Ngôn Tình Nữ Cường Võng Du

Thịnh Thế Khói Lửa

Thể loại: võng du trí não, nữ cường
Bản convert: Tàng Thư Viện
Editor: hoanguyendinh (tự 3c) (c1 – c118, c145 – hết) thaotho (c108) TĐC và hoabingan (c119 – c144)

“Tiểu thư, ngươi là đang luyện tập tự sát sao?”

“Không, ta đang thí nghiệm năng lực nhẫn nại của quái.”

“Ngươi có đúng là thuật sĩ không vậy?”

“Ngươi nhìn đi rồi sẽ rõ, những thứ mà thuật sĩ thông thường biết, ta đều biết. Thứ bọn họ không biết ta cũng biết.”

“Đúng, bọn họ không giống ngươi, chết nhanh như vậy.”

Thịnh Thế xảy ra nội loạn, nàng là nữ vương duy nhất của đế đô. Nhưng cuối cùng lại theo đế đô mà vĩnh viễn biến mất. Bỏ lại thời hoàng kim chinh chiến. Đăng kí vào trò chơi lần nữa, nàng quyết định chọn nhân vật thuật sĩ, khiến cho tất cả các dược sư đều thất nghiệp. Ai nói cường giả mới có thể xưng bá thiên hạ, Thiên hạ này cũng không phải chỉ thuộc về một người .

Nguồn: uyendinh.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Dạ Hoàn
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0001.mp32018-09-07 15:00
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0002.mp32018-09-07 15:02
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0003.mp32018-09-07 15:02
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0004.mp32018-09-07 15:03
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0005.mp32018-09-07 15:04
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0006.mp32018-09-07 15:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0007.mp32018-09-07 15:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0008.mp32018-09-07 15:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0009.mp32018-09-07 15:06
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0010.mp32018-09-07 15:07
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0011.mp32018-09-07 15:07
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0012.mp32018-09-07 15:08
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0013.mp32018-09-07 15:09
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0014.mp32018-09-07 15:09
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0015.mp32018-09-07 15:10
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0016.mp32018-09-07 15:11
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0017.mp32018-09-07 15:11
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0018.mp32018-09-07 15:12
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0019.mp32018-09-07 15:12
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0020.mp32018-09-07 15:13
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0021.mp32018-09-07 15:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0022.mp32018-09-07 15:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0023.mp32018-09-07 15:15
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0024.mp32018-09-07 15:16
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0025.mp32018-09-07 15:16
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0026.mp32018-09-07 15:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0027.mp32018-09-07 15:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0028.mp32018-09-07 15:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0029.mp32018-09-07 15:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0030.mp32018-09-07 15:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0031.mp32018-09-07 15:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0032.mp32018-09-07 15:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0033.mp32018-09-07 15:20
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0034.mp32018-09-07 15:21
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0035.mp32018-09-07 15:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0036.mp32018-09-07 15:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0037.mp32018-09-07 15:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0038.mp32018-09-07 15:23
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0039.mp32018-09-07 15:24
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0040.mp32018-09-07 15:24
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0041.mp32018-09-07 15:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0042.mp32018-09-07 15:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0043.mp32018-09-07 15:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0044.mp32018-09-07 15:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0045.mp32018-09-07 15:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0046.mp32018-09-07 15:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0047.mp32018-09-07 15:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0048.mp32018-09-07 15:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0049.mp32018-09-07 15:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0050.mp32018-09-07 15:28
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0051.mp32018-09-07 15:28
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0052.mp32018-09-07 15:29
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0053.mp32018-09-07 15:29
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0054.mp32018-09-07 15:30
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0055.mp32018-09-07 15:30
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0056.mp32018-09-07 15:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0057.mp32018-09-07 15:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0058.mp32018-09-07 15:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0059.mp32018-09-07 15:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0060.mp32018-09-07 15:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0061.mp32018-09-07 15:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0062.mp32018-09-07 15:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0063.mp32018-09-07 15:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0064.mp32018-09-07 15:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0065.mp32018-09-07 15:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0066.mp32018-09-07 15:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0067.mp32018-09-07 15:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0068.mp32018-09-07 15:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0069.mp32018-09-07 15:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0070.mp32018-09-07 15:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0071.mp32018-09-07 15:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0072.mp32018-09-07 15:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0073.mp32018-09-07 15:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0074.mp32018-09-07 15:39
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0075.mp32018-09-07 15:39
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0076.mp32018-09-07 15:40
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0077.mp32018-09-07 15:40
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0078.mp32018-09-07 15:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0079.mp32018-09-07 15:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0080.mp32018-09-07 15:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0081.mp32018-09-07 15:42
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0082.mp32018-09-07 15:42
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0083.mp32018-09-07 15:43
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0084.mp32018-09-07 15:43
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0085.mp32018-09-07 15:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0086.mp32018-09-07 15:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0087.mp32018-09-07 15:45
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0088.mp32018-09-07 15:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0089.mp32018-09-07 15:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0090.mp32018-09-07 15:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0091.mp32018-09-07 15:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0092.mp32018-09-07 15:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0093.mp32018-09-07 15:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0094.mp32018-09-07 15:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0095.mp32018-09-07 15:49
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0096.mp32018-09-07 15:49
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0097.mp32018-09-07 15:50
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0098.mp32018-09-07 15:51
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0099.mp32018-09-07 15:51
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0100.mp32018-09-07 15:52
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0101.mp32018-09-07 15:52
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0102.mp32018-09-07 15:52
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0103.mp32018-09-07 15:53
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0104.mp32018-09-07 15:53
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0105.mp32018-09-07 15:53
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0106.mp32018-09-07 15:54
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0107.mp32018-09-07 15:54
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0108.mp32018-09-07 15:55
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0109.mp32018-09-07 15:56
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0110.mp32018-09-07 15:56
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0111.mp32018-09-07 15:56
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0112.mp32018-09-07 15:56
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0113.mp32018-09-07 15:57
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0114.mp32018-09-07 15:57
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0115.mp32018-09-07 15:58
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0116.mp32018-09-07 15:59
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0117.mp32018-09-07 15:59
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0118.mp32018-09-07 16:00
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0119.mp32018-09-07 16:00
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0120.mp32018-09-07 16:01
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0121.mp32018-09-07 16:01
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0122.mp32018-09-07 16:02
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0123.mp32018-09-07 16:02
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0124.mp32018-09-07 16:03
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0125.mp32018-09-07 16:03
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0126.mp32018-09-07 16:04
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0127.mp32018-09-07 16:04
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0128.mp32018-09-07 16:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0129.mp32018-09-07 16:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0130.mp32018-09-07 16:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0131.mp32018-09-07 16:06
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0132.mp32018-09-07 16:06
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0133.mp32018-09-07 16:07
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0134.mp32018-09-07 16:07
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0135.mp32018-09-07 16:08
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0136.mp32018-09-07 16:08
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0137.mp32018-09-07 16:09
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0138.mp32018-09-07 16:10
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0139.mp32018-09-07 16:10
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0140.mp32018-09-07 16:12
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0141.mp32018-09-07 16:13
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0142.mp32018-09-07 16:13
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0143.mp32018-09-07 16:13
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0144.mp32018-09-07 16:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0145.mp32018-09-07 16:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0146.mp32018-09-07 16:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0147.mp32018-09-07 16:15
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0148.mp32018-09-07 16:15
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0149.mp32018-09-07 16:16
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0150.mp32018-09-07 16:16
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0151.mp32018-09-07 16:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0152.mp32018-09-07 16:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0153.mp32018-09-07 16:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0154.mp32018-09-07 16:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0155.mp32018-09-07 16:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0156.mp32018-09-07 16:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0157.mp32018-09-07 16:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0158.mp32018-09-07 16:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0159.mp32018-09-07 16:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0160.mp32018-09-07 16:20
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0161.mp32018-09-07 16:20
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0162.mp32018-09-07 16:21
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0163.mp32018-09-07 16:21
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0164.mp32018-09-07 16:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0165.mp32018-09-07 16:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0166.mp32018-09-07 16:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0167.mp32018-09-07 16:23
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0168.mp32018-09-07 16:23
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0169.mp32018-09-07 16:24
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0170.mp32018-09-07 16:24
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0171.mp32018-09-07 16:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0172.mp32018-09-07 16:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0173.mp32018-09-07 16:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0174.mp32018-09-07 16:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0175.mp32018-09-07 16:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0176.mp32018-09-07 16:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0177.mp32018-09-07 16:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0178.mp32018-09-07 16:28
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0179.mp32018-09-07 16:28
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0180.mp32018-09-07 16:29
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0181.mp32018-09-07 16:29
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0182.mp32018-09-07 16:30
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0183.mp32018-09-07 16:30
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0184.mp32018-09-07 16:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0185.mp32018-09-07 16:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0186.mp32018-09-07 16:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0187.mp32018-09-07 16:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0188.mp32018-09-07 16:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0189.mp32018-09-07 16:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0190.mp32018-09-07 16:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0191.mp32018-09-07 16:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0192.mp32018-09-07 16:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0193.mp32018-09-07 16:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0194.mp32018-09-07 16:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0195.mp32018-09-07 16:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0196.mp32018-09-07 16:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0197.mp32018-09-07 16:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0198.mp32018-09-07 16:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0199.mp32018-09-07 16:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0200.mp32018-09-07 16:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0201.mp32018-09-07 16:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0202.mp32018-09-07 16:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0203.mp32018-09-07 16:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0204.mp32018-09-07 16:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0205.mp32018-09-07 16:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0206.mp32018-09-07 16:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0207.mp32018-09-07 16:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0208.mp32018-09-07 16:39
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0209.mp32018-09-07 16:39
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0210.mp32018-09-07 16:40
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0211.mp32018-09-07 16:40
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0212.mp32018-09-07 16:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0213.mp32018-09-07 16:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0214.mp32018-09-07 16:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0215.mp32018-09-07 16:42
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0216.mp32018-09-07 16:42
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0217.mp32018-09-07 16:43
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0218.mp32018-09-07 16:43
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0219.mp32018-09-07 16:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0220.mp32018-09-07 16:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0221.mp32018-09-07 16:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0222.mp32018-09-07 16:45
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0223.mp32018-09-07 16:45
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0224.mp32018-09-07 16:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0225.mp32018-09-07 16:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0226.mp32018-09-07 16:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0227.mp32018-09-07 16:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0228.mp32018-09-07 16:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0229.mp32018-09-07 16:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0230.mp32018-09-07 16:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0231.mp32018-09-07 16:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0232.mp32018-09-07 16:49
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0233.mp32018-09-07 16:49
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0234.mp32018-09-07 16:50

Related posts

Đặt Cược Trái Tim

TiKay

Xuyên Thành Đỉnh Lưu Các Ca Ca Chán Ghét Trà Xanh Nhỏ

TiKay

Không Gian Chi Mạt Thế Nữ Ở Cổ Đại

THUYS♥️

Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

TiKay

Thiên Hạ Đệ Nhất Phi: Thần Y Cuồng Thê

THUYS♥️

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

TiKay

Leave a Reply