Hài HướcNgôn Tình

Ta Dưỡng Đại Lão Những Năm Đó

Tô Điền xuyên qua về sau, được đến một cái “Bệnh kiều đại lão chăn nuôi hệ thống”, có thể tự động phân biệt cùng nàng từng có tiếp xúc “Chính! Ở! Trường! Oai!” đại lão.

Mà nàng nhiệm vụ liền tương đối phức tạp, tỷ như:

Ngăn cản trong ban cái kia bị khi dễ nam đồng học đi vào lạc lối, về sau báo xã;

Làm cái kia tương lai một tay thao túng toàn cầu tài chính nguy cơ tiểu đáng thương lập chí đương dị thế bản mã vân ba ba;

Khuyên bảo ở món đồ chơi cửa hàng làm công cổ quái thiếu nữ quản hảo tự mình gia tiền không cần loạn rải, thông suốt hóa bành trướng a uy!

Còn có trong lúc vô tình nhặt được ở nông thôn thiếu niên, làm ơn ngươi đừng làm sinh hóa vũ khí, giải Nobel hiểu biết một chút. . .

Liền ở Tô Điền cho rằng chung quanh bệnh kiều đều ở chính mình “Ái giáo dục” hạ bút thẳng thẳng tắp triều thượng lớn lên thời điểm, tiểu bệnh kiều nhóm mang đến bệnh nặng kiều ——

Thiếu niên tay dài chân dài, đem nàng đổ đến trong phòng vệ sinh, mặt mày thâm thúy, “Ta cũng yêu cầu. . .”

Tô Điền run bần bật: “Cái. . . Cái gì?”

“Ái giáo dục.” Ý vị thâm trường.

!

Mười phút sau, Tô Điền: . . . Nhật! Bị giáo dục.

Hệ thống: Gõ bảng đen, bổn hệ thống chỉ phụ trách phân biệt 【 đang ở! 】 trường oai đại lão, đã bệnh nguy kịch, hệ thống quản không được 【 vây gương mặt tươi cười. JPG】.

Tag: Xuyên qua thời không hệ thống ngọt văn nghịch tập

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Điền ┃ vai phụ: Vai ác đại lão nhóm ┃ cái khác:

——————————-

【 nhận xét tác phẩm 】

Ở hệ thống chỉ thị hạ, nữ chủ Tô Điền bắt đầu cứu vớt khốn cảnh trung thiếu niên, đem bọn họ từ bi thảm vận mệnh trung giải cứu ra tới. Ấm áp ái làm cho bọn họ quen biết, ngưng tụ, ở phía trước tiến trên đường khắc phục thật mạnh khốn cảnh, cuối cùng cùng nhau đi hướng thành công.

Bổn văn nhẹ nhàng khôi hài, lập ý ấm áp tích cực, đề tài mới mẻ độc đáo, nhân thiết tiên minh, cốt truyện xuất sắc ngoạn mục, ở các vai chính nhi nhóm ngươi tới ta đi, cười liêu tần ra giao phong trung, hướng đại gia miêu tả một cái sinh động thú vị, ấm áp ánh mặt trời thế giới.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  San Hô Thụ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0001.mp32019-11-16 13:10
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0002.mp32019-11-16 13:11
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0003.mp32019-11-16 13:11
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0004.mp32019-11-16 13:11
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0005.mp32019-11-16 13:12
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0006.mp32019-11-16 13:12
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0007.mp32019-11-16 13:12
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0008.mp32019-11-16 13:12
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0009.mp32019-11-16 13:12
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0010.mp32019-11-16 13:13
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0011.mp32019-11-16 13:13
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0012.mp32019-11-16 13:13
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0013.mp32019-11-16 13:13
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0014.mp32019-11-16 13:13
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0015.mp32019-11-16 13:13
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0016.mp32019-11-16 13:14
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0017.mp32019-11-16 13:14
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0018.mp32019-11-16 13:14
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0019.mp32019-11-16 13:14
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0020.mp32019-11-16 13:14
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0021.mp32019-11-16 13:14
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0022.mp32019-11-16 13:14
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0023.mp32019-11-16 13:15
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0024.mp32019-11-16 13:15
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0025.mp32019-11-16 13:15
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0026.mp32019-11-16 13:15
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0027.mp32019-11-16 13:15
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0028.mp32019-11-16 13:16
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0029.mp32019-11-16 13:16
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0030.mp32019-11-16 13:16
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0031.mp32019-11-16 13:16
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0032.mp32019-11-16 13:16
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0033.mp32019-11-16 13:16
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0034.mp32019-11-16 13:17
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0035.mp32019-11-16 13:17
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0036.mp32019-11-16 13:17
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0037.mp32019-11-16 13:17
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0038.mp32019-11-16 13:17
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0039.mp32019-11-16 13:17
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0040.mp32019-11-16 13:18
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0041.mp32019-11-16 13:18
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0042.mp32019-11-16 13:18
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0043.mp32019-11-16 13:18
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0044.mp32019-11-16 13:18
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0045.mp32019-11-16 13:18
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0046.mp32019-11-16 13:19
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0047.mp32019-11-16 13:19
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0048.mp32019-11-16 13:19
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0049.mp32019-11-16 13:19
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0050.mp32019-11-16 13:19
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0051.mp32019-11-16 13:19
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0052.mp32019-11-16 13:19
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0053.mp32019-11-16 13:20
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0054.mp32019-11-16 13:20
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0055.mp32019-11-16 13:20
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0056.mp32019-11-16 13:20
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0057.mp32019-11-16 13:20
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0058.mp32019-11-16 13:20
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0059.mp32019-11-16 13:21
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0060.mp32019-11-16 13:21
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0061.mp32019-11-16 13:21
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0062.mp32019-11-16 13:21
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0063.mp32019-11-16 13:21
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0064.mp32019-11-16 13:22
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0065.mp32019-11-16 13:22
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0066.mp32019-11-16 13:22
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0067.mp32019-11-16 13:22
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0068.mp32019-11-16 13:22
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0069.mp32019-11-16 13:22
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0070.mp32019-11-16 13:23
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0071.mp32019-11-16 13:23
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0072.mp32019-11-16 13:23
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0073.mp32019-11-16 13:24
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0074.mp32019-11-16 13:24
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0075.mp32019-11-16 13:24
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0076.mp32019-11-16 13:24
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0077.mp32019-11-16 13:25
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0078.mp32019-11-16 13:25
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0079.mp32019-11-16 13:25
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0080.mp32019-11-16 13:25
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0081.mp32019-11-16 13:25
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0082.mp32019-11-16 13:25
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0083.mp32019-11-16 13:25
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0084.mp32019-11-16 13:25
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0085.mp32019-11-16 13:26
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0086.mp32019-11-16 13:26
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0087.mp32019-11-16 13:26
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0088.mp32019-11-16 13:26
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0089.mp32019-11-16 13:26
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0090.mp32019-11-16 13:26
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0091.mp32019-11-16 13:26
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0092.mp32019-11-16 13:27
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0093.mp32019-11-16 13:27
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0094.mp32019-11-16 13:27
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0095.mp32019-11-16 13:27
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0096.mp32019-11-16 13:27
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0097.mp32019-11-16 13:27
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0098.mp32019-11-16 13:27
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0099.mp32019-11-16 13:28
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0100.mp32019-11-16 13:28
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0101.mp32019-11-16 13:28
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0102.mp32019-11-16 13:28
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0103.mp32019-11-16 13:28
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0104.mp32019-11-16 13:28
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0105.mp32019-11-16 13:29
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0106.mp32019-11-16 13:29
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0107.mp32019-11-16 13:29
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0108.mp32019-11-16 13:29
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0109.mp32019-11-16 13:29
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0110.mp32019-11-16 13:29
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0111.mp32019-11-16 13:29
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0112.mp32019-11-16 13:29
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0113.mp32019-11-16 13:30
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0114.mp32019-11-16 13:30
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0115.mp32019-11-16 13:30
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0116.mp32019-11-16 13:30
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0117.mp32019-11-16 13:30
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0118.mp32019-11-16 13:31
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0119.mp32019-11-16 13:31
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0120.mp32019-11-16 13:31
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0121.mp32019-11-16 13:31
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0122.mp32019-11-16 13:31
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0123.mp32019-11-16 13:31
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0124.mp32019-11-16 13:32
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0125.mp32019-11-16 13:32
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0126.mp32019-11-16 13:32
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0127.mp32019-11-16 13:32
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0128.mp32019-11-16 13:32
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0129.mp32019-11-16 13:33
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0130.mp32019-11-16 13:33
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0131.mp32019-11-16 13:33
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0132.mp32019-11-16 13:33
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0133.mp32019-11-16 13:33
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0134.mp32019-11-16 13:33
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0135.mp32019-11-16 13:33
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0136.mp32019-11-16 13:34
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0137.mp32019-11-16 13:34
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0138.mp32019-11-16 13:34
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0139.mp32019-11-16 13:34
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0140.mp32019-11-16 13:34
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0141.mp32019-11-16 13:34
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0142.mp32019-11-16 13:35
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0143.mp32019-11-16 13:35
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0144.mp32019-11-16 13:35
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0145.mp32019-11-16 13:35
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0146.mp32019-11-16 13:35
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0147.mp32019-11-16 13:35
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0148.mp32019-11-16 13:35
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0149.mp32019-11-16 13:36
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0150.mp32019-11-16 13:36
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0151.mp32019-11-16 13:36
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0152.mp32019-11-16 13:36
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0153.mp32019-11-16 13:36
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0154.mp32019-11-16 13:36
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0155.mp32019-11-16 13:36
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0156.mp32019-11-16 13:37
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0157.mp32019-11-16 13:37
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0158.mp32019-11-16 13:37
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0159.mp32019-11-16 13:37
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0160.mp32019-11-16 13:37
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0161.mp32019-11-16 13:37
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0162.mp32019-11-16 13:38
 • ta-duong-dai-lao-nhung-nam-do-chuong-0163.mp32019-11-16 13:38
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Trở Về Mạt Thế: Nữ Xứng Muốn Nghịch Tập

THUYS♥️

Kinh Thế Khí Hậu: Thần Y Tiểu Manh Bảo

THUYS♥️

Tục Nhân Duyên

THUYS♥️

Giáo Bá Phật Hệ Mối Tình Đầu [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Tà Vương Đỡ Lên Giường: Nông Nữ Có Điểm Điền

TiKay

Ẩn Sát

TiKay

Leave a Reply