Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên hay còn gọi là Phàm Nhân Tu Tiên 2 là phần tiếp theo của tác phẩm nổi tiếng một thời Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ

Phàm nhân tu tiên, lại nổi sóng gió

Xuyên qua thời không, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ 3000 đại đạo, Pháp Tắc Chí Tôn

« Phàm Nhân Tu Tiên Truyện » Tiên Giới Thiên, một cái Hàn Lập quát tháo Tiên giới cố sự, một phàm nhân tiểu tử tu tiên bất diệt truyền thuyết.


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Vong Ngữ
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0001.mp32019-02-14 01:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0002.mp32019-02-14 01:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0003.mp32019-02-14 01:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0004.mp32019-02-14 01:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0005.mp32019-02-14 01:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0006.mp32019-02-14 01:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0007.mp32019-02-14 01:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0008.mp32019-02-14 01:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0009.mp32019-02-14 01:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0010.mp32019-02-14 01:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0011.mp32019-02-14 01:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0012.mp32019-02-14 01:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0013.mp32019-02-14 01:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0014.mp32019-02-14 01:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0015.mp32019-02-14 01:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0016.mp32019-02-14 01:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0017.mp32019-02-14 01:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0018.mp32019-02-14 01:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0019.mp32019-02-14 01:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0020.mp32019-02-14 01:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0021.mp32019-02-14 01:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0022.mp32019-02-14 01:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0023.mp32019-02-14 01:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0024.mp32019-02-14 01:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0025.mp32019-02-14 01:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0026.mp32019-02-14 01:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0027.mp32019-02-14 01:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0028.mp32019-02-14 01:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0029.mp32019-02-14 01:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0030.mp32019-02-14 01:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0031.mp32019-02-14 01:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0032.mp32019-02-14 01:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0033.mp32019-02-14 01:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0034.mp32019-02-14 01:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0035.mp32019-02-14 01:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0036.mp32019-02-14 01:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0037.mp32019-02-14 01:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0038.mp32019-02-14 01:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0039.mp32019-02-14 01:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0040.mp32019-02-14 01:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0041.mp32019-02-14 01:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0042.mp32019-02-14 01:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0043.mp32019-02-14 01:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0044.mp32019-02-14 01:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0045.mp32019-02-14 01:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0046.mp32019-02-14 01:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0047.mp32019-02-14 01:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0048.mp32019-02-14 01:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0049.mp32019-02-14 01:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0050.mp32019-02-14 01:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0051.mp32019-02-14 01:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0052.mp32019-02-14 01:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0053.mp32019-02-14 01:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0054.mp32019-02-14 01:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0055.mp32019-02-14 01:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0056.mp32019-02-14 01:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0057.mp32019-02-14 01:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0058.mp32019-02-14 01:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0059.mp32019-02-14 01:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0060.mp32019-02-14 01:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0061.mp32019-02-14 01:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0062.mp32019-02-14 01:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0063.mp32019-02-14 01:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0064.mp32019-02-14 01:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0065.mp32019-02-14 01:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0066.mp32019-02-14 01:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0067.mp32019-02-14 01:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0068.mp32019-02-14 01:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0069.mp32019-02-14 01:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0070.mp32019-02-14 01:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0071.mp32019-02-14 01:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0072.mp32019-02-14 01:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0073.mp32019-02-14 01:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0074.mp32019-02-14 01:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0075.mp32019-02-14 01:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0076.mp32019-02-14 01:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0077.mp32019-02-14 01:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0078.mp32019-02-14 01:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0079.mp32019-02-14 01:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0080.mp32019-02-14 01:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0081.mp32019-02-14 01:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0082.mp32019-02-14 01:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0083.mp32019-02-14 01:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0084.mp32019-02-14 01:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0085.mp32019-02-14 01:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0086.mp32019-02-14 01:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0087.mp32019-02-14 01:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0088.mp32019-02-14 01:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0089.mp32019-02-14 01:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0090.mp32019-02-14 01:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0091.mp32019-02-14 01:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0092.mp32019-02-14 01:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0093.mp32019-02-14 01:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0094.mp32019-02-14 01:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0095.mp32019-02-14 01:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0096.mp32019-02-14 01:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0097.mp32019-02-14 01:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0098.mp32019-02-14 01:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0099.mp32019-02-14 01:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0100.mp32019-02-14 01:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0101.mp32019-02-14 01:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0102.mp32019-02-14 01:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0103.mp32019-02-14 01:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0104.mp32019-02-14 01:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0105.mp32019-02-14 01:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0106.mp32019-02-14 01:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0107.mp32019-02-14 01:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0108.mp32019-02-14 01:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0109.mp32019-02-14 01:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0110.mp32019-02-14 01:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0111.mp32019-02-14 01:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0112.mp32019-02-14 01:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0113.mp32019-02-14 01:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0114.mp32019-02-14 01:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0115.mp32019-02-14 01:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0116.mp32019-02-14 01:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0117.mp32019-02-14 01:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0118.mp32019-02-14 01:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0119.mp32019-02-14 01:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0120.mp32019-02-14 01:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0121.mp32019-02-14 01:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0122.mp32019-02-14 01:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0123.mp32019-02-14 01:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0124.mp32019-02-14 01:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0125.mp32019-02-14 01:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0126.mp32019-02-14 01:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0127.mp32019-02-14 01:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0128.mp32019-02-14 01:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0129.mp32019-02-14 01:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0130.mp32019-02-14 01:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0131.mp32019-02-14 01:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0132.mp32019-02-14 01:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0133.mp32019-02-14 01:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0134.mp32019-02-14 01:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0135.mp32019-02-14 01:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0136.mp32019-02-14 01:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0137.mp32019-02-14 01:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0138.mp32019-02-14 01:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0139.mp32019-02-14 01:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0140.mp32019-02-14 01:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0141.mp32019-02-14 01:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0142.mp32019-02-14 01:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0143.mp32019-02-14 01:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0144.mp32019-02-14 01:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0145.mp32019-02-14 01:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0146.mp32019-02-14 01:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0147.mp32019-02-14 01:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0148.mp32019-02-14 01:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0149.mp32019-02-14 01:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0150.mp32019-02-14 01:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0151.mp32019-02-14 01:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0152.mp32019-02-14 01:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0153.mp32019-02-14 01:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0154.mp32019-02-14 01:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0155.mp32019-02-14 01:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0156.mp32019-02-14 01:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0157.mp32019-02-14 01:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0158.mp32019-02-14 01:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0159.mp32019-02-14 01:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0160.mp32019-02-14 01:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0161.mp32019-02-14 01:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0162.mp32019-02-14 01:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0163.mp32019-02-14 01:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0164.mp32019-02-14 01:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0165.mp32019-02-14 01:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0166.mp32019-02-14 01:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0167.mp32019-02-14 01:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0168.mp32019-02-14 02:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0169.mp32019-02-14 02:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0170.mp32019-02-14 02:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0171.mp32019-02-14 02:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0172.mp32019-02-14 02:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0173.mp32019-02-14 02:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0174.mp32019-02-14 02:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0175.mp32019-02-14 02:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0176.mp32019-02-14 02:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0177.mp32019-02-14 02:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0178.mp32019-02-14 02:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0179.mp32019-02-14 02:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0180.mp32019-02-14 02:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0181.mp32019-02-14 02:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0182.mp32019-02-14 02:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0183.mp32019-02-14 02:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0184.mp32019-02-14 02:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0185.mp32019-02-14 02:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0186.mp32019-02-14 02:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0187.mp32019-02-14 02:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0188.mp32019-02-14 02:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0189.mp32019-02-14 02:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0190.mp32019-02-14 02:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0191.mp32019-02-14 02:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0192.mp32019-02-14 02:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0193.mp32019-02-14 02:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0194.mp32019-02-14 02:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0195.mp32019-02-14 02:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0196.mp32019-02-14 02:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0197.mp32019-02-14 02:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0198.mp32019-02-14 02:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0199.mp32019-02-14 02:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0200.mp32019-02-14 02:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0201.mp32019-02-14 02:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0202.mp32019-02-14 02:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0203.mp32019-02-14 02:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0204.mp32019-02-14 02:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0205.mp32019-02-14 02:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0206.mp32019-02-14 02:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0207.mp32019-02-14 02:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0208.mp32019-02-14 02:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0209.mp32019-02-14 02:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0210.mp32019-02-14 02:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0211.mp32019-02-14 02:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0212.mp32019-02-14 02:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0213.mp32019-02-14 02:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0214.mp32019-02-14 02:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0215.mp32019-02-14 02:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0216.mp32019-02-14 02:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0217.mp32019-02-14 02:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0218.mp32019-02-14 02:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0219.mp32019-02-14 02:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0220.mp32019-02-14 02:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0221.mp32019-02-14 02:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0222.mp32019-02-14 02:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0223.mp32019-02-14 02:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0224.mp32019-02-14 02:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0225.mp32019-02-14 02:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0226.mp32019-02-14 02:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0227.mp32019-02-14 02:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0228.mp32019-02-14 02:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0229.mp32019-02-14 02:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0230.mp32019-02-14 02:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0231.mp32019-02-14 02:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0232.mp32019-02-14 02:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0233.mp32019-02-14 02:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0234.mp32019-02-14 02:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0235.mp32019-02-14 02:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0236.mp32019-02-14 02:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0237.mp32019-02-14 02:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0238.mp32019-02-14 02:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0239.mp32019-02-14 02:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0240.mp32019-02-14 02:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0241.mp32019-02-14 02:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0242.mp32019-02-14 02:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0243.mp32019-02-14 02:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0244.mp32019-02-14 02:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0245.mp32019-02-14 02:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0246.mp32019-02-14 02:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0247.mp32019-02-14 02:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0248.mp32019-02-14 02:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0249.mp32019-02-14 02:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0250.mp32019-02-14 02:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0251.mp32019-02-14 02:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0252.mp32019-02-14 02:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0253.mp32019-02-14 02:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0254.mp32019-02-14 02:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0255.mp32019-02-14 02:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0256.mp32019-02-14 02:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0257.mp32019-02-14 02:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0258.mp32019-02-14 02:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0259.mp32019-02-14 02:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0260.mp32019-02-14 02:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0261.mp32019-02-14 02:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0262.mp32019-02-14 02:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0263.mp32019-02-14 02:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0264.mp32019-02-14 02:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0265.mp32019-02-14 02:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0266.mp32019-02-14 02:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0267.mp32019-02-14 02:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0268.mp32019-02-14 02:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0269.mp32019-02-14 02:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0270.mp32019-02-14 02:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0271.mp32019-02-14 02:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0272.mp32019-02-14 02:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0273.mp32019-02-14 02:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0274.mp32019-02-14 02:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0275.mp32019-02-14 02:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0276.mp32019-02-14 02:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0277.mp32019-02-14 02:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0278.mp32019-02-14 02:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0279.mp32019-02-14 02:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0280.mp32019-02-14 02:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0281.mp32019-02-14 02:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0282.mp32019-02-14 02:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0283.mp32019-02-14 02:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0284.mp32019-02-14 02:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0285.mp32019-02-14 02:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0286.mp32019-02-14 02:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0287.mp32019-02-14 02:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0288.mp32019-02-14 02:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0289.mp32019-02-14 02:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0290.mp32019-02-14 02:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0291.mp32019-02-14 02:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0292.mp32019-02-14 02:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0293.mp32019-02-14 02:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0294.mp32019-02-14 02:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0295.mp32019-02-14 02:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0296.mp32019-02-14 02:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0297.mp32019-02-14 02:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0298.mp32019-02-14 02:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0299.mp32019-02-14 02:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0300.mp32019-02-14 02:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0301.mp32019-02-14 02:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0302.mp32019-02-14 02:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0303.mp32019-02-14 02:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0304.mp32019-02-14 02:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0305.mp32019-02-14 02:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0306.mp32019-02-14 02:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0307.mp32019-02-14 02:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0308.mp32019-02-14 02:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0309.mp32019-02-14 02:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0310.mp32019-02-14 02:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0311.mp32019-02-14 02:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0312.mp32019-02-14 02:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0313.mp32019-02-14 02:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0314.mp32019-02-14 02:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0315.mp32019-02-14 02:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0316.mp32019-02-14 02:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0317.mp32019-02-14 02:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0318.mp32019-02-14 02:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0319.mp32019-02-14 02:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0320.mp32019-02-14 02:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0321.mp32019-02-14 02:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0322.mp32019-02-14 02:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0323.mp32019-02-14 02:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0324.mp32019-02-14 02:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0325.mp32019-02-14 02:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0326.mp32019-02-14 02:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0327.mp32019-02-14 02:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0328.mp32019-02-14 02:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0329.mp32019-02-14 02:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0330.mp32019-02-14 02:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0331.mp32019-02-14 02:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0332.mp32019-02-14 02:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0333.mp32019-02-14 02:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0334.mp32019-02-14 02:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0335.mp32019-02-14 02:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0336.mp32019-02-14 02:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0337.mp32019-02-14 02:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0338.mp32019-02-14 02:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0339.mp32019-02-14 02:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0340.mp32019-02-14 02:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0341.mp32019-02-14 02:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0342.mp32019-02-14 02:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0343.mp32019-02-14 02:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0344.mp32019-02-14 02:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0345.mp32019-02-14 02:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0346.mp32019-02-14 02:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0347.mp32019-02-14 02:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0348.mp32019-02-14 02:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0349.mp32019-02-14 02:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0350.mp32019-02-14 03:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0351.mp32019-02-14 03:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0352.mp32019-02-14 03:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0353.mp32019-02-14 03:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0354.mp32019-02-14 03:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0355.mp32019-02-14 03:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0356.mp32019-02-14 03:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0357.mp32019-02-14 03:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0358.mp32019-02-14 03:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0359.mp32019-02-14 03:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0360.mp32019-02-14 03:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0361.mp32019-02-14 03:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0362.mp32019-02-14 03:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0363.mp32019-02-14 03:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0364.mp32019-02-14 03:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0365.mp32019-02-14 03:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0366.mp32019-02-14 03:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0367.mp32019-02-14 03:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0368.mp32019-02-14 03:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0369.mp32019-02-14 03:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0370.mp32019-02-14 03:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0371.mp32019-02-14 03:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0372.mp32019-02-14 03:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0373.mp32019-02-14 03:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0374.mp32019-02-14 03:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0375.mp32019-02-14 03:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0376.mp32019-02-14 03:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0377.mp32019-02-14 03:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0378.mp32019-02-14 03:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0379.mp32019-02-14 03:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0380.mp32019-02-14 03:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0381.mp32019-02-14 03:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0382.mp32019-02-14 03:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0383.mp32019-02-14 03:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0384.mp32019-02-14 03:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0385.mp32019-02-14 03:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0386.mp32019-02-14 03:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0387.mp32019-02-14 03:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0388.mp32019-02-14 03:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0389.mp32019-02-14 03:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0390.mp32019-02-14 03:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0391.mp32019-02-14 03:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0392.mp32019-02-14 03:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0393.mp32019-02-14 03:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0394.mp32019-02-14 03:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0395.mp32019-02-14 03:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0396.mp32019-02-14 03:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0397.mp32019-02-14 03:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0398.mp32019-02-14 03:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0399.mp32019-02-14 03:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0400.mp32019-02-14 03:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0401.mp32019-02-14 03:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0402.mp32019-02-14 03:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0403.mp32019-02-14 03:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0404.mp32019-02-14 03:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0405.mp32019-02-14 03:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0406.mp32019-02-14 03:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0407.mp32019-02-14 03:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0408.mp32019-02-14 03:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0409.mp32019-02-14 03:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0410.mp32019-02-14 03:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0411.mp32019-02-14 03:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0412.mp32019-02-14 03:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0413.mp32019-02-14 03:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0414.mp32019-02-14 03:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0415.mp32019-02-14 03:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0416.mp32019-02-14 03:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0417.mp32019-02-14 03:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0418.mp32019-02-14 03:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0419.mp32019-02-14 03:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0420.mp32019-02-14 03:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0421.mp32019-02-14 03:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0422.mp32019-02-14 03:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0423.mp32019-02-14 03:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0424.mp32019-02-14 03:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0425.mp32019-02-14 03:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0426.mp32019-02-14 03:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0427.mp32019-02-14 03:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0428.mp32019-02-14 03:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0429.mp32019-02-14 03:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0430.mp32019-02-14 03:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0431.mp32019-02-14 03:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0432.mp32019-02-14 03:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0433.mp32019-02-14 03:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0434.mp32019-02-14 03:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0435.mp32019-02-14 03:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0436.mp32019-02-14 03:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0437.mp32019-02-14 03:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0438.mp32019-02-14 03:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0439.mp32019-02-14 03:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0440.mp32019-02-14 03:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0441.mp32019-02-14 03:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0442.mp32019-02-14 03:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0443.mp32019-02-14 03:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0444.mp32019-02-14 03:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0445.mp32019-02-14 03:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0446.mp32019-02-14 03:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0447.mp32019-02-14 03:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0448.mp32019-02-14 03:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0449.mp32019-02-14 03:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0450.mp32019-02-14 03:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0451.mp32019-02-14 03:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0452.mp32019-02-14 03:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0453.mp32019-02-14 03:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0454.mp32019-02-14 03:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0455.mp32019-02-14 03:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0456.mp32019-02-14 03:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0457.mp32019-02-14 03:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0458.mp32019-02-14 03:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0459.mp32019-02-14 03:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0460.mp32019-02-14 03:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0461.mp32019-02-14 03:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0462.mp32019-02-14 03:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0463.mp32019-02-14 03:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0464.mp32019-02-14 03:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0465.mp32019-02-14 03:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0466.mp32019-02-14 03:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0467.mp32019-02-14 03:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0468.mp32019-02-14 03:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0469.mp32019-02-14 03:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0470.mp32019-02-14 03:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0471.mp32019-02-14 03:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0472.mp32019-02-14 03:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0473.mp32019-02-14 03:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0474.mp32019-02-14 03:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0475.mp32019-02-14 03:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0476.mp32019-02-14 03:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0477.mp32019-02-14 03:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0478.mp32019-02-14 03:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0479.mp32019-02-14 03:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0480.mp32019-02-14 03:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0481.mp32019-02-14 03:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0482.mp32019-02-14 03:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0483.mp32019-02-14 03:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0484.mp32019-02-14 03:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0485.mp32019-02-14 03:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0486.mp32019-02-14 03:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0487.mp32019-02-14 03:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0488.mp32019-02-14 03:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0489.mp32019-02-14 03:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0490.mp32019-02-14 03:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0491.mp32019-02-14 03:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0492.mp32019-02-14 03:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0493.mp32019-02-14 03:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0494.mp32019-02-14 03:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0495.mp32019-02-14 03:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0496.mp32019-02-14 03:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0497.mp32019-02-14 03:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0498.mp32019-02-14 03:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0499.mp32019-02-14 03:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0500.mp32019-02-14 03:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0501.mp32019-02-14 03:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0502.mp32019-02-14 03:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0503.mp32019-02-14 03:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0504.mp32019-02-14 03:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0505.mp32019-02-14 03:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0506.mp32019-02-14 03:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0507.mp32019-02-14 03:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0508.mp32019-02-14 03:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0509.mp32019-02-14 03:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0510.mp32019-02-14 03:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0511.mp32019-02-14 03:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0512.mp32019-02-14 03:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0513.mp32019-02-14 03:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0514.mp32019-02-14 03:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0515.mp32019-02-14 03:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0516.mp32019-02-14 03:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0517.mp32019-02-14 03:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0518.mp32019-02-14 03:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0519.mp32019-02-14 03:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0520.mp32019-02-14 03:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0521.mp32019-02-14 03:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0522.mp32019-02-14 03:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0523.mp32019-02-14 03:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0524.mp32019-02-14 03:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0525.mp32019-02-14 03:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0526.mp32019-02-14 03:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0527.mp32019-02-14 03:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0528.mp32019-02-14 03:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0529.mp32019-02-14 03:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0530.mp32019-02-14 04:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0531.mp32019-02-14 04:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0532.mp32019-02-14 04:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0533.mp32019-02-14 04:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0534.mp32019-02-14 04:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0535.mp32019-02-14 04:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0536.mp32019-02-14 04:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0537.mp32019-02-14 04:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0538.mp32019-02-14 04:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0539.mp32019-02-14 04:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0540.mp32019-02-14 04:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0541.mp32019-02-14 04:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0542.mp32019-02-14 04:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0543.mp32019-02-14 04:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0544.mp32019-02-14 04:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0545.mp32019-02-14 04:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0546.mp32019-02-14 04:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0547.mp32019-02-14 04:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0548.mp32019-02-14 04:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0549.mp32019-02-14 04:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0550.mp32019-02-14 04:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0551.mp32019-02-14 04:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0552.mp32019-02-14 04:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0553.mp32019-02-14 04:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0554.mp32019-02-14 04:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0555.mp32019-02-14 04:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0556.mp32019-02-14 04:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0557.mp32019-02-14 04:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0558.mp32019-02-14 04:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0559.mp32019-02-14 04:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0560.mp32019-02-14 04:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0561.mp32019-02-14 04:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0562.mp32019-02-14 04:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0563.mp32019-02-14 04:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0564.mp32019-02-14 04:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0565.mp32019-02-14 04:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0566.mp32019-02-14 04:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0567.mp32019-02-14 04:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0568.mp32019-02-14 04:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0569.mp32019-02-14 04:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0570.mp32019-02-14 04:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0571.mp32019-02-14 04:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0572.mp32019-02-14 04:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0573.mp32019-02-14 04:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0574.mp32019-02-14 04:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0575.mp32019-02-14 04:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0576.mp32019-02-14 04:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0577.mp32019-02-14 04:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0578.mp32019-02-14 04:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0579.mp32019-02-14 04:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0580.mp32019-02-14 04:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0581.mp32019-02-14 04:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0582.mp32019-02-14 04:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0583.mp32019-02-14 04:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0584.mp32019-02-14 04:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0585.mp32019-02-14 04:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0586.mp32019-02-14 04:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0587.mp32019-02-14 04:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0588.mp32019-02-14 04:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0589.mp32019-02-14 04:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0590.mp32019-02-14 04:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0591.mp32019-02-14 04:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0592.mp32019-02-14 04:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0593.mp32019-02-14 04:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0594.mp32019-02-14 04:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0595.mp32019-02-14 04:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0596.mp32019-02-14 04:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0597.mp32019-02-14 04:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0598.mp32019-02-14 04:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0599.mp32019-02-14 04:24
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0600.mp32019-02-14 04:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0601.mp32019-02-14 04:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0602.mp32019-02-14 04:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0603.mp32019-02-14 04:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0604.mp32019-02-14 04:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0605.mp32019-02-14 04:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0606.mp32019-02-14 04:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0607.mp32019-02-14 04:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0608.mp32019-02-14 04:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0609.mp32019-02-14 04:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0610.mp32019-02-14 04:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0611.mp32019-02-14 04:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0612.mp32019-02-14 04:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0613.mp32019-02-14 04:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0614.mp32019-02-14 04:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0615.mp32019-02-14 04:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0616.mp32019-02-14 04:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0617.mp32019-02-14 04:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0618.mp32019-02-14 04:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0619.mp32019-02-14 04:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0620.mp32019-02-14 04:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0621.mp32019-02-14 04:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0622.mp32019-02-14 04:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0623.mp32019-02-14 04:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0624.mp32019-02-14 04:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0625.mp32019-02-14 04:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0626.mp32019-02-14 04:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0627.mp32019-02-14 04:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0628.mp32019-02-14 04:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0629.mp32019-02-14 04:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0630.mp32019-02-14 04:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0631.mp32019-02-14 04:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0632.mp32019-02-14 04:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0633.mp32019-02-14 04:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0634.mp32019-02-14 04:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0635.mp32019-02-14 04:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0636.mp32019-02-14 04:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0637.mp32019-02-14 04:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0638.mp32019-02-14 04:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0639.mp32019-02-14 04:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0640.mp32019-02-14 04:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0641.mp32019-02-14 04:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0642.mp32019-02-14 04:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0643.mp32019-02-14 04:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0644.mp32019-02-14 04:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0645.mp32019-02-14 04:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0646.mp32019-02-14 04:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0647.mp32019-02-14 04:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0648.mp32019-02-14 04:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0649.mp32019-02-14 04:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0650.mp32019-02-14 04:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0651.mp32019-02-14 04:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0652.mp32019-02-14 04:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0653.mp32019-02-14 04:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0654.mp32019-02-14 04:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0655.mp32019-02-14 04:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0656.mp32019-02-14 04:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0657.mp32019-02-14 04:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0658.mp32019-02-14 04:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0659.mp32019-02-14 04:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0660.mp32019-02-14 04:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0661.mp32019-02-14 04:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0662.mp32019-02-14 04:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0663.mp32019-02-14 04:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0664.mp32019-02-14 04:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0665.mp32019-02-14 04:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0666.mp32019-02-14 04:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0667.mp32019-02-14 04:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0668.mp32019-02-14 04:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0669.mp32019-02-14 04:44
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0670.mp32019-02-14 04:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0671.mp32019-02-14 04:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0672.mp32019-02-14 04:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0673.mp32019-02-14 04:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0674.mp32019-02-14 04:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0675.mp32019-02-14 04:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0676.mp32019-02-14 04:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0677.mp32019-02-14 04:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0678.mp32019-02-14 04:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0679.mp32019-02-14 04:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0680.mp32019-02-14 04:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0681.mp32019-02-14 04:48
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0682.mp32019-02-14 04:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0683.mp32019-02-14 04:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0684.mp32019-02-14 04:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0685.mp32019-02-14 04:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0686.mp32019-02-14 04:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0687.mp32019-02-14 04:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0688.mp32019-02-14 04:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0689.mp32019-02-14 04:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0690.mp32019-02-14 04:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0691.mp32019-02-14 04:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0692.mp32019-02-14 04:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0693.mp32019-02-14 04:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0694.mp32019-02-14 04:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0695.mp32019-02-14 04:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0696.mp32019-02-14 04:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0697.mp32019-02-14 04:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0698.mp32019-02-14 04:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0699.mp32019-02-14 04:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0700.mp32019-02-14 04:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0701.mp32019-02-14 04:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0702.mp32019-02-14 04:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0703.mp32019-02-14 04:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0704.mp32019-02-14 04:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0705.mp32019-02-14 04:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0706.mp32019-02-14 04:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0707.mp32019-02-14 04:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0708.mp32019-02-14 04:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0709.mp32019-02-14 04:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0710.mp32019-02-14 04:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0711.mp32019-02-14 04:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0712.mp32019-02-14 04:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0713.mp32019-02-14 04:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0714.mp32019-02-14 04:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0715.mp32019-02-15 03:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0716.mp32019-02-15 03:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0717.mp32019-02-15 03:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0718.mp32019-02-15 15:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0719.mp32019-02-15 15:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0720.mp32019-02-16 16:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0721.mp32019-02-16 16:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0722.mp32019-02-17 18:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0723.mp32019-02-17 18:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0724.mp32019-02-18 16:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0725.mp32019-02-18 16:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0726.mp32019-02-19 17:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0727.mp32019-02-19 17:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0728.mp32019-02-20 17:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0729.mp32019-02-21 18:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0730.mp32019-02-21 18:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0731.mp32019-02-22 18:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0732.mp32019-02-22 18:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0733.mp32019-02-23 17:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0734.mp32019-02-23 17:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0735.mp32019-02-24 16:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0736.mp32019-02-24 16:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0737.mp32019-02-25 16:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0738.mp32019-02-27 02:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0739.mp32019-02-27 02:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0740.mp32019-02-28 05:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0741.mp32019-02-28 05:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0742.mp32019-02-28 17:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0743.mp32019-02-28 17:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0744.mp32019-03-01 19:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0745.mp32019-03-01 19:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0746.mp32019-03-03 18:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0747.mp32019-03-03 18:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0748.mp32019-03-03 18:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0749.mp32019-03-03 18:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0750.mp32019-03-04 19:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0751.mp32019-03-04 19:31
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0752.mp32019-03-05 18:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0753.mp32019-03-05 18:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0754.mp32019-03-06 16:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0755.mp32019-03-06 16:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0756.mp32019-03-07 16:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0757.mp32019-03-09 04:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0758.mp32019-03-09 16:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0759.mp32019-03-09 16:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0760.mp32019-03-10 15:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0761.mp32019-03-11 15:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0762.mp32019-03-11 15:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0763.mp32019-03-13 09:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0764.mp32019-03-13 09:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0765.mp32019-03-14 06:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0766.mp32019-03-14 06:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0767.mp32019-03-14 06:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0768.mp32019-03-14 16:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0769.mp32019-03-15 17:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0770.mp32019-03-15 17:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0771.mp32019-03-16 15:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0772.mp32019-03-17 17:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0773.mp32019-03-18 17:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0774.mp32019-03-18 17:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0775.mp32019-03-19 15:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0776.mp32019-03-19 15:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0777.mp32019-03-20 16:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0778.mp32019-03-20 16:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0779.mp32019-03-21 16:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0780.mp32019-03-21 16:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0781.mp32019-03-22 16:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0782.mp32019-03-22 16:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0783.mp32019-03-26 07:29
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0784.mp32019-03-26 07:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0785.mp32019-03-26 07:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0786.mp32019-03-26 07:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0787.mp32019-03-26 07:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0788.mp32019-03-27 04:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0789.mp32019-03-27 04:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0790.mp32019-03-27 15:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0791.mp32019-03-27 15:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0792.mp32019-03-28 16:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0793.mp32019-03-28 16:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0794.mp32019-03-29 15:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0795.mp32019-03-29 15:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0796.mp32019-03-30 16:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0797.mp32019-03-30 16:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0798.mp32019-03-31 15:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0799.mp32019-03-31 15:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0800.mp32019-04-01 16:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0801.mp32019-04-01 16:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0802.mp32019-04-03 15:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0803.mp32019-04-03 15:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0804.mp32019-04-03 15:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0805.mp32019-04-03 15:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0806.mp32019-04-04 16:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0807.mp32019-04-04 16:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0808.mp32019-04-05 18:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0809.mp32019-04-05 18:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0810.mp32019-04-06 15:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0811.mp32019-04-06 15:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0812.mp32019-04-09 02:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0813.mp32019-04-09 02:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0814.mp32019-04-09 02:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0815.mp32019-04-09 02:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0816.mp32019-04-09 17:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0817.mp32019-04-10 18:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0818.mp32019-04-10 18:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0819.mp32019-04-12 06:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0820.mp32019-04-12 06:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0821.mp32019-04-12 15:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0822.mp32019-04-12 15:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0823.mp32019-04-13 15:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0824.mp32019-04-14 17:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0825.mp32019-04-14 17:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0826.mp32019-04-15 15:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0827.mp32019-04-15 15:56
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0828.mp32019-04-16 17:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0829.mp32019-04-16 17:05
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0830.mp32019-04-17 15:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0831.mp32019-04-17 15:55
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0832.mp32019-04-19 18:01
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0833.mp32019-04-19 18:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0834.mp32019-04-19 18:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0835.mp32019-04-19 18:02
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0836.mp32019-04-20 18:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0837.mp32019-04-20 18:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0838.mp32019-04-22 06:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0839.mp32019-04-22 06:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0840.mp32019-04-22 15:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0841.mp32019-04-23 17:06
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0842.mp32019-04-23 17:07
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0843.mp32019-04-24 18:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0844.mp32019-04-24 18:23
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0845.mp32019-04-25 17:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0846.mp32019-04-25 17:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0847.mp32019-04-26 16:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0848.mp32019-04-26 16:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0849.mp32019-04-27 19:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0850.mp32019-04-27 19:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0851.mp32019-04-28 15:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0852.mp32019-04-28 15:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0853.mp32019-04-29 17:10
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0854.mp32019-04-29 17:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0855.mp32019-04-30 17:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0856.mp32019-04-30 17:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0857.mp32019-05-01 17:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0858.mp32019-05-01 17:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0859.mp32019-05-02 16:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0860.mp32019-05-02 16:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0861.mp32019-05-04 03:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0862.mp32019-05-04 03:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0863.mp32019-05-04 17:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0864.mp32019-05-04 17:04
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0865.mp32019-05-05 16:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0866.mp32019-05-05 16:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0867.mp32019-05-09 21:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0868.mp32019-05-09 21:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0869.mp32019-05-09 21:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0870.mp32019-05-09 21:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0871.mp32019-05-09 21:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0872.mp32019-05-09 21:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0873.mp32019-05-09 21:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0874.mp32019-05-09 21:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0875.mp32019-05-12 00:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0876.mp32019-05-12 00:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0877.mp32019-05-12 00:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0878.mp32019-05-12 00:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0879.mp32019-05-12 16:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0880.mp32019-05-12 16:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0881.mp32019-05-13 20:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0882.mp32019-05-13 20:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0883.mp32019-05-14 17:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0884.mp32019-05-14 17:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0885.mp32019-05-15 16:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0886.mp32019-05-15 16:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0887.mp32019-05-16 15:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0888.mp32019-05-16 15:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0889.mp32019-05-17 18:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0890.mp32019-05-17 18:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0891.mp32019-05-18 16:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0892.mp32019-05-19 17:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0893.mp32019-05-19 17:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0894.mp32019-05-20 15:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0895.mp32019-05-20 15:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0896.mp32019-05-22 04:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0897.mp32019-05-22 04:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0898.mp32019-05-22 04:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0899.mp32019-05-22 16:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0900.mp32019-05-23 15:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0901.mp32019-05-23 15:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0902.mp32019-05-24 16:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0903.mp32019-05-24 16:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0904.mp32019-05-25 15:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0905.mp32019-05-25 15:36
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0906.mp32019-05-26 15:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0907.mp32019-05-26 15:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0908.mp32019-05-27 15:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0909.mp32019-05-27 15:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0910.mp32019-05-29 02:41
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0911.mp32019-05-29 02:42
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0912.mp32019-05-29 16:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0913.mp32019-05-29 16:21
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0914.mp32019-05-31 00:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0915.mp32019-05-31 00:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0916.mp32019-05-31 16:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0917.mp32019-05-31 16:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0918.mp32019-06-01 15:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0919.mp32019-06-01 15:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0920.mp32019-06-04 01:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0921.mp32019-06-04 01:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0922.mp32019-06-04 01:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0923.mp32019-06-04 15:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0924.mp32019-06-04 15:14
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0925.mp32019-06-06 17:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0926.mp32019-06-06 17:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0927.mp32019-06-06 17:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0928.mp32019-06-06 17:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0929.mp32019-06-07 15:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0930.mp32019-06-07 15:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0931.mp32019-06-08 15:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0932.mp32019-06-08 15:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0933.mp32019-06-09 22:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0934.mp32019-06-09 22:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0935.mp32019-06-10 15:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0936.mp32019-06-11 16:12
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0937.mp32019-06-11 16:13
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0938.mp32019-06-13 05:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0939.mp32019-06-13 05:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0940.mp32019-06-13 05:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0941.mp32019-06-14 05:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0942.mp32019-06-14 05:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0943.mp32019-06-14 15:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0944.mp32019-06-15 15:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0945.mp32019-06-15 15:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0946.mp32019-06-17 17:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0947.mp32019-06-17 17:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0948.mp32019-06-17 17:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0949.mp32019-06-17 17:03
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0950.mp32019-06-18 15:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0951.mp32019-06-18 15:46
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0952.mp32019-06-19 15:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0953.mp32019-06-19 15:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0954.mp32019-06-20 16:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0955.mp32019-06-20 16:15
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0956.mp32019-06-21 15:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0957.mp32019-06-21 15:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0958.mp32019-06-22 15:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0959.mp32019-06-22 15:58
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0960.mp32019-06-23 23:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0961.mp32019-06-23 23:25
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0962.mp32019-06-26 05:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0963.mp32019-06-26 05:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0964.mp32019-06-26 05:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0965.mp32019-06-26 05:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0966.mp32019-06-26 05:39
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0967.mp32019-06-26 15:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0968.mp32019-06-27 18:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0969.mp32019-06-27 18:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0970.mp32019-06-28 15:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0971.mp32019-06-28 15:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0972.mp32019-06-30 06:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0973.mp32019-06-30 06:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0974.mp32019-06-30 15:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0975.mp32019-06-30 15:54
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0976.mp32019-07-01 16:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0977.mp32019-07-01 16:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0978.mp32019-07-02 15:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0979.mp32019-07-02 15:30
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0980.mp32019-07-03 17:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0981.mp32019-07-03 17:08
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0982.mp32019-07-03 17:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0983.mp32019-07-04 16:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0984.mp32019-07-04 16:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0985.mp32019-07-05 15:52
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0986.mp32019-07-05 15:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0987.mp32019-07-06 15:45
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0988.mp32019-07-08 06:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0989.mp32019-07-08 06:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0990.mp32019-07-08 06:47
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0991.mp32019-07-08 15:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0992.mp32019-07-09 15:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0993.mp32019-07-09 15:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0994.mp32019-07-10 16:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0995.mp32019-07-10 16:26
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0996.mp32019-07-11 15:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0997.mp32019-07-11 15:57
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0998.mp32019-07-12 15:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-0999.mp32019-07-12 15:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1000.mp32019-07-13 16:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1001.mp32019-07-13 16:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1002.mp32019-07-15 16:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1003.mp32019-07-15 16:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1004.mp32019-07-15 17:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1005.mp32019-07-15 17:00
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1006.mp32019-07-17 17:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1007.mp32019-07-17 17:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1008.mp32019-07-17 17:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1009.mp32019-07-17 17:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1010.mp32019-07-18 15:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1011.mp32019-07-18 15:28
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1012.mp32019-07-19 16:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1013.mp32019-07-19 16:40
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1014.mp32019-07-21 16:37
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1015.mp32019-07-21 16:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1016.mp32019-07-21 16:38
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1017.mp32019-07-23 08:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1018.mp32019-07-23 08:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1019.mp32019-07-23 08:17
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1020.mp32019-07-23 15:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1021.mp32019-07-26 07:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1022.mp32019-07-26 07:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1023.mp32019-07-26 07:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1024.mp32019-07-26 07:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1025.mp32019-07-26 07:20
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1026.mp32019-07-27 05:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1027.mp32019-07-27 05:59
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1028.mp32019-07-27 16:09
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1029.mp32019-07-29 12:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1030.mp32019-07-29 12:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1031.mp32019-07-29 12:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1032.mp32019-07-29 12:35
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1033.mp32019-07-30 17:49
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1034.mp32019-07-30 17:50
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1035.mp32019-08-01 17:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1036.mp32019-08-01 17:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1037.mp32019-08-01 17:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1038.mp32019-08-01 17:22
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1039.mp32019-08-03 05:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1040.mp32019-08-03 05:18
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1041.mp32019-08-03 05:19
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1042.mp32019-08-03 16:16
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1043.mp32019-08-04 16:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1044.mp32019-08-04 16:34
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1045.mp32019-08-06 00:32
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1046.mp32019-08-06 00:33
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1047.mp32019-08-07 04:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1048.mp32019-08-07 04:53
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1049.mp32019-08-07 15:43
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1050.mp32019-08-08 16:27
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1051.mp32019-08-09 16:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1052.mp32019-08-09 16:11
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1053.mp32019-08-10 16:51
 • pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-chuong-1054.mp32019-08-10 16:51
 • #1055: Thi triển thủ đoạn2019-08-11 17:08
 • #1056: Trùng sào2019-08-11 17:08
 • #1057: Lui không thể lui2019-08-12 16:02
 • #1058: Tù tháp2019-08-12 16:02
 • #1059: Tầng 182019-08-13 16:06
 • #1060: Thần lôi ngự quỷ2019-08-13 16:06
 • #1061: Đại La Quỷ Vương2019-08-14 16:28
 • #1062: Tự chui đầu vào lưới2019-08-14 16:28
 • #1063: Tái đấu Kỳ Ma Tử2019-08-15 16:05
 • #1064: Huyễn cảnh2019-08-15 16:05
 • #1065: Dùng trí2019-08-16 16:18
 • #1066: Nhất định một trận chiến2019-08-16 16:18
 • #1067: Xảo ngộ2019-08-17 15:47
 • #1068: Xuất thủ2019-08-17 15:47
 • #1069: Lợi Kỳ Mã2019-08-18 16:05
 • #1070: Một đường hướng về phía trước2019-08-18 16:05
 • #1071: Điều kiện trao đổi2019-08-19 16:53
 • #1072: Luyện tia2019-08-19 16:53
 • #1073: Tăng vọt2019-08-20 18:03
 • #1074: Huyễn vật2019-08-20 18:03
 • #1075: Phá huyễn2019-08-21 23:51
 • #1076: Thần đăng dị văn2019-08-21 23:51
 • #1077: Tầng thứ sáu2019-08-22 17:18
 • #1078: Thẳng thắn2019-08-23 17:29
 • #1079: Một lời đã định2019-08-23 17:29
 • #1080: Một quyền ước hẹn2019-08-24 17:03
 • #1081: Liều mình cứu giúp2019-08-24 17:03
 • #1082: Trọng phạm2019-08-26 06:44
 • #1083: Đảo ngược2019-08-26 06:44
 • #1084: Tư thông2019-08-26 16:41
 • #1085: Lui cường địch2019-08-26 16:41
 • #1086: Cổ kiếm2019-08-27 16:21
 • #1087: Cử động khác thường2019-08-27 16:22
 • #1088: Rút kiếm Đại Hoang2019-08-28 18:49
 • #1089: Ngoài dự liệu2019-08-28 18:49
 • #1090: Kinh sợ thối lui2019-08-29 16:59
 • #1091: Phong ma chuyện cũ2019-08-29 16:59
 • #1092: Tòa tế đàn thứ hai2019-08-30 18:26
 • #1093: Đã chậm2019-08-30 18:26
 • #1094: Lui ma2019-08-31 16:35
 • #1095: Hợp tác2019-08-31 16:36
 • #1096: Đều mang tâm tư2019-09-02 00:05
 • #1097: Chia ra ba đường2019-09-02 00:06
 • #1098: Độc xông2019-09-03 19:14
 • #1099: Ám tập2019-09-03 19:15
 • #1100: Ám độ trần thương2019-09-03 19:15
 • #1101: Thực lực đại tiến2019-09-03 19:15
 • #1102: Thần đăng chi nghi2019-09-04 23:27
 • #1103: Chuẩn bị ở sau2019-09-04 23:27
 • #1104: Xông kiếm trận2019-09-05 16:06
 • #1105: Kiếm trận Thông Thiên2019-09-05 16:06
 • #1106: Dắt tay2019-09-06 17:11
 • #1107: Tìm trận xu2019-09-06 17:11
 • #1108: Trận đồ chi tranh2019-09-07 16:58
 • #1109: Đạo Binh Trận2019-09-07 16:59
 • #1110: Dắt tay kháng Ngũ Hành2019-09-09 07:57
 • #1111: Đoạt đèn2019-09-09 07:57
 • #1112: Đạo Dận chân nhân2019-09-09 07:57
 • #1113: Vây giết2019-09-09 16:45
 • #1114: Thảm liệt2019-09-11 03:05
 • #1115: Đột phá2019-09-11 16:16
 • #1116: Cực kỳ nguy cấp2019-09-12 16:38
 • #1117: Hoàn toàn tỉnh ngộ ( các vị đạo hữu, Trung thu khoái hoạt! )2019-09-13 16:39
 • #1118: Tính sổ sách2019-09-15 18:40
 • #1119: Điên dại Hắc Thiên2019-09-15 18:40
 • #1120: Điên2019-09-15 18:40
 • #1121: Tìm vợ kiếm con2019-09-15 18:40
 • #1122: Lấy đèn2019-09-16 17:36
 • #1123: Đánh2019-09-16 17:36
 • #1124: Thái Tuế tàn linh2019-09-17 16:55
 • #1125: Đuổi Sát Kỳ Ma Tử2019-09-17 16:55
 • #1126: Ác chiến Kỳ Ma Tử2019-09-18 16:44
 • #1127: Tự hãm2019-09-18 16:44
 • #1128: Vào tay thần đăng2019-09-19 19:01
 • #1129: Thiên Nhân cảnh2019-09-19 19:01
 • #1130: Chạy thoát2019-09-20 16:12
 • #1131: Hi sinh cùng bảo toàn2019-09-20 16:12
 • #1132: Một loại khác thù lao2019-09-21 16:52
 • #1133: Sinh linh đồ thán2019-09-21 16:52
 • #1134: Kim Đồng bị bắt2019-09-22 18:02
 • #1135: Tiên Vực phân chia2019-09-22 18:02
 • #1136: Luân Hồi điện chủ2019-09-23 16:52
 • #1137: Quái vật khổng lồ2019-09-23 16:52
 • #1138: Gió nổi mây phun2019-09-24 16:30
 • #1139: Xếp hạng vọt nhanh2019-09-24 16:30
 • #1140: Bị phát hiện2019-09-26 17:03
 • #1141: Đạp hư mà đi2019-09-26 17:03
 • #1142: Diệu Pháp đích thân đến2019-09-26 17:03
 • #1143: Tai kiếp khó thoát2019-09-26 17:03
 • #1144: Cơ hội duy nhất2019-09-27 17:29
 • #1145: Lại hãm nhà tù2019-09-27 17:29
 • #1146: Bình linh hiện thân2019-09-28 21:47
 • #1147: Lại về Chân Ngôn môn2019-09-28 21:47
 • #1148: Một màn quen thuộc2019-09-29 18:26
 • #1149: Đệ tử thứ bảy2019-09-29 18:26
 • #1150: Chân Ngôn môn căn cơ2019-09-30 04:42
 • #1151: Các loại thần thông2019-09-30 16:21
 • #1152: Bái sư2019-10-01 17:29
 • #1153: Nhập Man Hoang2019-10-01 17:29
 • #1154: Bát Vương huyết mạch2019-10-02 17:46
 • #1155: Ấu thú2019-10-02 17:46
 • #1156: Ngẫu nhiên gặp Tiểu Bạch2019-10-03 17:25
 • #1157: Thu hoạch2019-10-03 17:25
 • #1158: Phục sinh thần đăng2019-10-04 16:34
 • #1159: Một trận giao dịch2019-10-04 16:35
 • #1160: Trên trời rơi xuống đan kiếp2019-10-05 17:56
 • #1161: Kinh sợ thối lui2019-10-05 17:56
 • #1162: Bát Hoang2019-10-06 17:18
 • #1163: Ngăn cản2019-10-06 17:19
 • #1164: Tín vật2019-10-07 17:51
 • #1165: Miếng lân phiến thứ hai2019-10-07 17:51
 • #1166: Cố nhân trùng phùng2019-10-08 18:34
 • #1167: Thiên Hồ chuyện cũ2019-10-08 18:34
 • #1168: Căm thù2019-10-09 16:42
 • #1169: Xem thường như vậy2019-10-09 16:42
 • #1170: Thức tỉnh2019-10-10 20:51
 • #1171: Bồ Đề thịnh yến2019-10-10 20:51
 • #1172: Đúc trận2019-10-11 18:32
 • #1173: Huyết Tự đại hội2019-10-11 18:32
 • #1174: Leo núi2019-10-12 18:42
 • #1175: Đến đỉnh2019-10-12 18:43
 • #1176: Ngươi cũng nhập điện2019-10-13 17:35
 • #1177: Tân vương2019-10-13 17:35
 • #1178: Tu La Huyết Môn2019-10-14 16:46
 • #1179: Hoán linh2019-10-14 16:47
 • #1180: Mọc lan tràn biến số2019-10-15 18:19
 • #1181: Lực lượng2019-10-15 18:19
 • #1182: Truyền thừa2019-10-16 19:50
 • #1183: Khải ba môn2019-10-16 19:50
 • #1184: Ta muốn thử một chút2019-10-17 19:15
 • #1185: Tiến vào!2019-10-17 19:15
 • #1186: Truyền thừa2019-10-18 18:41
 • #1187: Xuất quan2019-10-18 18:41
 • #1188: Từ chối nhã nhặn2019-10-19 18:20
 • #1189: 200 năm ước hẹn2019-10-25 18:57
 • #1190: Ngũ Quang Lôi Trì2019-10-25 18:57
 • #1191: Tôi kiếm2019-10-25 18:57
 • #1192: Không có nắm chắc2019-10-25 18:57
 • #1193: Loạn tượng dần dần lên2019-10-25 18:58
 • #1194: Tiến giai Đại La2019-10-25 18:58
 • #1195: Thiên Nhân cảnh2019-10-25 18:58
 • #1196: Khốn đốn2019-10-25 18:58
 • #1197: Chớp mắt vạn năm2019-10-25 18:58
 • #1198: Vạn Bảo Tiết2019-10-25 18:58
 • #1199: Không kịp nhìn2019-10-25 18:59
 • #1200: Đấu giá2019-10-25 18:59
 • #1201: Lộ ra mánh khóe2019-10-27 20:59
 • #1202: Âm thầm theo dõi2019-10-27 20:59
 • #1203: Đại La chi tranh2019-10-27 20:59
 • #1204: Ngoài ý muốn liên tục2019-10-27 20:59
 • #1205: Kinh sợ thối lui2019-10-28 23:43
 • #1206: Phá lệ2019-10-28 23:43
 • #1207: Mặt nạ màu đen2019-10-29 17:16
 • #1208: Cùng thuyền mà đi2019-10-29 17:16
 • #1209: Không gian chênh lệch2019-10-30 18:06
 • #1210: 000 năm2019-10-30 18:06
 • #1211: Thiên tai2019-10-31 17:46
 • #1212: Tiểu đỉnh ba chân2019-10-31 17:46
 • #1213: Nhân quả2019-11-01 17:35
 • #1214: Sơ lâm Cửu Nguyên thành2019-11-02 16:30
 • #1215: Di đồ2019-11-02 16:31
 • #1216: Nhiệm vụ mới2019-11-04 22:32
 • #1217: Chính hợp ý ta2019-11-04 22:33
 • #1218: Trước giờ2019-11-04 22:33
 • #1219: Trận đầu2019-11-04 22:33
 • #1220: Nắm chắc thời cơ2019-11-05 18:58
 • #1221: Đánh nhau kịch liệt2019-11-05 18:58
 • #1222: Ngày thứ ba2019-11-06 17:22
 • #1223: Tiên hạ thủ vi cường2019-11-06 17:22
 • #1224: Ẩn giấu thực lực2019-11-10 16:58
 • #1225: Xích Mộng mời2019-11-10 16:58
 • #1226: Hữu kinh vô hiểm2019-11-10 16:58
 • #1227: Trong quan dị động2019-11-10 16:58
 • #1228: Không cách nào tin2019-11-10 16:58
 • #1229: Bại lộ2019-11-10 16:59
 • #1230: Có mưu đồ khác2019-11-10 16:59
 • #1231: Hang hổ tiềm hành2019-11-10 16:59
 • #1232: Nhập quan2019-11-12 23:35
 • #1233: Tầm tung mịch ảnh2019-11-12 23:36
 • #1234: Thâm nhập dưới đất2019-11-12 23:36
 • #1235: Ngoài ý muốn2019-11-12 23:36
 • #1236: Quỷ trận2019-11-14 22:07
 • #1237: Ác đấu Quỷ Linh Tử2019-11-14 22:07
 • #1238: Kiếm trấn phán quan2019-11-14 22:08
 • #1239: Tuyệt sát2019-11-15 19:33
 • #1240: Trảm Thi Tiên Phù2019-11-15 19:33
 • #1241: Bản ác chi tranh2019-11-17 09:13
 • #1242: Kế tạm thời2019-11-17 09:13
 • #1243: Họa phúc tương y2019-11-17 09:13
 • #1244: Mê trận trùng điệp2019-11-17 16:20
 • #1245: Nhị Kim chi tranh2019-11-18 17:49
 • #1246: Cố cảnh tái hiện2019-11-18 17:49
 • #1247: Có mục đích khác2019-11-19 17:49
 • #1248: Chạy hùng hục2019-11-19 17:49
 • #1249: Người thân nhất2019-11-20 17:33
 • #1250: Tái chiến Diệu Pháp2019-11-20 17:33
 • #1251: Trong điện hỗn chiến2019-11-21 17:31
 • #1252: Giằng co chi thế2019-11-21 17:31
 • #1253: Lại một kiện hàng nhái?2019-11-21 17:31
 • #1254: Người trong mộng2019-11-22 17:32
 • #1255: Bàn tay vô hình2019-11-22 17:33
 • #1256: Không sai biệt lắm2019-11-23 18:18
 • #1257: Không nể mặt mũi2019-11-23 18:18
 • #1258: Đoạn nhân quả2019-11-24 17:35
 • #1259: Đồ dỏm2019-11-24 17:35
 • #1260: Đề Hồ sơn2019-11-25 17:29
 • #1261: Lửa sém lông mày2019-11-25 17:29
 • #1262: Liều chết chém giết2019-11-26 19:39
 • #1263: Gần như sụp đổ2019-11-26 19:39
 • #1264: Quay về Bát Hoang2019-11-27 18:22
 • #1265: Thiên Ngoại Thiên2019-11-27 18:22
 • #1266: Thiên Ma loạn thần2019-11-28 18:26
 • #1267: Không chỗ dung thân2019-11-28 18:27
 • #1268: Trảm thi bình cảnh2019-11-29 18:02
 • #1269: Sớm đi chiều đến2019-11-29 18:02
 • #1270: Trở lại đến này2019-12-04 07:07
 • #1271: Thuyết phục chính mình2019-12-04 07:07
 • #1272: Chuẩn bị thỏa đáng2019-12-04 07:07
 • #1273: Trảm thi2019-12-04 07:07
 • #1274: Thoát ly khống chế2019-12-04 07:08
 • #1275: Quỷ Môn2019-12-04 07:08
 • #1276: Tẩy dương vào thành2019-12-04 07:08
 • #1277: Bị phát hiện2019-12-04 07:08
 • #1278: Sự tình ra khác thường2019-12-04 07:09
 • #1279: Dò xét U Minh2019-12-05 07:29
 • #1280: Tượng đá trên cầu2019-12-05 07:29
 • #1281: Chuyện ma quỷ2019-12-05 18:51
 • #1282: Chuyển Luân Vương2019-12-06 17:07
 • #1283: Lại tới một cái2019-12-06 17:07
 • #1284: Tam Vương2019-12-07 17:22
 • #1285: Cùng quỷ đồng hành2019-12-07 17:22
 • #1286: Đại trận quỷ dị2019-12-08 17:04
 • #1287: Núi trèo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh2019-12-08 17:04
 • #1288: Sau cùng sư ân2019-12-09 16:59
 • #1289: Rời phủ2019-12-10 17:23
 • #1290: U Minh gặp ma2019-12-11 16:59
 • #1291: Tái tụ họp2019-12-12 17:56
 • #1292: Thân phận không thể tưởng tượng nổi2019-12-12 17:56
 • #1293: Hoang hồn cùng chuyển thế2019-12-13 17:28
 • #1294: Hình Thú chi nộ2019-12-13 17:28
 • #1295: Nại Hà Trúc làm thuyền2019-12-14 16:44
 • #1296: Trong đảo quỷ điện2019-12-14 16:44
 • #1297: Luân hồi2019-12-15 18:00
 • #1298: Cốt Hoàng2019-12-15 18:01
 • #1299: Thiên cơ2019-12-17 05:07
 • #1300: Luân Hồi chi tranh2019-12-17 05:07
 • #1301: Lâm nguy xuất thủ2019-12-17 05:07
 • #1302: Liên thủ2019-12-17 16:29
 • #1303: Điện chủ hiện thân2019-12-18 17:46
 • #1304: Không đường về2019-12-19 17:22
 • #1305: Một ta khác2019-12-19 17:22
 • #1306: Nhất thì nhị sinh2019-12-20 17:32
 • #1307: Lựa chọn2019-12-20 17:32
 • #1308: Luân hồi nhất niệm2019-12-21 17:29
 • #1309: Mỗi người một nơi2019-12-21 17:30
 • #1310: Tâm tình không tốt2019-12-22 18:11
 • #1311: Hải chi lực2019-12-22 18:11
 • #1312: Bế quan thiên ngoại2019-12-23 17:43
 • #1313: Thiện đã không còn2019-12-23 17:43
 • #1314: Du lịch thiên hạ2019-12-27 08:12
 • #1315: Nhất niệm chi thiện2019-12-27 08:12
 • #1316: Làm việc thiện bố thí2019-12-27 08:12
 • #1317: Ẩn thế2019-12-27 08:13
 • #1318: Trong nháy mắt trăm năm2019-12-27 08:13
 • #1319: Ngồi luận thiện ác chi đạo2019-12-27 08:13
 • #1320: Kết cục2019-12-27 08:13
 • #1321: Biến đổi liên tục2019-12-27 16:48
 • #1322: Áp chế cùng lựa chọn2019-12-28 17:24
 • #1323: Con mắt lớn chân thân2019-12-28 17:25
 • #1324: Lôi hải luyện kiếm2019-12-29 17:20
 • #1325: Huyền Thiên kiếm linh2019-12-29 17:20
 • #1326: Sắp chia tay2020-01-01 17:52
 • #1327: Phó ước2020-01-01 17:52
 • #1328: Một kích thành công2020-01-01 17:52
 • #1329: Tìm tới cửa2020-01-01 17:52
 • #1330: Đại đạo chi tranh ( tết nguyên đán khoái hoạt! )2020-01-01 17:53
 • #1331: Thiếu nữ sừng rồng2020-01-02 17:28
 • #1332: Tiên giới đại kiếp2020-01-03 17:15
 • #1333: Trùng phùng2020-01-04 18:25
 • #1334: Chuyện cũ rành rành2020-01-05 17:17
 • #1335: Sinh tử cùng đi2020-01-06 18:01
 • #1336: Khuynh sào2020-01-07 17:07
 • #1337: Trùng triều hộ chủ2020-01-08 17:25
 • #1338: Trùng Tổ2020-01-09 17:19
 • #1339: Thiên Trùng đại chiến2020-01-10 17:33
 • #1340: Ta chính là Hàn Lập2020-01-11 17:03
 • #1341: Phá đạo2020-01-12 17:26
 • #1342: Mặt không đổi sắc2020-01-13 17:39
 • #1343: Hóa đạo2020-01-14 17:32
 • #1344: Như ảnh mà tới2020-01-17 07:53
 • #1345: Quyết định thật nhanh2020-01-17 07:53
 • #1346: Như thế nào tự ngã?2020-01-17 07:53
 • #1347: Vạn năm ma luyện2020-01-18 17:14
 • #1348: Cố hương gặp bạn cố tri2020-01-19 16:41
 • #1349: Hay là Hô Ngôn kia2020-01-20 17:32
 • #1350: Phù vân2020-01-21 17:52
 • #1351: Trảm niệm2020-02-06 03:15
 • #1352: Cách hết thảy chư tướng2020-02-06 03:15
 • #1353: Nửa quẻ dòm thiên cơ ( tết xuân khoái hoạt )2020-02-06 03:15
 • #1354: Một mình dự tiệc2020-02-06 03:16
 • #1355: Thập Phương Vạn Tiên2020-02-06 03:16
 • #1356: Quần anh hội tụ2020-02-06 03:16
 • #1357: Khốn cục2020-02-06 03:16
 • #1358: Khách không mời mà đến2020-02-06 03:16
 • #1359: Yến lên2020-02-06 03:17
 • #1360: Nguyện chúng sinh nhập niết2020-02-06 03:17
 • #1361: Ân oán tình cừu2020-02-06 03:17
 • #1362: Thế cục đột biến2020-02-06 03:17
 • #1363: Giương cung bạt kiếm2020-02-06 03:17
 • #1364: Hết sức căng thẳng2020-02-06 03:17
 • #1365: Nguyền rủa2020-02-06 03:18
 • #1366: Nghịch chuyển2020-02-06 16:50
 • #1367: Kinh thiên dự mưu2020-02-07 16:33
 • #1368: Chất vấn2020-02-09 17:20
 • #1369: Xuất thủ2020-02-09 17:20
 • #1370: Thu mua2020-02-10 17:05
 • #1371: Từng bước ép sát2020-02-12 00:45
 • #1372: Thoát khốn2020-02-12 17:24
 • #1373: Chuẩn bị ở sau2020-02-14 03:37
 • #1374: Trò hay trình diễn2020-02-14 16:23
 • #1375: Thiên Đạo chung yên2020-02-15 17:44
 • #1376: Cơ hội cuối cùng2020-02-17 17:47
 • #1377: Thiên Đạo khó lường2020-02-17 17:48
 • #1378: Hỗn Độn2020-02-18 17:03
 • #1379: Nửa đường giết ra2020-02-20 03:58
 • #1380: Hợp lực2020-02-20 16:44
 • #1381: Khởi tử hồi sinh2020-02-21 17:03
 • #1382: Đạo Thiên Đại Kiếp2020-02-23 08:34
 • #1383: Kim mạch ngọc cốt2020-02-23 08:35
 • #1384: Biến số2020-02-24 18:09
 • #1385: Đại đạo quy nhất2020-02-26 03:01
 • #1386: Thắng bại lằn ranh2020-02-26 17:37
 • #1387: Đoạt bình2020-02-27 17:23
 • #1388: Đền tội2020-02-28 16:47
 • #1389: Đưa ngươi rời đi2020-02-28 16:48
 • #1390: Hiệu lệnh quần tiên2020-02-29 16:56
 • #1391: Bỏ đạo2020-02-29 16:56
 • #1392: Tự do2020-03-01 17:14
 • #1393: Không tiếc2020-03-01 17:14
 • #1394: Phi Vũ ( đại kết cục )2020-03-03 17:42
 • #1395: Tiên Giới Thiên bản hoàn tất cảm nghĩ2020-03-03 17:42

Related posts

Cân Cả Thiên Hạ

TiKay

Vũ Ngự Thánh Đế

TiKay

Tam Thốn Nhân Gian

TiKay

Thần Thoại Chi Tối Cường Chúa Tể

TiKay

Đô Thị Chi Tiên Tôn Trọng Sinh

TiKay

Điên Cuồng Hệ Thống Tăng Cấp

TiKay

2 comments

Anonymous May 26, 2018 at 12:42 am

5

Reply
Anonymous May 28, 2018 at 10:35 pm

4.5

Reply

Leave a Reply