Miểu sát chúa tể hư ảnh!2019-12-12 23:22
 • #1200: Hung uy!2019-12-12 23:22
 • #1201: Chém giết Càn Lăng Thần Vương!2019-12-12 23:22
 • #1202: Thiên địa quy tắc!2019-12-12 23:22
 • #1203: Tối cường Thần Vương!2019-12-12 23:22
 • #1204: Thẳng thắn2019-12-12 23:22
 • #1205: Lôi điện Thần Vương phân thân!2019-12-12 23:22
 • #1206: Rời đi sinh mệnh bình nguyên2019-12-12 23:22
 • #1207: Thăm dò tiểu thế giới2019-12-12 23:22
 • #1208: Cuối cùng hai ngàn năm2019-12-12 23:22
 • #1209: Vận mệnh bản nguyên tinh thạch gợn sóng2019-12-12 23:22
 • #1210: Vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương thai nghén khu vực!2019-12-12 23:23
 • #1211: Cuối cùng một trăm năm2019-12-12 23:23
 • #1212: Hỏa hệ Thần Vương phân thân!2019-12-12 23:23
 • #1213: Buông xuống!2019-12-12 23:23
 • #1214: Ngân Hà liên minh!2019-12-12 23:23
 • #1215: Song hệ Thần Vương chấn động2019-12-12 23:23
 • #1216: Thần Vương ngã xuống2019-12-12 23:23
 • #1217: Thời khắc cuối cùng2019-12-12 23:23
 • #1218: Luyện hóa! Lôi điện chúa tể!2019-12-12 23:23
 • #1219: Điên cuồng tranh đoạt2019-12-12 23:23
 • #1220: Vận mệnh! Song hệ chúa tể!2019-12-12 23:24
 • #1221: Hỏa hệ! Tam hệ chúa tể!2019-12-12 23:24
 • #1222: Chúa tể thời đại!2019-12-12 23:24
 • #1223: Truy sát Hắc Thuẫn Lâm!2019-12-12 23:24
 • #1224: Hoảng sợ2019-12-12 23:24
 • #1225: Bốn hệ chúa tể! (làm nửa đời lành lạnh T^T lạnh đến thương tăng thêm)2019-12-12 23:24
 • #1226: Chưởng khống giả buông xuống!2019-12-12 23:24
 • #1227: Huyền Diệt? Chưởng khống giả?2019-12-12 23:24
 • #1228: Đế cấp cường giả!2019-12-12 23:24
 • #1229: Trở lại địa cầu2019-12-12 23:24
 • #1230: Hắc Phệ tiểu thế giới phát triển2019-12-12 23:24
 • #1231: Tiểu Kim thứ chín đủ2019-12-12 23:24
 • #1232: Thiên Ma hộp lại hiện ra2019-12-12 23:25
 • #1233: Thiên Đế! Dương Thiên!2019-12-12 23:25
 • #1234: Bảy đại thánh khí, chín đại thần thú2019-12-12 23:25
 • #1235: Một mảnh khác thế giới: Tu La Ma giới2019-12-12 23:25
 • #1236: Dung hợp chi pháp2019-12-12 23:25
 • #1237: Mặc Luân chúa tể mời2019-12-12 23:25
 • #1238: Hoà giải ba điều kiện2019-12-12 23:25
 • #1239: Chém giết Mặc Luân chúa tể!2019-12-12 23:25
 • #1240: Đệ nhất chúa tể!2019-12-12 23:25
 • #1241: 8 hệ chúa tể!2019-12-12 23:25
 • #1242: Hắc phệ đao!2019-12-12 23:25
 • #1243: Ngân Hà thành vị thứ hai chúa tể2019-12-12 23:25
 • #1244: Dị động bắt đầu2019-12-12 23:26
 • #1245: Hỗn độn kiến hiện thân!2019-12-12 23:26
 • #1246: Vận mệnh Thần Vương phân thân2019-12-12 23:26
 • #1247: Dương Thiên đến2019-12-12 23:26
 • #1248: Tu La hoàng hiện thân2019-12-12 23:26
 • #1249: Chiến đấu lan tràn2019-12-12 23:26
 • #1250: Hai ngàn năm2019-12-12 23:26
 • #1251: Miểu sát2019-12-12 23:26
 • #1252: Tu La hoàng ước chiến2019-12-12 23:26
 • #1253: 15 hệ chúa tể phân thân!2019-12-12 23:26
 • #1254: Quyết đấu chưởng khống giả! (làm truyền kỳ Đỗ ca vạn thưởng tăng thêm)2019-12-12 23:27
 • #1255: Cứng rắn chống đỡ chưởng khống giả công kích!2019-12-12 23:27
 • #1256: Chiến đấu bắt đầu2019-12-12 23:27
 • #1257: Một thắng một thua2019-12-12 23:27
 • #1258: Bình tĩnh2019-12-12 23:27
 • #1259: Đại chiến tiến đến (làm truyền kỳ Đỗ ca vạn thưởng tăng thêm)2019-12-12 23:27
 • #1260: Hai đại vũ trụ va chạm!2019-12-12 23:27
 • #1261: Bùng nổ2019-12-12 23:27
 • #1262: Bản nguyên tinh thạch dung hợp chi pháp2019-12-12 23:27
 • #1263: Tu La khôi2019-12-12 23:28
 • #1264: Chưởng khống giả ngã xuống (làm quân lâm thiên hạ Tu La vô tình vạn thưởng tăng thêm)2019-12-12 23:28
 • #1265: Bùng cháy bản nguyên!2019-12-12 23:28
 • #1266: Bi thương lan tràn2019-12-12 23:28
 • #1267: Quét ngang2019-12-12 23:28
 • #1268: Đột phá! Đế cấp!2019-12-12 23:28
 • #1269: Quyết đấu Tu La hoàng2019-12-12 23:28
 • #1270: Thắng lợi2019-12-12 23:28
 • #1271: Cuối cùng kế hoạch!2019-12-12 23:29
 • #1272: Vũ trụ sụp đổ!2019-12-12 23:29
 • #1273: Duy nhất phương pháp2019-12-12 23:29
 • #1274: Xông phá hắc ám ánh sáng! (đại kết cục)2019-12-12 23:29
[Total: 5   Average: 4.6/5]

Related posts

Sát Thần Trở Về Làm Nãi Ba

TiKay

Nãi Ba Văn Nghệ Nhân Sinh

TiKay

Hoa Đô Điên Phong Cuồng Thiểu

TiKay

Leave a Reply