Ngôn Tình Trọng Sinh

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trước khi trọng sinh.

“Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?” Vẻ mặt hồn nhiên, Hiên Viên Hạo Thành giống hệt tiểu bạch thỏ, khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch.

“Có thể cút được thì cút xa ra, đừng có xuất hiện trước mặt ta.” Vẻ mặt Tô Mộ tịch ghét bỏ.

Sau khi trọng sinh.

“Tịch nhi, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?” Vẫn là vẻ mặt hồn nhiên, tiểu bạch thỏ Hiên Viên Hạo Thành khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch.

“Được, chúng ta cùng chơi trò hay, được không?” Tô Mộ Tịch cười thần bí.

“Chơi cái gì hay?” Ánh mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong.

“Chúng ta chơi trò sinh cục cưng ra, gọi chàng là cha, được không?” Nói xong liền buông rèm giường.

“Được! Tịch, Tịch nhi, sao nàng lại cởi quần áo của Thành nhi? Tịch nhi, ta có thể hôn nàng không?”

“Ừ…”

Nguồn CV: Tàng Thư Viện
Edit: Moon, Lăng Lăng, Thụy Miên, Giang Tròn, YY, Đầm♥Cơ …
Nhân vật chính: Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành.
Phối hợp diễn: Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tuyết, Cận Băng Tâm


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Phượng Vân
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0001.mp32018-05-22 22:42
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0002.mp32018-05-22 22:43
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0003.mp32018-05-22 22:44
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0004.mp32018-05-22 22:44
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0005.mp32018-05-22 22:44
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0006.mp32018-05-22 22:44
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0007.mp32018-05-22 22:45
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0008.mp32018-05-22 22:45
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0009.mp32018-05-22 22:45
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0010.mp32018-05-22 22:45
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0011.mp32018-05-22 22:46
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0012.mp32018-05-22 22:46
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0013.mp32018-05-22 22:46
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0014.mp32018-05-22 22:46
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0015.mp32018-05-22 22:46
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0016.mp32018-05-22 22:47
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0017.mp32018-05-22 22:47
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0018.mp32018-05-22 22:47
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0019.mp32018-05-22 22:47
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0020.mp32018-05-22 22:48
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0021.mp32018-05-22 22:48
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0022.mp32018-05-22 22:48
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0023.mp32018-05-22 22:48
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0024.mp32018-05-22 22:48
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0025.mp32018-05-22 22:48
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0026.mp32018-05-22 22:49
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0027.mp32018-05-22 22:49
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0028.mp32018-05-22 22:49
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0029.mp32018-05-22 22:49
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0030.mp32018-05-22 22:49
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0031.mp32018-05-22 22:50
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0032.mp32018-05-22 22:50
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0033.mp32018-05-22 22:50
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0034.mp32018-05-22 22:50
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0035.mp32018-05-22 22:50
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0036.mp32018-05-22 22:51
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0037.mp32018-05-22 22:51
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0038.mp32018-05-22 22:51
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0039.mp32018-05-22 22:51
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0040.mp32018-05-22 22:51
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0041.mp32018-05-22 22:52
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0042.mp32018-05-22 22:52
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0043.mp32018-05-22 22:52
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0044.mp32018-05-22 22:52
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0045.mp32018-05-22 22:52
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0046.mp32018-05-22 22:52
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0047.mp32018-05-22 22:53
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0048.mp32018-05-22 22:53
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0049.mp32018-05-22 22:53
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0050.mp32018-05-22 22:53
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0051.mp32018-05-22 22:53
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0052.mp32018-05-22 22:54
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0053.mp32018-05-22 22:54
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0054.mp32018-05-22 22:54
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0055.mp32018-05-22 22:54
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0056.mp32018-05-22 22:54
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0057.mp32018-05-22 22:54
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0058.mp32018-05-22 22:55
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0059.mp32018-05-22 22:55
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0060.mp32018-05-22 22:55
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0061.mp32018-05-22 22:55
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0062.mp32018-05-22 22:55
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0063.mp32018-05-22 22:55
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0064.mp32018-05-22 22:56
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0065.mp32018-05-22 22:56
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0066.mp32018-05-22 22:56
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0067.mp32018-05-22 22:56
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0068.mp32018-05-22 22:56
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0069.mp32018-05-22 22:56
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0070.mp32018-05-22 22:56
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0071.mp32018-05-22 22:58
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0072.mp32018-05-22 22:59
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0073.mp32018-05-22 22:59
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0074.mp32018-05-22 22:59
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0075.mp32018-05-22 22:59
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0076.mp32018-05-22 23:00
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0077.mp32018-05-22 23:00
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0078.mp32018-05-22 23:00
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0079.mp32018-05-22 23:00
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0080.mp32018-05-22 23:00
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0081.mp32018-05-22 23:01
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0082.mp32018-05-22 23:02
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0083.mp32018-05-22 23:02
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0084.mp32018-05-22 23:02
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0085.mp32018-05-22 23:02
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0086.mp32018-05-22 23:02
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0087.mp32018-05-22 23:03
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0088.mp32018-05-22 23:03
 • trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan-chuong-0089.mp32018-05-22 23:03

Related posts

Mạt Thế Điền Viên Tiểu Địa Chủ

THUYS♥️

Trọng Sinh Tối Cường Yêu Thú

TiKay

Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Thiếu Lòng Bàn Tay Sủng

TiKay

Ngô Hoàng Vạn Vạn Tuế

THUYS♥️

Thanh Mai Cùng Nhậu

TiKay

Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư

THUYS♥️

Leave a Reply