Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Tinh Tế Dược Sư

Đường Hân là liên bang đệ nhất dược sư, sau khi chết xuyên qua đến song song thế giới, tính toán dựa trong đầu mấy trăm cái phương thuốc làm giàu bôn khá giả.

Trong lúc vô tình cứu cao lãnh ( mặt ngoài ) nam thần làm hộ vệ.

Nam thần tỏ vẻ, hắn chẳng những đánh thắng được lưu manh, thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, còn đi vào phòng ngủ.

Đọc phải biết:

·1V1, song khiết, nhẹ nhàng ngốc bạch ngọt

· tác giả viết văn tự tiêu khiển tự nhạc, không mừng trực tiếp điểm X, không tiếp thu phản đối ý kiến

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0001.mp32018-11-17 19:20
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0002.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0003.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0004.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0005.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0006.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0007.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0008.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0009.mp32018-11-17 19:21
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0010.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0011.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0012.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0013.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0014.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0015.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0016.mp32018-11-17 19:22
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0017.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0018.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0019.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0020.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0021.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0022.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0023.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0024.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0025.mp32018-11-17 19:23
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0026.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0027.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0028.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0029.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0030.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0031.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0032.mp32018-11-17 19:24
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0033.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0034.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0035.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0036.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0037.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0038.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0039.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0040.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0041.mp32018-11-17 19:25
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0042.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0043.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0044.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0045.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0046.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0047.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0048.mp32018-11-17 19:26
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0049.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0050.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0051.mp32018-11-17 19:27
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0052.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0053.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0054.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0055.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0056.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0057.mp32018-11-18 06:06
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0058.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0059.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0060.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0061.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0062.mp32018-11-18 06:07
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0063.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0064.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0065.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0066.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0067.mp32018-11-18 06:08
 • tinh-te-duoc-su-chuong-0068.mp32018-11-18 06:08
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

Related posts

Bởi Vì Ta Là Tiên Nữ Nha

THUYS♥️

Giết Chết Đóa Bạch Liên Hoa kia

THUYS♥️

Cô Vợ Ẩn Hôn Của Ảnh Đế

THUYS♥️

Hãn Phi Ở Trên

THUYS♥️

Bổn Vương Ở Đây

TiKay

Y Nữ Cuồng Tạc Thiên: Vạn Độc Tiểu Ma Phi

TiKay

Leave a Reply