Hài HướcKinh DịNgôn TìnhNữ CườngVô Hạn LưuVõng Du

Nghe Nói Ta Siêu Hung [Tống Khủng]

→ « quỷ thấy ta đều sợ hãi [ tống khủng ] »

Khủng bố trò chơi « hộp » thượng tuyến hai tháng, có một người như vậy, người không tại giang hồ, giang hồ lại có nàng truyền thuyết.

Truyền thuyết đồng đội bị quỷ đuổi đến hồn phi phách tán, nàng đem quỷ đuổi đến hoảng sợ gào thét.

Truyền thuyết nàng siêu hung, quỷ thấy nàng đều cảm thấy sợ hãi, là đứng tại nhân vật phản diện BOSS trên đầu nhân vật phản diện BOSS.

Đối với mấy cái này nghe nhầm đồn bậy không thật lời đồn, Lâm Dữu biểu thị:

Lâm Dữu: Ta cứng rắn hàng quỷ, ta hoa thức phản sát, ta bắt quỷ tiến đồ giám, nhưng ta biết ta là người chơi tốt: )

Bị phản sát quỷ nhóm: . . .

Sắp bị phản sát mới quỷ: . . . Ngươi không được qua đây a a a a a!

Đọc chỉ nam:

1. Tại kề cận cái chết đại bàng giương cánh da một chút thật rất vui vẻ nữ chính, là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nữ nhân (x

2. Đơn nguyên kịch phó bản, chủ cốt truyện.

3. Có rất nhiều hai thiết cùng ma sửa, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bản gốc chiếm so nhiều, bộ phận thiết lập đến từ SCP hội ngân sách.

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khúc Kỳ Toái Khả Khả
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0001.mp32019-11-15 13:21
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0002.mp32019-11-15 13:22
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0003.mp32019-11-15 13:22
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0004.mp32019-11-15 13:22
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0005.mp32019-11-15 13:23
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0006.mp32019-11-15 13:23
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0007.mp32019-11-15 13:23
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0008.mp32019-11-15 13:24
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0009.mp32019-11-15 13:24
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0010.mp32019-11-15 13:24
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0011.mp32019-11-15 13:24
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0012.mp32019-11-15 13:25
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0013.mp32019-11-15 13:25
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0014.mp32019-11-15 13:25
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0015.mp32019-11-15 13:25
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0016.mp32019-11-15 13:25
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0017.mp32019-11-15 13:26
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0018.mp32019-11-15 13:26
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0019.mp32019-11-15 13:26
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0020.mp32019-11-15 13:27
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0021.mp32019-11-15 13:27
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0022.mp32019-11-15 13:27
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0023.mp32019-11-15 13:27
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0024.mp32019-11-15 13:27
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0025.mp32019-11-15 13:28
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0026.mp32019-11-15 13:28
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0027.mp32019-11-15 13:28
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0028.mp32019-11-15 13:28
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0029.mp32019-11-15 13:29
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0030.mp32019-11-15 13:29
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0031.mp32019-11-15 13:29
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0032.mp32019-11-15 13:30
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0033.mp32019-11-15 13:30
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0034.mp32019-11-15 13:30
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0035.mp32019-11-15 13:30
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0036.mp32019-11-15 13:31
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0037.mp32019-11-15 13:31
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0038.mp32019-11-15 13:31
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0039.mp32019-11-15 13:31
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0040.mp32019-11-15 13:32
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0041.mp32019-11-15 13:32
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0042.mp32019-11-15 13:32
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0043.mp32019-11-15 13:32
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0044.mp32019-11-15 13:33
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0045.mp32019-11-15 13:33
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0046.mp32019-11-15 13:33
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0047.mp32019-11-15 13:33
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0048.mp32019-11-15 13:34
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0049.mp32019-11-15 13:34
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0050.mp32019-11-15 13:34
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0051.mp32019-11-15 13:34
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0052.mp32019-11-15 13:35
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0053.mp32019-11-15 13:35
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0054.mp32019-11-15 13:35
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0055.mp32019-11-15 13:35
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0056.mp32019-11-15 13:35
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0057.mp32019-11-15 13:36
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0058.mp32019-11-15 13:36
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0059.mp32019-11-15 13:36
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0060.mp32019-11-15 13:37
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0061.mp32019-11-15 13:37
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0062.mp32019-11-15 13:37
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0063.mp32019-11-15 13:37
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0064.mp32019-11-15 13:38
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0065.mp32019-11-15 13:38
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0066.mp32019-11-15 13:38
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0067.mp32019-11-15 13:38
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0068.mp32019-11-15 13:38
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0069.mp32019-11-15 13:39
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0070.mp32019-11-15 13:39
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0071.mp32019-11-15 13:39
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0072.mp32019-11-15 13:39
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0073.mp32019-11-15 13:39
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0074.mp32019-11-15 13:40
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0075.mp32019-11-15 13:40
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0076.mp32019-11-15 13:40
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0077.mp32019-11-15 13:40
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0078.mp32019-11-15 13:40
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0079.mp32019-11-15 13:41
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0080.mp32019-11-15 13:41
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0081.mp32019-11-15 13:41
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0082.mp32019-11-15 13:41
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0083.mp32019-11-15 13:41
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0084.mp32019-11-15 13:42
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0085.mp32019-11-15 13:42
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0086.mp32019-11-15 13:42
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0087.mp32019-11-15 13:42
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0088.mp32019-11-15 13:42
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0089.mp32019-11-15 13:43
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0090.mp32019-11-15 13:43
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0091.mp32019-11-15 13:43
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0092.mp32019-11-15 13:43
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0093.mp32019-11-15 13:44
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0094.mp32019-11-15 13:44
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0095.mp32019-11-15 13:44
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0096.mp32019-11-15 13:44
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0097.mp32019-11-15 13:44
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0098.mp32019-11-15 13:44
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0099.mp32019-11-15 13:45
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0100.mp32019-11-15 13:45
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0101.mp32019-11-15 13:45
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0102.mp32019-11-15 13:45
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0103.mp32019-11-15 13:46
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0104.mp32019-11-15 13:46
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0105.mp32019-11-15 13:46
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0106.mp32019-11-15 13:47
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0107.mp32019-11-15 13:47
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0108.mp32019-11-15 13:47
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0109.mp32019-11-15 13:47
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0110.mp32019-11-15 13:47
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0111.mp32019-11-15 13:48
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0112.mp32019-11-15 13:48
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0113.mp32019-11-15 13:48
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0114.mp32019-11-15 13:49
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0115.mp32019-11-15 13:49
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0116.mp32019-11-15 13:49
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0117.mp32019-11-15 13:49
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0118.mp32019-11-15 13:50
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0119.mp32019-11-15 13:50
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0120.mp32019-11-15 13:50
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0121.mp32019-11-15 13:51
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0122.mp32019-11-15 13:51
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0123.mp32019-11-15 13:51
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0124.mp32019-11-15 13:52
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0125.mp32019-11-15 13:52
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0126.mp32019-11-15 13:52
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0127.mp32019-11-15 13:53
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0128.mp32019-11-15 13:53
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0129.mp32019-11-15 13:53
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0130.mp32019-11-15 13:54
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0131.mp32019-11-15 13:54
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0132.mp32019-11-15 13:54
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0133.mp32019-11-15 13:54
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0134.mp32019-11-15 13:55
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0135.mp32019-11-15 13:55
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0136.mp32019-11-15 13:55
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0137.mp32019-11-15 13:56
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0138.mp32019-11-15 13:56
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0139.mp32019-11-15 13:56
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0140.mp32019-11-15 13:56
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0141.mp32019-11-15 13:57
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0142.mp32019-11-15 13:57
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0143.mp32019-11-15 13:57
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0144.mp32019-11-15 13:57
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0145.mp32019-11-15 13:58
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0146.mp32019-11-15 13:58
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0147.mp32019-11-15 13:58
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0148.mp32019-11-15 13:58
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0149.mp32019-11-15 13:58
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0150.mp32019-11-15 13:59
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0151.mp32019-11-15 13:59
 • nghe-noi-ta-sieu-hung-tong-khung-chuong-0152.mp32019-11-15 13:59
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

TiKay

Bia Đỡ Đạn Phản Công

THUYS♥️

Kinh Tủng Trò Chơi

THUYS♥️

Vũ Trụ Cấp Trung Khuyển

TiKay

Trọng Sinh Thập Niên 50 Có Không Gian

TiKay

Tận Thế Du Thuyền [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Leave a Reply