Huyền Huyễn

Võ Đạo Tiên Nông

Võ Đạo Tiên Nông

Đây là một cái tu tiên chí thượng, võ đạo tịch mịch thời đại!

Cũng là yêu ma hoành hành, là nhìn muôn dân làm kiến hôi thế giới!

Cũng may Minh Nguyệt có bên người tiên điền còn mang vào một cái bảng skills.

Không có linh căn, bước lên võ đạo. Dùng võ nhập đạo, khai sáng thượng cổ huy hoàng!

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đông Thành Lệnh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa2023-09-27 12:44
 • #2: Chương 2: Bên người tiên điền2023-09-27 12:44
 • #3: Chương 3: Mây đen bao phủ2023-09-27 12:45
 • #4: Chương 4: Tăng nhanh như gió2023-09-27 12:45
 • #5: Chương 5: Triệu Cương khiếp sợ2023-09-27 12:45
 • #6: Chương 6: Minh Hà bên trong thi thể2023-09-27 12:45
 • #7: Chương 7: Hắc Phong Trại tứ hổ2023-09-27 12:45
 • #8: Chương 8: Đầu giết2023-09-27 12:45
 • #9: Chương 9: Võ lâm nhân sĩ tụ hội2023-09-27 12:45
 • #10: Chương 10: Đao khí2023-09-27 12:46
 • #11: Chương 11: Chém giết súc sinh2023-09-27 12:46
 • #12: Chương 12: Cầu hôn2023-09-27 12:46
 • #13: Chương 13: Du hồ2023-09-27 12:46
 • #14: Chương 14: Gặp lại Diệu Âm2023-09-27 12:46
 • #15: Chương 15: Nói bóng nói gió2023-09-27 12:46
 • #16: Chương 16: Chết hết2023-09-27 12:46
 • #17: Chương 17: Kính Huyền Tông người đến2023-09-27 12:46
 • #18: Chương 18: Như thế nào tiên2023-09-27 12:47
 • #19: Chương 19: Sấm sét2023-09-27 12:47
 • #20: Chương 20: Tin dữ2023-09-27 12:47
 • #21: Chương 21: Sau lưng con mắt2023-09-27 12:47
 • #22: Chương 22: Đánh cược một thanh2023-09-27 12:47
 • #23: Chương 23: Đòi nợ2023-09-27 12:47
 • #24: Chương 24: Diệt môn2023-09-27 12:47
 • #25: Chương 25: Cầu người2023-09-27 12:48
 • #26: Chương 26: Ôn dịch2023-09-27 12:48
 • #27: Chương 27: Âm mưu?2023-09-27 12:48
 • #28: Chương 28: Cổ độc2023-09-27 12:48
 • #29: Chương 29: Hoài nghi2023-09-27 12:48
 • #30: Chương 30: Thảm2023-09-27 12:48
 • #31: Chương 31: Bắt đầu2023-09-27 12:48
 • #32: Chương 32: Ác chiến2023-09-27 12:49
 • #33: Chương 33: Tru diệt2023-09-27 12:49
 • #34: Chương 34: Cảnh tượng kì dị trong trời đất2023-09-27 12:49
 • #35: Chương 35: Bụi bặm lắng xuống2023-09-27 12:49
 • #36: Chương 36: Ngũ sắc tiên điền2023-09-27 12:49
 • #37: Chương 37: Cáo biệt2023-09-27 12:49
 • #38: Chương 38: Khoái đao pháp môn2023-09-27 12:49
 • #39: Chương 39: Đến nơi2023-09-27 12:50
 • #40: Chương 40: Quá độ2023-09-27 12:50
 • #41: Chương 41: Võ lâm nhân sĩ tụ hội2023-09-27 12:50
 • #42: Chương 42: Tình báo2023-09-27 12:50
 • #43: Chương 43: Kỳ quái lão ăn mày2023-09-27 12:50
 • #44: Chương 44: Thanh Nguyệt Phường2023-09-27 12:50
 • #45: Chương 45: Tìm cớ?2023-09-27 12:50
 • #46: Chương 46: Quỷ vật2023-09-27 12:51
 • #47: Chương 47: Đứt đầu2023-09-27 12:51
 • #48: Chương 48: Bị thương2023-09-27 12:51
 • #49: Chương 49: Bạch Lang Bang tìm cớ2023-09-27 12:51
 • #50: Chương 50: Thiên Ma Khí2023-09-27 12:51
 • #51: Chương 51: Nằm ở trong cuộc?2023-09-27 12:51
 • #52: Chương 52: Đáng sợ con mắt2023-09-27 12:51
 • #53: Chương 53: Đánh giết thích khách2023-09-27 12:52
 • #54: Chương 54: Nổi giận chém Bạch Lang Bang2023-09-27 12:52
 • #55: Chương 55: Cao thủ thần bí2023-09-27 12:52
 • #56: Chương 56: Mời2023-09-27 12:52
 • #57: Chương 57: Triệu Lại chết rồi2023-09-27 12:52
 • #58: Chương 58: Gia trì pháp bảo2023-09-27 12:52
 • #59: Chương 59: Kính Huyền Tông mục đích2023-09-27 12:52
 • #60: Chương 60: Thăm bệnh2023-09-27 12:53
 • #61: Chương 61: Thanh Mộc Kình vấn đề2023-09-27 12:53
 • #62: Chương 62: Ôn Lam ám hại2023-09-27 12:53
 • #63: Chương 63: Chém giết tranh cướp2023-09-27 12:53
 • #64: Chương 64: Sát ý2023-09-27 12:53
 • #65: Chương 65: Tu luyện Thiên Ma Khí2023-09-27 12:54
 • #66: Chương 66: Đồ vô liêm sỉ2023-09-27 12:54
 • #67: Chương 67: Dẫn ra đi2023-09-27 12:54
 • #68: Chương 68: Ta cũng sẽ đùa nghịch kiếm2023-09-27 12:54
 • #69: Chương 69: Gặp lại Họa Bì2023-09-27 12:54
 • #70: Chương 70: Hắc thủ sau màn2023-09-27 12:54
 • #71: Chương 71: Võ Hồn Điện2023-09-27 12:54
 • #72: Chương 72: Cường hãn linh đan2023-09-27 12:55
 • #73: Chương 73: Ôn Lam đã chết2023-09-27 12:55
 • #74: Chương 74: Họa Bì tung tích2023-09-27 12:55
 • #75: Chương 75: Thăm dò2023-09-27 12:55
 • #76: Chương 76: Linh chủng nổ tung2023-09-27 12:55
 • #77: Chương 77: Bại lộ2023-09-27 12:55
 • #78: Chương 78: Trở về2023-09-27 12:55
 • #79: Chương 79: Giết vào Hắc Long Bang2023-09-27 12:56
 • #80: Chương 80: Tìm tới địa lao2023-09-27 12:56
 • #81: Chương 81: Tuyệt cảnh2023-09-27 12:56
 • #82: Chương 82: Giết2023-09-27 12:56
 • #83: Chương 83: Lão ăn mày2023-09-27 12:56
 • #84: Chương 84: Bụi bặm lắng xuống2023-09-27 12:56
 • #85: Chương 85: Dung hợp Tam Nguyên Nhất Khí Công2023-09-27 12:56
 • #86: Chương 86: Thành chủ cho mời2023-09-27 12:57
 • #87: Chương 87: Tiếp nhận thành vệ quân2023-09-27 12:57
 • #88: Chương 88: Triệu Cương ly khai2023-09-27 12:57
 • #89: Chương 89: Kiếm quyết2023-09-27 12:57
 • #90: Chương 90: Loạn lên2023-09-27 12:57
 • #91: Chương 91: Diệu Âm tới chơi2023-09-27 12:57
 • #92: Chương 92: Ta yêu thích sao?2023-09-27 12:57
 • #93: Chương 93: Chiến tán tu2023-09-27 12:57
 • #94: Chương 94: Bóng đen tầng tầng2023-09-27 12:58
 • #95: Chương 95: Tra án2023-09-27 12:58
 • #96: Chương 96: Muốn Xuân Cung Đồ sao2023-09-27 12:58
 • #97: Chương 97: Giết2023-09-27 12:58
 • #98: Chương 98: Khóa chặt Cực Lạc công tử2023-09-27 12:58
 • #99: Chương 99: Dù sao một cái miệng2023-09-27 12:58
 • #100: Chương 100: Nhạc Thiên Giáo2023-09-27 12:58
 • #101: Chương 101: Lập kế hoạch2023-09-27 12:58
 • #102: Chương 102: Sớm đến2023-09-27 12:58
 • #103: Chương 103: Giết vào động ma2023-09-27 12:59
 • #104: Chương 108: Cảnh giới Tiên Thiên2023-09-27 12:59
 • #105: Chương 105: Thu Đan Dương Lô2023-09-27 12:59
 • #106: Chương 106: Trường Minh Ly Hỏa2023-09-27 12:59
 • #107: Chương 107: Luyện đan, đột phá2023-09-27 12:59
 • #108: Chương 108: Cảnh giới Tiên Thiên2023-09-27 12:59
 • #109: Chương 109: Ly khai2023-09-27 12:59
 • #110: Chương 110: Tiên thiên chi linh2023-09-27 12:59
 • #111: Chương 111: Họa loạn phế tích dị động2023-09-27 13:00
 • #112: Chương 112: Hội hợp2023-09-27 13:00
 • #113: Chương 113: Đoạn đi truyền thừa2023-09-27 13:00
 • #114: Chương 114: Nguyên do2023-09-27 13:00
 • #115: Chương 115: Cầm Hành2023-09-27 13:00
 • #116: Chương 116: Ba cái bảo vật2023-09-27 13:00
 • #117: Chương 117: Huyễn Âm Lục Tuyệt2023-09-27 13:00
 • #118: Chương 118: Cửu Chuyển Hoàn Dương Quả2023-09-27 13:01
 • #119: Chương 119: Từng bước nguy cơ2023-09-27 13:01
 • #120: Chương 120: Hung tàn Ngân Giác Hắc Xà2023-09-27 13:01
 • #121: Chương 121: Kịch đấu2023-09-27 13:01
 • #122: Chương 122: Được bảo2023-09-27 13:01
 • #123: Chương 123: Đây là trứng a!2023-09-27 13:01
 • #124: Chương 124: Tự gây nghiệt2023-09-27 13:01
 • #125: Chương 125: Võ hồn bí cảnh2023-09-27 13:02
 • #126: Chương 126: Lựa chọn2023-09-27 13:02
 • #127: Chương 127: Bái vào Dược Viên2023-09-27 13:02
 • #128: Chương 128: Đứng hàng thứ lão thất2023-09-27 13:02
 • #129: Chương 129: Học nghiệp2023-09-27 13:02
 • #130: Chương 130: Thần bí kinh văn2023-09-27 13:02
 • #131: Chương 131: Thiên bẩm2023-09-27 13:02
 • #132: Chương 132: Võ Đế truyền thừa2023-09-27 13:03
 • #133: Chương 133: Đan phòng2023-09-27 13:03
 • #134: Chương 134: Luyện đan2023-09-27 13:03
 • #135: Chương 135: Tà tâm không chết2023-09-27 13:03
 • #136: Chương 136: Đối chất2023-09-27 13:03
 • #137: Chương 137: Thân thể tình huống khác thường2023-09-27 13:03
 • #138: Chương 138: Luyện chế Huyền Linh Đan2023-09-27 13:04
 • #139: Chương 139: Vấn tội2023-09-27 13:04
 • #140: Chương 140: Cải tử hồi sinh2023-09-27 13:04
 • #141: Chương 141: Đột phá tiên thiên trung kỳ2023-09-27 13:04
 • #142: Chương 142: Tàng Kinh Lâu2023-09-27 13:04
 • #143: Chương 143: Võ Tạng 9 quyển2023-09-27 13:04
 • #144: Chương 144: Tập kết2023-09-27 13:04
 • #145: Chương 145: Đi ra ngoài lịch luyện2023-09-27 13:04
 • #146: Chương 146: Cố nhân tương phùng2023-09-27 13:05
 • #147: Chương 147: Ngươi tốt, Kính Huyền Tông2023-09-27 13:05
 • #148: Chương 148: Dụ mà giết chết2023-09-27 13:05
 • #149: Chương 149: Kính Huyền Tông, diệt!2023-09-27 13:05
 • #150: Chương 150: Hung thú bao vây2023-09-27 13:05
 • #151: Chương 151: Càng đột nhiên2023-09-27 13:05
 • #152: Chương 152: Tuyệt sắc nữ thần2023-09-27 13:05
 • #153: Chương 153: Hung hiểm chi địa2023-09-27 13:06
 • #154: Chương 154: Ngu xuẩn2023-09-27 13:06
 • #155: Chương 155: Phá tan phòng tuyến2023-09-27 13:06
 • #156: Chương 156: Ngọn nguồn2023-09-27 13:06
 • #157: Chương 157: Thiên biến2023-09-27 13:06
 • #158: Chương 158: Đánh cướp2023-09-27 13:06
 • #159: Chương 159: Mới hướng đi2023-09-27 13:06
 • #160: Chương 160: Làm phản?2023-09-27 13:06
 • #161: Chương 161: Tế sống Hạ Kiệt2023-09-27 13:07
 • #162: Chương 162: Cơ hội2023-09-27 13:07
 • #163: Chương 163: Diệt Huyền Thiên Tông cứ điểm2023-09-27 13:07
 • #164: Chương 164: Dấu hiệu2023-09-27 13:07
 • #165: Chương 165: Võ giả mộ, xuất thế2023-09-27 13:07
 • #166: Chương 166: Hung thú cuồng triều2023-09-27 13:07
 • #167: Chương 167: Cường đại võ giả mộ2023-09-27 13:07
 • #168: Chương 168: Võ Hồn Điện viện quân đến2023-09-27 13:08
 • #169: Chương 169: Hoá trang lên sân khấu2023-09-27 13:08
 • #170: Chương 170: Vạn năm trước cao thủ2023-09-27 13:08
 • #171: Chương 171: Hoan nghênh đi tới thế giới của ta2023-09-27 13:08
 • #172: Chương 172: Tinh không cổ lộ2023-09-27 13:08
 • #173: Chương 173: Đột phá Tinh Diệu cảnh giới2023-09-27 13:08
 • #174: Chương 174: Ba bên đấu võ2023-09-27 13:08
 • #175: Chương 175: Ly khai2023-09-27 13:08
 • #176: Chương 176: Chỉ trên người Huyền Thiên tông2023-09-27 13:09
 • #177: Chương 177: Xong việc phất áo đi2023-09-27 13:09
 • #178: Chương 178: Nguy cơ giải trừ2023-09-27 13:09
 • #179: Chương 179: Chém giết Hạ Lập2023-09-27 13:09
 • #180: Chương 180: Anh hùng trở về2023-09-27 13:09
 • #181: Chương 181: Tâm phục khẩu phục2023-09-27 13:09
 • #182: Chương 182: Hoa rơi Du Nhiên2023-09-27 13:09
 • #183: Chương 183: Hoàn thành truyền thừa2023-09-27 13:10
 • #184: Chương 184: Bất tử thần dược tin tức2023-09-27 13:10
 • #185: Chương 185: Tố tiên2023-09-27 13:10
 • #186: Chương 186: Vực người ngoại lai2023-09-27 13:10
 • #187: Chương 187: Tự làm tự chịu2023-09-27 13:10
 • #188: Chương 188: Sâm La cung điện2023-09-27 13:10
 • #189: Chương 189: Vực ngoại thiếu nữ mục đích thật sự2023-09-27 13:10
 • #190: Chương 190: Một đám cầm thú2023-09-27 13:10
 • #191: Chương 191: Huyễn thần nhiếp hồn2023-09-27 13:10
 • #192: Chương 192: Cây cỏ chi tinh2023-09-27 13:11
 • #193: Chương 193: Thiếu nữ mục đích2023-09-27 13:11
 • #194: Chương 194: Phật môn lại một lần nữa2023-09-27 13:11
 • #195: Chương 195: Cứu người2023-09-27 13:11
 • #196: Chương 196: Di hoa tiếp mộc2023-09-27 13:11
 • #197: Chương 197: Cô gái bí ẩn2023-09-27 13:11
 • #198: Chương 198: Dương Tình Tuyết trở về2023-09-27 13:11
 • #199: Chương 199: Họa trời giáng2023-09-27 13:11
 • #200: Chương 200: Lập kế hoạch2023-09-27 13:12
 • #201: Chương 201: Ba chiêu phân thắng thua2023-09-27 13:12
 • #202: Chương 202: Trước trận kết minh2023-09-27 13:12
 • #203: Chương 203: Lý Dục cái chết2023-09-27 13:12
 • #204: Chương 204: Lại gặp lắc lư2023-09-27 13:12
 • #205: Chương 205: Liên tiếp2023-09-27 13:12
 • #206: Chương 206: Thiên Địa Minh diệt, Huyền Thiên Tông tuyệt2023-09-27 13:12
 • #207: Chương 207: Cải thiên hoán mệnh2023-09-27 13:13
 • #208: Chương 208: Đông Hoàng gia tộc ngọn nguồn2023-09-27 13:13
 • #209: Chương 209: Đáp ứng2023-09-27 13:13
 • #210: Chương 210: Kết hôn2023-09-27 13:13
 • #211: Chương 212: Mang ngươi tìm gia trưởng2023-09-27 13:13
 • #212: Chương 213: Bá đạo2023-09-27 13:13
 • #213: Chương 214: Ly biệt2023-09-27 13:14
 • #214: Chương 215: Đột phá2023-09-27 13:14
 • #215: Chương 216: Phong lôi lực lượng2023-09-27 13:14
 • #216: Chương 216: Phong lôi lực lượng2023-09-27 13:14
 • #217: Chương 217: Cửu Vĩ Thiên Hồ2023-09-27 13:14
 • #218: Chương 218: Đến nơi Vạn Thú Lĩnh2023-09-27 13:14
 • #219: Chương 219: Không hổ là yêu2023-09-27 13:14
 • #220: Chương 220: Hương diễm hành trình2023-09-27 13:14
 • #221: Chương 221: Phản loạn2023-09-27 13:14
 • #222: Chương 222: Tự gây nghiệt không thể sống2023-09-27 13:15
 • #223: Chương 223: Xông vào hỗn độn mê vụ2023-09-27 13:15
 • #224: Chương 224: Thời Gian Hạp Gian2023-09-27 13:15
 • #225: Chương 225: Chạy ra đường sống2023-09-27 13:15
 • #226: Chương 226: Hoang Sơn2023-09-27 13:15
 • #227: Chương 227: Bí cảnh khó khăn2023-09-27 13:15
 • #228: Chương 228: Kẻ thù gặp lại2023-09-27 13:16
 • #229: Chương 229: Chém giết Sư Vương2023-09-27 13:16
 • #230: Chương 230: Miệng xui xẻo2023-09-27 13:16
 • #231: Chương 231: Phong Hỏa Kiếp2023-09-27 13:16
 • #232: Chương 232: Để đặt chân2023-09-27 13:16
 • #233: Chương 233: Thời gian hành lang2023-09-27 13:16
 • #234: Chương 234: Hoang Sơn chi đỉnh2023-09-27 13:16
 • #235: Chương 235: Tinh Hà viên mãn2023-09-27 13:17
 • #236: Chương 236: Đại kết cục2023-09-27 13:17
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Thiên Địa Bá Khí Quyết

TiKay

Ngã Tại Nương Thai Dĩ Vô Địch

TiKay

Vạn Vực Linh Thần

TiKay

Vạn Cổ Chí Tôn

TiKay

Cực Đạo Phi Thăng

TiKay

Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Kích Thích

THUYS♥️

Leave a Reply