Tiên Hiệp

Ngọc Hư Thiên Tôn

Đạo chi cực, gọi là Thiên Tôn.

Nắm Côn Lôn chí bảo, truyền Ngọc Thanh y bát, chưởng Ngọc Hư Thiên Cung, là vì Đại Thiên Tôn.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Vô Cực Thư Trùng
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tiên Khí chạy trốn2021-03-02 04:52
 • #2: Tổ Sư di bảo2021-03-02 04:53
 • #3: Liên Hoa Sơn phía dưới, Ma Chủ thiết lập kiếp ngăn đạo2021-03-02 04:53
 • #4: Ngọc Hư Ngũ Nguyên Tử Cực Thư2021-03-02 04:53
 • #5: Cửu Âm Tuyệt Nhật2021-03-02 04:53
 • #6: Vân kiều mũ đỏ Phù Dung Tiên2021-03-02 04:53
 • #7: Tiên Nham giảng pháp, ngũ khí Trúc Cơ2021-03-02 04:53
 • #8: Đại đạo còn nghi vấn, Tử Cực tranh đoạt2021-03-02 04:53
 • #9: Nên phối hợp ngươi diễn kịch ta lựa chọn. . .2021-03-02 04:53
 • #10: Thiên Hoàng Luyện Thần Quyết2021-03-02 04:54
 • #11: Cửu U Tà Quang2021-03-02 04:54
 • #12: Chín khúc sông Lưu Châu2021-03-02 04:54
 • #13: Chín tầng Vân Tiêu lay động, Thiên Môn bắt đầu tự mở2021-03-02 04:54
 • #14: Lục Hợp Nguyên Linh Chú, Ngũ Chỉ Thiên Nguyên Quyết2021-03-02 04:54
 • #15: Phong Yêu Động bí mật2021-03-02 04:54
 • #16: Nội gian2021-03-02 04:54
 • #17: Thập Địa bên trong trảm ân cừu2021-03-02 04:54
 • #18: Chỉ kiếm tai hoạ ngầm2021-03-02 04:55
 • #19: Cửu Thiên Thập Địa2021-03-02 04:55
 • #20: Dưới ánh trăng hoa nga, nhảy múa lộng ảnh (thượng)2021-03-02 04:55
 • #21: Dưới ánh trăng hoa nga, nhảy múa lộng ảnh (hạ)2021-03-02 04:55
 • #22: Thái Âm Thanh Hư Phủ, Nghê Thường nhận ánh trăng2021-03-02 04:55
 • #23: Tu hành đường tắt2021-03-02 04:55
 • #24: Thất Tinh Cửu Nguyên Chi2021-03-02 04:55
 • #25: Một lúc tham lam lên, Linh Nham sụp đổ Tiên Ngọc2021-03-02 04:55
 • #26: Nuốt Tiên Chi, Bắc Đấu Tinh Nguyên vào Huyền Đô2021-03-02 04:55
 • #27: Cửu Châu Xích Huyền, Bát Hoang Thiên Cực2021-03-02 04:56
 • #28: Hổ Khiếu Quan phía trước trảm ma tu2021-03-02 04:56
 • #29: Bố La Võng mà đợi chim sẻ2021-03-02 04:56
 • #30: Bách Lân Trảm Tiên Kiếm2021-03-02 04:56
 • #31: Ba quạ chơi lửa, Thần Tước luyện phiên2021-03-02 04:56
 • #32: Nhậm Hồng phương thức chiến đấu2021-03-02 04:56
 • #33: Huyền Cấm, Xích Thư, Hoàng Phù2021-03-02 04:56
 • #34: Nam Nhạc Chiêu Thánh Đại Đế Tư Thiên Vương2021-03-02 04:56
 • #35: Hành tung bại lộ2021-03-02 04:56
 • #36: Nam Cực Tiên Đỉnh2021-03-02 04:57
 • #37: Thân phân qua ải2021-03-02 04:57
 • #38: Ngọc Thanh Lôi Sách, Thần Tiêu thượng phủ2021-03-02 04:57
 • #39: Bắc Đẩu Nam Cơ, lưỡng cực xoay chuyển2021-03-02 04:57
 • #40: Lưỡng cực hợp tham, đại đạo thùy tượng2021-03-02 04:57
 • #41: Bắc Thiên Vân Khư2021-03-02 04:57
 • #42: Đạo Lục Huyền Thần, Tam Thanh chí cao2021-03-02 04:57
 • #43: Ngọc Thanh Đạo Lục, sắc lệnh chư thần2021-03-02 04:57
 • #44: Thần vào Tử Cực, căn bản Đạo Lục2021-03-02 04:58
 • #45: Thần huyễn Như Mộng, Thiên Nhân cảnh báo2021-03-02 04:58
 • #46: Định Bắc Ti Nam, Như Ý biện phương2021-03-02 04:58
 • #47: Nhanh chân đến trước2021-03-02 04:58
 • #48: Con thú này cùng ta tây phương hữu duyên2021-03-02 04:58
 • #49: Mặt lạnh vô tình Lục Áp Đạo Nhân2021-03-02 04:58
 • #50: Linh Khế chi thuật2021-03-02 04:58
 • #51: Tiên ảnh vô tung, Tinh Ma lăng không2021-03-02 04:59
 • #52: Bách Bát Ma Cấm, Đại Diễn Toán Bàn2021-03-02 04:59
 • #53: Dịch Toán Càn Khôn, Đại Diễn Thiên Võng2021-03-02 04:59
 • #54: Khảm Nguyên Đạo Thể, Tử Dương động chủ2021-03-02 04:59
 • #55: Tề Dao thất tung2021-03-02 04:59
 • #56: Tử Dương phu nhân trớ chú2021-03-02 04:59
 • #57: Tử Dương Đảo2021-03-02 04:59
 • #58: Tại thương nói thương2021-03-02 05:00
 • #59: Linh Âm trở lại, cầm nhạc sinh động2021-03-02 05:00
 • #60: Địa Sát Hóa Khí Thuật2021-03-02 05:00
 • #61: Kính dẫn Thiên Kiếp, Thanh Xà hóa Giao2021-03-02 05:00
 • #62: Kính ảnh phù quang, hồn du Côn Lôn2021-03-02 05:00
 • #63: Hạm Đạm tiên tung tích2021-03-02 05:00
 • #64: Ly Uyên hỏa quật, kiếm ý chí thuần2021-03-02 05:00
 • #65: Thượng Thanh đích truyền, Thông Thiên Kiếm Điển2021-03-02 05:01
 • #66: Đồ long kế hoạch2021-03-02 05:01
 • #67: Địa Hỏa kiếp luyện, đan thành nhất phẩm2021-03-02 05:01
 • #68: Tam Thanh Đạo Lục, thất pháp chân truyền2021-03-02 05:01
 • #69: Họ hàng gần kết hôn không thể làm2021-03-02 05:01
 • #70: Ngọc Thanh bảo khố2021-03-02 05:01
 • #71: Tiêu Đồ thuyền rồng2021-03-02 05:02
 • #72: Báo thù nên sớm không nên muộn2021-03-02 05:02
 • #73: Báo thù (thượng)2021-03-02 05:02
 • #74: Báo thù (hạ)2021-03-02 05:02
 • #75: Nhập thế2021-03-02 05:02
 • #76: Phật Cốt Xá Lợi2021-03-02 05:02
 • #77: Tương y tương sinh2021-03-02 05:02
 • #78: Ba tiểu tử ngốc2021-03-02 05:03
 • #79: Đụng xe2021-03-02 05:03
 • #80: Hữu nhục tư văn2021-03-02 05:03
 • #81: Thần Toán Tử Thu Ngọc2021-03-02 05:03
 • #82: Vạn Hình Đồ phía dưới khó giấu dấu vết2021-03-02 05:03
 • #83: Hiềm nghi2021-03-02 05:03
 • #84: Thái Nguyên Ngũ Linh Thần Hỏa2021-03-02 05:03
 • #85: Nhập thế đệ nhất đan2021-03-02 05:04
 • #86: Mộc Tê Hiểu Nguyệt Đồ2021-03-02 05:04
 • #87: Yên Chi bách mỹ, Lang Huyên Quỷ Vực2021-03-02 05:04
 • #88: Đấu yêu2021-03-02 05:04
 • #89: Quái dị2021-03-02 05:04
 • #90: Địa động thiên âm, vạn quỷ phản dương2021-03-02 05:04
 • #91: Độc Giác Quỷ Vương2021-03-02 05:04
 • #92: Người thứ mười Phượng mệnh chi nữ2021-03-02 05:05
 • #93: Nguyên Linh hóa kiếm trảm Chân Ma2021-03-02 05:05
 • #94: Phi Loan lăng không, kiếm pháp thứ nhất2021-03-02 05:05
 • #95: Nói suông xử án2021-03-02 05:05
 • #96: Thanh Vi Lôi Pháp, Càn Nguyên ảo diệu2021-03-02 05:05
 • #97: Ngũ Công Thất Hầu, mười hai thế gia2021-03-02 05:05
 • #98: Thái Ất Mộc Tinh, Thanh Vi Lôi Đan2021-03-02 05:05
 • #99: Trĩ Kê tung tích, Bồ Tát mời chào2021-03-02 05:06
 • #100: Lang Huyên bát mỹ2021-03-02 05:06
 • #101: Thủy Ngọc chi minh2021-03-02 05:06
 • #102: Lên đường2021-03-02 05:06
 • #103: Ngọc Long Bạc2021-03-02 05:06
 • #104: Bàn Long Thủy Tạ, Liên Hoa Hồng Đình2021-03-02 05:06
 • #105: Cơ Quan Tiên Thuật, Tinh Túc ách nạn2021-03-02 05:06
 • #106: Huyền Vũ khôi lỗi2021-03-02 05:06
 • #107: Bách Hoa Ngọc Lộ, ngàn quạt Sáp Tiên2021-03-02 05:07
 • #108: Thiên hạ tự luyến nhất mỹ nhân2021-03-02 05:07
 • #109: Xấu hổ Côn Lôn đệ tử2021-03-02 05:07
 • #110: Huyền Vũ linh giới, Quy Xà nhị tướng2021-03-02 05:07
 • #111: Ngọc Lâu Kiếm Âm, Thiên Ngoại Phi Tiên2021-03-02 05:07
 • #112: Kiếm phá Tử Cực trảm Đế Quân2021-03-02 05:07
 • #113: Cửu Quang Bạch Hổ Kiếm Điển2021-03-02 05:07
 • #114: Ngũ Đế cùng xuống, Tử Cực Thiên Hoàng2021-03-02 05:08
 • #115: Khí phản Tiên Thiên, Linh Bảo ứng hóa2021-03-02 05:08
 • #116: Quấn người nữ tiên2021-03-02 05:08
 • #117: Sau lưng dần dần tới gần người2021-03-02 05:08
 • #118: Đạp nguyệt lưu hương, Tinh Ma kinh hồng2021-03-02 05:08
 • #119: Huyễn Điệp Mê Tinh2021-03-02 05:08
 • #120: Vào lầu2021-03-02 05:08
 • #121: Tinh Ma chiến quần tu, Thần Lôi bổ nữ quỷ2021-03-02 05:09
 • #122: Thâm tàng bất lộ Lữ Thanh Viện2021-03-02 05:09
 • #123: Thượng Cung Thiên Hoàng, vạn thần đồ lục2021-03-02 05:09
 • #124: Địa Cung thất tung sự kiện2021-03-02 05:09
 • #125: Trời ban lương duyên?2021-03-02 05:10
 • #126: Duyên phận thiên định2021-03-02 05:10
 • #127: Mẫu thân của hồi môn2021-03-02 05:10
 • #128: Ngọc Lý rơi ngũ giác gút mắc2021-03-02 05:10
 • #129: Đại Diễn Thiên Bàn, Toán Kinh ba tầng2021-03-02 05:11
 • #130: Tống Tử Tà Thần2021-03-02 05:11
 • #131: Bồ Tát chứng đạo2021-03-02 05:11
 • #132: Lấy thân làm mồi2021-03-02 05:11
 • #133: Đạo Quân nhập thế2021-03-02 05:11
 • #134: Ngọc Hư Thượng Nhân vô dụng nhất đệ tử2021-03-02 05:12
 • #135: Vô dụng lót đáy Ngọc Trụ Chân Nhân2021-03-02 05:12
 • #136: Ác quỷ tà đạo2021-03-02 05:12
 • #137: Tinh Ma lại xuất hiện, phật thủ diệt quỷ2021-03-02 05:12
 • #138: Cửu Khiếu Yêu Đan2021-03-02 05:12
 • #139: Tiểu Lâu một kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên2021-03-02 05:13
 • #140: Chuyện cũ trước kia2021-03-02 05:13
 • #141: Đoạn Không Kiếm Tiên2021-03-02 05:13
 • #142: Bốn phương tà điểu, Hoang Đản chi chủ2021-03-02 05:13
 • #143: Phượng Kỳ duyên phận2021-03-02 05:14
 • #144: Tây Phương Bạch Hổ Thần2021-03-02 05:14
 • #145: Kiếm nữ Vân Gia2021-03-02 05:14
 • #146: Vào kinh thành2021-03-02 05:14
 • #147: Phi Châm chi đạo2021-03-02 05:14
 • #148: Thái Nguyên cơ duyên, Tiên Phủ xuất thế2021-03-02 05:15
 • #149: Thái Nguyên Tiên Phủ, Bán Nguyệt Tiên Đồ2021-03-02 05:15
 • #150: Chí cao kiếm quyết2021-03-02 05:15
 • #151: Thái Nguyên Kim Điện sinh toà sen2021-03-02 05:15
 • #152: Đấu Chiến Tiên Đồ, hỏa luyện hàn triều2021-03-02 05:16
 • #153: Phiên Thiên trấn long, Ngọc Thanh Chí Tôn2021-03-02 05:16
 • #154: Một quyền chín mệnh, Cửu Vĩ Hồ chết2021-03-02 05:16
 • #155: Bá đạo2021-03-02 05:16
 • #156: Vạn dân làm trọng2021-03-02 05:16
 • #157: Thiên địa pháp độ, Tam Thanh chí cao2021-03-02 05:16
 • #158: Lục Hợp Chúc Chú, nhất phẩm Kim Đan2021-03-02 05:17
 • #159: Hồng Quân một lời, thiên hạ nghe động2021-03-02 05:17
 • #160: Huyền Nữ Yểm Phi, Thái Nguyên môn đồ2021-03-02 05:17
 • #161: Thái Nguyên đạo thống, chân truyền môn đồ2021-03-02 05:17
 • #162: Yểm Phi kiếp số, hóa ma thành kiếp2021-03-02 05:17
 • #163: Đạo Quân kiếp số, vạn ma phản sinh2021-03-02 05:18
 • #164: Bổ toàn Lang Huyên, thành ta chân truyền2021-03-02 05:18
 • #165: Định Hải chi uy, Chuyên Du chi mộ2021-03-02 05:18
 • #166: Ngàn năm trước nhân, cố kiếm theo chủ2021-03-02 05:18
 • #167: Ngọc Hư Cung sự tình2021-03-02 05:18
 • #168: Sư muội? Sư đệ?2021-03-02 05:19
 • #169: Bỏ lỡ cơ hội2021-03-02 05:19
 • #170: Ẩn Tiên Phong bên trên, quần tiên tụ họp2021-03-02 05:19
 • #171: Hồ Lô có cái đực2021-03-02 05:19
 • #172: Không chỗ nào không có người khác2021-03-02 05:20
 • #173: Đạo Quân chuyển kiếp, Tam Thanh chân tướng2021-03-02 05:20
 • #174: Lai lịch bí ẩn Chuyên Du2021-03-02 05:20
 • #175: Tây Hoang trăm nước, dị vực phong tình2021-03-02 05:20
 • #176: Thiên Cầm Tiên Tông2021-03-02 05:20
 • #177: Tiếng đàn nhập ma, Thiên Nữ diệu đạo2021-03-02 05:20
 • #178: Ngọc Hư Cung mở ra2021-03-02 05:21
 • #179: Tiên gia thịnh yến2021-03-02 05:21
 • #180: Tử Cực luận đạo, Tam Thanh chí cao2021-03-02 05:21
 • #181: Lôi Giới diễn đạo2021-03-02 05:21
 • #182: Thần Tiêu chi kiếp2021-03-02 05:21
 • #183: Thiên Tôn một chưởng, thế cục đảo ngược2021-03-02 05:22
 • #184: Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế2021-03-02 05:22
 • #185: Câu Trần Lôi Chủ, ngũ thần tương đầu2021-03-02 05:22
 • #186: Tinh Chủ định đạo2021-03-02 05:22
 • #187: Tam Nguyên Tịnh Tôn, ý tại U Thế2021-03-02 05:23
 • #188: Tam Nguyên Đại Đế, Thuần Dương tranh đoạt2021-03-02 05:23
 • #189: Chủ nhân, chó cùng xiềng xích2021-03-02 05:23
 • #190: Câu Trần Kỳ Hữu Ninh An Linh Quan2021-03-02 05:23
 • #191: Đạo đồ trấn thế, pháp tắc càng dễ2021-03-02 05:23
 • #192: Tâm tạng Côn Lôn các Đạo Quân2021-03-02 05:24
 • #193: Lãng Không Linh Âm, Phục Không Tịnh Thiên2021-03-02 05:24
 • #194: Hi Hoàng Cầm Phổ2021-03-02 05:24
 • #195: Đấu chiến tiên hội, thủ lôi bảy vị2021-03-02 05:24
 • #196: Đàn nữ truyền thừa, Thiên Hoàng Các Chủ2021-03-02 05:24
 • #197: Một quyền sụp đổ địch2021-03-02 05:25
 • #198: Phượng Vũ Cửu Thiên2021-03-02 05:25
 • #199: Công bằng công chính thi đấu2021-03-02 05:25
 • #200: Thứ sáu lôi đài quyết chiến2021-03-02 05:25
 • #201: Bình Hỏa Long Yến2021-03-02 05:26
 • #202: Tam Hoàng Thần Sách, Hoàng Triều thất thế2021-03-02 05:26
 • #203: Huyễn Thiên Mộc Tinh2021-03-02 05:26
 • #204: Phi Liễn, thuyền rồng2021-03-02 05:26
 • #205: Ngũ Khí Huyền Đô, Cửu Quang Bảo Uyển2021-03-02 05:26
 • #206: Cửu Chuyển đan phương, Bát Bảo lọng che2021-03-02 05:27
 • #207: Chuyển thế trở về Đạo Quân Tiên Chân2021-03-02 05:27
 • #208: Lôi Ti vận trình, thất lôi kết thúc2021-03-02 05:27
 • #209: Chiếu truyền thiên hạ, U Minh đại thế2021-03-02 05:27
 • #210: Ngọc Thanh phong trấn2021-03-02 05:28
 • #211: Vạn Ma Chi Chủ, Huyết Hà lão nhân2021-03-02 05:28
 • #212: Thái Nguyên Ngũ Liên Biệt Phủ2021-03-02 05:28
 • #213: Thuần Dương hàng U Thế, cửu chuyển đệ nhất công2021-03-02 05:28
 • #214: U Đô2021-03-02 05:29
 • #215: Một thù trả một thù2021-03-02 05:29
 • #216: Thanh Huyền Đại Đạo Quân cái chết2021-03-02 05:29
 • #217: Xiềng xích đi, lân vọt Cửu Tiêu2021-03-02 05:29
 • #218: Chân chính hậu trường hắc thủ2021-03-02 05:29
 • #219: Quân Thiên Tiên Linh: Ta không làm người á!2021-03-02 05:30
 • #220: Chân không bước ra khỏi nhà, khắp biết thiên hạ2021-03-02 05:30
 • #221: Câu Trần giáng sinh2021-03-02 05:30
 • #222: Trở lại nhân gian, Ngọc Phương tàng xu2021-03-02 05:31
 • #223: Ta là cha ta2021-03-02 05:31
 • #224: Mạo danh đỉnh thế Lục Áp Đạo Nhân2021-03-02 05:31
 • #225: Tịnh Thổ Đại Vị Vương2021-03-02 05:31
 • #226: Oan gia ngõ hẹp2021-03-02 05:31
 • #227: Thiên thượng địa hạ, Hỏa Pháp Chí Tôn, Tả Đạo Tổ Sư, Nam Côn Lôn truyền nhân duy nhất Đổng Chu là vậy2021-03-02 05:32
 • #228: Cố nhân trùng phùng2021-03-02 05:32
 • #229: Huynh đệ2021-03-02 05:32
 • #230: Cửu Viêm Thần Hỏa Kinh2021-03-02 05:32
 • #231: Thủy nguyệt kính hoa công dã tràng2021-03-02 05:33
 • #232: Hung tàn Nhậm Hồng2021-03-02 05:33
 • #233: Ba tầng Ma Kiếp, Đạo Quân cấm kỵ2021-03-02 05:33
 • #234: Cửu đại Chân Hỏa, Thiên Nhãn vô địch2021-03-02 05:33
 • #235: Chu Tước luyện hình, Ly Hỏa Lục Áp2021-03-02 05:33
 • #236: Nam Minh Ly Hỏa đốt quần ma2021-03-02 05:34
 • #237: Bảo Diễm sinh biển2021-03-02 05:34
 • #238: Phóng hỏa2021-03-02 05:34
 • #239: Thất Tước Phần Thiên, ngũ ma Độ Kiếp2021-03-02 05:34
 • #240: Nuôi sâu độc thành ma2021-03-02 05:34
 • #241: Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ tại phía sau2021-03-02 05:34
 • #242: Linh mạch thăng cấp2021-03-02 05:35
 • #243: Bút son điểm Yên Chi, vui cười náo hồng nhan2021-03-02 05:35
 • #244: Lang Huyên mỗ mỗ2021-03-02 05:35
 • #245: Huyết Hà Ma Quân, vang danh thiên hạ2021-03-02 05:35
 • #246: Vạn Thần Quật bên trong nói vạn cổ, Thiên Uyên thần bia nói Thiên Cơ2021-03-02 05:35
 • #247: Nhất khí luyện Thánh Đài, ta thành Ngọc Thanh Thần2021-03-02 05:36
 • #248: Tám hóa cửu chuyển Ngọc Thanh Tử Cực Thiên Bảo Thư2021-03-02 05:36
 • #249: Cửu Vĩ Miêu Quỷ2021-03-02 05:36
 • #250: Âm dương đúc kết, Côn Lôn Kính Chủ thống vạn sơn2021-03-02 05:36
 • #251: Năm đó cố nhân, gặp nhau không nói gì2021-03-02 05:36
 • #252: Mất trí nhớ Trương Tử Ngạn2021-03-02 05:36
 • #253: Thiên Ngoại Tinh Sát2021-03-02 05:37
 • #254: Thất Tinh Quan2021-03-02 05:37
 • #255: Giả gái2021-03-02 05:37
 • #256: Không còn kịp rồi, mau lên xe2021-03-02 05:37
 • #257: Tuyền Cơ Trản2021-03-02 05:37
 • #258: Đằng Xà lột xác, Linh Thai Chân Ma2021-03-02 05:38
 • #259: Ngọc Diệu Trúc Cơ, Liên Hoa Tiên Pháp2021-03-02 05:38
 • #260: Sa Thiên Lâu2021-03-02 05:38
 • #261: Củ sen khí quan2021-03-02 05:38
 • #262: Diêu Thị Thanh Nang2021-03-02 05:38
 • #263: Gia hữu tiên thê2021-03-02 05:39
 • #264: Xà Phụ2021-03-02 05:39
 • #265: Liên Hoa chỉ pháp2021-03-02 05:39
 • #266: Huyền Công tứ chuyển, đại đạo sắp thành2021-03-02 05:39
 • #267: Liên Hoa sinh con2021-03-02 05:39
 • #268: Thiên Ma Cảnh, Vạn Ma Triều2021-03-02 05:40
 • #269: Hóa Huyết Thành, Thiên Ma Cung, tự lập thiên địa2021-03-02 05:40
 • #270: Thiên Cầm phục ma, Hi Hoàng bát tuyệt2021-03-02 05:40
 • #271: Thất Túc Huyền Vũ luyện quần tinh2021-03-02 05:40
 • #272: Thập tuyệt chi nhất, vạn thần phục tùng2021-03-02 05:40
 • #273: Thiên Hoàng vật chứa2021-03-02 05:40
 • #274: Sa Thiên Lâu hai vị người sáng lập2021-03-02 05:41
 • #275: Phụ thân đại nhân2021-03-02 05:41
 • #276: Tam quang rửa Linh Thai, Ngọc Thanh diễn Phù Lê2021-03-02 05:41
 • #277: Phù Dao Thanh Minh Giới, Tiên Thể Hào Thanh Vi2021-03-02 05:41
 • #278: Chuyên Du bí ẩn2021-03-02 05:41
 • #279: Cửu Linh Tỏa Thiên Bia2021-03-02 05:42
 • #280: Thiên Hoàng cảnh2021-03-02 05:42
 • #281: Vị hôn thê2021-03-02 05:42
 • #282: Đưa tiền2021-03-02 05:42
 • #283: Đặc biệt thích làm mai mối Yểm Phi nương nương2021-03-02 05:43
 • #284: Cổ Hoàng Yểm Phi2021-03-02 05:43
 • #285: Diện thánh2021-03-02 05:43
 • #286: Ma Thai, Miêu Quỷ, Quỷ Thư Sinh2021-03-02 05:43
 • #287: Thiên Đạo phản sinh, Thái Hạo trọng lập, ngươi làm Nhân Hoàng2021-03-02 05:43
 • #288: Vấn Tiên Đồ2021-03-02 05:43
 • #289: Cặn bã nam tiện nữ2021-03-02 05:44
 • #290: Vân Đô Cung, Ly Uyên Điện2021-03-02 05:44
 • #291: Tử Dương Long Kiều, Bắc Thần Vân Sư2021-03-02 05:44
 • #292: Minh Quân? Tạm thời trước trấn áp2021-03-02 05:44
 • #293: Dịch Thiên định mệnh, Thiên Hoàng thần thông2021-03-02 05:44
 • #294: Ngọc Thanh định mệnh2021-03-02 05:44
 • #295: Địa Đàn2021-03-02 05:45
 • #296: Thiên địa bàn cờ, hư ảo toán cục2021-03-02 05:45
 • #297: Nguyên Thần chín cấp2021-03-02 05:45
 • #298: Động Minh Thành phàm nhân2021-03-02 05:45
 • #299: Hạm Đạm Tiên Tử2021-03-02 05:45
 • #300: Ngàn năm tỷ muội tình2021-03-02 05:45
 • #301: Hỏa Đan giết người sự kiện2021-03-02 05:46
 • #302: Hung thủ người hiềm nghi Phong Linh Võ2021-03-02 05:46
 • #303: Tiên hiệp bản thám tử lừng danh2021-03-02 05:46
 • #304: Phong Đô Lục Hồn Phiên2021-03-02 05:46
 • #305: Âm Phong động, Đao Sơn khởi, Hàn Kiếp khổ sở2021-03-02 05:46
 • #306: Phượng Hoàng Đế Tướng2021-03-02 05:47
 • #307: Muốn luyện công pháp này, trước phải tự cung2021-03-02 05:47
 • #308: Tinh Ma xuất từ Bắc Đẩu Phái?2021-03-02 05:47
 • #309: Treo lơ lửng bầu trời màn họa2021-03-02 05:47
 • #310: Vật quy nguyên chủ2021-03-02 05:47
 • #311: Thiên Tinh Đạo Nhân bản chép tay2021-03-02 05:47
 • #312: Ngũ Khí Huyền Đô2021-03-02 05:48
 • #313: Đạo Quân cơ duyên2021-03-02 05:48
 • #314: Mục tiêu, Bắc Côn Lôn2021-03-02 05:48
 • #315: Côn Lôn tiên cảnh, đại địa Tức Nhưỡng2021-03-02 05:48
 • #316: Bí Cảnh bên trong người quen2021-03-02 05:48
 • #317: Quảng Thành Tiên Cung2021-03-02 05:48
 • #318: Kiến lớn2021-03-02 05:49
 • #319: Càn Khôn Tiên Pháp2021-03-02 05:49
 • #320: Tam Thanh Cung mở ra2021-03-02 05:49
 • #321: Chưởng giáo Đạo Quân, mười hai Tiên Cung2021-03-02 05:49
 • #322: Linh Bảo Hóa Đạo, Hoàng Long độ kiếp2021-03-02 05:49
 • #323: Vội vàng trăm năm2021-03-02 05:49
 • #324: Vạn Tiên Trận2021-03-02 05:50
 • #325: Càn Khôn Na Di2021-03-02 05:50
 • #326: Nữ Oa ruột2021-03-02 05:50
 • #327: Lục Hợp Thiên Hạ2021-03-02 05:50
 • #328: Lục Hợp giấu Càn Khôn, Ngũ Khí luyện Tiên Ma2021-03-02 05:50
 • #329: Người tốt có hảo báo2021-03-02 05:50
 • #330: Thống lĩnh quần tiên, chấp chưởng Ngọc Hư2021-03-02 05:50
 • #331: Tân sinh2021-03-02 05:51
 • #332: Hẹn hò2021-03-02 05:51
 • #333: Tứ Nhạc Lữ Thị2021-03-02 05:51
 • #334: Liên Sơn thiên hạ2021-03-02 05:51
 • #335: Chân ngã tu hành, Nguyên Thần đệ nhất nạn2021-03-02 05:51
 • #336: Tam tiểu sơ tụ họp2021-03-02 05:51
 • #337: Tẩy tam2021-03-02 05:52
 • #338: Cơ quan quyết đấu2021-03-02 05:52
 • #339: Tam đại Cơ Quan Sư tụ họp2021-03-02 05:52
 • #340: Nông phu2021-03-02 05:52
 • #341: Nông Hoàng tặng lễ2021-03-02 05:52
 • #342: Ba đạo bói toán, Thiên Uyên U Thế2021-03-02 05:52
 • #343: Địa Phủ Vận Doanh Tổ2021-03-02 05:53
 • #344: Hạnh Hoa Lĩnh sự kiện2021-03-02 05:53
 • #345: Mục tiêu Đông Hải2021-03-02 05:53
 • #346: Ly Hải Long Cung2021-03-02 05:53
 • #347: Gây sóng gió2021-03-02 05:53
 • #348: Phật Tông đệ tử2021-03-02 05:54
 • #349: Song hào đều mở2021-03-02 05:54
 • #350: Vạn Thần Đồ sách, Câu Trần pháp độ2021-03-02 05:54
 • #351: Định Hải Cung mở ra2021-03-02 05:54
 • #352: Định Hải Cung? Thiên Hoàng Các?2021-03-02 05:54
 • #353: Hóa thân có thể ném, Chuyên Du phải chết!2021-03-02 05:54
 • #354: Sóng biếc tiên liên, một bước cực lạc2021-03-02 05:55
 • #355: Địa Cung2021-03-02 05:55
 • #356: Trong mộ người2021-03-02 05:55
 • #357: Tinh Vệ mộ, Chuyên Du mộ2021-03-02 05:55
 • #358: Ngươi mới hát xong bên ta đăng tràng2021-03-02 05:56
 • #359: Ngàn năm huyễn thế2021-03-02 05:56
 • #360: Thái Thượng Đạo Nhân2021-03-02 05:56
 • #361: Gặp nhau không quen biết2021-03-02 05:56
 • #362: Thái Sơ Đan2021-03-02 05:56
 • #363: Thái Sơ gốc rễ, vô thiện vô ác2021-03-02 05:57
 • #364: Thiên Đạo hợp tương, Chuyên Du làm chủ2021-03-02 05:57
 • #365: Lần này từ biệt, gặp lại chính là kiếp sau2021-03-02 05:57
 • #366: Quá khứ cùng tương lai2021-03-02 05:57
 • #367: Thiện nhân thiện quả2021-03-02 05:57
 • #368: Thủy Ngọc tiên duyên, đế nữ Khương Dao2021-03-02 05:57
 • #369: Rồng ngâm kiếm ra2021-03-02 05:58
 • #370: Tiên Phủ tầm bảo2021-03-02 05:58
 • #371: Nhân Long chiến khởi2021-03-02 05:58
 • #372: Cửu Âm Quan, Chúng Sinh Thư2021-03-02 05:58
 • #373: Quần tiên ngăn đạo2021-03-02 05:58
 • #374: Hoa Sơn Luận Kiếm2021-03-02 05:59
 • #375: Ở trước mặt đập mặt2021-03-02 05:59
 • #376: Bay tới Tiên Phong2021-03-02 05:59
 • #377: Phân rõ thiện ác2021-03-02 05:59
 • #378: Quân cờ2021-03-02 06:00
 • #379: Danh kiếm Viêm Ô, hỏa phần thiên hạ2021-03-02 06:00
 • #380: Kim Ô đốt thế, Thủy nguyên dập lửa2021-03-02 06:00
 • #381: Kiếm Đạo tranh đoạt2021-03-02 06:00
 • #382: Vụ án khí tức2021-03-02 06:00
 • #383: Côn Lôn khách tới2021-03-02 06:00
 • #384: Lấy lớn hiếp nhỏ2021-03-02 06:01
 • #385: Tình nghiệt vô tận2021-03-02 06:01
 • #386: Hoa Sơn Phái hủy diệt nguy hiểm2021-03-02 06:01
 • #387: Thiên Tí Ma Chủ2021-03-02 06:01
 • #388: Cửu Địa thông đạo2021-03-02 06:01
 • #389: Nguyên Thủy Cơ Thần2021-03-02 06:02
 • #390: Ám độ trần thương2021-03-02 06:02
 • #391: Đông Quách Lão Tổ2021-03-02 06:02
 • #392: Thiện ác phúc báo2021-03-02 06:02
 • #393: Đông Quách cô nhi2021-03-02 06:03
 • #394: Quần ma vây công Côn Lôn Sơn2021-03-02 06:03
 • #395: Cửu Thiên phi tiên, Phiên Thiên một chưởng2021-03-02 06:03
 • #396: Ngàn kiếp bách chuyển quy bản tướng, hiểu vân phất phong nhập Tam Thanh2021-03-02 06:03
 • #397: Tinh thần phân liệt2021-03-02 06:03
 • #398: Huyền Không Võ2021-03-02 06:04
 • #399: Xé bỏ hôn ước2021-03-02 06:04
 • #400: Cửu Kiếm bí mật, Sát Thiên tiên đoán2021-03-02 06:04
 • #401: Thân phân bại lộ2021-03-02 06:04
 • #402: Đại Hồng hóa phong, huyết mạch nguyên lưu2021-03-02 06:05
 • #403: Tử tôn phân bố thiên hạ Chuyên Du2021-03-02 06:05
 • #404: Ngọc Kiếm trả lại2021-03-02 06:05
 • #405: Tây xuất Côn Lôn gặp cổ phật2021-03-02 06:05
 • #406: Tam Tinh Quốc Ma Xà họa loạn2021-03-02 06:05
 • #407: Chín ngày kiếp nạn, Yêu tộc sống chết do 'Thiên' chú2021-03-02 06:05
 • #408: Thiện Ngự công đức, phật pháp niệm lực nhân duyên khởi2021-03-02 06:06
 • #409: Bốn khỏa Nhân Sâm Quả2021-03-02 06:06
 • #410: Lai lịch nghi ngờ Lục Sí Kim Thiền2021-03-02 06:06
 • #411: Địa đạo2021-03-02 06:06
 • #412: Mỹ mỹ yêu âm, không bằng Quân Thiên quảng nhạc2021-03-02 06:06
 • #413: Khổng Tước công chúa2021-03-02 06:07
 • #414: Linh Thứu Tự (thượng)2021-03-02 06:07
 • #415: Linh Thứu Tự (hạ)2021-03-02 06:07
 • #416: Định Quang Phật chủ2021-03-02 06:07
 • #417: Thiên Uyên Thất Đạo2021-03-02 06:07
 • #418: Cửu Đan biển hoa2021-03-02 06:07
 • #419: Kiền Thát Bà pháp, hương minh vô tướng2021-03-02 06:08
 • #420: Minh Linh tai ương2021-03-02 06:08
 • #421: Cam Tuyền bí ẩn, Thái Hi ma nữ2021-03-02 06:08
 • #422: Bảy đời Các chủ tạo vật2021-03-02 06:08
 • #423: Biết nói chuyện, ngươi liền nhiều lời chút2021-03-02 06:08
 • #424: Vô đề2021-03-02 06:08
 • #425: Trùng ảnh2021-03-02 06:09
 • #426: Loạn đấu2021-03-02 06:09
 • #427: Thiên địa lương tâm, ta Chuyên Du là vô tâm2021-03-02 06:09
 • #428: Tịnh Thế Hỏa2021-03-02 06:09
 • #429: Kiếm Thánh đích thân tới2021-03-02 06:09
 • #430: Sớm chiều phù du2021-03-02 06:10
 • #431: Côn trùng? Có thể ăn sao2021-03-02 06:10
 • #432: Độ Sóc Tiên Đào2021-03-02 06:10
 • #433: Núi thi rừng đào, do chết hướng sinh2021-03-02 06:10
 • #434: Cửu Nguyên Kinh, Vạn Cổ Vương2021-03-02 06:10
 • #435: Phong ấn Luyện Ngục cái nắp2021-03-02 06:11
 • #436: Giả tiên tử2021-03-02 06:11
 • #437: Sa Giả Nhẫm2021-03-02 06:11
 • #438: Long Chu ăn rồng, Khang Đế nhập u2021-03-02 06:11
 • #439: Xích Long chư đế, Nhậm Hồng thoát thân2021-03-02 06:11
 • #440: Chín đời rất trung thương2021-03-02 06:11
 • #441: Trùng triều2021-03-02 06:12
 • #442: Đời thứ nhất Thiên Hoàng các chủ2021-03-02 06:12
 • #443: Thiên Đạo Thất Tử, song long lẫn nhau đấu2021-03-02 06:12
 • #444: Hiếm thấy hồ đồ2021-03-02 06:12
 • #445: Lữ thị Song Tử2021-03-02 06:12
 • #446: Rõ ràng trong lòng, gặp nhau không biết2021-03-02 06:13
 • #447: Ta tâm ta ý, thế thiên hành đạo2021-03-02 06:13
 • #448: Câu Trần đệ nhất án (thượng)2021-03-02 06:13
 • #449: Câu Trần đệ nhất án (trung)2021-03-02 06:13
 • #450: Câu Trần đệ nhất án (hạ)2021-03-02 06:13
 • #451: Thần Đình kế hoạch, vạn thần chi chủ2021-03-02 06:14
 • #452: Tịnh Thế truyền thừa, trăm năm Kim Đan2021-03-02 06:14
 • #453: Ta, Càn Thát Bà Vương, rất mạnh!2021-03-02 06:14
 • #454: Huyền Đô Cung2021-03-02 06:14
 • #455: Mệnh Long Đình xưng thần2021-03-02 06:14
 • #456: Cõng nồi đế2021-03-02 06:15
 • #457: Thiên không rơi vó2021-03-02 06:15
 • #458: Thời gian đến, nên thay người, bản tôn kề đến2021-03-02 06:15
 • #459: Một người thành quân, hoành hành thiên hạ2021-03-02 06:15
 • #460: Thống nhiếp vạn quân, chí bảo hiện thế2021-03-02 06:15
 • #461: Tam Thanh tiên ấn định Tử Cực, Phiên Thiên đoạn long Quỷ Quốc băng2021-03-02 06:16
 • #462: Thập phương cứu khổ, lực áp bầy quỷ2021-03-02 06:16
 • #463: Đo đạc Minh Thổ, kế hoạch Phúc Địa2021-03-02 06:16
 • #464: Hai nữ đồng tâm, tỷ muội hỗ đấu2021-03-02 06:16
 • #465: Hai lần đấu kiếm2021-03-02 06:16
 • #466: Tam tiểu hóa rồng2021-03-02 06:17
 • #467: Lòng người chỗ hướng, có đạo trường tồn2021-03-02 06:17
 • #468: Thái Nguyên gặp nạn2021-03-02 06:17
 • #469: Vạn Thần Đồ, Ngọc Nữ hóa hình bái Đế Quân2021-03-02 06:17
 • #470: Bích Vân Thoa, một kiếm diệt giới trảm kiếm tâm2021-03-02 06:17
 • #471: Lang Huyên Các, vạn pháp tố nguyên hóa ngũ mạch2021-03-02 06:18
 • #472: Tam Thanh Tứ Ngự quy nguyên lưu2021-03-02 06:18
 • #473: Thiên chân vô tà cùng lo lắng2021-03-02 06:18
 • #474: Cố nhân trở về2021-03-02 06:18
 • #475: U Thế loạn đấu (thượng)2021-03-02 06:18
 • #476: U Thế loạn đấu (trung)2021-03-02 06:19
 • #477: U Thế loạn đấu (hạ)2021-03-02 06:19
 • #478: Tâm cơ Bắc Đẩu Phái2021-03-02 06:19
 • #479: Kim Hồng thị, một trượng mất hồn ân oán2021-03-02 06:19
 • #480: Địa Phủ đạo đêm2021-03-02 06:20
 • #481: Địa Phủ đạo đêm (tiếp theo)2021-03-02 06:20
 • #482: Sát Thiên Kiếm tung, Đào Thụ trăm năm2021-03-02 06:20
 • #483: Bằng hữu của ngươi có phải hay không là ngươi chính mình2021-03-02 06:20
 • #484: Thiên địa âm dương Hi Oa Song Tu Hòa Hợp Kinh2021-03-02 06:21
 • #485: Khảm Nguyên Chân Thủy kinh khủng hiệu quả2021-03-02 06:21
 • #486: Bát tiên nhập Tử Dương, lửa giận Hắc Viêm khí diễm ồn ào2021-03-02 06:21
 • #487: Khảm Thủy Độ Ách, Tinh Túc Kiếp Hỏa tới cửa tới2021-03-02 06:22
 • #488: Vạn thần phục tùng, Di La Ngọc Thanh xưng Đạo Thánh2021-03-02 06:22
 • #489: Ngọc Hư Cung mở ra, Tử Cực Cung tiệc rượu2021-03-02 06:23
 • #490: Năm đạo cùng tồn tại, Thanh Huyền Thượng Đế tích Đông Thiên2021-03-02 06:24
 • #491: Kim Hồng thị viết: "Một đám thiểu năng "2021-03-02 06:24
 • #492: Hai ngàn năm hứa hẹn2021-03-02 06:24
 • #493: Ma triều Thông Thiên, Tam Thanh Đạo Pháp2021-03-02 06:25
 • #494: Kiếp trước tựa như ảo mộng, bất quá một trận mây khói2021-03-02 06:25
 • #495: Kiếp trước nghiệt nợ2021-03-02 06:26
 • #496: Thật thật giả giả2021-03-02 06:26
 • #497: Cửu Hỏa chứng đạo, thần bí cung điện2021-03-02 06:26
 • #498: Ba năm thời điểm, Ngũ Liên Phủ mở ra2021-03-02 06:26
 • #499: Không nói gì2021-03-02 06:27
 • #500: Ly Sơn!2021-03-02 06:28
 • #501: Không phải người cùng tử vật2021-03-02 06:28
 • #502: Tạo Nhân Trì2021-03-02 06:28
 • #503: Đối chọi gay gắt, quỷ quyệt mê vân2021-03-02 06:28
 • #504: Bì Ảnh2021-03-02 06:29
 • #505: Bổ Thiên Luyện Linh Bảo, Nhược Thủy sinh tà ma2021-03-02 06:29
 • #506: Da người giấy tiên, hư không thiên lộ2021-03-02 06:29
 • #507: Đốt!2021-03-02 06:30
 • #508: Động tình cùng vô tình2021-03-02 06:30
 • #509: Phượng Hoàng? Phong Hoàng?2021-03-02 06:30
 • #510: Oa Đồng2021-03-02 06:31
 • #511: Nữ nhân trí tuệ2021-03-02 06:31
 • #512: Thiên Tuyền2021-03-02 06:31
 • #513: Ngoại Thiên chi ách2021-03-02 06:32
 • #514: Túc Quân xông Bích Du2021-03-02 06:32
 • #515: Bá Thiên!2021-03-02 06:32
 • #516: Hồn phách2021-03-02 06:32
 • #517: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia2021-03-02 06:33
 • #518: Tề Dao dò tìm Chuyên Du mộ2021-03-02 06:33
 • #519: Thiên Hoàng người sau lưng2021-03-02 06:33
 • #520: Phiên Thiên một chưởng2021-03-02 06:33
 • #521: Cái thăm này cực kỳ linh2021-03-02 06:33
 • #522: Lan nhân nhứ quả2021-03-02 06:34
 • #523: Thiên Tà Sơn đánh cược2021-03-02 06:34
 • #524: Rượu độc xuyên tim2021-03-02 06:34
 • #525: Thiên Ngoại Tiên Thiên2021-03-02 06:34
 • #526: Hàm Trì Đại Ma Quân2021-03-02 06:34
 • #527: Cửu Địa bạo động2021-03-02 06:35
 • #528: Thiên Vị chiến đấu khai mạc thi đấu2021-03-02 06:35
 • #529: Ung dung năm ngàn năm, mới biết ta vẫn là ta2021-03-02 06:35
 • #530: Tiên Thiên Linh Bảo2021-03-02 06:35
 • #531: Phong Thiên Việt2021-03-02 06:35
 • #532: Chấn kinh, Nhậm Hồng bị bắt cóc!2021-03-02 06:36
 • #533: Lồng vàng bên trong chim hoàng yến2021-03-02 06:36
 • #534: Mặc Ngọc Cung2021-03-02 06:36
 • #535: Mặc Ngọc Cung phía dưới di tích2021-03-02 06:36
 • #536: Đồng cam cộng khổ2021-03-02 06:36
 • #537: Sinh tử Tịch Diệt2021-03-02 06:36
 • #538: Không may Thanh Huyền Đại Đạo Quân2021-03-02 06:37
 • #539: Thiên uy2021-03-02 06:37
 • #540: Tạo Hóa cạm bẫy2021-03-02 06:37
 • #541: Gặp nhau không biết, thiên mệnh sớm định2021-03-02 06:37
 • #542: Nhậm Hồng chứng đạo2021-03-02 06:38
 • #543: Thiên địa thành Hồng Lô, ta thân là vật liệu. Âm dương làm than hỏa, tạo hóa làm công.2021-03-02 06:38
 • #544: Trời sập (thượng)2021-03-02 06:38
 • #545: Trời sập (hạ)2021-03-02 06:38
 • #546: Nhân duyên, đại đánh2021-03-02 06:38
 • #547: Tân Hỏa2021-03-02 06:38
 • #548: Nguyên Thần hủy diệt, mạng sống như treo trên sợi tóc2021-03-02 06:38
 • #549: Ngũ Liên Phủ chủ thần thông2021-03-02 06:39
 • #550: Mất mạng vấn đề: Ngươi trọng yếu nhất người là ai?2021-03-02 06:39
 • #551: Ngàn năm khô thủ2021-03-02 06:39
 • #552: Tây Hoang viện quân2021-03-02 06:39
 • #553: Cừu địch2021-03-02 06:39
 • #554: Tây Vương Mẫu2021-03-02 06:40
 • #555: Song Tử Thần Giáo, liên hoàn sáo oa2021-03-02 06:40
 • #556: Thái Sơ Hồng Mông, hữu đạo viết thần2021-03-02 06:40
 • #557: Vô cùng lớn cùng vô cùng bé2021-03-02 06:40
 • #558: Áo xanh La Hầu2021-03-02 06:40
 • #559: Thánh Mẫu không làm (thượng)2021-03-02 06:41
 • #560: Thánh Mẫu không làm (hạ)2021-03-02 06:41
 • #561: Quấy Nhũ Hải (thượng)2021-03-02 06:41
 • #562: Quấy Nhũ Hải (hạ)2021-03-02 06:41
 • #563: Thiên Uyên2021-03-02 06:41
 • #564: Thái Hoàng mộ2021-03-02 06:41
 • #565: Cửa vào đều là thông2021-03-02 06:42
 • #566: Quỷ mộ2021-03-02 06:42
 • #567: Chạy! Trốn! Chạy trốn!2021-03-02 06:42
 • #568: Thái Ất tán số2021-03-02 06:42
 • #569: Bát Phong Kinh2021-03-02 06:42
 • #570: Vạn thần đại đạo2021-03-02 06:42
 • #571: Hi Hoàng cơ quan2021-03-02 06:43
 • #572: Tam Hoàng Điện mở ra2021-03-02 06:43
 • #573: Nữ Oa Thị2021-03-02 06:43
 • #574: Ai là hậu trường hắc thủ2021-03-02 06:43
 • #575: Thiên Thê bên trên chiến đấu2021-03-02 06:43
 • #576: Thời gian2021-03-02 06:43
 • #577: Chân chính Phong Thiên Việt2021-03-02 06:43
 • #578: Hàm Chúc Chi Long2021-03-02 06:44
 • #579: Tinh Thần Quả Thụ2021-03-02 06:44
 • #580: Ra vào không cửa2021-03-02 06:44
 • #581: Nữ Oa2021-03-02 06:44
 • #582: Hồng Quân hóa Thái Hi, Phá Đạo trảm Thiên Hoàng2021-03-02 06:44
 • #583: Thanh Huyền phi thăng2021-03-02 06:44
 • #584: Thái Sơ Hồng Mông2021-03-02 06:45
 • #585: Thái Sơ hung uy2021-03-02 06:45
 • #586: Các ngươi so ta yếu nhiều2021-03-02 06:45
 • #587: Đến từ Thái Sơ đáp án2021-03-02 06:45
 • #588: Lai lịch bí ẩn Thái Nguyên Thánh Mẫu2021-03-02 06:45
 • #589: Nhậm Hồng trở về2021-03-02 06:45
 • #590: Phía dưới Cửu Địa2021-03-02 06:46
 • #591: Đại La bị thương2021-03-02 06:46
 • #592: Thái Sơ phải chết!2021-03-02 06:46
 • #593: Huyền Thanh Thiên Đạo, ta hiệu Hồng Quân2021-03-02 06:46
 • #594: Tây Hoang sụp đổ2021-03-02 06:46
 • #595: Tân Hỏa truyền thừa, Liệt Sơn thánh kiếm2021-03-02 06:46
 • #596: Hủy diệt2021-03-02 06:47
 • #597: Hoàng công chúa tên thật2021-03-02 06:47
 • #598: Hướng về phía trước xem, đại đạo hướng về phía trước bước (Tề Dao)2021-03-02 06:47
 • #599: Kiếp trước vô duyên, đương thời không phân (Thanh Viện)2021-03-02 06:47
 • #600: Kiếp trước tiếng đàn, lăng ba khởi vũ (Hạm Đạm)2021-03-02 06:47
 • #601: Cửu Thiên cổng trời mở ra tiên đồ, cửu phẩm Đạo Nghiệp lập tu chân2021-03-02 06:47
 • #602: Tử Cực Thần Đồ tranh đoạt (thượng)2021-03-02 06:48
 • #603: Lục Ngự tề xuất2021-03-02 06:48
 • #604: Tử Cực Thần Đồ tranh đoạt (hạ)2021-03-02 06:48
 • #605: Vạn Thánh Đại La Thiên2021-03-02 06:48
 • #606: Tam Bảo Như Ý rơi phàm trần2021-03-02 06:48
 • #607: Liên Sơn sắp nổi2021-03-02 06:48
 • #608: Mười hai La Thiên, trí mệnh nhất vấn2021-03-02 06:49
 • #609: Bốn người đi2021-03-02 06:49
 • #610: Hải ngoại mười châu2021-03-02 06:49
 • #611: Nước khắp Kim Sơn2021-03-02 06:49
 • #612: Vạn yêu phục tùng2021-03-02 06:49
 • #613: Ma Tổ thoát khốn2021-03-02 06:49
 • #614: Định Hải Vô Lượng, Thái Nguyên Tịnh Thế2021-03-02 06:50
 • #615: Phi thăng Tam Thanh cảnh, đạo còn động chân thiên2021-03-02 06:50
 • #616: Kiếp vận Thần Bia, vũ trụ đạo kỷ2021-03-02 06:50
 • #617: Túc Quân cái chết2021-03-02 06:50
 • #618: Đánh lén Oa Hoàng lý do2021-03-02 06:50
 • #619: Thiên số2021-03-02 06:51
 • #620: Bức bách dụ dỗ Vu Giáo2021-03-02 06:51
 • #621: Lập Tiên Phủ, mở Thiên Đình2021-03-02 06:51
 • #622: Thiên Đình kiến thiết tiến hành thời gian2021-03-02 06:51
 • #623: Phong Hậu2021-03-02 06:51
 • #624: Tranh giành2021-03-02 06:52
 • #625: Thiên Hoàng vô địch2021-03-02 06:52
 • #626: Giáo chủ Thánh cảnh2021-03-02 06:52
 • #627: Thiên Hôn2021-03-02 06:52
 • #628: Phong hậu2021-03-02 06:52
 • #629: Người2021-03-02 06:53
 • #630: Ngọc Hư Cung nghị phong thần2021-03-02 06:53
 • #631: Phúc họa do trời định, kiếp sau phân biệt ngọc thạch2021-03-02 06:53
 • #632: Nhiên Đăng diệu kế phá Thượng Thanh, Tam Thánh Mẫu nộ mở Hoàng Hà Trận2021-03-02 06:53
 • #633: Tam Đế Quân mạnh mẽ ra vẻ ta đây, Tứ Thánh Mẫu thiết kế tập địch2021-03-02 06:54
 • #634: Tứ Thánh Mẫu giết tù phong trấn, Tiệt Giáo chủ nộ lên Côn Luân2021-03-02 06:54
 • #635: Nguyên Thủy khó khăn2021-03-02 06:54
 • #636: Tinh Hải bao la, đại đạo Tử Cung2021-03-02 06:54
 • #637: Quan tài bên trong thiếu niên (vạn chữ đại chương! )2021-03-02 06:54
 • #638: Trong bạch quang Nhậm Hồng2021-03-02 06:55
 • #639: Rời Hồng Mông quá xa, cách Giáo chủ quá gần2021-03-02 06:55
 • #640: Từ từ triển khai âm mưu2021-03-02 06:55
 • #641: Đế thể2021-03-02 06:55
 • #642: Đế Cung nguồn gốc2021-03-02 06:56
 • #643: Giáo chủ đại chiến2021-03-02 06:56
 • #644: Ve, bọ ngựa, chim sẻ, thợ săn, nhà chủ2021-03-02 06:56
 • #645: Đế mộ mở ra2021-03-02 06:56
 • #646: Cuồng ngạo2021-03-02 06:57
 • #647: Hồng Quân lại xuất2021-03-02 06:57
 • #648: Vô đề2021-03-02 06:57
 • #649: Thái Nhất Thần2021-03-02 06:57
 • #650: Chuyện cũ năm xưa2021-03-02 06:57
 • #651: Vũ trụ chung cực2021-03-02 06:58
 • #652: Vũ trụ Giáo chủ2021-03-02 06:58
 • #653: Cục toàn diện sập bàn loạn số (đại kết cục thượng)2021-03-02 06:58
 • #654: Thiên Đạo Tử Tiêu Cung, ta làm chưởng giáo tôn (đại kết cục hạ)2021-03-02 06:58

Related posts

Nhất Ngôn Thông Thiên

TiKay

Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

TiKay

Đô Thị Chi Vô Địch Tu Thần

TiKay

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

THUYS♥️

Bất Diệt Kiếm Thể

TiKay

Khoa Kĩ Luyện Khí Sư

THUYS♥️

Leave a Reply