Đam MỹTrọng Sinh

Tinh Tạp Đại Sư [ Trọng Sinh ]

Tạ Minh Triết một giấc ngủ dậy trọng sinh đến tương lai thế giới, ở chỗ này, một khoản thực tế ảo thẻ bài đối chiến trò chơi thịnh hành toàn tinh tế, cũng xuất hiện vô số chức nghiệp bài thủ cùng chức nghiệp thẻ bài thiết kế sư.

… … thi đấu sắp bắt đầu, kế tiếp thỉnh các vị tuyển thủ triển lãm đối chiến thẻ bài!

Người khác tạp tổ: Ngàn năm thần thụ, diễm long, băng tinh phượng hoàng!

Tạ Minh Triết tạp tổ: Gia Cát Lượng, Điêu Thuyền, Tào Tháo, Tôn Quyền……

Trước đây chưa từng gặp nhân vật chiến đấu thẻ bài, mang theo hiếm lạ cổ quái kỹ năng xuất hiện ở trên sân thi đấu.

Khán giả: Vị này tuyển thủ thật là phong cách thanh kỳ →_→

———————-

1, chủ thụ, thẻ bài đối chiến cốt truyện lưu sảng văn, CP là Đường Mục Châu;

2, ôn nhu phúc hắc đem tức phụ sủng lên trời công × sức chiến đấu bạo biểu yên vui phái thụ;

3, thẻ bài đối chiến trò chơi, quy tắc / tạp tổ giả thiết đều vì tác giả nguyên sang, gặp được bug thỉnh nhiều thông cảm, đặc biệt là số liệu phương diện không cần quá tích cực;

4, tham khảo thẻ bài loại trò chơi: Lò thạch truyền thuyết, âm dương sư, tam quốc sát.

Tag: Yêu sâu sắc; Cạnh kỹ; Trò chơi võng du; Thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu ┃ vai phụ: Xem văn đi ┃ cái khác: Điệp Chi Linh, thẻ bài cạnh kỹ

———————-

VIP cường đẩy huy hiệu

Tạ Minh Triết ngoài ý muốn trọng sinh đến tương lai thế giới khoa học viễn tưởng, ở chỗ này, một khoản thực tế ảo thẻ bài đối chiến trò chơi thịnh hành toàn tinh tế, sở hữu người chơi đều có thể nguyên sang chính mình thẻ bài, Tạ Minh Triết cơ duyên xảo hợp dưới tiến vào trò chơi, dựa vào địa cầu thời đại ký ức làm ra mười trương nguyên sang nhân vật thẻ bài, dẫn phát các đại câu lạc bộ chú ý, Đường Mục Châu, Trịnh Phong chờ đại thần sôi nổi đi trong trò chơi tìm kiếm chế tạp giả, mà phát hiện chính mình thiên phú Tạ Minh Triết cũng rốt cuộc làm ra quyết định, hắn muốn dựa vào chính mình phong phú não động, trở thành chân chính nguyên sang hình chức nghiệp bài tay!

Bổn văn giá cấu khổng lồ, nhân vật tính cách sinh động tiên minh, thẻ bài chiến đấu giả thiết mới mẻ độc đáo thú vị. Tác giả dùng nhẹ nhàng hài hước hành văn, sáng tạo ra một cái xuất sắc ngoạn mục tinh tạp thế giới. Theo Tạ Minh Triết tiến vào league chuyên nghiệp, tinh tạp thế giới mới vạch trần băng sơn một góc, còn có vô số khiêu chiến chờ đợi hắn……

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Điệp Chi Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0001.mp32019-08-27 07:21
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0002.mp32019-08-27 07:22
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0003.mp32019-08-27 07:22
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0004.mp32019-08-27 07:22
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0005.mp32019-08-27 07:22
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0006.mp32019-08-27 07:22
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0007.mp32019-08-27 07:22
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0008.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0009.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0010.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0011.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0012.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0013.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0014.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0015.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0016.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0017.mp32019-08-27 07:23
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0018.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0019.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0020.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0021.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0022.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0023.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0024.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0025.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0026.mp32019-08-27 07:24
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0027.mp32019-08-27 07:25
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0028.mp32019-08-27 07:25
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0029.mp32019-08-27 07:25
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0030.mp32019-08-27 07:25
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0031.mp32019-08-27 07:25
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0032.mp32019-08-27 07:25
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0033.mp32019-08-27 07:25
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0034.mp32019-08-27 07:25
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0035.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0036.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0037.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0038.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0039.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0040.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0041.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0042.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0043.mp32019-08-27 07:26
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0044.mp32019-08-27 07:27
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0045.mp32019-08-27 07:27
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0046.mp32019-08-27 07:27
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0047.mp32019-08-27 07:27
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0048.mp32019-08-27 07:27
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0049.mp32019-08-27 07:27
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0050.mp32019-08-27 07:27
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0051.mp32019-08-27 07:27
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0052.mp32019-08-27 07:28
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0053.mp32019-08-27 07:28
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0054.mp32019-08-27 07:28
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0055.mp32019-08-27 07:28
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0056.mp32019-08-27 07:28
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0057.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0058.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0059.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0060.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0061.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0062.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0063.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0064.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0065.mp32019-08-27 07:29
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0066.mp32019-08-27 07:30
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0067.mp32019-08-27 07:30
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0068.mp32019-08-27 07:30
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0069.mp32019-08-27 07:30
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0070.mp32019-08-27 07:30
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0071.mp32019-08-27 07:30
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0072.mp32019-08-27 07:30
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0073.mp32019-08-27 07:30
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0074.mp32019-08-27 07:31
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0075.mp32019-08-27 07:31
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0076.mp32019-08-27 07:31
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0077.mp32019-08-27 07:31
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0078.mp32019-08-27 07:31
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0079.mp32019-08-27 07:31
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0080.mp32019-08-27 07:31
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0081.mp32019-08-27 07:32
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0082.mp32019-08-27 07:32
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0083.mp32019-08-27 07:32
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0084.mp32019-08-27 07:33
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0085.mp32019-08-27 07:33
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0086.mp32019-08-27 07:33
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0087.mp32019-08-27 07:33
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0088.mp32019-08-27 07:33
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0089.mp32019-08-27 07:33
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0090.mp32019-08-27 07:33
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0091.mp32019-08-27 07:33
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0092.mp32019-08-27 07:34
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0093.mp32019-08-27 07:34
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0094.mp32019-08-27 07:34
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0095.mp32019-08-27 07:34
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0096.mp32019-08-27 07:34
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0097.mp32019-08-27 07:34
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0098.mp32019-08-27 07:34
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0099.mp32019-08-27 07:34
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0100.mp32019-08-27 07:35
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0101.mp32019-08-27 07:35
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0102.mp32019-08-27 07:35
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0103.mp32019-08-27 07:35
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0104.mp32019-08-27 07:35
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0105.mp32019-08-27 07:35
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0106.mp32019-08-27 07:35
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0107.mp32019-08-27 07:35
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0108.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0109.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0110.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0111.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0112.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0113.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0114.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0115.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0116.mp32019-08-27 07:36
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0117.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0118.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0119.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0120.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0121.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0122.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0123.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0124.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0125.mp32019-08-27 07:37
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0126.mp32019-08-27 07:38
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0127.mp32019-08-27 07:38
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0128.mp32019-08-27 07:38
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0129.mp32019-08-27 07:38
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0130.mp32019-08-27 07:38
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0131.mp32019-08-27 07:38
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0132.mp32019-08-27 07:39
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0133.mp32019-08-27 07:39
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0134.mp32019-08-27 07:39
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0135.mp32019-08-27 07:39
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0136.mp32019-08-27 07:39
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0137.mp32019-08-27 07:39
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0138.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0139.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0140.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0141.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0142.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0143.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0144.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0145.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0146.mp32019-08-27 07:40
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0147.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0148.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0149.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0150.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0151.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0152.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0153.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0154.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0155.mp32019-08-27 07:41
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0156.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0157.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0158.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0159.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0160.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0161.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0162.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0163.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0164.mp32019-08-27 07:42
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0165.mp32019-08-27 07:43
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0166.mp32019-08-27 07:43
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0167.mp32019-08-27 07:43
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0168.mp32019-08-27 07:43
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0169.mp32019-08-27 07:43
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0170.mp32019-08-27 07:43
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0171.mp32019-08-27 07:43
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0172.mp32019-08-27 07:43
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0173.mp32019-08-27 07:44
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0174.mp32019-08-27 07:44
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0175.mp32019-08-27 07:44
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0176.mp32019-08-27 07:44
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0177.mp32019-08-27 07:44
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0178.mp32019-08-27 07:44
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0179.mp32019-08-27 07:44
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0180.mp32019-08-27 07:44
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0181.mp32019-08-27 07:45
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0182.mp32019-08-27 07:45
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0183.mp32019-08-27 07:45
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0184.mp32019-08-27 07:45
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0185.mp32019-08-27 07:45
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0186.mp32019-08-27 07:45
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0187.mp32019-08-27 07:45
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0188.mp32019-08-27 07:45
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0189.mp32019-08-27 07:46
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0190.mp32019-08-27 07:46
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0191.mp32019-08-27 07:46
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0192.mp32019-08-27 07:46
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0193.mp32019-08-27 07:46
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0194.mp32019-08-27 07:46
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0195.mp32019-08-27 07:46
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0196.mp32019-08-27 07:47
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0197.mp32019-08-27 07:47
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0198.mp32019-08-27 07:47
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0199.mp32019-08-27 07:47
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0200.mp32019-08-27 07:47
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0201.mp32019-08-27 07:47
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0202.mp32019-08-27 07:48
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0203.mp32019-08-27 07:48
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0204.mp32019-08-27 07:48
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0205.mp32019-08-27 07:48
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0206.mp32019-08-27 07:48
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0207.mp32019-08-27 07:48
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0208.mp32019-08-27 07:48
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0209.mp32019-08-27 07:48
 • tinh-tap-dai-su-trong-sinh-chuong-0210.mp32019-08-27 07:49
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.4]

Related posts

Đoán Mệnh Sao ? Siêu Chuẩn Đát

THUYS♥️

Lão Công Của Ta Là đại Lão

TiKay

Thiên Quan Chúc Phúc

THUYS♥️

Ngoài Ý Muốn Mang Thai Sau, Ta Thành Bất Tử Chi Thân

THUYS♥️

Thần Long Chiến

TiKay

Một Không Cẩn Thận Cùng Dấm Tinh Kết Hôn

THUYS♥️

Leave a Reply