Lịch Sử

Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn

Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn

Tần Dã chuyển kiếp về thời tam quốc, có được một đôi chí tôn pháp nhãn, có thể nhìn thấu sơ hở của bất kỳ tồn tại gì trên thế gian. Vì thế, nói toạc ra là hắn bật hack xông tam quốc… .

Tần Dã nhìn trước mắt từ mi thiện mục lão đầu, trong lòng cười lạnh, “Với đôi pháp nhãn này ta nhìn thấy Lữ Bố như thế sơ hở lộ ra hơn trăm chỗ, ngươi đã chọn mỹ nhân kế nhắm vào ta, vậy đừng trách ta xoạc mỹ nhân của ngươi dâng tới trước, rồi sau đó lại phá hết mưu tính của ngươi!”

Đây là một cái nghệ vị chí tôn, vô địch với thiên hạ cố sự.

CV: Truyện này thuần YY , ai không thích đọc có thể tuyển truyện khác đọc, mình không ép, truyện đã được hơn 150 chương, mỗi ngày 1 chương
——-Quân Sự———-YY———-main max ngáo đá————bao trọn gói——-

Converter : Lạc Tử

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
CẦU VOTE 100Đ CUỐI CHƯƠNG, CẦU NGUYỆT PHIẾU, CÁC LOẠI CHÂU BÁU, ĐẬU,…
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

đã full

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Quân Tử Nghị
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Gia nhập với nhóm2024-01-13 23:50
 • #2: Chương 2: Chí tôn lính quèn2024-01-13 23:51
 • #3: Chương 3: 3 anh chiến đấu lính quèn2024-01-13 23:51
 • #4: Chương 4: Rượu còn ấm lúc 'Chém' 3 anh Tam quốc chí thiên hạ chí tôn tác giả: Quân tử kiên quyết2024-01-13 23:51
 • #5: Chương 5: Bệnh nguy Hoa Hùng2024-01-13 23:51
 • #6: Chương 6: Thỉnh quân nhập úng2024-01-13 23:51
 • #7: Chương 7: Ai là con kiến hôi2024-01-13 23:51
 • #8: Chương 8: Trương Liêu cùng Cao Thuận2024-01-13 23:51
 • #9: Chương 9: Hạ mã uy2024-01-13 23:51
 • #10: Chương 10: Ai mạnh ai yếu2024-01-13 23:51
 • #11: Chương 11: Ôn Hầu Lữ Bố2024-01-13 23:52
 • #12: Chương 12: Chết cũng không đi yêu cầu người kia2024-01-13 23:52
 • #13: Chương 13: Nước nhỏ kẻ gian2024-01-13 23:52
 • #14: Chương 14: Lữ Bố cam kết2024-01-13 23:52
 • #15: Chương 15: Thật muốn chịu chết2024-01-13 23:52
 • #16: Chương 16: Năng lực chỉ huy2024-01-13 23:52
 • #17: Chương 17: Nguyên lai là hắn2024-01-13 23:52
 • #18: Chương 18: Mơ mộng2024-01-13 23:52
 • #19: Chương 19: Ôn Hầu, ngài muốn đi đâu2024-01-13 23:52
 • #20: Chương 20: Chịu đòn nhận tội2024-01-13 23:52
 • #21: Chương 21: Đại hiền giá lâm2024-01-13 23:52
 • #22: Chương 22: Lữ Bố ước đấu2024-01-13 23:53
 • #23: Chương 23: Thắng ngươi cũng không cần tiếp tục 1 chiêu2024-01-13 23:53
 • #24: Chương 24: Trên đường đi gặp đại văn hào2024-01-13 23:53
 • #25: Chương 25: Mỹ nữ chớ chọc ta2024-01-13 23:53
 • #26: Chương 26: Không tìm đường chết sẽ không phải chết2024-01-13 23:53
 • #27: Chương 27: 9 chữ chân ngôn2024-01-13 23:53
 • #28: Chương 28: Khổng Tử bái sư đồ2024-01-13 23:53
 • #29: Chương 29: Thần đối thủ2024-01-13 23:53
 • #30: Chương 30: Vệ Trọng mưu đồ2024-01-13 23:53
 • #31: Chương 31: Cháu gái không cần đa lễ2024-01-13 23:53
 • #32: Chương 32: Của lão tử mới là hàng xịn2024-01-13 23:53
 • #33: Chương 33: Bản chính ở trên tay ta2024-01-13 23:53
 • #34: Chương 34: Đỗi đến hộc máu2024-01-13 23:54
 • #35: Chương 35: Độc chiến bầy Nho2024-01-13 23:54
 • #36: Chương 36: Kỹ thuật xào thép2024-01-13 23:54
 • #37: Chương 37: Rất không phục2024-01-13 23:54
 • #38: Chương 38: Muốn làm đại sự2024-01-13 23:54
 • #39: Chương 39: Đâm thành viên ban giám đốc một cái2024-01-13 23:54
 • #40: Chương 40: Thiên hạ thứ 1 môn2024-01-13 23:54
 • #41: Chương 41: Tịch thu tài sản có con đường2024-01-13 23:54
 • #42: Chương 42: Trương Liêu Cao Thuận tức giận2024-01-13 23:54
 • #43: Chương 43: Mỹ nhân kế muốn phát động2024-01-13 23:54
 • #44: Chương 44: Lần đầu gặp Điêu Thuyền2024-01-13 23:54
 • #45: Chương 45: Tướng quân dừng túc2024-01-13 23:55
 • #46: Chương 46: Biểu hiện mà nam nhân phải có2024-01-13 23:55
 • #47: Chương 47: Bị chơi đùa xấu lão tài xế2024-01-13 23:55
 • #48: Chương 48: Ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta2024-01-13 23:55
 • #49: Chương 49: Vợ ta kêu Điêu Thuyền2024-01-13 23:55
 • #50: Chương 50: Ngồi xổm Thiên Lao Tuân Du2024-01-13 23:55
 • #51: Chương 51: Tuân Du khiếp sợ2024-01-13 23:55
 • #52: Chương 52: Trước đây, có 1 vị thiếu niên2024-01-13 23:55
 • #53: Chương 53: Tuân Du sám hối2024-01-13 23:55
 • #54: Chương 54: Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi2024-01-13 23:55
 • #55: Chương 55: Ám sát Đổng Trác đã có diệu chiêu2024-01-13 23:56
 • #56: Chương 56: Ôn Huyện quan lại ngựa2024-01-13 23:56
 • #57: Chương 57: Tần thúc thúc2024-01-13 23:56
 • #58: Chương 58: Thiếu niên nghịch ngợm Tư Mã Ý2024-01-13 23:56
 • #59: Chương 59: Thủ trường bổ đoản2024-01-13 23:56
 • #60: Chương 60: Tư Mã Ý giận2024-01-13 23:56
 • #61: Chương 61: Thần bút bát tuấn đồ2024-01-13 23:56
 • #62: Chương 62: Chuyển kiếp chúng mạnh mẽ2024-01-13 23:56
 • #63: Chương 63: Áo bào tro Tư Mã Ý cùng áo dài trắng Gia Cát Lượng2024-01-13 23:56
 • #64: Chương 64: Ta lạy đại ca được không2024-01-13 23:56
 • #65: Chương 65: Bi ai Tiểu Khổng Minh2024-01-13 23:56
 • #66: Chương 66: Chiếm tiện nghi2024-01-13 23:56
 • #67: Chương 67: Nho gia giới hỏi2024-01-13 23:57
 • #68: Chương 68: Thật lòng ta không muốn trang bức nha2024-01-13 23:57
 • #69: Chương 69: Bầy Nho loạn2024-01-13 23:57
 • #70: Chương 70: Tìm ngược2024-01-13 23:57
 • #71: Chương 71: Dám theo ta cướp đại ca2024-01-13 23:57
 • #72: Chương 72: Tư Mã cùng Gia Cát2024-01-13 23:57
 • #73: Chương 73: Thần cấp thích khách2024-01-13 23:57
 • #74: Chương 74: Gia Cát - Tư Mã ôm đầu khóc rống2024-01-13 23:57
 • #75: Chương 75: Thần ?2024-01-13 23:57
 • #76: Chương 76: Xin hỏi ngươi có hay không đánh giặc2024-01-13 23:57
 • #77: Chương 77: Trang bức đi thiếu niên2024-01-13 23:58
 • #78: Chương 78: Lão đại, chúng ta cũng không dám…nữa2024-01-13 23:58
 • #79: Chương 79: Không chết không thôi2024-01-13 23:58
 • #80: Chương 80: Ngươi đây là đang muốn chết2024-01-13 23:58
 • #81: Chương 81: Đi theo ta, đi lên bắt người.2024-01-13 23:58
 • #82: Chương 82: Anh hùng Vệ Trọng2024-01-13 23:58
 • #83: Chương 83: Ngươi đây là bẫy cha2024-01-13 23:58
 • #84: Chương 84: Nhà xí có phát hiện2024-01-13 23:58
 • #85: Chương 85: Có người muốn điên2024-01-13 23:58
 • #86: Chương 86: Người Hung Nô có hành động2024-01-13 23:58
 • #87: Chương 87: ta đầu hàng tiểu thuyết: tam quốc chi thiên hạ chí tôn tác giả: quân tử kiên quyết2024-01-13 23:59
 • #88: Chương 88: Nô lệ Thái Sử Từ tiểu thuyết: tam quốc chi thiên hạ chí tôn tác giả: quân tử kiên quyết2024-01-13 23:59
 • #89: Chương 89: Nhất cước lập uy tiểu thuyết: tam quốc chi thiên hạ chí tôn tác giả: quân tử kiên quyết2024-01-13 23:59
 • #90: Chương 90: Hào kiệt tiểu thuyết: tam quốc chi thiên hạ chí tôn tác giả: quân tử kiên quyết2024-01-13 23:59
 • #91: Chương 91: Chống lại2024-01-13 23:59
 • #92: Chương 92: hà tất tiếc này đầu2024-01-13 23:59
 • #93: Chương 93: Hung Nô Vương kiêng kỵ tiểu thuyết: tam quốc chi thiên hạ chí tôn tác giả: quân tử kiên quyết2024-01-13 23:59
 • #94: Chương 94: ngươi là ai2024-01-13 23:59
 • #95: Chương 95: Triệu Vân2024-01-13 23:59
 • #96: lý niệm va chạm2024-01-13 23:59
 • #97: Chương 97: Khổng Minh ngụy trang Trọng Đạt2024-01-13 23:59
 • #98: Chương 98: đây quả thực là tìm đường chết Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #99: Chương 99: khó mà tin nổi Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #100: Chương 100: đầm rồng hang hổ Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #101: Chương 101: 1 cái cờ xí bình thiên hạ Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #102: Chương 102: sao dám thong dong như vậy Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #103: Chương 103: Đại Vương trước tiên đừng giả bộ bức Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #104: Chương 104: đủ người khác thổi 1 đời Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #105: Chương 105: có thể nào bức người tinh tướng Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #106: Chương 106: không phải bất luận người nào đều có thể tinh tướng Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân2024-01-14 00:00
 • #107: Chương 107: Triệu Vân đến ám sát Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #108: Chương 108: Triệu Vân quá độ hiện Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:00
 • #109: Chương 109: ngạo khí Bản Sơ Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:01
 • #110: Chương 110: Triệu Vân liên tục làm mất mặt Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:01
 • #111: Chương 111: Người nọ là thực khách2024-01-14 00:01
 • #112: Chương 112: Từ Hoảng trong nhà nóng quá náo Tiểu Thuyết: Tam Quốc Chi Thiên Hạ Chí Tôn Tác Giả: Quân Tử Nghị2024-01-14 00:01
 • #113: Chương 113: Trên chốn quan trường to lớn nhất bi ai2024-01-14 00:01
 • #114: Chương 114: Gọi ngươi tinh tướng, va trên lưỡi thương đi2024-01-14 00:01
 • #115: Chương 115: Hán Thọ Đình hầu nội hàm2024-01-14 00:01
 • #116: Chương 116: Ta là huyền thoại2024-01-14 00:01
 • #117: Chương 117: Điều này cũng có thể nhìn ra kẽ hở2024-01-14 00:01
 • #118: Chương 118: Lão Cổ hủ tuệ nhãn2024-01-14 00:01
 • #119: Chương 119: Dẫn xà xuất động2024-01-14 00:02
 • #120: Chương 120: Lữ Bố đến tìm cớ2024-01-14 00:02
 • #121: Chương 121: Truyền kỳ mở màn2024-01-14 00:02
 • #122: Chương 122: Khổng Minh Trọng Đạt sự tình2024-01-14 00:02
 • #123: Chương 123: Ai gạt ai2024-01-14 00:02
 • #124: Chương 124: Ai là truyền kỳ2024-01-14 00:02
 • #125: Chương 125: Sao dám kiêu ngạo như thế .2024-01-14 00:02
 • #126: Chương 126: Người nào tự rước lấy nhục2024-01-14 00:02
 • #127: Chương 127: Hắn là truyền kỳ2024-01-14 00:02
 • #128: Chương 128: Các ngươi nhất định phải tỉnh táo2024-01-14 00:02
 • #129: Chương 129: Lạc Dương rất loạn2024-01-14 00:02
 • #130: Chương 130: Tần Dã khó nói chạy trốn2024-01-14 00:02
 • #131: Chương 131: Để cho Lữ Bố tờ giấy2024-01-14 00:03
 • #132: Chương 132: Bách quan lửa giận2024-01-14 00:03
 • #133: Chương 133: Ta là Lữ Bố2024-01-14 00:03
 • #134: Chương 134: Viên Thiệu bọn họ mau tới2024-01-14 00:03
 • #135: Chương 135: Toàn lũy đánh Lữ Bố2024-01-14 00:03
 • #136: Chương 135: Cầu viện2024-01-14 00:03
 • #137: Chương 136: Ca cũng là như thế cuồng2024-01-14 00:03
 • #138: Chương 137: Lẫn nhau thương tổn2024-01-14 00:03
 • #139: Chương 137: Vô pháp tin tưởng chiến lược2024-01-14 00:03
 • #140: Chương 138: Lịch sử tính trách nhiệm2024-01-14 00:03
 • #141: Chương 139: Kỳ quái mệnh lệnh2024-01-14 00:03
 • #142: Chương 140: Giết 1 tên lính quèn có ích lợi gì2024-01-14 00:03
 • #143: Chương 141: Tàn huyết giết ngược lại2024-01-14 00:04
 • #144: Chương 142: Như cá đến em bé2024-01-14 00:04
 • #145: Chương 142: Mượn ngươi cái mưu sĩ gọi Khổng Minh2024-01-14 00:04
 • #146: Chương 143: Thiếu niên ngu ngốc2024-01-14 00:04
 • #147: Chương 144: Cổ Hủ rất lợi hại không phục2024-01-14 00:04
 • #148: Chương 145: Từ nhỏ liền rất trâu2024-01-14 00:04
 • #149: Chương 146: Avengers Viên Thiệu2024-01-14 00:04
 • #150: Chương 147: Cùng Tào Tháo gặp mặt2024-01-14 00:04
 • #151: Chương 148: Ngạo nghễ Viên Thiệu2024-01-14 00:04
 • #152: Chương 149: Đây là cỡ nào đậu phộng2024-01-14 00:04
 • #153: Chương 150: Bản Sơ, quỳ xuống đi2024-01-14 00:04
 • #154: Chương 151: Hủy kỳ danh tiết giết một thân2024-01-14 00:04
 • #155: Chương 152: Làm sao hô sưng 1 khuôn mặt2024-01-14 00:05
 • #156: Chương 153: Ta không phải nhằm vào mỗ 1 cái2024-01-14 00:05
 • #157: Chương 154: Ý vị cổ kim cái thế người2024-01-14 00:05
 • #158: Chương 155: Mọi người tuyệt địa phản kích2024-01-14 00:05
 • #159: Chương 156: Lịch sử dự kiến người2024-01-14 00:05
 • #160: Chương 157: Minh chủ có nội tình2024-01-14 00:05
 • #161: Chương 158: Nhịn thêm2024-01-14 00:05
 • #162: Chương 159: Như vậy liên minh2024-01-14 00:05
 • #163: Chương 160: Lưu Bị xuất hiện2024-01-14 00:05
 • #164: Chương 161: Tần Tào Viên Lưu Tiến đánh2024-01-14 00:05
 • #165: Chương 162: Cũng rất khó chịu2024-01-14 00:05
 • #166: Chương 163: Chủ công ngươi uống nhiều a .2024-01-14 00:06
 • #167: Chương 164: Ngồi đợi thất bại2024-01-14 00:06
 • #168: Chương 165: Cổ Hủ biến chiêu2024-01-14 00:06
 • #169: Chương 166: Tần võ vung roi2024-01-14 00:06
 • #170: Chương 167: Quân sự phá vỡ nhà2024-01-14 00:06
 • #171: Chương 168: Nhất chiến Phong Thần2024-01-14 00:06
 • #172: Chương 169: Tào Viên Lưu phấn khởi2024-01-14 00:06
 • #173: Chương 170: 3 vị quân sư2024-01-14 00:06
 • #174: Chương 171: Lẳng lặng xem các ngươi tinh tướng2024-01-14 00:06
 • #175: Chương 172: Không kịp đợi bị đánh mặt2024-01-14 00:06
 • #176: Chương 173: Kết cục làm sao2024-01-14 00:07
 • #177: Chương 174: Ruột hối hận xanh2024-01-14 00:07
 • #178: Chương 175: Không mặt mũi nào thấy thế nhân2024-01-14 00:07
 • #179: Chương 176: Để ta đến xem 1 mắt2024-01-14 00:07
 • #180: Chương 177: Cố ý lưu lại kẽ hở2024-01-14 00:07
 • #181: Chương 178: Mạnh Đức, ngươi phải có cốt khí2024-01-14 00:07
 • #182: Chương 179: Không nên tin tưởng hắn2024-01-14 00:07
 • #183: Chương 180: Chuẩn bị đánh hắn mặt2024-01-14 00:07
 • #184: Chương 181: 2 gia phẫn nộ2024-01-14 00:07
 • #185: Chương 182: Căn bản không có tương lai2024-01-14 00:07
 • #186: Chương 183: Rùa đen rút đầu2024-01-14 00:07
 • #187: Chương 184: Lữ Bố thương tổn2024-01-14 00:08
 • #188: Chương 185: 10 điểm ngoan ngoãn2024-01-14 00:08
 • #189: Chương 186: Bị vây quanh mãnh tướng nhóm2024-01-14 00:08
 • #190: Chương 187: Có người muốn tinh tướng2024-01-14 00:08
 • #191: Chương 188: Ca không muốn đánh ngươi mặt2024-01-14 00:08
 • #192: Chương 189: Mọi người trong lòng tích2024-01-14 00:08
 • #193: Chương 190: Loạn thế gần hơn2024-01-14 00:08
 • #194: Chương 191: Viên Thiệu ngươi muốn đi làm gì .2024-01-14 00:08
 • #195: Chương 192: Mở hành trình2024-01-14 00:08
 • #196: Chương 193: Triều đình bị ném bỏ2024-01-14 00:08
 • #197: Chương 194: 0 bên trong ruộng tốt có kẽ hở2024-01-14 00:08
 • #198: Chương 195: Chủ công thật biết nói đùa2024-01-14 00:09
 • #199: Chương 196: Khuynh quốc người đẹp2024-01-14 00:09
 • #200: Chương 196: Viên gia sinh ý2024-01-14 00:09
 • #201: Chương 197: Điển Bá Thiên2024-01-14 00:09
 • #202: Chương 198: Anh hùng2024-01-14 00:09
 • #203: Chương 199: Thấy nghĩa liền muốn dũng vì là2024-01-14 00:09
 • #204: Chương 200: Xem 1 cái kiếp đạo hạnh không2024-01-14 00:09
 • #205: Chương 201: Hắn khẳng định không phải người2024-01-14 00:09
 • #206: Chương 202: Điển Vi đến tính tiền2024-01-14 00:09
 • #207: Chương 203: Đại ca, ngươi rốt cuộc là ai2024-01-14 00:09
 • #208: Chương 204: Ăn nhờ ở đậu2024-01-14 00:09
 • #209: Chương 205: Ký Châu binh mã biết bao hùng tráng2024-01-14 00:10
 • #210: Chương 206: Viên gia tử tôn có kế hoạch2024-01-14 00:10
 • #211: Chương 207: Chân phủ 8 quẻ tin tức2024-01-14 00:10
 • #212: Chương 208: Cha ta là Viên Thiệu2024-01-14 00:10
 • #213: Chương 209: Bệnh nghề nghiệp2024-01-14 00:10
 • #214: Chương 210: Có thể nào tự tin như thế2024-01-14 00:10
 • #215: Chương 211: Chúng ta muốn đột kích ngược2024-01-14 00:10
 • #216: Chương 212: Nhanh đi Trù Thần2024-01-14 00:10
 • #217: Chương 213: Chúng ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu2024-01-14 00:10
 • #218: Chương 214: Đại Thương Gia nhóm mưu đồ2024-01-14 00:10
 • #219: Chương 215: Người này không biết làm sinh ý2024-01-14 00:10
 • #220: Chương 216: Ngược lại ta tin2024-01-14 00:11
 • #221: Chương 217: Bán lương triều dâng2024-01-14 00:11
 • #222: Chương 218: Mình không thể mù nói bậy2024-01-14 00:11
 • #223: Chương 219: Nói ra đến phải thừa nhận ở2024-01-14 00:11
 • #224: Chương 220: Người nào chấp mê bất ngộ2024-01-14 00:11
 • #225: Chương 221: Khuê nữ, ngươi cũng không thể hố cha2024-01-14 00:11
 • #226: Chương 222: Như vậy nạn châu chấu .2024-01-14 00:11
 • #227: Chương 225: Đói bụng đi Điển Vi2024-01-14 00:11
 • #228: Chương 226: Dài 40 mét Sát Trư Đao2024-01-14 00:11
 • #229: Chương 227: 1 cục Thanh Quang2024-01-14 00:11
 • #230: Chương 228: Thái Hành Sơn đại vương nhóm2024-01-14 00:11
 • #231: Chương 229: Tần Dã mới chiến lược bố cục2024-01-14 00:11
 • #232: Chương 230: Bầy Sói tụ ăn2024-01-14 00:12
 • #233: Chương 231: Hàn Phức đến xé bức2024-01-14 00:12
 • #234: Chương 232: Tình thế đột biến2024-01-14 00:12
 • #235: Chương 233: Lưu Bị mưu ma chước quỷ2024-01-14 00:12
 • #236: Chương 234: Bọn cướp tâm lý2024-01-14 00:12
 • #237: Chương 235: 1 cắt đều là xưng bá2024-01-14 00:12
 • #238: Chương 236: Ôm ấp thiên hạ Công Tôn Toản2024-01-14 00:12
 • #239: Chương 237: Vương giả mới có thong dong2024-01-14 00:12
 • #240: Chương 238: Cửa nhà hố2024-01-14 00:12
 • #241: Chương 239: Mãnh tướng cùng tội phạm2024-01-14 00:12
 • #242: Chương 240: Không muốn đối với chúng ta như vậy2024-01-14 00:13
 • #243: Chương 241: Chủ công rốt cục nhìn nhầm2024-01-14 00:13
 • #244: Chương 242: Xuyên hang chuột2024-01-14 00:13
 • #245: Chương 243: Đi cửa sau ra kỳ tích2024-01-14 00:13
 • #246: Chương 244: Đến cùng có gọi hay không kiếp2024-01-14 00:13
 • #247: Chương 245: Tan vỡ thế giới2024-01-14 00:13
 • #248: Chương 246: Chủ công cũng điên cuồng2024-01-14 00:13
 • #249: Chương 247: Chỉ có ta lòng cao hơn trời2024-01-14 00:13
 • #250: Chương 248: Chân Định trên núi có tráng sĩ2024-01-14 00:13
 • #251: Chương 249: Triệu Vân là có ý tưởng2024-01-14 00:14
 • #252: Chương 250: Siêu cấp tội phạm2024-01-14 00:14
 • #253: Chương 251: Triệu Vân vs Tần Dã2024-01-14 00:14
 • #254: Chương 252: Tử Long đại sát khí2024-01-14 00:14
 • #255: Chương 253: Ai dám giết ta2024-01-14 00:14
 • #256: Chương 254: Tội phạm nhóm khóc2024-01-14 00:14
 • #257: Chương 255: Tội phạm nhóm Đổi Soái2024-01-14 00:14
 • #258: Chương 256: Bẩy rập lấy ở dưới chân2024-01-14 00:14
 • #259: Chương 257: Thiên Đường cùng Địa Ngục còn kém 2 bước2024-01-14 00:14
 • #260: Chương 258: Giơ tay lên2024-01-14 00:14
 • #261: Chương 259: Cổ nhân không hiểu căn cư địa2024-01-14 00:15
 • #262: Chương 260: Nông nghiệp đại sư thất vọng2024-01-14 00:15
 • #263: Chương 261: Có người tinh tướng2024-01-14 00:15
 • #264: Chương 262: Phối hợp tinh tướng2024-01-14 00:15
 • #265: Chương 263: Chủ công ngươi muốn làm gì!2024-01-14 00:15
 • #266: Chương 264: Chủ công, không muốn tinh tướng2024-01-14 00:15
 • #267: Chương 265: 108 hạt giống2024-01-14 00:15
 • #268: Chương 266: Tần thuộc thử2024-01-14 00:15
 • #269: Chương 267: Sau cùng 1 khắc2024-01-14 00:15
 • #270: Chương 268: Bị hiểu lầm, không giải thích2024-01-14 00:15
 • #271: Chương 269: Tần Dã lạnh bạo lực2024-01-14 00:16
 • #272: Chương 270: Chủ công, nhận lấy xương bánh chè2024-01-14 00:16
 • #273: Chương 271: Đại hiền về Viên Thiệu2024-01-14 00:16
 • #274: Chương 272: 1 con Tôm Hùm giá trị2024-01-14 00:16
 • #275: Chương 273: Trung thành tuyệt đối Mã Quân2024-01-14 00:16
 • #276: Chương 274: Bộ 'Tần '2024-01-14 00:16
 • #277: Chương 275: Nhan Lương Văn Sửu tuyệt sát2024-01-14 00:16
 • #278: Chương 276: Đồ lót chuồng2024-01-14 00:16
 • #279: Chương 277: Ảnh đế cấp trư đồng đội2024-01-14 00:16
 • #280: Chương 278: Chúng ta chưa bao giờ hại người2024-01-14 00:16
 • #281: Chương 279: Có thể cùng ngươi tinh tướng2024-01-14 00:17
 • #282: Chương 280: Ngươi đi bù đắp lỗ thủng2024-01-14 00:17
 • #283: Chương 281: Phát điên mọi người2024-01-14 00:17
 • #284: Chương 282: Ta là gian tế2024-01-14 00:17
 • #285: Chương 283: Số 2 mật thám2024-01-14 00:17
 • #286: Chương 284: Chủ công vinh diệu2024-01-14 00:17
 • #287: Chương 285: Có chí học sinh2024-01-14 00:17
 • #288: Chương 286: Tần Dã hịch văn2024-01-14 00:17
 • #289: Chương 287: Bản Sơ phái ra Thám Viên2024-01-14 00:17
 • #290: Chương 288: 1 đám trẻ trâu2024-01-14 00:17
 • #291: Chương 289: Không có cái mới thế giới thử nghiệm2024-01-14 00:17
 • #292: Chương 290: Có đủ nhất uy hiếp lực người2024-01-14 00:18
 • #293: Chương 291: Tào Tháo muốn tới phân chén canh2024-01-14 00:18
 • #294: Chương 292: Căn cứ địa rung chuyển2024-01-14 00:18
 • #295: Chương 293: Không muốn tinh tướng2024-01-14 00:18
 • #296: Chương 294: Hung Nô Ô Hoàn quyết chiến2024-01-14 00:18
 • #297: Chương 295: Huyết tính hán tử2024-01-14 00:18
 • #298: Chương 296: Tự tin Công Tôn Toản2024-01-14 00:18
 • #299: Chương 297: Chuẩn bị tâm lý thật tốt2024-01-14 00:18
 • #300: Chương 298: Tần Dã đến tặng lễ2024-01-14 00:18
 • #301: Chương 299: Tào Tháo Hàn Phức thần phản ứng2024-01-14 00:18
 • #302: Chương 300: Giao ra lễ vật đi Công Tôn2024-01-14 00:19
 • #303: Chương 301: Minh hữu cơ bản nhất tín nhiệm2024-01-14 00:19
 • #304: Chương 302: Đến cùng phát sinh cái gì2024-01-14 00:19
 • #305: Chương 303: Bản Sơ rút ra2024-01-14 00:19
 • #306: Chương 304: Đại cứu tinh che chở2024-01-14 00:19
 • #307: Chương 305: Công Tôn Toản lửa giận2024-01-14 00:19
 • #308: Chương 306: Thiên hạ chư hầu cãi nhau2024-01-14 00:19
 • #309: Chương 307: Triều đình nghề nghiệp2024-01-14 00:19
 • #310: Chương 308: Ai là Ký Châu Mục2024-01-14 00:19
 • #311: Chương 309: Chuyện tốt xấu sự tình2024-01-14 00:19
 • #312: Chương 310: Hàn Phức ra độc thủ2024-01-14 00:19
 • #313: Chương 311: Chân Mật không gặp2024-01-14 00:19
 • #314: Chương 312: Chân Dật sức lực2024-01-14 00:20
 • #315: Chương 313: Nữ cố nhân là cái quỷ gì .2024-01-14 00:20
 • #316: Chương 314: Chân Mật có kẽ hở2024-01-14 00:20
 • #317: Chương 315: Ngu xuẩn quân sự động tác2024-01-14 00:20
 • #318: Chương 316: Tự tin Tân Bình2024-01-14 00:20
 • #319: Chương 317: Có thể nào rớt xuống mã2024-01-14 00:20
 • #320: Chương 318: Trương Hợp2024-01-14 00:20
 • #321: Chương 319: Tao ngộ chiến2024-01-14 00:20
 • #322: Chương 320: Đại trận uy lực2024-01-14 00:20
 • #323: Chương 321: Trong mắt hắn không có trận2024-01-14 00:20
 • #324: Chương 322: Trương Hợp nước mắt chạy2024-01-14 00:21
 • #325: Chương 323: Chấn kinh Hàn Phức2024-01-14 00:21
 • #326: Chương 324: Tần Dã ngươi đi ra2024-01-14 00:21
 • #327: Chương 325: Ngươi là đến khôi hài đi2024-01-14 00:21
 • #328: Chương 326: Khởi nghĩa cũng rất đáng sợ2024-01-14 00:21
 • #329: Chương 327: Tần Dã vào thành2024-01-14 00:21
 • #330: Chương 328: Hoàng Hà tràn lan2024-01-14 00:21
 • #331: Chương 329: Đặc biệt hoàn khố công tử2024-01-14 00:21
 • #332: Chương 330: Ngươi có thể làm gì ta2024-01-14 00:21
 • #333: Chương 331: Quản lý Hoàng Hà2024-01-14 00:21
 • #334: Chương 332: Lén lén lút lút thân ảnh2024-01-14 00:22
 • #335: Chương 333: Điều tra ngầm2024-01-14 00:22
 • #336: Chương 334: Người trẻ tuổi có lai lịch2024-01-14 00:22
 • #337: Chương 335: Chủ nhục Thần tử2024-01-14 00:22
 • #338: Chương 336: Sĩ tộc mâu thuẫn2024-01-14 00:22
 • #339: Chương 337: Trăm năm đại gia tộc quyết đoán2024-01-14 00:22
 • #340: Chương 338: Lại 1 lần lựa chọn2024-01-14 00:22
 • #341: Chương 339: Sinh con nít2024-01-14 00:22
 • #342: Chương 340: Bà đỡ 1 mạch tổ sư2024-01-14 00:22
 • #343: Chương 341: Quốc dân lão công2024-01-14 00:22
 • #344: Chương 342: Có lũ thì có người xui xẻo2024-01-14 00:22
 • #345: Chương 343: Cũng nói muốn làm Lưu Bị2024-01-14 00:23
 • #346: Chương 344: 2 gia có kế sách2024-01-14 00:23
 • #347: Chương 345: Khổng Minh Vân Trường luận xuân thu2024-01-14 00:23
 • #348: Chương 346: Vân Trường thôn phu2024-01-14 00:23
 • #349: Chương 347: Đoàn Chiến từ mai phục bắt đầu2024-01-14 00:23
 • #350: Chương 348: Lưu Bị vùng vẫy giãy chết2024-01-14 00:23
 • #351: Chương 349: Lữ Bố thần uy2024-01-14 00:23
 • #352: Chương 350: Có người đầu hàng2024-01-14 00:23
 • #353: Chương 351: Ta Thôi gia có tiếp ứng2024-01-14 00:23
 • #354: Chương 352: Tiểu thịt tươi hùng hồn chịu chết2024-01-14 00:23
 • #355: Chương 353: Ảnh đế, ngươi damn là ảnh đế!2024-01-14 00:23
 • #356: Chương 354: Đơn đấu vương Lữ Bố2024-01-14 00:24
 • #357: Chương 355: Tuyệt thế 3 lưỡi búa to2024-01-14 00:24
 • #358: Chương 356: '3 lưỡi búa to' căn bản vô dụng2024-01-14 00:24
 • #359: Chương 357: Xem, Đĩa Bay!2024-01-14 00:24
 • #360: Chương 358: Lữ Bố khóc2024-01-14 00:24
 • #361: Chương 359: Cầu không làm mất mặt2024-01-14 00:24
 • #362: Chương 360: Thu phục Ký Châu2024-01-14 00:24
 • #363: Chương 361: Hoa Đà dự phán2024-01-14 00:24
 • #364: Chương 362: Y giả phụ mẫu tâm2024-01-14 00:24
 • #365: Chương 363: Thần y khiếp sợ2024-01-14 00:24
 • #366: Chương 364: Giết người dược phương2024-01-14 00:25
 • #367: Chương 365: Ngươi, y học không hiểu2024-01-14 00:25
 • #368: Chương 366: Thuốc giả2024-01-14 00:25
 • #369: Chương 367: Thần y quỳ2024-01-14 00:25
 • #370: Chương 368: Bắc Hải cố sự2024-01-14 00:25
 • #371: Chương 369: Lưu Bị tính toán2024-01-14 00:25
 • #372: Chương 370: Để cho ta tới cứu chữa các ngươi đi2024-01-14 00:25
 • #373: Chương 371: Quỷ dị chiến trường2024-01-14 00:25
 • #374: Chương 372: Khổng Minh Trọng Đạt bị lưu phóng2024-01-14 00:25
 • #375: Chương 373: Tề Nam thành đại ân nhân2024-01-14 00:25
 • #376: Chương 374: Bắt đầu tinh tướng2024-01-14 00:25
 • #377: Chương 375: Ngươi phải là cái gì kế sách2024-01-14 00:26
 • #378: Chương 376: Người quân sư này vô căn cứ2024-01-14 00:26
 • #379: Chương 377: Quách Gia nói hắn có kế sách2024-01-14 00:26
 • #380: Chương 378: Phản chế kế hoạch2024-01-14 00:26
 • #381: Chương 379: Tào Tháo điên cuồng tấn công2024-01-14 00:26
 • #382: Chương 380: Khổng Minh ngươi ngưu2024-01-14 00:26
 • #383: Chương 381: Lão bản chắc chắn sẽ không trở lên làm2024-01-14 00:26
 • #384: Chương 382: Gặp đả kích Mạnh Đức2024-01-14 00:26
 • #385: Chương 383: Ta cần an ủi2024-01-14 00:26
 • #386: Chương 384: Tần Mạnh Kiệt đến2024-01-14 00:26
 • #387: Chương 385: Ngươi không nên quá tự tin2024-01-14 00:26
 • #388: Chương 386: Không cần loạn nói chuyện2024-01-14 00:27
 • #389: Chương 387: Bại vong bên trong Mạnh Đức2024-01-14 00:27
 • #390: Chương 388: Mạnh Kiệt, chúng ta đứng 1 đội đi2024-01-14 00:27
 • #391: Chương 389: Nuôi hổ đại già2024-01-14 00:27
 • #392: Chương 390: Nhờ vả này 1 vị2024-01-14 00:27
 • #393: Chương 391: Điên cuồng vấn đề2024-01-14 00:27
 • #394: Chương 392: Tào Tháo thần thao tác2024-01-14 00:27
 • #395: Chương 393: Quách Gia làm phản .2024-01-14 00:27
 • #396: Chương 394: 1 đời bá chủ bị tai nạn2024-01-14 00:27
 • #397: Chương 395: Hứa Trử đại tin tức2024-01-14 00:27
 • #398: Chương 396: Hoài Nam quân thực lực2024-01-14 00:27
 • #399: Chương 397: Kỷ Linh phán đoán2024-01-14 00:28
 • #400: Chương 398: Chúng ta tâm lý khổ2024-01-14 00:28
 • #401: Chương 399: Ai có thể cứng2024-01-14 00:28
 • #402: Chương 400: Làm người tôn kính Viên Thuật2024-01-14 00:28
 • #403: Chương 401: Bất khuất chiến thần2024-01-14 00:28
 • #404: Chương 402: Ma thần Lữ Bố2024-01-14 00:28
 • #405: Chương 403: Bố miệng đoạt tào2024-01-14 00:28
 • #406: Chương 404: A Bố Mạc Cuồng, ăn ta 1 quyền2024-01-14 00:28
 • #407: Chương 405: Binh lính chuyên lo bếp núc truy sát Lữ Bố2024-01-14 00:29
 • #408: Chương 406: Ta không phải Lữ Bố2024-01-14 00:29
 • #409: Chương 407: Tuyệt xướng2024-01-14 00:29
 • #410: Chương 408: Lữ Bố bị tóm lấy2024-01-14 00:29
 • #411: Chương 409: Tần Sứ quân hoài nghi các ngươi2024-01-14 00:29
 • #412: Chương 410: Lập tức cho ta làm mất mặt2024-01-14 00:29
 • #413: Chương 411: Mạnh Đức, ta trên tinh thần ngươi2024-01-14 00:29
 • #414: Chương 412: Tần Dã lễ tế Tào Tháo2024-01-14 00:29
 • #415: Chương 413: Trên tinh thần đã không được2024-01-14 00:29
 • #416: Chương 414: Bắt hắn lão bà còn có hắn khuê nữ2024-01-14 00:29
 • #417: Chương 415: Lữ Bố gia quyến đưa cho ngươi2024-01-14 00:30
 • #418: Chương 416: Cuối cùng cần 1 khác2024-01-14 00:30
 • #419: Chương 417: Nhân Sinh Đắc Ý Tu Tẫn Hoan2024-01-14 00:30
 • #420: Chương 418: Lưu Ngu treo2024-01-14 00:30
 • #421: Chương 419: Viên Thiệu đòn sát thủ2024-01-14 00:30
 • #422: Chương 420: Tư Mã Ý mưu ma chước quỷ2024-01-14 00:30
 • #423: Chương 421: Hung Nô Vương biểu thị rất khó khăn2024-01-14 00:30
 • #424: Chương 422: Vô pháp giải quyết vấn đề khó2024-01-14 00:30
 • #425: Chương 423: Người xuyên việt phổ biến bức cách rất cao2024-01-14 00:30
 • #426: Chương 424: Dừng chân2024-01-14 00:30
 • #427: Chương 425: Ta có bảo hộ, không sợ Tần Dã2024-01-14 00:31
 • #428: Chương 426: Đừng giả bộ bức2024-01-14 00:31
 • #429: Chương 427: Lại 1 vị ảnh đế sinh ra2024-01-14 00:31
 • #430: Chương 428: Tần tào quyết đoán2024-01-14 00:31
 • #431: Chương 429: Ưng Phái đang hành động2024-01-14 00:31
 • #432: Chương 430: Cũng quỳ xuống cho ta2024-01-14 00:31
 • #433: Chương 431: Ai là quốc tặc2024-01-14 00:31
 • #434: Chương 432: Lạc Dương tranh cướp2024-01-14 00:31
 • #435: Chương 433: Trẫm mệnh thật khổ2024-01-14 00:31
 • #436: Chương 434: Hán Hiến Đế muốn tức giận2024-01-14 00:31
 • #437: Chương 435: Hội nhảy . Q mộc con cóc2024-01-14 00:31
 • #438: Chương 436: Đây chính là tiểu hài tử ngoạn ý2024-01-14 00:32
 • #439: Chương 437: Uổng phí môi lưỡi2024-01-14 00:32
 • #440: Chương 438: Ta đây là Thần Ngưu2024-01-14 00:32
 • #441: Chương 439: Quốc Cữu mật hội Hoàng thúc2024-01-14 00:32
 • #442: Chương 440: Không thiếu tiền cùng không có tiền2024-01-14 00:32
 • #443: Chương 441: Người có đức theo chi2024-01-14 00:32
 • #444: Chương 442: Khẩn cấp nút bấm là cái gì ý tứ2024-01-14 00:32
 • #445: Chương 443: Cực hình đứng đầu2024-01-14 00:32
 • #446: Chương 444: Bạo phát tin tức2024-01-14 00:32
 • #447: Chương 445: Làm người không muốn vô sỉ như vậy2024-01-14 00:32
 • #448: Chương 446: Cẩn thận có trò lừa2024-01-14 00:33
 • #449: Chương 447: 1 lần là tốt rồi2024-01-14 00:33
 • #450: Chương 448: Thiên địa 1 mảnh mênh mông2024-01-14 00:33
 • #451: Chương 449: Giá họa2024-01-14 00:33
 • #452: Chương 450: Thần kỳ Mục Đồng2024-01-14 00:33
 • #453: Chương 451: Mạnh Đức nắm giữ siêu cường sức quan sát2024-01-14 00:33
 • #454: Chương 452: Đặng Ngải gợi ra huyết án2024-01-14 00:33
 • #455: Chương 453: Tiểu tỷ tỷ2024-01-14 00:33
 • #456: Chương 454: Thời khắc mấu chốt2024-01-14 00:33
 • #457: Chương 455: Mai phục hắn2024-01-14 00:33
 • #458: Chương 456: 5 quân quyết đấu2024-01-14 00:33
 • #459: Chương 457: Phù Hán Diệt Tần2024-01-14 00:34
 • #460: Chương 458: Quần hùng dưới trăng truy Tần Dã2024-01-14 00:34
 • #461: Chương 459: Không thể xằng bậy2024-01-14 00:34
 • #462: Chương 460: Thái Ung giang hồ địa vị2024-01-14 00:34
 • #463: Chương 461: Có người dụ dỗ đại tiểu thư2024-01-14 00:34
 • #464: Chương 462: Chúng ta tới tức giận2024-01-14 00:34
 • #465: Chương 463: Quách Gia cùng hắn cờ2024-01-14 00:34
 • #466: Chương 464: Bản giản thể Phụng Hiếu2024-01-14 00:34
 • #467: Chương 465: Quỷ Tài ra vấn đề khó2024-01-14 00:34
 • #468: Chương 466: Khổng Minh thao tác2024-01-14 00:34
 • #469: Chương 467: Lòi2024-01-14 00:34
 • #470: Chương 468: Bắt được Tào Tháo cùng Viên Thiệu2024-01-14 00:35
 • #471: Chương 469: Đại nghĩa Lưu Huyền Đức2024-01-14 00:35
 • #472: Chương 470: Lưu Bị muốn triều đình2024-01-14 00:35
 • #473: Chương 471: Trước tiên thả Viên Thiệu2024-01-14 00:35
 • #474: Chương 472: Quân Tần số 1 mật thám2024-01-14 00:35
 • #475: Chương 473: Lạc Dương chuyện phát sinh2024-01-14 00:35
 • #476: Chương 474: Triều đình đến2024-01-14 00:35
 • #477: Chương 475: Đáng thương bách quan2024-01-14 00:35
 • #478: Chương 476: Từ từ mưu toan2024-01-14 00:35
 • #479: Chương 477: Chán nản hoàng đế2024-01-14 00:35
 • #480: Chương 478: Xé hoàng đế mặt2024-01-14 00:35
 • #481: Chương 479: Đại tướng quân Tần Dã2024-01-14 00:36
 • #482: Chương 480: Lấy Tần liên minh2024-01-14 00:36
 • #483: Chương 481: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe2024-01-14 00:36
 • #484: Chương 482: Đại chiến mở màn2024-01-14 00:36
 • #485: Chương 483: Sĩ tộc phản công2024-01-14 00:36
 • #486: Chương 484: Thanh Châu đại lui lại2024-01-14 00:36
 • #487: Chương 485: Tào Tháo đối với Trương Liêu đánh giá2024-01-14 00:36
 • #488: Chương 486: 0 họ có thể đánh như vậy!2024-01-14 00:36
 • #489: Chương 487: Trương Liêu chiến đấu lực2024-01-14 00:36
 • #490: Chương 488: Nghiệp Thành quyết không thể ném2024-01-14 00:36
 • #491: Chương 489: Chỉ huy Nhược Định Hứa Du2024-01-14 00:36
 • #492: Chương 490: Viên Thiệu thần kinh khá lớn2024-01-14 00:37
 • #493: Chương 491: Hung hăng càn quấy2024-01-14 00:37
 • #494: Chương 492: Chí khí bại quân Tần trò cười lấy Nghiệp Thành2024-01-14 00:37
 • #495: Chương 493: Một đấu một vạn Hứa Du2024-01-14 00:37
 • #496: Chương 494: Toàn quân bị diệt2024-01-14 00:37
 • #497: Chương 495: Danh sĩ Hứa Du2024-01-14 00:37
 • #498: Chương 496: Liệt sĩ2024-01-14 00:37
 • #499: Chương 497: Bản Sơ không kịp đợi2024-01-14 00:37
 • #500: Chương 498: Thật to lớn chân2024-01-14 00:37
 • #501: Chương 499: Chủ công trong lúc đó là có khác nhau2024-01-14 00:37
 • #502: Chương 500: Toàn quân tấn công2024-01-14 00:38
 • #503: Chương 501: Tù binh đổi đồ ăn2024-01-14 00:38
 • #504: Chương 502: Lão thử cũng không vào được2024-01-14 00:38
 • #505: Chương 503: Có khác diệu chiêu2024-01-14 00:38
 • #506: Chương 504: 1 vị tan vỡ chư hầu2024-01-14 00:38
 • #507: Chương 505: Thần lực lượng2024-01-14 00:38
 • #508: Chương 506: Có ở trên trời chấm nhỏ2024-01-14 00:38
 • #509: Chương 507: Lịch sử đại sự kiện2024-01-14 00:38
 • #510: Chương 508: Viên Thiệu oán niệm2024-01-14 00:38
 • #511: Chương 509: Đả kích nặng nề2024-01-14 00:38
 • #512: Chương 510: Huyền Đức Đại Diệu kế2024-01-14 00:39
 • #513: Chương 511: Quân Tần muốn đầu hàng2024-01-14 00:39
 • #514: Chương 512: Không muốn vô sỉ như vậy2024-01-14 00:39
 • #515: Chương 513: Trung là bất trung, bất trung là trung2024-01-14 00:39
 • #516: Chương 514: Đặc thù sự vụ Từ Thứ2024-01-14 00:39
 • #517: Chương 515: Tư Mã Ý yêu đương2024-01-14 00:39
 • #518: Chương 516: Trần Cung độc kế2024-01-14 00:39
 • #519: Chương 517: Lữ Bố tặc lớn mật2024-01-14 00:39
 • #520: Chương 518: 1 cái so với 1 cái âm hiểm2024-01-14 00:39
 • #521: Chương 519: Mạnh Đức cơn giận2024-01-14 00:40
 • #522: Chương 520: Liên minh mưa gió2024-01-14 00:40
 • #523: Chương 521: Có phương pháp cắt đứt2024-01-14 00:40
 • #524: Chương 522: Đường cái vẫn là cái kia đường cái2024-01-14 00:40
 • #525: Chương 523: Nghiệp Thành chuyện phát sinh2024-01-14 00:40
 • #526: Chương 524: Tào Tháo đưa nữ nhi2024-01-14 00:40
 • #527: Chương 525: Mở màn2024-01-14 00:40
 • #528: Chương 526: Địch ta Đại Biến Thân2024-01-14 00:40
 • #529: Chương 527: Diễn viên không 'Tham ngộ đoàn '2024-01-14 00:40
 • #530: Chương 528: Lữ Bố hoàn mỹ bố cục2024-01-14 00:41
 • #531: Chương 529: Viên gia thanh uy2024-01-14 00:41
 • #532: Chương 530: Viên Thuật ngươi tên súc sinh này2024-01-14 00:41
 • #533: Chương 531: Đào Khiêm cảm động2024-01-14 00:41
 • #534: Chương 532: Là 0 họ đầu hàng2024-01-14 00:41
 • #535: Chương 533: Lữ Bố quật khởi con đường2024-01-14 00:41
 • #536: Chương 534: Thiên hạ thứ nhất độc kế2024-01-14 00:41
 • #537: Chương 535: Chân tướng rõ ràng2024-01-14 00:41
 • #538: Chương 536: Dường như là thật (Đại Kết Cục )2024-01-14 00:41
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Đại Ngụy Năng Thần

TiKay

Binh Lâm Thiên Hạ

TiKay

Ta Là Một Cái Người Nguyên Thủy

TiKay

Cơ Giáp Buôn Bán Thương

TiKay

Mãn Cấp Tài Khoản Tại Dị Giới

TiKay

Điều Giáo Đại Tống

TiKay

Leave a Reply