Mạt Thế Ngôn Tình Trọng Sinh

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Như Ngọc

Chết phía trước, nàng bồi người nam nhân này ngủ,

Vì sao tỉnh lại lúc sau,

Còn phải bồi người nam nhân này ngủ!

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lương Gia Trạch Nữ
 •  Chương: /97
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0001.mp32020-02-18 07:13
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0002.mp32020-02-18 07:14
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0003.mp32020-02-18 07:14
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0004.mp32020-02-18 07:15
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0005.mp32020-02-18 07:15
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0006.mp32020-02-18 07:15
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0007.mp32020-02-18 07:15
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0008.mp32020-02-18 07:16
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0009.mp32020-02-18 07:16
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0010.mp32020-02-18 07:16
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0011.mp32020-02-18 07:16
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0012.mp32020-02-18 07:17
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0013.mp32020-02-18 07:17
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0014.mp32020-02-18 07:17
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0015.mp32020-02-18 07:17
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0016.mp32020-02-18 07:17
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0017.mp32020-02-18 07:17
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0018.mp32020-02-18 07:18
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0019.mp32020-02-18 07:18
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0020.mp32020-02-18 07:18
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0021.mp32020-02-18 07:19
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0022.mp32020-02-18 07:19
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0023.mp32020-02-18 07:19
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0024.mp32020-02-18 07:19
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0025.mp32020-02-18 07:19
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0026.mp32020-02-18 07:20
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0027.mp32020-02-18 07:20
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0028.mp32020-02-18 07:20
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0029.mp32020-02-18 07:20
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0030.mp32020-02-18 07:20
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0031.mp32020-02-18 07:21
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0032.mp32020-02-18 07:21
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0033.mp32020-02-18 07:22
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0034.mp32020-02-18 07:23
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0035.mp32020-02-18 07:23
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0036.mp32020-02-18 07:23
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0037.mp32020-02-18 07:23
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0038.mp32020-02-18 07:24
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0039.mp32020-02-18 07:24
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0040.mp32020-02-18 07:24
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0041.mp32020-02-18 07:24
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0042.mp32020-02-18 07:24
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0043.mp32020-02-18 07:25
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0044.mp32020-02-18 07:25
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0045.mp32020-02-18 07:25
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0046.mp32020-02-18 07:26
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0047.mp32020-02-18 07:26
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0048.mp32020-02-18 07:26
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0049.mp32020-02-18 07:26
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0050.mp32020-02-18 07:26
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0051.mp32020-02-18 07:27
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0052.mp32020-02-18 07:27
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0053.mp32020-02-18 07:27
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0054.mp32020-02-18 07:27
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0055.mp32020-02-18 07:28
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0056.mp32020-02-18 07:28
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0057.mp32020-02-18 07:28
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0058.mp32020-02-18 07:28
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0059.mp32020-02-18 07:28
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0060.mp32020-02-18 07:28
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0061.mp32020-02-18 07:28
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0062.mp32020-02-18 07:29
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0063.mp32020-02-18 07:29
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0064.mp32020-02-18 07:29
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0065.mp32020-02-18 07:29
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0066.mp32020-02-18 07:29
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0067.mp32020-02-18 07:30
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0068.mp32020-02-18 07:30
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0069.mp32020-02-18 07:30
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0070.mp32020-02-18 07:31
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0071.mp32020-02-18 07:31
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0072.mp32020-02-18 07:32
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0073.mp32020-02-18 07:32
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0074.mp32020-02-18 07:32
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0075.mp32020-02-18 07:33
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0076.mp32020-02-18 07:33
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0077.mp32020-02-18 07:33
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0078.mp32020-02-18 07:33
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0079.mp32020-02-18 07:34
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0080.mp32020-02-18 07:34
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0081.mp32020-02-18 07:34
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0082.mp32020-02-18 07:34
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0083.mp32020-02-18 07:35
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0084.mp32020-02-18 07:35
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0085.mp32020-02-18 07:35
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0086.mp32020-02-18 07:36
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0087.mp32020-02-18 07:36
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0088.mp32020-02-18 07:36
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0089.mp32020-02-18 07:37
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0090.mp32020-02-18 07:37
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0091.mp32020-02-18 07:37
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0092.mp32020-02-18 07:37
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0093.mp32020-02-18 07:38
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0094.mp32020-02-18 07:38
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0095.mp32020-02-18 07:38
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0096.mp32020-02-18 07:39
 • trong-sinh-mat-the-chi-nhu-ngoc-chuong-0097.mp32020-02-18 07:39
[Total: 7   Average: 3.9/5]

Related posts

Nam Chính Là Chuyên Gia Giám Định Trà Xanh [Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

TiKay

Trọng Sinh Quốc Dân Ảnh Hậu: Đế Thiếu, Cầu Ẩn Hôn

THUYS♥️

Leave a Reply