Mạt ThếNữ CườngTrọng Sinh

Trọng Sinh Mạt Thế Nguyên Nữ Chủ Nghịch Tập

Xong kết rải hoa đương nữ chủ bị xuyên qua nữ xứng cướp đi hết thảy

Đương nữ chủ bị xuyên qua nữ xứng bức tới rồi sinh mệnh tuyệt lộ

Đương nữ chủ rốt cuộc hiểu biết đến sở hữu chân tướng

Đương mạt thế văn nữ chủ trọng sinh mà đến

Xuyên qua nữ xứng, lúc này đây, thỉnh tự trọng!

【 ấm áp nhắc nhở 】

1. Lẫn nhau sủng, kiên trì 1v1 không lay được

2. Hoặc có cẩu huyết, bàn tay vàng có điểm đại

3. Tận lực cam đoan tam quan bình thường

Này thiên chính văn kết thúc, cám ơn đại gia cho tới nay duy trì! ~ lúc sau hẳn là còn sẽ có phiên ngoại o(* ̄▽ ̄*)o

Mặt khác đâu, hạ chí lại tân khai một thiên hệ thống văn, vẫn như cũ là trọng sinh PK xuyên qua, lần này hạ chí thật sự có hảo hảo viết đại cương

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hạ Chí Xuân Thu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0001.mp32019-11-15 11:51
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0002.mp32019-11-15 11:51
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0003.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0004.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0005.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0006.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0007.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0008.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0009.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0010.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0011.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0012.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0013.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0014.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0015.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0016.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0017.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0018.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0019.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0020.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0021.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0022.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0023.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0024.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0025.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0026.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0027.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0028.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0029.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0030.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0031.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0032.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0033.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0034.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0035.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0036.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0037.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0038.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0039.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0040.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0041.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0042.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0043.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0044.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0045.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0046.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0047.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0048.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0049.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0050.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0051.mp32019-11-15 12:01
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0052.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0053.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0054.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0055.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0056.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0057.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0058.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0059.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0060.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0061.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0062.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0063.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0064.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0065.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0066.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0067.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0068.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0069.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0070.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0071.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0072.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0073.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0074.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0075.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0076.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0077.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0078.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0079.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0080.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0081.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0082.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0083.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0084.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0085.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0086.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0087.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0088.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0089.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0090.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0091.mp32019-11-15 12:13
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0092.mp32019-11-15 12:13
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0093.mp32019-11-15 12:14
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0094.mp32019-11-15 12:14
Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 4.7]

Related posts

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Không Bi Thương

TiKay

Đô Thị Hồng Phấn Đồ Giám

TiKay

Mạt Thế Pháo Hôi Nghịch Tập

THUYS♥️

Thiên Kim Đại Chiến

THUYS♥️

Đế Quân Tử Vong

TiKay

Xuyên Thư: Xuyên Thành Miêu Sau Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

TiKay

Leave a Reply