Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Tinh Tế Dược Sư

Đường Hân là liên bang đệ nhất dược sư, sau khi chết xuyên qua đến song song thế giới, tính toán dựa trong đầu mấy trăm cái phương thuốc làm giàu bôn khá giả.

Trong lúc vô tình cứu cao lãnh ( mặt ngoài ) nam thần làm hộ vệ.

Nam thần tỏ vẻ, hắn chẳng những đánh thắng được lưu manh, thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, còn đi vào phòng ngủ.

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, nhẹ nhàng ngốc bạch ngọt

· tác giả viết văn tự tiêu khiển tự nhạc, không mừng trực tiếp điểm X, không tiếp thu phản đối ý kiến

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /68
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0001.mp32018-11-17 19:20
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0002.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0003.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0004.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0005.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0006.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0007.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0008.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0009.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0010.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0011.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0012.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0013.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0014.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0015.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0016.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0017.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0018.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0019.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0020.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0021.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0022.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0023.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0024.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0025.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0026.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0027.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0028.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0029.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0030.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0031.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0032.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0033.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0034.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0035.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0036.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0037.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0038.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0039.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0040.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0041.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0042.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0043.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0044.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0045.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0046.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0047.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0048.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0049.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0050.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0051.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0052.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0053.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0054.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0055.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0056.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0057.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0058.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0059.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0060.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0061.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0062.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0063.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0064.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0065.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0066.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0067.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0068.mp32018-11-18 06:08
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Em Là Độc Dược

TiKay

Tinh Tế Trọng Sinh Toàn Năng Nữ Thần Quay Ngựa

TiKay

Toàn Cầu Thi Đại Học

THUYS♥️

Leave a Reply