Mạt Thế Nữ Cường Trọng Sinh

Trọng Sinh Mạt Thế Nguyên Nữ Chủ Nghịch Tập

Xong kết rải hoa đương nữ chủ bị xuyên qua nữ xứng cướp đi hết thảy

Đương nữ chủ bị xuyên qua nữ xứng bức tới rồi sinh mệnh tuyệt lộ

Đương nữ chủ rốt cuộc hiểu biết đến sở hữu chân tướng

Đương mạt thế văn nữ chủ trọng sinh mà đến

Xuyên qua nữ xứng, lúc này đây, thỉnh tự trọng!

【 ấm áp nhắc nhở 】

1. Lẫn nhau sủng, kiên trì 1v1 không lay được

2. Hoặc có cẩu huyết, bàn tay vàng có điểm đại

3. Tận lực cam đoan tam quan bình thường

Này thiên chính văn kết thúc, cám ơn đại gia cho tới nay duy trì! ~ lúc sau hẳn là còn sẽ có phiên ngoại o(* ̄▽ ̄*)o

Mặt khác đâu, hạ chí lại tân khai một thiên hệ thống văn, vẫn như cũ là trọng sinh PK xuyên qua, lần này hạ chí thật sự có hảo hảo viết đại cương

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hạ Chí Xuân Thu
 •  Chương: /94
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0001.mp32019-11-15 11:51
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0002.mp32019-11-15 11:51
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0003.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0004.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0005.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0006.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0007.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0008.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0009.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0010.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0011.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0012.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0013.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0014.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0015.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0016.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0017.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0018.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0019.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0020.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0021.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0022.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0023.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0024.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0025.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0026.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0027.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0028.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0029.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0030.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0031.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0032.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0033.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0034.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0035.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0036.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0037.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0038.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0039.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0040.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0041.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0042.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0043.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0044.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0045.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0046.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0047.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0048.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0049.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0050.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0051.mp32019-11-15 12:01
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0052.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0053.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0054.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0055.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0056.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0057.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0058.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0059.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0060.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0061.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0062.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0063.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0064.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0065.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0066.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0067.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0068.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0069.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0070.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0071.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0072.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0073.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0074.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0075.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0076.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0077.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0078.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0079.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0080.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0081.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0082.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0083.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0084.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0085.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0086.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0087.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0088.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0089.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0090.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0091.mp32019-11-15 12:13
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0092.mp32019-11-15 12:13
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0093.mp32019-11-15 12:14
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0094.mp32019-11-15 12:14
[Total: 11   Average: 4.5/5]

Related posts

Nghe Nói Ta Siêu Hung [Tống Khủng]

THUYS♥️

Ở Xuyên Nhanh Thế Giới Làm NPC Ngày

THUYS♥️

Thông Linh Ảnh Hậu: Trọng Sinh Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Leave a Reply