Đô Thị

Quật Khởi Thức Tỉnh Thời Đại

Linh khí thức tỉnh, giống loài trật tự vỡ tan, nhân loại có hay không còn có thể đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh, đây là một lần chật vật khảo nghiệm.

Cảnh giới:

– Sơ Linh cảnh: Nhất nguyên cảnh, Nhị nguyên cảnh, Tam nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh,
– Thần Nguyên cảnh(Tinh Linh cảnh),Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, Bản Nguyên cảnh, Chân Thần…

Converter: ܓܨღ๖ۣۜKOL☞

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Cực Địa Phong Nhận
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chu Hạo
 • #2: Gia đình
 • #3: Biến dị hoa loa kèn
 • #4: màu đỏ sao băng
 • #5: Không biết tinh thạch
 • #6: Đạo thứ nhất đồ án mở ra
 • #7: Trí nhớ khôi phục
 • #8: Ôn tập
 • #9: Trương Di sinh nhật
 • #10: Điêu khắc
 • #11: Hồi ức
 • #12: Thành tích tiến bộ
 • #13: Khen ngợi
 • #14: Vững bước tăng lên
 • #15: Phụ mẫu 3 cái nguyện vọng
 • #16: Mạnh mẽ thân thể
 • #17: Tượng gỗ bán lấy tiền
 • #18: Sinh ý tới
 • #19: Cẩn thận
 • #20: Trương Di 1 nhà
 • #21: Cảm giác đói bụng biến mất
 • #22: Thứ 2 lần lưu tinh trụy lạc
 • #23: Cấm nuôi sủng vật
 • #24: Tố chất thân thể đề cao
 • #25: Người biến dị xuất hiện
 • #26: Đồng Dao lễ vật
 • #27: Không nữa phong tỏa
 • #28: Cự thử
 • #29: Thân thể mạnh mẽ giác tỉnh giả
 • #30: Kiếm tiên
 • #31: Trường học diễn thuyết
 • #32: Thiên địa nguyên khí
 • #33: Nguyên Khí xã
 • #34: Thú Hình quyền
 • #35: Phổ cập
 • #36: Chậm rãi chuyển biến thế giới
 • #37: Chu quả
 • #38: Chu quả
 • #39: Thực lực tăng cường
 • #40: Cự thú tai ương
 • #41: Yếu ớt sinh mệnh
 • #42: Mối nguy trải rộng
 • #43: Chuẩn bị kiểm trắc
 • #44: Cao cấp nguyên khí giả
 • #45: Cảnh giới phân chia
 • #46: Truyền thừa
 • #47: Linh hồn lực thức tỉnh
 • #48: Hồn Thú sư
 • #49: Phi đao
 • #50: Hồi trở lại trường học
 • #51: Địa vị
 • #52: Nhà mới
 • #53: Tình cảm
 • #54: Vui mừng
 • #55: Ta thích ngươi
 • #56: Tập hợp
 • #57: Võ trang đầy đủ
 • #58: Đến
 • #59: Chiến đấu
 • #60: Ma luyện
 • #61: Dần dần thích ứng
 • #62: Viêm Tâm thảo
 • #63: Vây công
 • #64: Công kích linh hồn
 • #65: Nguyên cảnh biến dị động vật
 • #66: Tâm nguyện
 • #67: Ban thưởng
 • #68: Trở lại Vu thành phố
 • #69: Thực lực cùng địa vị
 • #70: Mặc Luân thối pháp
 • #71: Khát vọng
 • #72: Xung đột
 • #73: Đạo pháp quán cùng huyền chớ liên minh
 • #74: 3 cỗ thế lực
 • #75: Lợi ích phân phối
 • #76: Khống xà
 • #77: Mục tiêu 1 gây nên
 • #78: Biến dị động vật chất thịt
 • #79: Cấp tốc tiến bộ
 • #80: Vân lĩnh núi mở ra
 • #81: Nhân viên tụ tập
 • #82: Một mình chiến đấu
 • #83: Phát hiện bảo vật
 • #84: Cấp tốc tiến bộ
 • #85: Chu quả cây cối
 • #86: đạo thứ tư đồ án mở ra
 • #87: Thực lực đại tiến
 • #88: Đánh giết nhị nguyên cảnh Hung thú!
 • #89: Bạch Nguyên quả cùng Hung thú trứng
 • #90: Thú Hình quyền ý
 • #91: Hợp lại
 • #92: Biến dị bầy kiến
 • #93: Rơi xuống
 • #94: Sát cơ
 • #95: Bầy kiến chạy tán loạn
 • #96: Phẫn nộ
 • #97: Kiên định
 • #98: Bảy mươi vạn
 • #99: 2 nguyên cảnh trung kỳ
 • #100: Linh lực chi quả
 • #101: Phụ mẫu dùng Chu quả
 • #102: Mua nhà
 • #103: Khát vọng
 • #104: Cao 3 kết thúc
 • #105: Cấp tốc tăng lên
 • #106: Cự tuyệt
 • #107: Triệu Nham dị năng
 • #108: Nhị nguyên cảnh hậu kỳ
 • #109: Thứ 9 phế tích thành phố
 • #110: Bí tịch ban thưởng
 • #111: Bài danh quy tắc
 • #112: Vượt cấp chiến đấu
 • #113: Nguyên khí giả diễn đàn
 • #114: Dã tâm
 • #115: Tiến vào phế tích thành phố
 • #116: Đội ngũ giải tán
 • #117: Chu Hạo kế hoạch
 • #118: Không ngừng tiến bộ
 • #119: Áp lực
 • #120: Kinh khủng biến dị thực vật
 • #121: Thứ 7 đạo đồ án mở ra
 • #122: Hồn Thú sư bí tịch
 • #123: Cùng Quân Lan mâu thuẫn
 • #124: Thứ tự bay lên
 • #125: Tiến vào trước
 • #126: Thứ 8
 • #127: Chấn động
 • #128: Thụ thương Tam nguyên cảnh hậu kỳ Hung thú
 • #129: Đi săn
 • #130: Thời khắc sinh tử
 • #131: Thứ 1!
 • #132: Ban thưởng lựa chọn
 • #133: 3 nguyên cảnh hậu kỳ
 • #134: Năm trăm vạn
 • #135: Hạ gục Quân Lan
 • #136: Thiên tài doanh
 • #137: Treo giải thưởng
 • #138: Lôi kéo
 • #139: Triệu Nham chấp nhất
 • #140: Xà môn mời
 • #141: Bồi thường
 • #142: Đi tới Thiên Tài doanh
 • #143: Bài danh
 • #144: Chỗ tu luyện
 • #145: Tiến vào linh lực thất
 • #146: Tuần hoàn
 • #147: Đồng Dao ca ca
 • #148: Cống hiến tích phân quy tắc
 • #149: Hoàng Nguyệt sơn
 • #150: Hợp lại
 • #151: Cống hiến tích phân thị trường giao dịch
 • #152: 《 Hồn Khống bí tịch 》 thứ 1 sách nắm giữ
 • #153: 1 cái tháng
 • #154: Hợp tác
 • #155: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu
 • #156: Phẫn nộ
 • #157: 《 Hồn Khống bí tịch 》 thứ 2 sách nắm giữ
 • #158: Tam nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh
 • #159: Tích lũy cống hiến tích phân
 • #160: Đánh giết Địa Nguyên cảnh sơ kỳ Hung thú
 • #161: Hồn Thú sư Trần Lãng
 • #162: Tấn công núi
 • #163: Mạnh mẽ Trần Lãng
 • #164: Hơn 400 gốc Viêm Tâm thảo
 • #165: Săn giết Địa Nguyên cảnh trung kỳ rắn mối khổng lồ
 • #166: Bán Viêm Tâm thảo
 • #167: Đột phá Địa Nguyên cảnh!
 • #168: Màu đỏ tinh thạch lại hiện ra
 • #169: Hỏa hệ dị năng! Lôi điện dị năng!
 • #170: 《 Hồn Khống bí tịch 》 thứ 4 sách
 • #171: Nổi giận Lôi Huyễn
 • #172: Ma luyện kết thúc
 • #173: Địa Nguyên cảnh trung kỳ!
 • #174: Đấu vòng loại bắt đầu
 • #175: Quét ngang
 • #176: Dẫn tới chấn động
 • #177: Trở thành đệ nhất phương pháp
 • #178: Thu hoạch
 • #179: Khủng bố săn giết tốc độ
 • #180: Bảng danh sách đệ nhất!
 • #181: Cuối cùng 80 ngày
 • #182: Các thế lực lớn quan tâm
 • #183: Sát ý
 • #184: Nguyệt Tinh rừng rậm ma luyện
 • #185: Không gian kỳ dị
 • #186: Được bảo
 • #187: Gặp lại Đồng Dao
 • #188: Cung kính
 • #189: Tập kích Khúc Luân
 • #190: Xà môn Đại trưởng lão
 • #191: Ngày cuối cùng
 • #192: Mã não dịch
 • #193: Toàn diệt
 • #194: Địa Nguyên cảnh đỉnh phong!
 • #195: Địa Nguyên cảnh vô địch
 • #196: Về nhà
 • #197: Run sợ tháng biển căn cứ
 • #198: Hải Dương phòng ngự
 • #199: Nghi thức hoan nghênh
 • #200: Tập kích
 • #201: Bắt lấy
 • #202: Dương Huyền dự định
 • #203: Đột phá, Thiên Nguyên cảnh!
 • #204: Chiến Dương Huyền
 • #205: Áp chế
 • #206: Đối Dương Huyền xử trí
 • #207: Chu Hạo tổng quán chủ
 • #208: Thần nguyên cảnh
 • #209: Chu Nguyệt tin tức
 • #210: Lâm Tiểu Kỳ
 • #211: Lửa giận
 • #212: Cung kính
 • #213: Không nhận
 • #214: Đi qua
 • #215: phụ mẫu đến
 • #216: đền bù
 • #217: Nói chuyện
 • #218: Ca
 • #219: Nhận nhau
 • #220: Đi tới Vũ thành phố
 • #221: Đồng gia
 • #222: Quan hệ tuyên bố
 • #223: Hải Dương cự thú bạo động
 • #224: Bao vây
 • #225: Nguy cơ sinh tử
 • #226: Thiên Nguyên cảnh Hải Dương cự thú
 • #227: Huyền Dịch tinh
 • #228: Lương thực căn cứ
 • #229: Tiến vào Huyền Dương sơn mạch
 • #230: Huyền Dịch tinh hình thành
 • #231: Bên trong dãy núi bộ không gian
 • #232: Tu luyện bảo vật
 • #233: Lôi hệ dị năng đột phá
 • #234: hai tỷ
 • #235: Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ linh hồn
 • #236: Thiên Nguyên cảnh cường giả cái chết
 • #237: Kính dâng
 • #238: Chu Nguyệt hồi trở lại Vu thành phố
 • #239: Bình cảnh
 • #240: Thiên Nguyên cảnh trung kỳ!
 • #241: Thiên Nguyên cảnh Hải Dương cự thú tung tích
 • #242: Nô dịch!
 • #243: Khủng bố cự ngạc
 • #244: Thần Nguyên cảnh cường giả thực lực
 • #245: Túi không gian xuất hiện
 • #246: Hải Dương cự thú lên bờ
 • #247: Ngăn cản
 • #248: Xông vào thành thị
 • #249: Hi sinh
 • #250: Hứa hẹn
 • #251: Thần Nguyên cảnh Hải Dương cự thú
 • #252: Phạm vi lớn đổ bộ
 • #253: Hết thảy vì nhân loại!
 • #254: Nhân viên chuyển di
 • #255: Trợ giúp
 • #256: Vu thành phố mối nguy
 • #257: Tiếc nuối
 • #258: Kích động Triệu Nham
 • #259: Mối nguy lan tràn
 • #260: Dứt khoát
 • #261: Triệu Nham tử vong
 • #262: Bi thương
 • #263: Bốn tháng
 • #264: Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ
 • #265: Diễn thuyết
 • #266: Anh hùng
 • #267: Quốc gia khác Nguyên Khí giả
 • #268: Ba mươi chín vị Thần Nguyên cảnh
 • #269: Thần nguyên bảng danh sách
 • #270: Thiên Nguyên quả
 • #271: Tranh đoạt
 • #272: Màu trắng hòn đá tác dụng
 • #273: Ranh giới cuối cùng
 • #274: Truy sát
 • #275: Đại thu hoạch
 • #276: Màu trắng hòn đá thịnh yến
 • #277: Giao dịch
 • #278: Tài nguyên tu luyện tới tay
 • #279: Phương Thanh
 • #280: Kiểu mới binh khí
 • #281: Hỏng bét gặp nhau
 • #282: Bảo vật khắp nơi trên đất
 • #283: Các có cơ duyên
 • #284: Thực lực tăng nhiều
 • #285: Thần Huyền quả
 • #286: Khối thứ hai thôn phệ thủy tinh!
 • #287: Thức tỉnh thủy hệ dị năng!
 • #288: Cự đại tiến bộ
 • #289: Ăn cướp Jake
 • #290: Kịch liệt tranh đoạt
 • #291: Không gian dị năng
 • #292: Đột phá! Thần Nguyên cảnh!
 • #293: Toàn bộ đột phá!
 • #294: Hỏa Thần Viêm Lan
 • #295: Thực lực bùng nổ!
 • #296: E ngại
 • #297: Thần Nguyên cảnh thực lực phân chia
 • #298: Đưa tặng
 • #299: Thần Nguyên cảnh cự thú trứng
 • #300: Các thế lực lớn hợp lại
 • #301: Thần bí trái cây màu tím
 • #302: Nghịch thiên tác dụng
 • #303: Tranh đoạt
 • #304: Chiến Shatner!
 • #305: Tin tức truyền ra
 • #306: Đối cứng Dawson công kích (bốn canh cầu đặt mua)
 • #307: Tìm kiếm kết thúc
 • #308: Về nhà
 • #309: Cầu hôn
 • #310: Kết hôn
 • #311: Nô dịch Thần Nguyên cảnh Hải Dương cự thú! (làm a ° tăng thêm)
 • #312: Mang thai
 • #313: Kim Dương đảo di tích
 • #314: Đại tranh đoạt
 • #315: Thần bí cung điện (bốn canh cầu đặt mua)
 • #316: Lòng dạ hiểm độc Chu Hạo
 • #317: Hỏa hệ đạo thứ nhất bình cảnh
 • #318: Khiêu chiến
 • #319: Chu Hạo hâm mộ (bốn canh cầu đặt mua)
 • #320: Dawson ra tay
 • #321: Đại cơ duyên!
 • #322: Thực lực tăng lên dữ dội
 • #323: Trống rỗng xuất hiện cung điện
 • #324: Thần bí chìa khoá
 • #325: Giao thủ
 • #326: Dùng 1 địch chúng
 • #327: Chu Hạo! Thần nguyên bảng danh sách thứ 1!
 • #328: Biến mất
 • #329: Biết nói chuyện con kiến
 • #330: Chân Thần tồn tại!
 • #331: 3000 đại thế giới, ngàn tỉ tiểu thế giới
 • #332: Đặc thù Hắc Phệ tiểu thế giới
 • #333: Không gian chồng chất
 • #334: Nguyên tố, tự nhiên, trật tự
 • #335: Rất nhiều tài nguyên
 • #336: Hỏa Diễm Chi Vũ
 • #337: Cường giả tuổi thọ
 • #338: Rời đi di tích không gian
 • #339: Dartas bất đắc dĩ
 • #340: 《 Hồn Dịch chi pháp 》
 • #341: Áy náy
 • #342: Nghiên cứu bí tịch
 • #343: Kinh người lực lĩnh ngộ
 • #344: Cấp tốc tiến bộ
 • #345: Chu Hạo nhi tử
 • #346: Lần nữa bạo động
 • #347: Dawson khiêu chiến
 • #348: Mưa gió nổi lên
 • #349: Công kích bắt đầu
 • #350: Đi sâu hiểm địa
 • #351: Thần bí di tích
 • #352: Tin tức tốt cùng tin tức xấu
 • #353: Cường giả tề tụ
 • #354: Toàn cầu video
 • #355: Sinh tử tồn vong
 • #356: Kịp thời
 • #357: Nguyệt Linh cảnh cự thú
 • #358: Phá nguyên quả
 • #359: Chiến đấu khốc liệt
 • #360: Hai lựa chọn
 • #361: Tử lộ
 • #362: Hi vọng
 • #363: Ánh rạng đông!
 • #364: Thương tiếc
 • #365: Trở về
 • #366: Giải quyết Hải Dương nguy cơ phương pháp
 • #367: Nô dịch Nguyệt Linh cảnh cự thú
 • #368: Dò xét tứ đại dương
 • #369: Thẳng thắn
 • #370: Đi tới hệ ngân hà
 • #371: Bá chủ tồn tại
 • #372: Đạp vào mộc ngừng lại tinh
 • #373: Đi tới phòng đấu giá
 • #374: Tinh lan học viện
 • #375: Hệ ngân hà thiên tài tiêu chuẩn
 • #376: Khoản tiền lớn tới sổ
 • #377: Mua sắm tinh cầu
 • #378: Nhân từ Chu Hạo
 • #379: Tăng lên tuổi thọ
 • #380: Bốn đại vương quốc chi chủ
 • #381: Tử vong Pháp Tắc cảnh cường giả
 • #382: BUG tồn tại
 • #383: Sinh mệnh chi cầu
 • #384: Chú mục
 • #385: Toàn diệt
 • #386: Cái này là vũ trụ!
 • #387: Thọ Nguyên quả tới tay
 • #388: Mua sắm cuồng nhân Chu Hạo
 • #389: Trở lại địa cầu
 • #390: Địa Cầu phát triển kế hoạch
 • #391: Địa cầu nhân loại!
 • #392: Huấn luyện
 • #393: Phụ thân bị bắt
 • #394: Ngao Mộc gia tộc
 • #395: Không thấy
 • #396: Tùy ý đuổi
 • #397: Chuyển cơ
 • #398: Lửa giận
 • #399: Nửa năm
 • #400: Hệ ngân hà thiên tài!
 • #401: Chân Thần thu đồ đệ thịnh hội
 • #402: Tuyển bạt quy tắc
 • #403: Thứ 1 giai đoạn tuyển bạt bắt đầu
 • #404: Tiến vào bảng danh sách
 • #405: Thanh danh
 • #406: Thứ 2 giai đoạn bắt đầu
 • #407: Nghiền ép
 • #408: Kinh hỉ
 • #409: Thắng liên tiếp
 • #410: Thứ 1!
 • #411: Địa Cầu chi chủ
 • #412: Khuyết điểm
 • #413: Yến hội
 • #414: Tranh nhau kết giao
 • #415: Lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc!
 • #416: Kinh người tiến bộ
 • #417: Pháp tắc 3 giai đoạn
 • #418: 3000 ý cảnh
 • #419: Quy tắc tranh tài
 • #420: Tuyển bạt bắt đầu
 • #421: Trên thực lực hạn
 • #422: Uy áp gia tăng
 • #423: Tiến vào trước 100
 • #424: Thứ 1 giai đoạn tuyển bạt kết thúc
 • #425: Thất bại
 • #426: Lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc!
 • #427: Thứ mười chín tên!
 • #428: Chân Thần đệ tử ứng cử viên
 • #429: Kết thúc
 • #430: Tiến vào Tinh Lan sơn
 • #431: Chân Thần chi lộ
 • #432: Thứ 7 loại ý cảnh
 • #433: Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách
 • #434: Đột phá, Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong!
 • #435: Lĩnh ngộ thế
 • #436: Địch nổi Linh Chủ cảnh Ngũ giai
 • #437: Đứng hàng thứ 1 nhóm bảng danh sách
 • #438: Chấn động
 • #439: Linh Chủ cảnh nô lệ
 • #440: Lôi điện ý cảnh
 • #441: Áp lực
 • #442: Không thể trêu chọc người Địa Cầu
 • #443: Không Gian pháp tắc
 • #444: Chân Thần bế quan
 • #445: 5 cái tháng
 • #446: 4 loại ý cảnh gợn sóng
 • #447: Ý cảnh quả
 • #448: Rất nhiều thế lực
 • #449: Điêu khắc tượng gỗ lão nhân
 • #450: Ý Cảnh quả cây cối
 • #451: Kim tháng đế quốc thiên tài
 • #452: Phong bế Tinh Nguyên tông
 • #453: Ý Cảnh quả xuất hiện
 • #454: Thứ 4 loại ý cảnh
 • #455: Thứ 2 viên Ý Cảnh quả
 • #456: Xuất thế
 • #457: Phần thưởng phong phú
 • #458: Thôn phệ thủy tinh tác dụng
 • #459: Lan Mạc, Tử Hân
 • #460: Hồi ức
 • #461: Còn sót lại
 • #462: Rời đi
 • #463: Nộp lên
 • #464: Lam Vân gia tộc
 • #465: Đè nén
 • #466: 7 loại ý cảnh!
 • #467: Chấn động
 • #468: Tranh nhau thu đồ đệ
 • #469: Bái sư
 • #470: 4 loại ý cảnh gợn sóng
 • #471: Bản Nguyên cảnh cường giả bồi thường
 • #472: Chuẩn bị đột phá
 • #473: Đột phá, Linh Chủ cảnh đỉnh phong!
 • #474: Linh Chủ cảnh bảng danh sách
 • #475: Tồn tại Chân Thần trụ Côn thế giới
 • #476: Cửa vào
 • #477: Nguyên Hưng quả
 • #478: Cướp đoạt
 • #479: Vân Càn, Tuyết Lâm
 • #480: Mời
 • #481: Kính sợ
 • #482: Tiểu Chu Kỳ
 • #483: Tiến vào bộ lạc
 • #484: Tượng gỗ
 • #485: Tai hoạ
 • #486: biến cố
 • #487: Tiến vào Thiên Thánh tông tổng bộ
 • #488: Khảo nghiệm
 • #489: Kẻ ngoại lai thành viên
 • #490: Thiên tài quyết đấu
 • #491: Hạ gục
 • #492: Lo lắng
 • #493: Tiến vào tẩy lễ chỗ
 • #494: Kỳ dị năng lượng
 • #495: Đặc thù vận mệnh pháp tắc
 • #496: Mộ bia
 • #497: Phục chế bí pháp
 • #498: Huyễn thân
 • #499: Giai đoạn thứ hai sát hạch
 • #500: Loại thứ sáu ý cảnh
 • #501: Sát cục
 • #502: Tuyết Lâm? Tiểu Chu Kỳ?
 • #503: Khống chế
 • #504: Chìa khoá
 • #505: Hồng Vân tháp xuất thế
 • #506: Trở về Tinh Lan sơn
 • #507: Hồng Vân tháp nghịch thiên tác dụng
 • #508: Kế hoạch
 • #509: Phục chế Chân Thần chi lộ!
 • #510: Gặp lại Vân Mộng
 • #511: Cấp tốc tiến bộ
 • #512: Đưa điểm cống hiến tới
 • #513: Nghiền ép
 • #514: Mười loại ý cảnh!
 • #515: Linh Chủ cảnh bảng danh sách thứ 1
 • #516: Hoàn toàn phục chế!
 • #517: Chuẩn bị đột phá
 • #518: Đột phá! Pháp Tắc cảnh!
 • #519: Tuyệt thế thiên tài
 • #520: Tinh Lan đế quốc người tới
 • #521: Ngân Hà vương
 • #522: Chảy Kim Thần đem hộ vệ
 • #523: Bái phỏng
 • #524: 13 hoàng tử
 • #525: Lôi kéo
 • #526: Mua sắm Pháp Tắc cảnh nô lệ
 • #527: Nô dịch Pháp Tắc cảnh
 • #528: Trở về hệ ngân hà
 • #529: Người Địa Cầu địa vị
 • #530: Gia đình
 • #531: Bái kiến Ngân Hà vương
 • #532: Cung kính
 • #533: Gan lớn Ngao Mộc gia tộc
 • #534: Bắt lấy
 • #535: Thực lực!
 • #536: Trở lại địa cầu
 • #537: Gặp lại Trương Di
 • #538: Xuất hiện lần nữa thôn phệ thủy tinh
 • #539: Địa thần đại nhân?
 • #540: Không biết thân ảnh
 • #541: Loại thứ năm thuộc tính --- hắc ám
 • #542: Mang thai
 • #543: Chu Linh Nhi, thiên sinh hỏa linh thể!
 • #544: Mười năm
 • #545: Chu Linh Nhi thiên phú kinh khủng
 • #546: Lam Vân gia tộc mời
 • #547: Khiêu chiến
 • #548: Nghiền ép
 • #549: Hồn thú lĩnh
 • #550: Hỏa hệ không gian
 • #551: Gấp mười lần hiệu quả
 • #552: Đại thu hoạch
 • #553: Ám sát
 • #554: Nhỏ yếu
 • #555: Phục chế lôi điện, thủy hệ Chân Thần chi lộ
 • #556: Chu Nguyệt bạn trai
 • #557: Nghèo khó Chu Tháp Tinh
 • #558: Hiến vật quý
 • #559: Chìa khoá tới tay
 • #560: Ban thưởng
 • #561: Vận mệnh cải biến
 • #562: Ba khỏa Thọ Nguyên quả
 • #563: Chân Thần di tích
 • #564: Giới tử tinh cầu
 • #565: Bị phát hiện!
 • #566: Tổn hại Chân Thần khí!
 • #567: Chân Thần thành viên gia tộc
 • #568: Thế cục gấp gáp
 • #569: Đối chiến Bản Nguyên cảnh cường giả
 • #570: Mạnh mẽ Ngân Tinh đao
 • #571: Biệt khuất
 • #572: Bản Nguyên cảnh cường giả tề tụ
 • #573: Kết quả xử lý
 • #574: Điều tra
 • #575: Nửa thật nửa giả
 • #576: Mạnh lên khát vọng
 • #577: Tinh Lan sơn khảo nghiệm
 • #578: Huyết Ma thống lĩnh
 • #579: Tử vong vòng xoáy
 • #580: Kỳ quái huynh muội
 • #581: Địch tập
 • #582: Chu Hạo ra tay
 • #583: Toàn diệt
 • #584: Lưu Kim thần tướng ra tay
 • #585: Một năm
 • #586: Chu Nguyệt cầu cứu
 • #587: Hoảng hốt
 • #588: Tình cảm một chuyện
 • #589: Toàn bộ phục chế
 • #590: Thần bí màu trắng châu
 • #591: Kỳ dị cửa hàng mở ra
 • #592: Đại cơ duyên
 • #593: Đại bộ đội đến
 • #594: Cửa hàng chủ nhân Chu Hạo
 • #595: Năm tòa cửa hàng tin tức
 • #596: Chế định thương phẩm, giá cả
 • #597: Thứ mười hào cửa hàng mở ra
 • #598: Cấp tốc tích lũy
 • #599: Oan đại đầu Thập Cửu hoàng tử
 • #600: Mua sắm Mộc hệ ý cảnh viên châu
 • #601: Tập hợp đủ một vạn miếng
 • #602: Mua sắm Bản Nguyên cảnh nô lệ!
 • #603: Nhất người thắng lớn
 • #604: Hai năm
 • #605: Chiến Pháp Tắc cảnh đỉnh phong!
 • #606: Không Văn thú
 • #607: Bắt lấy Không Văn mẫu thú
 • #608: Thành công
 • #609: Đại công lao
 • #610: Thập Cửu hoàng tử kế hoạch
 • #611: Bẫy rập
 • #612: Vây công
 • #613: Pháp Tắc cảnh đệ nhị thiên tài
 • #614: Thất vọng đau khổ
 • #615: Át chủ bài lại sương
 • #616: Tự bạo
 • #617: Bằng hữu?
 • #618: Chu Hạo ngã xuống?
 • #619: Tin tức chấn động
 • #620: Không gian truyền thừa
 • #621: Huyền cấp
 • #622: Cuối cùng một đạo khảo nghiệm
 • #623: Tàn phá Chân Thần khí!
 • #624: Pháp Tắc cảnh đỉnh phong!
 • #625: Mưu tính bảo vật
 • #626: Mười bộ ngụy trang áo giáp! (cầu đặt mua)
 • #627: Linh Nhi lễ vật
 • #628: Tinh Lan đế quốc hoàng đế khát vọng
 • #629: Chu Linh Nhi cái chết
 • #630: Sát ý ngút trời
 • #631: Rời đi tử vong vòng xoáy
 • #632: Đột phá! Bản Nguyên cảnh!
 • #633: Đi tới Tinh Lan đế quốc tổng bộ
 • #634: Đột phá! Bản Nguyên cảnh!
 • #635: Đi tới Tinh Lan đế quốc tổng bộ
 • #636: Sát cơ hiển hiện
 • #637: Đánh giết 17, Thập Cửu hoàng tử
 • #638: Hung uy!
 • #639: Mạnh mẽ Chu Hạo
 • #640: Chân Thần buông xuống!
 • #641: Thành công thoát đi!
 • #642: Chấn động
 • #643: Các phương động tĩnh
 • #644: Biến mất Địa Cầu
 • #645: Dừng chân Hắc Vực giới
 • #646: Lãnh Chúa đại nhân
 • #647: Bản Nguyên cảnh cảnh giới phân chia
 • #648: Trắng thiên thạch
 • #649: Lớn mỏ quặng lớn
 • #650: Phiền phức
 • #651: Thành lập thế lực ý nghĩ
 • #652: Chiến Huyền Dương
 • #653: Bái sư?
 • #654: Thế lực hình thức ban đầu
 • #655: Trở lại tử vong khu nước xoáy vực
 • #656: Lại một tấm lệnh bài
 • #657: Âm hiểm
 • #658: Lại tiến vào không gian truyền thừa
 • #659: Hung tàn Chu Hạo
 • #660: Hắc Ám pháp tắc lĩnh ngộ
 • #661: Tiến bộ kinh người
 • #662: Lôi điện, hắc ám đột phá Bản Nguyên cảnh!
 • #663: Nô dịch Không Văn mẫu thú
 • #664: Huyền Dương, cút ra đây!
 • #665: Chiến Huyền Dương
 • #666: Cầu xin tha thứ
 • #667: Án Tuyển Chân Thần buông xuống!
 • #668: Thiên Đế truyền thuyết
 • #669: Thiên Đế bí thuật
 • #670: Hắc Vực lục đại giới
 • #671: Lục đại Chân Thần
 • #672: Chu Hạo át chủ bài
 • #673: Đệ tứ thống lĩnh
 • #674: Dartas thực lực
 • #675: Tiến vào Thiên Đế không gian
 • #676: Hồng Vân tháp năng lượng khôi phục
 • #677: Hồng Vân tháp năng lượng khôi phục
 • #678: Không hiểu phong tình
 • #679: Quỷ dị bạch cốt sinh mệnh
 • #680: Đoạt xá (cầu đặt mua)
 • #681: Lôi nguyên Chân Thần
 • #682: Thu phục
 • #683: Cướp đoạt lối đi
 • #684: Biệt khuất Lôi Nguyên Chân Thần
 • #685: Bí thuật tạo thành cự thú
 • #686: Chó con
 • #687: Bắt lấy màu trắng chó con
 • #688: Đoạt bảo kết thúc
 • #689: Chu Hạo sát tâm
 • #690: Lôi Nguyên ra tay
 • #691: Kiêng kị
 • #692: Thực lực đại tiến
 • #693: Dòng sông dưới đáy cung điện
 • #694: Thực lực đại tiến
 • #695: Dòng sông dưới đáy cung điện
 • #696: Thiên Đế bí thuật hiện!
 • #697: Lôi Từ Thể
 • #698: Bản nguyên bia đá xuất hiện (cầu đặt mua)
 • #699: Thiên bảng, Địa bảng
 • #700: Cường giả tụ tập
 • #701: Mới đệ nhất
 • #702: Tiến vào bia đá
 • #703: Tổng bài danh một trăm triệu
 • #704: Chu Hạo trèo lên đỉnh
 • #705: Bia đá ban thưởng
 • #706: Bản nguyên tinh thạch lại hiện ra
 • #707: Tuyệt vọng Vũ Luân
 • #708: Hiển lộ thân phận
 • #709: Kim hệ bản nguyên tinh thạch
 • #710: Đạt được Bản Nguyên cảnh truyền thừa lệnh bài!
 • #711: Kim hệ đột phá đến Bản Nguyên cảnh!
 • #712: Tìm kiếm không gian truyền thừa
 • #713: Khó mà tiến vào
 • #714: Tràn đầy bảo vật di tích không gian
 • #715: Nô dịch Vân Kính
 • #716: Sư đồ cuộc chiến
 • #717: Kỳ dị thú nhỏ
 • #718: Bốn chân Thôn Kim thú
 • #719: Tam đại khảo nghiệm
 • #720: Bật hack, bật hack
 • #721: Một người đạt được ba cái chìa khoá
 • #722: Đấu giá tụ nguyên chìa khoá
 • #723: Tụ Nguyên thạch địa đồ
 • #724: Hàn Vũ Chân Thần
 • #725: Hối đoái tàn phá Chân Thần khí
 • #726: Hối đoái Kim Vân áo giáp
 • #727: Lo lắng
 • #728: Đạo thứ ba khảo nghiệm
 • #729: Đường tắt
 • #730: Hoàn thành khảo nghiệm!
 • #731: Tiến vào Hỏa hệ nơi truyền thừa
 • #732: Hai trăm năm
 • #733: Bản Nguyên cảnh hậu kỳ
 • #734: Kẻ đến không thiện
 • #735: Lấy một địch năm
 • #736: Mạnh mẽ
 • #737: Tinh Lan sơn Chân Thần mệnh lệnh
 • #738: Chủ động xuất hiện
 • #739: Bắt lấy thành công
 • #740: Nô dịch Bản Nguyên cảnh hậu kỳ cường giả!
 • #741: Cường giả ngấm dần nhiều
 • #742: Ngăn không được
 • #743: 30 viên Nguyên Bạo tinh uy lực
 • #744: Năm vị Bản Nguyên cảnh đỉnh phong vây quét
 • #745: Thực lực bùng nổ!
 • #746: Thực lực ngập trời!
 • #747: Thong dong rời đi
 • #748: Chân Thần nhượng bộ
 • #749: Tiếp tục lĩnh ngộ
 • #750: Thần bí hộp đen
 • #751: Bản nguyên tinh thạch dị động
 • #752: Chân Thần đến
 • #753: Thiên địa biến sắc!
 • #754: Chân Thần ngã xuống!
 • #755: Hoảng sợ tràn ngập
 • #756: Dartas đến
 • #757: Thiên Đế!
 • #758: Lại hồi trở lại không gian truyền thừa
 • #759: Bản Nguyên cảnh đỉnh phong!
 • #760: Tam hệ Bản Nguyên cảnh đỉnh phong!
 • #761: Dĩ vãng đám thiên tài bọn họ
 • #762: Chân Thần khí Kim Lan đao!
 • #763: Đột phá! Chân Thần!
 • #764: Tam hệ Chân Thần!
 • #765: Buông xuống!
 • #766: Nghiền ép Hàn Vũ Chân Thần!
 • #767: Hung uy!
 • #768: Đánh giết Hàn Vũ Chân Thần!
 • #769: Thực lực ngập trời!
 • #770: Lại trảm Hắc Vân Chân Thần!
 • #771: Biến thiên
 • #772: Bái kiến Hạo Ma Chân Thần!
 • #773: Chân Thần tề tụ
 • #774: Hiển lộ thân phận
 • #775: Hợp tác
 • #776: Lai Đặc Tư hoài nghi
 • #777: Thống nhất Hắc Vực giới!
 • #778: Chạy trốn bốn chân Thôn Kim thú
 • #779: Ngũ túc Thôn Kim thú
 • #780: Không gian đông kết
 • #781: Chu Hạo kế hoạch
 • #782: Tuyên chiến!
 • #783: Chiến đấu bắt đầu!
 • #784: Thịnh hội mở ra
 • #785: Hiển lộ chân thân!
 • #786: Đánh giết Lai Đặc Tư!
 • #787: Chân Thần toàn bộ đến
 • #788: Trận pháp oai
 • #789: Đạp làm phế tích!
 • #790: Hoảng hốt lan tràn
 • #791: Đánh giết La Nguyên Chân Thần!
 • #792: Toàn diệt!
 • #793: Ngân Hà đế quốc
 • #794: Trở lại địa cầu
 • #795: Chân Thần về sau cảnh giới
 • #796: Áo nghĩa tứ giai đoạn
 • #797: Thần Vương, chúa tể, chưởng khống giả
 • #798: Phục sinh Chu Linh Nhi phương pháp
 • #799: Tìm kiếm bản nguyên tinh thạch
 • #800: Thứ năm viên
 • #801: Chín khỏa bản nguyên tinh thạch tập hợp đủ!
 • #802: Lại hồi trở lại Huyền Diệt không gian
 • #803: Sinh mệnh chi đầm, vô hạn phục sinh!
 • #804: Sinh mệnh chi đầm khuyết điểm
 • #805: Đồng Dao? Chân Thần?
 • #806: Tổ Thần thụ
 • #807: Hắc Phệ tiểu thế giới! Hắc phệ đao!
 • #808: Tiến vào Hỏa Linh đại thế giới
 • #809: Viêm Luân đại lục
 • #810: Thế lực phân bố
 • #811: Phá Cảnh đan
 • #812: Mạnh mẽ phá nguyên đan!
 • #813: Thức tỉnh sinh mệnh pháp tắc
 • #814: Đi tới tương viên thành
 • #815: Thiên địa nhịp điệu
 • #816: Đột phá! Chân Thần nhị trọng thiên!
 • #817: Chân Thần nô bộc
 • #818: Luyện Đan đại sư di tích không gian
 • #819: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
 • #820: Được bảo!
 • #821: Ốm yếu Tiểu Kim
 • #822: Phát tài
 • #823: Luyện đan truyền thừa!
 • #824: Tiến vào tương viên thành
 • #825: Bán đan dược
 • #826: Tổ Thần oai!
 • #827: Tiểu Kim thức tỉnh
 • #828: Mười năm
 • #829: Bằng hữu
 • #830: Đánh lén
 • #831: Tử vong mối nguy
 • #832: Ẩn giấu sinh vật khủng bố
 • #833: Yêu Long hoành không!
 • #834: Sinh cơ duy nhất
 • #835: Giải độc chi pháp
 • #836: Luyện chế thành công
 • #837: Hơn vạn kiện Chân Thần khí
 • #838: Thần bí phương ấn hấp dẫn
 • #839: Linh Thần khí áo giáp
 • #840: Hắc động hút vào
 • #841: Sức chiến đấu khảo nghiệm
 • #842: Hỏa giáp thân áo nghĩa tiến bộ
 • #843: Truyền thừa đẳng cấp
 • #844: Ứng Long Thần Vương
 • #845: 15 hệ hoàn chỉnh không gian truyền thừa!
 • #846: Tổ Thần khí Ứng Long tháp!
 • #847: Chỉ bảo
 • #848: Sinh mệnh Chân Thần phân thân
 • #849: Đột phá! Linh Thần!
 • #850: Năm đại phân thân!
 • #851: Chu Nguyệt rời đi
 • #852: Tiểu Kim thứ sáu đủ
 • #853: Dartas tỷ tỷ
 • #854: Xung đột
 • #855: Ám Không kiến tộc thực lực
 • #856: Lãng phí phục sinh danh ngạch
 • #857: Kiểm trắc
 • #858: Chu Hạo thời gian tu luyện
 • #859: Thuấn di
 • #860: Tiểu Kim năng lực
 • #861: Bốn nguyên trận pháp
 • #862: Phá trận
 • #863: Khách khanh điện chủ Chu Hạo
 • #864: Phục sinh ba điều kiện
 • #865: Quỳ sát mười vạn năm
 • #866: Thấy trùng điệp sinh mệnh Chân Thần!
 • #867: Thanh niên thần bí
 • #868: Tiến vào Ngạc Long đàm
 • #869: Cự thú thức tỉnh
 • #870: Một trăm năm
 • #871: Yêu Nguyên quả, Yêu Nguyên đan
 • #872: Năm tháng dài đằng đẵng
 • #873: Linh Thần nhất trọng thiên đỉnh phong!
 • #874: Nghìn cân treo sợi tóc
 • #875: Ngắt lấy Ngạc Long hạt sen
 • #876: Gặp lại trùng điệp sinh mệnh Tổ Thần
 • #877: Mất đi hi vọng
 • #878: Khu trục
 • #879: Gặp lại Vân Mặc Tư
 • #880: Hoảng sợ
 • #881: Dung nguyên áo nghĩa
 • #882: Tổ Thần đại chiến!
 • #883: Linh Thần nhị trọng thiên!
 • #884: Chu Nguyệt muốn kết hôn
 • #885: Đại trưởng lão coi trọng
 • #886: Chu Nguyệt hài tử
 • #887: Phẫn nộ
 • #888: Ra tay
 • #889: Cường thế
 • #890: Nghiền ép
 • #891: Chấp pháp trưởng lão
 • #892: Thế lực ngang nhau
 • #893: Hâm Ô Tổ Thần
 • #894: Kết giao
 • #895: Vận mệnh pháp tắc thức tỉnh
 • #896: Vận mệnh pháp tắc bốn loại áo nghĩa
 • #897: Sinh mệnh pháp tắc Linh Thần phân thân!
 • #898: Luyện Đan đại sư Chu Hạo
 • #899: Luyện đan thịnh hội
 • #900: Sinh Nguyên Chi Quả, Tử Nguyên Chi Quả
 • #901: Tử vong Linh Thần phân thân
 • #902: Chu Hạo xúc động
 • #903: Hoàn chỉnh 15 hệ phân thân!
 • #904: Lại hồi trở lại cự nham bộ lạc
 • #905: Trở về Hắc Phệ tiểu thế giới
 • #906: Biến cố
 • #907: Điên cuồng sát ý
 • #908: Thịnh hội bắt đầu
 • #909: Hạ lễ
 • #910: Chu Hạo xuất hiện (mười chương)
 • #911: Trận pháp thế giới
 • #912: Đánh giết tinh linh
 • #913: Toàn bộ nô dịch
 • #914: Sinh mệnh chi đầm toàn bộ thai nghén!
 • #915: Nghiên cứu Chân Thần đan
 • #916: Chu Hạo kinh hỉ
 • #917: Phát hiện huyền bí!
 • #918: Cải tiến qua Phá Nguyên quả
 • #919: Dartas trở về
 • #920: Đi tới vẫn băng đại thế giới (hai mươi càng! )
 • #921: Tiến vào Côn Ngọc thành trì
 • #922: Bán Phá Nguyên đan
 • #923: Côn Ngọc Thần Vương
 • #924: Cùng Thần Vương làm ăn
 • #925: Tập hợp đủ
 • #926: Hai ngàn năm!
 • #927: Chân Thần đan luyện chế thành công!
 • #928: Đi tới Lang Vẫn thành trì
 • #929: Bị cự
 • #930: Trụ viêm phòng đấu giá (thứ ba mươi càng! )
 • #931: Tiến vào tầng thứ 100
 • #932: Tàn phá Tổ Thần khí
 • #933: Giá trên trời Sinh Lan quả
 • #934: Chân Thần đan oanh động!
 • #935: Tin tức truyền bá
 • #936: Kích động Hồn Lang Tổ Thần
 • #937: Lại vào Lang Vẫn thành trì
 • #938: Sinh Nguyên Chi Quả, Tử Nguyên Chi Quả tới tay!
 • #939: Tiểu khả ái
 • #940: Thấy Thần Vương
 • #941: Côn Ngọc Thần Vương hứa hẹn
 • #942: Thành công rời đi
 • #943: Một trăm năm
 • #944: Lệnh Chu Hạo kích động bảo vật
 • #945: Trận pháp đệ nhất nhân Hồn Nguyên!
 • #946: Giá trên trời
 • #947: Khủng bố sát trận!
 • #948: Bốn kiện Tổ Thần khí!
 • #949: Chuunibyou
 • #950: Hối đoái Tổ Thần khí!
 • #951: Hồn Vũ thương!
 • #952: Tổ Thần ngã xuống!
 • #953: Liên sát Tổ Thần
 • #954: Thiên địa thánh khí!
 • #955: Viễn cổ chiến trường
 • #956: Ban cho
 • #957: Tàn khốc tương lai
 • #958: Cấp chín Thần Vương trận pháp!
 • #959: Trận pháp không ngừng tiến bộ
 • #960: Sinh mệnh pháp tắc, Linh Thần nhị trọng thiên!
 • #961: Ám Không kiến lão tổ
 • #962: Ban cho cơ duyên
 • #963: Chạy trốn Dartas
 • #964: Tổ Thần ra tay
 • #965: Tổ Thần thẩm phán
 • #966: Tà thuật
 • #967: Diệu Nguyên đến
 • #968: Đi cửa sau
 • #969: Thu đồ đệ?
 • #970: Giảng giải dung nguyên áo nghĩa
 • #971: Một ngàn năm trong nháy mắt qua
 • #972: Tổ Thần phía dưới tối cường sát trận
 • #973: Gặp lại đồ ngốc thanh niên
 • #974: Thí nghiệm trận pháp
 • #975: Chém giết!
 • #976: Nắm giữ Linh Thần tối cường sát trận!
 • #977: Linh Thần nhị trọng thiên đỉnh phong!
 • #978: Trận nguyên bia tác dụng
 • #979: Sát trận vận chuyển
 • #980: Hoảng sợ lan tràn
 • #981: Toàn diệt!
 • #982: Đại trưởng lão đến đây
 • #983: Trở lại địa cầu
 • #984: Tổ Thần hư ảnh hiện!
 • #985: Đột phá! Tổ Thần cảnh!
 • #986: Tiểu Kim thứ bảy đủ!
 • #987: Gấp mười lần công kích! Bỏ qua phòng ngự!
 • #988: Nắm giữ Lục Cực liệt viêm trận
 • #989: Huyết tế thịnh hội
 • #990: Chu Hạo buông xuống!
 • #991: Chiến năm vị Tổ Thần!
 • #992: Thực lực ngập trời
 • #993: Xé rách thành trì!
 • #994: Đánh giết Tổ Thần!
 • #995: Toàn diệt!
 • #996: Kết giao
 • #997: Chấn động các nơi
 • #998: Nghênh đón
 • #999: Thấy Ám Không kiến lão tổ
 • #1000: Tàn khuyết tịnh hóa áo nghĩa
 • #1001: Dartas Tổ Thần
 • #1002: Sinh mệnh Tổ Thần di tích!
 • #1003: Thập đại bảo vật
 • #1004: Tụ tập Tổ Thần cường giả
 • #1005: Di tích bí mật
 • #1006: Đại thu hoạch!
 • #1007: Đáng ghét Tiểu Kim
 • #1008: Hối đoái kết thúc
 • #1009: Đưa tặng
 • #1010: Chiến Tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh!
 • #1011: Không rơi vào thế hạ phong!
 • #1012: Cảnh cáo
 • #1013: Hai đạo khảo nghiệm
 • #1014: Thiên phú tối cường
 • #1015: Bình cảnh
 • #1016: Sinh mệnh phân thân, Tổ Thần cảnh giới!
 • #1017: Hoan nghênh tiến vào trận pháp thế giới!
 • #1018: Biệt khuất Diệt Tinh tổ thần
 • #1019: Hạ độc
 • #1020: Nghiền ép
 • #1021: Đánh giết Diệt Tinh tổ thần!
 • #1022: Phục sinh Chu Linh Nhi!
 • #1023: Đốn ngộ!
 • #1024: Lại hồi trở lại Hắc Phệ tiểu thế giới
 • #1025: Phục sinh Triệu Nham
 • #1026: Lại đến trùng điệp thành trì
 • #1027: Ba điều kiện
 • #1028: Tuyệt thế thiên tài Vũ Nguyên
 • #1029: Lôi điện bản nguyên tinh thạch dị động!
 • #1030: Tiến vào Mạc Vân tiểu thế giới
 • #1031: Thâm Uyên điện
 • #1032: Lôi mạch núi
 • #1033: Thần bí lôi điện khu vực
 • #1034: Khủng bố lôi điện!
 • #1035: Đang ở dựng dục phối hợp pháp tắc hải dương!
 • #1036: Ẩn giấu
 • #1037: Phục sinh
 • #1038: Ba ngàn năm trong nháy mắt qua
 • #1039: Kỳ quái thương nhân
 • #1040: Ngụy trang
 • #1041: Thiếu nữ Lam Vũ
 • #1042: Đạt được lệnh bài
 • #1043: Diệt sát
 • #1044: Thương nhân xuất hiện
 • #1045: Nam hài tùng tùng
 • #1046: Chân Thần đan tiết lộ
 • #1047: Tiểu Kim hôn mê
 • #1048: Bình cảnh
 • #1049: Đột phá! Tổ Thần nhị trọng thiên!
 • #1050: Cấp bảy trận pháp!
 • #1051: Mười ba vị Tổ Thần nhị trọng thiên
 • #1052: Hiện thân
 • #1053: Ghen ghét
 • #1054: Liên tục đến
 • #1055: Cường giả tụ tập
 • #1056: Triển lộ thực lực!
 • #1057: Toàn khốn!
 • #1058: Hoàn toàn nghiền ép
 • #1059: Song sát!
 • #1060: Tam sát
 • #1061: Bồi thường
 • #1062: Phát tài
 • #1063: Mạnh mẽ hắc lân áo giáp
 • #1064: Gặp lại Lam Vũ
 • #1065: Hồi trở lại tối thành không
 • #1066: Thế lực của mình
 • #1067: Ngân Hà xây thành lập
 • #1068: Lăng thành Tổ Thần đột kích
 • #1069: Kinh khủng Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh!
 • #1070: Đánh lén
 • #1071: Thần Vương uy hiếp
 • #1072: Thời gian trôi qua
 • #1073: Lôi điện Tổ Thần phân thân!
 • #1074: Một vạn năm ngàn năm!
 • #1075: Dị động
 • #1076: Xuất thế dấu hiệu!
 • #1077: Quy tắc
 • #1078: Tiến vào sinh mệnh bình nguyên
 • #1079: Phá Nguyên quả rừng cây
 • #1080: Bách hiểu sinh
 • #1081: Chiêu thể chữ đậm nét chất
 • #1082: Muốn chết!
 • #1083: Kim đâm quả
 • #1084: Cường thế chém giết!
 • #1085: Giao dịch
 • #1086: Đệ nhất thiên tài, đệ nhị thiên tài
 • #1087: Mối nguy
 • #1088: Mai phục
 • #1089: Chu Hạo kế hoạch
 • #1090: Vận mệnh Tổ Thần phân thân!
 • #1091: Bị phát hiện
 • #1092: Vô phương đánh giết
 • #1093: Rời đi
 • #1094: Gặp lại Tổ Thần thụ
 • #1095: Thôi diễn áo nghĩa
 • #1096: Ngồi thu ngư ông thủ lợi
 • #1097: Ngũ thải không gian mở ra
 • #1098: Làm người khát vọng bảo vật
 • #1099: Thiên phú kiểm trắc khu (làm thất tinh xưởng trưởng vạn thưởng tăng thêm)
 • #1100: Vũ Nguyên cường đại thiên phú
 • #1101: Thứ nhất, thứ hai
 • #1102: Vũ Nguyên kết giao
 • #1103: Ẩn giấu bảo vật
 • #1104: Hỗn độn kiến
 • #1105: Chu Hạo hối đoái bảo vật
 • #1106: Tiến vào thiên phú trì
 • #1107: Tốc độ thiên phú
 • #1108: Huyễn cảnh?
 • #1109: Ngũ thải không gian biến mất
 • #1110: Hỗn độn kiến nghịch thiên truyền thừa
 • #1111: Tứ giai thực lực!
 • #1112: Đối thủ cường đại
 • #1113: Mạnh mẽ sinh mệnh đặc thù
 • #1114: Một ngàn năm
 • #1115: 15 hệ Tổ Thần phân thân!
 • #1116: Thời gian cửa ra vào
 • #1117: Dẫn dắt rời đi
 • #1118: Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua
 • #1119: Một vạn năm thoáng qua tức thì!
 • #1120: Đột phá thành công!
 • #1121: Tiếp cận Tổ Thần nhị trọng thiên đỉnh phong!
 • #1122: Thu phục
 • #1123: Thời gian cửa ra vào đóng cửa
 • #1124: Nghiền ép
 • #1125: Ăn cướp!
 • #1126: Thế lực lưới
 • #1127: Khủng bố thanh niên
 • #1128: Tùng tùng thân phận
 • #1129: Đi tới sinh mệnh bình nguyên chỗ sâu nhất
 • #1130: Thân phận bại lộ
 • #1131: Cùng Vũ Nguyên giao phong
 • #1132: Chiến Vũ Nguyên!
 • #1133: Công kích mạnh nhất va chạm!
 • #1134: Người thắng
 • #1135: Thỉnh động Thần Vương
 • #1136: Thần Vương đến
 • #1137: Thần Vương thực lực cường đại
 • #1138: Hoàn toàn nghiền ép
 • #1139: Côn Ngọc Thần Vương đến đây
 • #1140: Khinh thường
 • #1141: Đệ nhị thần vương đến
 • #1142: Không bờ bến truy sát
 • #1143: Gặp lại tùng tùng
 • #1144: Kính lăng cắn giết!
 • #1145: Tin tức truyền bá
 • #1146: Không gian kỳ dị
 • #1147: Ngũ thải dòng sông
 • #1148: Dòng sông bên trên rất nhiều bảo vật
 • #1149: Ngũ thải dòng sông bên trên cầu nối
 • #1150: Tổ Thần thụ, thời gian cửa ra vào
 • #1151: Ngũ thải dòng sông
 • #1152: Dòng sông bên trên rất nhiều bảo vật
 • #1153: Ngũ thải dòng sông bên trên cầu nối
 • #1154: Tổ Thần thụ, thời gian cửa ra vào
 • #1155: Sáu mươi năm
 • #1156: Nghìn lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào!
 • #1157: Đột phá! Thần Vương cảnh!
 • #1158: Thiên địa lực lượng
 • #1159: Cường giả đột kích
 • #1160: Thu hoạch khổng lồ
 • #1161: Rời đi kính lăng cắn giết không gian
 • #1162: Ra tay!
 • #1163: Bồi thường
 • #1164: Toàn bộ thu phục
 • #1165: Thế lực mở rộng
 • #1166: Linh hồn khống chế
 • #1167: Vũ Nguyên thế lực khu
 • #1168: Cường thế ra tay!
 • #1169: Chấn động mạnh
 • #1170: Chúa tể uy áp!
 • #1171: Chúa tể buông xuống!
 • #1172: Danh truyền vũ trụ
 • #1173: Nắm giữ cấp chín Thần Vương trận pháp
 • #1174: Ngân Hà thành phòng ngự
 • #1175: Nói khôn chúa tể
 • #1176: Phát hiện thời gian cửa ra vào
 • #1177: Công kích mạnh nhất trận pháp
 • #1178: Đệ nhất Thần Vương
 • #1179: Cứu Dartas
 • #1180: Đàm phán
 • #1181: Chiến đệ nhất Thần Vương
 • #1182: Thi triển trận pháp
 • #1183: Uy hiếp đệ nhất Thần Vương
 • #1184: Thiên địa thánh khí
 • #1185: Thiên Hồn lệnh bài, Thiên Hồn di tích
 • #1186: Đạt được linh khí khí nguyên
 • #1187: Gặp lại Càn Lăng Thần Vương
 • #1188: Vết nứt xuất hiện
 • #1189: Linh khí khí nguyên đại bạo phát!
 • #1190: Sáu vị Thần Vương!
 • #1191: Đạt được linh khí khí nguyên
 • #1192: Gặp lại Càn Lăng Thần Vương
 • #1193: Vết nứt xuất hiện
 • #1194: Linh khí khí nguyên đại bạo phát!
 • #1195: Sáu vị Thần Vương!
 • #1196: Thiên Hồn dãy núi hủy diệt!
 • #1197: Nguyên bắt đầu thương xuất thế!
 • #1198: Đối chúa tể ra tay!
 • #1199: Miểu sát chúa tể hư ảnh!
 • #1200: Hung uy!
 • #1201: Chém giết Càn Lăng Thần Vương!
 • #1202: Thiên địa quy tắc!
 • #1203: Tối cường Thần Vương!
 • #1204: Thẳng thắn
 • #1205: Lôi điện Thần Vương phân thân!
 • #1206: Rời đi sinh mệnh bình nguyên
 • #1207: Thăm dò tiểu thế giới
 • #1208: Cuối cùng hai ngàn năm
 • #1209: Vận mệnh bản nguyên tinh thạch gợn sóng
 • #1210: Vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương thai nghén khu vực!
 • #1211: Cuối cùng một trăm năm
 • #1212: Hỏa hệ Thần Vương phân thân!
 • #1213: Buông xuống!
 • #1214: Ngân Hà liên minh!
 • #1215: Song hệ Thần Vương chấn động
 • #1216: Thần Vương ngã xuống
 • #1217: Thời khắc cuối cùng
 • #1218: Luyện hóa! Lôi điện chúa tể!
 • #1219: Điên cuồng tranh đoạt
 • #1220: Vận mệnh! Song hệ chúa tể!
 • #1221: Hỏa hệ! Tam hệ chúa tể!
 • #1222: Chúa tể thời đại!
 • #1223: Truy sát Hắc Thuẫn Lâm!
 • #1224: Hoảng sợ
 • #1225: Bốn hệ chúa tể! (làm nửa đời lành lạnh T^T lạnh đến thương tăng thêm)
 • #1226: Chưởng khống giả buông xuống!
 • #1227: Huyền Diệt? Chưởng khống giả?
 • #1228: Đế cấp cường giả!
 • #1229: Trở lại địa cầu
 • #1230: Hắc Phệ tiểu thế giới phát triển
 • #1231: Tiểu Kim thứ chín đủ
 • #1232: Thiên Ma hộp lại hiện ra
 • #1233: Thiên Đế! Dương Thiên!
 • #1234: Bảy đại thánh khí, chín đại thần thú
 • #1235: Một mảnh khác thế giới: Tu La Ma giới
 • #1236: Dung hợp chi pháp
 • #1237: Mặc Luân chúa tể mời
 • #1238: Hoà giải ba điều kiện
 • #1239: Chém giết Mặc Luân chúa tể!
 • #1240: Đệ nhất chúa tể!
 • #1241: 8 hệ chúa tể!
 • #1242: Hắc phệ đao!
 • #1243: Ngân Hà thành vị thứ hai chúa tể
 • #1244: Dị động bắt đầu
 • #1245: Hỗn độn kiến hiện thân!
 • #1246: Vận mệnh Thần Vương phân thân
 • #1247: Dương Thiên đến
 • #1248: Tu La hoàng hiện thân
 • #1249: Chiến đấu lan tràn
 • #1250: Hai ngàn năm
 • #1251: Miểu sát
 • #1252: Tu La hoàng ước chiến
 • #1253: 15 hệ chúa tể phân thân!
 • #1254: Quyết đấu chưởng khống giả! (làm truyền kỳ Đỗ ca vạn thưởng tăng thêm)
 • #1255: Cứng rắn chống đỡ chưởng khống giả công kích!
 • #1256: Chiến đấu bắt đầu
 • #1257: Một thắng một thua
 • #1258: Bình tĩnh
 • #1259: Đại chiến tiến đến (làm truyền kỳ Đỗ ca vạn thưởng tăng thêm)
 • #1260: Hai đại vũ trụ va chạm!
 • #1261: Bùng nổ
 • #1262: Bản nguyên tinh thạch dung hợp chi pháp
 • #1263: Tu La khôi
 • #1264: Chưởng khống giả ngã xuống (làm quân lâm thiên hạ Tu La vô tình vạn thưởng tăng thêm)
 • #1265: Bùng cháy bản nguyên!
 • #1266: Bi thương lan tràn
 • #1267: Quét ngang
 • #1268: Đột phá! Đế cấp!
 • #1269: Quyết đấu Tu La hoàng
 • #1270: Thắng lợi
 • #1271: Cuối cùng kế hoạch!
 • #1272: Vũ trụ sụp đổ!
 • #1273: Duy nhất phương pháp
 • #1274: Xông phá hắc ám ánh sáng! (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.1]

Related posts

Thua Lỗ Thành Thủ Phủ Từ Trò Chơi

TiKay

Mỹ Nữ Tổng Tài Thiếp Thân Cao Thủ

TiKay

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

TiKay

Trùng Sinh: Ngã Đích Tuyệt Mỹ Giáo Thụ Nữ Hữu Thái Điềm Liễu!

TiKay

Thấp Duy Trò Chơi

TiKay

Vợ Mới Cầm Cương, Tổng Tài, Hung Hăng Yêu!

TiKay

Leave a Reply