Huyền Huyễn

Thiên Địa Bá Khí Quyết

Thân thể đan điền cất giữ huyền khí, không bằng dùng thiên địa là đan điền, hải nạp huyền khí

Từng bước một, đi đến con đường cường giả!

Nguồn: tangthuvien


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Ngã Sửu Đáo Linh Hồn Thâm Xử
 •  Chương: /803
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trảm thảo trừ căn!2019-10-15 01:52
 • #2: Ngạo Hàn Tông Gia Luật Hồng2019-10-15 01:52
 • #3: Cô Độc Cửu Kiếm2019-10-15 01:52
 • #4: Thiên Địa Bá Khí Quyết!2019-10-15 01:53
 • #5: Tuyển bạt thi đấu2019-10-15 01:53
 • #6: Hậu Thiên 2 phẩm2019-10-15 01:53
 • #7: Luyện hóa Phúc Bá!2019-10-15 01:53
 • #8: Trận đấu bắt đầu!2019-10-15 01:53
 • #9: Phong Vân gia tộc ưu thế rõ ràng? ?2019-10-15 01:53
 • #10: Bại! Bại! Bại!2019-10-15 01:54
 • #11: Cách ta Tuyết tỷ xa một chút!2019-10-15 01:54
 • #12: Chiến a!2019-10-15 01:54
 • #13: Không phục!2019-10-15 01:54
 • #14: Làm cho thổ huyết!2019-10-15 01:54
 • #15: Thối Thể Đan Dưỡng Tâm Đan2019-10-15 01:55
 • #16: Cút!2019-10-15 01:55
 • #17: Lần thứ nhất khảo nghiệm2019-10-15 01:55
 • #18: Tiến vào Bạch Mang Sơn2019-10-15 01:56
 • #19: Mượn đao giết người2019-10-15 01:56
 • #20: Chém giết ba người2019-10-15 01:56
 • #21: Lại trảm hai người!2019-10-15 01:57
 • #22: Luyện hóa! Luyện hóa!2019-10-15 01:57
 • #23: Tu luyện Tật Phong Bộ2019-10-15 01:57
 • #24: Tật Phong Bộ Trung kỳ2019-10-15 01:58
 • #25: Chém giết Hạ Hổ Tử2019-10-15 01:58
 • #26: Từng cái đánh bại2019-10-15 01:58
 • #27: Hoặc là không làm đã làm thì cho xong2019-10-15 01:58
 • #28: Tiểu tử này hung tàn2019-10-15 01:59
 • #29: Nham Thạch Thành Tiên Thiên Thành2019-10-15 01:59
 • #30: Cừu nhân tương kiến2019-10-15 01:59
 • #31: Vào thành2019-10-15 01:59
 • #32: Chọn lựa bí kíp2019-10-15 02:00
 • #33: Thần Man Lực Vương Quyết2019-10-15 02:00
 • #34: Ta nhìn ngươi rất thuận mắt2019-10-15 02:00
 • #35: Thần Man Lực Vương Quyết Nhập môn2019-10-15 02:01
 • #36: Khôi lỗi tràng2019-10-15 02:01
 • #37: Liên quan mày cái rắm2019-10-15 02:01
 • #38: Chúng ta rất coi trọng ngươi!2019-10-15 02:02
 • #39: Quý! Quý! Quý!2019-10-15 02:02
 • #40: Phong sát ngươi!2019-10-15 02:02
 • #41: Tật Phong Bộ Đại thành!2019-10-15 02:03
 • #42: Dã ngoại sân thí luyện2019-10-15 02:03
 • #43: Vân Hổ Thú2019-10-15 02:03
 • #44: Mưu đồ bí mật2019-10-15 02:04
 • #45: Ai là quân cờ?2019-10-15 02:04
 • #46: Từ Tuấn Miêu Nhược Lan2019-10-15 02:04
 • #47: Hạ độc chết bọn hắn!2019-10-15 02:05
 • #48: Đột phá Hậu Thiên 5 phẩm!2019-10-15 02:05
 • #49: Đại phát tài!2019-10-15 02:05
 • #50: Thần Man Lực Vương Quyết tiểu thành2019-10-15 02:06
 • #51: Ngươi cho rằng ngươi là ai!2019-10-15 02:06
 • #52: Đột phá Hậu Thiên 6 phẩm2019-10-15 02:07
 • #53: Phong Vân Vô Ngân trở về đến rồi!2019-10-15 02:07
 • #54: Ta ra tay nặng một tí2019-10-15 02:07
 • #55: Đường Thanh khiêu chiến2019-10-15 02:07
 • #56: Tuyết tỷ ta bảo hộ ngươi!2019-10-15 02:07
 • #57: Phòng đấu giá2019-10-15 02:08
 • #58: Mua sắm bí kíp2019-10-15 02:08
 • #59: Thần Lực Chùy2019-10-15 02:08
 • #60: Đạt được Thần binh2019-10-15 02:09
 • #61: Tu luyện2019-10-15 02:09
 • #62: Chiến Đường Thanh2019-10-15 02:09
 • #63: Thần lực quyết đấu thương ý2019-10-15 02:10
 • #64: Coi như là thiên tài thì như thế nào? Sát!2019-10-15 02:10
 • #65: Ước hẹn ba năm!2019-10-15 02:10
 • #66: Là Phong Vân Vô Ngân giết!2019-10-15 02:11
 • #67: Thi Thực Ngốc Ưng2019-10-15 02:11
 • #68: Mười đại cao thủ2019-10-15 02:11
 • #69: Kiếm đạo thiên tài? ? ?2019-10-15 02:12
 • #70: Hai phần kiếm ý!2019-10-15 02:12
 • #71: Theo ở phía sau2019-10-15 02:12
 • #72: Xông đi vào!2019-10-15 02:13
 • #73: Đuổi giết2019-10-15 02:13
 • #74: Thần Man Lực Vương Quyết Trung kỳ!2019-10-15 02:13
 • #75: Thần lực đối với đao ý2019-10-15 02:13
 • #76: Kiếm ý đối với đao ý2019-10-15 02:14
 • #77: Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp2019-10-15 02:14
 • #78: Ba phần kiếm ý2019-10-15 02:14
 • #79: Tổ đội tiễu sát2019-10-15 02:15
 • #80: Một hạt viên thịt 1000 cân lực!2019-10-15 02:15
 • #81: Ngắt lấy cao cấp Man Lực Quả2019-10-15 02:15
 • #82: Thư Hùng Song Mãng2019-10-15 02:16
 • #83: Thần Man Lực Vương Quyết Đại thành!2019-10-15 02:16
 • #84: Đem nội đan giao ra đây!2019-10-15 02:16
 • #85: Sử thượng khó khăn nhất nhiệm vụ2019-10-15 02:17
 • #86: Tuyển rể đại hội2019-10-15 02:17
 • #87: Yêu Thai Bí Thuật2019-10-15 02:17
 • #88: Bắt ngươi khai đao2019-10-15 02:18
 • #89: Toàn bộ chùy tử!2019-10-15 02:18
 • #90: Ai không phục ta đứng ra!2019-10-15 02:19
 • #91: Hắn là thiên tài2019-10-15 02:19
 • #92: 7 phẩm huyền khí 4 phân kiếm ý!2019-10-15 02:20
 • #93: Giao Long Tí!2019-10-15 02:20
 • #94: Một mực đánh chết!2019-10-15 02:20
 • #95: Toàn bộ đánh chết!2019-10-15 02:20
 • #96: Lão tử đánh chết ngươi!2019-10-15 02:21
 • #97: Hoàng tiền bối2019-10-15 02:21
 • #98: Một bước thành thánh!2019-10-15 02:21
 • #99: Đấu giá hội2019-10-15 02:22
 • #100: Tiên Thiên võ giả thi thể2019-10-15 02:22
 • #101: Luyện hóa Tiên Thiên cường giả thi thể2019-10-15 02:22
 • #102: Huyền khí 8 phẩm thứ hai Giao Long Tí!2019-10-15 02:22
 • #103: Đánh đến tận cửa đi!2019-10-15 02:23
 • #104: Các ngươi cùng lên đi!2019-10-15 02:23
 • #105: Tiểu tử có dám một trận chiến hay không?2019-10-15 02:23
 • #106: Địa giai trung cấp vũ kỹ!2019-10-15 02:24
 • #107: Mở ra nội thành!2019-10-15 02:24
 • #108: Đế Huyền!2019-10-15 02:24
 • #109: Điên cuồng hấp thu!2019-10-15 02:25
 • #110: Ta đem ngươi là tại nói láo!2019-10-15 02:25
 • #111: Chọn rể giải thi đấu bắt đầu!2019-10-15 02:26
 • #112: Phong Vân Vô Ngân xuất hiện!2019-10-15 02:26
 • #113: Cùng ta so hung tàn?2019-10-15 02:26
 • #114: Phong Vân Vô Ngân VS Phong Lực Hành2019-10-15 02:26
 • #115: Vạn thú môn2019-10-15 02:27
 • #116: Ăn như hổ đói2019-10-15 02:27
 • #117: Tiên Thiên Cương Thể!2019-10-15 02:27
 • #118: 2 thuồng luồng lực2019-10-15 02:27
 • #119: Thao Thiết bà bà2019-10-15 02:28
 • #120: Khảo nghiệm đề mục2019-10-15 02:28
 • #121: Thần Kiếm Tông2019-10-15 02:28
 • #122: Tươi sống đánh chết2019-10-15 02:29
 • #123: Hắc Sơn Dã Lang Quyền!2019-10-15 02:29
 • #124: Một búa đập chết2019-10-15 02:29
 • #125: Thủy tinh viên thịt tử2019-10-15 02:30
 • #126: Lấy ta làm bồi luyện?2019-10-15 02:30
 • #127: 6 phân kiếm ý thiên địa đại thế!2019-10-15 02:30
 • #128: Phong Lâm Hỏa Sơn VS Thiên Biến Vạn Huyễn Vân Già Vụ Nhiễu Kiếm Pháp2019-10-15 02:30
 • #129: Bất Tử Tà Đao!2019-10-15 02:31
 • #130: Là ngươi bức ta!2019-10-15 02:31
 • #131: Trang bức Đế Huyền2019-10-15 02:31
 • #132: Lý Thanh Thanh2019-10-15 02:32
 • #133: Mỹ thực giải thi đấu2019-10-15 02:32
 • #134: Bán kết2019-10-15 02:32
 • #135: Ấp Giao Long đầu!2019-10-15 02:33
 • #136: Ba đầu con đường tu luyện2019-10-15 02:33
 • #137: Tiến vào trận chung kết2019-10-15 02:33
 • #138: Phong Vân Vô Ngân VS Đế Huyền2019-10-15 02:34
 • #139: Kịch chiến!2019-10-15 02:34
 • #140: Đột biến2019-10-15 02:34
 • #141: Không ta có chuyện muốn nói!2019-10-15 02:34
 • #142: Từ hôm nay trở đi ngươi là ta con rể2019-10-15 02:35
 • #143: Nuốt sống Đế Huyền!2019-10-15 02:35
 • #144: Đêm mai động phòng!2019-10-15 02:35
 • #145: Tiên gia phúc địa2019-10-15 02:36
 • #146: Đế Huyền tin người chết2019-10-15 02:36
 • #147: Tình địch? Cút cho ta!2019-10-15 02:37
 • #148: Cái gì gọi là hung hăng càn quấy? Cái này là!2019-10-15 02:37
 • #149: Ta chờ ngươi một đời một thế!2019-10-15 02:37
 • #150: Chẳng lẽ là hướng về phía ta đến hay sao?2019-10-15 02:38
 • #151: Đem người giao ra mau!2019-10-15 02:38
 • #152: Yêu thai toái Giao Long ra2019-10-15 02:38
 • #153: Phản hồi2019-10-15 02:38
 • #154: Một ít biến cố2019-10-15 02:39
 • #155: Đao Đế huyết mạch2019-10-15 02:39
 • #156: Ngạo Hàn tông chủ2019-10-15 02:39
 • #157: Thử đao thạch2019-10-15 02:40
 • #158: Vũ kỹ trao đổi thi đấu2019-10-15 02:40
 • #159: Nợ nhiều không lo2019-10-15 02:40
 • #160: Hoa Thiên Ca2019-10-15 02:41
 • #161: Phong Vân Vô Ngân VS Hoa Thiên Ca2019-10-15 02:41
 • #162: Thánh Giai ý chí phi đao2019-10-15 02:41
 • #163: Cổ Kiếm Thành2019-10-15 02:42
 • #164: Đuổi giết2019-10-15 02:42
 • #165: Luyện hóa phi đao 10 phẩm huyền khí!2019-10-15 02:42
 • #166: 8 phân kiếm ý người nào ngăn ta chết2019-10-15 02:42
 • #167: Không trung đuổi theo2019-10-15 02:43
 • #168: Càn quét Hoàng Tuyền Đảo2019-10-15 02:43
 • #169: Nuốt trôi tài nguyên2019-10-15 02:43
 • #170: Giết người cướp của!2019-10-15 02:44
 • #171: Món tiền đầu tiên2019-10-15 02:44
 • #172: Hóa huyền thành cương (Thượng)2019-10-15 02:44
 • #173: Đánh cho thổ huyết2019-10-15 02:45
 • #174: 9 phân kiếm ý2019-10-15 02:45
 • #175: Hoàng thành2019-10-15 02:46
 • #176: Một Đám Quái Nhân2019-10-15 02:46
 • #177: CútLập Tức2019-10-15 02:46
 • #178: Choảng Nhau Đi !!!!!!!!!2019-10-15 02:46
 • #179: Hành Hung Sở Phong2019-10-15 02:47
 • #180: Tìm tự Tin!!!2019-10-15 02:47
 • #181: Nhất Tôn Thánh Giai2019-10-15 02:47
 • #182: Hoàng Đế Bệ Hạ Giá Lâm!!!2019-10-15 02:48
 • #183: Vũ Đấu Tràng, Khai Mạc2019-10-15 02:48
 • #184: Khai Chiến!!!!!!!!!!!2019-10-15 02:49
 • #185: Cướp Đoạt !!!!2019-10-15 02:49
 • #186: Ngươi chết chắc!!2019-10-15 02:49
 • #187: Trực Tiếp Ăn!2019-10-15 02:49
 • #188: tiên thiên cương khí cảnh điên phong!2019-10-15 02:50
 • #189: Xuất hiện đi tử khí giao long!2019-10-15 02:50
 • #190: Nhất CHùy Phá Chi!*2019-10-15 02:50
 • #191: Thiên Giai Sơ Câp Kiếm PhápTàn Thiên2019-10-15 02:51
 • #192: Luyện hóa Chưởng đế tinh huyết2019-10-15 02:51
 • #193: Bán Kết!!!!!!!!!!!!!!!2019-10-15 02:51
 • #194: Gặp Sớm!!!2019-10-15 02:51
 • #195: 10 Thành Kiếm Ý !!!2019-10-15 02:52
 • #196: Yêu Thú Đấu Yêu Thú !!!2019-10-15 02:52
 • #197: Một kiếm huy hoàng!2019-10-15 02:53
 • #198: Xin tha thứ ta!2019-10-15 02:53
 • #199: Phong phú ban thưởng2019-10-15 02:53
 • #200: công chúa, ngươi muốn hay không? !!!2019-10-15 02:54
 • #201: Hải Vực Bát Giới!! VP2019-10-15 02:54
 • #202: Điển Tàng Điện2019-10-15 02:55
 • #203: Kiếm Tiên Đồ Lục kiêu ngạo2019-10-15 02:55
 • #204: Hết thảy đánh chết!2019-10-15 02:55
 • #205: Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản2019-10-15 02:56
 • #206: Toàn bộ gặp nạn2019-10-15 02:56
 • #207: Như vậy đại khai sát giới a!2019-10-15 02:56
 • #208: Một cái đều chạy không được!2019-10-15 02:56
 • #209: Quá hung tàn rồi! Làm cho người giận sôi!2019-10-15 02:57
 • #210: Hóa Cương Vi Tử!2019-10-15 02:57
 • #211: Thập phần vô sỉ!2019-10-15 02:57
 • #212: Thành tựu Tiên Thiên Tử Khí cảnh!2019-10-15 02:57
 • #213: Các ngươi có dám tiếp ta một kiếm?2019-10-15 02:58
 • #214: Một kiếm chém giết!2019-10-15 02:58
 • #215: Ngươi cùng trẫm nói điều kiện?2019-10-15 02:58
 • #216: Hoàng đế thổ huyết!2019-10-15 02:58
 • #217: Năng lượng2019-10-15 02:59
 • #218: Kiếm tiên mông lung đích ý chí truyền lại!2019-10-15 02:59
 • #219: Phong Vân Vô Ngân đại sư!2019-10-15 02:59
 • #220: Muốn ta chế thuốc? Đưa tiền đây!2019-10-15 02:59
 • #221: Mật tháp sắp mở ra2019-10-15 03:00
 • #222: Quy tắc cùng với Hàng lâm!2019-10-15 03:00
 • #223: Tao ngộ cao cấp vị diện sinh linh2019-10-15 03:02
 • #224: Đáng sợ triều tịch2019-10-15 03:02
 • #225: Cường hãn thiếu niên áo trắng2019-10-15 03:03
 • #226: Cổ Thạch cự thú miệng!2019-10-15 03:03
 • #227: Cho ta nện! ! ! ! ! !2019-10-15 03:03
 • #228: Kỳ ngộ, Vạn Thủ Ma Âm quyền!2019-10-15 03:04
 • #229: Một quyền đánh bại!2019-10-15 03:04
 • #230: Đánh chết mạnh nhất bạch y2019-10-15 03:04
 • #231: Vượt cấp chém giết bí bảo trân quý!2019-10-15 03:04
 • #232: 4 phẩm tông môn số mệnh cây2019-10-15 03:05
 • #233: Vô biên hải vực, ta đến rồi!2019-10-15 03:05
 • #234: Lạc Khê đảo2019-10-15 03:05
 • #235: Mấy thế lực lớn Tam đại bảng đơn!2019-10-15 03:06
 • #236: Đệ 237chương che thiên minh, phân bộ2019-10-15 03:06
 • #237: Đệ 238chương thật đúng là đưa lên môn đến đây!2019-10-15 03:06
 • #238: Chính khí viên thịt tử2019-10-15 03:06
 • #239: Phong Vân Vô Ngân, đứng ra!2019-10-15 03:06
 • #240: Ngươi mới đúng là ác nhân2019-10-15 03:07
 • #241: Ra biển2019-10-15 03:07
 • #242: Vạn Chỉ Cầm Ma Tố Tịch Dương2019-10-15 03:07
 • #243: Vô chủ hòn đảo2019-10-15 03:07
 • #244: Toàn bộ đánh chết2019-10-15 03:08
 • #245: Phế tích2019-10-15 03:08
 • #246: Khi nhục ta không có tọa kỵ sao!2019-10-15 03:08
 • #247: Đấu võ2019-10-15 03:09
 • #248: Ngươi là ai? muốn chết!2019-10-15 03:09
 • #249: Nhất tử nhất đào!2019-10-15 03:09
 • #250: Ý chí kiếm đế2019-10-15 03:10
 • #251: Tứ tôn lĩnh tụ!2019-10-15 03:10
 • #252: Yêu thú đáy biển2019-10-15 03:10
 • #253: Chúng ta thiếu công pháp2019-10-15 03:11
 • #254: Trị phần ngọn lại trị tận gốc2019-10-15 03:11
 • #255: Phản hồi động phủ2019-10-15 03:11
 • #256: Ta đến dạy ngươi làm người!2019-10-15 03:11
 • #257: Đại náo Xích Huyết Động phủ2019-10-15 03:12
 • #258: Tiên Thiên Cương Thể trung kỳ2019-10-15 03:12
 • #259: Huyễn Mãng Linh Châu2019-10-15 03:12
 • #260: Bóp chết ngươi!2019-10-15 03:13
 • #261: Phong Vân Vô Ngân ngươi quá tàn nhẫn2019-10-15 03:13
 • #262: Phát Lệnh Truy Nã2019-10-15 03:13
 • #263: Rắn Rết Nữ Tử2019-10-15 03:14
 • #264: Đều Cho Ta Quỳ Xuống!2019-10-15 03:14
 • #265: Lao ngư du hí2019-10-15 03:14
 • #266: Đại Yêu đáy biển2019-10-15 03:14
 • #267: Không đánh ngươi,ngươi chửi mắng ngươi2019-10-15 03:15
 • #268: - Lúc này kiếm lớn!2019-10-15 03:15
 • #269: Kiếm ý 10 phân quy 92019-10-15 03:15
 • #270: Cửu đệ ngươi không phải người!2019-10-15 03:16
 • #271: Thần Long đảo2019-10-15 03:16
 • #272: Tin hay không lão tử chơi chết ngươi2019-10-15 03:16
 • #273: Muốn chết đứng ra2019-10-15 03:16
 • #274: Đệ nhất ác nhân2019-10-15 03:17
 • #275: - Giới Vương Quân đứng đầu Thanh Đế2019-10-15 03:17
 • #276: - Thánh Giai tới!2019-10-15 03:17
 • #277: - Quần hùng tập hợp2019-10-15 03:18
 • #278: - Đại phúc độ Không Gian Khiêu Dược2019-10-15 03:18
 • #279: Nếu Muốn Ta Chết Cũng Có Vạn Người Chôn Cùng2019-10-15 03:18
 • #280: - Chúc lão hàng lâm2019-10-15 03:19
 • #281: - Huyết Tế Đại Pháp2019-10-15 03:19
 • #282: - Đáng sợ Huyết Vô Thường ý chí!2019-10-15 03:20
 • #283: - Thần Long Đảo!2019-10-15 03:20
 • #284: - Đừng sợ đừng sợ!2019-10-15 03:21
 • #285: - Đều cho ta quỳ!2019-10-15 03:21
 • #286: - Người cầm lấy lệnh bài đi thử thần đàn một chuyến2019-10-15 03:22
 • #287: - Thiên địa thần lực nhập vào cơ thể nghi thức!2019-10-15 03:22
 • #288: - Bất cứ giá nào xông vào thần đàn!2019-10-15 03:23
 • #289: - Một ngón tay bắn bay!2019-10-15 03:23
 • #290: - Không thể đem quyền thuật giao cho hắn!2019-10-15 03:23
 • #291: - Quyền thuật Chân Long Sám Hối Quyền!2019-10-15 03:24
 • #292: - Sát Thần Quyền Pháp phải làm là như vậy sao?2019-10-15 03:24
 • #293: - Tỷ thí Sát Thần Quyền Pháp2019-10-15 03:24
 • #294: - Cuốn vào thạch hồ2019-10-15 03:24
 • #295: - Khốn2019-10-15 03:25
 • #296: - Ngạo Hàn Tông xuất hiện Thánh Cấp2019-10-15 03:25
 • #297: - Thiếu gia lập uy2019-10-15 03:25
 • #298: - Long Châu2019-10-15 03:26
 • #299: - Ta vừa trở lại2019-10-15 03:26
 • #300: - Bạch Cốt Đao Đế2019-10-15 03:27
 • #301: - Một quyền đánh chết một mảnh!2019-10-15 03:27
 • #302: - Một đời mới đệ nhất ác nhân2019-10-15 03:27
 • #303: - Gia Luật Hồng xuất quan!2019-10-15 03:28
 • #304: - Được thấy Chúc Lão!2019-10-15 03:28
 • #305: - Các đại nhân vật cũng đến!2019-10-15 03:29
 • #306: - Ta qùy em gái ngươi!2019-10-15 03:29
 • #307: - Lão tử bóp chết ngươi!2019-10-15 03:29
 • #308: - Quét ngang hết thảy (thượng)2019-10-15 03:30
 • #309: - Quét ngang hết thảy (hạ)2019-10-15 03:30
 • #310: - Đánh bại Thần Kiếm Đế Quốc2019-10-15 03:30
 • #311: Ta không cưới (bi giả)2019-10-15 03:31
 • #312: - Long! Long! Long!2019-10-15 03:31
 • #313: - Tàn sát một tôn hoàng đế2019-10-15 03:31
 • #314: Bạch Cốt Đao Đế ý chí đối đầu Huyết Vô Thường ý chí2019-10-15 03:32
 • #315: Chỉ ai giết ai2019-10-15 03:32
 • #316: Năm cái chìa khóa năm cái Tàng Bảo Đồ Tề tựu2019-10-15 03:32
 • #317: Tuyết Ngư Đảo2019-10-15 03:33
 • #318: Lúng túng Hoàng đế2019-10-15 03:33
 • #319: Có bản lãnh phải đi đoạt Phong Vân Vô Ngân!2019-10-15 03:33
 • #320: Thật sự quá hung hăng ngang ngược rồi2019-10-15 03:33
 • #321: Ai là Phong Vân Vô Ngân? Đứng ra nói chuyện!2019-10-15 03:34
 • #322: Khổ hàn chi địa (lạnh khủng khiếp đất)2019-10-15 03:34
 • #323: Huyết Dạ lão tổ2019-10-15 03:34
 • #324: Sát xuất sinh lộ (Giết ra lối thoát)2019-10-15 03:35
 • #325: Ngươi có tin hay không lão tử thiến ngươi!2019-10-15 03:35
 • #326: Giao Long Thánh Giai Tứ Chuyển2019-10-15 03:35
 • #327: Thổi Chết Tất Cả2019-10-15 03:36
 • #328: Vạn Thú Hỗn Loạn Khu Vực2019-10-15 03:36
 • #329: Tiến vào2019-10-15 03:37
 • #330: Thánh Thú triều tịch2019-10-15 03:37
 • #331: Thánh thú nội đan2019-10-15 03:37
 • #332: Khe hở2019-10-15 03:38
 • #333: Thần lực liên tiếp kéo lên!2019-10-15 03:38
 • #334: 367 Long lực lượng!2019-10-15 03:39
 • #335: Liên bạo 10 lần!2019-10-15 03:39
 • #336: Băng sát khu vực2019-10-15 03:39
 • #337: Hấp thu Băng sát2019-10-15 03:40
 • #338: Có người thành Đế!2019-10-15 03:40
 • #339: Cổ Truyền Tống Đại Trận2019-10-15 03:40
 • #340: Cái này Phong Vân Vô Ngân chết chắc ~~~2019-10-15 03:41
 • #341: Tươi sống đánh bại!2019-10-15 03:41
 • #342: Thần Cách2019-10-15 03:41
 • #343: Kinh thiên đại âm mưu ( siêu cấp lớn chương tiết )2019-10-15 03:42
 • #344: Chúc Lão đại khí vận2019-10-15 03:42
 • #345: Phong Vân Vô Ngân thành Thánh!2019-10-15 03:42
 • #346: Kiếm Thần vinh quang hiện ra!2019-10-15 03:43
 • #347: Hiện thân2019-10-15 03:43
 • #348: Nhiệt tình đến quá phận2019-10-15 03:44
 • #349: Tiến vào Cổ Thương lăng mộ2019-10-15 03:44
 • #350: Kiếm Tiên đồ lục điên cuồng cắn nuốt!2019-10-15 03:44
 • #351: Cổ Thương Kiếm Đế sống lại!2019-10-15 03:45
 • #352: Thần Giai kiếm pháp!2019-10-15 03:45
 • #353: Trở lại sao ta chi Thần Cách! ( siêu cấp lớn chương tiết )2019-10-15 03:45
 • #354: Không có ai so với ta hơn nữa hiểu kiếm!2019-10-15 03:46
 • #355: Độc Cô Cửu Kiếm Kiếm Tiên Đồ Lục dung hợp!2019-10-15 03:46
 • #356: Kiếm Cốt2019-10-15 03:46
 • #357: Hoàn mỹ dung hợp2019-10-15 03:47
 • #358: Giao Long Thánh Giai 5 chuyển!2019-10-15 03:47
 • #359: Lý Thanh Thanh hiện thân Hải Vực!2019-10-15 03:47
 • #360: Giả mạo Phong Vân Vô Ngân2019-10-15 03:48
 • #361: Công tử ngươi họ gì?2019-10-15 03:48
 • #362: Ngươi cũng quỳ xuống!2019-10-15 03:48
 • #363: Thổi chết trừng chết một mảng lớn2019-10-15 03:49
 • #364: Cải tạo Thần Lực Chùy 800 Long thần lực!2019-10-15 03:49
 • #365: Một kiếm giết đế!2019-10-15 03:50
 • #366: Phong Vân Vô Ngân cũng chưa chết!2019-10-15 03:50
 • #367: Sát Thần Quyền Pháp thứ chín chiêu thứ mười chiêu2019-10-15 03:51
 • #368: Có còn hay không muốn chết?2019-10-15 03:51
 • #369: Thần Lực Chùy dung nhập vào thân ta!2019-10-15 03:51
 • #370: Đại khai sát giới2019-10-15 03:52
 • #371: Thánh giai 2 chuyển sanh sanh bạo trừu!2019-10-15 03:52
 • #372: Long Bạo Kích!2019-10-15 03:52
 • #373: Quen biết nhau2019-10-15 03:53
 • #374: Lão Đại yêu cầu2019-10-15 03:53
 • #375: Kết hôn2019-10-15 03:54
 • #376: Ta chuyên giết thiên tài!2019-10-15 03:54
 • #377: Dung hợp kiếm cốt2019-10-15 03:54
 • #378: Tuyên chiến2019-10-15 03:55
 • #379: Tứ cố vô thân2019-10-15 03:55
 • #380: Ta sẽ không đứng nhìn bàng quan2019-10-15 03:55
 • #381: Chuẩn bị chiến tranh2019-10-15 03:56
 • #382: Chém giết lớn!2019-10-15 03:56
 • #383: Vô Ngân hiện thân2019-10-15 03:57
 • #384: Bạch Cốt Đao đế hiện thân!2019-10-15 03:57
 • #385: Chúng ta chính là tới cho hắn ra mặt!2019-10-15 03:58
 • #386: Tiếp ngươi một đao!2019-10-15 03:58
 • #387: Là Là Thần cấp kiếm pháp2019-10-15 03:58
 • #388: Tự cứu phương pháp2019-10-15 03:58
 • #389: Toàn bộ xuất động điên cuồng săn thú!2019-10-15 03:59
 • #390: Thánh Vương chi thể! Bất hủ bất phá!2019-10-15 03:59
 • #391: Rốt cuộc cao cấp vị diện2019-10-15 03:59
 • #392: Một chưởng phách bẹp!2019-10-15 04:00
 • #393: Khảo hạch bắt đầu2019-10-15 04:00
 • #394: Giao chiến2019-10-15 04:00
 • #395: Dã man tra hỏi2019-10-15 04:01
 • #396: Đạt được kiếm cốt + bạo đả thủ lĩnh!2019-10-15 04:01
 • #397: Ai đoạt ai?2019-10-15 04:01
 • #398: Xen vào việc của người khác2019-10-15 04:02
 • #399: Hỏa Phượng Hoàng thể chất2019-10-15 04:02
 • #400: Yêu Thai Giao Long Đế Giai 2 kiếp2019-10-15 04:03
 • #401: Đại triển thần uy!2019-10-15 04:03
 • #402: Một kích mạnh nhất2019-10-15 04:03
 • #403: Thông qua khảo hạch2019-10-15 04:04
 • #404: Bạo đả ngoại môn đệ tử ( đại chương tiết mưu cầu nguyệt phiếu )2019-10-15 04:04
 • #405: La tổng quản2019-10-15 04:05
 • #406: Đọc hiểu rõ2019-10-15 04:05
 • #407: Cho ngươi gây khó dễ!2019-10-15 04:05
 • #408: Mã tràng2019-10-15 04:05
 • #409: Săn bắn2019-10-15 04:06
 • #410: Đánh sâu vào cảnh giới Thánh Giai 3 chuyển!2019-10-15 04:06
 • #411: Luyện hóa Đế thú2019-10-15 04:06
 • #412: Phát đại tài rồi!2019-10-15 04:07
 • #413: Đánh chết khổng lồ cá yêu!2019-10-15 04:07
 • #414: Thần bí thiếu nữ2019-10-15 04:08
 • #415: Ám sát nhiệm vụ2019-10-15 04:08
 • #416: Nhận nhiệm vụ2019-10-15 04:08
 • #417: Chỉ giáo2019-10-15 04:09
 • #418: Lăng trì2019-10-15 04:09
 • #419: Sa phỉ2019-10-15 04:09
 • #420: Ngươi một đao giết không chết ta!2019-10-15 04:10
 • #421: Đánh chết2019-10-15 04:10
 • #422: Giác Vô Hận2019-10-15 04:10
 • #423: Tựu hết thảy đánh chết sao!2019-10-15 04:11
 • #424: Ngắt đầu2019-10-15 04:11
 • #425: Giao Long Đế Giai 3 kiếp2019-10-15 04:11
 • #426: Trọng bảo hiện thế2019-10-15 04:11
 • #427: Thánh Giai 4 chuyển2019-10-15 04:11
 • #428: Liên hoàn bạo đả2019-10-15 04:12
 • #429: Chúc Lão thần cách toái phiến2019-10-15 04:12
 • #430: Giận tím mặt2019-10-15 04:12
 • #431: Bộc phát!2019-10-15 04:13
 • #432: Lão cẩu đến phiên ngươi!2019-10-15 04:13
 • #433: Ngoại môn đệ tử? Quỳ! ! !2019-10-15 04:13
 • #434: Làm sao trừng phạt?2019-10-15 04:14
 • #435: Sát Thần Quyền Pháp chiêu thứ mười một thắp sáng!2019-10-15 04:14
 • #436: Muốn chiến!2019-10-15 04:14
 • #437: Ta đây tựu yên tâm2019-10-15 04:14
 • #438: Hết thảy đi lên chịu chết đi!2019-10-15 04:15
 • #439: Ba cái hô hấp đưa ngươi quy thiên!2019-10-15 04:15
 • #440: Yêu Thai Bí Thuật VS Yêu Thai Bí Thuật2019-10-15 04:15
 • #441: Rồng ăn tươi sói!2019-10-15 04:16
 • #442: Nhẹ nhõm phá tuyệt chiêu2019-10-15 04:16
 • #443: 7500 Long thần lực quái vật!2019-10-15 04:16
 • #444: Đại sư huynh trở lại!2019-10-15 04:17
 • #445: Phong vân vô ngân VS Đại sư huynh Tào huyền2019-10-15 04:17
 • #446: Miểu sát đại sư huynh Tào Huyền!2019-10-15 04:18
 • #447: Long Phượng Nhất thể quét ngang bát hoang2019-10-15 04:18
 • #448: Tào Huyền chỗ dựa2019-10-15 04:18
 • #449: Đông Mục Dã2019-10-15 04:19
 • #450: Thánh Giai 5 chuyển2019-10-15 04:19
 • #451: Trưởng lão hội2019-10-15 04:20
 • #452: Trở thành ngoại môn đệ tử2019-10-15 04:20
 • #453: Vạn Kiếm sơn trang2019-10-15 04:20
 • #454: Cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt2019-10-15 04:21
 • #455: Có tin hay không lão tử ấn chết ngươi?2019-10-15 04:21
 • #456: Trực tiếp nổ đầu!2019-10-15 04:21
 • #457: Tiến vào sơn trang tầm bảo bắt đầu!2019-10-15 04:22
 • #458: Đều là các ngươi ép ta!2019-10-15 04:22
 • #459: Toàn bộ dập đầu!2019-10-15 04:22
 • #460: Phía trước có bảo!2019-10-15 04:23
 • #461: Sinh đạo tử đạo2019-10-15 04:23
 • #462: Toàn bộ chọn đúng!2019-10-15 04:23
 • #463: Hoàng Kim kiếm cốt2019-10-15 04:24
 • #464: Bạo đả Chuẩn Thần2019-10-15 04:24
 • #465: Tràn đầy kỳ ngộ dũng đạo2019-10-15 04:24
 • #466: Chống đỡ 2 thành kiếm khí2019-10-15 04:25
 • #467: Tế ra Kiếm Tiên Đồ Lục!2019-10-15 04:25
 • #468: Nhận được Thần Cách2019-10-15 04:25
 • #469: Quái dị kiếm tu thân thể2019-10-15 04:25
 • #470: Kiếm Thần Khôi Lỗi2019-10-15 04:26
 • #471: Dung hợp Hoàng Kim kiếm cốt2019-10-15 04:26
 • #472: Cho lão tử cút!2019-10-15 04:27
 • #473: Các ngươi còn hăng hái sao?2019-10-15 04:27
 • #474: Viện trưởng đích thân tới!2019-10-15 04:27
 • #475: Trực diện Thần Giai2019-10-15 04:28
 • #476: Đối chiến nội môn đệ nhất đệ tử!2019-10-15 04:28
 • #477: Tiên Phủ Phách Sát2019-10-15 04:28
 • #478: Đông Mục Dã phủ xuống!2019-10-15 04:28
 • #479: Người này không có giới hạn không gì kiêng kỵ!2019-10-15 04:29
 • #480: Ngươi cho rằng ta không có lá bài tẩy?!2019-10-15 04:29
 • #481: Đe dọa viện trưởng!2019-10-15 04:29
 • #482: Nội môn đệ tử toàn bộ quỳ!2019-10-15 04:30
 • #483: Chọn lựa2019-10-15 04:30
 • #484: Chúc Lão cừu gia tới rồi2019-10-15 04:31
 • #485: Thích nhất giết thiên tài2019-10-15 04:31
 • #486: Hai cái cùng tiến lên cùng nhau đánh chết!2019-10-15 04:31
 • #487: Thái Vương Tinh Cầu2019-10-15 04:31
 • #488: Số Mệnh Chi Hỏa2019-10-15 04:32
 • #489: Sa mạc2019-10-15 04:32
 • #490: Miễn tử lệnh bài2019-10-15 04:32
 • #491: Ám sát lệnh bài2019-10-15 04:33
 • #492: Đạt được Thần Giai đầy tớ2019-10-15 04:33
 • #493: Phái nữ Thần Giai thần phục2019-10-15 04:34
 • #494: Một đám người đọc sách2019-10-15 04:34
 • #495: Sát hạch2019-10-15 04:35
 • #496: Trả lời vấn đề khen thưởng phong hậu2019-10-15 04:35
 • #497: Đáng sợ vấn đề!2019-10-15 04:35
 • #498: Nhận được 4 kiện phần thưởng!2019-10-15 04:36
 • #499: Mỹ Nam Tử Mị Lựcfont2019-10-15 04:36
 • #500: Phong Vân Vô Ngân thành đế ! Yêu thai thành thần2019-10-15 04:36
 • #501: Cuối cùng khảo hạch2019-10-15 04:36
 • #502: Phong Vân Vô Ngân đồ thần! Tích phân tăng vọt! ( thượng )2019-10-15 04:37
 • #503: Cướp đoạt mẫu hoàng tích phân!2019-10-15 04:37
 • #504: Phong Vân Vô Ngân tích phân xếp hàng thứ nhất!2019-10-15 04:37
 • #505: Đáng sợ đuổi giết2019-10-15 04:38
 • #506: Chém giết Hồng Đao giáo chủ!2019-10-15 04:38
 • #507: Chúc Lão phủ đệ2019-10-15 04:38
 • #508: Thần Kiếm thuật Lệ Ngân!2019-10-15 04:39
 • #509: Liên Y tiến giai2019-10-15 04:39
 • #510: Gia Cát tiên sinh ngài là tại tìm ta sao?2019-10-15 04:39
 • #511: Tàn sát Thần như giết heo chó!2019-10-15 04:39
 • #512: Gia Cát Liệt Hỏa ta muốn giết ngươi! ! ! !2019-10-15 04:40
 • #513: Kiếm Thần Khôi Lỗi tự bạo!!!2019-10-15 04:40
 • #514: Đi tìm Tử Yên2019-10-15 04:41
 • #515: Mưu đồ bí mật! Đánh lén!2019-10-15 04:41
 • #516: Liên Y đừng làm rộn2019-10-15 04:41
 • #517: Trở lại mã tràng hậu sơn2019-10-15 04:42
 • #518: Cuồng ăn thịt viên2019-10-15 04:42
 • #519: Ngư Thần đoạt xá2019-10-15 04:42
 • #520: Hành hung Tử Yên + tỷ muội ân oán2019-10-15 04:42
 • #521: Sát thần quyền pháp đệ 12 chiêu + báo thù2019-10-15 04:43
 • #522: Điều xấu buông xuống!2019-10-15 04:43
 • #523: Vô Ngân ra sân!2019-10-15 04:43
 • #524: Sát tuyệt lãnh huyết thập tam ưng!2019-10-15 04:44
 • #525: Bóp chết Đông Mục Dã!2019-10-15 04:44
 • #526: Tiến đến lĩnh thưởng!2019-10-15 04:44
 • #527: Tiến vào trong đó2019-10-15 04:45
 • #528: Chụp thành bụi phấn (thượng)2019-10-15 04:45
 • #529: Chụp thành bụi phấn (hạ)2019-10-15 04:46
 • #530: Đoán mệnh ( Thượng )2019-10-15 04:46
 • #531: Đoán mệnh ( hạ )2019-10-15 04:46
 • #532: Người có vận mệnh hư vô (thượng)2019-10-15 04:47
 • #533: Người có vận mệnh hư vô (hạ)2019-10-15 04:47
 • #534: Chiêm Táng (thượng)2019-10-15 04:47
 • #535: Chiêm Táng (hạ)2019-10-15 04:47
 • #536: Chiêm Táng cung cấp tu luyện tài nguyên2019-10-15 04:48
 • #537: Tu vi tiến nhanh + gươm súng sẵn sàng2019-10-15 04:48
 • #538: Tuyệt thế đánh một trận!2019-10-15 04:48
 • #539: Một đoàn bóng mờ!2019-10-15 04:49
 • #540: Xông vào2019-10-15 04:49
 • #541: Kiếm Thần quốc gia mở ra!2019-10-15 04:49
 • #542: Tiến vào thần bí trọng yếu bóng mờ khu vực!2019-10-15 04:50
 • #543: Kiếm Thần chi mộ2019-10-15 04:50
 • #544: Vạn Kiếm sơn trang chi mê (thượng)2019-10-15 04:50
 • #545: Vạn Kiếm sơn trang chi mê (hạ)2019-10-15 04:51
 • #546: Linh hồn lực thiếu thốn (thượng)2019-10-15 04:51
 • #547: Linh hồn lực thiếu thốn (hạ)2019-10-15 04:51
 • #548: Mở ra Hạ Vị Thần lăng mộ (thượng)2019-10-15 04:51
 • #549: Mở ra Hạ Vị Thần lăng mộ (hạ)2019-10-15 04:52
 • #550: Vạn Kiếm Quy Nhất (thượng)2019-10-15 04:52
 • #551: Vạn Kiếm Quy Nhất (hạ)2019-10-15 04:52
 • #552: Chém giết Hạ Vị Thần (thượng)2019-10-15 04:52
 • #553: Chém giết Hạ Vị Thần (hạ)2019-10-15 04:53
 • #554: Mới đến (thượng)2019-10-15 04:53
 • #555: Mới đến (hạ)2019-10-15 04:53
 • #556: Vị diện lên cấp (thượng)2019-10-15 04:53
 • #557: Vị diện lên cấp (hạ)2019-10-15 04:54
 • #558: Lên mặt phải lớn (thượng)2019-10-15 04:54
 • #559: Lên mặt phải lớn (hạ)2019-10-15 04:54
 • #560: Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc (thượng)2019-10-15 04:55
 • #561: Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc (hạ)2019-10-15 04:55
 • #562: Thu phục (thượng)2019-10-15 04:55
 • #563: Thu phục (hạ)2019-10-15 04:55
 • #564: Hết thảy nghiền nát! (thượng)2019-10-15 04:56
 • #565: Hết thảy nghiền nát! (hạ)2019-10-15 04:56
 • #566: Thần cách toái phiến tăm tích (thượng)2019-10-15 04:57
 • #567: Thần cách toái phiến tăm tích (hạ)2019-10-15 04:57
 • #568: Chí cao vị diện (thượng)2019-10-15 04:58
 • #569: Chí cao vị diện (hạ)2019-10-15 04:58
 • #570: Phá giải trăm triệu năm không giải chi mê (thượng)2019-10-15 04:59
 • #571: Phá giải trăm triệu năm không giải chi mê (hạ)2019-10-15 04:59
 • #572: Long Tượng Bàn Nhược thần công! (thượng)2019-10-15 05:00
 • #573: Long Tượng Bàn Nhược thần công! (hạ)2019-10-15 05:00
 • #574: Hải Tuyển (thượng)2019-10-15 05:01
 • #575: Hải Tuyển (hạ)2019-10-15 05:01
 • #576: Đối thủ Tinh Linh vương tử (thượng)2019-10-15 05:02
 • #577: Đối thủ Tinh Linh vương tử (hạ)2019-10-15 05:02
 • #578: Đại tướng quân (thượng)2019-10-15 05:03
 • #579: Đại tướng quân (hạ)2019-10-15 05:04
 • #580: Kịch chiến (thượng)2019-10-15 05:04
 • #581: Kịch chiến (hạ)2019-10-15 05:05
 • #582: Đế Giai 4 kiếp (thượng)2019-10-15 05:05
 • #583: Đế Giai 4 kiếp (hạ)2019-10-15 05:06
 • #584: Đại2019-10-15 05:06
 • #585: Trực diện Đại tướng quân (thượng)2019-10-15 05:07
 • #586: Trực diện Đại tướng quân (hạ)2019-10-15 05:07
 • #587: Phát tài cơ hội (thượng)2019-10-15 05:08
 • #588: Phát tài cơ hội (hạ)2019-10-15 05:08
 • #589: Khinh Vân2019-10-15 05:09
 • #590: Chiến đấu bắt đầu!2019-10-15 05:10
 • #591: Từng quyền đến thịt2019-10-15 05:10
 • #592: Lòng tin tăng vọt! Thoát thai hoán cốt!2019-10-15 05:10
 • #593: Món đồ chơi mà thôi2019-10-15 05:11
 • #594: Bồi chết các ngươi!2019-10-15 05:11
 • #595: Đấu bán kết đợt thứ hai bắt đầu!2019-10-15 05:12
 • #596: Xách tảng đá nện vào chân mình2019-10-15 05:12
 • #597: Long thái tử (thượng)2019-10-15 05:13
 • #598: Long thái tử (hạ)2019-10-15 05:13
 • #599: Cứ như vậy nhìn không tốt ta?2019-10-15 05:14
 • #600: Phong vân vô ngân vs Long thái tử (Thượng)2019-10-15 05:14
 • #601: Phong Vân Vô Ngân VS Long thái tử (trung)2019-10-15 05:14
 • #602: Phong Vân Vô Ngân VS Long thái tử (hạ)2019-10-15 05:15
 • #603: Long thái tử lá bài tẩy!2019-10-15 05:15
 • #604: Chân Long vị diện VS Chân Long vị diện!2019-10-15 05:16
 • #605: Dám động đồ đệ của bổn tọa?2019-10-15 05:17
 • #606: Sống sờ sờ luyện chết!2019-10-15 05:17
 • #607: Lại lần nữa lĩnh ngộ Kiếm Ý!2019-10-15 05:18
 • #608: Kiếm Thần thời gian2019-10-15 05:18
 • #609: Phong Vân Vô Ngân vs Bắc Hải công tử2019-10-15 05:18
 • #610: Oanh Sát Thành Bụi Phấn!2019-10-15 05:19
 • #611: Âm hiểm đích xa luân chiến2019-10-15 05:20
 • #612: Ta muốn khiêu chiến là... Huyết Vô Ngân!2019-10-15 05:20
 • #613: Toàn bộ nổ chết!2019-10-15 05:21
 • #614: Đến tột cùng là thần thánh phương nào? !2019-10-15 05:21
 • #615: Thương thế bắt đầu khôi phục!2019-10-15 05:22
 • #616: Đại thực lực!2019-10-15 05:23
 • #617: Phong Vân Vô Ngân VS đại (Thượng)2019-10-15 05:24
 • #618: Phong Vân Vô Ngân VS Đại ( trung )2019-10-15 05:24
 • #619: Phong Vân Vô Ngân VS Đại (hạ)2019-10-15 05:25
 • #620: Chúc Lão hiện thân!2019-10-15 05:26
 • #621: Điên cuồng tăng lên!2019-10-15 05:27
 • #622: Honey ngươi đã không bao giờ nữa là đối thủ của ta rồi!2019-10-15 05:28
 • #623: Vạch trần thân phận2019-10-15 05:28
 • #624: Phong Vân Vô Ngân ta tới giúp ngươi!2019-10-15 05:29
 • #625: Đại tướng quân cho lão tử chết đi!2019-10-15 05:29
 • #626: Nghịch tập (*)! Đánh chết Đại tướng quân! ! ! ! ! !2019-10-15 05:30
 • #627: Đối với ngươi khăng khăng một mực (thượng)2019-10-15 05:30
 • #628: Đối với ngươi khăng khăng một mực (hạ)2019-10-15 05:31
 • #629: Địa ngục chi tử hàng lâm!2019-10-15 05:31
 • #630: Hoán huyết + Chân Long thể chất2019-10-15 05:31
 • #631: Đáng sợ âm mưu2019-10-15 05:32
 • #632: Đoạt thức ăn trước miệng cọp!2019-10-15 05:33
 • #633: Huyết tế đại điển!2019-10-15 05:33
 • #634: Phong Vân Vô Ngân thành Thần!2019-10-15 05:34
 • #635: Thành tựu Thần vị + rèn luyện bổn mạng thần thông2019-10-15 05:35
 • #636: Phong Vân Vô Ngân ra tay2019-10-15 05:36
 • #637: Hành hạ đến chết Địa Ngục chi tử!2019-10-15 05:36
 • #638: Ly khai2019-10-15 05:37
 • #639: Nàng dẫn theo một người nam nhân trở về!2019-10-15 05:37
 • #640: Nhất chỉ nghiền nát2019-10-15 05:37
 • #641: Đi gặp Khinh Vân Lão Sư2019-10-15 05:38
 • #642: Tiếp thông tinh linh chí cao vị diện2019-10-15 05:39
 • #643: Đài Ti thành chủ2019-10-15 05:39
 • #644: Ước hẹn ba năm2019-10-15 05:40
 • #645: Thương Hà Vị Diện2019-10-15 05:40
 • #646: Có điểm gì là lạ2019-10-15 05:41
 • #647: Cái này mặt đánh được rất thú vị sao?2019-10-15 05:41
 • #648: Ba ngày về sau đồ diệt Thương Hà Vị Diện!2019-10-15 05:42
 • #649: Yêu thai đạt được thần vị2019-10-15 05:42
 • #650: Kẻ Nào NgồiToàn Bộ Chết2019-10-15 05:43
 • #651: Thôn phệ hiển uy!2019-10-15 05:43
 • #652: Tử Viêm trở thành chúa tể2019-10-15 05:44
 • #653: Làm thịt bọn hắn2019-10-15 05:44
 • #654: Bị bao vây2019-10-15 05:45
 • #655: Đạt được Chí Cao Thần Khí2019-10-15 05:45
 • #656: Tử Viêm Vị Diện tăng lên!2019-10-15 05:46
 • #657: 6 khối thần cách mảnh vỡ2019-10-15 05:47
 • #658: Trư Lung Vị Diện2019-10-15 05:47
 • #659: Phong Vân Vô Ngân hoàn mỹ kế hoạch2019-10-15 05:48
 • #660: Đám cừu nhân bọn họ đều đến rồi!2019-10-15 05:49
 • #661: Mấy người các ngươi cho lão tử đứng ra!2019-10-15 05:50
 • #662: Thu hồi 6 khối thần cách mảnh vỡ2019-10-15 05:50
 • #663: Chúc lão cải tạo thần thể!2019-10-15 05:51
 • #664: Gặp được người lương thiện2019-10-15 05:52
 • #665: Từ Bi Thiện Nhân2019-10-15 05:52
 • #666: Tranh thủ danh ngạch2019-10-15 05:53
 • #667: Công kích!2019-10-15 05:53
 • #668: Đưa tới cửa đến!2019-10-15 05:53
 • #669: Diệt Sát Hết Thảy2019-10-15 05:54
 • #670: Thời không đường hầm sáng lập thành công!2019-10-15 05:55
 • #671: Liên Y thành công2019-10-15 05:55
 • #672: Các ngươi đều là quái vật ah!2019-10-15 05:56
 • #673: Ngày xưa thiên tài Chúc Thiên trở về!2019-10-15 05:57
 • #674: Liếc trừng chết!2019-10-15 05:57
 • #675: Trở về tiếp Thanh Thanh!2019-10-15 05:58
 • #676: Đoàn tụ!2019-10-15 05:58
 • #677: Bước tiếp theo Đao kiếm vị diện!2019-10-15 05:59
 • #678: Bảo Hộ Bí Mật! Raw2019-10-15 05:59
 • #679: Chủ Thần Vị Diện2019-10-15 05:59
 • #680: Tiến Vào Cổ Lão Vị Diện2019-10-15 06:00
 • #681: Đại khí vận tới 6832019-10-15 06:00
 • #682: Đao Kiếm Vị Diện, Tiến Vào!2019-10-15 06:00
 • #683: Kiếm Từ!2019-10-15 06:01
 • #684: Điên Cuồng Hấp Thu!2019-10-15 06:02
 • #685: Tà Đao Hoàng Phủ Phấn2019-10-15 06:03
 • #686: Mười Vạn Kiếm Hợp Nhất2019-10-15 06:03
 • #687: Kiếm Thần Thời Gian2019-10-15 06:04
 • #688: Thiên Võng2019-10-15 06:04
 • #689: Bắt Đầu Công Kích!2019-10-15 06:04
 • #690: Phong Vân Vô Ngân, Trung Vị Thần!2019-10-15 06:05
 • #691: Là Ngươi Muốn Chết Sao2019-10-15 06:06
 • #692: Sát!2019-10-15 06:06
 • #693: Giết Hết Ngũ Tử!2019-10-15 06:07
 • #694: Diệt sát Hoàng Phủ Phấn!2019-10-15 06:07
 • #695: Trực Tiếp Mang Đi2019-10-15 06:07
 • #696: Biểu Thị2019-10-15 06:08
 • #697: Tử Yên Vị Diện Nguy Cơ!2019-10-15 06:08
 • #698: Đem Chủ Thần Lừa Về Nhà Đi!2019-10-15 06:09
 • #699: Ngàn Dặm Triệu Đến!2019-10-15 06:09
 • #700: Vô Ngân Đã Trở Lại!2019-10-15 06:09
 • #701: Rất Kỳ Cục!2019-10-15 06:10
 • #702: Chúc Lão Thất Lạc Thê Thiếp Hạ Lạc!2019-10-15 06:10
 • #703: Sáng Lập Vĩ Đại Sáng Lập2019-10-15 06:11
 • #704: Siêu Cấp Chủ Thần Vị Diện2019-10-15 06:12
 • #705: Thâm Uyên Vị Diện Ta Đến Đây2019-10-15 06:12
 • #706: Chiêm Táng Nói Hết2019-10-15 06:12
 • #707: Thở Dài Chi Tỉnh Bóng Ma Triều Tịch2019-10-15 06:13
 • #708: Thực Lực Đại Tiến2019-10-15 06:13
 • #709: Đích Huyệt Chi Thành2019-10-15 06:14
 • #710: Giết Người Cướp Của2019-10-15 06:14
 • #711: Man Hoang Vị Diện2019-10-15 06:15
 • #712: Ngươi Đã Chết Rồi2019-10-15 06:16
 • #713: Hồng Nương Tử Vẫn Lạc2019-10-15 06:16
 • #714: Toàn Lực Vây Bắt2019-10-15 06:16
 • #715: Hành Tàng Bại Lộ2019-10-15 06:17
 • #716: Bất Cứ Giá Nào2019-10-15 06:17
 • #717: Ta Có Cái Gì Không Dám?2019-10-15 06:18
 • #718: Viện Binh2019-10-15 06:18
 • #719: Tử Vong Hắc Động2019-10-15 06:19
 • #720: Lại Đây Giết Ta Đi2019-10-15 06:20
 • #721: Tiến Vào Tử Vong Hắc Động2019-10-15 06:20
 • #722: Vô Tận Số Mệnh2019-10-15 06:20
 • #723: Thượng Vị Thần2019-10-15 06:20
 • #724: Man Hoang Cơn Lốc2019-10-15 06:21
 • #725: Ngươi Sẽ Chết Thật Sự Thảm2019-10-15 06:21
 • #726: Tất Cả Giết Chết2019-10-15 06:22
 • #727: Ác Ma Lãnh Chúa2019-10-15 06:23
 • #728: Điều Tra2019-10-15 06:23
 • #729: Ác Ma Lãnh Chúa Đích Thân Tới2019-10-15 06:23
 • #730: Thù Lao Hậu Hĩnh2019-10-15 06:24
 • #731: Thâm Uyên Công Chúa2019-10-15 06:24
 • #732: Nhìn thấu gian kế2019-10-15 06:25
 • #733: Đi Chân Long Vị Diện2019-10-15 06:25
 • #734: Thâm Uyên Vương Thành2019-10-15 06:26
 • #735: Nghiền Chết Xứng Đáng2019-10-15 06:26
 • #736: Giảo Thành Phấn Mạt2019-10-15 06:27
 • #737: Cái gì? Ngươi là huyết Vô Thường đệ tử?2019-10-15 06:27
 • #738: Người giết ngươi là để mắt ngươi!2019-10-15 06:28
 • #739: Long Trì2019-10-15 06:28
 • #740: Tiến về trước Long Trì2019-10-15 06:28
 • #741: Bỏ phiếu2019-10-15 06:29
 • #742: Bỏ phiếu!!!2019-10-15 06:29
 • #743: Xông cửa!2019-10-15 06:30
 • #744: Cửa thứ nhất2019-10-15 06:30
 • #745: Cửa thứ 3!2019-10-15 06:31
 • #746: Gia tốc Long Châu2019-10-15 06:31
 • #747: Ngươi bị lừa rồi!2019-10-15 06:32
 • #748: Sức chiến đấu tăng vọt2019-10-15 06:33
 • #749: Dễ như trở bàn tay2019-10-15 06:33
 • #750: Kiếm Thuật tiến nhanh2019-10-15 06:33
 • #751: Ngâm độc dao găm!2019-10-15 06:34
 • #752: Cuối cùng lưỡng quan2019-10-15 06:34
 • #753: Hỏa lực toàn khai2019-10-15 06:35
 • #754: Yêu thai Long Vươngsắp trở thành Chủ Thần!2019-10-15 06:35
 • #755: Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra!2019-10-15 06:35
 • #756: Không thể tưởng tượng được sự tình đã xảy ra!2019-10-15 06:36
 • #757: Ngươi nhất định phải chết!2019-10-15 06:37
 • #758: Sống sờ sờ đánh chết!2019-10-15 06:37
 • #759: Hấp thu long huyết2019-10-15 06:38
 • #760: Chủ thần chi thân thể!2019-10-15 06:38
 • #761: Ngay cả ta nhìn không thấu vận mệnh của ngươi!2019-10-15 06:39
 • #762: Tiểu tửngươi còn dám trở về!2019-10-15 06:40
 • #763: Hủy Đi cốt!2019-10-15 06:40
 • #764: Cơ hội thật tốt2019-10-15 06:40
 • #765: Xuất phátđi Phật Tổ vị diện2019-10-15 06:41
 • #766: Thánh Tăng!!2019-10-15 06:41
 • #767: Liên Y địa vị!2019-10-15 06:42
 • #768: Tảo Địa lão tăng2019-10-15 06:42
 • #769: Thâm Uyên công chúa và Thánh Tăng2019-10-15 06:42
 • #770: Man Hoang chi tử2019-10-15 06:43
 • #771: Sát!!!!!2019-10-15 06:43
 • #772: Quyết đấu Man Hoang chi tử!2019-10-15 06:44
 • #773: Khối Man Hoang mảnh vỡ cuối cùng hiện thân!2019-10-15 06:44
 • #774: Bắt đầu loại bỏ2019-10-15 06:45
 • #775: Quét rác lão tăng tương trợ2019-10-15 06:45
 • #776: Bách thế Linh Nữ tuyển hôn phu2019-10-15 06:45
 • #777: Ngươi thật sự là hiếm thấy!2019-10-15 06:46
 • #778: Vũ Trụ đại thế cùng Mệnh Vận Hư Vô Giả!2019-10-15 06:46
 • #779: Hết thảy cút ngay cho tao khai mở!2019-10-15 06:47
 • #780: Trực tiếp bóp vỡ!2019-10-15 06:47
 • #781: Thiên Đường chi tử2019-10-15 06:47
 • #782: Cùng Đại gặp lại!2019-10-15 06:48
 • #783: Hết thảy câm miệng!2019-10-15 06:48
 • #784: Con đường cơ duyên2019-10-15 06:49
 • #785: Để cho ta tới cải biến vận mệnh của ngươi a!2019-10-15 06:49
 • #786: Thiên Đường Thần Quyền vs Sát Thần Quyền Pháp2019-10-15 06:50
 • #787: Con tin2019-10-15 06:50
 • #788: Gặp lại Liên Y!2019-10-15 06:51
 • #789: Trùng kích Chủ thần cảnh giới!2019-10-15 06:51
 • #790: Phong bế Phật Tổ vị diện2019-10-15 06:52
 • #791: Phong Vân Vô Ngântrở thành Chủ thần!2019-10-15 06:52
 • #792: Xảy ra chuyện lớn!2019-10-15 06:53
 • #793: Hạo Kiếp!2019-10-15 06:53
 • #794: Kế thừa!2019-10-15 06:54
 • #795: Phản kích bắt đầu2019-10-15 06:54
 • #796: Tử Yên vị diện phi thăng chí cao khu vực2019-10-15 06:54
 • #797: Muốn làm cha!2019-10-15 06:55
 • #798: Chuẩn bị quyết chiến!2019-10-15 06:55
 • #799: Phong Vân Vô Ngân VS Thiên Đường Chí Cao Thần2019-10-15 06:56
 • #800: Xuất phátđầu tiên tiêu diệt Thâm Uyên vị diện!2019-10-15 06:56
 • #801: Ngày Mai !2019-10-15 06:57
 • #802: Bắt đầu quyết chiến2019-10-15 06:58
 • #803: Đại kết cục2019-10-15 06:59

Related posts

Võ Nghịch Cửu Thiên

TiKay

Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân

THUYS♥️

Nhà Ta Có Chỉ Tiểu Thao Thiết

THUYS♥️

Leave a Reply