Võng Du

Võng Du Chi Luân Hồi Tam Quốc

Võng Du Chi Luân Hồi Tam Quốc

Đã từng vì luân hồi đệ nhất nhân Tần Thiên, một năm sau trở lại du hí

Tam Quốc, một cái vĩnh viễn nói không hết đề tài, hướng tới quyết chiến lưỡng quân trước trận Tần Thiên, lại ngoài ý muốn trở thành một danh lĩnh chủ người chơi, tôn trọng bạo lực lĩnh chủ ra đời

Đã từng bị đoạt đi, muốn một lần nữa cầm về

Tần Thiên như thế nào từ một cái tôn trọng bạo lực lĩnh chủ, từng bước đi hướng đỉnh phong chi lộ

full.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Không Lười Biếng Râu Mép
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Lập nick2023-10-06 06:54
 • #2: Chương 2: Quan mới nhậm chức2023-10-06 06:55
 • #3: Chương 3: Tài nguyên phong phú2023-10-06 06:55
 • #4: Chương 4: Thu hoạch tương đối khá2023-10-06 06:55
 • #5: Chương 5: Không cách nào thăng cấp ?2023-10-06 06:55
 • #6: Chương 5: Xông trại2023-10-06 06:55
 • #7: Chương 7:2023-10-06 06:55
 • #8: Chương 8: Bị mai một dũng tướng2023-10-06 06:55
 • #9: Chương 9: Chuyển chức (bên trên )2023-10-06 06:55
 • #10: Chương 10: Chuyển chức (Hạ)2023-10-06 06:56
 • #11: Chương 11: Gian khổ đêm trước2023-10-06 06:56
 • #12: Chương 12: Tuyên chiến2023-10-06 06:56
 • #13: Chương 13: Nộ Long tiên phong2023-10-06 06:56
 • #14: Chương 14: Tập kích thành2023-10-06 06:56
 • #15: Chương 15: Hủy thôn2023-10-06 06:56
 • #16: Chương 16: Nữ tướng (bên trên )2023-10-06 06:56
 • #17: Chương 17: Nữ tướng (bên trong )2023-10-06 06:56
 • #18: Chương 18: Nữ tướng2023-10-06 06:56
 • #19: Chương 19: Trên giáo trường2023-10-06 06:56
 • #20: Chương 20: Tiến công khúc nhạc dạo2023-10-06 06:56
 • #21: Chương 21: Tiểu nhân vật đại tác dụng2023-10-06 06:56
 • #22: Chương 22: Kết thúc chiến đấu2023-10-06 06:56
 • #23: Chương 23: Luyện cấp cuộc hành trình2023-10-06 06:56
 • #24: Chương 24: Nhật Đà tộc hoàng hôn2023-10-06 06:57
 • #25: Chương 25: Ngày lý đột kích2023-10-06 06:57
 • #26: Chương 26: Cử tộc hợp nhau2023-10-06 06:57
 • #27: Chương 27: Dũng tướng card2023-10-06 06:57
 • #28: Chương 28: Chuẩn bị chiến đấu2023-10-06 06:57
 • #29: Chương 29: Lĩnh chủ La Vận2023-10-06 06:57
 • #30: Chương 30: Du kích chiến2023-10-06 06:57
 • #31: Chương 31: Đại lộ hướng lên trời, mỗi bên đánh một bên (bên trên )2023-10-06 06:57
 • #32: Chương 32: Đại lộ hướng lên trời, mỗi bên đánh một bên (Hạ)2023-10-06 06:57
 • #33: Chương 33: Kết thúc chiến đấu2023-10-06 06:57
 • #34: Chương 34: Phát triển2023-10-06 06:57
 • #35: Chương 1: Có khách tới chơi2023-10-06 06:57
 • #36: Chương 2: Hệ thống đổi mới2023-10-06 06:57
 • #37: Chương 3: Hệ thống kỹ năng2023-10-06 06:58
 • #38: Chương 4: Thôn trang thăng cấp2023-10-06 06:58
 • #39: Chương 5: Nhất cấp thành trấn2023-10-06 06:58
 • #40: Chương 6: Buôn bán huyền thiết2023-10-06 06:58
 • #41: Chương 7: Chặn giết2023-10-06 06:58
 • #42: Chương 8: Phản kích2023-10-06 06:58
 • #43: Chương 9: Không vui gặp lại2023-10-06 06:58
 • #44: Chương 10: Càng lúc kịch liệt2023-10-06 06:58
 • #45: Chương 11: Nhạc đệm2023-10-06 06:58
 • #46: Chương 12: Lúc trước chuẩn bị2023-10-06 06:58
 • #47: Chương 13: Mướn cô gái đẹp2023-10-06 06:58
 • #48: Chương 14: Luân hồi liên kết khai mạc2023-10-06 06:58
 • #49: Chương 15: Đấu loại2023-10-06 06:58
 • #50: Chương 16: Thiên Nhân Trảm2023-10-06 06:59
 • #51: Chương 17: Vây giết cùng phản vây giết2023-10-06 06:59
 • #52: Chương 18: Cường thế lên sân khấu2023-10-06 06:59
 • #53: Chương 19: Tứ Cường tranh phách2023-10-06 06:59
 • #54: Chương 20: Cá nhân tái kết thúc2023-10-06 06:59
 • #55: Chương 21: Trấn cấp liên kết bắt đầu2023-10-06 06:59
 • #56: Chương 22: Khiêu chiến tái2023-10-06 06:59
 • #57: Chương 23:2023-10-06 06:59
 • #58: Chương 24: Quyết chiến2023-10-06 06:59
 • #59: Chương 25: Kết thúc -- Thiên Hạ Đệ Nhất thành2023-10-06 06:59
 • #60: Chương 1: Chiêu binh mãi mã2023-10-06 06:59
 • #61: Chương 3: Thương Lan rượu2023-10-06 06:59
 • #62: Chương 4: Cấp đại sư đan sư2023-10-06 06:59
 • #63: Chương 5: Mai Cốt Chi Địa2023-10-06 07:00
 • #64: Chương 6: Tự nghĩ ra kỹ năng2023-10-06 07:00
 • #65: Chương 7: Bất bình2023-10-06 07:00
 • #66: Chương 8: Ảnh Vệ2023-10-06 07:00
 • #67: Chương 9: Bất đắc dĩ2023-10-06 07:00
 • #68: Chương 10: Công tử Viên Diệu (một )2023-10-06 07:00
 • #69: Chương 11: Công tử Viên Diệu (hai )2023-10-06 07:00
 • #70: Chương 12: Thượng tướng Du Thiệp2023-10-06 07:00
 • #71: Chương 13: Thịnh hiến2023-10-06 07:00
 • #72: Chương 14: Nghênh ngang mà đi2023-10-06 07:00
 • #73: Chương 15:2023-10-06 07:00
 • #74: Chương 16: Danh tướng dưỡng thành2023-10-06 07:00
 • #75: Chương 17: Thăng cấp thị trấn nhiệm vụ2023-10-06 07:00
 • #76: Chương 18: Đại quân áp cảnh2023-10-06 07:00
 • #77: Chương 19: Chiến đấu kịch liệt2023-10-06 07:01
 • #78: Chương 20: 'Viện quân '2023-10-06 07:01
 • #79: Chương 21: Nghịch chuyển2023-10-06 07:01
 • #80: Chương 22: Chiếm đoạt2023-10-06 07:01
 • #81: Chương 23: Cự tuyệt2023-10-06 07:01
 • #82: Chương 24: Mờ mịt2023-10-06 07:01
 • #83: Chương 25: Yên lặng ngắn ngủi2023-10-06 07:01
 • #84: Chương 26: Bế quan tu luyện2023-10-06 07:01
 • #85: Chương 27: Bộ thự2023-10-06 07:01
 • #86: Chương 28: Lôi đình thế tiến công2023-10-06 07:01
 • #87: Chương 29: Ngô Huyền đổi chủ2023-10-06 07:01
 • #88: Chương 30: Khuyết trạch2023-10-06 07:01
 • #89: Chương 31: Đoạt thành2023-10-06 07:01
 • #90: Chương 32: Ngô Quận ta thiên hạ (một )2023-10-06 07:02
 • #91: Chương 33: Ngô Quận ta thiên hạ (hai )2023-10-06 07:02
 • #92: Chương 34: Ngô Quận ta thiên hạ (ba )2023-10-06 07:02
 • #93: Chương 35: Ngô Quận ta thiên hạ (hết )2023-10-06 07:02
 • #94: Chương 1: Thảo Đổng chiến dịch bắt đầu2023-10-06 07:02
 • #95: Chương 2: Tỷ Thủy Quan phó tướng (bên trên )2023-10-06 07:02
 • #96: Chương 3: Tỷ Thủy Quan phó tướng (Hạ)2023-10-06 07:02
 • #97: Chương 4: Tần Thiên hiến kế2023-10-06 07:02
 • #98: Chương 5: Bắt giữ2023-10-06 07:02
 • #99: Chương 6: Card tướng tiến hóa2023-10-06 07:02
 • #100: Chương 7: Vứt bỏ quan2023-10-06 07:02
 • #101: Chương 8: Hoa HùngVS Quan Vũ (bên trên )2023-10-06 07:02
 • #102: Chương 9: Hoa HùngVS Quan Vũ (Hạ)2023-10-06 07:02
 • #103: Chương 10: Giằng co Quan Vũ2023-10-06 07:03
 • #104: Chương 11: Công thủ (một )2023-10-06 07:03
 • #105: Chương 12: Công thủ (hai )2023-10-06 07:03
 • #106: Chương 13: Ôn Hầu gặt hái2023-10-06 07:03
 • #107: Chương 14: Phi tướng hùng phong2023-10-06 07:03
 • #108: Chương 15: Gọt binh quyền2023-10-06 07:03
 • #109: Chương 16: Nộ mà sát nhân2023-10-06 07:03
 • #110: Chương 17: Hổ Lao Quan đeo sao tập hợp (một )2023-10-06 07:03
 • #111: Chương 18: Hổ Lao Quan đeo sao tập hợp (hai )2023-10-06 07:03
 • #112: Chương 19: Hổ Lao Quan đeo sao tập hợp (ba )2023-10-06 07:03
 • #113: Chương 20: Trù mưu đường lui2023-10-06 07:03
 • #114: Chương 21: Tống Hiến2023-10-06 07:03
 • #115: Chương 22: Loạn đấu2023-10-06 07:03
 • #116: Chương 23: Sinh tử một đường2023-10-06 07:04
 • #117: Chương 24: Đổng Trác dời đô2023-10-06 07:04
 • #118: Chương 25: Truy kích2023-10-06 07:04
 • #119: Chương 26: Thảo Đổng chiến dịch kết thúc2023-10-06 07:04
 • #120: Chương 27: Truyền Quốc Ngọc Tỷ2023-10-06 07:04
 • #121: Chương 28: Phát hiện2023-10-06 07:04
 • #122: Chương 29: Hoàng Cân dư đảng2023-10-06 07:04
 • #123: Chương 30: Đường về2023-10-06 07:04
 • #124: Chương 31: Viên Thuật xuất thủ2023-10-06 07:04
 • #125: Chương 32: Phá Quân2023-10-06 07:04
 • #126: Chương 33: Ngọc Lan bị bắt2023-10-06 07:04
 • #127: Chương 34: Lẻn vào2023-10-06 07:04
 • #128: Chương 35: Sát cơ bắt đầu khởi động2023-10-06 07:04
 • #129: Chương 36:2023-10-06 07:05
 • #130: Chương 37: Bì địch2023-10-06 07:05
 • #131: Chương 38: Trước trận đấu tướng2023-10-06 07:05
 • #132: Chương 39: Toàn thắng2023-10-06 07:05
 • #133: Chương 40: Chiến Viên Thuật (một )2023-10-06 07:05
 • #134: Chương 41: Chiến Viên Thuật (hai )2023-10-06 07:05
 • #135: Chương 42: Chiến Viên Thuật (ba )2023-10-06 07:05
 • #136: Chương 43: Chiến Viên Thuật bốn -- hỏa thiêu Đan Đồ2023-10-06 07:05
 • #137: Chương 44: Chiến Viên Thuật (ngũ )2023-10-06 07:05
 • #138: Chương 45: Chiến Viên Thuật (sáu ) thế thân tượng người2023-10-06 07:05
 • #139: Chương 46: Chiến Viên Thuật (bảy )2023-10-06 07:05
 • #140: Chương 47: Chiến Viên Thuật (tám )2023-10-06 07:05
 • #141: Chương 48: Chiến Viên Thuật (cửu )2023-10-06 07:05
 • #142: Chương 49: Chiến Viên Thuật (mười )2023-10-06 07:06
 • #143: Chương 50: Chiến Viên Thuật (hết )2023-10-06 07:06
 • #144: Chương 51: Cẩm Phàm Tặc hiện2023-10-06 07:06
 • #145: Chương 52: Cam Ninh2023-10-06 07:06
 • #146: Chương 53: **** ****2023-10-06 07:06
 • #147: Chương 54: Trở về2023-10-06 07:06
 • #148: Chương 55:2023-10-06 07:06
 • #149: Chương 56: Làm thịt Viên Thuật một đao (bên trên )2023-10-06 07:06
 • #150: Chương 57: Làm thịt Viên Thuật một đao (Hạ)2023-10-06 07:06
 • #151: Chương 58: Hai tháng phát triển2023-10-06 07:06
 • #152: Chương 59: Hoàng Cân Thánh Nữ2023-10-06 07:06
 • #153: Chương 60: Đột phá2023-10-06 07:06
 • #154: Chương 61: Kinh Châu Hoàng Cân2023-10-06 07:06
 • #155: Chương 62: La sát2023-10-06 07:07
 • #156: Chương 63: Chuẩn bị chiến đấu (bên trên )2023-10-06 07:07
 • #157: Chương 64: Chuẩn bị chiến đấu (Hạ)2023-10-06 07:07
 • #158: Chương 65: Độc Sĩ Cổ Hủ2023-10-06 07:07
 • #159: Chương 66: Xung đột nhỏ2023-10-06 07:07
 • #160: Chương 67: Man thiên quá hải2023-10-06 07:07
 • #161: Chương 68: Hồn thủy2023-10-06 07:07
 • #162: Chương 69: Cõng rắn cắn gà nhà2023-10-06 07:07
 • #163: Chương 70: Dưới thành2023-10-06 07:07
 • #164: Chương 71: Ly tâm2023-10-06 07:07
 • #165: Chương 72: Tập kích bất ngờ Uyển Lăng2023-10-06 07:07
 • #166: Chương 73: Bắt giữ Tử Nghĩa2023-10-06 07:07
 • #167: Chương 74: Tự hủy Trường Thành (bên trên )2023-10-06 07:07
 • #168: Chương 75: Tự hủy Trường Thành (Hạ)2023-10-06 07:08
 • #169: Chương 76: Người tâm tư di chuyển2023-10-06 07:08
 • #170: Chương 77: Tử Nghĩa quy hàng (bên trên )2023-10-06 07:08
 • #171: Chương 78: Tử Nghĩa quy hàng (Hạ)2023-10-06 07:08
 • #172: Chương 79: Hội Kê tiến công chiếm đóng2023-10-06 07:08
 • #173: Chương 80: Chiến Hội Kê (bên trên )2023-10-06 07:08
 • #174: Chương 81: Chiến Hội Kê (Hạ)2023-10-06 07:08
 • #175: Chương 82: Hệ thống, lặng yên không tiếng động cải biến2023-10-06 07:08
 • #176: Chương 83: Thay đổi bất ngờ2023-10-06 07:08
 • #177: Chương 84: Phá địch cách2023-10-06 07:08
 • #178: Chương 85: Chém Vương Lãng2023-10-06 07:08
 • #179: Chương 86: Nhàn nhã thời gian2023-10-06 07:08
 • #180: Chương 87: Chuẩn bị bắc thượng2023-10-06 07:09
 • #181: Chương 1: Bắc thượng2023-10-06 07:09
 • #182: Chương 2: Bằng hữu, huynh đệ2023-10-06 07:09
 • #183: Chương 3: Tư Đồ chi mời2023-10-06 07:09
 • #184: Chương 4: Liên Hoàn Kế đếm ngược thời gian2023-10-06 07:09
 • #185: Chương 5: Trở nên gay gắt2023-10-06 07:09
 • #186: Chương 6: Vũ phu Vương Song2023-10-06 07:09
 • #187: Chương 7: Lão tẩu2023-10-06 07:09
 • #188: Chương 8: Không cách nào khống chế2023-10-06 07:09
 • #189: Chương 10: Trường An loạn2023-10-06 07:09
 • #190: Chương 11: Thế cục2023-10-06 07:09
 • #191: Chương 12: Đột phá vòng vây cùng phản đột phá vòng vây2023-10-06 07:10
 • #192: Chương 13: Chạy trốn2023-10-06 07:10
 • #193: Chương 14: Không phải bình thường gặp gỡ2023-10-06 07:10
 • #194: Chương 15: Không thông2023-10-06 07:10
 • #195: Chương 16: Cướp tù2023-10-06 07:10
 • #196: Chương 17: Tĩnh Dạ2023-10-06 07:10
 • #197: Chương 18: Vương Doãn tới cửa2023-10-06 07:10
 • #198: Chương 19: Thành phá2023-10-06 07:10
 • #199: Chương 20: Kịch đấu2023-10-06 07:10
 • #200: Chương 21: Mang thiên tử2023-10-06 07:10
 • #201: Chương 22: Diệt môn2023-10-06 07:10
 • #202: Chương 23: Phá thành2023-10-06 07:10
 • #203: Chương 24: Chuyện2023-10-06 07:10
 • #204: Chương 25: Chiêu hàng Từ Hoảng2023-10-06 07:10
 • #205: Chương 26: Tao ngộ đánh bất ngờ2023-10-06 07:11
 • #206: Chương 27: Lộ túc2023-10-06 07:11
 • #207: Chương 28: Đông Hành2023-10-06 07:11
 • #208: Chương 29: Hà Đông vệ thị2023-10-06 07:11
 • #209: Chương 30: Ta không phải mà nói để ý2023-10-06 07:11
 • #210: Chương 31: Chảy về hướng đông2023-10-06 07:11
 • #211: Chương 32: Mở ra Hoàng Cân bảo tàng2023-10-06 07:11
 • #212: Chương 33: Hiểm đường2023-10-06 07:11
 • #213: Chương 34: Đại điện2023-10-06 07:11
 • #214: Chương 35: Thi tướng2023-10-06 07:11
 • #215: Chương 36: Độn Giáp Thiên Thư2023-10-06 07:11
 • #216: Chương 37: Bạn cũ2023-10-06 07:11
 • #217: Chương 38: Viêm Dương2023-10-06 07:12
 • #218: Chương 39: Luận bàn2023-10-06 07:12
 • #219: Chương 40: Bộ thự2023-10-06 07:12
 • #220: Chương 41: Nam Hương2023-10-06 07:12
 • #221: Chương 41: Sáng sớm2023-10-06 07:12
 • #222: Chương 43: Khai chiến2023-10-06 07:12
 • #223: Chương 44: Nộ Đao đường2023-10-06 07:12
 • #224: Chương 45: Lực vãn2023-10-06 07:12
 • #225: Chương 46: Đại biến2023-10-06 07:12
 • #226: Chương 47: Khó lường2023-10-06 07:12
 • #227: Chương 48: Chém tướng2023-10-06 07:12
 • #228: Chương 49: Kết thúc2023-10-06 07:12
 • #229: Chương 50: Xuân Phong Hóa Vũ2023-10-06 07:13
 • #230: Chương 51: Mưa phùn không tiếng động2023-10-06 07:13
 • #231: Chương 52: Ly biệt2023-10-06 07:13
 • #232: Chương 53: Hà Bắc nhất xà ngang2023-10-06 07:13
 • #233: Chương 54: Viên Gia Tử2023-10-06 07:13
 • #234: Chương 55: Sợ buồm tiến giai (chúc mọi người Nguyên Đán vui sướng )2023-10-06 07:13
 • #235: Chương 56: Hải bộ công văn2023-10-06 07:13
 • #236: Chương 57: Thiên ca cũng là ngươi gọi?2023-10-06 07:13
 • #237: Chương 58: Biến cố2023-10-06 07:13
 • #238: Chương 59: Bị nhốt2023-10-06 07:13
 • #239: Chương 60: Trung Sơn Chân thị2023-10-06 07:13
 • #240: Chương 61: Thông gia ?2023-10-06 07:13
 • #241: Chương 62: Viện thủ2023-10-06 07:13
 • #242: Chương 63: Cưỡng hôn2023-10-06 07:13
 • #243: Chương 64: Kết thúc2023-10-06 07:14
 • #244: Chương 65: Chân Dật quyết định2023-10-06 07:14
 • #245: Chương 66: Phùng Kỷ, bất đắc dĩ tuyển trạch2023-10-06 07:14
 • #246: Chương 67: Này gió không thể trưởng2023-10-06 07:14
 • #247: Chương 68: Đường về2023-10-06 07:14
 • #248: Chương 69: Trở về2023-10-06 07:14
 • #249: Chương 1: Nơi đây, ta quyết định2023-10-06 07:14
 • #250: Chương 2: Lực sĩ càng này2023-10-06 07:14
 • #251: Chương 3: Điểm tướng2023-10-06 07:14
 • #252: Chương 4: Quấn quýt2023-10-06 07:14
 • #253: Chương 5: Lôi Đình Chi Thế2023-10-06 07:14
 • #254: Chương 6: Tôn thị xuất binh2023-10-06 07:14
 • #255: Chương 7: Sài Tang tranh đoạt2023-10-06 07:14
 • #256: Chương 8: Tử chiến2023-10-06 07:15
 • #257: Chương 9:2023-10-06 07:15
 • #258: Chương 10: Thiết kỵ xông trận2023-10-06 07:15
 • #259: Chương 11: Ta không phải anh hùng2023-10-06 07:15
 • #260: Chương 12: Giao phong2023-10-06 07:15
 • #261: Chương 13:2023-10-06 07:15
 • #262: Chương 14:2023-10-06 07:15
 • #263: Chương 15: Gây xích mích2023-10-06 07:15
 • #264: Chương 16: Toàn thân trở ra2023-10-06 07:15
 • #265: Chương 17: Tử Vực2023-10-06 07:15
 • #266: Chương 18: Kinh đào phách ngạn2023-10-06 07:15
 • #267: Chương 19: Phục kích Tôn Kiên2023-10-06 07:15
 • #268: Chương 20: Mặt sông giác trục2023-10-06 07:16
 • #269: Chương 21: Hoàng Tổ2023-10-06 07:16
 • #270: Chương 22: Một con trai sai đầy bàn thua2023-10-06 07:16
 • #271: Chương 23: Bị Chiến Luân Hồi2023-10-06 07:16
 • #272: Chương 23: Liên kết bắt đầu2023-10-06 07:16
 • #273: Chương 25: Sát Lục Chi Địa2023-10-06 07:16
 • #274: Chương 26: Thế giới quá nhỏ2023-10-06 07:16
 • #275: Chương 27: Tần Thiên tự tin2023-10-06 07:16
 • #276: Chương 28: Đại hòa anh hùng2023-10-06 07:16
 • #277: Chương 29: Cường giả như vân2023-10-06 07:16
 • #278: Chương 30: Top 8 mở màn chi chiến từng cái Kình ThiênVS phồn hoa tan mất2023-10-06 07:16
 • #279: Chương 31: Buồn bực phồn hoa tan mất2023-10-06 07:16
 • #280: Chương 32: Xử bắn2023-10-06 07:17
 • #281: Chương 33: Thi đấu tiến hành lúc2023-10-06 07:17
 • #282: Chương 34: Đoạt giải quán quân2023-10-06 07:17
 • #283: Chương 35: Thần binh2023-10-06 07:17
 • #284: Chương 36: Công thành2023-10-06 07:17
 • #285: Chương 37: Trận đầu báo cáo thắng lợi2023-10-06 07:17
 • #286: Chương 38: Liên chiến2023-10-06 07:17
 • #287: Chương 39: Chết cũng không cho ngươi được ý2023-10-06 07:17
 • #288: Chương 40: Kết thúc2023-10-06 07:17
 • #289: Chương 1: Đông Phong2023-10-06 07:17
 • #290: Chương 2: Thua Chân gia2023-10-06 07:17
 • #291: Chương 3: Hiện thực Động Thiên2023-10-06 07:17
 • #292: Chương 4: Thương chính2023-10-06 07:17
 • #293: Chương 5: Vào chỗ chết áp2023-10-06 07:18
 • #294: Chương 6: Ra oai phủ đầu ?2023-10-06 07:18
 • #295: Chương 7: Hồng Môn Yến không có như thế bày2023-10-06 07:18
 • #296: Chương 8: Bắt giữ2023-10-06 07:18
 • #297: Chương 9: Thế gia quy phụ2023-10-06 07:18
 • #298: Chương 10: Bức hàng2023-10-06 07:18
 • #299: Chương 11: Giao Châu công phạt2023-10-06 07:18
 • #300: Chương 12: Tào Tháo tích2023-10-06 07:18
 • #301: Chương 13: Xuất binh Nam Trung2023-10-06 07:18
 • #302: Chương 14: Chúc Dung động2023-10-06 07:18
 • #303: Chương 15: Đằng Giáp chiến ngưu2023-10-06 07:18
 • #304: Chương 16: Một bắt búng một cái2023-10-06 07:18
 • #305: Chương 17: Tróc thả2023-10-06 07:19
 • #306: Chương 18: Lại bắt2023-10-06 07:19
 • #307: Chương 19: Lại tung2023-10-06 07:19
 • #308: Chương 20: Chúc Dung phu nhân, Mạnh Hoạch2023-10-06 07:19
 • #309: Chương 21: Chúc Dung giết tần2023-10-06 07:19
 • #310: Chương 22: Dã man phản chế2023-10-06 07:19
 • #311: Chương 23: Thả2023-10-06 07:19
 • #312: Chương 24: Lập kế hoạch2023-10-06 07:19
 • #313: Chương 25: Nhìn kỹ Man Di như không2023-10-06 07:19
 • #314: Chương 26: Có tính kế2023-10-06 07:19
 • #315: Chương 27: Ly gián Cao Định2023-10-06 07:19
 • #316: Chương 28: Phản bội2023-10-06 07:20
 • #317: Chương 29: Chém chu bao2023-10-06 07:20
 • #318: Chương 30: Thu phục càng di2023-10-06 07:20
 • #319: Chương 31: Ngạc Hoán vs Chúc Dung2023-10-06 07:20
 • #320: Chương 32:2023-10-06 07:20
 • #321: Chương 33: Nam Man Triệt Binh2023-10-06 07:20
 • #322: Chương 34: Tính toán lấy Ngốc Long động2023-10-06 07:20
 • #323: Chương 35:2023-10-06 07:20
 • #324: Chương 36: Cự thú đột kích2023-10-06 07:20
 • #325: Chương 37: Thái bình áo nghĩa -- hoàng thiên Uy Lâm2023-10-06 07:20
 • #326: Chương 38: Mây di chuyển2023-10-06 07:20
 • #327: Chương 39: Khiêu chiến2023-10-06 07:20
 • #328: Chương 40: Phá Chiến Tượng2023-10-06 07:20
 • #329: Chương 41: Chiến thắng2023-10-06 07:21
 • #330: Chương 42: Nam Man phân liệt2023-10-06 07:21
 • #331: Chương 43: Thu phục Chúc Dung2023-10-06 07:21
 • #332: Chương 44: Đằng Giáp Binh2023-10-06 07:21
 • #333: Chương 45: Nam Man chung chiến2023-10-06 07:21
 • #334: Chương 1: Vùng trung nguyên chiến báo đến2023-10-06 07:21
 • #335: Chương 2: Cổ Hủ Bắc Hành2023-10-06 07:21
 • #336: Chương 3: Mạnh Hoạch tái hiện2023-10-06 07:21
 • #337: Chương 4: Đền tội2023-10-06 07:21
 • #338: Chương 5: Đường về2023-10-06 07:21
 • #339: Chương 6: Tôn Lưu liên minh2023-10-06 07:21
 • #340: Chương 7:2023-10-06 07:21
 • #341: Chương 8: Truy sát2023-10-06 07:21
 • #342: Chương 9: Đường cùng2023-10-06 07:22
 • #343: Chương 10: Chuyển cơ2023-10-06 07:22
 • #344: Chương 11: Kiều Phủ2023-10-06 07:22
 • #345: Chương 12: Giết ngươi bất nghĩa2023-10-06 07:22
 • #346: Chương 13: Hổ xuống đồng bằng cẩu không thể lấn2023-10-06 07:22
 • #347: Chương 14: Kiều Phủ kinh biến2023-10-06 07:22
 • #348: Chương 15: Đe dọa2023-10-06 07:22
 • #349: Chương 16: Săn bắn bên trên2023-10-06 07:22
 • #350: Chương 17: Săn bắn dưới2023-10-06 07:22
 • #351: Chương 18: Tỉnh lại2023-10-06 07:22
 • #352: Chương 19: Thịnh yến2023-10-06 07:22
 • #353: Chương 20: Vẫn lạc2023-10-06 07:22
 • #354: Chương 21: Tấn cấp Nhị Phẩm2023-10-06 07:23
 • #355: Chương 22: Trên đường đi gặp2023-10-06 07:23
 • #356: Chương 23: Nghèo túng hắc sơn quân2023-10-06 07:23
 • #357: Chương 24: Đoạt thành2023-10-06 07:23
 • #358: Chương 25: Lý Nghiêm tâm tư2023-10-06 07:23
 • #359: Chương 26: tao ngộ2023-10-06 07:23
 • #360: Chương 27: Chém2023-10-06 07:23
 • #361: Chương 28: Lý Nghiêm quyết đoán2023-10-06 07:23
 • #362: Chương 29: Loại khác hội sư2023-10-06 07:23
 • #363: Chương 30: Hợp mập âm mây2023-10-06 07:23
 • #364: Chương 31: Trảm thủ2023-10-06 07:23
 • #365: Chương 32: Hợp mập thành phá2023-10-06 07:23
 • #366: Chương 33: Viên Lưu Bị chiến2023-10-06 07:23
 • #367: Chương 34: Lão tướng Hoàng Trung2023-10-06 07:24
 • #368: Chương 35: Không thể buông tha2023-10-06 07:24
 • #369: Chương 36: Ngụy Duyên2023-10-06 07:24
 • #370: Chương 37: Chiến Ngụy Duyên2023-10-06 07:24
 • #371: Chương 38: Mạch nước ngầm2023-10-06 07:24
 • #372: Chương 39: Mặt sông sát cơ2023-10-06 07:24
 • #373: Chương 40: Một đêm2023-10-06 07:24
 • #374: Chương 41: Cảng ám sát2023-10-06 07:24
 • #375: Chương 42: Thập Tuyệt Trận2023-10-06 07:24
 • #376: Chương 43: Phá Trận2023-10-06 07:24
 • #377: Chương 44: Trở về cùng thưởng cho2023-10-06 07:24
 • #378: Chương 45: Tiềm lực vô hạn2023-10-06 07:24
 • #379: Chương 46: Bắc phương tin tức2023-10-06 07:24
 • #380: Chương 47: Phong vương2023-10-06 07:24
 • #381: Chương 48: Pháp chính trình diễn miễn phí thục2023-10-06 07:25
 • #382: Chương 49: Giả thuyết nhân cách2023-10-06 07:25
 • #383: Chương 50: Đột phá -- Long Phượng Trình Tường2023-10-06 07:25
 • #384: Chương 51: Thay đổi bất ngờ2023-10-06 07:25
 • #385: Chương 52: Bình định Tây Xuyên2023-10-06 07:25
 • #386: Chương 53: Phân loạn vùng trung nguyên2023-10-06 07:25
 • #387: Chương 54: Lữ Bố vào Từ Châu2023-10-06 07:25
 • #388: Chương 55: Khoái đao trảm loạn ma2023-10-06 07:25
 • #389: Chương 56: Thời kì bước chân2023-10-06 07:25
 • #390: Chương 57: Đem hồn trống vang, hoàng thành đổ nát2023-10-06 07:25
 • #391: Chương 58: Lại vào bá vương mộ2023-10-06 07:25
 • #392: Chương 59: Bá vương mộ Đệ Tam Tầng -- Cai Hạ chi chiến2023-10-06 07:25
 • #393: Chương 60: Trận chiến mở màn Hạng Vũ2023-10-06 07:25
 • #394: Chương 61: Bá vương Phá Quân2023-10-06 07:26
 • #395: Chương 62: Phá sở2023-10-06 07:26
 • #396: Chương 63: Lưỡng bại câu thương chiến cuộc2023-10-06 07:26
 • #397: Chương 64: Bá vương mộ (cuối cùng )2023-10-06 07:26
 • #398: Chương 65: Thu hoạch2023-10-06 07:26
 • #399: Chương 66: Chiến khởi2023-10-06 07:26
 • #400: Chương 67: Lý Nho diệu kế dưới Trường An2023-10-06 07:26
 • #401: Chương 68: Mạch nước ngầm2023-10-06 07:26
 • #402: Chương 69: Đại Chiến Tướng lâm2023-10-06 07:26
 • #403: Chương 70: Tào Thuần chết, Dương Bình Quan phá2023-10-06 07:26
 • #404: Chương 71:2023-10-06 07:26
 • #405: Chương 72: Tập kích bất ngờ Uyển Thành2023-10-06 07:27
 • #406: Chương 73: Nam Dương phong ba2023-10-06 07:27
 • #407: Chương 74: Thời đại tàn loại2023-10-06 07:27
 • #408: Chương 75:2023-10-06 07:27
 • #409: Chương 76: Ai cũng có âm mưu2023-10-06 07:27
 • #410: Chương 77: Từ Mẫu2023-10-06 07:27
 • #411: Chương 78: Lưu Bị bại tẩu2023-10-06 07:27
 • #412: Chương 79: Nam Dương chuyện2023-10-06 07:27
 • #413: Chương 1: Tử Long cầu viện2023-10-06 07:27
 • #414: Chương 2: Cùng đồ mạt lộ2023-10-06 07:27
 • #415: Chương 3: Anh hùng vô lệ2023-10-06 07:27
 • #416: Chương 4: Tiến nhập2023-10-06 07:27
 • #417: Chương 5: Phá vi2023-10-06 07:28
 • #418: Chương 6: Tần ThiênVS Lữ Bố2023-10-06 07:28
 • #419: Chương 7: Diệt môn2023-10-06 07:28
 • #420: Chương 08: Súc thế2023-10-06 07:28
 • #421: Chương 09: Kinh Tương mạch nước ngầm2023-10-06 07:28
 • #422: Chương 10: Tương Dương biến2023-10-06 07:28
 • #423: Chương 11: Chu Lang cố2023-10-06 07:28
 • #424: Chương 12: Đại kết cục2023-10-06 07:28
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Máu Chó Ba Ngàn Thước

THUYS♥️

Tử Thần Chi Tiễn

TiKay

Cá Mực Hầm Mật

THUYS♥️

Thiên Đường Kinh Khủng

THUYS♥️

Từ Trò Chơi Trên Bàn Bắt Đầu [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Này Hào Có Độc

TiKay

Leave a Reply