Khoa Huyễn

Tinh Chiến Phong Bạo

Trường quân đội khảo thi tới gần, bậc gen 28 bị trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo thi.

Thay bằng hữu đưa thư tình, kết quả lại rớt xuống trong hồ, danh tiếng tự tử lan truyền nhanh chóng.

Vương Tranh đồng học lần thứ nhất thu được lễ vật, lại như là tiến nhập luyện ngục…

Nhưng mà, lúc hết thảy chấm dứt, Vương đồng học đã bắt đầu cuộc sống đại học hạnh phúc!

Nhiệt huyết vĩnh hằng, đây là phong bạo khúc quân hành, đây là hung mãnh nhất nhiệt huyết nhất cơ giáp triều dâng!
Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khô Lâu Tinh Linh
 •  Chương: /1636
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ma Phương2019-12-28 05:27
 • #2: Thật sự là trượt chân2019-12-28 05:27
 • #3: Oa một khô lâu thật lớn a !2019-12-28 05:27
 • #4: Chiến Thần Minh Ước2019-12-28 05:28
 • #5: Da giòn2019-12-28 05:28
 • #6: GOD LIKE2019-12-28 05:28
 • #7: Tiểu Thi2019-12-28 05:28
 • #8: Thiên Mã Hành Không2019-12-28 05:28
 • #9: Tay mơ bạo tẩu2019-12-28 05:28
 • #10: Quý muội muội2019-12-28 05:29
 • #11: Ngươi xác thực không xứng với hắn!2019-12-28 05:29
 • #12: Sữa đậu nành bánh quẩy2019-12-28 05:29
 • #13: Thần thao tác2019-12-28 05:29
 • #14: Lời mời của Diệp Tử Tô2019-12-28 05:29
 • #15: Gầy cũng giết!2019-12-28 05:29
 • #16: Bạo lực sát phạt2019-12-28 05:29
 • #17: Tâm thần bất định2019-12-28 05:30
 • #18: Tiểu đồng bạn khai giảng2019-12-28 05:30
 • #19: Đều là cao thủ2019-12-28 05:30
 • #20: Thần ngũ sát2019-12-28 05:30
 • #21: Ký túc xá 0072019-12-28 05:30
 • #22: Quần thể chiêu sinh đặc biệt2019-12-28 05:30
 • #23: Làm thật2019-12-28 05:30
 • #24: Tiểu trắc2019-12-28 05:31
 • #25: X Năng Lực2019-12-28 05:31
 • #26: Như Thế Xạ Kích2019-12-28 05:31
 • #27: Vệ Sĩ Bão Từ2019-12-28 05:31
 • #28: Nai Con Mẹ Ngươi Kêu Ngươi Về Nhà Bú Sữa (Bạo! )2019-12-28 05:31
 • #29: Tiểu Lộc Nhĩ Mụ Hảm Nhĩ Hồi Gia Cật Nãi Liễu (Bạo!)2019-12-28 05:31
 • #30: Chiêu Binh Mãi Mã2019-12-28 05:32
 • #31: Thuần Đàn Ông Chân Hán Tử2019-12-28 05:32
 • #32: Thuần Gia Môn Chân Hán Tử2019-12-28 05:32
 • #33: Guth Giảo Hoạt2019-12-28 05:32
 • #34: Nhóc Con Đến Muộn2019-12-28 05:32
 • #35: Chương12 Trì Đáo Đích Tiểu Tử2019-12-28 05:32
 • #36: Lắm Mồm Rước Lấy Phiền Toái2019-12-28 05:32
 • #37: Chủy Toái Nhạ Lai Đích Ma Phiền2019-12-28 05:32
 • #38: Câu Lạc Bộ Vật Lộn Tự Do2019-12-28 05:33
 • #39: Tự Do Bác Kích Xã2019-12-28 05:33
 • #40: Thiên Tài Thần Bí2019-12-28 05:33
 • #41: Thần Bí Thiên Tài2019-12-28 05:33
 • #42: Có Một Loại Cảm Giác Tên Là Kính Sợ!2019-12-28 05:33
 • #43: Hữu Nhất Chủng Mạc Danh Khiếu Tố Kính Úy!2019-12-28 05:33
 • #44: Chương17 Đỏ Như Máu Tươi Đến Vĩnh Hằng2019-12-28 05:33
 • #45: Tiên Huyết Trung Vĩnh Sinh2019-12-28 05:34
 • #46: Điên Cuồng Nhịp Điệu2019-12-28 05:34
 • #47: Phong Cuồng Tiết Tấu2019-12-28 05:34
 • #48: Ôm Nhau2019-12-28 05:34
 • #49: Bão Nhất Khởi2019-12-28 05:34
 • #50: Em Gái Lưu Manh2019-12-28 05:34
 • #51: Thái Hồng Muội2019-12-28 05:34
 • #52: Rainbow Đường Chân Trời2019-12-28 05:34
 • #53: Thải Hồng Nhất Tuyến Thiên2019-12-28 05:34
 • #54: GOD (Thượng Đế)2019-12-28 05:35
 • #55: GOD2019-12-28 05:35
 • #56: Tân Phong Vân Tiết Tấu2019-12-28 05:35
 • #57: Lui Về2019-12-28 05:35
 • #58: Thối Hồi2019-12-28 05:35
 • #59: Nhớ Ngươi2019-12-28 05:35
 • #60: Tưởng Nhĩ2019-12-28 05:35
 • #61: Yêu Liền Muốn Ngốc Cùng Một Chỗ2019-12-28 05:36
 • #62: Luyến Ái Tựu Thị Yếu Sỏa Tại Nhất Khởi2019-12-28 05:36
 • #63: Quyển Thổ Xuất Lai2019-12-28 05:36
 • #64: Có Một Loại Tiết Tấu Tên Là Bẻ Gãy Nghiền Nát (Bạo)2019-12-28 05:36
 • #65: Hữu Nhất Chủng Tiết Tấu Khiếu Tố Tồi Khô Lạp Hủ (Bạo)2019-12-28 05:36
 • #66: Lão Bản Không Cần A!2019-12-28 05:36
 • #67: Lão Bản Bất Yếu A!2019-12-28 05:36
 • #68: Ca Thật Sự Không Nghĩ Quá Nổi Bật2019-12-28 05:36
 • #69: Ca Chân Đích Bất Tưởng Cao Điều Tát2019-12-28 05:37
 • #70: Toán Học Quả Nhiên Là Tốt Vô Cùng2019-12-28 05:37
 • #71: Giá Sổ Học Quả Nhiên Thị Cực Hảo Đích2019-12-28 05:37
 • #72: Hiến Thân Vì Nghệ Thuật2019-12-28 05:37
 • #73: Vi Nghệ Thuật Hiến Thân2019-12-28 05:37
 • #74: Vượt Cấp Thi Đấu Thăng Cấp2019-12-28 05:37
 • #75: Độ Kiếp Tấn Cấp Tái2019-12-28 05:37
 • #76: Diễn Cứ Như Oscar Đáng Chết Ngàn Lần!2019-12-28 05:37
 • #77: Áo Tư Tạp A Sát Thiên Đao A!2019-12-28 05:37
 • #78: Như Vậy Cũng Có Thể Thắng? ! (Bạo! )2019-12-28 05:37
 • #79: Thảng Trứ Dã Năng Doanh?! (Bạo! )2019-12-28 05:38
 • #80: Robot Đứng Đầu2019-12-28 05:38
 • #81: Nhiệt Môn Ky Giáp2019-12-28 05:38
 • #82: Sinh Viên Khoa Lý Thì Ra Là Như Thế Này2019-12-28 05:38
 • #83: Lý Khoa Sinh Nguyên Lai Hoàn Khả Dĩ Giá Dạng2019-12-28 05:38
 • #84: Giờ Học Đầy Thuốc Súng2019-12-28 05:38
 • #85: Học Phách Đích Tiêu Yên2019-12-28 05:38
 • #86: Trâu Văn Bò!2019-12-28 05:38
 • #87: Ngưu Bức!2019-12-28 05:39
 • #88: Nổi Tiếng Khắp Ngân Hà2019-12-28 05:39
 • #89: Danh Động Ngân Hà2019-12-28 05:39
 • #90: Tuần Trăng Mật2019-12-28 05:39
 • #91: Mật Nguyệt2019-12-28 05:39
 • #92: Ông Vua Của Chiến Trường Bóng Tối (Năm Con Ngựa Đại Cát! )2019-12-28 05:39
 • #93: Hắc Ám Chiến Tràng Chi Vương (Mã Niên Đại Cát! )2019-12-28 05:39
 • #94: Chiến Đấu Trong Trạng Thái Mù (Năm Mới Vui Vẻ! )2019-12-28 05:39
 • #95: Manh Chiến (Tân Niên Khoái Nhạc! )2019-12-28 05:40
 • #96: Vị Thần Của Bóng Tối2019-12-28 05:40
 • #97: Hắc Ám Chi Thần2019-12-28 05:40
 • #98: Sự Chấp Nhất Của Chiến Sĩ2019-12-28 05:40
 • #99: Chiến Sĩ Đích Chấp Trứ2019-12-28 05:40
 • #100: Dị Quân Đột Khởi2019-12-28 05:40
 • #101: Nhận Nhiệm Vụ Lúc Lâm Nguy2019-12-28 05:40
 • #102: Lâm Nguy Thụ Mệnh2019-12-28 05:40
 • #103: Cổ Vũ Kiểu Úc2019-12-28 05:40
 • #104: Uy Hiếp Thức Gia Du2019-12-28 05:41
 • #105: Tiết Tấu Của Thượng Đế2019-12-28 05:41
 • #106: Thượng Đế Tiết Tấu2019-12-28 05:41
 • #107: Anh Hùng Lật Ngược Cuộc Chiến2019-12-28 05:41
 • #108: Nghịch Chiến Anh Hùng2019-12-28 05:41
 • #109: Lập Chí Thành Vi Thổ Hào2019-12-28 05:41
 • #110: Lãng Mạn2019-12-28 05:41
 • #111: Yêu Đương Vụng Trộm Trong Ký Túc Xá2019-12-28 05:42
 • #112: Túc Xá Thâu Tình2019-12-28 05:42
 • #113: Ta Là Khô Lâu2019-12-28 05:42
 • #114: Ngã Thị Khô Lâu2019-12-28 05:42
 • #115: Thượng Đế Là Đạo Diễn Tốt2019-12-28 05:42
 • #116: Thượng Đế Thị Hảo Đạo Diễn2019-12-28 05:42
 • #117: Khô Lâu Hai Năm Còn Chưa Đến a!2019-12-28 05:42
 • #118: Cốt Đầu Lưỡng Niên Hoàn Đáo A!2019-12-28 05:42
 • #119: Các Người Đẹp Không Cần Như Vậy Chú Ý Ca2019-12-28 05:42
 • #120: Mỹ Nữ Môn Bất Yếu Giá Yêu Quan Chú Ca2019-12-28 05:43
 • #121: Magic Bird2019-12-28 05:43
 • #122: Ma Lực Điểu2019-12-28 05:43
 • #123: Đối Thủ Ngang Sức2019-12-28 05:43
 • #124: Kỳ Phùng Đối Thủ2019-12-28 05:44
 • #125: Phòng Ngự Cấp Bậc Thần Linh2019-12-28 05:44
 • #126: Thần Cấp Phòng Ngự2019-12-28 05:44
 • #127: Phép Thuật Của Thần Linh2019-12-28 05:44
 • #128: Thần Thuật2019-12-28 05:44
 • #129: Hương Vị Của Bùn Đất2019-12-28 05:44
 • #130: Nê Thổ Đích Khí Tức2019-12-28 05:44
 • #131: Ca Không Thất Tình Nha!2019-12-28 05:45
 • #132: Ca Bất Thất Luyến A!2019-12-28 05:45
 • #133: Vì Aslan2019-12-28 05:45
 • #134: Vi Liễu A Tư Lan2019-12-28 05:45
 • #135: Hồi Âm Là Cái Loli nhỏ nhắn bướng bỉnh2019-12-28 05:45
 • #136: Hồi Âm Thị Cá Ngoan Bì Đích Tiểu La Lỵ2019-12-28 05:45
 • #137: Vận Động Viên Chuyên Nghiệp?2019-12-28 05:45
 • #138: Chức Nghiệp Tuyển Thủ?2019-12-28 05:45
 • #139: Bắc Cực Vạn Năm Băng Tuyết Đun Sôi2019-12-28 05:45
 • #140: Bắc Cực Vạn Tái Hàn Băng Bạch Khai Thủy2019-12-28 05:45
 • #141: Chỉ Có Học Vấn Có Thể Áp Chế Học Vấn2019-12-28 05:46
 • #142: Chích Hữu Học Phách Năng Áp Chế Học Phách2019-12-28 05:46
 • #143: Thì Ra Là Thế2019-12-28 05:46
 • #144: Nguyên Lai Như Thử2019-12-28 05:46
 • #145: Chị Nam Uy Vũ2019-12-28 05:46
 • #146: Nam Tả Uy Vũ2019-12-28 05:46
 • #147: Nữ Kiếm Sĩ Gió Lốc2019-12-28 05:46
 • #148: Kiếm Chi Bạo Phong Nữ2019-12-28 05:46
 • #149: Trận Đấu Giữa Dế Nhũi Và Con Rùa2019-12-28 05:47
 • #150: Thổ Miết Trung Đích Chiến Đấu Miết2019-12-28 05:47
 • #151: Phòng Ngự Cường Đại Nhất (Bạo! )2019-12-28 05:47
 • #152: Tối Cường Phòng Ngự (Bạo! )2019-12-28 05:47
 • #153: Lão Cổ Trở Về2019-12-28 05:47
 • #154: Lão Cổ Quy Lai2019-12-28 05:47
 • #155: Rình Coi2019-12-28 05:47
 • #156: Thâu Khuy2019-12-28 05:47
 • #157: Chiến Đấu Với Bóng Tối (Đây Là Máu Nóng! )2019-12-28 05:47
 • #158: Manh Chiến (Giá Tựu Thị Nhiệt Huyết! )2019-12-28 05:48
 • #159: Tri Thức Lại Tỏa Sáng2019-12-28 05:48
 • #160: Học Phách Hựu Lượng Liễu2019-12-28 05:48
 • #161: Thổ Hào Tô Tiên Đoán Trước2019-12-28 05:48
 • #162: Thổ Hào Tô Đích Tiền Chiêm Tính2019-12-28 05:48
 • #163: Tụ Hội Bạn Học Cũ2019-12-28 05:48
 • #164: Đồng Học Hội2019-12-28 05:48
 • #165: Sửa Bóng Đèn Cùng Chỉ Số Phản Xạ Tình Cảm2019-12-28 05:48
 • #166: Tu Đăng Phao Cấp Biệt Đích Tình Thương2019-12-28 05:48
 • #167: Kẻ Đầu Hàng Đứng Đầu2019-12-28 05:49
 • #168: Bài Đầu Binh2019-12-28 05:49
 • #169: Lễ Trưởng Thành Của Công Chúa2019-12-28 05:49
 • #170: Công Chủ Đích Thành Nhân Lễ2019-12-28 05:49
 • #171: Bày Tỏ Tình Yêu Từ Nơi Xa2019-12-28 05:49
 • #172: Cách Không Kỳ Ái2019-12-28 05:49
 • #173: Đoàn Chiến2019-12-28 05:49
 • #174: Mạo Hiểm2019-12-28 05:49
 • #175: Phong Hiểm2019-12-28 05:49
 • #176: Tú2019-12-28 05:49
 • #177: Uy Phong Của Chiến Hoàng2019-12-28 05:50
 • #178: Chiến Hoàng Chi Uy2019-12-28 05:50
 • #179: Làm Cho Lão Nai Run Rẩy Đi! (Bạo)2019-12-28 05:50
 • #180: Nhượng Lão Lộc Chiến Đẩu Ba! (Bạo)2019-12-28 05:50
 • #181: Em Gái Lưu Manh Cùng Nhau Lăn Giường Đi2019-12-28 05:50
 • #182: Thái Hồng Muội Nhất Khởi Cổn Sàng Đan Ba2019-12-28 05:50
 • #183: Trứng… Không Còn Nguyên Vẹn2019-12-28 05:51
 • #184: Bất Hoàn Chỉnh Đích Đản Đản2019-12-28 05:51
 • #185: Thổ Hào Tô Trí Tuệ2019-12-28 05:51
 • #186: Thổ Hào Tô Đích Trí Tuệ2019-12-28 05:51
 • #187: 10 VS 102019-12-28 05:51
 • #188: Thập VS Thập2019-12-28 05:51
 • #189: Pho Mát Ngươi Là Thượng Đế Phái Tới Trừng Phạt Chúng Ta Sao!2019-12-28 05:51
 • #190: Đồng Tử Nhĩ Thị Thượng Đế Phái Lai Trừng Phạt Ngã Môn Đích Mạ!2019-12-28 05:51
 • #191: Vượt Qua Thần Thánh! (Bạo)2019-12-28 05:52
 • #192: Siêu Thần! (Bạo)2019-12-28 05:52
 • #193: Học Viện X Junior2019-12-28 05:52
 • #194: X Thiểu Niên Học Viện2019-12-28 05:52
 • #195: Thần Mặt Trời2019-12-28 05:52
 • #196: Thái Dương Thần2019-12-28 05:52
 • #197: Học Viện Europa2019-12-28 05:52
 • #198: Âu La Ba2019-12-28 05:52
 • #199: Nam Ca Quá Oai Phong2019-12-28 05:52
 • #200: Nam Ca Uy Đệ Vũ2019-12-28 05:53
 • #201: Chủ Lực Hoặc Phụ Trợ2019-12-28 05:53
 • #202: Đảo Ác Ma2019-12-28 05:53
 • #203: Ác Ma Đảo2019-12-28 05:53
 • #204: Tộc Trùng Zagora2019-12-28 05:53
 • #205: Trát Qua Tộc2019-12-28 05:53
 • #206: Không Điên Khó Mà Sống Lâu2019-12-28 05:53
 • #207: Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt2019-12-28 05:53
 • #208: Hưởng Thụ Máu Cùng Lửa Kích Thích2019-12-28 05:54
 • #209: Hưởng Thụ Huyết Dữ Hỏa Đích Thứ Kích2019-12-28 05:54
 • #210: Bạn Học Kiêm Đồng Đội2019-12-28 05:54
 • #211: Đồng Học Kiêm Đội Hữu2019-12-28 05:54
 • #212: Nữ Chiến Thần2019-12-28 05:54
 • #213: Quái Tài2019-12-28 05:54
 • #214: Binh Chia Làm Hai Đường2019-12-28 05:54
 • #215: Binh Phân Lưỡng Lộ2019-12-28 05:54
 • #216: Có Thể Ăn Cũng Là Siêu Năng Lực2019-12-28 05:55
 • #217: Năng Cật Dã Thị Siêu Năng Lực2019-12-28 05:55
 • #218: Mập Mạp Là Có Bản Lĩnh2019-12-28 05:55
 • #219: Bàn Tử Thị Hữu Liêu Đích2019-12-28 05:55
 • #220: Đánh Chết Não Trùng2019-12-28 05:55
 • #221: Kích Sát Não Trùng2019-12-28 05:55
 • #222: Một Tên Phong Hầu2019-12-28 05:56
 • #223: Nhất Tiến Phong Hầu2019-12-28 05:56
 • #224: Chiến Sĩ Robot Atlantis2019-12-28 05:56
 • #225: Á Đặc Lan Đế Tư Ky Động Chiến Sĩ2019-12-28 05:56
 • #226: Sự Đen Tối Của Nai Con2019-12-28 05:56
 • #227: Hắc Lộc2019-12-28 05:56
 • #228: Robot Toàn Năng2019-12-28 05:57
 • #229: Toàn Năng Ky Giáp2019-12-28 05:57
 • #230: Như Roi Quất2019-12-28 05:57
 • #231: Tiên Đả2019-12-28 05:57
 • #232: Trận Quyết Đấu Đáng Thương Nhất Trong Lịch Sử2019-12-28 05:57
 • #233: Sử Thượng Tối Khả Liên Đích Đối Quyết2019-12-28 05:57
 • #234: Ngai Vàng Sao Hỏa Đến Từ Nhà Họ Liệt2019-12-28 05:57
 • #235: Lai Tự Liệt Gia Đích Hỏa Tinh Vương Tọa2019-12-28 05:57
 • #236: Lãng Khách Cửu Liên Trảm2019-12-28 05:58
 • #237: Liệt Nghiễm Tôn Nghiêm2019-12-28 05:58
 • #238: Liệt Nghiễm Đích Tôn Nghiêm2019-12-28 05:58
 • #239: Kết Toán Ngưu Nãi Hạp2019-12-28 05:58
 • #240: Gặp May2019-12-28 05:58
 • #241: Tẩu Hồng2019-12-28 05:58
 • #242: Thanh Xuân2019-12-28 05:58
 • #243: Huấn Luyện Dã Ngoại Thăng Cấp2019-12-28 05:58
 • #244: Thăng Cấp Lạp Luyện2019-12-28 05:58
 • #245: Đủ Loại Bản Lĩnh2019-12-28 05:59
 • #246: Các Thức Thần Thông2019-12-28 05:59
 • #247: Lực Lượng2019-12-28 05:59
 • #248: Tên Béo Khi BuôngThả Rất Đáng Sợ!2019-12-28 05:59
 • #249: Phóng Dưỡng Đích Bàn Tử Ngận Khả Phạ!2019-12-28 05:59
 • #250: Bức Phá!2019-12-28 05:59
 • #251: Trùng Thứ!2019-12-28 05:59
 • #252: Kinh Ngạc2019-12-28 05:59
 • #253: Kinh Thán2019-12-28 05:59
 • #254: Chị Em Gái Xinh Đẹp Tuyệt Thế2019-12-28 05:59
 • #255: Tuyệt Thế Tả Muội Hoa2019-12-28 06:00
 • #256: Nhớ Ngươi2019-12-28 06:00
 • #257: Tưởng Nhĩ2019-12-28 06:00
 • #258: Không Trọng Lực2019-12-28 06:00
 • #259: Thất Trọng2019-12-28 06:00
 • #260: Chị Sơn Uy Vũ!2019-12-28 06:00
 • #261: Sơn Nương Uy Vũ!2019-12-28 06:00
 • #262: Ông Vua Đơn Đấu2019-12-28 06:00
 • #263: Đan Thiêu Chi Vương2019-12-28 06:00
 • #264: Thấy Rõ Như Thần Chân Chính Vô Địch!2019-12-28 06:01
 • #265: Động Sát Chi Thần Chân Chính Vô Địch!2019-12-28 06:01
 • #266: Ngoan Cố Chống Cự?2019-12-28 06:01
 • #267: Chương Ngoan Kháng?2019-12-28 06:01
 • #268: Bùng Nổ Biểu Diễn (Bạo! )2019-12-28 06:01
 • #269: Tú Bạo (Bạo! )2019-12-28 06:01
 • #270: Thần Binh Thứ Chín2019-12-28 06:01
 • #271: Đệ Cửu Thần Binh2019-12-28 06:01
 • #272: Đoạn Lịch Sử Biến Mất2019-12-28 06:02
 • #273: Tiêu Thất Đích Lịch Sử2019-12-28 06:02
 • #274: Tác Dụng Của Nữ Thư Ký2019-12-28 06:02
 • #275: Nữ Bí Thư Đích Tác Dụng2019-12-28 06:02
 • #276: Yêu Đương Nóng Bỏng2019-12-28 06:02
 • #277: Tình Nhiệt2019-12-28 06:02
 • #278: Người Atlantis Còn Sống!2019-12-28 06:02
 • #279: Á Đặc Lan Đế Tư Nhân Hoạt Đích!2019-12-28 06:02
 • #280: Duyên Phận2019-12-28 06:02
 • #281: Duyên Phân2019-12-28 06:02
 • #282: Yêu Thích Một Cây Cột2019-12-28 06:03
 • #283: Ái Thượng Nhất Căn Trụ Tử2019-12-28 06:03
 • #284: Lý Phong & Vương Động2019-12-28 06:03
 • #285: Treo Bạn Nhỏ Trái Đất Lên Rồi Đánh2019-12-28 06:03
 • #286: Chương 15 Điếu Đả Địa Cầu Tiểu Bằng Hữu2019-12-28 06:03
 • #287: Mấy Bạn Nhỏ Norton Thật Ngốc Thật Ngây Thơ (Bạo!)2019-12-28 06:03
 • #288: Nặc Đốn Tiểu Học Sinh Ngận Sỏa Ngận Thiên Chân (Bạo! )2019-12-28 06:03
 • #289: Kỹ Thuật Là Cọng Lông Một Thương Đủ Lụi Chết!2019-12-28 06:03
 • #290: Mao Đích Kỹ Thuật Nhất Thương Thống Tử!2019-12-28 06:03
 • #291: Bạo Lực Tuyên Cáo2019-12-28 06:04
 • #292: Biểu Diễn Lật Toàn Trường2019-12-28 06:04
 • #293: Tú Phiên Toàn Tràng2019-12-28 06:04
 • #294: Ba Chị Em Nhà Họ Trần2019-12-28 06:04
 • #295: Trần Gia Tam Tả Muội2019-12-28 06:04
 • #296: Ổ Bánh Từ Trên Trời Rơi Xuống2019-12-28 06:04
 • #297: Thiên Thượng Điệu Hãm Bính2019-12-28 06:04
 • #298: Lilan Calos2019-12-28 06:04
 • #299: La Lan Gia Lạc Tư2019-12-28 06:04
 • #300: Câu Lạc Bộ Người Cao Tuổi2019-12-28 06:05
 • #301: Lão Niên Hoài Cựu Câu Nhạc Bộ2019-12-28 06:05
 • #302: Khiếp Sợ2019-12-28 06:05
 • #303: Chấn Kinh2019-12-28 06:05
 • #304: Thổ Lộ Tình Cảm2019-12-28 06:05
 • #305: Giao Tâm2019-12-28 06:05
 • #306: Các Hệ Tinh Anh2019-12-28 06:05
 • #307: Tinh Anh Hệ2019-12-28 06:06
 • #308: Trò Hề Đáng Đánh Ở Đó Mà So Sánh2019-12-28 06:06
 • #309: Điếu Đả Đổng Đậu Bỉ2019-12-28 06:06
 • #310: Chờ Đợi2019-12-28 06:06
 • #311: Đẳng Đãi2019-12-28 06:06
 • #312: Khuê Mật2019-12-28 06:06
 • #313: Tỉnh Lại Ác Ma2019-12-28 06:06
 • #314: Hoán Tỉnh Ác Ma2019-12-28 06:06
 • #315: Rút Củi Dưới Đáy Nồi2019-12-28 06:07
 • #316: Phủ Để Trừu Tân2019-12-28 06:07
 • #317: Một Đòn Trí Mạng2019-12-28 06:07
 • #318: Trí Mệnh Nhất Kích2019-12-28 06:07
 • #319: Hẹn Hò2019-12-28 06:07
 • #320: U Hội2019-12-28 06:07
 • #321: Thế Giới Hỗn Độn2019-12-28 06:07
 • #322: Lăng Loạn Đích Thế Giới2019-12-28 06:07
 • #323: Hưởng Thụ2019-12-28 06:08
 • #324: Liệt Hỏa Đỉnh2019-12-28 06:08
 • #325: Hạnh Phúc Có Thể Chỉ Đơn Giản Như Thế Này (Có Cảm Xúc)2019-12-28 06:08
 • #326: Hạnh Phúc Khả Dĩ Thị Giá Dạng (Hữu Cảm)2019-12-28 06:08
 • #327: Đãi Ngộ2019-12-28 06:08
 • #328: Bẻ Gãy Nghiền Nát2019-12-28 06:08
 • #329: Tồi Khô Lạp Hủ2019-12-28 06:08
 • #330: Sauron Khóc2019-12-28 06:08
 • #331: Tác Luân Khốc Liễu2019-12-28 06:09
 • #332: Vưu Vật2019-12-28 06:09
 • #333: Cực Phẩm2019-12-28 06:09
 • #334: Quyết chiến Tiên Man2019-12-28 06:09
 • #335: Chiếm Tiện Nghi2019-12-28 06:09
 • #336: Chiêm Tiện Nghi2019-12-28 06:09
 • #337: Sống Lại Từ Trong Ngọn Lửa2019-12-28 06:09
 • #338: Dục Hỏa Trọng Sinh2019-12-28 06:09
 • #339: Hoàn Toàn Bạo2019-12-28 06:10
 • #340: Hoàn Bạo2019-12-28 06:10
 • #341: Kẻ Xuyên Rừng Cấp Tổ Tông2019-12-28 06:10
 • #342: Tổ Tông Cấp Tùng Lâm Tật Tẩu2019-12-28 06:10
 • #343: Các Bạn Nhỏ Tiên Man Học Cách Lui Lại Đi! (Bạo! )2019-12-28 06:10
 • #344: Thối Dịch Ba Tiên Man Tiểu Học Sinh Môn! (Bạo! )2019-12-28 06:10
 • #345: Chương 11 Đại Ma Vương2019-12-28 06:10
 • #346: Đại Ma Vương2019-12-28 06:10
 • #347: Chỉ Số Thông Minh Của Lão Nai2019-12-28 06:11
 • #348: Lão Lộc Đích Trí Thương2019-12-28 06:11
 • #349: Thần Niệm2019-12-28 06:11
 • #350: Chương 14 Làm Thật2019-12-28 06:11
 • #351: Động Chân Cách2019-12-28 06:12
 • #352: Dũng Cảm2019-12-28 06:12
 • #353: Hào Mại2019-12-28 06:12
 • #354: Liên Thủ2019-12-28 06:12
 • #355: Anh Em Ở Nơi Xa2019-12-28 06:12
 • #356: Viễn Phương Huynh Đệ2019-12-28 06:12
 • #357: Tình Tự Lực Lượng2019-12-28 06:12
 • #358: Cùng Cô Giáo Xinh Đẹp Đến Sao Hỏa2019-12-28 06:12
 • #359: Hòa Mỹ Nữ Lão Sư Đích Hỏa Tinh Chi Lữ2019-12-28 06:13
 • #360: Tranh Giành Đội Trưởng2019-12-28 06:13
 • #361: Đội Trường Chi Tranh2019-12-28 06:13
 • #362: Hồi Âm Công Chúa Nể Tình Sao?2019-12-28 06:13
 • #363: Hồi Âm Công Chủ Cấp Diện Tử Mạ?2019-12-28 06:13
 • #364: Sao Hỏa Truyền Kỳ2019-12-28 06:13
 • #365: Hỏa Tinh Truyện Kỳ2019-12-28 06:14
 • #366: Thức tỉnh năng lực X2019-12-28 06:14
 • #367: Giác Tỉnh X Năng Lực2019-12-28 06:14
 • #368: Cố Nhân Đến!2019-12-28 06:14
 • #369: Cố Nhân Lai!2019-12-28 06:14
 • #370: Duyên Đến Duyên Đi2019-12-28 06:14
 • #371: Duyên Lai Duyên Khứ2019-12-28 06:14
 • #372: Hệ Mặt Trời Vô Địch2019-12-28 06:14
 • #373: Thái Dương Hệ Vô Địch2019-12-28 06:15
 • #374: Hồi Âm Ưu Ái2019-12-28 06:15
 • #375: Hồi Âm Đích Thanh Lãi2019-12-28 06:15
 • #376: Thời Kỳ Tuổi Phản Nghịch2019-12-28 06:15
 • #377: Bạn Nghịch Đích Niên Kỷ2019-12-28 06:15
 • #378: Tuổi Trẻ Thường Dể Xúc Động!2019-12-28 06:15
 • #379: Thanh Xuân Tựu Yếu Trùng Động!2019-12-28 06:15
 • #380: Chìa Khóa Mở Ra2019-12-28 06:15
 • #381: Khóa Giới2019-12-28 06:15
 • #382: Di Động Trong Nháy Mắt2019-12-28 06:15
 • #383: Thuấn Gian Na Động2019-12-28 06:16
 • #384: Ký Túc Xá Nữ Sinh2019-12-28 06:16
 • #385: Nữ Sinh Túc Xá2019-12-28 06:16
 • #386: Thức Tỉnh2019-12-28 06:16
 • #387: Giác Tỉnh2019-12-28 06:16
 • #388: Tầng Thứ Hai2019-12-28 06:16
 • #389: Đệ Nhị Trọng Thiên2019-12-28 06:16
 • #390: Kế Hoạch Của Alan Tuco2019-12-28 06:17
 • #391: Ngả Luân Đồ Khoa Đích Kế Hoa2019-12-28 06:17
 • #392: Tuột Thảm Hại2019-12-28 06:17
 • #393: Quá Sơn Xa2019-12-28 06:17
 • #394: Bạo Lực2019-12-28 06:17
 • #395: Một Lao Kia Kinh Tài Tuyệt Thế Là Để Biểu Diễn! (Bạo! )2019-12-28 06:17
 • #396: Na Nhất Tiêu Kinh Tài Tuyệt Diễm Thị Show! (Bạo! )2019-12-28 06:17
 • #397: Phụ Trợ2019-12-28 06:17
 • #398: Lão Nai Bị Dụ!2019-12-28 06:18
 • #399: Lão Lộc Bị Câu Dẫn Liễu!2019-12-28 06:18
 • #400: Như Vậy Cũng Có Thể Nghiền Ép2019-12-28 06:18
 • #401: Giá Dạng Dã Năng Niễn Áp2019-12-28 06:18
 • #402: Cái Này Cũng Coi Như Chỉ Số Thông Minh Sao!2019-12-28 06:18
 • #403: Giá Dã Toán Trí Thương Mạ!2019-12-28 06:18
 • #404: Tri Thức Chính Là Lực Lượng!2019-12-28 06:18
 • #405: Tri Thức Tựu Thị Lực Lượng!2019-12-28 06:19
 • #406: Thiên Phú Của Tử Tô2019-12-28 06:19
 • #407: Tử Tô Đích Thiên Phú2019-12-28 06:19
 • #408: Phe Phản Đối2019-12-28 06:19
 • #409: Phản Đối Phái2019-12-28 06:19
 • #410: Khích Tướng2019-12-28 06:19
 • #411: Kích Tương2019-12-28 06:19
 • #412: Tên Gà Mờ2019-12-28 06:19
 • #413: Thổ Lão Mạo2019-12-28 06:20
 • #414: Bảng Chỉ Đường Vương Tranh2019-12-28 06:20
 • #415: Lộ Bài Tranh2019-12-28 06:20
 • #416: Thầy Giáo Vương? !2019-12-28 06:20
 • #417: Vương Giáo Thụ? !2019-12-28 06:20
 • #418: Đối Chọi Gay Gắt2019-12-28 06:20
 • #419: Châm Phong Tương Đối2019-12-28 06:20
 • #420: Tên Thiếu Đánh2019-12-28 06:21
 • #421: Tiên Si Chi2019-12-28 06:21
 • #422: Chuyên nghiệp Treo Lên Đánh2019-12-28 06:21
 • #423: Chuyên Nghiệp Điếu Đả2019-12-28 06:21
 • #424: Sấm Mùa Xuân Vang Vọng2019-12-28 06:21
 • #425: Xuân Lôi Thanh Thanh2019-12-28 06:21
 • #426: Ai Dám Khi Dễ Tử Tô!2019-12-28 06:21
 • #427: Thùy Cảm Khi Phụ Tử Tô!2019-12-28 06:21
 • #428: Đổ Thêm Lửa!2019-12-28 06:22
 • #429: Tái Gia Nhất Bả Hỏa!2019-12-28 06:22
 • #430: Lão Nai Một Mình Đấu Ảo Lòi!2019-12-28 06:22
 • #431: Lão Lộc Đích Mộng Huyễn Đan Thiêu!2019-12-28 06:22
 • #432: Quyết Chiến Vận Mệnh Là Vịt Hay Phú Nhị Đại2019-12-28 06:22
 • #433: Mệnh Vận Quyết Chiến Chi Ngưu Lang Dữ Phú Nhị Đại2019-12-28 06:22
 • #434: Thần Gió Oai Phong!2019-12-28 06:22
 • #435: Phong Thần Chi Uy!2019-12-28 06:23
 • #436: Nai Thần Đệ Nhất Vũ Trụ2019-12-28 06:23
 • #437: Vũ Trụ Đệ Nhất Lộc Thần2019-12-28 06:23
 • #438: Giết Lật Toàn Trường Vô Hạn Siêu Thần!2019-12-28 06:23
 • #439: Sát Phiên Toàn Tràng Vô Hạn Siêu Thần!2019-12-28 06:23
 • #440: Lấy Được Toàn Thắng Cực Lớn2019-12-28 06:24
 • #441: Đại Hoạch Toàn Thắng2019-12-28 06:24
 • #442: Cuồng Bán2019-12-28 06:24
 • #443: Cuồng Mại2019-12-28 06:24
 • #444: Sa Mạc Nóng Như Lửa2019-12-28 06:24
 • #445: Hỏa Nhiệt Sa Mạc2019-12-28 06:24
 • #446: Hùng Tâm Bừng Bừng2019-12-28 06:24
 • #447: Hùng Tâm Bột Bột2019-12-28 06:25
 • #448: Địa Bàn Mới Quy Củ Mới2019-12-28 06:25
 • #449: Tân Địa Bàn Tân Quy Củ2019-12-28 06:25
 • #450: Hàng Ve Chai2019-12-28 06:25
 • #451: Phá Lạn Nhi2019-12-28 06:25
 • #452: Cát Lở Trí Mạng2019-12-28 06:25
 • #453: Trí Mệnh Lưu Sa2019-12-28 06:25
 • #454: Bạn Học Vương Siêu Bạo Năng Lực X!2019-12-28 06:26
 • #455: Vương Đồng Học Đích Siêu Bạo X Năng Lực!2019-12-28 06:26
 • #456: Cấp Bậc X2019-12-28 06:26
 • #457: X Cấp Biệt2019-12-28 06:26
 • #458: Thay Đổi Như Chong Chóng2019-12-28 06:26
 • #459: Phiên Thủ Vi Vân2019-12-28 06:26
 • #460: Công Tâm2019-12-28 06:26
 • #461: Cộng Minh2019-12-28 06:26
 • #462: Lực Lượng Mới Xuất Hiện2019-12-28 06:27
 • #463: Dị Quân Đột Khởi2019-12-28 06:27
 • #464: Khẩu Vị Cực Lớn2019-12-28 06:27
 • #465: Đại Ngạc Đích Vị Khẩu2019-12-28 06:27
 • #466: Dụ Dỗ2019-12-28 06:27
 • #467: Dẫn Dụ2019-12-28 06:27
 • #468: Tốc Độ Gió Lốc2019-12-28 06:27
 • #469: Bạo Phong Tốc Độ2019-12-28 06:27
 • #470: Nửa Giây Tuyệt Sát2019-12-28 06:28
 • #471: Bán Miểu Tuyệt Sát2019-12-28 06:28
 • #472: Tầng Thứ Cao Hơn2019-12-28 06:28
 • #473: Canh Thượng Tằng Lâu2019-12-28 06:28
 • #474: Nghịch Chuyển Đầy Hạnh Phúc2019-12-28 06:28
 • #475: Nghịch Chuyển Chi Hạnh Phúc2019-12-28 06:28
 • #476: Lửa Giận Tận Trời2019-12-28 06:28
 • #477: Hỏa Khí Trùng Thiên2019-12-28 06:29
 • #478: Ra Tay!2019-12-28 06:29
 • #479: Động Thủ!2019-12-28 06:29
 • #480: Đánh Bay Một Cái Băng Ghế2019-12-28 06:29
 • #481: Nhất Bản Đắng Phách Phi2019-12-28 06:29
 • #482: Đội Trưởng2019-12-28 06:29
 • #483: Đội Trường2019-12-28 06:29
 • #484: Lực Lượng2019-12-28 06:30
 • #485: Chiến Đấu Trong Vũ Trụ2019-12-28 06:30
 • #486: Thái Không Chiến2019-12-28 06:30
 • #487: Diệu Nhãn2019-12-28 06:30
 • #488: Đồng Cam Cộng Khổ2019-12-28 06:30
 • #489: Dị Biến2019-12-28 06:30
 • #490: Nhắm Chuẩn Vẫn Trật2019-12-28 06:31
 • #491: Chuẩn Tinh Bị Cật Liễu2019-12-28 06:31
 • #492: Người Máy Cũng Có Gay2019-12-28 06:31
 • #493: Ky Khí Nhân Dã Hữu Hảo Cơ Hữu2019-12-28 06:31
 • #494: Phòng Trọ Phục Vụ2019-12-28 06:31
 • #495: Khách Phòng Phục Vụ2019-12-28 06:31
 • #496: Thời Gian Hạnh Phúc2019-12-28 06:31
 • #497: Hạnh Phúc Thì Quang2019-12-28 06:32
 • #498: Thỏ Đụng Tường2019-12-28 06:32
 • #499: Chàng Tường Thỏ2019-12-28 06:32
 • tinh-chien-phong-bao-chuong-0500.mp32019-12-28 06:32
 • #501: Chuyên Chú Loại Đơn Đấu Đã Rất Nhiều Năm2019-12-28 06:32
 • #502: Chuyên Thú Thử Loại Đan Thiêu Ngận Đa Niên2019-12-28 06:32
 • #503: Nai Thần Khiêu Khích2019-12-28 06:33
 • #504: Lộc Thần Đích Thiêu Hấn2019-12-28 06:33
 • #505: Trận Chiến Xoay Người2019-12-28 06:33
 • #506: Phiên Thân Chiến2019-12-28 06:33
 • #507: Nhận Thức Về Không Gian2019-12-28 06:33
 • #508: Không Gian Nhận Tri2019-12-28 06:33
 • #509: Cực Hạn Treo Lên Đánh2019-12-28 06:34
 • #510: Cực Hạn Điếu Đả2019-12-28 06:34
 • #511: Chém Đầu Trước Công Chúng2019-12-28 06:34
 • #512: Trảm Thủ Kỳ Chúng2019-12-28 06:34
 • #513: Tầm Nhìn Của Nhân Vật Nhỏ2019-12-28 06:34
 • #514: Tiểu Nhân Vật Đích Dã Vọng2019-12-28 06:34
 • #515: Lại Thấy Siêu Cấp Nghịch Tập2019-12-28 06:34
 • #516: Hựu Kiến Siêu Cấp Nghịch Tập2019-12-28 06:35
 • #517: Quyết Chiến Sao Hỏa2019-12-28 06:35
 • #518: Quyết Chiến Hỏa Tinh2019-12-28 06:35
 • #519: Quy Tắc Chọn Đội Trưởng2019-12-28 06:35
 • #520: Đội Trường Pháp Tắc2019-12-28 06:35
 • #521: Tranh Thủ Lòng Người2019-12-28 06:35
 • #522: Tranh Thủ Nhân Tâm2019-12-28 06:35
 • #523: Achilles Ortiz khiêu chiến2019-12-28 06:35
 • #524: A Khắc Lưu Đế Tư Đích Thiêu Chiến2019-12-28 06:35
 • #525: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà2019-12-28 06:36
 • #526: Ngưu Đao Tiểu Thí2019-12-28 06:36
 • #527: Kẻ Thích Ứng Mới Có Thể Sinh Tồn2019-12-28 06:36
 • #528: Thích Giả Sinh Tồn2019-12-28 06:36
 • #529: Robot Chiến Đấu Dưới Nước2019-12-28 06:36
 • #530: Thủy Chiến Ky Giáp2019-12-28 06:36
 • #531: Một Mặt Đáng Yêu Của Bạn Học Vương2019-12-28 06:36
 • #532: Vương Đồng Học Đích Khả Ái Nhất Diện2019-12-28 06:36
 • #533: Biểu Diễn Le Lói2019-12-28 06:37
 • #534: Trang Khốc2019-12-28 06:37
 • #535: Thuộc Tuýp Thổ Hào Khẩu Vị Nặng2019-12-28 06:37
 • #536: Trọng Khẩu Vị Thổ Hào Lưu2019-12-28 06:37
 • #537: Ra Tay Trước2019-12-28 06:37
 • #538: Tiên Thủ2019-12-28 06:37
 • #539: Liều Mạng2019-12-28 06:37
 • #540: Bác Mệnh2019-12-28 06:38
 • #541: Điên Cuồng Bao Vây Tiễu Trừ2019-12-28 06:38
 • #542: Phong Cuồng Vi Tiễu2019-12-28 06:38
 • #543: Ông Vua Ảo Ảnh Atlantis2019-12-28 06:38
 • #544: Á Đặc Lan Đế Tư Huyễn Ảnh Chi Vương2019-12-28 06:38
 • #545: Hoàn Toàn Xứng Đáng2019-12-28 06:38
 • #546: Chương Đương Chi Vô Quý2019-12-28 06:38
 • #547: Ám Độ Trần Thương2019-12-28 06:38
 • #548: Uy Lực Của Bà Mẹ Vợ Cực Phẩm2019-12-28 06:39
 • #549: Cực Phẩm Nhạc Mẫu Đích Uy Lực2019-12-28 06:39
 • #550: Bất Năng Xúc Bính Đích Để Tuyến2019-12-28 06:39
 • #551: Một Cái Tác Dụng Khác Của Đại Ca2019-12-28 06:39
 • #552: Đại Ca Đích Lánh Ngoại Nhất Cá Dụng Xử2019-12-28 06:39
 • #553: Tự Tìm Treo Lên Đánh2019-12-28 06:39
 • #554: Tự Hoa Đích Điếu Đả2019-12-28 06:40
 • #555: Một Ngày Của Thầy Giáo Vương2019-12-28 06:40
 • #556: Vương Giáo Thụ Đích Nhất Thiên2019-12-28 06:40
 • #557: Thử Qua Mới Biết Là Tốt!2019-12-28 06:40
 • #558: Thí Quá Tài Tri Đạo Hảo!2019-12-28 06:40
 • #559: Đơn Giản Mới Là Xinh Đẹp2019-12-28 06:40
 • #560: Giản Đan Tài Thị Mỹ2019-12-28 06:40
 • #561: Trang Xoa Chi A Tư Lan Phó Nhân2019-12-28 06:40
 • #562: Tai To Mặt Lớn2019-12-28 06:40
 • #563: Đại Oản2019-12-28 06:41
 • #564: Thế Thân2019-12-28 06:41
 • #565: Chân Chính Trâu Bò2019-12-28 06:41
 • #566: Chân Chính Đích Ngưu2019-12-28 06:41
 • #567: Lưỡng Cá Nữ Hài2019-12-28 06:41
 • #568: Trời Cao Biển Rộng2019-12-28 06:41
 • #569: Hải Khoát Thiên Không2019-12-28 06:41
 • #570: Thương Tràng Như Chiến Tràng2019-12-28 06:42
 • #571: Hậu Sinh Khả Uý2019-12-28 06:42
 • #572: Kỹ Thuật Ký Hiệu2019-12-28 06:42
 • #573: Phù Văn Khoa Kỹ2019-12-28 06:42
 • #574: Mã Già Hổ2019-12-28 06:42
 • #575: Đả Kích Xã Hội Đen2019-12-28 06:42
 • #576: Đả Kích Hắc Xã Hội2019-12-28 06:42
 • #577: Thực Lực Của Học Viện2019-12-28 06:43
 • #578: Học Viện Thực Lực2019-12-28 06:43
 • #579: Mưa Gió Trong Ngục Giam2019-12-28 06:43
 • #580: Giam Ngục Phong Vân2019-12-28 06:43
 • #581: Cường Lực Hồi Kích!2019-12-28 06:43
 • #582: Bối Cảnh Đủ Giây Giết2019-12-28 06:43
 • #583: Bối Cảnh Chi Miểu Sát2019-12-28 06:43
 • #584: Sự Nhiệt Tình Của Bé Gái Aslan2019-12-28 06:43
 • #585: Nhiệt Tình Đích A Tư Lan Muội Chỉ2019-12-28 06:43
 • #586: Một Đòn Của Bá Vương! (Bạo! )2019-12-28 06:43
 • #587: Phách Vương Nhất Kích! (Bạo! )2019-12-28 06:44
 • #588: Kỳ Thật Ta Thật Sự Là Đánh Hụt2019-12-28 06:44
 • #589: Kỳ Thực Ngã Chân Đích Thị Đả Không Liễu2019-12-28 06:44
 • #590: Kiếm Khiên & Hoa Hồng2019-12-28 06:44
 • #591: Kiếm Thuẫn Mân Côi2019-12-28 06:44
 • #592: Chuẩn Men Là Phải Co Được Dãn Được2019-12-28 06:45
 • #593: Năng Thân Năng Khuất Chân Hán Tử2019-12-28 06:45
 • tinh-chien-phong-bao-chuong-0594.mp32019-12-28 06:45
 • #595: Chỉ Đạo Chiến Đấu!2019-12-28 06:45
 • #596: Chỉ Đạo Chiến!2019-12-28 06:46
 • #597: Đấu Thần Kim Luân2019-12-28 06:46
 • #598: Kim Luân Đấu Thần2019-12-28 06:46
 • #599: Ca Cũng Là Người Có Năng Lực X!2019-12-28 06:46
 • #600: Ca Dã Thị X năng lực Giả!2019-12-28 06:46
 • #601: Scarlett Hứng Thú2019-12-28 06:46
 • #602: Tư Gia Lệ Đích Hưng Thú2019-12-28 06:46
 • #603: Đánh Bẹp!2019-12-28 06:46
 • #604: Biển Chi!2019-12-28 06:46
 • #605: Tiểu Công Chủ Triệu Hoán2019-12-28 06:46
 • #606: Đón Người Mới Đến2019-12-28 06:47
 • #607: Nghênh Tân2019-12-28 06:47
 • #608: Công Chủ Giá Đáo2019-12-28 06:47
 • #609: Tiết Tấu Áp Chế2019-12-28 06:47
 • #610: Áp Chế Đích Tiết Tấu2019-12-28 06:47
 • #611: Mối Tình Đầu2019-12-28 06:47
 • #612: Sơ Luyến2019-12-28 06:47
 • #613: Bạn Bè Thực Sự Thì Không Cần Giả Bộ2019-12-28 06:47
 • #614: Chân Bằng Hữu Bất Trang2019-12-28 06:47
 • #615: Tác Dụng Của Du Già2019-12-28 06:48
 • #616: Du Già Đích Công Năng2019-12-28 06:48
 • #617: Đòn sát thủ2019-12-28 06:48
 • #618: Sát Thủ Giản2019-12-28 06:48
 • #619: Thiên Đường Của Thổ Hào Tô2019-12-28 06:48
 • #620: Thổ Hào Tô Đích Thiên Đường2019-12-28 06:48
 • #621: Scarlett Bị Đảo Điên2019-12-28 06:48
 • #622: Tư Gia Lệ Bị Điên Phúc Liễu2019-12-28 06:49
 • #623: Xuất Chinh2019-12-28 06:49
 • #624: Dã Tâm2019-12-28 06:49
 • #625: Tuyết Sỉ!2019-12-28 06:49
 • #626: Thương Hương Tiếc Ngọc2019-12-28 06:49
 • #627: Liên Hương Tích Ngọc2019-12-28 06:49
 • #628: Treo Chiến Đội Hành Tinh Locke Lên Đánh2019-12-28 06:49
 • #629: Điếu Đả Lạc Khắc Tinh Chiến Đội2019-12-28 06:49
 • #630: Quyết Thắng2019-12-28 06:50
 • #631: Gà Con2019-12-28 06:50
 • #632: Chương 23 Thái Điểu2019-12-28 06:50
 • #633: Đáng Khinh Cũng Là Lực Lượng!2019-12-28 06:50
 • #634: Ổi Tỏa Dã Thị Lực Lượng!2019-12-28 06:50
 • #635: Đội Trưởng Bạo Lực Đến Từ Trái Đất!2019-12-28 06:50
 • #636: Lai Tự Địa Cầu Đích Bạo Lực Đội Trường!2019-12-28 06:50
 • #637: Chính Là Khó Đối Phó! (Bạo! )2019-12-28 06:51
 • #638: Tựu Thị Vô Giải! (Bạo! )2019-12-28 06:51
 • #639: Khí Thế2019-12-28 06:51
 • #640: Thiên Phú Biểu Diễn Trời Sinh Bản Thăng Cấp2019-12-28 06:51
 • #641: Thiên Sinh Trang Bức Gia Thành2019-12-28 06:51
 • #642: Không Thể Xác Định2019-12-28 06:51
 • #643: Vị Tri2019-12-28 06:51
 • #644: Duy Nhất2019-12-28 06:51
 • #645: Đội Hèn Nhát?2019-12-28 06:52
 • #646: Túng Đội?2019-12-28 06:52
 • #647: Quyết Thắng2019-12-28 06:52
 • tinh-chien-phong-bao-chuong-0648.mp32019-12-28 06:52
 • #649: Phong Thái Của Một Xẻng Bay Lên Kia2019-12-28 06:52
 • #650: Na Nhất Sạn Phi Khởi Đích Phong Thải2019-12-28 06:52
 • #651: Hương Vị Hôn Môi Có Xì Tin Không2019-12-28 06:53
 • #652: Tiếp Vẫn Đích Vị Đạo Hảo Mạ2019-12-28 06:53
 • #653: Ba Bậc Thang Lớn2019-12-28 06:53
 • #654: Tam Đại Giai Thê2019-12-28 06:53
 • #655: Khai Chiến2019-12-28 06:53
 • #656: Đàn Trùng2019-12-28 06:53
 • #657: Trùng Quần2019-12-28 06:53
 • #658: Giấc Mộng Cùng Sự Thật2019-12-28 06:54
 • #659: Mộng Tưởng Dữ Hiện Thực2019-12-28 06:54
 • #660: Tâm Tính Như Đàn Bà2019-12-28 06:54
 • #661: Phụ Nhân Chi Nhân2019-12-28 06:54
 • #662: Con Chó Trung Thành Nhất2019-12-28 06:54
 • #663: Tối Trung Thực Đích Cẩu2019-12-28 06:54
 • #664: Cấp S Cứu Rỗi Vẫn Là Địa Ngục?2019-12-28 06:55
 • #665: S Cấp Cứu Thục Hoàn Thị Địa Ngục?2019-12-28 06:55
 • #666: Đấu Thần Kim Luân2019-12-28 06:55
 • #667: Kim Luân Đấu Thần2019-12-28 06:55
 • #668: Ta Muốn Sống!2019-12-28 06:55
 • #669: Ngã Yếu Hoạt!2019-12-28 06:55
 • #670: Đại Ma Vương Cùng Luyện Ngục2019-12-28 06:55
 • #671: Luyện Ngục Đại Ma Vương2019-12-28 06:55
 • #672: Bất Thị Quán Đầu2019-12-28 06:55
 • tinh-chien-phong-bao-chuong-0673.mp32019-12-28 06:56
 • #674: Ngươi Tranh Ta Đoạt2019-12-28 06:56
 • #675: Nhĩ Tranh Ngã Đoạt2019-12-28 06:56
 • #676: Chiến Sĩ Bất Tử2019-12-28 06:56
 • #677: Bất Tử Chiến Sĩ2019-12-28 06:56
 • #678: Trời Sinh Ra Ta Tất Có Chổ Dùng2019-12-28 06:56
 • #679: Thiên Sinh Ngã Tài Tất Hữu Dụng2019-12-28 06:56
 • #680: Thi Viết Là Pháp Bảo Vĩnh Hằng2019-12-28 06:56
 • #681: Khảo Thí Thị Vĩnh Hằng Đích Pháp Bảo2019-12-28 06:57
 • #682: Sức Chiến Đấu Khác Loại2019-12-28 06:57
 • #683: Lánh Loại Chiến Đấu Lực2019-12-28 06:57
 • #684: Phi Thường Quy Coi Rẻ2019-12-28 06:57
 • #685: Phi Thường Quy Miểu Thị2019-12-28 06:57
 • #686: Quyền Lực Của Người Thắng2019-12-28 06:57
 • #687: Thắng Giả Đích Quyền Lực2019-12-28 06:57
 • #688: Thiên Sư Lửa2019-12-28 06:57
 • #689: Hỏa Thiên Sư2019-12-28 06:58
 • #690: Mập Mạp Phi Chủ Lưu2019-12-28 06:58
 • #691: Phi Chủ Lưu Bàn Tử2019-12-28 06:58
 • #692: Chân Đang Run Mồ Hôi Đang Chảy!2019-12-28 06:58
 • #693: Thối Tại Đẩu Hãn Tại Lưu!2019-12-28 06:58
 • #694: Tuyệt Vọng2019-12-28 06:58
 • #695: Nữ Bạo Long2019-12-28 06:58
 • #696: Quyết chiến Manalas2019-12-28 06:59
 • #697: Quyết Chiến Mã Nạp Lạp Tác2019-12-28 06:59
 • #698: Vì Thắng Lợi2019-12-28 06:59
 • #699: Vi Liễu Thắng Lợi2019-12-28 06:59
 • #700: Ánh Trăng Phía Trên2019-12-28 06:59
 • #701: Nguyệt Lượng Chi Thượng2019-12-28 06:59
 • #702: Nổi Danh Phần Lớn Đều Là Chó Kiểng2019-12-28 06:59
 • #703: Thịnh Danh Đa Thị Đồ Cẩu Bối2019-12-28 06:59
 • #704: Bí Quyết Vô Cực2019-12-28 07:00
 • #705: Vô Cực Chi Đạo2019-12-28 07:00
 • #706: Dọa Đái Trong Quần2019-12-28 07:00
 • #707: Hách Niệu Liễu2019-12-28 07:00
 • #708: Màn Trời Đen Tối2019-12-28 07:00
 • #709: Hắc Ám Thiên Mạc2019-12-28 07:00
 • #710: Đấu Thần Kim Luân VS Quang Luân Vương2019-12-28 07:00
 • #711: Sát Thần!2019-12-28 07:00
 • #712: Làm Khó Giải Bị Khó Giải…2019-12-28 07:01
 • #713: Mục Tiêu2019-12-28 07:01
 • #714: Chắc Chắn2019-12-28 07:01
 • #715: Thú Hoang Thép2019-12-28 07:01
 • #716: Khinh Người Quá Đáng2019-12-28 07:01
 • #717: Nữ Thần Thắng Lợi2019-12-28 07:01
 • #718: Người Maya2019-12-28 07:01
 • #719: Liên Hoàn Bùng Nổ2019-12-28 07:02
 • #720: Đội trưởng Đoạt Thiên Chiến!2019-12-28 07:02
 • #721: Thần Gió2019-12-28 07:02
 • #722: Di Động Như Mộng Ảo2019-12-28 07:02
 • #723: Nam Giới Cần Phải Sống Như Thế!2019-12-28 07:02
 • #724: Thế Khó Xử2019-12-28 07:02
 • #725: Khúc Ca Của Băng Và Lửa2019-12-28 07:02
 • #726: Băng Phủ Hoàng Hôn2019-12-28 07:03
 • #727: Đoạt Thiên Chiến Thứ Hai2019-12-28 07:03
 • #728: Bá Vương Chân Thật2019-12-28 07:03
 • #729: Đây Là Muốn Nghịch Tập Sao?2019-12-28 07:03
 • #730: Quá Nghịch Thiên!2019-12-28 07:03
 • #731: Cách Điệu2019-12-28 07:03
 • #732: Trái Tim Của Lửa2019-12-28 07:03
 • #733: Bùng Nổ2019-12-28 07:04
 • #734: Công Chúa Băng Tuyết Ra Chiến Thư2019-12-28 07:04
 • #735: Nghiền Áp2019-12-28 07:04
 • #736: Cô Bé Xinh Đẹp Quỳ Xuống Ca Chinh Phục Cho Đại Gia Nghe Nào!2019-12-28 07:04
 • #737: Dĩa Vàng Lại Xuất Hiện2019-12-28 07:04
 • #738: Trận Chiến Hư Thật2019-12-28 07:04
 • #739: Ông Vua Mị Ảnh2019-12-28 07:04
 • #740: Ông Vua Ảo Ảnh2019-12-28 07:05
 • #741: Atlantis Đoàn Chiến2019-12-28 07:05
 • #742: Sự Tuyệt Vọng Mang Tên Atlantis2019-12-28 07:05
 • #743: Chuẩn Bị Chiến Đấu2019-12-28 07:05
 • #744: Vẫn Có Phần Thắng2019-12-28 07:05
 • #745: Tiềm Long Số 12019-12-28 07:05
 • #746: Không Thể Ngăn Cản2019-12-28 07:05
 • #747: Quyết Chiến Atlantis2019-12-28 07:06
 • #748: Di Chuyển Vị Trí Theo Kiểu Không Có Tiết Tháo2019-12-28 07:06
 • #749: Xoay tròn phong bạo2019-12-28 07:06
 • #750: Gió Lốc Xoay Tròn2019-12-28 07:06
 • #751: Bày Ra Trước Một Cục2019-12-28 07:06
 • #752: Chủ Động Ra Sân2019-12-28 07:06
 • #753: Kiểu Bạo Hoa Lệ Nhất2019-12-28 07:06
 • #754: Khắc Hoàn Toàn2019-12-28 07:06
 • #755: Một Ván Đoàn Chiến Quyết Định Thắng Bại2019-12-28 07:07
 • #756: Vương Tranh Cùng Ông Vua Ảo Ảnh2019-12-28 07:07
 • #757: Múa Búa Trước Mặt Lỗ Ban2019-12-28 07:07
 • #758: Gần Trong Gang Tấc2019-12-28 07:07
 • #759: Đệ Nhất Giết Ngược Trong Lịch Sử !2019-12-28 07:07
 • #760: Công Chúa Xúc Động2019-12-28 07:07
 • #761: Ban Thưởng2019-12-28 07:07
 • #762: Hoàng Thất Phản Ứng2019-12-28 07:08
 • #763: Nguy Cơ2019-12-28 07:08
 • #764: Chỉ Mành Treo Chuông2019-12-28 07:08
 • #765: Nhà Họ Lan Của Dida2019-12-28 07:08
 • #766: Con Tin2019-12-28 07:08
 • #767: Nhập Gia Tùy Tục2019-12-28 07:08
 • #768: Trí Giả2019-12-28 07:09
 • #769: Mình Trần Đấu Với Robot2019-12-28 07:09
 • #770: Ta Không Cần Robot2019-12-28 07:09
 • #771: Lực Lượng Của Bé Hạt Tiêu2019-12-28 07:09
 • #772: Thế Giới Dida2019-12-28 07:09
 • #773: Đêm Khuya Khiêu Chiến2019-12-28 07:09
 • #774: Quyền Giết Chết Trong Tay2019-12-28 07:09
 • #775: Đồ Đệ Siêu Cấp2019-12-28 07:10
 • #776: Dòng Chảy Nguyên Khí2019-12-28 07:10
 • #777: Ngộ Đạo Về Gió2019-12-28 07:10
 • #778: Khinh Miệt2019-12-28 07:10
 • #779: Giai Điệu Chinh Phục2019-12-28 07:10
 • #780: Trở Về2019-12-28 07:10
 • #781: Tiểu Đội Hồ Ly2019-12-28 07:11
 • #782: Công Nhân Duy Tu2019-12-28 07:11
 • #783: Dốc Sức Đánh2019-12-28 07:11
 • #784: Tranh Giành Trung Đội Trưởng2019-12-28 07:11
 • #785: Người Mới Chuyên Cần2019-12-28 07:11
 • #786: Ca Thật Sự Không Giả Nai2019-12-28 07:11
 • #787: Tán Thành2019-12-28 07:12
 • #788: Thượng Đế Như Thế Nào Mới Có Khả Năng Né Tránh Hắn2019-12-28 07:12
 • #789: Chia 5/52019-12-28 07:12
 • #790: Có Phái Nữ Tới Từ Phương Xa2019-12-28 07:12
 • #791: Làm Người Không Cuồng Uổng Là Thiếu Niên2019-12-28 07:12
 • #792: Ánh Hoàng Hôn Của Chư Thần2019-12-28 07:12
 • #793: Chư Thần Hoàng Hôn2019-12-28 07:12
 • #794: Lực Ảnh Hưởng Của Vương Tranh2019-12-28 07:13
 • #795: Nghịch Tập2019-12-28 07:13
 • #796: Chuẩn Con Rể?2019-12-28 07:13
 • #797: Nhất Tiễn Song Điêu2019-12-28 07:13
 • #798: Khứu Giác Của Phái Nữ2019-12-28 07:13
 • #799: Robot Mới Sinh Ra2019-12-28 07:13
 • #800: Lửa Chiến Tranh Thiêu Cháy2019-12-28 07:13
 • #801: Ra Khỏi Thành2019-12-28 07:14
 • #802: Vỏ Bọc Bề Ngoài Cứng Rắn Của Công Chúa2019-12-28 07:14
 • #803: Titan!2019-12-28 07:14
 • #804: Trận Chiến Dưới Vực Sâu2019-12-28 07:14
 • #805: Tín Nhiệm2019-12-28 07:14
 • #806: Lấy Tên Tuổi Của Titan2019-12-28 07:14
 • #807: Quyết Chiến Không Màng Sống Chết2019-12-28 07:14
 • #808: Không Thể Buông Tha2019-12-28 07:14
 • #809: Đao Khách Phong Bạo!2019-12-28 07:15
 • #810: Chỉ Mành Treo Chuông2019-12-28 07:15
 • #811: Đàn Ông Chuẩn Men2019-12-28 07:15
 • #812: Nắm Dida Trong Tay2019-12-28 07:15
 • #813: Thật Sự Không Có Cách Nào Khác Để So2019-12-28 07:15
 • #814: Lão Cổ Lại Tặng Quà!2019-12-28 07:15
 • #815: Như Nai Con Loạn Nhảy2019-12-28 07:15
 • #816: Thánh Đồ2019-12-28 07:16
 • #817: Bí Quyết Đao Phong2019-12-28 07:16
 • #818: Trở Về2019-12-28 07:16
 • #819: Manalas Trí Tuệ Phản Kích2019-12-28 07:17
 • #820: Bữa Tiệc Tàn Sát Của Đấu Thần!2019-12-28 07:17
 • #821: Uy sát!2019-12-28 07:17
 • #822: Nhân Tâm Chịu Phục2019-12-28 07:17
 • #823: Không Say Không Về2019-12-28 07:17
 • #824: Bé Loli Mời2019-12-28 07:17
 • #825: Hai Con Đường Truyền Thừa2019-12-28 07:17
 • #826: Số Trời Định Sẵn!2019-12-28 07:18
 • #827: Thế Lực Kinh Tế Của Vương Tranh2019-12-28 07:18
 • #828: Quy Mô Ban Đầu2019-12-28 07:18
 • #829: Thử Nghiệm Thân Thủ2019-12-28 07:18
 • #830: Điêu2019-12-28 07:18
 • #831: Phá!2019-12-28 07:18
 • #832: Khoa Điện Ảnh2019-12-28 07:18
 • #833: Học viện Tinh Anh2019-12-28 07:19
 • #834: Thí Luyện Cuồng Ma2019-12-28 07:19
 • #835: Thánh Tử Thí Luyện2019-12-28 07:19
 • #836: Bình Luận Viên Nai Con Là Vô Địch2019-12-28 07:19
 • #837: Dây Dưa2019-12-28 07:19
 • #838: Johnson2019-12-28 07:19
 • #839: Lực Thống Trị2019-12-28 07:19
 • #840: Có Một Không Hai2019-12-28 07:20
 • #841: Độc Nhất Vô Nhị2019-12-28 07:20
 • #842: Aslan Tiến Thối Lưỡng Nan2019-12-28 07:20
 • #843: Tôn Nghiêm2019-12-28 07:20
 • #844: Mua Bán Tình Yêu2019-12-28 07:20
 • #845: Giáo Dục Mụ Tú Bà2019-12-28 07:20
 • #846: Là Nam Giới Chiến Đấu Đi!2019-12-28 07:21
 • #847: Phóng Đãng Đến Cùng2019-12-28 07:21
 • #848: Các Đường Ngăn Chặn2019-12-28 07:21
 • #849: Gỗ Tốt2019-12-28 07:21
 • #850: Càn Quét2019-12-28 07:21
 • #851: Thanh Xuân Phóng Túng2019-12-28 07:22
 • #852: Mặt Trăng Đấu Tranh2019-12-28 07:22
 • #853: Bé Gái Lớp Dưới Hung Mãnh2019-12-28 07:22
 • #854: Nguyên Tử Bạo Liệt2019-12-28 07:22
 • #855: Sắc Dụ2019-12-28 07:22
 • #856: Dã Tâm Bồng Bột2019-12-28 07:22
 • #857: Người Có Duyên2019-12-28 07:22
 • #858: Mông Điềm Trưởng Thành2019-12-28 07:23
 • #859: Đêm Đầu Tiên2019-12-28 07:23
 • #860: Đã Là Đàn Ông2019-12-28 07:23
 • #861: Sự Phiền Não Của Tiếu Phỉ2019-12-28 07:23
 • #862: Vô Gian Đạo2019-12-28 07:23
 • #863: Bạn Học Vương Rất Chuyên Nghiệp2019-12-28 07:23
 • #864: Phi Đao2019-12-28 07:23
 • #865: Đi Coi Mắt2019-12-28 07:24
 • #866: Ina Trở Về2019-12-28 07:24
 • #867: Tốc Chiến Tốc Thắng2019-12-28 07:24
 • #868: Gom Hết Hoa Hậu Giảng Đường2019-12-28 07:24
 • #869: Vua Không Ngai Ngồi Cầu2019-12-28 07:24
 • #870: Cơ Hội Xoay Người Đã Tới2019-12-28 07:24
 • #871: Đạt Tiêu Chuẩn Mới Là Tốt Nhất!2019-12-28 07:24
 • #872: Phân Ban2019-12-28 07:24
 • #873: Hoàng 72019-12-28 07:25
 • #874: Hưng Phấn2019-12-28 07:25
 • #875: Trung Tiện2019-12-28 07:25
 • #876: Loại Bá Đạo Này Thực Điêu2019-12-28 07:25
 • #877: Học Thuyết Dấu Ấn2019-12-28 07:25
 • #878: Năng Lực Đổi Tần Số2019-12-28 07:25
 • #879: Thích Thú2019-12-28 07:25
 • #880: Bạn Học Vương Phiên Bản Da Đen2019-12-28 07:26
 • #881: Phần Tử Đặc Quyền2019-12-28 07:26
 • #882: Ba Phân Đoạn Của Anh Em2019-12-28 07:26
 • #883: Trúng Chiêu2019-12-28 07:26
 • #884: Bánh Xe Lửa2019-12-28 07:26
 • #885: Tiểu Nháo Ngươi Không Thể Chết Được A2019-12-28 07:26
 • #886: Xem Mắt Là Không Cần2019-12-28 07:26
 • #887: Đứa Bé Ngoan Sẽ Không Chiếm Chổ Ngồi2019-12-28 07:27
 • #888: Thì Ra Là Người Một Nhà A2019-12-28 07:27
 • #889: Cô Gái Băng Vân Nhiệt Tình2019-12-28 07:27
 • #890: Mời2019-12-28 07:27
 • #891: Thất Bại Trong Gang Tấc2019-12-28 07:27
 • #892: Đây Mới Là Chuẩn Men!2019-12-28 07:27
 • #893: Trương Mỗ Mỗ Canh Gà Tâm Linh2019-12-28 07:28
 • #894: Bóng Đêm Rất Đẹp2019-12-28 07:28
 • #895: Tiểu Sơn Tử Ngươi Đây Là Muốn Ca Bài Gì!2019-12-28 07:28
 • #896: Tiết Tấu Anh Minh2019-12-28 07:28
 • #897: Ác Bá Là Một Môn Học Vấn2019-12-28 07:28
 • #898: Ca Nói Cho Ngươi Làm Ác Bá Như Thế Nào2019-12-28 07:28
 • #899: Đánh Chính Là Có Hậu Trường2019-12-28 07:28
 • #900: Thế Giới Này Đã Muốn Hỗn Độn Chỉ Dành Cho Dế Nhũi2019-12-28 07:28
 • #901: Ánh Mắt Không Đồng Dạng2019-12-28 07:29
 • #902: Tuyết Dạ Tâm Tư2019-12-28 07:29
 • #903: Khóa Học Robot Chờ Mong Đã Lâu2019-12-28 07:29
 • #904: Kìm Lòng Không Đậu Dùng Tam Đao Lưu2019-12-28 07:29
 • #905: Bá Vương Tá Đỉnh!2019-12-28 07:29
 • #906: Muốn Hay Không Hung Tàn Như Vậy2019-12-28 07:29
 • #907: Nàng Dĩ Nhiên Là !!!2019-12-28 07:30
 • #908: Lưu Phái Vạn Pháp Quy Nhất2019-12-28 07:30
 • #909: Đường Là Có Thể Chọn2019-12-28 07:30
 • #910: Hình Thức Tẩy Não Của Yabitan2019-12-28 07:30
 • #911: Bạo Lực Mỹ Học2019-12-28 07:30
 • #912: Trần Nhà Thực Bằng Phẳng!2019-12-28 07:30
 • #913: Tư Nhân Đính Chế2019-12-28 07:30
 • #914: Ý Chí Chiến Đấu Sục Sôi2019-12-28 07:31
 • #915: Cần Thiết Phải Bổ Não2019-12-28 07:31
 • #916: Chủ Nhân Chúng Ta Nói Chuyện Một Chút2019-12-28 07:31
 • #917: Đội Trưởng Hung Tàn2019-12-28 07:31
 • #918: Uy Lực Của Ina2019-12-28 07:31
 • #919: Ưu Việt Của Quyền Hạn2019-12-28 07:31
 • #920: Thì Ra Là Thí Nghiệm Cấp Huyền!2019-12-28 07:31
 • #921: Tầm Mắt2019-12-28 07:32
 • #922: Chương 58 Giá Trị Đầu Tư Của Bạn học Vương2019-12-28 07:32
 • #923: Ai Lên Đều Là 5 52019-12-28 07:32
 • #924: Ca Sợ Nhất Là Đi Coi Mắt2019-12-28 07:32
 • #925: Chúa Tể Thanh Long2019-12-28 07:32
 • #926: Nước Nơi Này Rất Sâu2019-12-28 07:32
 • #927: Cuồng Ma Đèn Đường2019-12-28 07:33
 • #928: Cướp Đoạt Phòng2019-12-28 07:33
 • #929: Khoe Mẽ Thành Công2019-12-28 07:33
 • #930: Tiếp Tục Treo Lên Đánh2019-12-28 07:33
 • #931: Rốt Cuộc Thành Công!2019-12-28 07:33
 • #932: Thú Chơi Của Nhà Giàu Mới Nổi2019-12-28 07:33
 • #933: Giới Hạn Của Lừa Dối2019-12-28 07:34
 • #934: Thổ Hào Nội Hàm2019-12-28 07:34
 • #935: Phân Khu2019-12-28 07:34
 • #936: Khai Chiến2019-12-28 07:34
 • #937: Thắng Ngược2019-12-28 07:34
 • #938: Tiết Độ Sứ Hư Không2019-12-28 07:34
 • #939: Trận Chiến Mở Đầu Toàn Bộ Thắng Lợi2019-12-28 07:35
 • #940: Tâm Ý2019-12-28 07:35
 • #941: Mi Gà2019-12-28 07:35
 • #942: Đại Bài Tập Hợp2019-12-28 07:35
 • #943: Đại Lực Thần Thiệt Giả2019-12-28 07:35
 • #944: Cái Xẻng Vô Địch2019-12-28 07:35
 • #945: Vợ Lớn Vợ Nhỏ2019-12-28 07:35
 • #946: Truyền Thừa Thời Đại Vũ Trụ2019-12-28 07:36
 • #947: Hồi Âm Đến Thăm2019-12-28 07:36
 • #948: Đến Lúc Thu Hoạch2019-12-28 07:36
 • #949: Thế Không Thể Đỡ2019-12-28 07:36
 • #950: Gặp Lại Bạo Phong2019-12-28 07:36
 • #951: Toàn Diện Bạo Phát2019-12-28 07:36
 • #952: Thổ Hào Bỗng Nhiên Nổi Tiếng2019-12-28 07:37
 • #953: Xa Cách Đã Lâu Gặp Lại2019-12-28 07:37
 • #954: Mối Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức2019-12-28 07:37
 • #955: Không Hèn Nhát Chính Là Chơi Xả Láng2019-12-28 07:37
 • #956: Tâm Đắc2019-12-28 07:37
 • #957: Làm Rối2019-12-28 07:37
 • #958: Không Gian Áo Nghĩa2019-12-28 07:37
 • #959: Trong Nguy Hiểm Cầu Sống2019-12-28 07:38
 • #960: Cùng Là Người Lưu Lạc Vực Sâu2019-12-28 07:38
 • #961: Vương Hầu Danh Tướng Đều Phải Gieo Giống2019-12-28 07:38
 • #962: Liều Một Lần2019-12-28 07:38
 • #963: Vật Liệu Người Lính2019-12-28 07:38
 • #964: Ngọc Thụ Lâm Phong2019-12-28 07:38
 • #965: Lão Trác Ra Tay2019-12-28 07:38
 • #966: Quen Tay Hay Việc2019-12-28 07:39
 • #967: Tranh Dành Nơi Hậu Viện2019-12-28 07:39
 • #968: Tự Nghĩ Ra Công Pháp!2019-12-28 07:39
 • #969: Tự Sang Công Pháp!2019-12-28 07:39
 • #970: Huyền Hoàng Tranh Đấu2019-12-28 07:39
 • #971: Năng Lực X Toàn Khống2019-12-28 07:39
 • #972: Trận Đấu Của Lao Và Khiên2019-12-28 07:39
 • #973: Toàn Bạo2019-12-28 07:40
 • #974: Chỉ Mành Treo Chuông2019-12-28 07:40
 • #975: Trở Về Không Được2019-12-28 07:40
 • #976: Trở Về!2019-12-28 07:40
 • #977: Là Anh Em Cùng Sống Cùng Chết!2019-12-28 07:40
 • #978: Cạm Bẫy2019-12-28 07:40
 • #979: Đàn Ông Phải Có Đảm Đương2019-12-28 07:41
 • #980: Giữ Ngọc Có Tội2019-12-28 07:41
 • #981: Giây Giết!2019-12-28 07:41
 • #982: Vương Tranh VS Haketuk2019-12-28 07:41
 • #983: Nguồn Cội Của Tự Phụ2019-12-28 07:41
 • #984: Thân Thể Cường Liệt Như Sắt Thép2019-12-28 07:41
 • #985: Vòi Rồng Lửa Quấn Giết!2019-12-28 07:41
 • #986: Hư Không Trảm2019-12-28 07:42
 • #987: Tiểu Hồ Ly Khả Ái Nhất2019-12-28 07:42
 • #988: Kiều Diễm Như Hoa2019-12-28 07:42
 • #989: Tai To Mặt Lớn Của Câu Lạc Bộ Du Già2019-12-28 07:42
 • #990: Công Lực Bổ Đao Của La Phi2019-12-28 07:42
 • #991: Liền Hắn!2019-12-28 07:42
 • #992: Giang Sơn Rộng Lớn Luôn Có Người Mới Xuất Hiện2019-12-28 07:42
 • #993: Thuật Âm Dương Dung Hợp Lửa2019-12-28 07:43
 • #994: Ngả Luân Cũng Là Có Bạn Bè!2019-12-28 07:43
 • #995: Lại Có Hố Thần Bí?2019-12-28 07:43
 • #996: Có Thể Thổi Cả Đời2019-12-28 07:43
 • #997: Khách Quý Gà Con2019-12-28 07:43
 • #998: Tập Kích Ngược2019-12-28 07:43
 • #999: Liệt Nghiễm Lựa Chọn2019-12-28 07:43
 • #1000: Sát Thủ Trên Bảng Chiến Lực X2019-12-28 07:43
 • #1001: Titan Gặp Nguy Cơ2019-12-28 07:44
 • #1002: Khẳng Định Là Nữ2019-12-28 07:44
 • #1003: Thiên Đường2019-12-28 07:44
 • #1004: Mọi Sự Đã Chuẩn Bị2019-12-28 07:44
 • #1005: Đục Nước Béo Cò2019-12-28 07:44
 • #1006: Tác Chiến Cả Ba Tuyến2019-12-28 07:45
 • #1007: Chiến Đấu Sống Chết2019-12-28 07:45
 • #1008: Nữ Bạo Long2019-12-28 07:45
 • #1009: Người Anh Em Chạy Nhanh Đi!2019-12-28 07:45
 • #1010: Vĩnh Viễn Không Dừng Bước Chân2019-12-28 07:45
 • #1011: Hưởng Thụ Sinh Hoạt2019-12-28 07:45
 • #1012: Em Gái Băng Vân Rất Quan Tâm2019-12-28 07:46
 • #1013: Lơ Đãng Lại Nổ2019-12-28 07:46
 • #1014: Phái Đoàn Người Đẹp Đến Thăm2019-12-28 07:46
 • #1015: Đấu Tranh Giữa Nhóm Bạn Gái Thân Mật2019-12-28 07:46
 • #1016: Ai Là Cực Phẩm?2019-12-28 07:46
 • #1017: Một Chồng Nhiều Vợ Làm Sao Để Phá!2019-12-28 07:47
 • #1018: Ứớc Hẹn Sống Chết2019-12-28 07:47
 • #1019: Định Hải Thần Châm2019-12-28 07:47
 • #1020: Săn Bắn!2019-12-28 07:47
 • #1021: Rắn Độc2019-12-28 07:47
 • #1022: Xử Lý Rớt!!!2019-12-28 07:47
 • #1023: Giác Ngộ Của Chó2019-12-28 07:48
 • #1024: Cuộc Chiến Giữa Các Thánh Tử2019-12-28 07:48
 • #1025: Triết Học Của Chữ Nhẫn2019-12-28 07:48
 • #1026: ** Hồi Âm? !2019-12-28 07:48
 • #1027: Bé Gái Ỷ Lại2019-12-28 07:48
 • #1028: Người Mới Hung Tàn2019-12-28 07:48
 • #1029: Câu Lạc Bộ Du Già Đón Mời2019-12-28 07:48
 • #1030: Chuyên Trị Loại Không Có Mắt2019-12-28 07:49
 • #1031: Không Ở Cùng Một Cái Cấp Bậc2019-12-28 07:49
 • #1032: Ngực To Rất Giỏi Sao!2019-12-28 07:49
 • #1033: Lear Bị Đánh2019-12-28 07:49
 • #1034: Khinh Người Quá Đáng2019-12-28 07:49
 • #1035: Dẫm Bạo!2019-12-28 07:50
 • #1036: Trung Thành Đến Chết2019-12-28 07:50
 • #1037: Lãnh Tụ Mới Của Manalas2019-12-28 07:50
 • #1038: Tổ Hợp Pro2019-12-28 07:50
 • #1039: Khí Thế Của Đội Trưởng2019-12-28 07:50
 • #1040: Dễ Như Trở Bàn Tay2019-12-28 07:50
 • #1041: Sự Kiêu Ngạo Của Thiên Tài2019-12-28 07:51
 • #1042: Chiến đội Mãng Xà Sala2019-12-28 07:51
 • #1043: Đừng Có Đục Khoét Nền Tảng Kiểu Đó!2019-12-28 07:51
 • #1044: Nhóm Quân Hỗn Tạp2019-12-28 07:51
 • #1045: Ngươi Tranh Ta Đoạt2019-12-28 07:51
 • #1046: Dạy Lear Làm Người2019-12-28 07:51
 • #1047: Hành Trình Băng Vân2019-12-28 07:51
 • #1048: Hạnh Phúc Của Thiên Tài2019-12-28 07:51
 • #1049: Thế Giới Băng Tuyết2019-12-28 07:52
 • #1050: Chính Là Tùy Hứng2019-12-28 07:52
 • #1051: Điên Cuồng2019-12-28 07:52
 • #1052: Vì Lực Lượng2019-12-28 07:52
 • #1053: Thiên Nhân Hợp Nhất2019-12-28 07:52
 • #1054: Miệng Lưỡi Bén Nhọn2019-12-28 07:52
 • #1055: Nắm Trong Lòng Bàn Tay2019-12-28 07:53
 • #1056: Chủ Động Tấn Công2019-12-28 07:53
 • #1057: Chữ Tín Của Hải Tặc Cấp S2019-12-28 07:53
 • #1058: Một Mình Đấu Robot2019-12-28 07:53
 • #1059: Một Mình Xâm Nhập2019-12-28 07:53
 • #1060: Ai Là **2019-12-28 07:53
 • #1061: Tiểu Lộ Bị Bắt2019-12-28 07:53
 • #1062: Tử Chiến Trên Cánh Đồng Băng2019-12-28 07:54
 • #1063: Giây Phút Sống Chết2019-12-28 07:54
 • #1064: Giây Giết2019-12-28 07:54
 • #1065: Thú Băng Bao Vây2019-12-28 07:54
 • #1066: Lý Tuyết Dạ Làm Mẹ2019-12-28 07:54
 • #1067: Tiến Hay Lui Đều Không Xong2019-12-28 07:54
 • #1068: Một Người Một Ngựa2019-12-28 07:54
 • #1069: Trinh Khiết Hay Mạng Sống2019-12-28 07:54
 • #1070: Cường Hôn (chương bù)2019-12-28 07:55
 • #1071: Lấy Được Toàn Thắng2019-12-28 07:55
 • #1072: Thế Giới Ngả Thị2019-12-28 07:55
 • #1073: Hai Nữ Tranh Một Nam2019-12-28 07:55
 • #1074: Ra Lực Trợ Giúp Tiểu Lộ2019-12-28 07:55
 • #1075: Leo Lên Tới Đỉnh2019-12-28 07:55
 • #1076: Người Xấu2019-12-28 07:55
 • #1077: Khói Thuốc Súng Nhen Nhóm2019-12-28 07:55
 • #1078: Ngươi Mau Trở Lại!2019-12-28 07:56
 • #1079: Hồi Âm Phẫn Nộ2019-12-28 07:56
 • #1080: Gà Con Số Một2019-12-28 07:56
 • #1081: Tiểu Loli Nội Tâm Rối Rắm2019-12-28 07:56
 • #1082: Tránh Đi Điểm Yếu2019-12-28 07:56
 • #1083: Đại Sát Khí2019-12-28 07:56
 • #1084: Trở Về Hoàn Mỹ!2019-12-28 07:56
 • #1085: Lear Không Ngờ Cũng Có Thể Cứng Rắn?2019-12-28 07:57
 • #1086: Trận Chiến Số Mệnh2019-12-28 07:57
 • #1087: Thiên Nữ Tán Hoa2019-12-28 07:57
 • #1088: Tan Vỡ2019-12-28 07:57
 • #1089: Lên Lớp Cho Công Chúa Nhỏ2019-12-28 07:57
 • #1090: Ước Hẹn2019-12-28 07:57
 • #1091: Chinh Phục2019-12-28 07:57
 • #1092: Rút Củi Dưới Đáy Nồi2019-12-28 07:58
 • #1093: Như Nước Lũ Vỡ Bờ2019-12-28 07:58
 • #1094: Đau Đánh Rắn Giập Đầu2019-12-28 07:58
 • #1095: Đòn Sát Thủ2019-12-28 07:58
 • #1096: Cái Hộp Siêu Cấp2019-12-28 07:58
 • #1097: Địa Ngục Cùng Thiên Đường2019-12-28 07:58
 • #1098: Một Trận Chiến Vận Mệnh2019-12-28 07:59
 • #1099: Con Bài Chưa Lật Của Mãng Xà Sala2019-12-28 07:59
 • #1100: Tri Kỷ2019-12-28 07:59
 • #1101: Ngươi Vì Cái Gì Còn Ở Trong Này!2019-12-28 07:59
 • #1102: Con Đường Chinh Phục Của Nghiêm Tiểu Tô2019-12-28 07:59
 • #1103: Năm Tháng Tuổi Thơ Của Dân Chơi2019-12-28 07:59
 • tinh-chien-phong-bao-chuong-1104.mp32019-12-28 07:59
 • #1105: Tin Tưởng Bạo Bằng2019-12-28 08:00
 • #1106: Đáng Khinh Cũng Là Một Loại Tính Tình2019-12-28 08:00
 • #1107: Giá Trị Mặt Ngoài Là Cứt Heo!2019-12-28 08:00
 • #1108: MVP2019-12-28 08:00
 • #1109: Sát Thần VS Hùng Ưng2019-12-28 08:00
 • #1110: Bá Đạo2019-12-28 08:00
 • #1111: Chỉ Có Thắng Lợi!2019-12-28 08:00
 • #1112: IQ Thấp2019-12-28 08:01
 • #1113: Tin Tưởng? !2019-12-28 08:01
 • #1114: Chính Là Tùy Hứng!2019-12-28 08:01
 • #1115: Kỳ Thật Cũng Là Chiến Thuật!2019-12-28 08:01
 • #1116: Đây Là Người Atlantis2019-12-28 08:01
 • #1117: Vương Miện Ảo Ảnh2019-12-28 08:01
 • #1118: Phe Phái Tranh Đấu2019-12-28 08:01
 • #1119: Sát Thần VS Vương Triều2019-12-28 08:02
 • #1120: Phụ Nữ Làm Thám Báo Là Không Thể Trêu Vào2019-12-28 08:02
 • #1121: Sát Thần Gặp Tuyệt Cảnh2019-12-28 08:02
 • #1122: Bên Vách Núi2019-12-28 08:02
 • #1123: Tổ Sư Gia Của Kim Luân2019-12-28 08:02
 • #1124: Điêu Bạo!2019-12-28 08:02
 • #1125: Thổ Hào Tô Yêu Thật Sự2019-12-28 08:03
 • #1126: Kinh Doanh Đồ Tiện Ích Cho Phái Nữ2019-12-28 08:03
 • #1127: Tâm Ý2019-12-28 08:03
 • #1128: Một Ngày Tự Do Nhất Của Hồi Âm2019-12-28 08:03
 • #1129: Thẩm Phán2019-12-28 08:03
 • #1130: Đây Là Một Lần Lừa Dối Sao?2019-12-28 08:03
 • #1131: Chiến Đấu Hung Tàn2019-12-28 08:03
 • #1132: (Không tiêu đề)2019-12-28 08:04
 • #1133: Em Gái Bên Người Công Chúa Tại Sao Đều Bá Đạo Như Thế2019-12-28 08:04
 • #1134: Ina Đang Trong Nguy Cấp?2019-12-28 08:04
 • #1135: Điều Kiện Cơ Bản Để Tình Cũ Phục Hồi2019-12-28 08:04
 • #1136: Gạo Nấu Thành Cơm2019-12-28 08:04
 • #1137: Cùng Ina Mặt Đối Mặt2019-12-28 08:04
 • #1138: Vương Tranh PK Olivier Doss2019-12-28 08:04
 • #1139: Món Đồ Chơi Bằng Nhung2019-12-28 08:04
 • #1140: Học Viện X2019-12-28 08:05
 • #1141: Một Vòng Cuối Cùng2019-12-28 08:05
 • #1142: Bé Lear Tưởng Show Hàng2019-12-28 08:05
 • #1143: Cúi Đầu Là Vì Làm Cho Thế Giới Quỳ Xuống2019-12-28 08:05
 • #1144: Kia Phải Dùng Sinh Mạng Bảo Vệ Lấy Tôn Nghiêm!2019-12-28 08:05
 • #1145: Quyết Đấu Đỉnh Cao2019-12-28 08:05
 • #1146: Lựa Chọn Bất Thường2019-12-28 08:05
 • #1147: Từ Đâu Đến Tự Tin2019-12-28 08:06
 • #1148: Vận Dụng Không Gian Giây Giết2019-12-28 08:06
 • #1149: Quyết Không Lui Về Phía Sau!2019-12-28 08:06
 • #1150: Loại Đàn Ông Của Chinh Phục2019-12-28 08:06
 • #1151: Bá Vương Bổ Trời2019-12-28 08:06
 • #1152: Thương Phá Không Quy Nhất2019-12-28 08:06
 • #1153: Loại Thể Thuật Kiêu Ngạo Điêu Nhất!2019-12-28 08:06
 • #1154: Thanh Thương Như Bá Vương Vô Địch2019-12-28 08:07
 • #1155: Nháy Mắt Băng Bàn2019-12-28 08:07
 • #1156: Vương Giả Mạnh Nhất !!!2019-12-28 08:07
 • #1157: Một Trái Tim Không Chịu Buông Tha Cho2019-12-28 08:07
 • #1158: Đại Sư Chiến Thuật Chỉ Huy2019-12-28 08:07
 • #1159: Hư Vinh Của Vinh Quang2019-12-28 08:07
 • #1160: Uy Danh Truyền Xa2019-12-28 08:07
 • #1161: Tình Cảm2019-12-28 08:08
 • #1162: Vực Sâu Zagora Siêu Cấp2019-12-28 08:08
 • #1163: Tiểu Khô Lâu Ra Sân2019-12-28 08:08
 • #1164: Xuất Quan2019-12-28 08:08
 • #1165: Liệt Tâm Sa Đọa **2019-12-28 08:08
 • #1166: Cưới Chạy (chương bổ xung)2019-12-28 08:08
 • #1167: Anh Rể Hố Cậu Em Vợ2019-12-28 08:08
 • #1168: Niềm Vui Bất Ngờ Nhất Trong Lịch Sử2019-12-28 08:09
 • #1169: Biểu Thị Quỹ Tích Của Zagora2019-12-28 08:09
 • #1170: Trợn Mắt Ngoác Mồm Nhìn Solo2019-12-28 08:09
 • #1171: Robot Ký Hiệu?2019-12-28 08:09
 • #1172: Mị Hoặc Của Thời Kỳ Giao Phối2019-12-28 08:09
 • #1173: Lấy Zagora Trị Zagora2019-12-28 08:10
 • #1174: Thần Tượng2019-12-28 08:10
 • #1175: Tinh Thần Cảm Giác2019-12-28 08:10
 • #1176: Cái Gì Gọi Là Robot Siêu Cấp!2019-12-28 08:10
 • #1177: Cuồng Bạo!2019-12-28 08:10
 • #1178: Chủ Quyền2019-12-28 08:10
 • #1179: Cứu Rỗi2019-12-28 08:10
 • #1180: Bị Phong Tỏa Dưới Lòng Đất2019-12-28 08:11
 • #1181: Vực Sâu Não Trùng2019-12-28 08:11
 • #1182: Hy Vọng Đồng Dạng Là Thứ Đáng Sợ Nhất2019-12-28 08:11
 • #1183: Báo Cái Nổi Giận2019-12-28 08:11
 • #1184: Thân Phận Thế Này Cũng Quá Bá Đi2019-12-28 08:11
 • #1185: Chuẩn Men Sao Có Gan Không Thuận Theo Con Gái Xem2019-12-28 08:11
 • #1186: Nàng Thích Thế! (chương bổ sung)2019-12-28 08:11
 • #1187: Muốn Nhằm Vào Lear Một Chút2019-12-28 08:12
 • #1188: Có Những Cô Gái Là Không Thể Trêu Vào A2019-12-28 08:12
 • #1189: Đào Lấy Chân Tường Của Lear2019-12-28 08:12
 • #1190: Bé Hồi Âm Đáng Thương2019-12-28 08:12
 • #1191: Cực Mạnh Khiêu Chiến2019-12-28 08:12
 • #1192: Bảo Vệ Quê Nhà2019-12-28 08:12
 • #1193: Người Khổng Lồ Con Lai2019-12-28 08:12
 • #1194: Robot Của Người Khổng Lồ2019-12-28 08:13
 • #1195: Cao Nhân2019-12-28 08:13
 • #1196: X982019-12-28 08:13
 • #1197: Bên Dưới Sự Bao Phủ Vĩ Đại2019-12-28 08:13
 • #1198: Tàn Sát2019-12-28 08:13
 • #1199: Đáp Án Của Thiên Đường2019-12-28 08:13
 • #1200: Thất Bại Trong Gang Tấc2019-12-28 08:13
 • #1201: Trận Chiến X2019-12-28 08:14
 • #1202: Toàn Đội Hình Mới2019-12-28 08:14
 • #1203: Một Trận Chiến Sống Còn2019-12-28 08:14
 • #1204: Chiến Thắng Chính Mình Mới Có Khả Năng Chiến Thắng Kẻ Địch!2019-12-28 08:14
 • #1205: Vương Giả **2019-12-28 08:14
 • #1206: Một Trận Chiến Định Càn Khôn2019-12-28 08:14
 • #1207: Vô Luận Bao Lâu Đều Đã Chờ Đợi (chương bổ sung)2019-12-28 08:14
 • #1208: X100 Ý Nghĩa2019-12-28 08:15
 • #1209: X Thời Gian Ngưng Trệ2019-12-28 08:15
 • #1210: Nợ Máu Trả Bằng Máu Ăn Miếng Trả Miếng2019-12-28 08:15
 • #1211: HOOTA2019-12-28 08:15
 • #1212: Giây Phút Ấm Áp2019-12-28 08:15
 • #1213: Đại Cục Đã Định2019-12-28 08:15
 • #1214: Nọc Độc Của Mãng Xà Sala2019-12-28 08:15
 • #1215: Một Mãng Xà Sala Mới2019-12-28 08:15
 • #1216: Tuyên Ngôn Đầy Khí Phách2019-12-28 08:16
 • #1217: Tâm Thuật2019-12-28 08:16
 • #1218: Làm Sao Để Phá!2019-12-28 08:16
 • #1219: Chiến Thuật Thế Này Cũng Coi Như Sao?2019-12-28 08:16
 • #1220: Bạo Lực — Tia Chớp Đuổi Gió Chém Quần Thể!2019-12-28 08:16
 • #1221: Bá Đạo Sẽ Không Thua Thiệt!2019-12-28 08:16
 • #1222: Số Mạng Phản Tặc Của Vương Tranh2019-12-28 08:17
 • #1223: Chiếm Chổ Ngồi Phong Ba2019-12-28 08:17
 • #1224: Ina Ngồi Bên Cạnh Ta2019-12-28 08:17
 • #1225: Ai Tới Cầm Quân?2019-12-28 08:17
 • #1226: Tiếp Xúc Thân Mật Khác Thường2019-12-28 08:17
 • #1227: Mãng Xà Sala VS Vương Triều2019-12-28 08:17
 • #1228: Lựa Chọn Tiếu Phỉ2019-12-28 08:17
 • #1229: Trơn Trượt Khó Bắt Lấy2019-12-28 08:18
 • #1230: Lear Đã Đánh Mất Ngựa (chương bổ sung)2019-12-28 08:18
 • #1231: Chân Lý Quả Cầu Tuyết2019-12-28 08:18
 • #1232: Chiến Sĩ Hải Đăng2019-12-28 08:18
 • #1233: Lear Thật Sự Khóc2019-12-28 08:18
 • #1234: Ba Quốc Gia Thế Chân Vạc (ngày lễ khoái trá)2019-12-28 08:18
 • #1235: Xà Tinh Bệnh2019-12-28 08:18
 • #1236: Mông Điềm Khẻ Cười2019-12-28 08:19
 • #1237: Có Bạn Bè Từ Phương Xa Tới2019-12-28 08:19
 • #1238: Làm Khi Đế Quốc Gặp Phải Đế Quốc2019-12-28 08:19
 • #1239: Tham Lam Cùng Sợ Hãi2019-12-28 08:19
 • #1240: Người Nắm Thời Gian Trong Tay2019-12-28 08:19
 • #1241: Quỳ Xuống Ca Chinh Phục !!!2019-12-28 08:19
 • #1242: Héo or Chiến2019-12-28 08:19
 • #1243: Chị Em2019-12-28 08:20
 • #1244: Vì Thắng Lợi!2019-12-28 08:20
 • #1245: Mãng Xà Sala VS Sát Thần2019-12-28 08:20
 • #1246: Ngươi Nếu Chơi Cứng Ta Liền Cùng Ngươi Chơi Cứng!2019-12-28 08:20
 • #1247: Ngay Tại Giờ Phút Này!2019-12-28 08:20
 • #1248: Khúc Ca Của Băng Và Lửa2019-12-28 08:20
 • #1249: Ăn Miếng Trả Miếng!2019-12-28 08:20
 • #1250: Là Loại Tự Tin Nào!2019-12-28 08:21
 • #1251: Dắt Cún Đi Dạo2019-12-28 08:21
 • #1252: Lão Nương Cùng Ngươi Liều Mạng!2019-12-28 08:21
 • #1253: Giết Băng Ba Tuyến — Bá Đạo!2019-12-28 08:21
 • #1254: Phách2019-12-28 08:21
 • #1255: Ai Mới Là No 1 Trong Lịch Sử!2019-12-28 08:22
 • #1256: Một Cái Cũng Đừng Muốn Chạy Đi — Giết!2019-12-28 08:22
 • #1257: Anh Em!2019-12-28 08:22
 • #1258: Một Đao Định Thiên Hạ2019-12-28 08:22
 • #1259: Một Đao Cấp Thiên? !2019-12-28 08:22
 • #1260: Lực Ảnh Hưởng2019-12-28 08:22
 • #1261: Mười Hai Cung Hoàng Đạo2019-12-28 08:22
 • #1262: Thả Con Tôm Bắt Con Tép2019-12-28 08:23
 • #1263: Hồi Âm Nụ Hôn Đầu Tiên2019-12-28 08:23
 • #1264: Con Đường Tùy Hứng Của Thổ Hào2019-12-28 08:23
 • #1265: Cách Nhìn Độc Đáo2019-12-28 08:23
 • #1266: Kiếm Lóe Sáng!2019-12-28 08:23
 • #1267: Kiêng Kỵ2019-12-28 08:23
 • #1268: Cơ Hội Của Hoàng Diệu2019-12-28 08:24
 • #1269: Áo Nghĩa Ảo Ảnh2019-12-28 08:24
 • #1270: Nắm Chắc Thắng Lợi2019-12-28 08:24
 • #1271: Di Chuyển Biến Tần Chữ Z2019-12-28 08:24
 • #1272: Không Bao Giờ Nữa Muốn Gặp Đến Kẻ Tàn Sát!2019-12-28 08:24
 • #1273: Đẹp Như Họa2019-12-28 08:24
 • #1274: Thần Tượng Hiệu Ứng2019-12-28 08:24
 • #1275: Xuất Chinh2019-12-28 08:25
 • #1276: Thiên Sứ Đọa Lạc2019-12-28 08:25
 • #1277: Bạn Học Vương Cùng Kiếp Sống Thợ Mỏ (chương bổ sung)2019-12-28 08:25
 • #1278: Con Đường Hắc Ám2019-12-28 08:25
 • #1279: Không Hề Đau Sẽ Không Biết Yêu (chương bổ sung)2019-12-28 08:25
 • #1280: Ma Phương Vương Binh2019-12-28 08:26
 • #1281: Lạc Hướng Trong Vũ Trụ2019-12-28 08:26
 • #1282: Quyền Hạm Trưởng2019-12-28 08:26
 • #1283: Một Trăm Đồng2019-12-28 08:26
 • #1284: Thêm Cái Đuôi Nhỏ2019-12-28 08:26
 • #1285: Lễ Phục Sinh2019-12-28 08:26
 • #1286: Thì Ra Là Thần Tượng A!2019-12-28 08:26
 • #1287: Lấy Ngựa Chết Làm Ngựa Sống2019-12-28 08:27
 • #1288: Dưỡng Khí Tụ Khí2019-12-28 08:27
 • #1289: Lấy Hạt Dẻ Trong Lò Lửa2019-12-28 08:27
 • #1290: Hồng Nhan Dung2019-12-28 08:27
 • #1291: Thật Sự Là Oan Gia A2019-12-28 08:27
 • #1292: Lực Lượng Thế Giới Ngầm2019-12-28 08:27
 • #1293: Cưỡng Chế Nghỉ Ngơi2019-12-28 08:27
 • #1294: Thánh Giáo Của Thế Giới Ngầm2019-12-28 08:28
 • #1295: Dao Sắc Chặt Đay Rối2019-12-28 08:28
 • #1296: Ngọn Lửa Báo Thù2019-12-28 08:28
 • #1297: Đều Đang Trong Tầm Nắm Giữ2019-12-28 08:28
 • #1298: Trưởng Thành2019-12-28 08:28
 • #1299: Nữ Nhân Đao2019-12-28 08:28
 • #1300: Vương Tranh Không Thành Kế VS Lear Ninja Rùa2019-12-28 08:29
 • #1301: Tiếp Nhận Makulu2019-12-28 08:29
 • #1302: Đường Hàng Hải Hi Hữu Mới2019-12-28 08:29
 • #1303: Kasha Có Vẻ Không Phục!2019-12-28 08:29
 • #1304: SIG2019-12-28 08:29
 • #1305: Anh Hùng Mộng!2019-12-28 08:29
 • #1306: Đội Trưởng Minh Tinh2019-12-28 08:30
 • #1307: Đối Với Con Gái Cần Trực Tiếp Một Chút2019-12-28 08:30
 • #1308: Đều Là Lão Quỷ!2019-12-28 08:30
 • #1309: Người Quen Cũ2019-12-28 08:30
 • #1310: La Mập Mạp Lộ Cái Đuôi2019-12-28 08:30
 • #1311: Thì Ra Là Đối Thủ Cạnh Tranh Ah2019-12-28 08:30
 • #1312: Thổ Hào Bản Lĩnh Khó Lường2019-12-28 08:30
 • #1313: Người Kế Thừa Hổ Bí Quyền2019-12-28 08:31
 • #1314: Chuyên Chú Một Loại Còn Là Đa Hệ2019-12-28 08:31
 • #1315: Thì Ra Là Đi Coi Mắt Ah2019-12-28 08:31
 • #1316: Tranh Làm Nhân Vật Chính2019-12-28 08:31
 • #1317: Vương Tranh Thông Đồng Với Em Gái!2019-12-28 08:31
 • #1318: Nâng Để Giết2019-12-28 08:31
 • #1319: Nội Tâm Của Phú Nhị Đại2019-12-28 08:32
 • #1320: Aslan Bốn Siêu Cấp Loli2019-12-28 08:32
 • #1321: Đích Thân Ra Tay2019-12-28 08:32
 • #1322: Tiểu Tình Địch Ah2019-12-28 08:32
 • #1323: Zuluo Khí Phách (chương bổ sung)2019-12-28 08:32
 • #1324: Đối Thủ Đánh Giá2019-12-28 08:32
 • #1325: Vương Giả Nội Tình2019-12-28 08:32
 • #1326: Tâm Tính Của Cao Thủ2019-12-28 08:33
 • #1327: Cổ Vũ Sĩ Khí2019-12-28 08:33
 • #1328: Không Thể Nhịn Được Nữa2019-12-28 08:33
 • #1329: Kiêu Ngạo2019-12-28 08:33
 • #1330: Chuyên Trị Không Phục Rất Nhiều Năm2019-12-28 08:33
 • #1331: Trò Trộm Gà Bắt Chó2019-12-28 08:33
 • #1332: Nghiền Áp2019-12-28 08:33
 • #1333: Hệ Mặt Trời Chết Non2019-12-28 08:33
 • #1334: Thánh Giáo Đặt Cược2019-12-28 08:34
 • #1335: Lấy Thân Báo Đáp2019-12-28 08:34
 • #1336: Đông Nhi Có Hứng Thú (chương bổ sung)2019-12-28 08:34
 • #1337: Vương Tranh Lại Một Lần Thất Bại2019-12-28 08:34
 • #1338: Vương Tranh Hiểu Ra Ngũ Hành2019-12-28 08:34
 • #1339: Cấp Bậc Phẩm Chất Tranh Đấu2019-12-28 08:34
 • #1340: Anh Dám Cưới Em Không!2019-12-28 08:35
 • #1341: Đỉnh Cao Quyền Lực2019-12-28 08:35
 • #1342: Cùng Cả Thế Giới Là Địch!2019-12-28 08:35
 • #1343: Cùng Trương Sơn Cùng Nhau Nhảy2019-12-28 08:35
 • #1344: Ôm Đoàn Săn Bắn Vương Tranh (chương bổ sung)2019-12-28 08:35
 • #1345: Mơ Ước2019-12-28 08:35
 • #1346: Giết!2019-12-28 08:35
 • #1347: Mập Mạp Cần Cù Lao Động2019-12-28 08:36
 • tinh-chien-phong-bao-chuong-1348.mp32019-12-28 08:36
 • #1349: Cảnh Giới Đại Ma Vương2019-12-28 08:36
 • #1350: Đối Thủ Đầu Tiên Ngoài Ý Muốn!2019-12-28 08:36
 • #1351: Sâu Không Lường Được2019-12-28 08:36
 • #1352: Sát Ý (chương bổ sung)2019-12-28 08:36
 • #1353: Dùng Miệng Cắn Ra Một Cái Đường Máu2019-12-28 08:37
 • #1354: Đừng Ép Ta Ah2019-12-28 08:37
 • #1355: Sát Khí!2019-12-28 08:37
 • #1356: Nguyên Tử Bạo Phá2019-12-28 08:37
 • #1357: Xúc Động2019-12-28 08:37
 • #1358: Bốn Đánh Một2019-12-28 08:37
 • #1359: Tử Vong Tuyên Cáo2019-12-28 08:37
 • #1360: Người Aslan Không Có Lòng Tự Trọng2019-12-28 08:38
 • #1361: Chém Một Đao2019-12-28 08:38
 • #1362: Khuất Phục Đi Aslan!2019-12-28 08:38
 • #1363: Đây Là Tiết Tấu Muốn Mập Lên!2019-12-28 08:38
 • #1364: Chết Cũng Muốn Cùng Một Chỗ!2019-12-28 08:38
 • #1365: Phong Thái Một Ngón Tay Kia Vạch Ra Khung Trời!2019-12-28 08:38
 • #1366: Hậu Chiêu2019-12-28 08:38
 • #1367: Đây Là Sự Uy Hiếp! (chương bổ sung)2019-12-28 08:39
 • #1368: Hết Chiêu Để Xài2019-12-28 08:39
 • #1369: Ina Đến Thăm2019-12-28 08:39
 • #1370: Bình Dân Khí Phách2019-12-28 08:39
 • #1371: Hôi Tiểu Hỏa Đích Phách Khí2019-12-28 08:39
 • #1372: Hình Thức 3+22019-12-28 08:39
 • #1373: Phương Pháp Phá Cục2019-12-28 08:39
 • #1374: Thức Tỉnh2019-12-28 08:40
 • #1375: Nền Văn Minh Chưa Biết Đến2019-12-28 08:40
 • #1376: Trào Phúng Thời Huy Hoàng Đã Qua2019-12-28 08:40
 • #1377: Đại Biểu Ánh Trăng Tiêu Diệt Ngươi (chương bổ sung)2019-12-28 08:40
 • #1378: Nghiền Áp2019-12-28 08:40
 • #1379: Lấy Cương Mãnh Khắc Chế Cương Mãnh2019-12-28 08:40
 • #1380: Trận Chiến Giữa Năng Lực X Cùng Cổ Võ2019-12-28 08:41
 • #1381: Dồn Đến Vách Núi2019-12-28 08:41
 • #1382: Trận Chiến Số Mệnh Của Mập Mạp2019-12-28 08:41
 • #1383: Mùa Xuân2019-12-28 08:41
 • #1384: Hít Thở Không Thông2019-12-28 08:41
 • #1385: Vô Cùng Thê Thảm2019-12-28 08:41
 • #1386: Nháy Mắt Di Động Đá Xoay!2019-12-28 08:41
 • #1387: Phản Phệ2019-12-28 08:42
 • #1388: Là Địch Không Phải Bạn (chương bổ sung)2019-12-28 08:42
 • #1389: Ám Linh Hồn2019-12-28 08:42
 • #1390: Tường Gió Màu Vàng2019-12-28 08:42
 • #1391: Lý Tưởng Nhất2019-12-28 08:42
 • #1392: Lực Lượng Ánh Sáng!2019-12-28 08:42
 • #1393: Đòn Sát Thủ2019-12-28 08:42
 • #1394: Sự Kiện Cấp Bậc S (chương bổ sung)2019-12-28 08:43
 • #1395: Máy Chém2019-12-28 08:43
 • #1396: Aragon Cảnh Giới2019-12-28 08:43
 • #1397: Hỏng Mất2019-12-28 08:43
 • #1398: Tuyên Chiến (bổ sung 1)2019-12-28 08:43
 • #1399: Lại Một Nhóm Chiến Đội Cổ Võ2019-12-28 08:44
 • #1400: Lý Tuyết Dạ Ra Sân2019-12-28 08:44
 • #1401: Đau Xé Tim2019-12-28 08:44
 • #1402: Yếu Ớt2019-12-28 08:44
 • #1403: Thần Kỳ2019-12-28 08:44
 • #1404: Quỷ Lửa2019-12-28 08:44
 • #1405: Thần Gió VS Thần Gió!2019-12-28 08:45
 • #1406: Chịu Khổ Treo Lên Đánh2019-12-28 08:45
 • #1407: Chiến Sĩ Không Gian!2019-12-28 08:45
 • #1408: Quyết Chiến2019-12-28 08:45
 • #1409: Giang Sơn Mỹ Nhân Đều Ở Trong Tay Ta!2019-12-28 08:46
 • #1410: Vạn Mã Chạy Chồm2019-12-28 08:46
 • #1411: Vạn Chiến Thần Binh2019-12-28 08:46
 • #1412: Vì Càng Mạnh Hơn!2019-12-28 08:46
 • #1413: Đòn Sát Thủ Trí Mạng! (bổ sung 1)2019-12-28 08:46
 • #1414: Khô Lâu Tình Cờ Ngang Qua2019-12-28 08:47
 • #1415: Tạo Thế2019-12-28 08:47
 • #1416: Phiên Bản Robot Ký Hiệu Cơ Bản (chương bổ sung)2019-12-28 08:47
 • #1417: Không Cho Đường Sống!2019-12-28 08:47
 • #1418: Lật Ngược2019-12-28 08:47
 • #1419: Tám Cường2019-12-28 08:47
 • #1420: Tổ Tử Vong2019-12-28 08:48
 • #1421: Đoàn Cổ Động2019-12-28 08:48
 • #1422: Hành Tinh Thần Dụ2019-12-28 08:48
 • #1423: Hào Quang Kỵ Sĩ2019-12-28 08:48
 • #1424: Đánh Bảo Thủ2019-12-28 08:48
 • #1425: Con Của Ánh Sáng2019-12-28 08:48
 • #1426: Thánh Quang Thể2019-12-28 08:49
 • #1427: Khắc Chế Về Kỹ Thuật (bổ sung 1)2019-12-28 08:49
 • #1428: Tinh Thần Kỵ Sĩ2019-12-28 08:49
 • #1429: Con Rối Năng Lượng (chương bổ sung)2019-12-28 08:50
 • #1430: Nhiều Thuộc Tính2019-12-28 08:50
 • #1431: Quét Ngang (bổ sung 1)2019-12-28 08:50
 • #1432: Thắng Hiểm2019-12-28 08:51
 • #1433: Tiến Thối2019-12-28 08:51
 • #1434: Danh Vọng Ngoài Ý Muốn (chương bổ sung)2019-12-28 08:51
 • #1435: Tranh Giành MVP2019-12-28 08:52
 • #1436: Long Tranh Hổ Đấu2019-12-28 08:52
 • #1437: Dốc Hết Sức Đẩy Ngang Tất Cả2019-12-28 08:52
 • #1438: Người Anh Em Trận Đánh Này Anh Bạn Giúp Ngươi Bắt!2019-12-28 08:53
 • #1439: Le Lói2019-12-28 08:53
 • #1440: Robot Ma Thú2019-12-28 08:53
 • #1441: Trương Sơn Con Bài Chưa Lật2019-12-28 08:53
 • #1442: Tình Anh Em Là Một Loại Tín Ngưỡng!2019-12-28 08:53
 • #1443: Chí Cương Chí Dương2019-12-28 08:53
 • #1444: Làm Nóng Người2019-12-28 08:53
 • #1445: Ngũ Hành Đối Đầu Ngũ Hành!2019-12-28 08:53
 • #1446: Lưu Phái Tu La Bất Tử2019-12-28 08:53
 • #1447: Xoay Tròn Cái Xẻng! (bổ sung 1)2019-12-28 08:54
 • #1448: Tử Chiến (bổ 3)2019-12-28 08:54
 • #1449: Kiểu Đàn Ông Giống Như Ma Vương!2019-12-28 08:54
 • #1450: Ngốc Cũng Muốn Cùng Nhau Đi Xuống Tiếp!2019-12-28 08:54
 • #1451: Giảng Viên Cục Than Đen2019-12-28 08:54
 • #1452: Ngựa Ô Không Phải Dể Làm2019-12-28 08:54
 • #1453: Thức Tỉnh2019-12-28 08:54
 • #1454: Vinh Quang2019-12-28 08:54
 • #1455: Đánh Đố2019-12-28 08:55
 • #1456: Điên Cuồng2019-12-28 08:55
 • #1457: Hoa Hồng Toàn Năng2019-12-28 08:55
 • #1458: Rắn Cắn Hải Hoàng2019-12-28 08:55
 • #1459: Buông Tha Cho Or Phản Kháng2019-12-28 08:55
 • #1460: Chân Thân Titan Bạc!2019-12-28 08:56
 • #1461: Dũng Giả2019-12-28 08:56
 • #1462: Bị Động2019-12-28 08:56
 • #1463: Ý Nghĩa Của Chiến Đấu (bổ sung 1)2019-12-28 08:56
 • #1464: Tại Bên Bờ Vực Có Thể Làm Gì!2019-12-28 08:56
 • #1465: Quyết Chiến Chiến Sĩ Ký Hiệu!2019-12-28 08:56
 • #1466: Chiến Thần2019-12-28 08:56
 • #1467: Chiến Sĩ Cấp A (bổ sung 1)2019-12-28 08:56
 • #1468: Bí Quyết Quy Nhất Tầng Thứ Ba2019-12-28 08:56
 • #1469: Kỹ Năng Như Thần2019-12-28 08:57
 • #1470: Người Kia Xuất Hiện2019-12-28 08:57
 • #1471: Hôm Nay Hắn Muốn Chinh Phục Thế Giới!2019-12-28 08:57
 • #1472: Cô Độc Chiến Đấu2019-12-28 08:57
 • #1473: Chiến Đội Kỳ Tích (bổ sung 1)2019-12-28 08:57
 • #1474: Quyền Lực Cô Độc2019-12-28 08:57
 • #1475: Cao Thủ Đứng Đầu SIG2019-12-28 08:57
 • #1476: Phát Hiện (bổ sung)2019-12-28 08:58
 • #1477: Lựa Chọn (bổ sung 1)2019-12-28 08:58
 • #1478: Cấp Thiên2019-12-28 08:58
 • #1479: Con Đường Vĩ Đại2019-12-28 08:58
 • #1480: Chúng Ta Là Vương Giả Thế Giới Này (bổ sung 1)2019-12-28 08:58
 • #1481: Khí Thế Hóa Hình (bổ 3)2019-12-28 08:58
 • #1482: Quý Tộc2019-12-28 08:58
 • #1483: Thể Chất Thánh Quang2019-12-28 08:58
 • #1484: Cuộc Chiến Của Lửa2019-12-28 08:58
 • #1485: Không Thành Công Liền Xả Thân (bổ sung 1)2019-12-28 08:59
 • #1486: Ướt Đẫm2019-12-28 08:59
 • #1487: X9 Tử Thần2019-12-28 08:59
 • #1488: Yên Tĩnh Trước Bão Táp2019-12-28 08:59
 • #1489: Chiến Sĩ Đại Ngũ Hành!2019-12-28 08:59
 • #1490: Mạng Đổi Mạng2019-12-28 08:59
 • #1491: Vạn Tiễn Xuyên Tâm2019-12-28 08:59
 • #1492: Lực Lượng Căn Nguyên2019-12-28 08:59
 • #1493: Chịu Đòn (chương bổ sung)2019-12-28 09:00
 • #1494: Vương Giả Aslan!2019-12-28 09:00
 • #1495: Chúng Ta Là Quán Quân2019-12-28 09:00
 • #1496: Mất Tích2019-12-28 09:00
 • #1497: Người Anh Em Cụng Một Ly2019-12-28 09:00
 • #1498: Bí Quyết Đao Phong 256 Độ2019-12-28 09:00
 • #1499: Vinh Quang Trở Về Học Viện Tinh Anh2019-12-28 09:01
 • #1500: Hoàng Tử Atlantis Thỉnh Cầu2019-12-28 09:01
 • #1501: Đời Có Lúc Tụ Lúc Tan2019-12-28 09:01
 • #1502: Hành Trình Dida2019-12-28 09:01
 • #1503: Thần Dụ Xuất Hiện2019-12-28 09:01
 • #1504: Nhà Tiên Tri2019-12-28 09:01
 • #1505: Không Thể Làm Chủ Bản Thân Mình (bổ sung 1)2019-12-28 09:01
 • #1506: Được Ăn Cả Ngã Về Không2019-12-28 09:01
 • #1507: Thánh Giáo Ra Tay2019-12-28 09:02
 • #1508: Nổ Mạnh2019-12-28 09:02
 • #1509: Cũng Không Phải Người Hiền Lành2019-12-28 09:02
 • #1510: Thành Lũy Vũ Trụ2019-12-28 09:02
 • tinh-chien-phong-bao-chuong-1511.mp32019-12-28 09:02
 • #1512: Thiên Sư Lập Trường2019-12-28 09:02
 • #1513: Quyết Chiến Trên Hành Tinh Thần Dụ2019-12-28 09:02
 • #1514: Khảo Nghiệm2019-12-28 09:02
 • #1515: Dã Tâm Bùng Nổ2019-12-28 09:03
 • #1516: Xâm Lược2019-12-28 09:03
 • #1517: Thí Luyện Cuối Cùng2019-12-28 09:03
 • #1518: Tế Phẩm2019-12-28 09:03
 • #1519: Vương Tranh Đến Đây!2019-12-28 09:03
 • #1520: Cái Đích Cho Mọi Người Chỉ Trích2019-12-28 09:03
 • #1521: Đám Hỏi2019-12-28 09:03
 • #1522: Kế Hoạch Tác Chiến2019-12-28 09:04
 • #1523: Đồng Minh2019-12-28 09:04
 • #1524: Hồi Âm Nguy Cơ2019-12-28 09:04
 • #1525: Âm Mưu Của Đế Quốc2019-12-28 09:04
 • #1526: Ina Hỏng Mất2019-12-28 09:04
 • #1527: Lòng Của Phái Nữ2019-12-28 09:04
 • #1528: Sự Tôn Nghiêm Cuối Cùng Của Lear2019-12-28 09:04
 • #1529: Lear Tiện Vô Địch2019-12-28 09:05
 • #1530: Bại Lộ!2019-12-28 09:05
 • #1531: Chỉ Mành Treo Chuông2019-12-28 09:05
 • #1532: Thoát Đi Hành Tinh Thần Dụ2019-12-28 09:05
 • #1533: Phương Hướng Mới2019-12-28 09:05
 • #1534: Đổi Trắng Thay Đen2019-12-28 09:05
 • #1535: Loạn Thế Nhiều Kiêu Hùng2019-12-28 09:05
 • #1536: Thanh Gươm Damocles2019-12-28 09:06
 • #1537: Yêu Rồi Không Hối Hận2019-12-28 09:06
 • #1538: Tương Lai2019-12-28 09:06
 • #1539: Dã Tâm Bất Diệt (lễ Giáng Sinh khoái hoạt! )2019-12-28 09:06
 • #1540: Cô Giáo Tiếu Phỉ Mị Lực!2019-12-28 09:06
 • #1541: Tùy Tâm Mà Chiến Đấu2019-12-28 09:06
 • #1542: Ca Mang Theo Ta Cùng Đi!2019-12-28 09:06
 • #1543: Ina Lần Thứ Hai Trốn Đi!2019-12-28 09:07
 • #1544: Anh Lại Thêm Một Lần Nhặt Được Em2019-12-28 09:07
 • #1545: Vương Tranh Cùng Ina Kế Hoạch Lớn Cho Cuộc Sống2019-12-28 09:07
 • #1546: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên2019-12-28 09:07
 • #1547: Chị Dâu Xinh Đẹp Nhất2019-12-28 09:07
 • #1548: Lại Là Vương Tranh2019-12-28 09:07
 • #1549: Yêu Liền Cùng Một Chỗ2019-12-28 09:07
 • #1550: Động Phòng Hoa Chúc2019-12-28 09:07
 • #1551: Động Phòng Hoa Chúc (tiếp tục)2019-12-28 09:08
 • #1552: Vật Thí Nghiệm Giãy Dụa2019-12-28 09:08
 • #1553: Chấp Niệm Trong Sương Mù2019-12-28 09:08
 • #1554: Giống Như Chó Cũng Muốn Còn Sống2019-12-28 09:08
 • #1555: Thế Giới Đen Và Trắng2019-12-28 09:08
 • #1556: Người Què Làm Tổng Tham Mưu Trưởng2019-12-28 09:08
 • #1557: Dạy Dỗ Người Khổng Lồ2019-12-28 09:08
 • #1558: Cho Có Dáng Đàn Ông!2019-12-28 09:09
 • #1559: Chiến Thuật Vô Lại2019-12-28 09:09
 • #1560: Bình Minh Hắc Ám2019-12-28 09:09
 • #1561: Quyết Định Thánh Thành2019-12-28 09:09
 • #1562: Trận Đánh Động Trời2019-12-28 09:09
 • #1563: Người Què Cũng Có Thể Chinh Phục Thế Giới!2019-12-28 09:09
 • tinh-chien-phong-bao-chuong-1564.mp32019-12-28 09:09
 • #1565: Nàng Vẫn Là Công Chúa2019-12-28 09:10
 • #1566: Người Vương Tranh Tôn Sùng2019-12-28 09:10
 • #1567: Ina Phản Kích2019-12-28 09:10
 • #1568: Nữ Hoàng Uy Vũ!2019-12-28 09:10
 • #1569: Lốc Xoáy Chiến Tranh2019-12-28 09:10
 • #1570: Đàn Ông Khí Phách Đều Có Khí Phách Như Nhau2019-12-28 09:10
 • #1571: Siêu Robot Huyền Tinh2019-12-28 09:10
 • #1572: Chiến Sĩ Dida Siêu Cấp2019-12-28 09:11
 • #1573: Thân Thế Của Vương Tranh2019-12-28 09:11
 • #1574: Đại Quân Thiên Lang2019-12-28 09:11
 • #1575: Phong Phạm Nữ Hoàng2019-12-28 09:11
 • #1576: Chương 60 Cái Lợi Của Loạn Thế2019-12-28 09:11
 • #1577: Không Phá Thì Không Xây Được2019-12-28 09:11
 • #1578: Khi Dễ Dân Bản Xứ2019-12-28 09:11
 • #1579: Không Thể Nhịn Được Nữa Liền Không Cần Nhịn Nữa!2019-12-28 09:12
 • #1580: Nợ Máu Trả Bằng Máu!2019-12-28 09:12
 • #1581: Thiên Lang Phong Ma Ấn2019-12-28 09:12
 • #1582: Tầm Quan Trọng Của Mạnh Mẽ2019-12-28 09:12
 • #1583: Người Thống Trị Thời Đại Tiếp Theo2019-12-28 09:12
 • #1584: Tan Tác2019-12-28 09:12
 • #1585: Không Thể Buông Tha Quân Đoàn Vương Bài2019-12-28 09:12
 • #1586: Vô Luận Phải Trả Giá Lớn Cỡ Nào!2019-12-28 09:12
 • #1587: Thần Dida!2019-12-28 09:13
 • #1588: Cầm Tặc Trước Cầm Vương2019-12-28 09:13
 • #1589: Thẩm Phán!2019-12-28 09:13
 • #1590: Thời Đại Của Sói2019-12-28 09:13
 • #1591: Thiên Lang Kiếp Nạn Tận Thế2019-12-28 09:13
 • #1592: Bồi Thường Chiến Tranh2019-12-28 09:13
 • #1593: Aslan Yabitan Hội Chiến2019-12-28 09:13
 • #1594: Tuyệt Đại Song Kiều!2019-12-28 09:13
 • #1595: Aslan Vinh Quang!2019-12-28 09:13
 • #1596: Lear King Ngủ Đông2019-12-28 09:14
 • #1597: Hệ Mặt Trời Nguy Cơ2019-12-28 09:14
 • #1598: Lực Uy Hiếp Của Vương Tranh2019-12-28 09:14
 • #1599: Không Có Chút Tiếng Tăm Như Tạ Vũ Hân2019-12-28 09:14
 • #1600: Anh Không Ra Anh Em Không Ra Em2019-12-28 09:14
 • #1601: Ina VS Lear2019-12-28 09:14
 • #1602: Ina Quả Quyết2019-12-28 09:14
 • #1603: Chứng Nhận Dũng Sĩ2019-12-28 09:15
 • #1604: Dã Tâm Hắc Ám2019-12-28 09:15
 • #1605: Tướng Ăn2019-12-28 09:15
 • #1606: Hệ Mặt Trời Quyết Chiến Thắng2019-12-28 09:15
 • #1607: Mãng Xà Sala Tinh Thần2019-12-28 09:15
 • #1608: Ném Chuột Sợ Vỡ Đồ2019-12-28 09:15
 • #1609: Cấp Thiên Đọ Sức2019-12-28 09:15
 • #1610: Khúc Ca Bi Tráng Của Nhà Họ Liệt2019-12-28 09:16
 • #1611: Vương Tranh Thức Tỉnh!2019-12-28 09:16
 • #1612: Bắt Tay Cấp Cho Ngân Hà Một Niềm Vui Bất Ngờ!2019-12-28 09:16
 • #1613: Cửa Khẩu Để Đột Phá2019-12-28 09:16
 • #1614: Một Lưới Bắt Hết2019-12-28 09:16
 • #1615: Đây Mới Là Tín Ngưỡng! (bổ sung 1)2019-12-28 09:16
 • #1616: Mọi Sự Đã Chuẩn Bị! (bổ sung 2)2019-12-28 09:16
 • #1617: Hệ Mặt Trời Cùng Trận Chiến Vận Mệnh2019-12-28 09:16
 • #1618: Họa Vô Đơn Chí2019-12-28 09:16
 • #1619: Tạ Vũ Hân Trò Chơi — Treo Lên Đánh!2019-12-28 09:17
 • #1620: Địa Bàn Của Vương Tranh2019-12-28 09:17
 • #1621: Hai Vì Sao Sáng Khí Phách Tận Trời!2019-12-28 09:17
 • #1622: Sức Uy Hiếp2019-12-28 09:17
 • #1623: Cơ Cấu Quyền Lực Mới2019-12-28 09:17
 • #1624: Bãi POSE Không Cần Rất Cứng Ngắc2019-12-28 09:17
 • #1625: Gamer Thứ Ba (chương bổ sung)2019-12-28 09:17
 • #1626: Kết Hôn Đúng Lúc2019-12-28 09:18
 • #1627: Phù Rể Cùng Phù Dâu2019-12-28 09:18
 • #1628: Mộng Đế Vương Chết Non2019-12-28 09:18
 • #1629: Nghịch Thế Mà Lên!2019-12-28 09:18
 • #1630: Dẫn Hướng Thế Cục Quốc Tế2019-12-28 09:18
 • #1631: Ngày Tuyết Tặng Than2019-12-28 09:18
 • #1632: Số Phận Bi Thảm Của Lear2019-12-28 09:19
 • #1633: Hiệp Nghị Đình Chiến2019-12-28 09:19
 • #1634: Cùng Zagora Giao Dịch2019-12-28 09:19
 • #1635: Về Nhà2019-12-28 09:19
 • #1636: Vĩnh Viễn Không Cô Độc2019-12-28 09:19
Ratings forTinh Chiến Phong Bạo

Related posts

Chủ Bá Cắt Ra Hắc [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Tiên Chi Võ Đạo

TiKay

Ta Trong Cơ Thể Có Chỉ Quỷ

TiKay

Leave a Reply