Võng Du

Thần Thoại Thế Giới: Bắt Đầu Có Trăm Phần Trăm Tỷ Lệ Rơi Đồ!

【 Mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Võng Du Thần Thoại: Bắt Đầu Có 100% Tỷ Lệ Rơi Đồ! 】

Thế giới lớn nhất xuyên quốc gia công ty game mới Lam Tinh tập đoàn, căn cứ thế giới các quốc gia thần thoại bối cảnh, mở mang một cái toàn thể cảm giác trò chơi « Thần Thoại Thế Giới »!

Trò chơi Siêu Hiện Thực, được xưng loài người thế giới thứ ba, vừa lên nết liền hỏa bạo toàn cầu, mấy tỉ người chơi chen chúc mà vào!

Thần Thoại thế giới, tỷ lệ rơi đồ cực thấp, Sở Bắc được ẩn tàng thiên phú 100% tỷ lệ rơi đồ.

Người chơi khác còn vì Kê Tâm tốn hao một tuần giết gà, Sở đã bán đổ bán tháo kê xuyến.

Người chơi khác còn vì lấy được Nhân cấp tam tinh công pháp tự hào, Sở Bắc đã sầu lo vì không còn chỗ chứa Huyền cấp công pháp…

Chú:

Phàm Nhân Giới công pháp chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng Nhân năm cái đại đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp công pháp lại phân làm Thập Phẩm. Ở siêu phàm nhân bên trên, còn có tiên cấp công pháp.

Mà ở tây phương nói sẽ biến thành C, B, A, S, SS cấp, Thần Tiên cấp công pháp chính là SSS cấp!

Nguồn: metruyenchu


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phấn Đấu Lão Cửu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trăm phần trăm tỉ lệ rơi đồ!
 • #2: Làm giàu con đường!
 • #3: Mạc danh kỳ diệu thì có tình địch
 • #4: Thu được ẩn tàng nhiệm vụ!
 • #5: Kiếm Tiên Lữ Đồng Tân!
 • #6: Bán sỉ Kê Tâm, khiếp sợ toàn bộ võng! (1/ 5 )
 • #7: Làm dê biến thành lão hổ (2/ 5 )
 • #8: Bạo nổ được chỉ còn quần cộc (3/ 5 )
 • #9: Ra thôn khảo nghiệm (4/ 5 )
 • #10: Đánh vỡ ghi lại! (5/ 5 )
 • #11: Thực sự quá phá của! (1/ 5 )
 • #12: Thiên Mệnh Công Hội mai phục (2/ 5 )
 • #13: Toàn bộ rơi sạch sẽ quang! (3/ 5 )
 • #14: Thu được chức nghiệp ẩn nhiệm vụ! (4/ 5 )
 • #15: Trứng thú cưỡi trúng mùa lớn! (5/ 5 )
 • #16: Tuôn ra thiên cấp trứng thú cưỡi! (tăng thêm cầu ngân phiếu! 6/ 5 )
 • #17: Thành công chuyển chức Kiếm Linh! (đệ 7 càng, cầu ngân phiếu! )
 • #18: Bán đấu giá Ngũ Hành Linh Châu! (1/ 10 )
 • #19: Toàn bộ Thái quận đều điên cuồng! (2/ 10 )
 • #20: Xin tổ kiến bang hội (3/ 10 )
 • #21: Sở Bắc đầu người tăng giá lạp! (4/ 10 )
 • #22: Tê Ngưu đại Boss! (5/ 10 )
 • #23: Thu hoạch cực phẩm vũ khí, Thanh Diệp Kiếm! (6/ 10 )
 • #24: Ngươi nghĩ tiệt hồ ? (7/ 10, đệ 7 càng cầu ngân phiếu! )
 • #25: Tuôn ra Khôn Thổ áo giáp! (8/ 10 cầu ngân phiếu! )
 • #26: Chân chính anh hùng cứu mỹ nhân (9/ 10 cầu ngân phiếu! )
 • #27: Đấu Thiên Bang thành lập! (10/ 10, đệ 10 càng hoàn thành! )
 • #28: Tam đại công hội liên danh treo giải thưởng! (1/ 10 )
 • #29: Xà Yêu Cốc mở ra! (2/ 10 )
 • #30: Vẽ mặt tam đại công hội! (3/ 10 )
 • #31: Thu hoạch đại lượng cự mãng áo giáp! (4/ 10 cầu ngân phiếu! )
 • #32: Đoạt Bá Thiên Bang Boss! (5/ 10 )
 • #33: Kích sát Hoàng Phủ Bá Thiên, chấn động Thái quận! (6/ 10 )
 • #34: Trăm phần trăm tỉ lệ rơi đồ, nhanh chân đến trước! (7/ 10 cầu ngân phiếu! )
 • #35: Họa Thủy Đông Dẫn! (8/ 10 cầu ngân phiếu! )
 • #36: Tuôn ra Thanh Giao giày! (9/ 10 đệ 9 càng cầu ngân phiếu! )
 • #37: Thu hoạch Tiên cấp Linh Sủng, Hỗn Độn Mãng! (10/ 10 đệ 10 càng hoàn thành! )
 • #38: Ấp trứng Tiên cấp Linh Sủng! (1/ 10 )
 • #39: Bang hội đại biến dạng (2/ 10 )
 • #40: Trang bị thịnh yến! (3/ 10 )
 • #41: Hùng hài tử, Hùng gia trưởng! (4/ 10 )
 • #42: Mua Thịnh Thái nhất hào! (5/ 10 )
 • #43: Theo ta giết! (6/ 10 )
 • #44: Xxx ngươi không có thương lượng! (7/ 10 )
 • #45: Chặn được ẩn tàng nhiệm vụ! (8/ 10 )
 • #46: Trăm phần trăm tỉ lệ rơi đồ, đại lượng đai lưng! (9/ 10 cầu ngân phiếu! )
 • #47: Thôn Phệ Tiến Hóa, Hắc Ám Ma Giao! (10/ 10 đệ 10 càng hoàn thành! )
 • #48: Thu hoạch cực phẩm Hắc Ám Ma Long sáo trang! (1/ 10 trừ tịch vui sướng! )
 • #49: Một kiếm miểu sát, trăm phần trăm rơi sạch trang bị! (2/ 10 )
 • #50: Vu Quỷ bộ lạc Truyền Thừa Chi Bảo! (3/ 10 )
 • #51: Mở ra sử thi ẩn tàng nhiệm vụ, khiếp sợ Ký Châu! (4/ 10 )
 • #52: Sở Bắc trở về, vạn chúng chúc mục! (5/ 10 )
 • #53: Miểu sát Hoàng Phủ Bá Thiên, khiếp sợ toàn trường! (6/ 10 )
 • #54: Không chừa một mống! (7/ 10 )
 • #55: Ta cái gì cũng không thấy! (8/ 10 )
 • #56: Trăm phần trăm bạo nổ Tiên Táng lá bùa! (9/ 10 )
 • #57: Muốn chết mặc dù qua đây! (10/ 10 )
 • #58: Bán sỉ lá bùa, Ký Châu sôi trào! (1/ 10 )
 • #59: Điên cuồng kiếm ba chục tỉ! (2/ 10 )
 • #60: Ngươi xem có đủ hay không ? (3/ 10 )
 • #61: Mã Vương Tiến biến hóa, Tử Hoàng Long Mã! (4/ 10 )
 • #62: Miểu sát Thánh Linh minh cao thủ! (5/ 10 )
 • #63: Âm Quỷ Sơn Thiên Thê! (6/ 10 )
 • #64: Phá kỷ lục, 1 phút trăm cấp Thiên Thê! (7/ 10 )
 • #65: Thu hoạch Linh Viên máu! (8/ 10 )
 • #66: Đem thí kiếm thạch (đá lưu vết chém) cho cắt! (9/ 10 )
 • #67: Giây quá thí luyện, khiếp sợ Tiên Linh! (10/ 10 đệ 10 càng hoàn thành! )
 • #68: Chuyển chức Kiếm Quân! (1/ 10 )
 • #69: Thuộc tính thuế biến! (2/ 10 )
 • #70: Lão đại, để cho ta tới! (3/ 10 )
 • #71: Chuyển chức trận đầu, sợ tứ phương! (4/ 10 )
 • #72: Kích sát Triệu Thiên Mệnh! (5/ 10 )
 • #73: Ẩn tàng nhiệm vụ, Linh Hoàng mộ! (6/ 10 )
 • #74: Lôi đài khiêu chiến, ta tới! (7/ 10 )
 • #75: Thiêu phiên Thánh Linh minh! (8/ 10 )
 • #76: Kích sát Hỗn Thiên thú linh, Tiểu Hắc gần tiến hóa! (9/ 10 )
 • #77: Thôn Phệ Tiến Hóa, hồng hoang Ma Giao! (10/ 10 đệ 10 càng hoàn thành! )
 • #78: Cực phẩm vũ khí Trảm Hoàng Kiếm! (1/ 10 )
 • #79: Tiện nhân Trần Cao Hưng (2/ 10 )
 • #80: Đùng đùng vẽ mặt, mua hết! (3/ 10 )
 • #81: Về nhà tương thân (4/ 10 )
 • #82: Hắn khẳng định không có tiền! (5/ 10 )
 • #83: Một phần cũng không thể thiếu! (6/ 10 )
 • #84: Họp lớp (7/ 10 )
 • #85: Khủng bố cấp độ khó, bang hội thăng cấp nhiệm vụ! (8/ 10 )
 • #86: Đấu Thiên Bang thực lực sợ tứ phương! (9/ 10 )
 • #87: Một mình đấu Boss! (10/ 10 )
 • #88: Tam Quốc Âm Quỷ, Tào Tháo xuất hiện! (1/ 10 )
 • #89: Tuyệt sát Tào Tháo, chấn động Thái quận! (2/ 10 )
 • #90: Âm Quỷ Hồn Thiên thú linh! (3/ 10 )
 • #91: Bang hội thăng cấp thành công, vạn chúng chúc mục! (4/ 10 )
 • #92: Dư Thu Nhiễm nhiệm vụ (5/ 10 )
 • #93: Tiên cấp kỹ năng! (6/ 10 )
 • #94: Tiên cấp vật phẩm, Túi Càn Khôn! (7/ 10 )
 • #95: Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động bí địa! (8/ 10 )
 • #96: Cũng liền 2,812 khỏa! (9/ 10 )
 • #97: Ta là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không! (10/ 10 )
 • #98: Tứ Đại Thiên Vương hàng lâm! (1/ 10 )
 • #99: Quét ngang toàn bộ, Chúng Phật tiêu tán! (2/ 10 )
 • #100: Thu hoạch Tiên cấp Linh Sủng, mở ra sử thi ẩn tàng nhiệm vụ! (3/ 10 )
 • #101: Toàn cầu rung động! (4/ 10 )
 • #102: Trận pháp bẫy rập cũng không có thể ngăn cản ta! (5/ 10 )
 • #103: Thôn Phệ Tiến Hóa, hóa long! Hoang Cổ Ma Long! (6/ 10 )
 • #104: Thu hoạch Dược Viên đan phương! (7/ 10 )
 • #105: Đan dược trúng mùa lớn! (8/ 10 )
 • #106: Đại lượng đan dược bán ra! (9/ 10 )
 • #107: Làm nổ toàn quốc, hào kiếm 5000 ức! (10/ 10 )
 • #108: Thần Thoại Thế Giới chân tướng!
 • #109: Tử Hoàng Long Mã hơi lộ cao chót vót! (1/ 4 )
 • #110: Thương tổn phá 10 vạn, SSS cấp! (2/ 4 )
 • #111: Ba thuộc tính toàn bộ SSS cấp cho điểm! (3/ 4 )
 • #112: Linh Sủng khảo hạch! (4/ 4 )
 • #113: Tiên cấp Linh Sủng, khiếp sợ toàn trường! (1/ 5 )
 • #114: Dung Linh trạng thái siêu cao thương tổn! (2/ 5 )
 • #115: Thực lực tổng hợp cho điểm siêu SSS cấp! (3/ 10 )
 • #116: Đi mua đại lâu (4/ 5 )
 • #117: Thượng Quan gia thái độ, chúng hào khiếp sợ! (5/ 5 )
 • #118: Tống Vũ Hề người theo đuổi (1/ 10 )
 • #119: Đùng đùng vẽ mặt, ngươi xong! (2/ 10 )
 • #120: Giá trị 30 ức lễ vật! (3/ 10 )
 • #121: Theo ta sát tiến đi! (4/ 10 )
 • #122: Xé mở chỗ hổng, Thái quận bạo động! (5/ 10 )
 • #123: Trăm phần trăm bạo nổ chiến phù, thăng cấp! (6/ 10 )
 • #124: Chúng tướng mộ, Tiên cấp đoán tạo thuật! (7/ 10 )
 • #125: Kích sát Lưu Quan Trương, ấp trứng Tiên cấp Linh Sủng! (8/ 10 )
 • #126: Thôn Phệ Tiến Hóa, Hồng Hoang Linh Viên! (9/ 10 )
 • #127: Thu được cực phẩm trang bị, Hỏa Kỳ Lân sáo trang! (10/ 10 )
 • #128: Thôn Phệ Tiến Hóa, thái cổ Hỏa Viên! (1/ 10 )
 • #129: Bán ra chiến phù, làm nổ toàn cầu! (2/ 10 )
 • #130: Bạo trám 5000 ức USD! (3/ 10 )
 • #131: Ta muốn hết! (4/ 10 )
 • #132: Thái cổ chiến trường mở ra, thuận vị tranh! (5/ 10 )
 • #133: Danh đầu, ta muốn! (6/ 10 )
 • #134: Thu được ẩn tàng nhiệm vụ, Chúng Hoàng lăng mộ! (7/ 10 )
 • #135: Giây quá thí luyện, khiếp sợ Chúng Hoàng! (8/ 10 )
 • #136: Kích sát Tần Thủy Hoàng, tuôn ra Tiên khí! (9/ 10 )
 • #137: Chuyển chức Kiếm Hoàng, Tiên cấp Cửu Phẩm công pháp Hoàng Đế tiên kinh! (10/ 10 )
 • #138: Tuyệt sát cuộc, thành công phá cuộc! (1/ 10 )
 • #139: Thần Nông thưởng cho, thu hoạch Tiên cấp đan phương! (2/ 10 )
 • #140: Một kiếm miểu sát, tuôn ra Thái Sơ mỏ bài! (3/ 10 )
 • #141: Thái Sơ Cổ Quáng, cực phẩm tiên thạch! (4/ 10 )
 • #142: Hỏa Đức chân quân bẫy rập! (5/ 10 )
 • #143: Kích sát Hỏa Đức chân quân, tiên hỏa tiến hóa hoàn toàn thể! (6/ 10 )
 • #144: Đệ nhất cái Hư Linh binh, tiên thạch Thái Sơ mỏ linh! (7/ 10 )
 • #145: Nghiền ép mỏ ma, Thái Sơ tài nguyên khoáng sán! (8/ 10 )
 • #146: Đoán tạo Càn Nguyên sáo trang, tấn chức đoán tạo đại sư! (9/ 10 )
 • #147: Tiên cấp Cửu Phẩm tài liệu, Thái Sơ tiên thạch! (10/ 10 )
 • #148: Chữa trị Trảm Hoàng Kiếm, Tiên khí phẩm chất! (1/ 10 )
 • #149: Hạ Quốc người chơi bị khu trục! (2/ 10 )
 • #150: Miệng tiện ? Vả miệng cho ta! (3/ 10 )
 • #151: Hai cánh thiên sứ ? Điểu Nhân mà thôi! (4/ 10 )
 • #152: Bóp vỡ thiên sứ, treo người làm kỳ! (5/ 10 )
 • #153: Long trời lở đất, Hạ Quốc người chơi đại đoàn kết! (6/ 10 )
 • #154: Kích sát Ferode, khiếp sợ ngoại quốc! (7/ 10 )
 • #155: Thu được đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, tuyệt thiên Chiến Linh! (8/ 10 )
 • #156: Mở ra bí cảnh, thu được Tiên cấp tài liệu! (9/ 10 )
 • #157: Thôn Phệ Tiến Hóa, thông thiên Hỏa Viên! (10/ 10 )
 • #158: Tiên cấp Cửu Phẩm tài liệu, Bất Tử Điểu vương pháp châu! (1/ 4 )
 • #159: Chiến Linh bí mật, đây chính là trắc trở cấp nhiệm vụ ? (2/ 4 )
 • #160: Giây quá nhiệm vụ, đặc thù Tiên khí đâm Thanh Diện có đủ! (3/ 4 )
 • #161: Đoán tạo nhiệm vụ, khiếp sợ bộ lạc! (4/ 4 )
 • #162: Kỳ thực ta còn biết luyện đan! (1/ 10 )
 • #163: Cực tốc luyện đan, thu hoạch Tiên cấp Cửu Phẩm tài liệu luyện tiên thạch! (2/ 10 )
 • #164: Đề thăng phẩm chất, Tiên khí Hỏa Kỳ Lân sáo trang! (3/ 10 )
 • #165: Quang Minh thần giáo đột kích, toàn bộ cho ta lưu lại! (4/ 10 )
 • #166: Cáo biệt Thái Khôn Bộ Lạc, thành công lẫn vào đội ngũ! (5/ 10 )
 • #167: Quang Minh thần giáo thánh nữ, thu hoạch nhiệm vụ! (6/ 10 )
 • #168: Liên hợp thắt cổ kế hoạch, thánh nữ lưỡng đạo mật mã! (7/ 10 )
 • #169: Chặn giết ổ yêu, giành được Tiên khí! (8/ 10 )
 • #170: Nâng lên thánh nữ bỏ chạy! (9/ 10 )
 • #171: Tiên Thú chậm nha, Tiểu Hắc chơi hắn! (10/ 10 )
 • #172: Kích sát chậm nha, Phục Ma cửa mở ra! (1/ 5 )
 • #173: Phục Ma không gian, Ngưu Ma Vương hiện thân! (2/ 5 )
 • #174: Cuối cùng nhiệm vụ, nguyên Thần Châu! (3/ 5 )
 • #175: Không nhiều lắm, cũng liền 2,333 khỏa! (4/ 5 )
 • #176: Thưởng cho cực Phẩm Tiên Khí Can Tương Mạc Tà, Lý Bạch hiện thân! (5/ 5 )
 • #177: Giây quá thí luyện, khiếp sợ chúng tiên! (1/ 3 )
 • #178: Thành công chuyển chức, Vô Cực Kiếm Thánh! (2/ 3 )
 • #179: Phong ấn giải trừ, Thiên Đình rung động! (3/ 3 )
 • #180: Ngưu Ma Vương nguyên thần trở về vị trí cũ, chúng tiên hàng lâm! (chương thứ hai )
 • #181: Quét ngang chúng tiên, khiếp sợ Hạ Quốc! (chương thứ ba tu chỉnh )
 • #182: Kích sát Lý Tĩnh, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát hàng lâm! (chương thứ nhất )
 • #183: Kích sát Quan Thế Âm Bồ Tát, Tiểu Hắc tiến hóa! (chương thứ hai )
 • #184: Thôn Phệ Tiến Hóa, thái cổ Ứng Long! (chương thứ ba )
 • #185: Thái Khôn Bộ Lạc huỷ diệt, Sở Bắc tức giận! (chương thứ nhất )
 • #186: Điên cuồng liệp sát, đem người xâu! (chương thứ hai )
 • #187: Mai phục ? Cho ngươi một cái ngạc nhiên! (chương thứ ba )
 • #188: Đoàn diệt ngàn người, khiếp sợ phương tây! (đệ 4 càng )
 • #189: Trụ trời núi nguy cơ, phương tây công hội âm mưu! (chương thứ nhất )
 • #190: Vạn chúng chúc mục, Sở Bắc hàng lâm trụ trời núi! (chương thứ hai )
 • #191: Quét ngang toàn bộ, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi! (chương thứ ba )
 • #192: Kích sát Quang Minh thần giáo giáo chủ, báo thù rửa hận! (đệ 4 càng )
 • #193: Rút kiếm lui địch, cút về! (đệ 5 càng )
 • #194: Cánh dài tích dịch cũng dám xưng rồng? (đệ 6 càng )
 • #195: Kích sát Olide Kỵ sĩ đoàn Đoàn Trưởng, khiếp sợ thế giới! (đệ 7 càng )
 • #196: Hạ Quốc người chơi đoàn kết lại, phản kích kèn lệnh! (đệ 8 càng )
 • #197: Ẩn tàng nhiệm vụ, trăm phần trăm bạo nổ Chiến Linh châu! (đệ 9 càng )
 • #198: Một trăm hai chục ngàn khỏa Chiến Linh châu, thu được Tiên cấp tuần thú kỹ năng! (đệ 10 càng )
 • #199: Long Mã tiến hóa, Tiên cấp ngũ phẩm Nguyên Thủy Tử Long! (chương thứ nhất )
 • #200: Độ Kiếp thành tiên, chấn động toàn cầu! (chương thứ hai )
 • #201: Trên đường đi gặp Uyển nhi, anh hùng cứu mỹ nhân! (chương thứ ba )
 • #202: Cửu Châu mười ba bang hội thì như thế nào ? Ta giết không tha! (đệ 4 càng )
 • #203: Thu được ẩn tàng nhiệm vụ, tế điện Thái Khôn Bộ Lạc! (đệ 5 càng )
 • #204: Tinh Quân nhiệm vụ, phong phú mê người thưởng cho! (chương thứ nhất )
 • #205: Ti Mệnh Tinh Quân bẫy rập! (chương thứ hai )
 • #206: Người chơi chân thực tử vong! (chương thứ ba )
 • #207: Kích sát Ti Mệnh Tinh Quân, Tôn Hành Giả tiến hóa! (đệ 4 càng tu chỉnh )
 • #208: Thôn Phệ Tiến Hóa, xé trời vượn cổ! (đệ 5 càng )
 • #209: Thiên Đình treo giải thưởng nhiệm vụ, Hạ Quốc rung động! (chương thứ nhất )
 • #210: Cái đích cho mọi người chỉ trích, tới giết ta là phải trả giá thật lớn! (chương thứ hai )
 • #211: Bước trên Tuyệt Thiên Tiên Tông, vạn chúng chúc mục! (chương thứ ba )
 • #212: Bẫy rập ? Thì tính sao! (chương thứ nhất )
 • #213: Phá Trận, đại khai sát giới a !! (chương thứ hai )
 • #214: Đấu Thiên Bang hàng không, chấn động toàn trường! (chương thứ ba )
 • #215: Cây hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương! (chương thứ nhất )
 • #216: Bị bạo nổ mà chết Bạt Sơn tiên! (chương thứ hai )
 • #217: Nhân thể pháo hoa, khiếp sợ Hạ Quốc! (chương thứ ba )
 • #218: Mười sáu Vạn Chiến Linh Châu, chấn động toàn trường! (chương thứ nhất )
 • #219: Song sinh vị diện, Thiên Tuyệt lão bí mật của người! (chương thứ hai )
 • #220: Thiên tiên Cửu Phẩm tài liệu, Diệu Dương tiên thạch! (chương thứ ba )
 • #221: Chúng Hoàng đại chiến Âm Quỷ thần, thông đạo mở ra! (chương thứ nhất )
 • #222: Sở Bắc tương trợ, trọng thương Đại Âm Quỷ Thần! (chương thứ hai )
 • #223: Thiên Tuyệt lão nhân chết, Sở Bắc thổi lên phản kích kèn lệnh! (chương thứ ba )
 • #224: Âm Sơn chuẩn bị ở sau, thiên địa dị biến! (chương thứ nhất )
 • #225: Tôn Ngộ Không hiện thân, Sở Bắc thu được lực lượng! (bổ canh chương thứ hai )
 • #226: Kích sát Âm Quỷ Thần Vương, Tiểu Hắc tiến hóa! (bổ canh chương thứ ba )
 • #227: Thôn Phệ Tiến Hóa, thái cổ Lôi Long! (chương thứ nhất )
 • #228: Thôn phệ Kiếp Lôi, chấn động toàn trường! (chương thứ hai )
 • #229: Trở về Cửu Châu, ngồi chết Boss! (chương thứ nhất )
 • #230: Là Bắc Phong đại thần! (chương thứ hai )
 • #231: Huynh Đệ Hội ? Muốn giết chính là các ngươi! (chương thứ ba )
 • #232: Tiểu Hắc đá cầu, nhất chiêu thuật pháp miểu sát bách phu! (chương thứ nhất )
 • #233: Kích sát Âm Quỷ thần, thu được Thiên Tiên Cấp tài liệu! (chương thứ hai )
 • #234: Đại lượng bán ra trang bị, chấn động toàn cầu! (chương thứ ba )
 • #235: Đồng bộ hiện thực! (chương thứ nhất )
 • #236: Lần đầu thấy như vậy mua biệt thự! (chương thứ hai )
 • #237: Phương Đình Đình tiểu tâm tư (chương thứ ba )
 • #238: Trên đầu mang một ít lục, sinh hoạt không có trở ngại (chương thứ nhất )
 • #239: Lục ra một mảnh thảo nguyên! (chương thứ hai )
 • #240: Long ca, ngươi phải làm chủ cho ta a! (chương thứ ba )
 • #241: Dư Thu Nhiễm tâm tư (chương thứ nhất )
 • #242: Vinh Hà trang bị X phong phạm (chương thứ hai )
 • #243: Hết ý hôn nhẹ (chương thứ ba )
 • #244: Đùng đùng vẽ mặt, khiếp sợ toàn trường! (chương thứ nhất )
 • #245: Vinh gia muốn xong đời! (chương thứ hai )
 • #246: Sở Bắc, ta thích ngươi! (chương thứ ba )
 • #247: Hào kiếm hai trăm tỉ USD, chấn động toàn cầu! (chương thứ nhất )
 • #248: Bang hội thăng cấp nhiệm vụ, khiêu chiến địa ngục độ khó! (chương thứ hai )
 • #249: Âm mưu khởi động, nhiệm vụ bắt đầu! (chương thứ ba )
 • #250: Thú triều đột kích, Thần Long phát uy! (chương thứ nhất )
 • #251: Kim Sí Đại Bằng Điểu, muối tiêu cánh gà! (chương thứ hai )
 • #252: Đại hình xiên nướng hiện trường! (chương thứ ba )
 • #253: Yêu Vương hàng lâm, vạn yêu đều xuất hiện!
 • #254: Thôn Phệ Tiến Hóa, Cửu Hoang vượn cổ! (chương thứ nhất )
 • #255: Độ Kiếp thành công, Tiên Thú Cửu Hoang vượn cổ! (chương thứ hai )
 • #256: Hai đại công hội đột kích! (chương thứ ba )
 • #257: Linh Tiên khí hiện thế! (chương thứ nhất )
 • #258: Cửu Vĩ Yêu Hồ, Tô Đát Kỷ! (chương thứ hai )
 • #259: Thu hoạch Tiên cấp Linh Sủng, một đuôi Yêu Hồ! (chương thứ ba )
 • #260: Thiên Kiếp Phá Trận, Sở Bắc trở về! (chương thứ nhất )
 • #261: Mang theo thiên lôi oanh hắn nha! (chương thứ hai )
 • #262: Độ Kiếp thành công, Sở Bắc thành tiên! (chương thứ ba )
 • #263: Chấn động toàn cầu! (chương thứ nhất )
 • #264: Một kiếm miểu sát nhạt thương sinh, huỷ diệt hai bang biết! (chương thứ hai )
 • #265: Đấu Thiên Bang, Cửu Châu mười ba bang hội một trong! (chương thứ nhất )
 • #266: Âm Quỷ thần Thương Trụ vương, Đế Tân! (chương thứ hai )
 • #267: Kích sát Trụ Vương Đế Tân, giải cứu Chu Thiên Tử Cơ Phát! (chương thứ ba )
 • #268: Thủ vệ chúng sinh giới, sử thi nhiệm vụ chấn động toàn cầu! (chương thứ nhất )
 • #269: Toàn cầu phong vân dũng động! (chương thứ hai )
 • #270: Ta giúp ngươi sẽ đem trấn! (chương thứ ba )
 • #271: Lễ vật xa hoa đến bạo tạc! (chương thứ nhất )
 • #272: Chuẩn bị thăng cấp Tiên khí sáo trang! (chương thứ hai )
 • #273: Ta muốn thăng cấp Tiên khí! (chương thứ ba )
 • #274: Bắt đầu đoán tạo, ám sát! (chương thứ nhất )
 • #275: Hầu tử, cho ta phiến hắn! (chương thứ hai )
 • #276: Đoán tạo thành công, thiên Tiên khí xé trời sáo trang! (chương thứ ba )
 • #277: Giải khai Tỏa Linh cưng chìu không gian nhiệm vụ! (chương thứ nhất )
 • #278: Gặp chuyện bất bình, ném thạch tương trợ! (chương thứ hai )
 • #279: Hiện thân chấn động toàn trường, chuẩn bị ấp trứng Linh Sủng! (chương thứ ba )
 • #280: Ấp trứng Tiên cấp Linh Sủng, Yêu Hồ Tô Đát Kỷ! (chương thứ nhất )
 • #281: Tuyệt thế Khuynh Thành, mị hoặc nhân gian! (chương thứ hai )
 • #282: Âm mưu sơ hiển, Thái Long chân nhân động phủ! (chương thứ ba )
 • #283: Thái Long chân nhân hiện thân, gõ chuông hiện Tiên Môn! (chương thứ nhất )
 • #284: Ai nha, không cẩn thận đem đồng hồ cho đập bể (chương thứ hai )
 • #285: Đây chính là địa ngục cấp độ khó ? (chương thứ nhất )
 • #286: Tô Đát Kỷ tiến hóa, Nhị Vĩ Yêu Hồ! (chương thứ hai )
 • #287: Cây hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương!
 • #288: Ba Linh Sủng tề tiến biến hóa!
 • #289: Độ Kiếp thành tiên, Tô Đát Kỷ thuế biến!
 • #290: Ta chỉ cầm một chút (chương thứ nhất )
 • #291: Ừ ? Ta tiên điện đâu? (chương thứ hai )
 • #292: Ta tiên điện a, ta Tiên Cầm a! (chương thứ ba )
 • #293: Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Quảng Thành Tử hiện thân! (chương thứ nhất )
 • #294: Tự nghĩ ra công pháp, Lục Tiên Kiếm quyết! (chương thứ hai )
 • #295: Chuyển chức thành công, chức nghiệp Lục Tiên! (chương thứ ba )
 • #296: Thu được ẩn tàng nhiệm vụ, tìm kiếm Cửu Châu Đỉnh! (chương thứ nhất )
 • #297: Ba mươi sáu ngày tương lai tập kích, Triệu Công Minh lên sân khấu! (chương thứ hai )
 • #298: Tới một mình đấu a! (chương thứ ba )
 • #299: Là ngươi một mình đấu chúng ta một đám a! (chương thứ nhất )
 • #300: Đánh gãy răng hắn!
 • #301: Kiếm quyết oai, miểu sát!
 • #302: Vi ẩu, nếm thử Phật Sơn Vô Ảnh Cước!
 • #303: Hầu tử phá tráo môn, cây hoa cúc chật ních núi!
 • #304: Kích sát Long Hạo, thu nhập Hư Linh binh!
 • #305: Dám pháo oanh Kim Tiên, ai cho ngươi dũng khí ?
 • #306: Lẫn nhau ngộ thương, coi như huề nhau!
 • #307: Ta chỉ cầm một chút là đủ rồi
 • #308: Tiểu tử này là thổ phỉ a!
 • #309: Âm Tào Địa Phủ!
 • #310: Oa, có quỷ nha!
 • #311: Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương!
 • #312: Giúp ta đào một điểm mỏ!
 • #313: Thăng cấp đoán tạo, Tiên khí Cự Tích chi đâm!
 • #314: Thăng cấp hoàn thành, 18,000 cái Tiên khí!
 • #315: Một con gà trảo!
 • #316: Đoán tạo Kiếm Thể, dẫn động Phong Vân!
 • #317: Một con hầu tử mà thôi, dám so với ta còn điên cuồng ?
 • #318: Cực Âm thiếu chủ là cái thá gì ?
 • #319: Linh Tiên khí, Can Tương Mạc Tà xuất thế!
 • #320: Một kiếm quét ngang, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi!
 • #321: Hầu tử, phá hắn tráo môn!
 • #322: Phá tráo bí kỹ, Thiên Niên Sát!
 • #323: Kích sát Cực Âm thiếu chủ, S cấp kế hoạch khởi động!
 • #324: Quý hiếm Tiên Thảo, oan hồn hoa!
 • #325: Lừa đảo
 • #326: Xui xẻo ba quỷ!
 • #327: Cấm địa, hắc mồ!
 • #328: Đôi Thần Long chấn động!
 • #329: U Minh Địa Hỏa chim!
 • #330: Lữ Đồng Tân hiện thân!
 • #331: Bảo khố ? Ta thích nhất!
 • #332: Bảo khố, ta tới!
 • #333: Thu gặt oan hồn hoa!
 • #334: Hỗn đản mắng người nào ? Hỗn đản chửi!
 • #335: Lấy thêm một chút là tốt rồi!
 • #336: Tô Đát Kỷ tiến hóa, Lục Vĩ Yêu Hồ!
 • #337: Ban đầu Chiến Linh tiên, Tô Đát Kỷ hiển uy!
 • #338: Kích sát hắc ngục lão nhân, Tiểu Hắc tấn cấp!
 • #339: Toàn cầu rung động!
 • #340: Tiến hóa, Thiên Tiên Cấp cửu tiêu Lôi Long!
 • #341: Ta để lại một điểm
 • #342: Thổ Cẩu, chúng ta đi nhà buôn chơi đùa!
 • #343: Tông chủ, hắn mang con chó tới!
 • #344: Cuối cùng thả Thổ Cẩu!
 • #345: Tông chủ bị chó má bật chết rồi!
 • #346: Cướp sạch Cực Âm động bảo khố!
 • #347: Vật của các ngươi rất xinh đẹp nha!
 • #348: Đoán tạo thành công, Linh Tiên khí Vu Quỷ Chi Nhãn!
 • #349: Linh Tiên khí, Bắc Phong Đại Đế ấn!
 • #350: Ta đồng ý, thần hồn dấu ấn giao ra đây a !!
 • #351: Bắc Phong Đại Đế ấn hiển uy!
 • #352: Hồng nhan họa thủy nha!
 • #353: Mạc lão quỷ tâm tính nổ tung!
 • #354: Sáu hắc đánh quan, chuyên nghiệp đoàn đội!
 • #355: Yêu nhất não bổ Sở Giang Vương!
 • #356: Sở Giang Vương quyết tâm!
 • #357: Thưởng cho Thiên Tiên Cấp khí cụ, Lethal Weapon!
 • #358: Chấn động đám người, Thập Điện Diêm Vương tề tụ!
 • #359: Địa Phủ giới đều sôi trào!
 • #360: Tôn Hầu Tử tiến hóa!
 • #361: Nhập ma thiên tiên, cổ Thánh Ma Viên!
 • #362: Tương lai có thể sánh vai Tôn đại thánh!
 • #363: Sáu hắc đánh quan bí thuật!
 • #364: Cảm tạ ngươi bí thuật lạp!
 • #365: Đoán tạo, Linh Tiên khí phong tiên quan!
 • #366: Tu thành bí thuật, trở về Phàm Giới!
 • #367: Tao ngộ phục giết!
 • #368: Các ngươi phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới!
 • #369: Hắc tiên cười, sinh tử khó liệu!
 • #370: Thật là thơm định luật!
 • #371: Trương Ngô Tập nguy cơ!
 • #372: Đụng đến ta huynh đệ, gấp trăm lần đại giới không đủ thường a
 • #373: Tiên khí nói phái liền phái!
 • #374: Dẫn xà xuất động
 • #375: Chủ động đánh ra quỷ nguy bang
 • #376: Thần bí quỷ nguy bang
 • #377: Tiên khí đều theo cân xưng sao?
 • #378: Quỷ nguy bang phải trả giá thật lớn
 • #379: Giết bọn hắn trở tay không kịp!
 • #380: Đi La Sát tháp nhặt a nhặt
 • #381: Lữ Đồng Tân căn dặn
 • #382: Bị vây công ? Bị tàn sát ?
 • #383: Săn bắn TIME!
 • #384: Tiêu Diêu Bắc Phong, ngươi tính kế ta!
 • #385: Đây mới là quỷ nguy giúp đại Boss
 • #386: Xin lỗi, ta cũng có con bài chưa lật
 • #387: Ngươi có năm cái Quỷ Vương, ta có tám cái hắc tiên
 • #388: Chủ sử sau màn là ai ?
 • #389: Diệt bang, khiếp sợ toàn cầu!
 • #390: Rõ ràng Nhật Công chủ hào du thuyền
 • #391: Điên cuồng du thuyền Party
 • #392: Mã gia đại thiếu gia
 • #393: Xé bức đại chiến
 • #394: Rơi vào bầy sói đáng thương em bé
 • #395: Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đây, diễn làm như không thấy
 • #396: Ta là nàng nam nhân
 • #397: Không nên đánh mặt ta a!
 • #398: Trong vòng một ngày làm cho mã gia cùng Tô gia tiêu thất
 • #399: Trong thế giới hiện thật bị theo dõi
 • #400: Cực đoan dưới tình huống còn có thể người chết
 • #401: Vô tình gặp được Tống Nghê Thường
 • #402: Tiểu Ngư Nhi cuối cùng là muốn lên câu
 • #403: Kỳ quái Vô Ảnh chiến đội gặt hái
 • #404: Cái quỷ gì ? Lại thắng ?
 • #405: Ngày hôm nay hắn không có cách nào khác còn sống rời đi sân đấu
 • #406: Thực sự đi gặp quỷ
 • #407: Chấn động đến nói không ra lời Vương Lĩnh Quân
 • #408: Trăm phần trăm bạo nổ chúng sinh linh phù
 • #409: Đập phát chết luôn mấy chục người
 • #410: Bán sỉ chúng sinh linh phù, người chơi đều điên
 • #411: Sở hữu một đống linh phù nhân sinh hoạt chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên lại khô khan
 • #412: Đây chính là chúng sinh giới
 • #413: Đại lão tha mạng a
 • #414: Tụ họp Âm Quỷ giới đại quân
 • #415: Chuyển thủ thành công!
 • #416: Bang cái chuyện nhỏ thôi
 • #417: Tiên khí cấp bậc vô song thủ hoàn
 • #418: Âm Quỷ giới địa bàn lại có không khí thanh tân ? !
 • #419: Đại lão, ta muốn lấy thân báo đáp
 • #420: Chữa trị kết giới, nhấc lên thao thiên ba lan
 • #421: Lưu là không có khả năng chạy
 • #422: Bên xiên thịt vừa nhìn Tôn Hầu Tử đánh Âm Quỷ
 • #423: Đắc Kỷ, hơ cho khô hắn dì huyết
 • #424: Độc ách hắn!
 • #425: Kích sát ma mã, bảo hộ bên ta Sở Bắc!
 • #426: Khiếp sợ thế giới vô song thủ hoàn
 • #427: Đáng sợ nhất chính là lòng người a
 • #428: Cấu kết
 • #429: Ngươi phải cẩn thận bang chủ của chúng ta
 • #430: Các ngươi trình diễn quá hỏng
 • #431: Đến phiên ta Lão Tôn xuất thủ
 • #432: Phản loạn nhân loại thế lực cùng hàng lâm phái
 • #433: Cánh gà ăn ngon, ăn xong dẫn đường
 • #434: Quỷ dị điểm tiếp liệu
 • #435: Rung động đôi Thần Long tái hiện
 • #436: Lại là khô lâu Cự Long
 • #437: Thần Long lực uy hiếp
 • #438: Cướp sạch không còn
 • #439: Oa, thật nhiều quỷ, gặp quỷ
 • #440: Bảo vật gì thích nhất
 • #441: Bảo vật nhóm ta tới
 • #442: Trăm phần trăm tỉ lệ rơi đồ trước mặt đều không phải là sự tình
 • #443: Có ngưu bức Linh Sủng chính là muốn làm gì thì làm
 • #444: Chúng ta lấy thêm một chút
 • #445: Tiến hóa, Thất Vĩ Yêu Hồ!
 • #446: Điên đảo chúng sinh, cho ta diễm dữ thiên tề
 • #447: Giết quỷ tru tâm, kích sát Điển Vi
 • #448: Đừng với Thiên Đình có huyễn tưởng
 • #449: Thiên Đình âm mưu
 • #450: Ngược lại đều là chết, nhanh chóng đụng kết giới
 • #451: Cái gì Thiên Đình, cứt chó
 • #452: Phá hư Hồn Thiên châu! Nhiệm vụ mở ra
 • #453: Âm Quỷ đột kích, Sở Bắc đại phát thần uy
 • #454: Xin mọi người ăn tay xé thịt lừa
 • #455: Mang thức ăn lên, tay xé thịt lừa
 • #456: Yêu thú vương thi cốt yêu điểu gặt hái
 • #457: Siêu Tiến Hóa, cửu tinh Cuồng Viên
 • #458: Liền cái này cũng muốn kích sát ta Lão Tôn ?
 • #459: Tiếp nhận Mạc Tà kiếm Elizabeth
 • #460: PK Quang Minh thánh giáo Tân Giáo Chủ
 • #461: Ha ha ha, Tiêu Diêu Bắc Phong, ngươi bị lừa
 • #462: Sở Bắc diễn kỹ là ảnh đế cấp bậc
 • #463: Công chúa cứu vương tử
 • #464: Làm phiền ngươi, muốn ngươi đầu người phồng kinh nghiệm
 • #465: Hợp thể kiếm kỹ, xoay tròn nhảy ta từ từ nhắm hai mắt
 • #466: Xuất phát! Tranh đoạt Tiên Sủng
 • #467: Uống thả cửa, quản cú!
 • #468: Ẩn giấu Linh Thủy đều bị uống xong
 • #469: Đương nhiên chọn địa ngục cấp độ khó
 • #470: Thần Long trên đời, tiến hóa hoàn tất
 • #471: Bị tàn phá Tiên Binh tiên tướng
 • #472: Nhặt nhặt nhặt, ta không khách khí
 • #473: Ưu thương Thanh Sơn
 • #474: Tới, thịt quay ăn
 • #475: Thái Bạch Kim Tinh hiện thân
 • #476: Thưởng cho! Tiên Sủng cùng Thái Bạch Kim Tinh truyền thừa
 • #477: Không ngồi yên Tứ Đại Thiên Vương
 • #478: Tình thế có điểm hiểm trở
 • #479: Bị ngăn ở nửa đường Sở Bắc
 • #480: Viện quân! Phục Hi thánh đàn
 • #481: Giết trở lại quỳ thôn, vạn chúng chúc mục
 • #482: Một chọi hai thì như thế nào
 • #483: Đại khai sát giới, chuẩn bị đột phá cảnh giới!
 • #484: Đột phá hoàn tất, ngạnh kháng thiên lôi
 • #485: Một kiếm giây đại tướng, toàn diện phản công
 • #486: Chúng sinh giới đệ nhất nhân
 • #487: Thủy nguyệt huyễn động gần mở lại
 • #488: Sững sờ Bách Lý Tiêu, ngươi ở đây đùa ta sao
 • #489: Âm Quỷ giới biến cố
 • #490: Ảo giác bên trong
 • #491: Công pháp và Tiên khí đoán tạo thư tới tay!
 • #492: Đoán tạo thành công, bên trên Tiên khí Huyễn Linh khôi giáp
 • #493: Thăng cấp bản Can Tương Mạc Tà kiếm, Cao Tiên khí!
 • #494: Huyễn Linh khôi giáp
 • #495: Là nam nhân ngươi liền kiên trì 100 giây a
 • #496: Làm Tiêu Diêu Bắc Phong
 • #497: Ta tin ngươi cái quỷ ah, ngươi lão già chết tiệt này rất hư
 • #498: Ngươi câu dẫn bạn gái của ta ?
 • #499: So với cắm sừng còn thảm a bản
 • #500: Thực lực tuyệt đối trước mặt đều là giả
 • #501: Buồn bực Bách Lý gia tộc
 • #502: Tổng tiến công bắt đầu! Quyết chiến đêm trước
 • #503: 24 giờ bên trong phá hoàn Hoàn Hồn pháp trận
 • #504: Một kiếm phá Tứ Đại Thiên Vương
 • #505: Chứng kiến lão lãnh đạo, cảm động không phải
 • #506: Đoán tạo thành công! Đưa tới Thiên Kiếp thiên linh thủ hoàn
 • #507: Tôn Ngộ Không tái hiện, kích sát Âm Quỷ thần
 • #508: Dung hợp Tôn Ngộ Không thần hồn!
 • #509: Nhờ có Bạch Vô Thường
 • #510: Lại một lần nữa giải cứu Cơ Phát
 • #511: Âm Quỷ giới chúa tể quả nhiên là hắn!
 • #512: Ta vẫn như cũ tin tưởng thế giới này sẽ trở nên càng ngày càng tốt
 • #513: Đánh bại Tư Mã Ý! Thủ hộ chúng sinh giới nhiệm vụ hoàn thành
 • #514: Trò chơi xuất hiện Bug ?
 • #515: Đại kiếp tiến nhập đếm ngược thời gian
 • #516: Tấn chức thượng tá, ta muốn lẫn vào Thâm Lam công ty
 • #517: A, Sở Bắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này
 • #518: Ngươi khống chế âm khí thử xem
 • #519: Xấu hổ, mất mặt ném về tận nhà
 • #520: Không chừng hắn chính là gạt người
 • #521: Ngươi sẽ hối hận
 • #522: Thu Sở Bắc bảo hộ phí ?
 • #523: Các ngươi không phải phải bảo vệ ta sao ?
 • #524: Chó này lương thanh tú được
 • #525: Cho hắn một điểm ra oai phủ đầu!
 • #526: Cho Sở Bắc xin lỗi
 • #527: Cho tới bây giờ chỉ có người khác cầu ta
 • #528: Tài trợ đưa tới cửa
 • #529: Âm Quỷ thường lui tới!
 • #530: Ngưng dương tiên động, phát hiện tiên thạch
 • #531: Thiết Quải Lý khảo nghiệm
 • #532: Đánh bại Thiết Quải Lý, vui dao đột phá
 • #533: Đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi leo núi làm sao bây giờ
 • #534: Ta toàn bộ lấy đi, ngươi không có ý kiến chứ
 • #535: Cao Tiên khí! Đánh đấm Thiên Thuẫn
 • #536: Truy Nhật Thần Trượng đoán tạo thành công! Âm Quỷ thần tái hiện
 • #537: Giết Âm Quỷ thần, Tô Đát Kỷ tấn cấp!
 • #538: Phá hư trận pháp! Thu phục Phục Ba núi
 • #539: Bang hội thăng cấp nhiệm vụ, ta vẫn còn muốn địa ngục cấp
 • #540: Nhiệm vụ mở ra! Nhất định phải tiêu diệt Tiêu Diêu Bắc Phong
 • #541: Tiến công chiếm đóng phá công núi! Thần Long phát uy
 • #542: Đem Hổ Vương da bới
 • #543: Michelin năm sao đại trù login
 • #544: Người thứ tư cứ điểm, Hắc Văn long vương
 • #545: Vui dao lần nữa tiến hóa, vui dao thần Thánh Tiên nữ
 • #546: Kinh hiện Áp Du, Thanh Long Bang cùng Hư Linh bang tới
 • #547: Bạch Diễm diệt Thiên Hồng thái cổ Viên!
 • #548: Huyền Võ hiện thế
 • #549: Ta TMD ở Huyền Võ trong bụng
 • #550: Vô địch Chủy Độn Sở Bắc
 • #551: Ta là Tiên khí chuyên gia chất nổ
 • #552: Bị Tiên khí lựu đạn tươi sống nổ chết
 • #553: Không chịu nổi một kích Thanh Long
 • #554: Giây tạo Tiên khí sáo trang, huỷ diệt hai Đại Bang Phái
 • #555: Sở Bắc, ngươi lá gan thật lớn a
 • #556: Âm khí đậm a, mã gia đại thiếu
 • #557: Hắn là hạ tinh nam bằng hữu
 • #558: Đổ Thần tới ?
 • #559: Ngươi thua, cởi quần áo a !
 • #560: Cởi a !!
 • #561: Uy Quốc người chơi khu trục z quốc người chơi
 • #562: Đánh! Cho ta đánh thành đầu heo
 • #563: Ta muốn cầm Ngô Công pha rượu!
 • #564: Thực sự pha rượu
 • #565: Đoàn kết đối ngoại z quốc người chơi
 • #566: Kích sát Đại Âm Dương sư, Uy Quốc khiếp sợ
 • #567: Cấp độ sử thi nhiệm vụ
 • #568: Mở ra ngọa long bí cảnh!
 • #569: Diệt Thanh Long Vương, Thần Long tiến hóa
 • #570: Cực phẩm Tiên cấp tài liệu
 • #571: Ngọa Long Tiên Sinh truyền thừa khả năng ở những chỗ này
 • #572: Một giờ xoát hết nhiệm vụ, thu được ngọa Long Giới chỉ
 • #573: Ngài luyện chế sợ là tiên đan a !!
 • #574: Ta còn có thể đoán tạo!
 • #575: Đại lượng đoán tạo, ngọa long tiên thạch
 • #576: Keng! Ngọa Long Giới chỉ tăng mạnh hoàn tất
 • #577: Phá hủy Âm Quỷ giới, thủ hộ Trái Đất (xong xuôi )!
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Related posts

Tối Cường Nam Thần [ Nam Thần Mạnh Nhất ]

THUYS♥️

Tặc Đảm

THUYS♥️

Lão Bà Của Ta Là Đại BOSS

TiKay

Dị Hoá Đô Thị

TiKay

Trò Chơi Bao Lì Xì Đàn

THUYS♥️

Hoàng Đình Đạo Chủ

TiKay

Leave a Reply