Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Nhanh

Ta Có Nữ Chính Quang Hoàn [Xuyên Nhanh]

Giang Niệm bị hệ thống Chủ Thần tạp trung, xuyên qua với ba ngàn tiểu thế giới, lập chí muốn đem nữ chủ mất đi quang hoàn tìm trở về, cứu vớt sụp đổ nguyên thế giới.

Giang Niệm là cái đủ tư cách nhiệm vụ giả, nàng cần cù và thật thà lại nỗ lực, bất quá mỗi cái nhiệm vụ luôn là sẽ xuất hiện điểm vấn đề nhỏ, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, nữ chủ quang hoàn liền dừng lại ở 60 phân đạt tiêu chuẩn tuyến bất động?

…… Chẳng lẽ thật sự muốn thu nam chủ mẹ ném tới năm trăm vạn?

…… Chẳng lẽ thật sự muốn mang cầu chạy sao?

…… Chẳng lẽ thật sự phải bị hiểu lầm vì vứt bỏ tiểu tử nghèo hám làm giàu nữ?

…… Chẳng lẽ tới rồi ta bệnh nan y tai nạn xe cộ trị không hết lúc?

Ghi chú:

1 cẩu huyết thiên lôi tề phi, Mary Sue ngốc nghếch văn;

2 toàn chức viết văn, sinh hoạt không dễ, xin miễn đăng lại, xin miễn trộm văn, xin miễn bái bảng.

3 buổi chiều càng.

4 hợp tắc tụ không hợp tắc tán, không cần miễn cưỡng.

Tag: Linh hồn thay đổi mau xuyên hiện đại hư cấu sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giang Niệm ┃ vai phụ: Các nam chính, các nam phụ ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Duy Khách
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32019-06-26 13:18
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0054.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0055.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0056.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0057.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0058.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0059.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0060.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0061.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0062.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0063.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0064.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0065.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0066.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0067.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0068.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0069.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0070.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0071.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0072.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0073.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0074.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0075.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0076.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0077.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0078.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0079.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0080.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0081.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0082.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0083.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0084.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0085.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0086.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0087.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0088.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0089.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0090.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0091.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0092.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0093.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0094.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0095.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0096.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0097.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0098.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0099.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0100.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0101.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0102.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0103.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0104.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0105.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0106.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0107.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0108.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0109.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0110.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0111.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0112.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0113.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0114.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0115.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0116.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0117.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0118.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0119.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0120.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0121.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0122.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0123.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0124.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0125.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0126.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0127.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0128.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0129.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0130.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0131.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0132.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0133.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0134.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0135.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0136.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0137.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0138.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0139.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0140.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0141.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0142.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0143.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0144.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0145.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0146.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0147.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0148.mp32019-06-26 13:37
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Related posts

Trở Lại Thập Niên Chín Mươi

TiKay

Manh Thê Dưỡng Thành

TiKay

Cổ Xuyên Kim : Thiên Hậu Đột Kích

THUYS♥️

Hiền Phu Đề Ruộng Tốt

THUYS♥️

Đừng Làm Loạn, Chuyện Này Không Khoa Học

THUYS♥️

Nhà Ta Nhân Ngư Luôn Muốn Bò Giường

TiKay

Leave a Reply