Mạt ThếNữ CườngTrọng Sinh

Trọng Sinh Mạt Thế Nguyên Nữ Chủ Nghịch Tập

Xong kết rải hoa đương nữ chủ bị xuyên qua nữ xứng cướp đi hết thảy

Đương nữ chủ bị xuyên qua nữ xứng bức tới rồi sinh mệnh tuyệt lộ

Đương nữ chủ rốt cuộc hiểu biết đến sở hữu chân tướng

Đương mạt thế văn nữ chủ trọng sinh mà đến

Xuyên qua nữ xứng, lúc này đây, thỉnh tự trọng!

【 ấm áp nhắc nhở 】

1. Lẫn nhau sủng, kiên trì 1v1 không lay được

2. Hoặc có cẩu huyết, bàn tay vàng có điểm đại

3. Tận lực cam đoan tam quan bình thường

Này thiên chính văn kết thúc, cám ơn đại gia cho tới nay duy trì! ~ lúc sau hẳn là còn sẽ có phiên ngoại o(* ̄▽ ̄*)o

Mặt khác đâu, hạ chí lại tân khai một thiên hệ thống văn, vẫn như cũ là trọng sinh PK xuyên qua, lần này hạ chí thật sự có hảo hảo viết đại cương

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Hạ Chí Xuân Thu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0001.mp32019-11-15 11:51
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0002.mp32019-11-15 11:51
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0003.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0004.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0005.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0006.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0007.mp32019-11-15 11:52
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0008.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0009.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0010.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0011.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0012.mp32019-11-15 11:53
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0013.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0014.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0015.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0016.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0017.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0018.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0019.mp32019-11-15 11:54
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0020.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0021.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0022.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0023.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0024.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0025.mp32019-11-15 11:55
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0026.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0027.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0028.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0029.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0030.mp32019-11-15 11:56
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0031.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0032.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0033.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0034.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0035.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0036.mp32019-11-15 11:57
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0037.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0038.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0039.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0040.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0041.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0042.mp32019-11-15 11:58
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0043.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0044.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0045.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0046.mp32019-11-15 11:59
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0047.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0048.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0049.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0050.mp32019-11-15 12:00
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0051.mp32019-11-15 12:01
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0052.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0053.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0054.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0055.mp32019-11-15 12:03
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0056.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0057.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0058.mp32019-11-15 12:04
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0059.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0060.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0061.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0062.mp32019-11-15 12:05
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0063.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0064.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0065.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0066.mp32019-11-15 12:06
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0067.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0068.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0069.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0070.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0071.mp32019-11-15 12:07
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0072.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0073.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0074.mp32019-11-15 12:08
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0075.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0076.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0077.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0078.mp32019-11-15 12:09
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0079.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0080.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0081.mp32019-11-15 12:10
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0082.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0083.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0084.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0085.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0086.mp32019-11-15 12:11
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0087.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0088.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0089.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0090.mp32019-11-15 12:12
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0091.mp32019-11-15 12:13
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0092.mp32019-11-15 12:13
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0093.mp32019-11-15 12:14
 • trong-sinh-mat-the-nguyen-nu-chu-nghich-tap-chuong-0094.mp32019-11-15 12:14
Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 4.7]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Trưởng Đại Nhân, Không Được Nhúc Nhích

THUYS♥️

Đừng Ở Thùng Rác Nhặt Bạn Trai [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Như Ngọc

THUYS♥️

Trọng Sinh Cơ Giáp Thời Đại

THUYS♥️

Quỷ Vương Về Hưu Sinh Hoạt

THUYS♥️

Bút Nói Ngươi Yêu Thầm Ta

THUYS♥️

Leave a Reply