Huyền Huyễn

Quỷ Chú

【 nhiệt huyết nhất 】 Mao Sơn giết quỷ có thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành.

Nhân vật chính Đinh Nhị Miêu, học đạo sau khi thành công, lưu lạc đô thị, tiếu ngạo hồng trần, tao ngộ đủ loại sự kiện linh dị. Quỷ dị không ngừng, thét lên liên tục. Nhìn nhân vật chính như thế nào từng cái phá giải!

Converter: ♡๖ۣۜJυηɗεαη♡

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Niệm Hưởng
 •  Chương: /2432
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trong phần mộ sống hài tử2020-05-28 21:10
 • #2: Hồn này trở về2020-05-28 21:10
 • #3: Cao nhân trận pháp2020-05-28 21:10
 • #4: Vạn năm âm đức2020-05-28 21:10
 • #5: Tiền đồng không phải tiền?2020-05-28 21:11
 • #6: Hai vị xin phối hợp2020-05-28 21:11
 • #7: Mệnh đèn chiêu hồn2020-05-28 21:11
 • #8: Hảo tâm không có hảo báo2020-05-28 21:11
 • #9: Mười lăm tháng bảy quỷ môn mở2020-05-28 21:11
 • #10: Con gián2020-05-28 21:12
 • #11: Chứng minh2020-05-28 21:12
 • #12: Huyễn thuật2020-05-28 21:12
 • #13: Tà khí2020-05-28 21:12
 • #14: Điều kiện2020-05-28 21:13
 • #15: Chết đi Giáo Hoa2020-05-28 21:13
 • #16: Quấy rối2020-05-28 21:13
 • #17: Quỷ sai tuần tra ban đêm2020-05-28 21:13
 • #18: Tín phù2020-05-28 21:13
 • #19: Chính trực làm người tốt2020-05-28 21:14
 • #20: 4 14 phòng ngủ2020-05-28 21:14
 • #21: Ôm cây đợi thỏ2020-05-28 21:14
 • #22: Hiếu kì hại chết người2020-05-28 21:14
 • #23: Ngũ cốc2020-05-28 21:15
 • #24: Quỷ tình lữ, tiền âm phủ2020-05-28 21:15
 • #25: Tam thế tình duyên2020-05-28 21:15
 • #26: Vạn Nhân Trảm2020-05-28 21:15
 • #27: Hình đao2020-05-28 21:16
 • #28: Quý Tiêu Tiêu2020-05-28 21:16
 • #29: Núi cao còn có núi cao hơn2020-05-28 21:16
 • #30: Người giấy, son phấn2020-05-28 21:16
 • #31: Lân hỏa2020-05-28 21:16
 • #32: Vu Ngọc Hà bờ2020-05-28 21:16
 • #33: Dẫn Hồn2020-05-28 21:16
 • #34: Biến cố2020-05-28 21:17
 • #35: Kịch chiến2020-05-28 21:17
 • #36: Triệt trận2020-05-28 21:17
 • #37: Nguy cấp tồn vong2020-05-28 21:17
 • #38: Lam Sơn2020-05-28 21:17
 • #39: Cao nhân2020-05-28 21:18
 • #40: Đảo giữa hồ2020-05-28 21:18
 • #41: Quỷ thủ2020-05-28 21:18
 • #42: Oán niệm2020-05-28 21:18
 • #43: Đình giữa hồ2020-05-28 21:18
 • #44: Thăm dò2020-05-28 21:19
 • #45: Thạch Cảm Đương2020-05-28 21:19
 • #46: Mê cung2020-05-28 21:19
 • #47: Phong thuỷ cục2020-05-28 21:19
 • #48: Côn Luân đại sư2020-05-28 21:19
 • #49: Chiêu tài tụ thủy2020-05-28 21:20
 • #50: Tê Phượng Sơn hạ2020-05-28 21:20
 • #51: Hài cốt, ngọc châu2020-05-28 21:20
 • #52: Chôn xương, siêu độ2020-05-28 21:20
 • #53: Không hẹn mà gặp2020-05-28 21:20
 • #54: Tác quái2020-05-28 21:20
 • #55: Chỗ rẽ gặp gỡ quỷ đả tường2020-05-28 21:20
 • #56: Đồng tử nước tiểu2020-05-28 21:21
 • #57: Đen mộ, săn đầu2020-05-28 21:21
 • #58: Câu hồn2020-05-28 21:21
 • #59: Cày đầu sắt2020-05-28 21:21
 • #60: Nhà xác bên trong không yên ổn2020-05-28 21:21
 • #61: Lượn quanh quan tài, công thủ2020-05-28 21:21
 • #62: Che mặt giấy, vấp chân dây thừng2020-05-28 21:22
 • #63: Quỷ tiểu hài2020-05-28 21:22
 • #64: Cắt Lưỡi Địa Ngục2020-05-28 21:22
 • #65: Cùng quỷ ước hẹn2020-05-28 21:22
 • #66: Bóng đen2020-05-28 21:22
 • #67: Phỏng vấn Lý Vĩ Niên2020-05-28 21:22
 • #68: Sinh tử không quên Quý Tiêu Tiêu2020-05-28 21:22
 • #69: Gặp lại2020-05-28 21:22
 • #70: Tay đứt ruột xót2020-05-28 21:23
 • #71: Quỷ câu2020-05-28 21:23
 • #72: Quỷ phủ2020-05-28 21:23
 • #73: Quỷ đàm luận2020-05-28 21:23
 • #74: Chậu hoa2020-05-28 21:23
 • #75: Quỷ đánh bạc2020-05-28 21:24
 • #76: Kiếp trước2020-05-28 21:24
 • #77: Tên lệnh2020-05-28 21:24
 • #78: Chạy trốn2020-05-28 21:24
 • #79: Bị ma quỷ ám ảnh2020-05-28 21:24
 • #80: Tỏa Long đầm2020-05-28 21:24
 • #81: Khai sơn2020-05-28 21:24
 • #82: Nhạc phụ2020-05-28 21:25
 • #83: Phi Vân đạo trưởng2020-05-28 21:25
 • #84: Bùn cẩu2020-05-28 21:25
 • #85: Đấu pháp2020-05-28 21:25
 • #86: Nước đọng2020-05-28 21:25
 • #87: Thuyền đánh cá2020-05-28 21:25
 • #88: Bị tập kích2020-05-28 21:26
 • #89: Uế vật2020-05-28 21:26
 • #90: Thiên Lý Nhãn2020-05-28 21:26
 • #91: Cú vọ2020-05-28 21:26
 • #92: Tro cốt2020-05-28 21:26
 • #93: Nê Nhân Vương2020-05-28 21:26
 • #94: Nước tiểu độn2020-05-28 21:27
 • #95: Đột biến2020-05-28 21:27
 • #96: Liên Tâm Phù2020-05-28 21:27
 • #97: Ẩn tình2020-05-28 21:27
 • #98: Cô thôn2020-05-28 21:27
 • #99: Chân dung2020-05-28 21:27
 • #100: Khô lâu2020-05-28 21:28
 • #101: Sách hồn2020-05-28 21:28
 • #102: Túi da2020-05-28 21:28
 • #103: Tổ bốn người2020-05-28 21:28
 • #104: Leo trèo2020-05-28 21:28
 • #105: Phung phí của trời2020-05-28 21:28
 • #106: Đi hay ở lưỡng nan2020-05-28 21:28
 • #107: Bách tà bất xâm2020-05-28 21:29
 • #108: Oán linh xuất khiếu2020-05-28 21:29
 • #109: Xung đột nhau2020-05-28 21:29
 • #110: Mỹ nhân mặt mũi2020-05-28 21:29
 • #111: Thai quang2020-05-28 21:29
 • #112: Sảng linh2020-05-28 21:30
 • #113: Liệt diễm2020-05-28 21:30
 • #114: Lưu Hỏa2020-05-28 21:30
 • #115: Cẩu thiếu2020-05-28 21:30
 • #116: Chiếu lấp lánh ngốc...2020-05-28 21:30
 • #117: Thâm tàng công cùng tên2020-05-28 21:31
 • #118: Quy củ2020-05-28 21:31
 • #119: Tính toán2020-05-28 21:31
 • #120: Tâm môn2020-05-28 21:31
 • #121: Khiêu khích2020-05-28 21:31
 • #122: Sinh ý2020-05-28 21:32
 • #123: Thăm dò2020-05-28 21:32
 • #124: Giấu diếm2020-05-28 21:32
 • #125: Vô Thường Tác2020-05-28 21:32
 • #126: Phi kiếm2020-05-28 21:32
 • #127: Thủ đoạn2020-05-28 21:32
 • #128: Đại nạn lâm đầu2020-05-28 21:32
 • #129: Giao dịch2020-05-28 21:33
 • #130: Làm ăn lớn2020-05-28 21:33
 • #131: Có thể uống một ly không2020-05-28 21:33
 • #132: Đắc tội2020-05-28 21:33
 • #133: Biểu diễn2020-05-28 21:33
 • #134: Đem bắt2020-05-28 21:34
 • #135: Ngưỡng mộ2020-05-28 21:34
 • #136: Ngõ sâu tao ngộ2020-05-28 21:34
 • #137: Ân không giết2020-05-28 21:34
 • #138: Lưỡi dài2020-05-28 21:34
 • #139: Khách hàng2020-05-28 21:34
 • #140: Nhiều tiền người ngốc Vương Hạo Lam2020-05-28 21:35
 • #141: Phong Ấn2020-05-28 21:35
 • #142: Âm Dương Ngư2020-05-28 21:35
 • #143: Sinh nhật2020-05-28 21:35
 • #144: Làm hết sức mình, nghe Thiên Mệnh2020-05-28 21:35
 • #145: Cửu Cung2020-05-28 21:35
 • #146: Trực tiếp2020-05-28 21:35
 • #147: Huyết tế2020-05-28 21:35
 • #148: Phá trận2020-05-28 21:36
 • #149: Trời ghét hồng nhan2020-05-28 21:36
 • #150: Trong lòng quỷ2020-05-28 21:36
 • #151: Mơ hồ ( . .2020-05-28 21:36
 • #152: Chuyện rất trọng yếu2020-05-28 21:37
 • #153: Tráng đi2020-05-28 21:37
 • #154: Cười ai ngu ngốc2020-05-28 21:37
 • #155: Không lựa lời nói2020-05-28 21:37
 • #156: Lễ vật2020-05-28 21:37
 • #157: Âm cưới2020-05-28 21:37
 • #158: Thủ đoạn2020-05-28 21:38
 • #159: Phong hiểm2020-05-28 21:38
 • #160: Chủ thuyền2020-05-28 21:38
 • #161: 2 oa đầu2020-05-28 21:38
 • #162: Ngâm nước2020-05-28 21:38
 • #163: Cột nước2020-05-28 21:38
 • #164: Bờ bắc2020-05-28 21:38
 • #165: Ống loa2020-05-28 21:39
 • #166: Thư sinh2020-05-28 21:39
 • #167: Đạo sĩ2020-05-28 21:39
 • #168: Áp chế2020-05-28 21:39
 • #169: Nhánh chỉ2020-05-28 21:40
 • #170: Tôm đâm2020-05-28 21:40
 • #171: Thuật số2020-05-28 21:40
 • #172: 0 năm cãi cọ2020-05-28 21:40
 • #173: Tay trái2020-05-28 21:41
 • #174: Xưa nay chinh chiến mấy người trở về2020-05-28 21:41
 • #175: Cục trong cục2020-05-28 21:41
 • #176: Vỏ ốc2020-05-28 21:41
 • #177: Long Tuyền2020-05-28 21:41
 • #178: Mượn huyết2020-05-28 21:42
 • #179: Huyết thư2020-05-28 21:42
 • #180: Đệ nhất7 cái2020-05-28 21:43
 • #181: 8 thanh âm2020-05-28 21:43
 • #182: Đồng tử2020-05-28 21:43
 • #183: Trung tâm chỉ huy2020-05-28 21:43
 • #184: Thủy mãng2020-05-28 21:43
 • #185: Kinh hồng chiếu ảnh tới2020-05-28 21:44
 • #186: Hô hấp nhân tạo2020-05-28 21:44
 • #187: Phát tài2020-05-28 21:44
 • #188: Ba ba bảo2020-05-28 21:44
 • #189: Chia của2020-05-28 21:45
 • #190: Xung hỉ2020-05-28 21:45
 • #191: Tranh vợ2020-05-28 21:45
 • #192: Hiện thế báo2020-05-28 21:45
 • #193: Kiếm rít2020-05-28 21:46
 • #194: Cầu khẩn2020-05-28 21:46
 • #195: Thẳng thắn2020-05-28 21:46
 • #196: Song đồng2020-05-28 21:46
 • #197: Chết đầu óc2020-05-28 21:46
 • #198: Đại Tiên2020-05-28 21:47
 • #199: Nhân duyên2020-05-28 21:47
 • #200: 5 xương quỷ yêu2020-05-28 21:47
 • #201: Dâng hương2020-05-28 21:47
 • #202: Sát khí2020-05-28 21:47
 • #203: Trả thù2020-05-28 21:48
 • #204: Ếch kêu2020-05-28 21:48
 • #205: Lục bào2020-05-28 21:48
 • #206: Loạn chiến2020-05-28 21:48
 • #207: Mặt xanh2020-05-28 21:48
 • #208: Trò chuyện riêng2020-05-28 21:48
 • #209: Phiền phức không ngừng2020-05-28 21:49
 • #210: Đau đến không muốn sống2020-05-28 21:49
 • #211: Mỹ nữ như mây2020-05-28 21:49
 • #212: Nghiêm phòng tử thủ2020-05-28 21:49
 • #213: Mao Sơn chưởng môn2020-05-28 21:49
 • #214: Liễu ám hoa minh2020-05-28 21:49
 • #215: Vấn kế tại quỷ2020-05-28 21:50
 • #216: Thông báo tìm người2020-05-28 21:50
 • #217: Hoa lệ quay người2020-05-28 21:50
 • #218: Bình dân Giáo Hoa2020-05-28 21:50
 • #219: Gian ác kế hoạch2020-05-28 21:50
 • #220: Ký túc xá nữ sinh2020-05-28 21:50
 • #221: Học tỷ đừng hiểu lầm2020-05-28 21:50
 • #222: Ngắm hoa trong màn sương2020-05-28 21:51
 • #223: Sự kiện linh dị2020-05-28 21:51
 • #224: Nam nữ thông cật2020-05-28 21:51
 • #225: Cá trong chậu2020-05-28 21:51
 • #226: Đêm tối tiềm hành2020-05-28 21:51
 • #227: Đấu Chuyển Tinh Di2020-05-28 21:51
 • #228: Sao Tử Vi ánh sáng2020-05-28 21:51
 • #229: Hôm nay Tru Thần2020-05-28 21:52
 • #230: Công trường tao ngộ2020-05-28 21:52
 • #231: Đại nạn sắp tới2020-05-28 21:52
 • #232: Đào mộ mở quán2020-05-28 21:52
 • #233: Trước mộ phần đen mộ2020-05-28 21:52
 • #234: Đêm đấu mộ địa2020-05-28 21:53
 • #235: Nữ quỷ chải đầu2020-05-28 21:53
 • #236: Âm binh mượn đường2020-05-28 21:53
 • #237: Thiên Sư sưu hồn2020-05-28 21:53
 • #238: Tai kiếp khó thoát2020-05-28 21:53
 • #239: Hắc Mao Cương Thi2020-05-28 21:54
 • #240: Cương thi dẫn đường2020-05-28 21:54
 • #241: Răng nanh, thi độc2020-05-28 21:54
 • #242: Đánh vỡ quỷ phủ2020-05-28 21:54
 • #243: Đại phù (đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. . .2020-05-28 21:54
 • #244: Thầm mến (đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. . .2020-05-28 21:54
 • #245: Tuyến nhân2020-05-28 21:54
 • #246: Thôn cô (tiếp tục cầu nguyệt phiếu! . . .2020-05-28 21:55
 • #247: Dụ địch (đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. . .2020-05-28 21:55
 • #248: Giáp công (nguyệt phiếu, tiếp tục cầu. . .2020-05-28 21:55
 • #249: Đồng môn nội đấu2020-05-28 21:55
 • #250: Phi hạc ẩn phù2020-05-28 21:55
 • #251: Nghĩa vụ thê tử2020-05-28 21:56
 • #252: Khai đàn (cấp bách cầu nguyệt phiếu ủng hộ. . .2020-05-28 21:56
 • #253: Thấm vấn ban đêm đen mộ2020-05-28 21:56
 • #254: Nữ quỷ, tình địch2020-05-28 21:57
 • #255: Hung phần, sinh tế2020-05-28 21:57
 • #256: Khí tiết tuổi già khó giữ được2020-05-28 21:57
 • #257: Như lâm đại địch2020-05-28 21:57
 • #258: Làm loạn, phi lễ2020-05-28 21:57
 • #259: Chuyện xưa2020-05-28 21:58
 • #260: Kinh hãi2020-05-28 21:58
 • #261: Tuyết Nữ2020-05-28 21:58
 • #262: Đêm đẹp quán trọ2020-05-28 21:58
 • #263: Cô nam quả nữ2020-05-28 21:58
 • #264: Đốm đen2020-05-28 21:59
 • #265: Ông trời tác hợp cho2020-05-28 21:59
 • #266: Cổ độc2020-05-28 21:59
 • #267: Thủ cung sa2020-05-28 21:59
 • #268: Chiến đấu trên đường phố2020-05-28 21:59
 • #269: Nửa đêm nã pháo2020-05-28 22:00
 • #270: Trong lúc say xem kiếm2020-05-28 22:00
 • #271: Có thể ngu ngốc hòa thượng2020-05-28 22:00
 • #272: Liếc thấy xuân quang2020-05-28 22:00
 • #273: Viếng mồ mả2020-05-28 22:00
 • #274: Xin chỉ thị lão bà2020-05-28 22:01
 • #275: Bồ Đề2020-05-28 22:01
 • #276: Ngủ mỹ nhân2020-05-28 22:01
 • #277: Xức thuốc lúng túng2020-05-28 22:01
 • #278: Hút ra thi độc2020-05-28 22:01
 • #279: Thiên đăng2020-05-28 22:01
 • #280: Tỷ thí2020-05-28 22:01
 • #281: 3 sinh thạch2020-05-28 22:02
 • #282: 1 cây hoa lê đè Hải Đường2020-05-28 22:02
 • #283: Đường Biên Dã hoa2020-05-28 22:02
 • #284: Linh Cừ thi tràng2020-05-28 22:02
 • #285: Cản đường cương thi2020-05-28 22:03
 • #286: Cản thi thợ thủ công2020-05-28 22:03
 • #287: Không nên ở lâu2020-05-28 22:03
 • #288: Nhà sàn2020-05-28 22:04
 • #289: 3 đóa hoa tỷ muội2020-05-28 22:04
 • #290: Đụng Thiên Hôn2020-05-28 22:04
 • #291: Thi Sát2020-05-28 22:04
 • #292: Dạ hành2020-05-28 22:04
 • #293: Cương thi khiếu nguyệt2020-05-28 22:04
 • #294: Hoàng tước tại hậu2020-05-28 22:04
 • #295: Lang đỡ lên2020-05-28 22:04
 • #296: Cản thi roi2020-05-28 22:05
 • #297: Thà chết chứ không chịu khuất phục2020-05-28 22:05
 • #298: Vọng hương đài2020-05-28 22:05
 • #299: Vạn thi thần phục2020-05-28 22:05
 • #300: Thành ý bá mộ2020-05-28 22:05
 • #301: Núi hoang dạ đàm2020-05-28 22:05
 • #302: Mộ huyệt2020-05-28 22:06
 • #303: Thần kỳ lão bà2020-05-28 22:06
 • #304: Đáng sợ mị thuật2020-05-28 22:06
 • #305: Lẫn nhau tính toán2020-05-28 22:06
 • #306: Chém giết cổ xà2020-05-28 22:06
 • #307: Thi tràng chân diện mục2020-05-28 22:07
 • #308: Mệnh đèn2020-05-28 22:07
 • #309: Dò xét khoảng không châm2020-05-28 22:07
 • #310: Ra oai phủ đầu2020-05-28 22:07
 • #311: 7 bảo2020-05-28 22:07
 • #312: Nghiệt Long2020-05-28 22:07
 • #313: 8 quan tài trấn tà2020-05-28 22:08
 • #314: Nam Dương tà thuật2020-05-28 22:08
 • #315: Cầu như2020-05-28 22:08
 • #316: Ám độ trần thương2020-05-28 22:08
 • #317: Đêm tối thăm dò thi tràng2020-05-28 22:08
 • #318: Đại tiểu mỹ nhân2020-05-28 22:08
 • #319: Dưới ánh trăng tế đàn2020-05-28 22:09
 • #320: Bổ thận2020-05-28 22:09
 • #321: Ngụy trang2020-05-28 22:09
 • #322: Phố xá sầm uất trần múa (cầu nguyệt phiếu! . . .2020-05-28 22:09
 • #323: Ra khỏi2020-05-28 22:09
 • #324: Tính toán người đại2020-05-28 22:09
 • #325: Mao Sơn 0 dặm mắt2020-05-28 22:10
 • #326: Long mạch2020-05-28 22:10
 • #327: Đắc Nguyệt Lâu2020-05-28 22:10
 • #328: Tần Hoài quán rượu2020-05-28 22:10
 • #329: Cô em vợ2020-05-28 22:10
 • #330: Đánh xuyên qua Địa Cầu2020-05-28 22:10
 • #331: Địa đạo2020-05-28 22:11
 • #332: Bật lửa2020-05-28 22:11
 • #333: Ngọc quan tài2020-05-28 22:11
 • #334: Trứng rồng2020-05-28 22:11
 • #335: Hành động bố trí2020-05-28 22:11
 • #336: 8 pound đại chùy2020-05-28 22:11
 • #337: Chỉ đường bắc cầu2020-05-28 22:12
 • #338: Ngõ hẹp gặp nhau2020-05-28 22:12
 • #339: Lật tấm2020-05-28 22:12
 • #340: Thứ 9 cỗ cương thi2020-05-28 22:12
 • #341: Quỷ cương2020-05-28 22:12
 • #342: Cướp nhà khó phòng2020-05-28 22:12
 • #343: Uyên ương nghịch nước2020-05-28 22:13
 • #344: 5 lôi Thiên Sư Lệnh2020-05-28 22:13
 • #345: 2 dặm bên ngoài2020-05-28 22:13
 • #346: Vong người ra đi2020-05-28 22:13
 • #347: Sống cương2020-05-28 22:13
 • #348: Dây sắt khe hở miệng2020-05-28 22:13
 • #349: Phi mã trại2020-05-28 22:13
 • #350: Lộ ra núi lộ ra nước2020-05-28 22:14
 • #351: Điểm muội tử2020-05-28 22:14
 • #352: Họa vô đơn chí2020-05-28 22:14
 • #353: Hoa đào hồn2020-05-28 22:14
 • #354: Quỷ Vương thường lui tới2020-05-28 22:14
 • #355: Người trong đồng đạo2020-05-28 22:14
 • #356: Kỳ môn độn giáp2020-05-28 22:15
 • #357: Ném không phải mất mặt2020-05-28 22:15
 • #358: Tường ngăn Hồng Hạnh2020-05-28 22:15
 • #359: Thao xà chi thần2020-05-28 22:15
 • #360: Cao nhân Lý Thanh Đông2020-05-28 22:15
 • #361: Giang hồ cứu cấp2020-05-28 22:15
 • #362: Hàng đầu2020-05-28 22:15
 • #363: 5 độc phệ não2020-05-28 22:16
 • #364: Cách không thi pháp2020-05-28 22:16
 • #365: Quỷ Vương kết hôn2020-05-28 22:16
 • #366: Quỷ trận tập kích người2020-05-28 22:16
 • #367: Thiên địa độn pháp2020-05-28 22:16
 • #368: Quỷ Vương đích thân tới2020-05-28 22:16
 • #369: Hậu thiên 8 quẻ2020-05-28 22:17
 • #370: Núi hoang khổ chiến2020-05-28 22:17
 • #371: Tính toán tường tận thiên cơ2020-05-28 22:17
 • #372: Oan hồn khấp huyết2020-05-28 22:17
 • #373: 1 mà lông gà2020-05-28 22:17
 • #374: Nhạn qua nhổ lông2020-05-28 22:17
 • #375: Thái công ở đây2020-05-28 22:18
 • #376: Thiên Cơ Bàn2020-05-28 22:18
 • #377: Pháp khí nhận chủ2020-05-28 22:18
 • #378: Tái chiến Quỷ Vương2020-05-28 22:18
 • #379: 3 loại khả năng2020-05-28 22:18
 • #380: Đặc thù chiếu cố2020-05-28 22:19
 • #381: Khóc tang2020-05-28 22:19
 • #382: Bức hồn2020-05-28 22:19
 • #383: Sư muội cứu mạng2020-05-28 22:19
 • #384: Phòng thủ mộ phần Quỷ Tướng2020-05-28 22:19
 • #385: Mở Quỷ đạo2020-05-28 22:19
 • #386: Nghênh đón quyết chiến2020-05-28 22:19
 • #387: Đường đột giai nhân2020-05-28 22:20
 • #388: Nghe theo mệnh trời2020-05-28 22:20
 • #389: Điên cuồng giết chóc2020-05-28 22:20
 • #390: Không đội trời chung2020-05-28 22:20
 • #391: Càng giúp càng vội vàng2020-05-28 22:21
 • #392: Dữ nhiều lành ít2020-05-28 22:21
 • #393: Chết dập đầu đến cùng2020-05-28 22:21
 • #394: Thiên ngoại hữu thiên2020-05-28 22:21
 • #395: Suy tính cổ bản nguyên2020-05-28 22:21
 • #396: Mang theo hoa đào2020-05-28 22:22
 • #397: Bớt đau buồn đi2020-05-28 22:22
 • #398: Phi hạc di thư2020-05-28 22:22
 • #399: Thiên đại liên quan2020-05-28 22:22
 • #400: Chết chi địa2020-05-28 22:22
 • #401: 1 đường hướng tây2020-05-28 22:23
 • #402: Dẫn đường Ngô Kiệt2020-05-28 22:23
 • #403: 9 Long lĩnh phía trước2020-05-28 22:23
 • #404: Đế Thiên lăng mộ2020-05-28 22:23
 • #405: Vách đứng sơn động2020-05-28 22:23
 • #406: Quỷ đạo tìm tòi bí mật2020-05-28 22:24
 • #407: 0 bí mật 1 sơ2020-05-28 22:24
 • #408: Bạch cốt cản đường2020-05-28 22:24
 • #409: Hủy đi cốt2020-05-28 22:24
 • #410: Tao ngộ cơ quan2020-05-28 22:24
 • #411: Vòng lẩn quẩn nghi trận2020-05-28 22:24
 • #412: Sau lưng có người2020-05-28 22:25
 • #413: Huyết thư di ngôn2020-05-28 22:25
 • #414: Biến mất thây khô2020-05-28 22:25
 • #415: Khắc thuyền tìm gươm2020-05-28 22:25
 • #416: Cảm ứng cổ bản nguyên2020-05-28 22:25
 • #417: Phục kích2020-05-28 22:25
 • #418: Dã nhân bộ lạc2020-05-28 22:25
 • #419: Dã nhân đột kích2020-05-28 22:26
 • #420: Khó tránh khỏi lúng túng2020-05-28 22:26
 • #421: Rút lui cách sơn động2020-05-28 22:26
 • #422: Thợ săn hành cung2020-05-28 22:26
 • #423: Không bằng cầm thú2020-05-28 22:26
 • #424: Dã nhân Tế Tự2020-05-28 22:26
 • #425: Thâu thiên hoán nhật2020-05-28 22:26
 • #426: 4 mộ lịch sử2020-05-28 22:27
 • #427: Mãnh mão nữ vương2020-05-28 22:27
 • #428: Tại vào sơn động2020-05-28 22:27
 • #429: Đoạt nhốt trảm tướng2020-05-28 22:27
 • #430: Quần ma loạn vũ2020-05-28 22:27
 • #431: Sợ như sợ cọp2020-05-28 22:27
 • #432: Dã nhân truy kích2020-05-28 22:27
 • #433: Vạn tên cùng bắn2020-05-28 22:27
 • #434: Cương thi mở đường2020-05-28 22:28
 • #435: Chó cùng rứt giậu2020-05-28 22:28
 • #436: Đắc ý vong tình2020-05-28 22:28
 • #437: Khoai lang bỏng tay2020-05-28 22:28
 • #438: Cửa hang mai phục2020-05-28 22:29
 • #439: Súng lục ổ quay2020-05-28 22:29
 • #440: Diều hâu buồn cười2020-05-28 22:29
 • #441: Đồng thi thiết cốt2020-05-28 22:30
 • #442: Đoạt kiếm2020-05-28 22:30
 • #443: Bảo tàng2020-05-28 22:30
 • #444: Đàm đạo nhân2020-05-28 22:30
 • #445: Ngọa Hổ Thạch2020-05-28 22:31
 • #446: 2 hổ tương đối2020-05-28 22:31
 • #447: Sương mù tỉnh mật đạo2020-05-28 22:31
 • #448: Sụp đổ2020-05-28 22:31
 • #449: Khuê danh quả chiếm bích2020-05-28 22:31
 • #450: Bím tóc đại quân2020-05-28 22:32
 • #451: Đời đời phòng thủ mộ2020-05-28 22:32
 • #452: Gần chết nửa sống2020-05-28 22:32
 • #453: Lún2020-05-28 22:32
 • #454: Nói mớ2020-05-28 22:32
 • #455: Sinh tử chưa biết2020-05-28 22:33
 • #456: Thiên thượng cung khuyết2020-05-28 22:33
 • #457: Hải Thị Thận Lâu2020-05-28 22:33
 • #458: Kính Tượng huyền cơ2020-05-28 22:33
 • #459: Có động thiên khác2020-05-28 22:33
 • #460: Hai người kế dài2020-05-28 22:33
 • #461: Quan tâm sẽ bị loạn2020-05-28 22:33
 • #462: Chết cũng không hàng2020-05-28 22:34
 • #463: Thu thập thi huyết2020-05-28 22:34
 • #464: Ngọc đạo mê cung2020-05-28 22:34
 • #465: 8 quẻ khóa2020-05-28 22:34
 • #466: Phượng Hoàng trùng sinh2020-05-28 22:34
 • #467: Mất hồn mất vía2020-05-28 22:35
 • #468: Yêu Vương2020-05-28 22:35
 • #469: Mộ đạo bị tập kích2020-05-28 22:35
 • #470: Hồn phách bị hao tổn2020-05-28 22:35
 • #471: Thiên kính đúc hồn2020-05-28 22:35
 • #472: Trong lòng còn có không đành lòng2020-05-28 22:35
 • #473: Địa khí dưỡng thi2020-05-28 22:35
 • #474: Hoành kiếm tự vận2020-05-28 22:36
 • #475: Tích nước mà đi2020-05-28 22:36
 • #476: Lại thấy ánh mặt trời2020-05-28 22:36
 • #477: Chết không nhắm mắt2020-05-28 22:36
 • #478: 0 dặm chuyên chở xác2020-05-28 22:36
 • #479: Sát cơ2020-05-28 22:36
 • #480: Phiền phức lớn rồi2020-05-28 22:37
 • #481: Phong thuỷ Huyệt2020-05-28 22:37
 • #482: Vô thường âm suất2020-05-28 22:37
 • #483: Châm vào đại nữ2020-05-28 22:38
 • #484: Mượn thứ gì2020-05-28 22:38
 • #485: Thiện ác có báo2020-05-28 22:38
 • #486: Long Hổ sơn xuống2020-05-28 22:38
 • #487: Niệm Hư Thiên Sư2020-05-28 22:38
 • #488: Thiên Phong ngân vũ2020-05-28 22:38
 • #489: Biết trước2020-05-28 22:38
 • #490: Thiên Sư tặng Đan2020-05-28 22:38
 • #491: Ý muốn nhất thời2020-05-28 22:39
 • #492: Yêu Vương diện mạo vốn có2020-05-28 22:39
 • #493: Long Hổ hư ảnh2020-05-28 22:39
 • #494: Tuyệt địa phản kích2020-05-28 22:39
 • #495: Bị người theo dõi2020-05-28 22:39
 • #496: Lúng túng hiểu lầm2020-05-28 22:39
 • #497: Nữ tặc?2020-05-28 22:40
 • #498: Đẹp nữ phóng viên2020-05-28 22:40
 • #499: Phẩm đức nghề nghiệp2020-05-28 22:40
 • #500: Sợ ném chuột vỡ bình2020-05-28 22:40
 • #501: Dây leo tinh Thụ Quái2020-05-28 22:40
 • #502: Trục Quỷ Đại Phù2020-05-28 22:41
 • #503: Quân tử? Tiểu nhân?2020-05-28 22:41
 • #504: Nữ Nhi Hồng2020-05-28 22:41
 • #505: Trinh liệt chi nữ2020-05-28 22:41
 • #506: Túy ông chi ý2020-05-28 22:41
 • #507: Đối với ngươi phụ trách2020-05-28 22:42
 • #508: Thấu thị? Tư ẩn?2020-05-28 22:42
 • #509: Hài cốt, góc áo2020-05-28 22:42
 • #510: Vua không ngai2020-05-28 22:42
 • #511: Người thành thật2020-05-28 22:42
 • #512: Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn2020-05-28 22:42
 • #513: Yêu quái động phủ2020-05-28 22:42
 • #514: Mãnh quỷ phân thân2020-05-28 22:43
 • #515: Tu vi tinh tiến2020-05-28 22:43
 • #516: Một người khác hoàn toàn2020-05-28 22:43
 • #517: Ý nghĩ hão huyền2020-05-28 22:43
 • #518: Tự có diệu?2020-05-28 22:43
 • #519: Rượu hàm tai nóng2020-05-28 22:43
 • #520: Lật thuyền trong mương2020-05-28 22:44
 • #521: Ép người quá đáng2020-05-28 22:44
 • #522: 7 chỗ bảo địa2020-05-28 22:44
 • #523: Ta gọi Hoàng Vi2020-05-28 22:44
 • #524: Lòng người khó dò2020-05-28 22:45
 • #525: 3 dọn đường hữu2020-05-28 22:45
 • #526: Yêu hồ2020-05-28 22:45
 • #527: Cha con2020-05-28 22:45
 • #528: Thuận nước đẩy thuyền2020-05-28 22:45
 • #529: Vòng tay2020-05-28 22:45
 • #530: Dẫn xà xuất động2020-05-28 22:46
 • #531: Mất cả chì lẫn chài2020-05-28 22:46
 • #532: Giọt máu2020-05-28 22:46
 • #533: Ăn mòn2020-05-28 22:46
 • #534: Loại độc này khó giải2020-05-28 22:46
 • #535: Tiện mệnh 1 đầu2020-05-28 22:47
 • #536: Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu?2020-05-28 22:47
 • #537: Dự cảm2020-05-28 22:47
 • #538: Trường sinh2020-05-28 22:47
 • #539: Lột xác2020-05-28 22:47
 • #540: Nghiệm chứng2020-05-28 22:47
 • #541: Khiêu khích2020-05-28 22:47
 • #542: Miết đầu2020-05-28 22:48
 • #543: Đường vòng2020-05-28 22:48
 • #544: Lão chân nhân2020-05-28 22:48
 • #545: Sương phòng lời nói trong đêm2020-05-28 22:48
 • #546: Tại nói lời tạm biệt tình2020-05-28 22:49
 • #547: Bạch lĩnh2020-05-28 22:49
 • #548: Ăn bùn2020-05-28 22:49
 • #549: Quỷ kỳ2020-05-28 22:49
 • #550: Vong niên2020-05-28 22:49
 • #551: Ngậm hờn mà sống2020-05-28 22:49
 • #552: Oan nghiệt2020-05-28 22:50
 • #553: Ki luyến2020-05-28 22:50
 • #554: Nhạn qua nhổ lông2020-05-28 22:50
 • #555: Nhiều 1 cái2020-05-28 22:50
 • #556: Khiêu chiến2020-05-28 22:50
 • #557: Quỷ tổ tông2020-05-28 22:50
 • #558: Thuốc la2020-05-28 22:51
 • #559: Có chơi có chịu2020-05-28 22:51
 • #560: Chìm chi nữ2020-05-28 22:51
 • #561: Trong gió đao2020-05-28 22:51
 • #562: Quỷ khí xâm lấn2020-05-28 22:51
 • #563: Liếm huyết2020-05-28 22:51
 • #564: Vết nứt nữ2020-05-28 22:51
 • #565: Bình tướng môn2020-05-28 22:52
 • #566: 0 biến tiểu thiên hậu2020-05-28 22:52
 • #567: Bạch Nha2020-05-28 22:52
 • #568: Mắt 1 phường2020-05-28 22:52
 • #569: Tay áo dẫn tiểu tăng2020-05-28 22:52
 • #570: Gặp càng2020-05-28 22:52
 • #571: Lòng còn sợ hãi2020-05-28 22:53
 • #572: 1 tiễn song khắc2020-05-28 22:53
 • #573: Binh bất yếm trá2020-05-28 22:53
 • #574: Quen tai2020-05-28 22:53
 • #575: Tiêu bản2020-05-28 22:54
 • #576: Lòng của nữ nhân kế2020-05-28 22:54
 • #577: Nghệ danh ớt chỉ thiên2020-05-28 22:55
 • #578: Mạnh theo nồng2020-05-28 22:58
 • #579: Yêu cầu quá đáng2020-05-28 22:58
 • #580: Tinh thần bài hát nhiệt vũ2020-05-28 22:58
 • #581: Chân tướng phơi bày2020-05-28 22:58
 • #582: Trai thanh gái lịch2020-05-28 22:58
 • #583: May mắn người xem2020-05-28 22:58
 • #584: Miệng quạ đen2020-05-28 22:59
 • #585: Tắm máu2020-05-28 22:59
 • #586: Bức hồn2020-05-28 22:59
 • #587: Xuất khiếu2020-05-28 22:59
 • #588: Khẩu ngữ2020-05-28 22:59
 • #589: Giải quyết tốt hậu quả2020-05-28 23:00
 • #590: Tội không thể tha thứ2020-05-28 23:00
 • #591: Sinh ý2020-05-28 23:00
 • #592: Bao vây chặn đánh2020-05-28 23:00
 • #593: Lộ dẫn2020-05-28 23:00
 • #594: Thúc thủ chịu trói2020-05-28 23:01
 • #595: Xưng huynh gọi đệ2020-05-28 23:01
 • #596: Vấn đề Bảo Bảo2020-05-28 23:01
 • #597: Tiếng trời2020-05-28 23:01
 • #598: Tức giận nữ nhân2020-05-28 23:01
 • #599: Vạn kiệt quỷ cửa hàng2020-05-28 23:01
 • #600: Long thiếu khúc sĩ Long2020-05-28 23:02
 • #601: Nói láo2020-05-28 23:02
 • #602: Chảo dầu2020-05-28 23:02
 • #603: Thụ hình2020-05-28 23:02
 • #604: Triệu Hải Phương2020-05-28 23:02
 • #605: Lưu Thiên sư2020-05-28 23:03
 • #606: Hoàn dương2020-05-28 23:03
 • #607: Song quải2020-05-28 23:03
 • #608: Nợ nần2020-05-28 23:03
 • #609: Tin tức2020-05-28 23:03
 • #610: Quyết liệt2020-05-28 23:04
 • #611: Âm mưu2020-05-28 23:04
 • #612: Tới cửa2020-05-28 23:04
 • #613: Sụp đổ2020-05-28 23:04
 • #614: Vĩ đại quả táo2020-05-28 23:04
 • #615: Người chạy Trà nguội2020-05-28 23:04
 • #616: Xương cốt tinh kỳ2020-05-28 23:04
 • #617: 7 khiếu linh lung2020-05-28 23:04
 • #618: Khoe khoang2020-05-28 23:04
 • #619: Báo ứng2020-05-28 23:05
 • #620: Ghen2020-05-28 23:05
 • #621: Nội đan2020-05-28 23:05
 • #622: Người ngoài ngành2020-05-28 23:05
 • #623: Xuyên sơn mà đi2020-05-28 23:05
 • #624: Hồng quang2020-05-28 23:05
 • #625: Kịch độc2020-05-28 23:07
 • #626: Đầu cơ kiếm lợi2020-05-28 23:07
 • #627: Bổ sung2020-05-28 23:09
 • #628: Không phụ kỳ vọng2020-05-28 23:09
 • #629: Chiến hữu2020-05-28 23:10
 • #630: Thổ địa miếu2020-05-28 23:10
 • #631: Thổ địa bà2020-05-28 23:11
 • #632: Thành Hoàng2020-05-28 23:11
 • #633: Đối chất2020-05-28 23:11
 • #634: Cố Tử Hiên2020-05-28 23:11
 • #635: Như hoa mỹ quyến2020-05-28 23:12
 • #636: 0 cánh tay như? ?2020-05-28 23:12
 • #637: ? v mũ2020-05-28 23:12
 • #638: Trong sạch2020-05-28 23:12
 • #639: Bình an vô sự2020-05-28 23:12
 • #640: Tử kỳ2020-05-28 23:12
 • #641: Hạ lễ2020-05-28 23:12
 • #642: Tinh quang2020-05-28 23:13
 • #643: Hoàng 7 cô2020-05-28 23:13
 • #644: Bạn trai2020-05-28 23:13
 • #645: Thiên Lôi Động địa hỏa2020-05-28 23:13
 • #646: Gian ác thủ đoạn2020-05-28 23:13
 • #647: Âm trạch2020-05-28 23:13
 • #648: Tiểu quỷ giữ lời2020-05-28 23:13
 • #649: Đại quỷ cưỡi lương2020-05-28 23:14
 • #650: Tư ẩn cố sự2020-05-28 23:14
 • #651: Buồng phía đông2020-05-28 23:14
 • #652: 7 tiểu quỷ2020-05-28 23:14
 • #653: Mặt nạ2020-05-28 23:14
 • #654: Có người sau lưng2020-05-28 23:14
 • #655: Cam hiệu trưởng2020-05-28 23:15
 • #656: Lại gặp La Thiến2020-05-28 23:15
 • #657: Trinh tiết bảng hiệu2020-05-28 23:15
 • #658: Mầm màu cô2020-05-28 23:15
 • #659: Ban đầu 152020-05-28 23:15
 • #660: Võ Trạng Nguyên2020-05-28 23:15
 • #661: 1 3 tròn2020-05-28 23:15
 • #662: Hoàn hồn2020-05-28 23:16
 • #663: Âm hàn khó nhịn2020-05-28 23:16
 • #664: Ban ngày hiện hình2020-05-28 23:16
 • #665: Khuôn mặt trúng gió2020-05-28 23:16
 • #666: Nam Môn không việc gì2020-05-28 23:16
 • #667: Quỷ đè quan tài2020-05-28 23:16
 • #668: Tình thương của mẹ như núi2020-05-28 23:17
 • #669: Độ vong đạo trường2020-05-28 23:17
 • #670: Trời ban2020-05-28 23:17
 • #671: Danh hoa có chủ2020-05-28 23:17
 • #672: Thét lên2020-05-28 23:17
 • #673: Tiểu đăng khoa2020-05-28 23:17
 • #674: Tiền trảm hậu tấu2020-05-28 23:17
 • #675: Phiến rơi2020-05-28 23:18
 • #676: Gãy trụ hủy lương2020-05-28 23:18
 • #677: Quỷ thôn2020-05-28 23:18
 • #678: Khôi lỗi2020-05-28 23:18
 • #679: Phế tích2020-05-28 23:18
 • #680: 1? Phát tài2020-05-28 23:18
 • #681: Thủ tịch Phán Quan2020-05-28 23:19
 • #682: Thông gia2020-05-28 23:19
 • #683: Lòng dạ rắn rết2020-05-28 23:19
 • #684: Vỗ án ngạc nhiên2020-05-28 23:19
 • #685: Đâm lao phải theo lao2020-05-28 23:19
 • #686: Phán quyết2020-05-28 23:19
 • #687: Thưởng thiện phạt ác2020-05-28 23:20
 • #688: Lợn rừng cương2020-05-28 23:20
 • #689: 2 sư huynh2020-05-28 23:20
 • #690: Huyết Tẫn heo vong2020-05-28 23:20
 • #691: Lao Sĩ Sơ2020-05-28 23:20
 • #692: Nhà có ma2020-05-28 23:21
 • #693: Rượu gạo2020-05-28 23:21
 • #694: Bà cốt2020-05-28 23:21
 • #695: 1 chụp tức hợp2020-05-28 23:21
 • #696: Bánh rán dầu2020-05-28 23:21
 • #697: Đêm đẹp cảnh đẹp2020-05-28 23:21
 • #698: Chuyện cũ2020-05-28 23:22
 • #699: 1 Niệm Chi kém2020-05-28 23:22
 • #700: Đổ bê tông2020-05-28 23:22
 • #701: Sách đóng chỉ2020-05-28 23:22
 • #702: Lẻ loi tiểu tổ2020-05-28 23:22
 • #703: Quái vật2020-05-28 23:22
 • #704: Dạ Xoa2020-05-28 23:23
 • #705: Hỏa Kỳ Lân2020-05-28 23:23
 • #706: Truy tung2020-05-28 23:23
 • #707: Phi thạch2020-05-28 23:23
 • #708: Trương Vũ Phi2020-05-28 23:23
 • #709: Nối xương2020-05-28 23:24
 • #710: Mọi nhà đầu giường, có cái...2020-05-28 23:24
 • #711: Con kiến2020-05-28 23:24
 • #712: Oán khí kết2020-05-28 23:24
 • #713: Tham Quan bệnh viện2020-05-28 23:24
 • #714: Âm 1 tầng2020-05-28 23:24
 • #715: Trò vặt2020-05-28 23:24
 • #716: Vu y không phân biệt2020-05-28 23:25
 • #717: 5 quỷ Bàn Vận Thuật2020-05-28 23:25
 • #718: Thổ Huyệt2020-05-28 23:25
 • #719: Thu thập2020-05-28 23:25
 • #720: Yêu Vương tái hiện2020-05-28 23:25
 • #721: Túi bụi2020-05-28 23:25
 • #722: Liệu sự như thần2020-05-28 23:25
 • #723: Không thắng niềm vui2020-05-28 23:26
 • #724: Cắn ngược lại 1 miệng2020-05-28 23:26
 • #725: Thiên binh Thiên Tướng2020-05-28 23:26
 • #726: Hậu trường2020-05-28 23:26
 • #727: Nhảy lầu2020-05-28 23:27
 • #728: Đoạt hồn2020-05-28 23:27
 • #729: Yêu nhân là ai?2020-05-28 23:27
 • #730: Thẩm vấn2020-05-28 23:27
 • #731: Yêu nhân ngang trời cao2020-05-28 23:27
 • #732: 2 mai thiết đảm2020-05-28 23:27
 • #733: Không rét mà run2020-05-28 23:27
 • #734: Truy hồn hương2020-05-28 23:27
 • #735: Mặt quạt2020-05-28 23:27
 • #736: Tần Văn Quân2020-05-28 23:28
 • #737: Không phải lão yêu quái2020-05-28 23:28
 • #738: Nhập định2020-05-28 23:28
 • #739: Nói dối2020-05-28 23:28
 • #740: Tần Văn Quân nội tình2020-05-28 23:28
 • #741: Giao dịch thả khó thu2020-05-28 23:28
 • #742: Say khướt2020-05-28 23:29
 • #743: Con cháu cả sảnh đường2020-05-28 23:29
 • #744: Thiên tài2020-05-28 23:29
 • #745: Tần Văn Quân mục đích2020-05-28 23:29
 • #746: Ta muốn thành tiên2020-05-28 23:29
 • #747: Đệ nhất quỷ thôn2020-05-28 23:30
 • #748: Niêm phong cửa thôn2020-05-28 23:30
 • #749: Xông quan2020-05-28 23:30
 • #750: Con hát quỷ2020-05-28 23:30
 • #751: Viên phòng2020-05-28 23:30
 • #752: Người tới là khách2020-05-28 23:30
 • #753: Đẹp nhất diễm hỏa2020-05-28 23:31
 • #754: Cao gia nương tử2020-05-28 23:31
 • #755: Miếu đá2020-05-28 23:31
 • #756: Thạch Ông Trọng2020-05-28 23:31
 • #757: Thứ 5 ngục2020-05-28 23:31
 • #758: Bao công thẩm vấn2020-05-28 23:31
 • #759: Biển lửa2020-05-28 23:32
 • #760: Gỗ đào2020-05-28 23:32
 • #761: Người bên cạnh2020-05-28 23:32
 • #762: Ai có bất bình chuyện?2020-05-28 23:32
 • #763: Bắt tại chỗ2020-05-28 23:33
 • #764: 8 quẻ Tụ Khí Trận2020-05-28 23:33
 • #765: To lớn như đấu2020-05-28 23:33
 • #766: Thạch nhân giống2020-05-28 23:33
 • #767: 4 tàn tụ khách2020-05-28 23:33
 • #768: Âm Dương kính2020-05-28 23:33
 • #769: Thề độc2020-05-28 23:34
 • #770: Hàng hiếm2020-05-28 23:34
 • #771: Âm hồn bất tán2020-05-28 23:34
 • #772: Tên dở hơi2020-05-28 23:34
 • #773: Giúp người hoàn thành ước vọng2020-05-28 23:34
 • #774: Roi ngựa2020-05-28 23:34
 • #775: Giả tượng2020-05-28 23:37
 • #776: Tung thụy tường2020-05-28 23:37
 • #777: Trong đất kiếm ăn2020-05-28 23:39
 • #778: Tử Vong Cấm Khu2020-05-28 23:40
 • #779: Xem sao định huyệt2020-05-28 23:40
 • #780: Loạn thạch2020-05-28 23:41
 • #781: 8 môn sinh chết2020-05-28 23:43
 • #782: Cản2020-05-28 23:46
 • #783: Sa lưu thạch chuyển2020-05-28 23:46
 • #784: Quấy nhiễu2020-05-28 23:48
 • #785: Tướng tinh hạ phàm2020-05-28 23:50
 • #786: 0 cổ bí ẩn2020-05-28 23:51
 • #787: Sao đổi ngôi2020-05-28 23:51
 • #788: Kinh lôi2020-05-28 23:54
 • #789: Hương hỏa, người giấy2020-05-28 23:54
 • #790: Cánh cung dây cung2020-05-28 23:56
 • #791: Người sống mộ2020-05-28 23:57
 • #792: Phòng thủ mộ Đại Yêu2020-05-28 23:57
 • #793: Quỷ binh2020-05-28 23:59
 • #794: Bánh vẽ2020-05-28 23:59
 • #795: Thương mâu2020-05-29 00:00
 • #796: Tổ yến2020-05-29 00:02
 • #797: Con Đỉa2020-05-29 00:02
 • #798: Toàn tâm2020-05-29 00:03
 • #799: Có nữ đồng đi2020-05-29 00:05
 • #800: Tiêu diệt2020-05-29 00:05
 • #801: Chỗ nhầm lẫn2020-05-29 00:06
 • #802: Đi con đường nào?2020-05-29 00:06
 • #803: Gai đá2020-05-29 00:06
 • #804: Chiếu cố đầu không để ý đít2020-05-29 00:06
 • #805: Tấm sắt2020-05-29 00:06
 • #806: Khe hẹp2020-05-29 00:07
 • #807: Khoan2020-05-29 00:07
 • #808: Động2020-05-29 00:07
 • #809: Cái phễu2020-05-29 00:07
 • #810: Cái giếng2020-05-29 00:07
 • #811: Rơi vật2020-05-29 00:08
 • #812: Địa cung2020-05-29 00:08
 • #813: Móc kéo2020-05-29 00:08
 • #814: Thứ 5 đại phát minh2020-05-29 00:08
 • #815: Độc nhãn2020-05-29 00:08
 • #816: Cửa đá2020-05-29 00:08
 • #817: Mặt người2020-05-29 00:08
 • #818: Ra hồn2020-05-29 00:09
 • #819: Da thú2020-05-29 00:09
 • #820: Ngăn tủ2020-05-29 00:09
 • #821: Hình ảnh2020-05-29 00:09
 • #822: Bí hiểm2020-05-29 00:10
 • #823: Phục chế2020-05-29 00:10
 • #824: Hỗn chiến2020-05-29 00:10
 • #825: Cơ quan2020-05-29 00:11
 • #826: Che mặt2020-05-29 00:11
 • #827: Lòng ôm chí lớn2020-05-29 00:11
 • #828: Trường xà2020-05-29 00:11
 • #829: Thủy triều2020-05-29 00:11
 • #830: Ao nước2020-05-29 00:12
 • #831: Hố trời2020-05-29 00:12
 • #832: Thiên lao2020-05-29 00:12
 • #833: Người nhà mẹ đẻ2020-05-29 00:12
 • #834: Râu rồng2020-05-29 00:12
 • #835: Dây dài2020-05-29 00:13
 • #836: Điên rồ2020-05-29 00:13
 • #837: Diêu nhà máy2020-05-29 00:13
 • #838: Ngô Hạo2020-05-29 00:13
 • #839: Tiệc2020-05-29 00:14
 • #840: Thức tỉnh2020-05-29 00:14
 • #841: Rút lui2020-05-29 00:14
 • #842: ? S mẹ2020-05-29 00:14
 • #843: Long đầu2020-05-29 00:15
 • #844: Trộm cũng có đạo2020-05-29 00:15
 • #845: Quen tai2020-05-29 00:15
 • #846: Nhớ kỹ cái quỷ2020-05-29 00:15
 • #847: Âm Dương Nhãn2020-05-29 00:15
 • #848: Ma lực2020-05-29 00:16
 • #849: Thủy tụ2020-05-29 00:16
 • #850: Xích Luyện2020-05-29 00:16
 • #851: Gia môn2020-05-29 00:16
 • #852: Hòa nhau2020-05-29 00:17
 • #853: Phụng dưỡng2020-05-29 00:17
 • #854: Xem bệnh2020-05-29 00:17
 • #855: Kinh hãi2020-05-29 00:17
 • #856: Liên lụy2020-05-29 00:17
 • #857: Chuyện hoang đường2020-05-29 00:18
 • #858: Suy tính2020-05-29 00:18
 • #859: Đầu bạc2020-05-29 00:18
 • #860: Không có vấn đề2020-05-29 00:18
 • #861: Bổ trang2020-05-29 00:18
 • #862: đại mộng2020-05-29 00:19
 • #863: Chuyện khác2020-05-29 00:19
 • #864: Bí tịch, Vô Tự Thiên Thư2020-05-29 00:19
 • #865: Lưu Vĩ2020-05-29 00:19
 • #866: Giới tham, gãy muốn2020-05-29 00:19
 • #867: Trống da2020-05-29 00:20
 • #868: Hố phân2020-05-29 00:20
 • #869: Giải cứu2020-05-29 00:20
 • #870: Đạo lý2020-05-29 00:20
 • #871: Đơn thuần2020-05-29 00:21
 • #872: Chuộc tội2020-05-29 00:21
 • #873: Âm mưu2020-05-29 00:21
 • #874: Tổng cộng có2020-05-29 00:21
 • #875: Thề độc2020-05-29 00:21
 • #876: Phiền phức2020-05-29 00:22
 • #877: Cổ thành2020-05-29 00:22
 • #878: Chính danh2020-05-29 00:22
 • #879: Dương gia phụ tử2020-05-29 00:22
 • #880: Trả giá2020-05-29 00:22
 • #881: Trần Thần2020-05-29 00:22
 • #882: Kim châm2020-05-29 00:22
 • #883: Áo cưới2020-05-29 00:23
 • #884: Thứ 3 cái tân nương2020-05-29 00:23
 • #885: Mỹ ngọc2020-05-29 00:23
 • #886: Thận hư2020-05-29 00:24
 • #887: Hồng áo cưới, nguyền rủa2020-05-29 00:24
 • #888: Lang tâm như sắt2020-05-29 00:24
 • #889: Gạch men2020-05-29 00:24
 • #890: Thảo phạt2020-05-29 00:24
 • #891: Bệnh rụng tóc2020-05-29 00:25
 • #892: Không đúng2020-05-29 00:25
 • #893: Trở lại Định Quân Sơn2020-05-29 00:25
 • #894: Hộc binh2020-05-29 00:25
 • #895: Lòng còn sợ hãi2020-05-29 00:25
 • #896: Quỷ bộ2020-05-29 00:26
 • #897: Giương oai đại tướng quân2020-05-29 00:26
 • #898: Thu hoạch2020-05-29 00:26
 • #899: Chân thân2020-05-29 00:26
 • #900: Bắt xà2020-05-29 00:26
 • #901: Long chi vảy ngược2020-05-29 00:27
 • #902: Truy thù2020-05-29 00:27
 • #903: Mang cá2020-05-29 00:27
 • #904: Mặt trái tài liệu giảng dạy2020-05-29 00:27
 • #905: Sạch miệng chú2020-05-29 00:28
 • #906: Cảnh giới2020-05-29 00:28
 • #907: Nước tiểu không phải ẩm ướt2020-05-29 00:28
 • #908: Rèn luyện2020-05-29 00:28
 • #909: Tẩu hỏa nhập ma2020-05-29 00:28
 • #910: Quy luật2020-05-29 00:28
 • #911: Thử roi2020-05-29 00:29
 • #912: Chu Điền Tử Ngọc2020-05-29 00:29
 • #913: Luận đạo2020-05-29 00:29
 • #914: La Hán chất chồng2020-05-29 00:30
 • #915: Đại Nhật Như Lai2020-05-29 00:30
 • #916: Bàn bạc kỹ hơn2020-05-29 00:30
 • #917: Vượt qua âm dương2020-05-29 00:30
 • #918: Âm dương cửa2020-05-29 00:30
 • #919: Điện thoại2020-05-29 00:31
 • #920: Chia cắt2020-05-29 00:31
 • #921: Quỷ người kéo thuyền2020-05-29 00:31
 • #922: Lương Châu Quỷ đạo2020-05-29 00:31
 • #923: Thiên kiếp2020-05-29 00:31
 • #924: Lão ngoan đồng2020-05-29 00:32
 • #925: Thanh Châu Quỷ đạo2020-05-29 00:32
 • #926: Hoàng Tuyền Lộ dẫn2020-05-29 00:32
 • #927: Khuôn mặt2020-05-29 00:32
 • #928: Mã Diện2020-05-29 00:33
 • #929: Đua xe2020-05-29 00:33
 • #930: Kết trận2020-05-29 00:33
 • #931: Phán Quan2020-05-29 00:33
 • #932: Hồn về Kim Thân2020-05-29 00:34
 • #933: Kiêng kị2020-05-29 00:34
 • #934: Phụ thể2020-05-29 00:34
 • #935: Phù thủy2020-05-29 00:34
 • #936: Tiền hoạt động2020-05-29 00:34
 • #937: Âm dương thông điệp2020-05-29 00:34
 • #938: Thượng phương bảo kiếm2020-05-29 00:35
 • #939: Câu hồn bút2020-05-29 00:35
 • #940: Đường thủy2020-05-29 00:35
 • #941: Tụ Lý Càn Khôn2020-05-29 00:35
 • #942: Tấu tốt sách2020-05-29 00:35
 • #943: Thiên Sư truyền nhân2020-05-29 00:36
 • #944: Cây quế hoa2020-05-29 00:36
 • #945: Đại hỉ sắp tới2020-05-29 00:36
 • #946: Kim khẩu 1 ừm2020-05-29 00:36
 • #947: Thỏa mãn2020-05-29 00:36
 • #948: Báo đáp2020-05-29 00:37
 • #949: Đại nạn2020-05-29 00:37
 • #950: Kim? r vũ2020-05-29 00:37
 • #951: Quyển trục2020-05-29 00:37
 • #952: Thực lực2020-05-29 00:37
 • #953: Quyết nghị2020-05-29 00:37
 • #954: Quá chén2020-05-29 00:37
 • #955: Thăng đường2020-05-29 00:38
 • #956: Kể khổ2020-05-29 00:38
 • #957: Kiếp sau2020-05-29 00:38
 • #958: Phong hiểm2020-05-29 00:38
 • #959: Âm vang hoa hồng2020-05-29 00:38
 • #960: Thưởng tốt, trừng phạt ác2020-05-29 00:39
 • #961: Minh Vương bảo tọa2020-05-29 00:39
 • #962: Thiên Cương2020-05-29 00:39
 • #963: Đại Lang2020-05-29 00:39
 • #964: Võ 2 gia2020-05-29 00:39
 • #965: Tay cụt2020-05-29 00:39
 • #966: Con la2020-05-29 00:39
 • #967: Đao!2020-05-29 00:39
 • #968: Có tổn thương phong hoá2020-05-29 00:39
 • #969: Đảm đương2020-05-29 00:40
 • #970: Ngọc Lan2020-05-29 00:40
 • #971: Nan đề2020-05-29 00:40
 • #972: Áy náy2020-05-29 00:40
 • #973: Nghiên cứu thảo luận nhân sinh2020-05-29 00:40
 • #974: Oán khí2020-05-29 00:40
 • #975: ? ? Nhà giàu2020-05-29 00:40
 • #976: Sinh sự2020-05-29 00:41
 • #977: Đại phòng2020-05-29 00:41
 • #978: Không ra thể thống gì2020-05-29 00:41
 • #979: Phối quân2020-05-29 00:41
 • #980: Xoắn xuýt2020-05-29 00:41
 • #981: Vì yêu thành hận2020-05-29 00:41
 • #982: Thứ 3 cái biện pháp2020-05-29 00:41
 • #983: Phạt rượu2020-05-29 00:42
 • #984: Chết oan2020-05-29 00:42
 • #985: Sống thành lão yêu quái2020-05-29 00:42
 • #986: Chen ngang2020-05-29 00:42
 • #987: 3 ý nghĩ2020-05-29 00:42
 • #988: Già mồm hàng2020-05-29 00:42
 • #989: Thề2020-05-29 00:43
 • #990: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì2020-05-29 00:43
 • #991: 1 vật hàng 1 vật2020-05-29 00:43
 • #992: Mã Hồng thành2020-05-29 00:43
 • #993: Đại đạo 300 02020-05-29 00:43
 • #994: Thần sông lương lương2020-05-29 00:43
 • #995: Hắc bạch 2 cùng nhau2020-05-29 00:44
 • #996: Đồng nước rửa ruột2020-05-29 00:44
 • #997: Hình ngục2020-05-29 00:44
 • #998: Bãi đường2020-05-29 00:44
 • #999: Có phúc cùng hưởng2020-05-29 00:44
 • #1000: Đường tắt2020-05-29 00:44
 • #1001: Ủy nhiệm sách2020-05-29 00:45
 • #1002: Phi lễ chớ nói2020-05-29 00:45
 • #1003: 7 quẻ trận2020-05-29 00:45
 • #1004: Âu Dương đại thư2020-05-29 00:45
 • #1005: Điểm tâm2020-05-29 00:45
 • #1006: Chiếu cố2020-05-29 00:46
 • #1007: Chảo dầu2020-05-29 00:46
 • #1008: Quẻ tượng2020-05-29 00:46
 • #1009: Trước kia dũng2020-05-29 00:46
 • #1010: Bế quan2020-05-29 00:46
 • #1011: Mượn đường Mao Sơn2020-05-29 00:46
 • #1012: Đầu cơ kiếm lợi2020-05-29 00:47
 • #1013: Ngồi châm chọc2020-05-29 00:47
 • #1014: Cảm giác an toàn2020-05-29 00:47
 • #1015: Người làm ăn2020-05-29 00:47
 • #1016: Hoàn hồn2020-05-29 00:47
 • #1017: Mài Đao lão đầu2020-05-29 00:47
 • #1018: Đao cưa Địa Ngục2020-05-29 00:48
 • #1019: Tru tâm2020-05-29 00:48
 • #1020: Phật gia chân ngôn2020-05-29 00:48
 • #1021: Xuất quan2020-05-29 00:48
 • #1022: 3 cung 5 quan2020-05-29 00:48
 • #1023: Duy 1 hi vọng2020-05-29 00:48
 • #1024: Không thể không phòng2020-05-29 00:49
 • #1025: 18 Quỷ Vương2020-05-29 00:49
 • #1026: Cường công2020-05-29 00:49
 • #1027: Sóng ánh sáng kiếm khí2020-05-29 00:49
 • #1028: 4 đại quỷ khấu2020-05-29 00:50
 • #1029: Đòi cái công đạo2020-05-29 00:50
 • #1030: Cơm chùa nam2020-05-29 00:50
 • #1031: Bị điên2020-05-29 00:50
 • #1032: Thứ 6 cảm giác2020-05-29 00:50
 • #1033: Cục diện bị động2020-05-29 00:50
 • #1034: Người người cảm thấy bất an2020-05-29 00:51
 • #1035: Tiên tổ2020-05-29 00:51
 • #1036: Sờ cốt2020-05-29 00:51
 • #1037: Chán ghét cớ2020-05-29 00:51
 • #1038: Săn quỷ nhân2020-05-29 00:51
 • #1039: Bùn phong làm tượng2020-05-29 00:51
 • #1040: Oẳn tù tì2020-05-29 00:52
 • #1041: Kế nhiệm nghi thức2020-05-29 00:52
 • #1042: Thân phận khác biệt2020-05-29 00:52
 • #1043: Tiêu thụ bán building bộ2020-05-29 00:52
 • #1044: Bắn rất hay2020-05-29 00:52
 • #1045: Có sẵn con rể2020-05-29 00:52
 • #1046: Đêm dài nhàm chán2020-05-29 00:53
 • #1047: Hắc điếm2020-05-29 00:53
 • #1048: Rêu rao khắp nơi2020-05-29 00:53
 • #1049: Cơ 9 gia2020-05-29 00:53
 • #1050: Lưới đánh cá2020-05-29 00:53
 • #1051: Dương Dũng, Lưu nhiên2020-05-29 00:53
 • #1052: Vô song phổ2020-05-29 00:53
 • #1053: Loạn côn2020-05-29 00:54
 • #1054: Diệp vai diễn2020-05-29 00:54
 • #1055: 5 đấu gạo2020-05-29 00:54
 • #1056: Gạo trắng nảy mầm2020-05-29 00:54
 • #1057: Kỳ Lợi Xoa Vương2020-05-29 00:54
 • #1058: Tầm bảo2020-05-29 00:54
 • #1059: Nhiếp thanh Quỷ Tướng (đại chương)2020-05-29 00:54
 • #1060: Thiên la địa võng2020-05-29 00:55
 • #1061: Lạch trời2020-05-29 00:55
 • #1062: Thừa lúc vắng mà vào2020-05-29 00:55
 • #1063: Trúc Diệp Thanh2020-05-29 00:55
 • #1064: Đập tan từng cái2020-05-29 00:56
 • #1065: Ai cũng có sở trường riêng2020-05-29 00:56
 • #1066: Đại sát khí2020-05-29 00:56
 • #1067: Ngọc thạch câu phần2020-05-29 00:56
 • #1068: Đột phá khẩu2020-05-29 00:56
 • #1069: Trung thành tuyệt đối2020-05-29 00:56
 • #1070: Quỷ? ? ?2020-05-29 00:57
 • #1071: Trao đổi tù binh2020-05-29 00:57
 • #1072: Đơn đao đi gặp2020-05-29 00:57
 • #1073: Tát đậu thành binh2020-05-29 00:57
 • #1074: Lụa trắng2020-05-29 00:58
 • #1075: Quỷ Vương điện2020-05-29 00:58
 • #1076: Thất phu vô tội2020-05-29 00:58
 • #1077: Điểm đáng ngờ2020-05-29 00:58
 • #1078: Quả nhân nhanh2020-05-29 00:58
 • #1079: Phân thân2020-05-29 00:58
 • #1080: Lưu Tinh Chùy2020-05-29 00:58
 • #1081: Trường hồng quán nhật2020-05-29 00:58
 • #1082: 4 mặt Sở Ca2020-05-29 00:59
 • #1083: Lại gặp Tần Văn Quân2020-05-29 00:59
 • #1084: Cùng truy2020-05-29 00:59
 • #1085: Laser2020-05-29 00:59
 • #1086: Xuống 1 cái mục tiêu2020-05-29 00:59
 • #1087: Trừ tà2020-05-29 00:59
 • #1088: Heo tử2020-05-29 01:00
 • #1089: Hầu lão thái gia2020-05-29 01:00
 • #1090: Danh bất hư truyền2020-05-29 01:00
 • #1091: Cần làm say2020-05-29 01:00
 • #1092: Ân tình2020-05-29 01:00
 • #1093: Mỹ nhân ngư2020-05-29 01:01
 • #1094: Không nghe lời2020-05-29 01:01
 • #1095: Thế giới lớn như vậy2020-05-29 01:01
 • #1096: Nát răng2020-05-29 01:01
 • #1097: Đập chứa nước2020-05-29 01:02
 • #1098: Mồi câu2020-05-29 01:02
 • #1099: Đổ vỏ2020-05-29 01:02
 • #1100: Mắc câu2020-05-29 01:02
 • #1101: Trâu đất xuống biển2020-05-29 01:03
 • #1102: Cao thủ2020-05-29 01:03
 • #1103: Lô Hiền Tử2020-05-29 01:03
 • #1104: Đánh tráo an bài2020-05-29 01:03
 • #1105: Bệnh chung2020-05-29 01:03
 • #1106: Khổ lực2020-05-29 01:04
 • #1107: Minh thương ám tiễn2020-05-29 01:04
 • #1108: Đi đường người2020-05-29 01:04
 • #1109: Ám sát2020-05-29 01:04
 • #1110: Già mồm2020-05-29 01:04
 • #1111: Hành vi nghịch thiên2020-05-29 01:04
 • #1112: Ra giá2020-05-29 01:05
 • #1113: Ma âm2020-05-29 01:05
 • #1114: Tự trọng2020-05-29 01:05
 • #1115: Phụ kiếm trùng sinh2020-05-29 01:05
 • #1116: Thịt heo lên giá!2020-05-29 01:05
 • #1117: Nhân quỷ đại chiến2020-05-29 01:06
 • #1118: Thiên đạo vô tư2020-05-29 01:06
 • #1119: Kiếm chi hồn phách2020-05-29 01:06
 • #1120: Linh tê tương thông2020-05-29 01:06
 • #1121: Cứu người2020-05-29 01:06
 • #1122: Đại hiệp2020-05-29 01:06
 • #1123: Trương Thái suất2020-05-29 01:06
 • #1124: Báo ứng xác đáng2020-05-29 01:07
 • #1125: Hình nộm bằng gốm2020-05-29 01:07
 • #1126: Cuồng đồ2020-05-29 01:07
 • #1127: Giáo huấn2020-05-29 01:07
 • #1128: Súng kíp2020-05-29 01:07
 • #1129: Đen bông tuyết2020-05-29 01:07
 • #1130: Địa đồ2020-05-29 01:08
 • #1131: Doanh địa2020-05-29 01:08
 • #1132: Lên núi2020-05-29 01:08
 • #1133: Loại sản phẩm mới2020-05-29 01:08
 • #1134: Ai cũng có sở trường riêng2020-05-29 01:08
 • #1135: Luyện tập2020-05-29 01:08
 • #1136: Xương rồng lĩnh2020-05-29 01:08
 • #1137: Dấu chân2020-05-29 01:09
 • #1138: Đoạn lưu2020-05-29 01:09
 • #1139: Quỷ nhãn2020-05-29 01:09
 • #1140: Miệng trận chiến2020-05-29 01:09
 • #1141: Hỏa công2020-05-29 01:09
 • #1142: Không thấy kỳ nhân2020-05-29 01:10
 • #1143: Phi thân Quỷ Vương2020-05-29 01:10
 • #1144: Phản đồ2020-05-29 01:10
 • #1145: Đạo tặc2020-05-29 01:10
 • #1146: Lọ thuốc hít2020-05-29 01:10
 • #1147: Bí kíp2020-05-29 01:10
 • #1148: Cốt cùng nhau2020-05-29 01:10
 • #1149: Cường công2020-05-29 01:11
 • #1150: Đối chọi2020-05-29 01:11
 • #1151: Cảnh tượng hoành tráng2020-05-29 01:11
 • #1152: Kim qua thiết mã2020-05-29 01:11
 • #1153: Trực đảo Hoàng Long2020-05-29 01:12
 • #1154: Trầm luân2020-05-29 01:12
 • #1155: Don Quixote2020-05-29 01:12
 • #1156: Nhắc nhở2020-05-29 01:12
 • #1157: Từ bi2020-05-29 01:12
 • #1158: Liệt diễm2020-05-29 01:13
 • #1159: Đồ nướng2020-05-29 01:13
 • #1160: Dục hỏa2020-05-29 01:13
 • #1161: Tên bắn lén2020-05-29 01:13
 • #1162: Phá quan2020-05-29 01:13
 • #1163: Khiêu chiến2020-05-29 01:13
 • #1164: Người nhà2020-05-29 01:14
 • #1165: Diễn tập2020-05-29 01:14
 • #1166: Không lông mày2020-05-29 01:14
 • #1167: Tiến tháp2020-05-29 01:14
 • #1168: Đồ đằng2020-05-29 01:14
 • #1169: Thần thiết2020-05-29 01:14
 • #1170: Bàn niết2020-05-29 01:15
 • #1171: Bất tử chi thân2020-05-29 01:15
 • #1172: Huyết tiễn2020-05-29 01:15
 • #1173: Triều đầu2020-05-29 01:15
 • #1174: Cây tăm2020-05-29 01:15
 • #1175: Đất khô cằn2020-05-29 01:15
 • #1176: Bắt sống2020-05-29 01:15
 • #1177: Bảo bối2020-05-29 01:15
 • #1178: Bảo hộ bảo2020-05-29 01:16
 • #1179: Thu hoạch2020-05-29 01:16
 • #1180: Tình cũ2020-05-29 01:16
 • #1181: Chìa khoá2020-05-29 01:16
 • #1182: Thiếu sót2020-05-29 01:17
 • #1183: Tiểu thành2020-05-29 01:17
 • #1184: Xương đầu2020-05-29 01:17
 • #1185: Thẻ đánh bạc2020-05-29 01:17
 • #1186: Nhiệm vụ2020-05-29 01:17
 • #1187: Đạo tâm2020-05-29 01:18
 • #1188: Măng đá2020-05-29 01:18
 • #1189: Viên cầu2020-05-29 01:18
 • #1190: Ban đầu 102020-05-29 01:18
 • #1191: Thông suốt2020-05-29 01:18
 • #1192: Hacker2020-05-29 01:18
 • #1193: Sinh ý tới2020-05-29 01:19
 • #1194: Vi sông2020-05-29 01:19
 • #1195: Phối hợp2020-05-29 01:19
 • #1196: Tri âm2020-05-29 01:19
 • #1197: Cố nhân2020-05-29 01:19
 • #1198: Lưu Khải Minh2020-05-29 01:19
 • #1199: Tâm huyết2020-05-29 01:20
 • #1200: 9 cung2020-05-29 01:20
 • #1201: Hung thần2020-05-29 01:20
 • #1202: Thuê phòng2020-05-29 01:20
 • #1203: Nữ chủ thuê nhà2020-05-29 01:20
 • #1204: Bên trên tổng giám đốc2020-05-29 01:20
 • #1205: Nháo quỷ2020-05-29 01:21
 • #1206: Người Tần2020-05-29 01:21
 • #1207: Công thành chiếm đất2020-05-29 01:21
 • #1208: Danh tướng2020-05-29 01:21
 • #1209: Chiến thần2020-05-29 01:21
 • #1210: Giao đấu2020-05-29 01:21
 • #1211: Vảy cá trận2020-05-29 01:22
 • #1212: Biến trận2020-05-29 01:22
 • #1213: Viện binh2020-05-29 01:22
 • #1214: Cố vấn2020-05-29 01:22
 • #1215: Đàm binh2020-05-29 01:22
 • #1216: Ngã nguyệt trận2020-05-29 01:23
 • #1217: Dụng binh như thần2020-05-29 01:23
 • #1218: Quân lệnh trạng2020-05-29 01:23
 • #1219: Tử trung2020-05-29 01:23
 • #1220: Hồ nước2020-05-29 01:24
 • #1221: Kỳ tài2020-05-29 01:24
 • #1222: Phương Trúc2020-05-29 01:24
 • #1223: Tỉnh lại2020-05-29 01:24
 • #1224: Quỷ đánh trận2020-05-29 01:24
 • #1225: Trốn không thoát ma chưởng2020-05-29 01:24
 • #1226: Ẩn số2020-05-29 01:24
 • #1227: Không phải là người2020-05-29 01:25
 • #1228: 1 sợi lông2020-05-29 01:25
 • #1229: Huynh đệ2020-05-29 01:25
 • #1230: Nối giáo cho giặc2020-05-29 01:25
 • #1231: Lùng tìm2020-05-29 01:25
 • #1232: Sân thượng2020-05-29 01:25
 • #1233: Đảo ngược Càn Khôn2020-05-29 01:26
 • #1234: Truy kích2020-05-29 01:26
 • #1235: Đoạn hậu2020-05-29 01:26
 • #1236: Xa luân chiến2020-05-29 01:26
 • #1237: Bóng mặt trời2020-05-29 01:27
 • #1238: A tu la đạo2020-05-29 01:27
 • #1239: Sân niệm2020-05-29 01:27
 • #1240: Cầm mà hòa thượng2020-05-29 01:27
 • #1241: 6 đạo2020-05-29 01:27
 • #1242: Hậu hoạn2020-05-29 01:27
 • #1243: Hồng Môn Yến2020-05-29 01:27
 • #1244: Tính toán2020-05-29 01:28
 • #1245: Chúng nộ2020-05-29 01:28
 • #1246: Uy phong2020-05-29 01:28
 • #1247: Đánh lén2020-05-29 01:28
 • #1248: Tử địa2020-05-29 01:28
 • #1249: Số mệnh2020-05-29 01:28
 • #1250: Dựng thẳng quan tài2020-05-29 01:28
 • #1251: Đống cỏ khô2020-05-29 01:29
 • #1252: Hỏa diễm2020-05-29 01:29
 • #1253: Sơn động2020-05-29 01:29
 • #1254: Tiên sơn2020-05-29 01:29
 • #1255: Thiên nhân đạo2020-05-29 01:29
 • #1256: Tơ hồng mang2020-05-29 01:29
 • #1257: Hoa đèn2020-05-29 01:29
 • #1258: Địa bàn2020-05-29 01:30
 • #1259: Giao nhân2020-05-29 01:30
 • #1260: Cát vị2020-05-29 01:30
 • #1261: Bản tâm2020-05-29 01:30
 • #1262: Che mặt2020-05-29 01:30
 • #1263: Ai binh2020-05-29 01:30
 • #1264: Người tốt2020-05-29 01:30
 • #1265: Khoảng không thôn2020-05-29 01:31
 • #1266: Chuyển thế2020-05-29 01:31
 • #1267: Trọng khẩu vị2020-05-29 01:31
 • #1268: Vòng xoáy2020-05-29 01:31
 • #1269: Hiệp nghị2020-05-29 01:32
 • #1270: Khác thường2020-05-29 01:32
 • #1271: Tham gia náo nhiệt2020-05-29 01:32
 • #1272: Đột phát sự kiện2020-05-29 01:32
 • #1273: Tiểu lại2020-05-29 01:32
 • #1274: 3 núi hợp 12020-05-29 01:32
 • #1275: Cùng chết2020-05-29 01:32
 • #1276: Tiểu Diêm La2020-05-29 01:33
 • #1277: Xương cứng2020-05-29 01:33
 • #1278: Cơ hội2020-05-29 01:33
 • #1279: Lâu ngày không gặp2020-05-29 01:33
 • #1280: Nhiệm vụ2020-05-29 01:33
 • #1281: Thiên ý2020-05-29 01:33
 • #1282: Tiêu dao2020-05-29 01:33
 • #1283: Sát trận2020-05-29 01:34
 • #1284: Y quan2020-05-29 01:34
 • #1285: Hồng quang2020-05-29 01:34
 • #1286: Thanh Phong nát, Yêu Vương vẫn2020-05-29 01:34
 • #1287: Truyền công2020-05-29 01:34
 • #1288: Kiếm Trủng2020-05-29 01:35
 • #1289: Bắc cầu2020-05-29 01:35
 • #1290: Đạo khí2020-05-29 01:35
 • #1291: Hoài nghi2020-05-29 01:35
 • #1292: Bố thí2020-05-29 01:35
 • #1293: Ngoài ý muốn2020-05-29 01:35
 • #1294: Chiến thư2020-05-29 01:36
 • #1295: Mục sư, hòa thượng2020-05-29 01:36
 • #1296: Chột dạ2020-05-29 01:36
 • #1297: Bối phận2020-05-29 01:36
 • #1298: Sơ tuyển2020-05-29 01:36
 • #1299: Kiến thức 1 xuống2020-05-29 01:36
 • #1300: Thông thiên2020-05-29 01:36
 • #1301: Trích đào2020-05-29 01:37
 • #1302: Tháng đầu thu2020-05-29 01:37
 • #1303: Tuyết cầu2020-05-29 01:37
 • #1304: Kiếm thuật2020-05-29 01:37
 • #1305: Súc địa2020-05-29 01:37
 • #1306: Tấm bảng gỗ2020-05-29 01:37
 • #1307: Thạch sư2020-05-29 01:37
 • #1308: Có đức độ2020-05-29 01:38
 • #1309: Sĩ diện2020-05-29 01:38
 • #1310: Phối trí2020-05-29 01:38
 • #1311: Vương Vi Vi2020-05-29 01:38
 • #1312: Bếp lò2020-05-29 01:38
 • #1313: Thượng Quan Linh Tê2020-05-29 01:39
 • #1314: Bất lương2020-05-29 01:39
 • #1315: Hắc mã2020-05-29 01:39
 • #1316: Tấn cấp2020-05-29 01:39
 • #1317: Chơi lừa gạt2020-05-29 01:39
 • #1318: Xa lánh2020-05-29 01:40
 • #1319: Cứu hỏa2020-05-29 01:40
 • #1320: Can đảm2020-05-29 01:40
 • #1321: Tạo hóa2020-05-29 01:40
 • #1322: Mãnh nhân2020-05-29 01:40
 • #1323: Khích tướng2020-05-29 01:40
 • #1324: Cái bình2020-05-29 01:41
 • #1325: Con mèo bệnh2020-05-29 01:41
 • #1326: Xấu mặt2020-05-29 01:41
 • #1327: Qua ải2020-05-29 01:41
 • #1328: Đạo cô2020-05-29 01:41
 • #1329: Hỗn Nguyên2020-05-29 01:41
 • #1330: Pháp đàn2020-05-29 01:41
 • #1331: Khai đàn2020-05-29 01:42
 • #1332: Thần tướng2020-05-29 01:42
 • #1333: Phi kiếm2020-05-29 01:42
 • #1334: Thua2020-05-29 01:42
 • #1335: Đấu quỷ2020-05-29 01:42
 • #1336: 1 chưởng chi uy2020-05-29 01:42
 • #1337: Đạo2020-05-29 01:42
 • #1338: Nghe đạo2020-05-29 01:43
 • #1339: Tặng thưởng2020-05-29 01:43
 • #1340: Thỉnh thần2020-05-29 01:43
 • #1341: Trợ lực2020-05-29 01:43
 • #1342: Phục Ma2020-05-29 01:43
 • #1343: Đánh lén2020-05-29 01:44
 • #1344: Điểm đến là dừng2020-05-29 01:44
 • #1345: Bao cát2020-05-29 01:44
 • #1346: Tâm kế2020-05-29 01:44
 • #1347: Chinh phục2020-05-29 01:45
 • #1348: Hòa sự lão2020-05-29 01:45
 • #1349: Vu hãm2020-05-29 01:45
 • #1350: Đối lập2020-05-29 01:45
 • #1351: Hương2020-05-29 01:46
 • #1352: Đại đạo2020-05-29 01:46
 • #1353: Căn nguyên2020-05-29 01:46
 • #1354: Ma kiểm tra2020-05-29 01:46
 • #1355: Đại diện2020-05-29 01:46
 • #1356: Vừa lòng đẹp ý2020-05-29 01:46
 • #1357: Sát khí2020-05-29 01:46
 • #1358: Đại kiếp2020-05-29 01:47
 • #1359: Ra biển2020-05-29 01:47
 • #1360: Số mệnh2020-05-29 01:47
 • #1361: Hát rong2020-05-29 01:47
 • #1362: Khấu á lỏng2020-05-29 01:47
 • #1363: Luyện gan2020-05-29 01:48
 • #1364: Ca nô2020-05-29 01:48
 • #1365: Ngẫu nhiên gặp2020-05-29 01:48
 • #1366: Kề vai chiến đấu2020-05-29 01:48
 • #1367: Cá mập2020-05-29 01:48
 • #1368: Tiếng ca2020-05-29 01:48
 • #1369: Quỷ thuyền2020-05-29 01:48
 • #1370: Kiểm tra2020-05-29 01:49
 • #1371: Đồng tâm2020-05-29 01:49
 • #1372: Thợ săn2020-05-29 01:49
 • #1373: Thuyền trưởng2020-05-29 01:49
 • #1374: Tin tức2020-05-29 01:49
 • #1375: Hải đảo2020-05-29 01:50
 • #1376: Thiết kế2020-05-29 01:50
 • #1377: Nạp điện2020-05-29 01:50
 • #1378: Bắt được2020-05-29 01:50
 • #1379: Lấy huyết2020-05-29 01:50
 • #1380: Quần áo2020-05-29 01:50
 • #1381: Thiên Lôi2020-05-29 01:50
 • #1382: Công kích2020-05-29 01:50
 • #1383: Hàn lưu2020-05-29 01:50
 • #1384: Ăn tết2020-05-29 01:51
 • #1385: Cận hương tình khiếp2020-05-29 01:51
 • #1386: Nhà2020-05-29 01:51
 • #1387: Tổ tông2020-05-29 01:51
 • #1388: Đào mộ2020-05-29 01:51
 • #1389: Câu khách2020-05-29 01:51
 • #1390: Tổ nghiệp2020-05-29 01:52
 • #1391: Đại hiếu2020-05-29 01:52
 • #1392: Long liễn2020-05-29 01:52
 • #1393: Chia binh2020-05-29 01:52
 • #1394: Bế quan2020-05-29 01:52
 • #1395: Âm sư2020-05-29 01:53
 • #1396: Thần thông2020-05-29 01:53
 • #1397: Vệ đạo2020-05-29 01:53
 • #1398: Xung kích2020-05-29 01:53
 • #1399: Khí vận2020-05-29 01:53
 • #1400: Tuẫn đạo2020-05-29 01:53
 • #1401: Tuẫn tình2020-05-29 01:53
 • #1402: Ứng kiếp2020-05-29 01:54
 • #1403: Đoàn tụ2020-05-29 01:54
 • #1404: Đúc kiếm2020-05-29 01:54
 • #1405: Không tế2020-05-29 01:54
 • #1406: Loạn hồng tơ bông2020-05-29 01:54
 • #1407: Gia sản2020-05-29 01:54
 • #1408: Cắt điện2020-05-29 01:54
 • #1409: Thiếu chủ2020-05-29 01:55
 • #1410: Cảm giác2020-05-29 01:55
 • #1411: Sứ mệnh2020-05-29 01:55
 • #1412: Đại bảo2020-05-29 01:55
 • #1413: Ngọc tỉ, 1 càng2020-05-29 01:55
 • #1414: Đánh cược, 2 càng2020-05-29 01:55
 • #1415: Dòng nước ấm, 3 càng2020-05-29 01:55
 • #1416: Khí vận gia thân, 4 càng2020-05-29 01:55
 • #1417: Phi long tại thiên2020-05-29 01:56
 • #1418: Mượn binh2020-05-29 01:56
 • #1419: Thoát ly2020-05-29 01:56
 • #1420: Ước định2020-05-29 01:56
 • #1421: Chinh phạt2020-05-29 01:56
 • #1422: Xuất chinh2020-05-29 01:56
 • #1423: Ác thú2020-05-29 01:56
 • #1424: Độc nhãn phỉ ma2020-05-29 01:56
 • #1425: Giải độc2020-05-29 01:56
 • #1426: Họa đấu2020-05-29 01:57
 • #1427: Băng cứng2020-05-29 01:57
 • #1428: Phá băng2020-05-29 01:57
 • #1429: Công thành2020-05-29 01:57
 • #1430: Phá thành2020-05-29 01:57
 • #1431: Khuyển vương2020-05-29 01:58
 • #1432: Băng hỏa 2 trọng thiên2020-05-29 01:58
 • #1433: Thận trọng từng bước2020-05-29 01:58
 • #1434: 1 dạ chi ở giữa2020-05-29 01:58
 • #1435: Để tóc2020-05-29 01:58
 • #1436: Thiệt hại2020-05-29 01:58
 • #1437: Cường công2020-05-29 01:59
 • #1438: Khánh công2020-05-29 01:59
 • #1439: Câu hồn2020-05-29 01:59
 • #1440: Lẫn lộn2020-05-29 01:59
 • #1441: Phục? Thịnh?2020-05-29 01:59
 • #1442: Địa động2020-05-29 01:59
 • #1443: Tại vĩ hồng2020-05-29 01:59
 • #1444: Nguyền rủa2020-05-29 01:59
 • #1445: Lục soát núi2020-05-29 02:00
 • #1446: Xuyên tim đinh2020-05-29 02:00
 • #1447: Khói đen2020-05-29 02:00
 • #1448: Hắc bạch quan tài2020-05-29 02:00
 • #1449: Phục sinh2020-05-29 02:00
 • #1450: Mãng cương2020-05-29 02:00
 • #1451: Trùng thiên chui2020-05-29 02:01
 • #1452: Người lùn2020-05-29 02:01
 • #1453: Giam cầm2020-05-29 02:01
 • #1454: Chém yêu2020-05-29 02:01
 • #1455: Gửi trượng2020-05-29 02:01
 • #1456: Bệnh căn2020-05-29 02:01
 • #1457: Đỉnh Hoa Sơn2020-05-29 02:02
 • #1458: Tục nhân2020-05-29 02:02
 • #1459: Sợ ném chuột vỡ bình2020-05-29 02:02
 • #1460: Biến tiền2020-05-29 02:02
 • #1461: Điên rồ2020-05-29 02:02
 • #1462: Ngọc Hoàng đỉnh2020-05-29 02:02
 • #1463: Thiên Môn2020-05-29 02:02
 • #1464: Họa phúc tương y2020-05-29 02:02
 • #1465: Tồn nghĩ2020-05-29 02:03
 • #1466: Thu Sương thu lộ2020-05-29 02:03
 • #1467: Đại hoang2020-05-29 02:03
 • #1468: Tặc đạo2020-05-29 02:03
 • #1469: Diệt khẩu2020-05-29 02:03
 • #1470: Tru sát tặc lão đạo2020-05-29 02:03
 • #1471: Xiển giáo2020-05-29 02:03
 • #1472: Hái liên2020-05-29 02:04
 • #1473: Kha Thải Liên2020-05-29 02:04
 • #1474: Ngọc Đỉnh2020-05-29 02:04
 • #1475: Áp lực2020-05-29 02:04
 • #1476: Bay Hoa tiên tử2020-05-29 02:04
 • #1477: Phóng đại làm2020-05-29 02:04
 • #1478: Vây quanh2020-05-29 02:05
 • #1479: Đoạt bảo2020-05-29 02:05
 • #1480: Chọn rể2020-05-29 02:05
 • #1481: Ngọc Đỉnh chân nhân2020-05-29 02:05
 • #1482: Trầm hương lầu2020-05-29 02:05
 • #1483: Hồng Liên2020-05-29 02:06
 • #1484: Khí tiết tuổi già khó giữ được2020-05-29 02:06
 • #1485: Người không như cũ2020-05-29 02:06
 • #1486: Nhẫn nhục chịu đựng2020-05-29 02:06
 • #1487: Động phòng hoa chúc2020-05-29 02:06
 • #1488: Hiểm trung cầu thắng2020-05-29 02:06
 • #1489: Kim Chung2020-05-29 02:06
 • #1490: Đa Bảo thành chủ2020-05-29 02:07
 • #1491: Ngoài ý muốn phát giác2020-05-29 02:07
 • #1492: Thí nghiệm2020-05-29 02:07
 • #1493: Trọng yếu quân tình2020-05-29 02:07
 • #1494: Thề không thành gia2020-05-29 02:07
 • #1495: Tuyết đọng2020-05-29 02:07
 • #1496: Tại 1 lên2020-05-29 02:07
 • #1497: Hoa vũ2020-05-29 02:08
 • #1498: 3 tiêu thành2020-05-29 02:08
 • #1499: Treo thưởng2020-05-29 02:08
 • #1500: Cầu viện tin2020-05-29 02:08
 • #1501: Thông Thiên tháp2020-05-29 02:08
 • #1502: Kim tiễn2020-05-29 02:09
 • #1503: 9 khúc Hoàng Hà2020-05-29 02:09
 • #1504: Bí mật sát thủ2020-05-29 02:09
 • #1505: Ô Vân Thành2020-05-29 02:09
 • #1506: 0 dặm tập kích2020-05-29 02:09
 • #1507: 1 phó túi da tốt2020-05-29 02:09
 • #1508: Xa đâu cũng giết2020-05-29 02:09
 • #1509: Binh lâm thành hạ2020-05-29 02:10
 • #1510: Tử tôn thùng2020-05-29 02:10
 • #1511: Vợ chồng gặp gỡ2020-05-29 02:10
 • #1512: Sinh tử huyền cơ2020-05-29 02:10
 • #1513: Thanh lý môn hộ2020-05-29 02:11
 • #1514: Ân đoạn nghĩa tuyệt2020-05-29 02:11
 • #1515: Đại hoang tử địa2020-05-29 02:11
 • #1516: Hắc ám hư không2020-05-29 02:11
 • #1517: Thiên thời2020-05-29 02:11
 • #1518: Trận pháp có biến2020-05-29 02:11
 • #1519: Tu vi tăng nhiều2020-05-29 02:12
 • #1520: Ngọc Đỉnh thành phá2020-05-29 02:12
 • #1521: Tuyệt thế thần công2020-05-29 02:12
 • #1522: 3 hoa tụ đỉnh2020-05-29 02:12
 • #1523: Dùng huyết tế kiếm2020-05-29 02:12
 • #1524: Thông Thiên Thánh ánh sáng2020-05-29 02:12
 • #1525: Ma quốc2020-05-29 02:13
 • #1526: Bích ngọc mộ phần2020-05-29 02:13
 • #1527: Gà chó lên trời2020-05-29 02:13
 • #1528: Tôi luyện tâm tính2020-05-29 02:13
 • #1529: Lôi thôi đại thúc2020-05-29 02:13
 • #1530: Tìm đồ đệ2020-05-29 02:13
 • #1531: Kiếp nạn chưa đầy2020-05-29 02:14
 • #1532: Tiên Thuật2020-05-29 02:14
 • #1533: Tái tạo Kim Thân2020-05-29 02:14
 • #1534: Tiên duyên2020-05-29 02:14
 • #1535: Vụng về hoang ngôn2020-05-29 02:15
 • #1536: Năm cũ ân oán2020-05-29 02:15
 • #1537: Vây khốn mà không giết2020-05-29 02:15
 • #1538: Ma bàn cổ2020-05-29 02:15
 • #1539: Hùng hổ dọa người2020-05-29 02:15
 • #1540: 3 đầu 6 cánh tay2020-05-29 02:15
 • #1541: Trở mặt thành thù2020-05-29 02:16
 • #1542: Dịch dung kim châm2020-05-29 02:16
 • #1543: Vạn năm tốt hợp2020-05-29 02:16
 • #1544: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì2020-05-29 02:16
 • #1545: Đại mạc nguyền rủa2020-05-29 02:16
 • #1546: Đầu nguồn2020-05-29 02:16
 • #1547: 9 nặng yêu lầu2020-05-29 02:16
 • #1548: Nhục thân Phật tượng2020-05-29 02:17
 • #1549: Thi Vương Hạn Bạt2020-05-29 02:17
 • #1550: Thanh Loan kính2020-05-29 02:17
 • #1551: Quên 1 sự kiện2020-05-29 02:17
 • #1552: Bất Chu Sơn2020-05-29 02:17
 • #1553: Tà Thần2020-05-29 02:17
 • #1554: Thủ quan thần tướng2020-05-29 02:17
 • #1555: Chân nguyên xuất khiếu2020-05-29 02:17
 • #1556: Cầm kiếm tru thiên2020-05-29 02:18
 • #1557: Khoảng không hỏi2020-05-29 02:18
 • #1558: Bế môn canh2020-05-29 02:18
 • #1559: Cung bắc quách2020-05-29 02:18
 • #1560: 36 ngày2020-05-29 02:18
 • #1561: Bảo hộ thiên đại đem2020-05-29 02:19
 • #1562: Thiên đạo bất công2020-05-29 02:19
 • #1563: Hỏa Thần Chúc Dung2020-05-29 02:19
 • #1564: Tiêu Thiên Long2020-05-29 02:19
 • #1565: Liệt diễm trận2020-05-29 02:19
 • #1566: Trời cao vô cực2020-05-29 02:19
 • #1567: 1 hoá khí 3 rõ ràng2020-05-29 02:20
 • #1568: Tìm khắp chư thiên2020-05-29 02:20
 • #1569: Hình Thiên2020-05-29 02:20
 • #1570: Biển lửa2020-05-29 02:21
 • #1571: Võ Thánh Đế Quân2020-05-29 02:21
 • #1572: Quá quan trảm tướng2020-05-29 02:21
 • #1573: 2 quân trận phía trước2020-05-29 02:21
 • #1574: Diệt mà không dứt2020-05-29 02:21
 • #1575: Nghĩa bạc vân thiên2020-05-29 02:22
 • #1576: Thiên thê2020-05-29 02:22
 • #1577: Cứu binh2020-05-29 02:22
 • #1578: Hỗn Nguyên 1 khí trận2020-05-29 02:22
 • #1579: Bao che khuyết điểm chuyên gia2020-05-29 02:22
 • #1580: Thánh Mẫu sát thủ2020-05-29 02:22
 • #1581: Giấy sinh tử2020-05-29 02:22
 • #1582: Kiểu tóc rối loạn2020-05-29 02:23
 • #1583: Ái đồ như con2020-05-29 02:23
 • #1584: Thuận nước đẩy thuyền2020-05-29 02:23
 • #1585: Phô trương thanh thế2020-05-29 02:23
 • #1586: Thiên Giới Thần khí2020-05-29 02:23
 • #1587: Xạ Nhật2020-05-29 02:24
 • #1588: Truy Nhật2020-05-29 02:24
 • #1589: Vô lượng hải2020-05-29 02:24
 • #1590: Phụ trợ điều kiện2020-05-29 02:25
 • #1591: Thường long uy2020-05-29 02:25
 • #1592: Tiệt giáo 8 ngày2020-05-29 02:25
 • #1593: Nga Mi nữ ni2020-05-29 02:25
 • #1594: Tiên sư bạn cũ2020-05-29 02:25
 • #1595: Long Môn Sơn2020-05-29 02:26
 • #1596: Thật không học thức2020-05-29 02:26
 • #1597: Dã quỷ lĩnh bên trên không nói quỷ2020-05-29 02:26
 • #1598: Trong miếu có yêu2020-05-29 02:26
 • #1599: 6 chữ chân ngôn2020-05-29 02:27
 • #1600: Hổ lang chi ý2020-05-29 02:27
 • #1601: Dưới ánh trăng mỹ nhân2020-05-29 02:27
 • #1602: Hòe hương phong cảnh2020-05-29 02:27
 • #1603: Liêu Vũ Tiên tử2020-05-29 02:28
 • #1604: Phục quốc đại nguyên soái2020-05-29 02:28
 • #1605: Đại Yêu tụ tập2020-05-29 02:28
 • #1606: Hàng long phục hổ2020-05-29 02:28
 • #1607: Nam kha 1 mộng2020-05-29 02:28
 • #1608: Hốc cây2020-05-29 02:28
 • #1609: Ngay tại chỗ là yêu2020-05-29 02:29
 • #1610: Quay đầu là bờ2020-05-29 02:29
 • #1611: Kết cỏ vì lư2020-05-29 02:29
 • #1612: Tần Bán Hạ2020-05-29 02:29
 • #1613: Tại 1 lên2020-05-29 02:29
 • #1614: Nằm trong tính toán2020-05-29 02:30
 • #1615: Chó cùng rứt giậu2020-05-29 02:30
 • #1616: Lúa mấy đại sư2020-05-29 02:30
 • #1617: 1 thế vợ chồng2020-05-29 02:30
 • #1618: Giả thần giả quỷ2020-05-29 02:30
 • #1619: Tiểu mãn2020-05-29 02:30
 • #1620: Xem sao định hải2020-05-29 02:30
 • #1621: Trời cao đất rộng2020-05-29 02:31
 • #1622: Luồng khí xoáy2020-05-29 02:31
 • #1623: Tiến thoái lưỡng nan2020-05-29 02:31
 • #1624: Nửa độ mà đánh2020-05-29 02:31
 • #1625: Hỗn Nguyên đạo quả2020-05-29 02:31
 • #1626: Chuyện cũ lo lắng2020-05-29 02:32
 • #1627: Tiên Thiên Chí Bảo2020-05-29 02:32
 • #1628: Lão Quân ấn2020-05-29 02:32
 • #1629: Hư minh 5 lão2020-05-29 02:32
 • #1630: Cây trẩu chùy2020-05-29 02:32
 • #1631: Đảo hoang2020-05-29 02:33
 • #1632: Người mang tin tức2020-05-29 02:33
 • #1633: Trong núi thành quách2020-05-29 02:33
 • #1634: Không có đường lui nữa2020-05-29 02:33
 • #1635: Hộ thể bảo giáp2020-05-29 02:33
 • #1636: Bí danh2020-05-29 02:33
 • #1637: Tùy tâm mà phát2020-05-29 02:34
 • #1638: Thần hỏa trì2020-05-29 02:34
 • #1639: Liên thành2020-05-29 02:34
 • #1640: Bên trên chấn xuống cách2020-05-29 02:34
 • #1641: 0 vạn đao binh2020-05-29 02:34
 • #1642: 3 sừng thành2020-05-29 02:35
 • #1643: Đống cát đen2020-05-29 02:35
 • #1644: Diệt tuyệt chi trận2020-05-29 02:35
 • #1645: 8 trong môn gãy2020-05-29 02:35
 • #1646: Súc thủy hồ lô2020-05-29 02:36
 • #1647: Hồng Mông đại trận2020-05-29 02:37
 • #1648: Khác 1 tràng tạo hóa2020-05-29 02:37
 • #1649: Thiên nhân hợp 12020-05-29 02:37
 • #1650: Phật quang2020-05-29 02:38
 • #1651: Xả thân chứng đạo2020-05-29 02:38
 • #1652: Bài tập2020-05-29 02:38
 • #1653: Phật gia pháp môn2020-05-29 02:38
 • #1654: Sinh 5 khổ2020-05-29 02:39
 • #1655: Phật tâm chùa2020-05-29 02:39
 • #1656: Vô tình2020-05-29 02:39
 • #1657: Oán tăng sẽ2020-05-29 02:39
 • #1658: Xen vào việc của người khác2020-05-29 02:39
 • #1659: Ôm cây đợi thỏ2020-05-29 02:40
 • #1660: Khổ lực2020-05-29 02:40
 • #1661: Nam Cung phu nhân2020-05-29 02:40
 • #1662: Dẫn Hồn dùng2020-05-29 02:40
 • #1663: Cao nhất thiên2020-05-29 02:40
 • #1664: Nguyên lai là hắn2020-05-29 02:41
 • #1665: Âm mưu2020-05-29 02:41
 • #1666: Cửa bạch ngọc2020-05-29 02:41
 • #1667: Sư đồ gặp lại2020-05-29 02:42
 • #1668: Tạo phản2020-05-29 02:42
 • #1669: Kính Hồ2020-05-29 02:42
 • #1670: Trì Quốc Thiên Vương2020-05-29 02:42
 • #1671: Thời cơ lợi dụng2020-05-29 02:42
 • #1672: Gian tế2020-05-29 02:43
 • #1673: Vấn tội2020-05-29 02:43
 • #1674: Thiên Địa Hồng Lô2020-05-29 02:43
 • #1675: Cố nhân không việc gì2020-05-29 02:45
 • #1676: Thợ đốt lò đại thần2020-05-29 02:45
 • #1677: Tâm hắn đáng chết2020-05-29 02:50
 • #1678: Sóng vai 1 chiến2020-05-29 02:52
 • #1679: Tiền tuyến2020-05-29 02:53
 • #1680: Kịch chiến2020-05-29 02:53
 • #1681: Trận đầu báo cáo thắng lợi2020-05-29 02:53
 • #1682: Khảm cung2020-05-29 02:53
 • #1683: Biến trận2020-05-29 02:53
 • #1684: Lão Lý Thiên vương2020-05-29 02:53
 • #1685: Đầu hổ binh phù2020-05-29 02:54
 • #1686: Thượng phương bảo kiếm2020-05-29 02:54
 • #1687: Nghiệt Long2020-05-29 02:54
 • #1688: Đuôi dài2020-05-29 02:54
 • #1689: Hỗn chiến2020-05-29 02:54
 • #1690: Phật xướng2020-05-29 02:54
 • #1691: Xếp chồng người2020-05-29 02:55
 • #1692: Cảm Ứng Châu2020-05-29 02:55
 • #1693: Báo thù2020-05-29 02:55
 • #1694: Cô độc2020-05-29 02:55
 • #1695: Thiên đạo2020-05-29 02:55
 • #1696: Bàn cờ2020-05-29 02:55
 • #1697: Cơ mật tối cao2020-05-29 02:56
 • #1698: Tẩu hỏa nhập ma2020-05-29 02:56
 • #1699: Ẩu đả2020-05-29 02:56
 • #1700: Đồ đệ2020-05-29 02:56
 • #1701: Diệp Cô Phàm2020-05-29 02:56
 • #1702: Tần Văn Quân!2020-05-29 02:56
 • #1703: Lão liễu thụ2020-05-29 02:57
 • #1704: Bài vị2020-05-29 02:57
 • #1705: Tiểu đạo sĩ xuống núi2020-05-29 02:57
 • #1706: Vô sỉ yêu cầu2020-05-29 02:57
 • #1707: Không có lựa chọn nào khác2020-05-29 02:57
 • #1708: Bảo kiếm Vô Phong2020-05-29 02:58
 • #1709: Phật Di Lặc hiển linh2020-05-29 02:58
 • #1710: Rỗng ruột Phật tượng2020-05-29 02:58
 • #1711: Huyền học 5 thuật2020-05-29 02:58
 • #1712: La bàn2020-05-29 02:58
 • #1713: Nhà giàu nữ2020-05-29 02:59
 • #1714: Sao tai họa2020-05-29 02:59
 • #1715: Xem bệnh2020-05-29 02:59
 • #1716: Hội chùa2020-05-29 02:59
 • #1717: Nhanh chóng ngủ2020-05-29 02:59
 • #1718: Du hồn2020-05-29 02:59
 • #1719: Dự chế nhà máy2020-05-29 02:59
 • #1720: Hiểu lầm2020-05-29 03:00
 • #1721: Thu hồn2020-05-29 03:00
 • #1722: Quỷ hỏa2020-05-29 03:00
 • #1723: Sơn đại vương2020-05-29 03:00
 • #1724: Phòng cưới2020-05-29 03:01
 • #1725: Ý kiến hay2020-05-29 03:01
 • #1726: Dương Lục Châu2020-05-29 03:01
 • #1727: Giả tú cô2020-05-29 03:01
 • #1728: Uổng Tử Thành2020-05-29 03:01
 • #1729: Nhìn quanh2020-05-29 03:01
 • #1730: Lòng dạ đàn bà2020-05-29 03:02
 • #1731: Cấp 1 văn vật2020-05-29 03:02
 • #1732: Diệp Thanh Thanh2020-05-29 03:02
 • #1733: Tiểu sư thái2020-05-29 03:02
 • #1734: Đồng bệnh tương liên2020-05-29 03:02
 • #1735: Cờ thưởng2020-05-29 03:02
 • #1736: Ngọt ngào2020-05-29 03:02
 • #1737: Tuyệt mật tư ẩn2020-05-29 03:03
 • #1738: Mập mạp cường2020-05-29 03:03
 • #1739: Dưỡng sinh quán2020-05-29 03:03
 • #1740: Biến cố2020-05-29 03:03
 • #1741: Pháp y2020-05-29 03:03
 • #1742: Ngẫu nhiên gặp2020-05-29 03:03
 • #1743: Khiêu khích2020-05-29 03:03
 • #1744: Nguyên tắc2020-05-29 03:04
 • #1745: Nhập mộng2020-05-29 03:04
 • #1746: Giao thủ2020-05-29 03:04
 • #1747: Lý Văn diễm2020-05-29 03:04
 • #1748: Tóc máu cầu2020-05-29 03:04
 • #1749: Người bịt mặt2020-05-29 03:04
 • #1750: Nông trường2020-05-29 03:04
 • #1751: Đốt pháo2020-05-29 03:05
 • #1752: Dương cái chốt trụ2020-05-29 03:05
 • #1753: Chuồn mất2020-05-29 03:05
 • #1754: Diêu nhà máy2020-05-29 03:06
 • #1755: quen biết cũ2020-05-29 03:06
 • #1756: Thế tục ánh mắt2020-05-29 03:06
 • #1757: Cứu người2020-05-29 03:07
 • #1758: Trong hũ ba ba2020-05-29 03:07
 • #1759: Quỷ cổ2020-05-29 03:07
 • #1760: Cổ độc2020-05-29 03:07
 • #1761: Tùy tùng2020-05-29 03:08
 • #1762: Cơ duyên2020-05-29 03:08
 • #1763: Nước thuốc2020-05-29 03:08
 • #1764: Uyên ương cổ2020-05-29 03:08
 • #1765: Cuộc làm ăn đầu tiên2020-05-29 03:08
 • #1766: Nhà có ma2020-05-29 03:09
 • #1767: Tính toán cát đếm mao2020-05-29 03:09
 • #1768: Khô lâu múa2020-05-29 03:09
 • #1769: Tân Hà trấn2020-05-29 03:09
 • #1770: Tên giả mạo2020-05-29 03:09
 • #1771: Quỷ phụ thể2020-05-29 03:09
 • #1772: Phong cô nương2020-05-29 03:10
 • #1773: Rất lớn thiên tài2020-05-29 03:10
 • #1774: Thường Hiểu Mai2020-05-29 03:10
 • #1775: Ngày tốt lành2020-05-29 03:10
 • #1776: Trong mộng duyên2020-05-29 03:10
 • #1777: Nói trước kia2020-05-29 03:11
 • #1778: Bất lợi nam2020-05-29 03:11
 • #1779: Phong vân biến2020-05-29 03:11
 • #1780: Quỷ bên trong tiên2020-05-29 03:11
 • #1781: Luận quy củ2020-05-29 03:11
 • #1782: Tra lịch sử2020-05-29 03:11
 • #1783: Đại trận chiến2020-05-29 03:12
 • #1784: Phong Đô Thành2020-05-29 03:12
 • #1785: Ngồi không yên2020-05-29 03:12
 • #1786: Cáo mượn oai hùm2020-05-29 03:12
 • #1787: Uy hiếp2020-05-29 03:12
 • #1788: Suy tính2020-05-29 03:12
 • #1789: Nhìn không thấu2020-05-29 03:12
 • #1790: Đất vàng2020-05-29 03:13
 • #1791: Đỉnh đồng2020-05-29 03:13
 • #1792: Tranh chấp không ngừng2020-05-29 03:13
 • #1793: Trở mặt2020-05-29 03:13
 • #1794: Thoát khốn2020-05-29 03:13
 • #1795: Sợ ném chuột vỡ bình2020-05-29 03:13
 • #1796: Phòng ngừa chu đáo2020-05-29 03:14
 • #1797: Trả lại2020-05-29 03:14
 • #1798: Khổ nhục kế2020-05-29 03:14
 • #1799: Truyền khí2020-05-29 03:14
 • #1800: Bỏ hết cả tiền vốn2020-05-29 03:15
 • #1801: Giếng nước2020-05-29 03:15
 • #1802: Chưởng giáo2020-05-29 03:15
 • #1803: Quẻ càn2020-05-29 03:15
 • #1804: Con kiến tình yêu2020-05-29 03:15
 • #1805: Sư phụ hồng nhan tri kỷ2020-05-29 03:15
 • #1806: Băng con kiến cổ2020-05-29 03:15
 • #1807: Ngả diệp2020-05-29 03:16
 • #1808: Cửu đỉnh2020-05-29 03:16
 • #1809: Côn Luân tử2020-05-29 03:16
 • #1810: Trượng 6 Kim Thân2020-05-29 03:16
 • #1811: Nói thiên cơ2020-05-29 03:16
 • #1812: Cầm yêu2020-05-29 03:17
 • #1813: 8 cái điểm2020-05-29 03:17
 • #1814: Kính ý2020-05-29 03:17
 • #1815: Cá lớn2020-05-29 03:17
 • #1816: Người bày cuộc2020-05-29 03:17
 • #1817: Cấm địa2020-05-29 03:17
 • #1818: Vô Tự Bi2020-05-29 03:18
 • #1819: Dã tâm2020-05-29 03:18
 • #1820: Ra hồn2020-05-29 03:18
 • #1821: Kết giới2020-05-29 03:18
 • #1822: Long Môn thạch quật2020-05-29 03:19
 • #1823: Che lấp2020-05-29 03:19
 • #1824: Đều là bằng hữu2020-05-29 03:20
 • #1825: Liên thủ2020-05-29 03:20
 • #1826: Bóng đèn2020-05-29 03:20
 • #1827: Tính thăm dò công kích2020-05-29 03:20
 • #1828: Tuần tra2020-05-29 03:22
 • #1829: Huỳnh quang2020-05-29 03:25
 • #1830: Mai hoa trang2020-05-29 03:25
 • #1831: Đảm đương2020-05-29 03:25
 • #1832: Hiệp trợ2020-05-29 03:25
 • #1833: Điều động viên2020-05-29 03:28
 • #1834: Tặng Đan2020-05-29 03:28
 • #1835: Cướp mất2020-05-29 03:28
 • #1836: Mạo hiểm2020-05-29 03:29
 • #1837: Cắt đứt2020-05-29 03:31
 • #1838: Chịu thể2020-05-29 03:34
 • #1839: Khởi động2020-05-29 03:34
 • #1840: Hồn không chỗ nào về2020-05-29 03:36
 • #1841: Phong vân dần dần định2020-05-29 03:36
 • #1842: Dữ nhiều lành ít2020-05-29 03:37
 • #1843: Làm quỷ2020-05-29 03:37
 • #1844: Có đi không về2020-05-29 03:37
 • #1845: Nửa năm ước hẹn2020-05-29 03:37
 • #1846: Âm Sơn quỷ mẫu2020-05-29 03:37
 • #1847: Trò hay2020-05-29 03:38
 • #1848: Thiên thời2020-05-29 03:38
 • #1849: Loạn côn2020-05-29 03:38
 • #1850: Phá trận2020-05-29 03:38
 • #1851: Trợ chiến2020-05-29 03:38
 • #1852: Thu lưới2020-05-29 03:38
 • #1853: Diễn trò2020-05-29 03:39
 • #1854: Nói năng vô lễ2020-05-29 03:39
 • #1855: Làm người2020-05-29 03:39
 • #1856: Sâu kiến2020-05-29 03:40
 • #1857: 7 năm2020-05-29 03:40
 • #1858: Thợ săn2020-05-29 03:40
 • #1859: Lang bà ngoại2020-05-29 03:40
 • #1860: Đại Phật2020-05-29 03:41
 • #1861: Quỷ dưỡng người2020-05-29 03:41
 • #1862: Tóc trắng2020-05-29 03:41
 • #1863: Phong Hỏa người nhà2020-05-29 03:41
 • #1864: Bắt chuyện2020-05-29 03:42
 • #1865: Quỷ muội2020-05-29 03:42
 • #1866: Thanh cô2020-05-29 03:43
 • #1867: Đột nhiên xuất hiện2020-05-29 03:43
 • #1868: Tái sinh chi ân2020-05-29 03:43
 • #1869: Kiểm tra2020-05-29 03:44
 • #1870: Thế thân2020-05-29 03:44
 • #1871: Hủy đi hồn vì khí2020-05-29 03:44
 • #1872: Thị sát2020-05-29 03:44
 • #1873: Ngụy trang2020-05-29 03:44
 • #1874: Bằng hữu2020-05-29 03:45
 • #1875: Nghiệm chứng2020-05-29 03:45
 • #1876: Có mới nới cũ2020-05-29 03:45
 • #1877: Hồng quang2020-05-29 03:45
 • #1878: Phản bội2020-05-29 03:45
 • #1879: Phong Hỏa2020-05-29 03:46
 • #1880: Nội ứng ngoại hợp2020-05-29 03:46
 • #1881: 2 không giúp đỡ2020-05-29 03:46
 • #1882: Nhặt của rơi2020-05-29 03:46
 • #1883: Tiên gia2020-05-29 03:46
 • #1884: Đè quỷ tháp2020-05-29 03:46
 • #1885: Đại Tuyết Sơn chủ nhân2020-05-29 03:47
 • #1886: Giải độc2020-05-29 03:47
 • #1887: Cái giếng2020-05-29 03:47
 • #1888: Đánh trống2020-05-29 03:47
 • #1889: Còi huýt2020-05-29 03:47
 • #1890: Số hiệu2020-05-29 03:48
 • #1891: Mơ mơ màng màng2020-05-29 03:48
 • #1892: Nồi lớn2020-05-29 03:48
 • #1893: Ra nồi2020-05-29 03:48
 • #1894: Nhổ răng2020-05-29 03:48
 • #1895: Nối dõi tông đường2020-05-29 03:48
 • #1896: Âm dương vợ chồng2020-05-29 03:49
 • #1897: Kỹ năng đặc thù2020-05-29 03:49
 • #1898: Duyên phận2020-05-29 03:49
 • #1899: Báo ân2020-05-29 03:49
 • #1900: Cảm ứng2020-05-29 03:49
 • #1901: Không giữ mồm giữ miệng2020-05-29 03:50
 • #1902: Gặp dữ hóa lành2020-05-29 03:50
 • #1903: Quỷ hỏa2020-05-29 03:50
 • #1904: Đơn đao đi gặp2020-05-29 03:50
 • #1905: Loạn thạch2020-05-29 03:51
 • #1906: Thanh đăng2020-05-29 03:51
 • #1907: 0 vật ngữ2020-05-29 03:51
 • #1908: Hô lên2020-05-29 03:51
 • #1909: Công thủ2020-05-29 03:51
 • #1910: Phản lão hoàn đồng2020-05-29 03:52
 • #1911: Ta hương2020-05-29 03:52
 • #1912: Say như chết2020-05-29 03:52
 • #1913: Sư mệnh khó vi phạm2020-05-29 03:52
 • #1914: Không hiểu phong tình2020-05-29 03:52
 • #1915: 28 túc2020-05-29 03:53
 • #1916: Đại quỷ2020-05-29 03:53
 • #1917: Hải ngoại tiên sơn2020-05-29 03:53
 • #1918: Mượn binh2020-05-29 03:53
 • #1919: Điểm binh2020-05-29 03:53
 • #1920: Bậc thang2020-05-29 03:54
 • #1921: Thuyền hỏng2020-05-29 03:54
 • #1922: Máy bay2020-05-29 03:54
 • #1923: Ngày đêm chuyển đổi2020-05-29 03:54
 • #1924: Đường hầm không thời gian2020-05-29 03:54
 • #1925: Tìm kiếm2020-05-29 03:54
 • #1926: Tiên tung sơ hiện2020-05-29 03:55
 • #1927: Vòi rồng2020-05-29 03:55
 • #1928: Vòi rồng (hạ)2020-05-29 03:56
 • #1929: Tì bà thiếu nữ2020-05-29 03:56
 • #1930: Lo lắng thanh liên2020-05-29 03:56
 • #1931: 5 sắc vỏ sò2020-05-29 03:56
 • #1932: Thức ăn chay2020-05-29 03:56
 • #1933: Hoa khô2020-05-29 03:56
 • #1934: Trải sạp bán hàng2020-05-29 03:57
 • #1935: Cải tạo2020-05-29 03:57
 • #1936: Kim thủ chỉ2020-05-29 03:57
 • #1937: Luyện đan2020-05-29 03:57
 • #1938: Dị loại2020-05-29 03:57
 • #1939: Truy thù2020-05-29 03:58
 • #1940: Kẻ xông vào2020-05-29 03:58
 • #1941: Trúng kế2020-05-29 03:58
 • #1942: Chặt đầu cơm2020-05-29 03:58
 • #1943: Khí khái2020-05-29 03:58
 • #1944: Đại thủ đoạn2020-05-29 03:59
 • #1945: Phiêu lưu đảo2020-05-29 03:59
 • #1946: Hội hợp2020-05-29 03:59
 • #1947: Khói lửa nhân gian2020-05-29 03:59
 • #1948: Bắt quỷ người2020-05-29 04:00
 • #1949: 10 chữ trảm2020-05-29 04:00
 • #1950: Trống không2020-05-29 04:00
 • #1951: Bái sư2020-05-29 04:01
 • #1952: Phân biệt2020-05-29 04:01
 • #1953: Địa Ngục2020-05-29 04:01
 • #1954: Ức vạn năm đại kiếp2020-05-29 04:01
 • #1955: Đánh cờ2020-05-29 04:02
 • #1956: Dã đạo nhân2020-05-29 04:02
 • #1957: Điểm xuất phát2020-05-29 04:02
 • #1958: Bạch Ngọc mâm tròn2020-05-29 04:03
 • #1959: Trở lại dưỡng sinh quán2020-05-29 04:03
 • #1960: Trời chiều tình nhân2020-05-29 04:03
 • #1961: Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền. . .2020-05-29 04:03
 • #1962: 1 đợt hiểu lầm?2020-05-29 04:03
 • #1963: Hiểu thấu2020-05-29 04:04
 • #1964: Sự kiện lớn2020-05-29 04:04
 • #1965: Liên thủ2020-05-29 04:04
 • #1966: Thấu thị2020-05-29 04:04
 • #1967: Quá Dương mộ2020-05-29 04:04
 • #1968: Không hồn người2020-05-29 04:05
 • #1969: Tiêu thất2020-05-29 04:05
 • #1970: Cọc gỗ2020-05-29 04:05
 • #1971: Lái đào2020-05-29 04:06
 • #1972: Diễn toán2020-05-29 04:06
 • #1973: Hồng Mông vạn tượng trận2020-05-29 04:06
 • #1974: Kết trận2020-05-29 04:06
 • #1975: Hố trời2020-05-29 04:07
 • #1976: Giết không tha2020-05-29 04:07
 • #1977: Quan tâm sẽ bị loạn2020-05-29 04:07
 • #1978: Vạn kiếp Địa Ngục2020-05-29 04:07
 • #1979: Thần tiên quyến thuộc2020-05-29 04:08
 • #1980: Trước mắt chuyện2020-05-29 04:08
 • #1981: 6 đạo Luân Hồi2020-05-29 04:08
 • #1982: Rút củi dưới đáy nồi2020-05-29 04:09
 • #1983: Tính toán cơ quan2020-05-29 04:09
 • #1984: Bí mật2020-05-29 04:09
 • #1985: Sư phụ2020-05-29 04:09
 • #1986: Đặc biệt phương thức2020-05-29 04:09
 • #1987: 3 ngày2020-05-29 04:10
 • #1988: Đến cùng ý khó bình2020-05-29 04:10
 • #1989: Gặp mặt đồ nướng a2020-05-29 04:10
 • #1990: Khói lửa sinh hoạt2020-05-29 04:11
 • #1991: Tuyệt thế hung khí2020-05-29 04:11
 • #1992: Đao thương bất nhập2020-05-29 04:11
 • #1993: Vết đao2020-05-29 04:12
 • #1994: Chặt đầu Long2020-05-29 04:12
 • #1995: Mượn đao2020-05-29 04:12
 • #1996: Trình giáp2020-05-29 04:12
 • #1997: Biến đổi lớn2020-05-29 04:13
 • #1998: Quan sát2020-05-29 04:13
 • #1999: Khâm phạm của triều đình2020-05-29 04:13
 • #2000: Xà nhân2020-05-29 04:13
 • #2001: Đảo khách thành chủ2020-05-29 04:14
 • #2002: Công tội bù nhau2020-05-29 04:14
 • #2003: Báo thù bắt hung phạm2020-05-29 04:14
 • #2004: Tha con đường bằng đá người (đại chương)2020-05-29 04:14
 • #2005: Vận rủi2020-05-29 04:14
 • #2006: Trữ tú cung2020-05-29 04:14
 • #2007: Dữ nhiều lành ít2020-05-29 04:15
 • #2008: Dẫn xà xuất động2020-05-29 04:15
 • #2009: Hầu tử trích đào2020-05-29 04:15
 • #2010: chương một nửa nữ quỷ2020-05-29 04:16
 • #2011: chương vảy cá róc thịt2020-05-29 04:16
 • #2012: chương hái hồng chì2020-05-29 04:16
 • #2013: chương áo vải khách2020-05-29 04:16
 • #2014: chương Thiên Sư2020-05-29 04:16
 • #2015: chương tuyệt tâm đạo trưởng2020-05-29 04:17
 • #2016: chương tặng đao2020-05-29 04:17
 • #2017: chương 0 luyện thần binh2020-05-29 04:17
 • #2018: chương cuối cùng 1 đêm2020-05-29 04:17
 • #2019: chương 8 tiên tụ hội2020-05-29 04:17
 • #2020: chương cướp gà trộm chó2020-05-29 04:17
 • #2021: Sát khí nhân tâm2020-05-29 04:17
 • #2022: Âu Dương điên cuồng2020-05-29 04:18
 • #2023: La Thiến tới chơi2020-05-29 04:18
 • #2024: Đứng ngoài quan sát2020-05-29 04:18
 • #2025: Cổ Man Đồng2020-05-29 04:18
 • #2026: Hàng Đầu thuật2020-05-29 04:18
 • #2027: Quấn vải liệm2020-05-29 04:18
 • #2028: Kim châm dẫn lôi2020-05-29 04:19
 • #2029: Báo ứng xác đáng2020-05-29 04:19
 • #2030: Lý Vĩ Niên hôn lễ2020-05-29 04:19
 • #2031: Người ngã ngựa đổ2020-05-29 04:20
 • #2032: Náo động phòng2020-05-29 04:20
 • #2033: Tốt thiện giả2020-05-29 04:20
 • #2034: Hết biện pháp2020-05-29 04:20
 • #2035: Dị quốc phong tình2020-05-29 04:21
 • #2036: Quan phiên dịch2020-05-29 04:21
 • #2037: 1 lên chơi2020-05-29 04:21
 • #2038: Gương hai chiều2020-05-29 04:21
 • #2039: Đài hành hình2020-05-29 04:21
 • #2040: đại quản gia2020-05-29 04:22
 • #2041: Bố Lại Ân bá tước2020-05-29 04:22
 • #2042: Dành riêng bác sĩ2020-05-29 04:22
 • #2043: Trên biển thông đạo2020-05-29 04:22
 • #2044: Xương cá tiễn2020-05-29 04:22
 • #2045: Cờ cao 1 lấy2020-05-29 04:23
 • #2046: 0 quỷ thu hồn phiên2020-05-29 04:23
 • #2047: Vò đen tử2020-05-29 04:23
 • #2048: Hóa ma2020-05-29 04:23
 • #2049: Oan so Đậu Nga2020-05-29 04:23
 • #2050: xúi giục2020-05-29 04:24
 • #2051: Vũ khí hạng nặng2020-05-29 04:24
 • #2052: Nhộng2020-05-29 04:24
 • #2053: Thiên Sư chính đạo2020-05-29 04:24
 • #2054: Ngư nhân thu lưới2020-05-29 04:24
 • #2055: Thắng lợi trở về2020-05-29 04:24
 • #2056: Gặp nhau2020-05-29 04:25
 • #2057: Hỗn loạn2020-05-29 04:25
 • #2058: Cầu viện2020-05-29 04:25
 • #2059: Trợ chiến2020-05-29 04:25
 • #2060: nghe theo mệnh trời2020-05-29 04:26
 • #2061: Không có bên thắng2020-05-29 04:26
 • #2062: Mù lo lắng2020-05-29 04:26
 • #2063: Nhân vật mấu chốt2020-05-29 04:26
 • #2064: Tuyên cổ Thái Sơ2020-05-29 04:26
 • #2065: Nền tảng2020-05-29 04:26
 • #2066: Đậu xanh mắt2020-05-29 04:27
 • #2067: Đụng quỷ2020-05-29 04:27
 • #2068: Có mắt không tròng2020-05-29 04:27
 • #2069: Cổ thần2020-05-29 04:27
 • #2070: đấu cổ2020-05-29 04:28
 • #2071: Kim Đồng Ngọc Nữ2020-05-29 04:28
 • #2072: Hoàng cổ sư2020-05-29 04:28
 • #2073: Hoá duyên2020-05-29 04:28
 • #2074: Vũng nước mà2020-05-29 04:28
 • #2075: Lừa đen tinh2020-05-29 04:29
 • #2076: Khí độc2020-05-29 04:29
 • #2077: Mật đắng2020-05-29 04:29
 • #2078: Luân Hồi cổ vương2020-05-29 04:29
 • #2079: Bạch cốt hố2020-05-29 04:30
 • #2080: đại cổ thần2020-05-29 04:30
 • #2081: Cổ thần lãnh địa2020-05-29 04:30
 • #2082: Trai tài gái sắc2020-05-29 04:30
 • #2083: Vị trí yết hầu2020-05-29 04:30
 • #2084: Gió mạch2020-05-29 04:31
 • #2085: Trở về long hà2020-05-29 04:31
 • #2086: Dùng thân hiến tế2020-05-29 04:31
 • #2087: Long đầu2020-05-29 04:31
 • #2088: Phong nhãn2020-05-29 04:32
 • #2089: Lá trúc chồng2020-05-29 04:32
 • #2090: đất sụt2020-05-29 04:32
 • #2091: 5 độc tà trận2020-05-29 04:32
 • #2092: Phá trận2020-05-29 04:32
 • #2093: Bất lực tự kềm chế2020-05-29 04:32
 • #2094: Cự nhân2020-05-29 04:32
 • #2095: Nhiệt độ cơ thể2020-05-29 04:33
 • #2096: Khó lòng phòng bị2020-05-29 04:33
 • #2097: Bích hoạ2020-05-29 04:33
 • #2098: Đỡ đẻ2020-05-29 04:33
 • #2099: Sinh con khỉ2020-05-29 04:33
 • #2100: 3 giấu nộ ý2020-05-29 04:34
 • #2101: Phá vây2020-05-29 04:34
 • #2102: Cầm yêu Phục Ma2020-05-29 04:34
 • #2103: Dẫn lôi2020-05-29 04:34
 • #2104: Sư phụ xuất thủ2020-05-29 04:35
 • #2105: Huyết hầu tử bí mật2020-05-29 04:35
 • #2106: Vận thế2020-05-29 04:35
 • #2107: Trương Đạo Huyền tới chơi2020-05-29 04:35
 • #2108: Vật quy nguyên chủ2020-05-29 04:35
 • #2109: Thẳng thắn tương kiến2020-05-29 04:36
 • #2110: Nuôi thả2020-05-29 04:36
 • #2111: 6 đạo độn phù2020-05-29 04:36
 • #2112: 7 tiến 7 ra2020-05-29 04:36
 • #2113: Khẩu thị tâm phi2020-05-29 04:36
 • #2114: Song toàn pháp2020-05-29 04:37
 • #2115: Ma tính trời sinh2020-05-29 04:37
 • #2116: Đãi khách lễ2020-05-29 04:37
 • #2117: Kỹ năng2020-05-29 04:37
 • #2118: Rối loạn bối phận2020-05-29 04:37
 • #2119: Nuốt chững2020-05-29 04:38
 • #2120: Bay mông2020-05-29 04:38
 • #2121: Chó sủa2020-05-29 04:38
 • #2122: Chém giết2020-05-29 04:38
 • #2123: Phá vây2020-05-29 04:38
 • #2124: Thần thú2020-05-29 04:38
 • #2125: Xa luân chiến2020-05-29 04:39
 • #2126: Long!2020-05-29 04:39
 • #2127: Chân tướng2020-05-29 04:39
 • #2128: Đuôi rồng2020-05-29 04:39
 • #2129: Long hôn2020-05-29 04:40
 • #2130: Đưa hàng2020-05-29 04:40
 • #2131: Gân rồng2020-05-29 04:40
 • #2132: Lòng của thiếu nữ2020-05-29 04:40
 • #2133: Mục tiêu xuất hiện2020-05-29 04:40
 • #2134: Hàn băng2020-05-29 04:41
 • #2135: Vụn băng2020-05-29 04:41
 • #2136: Tận dụng mọi thứ2020-05-29 04:41
 • #2137: Đầu người Long2020-05-29 04:41
 • #2138: Hoạch thuyền rồng2020-05-29 04:41
 • #2139: Tính toán châu2020-05-29 04:42
 • #2140: Cực kỳ nguy hiểm2020-05-29 04:42
 • #2141: Song long thuyền2020-05-29 04:43
 • #2142: Thiện ý2020-05-29 04:58
 • #2143: Chớp mắt2020-05-29 04:59
 • #2144: Nan đề2020-05-29 05:00
 • #2145: Khổ núi2020-05-29 05:00
 • #2146: Vách núi2020-05-29 05:00
 • #2147: Vãng Sinh Chú2020-05-29 05:00
 • #2148: Không thể tưởng tượng nổi2020-05-29 05:01
 • #2149: Dã nhân2020-05-29 05:01
 • #2150: Hầu tử2020-05-29 05:01
 • #2151: Thiên tài2020-05-29 05:01
 • #2152: Đại Luân Hồi2020-05-29 05:01
 • #2153: Ác điểu2020-05-29 05:02
 • #2154: Tự giết lẫn nhau2020-05-29 05:02
 • #2155: 6 đạo hợp 12020-05-29 05:02
 • #2156: Ma thạch2020-05-29 05:02
 • #2157: Ma động2020-05-29 05:02
 • #2158: Này lên kia xuống2020-05-29 05:02
 • #2159: Ma tính2020-05-29 05:03
 • #2160: Tuyết Sơn thứ 5 phong2020-05-29 05:03
 • #2161: Nồng vụ2020-05-29 05:03
 • #2162: Đào đất2020-05-29 05:03
 • #2163: Sương mù độn2020-05-29 05:03
 • #2164: Thí nghiệm2020-05-29 05:04
 • #2165: Để trước sau đó thu2020-05-29 05:04
 • #2166: 3 mới trận2020-05-29 05:04
 • #2167: Đột phá2020-05-29 05:04
 • #2168: Tuần hoàn thông đạo2020-05-29 05:04
 • #2169: Thái Tuế ma vương2020-05-29 05:04
 • #2170: Kéo ra ngoài2020-05-29 05:04
 • #2171: Giải vây2020-05-29 05:05
 • #2172: Lấy đồ trong túi2020-05-29 05:05
 • #2173: Tảng đá2020-05-29 05:05
 • #2174: Thái Tuế ma thạch2020-05-29 05:05
 • #2175: Nhập định2020-05-29 05:05
 • #2176: Kéo lộn (đại chương)2020-05-29 05:05
 • #2177: Công đức viên mãn2020-05-29 05:06
 • #2178: 1 Niệm Chi ở giữa2020-05-29 05:06
 • #2179: Trở lại Hư Vân Quan2020-05-29 05:06
 • #2180: 6 đạo đấu pháp2020-05-29 05:06
 • #2181: Đinh 2 mầm thân thế bí mật2020-05-29 05:07
 • #2182: Tính toán tường tận thiên cơ2020-05-29 05:09
 • #2183: Xá Lợi Tử2020-05-29 05:09
 • #2184: Thủ đoạn2020-05-29 05:10
 • #2185: Xem sao trai2020-05-29 05:11
 • #2186: Thiên cơ2020-05-29 05:15
 • #2187: 1 nâng thành cầm2020-05-29 05:16
 • #2188: Viện binh2020-05-29 05:16
 • #2189: Quỷ đạo2020-05-29 05:16
 • #2190: Gài bẫy2020-05-29 05:16
 • #2191: Ngụy biện2020-05-29 05:16
 • #2192: Ngày 3 ước hẹn2020-05-29 05:17
 • #2193: Nhớ nhà2020-05-29 05:17
 • #2194: Nhớ nhà2020-05-29 05:17
 • #2195: Quỷ nước2020-05-29 05:17
 • #2196: Cái bình giết người2020-05-29 05:18
 • #2197: Lai lịch2020-05-29 05:18
 • #2198: Tiền mẹ2020-05-29 05:18
 • #2199: Bất lực2020-05-29 05:18
 • #2200: Nghe theo mệnh trời2020-05-29 05:18
 • #2201: Mượn lực2020-05-29 05:19
 • #2202: Khinh người quá đáng2020-05-29 05:19
 • #2203: Quan Chiến Đài2020-05-29 05:19
 • #2204: Quyết 1 Thư Hùng2020-05-29 05:19
 • #2205: 1 thạch 2 điểu2020-05-29 05:19
 • #2206: Thuyết khách2020-05-29 05:20
 • #2207: Thiên cơ chỗ2020-05-29 05:20
 • #2208: Cố thổ2020-05-29 05:20
 • #2209: Mao Sơn2020-05-29 05:20
 • #2210: Dẫn đường2020-05-29 05:20
 • #2211: Mai phục2020-05-29 05:21
 • #2212: Chuyên trị không tin phục2020-05-29 05:21
 • #2213: Báo mộng2020-05-29 05:21
 • #2214: Hải Thần2020-05-29 05:21
 • #2215: Tế hải2020-05-29 05:21
 • #2216: Trong mộng thần nhân2020-05-29 05:21
 • #2217: Quyết đấu2020-05-29 05:22
 • #2218: Đao quang2020-05-29 05:22
 • #2219: Vảy rồng2020-05-29 05:22
 • #2220: Đáy biển2020-05-29 05:22
 • #2221: Giao long2020-05-29 05:22
 • #2222: Lấy tên của thần2020-05-29 05:23
 • #2223: Bình trôi dạt2020-05-29 05:23
 • #2224: Cầu viện2020-05-29 05:23
 • #2225: Hủy đi miếu2020-05-29 05:23
 • #2226: Mời thần dễ dàng tiễn thần khó2020-05-29 05:23
 • #2227: Sóng gió2020-05-29 05:23
 • #2228: Thần miếu2020-05-29 05:24
 • #2229: Giả mạo2020-05-29 05:24
 • #2230: Trừ yêu2020-05-29 05:24
 • #2231: Tấm lưới mà đối đãi2020-05-29 05:24
 • #2232: Đen đại hán2020-05-29 05:24
 • #2233: Phục binh2020-05-29 05:25
 • #2234: Phân biệt2020-05-29 05:25
 • #2235: Thiên Nhai cô bồng2020-05-29 05:25
 • #2236: Bạch vân miếu2020-05-29 05:25
 • #2237: Quan Âm đường2020-05-29 05:25
 • #2238: Tiên lễ hậu binh2020-05-29 05:25
 • #2239: Rượu thịt hòa thượng2020-05-29 05:26
 • #2240: Thay cái khẩu vị2020-05-29 05:26
 • #2241: Bồ Tát hiển linh2020-05-29 05:26
 • #2242: Thủ sơn đại thần2020-05-29 05:26
 • #2243: Giày vò2020-05-29 05:26
 • #2244: Số khổ uyên ương2020-05-29 05:26
 • #2245: Đoán mệnh2020-05-29 05:27
 • #2246: Nguyên bảo2020-05-29 05:27
 • #2247: Đào mộ2020-05-29 05:27
 • #2248: Trạch địa2020-05-29 05:27
 • #2249: Cá mè một lứa2020-05-29 05:27
 • #2250: Vàng bạc chi vật2020-05-29 05:27
 • #2251: 5 phẩm võ tướng2020-05-29 05:28
 • #2252: Thi Ma2020-05-29 05:28
 • #2253: Kế hoạch2020-05-29 05:28
 • #2254: Mê an bài2020-05-29 05:28
 • #2255: Thủy quái2020-05-29 05:28
 • #2256: Hậu nhân2020-05-29 05:29
 • #2257: Thiên cơ vạn biến2020-05-29 05:29
 • #2258: Luồng khí xoáy2020-05-29 05:29
 • #2259: Phong Ấn2020-05-29 05:29
 • #2260: Yêu cục2020-05-29 05:29
 • #2261: Hồn thiên đại trận2020-05-29 05:29
 • #2262: Bão cát2020-05-29 05:29
 • #2263: Lão Phan2020-05-29 05:30
 • #2264: Quỷ mộng2020-05-29 05:30
 • #2265: Cấm địa2020-05-29 05:30
 • #2266: Vây thành mê cung2020-05-29 05:31
 • #2267: Khe rãnh2020-05-29 05:31
 • #2268: Phúc phận2020-05-29 05:31
 • #2269: Đoạt mệnh cát đỏ2020-05-29 05:31
 • #2270: Không bột đố gột nên hồ2020-05-29 05:32
 • #2271: Phá trận2020-05-29 05:32
 • #2272: Huyết tính2020-05-29 05:32
 • #2273: Phản bội2020-05-29 05:32
 • #2274: Mao tặc2020-05-29 05:32
 • #2275: Kim đầu (đại chương)2020-05-29 05:33
 • #2276: Hội bàn đào2020-05-29 05:33
 • #2277: Giếng nước (đại chương)2020-05-29 05:33
 • #2278: Hỏa cầu (đại chương)2020-05-29 05:33
 • #2279: Không xương người (đại chương)2020-05-29 05:33
 • #2280: Giáng đòn phủ đầu (đại chương)2020-05-29 05:33
 • #2281: Nan đề2020-05-29 05:33
 • #2282: Tham chiến2020-05-29 05:34
 • #2283: Tù binh (đại chương)2020-05-29 05:34
 • #2284: Đất dẻo cao su (đại chương)2020-05-29 05:34
 • #2285: Cuối cùng 1 chiến2020-05-29 05:34
 • #2286: Băng sơn (đại chương)2020-05-29 05:34
 • #2287: Thôn trưởng2020-05-29 05:34
 • #2288: Thịt bất chính không ăn2020-05-29 05:35
 • #2289: 1 khách không phải phiền 2 chủ2020-05-29 05:35
 • #2290: Chứng từ2020-05-29 05:35
 • #2291: Vặn ngã tỉnh (đại chương)2020-05-29 05:35
 • #2292: 7 bên trên 8 xuống (đại chương)2020-05-29 05:36
 • #2293: 9 ngưu 2 hổ chi lực2020-05-29 05:36
 • #2294: Long Hổ sơn2020-05-29 05:36
 • #2295: Cánh cửa tiện lợi (đại chương)2020-05-29 05:36
 • #2296: Ma Quân (đại chương)2020-05-29 05:36
 • #2297: Yêu linh2020-05-29 05:36
 • #2298: Phân thân (đại chương)2020-05-29 05:37
 • #2299: Hung linh (đại chương)2020-05-29 05:37
 • #2300: Huyền quan (đại chương)2020-05-29 05:37
 • #2301: Thi hương2020-05-29 05:37
 • #2302: Sinh môn (đại chương)2020-05-29 05:38
 • #2303: Không chết phù chú (đại chương)2020-05-29 05:38
 • #2304: Lễ tạ thần (đại chương)2020-05-29 05:38
 • #2305: Sơn Thần (đại chương)2020-05-29 05:38
 • #2306: Đánh lén2020-05-29 05:38
 • #2307: Bạch cốt trảo2020-05-29 05:39
 • #2308: Phong quỷ đại trận (đại chương)2020-05-29 05:39
 • #2309: Đinh 2 mầm nói thiên cơ2020-05-29 05:39
 • #2310: Đinh 2 mầm mối tình đầu2020-05-29 05:39
 • #2311: Đinh 2 mầm mối tình đầu2020-05-29 05:39
 • #2312: Đêm hương2020-05-29 05:40
 • #2313: Đinh 2 mầm mối tình đầu2020-05-29 05:40
 • #2314: Đinh 2 mầm mối tình đầu2020-05-29 05:40
 • #2315: Đinh 2 mầm mối tình đầu2020-05-29 05:40
 • #2316: Đinh 2 mầm mối tình đầu2020-05-29 05:40
 • #2317: Đinh 2 mầm mối tình đầu2020-05-29 05:41
 • #2318: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:41
 • #2319: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:41
 • #2320: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:41
 • #2321: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:41
 • #2322: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:42
 • #2323: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:42
 • #2324: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:42
 • #2325: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:42
 • #2326: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:42
 • #2327: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:42
 • #2328: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:42
 • #2329: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:43
 • #2330: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:43
 • #2331: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:43
 • #2332: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:43
 • #2333: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:43
 • #2334: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:44
 • #2335: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:44
 • #2336: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:44
 • #2337: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:44
 • #2338: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:44
 • #2339: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:45
 • #2340: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:45
 • #2341: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:45
 • #2342: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:45
 • #2343: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:45
 • #2344: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:46
 • #2345: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:46
 • #2346: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:46
 • #2347: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:46
 • #2348: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:47
 • #2349: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:47
 • #2350: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:47
 • #2351: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:47
 • #2352: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:47
 • #2353: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:48
 • #2354: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:48
 • #2355: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:48
 • #2356: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:48
 • #2357: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:48
 • #2358: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:49
 • #2359: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:49
 • #2360: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:49
 • #2361: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:49
 • #2362: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:49
 • #2363: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:50
 • #2364: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:50
 • #2365: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:50
 • #2366: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:51
 • #2367: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:51
 • #2368: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:51
 • #2369: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:51
 • #2370: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:51
 • #2371: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:52
 • #2372: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:52
 • #2373: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:52
 • #2374: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:52
 • #2375: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:52
 • #2376: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:52
 • #2377: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:52
 • #2378: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:52
 • #2379: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:53
 • #2380: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:53
 • #2381: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:53
 • #2382: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:53
 • #2383: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:53
 • #2384: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2385: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2386: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2387: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2388: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2389: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2390: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2391: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2392: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:54
 • #2393: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:55
 • #2394: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:55
 • #2395: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:55
 • #2396: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:55
 • #2397: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:55
 • #2398: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:56
 • #2399: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:56
 • #2400: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:56
 • #2401: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:56
 • #2402: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:56
 • #2403: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:57
 • #2404: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:57
 • #2405: Đinh Nhị Miêu mối tình đầu2020-05-29 05:57
 • #2406: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (một)2020-05-29 05:57
 • #2407: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (hai)2020-05-29 05:58
 • #2408: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (ba)2020-05-29 05:58
 • #2409: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (bốn)2020-05-29 05:58
 • #2410: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (năm)2020-05-29 05:58
 • #2411: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (sáu)2020-05-29 05:58
 • #2412: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (bảy)2020-05-29 05:59
 • #2413: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (tám)2020-05-29 05:59
 • #2414: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (cửu)2020-05-29 05:59
 • #2415: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười)2020-05-29 05:59
 • #2416: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười một)2020-05-29 05:59
 • #2417: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười hai)2020-05-29 05:59
 • #2418: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười ba)2020-05-29 06:00
 • #2419: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười bốn)2020-05-29 06:00
 • #2420: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười năm)2020-05-29 06:00
 • #2421: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười sáu)2020-05-29 06:00
 • #2422: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười bảy)2020-05-29 06:00
 • #2423: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười tám)2020-05-29 06:01
 • #2424: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (mười chín)2020-05-29 06:01
 • #2425: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (hai mươi)2020-05-29 06:01
 • #2426: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (hai mươi mốt)2020-05-29 06:01
 • #2427: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (hai mươi hai)2020-05-29 06:01
 • #2428: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (hai mươi ba)2020-05-29 06:01
 • #2429: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (hai mươi bốn)2020-05-29 06:02
 • #2430: Mới quen Quý Tiêu Tiêu (hai mươi bốn)2020-05-29 06:02
 • #2431: Đại kết cục! (một)2020-05-29 06:02
 • #2432: Đại kết cục (bản hoàn tất)2020-05-29 06:02
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Đao Kiếm Thần Hoàng

TiKay

Vạn Đạo Kiếm Tôn

TiKay

Nhiệm Vụ Nhân Vật Chính Lại Treo

THUYS♥️

Leave a Reply