Kỳ Huyễn

Theo Khế Ước Tinh Linh Bắt Đầu

Cái thế giới này sông núi cỏ cây đều có thể thành tinh, đồ cổ đao kiếm cũng có thể dựng dục ra linh.

Văn lý bên ngoài còn có Tinh Linh khoa, Ngự Linh Sứ mới là chủ lưu nhất chức nghiệp.

Khế ước Tinh Linh, bồi dưỡng Tinh Linh!

Đào móc ẩn dấu vào hóa đường tắt!

Khai sáng hoàn toàn mới Tinh Linh hình thái. . .

Là truyền thuyết Ngự Linh Sứ, tiến hóa tiên phong, giác tỉnh chi phụ, liên minh chi quang. . . Tô Hạo tại bị hỏi đến có cái gì cảm tưởng lúc trả lời:

“Có thể lấy được hôm nay thành tựu đều dựa vào cố gắng của ta, cùng một điểm nho nhỏ vận khí.”

[ nhãn hiệu ]: Bản gốc Tinh Linh; sủng thú văn; tiến hóa; bồi dưỡng, huấn luyện, chiến đấu;

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Bút Mặc Chỉ Kiện
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thế giới này không đúng lắm2021-03-06 18:36
 • #2: Hồn chi lực. . . A phi2021-03-06 18:36
 • #3: Ban đầu tinh linh phân tích2021-03-06 18:36
 • #4: Kim thủ chỉ chính xác mở ra phương thức2021-03-06 18:36
 • #5: Liền quyết định là ngươi2021-03-06 18:37
 • #6: Tinh linh chính là dùng để phơi2021-03-06 18:37
 • #7: Kế hoạch huấn luyện2021-03-06 18:37
 • #8: Trưởng thành kỳ2021-03-06 18:37
 • #9: Cơ sở huấn luyện2021-03-06 18:37
 • #10: Đồng học2021-03-06 18:37
 • #11: Xác nhận xem qua thần, có thể chế tác cỗ người2021-03-06 18:38
 • #12: Khai giảng2021-03-06 18:38
 • #13: Dò xét khảo thí2021-03-06 18:38
 • #14: Toàn bộ nhờ gái moe phụ trợ2021-03-06 18:38
 • #15: Chỉ huy cùng nhược điểm2021-03-06 18:38
 • #16: Tinh linh thực lực phân chia2021-03-06 18:38
 • #17: 2 thức tuyệt chiêu2021-03-06 18:38
 • #18: Bảng, cho ta giải tỏa!2021-03-06 18:38
 • #19: Ngự linh sứ tội phạm truy nã2021-03-06 18:39
 • #20: Tụ hội2021-03-06 18:39
 • #21: Mộc Đường Lang đã bạo tẩu2021-03-06 18:39
 • #22: Làm sao làm được!2021-03-06 18:39
 • #23: Hoắc, còn có tiền thưởng2021-03-06 18:39
 • #24: 5 trường học liên hợp thực chiến diễn luyện2021-03-06 18:39
 • #25: Bạo Quân Hùng, Tiểu Phong Mã2021-03-06 18:39
 • #26: Hình người tinh Linh Hùng huấn luyện viên2021-03-06 18:39
 • #27: Linh lực cường hóa bồi dưỡng2021-03-06 18:40
 • #28: Muốn kiếm tiền Tàm Bảo Bảo2021-03-06 18:40
 • #29: Cư dân lâu vì sao truyền ra tinh linh kêu thảm2021-03-06 18:40
 • #30: 3 loại tuyệt chiêu2021-03-06 18:40
 • #31: Thi viết2021-03-06 18:40
 • #32: Ta ưu tú giấu không được2021-03-06 18:40
 • #33: Thí sinh 0 thái, tàn khốc hiện thực2021-03-06 18:40
 • #34: Lưu lại or rời đi2021-03-06 18:40
 • #35: Đối đáp trôi chảy2021-03-06 18:40
 • #36: Max điểm2021-03-06 18:41
 • #37: Bảng thăng cấp2021-03-06 18:41
 • #38: Về An thành2021-03-06 18:41
 • #39: Dục Linh phòng nhậm chức2021-03-06 18:41
 • #40: Thiên phú bất phàm Tiểu Hỏa Nha2021-03-06 18:41
 • #41: Tô Dục linh sư thứ 1 đơn2021-03-06 18:41
 • #42: Thẳng thắn cương nghị Tiểu Hỏa Nha2021-03-06 18:41
 • #43: Tô thức phương pháp huấn luyện: Lấy già mang mới2021-03-06 18:41
 • #44: Ngự linh sứ lực lượng2021-03-06 18:42
 • #45: Tắt đèn2021-03-06 18:42
 • #46: Cuối kỳ2021-03-06 18:42
 • #47: Thiên Vương chi tư2021-03-06 18:42
 • #48: Tô Hạo át chủ bài2021-03-06 18:42
 • #49: Xuất phát2021-03-06 18:42
 • #50: Ngự linh học sinh khá giỏi (một / ba)2021-03-06 18:42
 • #51: Biết cách làm giàu Tô Tiểu Hạo (hai / ba)2021-03-06 18:42
 • #52: Đều đang thử thăm dò! (ba / ba)2021-03-06 18:43
 • #53: Tình báo phong ba2021-03-06 18:43
 • #54: Quy tắc cùng bắt đầu2021-03-06 18:43
 • #55: Tao ngộ hạt giống tuyển thủ2021-03-06 18:43
 • #56: Ta chỉ là ẩn giấu đi ức điểm điểm tình báo2021-03-06 18:43
 • #57: Ngày thứ 32021-03-06 18:43
 • #58: Tằm thần chi uy2021-03-06 18:43
 • #59: Trọng tài cũng ngồi không yên2021-03-06 18:43
 • #60: Cay cái ma quỷ, hắn đến rồi!2021-03-06 18:43
 • #61: Kết thúc2021-03-06 18:44
 • #62: Đột phá, cấp độ nhập môn!2021-03-06 18:44
 • #63: Thanh Lam căn cứ2021-03-06 18:44
 • #64: Bước lên thế giới mới thổ địa2021-03-06 18:44
 • #65: Tình báo giá trị mới tới nguyên2021-03-06 18:44
 • #66: Bị tập kích!2021-03-06 18:44
 • #67: Chiến hoặc trốn2021-03-06 18:44
 • #68: Sau đó2021-03-06 18:44
 • #69: Ngự linh sứ đẳng cấp (mọi người chúc mừng năm mới vịt ~~~)2021-03-06 18:45
 • #70: Tàm Bảo Bảo muốn làm thẻ căn cước2021-03-06 18:45
 • #71: Câu trả lời của nó, kiên định, còn có lực2021-03-06 18:45
 • #72: Thăng chức2021-03-06 18:45
 • #73: Tiến hóa khúc nhạc dạo2021-03-06 18:45
 • #74: Mới hình thái, Mê Mộng Điệp!2021-03-06 18:45
 • #75: Trúc Mộng cùng mơ mộng2021-03-06 18:45
 • #76: Cuối cùng hình thái2021-03-06 18:45
 • #77: 2 tay đều muốn bắt2021-03-06 18:45
 • #78: Kiếm tiền bướm, tăng giá tằm2021-03-06 18:45
 • #79: Ta cũng nghĩ điệu thấp, nhưng thực lực hắn không cho phép a!2021-03-06 18:46
 • #80: Quyền hạn thăng cấp, thế giới mới tình hình chung2021-03-06 18:46
 • #81: 2 thức huyễn hệ tuyệt chiêu2021-03-06 18:46
 • #82: Thán Tức Chi Cốc2021-03-06 18:46
 • #83: Ngươi áo nghĩa không tệ, nhưng hạ . .2021-03-06 18:46
 • #84: Tinh linh thợ săn2021-03-06 18:46
 • #85: Xuyên qua gió bão mang2021-03-06 18:46
 • #86: Ngươi nói cho ta đây là cấp độ nhập môn tinh linh? !2021-03-06 18:46
 • #87: Đối chiến câu lạc bộ2021-03-06 18:47
 • #88: Tiểu Hỏa Nha: Rốt cục đến phiên ta trang bức2021-03-06 18:47
 • #89: Thuấn ngục bạo sát lưu2021-03-06 18:47
 • #90: Biến thành huyễn thuật vật thí nghiệm2021-03-06 18:47
 • #91: Núi lửa tiến hóa2021-03-06 18:47
 • #92: Hỏa Nhung Nha, Hỏa Vũ tư thái!2021-03-06 18:47
 • #93: Thi đại học quy tắc2021-03-06 18:47
 • #94: Tô Hạo vs lão Trần2021-03-06 18:47
 • #95: Thi đại học thật sự là quá khó khăn2021-03-06 18:48
 • #96: Trường Bạch sơn Khu Nguyên Thủy2021-03-06 18:48
 • #97: Thời đại thay đổi2021-03-06 18:48
 • #98: Nghiên cứu khoa học đoàn đội? Vũ trang đoàn đội đi!2021-03-06 18:48
 • #99: Thường thường không có gì lạ học sinh cấp ba2021-03-06 18:48
 • #100: Là thời điểm tìm kiếm thích hợp tinh linh2021-03-06 18:49
 • #101: Tử Điện Chi Dực, Độc Nhãn Ngư2021-03-06 18:49
 • #102: Huyết mạch tiến hóa2021-03-06 18:49
 • #103: Mã vương khảo nghiệm2021-03-06 18:49
 • #104: Ta cái này khế ước?2021-03-06 18:49
 • #105: Kiếm thu nhập thêm2021-03-06 18:49
 • #106: Mạnh giáo sư mời2021-03-06 18:50
 • #107: Lưu Nhân: Ta thật ngốc2021-03-06 18:50
 • #108: Ta không làm học sinh rồi~!2021-03-06 18:50
 • #109: Bướm lão sư tại tuyến giảng bài2021-03-06 18:50
 • #110: Cứng rắn chiến tranh hạt nhân thuật an bài2021-03-06 18:50
 • #111: Đứng tại An thành 1 bên trong phía sau cay người2021-03-06 18:50
 • #112: Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học2021-03-06 18:50
 • #113: Danh giáo cân nhắc2021-03-06 18:50
 • #114: Đoàn chiến tổ hợp chiêu2021-03-06 18:51
 • #115: Mê Mộng Điệp thuộc tính (giao thừa khoái hoạt ~)2021-03-06 18:51
 • #116: An thành thí sinh, viết lách bướm2021-03-06 18:51
 • #117: Thứ 2 giai đoạn thi!2021-03-06 18:51
 • #118: Trung đẳng uy lực 1 kích2021-03-06 18:51
 • #119: Ta lại quyết sách không ra?2021-03-06 18:51
 • #120: Tiến hóa, Thủy Lân Thú!2021-03-06 18:51
 • #121: Tiến về địa điểm thi2021-03-06 18:51
 • #122: Diễm Thiên Vương2021-03-06 18:51
 • #123: Mở màn!2021-03-06 18:52
 • #124: Tập kích đội2021-03-06 18:52
 • #125: Đoạt phân2021-03-06 18:52
 • #126: Miễn phí bồi luyện2021-03-06 18:52
 • #127: Tập kích đội đột kích2021-03-06 18:52
 • #128: Cảm giác kịch bản không đúng lắm!2021-03-06 18:52
 • #129: Hỏa diễm trùng thiên2021-03-06 18:52
 • #130: Kết thúc2021-03-06 18:53
 • #131: Vạn Ân Giáo2021-03-06 18:53
 • #132: Thống kê đạt được2021-03-06 18:53
 • #133: Đại học cùng đạo sư2021-03-06 18:53
 • #134: Riêng phần mình con đường2021-03-06 18:53
 • #135: Trạng Nguyên2021-03-06 18:53
 • #136: Kình Cảng trấn2021-03-06 18:53
 • #137: Nhập học2021-03-06 18:53
 • #138: Người tại Kình Đảo, vừa tới ký túc xá2021-03-06 18:54
 • #139: Thủy Lân Thú phương hướng phát triển2021-03-06 18:54
 • #140: Đã lâu tiếng đinh đông2021-03-06 18:54
 • #141: Thác nước khu huấn luyện2021-03-06 18:54
 • #142: Ô Thiên Vương: Đệ tử không có chạy2021-03-06 18:54
 • #143: Đột phá Tinh Anh cấp2021-03-06 18:54
 • #144: Chính thức khai giảng2021-03-06 18:54
 • #145: Lễ khai giảng (bốn / năm)2021-03-06 18:54
 • #146: Thiên Vương nhóm đến rồi! (năm / năm)2021-03-06 18:54
 • #147: Ánh mắt giết2021-03-06 18:55
 • #148: Riêng phần mình chiến lược2021-03-06 18:55
 • #149: Ta cùng ngươi lắm điều, bên trong chiến trường này đều là tiểu đệ của ta2021-03-06 18:55
 • #150: Tân sinh thắng lợi2021-03-06 18:55
 • #151: Trong truyền thuyết hiệu trưởng2021-03-06 18:55
 • #152: Thiên Vương lĩnh vực2021-03-06 18:55
 • #153: Đội giáo viên cùng đặc huấn doanh2021-03-06 18:55
 • #154: Tinh linh nhược điểm2021-03-06 18:56
 • #155: Nhiệm vụ bình đài2021-03-06 18:56
 • #156: Hỏa Vũ tư thái toàn công suất2021-03-06 18:56
 • #157: Hắc Hội2021-03-06 18:56
 • #158: Xuất phát 【 một / ba 】2021-03-06 18:56
 • #159: Phong tỏa hành động 【 hai / ba 】2021-03-06 18:56
 • #160: Cáo Tử Điểu2021-03-06 18:56
 • #161: Kết thúc2021-03-06 18:57
 • #162: Lý Tùng Đình cùng Đại Sư Khuyển2021-03-06 18:57
 • #163: Cái chỗ kia2021-03-06 18:57
 • #164: Hùng tộc bộ lạc2021-03-06 18:57
 • #165: Thủy Lân Thú trận chiến mở màn 【 một / ba 】2021-03-06 18:57
 • #166: Hùng Vương Sơn thí luyện 【 hai / ba 】2021-03-06 18:57
 • #167: Bỏ phiếu khâu2021-03-06 18:57
 • #168: Thủ đoạn của chính mình2021-03-06 18:57
 • #169: Sau cùng bỏ phiếu2021-03-06 18:58
 • #170: Khẳng định là bởi vì ta không có gì sánh kịp mị lực!2021-03-06 18:58
 • #171: 3 con gấu nhỏ2021-03-06 18:58
 • #172: Hùng Vương Sơn tu luyện2021-03-06 18:58
 • #173: Tiến hóa! Điện Quang Hùng! 【 hai / ba 】2021-03-06 18:58
 • #174: Điện Quang Hùng phương hướng phát triển2021-03-06 18:58
 • #175: Nhục Đạn Lôi Cầu, Lôi Đình Qua Lưu2021-03-06 18:58
 • #176: Người phòng thí nghiệm2021-03-06 18:58
 • #177: Ngươi vì cái gì biết được rõ ràng như vậy2021-03-06 18:59
 • #178: Thông thường thi đấu, biện chứng thi đấu2021-03-06 18:59
 • #179: Trợ thủ Điệp Tiểu Điệp2021-03-06 18:59
 • #180: Không di chuyển được nha2021-03-06 18:59
 • #181: Cuối cùng 1 cái vấn đề2021-03-06 18:59
 • #182: Bí truyền: Tinh Thần Bảo Châu!2021-03-06 18:59
 • #183: Đều là bởi vì ta thiên phú tốt, lại cố gắng2021-03-06 18:59
 • #184: Trở về trường2021-03-06 18:59
 • #185: Đám tiểu đồng bạn trưởng thành2021-03-06 19:00
 • #186: Hỏa Nhung Nha tiến hóa2021-03-06 19:00
 • #187: Tắm rửa nham tương, Liệt Dương tư thái!2021-03-06 19:00
 • #188: Cực hạn về sau tiến giai 【 hai / ba 】2021-03-06 19:00
 • #189: Lại là 1 năm cuối kỳ thi2021-03-06 19:00
 • #190: Điệp Tiểu Điệp thao tác (2 hợp 1 chương)2021-03-06 19:00
 • #191: Chỉ cần ta chém vào rất nhanh. . .2021-03-06 19:00
 • #192: Hỏa Nha nhảy múa!2021-03-06 19:00
 • #193: Ta là khéo hiểu lòng người đồng học2021-03-06 19:01
 • #194: Đặc huấn doanh khiêu chiến2021-03-06 19:01
 • #195: Tô Hạo: Ta có chút hư2021-03-06 19:01
 • #196: Ngươi thua2021-03-06 19:01
 • #197: Chân thực huyễn cảnh, áo nghĩa bia đá 【 hai / ba 】2021-03-06 19:01
 • #198: Lấy 1 mình chi lực thôi động trường học cải cách người2021-03-06 19:01
 • #199: Ta cứ như vậy treo?2021-03-06 19:01
 • #200: Hỏa Thần Nha, Bạt Đao Trảm2021-03-06 19:02
 • #201: Ngươi là ta gặp qua đao thuật thiên phú tốt nhất. . . Người!2021-03-06 19:02
 • #202: Kiếm tiền bướm lối buôn bán2021-03-06 19:02
 • #203: Phòng thí nghiệm hoàn thành2021-03-06 19:02
 • #204: Là thời điểm thông báo tuyển dụng phụ tá2021-03-06 19:02
 • #205: Thủ tịch công cụ người, chính là ngươi!2021-03-06 19:02
 • #206: Người ăn trộm: Đại phú đại quý đang ở trước mắt2021-03-06 19:02
 • #207: Không tốt, không khí có độc!2021-03-06 19:03
 • #208: Trở về trường2021-03-06 19:03
 • #209: Tập huấn! Kình Châu thành!2021-03-06 19:03
 • #210: Đoàn đội hợp tác, độ hồ!2021-03-06 19:03
 • #211: Bạch Hồng Chấn: Ta thật ngốc, thật!2021-03-06 19:03
 • #212: Một mình lịch luyện2021-03-06 19:03
 • #213: Quang Diệu chi địa2021-03-06 19:03
 • #214: Điện Quang Hùng cứng rắn hạch dụ quái2021-03-06 19:03
 • #215: Quang Đoàn thứ 3 trồng vào hóa đường tắt! (2 hợp 1 chương)2021-03-06 19:04
 • #216: Tập huấn kết thúc, khế ước Quang Đoàn2021-03-06 19:04
 • #217: Giờ Dần 3 khắc, quang ám tiến hóa!2021-03-06 19:04
 • #218: Quang diện ám diện Huy Dạ Linh2021-03-06 19:04
 • #219: Đỉnh cấp học sinh chiến đấu2021-03-06 19:04
 • #220: Đáy hồ di tích2021-03-06 19:04
 • #221: Hải Thị Thận Lâu, Điệp Tiểu Điệp cơ hội!2021-03-06 19:05
 • #222: Chỉ cần ta hủy đi đến đủ nhiều, huyễn cảnh liền khốn không được ta!2021-03-06 19:05
 • #223: Ma thuật sư ◇ Điệp Tiểu Điệp2021-03-06 19:05
 • #224: Tiến hóa (2 hợp 1 chương)2021-03-06 19:05
 • #225: Điệp Tiên Tử!2021-03-06 19:05
 • #226: Siêu Phàm cấp cùng tiến giai phương hướng2021-03-06 19:05
 • #227: Rèn luyện năng lực2021-03-06 19:05
 • #228: Điệp Tiểu Điệp sức chiến đấu2021-03-06 19:06
 • #229: Khiêu chiến đội giáo viên dự bị!2021-03-06 19:06
 • #230: Chính diện chế địch!2021-03-06 19:06
 • #231: Ô sư huynh văn kiện2021-03-06 19:06
 • #232: Gặp hiệu trưởng2021-03-06 19:06
 • #233: Ngự linh sứ Điệp Tiểu Điệp (2 hợp 1 chương)2021-03-06 19:06
 • #234: Tô Hạo bị để mắt tới rồi? (2 hợp 1 chương)2021-03-06 19:07
 • #235: Yêu xà thần sứ: Hắn không chỗ có thể trốn2021-03-06 19:07
 • #236: Quan Vị chi uy! Chiến đấu kết thúc!2021-03-06 19:07
 • #237: Điện Quang Hùng tiến hóa chuẩn bị2021-03-06 19:07
 • #238: Lại đến Hùng Vương Sơn2021-03-06 19:07
 • #239: Tiến hóa! Lôi đình ấn ký!2021-03-06 19:07
 • #240: Luận mập mạp hùng như thế nào trở thành hợp cách khiên thịt2021-03-06 19:07
 • #241: 1 chưởng lôi hùng!2021-03-06 19:08
 • #242: Ta có cái giải quyết tốt đẹp vấn đề mạch suy nghĩ2021-03-06 19:08
 • #243: Thiết kế Lôi Thần Chiến Khải2021-03-06 19:08
 • #244: Chuẩn bị chiến đấu trường trung học thi đấu vòng tròn2021-03-06 19:08
 • #245: Ta điểm tích lũy kém chút2021-03-06 19:08
 • #246: Đến Long đô2021-03-06 19:08
 • #247: Các trường học cường giả2021-03-06 19:08
 • #248: Nói ra ngươi khả năng không tin2021-03-06 19:08
 • #249: Khai mạc cùng quy tắc2021-03-06 19:09
 • #250: Tiểu tổ thi đấu, bắt đầu!2021-03-06 19:09
 • #251: Rốt cục có thể đánh cái bia 2 a lân 【 một / ba 】2021-03-06 19:09
 • #252: Mập mạp hùng: Bởi vì quá sợ đau nhức cho nên rất cố gắng một chút phòng ngự 【 hai / ba 】2021-03-06 19:09
 • #253: Vô địch chi uy!2021-03-06 19:09
 • #254: Tiểu tổ thi đấu cuối cùng 1 ngày2021-03-06 19:09
 • #255: Hỏa Nha đăng tràng, kết thúc2021-03-06 19:09
 • #256: Điệp Tiểu Điệp hoàn toàn mới phương thức tu luyện2021-03-06 19:10
 • #257: Ta cảm thấy quạ có thể2021-03-06 19:10
 • #258: Thi đấu vòng tròn mấu chốt nhất 1 chiến (2 hợp 1 chương)2021-03-06 19:10
 • #259: Quán quân! Quán quân! (sáu k cự chương)2021-03-06 19:10
 • #260: Long quốc bảo khố2021-03-06 19:10
 • #261: Thích hợp quạ cùng bướm bảo vật2021-03-06 19:11
 • #262: Vũ cùng châu 【 một / năm 】2021-03-06 19:11
 • #263: 2 a lân cơ hội 【 hai / năm 】2021-03-06 19:11
 • #264: 2 a lân, Siêu Phàm cấp2021-03-06 19:11
 • #265: Thiên Tế Chi Hồ2021-03-06 19:11
 • #266: Nghiên cứu đoàn đội2021-03-06 19:11
 • #267: Đặc tính, chuẩn bị2021-03-06 19:11
 • #268: Nhấc lên 0 nặng sóng, sương mù hóa tường vân!2021-03-06 19:12
 • #269: 2 a lân khai phát mạch suy nghĩ2021-03-06 19:12
 • #270: Bài poker săn trộm đoàn2021-03-06 19:12
 • #271: Hành vân bố vũ, huy hoàng thiên uy2021-03-06 19:12
 • #272: Ngươi mâu chỉ là mâu, ta thuẫn không chỉ là thuẫn2021-03-06 19:13
 • #273: Ách bích K: Ngươi đến cùng có mấy cái Siêu Phàm cấp tinh linh!2021-03-06 19:13
 • #274: Mới phong bạo đã xuất hiện2021-03-06 19:13
 • #275: Làm sao có thể trì trệ không tiến2021-03-06 19:13
 • #276: Không muốn sợ, chính diện cam2021-03-06 19:13
 • #277: Bày mưu nghĩ kế Tô Tiểu Hạo2021-03-06 19:13
 • #278: Cổ thành, Quỷ thành2021-03-06 19:13
 • #279: Vượt quan, truyền thừa (2 hợp 1 chương)2021-03-06 19:14
 • #280: Ta đánh cược, hắn 1 định quỳ × chín (2 hợp 1 chương)2021-03-06 19:14
 • #281: Quỷ thành hạch tâm (2 hợp 1)2021-03-06 19:14
 • #282: Thai nghén thần bí tinh linh hắc thạch (2 hợp 1)2021-03-06 19:15
 • #283: Sinh tức Siêu Phàm, quỷ quân lâm thế2021-03-06 19:15
 • #284: Chỉ cần con ngựa của ta rất nhanh, Thiên Vương cũng đuổi không kịp ta2021-03-06 19:15
 • #285: Chấn kinh, cay cái nam nhân thế mà lấy 1 mình chi lực, kéo lại Thiên Vương2021-03-06 19:15
 • #286: Trở lại Long quốc, giám định thu hoạch2021-03-06 19:15
 • #287: Sorry, cao cấp Dục linh sư thật có thể muốn làm gì thì làm2021-03-06 19:15
 • #288: Tiêu đề quân không có2021-03-06 19:16
 • #289: Tô Hạo đoàn cuộc thi xếp hạng2021-03-06 19:16
 • #290: Truyền thừa, Siêu Tân Tinh Bôi2021-03-06 19:16
 • #291: Vung Kiếm Nam dưới, 1 đường khiêu chiến2021-03-06 19:16
 • #292: Diêm La Quỷ Quân tu luyện pháp2021-03-06 19:16
 • #293: Tiến hóa! Vĩnh Dạ Diệu Cơ2021-03-06 19:16
 • #294: Vĩnh Dạ Diệu Cơ thứ 1 chiến, Quần Tinh Bạo!2021-03-06 19:17
 • #295: Dung hỏa lưu Đại sư huynh2021-03-06 19:17
 • #296: Trở lại Thiên Nam2021-03-06 19:17
 • #297: Phòng thí nghiệm lối buôn bán2021-03-06 19:17
 • #298: Hùng giáo quan: Ta có . .2021-03-06 19:17
 • #299: Đến từ Bổng Tử quốc người khiêu chiến2021-03-06 19:17
 • #300: Diêm La Quỷ Quân: Ta tức lỗ đen2021-03-06 19:17
 • #301: Đoán xem ta có bao nhiêu Siêu Phàm2021-03-06 19:18
 • #302: Bắt quỷ là không thể nào bắt quỷ2021-03-06 19:18
 • #303: Là không thể nào2021-03-06 19:18
 • #304: Pháp thuật thuyết phục2021-03-06 19:18
 • #305: Phong ấn chiến pháp, 0 quỷ dạ yến2021-03-06 19:18
 • #306: Phong ấn chiến pháp2021-03-06 19:19
 • #307: Sau cùng bắn vọt2021-03-06 19:19
 • #308: Cấp tỉnh, đấu vòng loại2021-03-06 19:19
 • #309: Không có một con có thể đánh câm ~! (năm K đại chương)2021-03-06 19:19
 • #310: Thứ 2 giai đoạn tuyển chọn2021-03-06 19:19
 • #311: Các phương thiên tài, Tô Hạo đăng tràng 【 một / ba 】2021-03-06 19:19
 • #312: Dông tố chi thế, đáng sợ thiên uy! 【 hai / ba 】2021-03-06 19:20
 • #313: Danh sách xác định, Thiên Vương đặc huấn 【 ba / ba 】2021-03-06 19:20
 • #314: Kim sắc sí dương, 1 quạ chọn 1 người! (2 hợp 1)2021-03-06 19:20
 • #315: Vô song Siêu Phàm! (năm K đại chương)2021-03-06 19:20
 • #316: Chiến đấu như cũ tại. . . (2 hợp 1)2021-03-06 19:21
 • #317: 6 quỷ móc kéo, Thiên Vương hạ tràng! (2 hợp 1)2021-03-06 19:21
 • #318: Trong đội thi đấu kết thúc, phát điên Liệt Không Thiên Vương (2 hợp 1)2021-03-06 19:21
 • #319: Hải lượng tài nguyên, xuất phát tổng bộ2021-03-06 19:21
 • #320: Gặp lại Hắc Hội, đáy biển Cự Côn (một / ba)2021-03-06 19:21
 • #321: Trụ sở liên minh, Huy Quang chi thành 【 hai / ba 】2021-03-06 19:22
 • #322: Truyền thừa trước khi chiến đấu tịch, mê tiền Điệp Tiểu Điệp 【 ba / ba 】2021-03-06 19:22
 • #323: Xen lẫn trong Ngự linh sứ bên trong Điệp Tiểu Điệp2021-03-06 19:22
 • #324: Các quốc gia đội ngũ đến đông đủ!2021-03-06 19:22
 • #325: Các quốc gia thiên tài, đá bạch ngọc bia! (2 hợp 1)2021-03-06 19:22
 • #326: Ta quả nhiên. . .2021-03-06 19:22
 • #327: Không có người nào, so ta, càng hiểu, hỏa diễm2021-03-06 19:23
 • #328: Thiên Tịnh Hỏa, Lưu Ly Viêm, Điệp Tiểu Điệp biểu diễn (2 hợp 1)2021-03-06 19:23
 • #329: Tâm linh khảo vấn, 1 hướng vô địch2021-03-06 19:23
 • #330: Xông ra điểm cuối cùng, cuối cùng 1 trận khảo hạch (2 hợp 1)2021-03-06 19:23
 • #331: Luận thực lực, Long quốc chỉ có Kiếm Thần đáng giá chú ý2021-03-06 19:23
 • #332: Điệp Tiểu Điệp vô hạn oanh tạc2021-03-06 19:23
 • #333: Đáng sợ Thái Dương Chi Tử2021-03-06 19:24
 • #334: Chiến đấu nha, đầu tiên khí thế muốn đủ ~2021-03-06 19:24
 • #335: Không có cái gì, là 1 lần rầm rầm rầm không cách nào giải quyết 【 một / ba 】2021-03-06 19:24
 • #336: Đỉnh phong chi chiến, Quân Chủ chi uy! 【 hai / ba 】2021-03-06 19:24
 • #337: Huyễn thuật cung điện, công bằng quyết đấu! 【 ba / ba 】2021-03-06 19:24
 • #338: Chung chiến kết thúc (2 hợp 1)2021-03-06 19:24
 • #339: Ô Thiên Vương lại khiếp sợ2021-03-06 19:25
 • #340: Sống 5000 năm tinh linh2021-03-06 19:25
 • #341: Phổ thông truyền thừa, cao cấp truyền thừa2021-03-06 19:25
 • #342: Tiến vào Thánh Điện2021-03-06 19:25
 • #343: Riêng phần mình truyền thừa2021-03-06 19:25
 • #344: Riêng phần mình truyền thừa (thượng)2021-03-06 19:25
 • #345: Riêng phần mình truyền thừa (hạ)2021-03-06 19:26
 • #346: Thu hoạch, tiến bộ2021-03-06 19:26
 • #347: Tinh linh xuất quan, thực lực tăng vọt (2 hợp 1)2021-03-06 19:26
 • #348: Dị tượng không ngừng, rời đi Thánh Điện2021-03-06 19:26
 • #349: Thiếu niên, muốn trở thành Tuần Sát Sứ sao?2021-03-06 19:26
 • #350: Tuần Sát Sứ khảo hạch (2 hợp 1)2021-03-06 19:27
 • #351: Các ngươi đã, bị ta bao vây! (2 hợp 1)2021-03-06 19:27
 • #352: Cái này Tuần Sát Sứ hắn thật sự là quá mãng2021-03-06 19:27
 • #353: « chiến thuật bao vây »2021-03-06 19:27
 • #354: 1 quạ canh giữ cửa ngõ2021-03-06 19:27
 • #355: Hùng: Tới phiên ta, tiểu lão đệ!2021-03-06 19:27
 • #356: Hắc Hội Quân Chủ! (2 hợp 1)2021-03-06 19:28
 • #357: Cam! (2 hợp 1)2021-03-06 19:28
 • #358: Ma thuật, như vậy kết thúc (2 hợp 1)2021-03-06 19:28
 • #359: Khóa chặt Hắc Hội Thiên Vương!2021-03-06 19:28
 • #360: Hắc Bạch Thiên Vương: Rốt cục đến phiên ta ra. . . Ách?2021-03-06 19:28
 • #361: Trở về tự nhiên2021-03-06 19:28
 • #362: Kết thúc2021-03-06 19:29
 • #363: Khiếp sợ truy bắt bộ đại lão2021-03-06 19:29
 • #364: Tương lai quy hoạch (2 hợp 1)2021-03-06 19:29
 • #365: Dục Linh giới thịnh sự2021-03-06 19:29
 • #366: Đầu đề: Sa đọa tiến hóa2021-03-06 19:29
 • #367: Tô Hạo hậu viện đoàn2021-03-06 19:29
 • #368: Điệp Tiểu Điệp điểm hóa pháp thuật2021-03-06 19:30
 • #369: Bái phỏng Tôn đạo sư2021-03-06 19:30
 • #370: 3 đầu chó sa đọa tiến hóa2021-03-06 19:30
 • #371: Địa Ngục Ác Khuyển, tin tức truyền ra!2021-03-06 19:30
 • #372: Thu thập tinh linh, lại mở nghi thức!2021-03-06 19:30
 • #373: Thí nghiệm hoàn thành, luận văn tuyên bố! (2 hợp 1)2021-03-06 19:30
 • #374: Tô Hạo, trẻ tuổi nhất dục linh đại sư! (2 hợp 1)2021-03-06 19:31
 • #375: Hắc Hội: Kẻ này không thể lưu2021-03-06 19:31
 • #376: Thi đấu vòng tròn, cuối cùng 1 vị đặc biệt khách quý2021-03-06 19:31
 • #377: Chuyên nghiệp giải nói2021-03-06 19:31
 • #378: Khụ khụ, khả năng đều là ta sáng tạo bí truyền a2021-03-06 19:31
 • #379: Đột phá Quân Chủ, Tiên cung chi cảnh2021-03-06 19:31
 • #380: Tấn thăng Thiên Vương! Vạn Tượng Lĩnh Vực! (2 hợp 1)2021-03-06 19:32
 • #381: Quân Chủ 4 cấp bậc2021-03-06 19:32
 • #382: Lại đến Hồng Nham trấn2021-03-06 19:32
 • #383: Dung nham hỏa quật tiến hóa trận2021-03-06 19:32
 • #384: Hắc Hội sát thủ, tại tuyến đưa khảo hạch2021-03-06 19:32
 • #385: Quân Chủ cấp, liền cái này? (2 hợp 1)2021-03-06 19:32
 • #386: Chiến bên trong phá cảnh, quỷ quân lâm thế!2021-03-06 19:33
 • #387: Tuần Sát Sứ lệnh, toàn cảnh phong tỏa!2021-03-06 19:33
 • #388: Tiếp viện đại lão ngay tại trên đường chạy tới2021-03-06 19:33
 • #389: Tiên cung chi chủ Điệp Tiểu Điệp2021-03-06 19:33
 • #390: Góp lại chiến đấu thủ đoạn2021-03-06 19:33
 • #391: Lang Thần 0 giết, Tiên cung trấn địch!2021-03-06 19:34
 • #392: Ngốc đầu quạ: Quạ đao đã đói khát khó nhịn. . . Ách?2021-03-06 19:34
 • #393: Diêm La Quỷ Quân 2 chủng tiến giai đường tắt2021-03-06 19:34
 • #394: Tương lai an bài2021-03-06 19:34
 • #395: Dục linh thịnh hội đêm trước2021-03-06 19:34
 • #396: Hội trường, Vân Hải Thần Kình hào2021-03-06 19:34
 • #397: Dục linh đại sư, tại tuyến bày quầy bán hàng2021-03-06 19:34
 • #398: Đây chính là tuổi trẻ đại sư nhất định phải có được năng lực sao 【 một / ba 】2021-03-06 19:35
 • #399: Giao lưu hội bắt đầu 【 hai / ba 】2021-03-06 19:35
 • #400: Long quốc không hiểu bồi dưỡng? Trò cười!2021-03-06 19:35
 • #401: Cái gì gọi là bồi dưỡng đại sư a!2021-03-06 19:35
 • #402: Đầu đề: Chưa mệnh danh2021-03-06 19:35
 • #403: Không bằng, tự sáng tạo ngự linh!2021-03-06 19:35
 • #404: Siêu việt bí truyền đặc thù tư thái: Thức tỉnh thái!2021-03-06 19:36
 • #405: 10 khắc ngự linh! 【 một / ba 】2021-03-06 19:36
 • #406: Hiện trường khảo thí 【 hai / ba 】2021-03-06 19:36
 • #407: Đáng sợ? Không, nửa thức tỉnh thái mà thôi!2021-03-06 19:36
 • #408: Liên minh chấn động!2021-03-06 19:36
 • #409: Thức tỉnh thái tu luyện, 5 Quan Vị đích thân đến!2021-03-06 19:36
 • #410: Dương hiệu trưởng: Tiểu Ô ngươi không được a2021-03-06 19:36
 • #411: Thiên Trụ Sơn giằng co, liên minh dám chiến sao?2021-03-06 19:37
 • #412: Quan Vị thức tỉnh chi uy2021-03-06 19:37
 • #413: Liên minh, bộ lạc Thiên Vương quyết đấu!2021-03-06 19:37
 • #414: Đỉnh phong Thiên Vương thi đấu2021-03-06 19:37
 • #415: Châu Á lớn khu, hai tiểu tổ2021-03-06 19:37
 • #416: Trận đầu, bạo quyền Mạt Lạp2021-03-06 19:37
 • #417: Điền Kỵ đua ngựa? Không, chính là cam! 【 một / ba 】2021-03-06 19:37
 • #418: 0 vạn mã lực, Địa Cầu Thượng Đầu! 【 hai / ba 】2021-03-06 19:38
 • #419: Ta làm sao lại thắng đâu2021-03-06 19:38
 • #420: Thiên kiêu chiến thiên kiêu (năm K đại chương)2021-03-06 19:38
 • #421: Hỏa Nha 999 trảm (2 hợp 1)2021-03-06 19:38
 • #422: Tiên tử vô song! (2 hợp 1)2021-03-06 19:38
 • #423: Lĩnh vực phía dưới, đều là giun dế2021-03-06 19:39
 • #424: A Diêm, thức tỉnh!2021-03-06 19:39
 • #425: Tiến giai phần món ăn đều an bài bên trên2021-03-06 19:39
 • #426: Dài cao Điệp Tiểu Điệp2021-03-06 19:39
 • #427: Gấu mập trở lại quê hương, khiếp sợ Hùng tộc trưởng lão (2 hợp 1)2021-03-06 19:39
 • #428: Sư thúc, tân tấn Thiên Vương cứ như vậy đáng sợ sao2021-03-06 19:39
 • #429: Gấu mập tiến giai, Chanh Quang Thần Lôi2021-03-06 19:40
 • #430: Gấu mập rời đội2021-03-06 19:40
 • #431: Trường Bạch thành, Ngân Nguyệt thác nước2021-03-06 19:40
 • #432: Ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ Dục linh sư2021-03-06 19:40
 • #433: Thánh Thú Kỳ Lân2021-03-06 19:40
 • #434: Tiến công Thần Chi Thủ2021-03-06 19:41
 • #435: Bị vùi dập giữa chợ Thần Chi Thủ (một / ba)2021-03-06 19:41
 • #436: Thời đại lại thay đổi (hai / ba)2021-03-06 19:41
 • #437: Ta Thủy Kỳ Lân 1 sinh, toàn bộ nhờ sóng (ba / ba)2021-03-06 19:41
 • #438: Bác sĩ chính: A Diêm2021-03-06 19:41
 • #439: Ta rốt cục muốn quật khởi sao!2021-03-06 19:41
 • #440: Đinh! Bắp đùi mới đã thượng tuyến2021-03-06 19:41
 • #441: Lướt sóng mà đến2021-03-06 19:41
 • #442: Đây là. . . Hiền giả công kích!2021-03-06 19:42
 • #443: Đùi đã đổi mới tên: Thủy Hoàng2021-03-06 19:42
 • #444: Chuẩn bị chiến đấu đỉnh phong thi đấu2021-03-06 19:42
 • #445: Minh Thổ, quỷ!2021-03-06 19:42
 • #446: Điệp Tiểu Điệp học thần chi đường (2 hợp 1)2021-03-06 19:42
 • #447: Sáng cùng tối giao thoa, Song Tử Nữ Hoàng! (2 hợp 1)2021-03-06 19:42
 • #448: Uy tín lâu năm đỉnh tiêm, tuổi trẻ thiên kiêu (2 hợp 1)2021-03-06 19:43
 • #449: Núi Olympus đỉnh đoàn tụ2021-03-06 19:43
 • #450: Khai mạc, quy tắc, hỗn chiến2021-03-06 19:43
 • #451: Cỡ lớn Thiên Vương ăn gà thi đấu2021-03-06 19:43
 • #452: Là thời điểm triển lộ chân chính kỹ thuật rồi~2021-03-06 19:43
 • #453: Cái này 1 đao, 20 năm công lực!2021-03-06 19:43
 • #454: Ngả bài, ta chính là đại lão2021-03-06 19:44
 • #455: Hỗn chiến kết thúc (2 hợp 1)2021-03-06 19:44
 • #456: Kẻ bại khiêu chiến, yếu nhất Thiên Vương?2021-03-06 19:44
 • #457: Bạo khí! Tinh Bạo Khí Lưu Trảm!2021-03-06 19:44
 • #458: Gấu mập: Kém chút bị phá phòng, sợ hãi. jpg(2 hợp 1)2021-03-06 19:44
 • #459: Chiến thuật mang sư2021-03-06 19:45
 • #460: Xin hỏi bướm tại tầng thứ mấy2021-03-06 19:45
 • #461: Điệp Tiên Tử thực lực ước định2021-03-06 19:45
 • #462: Trúng tuyển danh ngạch, ban thưởng2021-03-06 19:45
 • #463: A Diêm sân nhà!2021-03-06 19:45
 • #464: Tử thần: Không thể trêu vào, quấy rầy, cáo từ!2021-03-06 19:46
 • #465: Ngươi cho rằng là năm vs sáu, nhưng thật ra là một vs mười cộc!2021-03-06 19:46
 • #466: Không sai, đây chính là địch ta hiệp đồng!2021-03-06 19:46
 • #467: Tình báo: Tô Thiên Vương mạnh nhất tinh linh2021-03-06 19:46
 • #468: Chọn lựa ban thưởng2021-03-06 19:46
 • #469: Truyền thừa, bảo vật, ta tất cả đều muốn!2021-03-06 19:46
 • #470: Không sai, ngươi chỉ là cái không có mặt bài truyền thừa2021-03-06 19:46
 • #471: A Diêm tiến giai, Hắc Hội mưu đồ2021-03-06 19:46
 • #472: U Ảnh Chúa Tể, Minh giới chí tôn!2021-03-06 19:47
 • #473: A Diêm thân hóa pháp tắc2021-03-06 19:47
 • #474: Quan Vị con đường2021-03-06 19:47
 • #475: Hắc Nha bộ lạc2021-03-06 19:47
 • #476: Ngốc quạ: Ao. . . Đã nói xong ác chiến đâu? (2 hợp 1)2021-03-06 19:47
 • #477: Ta Hắc Vô Thường, tuyệt không nhận thua!2021-03-06 19:47
 • #478: Cái này nồi nấu nó vừa lớn vừa tròn2021-03-06 19:47
 • #479: Quạ hạ 1 cái tiến giai phương án2021-03-06 19:48
 • #480: Cho Ô sư huynh bật hack2021-03-06 19:48
 • #481: Phỉ Thúy bí cảnh2021-03-06 19:48
 • #482: Dương Giác Đại Tiên2021-03-06 19:48
 • #483: Ô sư huynh: Trang bức đến ngày, tức ta xuất quan thời điểm!2021-03-06 19:48
 • #484: Quạ quạ ta rốt cục muốn quật khởi sao!2021-03-06 19:48
 • #485: Thiên Tình Vũ Đình, ta quạ lại đi? (2 hợp 1)2021-03-06 19:48
 • #486: Quạ vô địch: A Diêm cũng không bằng ta!2021-03-06 19:49
 • #487: Thái Dương Chi Tử: Ta vì cái gì đến tiếp nhận cái tuổi này không nên có đả kích2021-03-06 19:49
 • #488: Kiếm Cốc truyền thừa2021-03-06 19:49
 • #489: Quạ quật khởi chi thế không thể đỡ!2021-03-06 19:49
 • #490: Xuất phát, Thủy Hoàng quà tặng2021-03-06 19:49
 • #491: 3 đại bộ lạc cùng bọn hắn tinh linh2021-03-06 19:49
 • #492: Cường giả tổ, kẻ yếu tổ2021-03-06 19:49
 • #493: Sorry, thức tỉnh thái thật ghê gớm (2 hợp 1)2021-03-06 19:49
 • #494: Tử thần: Rốt cục có thể hiện ra ta lực lượng vô địch!2021-03-06 19:50
 • #495: Chí cường 5 giai2021-03-06 19:50
 • #496: Đứt gãy đi, gông xiềng!2021-03-06 19:50
 • #497: « quạ diễn kỹ »2021-03-06 19:50
 • #498: Bình thường tinh linh ai đánh lĩnh vực a!2021-03-06 19:50
 • #499: Pháp Thiên Tượng Địa2021-03-06 19:50
 • #500: Chiến thuật tính rút lui2021-03-06 19:51
 • #501: Thứ 1 vòng kết thúc2021-03-06 19:51
 • #502: Tinh linh phân tích? Ta là chuyên nghiệp2021-03-06 19:51
 • #503: Đã nói xong chiến thuật thảo luận, ngươi làm sao lại viết lên luận văn nữa nha!2021-03-06 19:51
 • #504: Câu Long Bất Tử Thần2021-03-06 19:51
 • #505: Ta hoài nghi, trong chúng ta xuất hiện 1 tên phản đồ!2021-03-06 19:51
 • #506: Liên tiếp bại 3 trận, liên minh nguy rồi! (2 hợp 1)2021-03-06 19:52
 • #507: Nguyệt Thần, cây giới, Vân Mẫu2021-03-06 19:52
 • #508: Thôn Mộng Huyễn Yêu thiên đoàn? Điệp Tiểu Điệp biểu thị không được2021-03-06 19:52
 • #509: Nó hôm nay hẳn phải chết, thần linh cũng lưu không được nó, ta nói! (năm K đại chương)2021-03-06 19:52
 • #510: Huyết hà, nổ2021-03-06 19:52
 • #511: Kết thúc2021-03-06 19:53
 • #512: Thăm dò nhân tuyển2021-03-06 19:53
 • #513: Đi nhờ xe2021-03-06 19:53
 • #514: Bảng đổi mới, bảo vật phân giai2021-03-06 19:53
 • #515: Quan Vị phía trên, 2 loại 8 giai bảo vật2021-03-06 19:53
 • #516: Tinh linh thánh địa2021-03-06 19:53
 • #517: Đại trưởng lão2021-03-06 19:53
 • #518: Thánh địa thí luyện2021-03-06 19:53
 • #519: Nhậm lão tổ Quan Vị con đường2021-03-06 19:54
 • #520: Điệp Tiểu Điệp lại đốn ngộ rồi~2021-03-06 19:54
 • #521: Ta chỉ là cái chớ đến tình cảm tọa kỵ (2 hợp 1)2021-03-06 19:54
 • #522: Truyền thừa tranh đoạt2021-03-06 19:54
 • #523: Gấu mập: Cái gì, ta trúng thưởng rồi?2021-03-06 19:54
 • #524: Hạn Bạt xuất thế, đất chết 0 dặm (2 hợp 1)2021-03-06 19:54
 • #525: Quạ lĩnh vực, kiếm minh2021-03-06 19:55
 • #526: Y y cơ duyên2021-03-06 19:55
 • #527: Kim bài phụ trợ, treo bích vinh quang (2 hợp 1)2021-03-06 19:55
 • #528: Ta biến thành một con mèo2021-03-06 19:55
 • #529: Khoa học tiến hóa bướm, phế vật nghịch tập quạ2021-03-06 19:55
 • #530: Tâm linh không gian cân bằng cơ chế2021-03-06 19:55
 • #531: A Diêm đâu? Cay bao lớn một con a Diêm đâu!2021-03-06 19:55
 • #532: Thảo phạt chính xác thủ đoạn, thí luyện ban thưởng (2 hợp 1)2021-03-06 19:56
 • #533: Quạ 5 giai hình thái (2 hợp 1)2021-03-06 19:56
 • #534: Giao dịch bảo vật (đại chương)2021-03-06 19:56
 • #535: Nghi thức, bộ lạc kế hoạch2021-03-06 19:56
 • #536: Nghi thức thất bại? Không, đây là niết tiến hóa!2021-03-06 19:56
 • #537: Ta từ hỏa diễm thức tỉnh, 1 kiếm trảm phá thương khung2021-03-06 19:56
 • #538: Quạ tiến bộ2021-03-06 19:57
 • #539: Tinh linh riêng phần mình tiến giai con đường2021-03-06 19:57
 • #540: Kỷ Mông thứ 2 Quan Vị2021-03-06 19:57
 • #541: Lôi trì tiến giai2021-03-06 19:57
 • #542: Bạch Ngọc Tinh Long2021-03-06 19:57
 • #543: 3 anh chiến Quan Vị!2021-03-06 19:57
 • #544: Phúc duyên thâm hậu gấu mập2021-03-06 19:57
 • #545: Liên tục vượt cấp 22021-03-06 19:58
 • #546: Gấu mập vô hạn hỏa lực2021-03-06 19:58
 • #547: Thần cấp bảo vật2021-03-06 19:58
 • #548: Thánh địa quy tắc2021-03-06 19:58
 • #549: Hư Tượng Chi Linh2021-03-06 19:58
 • #550: Mua bán2021-03-06 19:58
 • #551: Điệp Tiểu Điệp nhiều thuộc tính tư tưởng2021-03-06 19:59
 • #552: Bộ lạc 3 Quan Vị2021-03-06 19:59
 • #553: Giây tốc chiến đấu2021-03-06 19:59
 • #554: Tiểu Điệp xuất quan2021-03-06 19:59
 • #555: Bảo vật xuất thế2021-03-06 19:59
 • #556: Sĩ biệt ngày 3, đương chiến Quan Vị!2021-03-06 19:59
 • #557: Mộng bức Yêu Quỷ Hoàng2021-03-06 19:59
 • #558: Ngươi có Quan Vị? Sorry, ta cũng có!2021-03-06 19:59
 • #559: Thủy Hoàng chi uy2021-03-06 20:00
 • #560: Sau đó2021-03-06 20:00
 • #561: Tượng Tướng Quân Baader2021-03-06 20:00
 • #562: Hạt sen công dụng (2 hợp 1)2021-03-06 20:00
 • #563: Liên Hoa Các cảm ngộ2021-03-06 20:00
 • #564: Pháp tắc Quân Chủ Điệp Tiểu Điệp (2 hợp 1)2021-03-06 20:01
 • #565: A Diêm Quan Vị con đường (một / ba)2021-03-06 20:01
 • #566: Minh giới chi trật tự (hai / ba)2021-03-06 20:01
 • #567: Không gian khuếch trương, đột phá đếm ngược2021-03-06 20:01
 • #568: 1 âm thanh ra lệnh, quỷ tộc 10 vạn tướng sĩ chạy đến (2 hợp 1)2021-03-06 20:01
 • #569: Quan Vị con đường? Không, nó đã bắt đầu thuế biến! (2 hợp 1)2021-03-06 20:01
 • #570: Đại trưởng lão: Ta thánh địa làm việc, không cần hướng ngươi bộ lạc giải thích! (2 hợp 1)2021-03-06 20:02
 • #571: Thứ 7 con tinh linh2021-03-06 20:02
 • #572: 3 loại phương pháp2021-03-06 20:02
 • #573: Ai mới là chân chính treo bích a! (2 hợp 1)2021-03-06 20:02
 • #574: Xâm nhập (2 hợp 1)2021-03-06 20:02
 • #575: Quan Vị chi chiến, Minh giới hình chiếu 【 một / ba 】2021-03-06 20:02
 • #576: 3 chiến thế yếu? 【 hai / ba 】2021-03-06 20:03
 • #577: Ngốc quạ, gấu mập2021-03-06 20:03
 • #578: 0 dặm bộ trưởng (2 hợp 1)2021-03-06 20:03
 • #579: Ô sư huynh: Tự bế. jpg(2 hợp 1)2021-03-06 20:03
 • #580: Thánh hồ tiến giai, Ngân Văn Nhân nghi thức (2 hợp 1)2021-03-06 20:04
 • #581: Cái gì mới là hoàn mỹ tiến giai a! (2 hợp 1)2021-03-06 20:04
 • #582: Đại chiến. . . Lên!2021-03-06 20:04
 • #583: Không, là ta đem các ngươi vây quanh! (2 hợp 1)2021-03-06 20:04
 • #584: Lấy Quan Vị chi danh (2 hợp 1)2021-03-06 20:04
 • #585: A Diêm muốn ngươi 3 càng chết, ai dám lưu ngươi đến 5 càng (2 hợp 1)2021-03-06 20:05
 • #586: Quốc hội liên minh (2 hợp 1)2021-03-06 20:05
 • #587: Mở mắt ở giữa, số thành như vậy dừng lại! (năm K đại chương)2021-03-06 20:07
 • #588: Kỷ Mông thực lực (2 hợp 1)2021-03-06 20:08
 • #589: Điệp Tiểu Điệp Quan Vị con đường! (2 hợp 1)2021-03-06 20:08
 • #590: Truy đuổi truyền thuyết hình bóng (2 hợp 1)2021-03-06 20:08
 • #591: Thận Long: Ta không tin, không có người so ta càng hiểu chân thực huyễn thuật! (2 hợp 1)2021-03-06 20:08
 • #592: Trong mộng tu luyện (2 hợp 1)2021-03-06 20:08
 • #593: Đột phá, thiên địa chi chúc (2 hợp 1)2021-03-06 20:09
 • #594: Chiến trường cùng quạ (2 hợp 1)2021-03-06 20:09
 • #595: Quạ pháp tắc chứng nhận! Quạ Quan Vị con đường! Quạ 1 đầu long cất cánh! (2 hợp 1)2021-03-06 20:09
 • #596: Kỷ Mông: Ngươi ngươi ngươi. . . Ngươi đến cùng có mấy tôn Quan Vị! (2 hợp 1)2021-03-06 20:09
 • #597: Bác sĩ phu phu (2 hợp 1)2021-03-06 20:09
 • #598: Ngươi nói cho ta đây là chữa bệnh tinh linh? ! (2 hợp 1)2021-03-06 20:10
 • #599: Đều là đại nhân nhiệm vụ thôi (2 hợp 1)2021-03-06 20:10
 • #600: Điệp Tiểu Điệp căn cứ thể lưu hệ (2 hợp 1)2021-03-06 20:10
 • #601: Tiên Đình phù không đảo, hỏa lực cùng vang lên (2 hợp 1)2021-03-06 20:10
 • #602: Đinh! Ngươi phát hiện mấy tôn hoang dại Quan Vị (2 hợp 1)2021-03-06 20:10
 • #603: Tô Hạo: Hôm nay ta bướm có thể đánh 5 cái! (2 hợp 1)2021-03-06 20:11
 • #604: Gặp chuyện không quyết, mở đầu đề (2 hợp 1)2021-03-06 20:11
 • #605: Nơi này tinh linh đều nhát gan (2 hợp 1)2021-03-06 20:11
 • #606: Ngươi ý nghĩ không tệ, hiện tại nó là của ta~(2 hợp 1)2021-03-06 20:11
 • #607: Hùng cùng lân không đáng tin cậy Quan Vị con đường (2 hợp 1)2021-03-06 20:11
 • #608: Điệp Tiểu Điệp sách giáo khoa2021-03-06 20:12
 • #609: Tô Hạo: Nguyên lai ta có mai phục? (2 hợp 1)2021-03-06 20:12
 • #610: Chỉ cần ta phòng ngự tăng lên đầy đủ nhanh, lôi chủng tổn thương liền đuổi không kịp ta! (2 hợp 1)2021-03-06 20:12
 • #611: Tô Hạo thiên đoàn 4 Quan Vị, trình diện! (2 hợp 1)2021-03-06 20:12
 • #612: Ai mới là toàn trường tốt nhất (2 hợp 1)2021-03-06 20:13
 • #613: Sách, Võng, Đế Quân (2 hợp 1)2021-03-06 20:13
 • #614: Ô sư huynh Quan Vị (2 hợp 1)2021-03-06 20:13
 • #615: 3 lộ ra kích, chiến trường quan trắc (2 hợp 1)2021-03-06 20:13
 • #616: Là địch nhân quá yếu, vẫn là Tô Hạo quá trâu bia? (2 hợp 1)2021-03-06 20:13
 • #617: Hải Vương: Ta cái này tổng soái có làm được cái gì? (2 hợp 1)2021-03-06 20:13
 • #618: Riêng phần mình chiến trường (2 hợp 1)2021-03-06 20:14
 • #619: Các ngươi đều không nói võ đức! (2 hợp 1)2021-03-06 20:14
 • #620: Chí cường Quan Vị! Nửa bước truyền thuyết! (2 hợp 1)2021-03-06 20:14
 • #621: Chiến tranh kết thúc (2 hợp 1)2021-03-06 20:14
 • #622: Bộ lạc bảo vật (2 hợp 1)2021-03-06 20:15
 • #623: Cảm thụ đau mất tiền trinh tiền lửa giận a (2 hợp 1)2021-03-06 20:15
 • #624: Dẫn phát lôi kiếp hùng (2 hợp 1)2021-03-06 20:15
 • #625: Mặt trăng mặt ngoài, Tinh Vũ tiến hóa (2 hợp 1)2021-03-06 20:15
 • #626: Quỷ Vương quật, a Diêm tiến hóa! (2 hợp 1)2021-03-06 20:15
 • #627: Quỷ Thần chi uy, biến mất Quỷ Vương quật! (2 hợp 1)2021-03-06 20:16
 • #628: Ngăn cản xóa đi chi pháp (2 hợp 1)2021-03-06 20:16
 • #629: Tiểu Thải cơ duyên (2 hợp 1)2021-03-06 20:16
 • #630: Tinh linh ác thế lực (2 hợp 1)2021-03-06 20:16
 • #631: Tại hắc vụ không gian ra ra vào vào (2 hợp 1)2021-03-06 20:16
 • #632: 3 năm ước hẹn (2 hợp 1)2021-03-06 20:17
 • #633: Thứ 2 giới Thiên Vương thi đấu (2 hợp 1)2021-03-06 20:17
 • #634: 3 năm kỳ hạn đã đến! (2 hợp 1)2021-03-06 20:17
 • #635: 3 trong năm thu hoạch (2 hợp 1)2021-03-06 20:17
 • #636: Thận Long chi đảo (2 hợp 1)2021-03-06 20:17
 • #637: Thận Long thiên địa cờ (2 hợp 1)2021-03-06 20:18
 • #638: « thế cục »(2 hợp 1)2021-03-06 20:18
 • #639: Hoài nghi long sinh Thận Long tộc trưởng (2 hợp 1)2021-03-06 20:18
 • #640: Truyền thuyết quyền hành chia cao thấp2021-03-06 20:18
 • #641: Vỡ vụn hạch tâm (2 hợp 1)2021-03-06 20:18
 • #642: 1 kiếm nứt quyền hành! (2 hợp 1)2021-03-06 20:18
 • #643: Quạ thiêu đốt chi lực (2 hợp 1)2021-03-06 20:19
 • #644: Siêu Quan Vị, nửa truyền thuyết, truyền thuyết (2 hợp 1)2021-03-06 20:19
 • #645: Chênh lệch (2 hợp 1)2021-03-06 20:19
 • #646: Tiến bộ (2 hợp 1)2021-03-06 20:19
 • #647: Thành đoàn bạch chơi thần thụ truyền thuyết (2 hợp 1)2021-03-06 20:19
 • #648: Tiến nhanh đến đại trưởng lão tại chỗ tâm ngạnh (2 hợp 1)2021-03-06 20:20
 • #649: Quạ hôm nay vẫn không có chạm đến quyền hành (2 hợp 1)2021-03-06 20:20
 • #650: 1 kiếm chém ra truyền thuyết đường! (2 hợp 1)2021-03-06 20:20
 • #651: Hải đảo2021-03-06 20:20
 • #652: Chấp chưởng lôi đình tinh linh2021-03-06 20:20
 • #653: Bị đánh liền mạnh lên, Lôi Điểu rất bất lực (2 hợp 1)2021-03-06 20:20
 • #654: Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém 1 kiếm! (2 hợp 1)2021-03-06 20:21
 • #655: Gấu mập quyền hành món thập cẩm (2 hợp 1)2021-03-06 20:21
 • #656: Tập 0 nhà quyền lực chuôi, mở hoàn toàn mới con đường (2 hợp 1)2021-03-06 20:21
 • #657: Gấu mập, nửa truyền thuyết (2 hợp 1)2021-03-06 20:21
 • #658: Minh giới gấp chiêu làm công người (2 hợp 1)2021-03-06 20:22
 • #659: Có câu nói là, Tinh Hải cũng là biển (2 hợp 1)2021-03-06 20:22
 • #660: Chiến loạn dần dần lên gọi linh thế giới2021-03-06 20:22
 • #661: Chui vào quỷ đều2021-03-06 20:22
 • #662: Bí kỹ: 25 tử chi thuật! (2 hợp 1)2021-03-06 20:22
 • #663: Trực diện truyền thuyết!2021-03-06 20:22
 • #664: Tạo hóa quyền hành, quỷ cũng bị mất!2021-03-06 20:23
 • #665: Tạo hóa quyền hành, biến mất quỷ đều!2021-03-06 20:23
 • #666: Xuất phát vỡ vụn chi địa2021-03-06 20:23
 • #667: Cừu địch gặp mặt, ai là ngư ông2021-03-06 20:23
 • #668: Giây người khoái hoạt, hùng rốt cục cảm nhận được2021-03-06 20:23
 • #669: Riêng phần mình chiến trường2021-03-06 20:23
 • #670: Riêng phần mình chiến trường (2)2021-03-06 20:24
 • #671: Riêng phần mình chiến trường (3)2021-03-06 20:24
 • #672: Riêng phần mình chiến trường (4)2021-03-06 20:24
 • #673: Thế giới chìa khoá2021-03-06 20:24
 • #674: Thăng hoa, khúc cuối cùng, thời đại mới 【 đại kết cục 】2021-03-06 20:24

Related posts

Vu Giới Thuật Sĩ

TiKay

Điện Ảnh Thế Giới Lính Đánh Thuê Hệ Thống

TiKay

Tòng Kim Thiên Khai Thủy Kiểm Chúc Tính

TiKay

Phóng Khai Na Cá Nữ Vu

TiKay

Kim Cương Khô Lâu

TiKay

Cực Đạo Kỵ Sĩ

TiKay

Leave a Reply