Cổ ĐạiNgôn Tình

Gian Thần Sủng Thê Hằng Ngày

Phúc hắc thượng thư cha, bưu hãn công chúa nương, bỉnh văn kiêm võ hảo huynh trưởng

Lục Di Quang đánh tiểu quá chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa thư thái nhật tử

Trường đến mười sáu tuổi, trời nắng hàng sét đánh

Nàng thế nhưng không phải Lục gia thân sinh nữ nhi

Lục Di Quang mắt choáng váng

Đọc nhắc nhở

1, ngụy huynh muội

—————–

Tag: Cung đình hầu tước thanh mai trúc mã ngọt văn sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lục Di Quang, Lục Kiến Thâm ┃ vai phụ: Lục gia người ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoãn Quy Hĩ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0001.mp32019-08-25 09:46
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0002.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0003.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0004.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0005.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0006.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0007.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0008.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0009.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0010.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0011.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0012.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0013.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0014.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0015.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0016.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0017.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0018.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0019.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0020.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0021.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0022.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0023.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0024.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0025.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0026.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0027.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0028.mp32019-08-25 09:51
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0029.mp32019-08-25 09:51
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0030.mp32019-08-25 09:53
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0031.mp32019-08-25 09:54
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0032.mp32019-08-25 09:56
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0033.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0034.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0035.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0036.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0037.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0038.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0039.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0040.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0041.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0042.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0043.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0044.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0045.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0046.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0047.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0048.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0049.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0050.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0051.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0052.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0053.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0054.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0055.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0056.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0057.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0058.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0059.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0060.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0061.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0062.mp32019-08-25 10:01
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0063.mp32019-08-25 10:01
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0064.mp32019-08-25 10:02
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0065.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0066.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0067.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0068.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0069.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0070.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0071.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0072.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0073.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0074.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0075.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0076.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0077.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0078.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0079.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0080.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0081.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0082.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0083.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0084.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0085.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0086.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0087.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0088.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0089.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0090.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0091.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0092.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0093.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0094.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0095.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0096.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0097.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0098.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0099.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0100.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0101.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0102.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0103.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0104.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0105.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0106.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0107.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0108.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0109.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0110.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0111.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0112.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0113.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0114.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0115.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0116.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0117.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0118.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0119.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0120.mp32019-08-25 10:10
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0121.mp32019-08-25 10:10
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0122.mp32019-08-25 10:10
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0123.mp32019-08-25 10:10
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0124.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0125.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0126.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0127.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0128.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0129.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0130.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0131.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0132.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0133.mp32019-08-25 10:12
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0134.mp32019-08-25 10:12
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Bấm Tay Tính Toán Ngươi Ắt Gặp Đại Nạn

THUYS♥️

Trọng Sinh Không Gian: Hào Môn Cay Thê Không Dễ Chọc

TiKay

Quỷ Vương Về Hưu Sinh Hoạt

THUYS♥️

Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Chi Lộ

TiKay

Hoàn Mỹ Sấm Quan Chỉ Nam [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Quỷ Vương Độc Sủng: Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi

THUYS♥️

Leave a Reply