Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Nhanh

Ta Có Nữ Chính Quang Hoàn [Xuyên Nhanh]

Giang Niệm bị hệ thống Chủ Thần tạp trung, xuyên qua với ba ngàn tiểu thế giới, lập chí muốn đem nữ chủ mất đi quang hoàn tìm trở về, cứu vớt sụp đổ nguyên thế giới.

Giang Niệm là cái đủ tư cách nhiệm vụ giả, nàng cần cù và thật thà lại nỗ lực, bất quá mỗi cái nhiệm vụ luôn là sẽ xuất hiện điểm vấn đề nhỏ, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, nữ chủ quang hoàn liền dừng lại ở 60 phân đạt tiêu chuẩn tuyến bất động?

…… Chẳng lẽ thật sự muốn thu nam chủ mẹ ném tới năm trăm vạn?

…… Chẳng lẽ thật sự muốn mang cầu chạy sao?

…… Chẳng lẽ thật sự phải bị hiểu lầm vì vứt bỏ tiểu tử nghèo hám làm giàu nữ?

…… Chẳng lẽ tới rồi ta bệnh nan y tai nạn xe cộ trị không hết lúc?

Ghi chú:

1 cẩu huyết thiên lôi tề phi, Mary Sue ngốc nghếch văn;

2 toàn chức viết văn, sinh hoạt không dễ, xin miễn đăng lại, xin miễn trộm văn, xin miễn bái bảng.

3 buổi chiều càng.

4 hợp tắc tụ không hợp tắc tán, không cần miễn cưỡng.

Tag: Linh hồn thay đổi mau xuyên hiện đại hư cấu sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giang Niệm ┃ vai phụ: Các nam chính, các nam phụ ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Duy Khách
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32019-06-26 13:18
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0054.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0055.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0056.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0057.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0058.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0059.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0060.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0061.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0062.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0063.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0064.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0065.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0066.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0067.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0068.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0069.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0070.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0071.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0072.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0073.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0074.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0075.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0076.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0077.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0078.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0079.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0080.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0081.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0082.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0083.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0084.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0085.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0086.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0087.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0088.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0089.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0090.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0091.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0092.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0093.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0094.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0095.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0096.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0097.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0098.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0099.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0100.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0101.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0102.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0103.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0104.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0105.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0106.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0107.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0108.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0109.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0110.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0111.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0112.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0113.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0114.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0115.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0116.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0117.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0118.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0119.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0120.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0121.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0122.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0123.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0124.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0125.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0126.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0127.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0128.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0129.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0130.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0131.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0132.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0133.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0134.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0135.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0136.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0137.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0138.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0139.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0140.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0141.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0142.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0143.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0144.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0145.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0146.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0147.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0148.mp32019-06-26 13:37
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

THUYS♥️

Phật Hệ Quỷ Vương Ngược Quỷ Hằng Ngày

THUYS♥️

Mạt Thế Điền Viên Tiểu Địa Chủ

THUYS♥️

Đại Lão Nàng Mỹ Táp Toàn Tinh Tế

TiKay

Đại Áo Thuật Sư Nàng Hôm Nay Kiếm Tiền Sao

TiKay

Thêu Nữ Cẩm Đồ

TiKay

Leave a Reply