Cổ ĐạiNgôn Tình

Gian Thần Sủng Thê Hằng Ngày

Phúc hắc thượng thư cha, bưu hãn công chúa nương, bỉnh văn kiêm võ hảo huynh trưởng

Lục Di Quang đánh tiểu quá chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa thư thái nhật tử

Trường đến mười sáu tuổi, trời nắng hàng sét đánh

Nàng thế nhưng không phải Lục gia thân sinh nữ nhi

Lục Di Quang mắt choáng váng

Đọc nhắc nhở

1, ngụy huynh muội

—————–

Tag: Cung đình hầu tước thanh mai trúc mã ngọt văn sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lục Di Quang, Lục Kiến Thâm ┃ vai phụ: Lục gia người ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Hoãn Quy Hĩ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0001.mp32019-08-25 09:46
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0002.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0003.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0004.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0005.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0006.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0007.mp32019-08-25 09:47
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0008.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0009.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0010.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0011.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0012.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0013.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0014.mp32019-08-25 09:48
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0015.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0016.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0017.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0018.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0019.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0020.mp32019-08-25 09:49
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0021.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0022.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0023.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0024.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0025.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0026.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0027.mp32019-08-25 09:50
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0028.mp32019-08-25 09:51
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0029.mp32019-08-25 09:51
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0030.mp32019-08-25 09:53
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0031.mp32019-08-25 09:54
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0032.mp32019-08-25 09:56
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0033.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0034.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0035.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0036.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0037.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0038.mp32019-08-25 09:57
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0039.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0040.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0041.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0042.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0043.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0044.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0045.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0046.mp32019-08-25 09:58
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0047.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0048.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0049.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0050.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0051.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0052.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0053.mp32019-08-25 09:59
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0054.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0055.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0056.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0057.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0058.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0059.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0060.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0061.mp32019-08-25 10:00
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0062.mp32019-08-25 10:01
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0063.mp32019-08-25 10:01
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0064.mp32019-08-25 10:02
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0065.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0066.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0067.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0068.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0069.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0070.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0071.mp32019-08-25 10:03
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0072.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0073.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0074.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0075.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0076.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0077.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0078.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0079.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0080.mp32019-08-25 10:04
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0081.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0082.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0083.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0084.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0085.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0086.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0087.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0088.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0089.mp32019-08-25 10:05
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0090.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0091.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0092.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0093.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0094.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0095.mp32019-08-25 10:06
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0096.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0097.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0098.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0099.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0100.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0101.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0102.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0103.mp32019-08-25 10:07
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0104.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0105.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0106.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0107.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0108.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0109.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0110.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0111.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0112.mp32019-08-25 10:08
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0113.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0114.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0115.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0116.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0117.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0118.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0119.mp32019-08-25 10:09
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0120.mp32019-08-25 10:10
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0121.mp32019-08-25 10:10
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0122.mp32019-08-25 10:10
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0123.mp32019-08-25 10:10
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0124.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0125.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0126.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0127.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0128.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0129.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0130.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0131.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0132.mp32019-08-25 10:11
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0133.mp32019-08-25 10:12
 • gian-than-sung-the-hang-ngay-chuong-0134.mp32019-08-25 10:12
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Pháp Y Hình Trinh Bút Ký

TiKay

Trọng Sinh Tân Thời Đại

TiKay

Tham Luyến Đầy Sao

TiKay

Trọng Sinh Thập Niên 50 Có Không Gian

TiKay

Y Lộ Bạn Ngươi Hành

TiKay

Quyến Luyến Phù Thành

THUYS♥️

Leave a Reply