Khoa Huyễn

Tinh Chiến Phong Bạo

Trường quân đội khảo thi tới gần, bậc gen 28 bị trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo thi.

Thay bằng hữu đưa thư tình, kết quả lại rớt xuống trong hồ, danh tiếng tự tử lan truyền nhanh chóng.

Vương Tranh đồng học lần thứ nhất thu được lễ vật, lại như là tiến nhập luyện ngục…

Nhưng mà, lúc hết thảy chấm dứt, Vương đồng học đã bắt đầu cuộc sống đại học hạnh phúc!

Nhiệt huyết vĩnh hằng, đây là phong bạo khúc quân hành, đây là hung mãnh nhất nhiệt huyết nhất cơ giáp triều dâng!
Nguồn: tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khô Lâu Tinh Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ma Phương
 • #2: Thật sự là trượt chân
 • #3: Oa một khô lâu thật lớn a !
 • #4: Chiến Thần Minh Ước
 • #5: Da giòn
 • #6: GOD LIKE
 • #7: Tiểu Thi
 • #8: Thiên Mã Hành Không
 • #9: Tay mơ bạo tẩu
 • #10: Quý muội muội
 • #11: Ngươi xác thực không xứng với hắn!
 • #12: Sữa đậu nành bánh quẩy
 • #13: Thần thao tác
 • #14: Lời mời của Diệp Tử Tô
 • #15: Gầy cũng giết!
 • #16: Bạo lực sát phạt
 • #17: Tâm thần bất định
 • #18: Tiểu đồng bạn khai giảng
 • #19: Đều là cao thủ
 • #20: Thần ngũ sát
 • #21: Ký túc xá 007
 • #22: Quần thể chiêu sinh đặc biệt
 • #23: Làm thật
 • #24: Tiểu trắc
 • #25: X Năng Lực
 • #26: Như Thế Xạ Kích
 • #27: Vệ Sĩ Bão Từ
 • #28: Nai Con Mẹ Ngươi Kêu Ngươi Về Nhà Bú Sữa (Bạo! )
 • #29: Tiểu Lộc Nhĩ Mụ Hảm Nhĩ Hồi Gia Cật Nãi Liễu (Bạo!)
 • #30: Chiêu Binh Mãi Mã
 • #31: Thuần Đàn Ông Chân Hán Tử
 • #32: Thuần Gia Môn Chân Hán Tử
 • #33: Guth Giảo Hoạt
 • #34: Nhóc Con Đến Muộn
 • #35: Chương12 Trì Đáo Đích Tiểu Tử
 • #36: Lắm Mồm Rước Lấy Phiền Toái
 • #37: Chủy Toái Nhạ Lai Đích Ma Phiền
 • #38: Câu Lạc Bộ Vật Lộn Tự Do
 • #39: Tự Do Bác Kích Xã
 • #40: Thiên Tài Thần Bí
 • #41: Thần Bí Thiên Tài
 • #42: Có Một Loại Cảm Giác Tên Là Kính Sợ!
 • #43: Hữu Nhất Chủng Mạc Danh Khiếu Tố Kính Úy!
 • #44: Chương17 Đỏ Như Máu Tươi Đến Vĩnh Hằng
 • #45: Tiên Huyết Trung Vĩnh Sinh
 • #46: Điên Cuồng Nhịp Điệu
 • #47: Phong Cuồng Tiết Tấu
 • #48: Ôm Nhau
 • #49: Bão Nhất Khởi
 • #50: Em Gái Lưu Manh
 • #51: Thái Hồng Muội
 • #52: Rainbow Đường Chân Trời
 • #53: Thải Hồng Nhất Tuyến Thiên
 • #54: GOD (Thượng Đế)
 • #55: GOD
 • #56: Tân Phong Vân Tiết Tấu
 • #57: Lui Về
 • #58: Thối Hồi
 • #59: Nhớ Ngươi
 • #60: Tưởng Nhĩ
 • #61: Yêu Liền Muốn Ngốc Cùng Một Chỗ
 • #62: Luyến Ái Tựu Thị Yếu Sỏa Tại Nhất Khởi
 • #63: Quyển Thổ Xuất Lai
 • #64: Có Một Loại Tiết Tấu Tên Là Bẻ Gãy Nghiền Nát (Bạo)
 • #65: Hữu Nhất Chủng Tiết Tấu Khiếu Tố Tồi Khô Lạp Hủ (Bạo)
 • #66: Lão Bản Không Cần A!
 • #67: Lão Bản Bất Yếu A!
 • #68: Ca Thật Sự Không Nghĩ Quá Nổi Bật
 • #69: Ca Chân Đích Bất Tưởng Cao Điều Tát
 • #70: Toán Học Quả Nhiên Là Tốt Vô Cùng
 • #71: Giá Sổ Học Quả Nhiên Thị Cực Hảo Đích
 • #72: Hiến Thân Vì Nghệ Thuật
 • #73: Vi Nghệ Thuật Hiến Thân
 • #74: Vượt Cấp Thi Đấu Thăng Cấp
 • #75: Độ Kiếp Tấn Cấp Tái
 • #76: Diễn Cứ Như Oscar Đáng Chết Ngàn Lần!
 • #77: Áo Tư Tạp A Sát Thiên Đao A!
 • #78: Như Vậy Cũng Có Thể Thắng? ! (Bạo! )
 • #79: Thảng Trứ Dã Năng Doanh?! (Bạo! )
 • #80: Robot Đứng Đầu
 • #81: Nhiệt Môn Ky Giáp
 • #82: Sinh Viên Khoa Lý Thì Ra Là Như Thế Này
 • #83: Lý Khoa Sinh Nguyên Lai Hoàn Khả Dĩ Giá Dạng
 • #84: Giờ Học Đầy Thuốc Súng
 • #85: Học Phách Đích Tiêu Yên
 • #86: Trâu Văn Bò!
 • #87: Ngưu Bức!
 • #88: Nổi Tiếng Khắp Ngân Hà
 • #89: Danh Động Ngân Hà
 • #90: Tuần Trăng Mật
 • #91: Mật Nguyệt
 • #92: Ông Vua Của Chiến Trường Bóng Tối (Năm Con Ngựa Đại Cát! )
 • #93: Hắc Ám Chiến Tràng Chi Vương (Mã Niên Đại Cát! )
 • #94: Chiến Đấu Trong Trạng Thái Mù (Năm Mới Vui Vẻ! )
 • #95: Manh Chiến (Tân Niên Khoái Nhạc! )
 • #96: Vị Thần Của Bóng Tối
 • #97: Hắc Ám Chi Thần
 • #98: Sự Chấp Nhất Của Chiến Sĩ
 • #99: Chiến Sĩ Đích Chấp Trứ
 • #100: Dị Quân Đột Khởi
 • #101: Nhận Nhiệm Vụ Lúc Lâm Nguy
 • #102: Lâm Nguy Thụ Mệnh
 • #103: Cổ Vũ Kiểu Úc
 • #104: Uy Hiếp Thức Gia Du
 • #105: Tiết Tấu Của Thượng Đế
 • #106: Thượng Đế Tiết Tấu
 • #107: Anh Hùng Lật Ngược Cuộc Chiến
 • #108: Nghịch Chiến Anh Hùng
 • #109: Lập Chí Thành Vi Thổ Hào
 • #110: Lãng Mạn
 • #111: Yêu Đương Vụng Trộm Trong Ký Túc Xá
 • #112: Túc Xá Thâu Tình
 • #113: Ta Là Khô Lâu
 • #114: Ngã Thị Khô Lâu
 • #115: Thượng Đế Là Đạo Diễn Tốt
 • #116: Thượng Đế Thị Hảo Đạo Diễn
 • #117: Khô Lâu Hai Năm Còn Chưa Đến a!
 • #118: Cốt Đầu Lưỡng Niên Hoàn Đáo A!
 • #119: Các Người Đẹp Không Cần Như Vậy Chú Ý Ca
 • #120: Mỹ Nữ Môn Bất Yếu Giá Yêu Quan Chú Ca
 • #121: Magic Bird
 • #122: Ma Lực Điểu
 • #123: Đối Thủ Ngang Sức
 • #124: Kỳ Phùng Đối Thủ
 • #125: Phòng Ngự Cấp Bậc Thần Linh
 • #126: Thần Cấp Phòng Ngự
 • #127: Phép Thuật Của Thần Linh
 • #128: Thần Thuật
 • #129: Hương Vị Của Bùn Đất
 • #130: Nê Thổ Đích Khí Tức
 • #131: Ca Không Thất Tình Nha!
 • #132: Ca Bất Thất Luyến A!
 • #133: Vì Aslan
 • #134: Vi Liễu A Tư Lan
 • #135: Hồi Âm Là Cái Loli nhỏ nhắn bướng bỉnh
 • #136: Hồi Âm Thị Cá Ngoan Bì Đích Tiểu La Lỵ
 • #137: Vận Động Viên Chuyên Nghiệp?
 • #138: Chức Nghiệp Tuyển Thủ?
 • #139: Bắc Cực Vạn Năm Băng Tuyết Đun Sôi
 • #140: Bắc Cực Vạn Tái Hàn Băng Bạch Khai Thủy
 • #141: Chỉ Có Học Vấn Có Thể Áp Chế Học Vấn
 • #142: Chích Hữu Học Phách Năng Áp Chế Học Phách
 • #143: Thì Ra Là Thế
 • #144: Nguyên Lai Như Thử
 • #145: Chị Nam Uy Vũ
 • #146: Nam Tả Uy Vũ
 • #147: Nữ Kiếm Sĩ Gió Lốc
 • #148: Kiếm Chi Bạo Phong Nữ
 • #149: Trận Đấu Giữa Dế Nhũi Và Con Rùa
 • #150: Thổ Miết Trung Đích Chiến Đấu Miết
 • #151: Phòng Ngự Cường Đại Nhất (Bạo! )
 • #152: Tối Cường Phòng Ngự (Bạo! )
 • #153: Lão Cổ Trở Về
 • #154: Lão Cổ Quy Lai
 • #155: Rình Coi
 • #156: Thâu Khuy
 • #157: Chiến Đấu Với Bóng Tối (Đây Là Máu Nóng! )
 • #158: Manh Chiến (Giá Tựu Thị Nhiệt Huyết! )
 • #159: Tri Thức Lại Tỏa Sáng
 • #160: Học Phách Hựu Lượng Liễu
 • #161: Thổ Hào Tô Tiên Đoán Trước
 • #162: Thổ Hào Tô Đích Tiền Chiêm Tính
 • #163: Tụ Hội Bạn Học Cũ
 • #164: Đồng Học Hội
 • #165: Sửa Bóng Đèn Cùng Chỉ Số Phản Xạ Tình Cảm
 • #166: Tu Đăng Phao Cấp Biệt Đích Tình Thương
 • #167: Kẻ Đầu Hàng Đứng Đầu
 • #168: Bài Đầu Binh
 • #169: Lễ Trưởng Thành Của Công Chúa
 • #170: Công Chủ Đích Thành Nhân Lễ
 • #171: Bày Tỏ Tình Yêu Từ Nơi Xa
 • #172: Cách Không Kỳ Ái
 • #173: Đoàn Chiến
 • #174: Mạo Hiểm
 • #175: Phong Hiểm
 • #176: Tú
 • #177: Uy Phong Của Chiến Hoàng
 • #178: Chiến Hoàng Chi Uy
 • #179: Làm Cho Lão Nai Run Rẩy Đi! (Bạo)
 • #180: Nhượng Lão Lộc Chiến Đẩu Ba! (Bạo)
 • #181: Em Gái Lưu Manh Cùng Nhau Lăn Giường Đi
 • #182: Thái Hồng Muội Nhất Khởi Cổn Sàng Đan Ba
 • #183: Trứng… Không Còn Nguyên Vẹn
 • #184: Bất Hoàn Chỉnh Đích Đản Đản
 • #185: Thổ Hào Tô Trí Tuệ
 • #186: Thổ Hào Tô Đích Trí Tuệ
 • #187: 10 VS 10
 • #188: Thập VS Thập
 • #189: Pho Mát Ngươi Là Thượng Đế Phái Tới Trừng Phạt Chúng Ta Sao!
 • #190: Đồng Tử Nhĩ Thị Thượng Đế Phái Lai Trừng Phạt Ngã Môn Đích Mạ!
 • #191: Vượt Qua Thần Thánh! (Bạo)
 • #192: Siêu Thần! (Bạo)
 • #193: Học Viện X Junior
 • #194: X Thiểu Niên Học Viện
 • #195: Thần Mặt Trời
 • #196: Thái Dương Thần
 • #197: Học Viện Europa
 • #198: Âu La Ba
 • #199: Nam Ca Quá Oai Phong
 • #200: Nam Ca Uy Đệ Vũ
 • #201: Chủ Lực Hoặc Phụ Trợ
 • #202: Đảo Ác Ma
 • #203: Ác Ma Đảo
 • #204: Tộc Trùng Zagora
 • #205: Trát Qua Tộc
 • #206: Không Điên Khó Mà Sống Lâu
 • #207: Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt
 • #208: Hưởng Thụ Máu Cùng Lửa Kích Thích
 • #209: Hưởng Thụ Huyết Dữ Hỏa Đích Thứ Kích
 • #210: Bạn Học Kiêm Đồng Đội
 • #211: Đồng Học Kiêm Đội Hữu
 • #212: Nữ Chiến Thần
 • #213: Quái Tài
 • #214: Binh Chia Làm Hai Đường
 • #215: Binh Phân Lưỡng Lộ
 • #216: Có Thể Ăn Cũng Là Siêu Năng Lực
 • #217: Năng Cật Dã Thị Siêu Năng Lực
 • #218: Mập Mạp Là Có Bản Lĩnh
 • #219: Bàn Tử Thị Hữu Liêu Đích
 • #220: Đánh Chết Não Trùng
 • #221: Kích Sát Não Trùng
 • #222: Một Tên Phong Hầu
 • #223: Nhất Tiến Phong Hầu
 • #224: Chiến Sĩ Robot Atlantis
 • #225: Á Đặc Lan Đế Tư Ky Động Chiến Sĩ
 • #226: Sự Đen Tối Của Nai Con
 • #227: Hắc Lộc
 • #228: Robot Toàn Năng
 • #229: Toàn Năng Ky Giáp
 • #230: Như Roi Quất
 • #231: Tiên Đả
 • #232: Trận Quyết Đấu Đáng Thương Nhất Trong Lịch Sử
 • #233: Sử Thượng Tối Khả Liên Đích Đối Quyết
 • #234: Ngai Vàng Sao Hỏa Đến Từ Nhà Họ Liệt
 • #235: Lai Tự Liệt Gia Đích Hỏa Tinh Vương Tọa
 • #236: Lãng Khách Cửu Liên Trảm
 • #237: Liệt Nghiễm Tôn Nghiêm
 • #238: Liệt Nghiễm Đích Tôn Nghiêm
 • #239: Kết Toán Ngưu Nãi Hạp
 • #240: Gặp May
 • #241: Tẩu Hồng
 • #242: Thanh Xuân
 • #243: Huấn Luyện Dã Ngoại Thăng Cấp
 • #244: Thăng Cấp Lạp Luyện
 • #245: Đủ Loại Bản Lĩnh
 • #246: Các Thức Thần Thông
 • #247: Lực Lượng
 • #248: Tên Béo Khi BuôngThả Rất Đáng Sợ!
 • #249: Phóng Dưỡng Đích Bàn Tử Ngận Khả Phạ!
 • #250: Bức Phá!
 • #251: Trùng Thứ!
 • #252: Kinh Ngạc
 • #253: Kinh Thán
 • #254: Chị Em Gái Xinh Đẹp Tuyệt Thế
 • #255: Tuyệt Thế Tả Muội Hoa
 • #256: Nhớ Ngươi
 • #257: Tưởng Nhĩ
 • #258: Không Trọng Lực
 • #259: Thất Trọng
 • #260: Chị Sơn Uy Vũ!
 • #261: Sơn Nương Uy Vũ!
 • #262: Ông Vua Đơn Đấu
 • #263: Đan Thiêu Chi Vương
 • #264: Thấy Rõ Như Thần Chân Chính Vô Địch!
 • #265: Động Sát Chi Thần Chân Chính Vô Địch!
 • #266: Ngoan Cố Chống Cự?
 • #267: Chương Ngoan Kháng?
 • #268: Bùng Nổ Biểu Diễn (Bạo! )
 • #269: Tú Bạo (Bạo! )
 • #270: Thần Binh Thứ Chín
 • #271: Đệ Cửu Thần Binh
 • #272: Đoạn Lịch Sử Biến Mất
 • #273: Tiêu Thất Đích Lịch Sử
 • #274: Tác Dụng Của Nữ Thư Ký
 • #275: Nữ Bí Thư Đích Tác Dụng
 • #276: Yêu Đương Nóng Bỏng
 • #277: Tình Nhiệt
 • #278: Người Atlantis Còn Sống!
 • #279: Á Đặc Lan Đế Tư Nhân Hoạt Đích!
 • #280: Duyên Phận
 • #281: Duyên Phân
 • #282: Yêu Thích Một Cây Cột
 • #283: Ái Thượng Nhất Căn Trụ Tử
 • #284: Lý Phong & Vương Động
 • #285: Treo Bạn Nhỏ Trái Đất Lên Rồi Đánh
 • #286: Chương 15 Điếu Đả Địa Cầu Tiểu Bằng Hữu
 • #287: Mấy Bạn Nhỏ Norton Thật Ngốc Thật Ngây Thơ (Bạo!)
 • #288: Nặc Đốn Tiểu Học Sinh Ngận Sỏa Ngận Thiên Chân (Bạo! )
 • #289: Kỹ Thuật Là Cọng Lông Một Thương Đủ Lụi Chết!
 • #290: Mao Đích Kỹ Thuật Nhất Thương Thống Tử!
 • #291: Bạo Lực Tuyên Cáo
 • #292: Biểu Diễn Lật Toàn Trường
 • #293: Tú Phiên Toàn Tràng
 • #294: Ba Chị Em Nhà Họ Trần
 • #295: Trần Gia Tam Tả Muội
 • #296: Ổ Bánh Từ Trên Trời Rơi Xuống
 • #297: Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
 • #298: Lilan Calos
 • #299: La Lan Gia Lạc Tư
 • #300: Câu Lạc Bộ Người Cao Tuổi
 • #301: Lão Niên Hoài Cựu Câu Nhạc Bộ
 • #302: Khiếp Sợ
 • #303: Chấn Kinh
 • #304: Thổ Lộ Tình Cảm
 • #305: Giao Tâm
 • #306: Các Hệ Tinh Anh
 • #307: Tinh Anh Hệ
 • #308: Trò Hề Đáng Đánh Ở Đó Mà So Sánh
 • #309: Điếu Đả Đổng Đậu Bỉ
 • #310: Chờ Đợi
 • #311: Đẳng Đãi
 • #312: Khuê Mật
 • #313: Tỉnh Lại Ác Ma
 • #314: Hoán Tỉnh Ác Ma
 • #315: Rút Củi Dưới Đáy Nồi
 • #316: Phủ Để Trừu Tân
 • #317: Một Đòn Trí Mạng
 • #318: Trí Mệnh Nhất Kích
 • #319: Hẹn Hò
 • #320: U Hội
 • #321: Thế Giới Hỗn Độn
 • #322: Lăng Loạn Đích Thế Giới
 • #323: Hưởng Thụ
 • #324: Liệt Hỏa Đỉnh
 • #325: Hạnh Phúc Có Thể Chỉ Đơn Giản Như Thế Này (Có Cảm Xúc)
 • #326: Hạnh Phúc Khả Dĩ Thị Giá Dạng (Hữu Cảm)
 • #327: Đãi Ngộ
 • #328: Bẻ Gãy Nghiền Nát
 • #329: Tồi Khô Lạp Hủ
 • #330: Sauron Khóc
 • #331: Tác Luân Khốc Liễu
 • #332: Vưu Vật
 • #333: Cực Phẩm
 • #334: Quyết chiến Tiên Man
 • #335: Chiếm Tiện Nghi
 • #336: Chiêm Tiện Nghi
 • #337: Sống Lại Từ Trong Ngọn Lửa
 • #338: Dục Hỏa Trọng Sinh
 • #339: Hoàn Toàn Bạo
 • #340: Hoàn Bạo
 • #341: Kẻ Xuyên Rừng Cấp Tổ Tông
 • #342: Tổ Tông Cấp Tùng Lâm Tật Tẩu
 • #343: Các Bạn Nhỏ Tiên Man Học Cách Lui Lại Đi! (Bạo! )
 • #344: Thối Dịch Ba Tiên Man Tiểu Học Sinh Môn! (Bạo! )
 • #345: Chương 11 Đại Ma Vương
 • #346: Đại Ma Vương
 • #347: Chỉ Số Thông Minh Của Lão Nai
 • #348: Lão Lộc Đích Trí Thương
 • #349: Thần Niệm
 • #350: Chương 14 Làm Thật
 • #351: Động Chân Cách
 • #352: Dũng Cảm
 • #353: Hào Mại
 • #354: Liên Thủ
 • #355: Anh Em Ở Nơi Xa
 • #356: Viễn Phương Huynh Đệ
 • #357: Tình Tự Lực Lượng
 • #358: Cùng Cô Giáo Xinh Đẹp Đến Sao Hỏa
 • #359: Hòa Mỹ Nữ Lão Sư Đích Hỏa Tinh Chi Lữ
 • #360: Tranh Giành Đội Trưởng
 • #361: Đội Trường Chi Tranh
 • #362: Hồi Âm Công Chúa Nể Tình Sao?
 • #363: Hồi Âm Công Chủ Cấp Diện Tử Mạ?
 • #364: Sao Hỏa Truyền Kỳ
 • #365: Hỏa Tinh Truyện Kỳ
 • #366: Thức tỉnh năng lực X
 • #367: Giác Tỉnh X Năng Lực
 • #368: Cố Nhân Đến!
 • #369: Cố Nhân Lai!
 • #370: Duyên Đến Duyên Đi
 • #371: Duyên Lai Duyên Khứ
 • #372: Hệ Mặt Trời Vô Địch
 • #373: Thái Dương Hệ Vô Địch
 • #374: Hồi Âm Ưu Ái
 • #375: Hồi Âm Đích Thanh Lãi
 • #376: Thời Kỳ Tuổi Phản Nghịch
 • #377: Bạn Nghịch Đích Niên Kỷ
 • #378: Tuổi Trẻ Thường Dể Xúc Động!
 • #379: Thanh Xuân Tựu Yếu Trùng Động!
 • #380: Chìa Khóa Mở Ra
 • #381: Khóa Giới
 • #382: Di Động Trong Nháy Mắt
 • #383: Thuấn Gian Na Động
 • #384: Ký Túc Xá Nữ Sinh
 • #385: Nữ Sinh Túc Xá
 • #386: Thức Tỉnh
 • #387: Giác Tỉnh
 • #388: Tầng Thứ Hai
 • #389: Đệ Nhị Trọng Thiên
 • #390: Kế Hoạch Của Alan Tuco
 • #391: Ngả Luân Đồ Khoa Đích Kế Hoa
 • #392: Tuột Thảm Hại
 • #393: Quá Sơn Xa
 • #394: Bạo Lực
 • #395: Một Lao Kia Kinh Tài Tuyệt Thế Là Để Biểu Diễn! (Bạo! )
 • #396: Na Nhất Tiêu Kinh Tài Tuyệt Diễm Thị Show! (Bạo! )
 • #397: Phụ Trợ
 • #398: Lão Nai Bị Dụ!
 • #399: Lão Lộc Bị Câu Dẫn Liễu!
 • #400: Như Vậy Cũng Có Thể Nghiền Ép
 • #401: Giá Dạng Dã Năng Niễn Áp
 • #402: Cái Này Cũng Coi Như Chỉ Số Thông Minh Sao!
 • #403: Giá Dã Toán Trí Thương Mạ!
 • #404: Tri Thức Chính Là Lực Lượng!
 • #405: Tri Thức Tựu Thị Lực Lượng!
 • #406: Thiên Phú Của Tử Tô
 • #407: Tử Tô Đích Thiên Phú
 • #408: Phe Phản Đối
 • #409: Phản Đối Phái
 • #410: Khích Tướng
 • #411: Kích Tương
 • #412: Tên Gà Mờ
 • #413: Thổ Lão Mạo
 • #414: Bảng Chỉ Đường Vương Tranh
 • #415: Lộ Bài Tranh
 • #416: Thầy Giáo Vương? !
 • #417: Vương Giáo Thụ? !
 • #418: Đối Chọi Gay Gắt
 • #419: Châm Phong Tương Đối
 • #420: Tên Thiếu Đánh
 • #421: Tiên Si Chi
 • #422: Chuyên nghiệp Treo Lên Đánh
 • #423: Chuyên Nghiệp Điếu Đả
 • #424: Sấm Mùa Xuân Vang Vọng
 • #425: Xuân Lôi Thanh Thanh
 • #426: Ai Dám Khi Dễ Tử Tô!
 • #427: Thùy Cảm Khi Phụ Tử Tô!
 • #428: Đổ Thêm Lửa!
 • #429: Tái Gia Nhất Bả Hỏa!
 • #430: Lão Nai Một Mình Đấu Ảo Lòi!
 • #431: Lão Lộc Đích Mộng Huyễn Đan Thiêu!
 • #432: Quyết Chiến Vận Mệnh Là Vịt Hay Phú Nhị Đại
 • #433: Mệnh Vận Quyết Chiến Chi Ngưu Lang Dữ Phú Nhị Đại
 • #434: Thần Gió Oai Phong!
 • #435: Phong Thần Chi Uy!
 • #436: Nai Thần Đệ Nhất Vũ Trụ
 • #437: Vũ Trụ Đệ Nhất Lộc Thần
 • #438: Giết Lật Toàn Trường Vô Hạn Siêu Thần!
 • #439: Sát Phiên Toàn Tràng Vô Hạn Siêu Thần!
 • #440: Lấy Được Toàn Thắng Cực Lớn
 • #441: Đại Hoạch Toàn Thắng
 • #442: Cuồng Bán
 • #443: Cuồng Mại
 • #444: Sa Mạc Nóng Như Lửa
 • #445: Hỏa Nhiệt Sa Mạc
 • #446: Hùng Tâm Bừng Bừng
 • #447: Hùng Tâm Bột Bột
 • #448: Địa Bàn Mới Quy Củ Mới
 • #449: Tân Địa Bàn Tân Quy Củ
 • #450: Hàng Ve Chai
 • #451: Phá Lạn Nhi
 • #452: Cát Lở Trí Mạng
 • #453: Trí Mệnh Lưu Sa
 • #454: Bạn Học Vương Siêu Bạo Năng Lực X!
 • #455: Vương Đồng Học Đích Siêu Bạo X Năng Lực!
 • #456: Cấp Bậc X
 • #457: X Cấp Biệt
 • #458: Thay Đổi Như Chong Chóng
 • #459: Phiên Thủ Vi Vân
 • #460: Công Tâm
 • #461: Cộng Minh
 • #462: Lực Lượng Mới Xuất Hiện
 • #463: Dị Quân Đột Khởi
 • #464: Khẩu Vị Cực Lớn
 • #465: Đại Ngạc Đích Vị Khẩu
 • #466: Dụ Dỗ
 • #467: Dẫn Dụ
 • #468: Tốc Độ Gió Lốc
 • #469: Bạo Phong Tốc Độ
 • #470: Nửa Giây Tuyệt Sát
 • #471: Bán Miểu Tuyệt Sát
 • #472: Tầng Thứ Cao Hơn
 • #473: Canh Thượng Tằng Lâu
 • #474: Nghịch Chuyển Đầy Hạnh Phúc
 • #475: Nghịch Chuyển Chi Hạnh Phúc
 • #476: Lửa Giận Tận Trời
 • #477: Hỏa Khí Trùng Thiên
 • #478: Ra Tay!
 • #479: Động Thủ!
 • #480: Đánh Bay Một Cái Băng Ghế
 • #481: Nhất Bản Đắng Phách Phi
 • #482: Đội Trưởng
 • #483: Đội Trường
 • #484: Lực Lượng
 • #485: Chiến Đấu Trong Vũ Trụ
 • #486: Thái Không Chiến
 • #487: Diệu Nhãn
 • #488: Đồng Cam Cộng Khổ
 • #489: Dị Biến
 • #490: Nhắm Chuẩn Vẫn Trật
 • #491: Chuẩn Tinh Bị Cật Liễu
 • #492: Người Máy Cũng Có Gay
 • #493: Ky Khí Nhân Dã Hữu Hảo Cơ Hữu
 • #494: Phòng Trọ Phục Vụ
 • #495: Khách Phòng Phục Vụ
 • #496: Thời Gian Hạnh Phúc
 • #497: Hạnh Phúc Thì Quang
 • #498: Thỏ Đụng Tường
 • #499: Chàng Tường Thỏ
 • #500:
 • #501: Chuyên Chú Loại Đơn Đấu Đã Rất Nhiều Năm
 • #502: Chuyên Thú Thử Loại Đan Thiêu Ngận Đa Niên
 • #503: Nai Thần Khiêu Khích
 • #504: Lộc Thần Đích Thiêu Hấn
 • #505: Trận Chiến Xoay Người
 • #506: Phiên Thân Chiến
 • #507: Nhận Thức Về Không Gian
 • #508: Không Gian Nhận Tri
 • #509: Cực Hạn Treo Lên Đánh
 • #510: Cực Hạn Điếu Đả
 • #511: Chém Đầu Trước Công Chúng
 • #512: Trảm Thủ Kỳ Chúng
 • #513: Tầm Nhìn Của Nhân Vật Nhỏ
 • #514: Tiểu Nhân Vật Đích Dã Vọng
 • #515: Lại Thấy Siêu Cấp Nghịch Tập
 • #516: Hựu Kiến Siêu Cấp Nghịch Tập
 • #517: Quyết Chiến Sao Hỏa
 • #518: Quyết Chiến Hỏa Tinh
 • #519: Quy Tắc Chọn Đội Trưởng
 • #520: Đội Trường Pháp Tắc
 • #521: Tranh Thủ Lòng Người
 • #522: Tranh Thủ Nhân Tâm
 • #523: Achilles Ortiz khiêu chiến
 • #524: A Khắc Lưu Đế Tư Đích Thiêu Chiến
 • #525: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà
 • #526: Ngưu Đao Tiểu Thí
 • #527: Kẻ Thích Ứng Mới Có Thể Sinh Tồn
 • #528: Thích Giả Sinh Tồn
 • #529: Robot Chiến Đấu Dưới Nước
 • #530: Thủy Chiến Ky Giáp
 • #531: Một Mặt Đáng Yêu Của Bạn Học Vương
 • #532: Vương Đồng Học Đích Khả Ái Nhất Diện
 • #533: Biểu Diễn Le Lói
 • #534: Trang Khốc
 • #535: Thuộc Tuýp Thổ Hào Khẩu Vị Nặng
 • #536: Trọng Khẩu Vị Thổ Hào Lưu
 • #537: Ra Tay Trước
 • #538: Tiên Thủ
 • #539: Liều Mạng
 • #540: Bác Mệnh
 • #541: Điên Cuồng Bao Vây Tiễu Trừ
 • #542: Phong Cuồng Vi Tiễu
 • #543: Ông Vua Ảo Ảnh Atlantis
 • #544: Á Đặc Lan Đế Tư Huyễn Ảnh Chi Vương
 • #545: Hoàn Toàn Xứng Đáng
 • #546: Chương Đương Chi Vô Quý
 • #547: Ám Độ Trần Thương
 • #548: Uy Lực Của Bà Mẹ Vợ Cực Phẩm
 • #549: Cực Phẩm Nhạc Mẫu Đích Uy Lực
 • #550: Bất Năng Xúc Bính Đích Để Tuyến
 • #551: Một Cái Tác Dụng Khác Của Đại Ca
 • #552: Đại Ca Đích Lánh Ngoại Nhất Cá Dụng Xử
 • #553: Tự Tìm Treo Lên Đánh
 • #554: Tự Hoa Đích Điếu Đả
 • #555: Một Ngày Của Thầy Giáo Vương
 • #556: Vương Giáo Thụ Đích Nhất Thiên
 • #557: Thử Qua Mới Biết Là Tốt!
 • #558: Thí Quá Tài Tri Đạo Hảo!
 • #559: Đơn Giản Mới Là Xinh Đẹp
 • #560: Giản Đan Tài Thị Mỹ
 • #561: Trang Xoa Chi A Tư Lan Phó Nhân
 • #562: Tai To Mặt Lớn
 • #563: Đại Oản
 • #564: Thế Thân
 • #565: Chân Chính Trâu Bò
 • #566: Chân Chính Đích Ngưu
 • #567: Lưỡng Cá Nữ Hài
 • #568: Trời Cao Biển Rộng
 • #569: Hải Khoát Thiên Không
 • #570: Thương Tràng Như Chiến Tràng
 • #571: Hậu Sinh Khả Uý
 • #572: Kỹ Thuật Ký Hiệu
 • #573: Phù Văn Khoa Kỹ
 • #574: Mã Già Hổ
 • #575: Đả Kích Xã Hội Đen
 • #576: Đả Kích Hắc Xã Hội
 • #577: Thực Lực Của Học Viện
 • #578: Học Viện Thực Lực
 • #579: Mưa Gió Trong Ngục Giam
 • #580: Giam Ngục Phong Vân
 • #581: Cường Lực Hồi Kích!
 • #582: Bối Cảnh Đủ Giây Giết
 • #583: Bối Cảnh Chi Miểu Sát
 • #584: Sự Nhiệt Tình Của Bé Gái Aslan
 • #585: Nhiệt Tình Đích A Tư Lan Muội Chỉ
 • #586: Một Đòn Của Bá Vương! (Bạo! )
 • #587: Phách Vương Nhất Kích! (Bạo! )
 • #588: Kỳ Thật Ta Thật Sự Là Đánh Hụt
 • #589: Kỳ Thực Ngã Chân Đích Thị Đả Không Liễu
 • #590: Kiếm Khiên & Hoa Hồng
 • #591: Kiếm Thuẫn Mân Côi
 • #592: Chuẩn Men Là Phải Co Được Dãn Được
 • #593: Năng Thân Năng Khuất Chân Hán Tử
 • #594:
 • #595: Chỉ Đạo Chiến Đấu!
 • #596: Chỉ Đạo Chiến!
 • #597: Đấu Thần Kim Luân
 • #598: Kim Luân Đấu Thần
 • #599: Ca Cũng Là Người Có Năng Lực X!
 • #600: Ca Dã Thị X năng lực Giả!
 • #601: Scarlett Hứng Thú
 • #602: Tư Gia Lệ Đích Hưng Thú
 • #603: Đánh Bẹp!
 • #604: Biển Chi!
 • #605: Tiểu Công Chủ Triệu Hoán
 • #606: Đón Người Mới Đến
 • #607: Nghênh Tân
 • #608: Công Chủ Giá Đáo
 • #609: Tiết Tấu Áp Chế
 • #610: Áp Chế Đích Tiết Tấu
 • #611: Mối Tình Đầu
 • #612: Sơ Luyến
 • #613: Bạn Bè Thực Sự Thì Không Cần Giả Bộ
 • #614: Chân Bằng Hữu Bất Trang
 • #615: Tác Dụng Của Du Già
 • #616: Du Già Đích Công Năng
 • #617: Đòn sát thủ
 • #618: Sát Thủ Giản
 • #619: Thiên Đường Của Thổ Hào Tô
 • #620: Thổ Hào Tô Đích Thiên Đường
 • #621: Scarlett Bị Đảo Điên
 • #622: Tư Gia Lệ Bị Điên Phúc Liễu
 • #623: Xuất Chinh
 • #624: Dã Tâm
 • #625: Tuyết Sỉ!
 • #626: Thương Hương Tiếc Ngọc
 • #627: Liên Hương Tích Ngọc
 • #628: Treo Chiến Đội Hành Tinh Locke Lên Đánh
 • #629: Điếu Đả Lạc Khắc Tinh Chiến Đội
 • #630: Quyết Thắng
 • #631: Gà Con
 • #632: Chương 23 Thái Điểu
 • #633: Đáng Khinh Cũng Là Lực Lượng!
 • #634: Ổi Tỏa Dã Thị Lực Lượng!
 • #635: Đội Trưởng Bạo Lực Đến Từ Trái Đất!
 • #636: Lai Tự Địa Cầu Đích Bạo Lực Đội Trường!
 • #637: Chính Là Khó Đối Phó! (Bạo! )
 • #638: Tựu Thị Vô Giải! (Bạo! )
 • #639: Khí Thế
 • #640: Thiên Phú Biểu Diễn Trời Sinh Bản Thăng Cấp
 • #641: Thiên Sinh Trang Bức Gia Thành
 • #642: Không Thể Xác Định
 • #643: Vị Tri
 • #644: Duy Nhất
 • #645: Đội Hèn Nhát?
 • #646: Túng Đội?
 • #647: Quyết Thắng
 • #648:
 • #649: Phong Thái Của Một Xẻng Bay Lên Kia
 • #650: Na Nhất Sạn Phi Khởi Đích Phong Thải
 • #651: Hương Vị Hôn Môi Có Xì Tin Không
 • #652: Tiếp Vẫn Đích Vị Đạo Hảo Mạ
 • #653: Ba Bậc Thang Lớn
 • #654: Tam Đại Giai Thê
 • #655: Khai Chiến
 • #656: Đàn Trùng
 • #657: Trùng Quần
 • #658: Giấc Mộng Cùng Sự Thật
 • #659: Mộng Tưởng Dữ Hiện Thực
 • #660: Tâm Tính Như Đàn Bà
 • #661: Phụ Nhân Chi Nhân
 • #662: Con Chó Trung Thành Nhất
 • #663: Tối Trung Thực Đích Cẩu
 • #664: Cấp S Cứu Rỗi Vẫn Là Địa Ngục?
 • #665: S Cấp Cứu Thục Hoàn Thị Địa Ngục?
 • #666: Đấu Thần Kim Luân
 • #667: Kim Luân Đấu Thần
 • #668: Ta Muốn Sống!
 • #669: Ngã Yếu Hoạt!
 • #670: Đại Ma Vương Cùng Luyện Ngục
 • #671: Luyện Ngục Đại Ma Vương
 • #672: Bất Thị Quán Đầu
 • #673:
 • #674: Ngươi Tranh Ta Đoạt
 • #675: Nhĩ Tranh Ngã Đoạt
 • #676: Chiến Sĩ Bất Tử
 • #677: Bất Tử Chiến Sĩ
 • #678: Trời Sinh Ra Ta Tất Có Chổ Dùng
 • #679: Thiên Sinh Ngã Tài Tất Hữu Dụng
 • #680: Thi Viết Là Pháp Bảo Vĩnh Hằng
 • #681: Khảo Thí Thị Vĩnh Hằng Đích Pháp Bảo
 • #682: Sức Chiến Đấu Khác Loại
 • #683: Lánh Loại Chiến Đấu Lực
 • #684: Phi Thường Quy Coi Rẻ
 • #685: Phi Thường Quy Miểu Thị
 • #686: Quyền Lực Của Người Thắng
 • #687: Thắng Giả Đích Quyền Lực
 • #688: Thiên Sư Lửa
 • #689: Hỏa Thiên Sư
 • #690: Mập Mạp Phi Chủ Lưu
 • #691: Phi Chủ Lưu Bàn Tử
 • #692: Chân Đang Run Mồ Hôi Đang Chảy!
 • #693: Thối Tại Đẩu Hãn Tại Lưu!
 • #694: Tuyệt Vọng
 • #695: Nữ Bạo Long
 • #696: Quyết chiến Manalas
 • #697: Quyết Chiến Mã Nạp Lạp Tác
 • #698: Vì Thắng Lợi
 • #699: Vi Liễu Thắng Lợi
 • #700: Ánh Trăng Phía Trên
 • #701: Nguyệt Lượng Chi Thượng
 • #702: Nổi Danh Phần Lớn Đều Là Chó Kiểng
 • #703: Thịnh Danh Đa Thị Đồ Cẩu Bối
 • #704: Bí Quyết Vô Cực
 • #705: Vô Cực Chi Đạo
 • #706: Dọa Đái Trong Quần
 • #707: Hách Niệu Liễu
 • #708: Màn Trời Đen Tối
 • #709: Hắc Ám Thiên Mạc
 • #710: Đấu Thần Kim Luân VS Quang Luân Vương
 • #711: Sát Thần!
 • #712: Làm Khó Giải Bị Khó Giải…
 • #713: Mục Tiêu
 • #714: Chắc Chắn
 • #715: Thú Hoang Thép
 • #716: Khinh Người Quá Đáng
 • #717: Nữ Thần Thắng Lợi
 • #718: Người Maya
 • #719: Liên Hoàn Bùng Nổ
 • #720: Đội trưởng Đoạt Thiên Chiến!
 • #721: Thần Gió
 • #722: Di Động Như Mộng Ảo
 • #723: Nam Giới Cần Phải Sống Như Thế!
 • #724: Thế Khó Xử
 • #725: Khúc Ca Của Băng Và Lửa
 • #726: Băng Phủ Hoàng Hôn
 • #727: Đoạt Thiên Chiến Thứ Hai
 • #728: Bá Vương Chân Thật
 • #729: Đây Là Muốn Nghịch Tập Sao?
 • #730: Quá Nghịch Thiên!
 • #731: Cách Điệu
 • #732: Trái Tim Của Lửa
 • #733: Bùng Nổ
 • #734: Công Chúa Băng Tuyết Ra Chiến Thư
 • #735: Nghiền Áp
 • #736: Cô Bé Xinh Đẹp Quỳ Xuống Ca Chinh Phục Cho Đại Gia Nghe Nào!
 • #737: Dĩa Vàng Lại Xuất Hiện
 • #738: Trận Chiến Hư Thật
 • #739: Ông Vua Mị Ảnh
 • #740: Ông Vua Ảo Ảnh
 • #741: Atlantis Đoàn Chiến
 • #742: Sự Tuyệt Vọng Mang Tên Atlantis
 • #743: Chuẩn Bị Chiến Đấu
 • #744: Vẫn Có Phần Thắng
 • #745: Tiềm Long Số 1
 • #746: Không Thể Ngăn Cản
 • #747: Quyết Chiến Atlantis
 • #748: Di Chuyển Vị Trí Theo Kiểu Không Có Tiết Tháo
 • #749: Xoay tròn phong bạo
 • #750: Gió Lốc Xoay Tròn
 • #751: Bày Ra Trước Một Cục
 • #752: Chủ Động Ra Sân
 • #753: Kiểu Bạo Hoa Lệ Nhất
 • #754: Khắc Hoàn Toàn
 • #755: Một Ván Đoàn Chiến Quyết Định Thắng Bại
 • #756: Vương Tranh Cùng Ông Vua Ảo Ảnh
 • #757: Múa Búa Trước Mặt Lỗ Ban
 • #758: Gần Trong Gang Tấc
 • #759: Đệ Nhất Giết Ngược Trong Lịch Sử !
 • #760: Công Chúa Xúc Động
 • #761: Ban Thưởng
 • #762: Hoàng Thất Phản Ứng
 • #763: Nguy Cơ
 • #764: Chỉ Mành Treo Chuông
 • #765: Nhà Họ Lan Của Dida
 • #766: Con Tin
 • #767: Nhập Gia Tùy Tục
 • #768: Trí Giả
 • #769: Mình Trần Đấu Với Robot
 • #770: Ta Không Cần Robot
 • #771: Lực Lượng Của Bé Hạt Tiêu
 • #772: Thế Giới Dida
 • #773: Đêm Khuya Khiêu Chiến
 • #774: Quyền Giết Chết Trong Tay
 • #775: Đồ Đệ Siêu Cấp
 • #776: Dòng Chảy Nguyên Khí
 • #777: Ngộ Đạo Về Gió
 • #778: Khinh Miệt
 • #779: Giai Điệu Chinh Phục
 • #780: Trở Về
 • #781: Tiểu Đội Hồ Ly
 • #782: Công Nhân Duy Tu
 • #783: Dốc Sức Đánh
 • #784: Tranh Giành Trung Đội Trưởng
 • #785: Người Mới Chuyên Cần
 • #786: Ca Thật Sự Không Giả Nai
 • #787: Tán Thành
 • #788: Thượng Đế Như Thế Nào Mới Có Khả Năng Né Tránh Hắn
 • #789: Chia 5/5
 • #790: Có Phái Nữ Tới Từ Phương Xa
 • #791: Làm Người Không Cuồng Uổng Là Thiếu Niên
 • #792: Ánh Hoàng Hôn Của Chư Thần
 • #793: Chư Thần Hoàng Hôn
 • #794: Lực Ảnh Hưởng Của Vương Tranh
 • #795: Nghịch Tập
 • #796: Chuẩn Con Rể?
 • #797: Nhất Tiễn Song Điêu
 • #798: Khứu Giác Của Phái Nữ
 • #799: Robot Mới Sinh Ra
 • #800: Lửa Chiến Tranh Thiêu Cháy
 • #801: Ra Khỏi Thành
 • #802: Vỏ Bọc Bề Ngoài Cứng Rắn Của Công Chúa
 • #803: Titan!
 • #804: Trận Chiến Dưới Vực Sâu
 • #805: Tín Nhiệm
 • #806: Lấy Tên Tuổi Của Titan
 • #807: Quyết Chiến Không Màng Sống Chết
 • #808: Không Thể Buông Tha
 • #809: Đao Khách Phong Bạo!
 • #810: Chỉ Mành Treo Chuông
 • #811: Đàn Ông Chuẩn Men
 • #812: Nắm Dida Trong Tay
 • #813: Thật Sự Không Có Cách Nào Khác Để So
 • #814: Lão Cổ Lại Tặng Quà!
 • #815: Như Nai Con Loạn Nhảy
 • #816: Thánh Đồ
 • #817: Bí Quyết Đao Phong
 • #818: Trở Về
 • #819: Manalas Trí Tuệ Phản Kích
 • #820: Bữa Tiệc Tàn Sát Của Đấu Thần!
 • #821: Uy sát!
 • #822: Nhân Tâm Chịu Phục
 • #823: Không Say Không Về
 • #824: Bé Loli Mời
 • #825: Hai Con Đường Truyền Thừa
 • #826: Số Trời Định Sẵn!
 • #827: Thế Lực Kinh Tế Của Vương Tranh
 • #828: Quy Mô Ban Đầu
 • #829: Thử Nghiệm Thân Thủ
 • #830: Điêu
 • #831: Phá!
 • #832: Khoa Điện Ảnh
 • #833: Học viện Tinh Anh
 • #834: Thí Luyện Cuồng Ma
 • #835: Thánh Tử Thí Luyện
 • #836: Bình Luận Viên Nai Con Là Vô Địch
 • #837: Dây Dưa
 • #838: Johnson
 • #839: Lực Thống Trị
 • #840: Có Một Không Hai
 • #841: Độc Nhất Vô Nhị
 • #842: Aslan Tiến Thối Lưỡng Nan
 • #843: Tôn Nghiêm
 • #844: Mua Bán Tình Yêu
 • #845: Giáo Dục Mụ Tú Bà
 • #846: Là Nam Giới Chiến Đấu Đi!
 • #847: Phóng Đãng Đến Cùng
 • #848: Các Đường Ngăn Chặn
 • #849: Gỗ Tốt
 • #850: Càn Quét
 • #851: Thanh Xuân Phóng Túng
 • #852: Mặt Trăng Đấu Tranh
 • #853: Bé Gái Lớp Dưới Hung Mãnh
 • #854: Nguyên Tử Bạo Liệt
 • #855: Sắc Dụ
 • #856: Dã Tâm Bồng Bột
 • #857: Người Có Duyên
 • #858: Mông Điềm Trưởng Thành
 • #859: Đêm Đầu Tiên
 • #860: Đã Là Đàn Ông
 • #861: Sự Phiền Não Của Tiếu Phỉ
 • #862: Vô Gian Đạo
 • #863: Bạn Học Vương Rất Chuyên Nghiệp
 • #864: Phi Đao
 • #865: Đi Coi Mắt
 • #866: Ina Trở Về
 • #867: Tốc Chiến Tốc Thắng
 • #868: Gom Hết Hoa Hậu Giảng Đường
 • #869: Vua Không Ngai Ngồi Cầu
 • #870: Cơ Hội Xoay Người Đã Tới
 • #871: Đạt Tiêu Chuẩn Mới Là Tốt Nhất!
 • #872: Phân Ban
 • #873: Hoàng 7
 • #874: Hưng Phấn
 • #875: Trung Tiện
 • #876: Loại Bá Đạo Này Thực Điêu
 • #877: Học Thuyết Dấu Ấn
 • #878: Năng Lực Đổi Tần Số
 • #879: Thích Thú
 • #880: Bạn Học Vương Phiên Bản Da Đen
 • #881: Phần Tử Đặc Quyền
 • #882: Ba Phân Đoạn Của Anh Em
 • #883: Trúng Chiêu
 • #884: Bánh Xe Lửa
 • #885: Tiểu Nháo Ngươi Không Thể Chết Được A
 • #886: Xem Mắt Là Không Cần
 • #887: Đứa Bé Ngoan Sẽ Không Chiếm Chổ Ngồi
 • #888: Thì Ra Là Người Một Nhà A
 • #889: Cô Gái Băng Vân Nhiệt Tình
 • #890: Mời
 • #891: Thất Bại Trong Gang Tấc
 • #892: Đây Mới Là Chuẩn Men!
 • #893: Trương Mỗ Mỗ Canh Gà Tâm Linh
 • #894: Bóng Đêm Rất Đẹp
 • #895: Tiểu Sơn Tử Ngươi Đây Là Muốn Ca Bài Gì!
 • #896: Tiết Tấu Anh Minh
 • #897: Ác Bá Là Một Môn Học Vấn
 • #898: Ca Nói Cho Ngươi Làm Ác Bá Như Thế Nào
 • #899: Đánh Chính Là Có Hậu Trường
 • #900: Thế Giới Này Đã Muốn Hỗn Độn Chỉ Dành Cho Dế Nhũi
 • #901: Ánh Mắt Không Đồng Dạng
 • #902: Tuyết Dạ Tâm Tư
 • #903: Khóa Học Robot Chờ Mong Đã Lâu
 • #904: Kìm Lòng Không Đậu Dùng Tam Đao Lưu
 • #905: Bá Vương Tá Đỉnh!
 • #906: Muốn Hay Không Hung Tàn Như Vậy
 • #907: Nàng Dĩ Nhiên Là !!!
 • #908: Lưu Phái Vạn Pháp Quy Nhất
 • #909: Đường Là Có Thể Chọn
 • #910: Hình Thức Tẩy Não Của Yabitan
 • #911: Bạo Lực Mỹ Học
 • #912: Trần Nhà Thực Bằng Phẳng!
 • #913: Tư Nhân Đính Chế
 • #914: Ý Chí Chiến Đấu Sục Sôi
 • #915: Cần Thiết Phải Bổ Não
 • #916: Chủ Nhân Chúng Ta Nói Chuyện Một Chút
 • #917: Đội Trưởng Hung Tàn
 • #918: Uy Lực Của Ina
 • #919: Ưu Việt Của Quyền Hạn
 • #920: Thì Ra Là Thí Nghiệm Cấp Huyền!
 • #921: Tầm Mắt
 • #922: Chương 58 Giá Trị Đầu Tư Của Bạn học Vương
 • #923: Ai Lên Đều Là 5 5
 • #924: Ca Sợ Nhất Là Đi Coi Mắt
 • #925: Chúa Tể Thanh Long
 • #926: Nước Nơi Này Rất Sâu
 • #927: Cuồng Ma Đèn Đường
 • #928: Cướp Đoạt Phòng
 • #929: Khoe Mẽ Thành Công
 • #930: Tiếp Tục Treo Lên Đánh
 • #931: Rốt Cuộc Thành Công!
 • #932: Thú Chơi Của Nhà Giàu Mới Nổi
 • #933: Giới Hạn Của Lừa Dối
 • #934: Thổ Hào Nội Hàm
 • #935: Phân Khu
 • #936: Khai Chiến
 • #937: Thắng Ngược
 • #938: Tiết Độ Sứ Hư Không
 • #939: Trận Chiến Mở Đầu Toàn Bộ Thắng Lợi
 • #940: Tâm Ý
 • #941: Mi Gà
 • #942: Đại Bài Tập Hợp
 • #943: Đại Lực Thần Thiệt Giả
 • #944: Cái Xẻng Vô Địch
 • #945: Vợ Lớn Vợ Nhỏ
 • #946: Truyền Thừa Thời Đại Vũ Trụ
 • #947: Hồi Âm Đến Thăm
 • #948: Đến Lúc Thu Hoạch
 • #949: Thế Không Thể Đỡ
 • #950: Gặp Lại Bạo Phong
 • #951: Toàn Diện Bạo Phát
 • #952: Thổ Hào Bỗng Nhiên Nổi Tiếng
 • #953: Xa Cách Đã Lâu Gặp Lại
 • #954: Mối Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức
 • #955: Không Hèn Nhát Chính Là Chơi Xả Láng
 • #956: Tâm Đắc
 • #957: Làm Rối
 • #958: Không Gian Áo Nghĩa
 • #959: Trong Nguy Hiểm Cầu Sống
 • #960: Cùng Là Người Lưu Lạc Vực Sâu
 • #961: Vương Hầu Danh Tướng Đều Phải Gieo Giống
 • #962: Liều Một Lần
 • #963: Vật Liệu Người Lính
 • #964: Ngọc Thụ Lâm Phong
 • #965: Lão Trác Ra Tay
 • #966: Quen Tay Hay Việc
 • #967: Tranh Dành Nơi Hậu Viện
 • #968: Tự Nghĩ Ra Công Pháp!
 • #969: Tự Sang Công Pháp!
 • #970: Huyền Hoàng Tranh Đấu
 • #971: Năng Lực X Toàn Khống
 • #972: Trận Đấu Của Lao Và Khiên
 • #973: Toàn Bạo
 • #974: Chỉ Mành Treo Chuông
 • #975: Trở Về Không Được
 • #976: Trở Về!
 • #977: Là Anh Em Cùng Sống Cùng Chết!
 • #978: Cạm Bẫy
 • #979: Đàn Ông Phải Có Đảm Đương
 • #980: Giữ Ngọc Có Tội
 • #981: Giây Giết!
 • #982: Vương Tranh VS Haketuk
 • #983: Nguồn Cội Của Tự Phụ
 • #984: Thân Thể Cường Liệt Như Sắt Thép
 • #985: Vòi Rồng Lửa Quấn Giết!
 • #986: Hư Không Trảm
 • #987: Tiểu Hồ Ly Khả Ái Nhất
 • #988: Kiều Diễm Như Hoa
 • #989: Tai To Mặt Lớn Của Câu Lạc Bộ Du Già
 • #990: Công Lực Bổ Đao Của La Phi
 • #991: Liền Hắn!
 • #992: Giang Sơn Rộng Lớn Luôn Có Người Mới Xuất Hiện
 • #993: Thuật Âm Dương Dung Hợp Lửa
 • #994: Ngả Luân Cũng Là Có Bạn Bè!
 • #995: Lại Có Hố Thần Bí?
 • #996: Có Thể Thổi Cả Đời
 • #997: Khách Quý Gà Con
 • #998: Tập Kích Ngược
 • #999: Liệt Nghiễm Lựa Chọn
 • #1000: Sát Thủ Trên Bảng Chiến Lực X
 • #1001: Titan Gặp Nguy Cơ
 • #1002: Khẳng Định Là Nữ
 • #1003: Thiên Đường
 • #1004: Mọi Sự Đã Chuẩn Bị
 • #1005: Đục Nước Béo Cò
 • #1006: Tác Chiến Cả Ba Tuyến
 • #1007: Chiến Đấu Sống Chết
 • #1008: Nữ Bạo Long
 • #1009: Người Anh Em Chạy Nhanh Đi!
 • #1010: Vĩnh Viễn Không Dừng Bước Chân
 • #1011: Hưởng Thụ Sinh Hoạt
 • #1012: Em Gái Băng Vân Rất Quan Tâm
 • #1013: Lơ Đãng Lại Nổ
 • #1014: Phái Đoàn Người Đẹp Đến Thăm
 • #1015: Đấu Tranh Giữa Nhóm Bạn Gái Thân Mật
 • #1016: Ai Là Cực Phẩm?
 • #1017: Một Chồng Nhiều Vợ Làm Sao Để Phá!
 • #1018: Ứớc Hẹn Sống Chết
 • #1019: Định Hải Thần Châm
 • #1020: Săn Bắn!
 • #1021: Rắn Độc
 • #1022: Xử Lý Rớt!!!
 • #1023: Giác Ngộ Của Chó
 • #1024: Cuộc Chiến Giữa Các Thánh Tử
 • #1025: Triết Học Của Chữ Nhẫn
 • #1026: ** Hồi Âm? !
 • #1027: Bé Gái Ỷ Lại
 • #1028: Người Mới Hung Tàn
 • #1029: Câu Lạc Bộ Du Già Đón Mời
 • #1030: Chuyên Trị Loại Không Có Mắt
 • #1031: Không Ở Cùng Một Cái Cấp Bậc
 • #1032: Ngực To Rất Giỏi Sao!
 • #1033: Lear Bị Đánh
 • #1034: Khinh Người Quá Đáng
 • #1035: Dẫm Bạo!
 • #1036: Trung Thành Đến Chết
 • #1037: Lãnh Tụ Mới Của Manalas
 • #1038: Tổ Hợp Pro
 • #1039: Khí Thế Của Đội Trưởng
 • #1040: Dễ Như Trở Bàn Tay
 • #1041: Sự Kiêu Ngạo Của Thiên Tài
 • #1042: Chiến đội Mãng Xà Sala
 • #1043: Đừng Có Đục Khoét Nền Tảng Kiểu Đó!
 • #1044: Nhóm Quân Hỗn Tạp
 • #1045: Ngươi Tranh Ta Đoạt
 • #1046: Dạy Lear Làm Người
 • #1047: Hành Trình Băng Vân
 • #1048: Hạnh Phúc Của Thiên Tài
 • #1049: Thế Giới Băng Tuyết
 • #1050: Chính Là Tùy Hứng
 • #1051: Điên Cuồng
 • #1052: Vì Lực Lượng
 • #1053: Thiên Nhân Hợp Nhất
 • #1054: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
 • #1055: Nắm Trong Lòng Bàn Tay
 • #1056: Chủ Động Tấn Công
 • #1057: Chữ Tín Của Hải Tặc Cấp S
 • #1058: Một Mình Đấu Robot
 • #1059: Một Mình Xâm Nhập
 • #1060: Ai Là **
 • #1061: Tiểu Lộ Bị Bắt
 • #1062: Tử Chiến Trên Cánh Đồng Băng
 • #1063: Giây Phút Sống Chết
 • #1064: Giây Giết
 • #1065: Thú Băng Bao Vây
 • #1066: Lý Tuyết Dạ Làm Mẹ
 • #1067: Tiến Hay Lui Đều Không Xong
 • #1068: Một Người Một Ngựa
 • #1069: Trinh Khiết Hay Mạng Sống
 • #1070: Cường Hôn (chương bù)
 • #1071: Lấy Được Toàn Thắng
 • #1072: Thế Giới Ngả Thị
 • #1073: Hai Nữ Tranh Một Nam
 • #1074: Ra Lực Trợ Giúp Tiểu Lộ
 • #1075: Leo Lên Tới Đỉnh
 • #1076: Người Xấu
 • #1077: Khói Thuốc Súng Nhen Nhóm
 • #1078: Ngươi Mau Trở Lại!
 • #1079: Hồi Âm Phẫn Nộ
 • #1080: Gà Con Số Một
 • #1081: Tiểu Loli Nội Tâm Rối Rắm
 • #1082: Tránh Đi Điểm Yếu
 • #1083: Đại Sát Khí
 • #1084: Trở Về Hoàn Mỹ!
 • #1085: Lear Không Ngờ Cũng Có Thể Cứng Rắn?
 • #1086: Trận Chiến Số Mệnh
 • #1087: Thiên Nữ Tán Hoa
 • #1088: Tan Vỡ
 • #1089: Lên Lớp Cho Công Chúa Nhỏ
 • #1090: Ước Hẹn
 • #1091: Chinh Phục
 • #1092: Rút Củi Dưới Đáy Nồi
 • #1093: Như Nước Lũ Vỡ Bờ
 • #1094: Đau Đánh Rắn Giập Đầu
 • #1095: Đòn Sát Thủ
 • #1096: Cái Hộp Siêu Cấp
 • #1097: Địa Ngục Cùng Thiên Đường
 • #1098: Một Trận Chiến Vận Mệnh
 • #1099: Con Bài Chưa Lật Của Mãng Xà Sala
 • #1100: Tri Kỷ
 • #1101: Ngươi Vì Cái Gì Còn Ở Trong Này!
 • #1102: Con Đường Chinh Phục Của Nghiêm Tiểu Tô
 • #1103: Năm Tháng Tuổi Thơ Của Dân Chơi
 • #1104:
 • #1105: Tin Tưởng Bạo Bằng
 • #1106: Đáng Khinh Cũng Là Một Loại Tính Tình
 • #1107: Giá Trị Mặt Ngoài Là Cứt Heo!
 • #1108: MVP
 • #1109: Sát Thần VS Hùng Ưng
 • #1110: Bá Đạo
 • #1111: Chỉ Có Thắng Lợi!
 • #1112: IQ Thấp
 • #1113: Tin Tưởng? !
 • #1114: Chính Là Tùy Hứng!
 • #1115: Kỳ Thật Cũng Là Chiến Thuật!
 • #1116: Đây Là Người Atlantis
 • #1117: Vương Miện Ảo Ảnh
 • #1118: Phe Phái Tranh Đấu
 • #1119: Sát Thần VS Vương Triều
 • #1120: Phụ Nữ Làm Thám Báo Là Không Thể Trêu Vào
 • #1121: Sát Thần Gặp Tuyệt Cảnh
 • #1122: Bên Vách Núi
 • #1123: Tổ Sư Gia Của Kim Luân
 • #1124: Điêu Bạo!
 • #1125: Thổ Hào Tô Yêu Thật Sự
 • #1126: Kinh Doanh Đồ Tiện Ích Cho Phái Nữ
 • #1127: Tâm Ý
 • #1128: Một Ngày Tự Do Nhất Của Hồi Âm
 • #1129: Thẩm Phán
 • #1130: Đây Là Một Lần Lừa Dối Sao?
 • #1131: Chiến Đấu Hung Tàn
 • #1132: (Không tiêu đề)
 • #1133: Em Gái Bên Người Công Chúa Tại Sao Đều Bá Đạo Như Thế
 • #1134: Ina Đang Trong Nguy Cấp?
 • #1135: Điều Kiện Cơ Bản Để Tình Cũ Phục Hồi
 • #1136: Gạo Nấu Thành Cơm
 • #1137: Cùng Ina Mặt Đối Mặt
 • #1138: Vương Tranh PK Olivier Doss
 • #1139: Món Đồ Chơi Bằng Nhung
 • #1140: Học Viện X
 • #1141: Một Vòng Cuối Cùng
 • #1142: Bé Lear Tưởng Show Hàng
 • #1143: Cúi Đầu Là Vì Làm Cho Thế Giới Quỳ Xuống
 • #1144: Kia Phải Dùng Sinh Mạng Bảo Vệ Lấy Tôn Nghiêm!
 • #1145: Quyết Đấu Đỉnh Cao
 • #1146: Lựa Chọn Bất Thường
 • #1147: Từ Đâu Đến Tự Tin
 • #1148: Vận Dụng Không Gian Giây Giết
 • #1149: Quyết Không Lui Về Phía Sau!
 • #1150: Loại Đàn Ông Của Chinh Phục
 • #1151: Bá Vương Bổ Trời
 • #1152: Thương Phá Không Quy Nhất
 • #1153: Loại Thể Thuật Kiêu Ngạo Điêu Nhất!
 • #1154: Thanh Thương Như Bá Vương Vô Địch
 • #1155: Nháy Mắt Băng Bàn
 • #1156: Vương Giả Mạnh Nhất !!!
 • #1157: Một Trái Tim Không Chịu Buông Tha Cho
 • #1158: Đại Sư Chiến Thuật Chỉ Huy
 • #1159: Hư Vinh Của Vinh Quang
 • #1160: Uy Danh Truyền Xa
 • #1161: Tình Cảm
 • #1162: Vực Sâu Zagora Siêu Cấp
 • #1163: Tiểu Khô Lâu Ra Sân
 • #1164: Xuất Quan
 • #1165: Liệt Tâm Sa Đọa **
 • #1166: Cưới Chạy (chương bổ xung)
 • #1167: Anh Rể Hố Cậu Em Vợ
 • #1168: Niềm Vui Bất Ngờ Nhất Trong Lịch Sử
 • #1169: Biểu Thị Quỹ Tích Của Zagora
 • #1170: Trợn Mắt Ngoác Mồm Nhìn Solo
 • #1171: Robot Ký Hiệu?
 • #1172: Mị Hoặc Của Thời Kỳ Giao Phối
 • #1173: Lấy Zagora Trị Zagora
 • #1174: Thần Tượng
 • #1175: Tinh Thần Cảm Giác
 • #1176: Cái Gì Gọi Là Robot Siêu Cấp!
 • #1177: Cuồng Bạo!
 • #1178: Chủ Quyền
 • #1179: Cứu Rỗi
 • #1180: Bị Phong Tỏa Dưới Lòng Đất
 • #1181: Vực Sâu Não Trùng
 • #1182: Hy Vọng Đồng Dạng Là Thứ Đáng Sợ Nhất
 • #1183: Báo Cái Nổi Giận
 • #1184: Thân Phận Thế Này Cũng Quá Bá Đi
 • #1185: Chuẩn Men Sao Có Gan Không Thuận Theo Con Gái Xem
 • #1186: Nàng Thích Thế! (chương bổ sung)
 • #1187: Muốn Nhằm Vào Lear Một Chút
 • #1188: Có Những Cô Gái Là Không Thể Trêu Vào A
 • #1189: Đào Lấy Chân Tường Của Lear
 • #1190: Bé Hồi Âm Đáng Thương
 • #1191: Cực Mạnh Khiêu Chiến
 • #1192: Bảo Vệ Quê Nhà
 • #1193: Người Khổng Lồ Con Lai
 • #1194: Robot Của Người Khổng Lồ
 • #1195: Cao Nhân
 • #1196: X98
 • #1197: Bên Dưới Sự Bao Phủ Vĩ Đại
 • #1198: Tàn Sát
 • #1199: Đáp Án Của Thiên Đường
 • #1200: Thất Bại Trong Gang Tấc
 • #1201: Trận Chiến X
 • #1202: Toàn Đội Hình Mới
 • #1203: Một Trận Chiến Sống Còn
 • #1204: Chiến Thắng Chính Mình Mới Có Khả Năng Chiến Thắng Kẻ Địch!
 • #1205: Vương Giả **
 • #1206: Một Trận Chiến Định Càn Khôn
 • #1207: Vô Luận Bao Lâu Đều Đã Chờ Đợi (chương bổ sung)
 • #1208: X100 Ý Nghĩa
 • #1209: X Thời Gian Ngưng Trệ
 • #1210: Nợ Máu Trả Bằng Máu Ăn Miếng Trả Miếng
 • #1211: HOOTA
 • #1212: Giây Phút Ấm Áp
 • #1213: Đại Cục Đã Định
 • #1214: Nọc Độc Của Mãng Xà Sala
 • #1215: Một Mãng Xà Sala Mới
 • #1216: Tuyên Ngôn Đầy Khí Phách
 • #1217: Tâm Thuật
 • #1218: Làm Sao Để Phá!
 • #1219: Chiến Thuật Thế Này Cũng Coi Như Sao?
 • #1220: Bạo Lực — Tia Chớp Đuổi Gió Chém Quần Thể!
 • #1221: Bá Đạo Sẽ Không Thua Thiệt!
 • #1222: Số Mạng Phản Tặc Của Vương Tranh
 • #1223: Chiếm Chổ Ngồi Phong Ba
 • #1224: Ina Ngồi Bên Cạnh Ta
 • #1225: Ai Tới Cầm Quân?
 • #1226: Tiếp Xúc Thân Mật Khác Thường
 • #1227: Mãng Xà Sala VS Vương Triều
 • #1228: Lựa Chọn Tiếu Phỉ
 • #1229: Trơn Trượt Khó Bắt Lấy
 • #1230: Lear Đã Đánh Mất Ngựa (chương bổ sung)
 • #1231: Chân Lý Quả Cầu Tuyết
 • #1232: Chiến Sĩ Hải Đăng
 • #1233: Lear Thật Sự Khóc
 • #1234: Ba Quốc Gia Thế Chân Vạc (ngày lễ khoái trá)
 • #1235: Xà Tinh Bệnh
 • #1236: Mông Điềm Khẻ Cười
 • #1237: Có Bạn Bè Từ Phương Xa Tới
 • #1238: Làm Khi Đế Quốc Gặp Phải Đế Quốc
 • #1239: Tham Lam Cùng Sợ Hãi
 • #1240: Người Nắm Thời Gian Trong Tay
 • #1241: Quỳ Xuống Ca Chinh Phục !!!
 • #1242: Héo or Chiến
 • #1243: Chị Em
 • #1244: Vì Thắng Lợi!
 • #1245: Mãng Xà Sala VS Sát Thần
 • #1246: Ngươi Nếu Chơi Cứng Ta Liền Cùng Ngươi Chơi Cứng!
 • #1247: Ngay Tại Giờ Phút Này!
 • #1248: Khúc Ca Của Băng Và Lửa
 • #1249: Ăn Miếng Trả Miếng!
 • #1250: Là Loại Tự Tin Nào!
 • #1251: Dắt Cún Đi Dạo
 • #1252: Lão Nương Cùng Ngươi Liều Mạng!
 • #1253: Giết Băng Ba Tuyến — Bá Đạo!
 • #1254: Phách
 • #1255: Ai Mới Là No 1 Trong Lịch Sử!
 • #1256: Một Cái Cũng Đừng Muốn Chạy Đi — Giết!
 • #1257: Anh Em!
 • #1258: Một Đao Định Thiên Hạ
 • #1259: Một Đao Cấp Thiên? !
 • #1260: Lực Ảnh Hưởng
 • #1261: Mười Hai Cung Hoàng Đạo
 • #1262: Thả Con Tôm Bắt Con Tép
 • #1263: Hồi Âm Nụ Hôn Đầu Tiên
 • #1264: Con Đường Tùy Hứng Của Thổ Hào
 • #1265: Cách Nhìn Độc Đáo
 • #1266: Kiếm Lóe Sáng!
 • #1267: Kiêng Kỵ
 • #1268: Cơ Hội Của Hoàng Diệu
 • #1269: Áo Nghĩa Ảo Ảnh
 • #1270: Nắm Chắc Thắng Lợi
 • #1271: Di Chuyển Biến Tần Chữ Z
 • #1272: Không Bao Giờ Nữa Muốn Gặp Đến Kẻ Tàn Sát!
 • #1273: Đẹp Như Họa
 • #1274: Thần Tượng Hiệu Ứng
 • #1275: Xuất Chinh
 • #1276: Thiên Sứ Đọa Lạc
 • #1277: Bạn Học Vương Cùng Kiếp Sống Thợ Mỏ (chương bổ sung)
 • #1278: Con Đường Hắc Ám
 • #1279: Không Hề Đau Sẽ Không Biết Yêu (chương bổ sung)
 • #1280: Ma Phương Vương Binh
 • #1281: Lạc Hướng Trong Vũ Trụ
 • #1282: Quyền Hạm Trưởng
 • #1283: Một Trăm Đồng
 • #1284: Thêm Cái Đuôi Nhỏ
 • #1285: Lễ Phục Sinh
 • #1286: Thì Ra Là Thần Tượng A!
 • #1287: Lấy Ngựa Chết Làm Ngựa Sống
 • #1288: Dưỡng Khí Tụ Khí
 • #1289: Lấy Hạt Dẻ Trong Lò Lửa
 • #1290: Hồng Nhan Dung
 • #1291: Thật Sự Là Oan Gia A
 • #1292: Lực Lượng Thế Giới Ngầm
 • #1293: Cưỡng Chế Nghỉ Ngơi
 • #1294: Thánh Giáo Của Thế Giới Ngầm
 • #1295: Dao Sắc Chặt Đay Rối
 • #1296: Ngọn Lửa Báo Thù
 • #1297: Đều Đang Trong Tầm Nắm Giữ
 • #1298: Trưởng Thành
 • #1299: Nữ Nhân Đao
 • #1300: Vương Tranh Không Thành Kế VS Lear Ninja Rùa
 • #1301: Tiếp Nhận Makulu
 • #1302: Đường Hàng Hải Hi Hữu Mới
 • #1303: Kasha Có Vẻ Không Phục!
 • #1304: SIG
 • #1305: Anh Hùng Mộng!
 • #1306: Đội Trưởng Minh Tinh
 • #1307: Đối Với Con Gái Cần Trực Tiếp Một Chút
 • #1308: Đều Là Lão Quỷ!
 • #1309: Người Quen Cũ
 • #1310: La Mập Mạp Lộ Cái Đuôi
 • #1311: Thì Ra Là Đối Thủ Cạnh Tranh Ah
 • #1312: Thổ Hào Bản Lĩnh Khó Lường
 • #1313: Người Kế Thừa Hổ Bí Quyền
 • #1314: Chuyên Chú Một Loại Còn Là Đa Hệ
 • #1315: Thì Ra Là Đi Coi Mắt Ah
 • #1316: Tranh Làm Nhân Vật Chính
 • #1317: Vương Tranh Thông Đồng Với Em Gái!
 • #1318: Nâng Để Giết
 • #1319: Nội Tâm Của Phú Nhị Đại
 • #1320: Aslan Bốn Siêu Cấp Loli
 • #1321: Đích Thân Ra Tay
 • #1322: Tiểu Tình Địch Ah
 • #1323: Zuluo Khí Phách (chương bổ sung)
 • #1324: Đối Thủ Đánh Giá
 • #1325: Vương Giả Nội Tình
 • #1326: Tâm Tính Của Cao Thủ
 • #1327: Cổ Vũ Sĩ Khí
 • #1328: Không Thể Nhịn Được Nữa
 • #1329: Kiêu Ngạo
 • #1330: Chuyên Trị Không Phục Rất Nhiều Năm
 • #1331: Trò Trộm Gà Bắt Chó
 • #1332: Nghiền Áp
 • #1333: Hệ Mặt Trời Chết Non
 • #1334: Thánh Giáo Đặt Cược
 • #1335: Lấy Thân Báo Đáp
 • #1336: Đông Nhi Có Hứng Thú (chương bổ sung)
 • #1337: Vương Tranh Lại Một Lần Thất Bại
 • #1338: Vương Tranh Hiểu Ra Ngũ Hành
 • #1339: Cấp Bậc Phẩm Chất Tranh Đấu
 • #1340: Anh Dám Cưới Em Không!
 • #1341: Đỉnh Cao Quyền Lực
 • #1342: Cùng Cả Thế Giới Là Địch!
 • #1343: Cùng Trương Sơn Cùng Nhau Nhảy
 • #1344: Ôm Đoàn Săn Bắn Vương Tranh (chương bổ sung)
 • #1345: Mơ Ước
 • #1346: Giết!
 • #1347: Mập Mạp Cần Cù Lao Động
 • #1348:
 • #1349: Cảnh Giới Đại Ma Vương
 • #1350: Đối Thủ Đầu Tiên Ngoài Ý Muốn!
 • #1351: Sâu Không Lường Được
 • #1352: Sát Ý (chương bổ sung)
 • #1353: Dùng Miệng Cắn Ra Một Cái Đường Máu
 • #1354: Đừng Ép Ta Ah
 • #1355: Sát Khí!
 • #1356: Nguyên Tử Bạo Phá
 • #1357: Xúc Động
 • #1358: Bốn Đánh Một
 • #1359: Tử Vong Tuyên Cáo
 • #1360: Người Aslan Không Có Lòng Tự Trọng
 • #1361: Chém Một Đao
 • #1362: Khuất Phục Đi Aslan!
 • #1363: Đây Là Tiết Tấu Muốn Mập Lên!
 • #1364: Chết Cũng Muốn Cùng Một Chỗ!
 • #1365: Phong Thái Một Ngón Tay Kia Vạch Ra Khung Trời!
 • #1366: Hậu Chiêu
 • #1367: Đây Là Sự Uy Hiếp! (chương bổ sung)
 • #1368: Hết Chiêu Để Xài
 • #1369: Ina Đến Thăm
 • #1370: Bình Dân Khí Phách
 • #1371: Hôi Tiểu Hỏa Đích Phách Khí
 • #1372: Hình Thức 3+2
 • #1373: Phương Pháp Phá Cục
 • #1374: Thức Tỉnh
 • #1375: Nền Văn Minh Chưa Biết Đến
 • #1376: Trào Phúng Thời Huy Hoàng Đã Qua
 • #1377: Đại Biểu Ánh Trăng Tiêu Diệt Ngươi (chương bổ sung)
 • #1378: Nghiền Áp
 • #1379: Lấy Cương Mãnh Khắc Chế Cương Mãnh
 • #1380: Trận Chiến Giữa Năng Lực X Cùng Cổ Võ
 • #1381: Dồn Đến Vách Núi
 • #1382: Trận Chiến Số Mệnh Của Mập Mạp
 • #1383: Mùa Xuân
 • #1384: Hít Thở Không Thông
 • #1385: Vô Cùng Thê Thảm
 • #1386: Nháy Mắt Di Động Đá Xoay!
 • #1387: Phản Phệ
 • #1388: Là Địch Không Phải Bạn (chương bổ sung)
 • #1389: Ám Linh Hồn
 • #1390: Tường Gió Màu Vàng
 • #1391: Lý Tưởng Nhất
 • #1392: Lực Lượng Ánh Sáng!
 • #1393: Đòn Sát Thủ
 • #1394: Sự Kiện Cấp Bậc S (chương bổ sung)
 • #1395: Máy Chém
 • #1396: Aragon Cảnh Giới
 • #1397: Hỏng Mất
 • #1398: Tuyên Chiến (bổ sung 1)
 • #1399: Lại Một Nhóm Chiến Đội Cổ Võ
 • #1400: Lý Tuyết Dạ Ra Sân
 • #1401: Đau Xé Tim
 • #1402: Yếu Ớt
 • #1403: Thần Kỳ
 • #1404: Quỷ Lửa
 • #1405: Thần Gió VS Thần Gió!
 • #1406: Chịu Khổ Treo Lên Đánh
 • #1407: Chiến Sĩ Không Gian!
 • #1408: Quyết Chiến
 • #1409: Giang Sơn Mỹ Nhân Đều Ở Trong Tay Ta!
 • #1410: Vạn Mã Chạy Chồm
 • #1411: Vạn Chiến Thần Binh
 • #1412: Vì Càng Mạnh Hơn!
 • #1413: Đòn Sát Thủ Trí Mạng! (bổ sung 1)
 • #1414: Khô Lâu Tình Cờ Ngang Qua
 • #1415: Tạo Thế
 • #1416: Phiên Bản Robot Ký Hiệu Cơ Bản (chương bổ sung)
 • #1417: Không Cho Đường Sống!
 • #1418: Lật Ngược
 • #1419: Tám Cường
 • #1420: Tổ Tử Vong
 • #1421: Đoàn Cổ Động
 • #1422: Hành Tinh Thần Dụ
 • #1423: Hào Quang Kỵ Sĩ
 • #1424: Đánh Bảo Thủ
 • #1425: Con Của Ánh Sáng
 • #1426: Thánh Quang Thể
 • #1427: Khắc Chế Về Kỹ Thuật (bổ sung 1)
 • #1428: Tinh Thần Kỵ Sĩ
 • #1429: Con Rối Năng Lượng (chương bổ sung)
 • #1430: Nhiều Thuộc Tính
 • #1431: Quét Ngang (bổ sung 1)
 • #1432: Thắng Hiểm
 • #1433: Tiến Thối
 • #1434: Danh Vọng Ngoài Ý Muốn (chương bổ sung)
 • #1435: Tranh Giành MVP
 • #1436: Long Tranh Hổ Đấu
 • #1437: Dốc Hết Sức Đẩy Ngang Tất Cả
 • #1438: Người Anh Em Trận Đánh Này Anh Bạn Giúp Ngươi Bắt!
 • #1439: Le Lói
 • #1440: Robot Ma Thú
 • #1441: Trương Sơn Con Bài Chưa Lật
 • #1442: Tình Anh Em Là Một Loại Tín Ngưỡng!
 • #1443: Chí Cương Chí Dương
 • #1444: Làm Nóng Người
 • #1445: Ngũ Hành Đối Đầu Ngũ Hành!
 • #1446: Lưu Phái Tu La Bất Tử
 • #1447: Xoay Tròn Cái Xẻng! (bổ sung 1)
 • #1448: Tử Chiến (bổ 3)
 • #1449: Kiểu Đàn Ông Giống Như Ma Vương!
 • #1450: Ngốc Cũng Muốn Cùng Nhau Đi Xuống Tiếp!
 • #1451: Giảng Viên Cục Than Đen
 • #1452: Ngựa Ô Không Phải Dể Làm
 • #1453: Thức Tỉnh
 • #1454: Vinh Quang
 • #1455: Đánh Đố
 • #1456: Điên Cuồng
 • #1457: Hoa Hồng Toàn Năng
 • #1458: Rắn Cắn Hải Hoàng
 • #1459: Buông Tha Cho Or Phản Kháng
 • #1460: Chân Thân Titan Bạc!
 • #1461: Dũng Giả
 • #1462: Bị Động
 • #1463: Ý Nghĩa Của Chiến Đấu (bổ sung 1)
 • #1464: Tại Bên Bờ Vực Có Thể Làm Gì!
 • #1465: Quyết Chiến Chiến Sĩ Ký Hiệu!
 • #1466: Chiến Thần
 • #1467: Chiến Sĩ Cấp A (bổ sung 1)
 • #1468: Bí Quyết Quy Nhất Tầng Thứ Ba
 • #1469: Kỹ Năng Như Thần
 • #1470: Người Kia Xuất Hiện
 • #1471: Hôm Nay Hắn Muốn Chinh Phục Thế Giới!
 • #1472: Cô Độc Chiến Đấu
 • #1473: Chiến Đội Kỳ Tích (bổ sung 1)
 • #1474: Quyền Lực Cô Độc
 • #1475: Cao Thủ Đứng Đầu SIG
 • #1476: Phát Hiện (bổ sung)
 • #1477: Lựa Chọn (bổ sung 1)
 • #1478: Cấp Thiên
 • #1479: Con Đường Vĩ Đại
 • #1480: Chúng Ta Là Vương Giả Thế Giới Này (bổ sung 1)
 • #1481: Khí Thế Hóa Hình (bổ 3)
 • #1482: Quý Tộc
 • #1483: Thể Chất Thánh Quang
 • #1484: Cuộc Chiến Của Lửa
 • #1485: Không Thành Công Liền Xả Thân (bổ sung 1)
 • #1486: Ướt Đẫm
 • #1487: X9 Tử Thần
 • #1488: Yên Tĩnh Trước Bão Táp
 • #1489: Chiến Sĩ Đại Ngũ Hành!
 • #1490: Mạng Đổi Mạng
 • #1491: Vạn Tiễn Xuyên Tâm
 • #1492: Lực Lượng Căn Nguyên
 • #1493: Chịu Đòn (chương bổ sung)
 • #1494: Vương Giả Aslan!
 • #1495: Chúng Ta Là Quán Quân
 • #1496: Mất Tích
 • #1497: Người Anh Em Cụng Một Ly
 • #1498: Bí Quyết Đao Phong 256 Độ
 • #1499: Vinh Quang Trở Về Học Viện Tinh Anh
 • #1500: Hoàng Tử Atlantis Thỉnh Cầu
 • #1501: Đời Có Lúc Tụ Lúc Tan
 • #1502: Hành Trình Dida
 • #1503: Thần Dụ Xuất Hiện
 • #1504: Nhà Tiên Tri
 • #1505: Không Thể Làm Chủ Bản Thân Mình (bổ sung 1)
 • #1506: Được Ăn Cả Ngã Về Không
 • #1507: Thánh Giáo Ra Tay
 • #1508: Nổ Mạnh
 • #1509: Cũng Không Phải Người Hiền Lành
 • #1510: Thành Lũy Vũ Trụ
 • #1511:
 • #1512: Thiên Sư Lập Trường
 • #1513: Quyết Chiến Trên Hành Tinh Thần Dụ
 • #1514: Khảo Nghiệm
 • #1515: Dã Tâm Bùng Nổ
 • #1516: Xâm Lược
 • #1517: Thí Luyện Cuối Cùng
 • #1518: Tế Phẩm
 • #1519: Vương Tranh Đến Đây!
 • #1520: Cái Đích Cho Mọi Người Chỉ Trích
 • #1521: Đám Hỏi
 • #1522: Kế Hoạch Tác Chiến
 • #1523: Đồng Minh
 • #1524: Hồi Âm Nguy Cơ
 • #1525: Âm Mưu Của Đế Quốc
 • #1526: Ina Hỏng Mất
 • #1527: Lòng Của Phái Nữ
 • #1528: Sự Tôn Nghiêm Cuối Cùng Của Lear
 • #1529: Lear Tiện Vô Địch
 • #1530: Bại Lộ!
 • #1531: Chỉ Mành Treo Chuông
 • #1532: Thoát Đi Hành Tinh Thần Dụ
 • #1533: Phương Hướng Mới
 • #1534: Đổi Trắng Thay Đen
 • #1535: Loạn Thế Nhiều Kiêu Hùng
 • #1536: Thanh Gươm Damocles
 • #1537: Yêu Rồi Không Hối Hận
 • #1538: Tương Lai
 • #1539: Dã Tâm Bất Diệt (lễ Giáng Sinh khoái hoạt! )
 • #1540: Cô Giáo Tiếu Phỉ Mị Lực!
 • #1541: Tùy Tâm Mà Chiến Đấu
 • #1542: Ca Mang Theo Ta Cùng Đi!
 • #1543: Ina Lần Thứ Hai Trốn Đi!
 • #1544: Anh Lại Thêm Một Lần Nhặt Được Em
 • #1545: Vương Tranh Cùng Ina Kế Hoạch Lớn Cho Cuộc Sống
 • #1546: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên
 • #1547: Chị Dâu Xinh Đẹp Nhất
 • #1548: Lại Là Vương Tranh
 • #1549: Yêu Liền Cùng Một Chỗ
 • #1550: Động Phòng Hoa Chúc
 • #1551: Động Phòng Hoa Chúc (tiếp tục)
 • #1552: Vật Thí Nghiệm Giãy Dụa
 • #1553: Chấp Niệm Trong Sương Mù
 • #1554: Giống Như Chó Cũng Muốn Còn Sống
 • #1555: Thế Giới Đen Và Trắng
 • #1556: Người Què Làm Tổng Tham Mưu Trưởng
 • #1557: Dạy Dỗ Người Khổng Lồ
 • #1558: Cho Có Dáng Đàn Ông!
 • #1559: Chiến Thuật Vô Lại
 • #1560: Bình Minh Hắc Ám
 • #1561: Quyết Định Thánh Thành
 • #1562: Trận Đánh Động Trời
 • #1563: Người Què Cũng Có Thể Chinh Phục Thế Giới!
 • #1564:
 • #1565: Nàng Vẫn Là Công Chúa
 • #1566: Người Vương Tranh Tôn Sùng
 • #1567: Ina Phản Kích
 • #1568: Nữ Hoàng Uy Vũ!
 • #1569: Lốc Xoáy Chiến Tranh
 • #1570: Đàn Ông Khí Phách Đều Có Khí Phách Như Nhau
 • #1571: Siêu Robot Huyền Tinh
 • #1572: Chiến Sĩ Dida Siêu Cấp
 • #1573: Thân Thế Của Vương Tranh
 • #1574: Đại Quân Thiên Lang
 • #1575: Phong Phạm Nữ Hoàng
 • #1576: Chương 60 Cái Lợi Của Loạn Thế
 • #1577: Không Phá Thì Không Xây Được
 • #1578: Khi Dễ Dân Bản Xứ
 • #1579: Không Thể Nhịn Được Nữa Liền Không Cần Nhịn Nữa!
 • #1580: Nợ Máu Trả Bằng Máu!
 • #1581: Thiên Lang Phong Ma Ấn
 • #1582: Tầm Quan Trọng Của Mạnh Mẽ
 • #1583: Người Thống Trị Thời Đại Tiếp Theo
 • #1584: Tan Tác
 • #1585: Không Thể Buông Tha Quân Đoàn Vương Bài
 • #1586: Vô Luận Phải Trả Giá Lớn Cỡ Nào!
 • #1587: Thần Dida!
 • #1588: Cầm Tặc Trước Cầm Vương
 • #1589: Thẩm Phán!
 • #1590: Thời Đại Của Sói
 • #1591: Thiên Lang Kiếp Nạn Tận Thế
 • #1592: Bồi Thường Chiến Tranh
 • #1593: Aslan Yabitan Hội Chiến
 • #1594: Tuyệt Đại Song Kiều!
 • #1595: Aslan Vinh Quang!
 • #1596: Lear King Ngủ Đông
 • #1597: Hệ Mặt Trời Nguy Cơ
 • #1598: Lực Uy Hiếp Của Vương Tranh
 • #1599: Không Có Chút Tiếng Tăm Như Tạ Vũ Hân
 • #1600: Anh Không Ra Anh Em Không Ra Em
 • #1601: Ina VS Lear
 • #1602: Ina Quả Quyết
 • #1603: Chứng Nhận Dũng Sĩ
 • #1604: Dã Tâm Hắc Ám
 • #1605: Tướng Ăn
 • #1606: Hệ Mặt Trời Quyết Chiến Thắng
 • #1607: Mãng Xà Sala Tinh Thần
 • #1608: Ném Chuột Sợ Vỡ Đồ
 • #1609: Cấp Thiên Đọ Sức
 • #1610: Khúc Ca Bi Tráng Của Nhà Họ Liệt
 • #1611: Vương Tranh Thức Tỉnh!
 • #1612: Bắt Tay Cấp Cho Ngân Hà Một Niềm Vui Bất Ngờ!
 • #1613: Cửa Khẩu Để Đột Phá
 • #1614: Một Lưới Bắt Hết
 • #1615: Đây Mới Là Tín Ngưỡng! (bổ sung 1)
 • #1616: Mọi Sự Đã Chuẩn Bị! (bổ sung 2)
 • #1617: Hệ Mặt Trời Cùng Trận Chiến Vận Mệnh
 • #1618: Họa Vô Đơn Chí
 • #1619: Tạ Vũ Hân Trò Chơi — Treo Lên Đánh!
 • #1620: Địa Bàn Của Vương Tranh
 • #1621: Hai Vì Sao Sáng Khí Phách Tận Trời!
 • #1622: Sức Uy Hiếp
 • #1623: Cơ Cấu Quyền Lực Mới
 • #1624: Bãi POSE Không Cần Rất Cứng Ngắc
 • #1625: Gamer Thứ Ba (chương bổ sung)
 • #1626: Kết Hôn Đúng Lúc
 • #1627: Phù Rể Cùng Phù Dâu
 • #1628: Mộng Đế Vương Chết Non
 • #1629: Nghịch Thế Mà Lên!
 • #1630: Dẫn Hướng Thế Cục Quốc Tế
 • #1631: Ngày Tuyết Tặng Than
 • #1632: Số Phận Bi Thảm Của Lear
 • #1633: Hiệp Nghị Đình Chiến
 • #1634: Cùng Zagora Giao Dịch
 • #1635: Về Nhà
 • #1636: Vĩnh Viễn Không Cô Độc
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.7]

Related posts

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

TiKay

Thấp Duy Trò Chơi

TiKay

Ở Chạy Trốn Trong Trò Chơi Đương Nhất 6 Chủ Bá

THUYS♥️

Mạt Thế Toàn Năng Kiếm Thần

THUYS♥️

Mau Xuyên Chi Tra Nữ Công Lược

TiKay

Lui Về Phía Sau Để Vi Sư Tới

TiKay

Leave a Reply