Dị Giới Huyền Huyễn

Thương Thiên Tiên Đế

Mười lăm năm luân hồi, mười lăm năm khuất nhục, thiếu niên đẫm máu đi ra Lâm gia sân sau, từ hủy diệt bên trong Trọng sinh, cùng thần bí thể chất, siêu phàm Tinh Thần lực, từ thương liêu đại địa quật khởi.

Vị thiên tài nào, ta Diệp Linh chính là thiên tài!

Converter: legendgl

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Loạn Thế Phù Ca
 •  Chương: /891
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Diệp Linh2019-09-28 03:34
 • #2: Thiên tài? Phế vật?2019-09-28 03:35
 • #3: Vỡ vụn thủy tinh2019-09-28 03:35
 • #4: 15 năm Luân Hồi2019-09-28 03:35
 • #5: Trọng sinh thiên tài2019-09-28 03:35
 • #6: Kinh khủng sức lĩnh ngộ2019-09-28 03:35
 • #7: Thiết tha t2019-09-28 03:35
 • #8: Vẽ bên trong kiếm2019-09-28 03:35
 • #9: Trong rừng thiếu niên2019-09-28 03:35
 • #10: Lấy cành cây làm kiếm2019-09-28 03:35
 • #11: Đàm Vũ2019-09-28 03:36
 • #12: Diệp Vãn Nguyệt2019-09-28 03:36
 • #13: trong viện kiếm giả2019-09-28 03:36
 • #14: Tứ Thủy Thành Đại Bỉ2019-09-28 03:36
 • #15: Kiếm nhuốm máu2019-09-28 03:36
 • #16: Tiềm Long ra uyên2019-09-28 03:36
 • #17: Ta là Lâm Vũ2019-09-28 03:36
 • #18: Ta tên Diệp Linh2019-09-28 03:36
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0019.mp32019-09-28 03:36
 • #20: Sức mạnh mạnh mẽ2019-09-28 03:37
 • #21: Đệ tử tạp dịch2019-09-28 03:37
 • #22: Lâm Vũ hận2019-09-28 03:37
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0023.mp32019-09-28 03:37
 • #24: Huyết Chiến Đan Vũ2019-09-28 03:37
 • #25: Màu tím máu2019-09-28 03:37
 • #26: Huyền Lão hung hăng2019-09-28 03:37
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0027.mp32019-09-28 03:37
 • #28: Thanh Vân tông2019-09-28 03:37
 • #29: Hạt nhân 10 người2019-09-28 03:37
 • #30: Lạc!2019-09-28 03:38
 • #31: Vào ngoại môn2019-09-28 03:38
 • #32: Thứ 11 sân2019-09-28 03:38
 • #33: Như thế nào đao?2019-09-28 03:38
 • #34: Khe núi bên trên2019-09-28 03:38
 • #35: Lạc Nguyệt2019-09-28 03:38
 • #36: 1 BánMa, 1 Bán Tiên!2019-09-28 03:38
 • #37: Thứ 11 sân viện trưởng2019-09-28 03:38
 • #38: Nội Môn Đệ Tử Vũ Chân2019-09-28 03:39
 • #39: Mượn?2019-09-28 03:39
 • #40: Ngân long mặt nạ2019-09-28 03:39
 • #41: Tử Dạ2019-09-28 03:39
 • #42: Luyện tạng đỉnh cao2019-09-28 03:39
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0043.mp32019-09-28 03:39
 • #44: Mạnh mẽ nhất mới2019-09-28 03:39
 • #45: Thánh nữ2019-09-28 03:39
 • #46: Vẽ bên trong linh2019-09-28 03:40
 • #47: Chư thiên kiếm táng2019-09-28 03:40
 • #48: Nuôi kiếm2019-09-28 03:40
 • #49: Ngươi đây là cái gì kiếm thuật2019-09-28 03:40
 • #50: Thủy Lãng Kiếm Ý2019-09-28 03:40
 • #51: Kiếm si2019-09-28 03:40
 • #52: Táng kiếm thức2019-09-28 03:40
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0053.mp32019-09-28 03:40
 • #54: Ngoại môn thi đấu2019-09-28 03:41
 • #55: Nội môn sát cơ2019-09-28 03:41
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0056.mp32019-09-28 03:41
 • #57: Nội môn thủ ngọn núi trưởng lão, vẫn!2019-09-28 03:41
 • #58: Kinh thiên đại cục2019-09-28 03:41
 • #59: Kiếm Bá Lai2019-09-28 03:41
 • #60: Sau đó, chính là ta ngươi2019-09-28 03:41
 • #61: Cuồn cuộn sóng ngầm2019-09-28 03:41
 • #62: Lâm vũ uy hiếp2019-09-28 03:41
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0063.mp32019-09-28 03:42
 • #64: Ta sát nhân2019-09-28 03:42
 • #65: Ta là Lâm Linh con trai2019-09-28 03:42
 • #66: Họa Thủy Đông Dẫn2019-09-28 03:42
 • #67: Chỗ trống tiêu chuẩn2019-09-28 03:42
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0068.mp32019-09-28 03:42
 • #69: Nhất quyền bại Vũ Chân t2019-09-28 03:42
 • #70: Tử Dạ?2019-09-28 03:42
 • #71: Phá Cục2019-09-28 03:43
 • #72: Thời gian sai rồi2019-09-28 03:43
 • #73: Kiều Cừu2019-09-28 03:43
 • #74: Sức mạnh đáng sợ2019-09-28 03:43
 • #75: Trang Hùng uy hiếp2019-09-28 03:43
 • #76: Đan Hải Cửu Quan2019-09-28 03:43
 • #77: Kiếm xuất viện môn2019-09-28 03:43
 • #78: Thương Vô Song2019-09-28 03:43
 • #79: Tô Vãn Nguyệt2019-09-28 03:44
 • #80: Hư thực thật giả2019-09-28 03:44
 • #81: Màu tím huyết thống2019-09-28 03:44
 • #82: Thiên Sát2019-09-28 03:44
 • #83: Lạc Thì Thu sát cơ2019-09-28 03:44
 • #84: Đan Vũ 3 trùng2019-09-28 03:44
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0085.mp32019-09-28 03:44
 • #86: Sơn chi kiếm ý2019-09-28 03:44
 • #87: Yêu2019-09-28 03:45
 • #88: Nửa năm2019-09-28 03:45
 • #89: Đeo kiếm xuất viện2019-09-28 03:45
 • #90: Thứ 20 sân2019-09-28 03:45
 • #91: Bại Tần Khung2019-09-28 03:45
 • #92: Bái sư?2019-09-28 03:45
 • #93: Hắn sống được rất tốt2019-09-28 03:45
 • #94: Đêm đen dưới sát cơ2019-09-28 03:45
 • #95: Quái vật2019-09-28 03:46
 • #96: Tử Dạ thân phận2019-09-28 03:46
 • #97: Đã từng cam kết2019-09-28 03:46
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0098.mp32019-09-28 03:46
 • #99: Phản bội tông môn2019-09-28 03:46
 • #100: Rời đi2019-09-28 03:46
 • #101: Đi vạn dặm đường2019-09-28 03:46
 • #102: Nam Khô Nhị công tử2019-09-28 03:46
 • #103: Vào hoàng thành2019-09-28 03:47
 • #104: Thiên Thượng Nhân Gian2019-09-28 03:47
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0105.mp32019-09-28 03:47
 • #106: Xông Khúc Lâu2019-09-28 03:47
 • #107: Giết sẽ làm sao?2019-09-28 03:47
 • #108: Phụng ta làm chủ2019-09-28 03:47
 • #109: Thần bí nữ tử2019-09-28 03:47
 • #110: Điện hạ2019-09-28 03:47
 • #111: Yên Vũ lâu chủ nhân2019-09-28 03:47
 • #112: Thương Vương2019-09-28 03:48
 • #113: Ngưng Yên thần phục2019-09-28 03:48
 • #114: Ngưng Yên tính toán2019-09-28 03:48
 • #115: Dắt tay nhau mà tới2019-09-28 03:48
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0116.mp32019-09-28 03:48
 • #117: Máu nhuộm Yên Vũ Lâu2019-09-28 03:48
 • #118: Đều giết2019-09-28 03:48
 • #119: Người giật dây2019-09-28 03:48
 • #120: Tề Đô 10 đại thiên kiêu2019-09-28 03:48
 • #121: Bạch Thất Dạ2019-09-28 03:49
 • #122: Đặc thù đạo ý2019-09-28 03:49
 • #123: Bạch Vũ2019-09-28 03:49
 • #124: Kiếm Bá Lai thân phận2019-09-28 03:49
 • #125: Thanh Vân tông kịch biến2019-09-28 03:49
 • #126: Vũ nhà tiệc cưới2019-09-28 03:49
 • #127: Việc vui thành tang2019-09-28 03:49
 • #128: Vũ Thiên Phong2019-09-28 03:49
 • #129: Phương Vũ Tinh2019-09-28 03:49
 • #130: Phệ Hồn Tử Đồng2019-09-28 03:50
 • #131: Kiếm Lai2019-09-28 03:50
 • #132: Thanh Cơ sát ý2019-09-28 03:50
 • #133: Đan Vũ 7 trùng2019-09-28 03:50
 • #134: Nuốt chửng linh hồn2019-09-28 03:50
 • #135: Diệt tộc2019-09-28 03:50
 • #136: Ngư Ông Đắc Lợi2019-09-28 03:50
 • #137: Đại Hoàng Tử Tề Mộc2019-09-28 03:50
 • #138: Kiếm chặn Tề Mộc2019-09-28 03:50
 • #139: 7 loại đạo ý2019-09-28 03:51
 • #140: luân hồi trận2019-09-28 03:51
 • #141: Tề Trường Không2019-09-28 03:51
 • #142: Về Yên Vũ Lâu2019-09-28 03:51
 • #143: Thương Vương tiểu thuyết: Thương Thiên Tiên Đế tác giả: Loạn Thế Phù Ca2019-09-28 03:51
 • #144: Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa2019-09-28 03:51
 • #145: Tinh Sư2019-09-28 03:51
 • #146: Sát cơ phun trào2019-09-28 03:51
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0147.mp32019-09-28 03:51
 • #148: Huyết Mạch truyền thừa2019-09-28 03:52
 • #149: Tề Trường Không tỉnh ngộ2019-09-28 03:52
 • #150: 7 đại thiên kiêu2019-09-28 03:52
 • #151: Lấy 1 địch 72019-09-28 03:52
 • #152: Tử chiến2019-09-28 03:52
 • #153: Tranh thiên hạ2019-09-28 03:52
 • #154: Trời mưa sát cơ2019-09-28 03:52
 • #155: Ly gián2019-09-28 03:52
 • #156: Thiên Đạo vô tình, sinh tử khó nghịch!2019-09-28 03:52
 • #157: Thiên Vũ Cảnh võ giả đánh giết2019-09-28 03:53
 • #158: Đế vương vô tình2019-09-28 03:53
 • #159: Nam Phụ2019-09-28 03:53
 • #160: Ngươi chết với nói nhiều2019-09-28 03:53
 • #161: Chôn giết Thiên Vũ2019-09-28 03:53
 • #162: Đan Vũ 9 trùng đỉnh cao2019-09-28 03:53
 • #163: Song Nguyệt tửu lâu2019-09-28 03:53
 • #164: Linh lão tác thành2019-09-28 03:53
 • #165: Hắc Dạ Quân Đoàn2019-09-28 03:53
 • #166: Người mặc dù lão, kiếm bất lão!2019-09-28 03:54
 • #167: Ngủ Trảo Kim long lệnh2019-09-28 03:54
 • #168: Tề Đô triển khai quân2019-09-28 03:54
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0169.mp32019-09-28 03:54
 • #170: Tương ái tương sát2019-09-28 03:54
 • #171: Nửa ấm độc tửu2019-09-28 03:54
 • #172: Tề quốc loạn2019-09-28 03:54
 • #173: Bắc Hải Quận vương2019-09-28 03:55
 • #174: Công Quận Vương phủ2019-09-28 03:55
 • #175: Giết Bắc Hải Quận vương2019-09-28 03:55
 • #176: Đan Vũ 11 trùng!2019-09-28 03:55
 • #177: Huyết Chiến tiểu thuyết: Thương Thiên Tiên Đế tác giả: Loạn Thế Phù Ca2019-09-28 03:55
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0178.mp32019-09-28 03:55
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0179.mp32019-09-28 03:55
 • #180: Khói lửa bốc lên2019-09-28 03:55
 • #181: 3 vạn người2019-09-28 03:55
 • #182: 1 người 1 thành2019-09-28 03:56
 • #183: Lệnh Thành lở đất2019-09-28 03:56
 • #184: Đan Vũ 12 trùng2019-09-28 03:56
 • #185: Bắc Hải Chiến Thần2019-09-28 03:56
 • #186: Vọng Nguyệt Đình2019-09-28 03:56
 • #187: Vọng Nguyệt Đình cuộc chiến2019-09-28 03:56
 • #188: Tinh Sư uy hiếp2019-09-28 03:56
 • #189: Tinh Sư thân phận2019-09-28 03:56
 • #190: Thương Vương nên vì là Hoàng2019-09-28 03:56
 • #191: Linh Hồn Công Kích2019-09-28 03:57
 • #192: Kiếm Tiên Cung Cung Chủ2019-09-28 03:57
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0193.mp32019-09-28 03:57
 • #194: Tề Hoàng ngã xuống2019-09-28 03:57
 • #195: Giết các ngươi2019-09-28 03:57
 • #196: Định 5 quận2019-09-28 03:57
 • #197: Trở lại Tứ Thủy Thành2019-09-28 03:57
 • #198: Cảnh tượng kì dị trong trời đất2019-09-28 03:57
 • #199: Lâm gia nguy cơ2019-09-28 03:57
 • #200: Thiên Vũ cùng đến2019-09-28 03:58
 • #201: Mưa gió sắp tới2019-09-28 03:58
 • #202: Thanh Vân đỉnh2019-09-28 03:58
 • #203: Lôi Đình bên trong hoa2019-09-28 03:58
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0204.mp32019-09-28 03:58
 • #205: Cổ2019-09-28 03:58
 • #206: Thứ 4 cổ, Nhân Cổ!2019-09-28 03:58
 • #207: Chấn động2019-09-28 03:58
 • #208: U Minh Địa Ngục2019-09-28 03:59
 • #209: Địa Ngục Chi Thể2019-09-28 03:59
 • #210: Nội Môn Yêu Vật2019-09-28 03:59
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0211.mp32019-09-28 03:59
 • #212: Ngủ Sắc Tạo Hóa hoa2019-09-28 03:59
 • #213: Thượng Vực Chi Nhân2019-09-28 03:59
 • #214: Tỉnh lại2019-09-28 03:59
 • #215: Oán Thế Ma Kinh2019-09-28 04:00
 • #216: Thiên Vũ 5 trùng2019-09-28 04:00
 • #217: 1 kiếm 1 thế giới2019-09-28 04:00
 • #218: Chém giết2019-09-28 04:00
 • #219: 1 cục 1 cái thế giới2019-09-28 04:00
 • #220: U Minh Chi Thủy2019-09-28 04:00
 • #221: Linh Hồn Công Kích2019-09-28 04:00
 • #222: Hải Vực Thế Giới2019-09-28 04:00
 • #223: Thương Hải Thế Giới2019-09-28 04:00
 • #224: Trên thuyền có thể giết người sao?2019-09-28 04:00
 • #225: 1 ván cờ2019-09-28 04:01
 • #226: Thái Huyền Vũ Phủ2019-09-28 04:01
 • #227: Bắc Tần thân phận2019-09-28 04:01
 • #228: Bắc Phong Đảo chủ2019-09-28 04:01
 • #229: Hắn có thể làm được2019-09-28 04:01
 • #230: Đoạt xác tái thế2019-09-28 04:01
 • #231: Bắc Phong Đảo thiên tài hội vũ2019-09-28 04:01
 • #232: Huyền Tu2019-09-28 04:01
 • #233: Đoạt giải nhất cuộc chiến2019-09-28 04:02
 • #234: Khủng bố Bắc Tình2019-09-28 04:02
 • #235: Phong cùng Lôi Đình2019-09-28 04:02
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0236.mp32019-09-28 04:02
 • #237: Thái Huyền tiếp dẫn người2019-09-28 04:02
 • #238: Quy tụ2019-09-28 04:02
 • #239: Linh Hồn Oán Châu2019-09-28 04:02
 • #240: Tu Hồn Giả2019-09-28 04:02
 • #241: Cổ Tu Hồn Sĩ Động Phủ2019-09-28 04:03
 • #242: Hạt nhân Học Viên2019-09-28 04:03
 • #243: 1 chiếc Phi Chu2019-09-28 04:03
 • #244: Tiền đặt cược2019-09-28 04:03
 • #245: Hạo Hãn Thái Huyền Thành2019-09-28 04:03
 • #246: Thăng Long Lâu2019-09-28 04:03
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0247.mp32019-09-28 04:03
 • #248: Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục!2019-09-28 04:03
 • #249: Hí khúc Liên Hoa Lạc2019-09-28 04:03
 • #250: Hạt nhân Học Viên2019-09-28 04:04
 • #251: Thái Huyền Vũ Phủ sát hạch2019-09-28 04:04
 • #252: Thăng Long Tôn Giả2019-09-28 04:04
 • #253: Vô tận hành lang2019-09-28 04:04
 • #254: Thái Huyền Phong2019-09-28 04:04
 • #255: Bái sư2019-09-28 04:04
 • #256: Trong ao tu luyện2019-09-28 04:04
 • #257: Kỳ Cục, Trận Pháp!2019-09-28 04:04
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0258.mp32019-09-28 04:04
 • #259: Thái Huyền Vũ Hoàng ngã xuống2019-09-28 04:04
 • #260: Phong Vân Quỷ Quyệt2019-09-28 04:05
 • #261: Thứ 3 giai đoạn tu luyện?2019-09-28 04:05
 • #262: Duy 1 chơi cờ người2019-09-28 04:05
 • #263: Trả thù2019-09-28 04:05
 • #264: Nhạn Bắc Quận hung hăng2019-09-28 04:05
 • #265: Giết người2019-09-28 04:05
 • #266: Đoạn Đao2019-09-28 04:05
 • #267: Chủ nhân của ta là Giang Thành2019-09-28 04:06
 • #268: Đánh giết2019-09-28 04:06
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0269.mp32019-09-28 04:06
 • #270: Chư Thiên Kiếm Táng tái hiện2019-09-28 04:06
 • #271: Thái Huyền Thành thế cuộc2019-09-28 04:06
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0272.mp32019-09-28 04:06
 • #273: Tồn Thiên Lý, Diệt Nhân Dục!2019-09-28 04:07
 • #274: Bắc Cung Vãn Ca2019-09-28 04:07
 • #275: Ti Mã Vân2019-09-28 04:07
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0276.mp32019-09-28 04:07
 • #277: Vực sâu Đấu Nô Trường2019-09-28 04:07
 • #278: Như người điên2019-09-28 04:07
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0279.mp32019-09-28 04:07
 • #280: Bắc Cung Huyền Đức2019-09-28 04:07
 • #281: Thần Tông cường giả2019-09-28 04:08
 • #282: Bọn họ đến rồi2019-09-28 04:08
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0283.mp32019-09-28 04:08
 • #284: Thăng Long Tôn Giả Dược2019-09-28 04:08
 • #285: Ba Nô2019-09-28 04:08
 • #286: Huyết Tinh Pháp Tắc2019-09-28 04:08
 • #287: Ma2019-09-28 04:08
 • #288: Tàn khốc2019-09-28 04:08
 • #289: Không thể trêu chọc người2019-09-28 04:09
 • #290: Phong Tử2019-09-28 04:09
 • #291: Mới xếp hạng2019-09-28 04:09
 • #292: Mạnh mẽ nhất Đấu Nô2019-09-28 04:09
 • #293: Nghiền ép2019-09-28 04:09
 • #294: Vực sâu Đấu Nô Trường Quản Sự sát hạch2019-09-28 04:09
 • #295: Huyết Chiến2019-09-28 04:09
 • #296: Hóa Ma2019-09-28 04:10
 • #297: Ma Khu Ngưng Tụ2019-09-28 04:10
 • #298: Tàn sát2019-09-28 04:10
 • #299: Xin mời quân vào trận2019-09-28 04:10
 • #300: Trong gương người2019-09-28 04:10
 • #301: Ti Đồ Đồng Thạch2019-09-28 04:10
 • #302: Đạo Nhân Bất Tử, Bất Tử Đạo Nhân!2019-09-28 04:10
 • #303: Thanh Sơn Đạo Quan2019-09-28 04:10
 • #304: Hư hư thật thật, thật thật giả giả2019-09-28 04:10
 • #305: Diệp Linh trở về2019-09-28 04:11
 • #306: Nàng đi rồi2019-09-28 04:11
 • #307: Tiềm Long Các2019-09-28 04:11
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0308.mp32019-09-28 04:11
 • #309: Ngươi tại sao còn chưa có chết?2019-09-28 04:11
 • #310: Thù2019-09-28 04:11
 • #311: Tịnh Nguyệt Các2019-09-28 04:11
 • #312: Nữ tử làm sao không như nam2019-09-28 04:12
 • #313: Giết Ti Mã Phong2019-09-28 04:12
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0314.mp32019-09-28 04:12
 • #315: 1 bút mới buôn bán2019-09-28 04:12
 • #316: Ám sát2019-09-28 04:12
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0317.mp32019-09-28 19:15
 • #318: Kinh biến2019-09-28 19:15
 • #319: Vô Tình Đạo, Mạc Tương Vong!2019-09-28 19:15
 • #320: Ám Nguyệt2019-09-28 19:16
 • #321: 1 kiếm chém giết2019-09-28 19:16
 • #322: Ứng chiến2019-09-28 19:16
 • #323: 4 đại Thiên Kiêu2019-09-28 19:16
 • #324: 1 ngày phu thê, 1 đời phu thê2019-09-28 19:16
 • #325: Đứt tay thợ rèn2019-09-28 19:16
 • #326: Thái Huyền Cung trước, 1 người độc lập!2019-09-28 19:16
 • #327: Nhất kiếm2019-09-28 19:16
 • #328: 3 cái Tôn Giả2019-09-28 19:17
 • #329: Địa Ngục Chi Thể tái hiện2019-09-28 19:17
 • #330: Trong trận trận2019-09-28 19:17
 • #331: Ti Không Băng, Ti Đồ Đồng Thạch2019-09-28 19:17
 • #332: Chặn đường người2019-09-28 19:17
 • #333: 3 cá nhân chiến đấu2019-09-28 19:18
 • #334: Tàn sát2019-09-28 19:18
 • #335: Đạo Võ bên dưới thứ 1 người2019-09-28 19:18
 • #336: Tàn sát Thái Huyền Thành2019-09-28 19:18
 • #337: 1 hạt châu2019-09-28 19:18
 • #338: Địa Ngục2019-09-28 19:18
 • #339: Đạo Võ Chi Vực2019-09-28 19:19
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0340.mp32019-09-28 19:19
 • #341: Ước chiến2019-09-28 19:19
 • #342: 3 Chiêu2019-09-28 19:19
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0343.mp32019-09-28 19:19
 • #344: Tinh không ở ngoài2019-09-28 19:20
 • #345: Cơ Vô Tuyết2019-09-28 19:20
 • #346: Giờ tý 1 chiến2019-09-28 19:20
 • #347: Ma Thể Bất Diệt2019-09-28 19:20
 • #348: Kiếm chém 13 tôn2019-09-28 19:20
 • #349: Cơ Vô Tuyết, bại!2019-09-28 19:20
 • #350: Tam Đan Tôn Giả2019-09-28 19:21
 • #351: Chém Linh Sơn Thất Hoàng Tử2019-09-28 19:21
 • #352: Đao Liệt Thiên Khung2019-09-28 19:21
 • #353: 1 ván cờ2019-09-28 19:21
 • #354: Ngày này cao bao nhiêu2019-09-28 19:21
 • #355: Thăng Long Tôn Giả ngã xuống2019-09-28 19:21
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0356.mp32019-09-28 19:22
 • #357: Nhân Cốt Luyện Khí2019-09-28 19:22
 • #358: 10 ngày2019-09-28 19:22
 • #359: Mở màn2019-09-28 19:22
 • #360: Cuối cùng bình tĩnh2019-09-28 19:22
 • #361: Vạn Trọng Sơn2019-09-28 19:22
 • #362: Ám Lưu nước cuồn cuộn2019-09-28 19:23
 • #363: Đại Loạn2019-09-28 19:23
 • #364: 10 tôn giáng lâm2019-09-28 19:23
 • #365: Nhân Ma đều hiện2019-09-28 19:23
 • #366: Tuyệt cảnh2019-09-28 19:23
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0367.mp32019-09-28 19:23
 • #368: Sống sót2019-09-28 19:24
 • #369: Ngủ mười năm2019-09-28 19:24
 • #370: U Môn Phủ2019-09-28 19:24
 • #371: Vô Tận Tinh Khung2019-09-28 19:24
 • #372: U Môn Vệ2019-09-28 19:24
 • #373: Sinh Tử Túc Mệnh2019-09-28 19:24
 • #374: Bắc Xuyên Tinh2019-09-28 19:24
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0375.mp32019-09-28 19:25
 • #376: U Môn Điện, Truyện Tống Trận2019-09-28 19:25
 • #377: Châu bên trong Thế Giới2019-09-28 19:25
 • #378: Khổng Quyền2019-09-28 19:25
 • #379: Ma Thể hiện2019-09-28 19:25
 • #380: Tà Ma Ngoại Đạo2019-09-28 19:26
 • #381: Trận Tu2019-09-28 19:26
 • #382: Mạnh Giang uy hiếp2019-09-28 19:26
 • #383: Lựa chọn2019-09-28 19:26
 • #384: Yếu nhất Nam Điện2019-09-28 19:26
 • #385: Đông điện Đại Trưởng Lão2019-09-28 19:27
 • #386: Nam Điện 3 Điện Hạ2019-09-28 19:27
 • #387: Huyễn Tâm Hồ2019-09-28 19:27
 • #388: Đại Năng tồn tại2019-09-28 19:27
 • #389: 7 năm ngộ đạo2019-09-28 19:27
 • #390: Chính là ta đạo2019-09-28 19:27
 • #391: Chung Nam Sơn2019-09-28 19:27
 • #392: Tam sư tỷ Hàn Sơn Nguyệt2019-09-28 19:27
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0393.mp32019-09-28 19:28
 • #394: U Môn Vệ thi đấu2019-09-28 19:28
 • #395: Vọng Sơn Thành2019-09-28 19:28
 • #396: U Môn Lâu Nhiệm Vụ2019-09-28 19:28
 • #397: Vào sàn chiến đấu2019-09-28 19:28
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0398.mp32019-09-28 19:28
 • #399: Táng Kiếm Thức tái hiện2019-09-28 19:29
 • #400: 5 cái Kiếm Hoàng2019-09-28 19:29
 • #401: Khủng bố Chung Nam Sơn2019-09-28 19:29
 • #402: Ra Bắc Xuyên Tinh2019-09-28 19:29
 • #403: Đột Phá2019-09-28 19:29
 • #404: Kiếm Trảm Tinh Đạo2019-09-28 19:29
 • #405: Tàn sát Tinh Không2019-09-28 19:30
 • #406: Bị thời gian lãng quên người2019-09-28 19:30
 • #407: Diệp Linh đường2019-09-28 19:30
 • #408: Đan Đạo2019-09-28 19:30
 • #409: Thượng Thiên Bảng2019-09-28 19:30
 • #410: Tam Sơn Tinh2019-09-28 19:31
 • #411: Dong Binh Công Hội2019-09-28 19:31
 • #412: Liệp Hổ Dong Binh Đoàn2019-09-28 19:31
 • #413: Kim Nguyệt hoàng tộc2019-09-28 19:31
 • #414: Ám Đao chiến ý2019-09-28 19:31
 • #415: Linh Nguyệt công chúa2019-09-28 19:31
 • #416: Ma Thể Hoàng Cảnh2019-09-28 19:31
 • #417: Ma Tung Hiện2019-09-28 19:31
 • #418: Đồ Hoàng2019-09-28 19:31
 • #419: Tế Chủ2019-09-28 19:32
 • #420: Kim Nguyệt Tinh2019-09-28 19:32
 • #421: Lý Phiệt Gia chủ2019-09-28 19:32
 • #422: đến từ U Môn Vệ khiêu chiến2019-09-28 19:32
 • #423: Sợ sao?2019-09-28 19:32
 • #424: Cổ Thành đệ tử2019-09-28 19:32
 • #425: Kiếm Cốc Sư Huynh Kiếm Ý2019-09-28 19:32
 • #426: Người giết người người giết chết2019-09-28 19:33
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0427.mp32019-09-28 19:33
 • #428: Ai cản ta thì phải chết2019-09-28 19:33
 • #429: Giết vào U Môn Sơn2019-09-28 19:33
 • #430: Ngươi dám giết ta?2019-09-28 19:33
 • #431: Quần Sơn Ấn2019-09-28 19:33
 • #432: Kỳ Trận2019-09-28 19:33
 • #433: Không Gian Chi Đạo2019-09-28 19:33
 • #434: Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa2019-09-28 19:34
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0435.mp32019-09-28 19:34
 • #436: Trảm Hoàng2019-09-28 19:34
 • #437: U Môn Sơn vỡ2019-09-28 19:34
 • #438: Chiêu Hồn2019-09-28 19:34
 • #439: Luân Hồi trận hiện2019-09-28 19:34
 • #440: Ma Thể Hàng Thế2019-09-28 19:34
 • #441: Huyết Trung Hư Ảnh2019-09-28 19:34
 • #442: Bắc Điện Điện chủ2019-09-28 19:35
 • #443: Bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước tại hậu2019-09-28 19:35
 • #444: Ta vì là ma, thì lại làm sao?2019-09-28 19:35
 • #445: Cả thế gian chấn động2019-09-28 19:35
 • #446: Thanh Sơn kiếm khách2019-09-28 19:35
 • #447: Bổn nguyên Không Gian2019-09-28 19:35
 • #448: Tế Chủ tả sứ2019-09-28 19:35
 • #449: Hy vọng cuối cùng2019-09-28 19:36
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0450.mp32019-09-28 19:36
 • #451: Ma Tính2019-09-28 19:36
 • #452: Nhân ma nhất thể2019-09-28 19:36
 • #453: Diệp Linh đường2019-09-28 19:36
 • #454: Chỉ có tự cường2019-09-28 19:36
 • #455: Cổ lão chấp niệm2019-09-28 19:37
 • #456: Mạnh Thương Tình2019-09-28 19:37
 • #457: Loạn Tinh Vực2019-09-28 19:37
 • #458: Thanh Thạch nô đấu trường2019-09-28 19:37
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0459.mp32019-09-28 19:37
 • #460: Bá đạo2019-09-28 19:37
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0461.mp32019-09-28 19:38
 • #462: Mạnh Phi thể chất2019-09-28 19:38
 • #463: Lôi Đình Bí Cảnh2019-09-28 19:38
 • #464: Thanh niên thần bí2019-09-28 19:38
 • #465: Ngụy Nguyên quá khứ2019-09-28 19:38
 • #466: Bán cho ai?2019-09-28 19:38
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0467.mp32019-09-28 19:38
 • #468: Lại chém nhất hoàng2019-09-28 19:38
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0469.mp32019-09-28 19:39
 • #470: Dẫn xà xuất động2019-09-28 19:39
 • #471: Ma Thể oai2019-09-28 19:39
 • #472: Địa Long bang Bang chủ ngã xuống2019-09-28 19:39
 • #473: Diệt Địa Long Bang2019-09-28 19:39
 • #474: Khủng bố Huyết Mạch2019-09-28 19:39
 • #475: U Môn Phủ Phủ chủ con trai2019-09-28 19:40
 • #476: Tông Chính ý đồ2019-09-28 19:40
 • #477: Lôi Đình Đế Tôn2019-09-28 19:40
 • #478: Trong tinh không Lôi Đình2019-09-28 19:40
 • #479: Vào Lôi Hải2019-09-28 19:40
 • #480: Thi Quan2019-09-28 19:40
 • #481: Lôi Hải Đế Cung2019-09-28 19:40
 • #482: Khủng bố trùng huyệt2019-09-28 19:41
 • #483: Tử Huyết Phệ Trùng2019-09-28 19:41
 • #484: Huyết Quan dưới Truyện Tống Trận2019-09-28 19:41
 • #485: Âm mưu2019-09-28 19:41
 • #486: Nhân tộc hận2019-09-28 19:41
 • #487: Lòng người khó dò2019-09-28 19:41
 • #488: Hoạt Thi Phá Quan2019-09-28 19:41
 • #489: Tự bạo2019-09-28 19:42
 • #490: Tà ma2019-09-28 19:42
 • #491: Hoàng Tuyền Thủy2019-09-28 19:42
 • #492: Đế Thi Lâm, Hắc Sơn Tinh diệt!2019-09-28 19:42
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0493.mp32019-09-28 19:42
 • #494: Huyền Phong Tinh2019-09-28 19:42
 • #495: Chung Thành Liên Lý2019-09-28 19:42
 • #496: Thanh lý môn hộ2019-09-28 19:43
 • #497: Đạo Vực hiện ra2019-09-28 19:43
 • #498: Bắc Hải tông2019-09-28 19:43
 • #499: Tàng Kiếm Phong2019-09-28 19:43
 • #500: Tàng Kiếm thân phận2019-09-28 19:43
 • #501: Thạch Phong khúc mắc2019-09-28 19:43
 • #502: Bán Bộ Đế Tôn2019-09-28 19:43
 • #503: Tàng Kiếm rời đi tiểu2019-09-28 19:44
 • #504: Kiếm chọn Quy Nguyên Phong2019-09-28 19:44
 • #505: Ác chiến2019-09-28 19:44
 • #506: Táng Kiếm Thức tái hiện2019-09-28 19:44
 • #507: Thạch Phong ra tay2019-09-28 19:44
 • #508: Ngụy Thế Giới2019-09-28 19:44
 • #509: Trường Thiên Phong2019-09-28 19:44
 • #510: Khó có thể hình dung thiên tài2019-09-28 19:45
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0511.mp32019-09-28 19:45
 • #512: Tang Chung Trường Minh2019-09-28 19:45
 • #513: Tân Hỏa Truyền Thừa2019-09-28 19:45
 • #514: Thi Hải cạm bẫy2019-09-28 19:45
 • #515: Sắp chết cuộc chiến2019-09-28 19:45
 • #516: Ma Thể ngang trời2019-09-28 19:46
 • #517: Đột phá2019-09-28 19:46
 • #518: U Môn Phủ thế cuộc2019-09-28 19:46
 • #519: Nguy cơ đột kích2019-09-28 19:46
 • #520: Quần thể thiên thạch2019-09-28 19:46
 • #521: Địa Ngục Đạo Vực2019-09-28 19:46
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0522.mp32019-09-28 19:47
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0523.mp32019-09-28 19:47
 • #524: Tàng Kiếm tái hiện2019-09-28 19:47
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0525.mp32019-09-28 19:47
 • #526: Chung Nam Sơn đáng sợ2019-09-28 19:47
 • #527: Đế tôn làm sao không có thể địch2019-09-28 19:47
 • #528: Đế tôn cuộc chiến2019-09-28 19:47
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0529.mp32019-09-28 19:48
 • #530: Huyền Kiếm Tông2019-09-28 19:48
 • #531: Kiếm Đế cảm ngộ2019-09-28 19:48
 • #532: Chiến2019-09-28 19:48
 • #533: Huyết Hỏa Kiếm2019-09-28 19:48
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0534.mp32019-09-28 19:48
 • #535: Tông Thiên Tôn2019-09-28 19:48
 • #536: Hoàng Vũ cảnh 2 trùng2019-09-28 19:48
 • #537: U Môn Đại Bỉ2019-09-28 19:49
 • #538: Hoàng Sơn Thành2019-09-28 19:49
 • #539: Tông gia2019-09-28 19:49
 • #540: Đặc Thù Thể Chất2019-09-28 19:49
 • #541: Quy củ2019-09-28 19:49
 • #542: Không Gian Loạn Lưu2019-09-28 19:49
 • #543: Tông Sơn Viên2019-09-28 19:49
 • #544: Vào Tông Sơn Viên2019-09-28 19:50
 • #545: Mộc Tú Lâm Chi2019-09-28 19:50
 • #546: 3 tôn thiên tài2019-09-28 19:50
 • #547: Thần phục Tông Thiên Tôn2019-09-28 19:50
 • #548: Tuyệt Mệnh Đan2019-09-28 19:50
 • #549: Hổ lạc bình dương bị khuyển khi2019-09-28 19:50
 • #550: Động Tử Dạ Giả, chết!2019-09-28 19:50
 • #551: Hàn Sơn Nguyệt hiện thế2019-09-28 19:51
 • #552: Hoàng Vũ cảnh 4 trùng2019-09-28 19:51
 • #553: 3 sư tỷ cầm2019-09-28 19:51
 • #554: Quỷ Y2019-09-28 19:51
 • #555: Diệp Linh xuất thế2019-09-28 19:51
 • #556: Thêm gấm thêm hoa2019-09-28 19:51
 • #557: Thất Nguyệt Các2019-09-28 19:51
 • #558: Thất Nguyệt các bên trong đế tôn2019-09-28 19:51
 • #559: Âm mưu2019-09-28 19:52
 • #560: Cả thế gian đều là kẻ địch2019-09-28 19:52
 • #561: Vạn dặm nhuốm máu2019-09-28 19:52
 • #562: Bàn Thi Tông tái hiện2019-09-28 19:52
 • #563: 5 phe thế lực2019-09-28 19:52
 • #564: Vào sàn chiến đấu!2019-09-28 19:52
 • #565: Huyền cấp thiên tài2019-09-28 19:52
 • #566: Đến từ Hư Không học viện mời2019-09-28 19:53
 • #567: Không bái sư2019-09-28 19:53
 • #568: Gân cốt kỳ kém?2019-09-28 19:53
 • #569: Chung Nam Sơn đệ tử, Diệp Linh!2019-09-28 19:53
 • #570: Máu nhuộm môn vị đài2019-09-28 19:53
 • #571: Quân Vô Tà2019-09-28 19:53
 • #572: Hỗn chiến kết thúc2019-09-28 19:53
 • #573: Quỷ Y2019-09-28 19:53
 • #574: Rút thăm2019-09-28 19:54
 • #575: Thương hương tiếc ngọc2019-09-28 19:54
 • #576: Người nơi này đều sẽ chết2019-09-28 19:54
 • #577: Chém Tông gia đệ tử2019-09-28 19:54
 • #578: 32 cường2019-09-28 19:54
 • #579: Sơn Thủy ảo cảnh2019-09-28 19:54
 • #580: Không gian2019-09-28 19:54
 • #581: vẽ tâm vẽ hình2019-09-28 19:55
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0582.mp32019-09-28 19:55
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0583.mp32019-09-28 19:55
 • #584: Không dám2019-09-28 19:55
 • #585: Luyện thể tu giả2019-09-28 19:55
 • #586: Thần Đan2019-09-28 19:55
 • #587: Ngươi có từng nghe nói qua địa ngục?2019-09-28 19:55
 • #588: Đột phá, Hoàng Vũ cảnh 6 trùng!2019-09-28 19:55
 • #589: 4 cường2019-09-28 19:56
 • #590: Quỷ Y thân phận2019-09-28 19:56
 • #591: Chiến Tông Thiên Tôn2019-09-28 19:56
 • #592: Cố định giá khởi điểm2019-09-28 19:56
 • #593: Thác Bạt Chiến2019-09-28 19:56
 • #594: Ma Thể hiện2019-09-28 19:56
 • #595: Đỉnh cao Long Tộc2019-09-28 19:56
 • #596: Cổ lão hiện thế2019-09-28 19:56
 • #597: Cổ Đế tôn2019-09-28 19:57
 • #598: Khôi Lỗi Chi Thuật2019-09-28 19:57
 • #599: Đế Tôn Khương Vẫn2019-09-28 19:57
 • #600: Cánh cửa kia2019-09-28 19:57
 • #601: Đế Tôn, Tông Thụ!2019-09-28 19:57
 • #602: Điên cuồng Tông Chính2019-09-28 19:57
 • #603: Tông Thiên hiện thân2019-09-28 19:58
 • #604: Các ngươi đều phải chết2019-09-28 19:58
 • #605: Thi Nhân Thiên Hàng2019-09-28 19:58
 • #606: Khủng bố Hàn Sơn Nguyệt2019-09-28 19:58
 • #607: Cầm Âm Hưởng, Thiên Địa Thương!2019-09-28 19:58
 • #608: Phong Thần vệ2019-09-28 19:58
 • #609: Sở Không2019-09-28 19:58
 • #610: Thiên đế hình chiếu2019-09-28 19:58
 • #611: Rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực2019-09-28 19:58
 • #612: Bạch Huyết Tộc2019-09-28 19:59
 • #613: Nhân tộc pháo đài2019-09-28 19:59
 • #614: Văn Thanh thành2019-09-28 19:59
 • #615: Pháo đài thống lĩnh2019-09-28 19:59
 • #616: Phong Yên tiểu đội2019-09-28 19:59
 • #617: Liệp Nhân Các2019-09-28 19:59
 • #618: Nhân tộc thống lĩnh2019-09-28 19:59
 • #619: Cổ Thánh hóa thân2019-09-28 20:00
 • #620: Vào Tinh Không chiến trường2019-09-28 20:00
 • #621: Nguy cơ2019-09-28 20:00
 • #622: Không gian2019-09-28 20:00
 • #623: Không gian nhiễu2019-09-28 20:00
 • #624: Vị thiên tài nào2019-09-28 20:00
 • #625: Cầm2019-09-28 20:00
 • #626: Phục kích2019-09-28 20:01
 • #627: Trảm Hồn2019-09-28 20:01
 • #628: Ma Ảnh2019-09-28 20:01
 • #629: Nhân tộc chí tôn nói thiên tài2019-09-28 20:01
 • #630: Đều sẽ sống sót2019-09-28 20:01
 • #631: Tinh Không Huyết Lộ2019-09-28 20:01
 • #632: Rời đi nhân tộc Nguyên Tinh2019-09-28 20:01
 • #633: Xích Hổ tiểu đội2019-09-28 20:02
 • #634: Đoạt Xá Chi Nhân2019-09-28 20:02
 • #635: Đưa bọn họ 1 toà Không Mộ2019-09-28 20:02
 • #636: Chủng Hồn Chi Thuật2019-09-28 20:02
 • #637: Ma Thể Đế Tôn2019-09-28 20:02
 • #638: Chân chính sát cơ2019-09-28 20:02
 • #639: Cô Nhạn2019-09-28 20:03
 • #640: Vận mệnh2019-09-28 20:03
 • #641: Thống lĩnh2019-09-28 20:03
 • #642: Thứ 5 quân đoàn2019-09-28 20:03
 • #643: Không biết tự lượng sức mình2019-09-28 20:03
 • #644: Khiêu chiến Địa Bảng tất cả mọi người2019-09-28 20:03
 • #645: Như thế nào quy củ?2019-09-28 20:03
 • #646: Không chờ được đến2019-09-28 20:04
 • #647: Bại Lỗ Đông2019-09-28 20:04
 • #648: Ngũ Nguyên Thương2019-09-28 20:04
 • #649: Hoàng Vũ cảnh 8 trùng2019-09-28 20:04
 • #650: Địa Bảng thứ 32019-09-28 20:04
 • #651: Thành Thánh chi tư2019-09-28 20:04
 • #652: Lãnh Dạ2019-09-28 20:04
 • #653: 1 tộc 1 thánh2019-09-28 20:04
 • #654: Ta là ai tiểu2019-09-28 20:05
 • #655: Thứ 2 chiếc chìa khóa2019-09-28 20:05
 • #656: Trở về2019-09-28 20:05
 • #657: Ma Tính2019-09-28 20:05
 • #658: Xạ Nhật Thánh Địa2019-09-28 20:05
 • #659: Địa Ngục Thế Giới2019-09-28 20:05
 • #660: Bại Lãnh Dạ2019-09-28 20:05
 • #661: Địa ngục quân đoàn2019-09-28 20:06
 • #662: Tá Chủng2019-09-28 20:06
 • #663: Sơn Vũ Dục Lai2019-09-28 20:06
 • #664: Xuất binh2019-09-28 20:06
 • #665: Truyền tống 30 vạn người2019-09-28 20:06
 • #666: 3 đường tiến quân2019-09-28 20:06
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0667.mp32019-09-28 20:06
 • #668: Ma Thể hiện2019-09-28 20:07
 • #669: Hắn gọi Tử Dạ2019-09-28 20:07
 • #670: Bạch Huyết Tộc xâm lấn2019-09-28 20:07
 • #671: Trận pháp sư ô Tinh2019-09-28 20:07
 • #672: Huyết Hồn Trận2019-09-28 20:07
 • #673: Thần Vũ Chủng Hồn Nhân2019-09-28 20:07
 • #674: Tử Thủ Bảo Lũy2019-09-28 20:07
 • #675: Chủng Hồn Chi Thuật2019-09-28 20:07
 • #676: Ma Bộc2019-09-28 20:08
 • #677: Trận Phá2019-09-28 20:08
 • #678: Nhân tộc không vì nô2019-09-28 20:08
 • #679: Thái tuế2019-09-28 20:08
 • #680: Hồi Nhân Tộc Tinh Không2019-09-28 20:08
 • #681: Hồng Ma tộc2019-09-28 20:08
 • #682: Giết!2019-09-28 20:08
 • #683: Địa Ngục Quân Đoàn, Luyện Ngục mà sinh!2019-09-28 20:08
 • #684: Thương Minh Tinh Hà Chi Chủ2019-09-28 20:09
 • #685: Thương Minh phủ Tinh2019-09-28 20:09
 • #686: cướp bóc2019-09-28 20:09
 • #687: 9 Huyền Tinh Hà2019-09-28 20:09
 • #688: Kinh Long Viên2019-09-28 20:09
 • #689: thứ 1 ngọn núi2019-09-28 20:09
 • #690: Phương Thiên tin2019-09-28 20:10
 • #691: Phong2019-09-28 20:10
 • #692: Hơi thở quen thuộc2019-09-28 20:10
 • #693: Bắc Cung bài hát đưa đám tin tức2019-09-28 20:10
 • #694: Vào 9 huyền cốc2019-09-28 20:10
 • #695: Nhập đạo2019-09-28 20:10
 • #696: Được truyền thừa người2019-09-28 20:10
 • #697: Nữ tử áo trắng2019-09-28 20:11
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0698.mp32019-09-28 20:11
 • #699: Chân dung2019-09-28 20:11
 • #700: Lâm Thanh2019-09-28 20:11
 • #701: Lục cấp ám sát mục tiêu2019-09-28 20:11
 • #702: Thiếu niên Thánh Nhân2019-09-28 20:11
 • #703: Cạm bẫy2019-09-28 20:12
 • #704: Cấm Không Trận2019-09-28 20:12
 • #705: Âm Dương Tự Sát Thuật2019-09-28 20:12
 • #706: Đại Nhật Thành2019-09-28 20:12
 • #707: Ngươi tin sao?2019-09-28 20:12
 • #708: U Tộc?2019-09-28 20:12
 • #709: Ma Lang Dong Binh Đoàn2019-09-28 20:12
 • #710: Linh tộc2019-09-28 20:13
 • #711: Bày trận2019-09-28 20:13
 • #712: Diệt Hồn Chi Âm2019-09-28 20:13
 • #713: Làm sao Thành Ma?2019-09-28 20:13
 • #714: Phong Linh Tộc2019-09-28 20:13
 • #715: Xạ Nhật bia2019-09-28 20:13
 • #716: Phong Hỏa2019-09-28 20:13
 • #717: Xạ Nhật Tinh Không hoàn cảnh2019-09-28 20:14
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0718.mp32019-09-28 20:14
 • #719: Khách tới2019-09-28 20:14
 • #720: Thu đồ đệ2019-09-28 20:14
 • #721: Ta đang tìm 1 cá nhân2019-09-28 20:14
 • #722: Ảnh Tộc cạm bẫy2019-09-28 20:14
 • #723: Địa Ngục Môn dị động2019-09-28 20:15
 • #724: Thánh Tử hậu tuyển nhân2019-09-28 20:15
 • #725: Tiên Ma điện2019-09-28 20:15
 • #726: Mang 1 câu nói2019-09-28 20:15
 • #727: Cuộc chiến của các thiên tài2019-09-28 20:15
 • #728: Đạo Ý dung hợp2019-09-28 20:15
 • #729: Thái Dương Viên Bàn2019-09-28 20:16
 • #730: ta là hắn thị giả2019-09-28 20:16
 • #731: Xạ Nhật Thánh Chủ2019-09-28 20:16
 • #732: Xạ Nhật Thánh Chủ vẫn!2019-09-28 20:16
 • #733: Tên của nàng2019-09-28 20:16
 • #734: Phong Thiên2019-09-28 20:16
 • #735: Thương Nha Tinh2019-09-28 20:16
 • #736: Tiên Ma điện xuất thế2019-09-28 20:16
 • #737: Tiên Ma vực2019-09-28 20:17
 • #738: Tôn chủ2019-09-28 20:17
 • #739: Tinh Không Chí Tôn2019-09-28 20:17
 • #740: Diễn Thế Thần Tông 5 môn2019-09-28 20:17
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0741.mp32019-09-28 20:17
 • #742: Diễn Thế Thần Tông2019-09-28 20:17
 • #743: Thương Môn2019-09-28 20:17
 • #744: Hồng Trần trận2019-09-28 20:18
 • #745: Không có Huyết Mạch?2019-09-28 20:18
 • #746: Lôi Vân quá khứ2019-09-28 20:18
 • #747: thứ 5 gia tộc2019-09-28 20:18
 • #748: Ám Nguyệt2019-09-28 20:18
 • #749: 1 trang giấy2019-09-28 20:18
 • #750: nhẫn2019-09-28 20:18
 • #751: Vũ Thường Kinh Hồng Vũ2019-09-28 20:18
 • #752: 2 môn ân oán2019-09-28 20:19
 • #753: đặt bẫy2019-09-28 20:19
 • #754: bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước tại hậu!2019-09-28 20:19
 • #755: mặt khác 1 cá nhân2019-09-28 20:19
 • #756: Minh Phủ Phủ chủ2019-09-28 20:19
 • #757: U Minh Chi Môn2019-09-28 20:19
 • #758: thần phục2019-09-28 20:20
 • #759: Thương Môn Táng Địa2019-09-28 20:20
 • #760: Thương Môn kiếp nạn2019-09-28 20:20
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0761.mp32019-09-28 20:20
 • #762: Thanh Đồng Cổ Điện2019-09-28 20:20
 • #763: hắn đao2019-09-28 20:20
 • #764: 5 môn Đại Bỉ2019-09-28 20:21
 • #765: Hạo Nguyệt Đương Không2019-09-28 20:21
 • #766: Đạo Môn sa ma2019-09-28 20:21
 • #767: Tô Vi Sinh2019-09-28 20:21
 • #768: 1 bức họa2019-09-28 20:21
 • #769: chính diện đối lập2019-09-28 20:21
 • #770: Đoạn Ngọc Bại2019-09-28 20:21
 • #771: Thương Khung Thần Sơn2019-09-28 20:22
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0772.mp32019-09-28 20:22
 • #773: âm mưu2019-09-28 20:22
 • #774: ta nói sai lầm rồi sao?2019-09-28 20:22
 • #775: Thần Vũ cảnh 2 trùng2019-09-28 20:22
 • #776: bại Sa Ma2019-09-28 20:22
 • #777: ta vẽ cùng ngươi so với làm sao?2019-09-28 20:23
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0778.mp32019-09-28 20:23
 • #779: Họa Càn Khôn2019-09-28 20:23
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0780.mp32019-09-28 20:23
 • #781: Thương Khung Thần Sơn âm mưu2019-09-28 20:23
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0782.mp32019-09-28 20:23
 • #783: vào Diễn Thế sơn2019-09-28 20:23
 • #784: Diễn Thế Sơn2019-09-28 20:23
 • #785: Thánh Nhân2019-09-28 20:24
 • #786: Diệt thế tiên đoán2019-09-28 20:24
 • #787: Trả lại cho các ngươi2019-09-28 20:24
 • #788: Thiên Đạo Chi Lực2019-09-28 20:24
 • #789: Lạc Nguyệt, ta đã trở về2019-09-28 20:24
 • #790: Thời Gian Lực Lượng2019-09-28 20:24
 • #791: Tề quốc náo loạn2019-09-28 20:24
 • #792: Thơì Gian Tĩnh Vực2019-09-28 20:25
 • #793: Thơì Gian Chi Đạo2019-09-28 20:25
 • #794: Lại về Thương Nguyên Thế Giới2019-09-28 20:25
 • #795: Nàng chưa có tới2019-09-28 20:25
 • #796: Thần Tông người đến2019-09-28 20:25
 • #797: Thánh Linh quả2019-09-28 20:25
 • #798: Thất Linh tộc2019-09-28 20:25
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0799.mp32019-09-28 20:25
 • #800: Hóa Thế Đao2019-09-28 20:26
 • #801: Tiêu chuẩn2019-09-28 20:26
 • #802: ở ngoài Linh Vực2019-09-28 20:26
 • #803: Nhân tộc Thiên Tài2019-09-28 20:26
 • #804: Phong Linh Vương tộc2019-09-28 20:26
 • #805: Thánh Linh Cổ Thụ2019-09-28 20:26
 • #806: Thánh Linh Cổ Thụ bí mật2019-09-28 20:26
 • #807: Linh Khí rót vào người2019-09-28 20:27
 • #808: Thiên Tài tụ hội2019-09-28 20:27
 • #809: Hỗn Độn2019-09-28 20:27
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0810.mp32019-09-28 20:27
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0811.mp32019-09-28 20:27
 • #812: Thời cổ đại Thiên Tài2019-09-28 20:27
 • #813: Sức chiến đấu thứ 12019-09-28 20:27
 • #814: Hàn Thiên Đao2019-09-28 20:28
 • #815: Linh Tộc bí mật2019-09-28 20:28
 • #816: Hoang Tộc, Nam Nguyệt!2019-09-28 20:28
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0817.mp32019-09-28 20:28
 • #818: Trên đời mọi người sai rồi2019-09-28 20:28
 • #819: Tạo Thần2019-09-28 20:28
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0820.mp32019-09-28 20:28
 • #821: Hoang Tộc Vu Sư2019-09-28 20:28
 • #822: Hoang Thổ2019-09-28 20:29
 • #823: Đại Tế Ti2019-09-28 20:29
 • #824: Thánh Điện Thánh Nữ2019-09-28 20:29
 • #825: Vào Hoang Thổ2019-09-28 20:29
 • #826: Tây hoang Đại Điện hạ2019-09-28 20:29
 • #827: Muốn học không?2019-09-28 20:29
 • #828: Người tài vẻ ngoài đần độn2019-09-28 20:29
 • #829: Tây Hoang công chúa2019-09-28 20:30
 • #830: Hoang Tinh2019-09-28 20:30
 • #831: Bắc Hoang người đến2019-09-28 20:30
 • #832: Bắc Địch2019-09-28 20:30
 • #833: 1 canh giờ2019-09-28 20:30
 • #834: Thần bí tồn tại2019-09-28 20:30
 • #835: Thánh Điện2019-09-28 20:30
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0836.mp32019-09-28 20:31
 • #837: Bá đạo2019-09-28 20:31
 • #838: Chuông vang không ngừng2019-09-28 20:31
 • #839: Sông lớn phần cuối2019-09-28 20:31
 • #840: Tiểu nha đầu, lớn rồi2019-09-28 20:31
 • #841: Trùng Tộc giáng lâm2019-09-28 20:31
 • #842: Phong Ấn2019-09-28 20:31
 • #843: Kiếm2019-09-28 20:31
 • #844: Giáp Trùng2019-09-28 20:32
 • #845: Trùng Tộc tinh không2019-09-28 20:32
 • #846: Trở về2019-09-28 20:32
 • #847: Nửa bước Tạo Hóa Cảnh2019-09-28 20:32
 • #848: Tinh không tình hình rối loạn2019-09-28 20:32
 • #849: Đoạn Thiên nhai2019-09-28 20:32
 • #850: Khe nứt2019-09-28 20:32
 • #851: Bất Tử Khô Lâu2019-09-28 20:32
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0852.mp32019-09-28 20:33
 • #853: Tế Phẩm2019-09-28 20:33
 • #854: Vô Tình Tiên2019-09-28 20:33
 • #855: Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phật Thổ2019-09-28 20:33
 • #856: Thác Bạt Chiến hiện2019-09-28 20:33
 • #857: Tạo Hóa Tiên Môn2019-09-28 20:33
 • #858: Tiên Nhân Chiến Thể2019-09-28 20:33
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0859.mp32019-09-28 20:33
 • #860: Hắn phát ra2019-09-28 20:34
 • #861: Đồ Lục2019-09-28 20:34
 • #862: Bàn Thi Tông tái hiện2019-09-28 20:34
 • #863: Tinh Không Náo Loạn2019-09-28 20:34
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0864.mp32019-09-28 20:34
 • #865: Cố nhân2019-09-28 20:34
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0866.mp32019-09-28 20:35
 • #867: Sở Không2019-09-28 20:35
 • #868: Dị Tộc Cường Giả2019-09-28 20:35
 • #869: Hành Thế Tăng2019-09-28 20:35
 • #870: Môn2019-09-28 20:35
 • #871: Ta chỉ thấy được địa ngục2019-09-28 20:35
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0872.mp32019-09-28 20:36
 • #873: Kỳ Cục2019-09-28 20:36
 • #874: Bất Tử đạo nhân2019-09-28 20:36
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0875.mp32019-09-28 20:36
 • #876: Thiên Địa vì là trận, Triệu Hồn!2019-09-28 20:36
 • #877: Thiên Đạo Chưởng Khống Giả2019-09-28 20:36
 • #878: Nhân Hoàng2019-09-28 20:37
 • #879: Hắc Ám phần cuối2019-09-28 20:37
 • #880: Dị Vực giáng lâm2019-09-28 20:37
 • #881: Thiên Đạo Hóa Thân2019-09-28 20:37
 • #882: Đại Đế hội tụ2019-09-28 20:37
 • #883: Đại Đế cuộc chiến2019-09-28 20:37
 • #884: Song đế ngã xuống2019-09-28 20:38
 • #885: Phá Môn2019-09-28 20:38
 • thuong-thien-tien-de-chuong-0886.mp32019-09-28 20:38
 • #887: Ngươi không có tư cách2019-09-28 20:38
 • #888: Gần gũi nhất Thiên Đạo người2019-09-28 20:38
 • #889: 4 Đại Chí Tôn đạo Dung Hợp2019-09-28 20:38
 • #890: Thiên Đạo Chi Thượng2019-09-28 20:39
 • #891: Tam Giới thứ nhất Tiên ( Hoàn Thành )2019-09-28 20:39
Ratings forThương Thiên Tiên Đế

Related posts

Thông Linh Sư Làm Nuôi Dưỡng Nhật Tử

THUYS♥️

Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới

TiKay

Thiên Y Phượng Cửu

TiKay

Leave a Reply