Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Nhanh

Ta Có Nữ Chính Quang Hoàn [Xuyên Nhanh]

Giang Niệm bị hệ thống Chủ Thần tạp trung, xuyên qua với ba ngàn tiểu thế giới, lập chí muốn đem nữ chủ mất đi quang hoàn tìm trở về, cứu vớt sụp đổ nguyên thế giới.

Giang Niệm là cái đủ tư cách nhiệm vụ giả, nàng cần cù và thật thà lại nỗ lực, bất quá mỗi cái nhiệm vụ luôn là sẽ xuất hiện điểm vấn đề nhỏ, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, nữ chủ quang hoàn liền dừng lại ở 60 phân đạt tiêu chuẩn tuyến bất động?

…… Chẳng lẽ thật sự muốn thu nam chủ mẹ ném tới năm trăm vạn?

…… Chẳng lẽ thật sự muốn mang cầu chạy sao?

…… Chẳng lẽ thật sự phải bị hiểu lầm vì vứt bỏ tiểu tử nghèo hám làm giàu nữ?

…… Chẳng lẽ tới rồi ta bệnh nan y tai nạn xe cộ trị không hết lúc?

Ghi chú:

1 cẩu huyết thiên lôi tề phi, Mary Sue ngốc nghếch văn;

2 toàn chức viết văn, sinh hoạt không dễ, xin miễn đăng lại, xin miễn trộm văn, xin miễn bái bảng.

3 buổi chiều càng.

4 hợp tắc tụ không hợp tắc tán, không cần miễn cưỡng.

Tag: Linh hồn thay đổi mau xuyên hiện đại hư cấu sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giang Niệm ┃ vai phụ: Các nam chính, các nam phụ ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Duy Khách
 •  Chương: /148
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32019-06-26 13:18
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32019-06-26 13:19
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32019-06-26 13:20
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32019-06-26 13:21
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32019-06-26 13:22
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32019-06-26 13:23
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32019-06-26 13:24
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32019-06-26 13:25
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0054.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0055.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0056.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0057.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0058.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0059.mp32019-06-26 13:26
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0060.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0061.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0062.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0063.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0064.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0065.mp32019-06-26 13:27
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0066.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0067.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0068.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0069.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0070.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0071.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0072.mp32019-06-26 13:28
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0073.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0074.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0075.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0076.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0077.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0078.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0079.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0080.mp32019-06-26 13:29
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0081.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0082.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0083.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0084.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0085.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0086.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0087.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0088.mp32019-06-26 13:30
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0089.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0090.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0091.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0092.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0093.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0094.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0095.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0096.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0097.mp32019-06-26 13:31
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0098.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0099.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0100.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0101.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0102.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0103.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0104.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0105.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0106.mp32019-06-26 13:32
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0107.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0108.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0109.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0110.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0111.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0112.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0113.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0114.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0115.mp32019-06-26 13:33
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0116.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0117.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0118.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0119.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0120.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0121.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0122.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0123.mp32019-06-26 13:34
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0124.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0125.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0126.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0127.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0128.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0129.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0130.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0131.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0132.mp32019-06-26 13:35
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0133.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0134.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0135.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0136.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0137.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0138.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0139.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0140.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0141.mp32019-06-26 13:36
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0142.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0143.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0144.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0145.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0146.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0147.mp32019-06-26 13:37
 • ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-chuong-0148.mp32019-06-26 13:37
Ratings forTa Có Nữ Chính Quang Hoàn [Xuyên Nhanh]

Related posts

Đế Vương Yến: Vương Phi Có Dược

TiKay

Ta Tại Dị Giới Làm Thiên Sư

THUYS♥️

Trọng Sinh 70 Chi Thần Y Kiều Thê

TiKay

Leave a Reply