Đam MỹKhoa HuyễnVô Hạn Lưu

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Cơ giáp , Cường cường ,Vô hạn lưu , Thăng cấp lưu , Chủ thụ , Sảng văn , 1v1 , Cẩm lý thể chất

===================

Thân là trò chơi thiết kế sư, Hạ Thụy Trạch thực mê chơi trò chơi

Nhưng hắn không quá yêu chơi có rút thăm trúng thưởng trò chơi

Bởi vì hắn vận may quá Âu, thiếu rất nhiều lạc thú

Thẳng đến có một ngày

Hạ Thụy Trạch lâm vào một hồi chân thật vô hạn sinh tồn trò chơi

Dựa vào tuyệt hảo vận may ở tuyệt cảnh trung cầu sinh tồn

Hắn rốt cuộc cảm nhận được

Nhất thời Âu nhất thời sảng, vẫn luôn Âu vẫn luôn sảng!

Trình · Châu Phi người · Hoài Tiềm: Cầu cọ vận may!

Quét mìn:

1. Bàn tay vàng thô thô thô! Sảng văn!

2. Tác giả pha lê tâm, quỳ cầu vỗ nhẹ ~

Tag: Cường cường, Vô hạn lưu, Ngọt văn, Sảng văn

Nguồn  : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhất Thủy Thanh Bình
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 đệ 1 chương2020-04-25 04:51
 • #2: Chương 2 đệ 2 chương2020-04-25 04:52
 • #3: Chương 3 đệ 3 chương2020-04-25 04:52
 • #4: Chương 4 đệ 4 chương2020-04-25 04:52
 • #5: Chương 5 đệ 5 chương2020-04-25 04:52
 • #6: Chương 6 chia đều2020-04-25 04:52
 • #7: Chương 7 tới chiến2020-04-25 04:53
 • #8: Chương 8 tâm an2020-04-25 04:53
 • #9: Chương 9 hôn mê2020-04-25 04:53
 • #10: Chương 10 điều tra2020-04-25 04:53
 • #11: Chương 11 hiểu lầm2020-04-25 04:53
 • #12: Chương 12 hợp tác2020-04-25 04:53
 • #13: Chương 13 vào đêm2020-04-25 04:53
 • #14: Chương 14 đêm tập2020-04-25 04:54
 • #15: Chương 15 bắt vương2020-04-25 04:54
 • #16: Chương 16 kết thúc?2020-04-25 04:54
 • #17: Chương 17 kiểm kê2020-04-25 04:54
 • #18: Chương 18 triệu tập2020-04-25 04:54
 • #19: Chương 19 cải tạo2020-04-25 04:54
 • #20: Chương 20 hoan nghênh2020-04-25 04:54
 • #21: Chương 21 hỗn loạn2020-04-25 04:55
 • #22: Chương 22 nằm mơ2020-04-25 04:55
 • #23: Chương 23 cối xay2020-04-25 04:55
 • #24: Chương 24 kéo dài2020-04-25 04:55
 • #25: Chương 25 cất chứa2020-04-25 04:55
 • #26: Chương 26 bộ hạ2020-04-25 04:55
 • #27: Chương 27 đêm tập2020-04-25 04:55
 • #28: Chương 28 gặp quỷ2020-04-25 04:56
 • #29: Chương 29 đổ môn2020-04-25 04:56
 • #30: Chương 30 đối hướng2020-04-25 04:56
 • #31: Chương 31 hoàng tước2020-04-25 04:56
 • #32: Chương 32 thất vọng2020-04-25 04:56
 • #33: Chương 33 trống to2020-04-25 04:56
 • #34: Chương 34 khắc chế2020-04-25 04:57
 • #35: Chương 35 hừng đông2020-04-25 04:57
 • #36: Chương 36 vô tận2020-04-25 04:57
 • #37: Chương 37 bảo hiểm2020-04-25 04:57
 • #38: Chương 38 tinh linh2020-04-25 04:57
 • #39: Chương 39 mê cung2020-04-25 04:57
 • #40: Chương 40 yêu thích2020-04-25 04:57
 • #41: Chương 41 kịch trường2020-04-25 04:57
 • #42: Chương 42 phức tạp2020-04-25 04:58
 • #43: Chương 43 đạo diễn2020-04-25 04:58
 • #44: Chương 44 áp lực2020-04-25 04:58
 • #45: Chương 45 hoa sen2020-04-25 04:58
 • #46: Chương 46 bỏ quyền2020-04-25 04:58
 • #47: Chương 47 sáng lạn2020-04-25 04:58
 • #48: Chương 48 chôn lôi2020-04-25 04:58
 • #49: Chương 49 Hạ thần2020-04-25 04:59
 • #50: Chương 50 chung kết2020-04-25 04:59
 • #51: Chương 51 trở về2020-04-25 04:59
 • #52: Chương 52 tái ngộ2020-04-25 04:59
 • #53: Chương 53 chia cắt2020-04-25 04:59
 • #54: Chương 54 ác ma2020-04-25 04:59
 • #55: Chương 55 triển lãm2020-04-25 04:59
 • #56: Chương 56 biết được2020-04-25 05:00
 • #57: Chương 57 răn dạy2020-04-25 05:00
 • #58: Chương 58 thú sự2020-04-25 05:00
 • #59: Chương 59 hiểu rõ2020-04-25 05:00
 • #60: Chương 60 gặp lại2020-04-25 05:00
 • #61: Chương 61 giao lưu2020-04-25 05:00
 • #62: Chương 62 nhẹ nhàng2020-04-25 05:00
 • #63: Chương 63 truy tung2020-04-25 05:01
 • #64: Chương 64 mừng như điên2020-04-25 05:01
 • #65: Chương 65 sàng chọn2020-04-25 05:01
 • #66: Chương 66 thổ lộ2020-04-25 05:01
 • #67: Chương 67 thông báo tuyển dụng2020-04-25 05:01
 • #68: Chương 68 hiểu lầm2020-04-25 05:01
 • #69: Chương 69 kế hoạch2020-04-25 05:02
 • #70: Chương 70 chuồn êm2020-04-25 05:02
 • #71: Chương 71 quỷ dị2020-04-25 05:02
 • #72: Chương 72 ác hải2020-04-25 05:02
 • #73: Chương 73 nghe lén2020-04-25 05:02
 • #74: Chương 74 thận trọng2020-04-25 05:02
 • #75: Chương 75 ra khỏi thành2020-04-25 05:02
 • #76: Chương 76 lẻn vào2020-04-25 05:03
 • #77: Chương 77 bối cảnh2020-04-25 05:03
 • #78: Chương 78 kế hoạch2020-04-25 05:03
 • #79: Chương 79 hội kiến2020-04-25 05:03
 • #80: Chương 80 biến động2020-04-25 05:03
 • #81: Chương 81 đẩy mạnh2020-04-25 05:03
 • #82: Chương 82 chờ mong2020-04-25 05:03
 • #83: Chương 83 tổ đội2020-04-25 05:04
 • #84: Chương 84 hiệp lực2020-04-25 05:04
 • #85: Chương 85 rơi xuống nước2020-04-25 05:04
 • #86: Chương 86 chúc mừng2020-04-25 05:04
 • #87: Chương 87 bảo rương2020-04-25 05:04
 • #88: Chương 88 vận khí2020-04-25 05:04
 • #89: Chương 89 thứ tự2020-04-25 05:04
 • #90: Chương 90 tiết mục2020-04-25 05:04
 • #91: Chương 91 sáng tạo2020-04-25 05:05
 • #92: Chương 92 sông băng2020-04-25 05:05
 • #93: Chương 93 quẫn cảnh2020-04-25 05:05
 • #94: Chương 94 dung nham2020-04-25 05:05
 • #95: Chương 95 đi lên2020-04-25 05:05
 • #96: Chương 96 lật thuyền2020-04-25 05:05
 • #97: Chương 97 hối hận2020-04-25 05:06
 • #98: Chương 98 kiên trì2020-04-25 05:06
 • #99: Chương 99 chật vật2020-04-25 05:06
 • #100: Chương 100 thi đua2020-04-25 05:06
 • #101: Chương 101 hợp lực2020-04-25 05:06
 • #102: Chương 102 chậm2020-04-25 05:06
 • #103: Chương 103 sống lại2020-04-25 05:06
 • #104: Chương 104 mang thù2020-04-25 05:07
 • #105: Chương 105 kỹ thuật2020-04-25 05:07
 • #106: Chương 106 quá da2020-04-25 05:07
 • #107: Chương 107 khen thưởng2020-04-25 05:07
 • #108: Chương 108 tham khảo2020-04-25 05:07
 • #109: Chương 109 thú vị2020-04-25 05:07
 • #110: Chương 110 hữu nghị2020-04-25 05:07
 • #111: Chương 111 cô dũng2020-04-25 05:07
 • #112: Chương 112 vận khí2020-04-25 05:08
 • #113: Chương 113 lui về phía sau2020-04-25 05:08
 • #114: Chương 114 nhân thiết2020-04-25 05:08
 • #115: Chương 115 công tác2020-04-25 05:08
 • #116: Chương 116 giáo huấn2020-04-25 05:08
 • #117: Chương 117 cường thế2020-04-25 05:08
 • #118: Chương 118 bóng đèn2020-04-25 05:08
 • #119: Chương 119 ngoan ngoãn2020-04-25 05:09
 • #120: Chương 120 thâm đào2020-04-25 05:09
 • #121: Chương 121 bắt giữ2020-04-25 05:09
 • #122: Chương 122 chết tuyến2020-04-25 05:09
 • #123: Chương 123 chờ đợi2020-04-25 05:09
 • #124: Chương 124 nhắm chuẩn2020-04-25 05:09
 • #125: Chương 125 gương mặt tươi cười2020-04-25 05:09
 • #126: Chương 126 mạo hiểm2020-04-25 05:10
 • #127: Chương 127 đoàn đội2020-04-25 05:10
 • #128: Chương 128 tân niên2020-04-25 05:10
 • #129: Chương 129 cứu viện2020-04-25 05:10
 • #130: Chương 130 dị năng2020-04-25 05:10
 • #131: Chương 131 buồn bực2020-04-25 05:10
 • #132: Chương 132 tăng ca2020-04-25 05:10
 • #133: Chương 133 ngộ địch2020-04-25 05:11
 • #134: Chương 134 dậm chân2020-04-25 05:11
 • #135: Chương 135 khiếp sợ2020-04-25 05:11
 • #136: Chương 136 đến2020-04-25 05:11
 • #137: Chương 137 mông lung2020-04-25 05:11
 • #138: Chương 138 tò mò2020-04-25 05:11
 • #139: Chương 139 khởi hành2020-04-25 05:11
 • #140: Chương 140 đối lập2020-04-25 05:12
 • #141: Chương 141 xấu cự2020-04-25 05:12
 • #142: Chương 142 mai phục2020-04-25 05:12
 • #143: Chương 143 chiêu đãi2020-04-25 05:12
 • #144: Chương 144 cướp đoạt2020-04-25 05:12
 • #145: Chương 145 trốn chạy2020-04-25 05:12
 • #146: Chương 146 ăn tết2020-04-25 05:12
 • #147: Chương 147 liên lụy2020-04-25 05:13
 • #148: Chương 148 lĩnh ngộ2020-04-25 05:13
 • #149: Chương 149 ma quỷ2020-04-25 05:13
 • #150: Chương 150 thông khí2020-04-25 05:13
 • #151: Chương 151 ban đêm2020-04-25 05:13
 • #152: Chương 152 hợp tác2020-04-25 05:13
 • #153: Chương 153 hừng đông2020-04-25 05:13
 • #154: Chương 154 quên đi2020-04-25 05:14
 • #155: Chương 155 trực tiếp2020-04-25 05:14
 • #156: Chương 156 cảnh trong mơ2020-04-25 05:14
 • #157: Chương 157 dò hỏi2020-04-25 05:14
 • #158: Chương 158 lâu đài2020-04-25 05:14
 • #159: Chương 159 giảo hoạt2020-04-25 05:14
 • #160: Chương 160 dung hợp2020-04-25 05:14
 • #161: Chương 161 tử chiến2020-04-25 05:15
 • #162: Chương 162 tức giận2020-04-25 05:15
 • #163: Chương 163 chung kết2020-04-25 05:15
 • #164: Chương 164 phát sóng trực tiếp2020-04-25 05:15
 • #165: Chương 165 cho hấp thụ ánh sáng2020-04-25 05:15
 • #166: Chương 166 học tập2020-04-25 05:15
 • #167: Chương 167 rời đi2020-04-25 05:16
 • #168: Chương 168 thăng khu2020-04-25 05:16
 • #169: Chương 169 điều tra2020-04-25 05:16
 • #170: Chương 170 cự tuyệt2020-04-25 05:16
 • #171: Chương 171 khai hoang2020-04-25 05:16
 • #172: Chương 172 khác nhau2020-04-25 05:16
 • #173: Chương 173 thiên phú2020-04-25 05:17
 • #174: Chương 174 trở về2020-04-25 05:17
 • #175: Chương 175 công huân2020-04-25 05:17
 • #176: Chương 176 thăng cấp2020-04-25 05:17
 • #177: Chương 177 chi viện2020-04-25 05:17
 • #178: Chương 178 huyễn kỹ2020-04-25 05:17
 • #179: Chương 179 thượng phong2020-04-25 05:18
 • #180: Chương 180 đình trệ2020-04-25 05:18
 • #181: Chương 181 quay cuồng2020-04-25 05:18
 • #182: Chương 182 bắt cóc2020-04-25 05:18
 • #183: Chương 183 xúi giục2020-04-25 05:18
 • #184: Chương 184 xử lý2020-04-25 05:18
 • #185: Chương 185 xoay ngược lại2020-04-25 05:18
 • #186: Tân nhiệm2020-04-25 05:19
 • #187: Ủy khuất2020-04-25 05:19
 • #188: Phản kháng2020-04-25 05:19
 • #189: Hoàng tước2020-04-25 05:19
 • #190: Thay đổi2020-04-25 05:19
 • #191: Cầm quyền2020-04-25 05:19
 • #192: Hưởng thụ2020-04-25 05:20
 • #193: Thu võng2020-04-25 05:20
 • #194: Được mùa2020-04-25 05:20
 • #195: Tiếc nuối2020-04-25 05:20
 • #196: Đệ 196 chương học viên2020-04-25 05:21
 • #197: Đệ 197 chương đi học2020-04-25 05:21
 • #198: Đệ 198 chương áp lực2020-04-25 05:21
 • #199: Đệ 199 chương phân biệt2020-04-25 05:21
 • #200: Đệ 200 chương sủng ái2020-04-25 05:21
 • #201: Đệ 201 chương đưa tiễn2020-04-25 05:21
 • #202: Đệ 202 chương vô thố2020-04-25 05:21
 • #203: Đệ 203 chương chiến trường2020-04-25 05:21
 • #204: Đệ 204 chương hạn chế2020-04-25 05:22
 • #205: Đệ 205 chương ghen ghét2020-04-25 05:22
 • #206: Đệ 206 chương học bá2020-04-25 05:22
 • #207: Đệ 207 chương đối lập2020-04-25 05:22
 • #208: Đệ 208 chương mạo hiểm2020-04-25 05:22
 • #209: Đệ 209 chương chân tướng2020-04-25 05:22
 • #210: Đệ 210 chương ý nghĩ2020-04-25 05:23
 • #211: Đệ 211 chương mở rộng2020-04-25 05:23
 • #212: Đệ 212 chương xin2020-04-25 05:23
 • #213: Đệ 213 chương rời khỏi2020-04-25 05:23
 • #214: Đệ 214 chương nhập môn2020-04-25 05:23
 • #215: Đệ 215 chương trát tâm2020-04-25 05:23
 • #216: Thật giả2020-04-25 05:23
 • #217: Đệ 217 chương tân nhân2020-04-25 05:24
 • #218: Đệ 218 chương sủng nhi2020-04-25 05:24
 • #219: Đệ 219 chương bùa chú2020-04-25 05:24
 • #220: Đệ 220 chương tiểu táo2020-04-25 05:24
 • #221: Đệ 221 chương thượng lò2020-04-25 05:24
 • #222: Đệ 222 chương kế tiếp2020-04-25 05:24
 • #223: Đệ 223 chương nói dối2020-04-25 05:25
 • #224: Đệ 224 chương vạch trần2020-04-25 05:25
 • #225: Đệ 225 chương hiểu lầm2020-04-25 05:25
 • #226: Đệ 226 chương nhảy lớp2020-04-25 05:25
 • #227: Đệ 227 chương khảo hạch2020-04-25 05:25
 • #228: Đệ 228 chương đã đến2020-04-25 05:25
 • #229: Đệ 229 chương minh kỳ2020-04-25 05:26
 • #230: Đệ 230 chương xâm chiếm2020-04-25 05:26
 • #231: Đệ 231 chương câu đố2020-04-25 05:26
 • #232: Đệ 232 chương tính kế2020-04-25 05:26
 • #233: Đệ 233 chương kinh giận2020-04-25 05:26
 • #234: Đệ 234 chương thác loạn2020-04-25 05:26
 • #235: Đệ 235 chương phi thăng2020-04-25 05:26
 • #236: Đệ 236 chương kết thúc2020-04-25 05:27
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.4]

Related posts

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Hoài Cương Thi Hài Tử

TiKay

Máy Móc Võ Thánh

TiKay

Tối Cường Nam Thần [ Nam Thần Mạnh Nhất ]

THUYS♥️

Lui Về Phía Sau Để Vi Sư Tới

TiKay

Toàn Dân Phó Bản [ Vô Hạn ]

TiKay

Xuyên Nhanh: Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Xứng Mau Lui Tán!

TiKay

Leave a Reply