Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Tinh Tế Dược Sư

Đường Hân là liên bang đệ nhất dược sư, sau khi chết xuyên qua đến song song thế giới, tính toán dựa trong đầu mấy trăm cái phương thuốc làm giàu bôn khá giả.

Trong lúc vô tình cứu cao lãnh ( mặt ngoài ) nam thần làm hộ vệ.

Nam thần tỏ vẻ, hắn chẳng những đánh thắng được lưu manh, thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, còn đi vào phòng ngủ.

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, nhẹ nhàng ngốc bạch ngọt

· tác giả viết văn tự tiêu khiển tự nhạc, không mừng trực tiếp điểm X, không tiếp thu phản đối ý kiến

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0001.mp32018-11-17 19:20
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0002.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0003.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0004.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0005.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0006.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0007.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0008.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0009.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0010.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0011.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0012.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0013.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0014.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0015.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0016.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0017.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0018.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0019.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0020.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0021.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0022.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0023.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0024.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0025.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0026.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0027.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0028.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0029.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0030.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0031.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0032.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0033.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0034.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0035.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0036.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0037.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0038.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0039.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0040.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0041.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0042.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0043.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0044.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0045.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0046.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0047.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0048.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0049.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0050.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0051.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0052.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0053.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0054.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0055.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0056.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0057.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0058.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0059.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0060.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0061.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0062.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0063.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0064.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0065.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0066.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0067.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0068.mp32018-11-18 06:08
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

Related posts

Sớm Đăng Lục Ba Trăm Năm

TiKay

Siêu Thần Chế Tạp Sư

TiKay

Sư Phụ Như Phu

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Phản Phái Nam Thần Công Lược Kế

TiKay

Tiểu Nam Phong

TiKay

Hào Môn Cha Mẹ Cùng Đỉnh Lưu Ca Ca Rốt Cuộc Tìm Được Ta

THUYS♥️

Leave a Reply