Đô Thị

Vui Chơi Giải Trí Theo Tống Nghệ Bắt Đầu

Sống lại một đời, Phương Cảnh không nghĩ tới chính mình sẽ được tuyển chọn tham gia Biến Hình Ký, cái kia bị quảng đại dân mạng xưng là người giàu có trò chơi, người nghèo lại thật sự tiết mục, trọng điểm là chính mình cư nhiên là nghèo một phương. . .

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Du Phương Lão Đạo
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Được tuyển chọn tham gia Biến Hình Ký2020-09-05 20:52
 • #2: Ta hai ngàn, ngươi năm mươi2020-09-05 20:52
 • #3: Rời đi2020-09-05 20:52
 • #4: Thành thị nhà mới2020-09-05 20:52
 • #5: Yêu thích thành bên trong vẫn là nông thôn2020-09-05 20:52
 • #6: Đi học2020-09-05 20:52
 • #7: Âm nhạc khóa2020-09-05 20:53
 • #8: Ca hát2020-09-05 20:53
 • #9: Ghita2020-09-05 20:53
 • #10: Lam Thiên Chi Ước2020-09-05 20:53
 • #11: Gây chuyện2020-09-05 20:53
 • #12: Ngũ âm không được đầy đủ2020-09-05 20:53
 • #13: Lưu lạc đầu đường2020-09-05 20:53
 • #14: Giáo tập2020-09-05 20:53
 • #15: Diễn viên sinh ra2020-09-05 20:53
 • #16: Phát truyền đơn2020-09-05 20:54
 • #17: Ngươi ca lúc nào trở về2020-09-05 20:54
 • #18: Hơn hai mươi cân bài tập2020-09-05 20:54
 • #19: Bán phòng2020-09-05 20:54
 • #20: Cố nhân2020-09-05 20:54
 • #21: Tru Tiên2020-09-05 20:54
 • #22: Sách mới bị chửi2020-09-05 20:54
 • #23: Ký kết2020-09-05 20:54
 • #24: Khai giảng2020-09-05 20:54
 • #25: Bị đánh2020-09-05 20:54
 • #26: Trả thù2020-09-05 20:54
 • #27: Hoa Hạ Mộng Chi Thanh2020-09-05 20:54
 • #28: Đi tới Ma Đô2020-09-05 20:55
 • #29: Nhận biết2020-09-05 20:55
 • #30: Bắt đầu thi đấu đêm trước2020-09-05 20:55
 • #31: Phương Cảnh là phía đầu tư thân thích2020-09-05 20:55
 • #32: Mười bảy tuổi mùa mưa2020-09-05 20:55
 • #33: Triệu Lỗi2020-09-05 20:55
 • #34: Chúng Ta Thời Gian2020-09-05 20:55
 • #35: Thiếu cơm2020-09-05 20:55
 • #36: Tuổi thơ2020-09-05 20:55
 • #37: Xôn xao2020-09-05 20:55
 • #38: Hiệp ước2020-09-05 20:56
 • #39: Dẫn người tới2020-09-05 20:56
 • #40: Gian thương Phương Cảnh2020-09-05 20:56
 • #41: Ghi chép ca2020-09-05 20:56
 • #42: Quịt canh2020-09-05 20:56
 • #43: Đuổi tới Ma Đô truyền hình2020-09-05 20:56
 • #44: Một cái dám viết, một cái dám hát2020-09-05 20:56
 • #45: Trở về không được2020-09-05 20:56
 • #46: Tiễn biệt2020-09-05 20:56
 • #47: Xây nhóm2020-09-05 20:57
 • #48: Tạp tiền2020-09-05 20:57
 • #49: Thần tượng học viện2020-09-05 20:57
 • #50: Thẩm Hạo gia nhập liên minh2020-09-05 20:57
 • #51: Tới cửa đưa Hồng Ngưu2020-09-05 20:57
 • #52: Ký kết2020-09-05 20:57
 • #53: Đã từng vương giả2020-09-05 20:57
 • #54: Miệng chi phiếu2020-09-05 20:58
 • #55: Tuyên bố ca khúc2020-09-05 20:58
 • #56: Nhạc bình người2020-09-05 20:58
 • #57: Thập cường tranh đoạt chiến2020-09-05 20:58
 • #58: Hồ điệp phong bạo2020-09-05 20:58
 • #59: Kết thúc2020-09-05 20:58
 • #60: Đạo văn chuyện xảy ra2020-09-05 20:58
 • #61: Đường xa mới biết sức ngựa ( cám ơn vietanhvovinam 1/200 )2020-09-05 20:58
 • #62: Đồng hương gặp gỡ đồng hương (thượng) ( cám ơn vietanhvovinam 2/200 )2020-09-05 20:58
 • #63: Đồng hương gặp gỡ đồng hương (hạ) ( cám ơn vietanhvovinam 3/200 )2020-09-05 20:58
 • #64: Thời Gian Chuyện Xưa ( cám ơn vietanhvovinam 4/200 )2020-09-05 20:58
 • #65: Đoạt giải quán quân ( cám ơn vietanhvovinam 5/200 )2020-09-05 20:58
 • #66: Tiệc rượu ( cám ơn vietanhvovinam 6/200 )2020-09-05 20:58
 • #67: Trợ lý ( cám ơn vietanhvovinam 7/200 )2020-09-05 20:58
 • #68: Công ty ( cám ơn vietanhvovinam 8/200 )2020-09-05 20:59
 • #69: Huấn luyện ( cám ơn vietanhvovinam 9/200 )2020-09-05 20:59
 • #70: Đại diện ( cám ơn vietanhvovinam 10/200 )2020-09-05 20:59
 • #71: Cẩm y dạ hành ( cám ơn vietanhvovinam 11/200 )2020-09-05 20:59
 • #72: Phương Hồi điện thoại mới ( cám ơn vietanhvovinam 12/200 )2020-09-05 20:59
 • #73: Thiên Thiên Hướng Thượng ( cám ơn vietanhvovinam 13/200 )2020-09-05 20:59
 • #74: Thu ( cám ơn vietanhvovinam 14/200 )2020-09-05 20:59
 • #75: Giới thiệu ( cám ơn vietanhvovinam 15/200 )2020-09-05 20:59
 • #76: Kịch bản2020-09-05 20:59
 • #77: Tự hắc2020-09-05 20:59
 • #78: Đại thần gặp nhau2020-09-05 21:00
 • #79: Là ngươi!2020-09-05 21:00
 • #80: Nhập cổ phần2020-09-05 21:00
 • #81: Nói đơn giản vài câu2020-09-05 21:00
 • #82: Thử nghiệm2020-09-05 21:00
 • #83: Đùa nghịch hàng hiệu2020-09-05 21:00
 • #84: Oan gia ngõ hẹp2020-09-05 21:00
 • #85: Kinh diễm toàn trường2020-09-05 21:00
 • #86: Tốt nhất nhân khí2020-09-05 21:00
 • #87: Bỏ phiếu ( cám ơn vietanhvovinam 16/200 )2020-09-05 21:01
 • #88: Tuyên truyền ( cám ơn vietanhvovinam 17/200 )2020-09-05 21:01
 • #89: Vượt năm buổi hòa nhạc (thượng) ( cám ơn vietanhvovinam 18/200 )2020-09-05 21:01
 • #90: Vượt năm buổi hòa nhạc (trung) ( cám ơn vietanhvovinam 19/200 )2020-09-05 21:01
 • #91: Vượt năm buổi hòa nhạc (hạ) ( cám ơn vietanhvovinam 20/200 )2020-09-05 21:01
 • #92: Lên khung cảm nghĩ2020-09-05 21:01
 • #93: Đến rồi ( cám ơn vietanhvovinam 21/200 )2020-09-05 21:01
 • #94: Kết thúc ( cám ơn vietanhvovinam 22/200 )2020-09-05 21:01
 • #95: Tất chịu nó nặng ( cám ơn vietanhvovinam 23/200 )2020-09-05 21:01
 • #96: Về nhà ( cám ơn vietanhvovinam 24/200 )2020-09-05 21:01
 • #97: Tiếu Ngạo Giang Hồ ( cám ơn vietanhvovinam 25/200 )2020-09-05 21:01
 • #98: Trở về trường học ( cám ơn vietanhvovinam 26/200 )2020-09-05 21:02
 • #99: Ba thước bục giảng ngữ xuân thu, nhất giới áo vải ngạo vương hầu ( cám ơn vietanhvovinam 27/200 )2020-09-05 21:02
 • #100: Quyên giúp ( cám ơn vietanhvovinam 28/200 )2020-09-05 21:02
 • #101: Phương Cảnh lương tâm ( cám ơn vietanhvovinam 29/200 )2020-09-05 21:02
 • #102: Buổi hòa nhạc tấu đơn ( cám ơn vietanhvovinam 30/200 )2020-09-05 21:02
 • #103: Phương phụ trở về nhà ( cám ơn vietanhvovinam 31/200 )2020-09-05 21:02
 • #104: Đại nội tổng quản ( cám ơn vietanhvovinam 32/200 )2020-09-05 21:02
 • #105: Ngửi được cơ hội buôn bán ( cám ơn vietanhvovinam 33/200 )2020-09-05 21:02
 • #106: Quật cường lão đầu ( cám ơn vietanhvovinam 34/200 )2020-09-05 21:02
 • #107: Cây có mọc thành rừng ( cám ơn vietanhvovinam 35/200 )2020-09-05 21:02
 • #108: Cùng đài ( cám ơn vietanhvovinam 36/200 )2020-09-05 21:02
 • #109: Bồi rượu ( cám ơn vietanhvovinam 37/200 )2020-09-05 21:03
 • #110: Đắc tội với người ( cám ơn vietanhvovinam 38/200 )2020-09-05 21:03
 • #111: Hòa thượng ( cám ơn vietanhvovinam 39/200 )2020-09-05 21:03
 • #112: Hiểu Nguyệt ( cám ơn vietanhvovinam 40/200 )2020-09-05 21:03
 • #113: Bằng hữu thân thích khóc lên ( cám ơn vietanhvovinam 41/200 )2020-09-05 21:03
 • #114: Thập đại âm nhạc người chế tác ( cám ơn vietanhvovinam 42/200 )2020-09-05 21:03
 • #115: Chủ bá ( cám ơn vietanhvovinam 43/200 )2020-09-05 21:03
 • #116: Album tuyên bố ( cám ơn vietanhvovinam 44/200 )2020-09-05 21:03
 • #117: Bá bảng ( cám ơn vietanhvovinam 45/200 )2020-09-05 21:03
 • #118: Xuân vãn an bài ( cám ơn vietanhvovinam 46/200 )2020-09-05 21:03
 • #119: Hồng bao ( cám ơn vietanhvovinam 47/200 )2020-09-05 21:03
 • #120: Ăn tết ( cám ơn vietanhvovinam 48/200 )2020-09-05 21:04
 • #121: Giao thừa chuyển phát nhanh ( cám ơn vietanhvovinam 49/200 )2020-09-05 21:04
 • #122: Trăm hoa đua nở ( cám ơn vietanhvovinam 50/200 )2020-09-05 21:04
 • #123: Đi tới studio ( cám ơn vietanhvovinam 51/200 )2020-09-05 21:04
 • #124: Từ Tranh ( cám ơn vietanhvovinam 52/200 )2020-09-05 21:04
 • #125: Số lượng diễn viên ( cám ơn vietanhvovinam 53/200 )2020-09-05 21:04
 • #126: Ngàn ức phòng bán vé lão đầu ( cám ơn vietanhvovinam 54/200 )2020-09-05 21:04
 • #127: Nhân sinh trận đầu hí ( cám ơn vietanhvovinam 55/200 )2020-09-05 21:04
 • #128: Đói phun ( cám ơn vietanhvovinam 56/200 )2020-09-05 21:04
 • #129: Diễn viên là như thế nào luyện thành ( cám ơn vietanhvovinam 57/200 )2020-09-05 21:04
 • #130: Đóng máy ( cám ơn vietanhvovinam 58/200 )2020-09-05 21:05
 • #131: Bán Tru Tiên bản quyền ( cám ơn vietanhvovinam 59/200 )2020-09-05 21:05
 • #132: Đầu tư Đạo Mộ Bút Ký ( cám ơn vietanhvovinam 60/200 )2020-09-05 21:05
 • #133: Tuyển diễn viên ( cám ơn vietanhvovinam 61/200 )2020-09-05 21:05
 • #134: Phong ba ( cám ơn vietanhvovinam 62/200 )2020-09-05 21:05
 • #135: Hoa Hạ khu đại diện ( cám ơn vietanhvovinam 63/200 )2020-09-05 21:05
 • #136: Trao giải lễ ( cám ơn vietanhvovinam 64/200 )2020-09-05 21:05
 • #137: Lĩnh thưởng tới tay nhuyễn ( cám ơn vietanhvovinam 65/200 )2020-09-05 21:05
 • #138: Cạn Rượu Thảng Bán Không ( cám ơn vietanhvovinam 66/200 )2020-09-05 21:05
 • #139: Công ty tài nguyên phân phối ( cám ơn vietanhvovinam 67/200 )2020-09-05 21:05
 • #140: Phương Cảnh thượng vị ( cám ơn vietanhvovinam 68/200 )2020-09-05 21:05
 • #141: Lại thấy Trung Hí sinh ( cám ơn vietanhvovinam 69/200 )2020-09-05 21:05
 • #142: Không cần thế thân ( cám ơn vietanhvovinam 70/200 )2020-09-05 21:06
 • #143: Chuyên nghiệp ( cám ơn vietanhvovinam 71/200 )2020-09-05 21:06
 • #144: Thúc canh giống như đòi mạng ( cám ơn vietanhvovinam 72/200 )2020-09-05 21:06
 • #145: Tay thiếu gây họa ( cám ơn vietanhvovinam 73/200 )2020-09-05 21:06
 • #146: Chụp lại ( cám ơn vietanhvovinam 74/200 )2020-09-05 21:06
 • #147: Nhân sinh đỉnh phong ( cám ơn vietanhvovinam 75/200 )2020-09-05 21:06
 • #148: Phương mẫu ( cám ơn vietanhvovinam 76/200 )2020-09-05 21:06
 • #149: Hai ta các luận các đích ( cám ơn vietanhvovinam 77/200 )2020-09-05 21:06
 • #150: Chọc kiện cáo ( cám ơn vietanhvovinam 78/200 )2020-09-05 21:06
 • #151: Phái Thanh Thành tới cửa ( cám ơn vietanhvovinam 79/200 )2020-09-05 21:06
 • #152: Tìm người học hí ( cám ơn vietanhvovinam 80/200 )2020-09-05 21:06
 • #153: Oan đại đầu Thẩm Hạo ( cám ơn vietanhvovinam 81/200 )2020-09-05 21:07
 • #154: Lớn lên tặc mi thử nhãn ( cám ơn vietanhvovinam 82/200 )2020-09-05 21:07
 • #155: Bắt chước ( cám ơn vietanhvovinam 83/200 )2020-09-05 21:07
 • #156: Rạp chiếu phim ( cám ơn vietanhvovinam 84/200 )2020-09-05 21:07
 • #157: Quảng trường ca hát ( cám ơn vietanhvovinam 85/200 )2020-09-05 21:07
 • #158: Đỉnh cấp biểu diễn ( cám ơn vietanhvovinam 86/200 )2020-09-05 21:07
 • #159: Quán trà ( cám ơn vietanhvovinam 87/200 )2020-09-05 21:07
 • #160: Đào người ( cám ơn vietanhvovinam 88/200 )2020-09-05 21:07
 • #161: Giá trên trời cát-sê ( cám ơn vietanhvovinam 89/200 )2020-09-05 21:07
 • #162: Cực Hạn Khiêu Chiến khai mạc ( cám ơn vietanhvovinam 90/200 )2020-09-05 21:07
 • #163: Đều là sáo lộ ( cám ơn vietanhvovinam 91/200 )2020-09-05 21:08
 • #164: Nhạc Bất Quần quá khó khăn ( cám ơn vietanhvovinam 92/200 )2020-09-05 21:08
 • #165: Buổi hòa nhạc bán vé ( cám ơn vietanhvovinam 93/200 )2020-09-05 21:08
 • #166: Lần nữa đi vào Khoái Bản ( cám ơn vietanhvovinam 94/200 )2020-09-05 21:08
 • #167: Phỏng vấn ( cám ơn vietanhvovinam 95/200 )2020-09-05 21:08
 • #168: Trạm đội ( cám ơn vietanhvovinam 96/200 )2020-09-05 21:08
 • #169: Đạo Mộ Bút Ký phát sóng ( cám ơn vietanhvovinam 97/200 )2020-09-05 21:08
 • #170: Buổi hòa nhạc bắt đầu (thượng) ( cám ơn vietanhvovinam 98/200 )2020-09-05 21:08
 • #171: Buổi hòa nhạc (trung) ( cám ơn vietanhvovinam 99/200 )2020-09-05 21:08
 • #172: Buổi hòa nhạc (hạ) ( cám ơn vietanhvovinam 100/200 )2020-09-05 21:09
 • #173: Kết thúc ( cám ơn vietanhvovinam 101/200 )2020-09-05 21:09
 • #174: Bàn rượu an bài ( cám ơn vietanhvovinam 102/200 )2020-09-05 21:09
 • #175: Tìm bạn gái ( cám ơn vietanhvovinam 103/200 )2020-09-05 21:09
 • #176: Tru Tiên khai mạc, đầu tư ba ức ( cám ơn vietanhvovinam 104/200 )2020-09-05 21:09
 • #177: Tuyển diễn viên tìm quan hệ ( cám ơn vietanhvovinam 105/200 )2020-09-05 21:09
 • #178: Tuyển diễn viên ( cám ơn vietanhvovinam 106/200 )2020-09-05 21:09
 • #179: Khởi động máy buổi họp báo ( cám ơn vietanhvovinam 107/200 )2020-09-05 21:09
 • #180: Nhóm nổ ( cám ơn vietanhvovinam 108/200 )2020-09-05 21:09
 • #181: Lão Cửu Môn dự toán ( cám ơn vietanhvovinam 109/200 )2020-09-05 21:09
 • #182: Sự việc đã bại lộ ( cám ơn vietanhvovinam 110/200 )2020-09-05 21:09
 • #183: Đến studio ( cám ơn vietanhvovinam 111/200 )2020-09-05 21:10
 • #184: Studio điều nghiên địa hình ( cám ơn vietanhvovinam 112/200 )2020-09-05 21:10
 • #185: Thành Đô ( cám ơn vietanhvovinam 113/200 )2020-09-05 21:10
 • #186: Vay tiền ( cám ơn vietanhvovinam 114/200 )2020-09-05 21:10
 • #187: Đối đáp ( cám ơn vietanhvovinam 115/200 )2020-09-05 21:10
 • #188: Quán bar ( cám ơn vietanhvovinam 116/200 )2020-09-05 21:10
 • #189: Vương Nguyên quay phim khóc ( cám ơn vietanhvovinam 117/200 )2020-09-05 21:10
 • #190: Chụp ảnh sân khấu ( cám ơn vietanhvovinam 118/200 )2020-09-05 21:10
 • #191: Diễn kỹ được đến tán thành ( cám ơn vietanhvovinam 119/200 )2020-09-05 21:10
 • #192: Trở về ( cám ơn vietanhvovinam 120/200 )2020-09-05 21:11
 • #193: Xuất bản trao đổi Tiếu Ngạo ( cám ơn vietanhvovinam 121/200 )2020-09-05 21:11
 • #194: Kéo đầu tư (thượng) ( cám ơn vietanhvovinam 122/200 )2020-09-05 21:11
 • #195: Kéo đầu tư (hạ) ( cám ơn vietanhvovinam 123/200 )2020-09-05 21:11
 • #196: Cừu nhân mời ca ( cám ơn vietanhvovinam 124/200 )2020-09-05 21:11
 • #197: Lão bản nhi tử ( cám ơn vietanhvovinam 125/200 )2020-09-05 21:11
 • #198: Rót rượu ( cám ơn vietanhvovinam 126/200 )2020-09-05 21:11
 • #199: Thực thể sách bán ( cám ơn vietanhvovinam 127/200 )2020-09-05 21:11
 • #200: Mời Triệu Lệ Ảnh ( cám ơn vietanhvovinam 128/200 )2020-09-05 21:11
 • #201: Nam chính ( cám ơn vietanhvovinam 129/200 )2020-09-05 21:12
 • #202: Đánh bảng ( cám ơn vietanhvovinam 130/200 )2020-09-05 21:12
 • #203: Làm việc làm nguyên bộ ( cám ơn vietanhvovinam 131/200 )2020-09-05 21:12
 • #204: Cám ơn ngươi ( cám ơn vietanhvovinam 132/200 )2020-09-05 21:12
 • #205: Hôn lễ mời ( cám ơn vietanhvovinam 133/200 )2020-09-05 21:12
 • #206: Thiếu củi ( cám ơn vietanhvovinam 134/200 )2020-09-05 21:12
 • #207: Giải ước ( cám ơn vietanhvovinam 135/200 )2020-09-05 21:12
 • #208: Một bài lành lạnh đưa cho chính mình (thượng) ( cám ơn vietanhvovinam 136/200 )2020-09-05 21:12
 • #209: Một bài lành lạnh đưa cho chính mình (hạ) ( cám ơn vietanhvovinam 137/200 )2020-09-05 21:12
 • #210: Chân chính lĩnh vực thứ nhất ( cám ơn vietanhvovinam 138/200 )2020-09-05 21:12
 • #211: Coi nói, xem xét này hành, tri kỳ thực chất ( cám ơn vietanhvovinam 139/200 )2020-09-05 21:13
 • #212: Võ hiệp nhiệt ( cám ơn vietanhvovinam 140/200 )2020-09-05 21:13
 • #213: Trung nhị thiếu niên giấc mộng võ hiệp ( cám ơn vietanhvovinam 141/200 )2020-09-05 21:13
 • #214: Trợ hát ( cám ơn vietanhvovinam 142/200 )2020-09-05 21:13
 • #215: Lành lạnh ( cám ơn vietanhvovinam 143/200 )2020-09-05 21:13
 • #216: Nhất Bái Thiên Địa ( cám ơn vietanhvovinam 144/200 )2020-09-05 21:13
 • #217: Chiến thắng ( cám ơn vietanhvovinam 145/200 )2020-09-05 21:13
 • #218: Món tiền khổng lồ ngàn vạn đáp thực cảnh ( cám ơn vietanhvovinam 146/200 )2020-09-05 21:13
 • #219: Chọn diễn viên ( cám ơn vietanhvovinam 147/200 )2020-09-05 21:13
 • #220: Từ xưa mạng lưới ra cao thủ ( cám ơn vietanhvovinam 148/200 )2020-09-05 21:13
 • #221: Dạ tiệc từ thiện ( cám ơn vietanhvovinam 149/200 )2020-09-05 21:14
 • #222: Phỏng vấn Trần Vĩ Đình ( cám ơn vietanhvovinam 150/200 )2020-09-05 21:14
 • #223: Chiêu không đến người ( cám ơn vietanhvovinam 151/200 )2020-09-05 21:14
 • #224: Tân nhân thử hí ( cám ơn vietanhvovinam 152/200 )2020-09-05 21:14
 • #225: Trung Hí trình độ ( cám ơn vietanhvovinam 153/200 )2020-09-05 21:14
 • #226: Lão ba quán thượng chuyện ( cám ơn vietanhvovinam 154/200 )2020-09-05 21:14
 • #227: Cầu áp lực2020-09-05 21:14
 • #228: Hắc ám liệu lý ( cám ơn vietanhvovinam 155/200 )2020-09-05 21:14
 • #229: Thân thích ngăn cửa ( cám ơn vietanhvovinam 156/200 )2020-09-05 21:14
 • #230: Bạch nhãn lang ( cám ơn vietanhvovinam 157/200 )2020-09-05 21:14
 • #231: Hoàng Tiểu Minh hôn lễ (thượng) ( cám ơn vietanhvovinam 158/200 )2020-09-05 21:14
 • #232: Hoàng Tiểu Minh hôn lễ (hạ) ( cám ơn vietanhvovinam 159/200 )2020-09-05 21:14
 • #233: Nhất định là đặc biệt duyên phận ( cám ơn vietanhvovinam 160/200 )2020-09-05 21:14
 • #234: Kịch vui tiết ( cám ơn vietanhvovinam 161/200 )2020-09-05 21:15
 • #235: Thật xin lỗi, ta sai rồi2020-09-05 21:15
 • #236: Trong Khách Sạn Prometheus ( cám ơn vietanhvovinam 162/200 )2020-09-05 21:15
 • #237: Kịch bản vòng khinh bỉ liên ( cám ơn vietanhvovinam 163/200 )2020-09-05 21:15
 • #238: Thầm Mến Chốn Đào Nguyên ( cám ơn vietanhvovinam 164/200 )2020-09-05 21:15
 • #239: Vượt qua thời đại tình yêu ( cám ơn vietanhvovinam 165/200 )2020-09-05 21:15
 • #240: Mãnh nhân như vân ( cám ơn vietanhvovinam 166/200 )2020-09-05 21:15
 • #241: Nhuận ca ( cám ơn vietanhvovinam 167/200 )2020-09-05 21:16
 • #242: Đánh hí ( cám ơn vietanhvovinam 168/200 )2020-09-05 21:16
 • #243: Thêm hí ( cám ơn vietanhvovinam 169/200 )2020-09-05 21:16
 • #244: Ký kết nghệ nhân ( cám ơn vietanhvovinam 170/200 )2020-09-05 21:16
 • #245: Truân bản quyền ( cám ơn vietanhvovinam 171/200 )2020-09-05 21:16
 • #246: Dương Nịnh oán trách ( cám ơn vietanhvovinam 172/200 )2020-09-05 21:16
 • #247: Đầu tư ( cám ơn vietanhvovinam 173/200 )2020-09-05 21:16
 • #248: Gặp lại Lý Dịch Phong ( cám ơn vietanhvovinam 174/200 )2020-09-05 21:16
 • #249: Mắng thượng hot search ( cám ơn vietanhvovinam 175/200 )2020-09-05 21:16
 • #250: Phân phối ( cám ơn vietanhvovinam 176/200 )2020-09-05 21:17
 • #251: Phòng bán vé đại nhào, lòng người không cổ ( cám ơn vietanhvovinam 177/200 )2020-09-05 21:17
 • #252: Đón năm mới buổi hòa nhạc ( cám ơn vietanhvovinam 178/200 )2020-09-05 21:17
 • #253: Vào tổ luyện võ ( cám ơn vietanhvovinam 179/200 )2020-09-05 21:17
 • #254: Đầu năm mùng một ( cám ơn vietanhvovinam 180/200 )2020-09-05 21:17
 • #255: Đưa ấm áp ( cám ơn vietanhvovinam 181/200 )2020-09-05 21:17
 • #256: Quỹ từ thiện ( cám ơn vietanhvovinam 182/200 )2020-09-05 21:17
 • #257: Đại Thánh Trở Về bạo khoản ( cám ơn vietanhvovinam 183/200 )2020-09-05 21:17
 • #258: Chuyên nghiệp hắc tử ( cám ơn vietanhvovinam 184/200 )2020-09-05 21:17
 • #259: Xôn xao ( cám ơn vietanhvovinam 185/200 )2020-09-05 21:17
 • #260: Cực chọn thất bại ( cám ơn vietanhvovinam 186/200 )2020-09-05 21:17
 • #261: Ta thật là một cái chuyên nghiệp hảo biên tập ( cám ơn vietanhvovinam 187/200 )2020-09-05 21:17
 • #262: Cổ vũ ký ( cám ơn vietanhvovinam 188/200 )2020-09-05 21:18
 • #263: Lại đầu tư ( cám ơn vietanhvovinam 189/200 )2020-09-05 21:18
 • #264: Dự toán sai lầm ( cám ơn vietanhvovinam 190/200 )2020-09-05 21:18
 • #265: Mời khách ăn cơm ( cám ơn vietanhvovinam 191/200 )2020-09-05 21:18
 • #266: Cả nước mắt xích (thượng) ( cám ơn vietanhvovinam 192/200 )2020-09-05 21:18
 • #267: Cả nước mắt xích (hạ) ( cám ơn vietanhvovinam 193/200 )2020-09-05 21:18
 • #268: Minh tinh một ngày hành ( cám ơn vietanhvovinam 194/200 )2020-09-05 21:18
 • #269: Mặc kệ cơm ( cám ơn vietanhvovinam 195/200 )2020-09-05 21:18
 • #270: Giải thích tài chính lý do ( cám ơn vietanhvovinam 196/200 )2020-09-05 21:18
 • #271: Phương Cảnh không phải người! ( cám ơn vietanhvovinam 197/200 )2020-09-05 21:19
 • #272: Chưng bài ( cám ơn vietanhvovinam 198/200 )2020-09-05 21:19
 • #273: Lên khung cảm nghĩ ( cám ơn vietanhvovinam 199/200 )2020-09-05 21:19
 • #274: Nhìn ta ánh mắt làm việc ( cám ơn vietanhvovinam 200/200 )2020-09-05 21:19
 • #275: Đi Theo Bell Đi Lữ Hành ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 1/10 )2020-09-05 21:19
 • #276: Bối gia, nếm cái trứng muối ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 2/10 )2020-09-05 21:19
 • #277: Trọng khẩu vị ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 3/10 )2020-09-05 21:19
 • #278: Mời ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 4/10 )2020-09-05 21:19
 • #279: Xông xáo thác nước ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 5/10 )2020-09-05 21:19
 • #280: Địa ngục mũ giáp ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 6/10 )2020-09-05 21:20
 • #281: Các ngươi tiết mục này muốn hỏa (thượng) ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 7/10 )2020-09-05 21:20
 • #282: Các ngươi tiết mục này muốn hỏa (hạ) ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 8/10 )2020-09-05 21:20
 • #283: Lão ca, ngươi phát hỏa ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 9/10 )2020-09-05 21:20
 • #284: Phòng phát sóng trực tiếp tuyên truyền ( cám ơn ✧ ๖ۣۜWang ๖ۣۜYiren ✧ 10/10 )2020-09-05 21:20
 • #285: Trực tiếp chơi game2020-09-05 21:20
 • #286: Phương Cảnh không có hạn cuối2020-09-05 21:20
 • #287: Lão Cửu Môn phát sóng, đánh vỡ ghi chép2020-09-05 21:20
 • #288: Tìm đạo diễn2020-09-05 21:20
 • #289: Bái phỏng lão bản2020-09-05 21:21
 • #290: Chịu huấn2020-09-05 21:21
 • #291: Mở mới kịch2020-09-05 21:21
 • #292: An bài nhân vật2020-09-05 21:21
 • #293: Tỷ tỷ mở VIP dưỡng ngươi2020-09-05 21:21
 • #294: Trọng lượng cấp ca sĩ2020-09-05 21:21
 • #295: Lại tu sửa ca2020-09-05 21:21
 • #296: Lật xe2020-09-05 21:21
 • #297: Giá trên trời ca2020-09-05 21:21
 • #298: Nuôi sống nửa cái trực tiếp giới nam nhân2020-09-05 21:21
 • #299: Cho lão diễn viên một con đường2020-09-05 21:21
 • #300: Hứa hẹn chỗ tốt2020-09-05 21:21
 • #301: Đổi ca2020-09-05 21:22
 • #302: Phá quán2020-09-05 21:22
 • #303: Kinh điển lại xuất hiện (thượng)2020-09-05 21:22
 • #304: Kinh điển lại xuất hiện (hạ)2020-09-05 21:22
 • #305: Giả say2020-09-05 21:22
 • #306: Nhả Rãnh Đại Hội2020-09-05 21:22
 • #307: Ngươi ống cầm ngược2020-09-05 21:22
 • #308: Có tiền hay không ngược lại là không quan trọng2020-09-05 21:22
 • #309: Châu mục lãng mã phong không cho mang?2020-09-05 21:22
 • #310: Ký kết lão hí cốt2020-09-05 21:22
 • #311: Nhân gian chính đạo là tang thương2020-09-05 21:23
 • #312: Số lượng không nhiều văn hí2020-09-05 21:23
 • #313: Ca sĩ phát sóng2020-09-05 21:23
 • #314: Đến2020-09-05 21:23
 • #315: Đổi tên2020-09-05 21:23
 • #316: Lễ vật2020-09-05 21:23
 • #317: Đại lão bên trong đại lão2020-09-05 21:23
 • #318: Giống Ta Dạng Này Ưu Tú Người2020-09-05 21:23
 • #319: Thẻ ngân hàng số dư còn lại quá ức2020-09-05 21:23
 • #320: Lão ca rất nghèo2020-09-05 21:24
 • #321: Cự quyên2020-09-05 21:24
 • #322: Ngành giải trí thiện tài đồng tử2020-09-05 21:24
 • #323: Nhiều tiền phải dùng không hết2020-09-05 21:24
 • #324: Có thể kiếm tiền sao?2020-09-05 21:24
 • #325: Dọn nhà ( cám ơn CaoQuocHuy 1/50 )2020-09-05 21:24
 • #326: Bảy trăm khối tiền sinh ý ( cám ơn CaoQuocHuy 2/50 )2020-09-05 21:24
 • #327: Nhà khí tức ( cám ơn CaoQuocHuy 3/50 )2020-09-05 21:24
 • #328: Chúc mừng năm mới2020-09-05 21:24
 • #329: Tâm kết ( cám ơn CaoQuocHuy 4/50 )2020-09-05 21:25
 • #330: Thiên hạ người nào không biết quân ( cám ơn CaoQuocHuy 5/50 )2020-09-05 21:25
 • #331: Ngẫu nhiên hát một hát vẫn là có thể ( cám ơn CaoQuocHuy 6/50 )2020-09-05 21:25
 • #332: Dẫn người thượng Khoái Bản ( cám ơn CaoQuocHuy 7/50 )2020-09-05 21:25
 • #333: Cỡ lớn diễn viên hiện trường ( cám ơn CaoQuocHuy 8/50 )2020-09-05 21:25
 • #334: Chiến Lang 2 ( cám ơn CaoQuocHuy 9/50 )2020-09-05 21:25
 • #335: Người có chí riêng ( cám ơn CaoQuocHuy 10/50 )2020-09-05 21:25
 • #336: Ở đâu có người ở đó có giang hồ ( cám ơn CaoQuocHuy 11/50 )2020-09-05 21:25
 • #337: Khẩu phật tâm xà ( cám ơn CaoQuocHuy 12/50 )2020-09-05 21:25
 • #338: Chọc phiền toái chuyện ( cám ơn CaoQuocHuy 13/50 )2020-09-05 21:25
 • #339: Bỏ đá xuống giếng ( cám ơn CaoQuocHuy 14/50 )2020-09-05 21:26
 • #340: Ngao cò tranh nhau ( cám ơn CaoQuocHuy 15/50 )2020-09-05 21:26
 • #341: Mỗi người đi một ngả ( cám ơn CaoQuocHuy 16/50 )2020-09-05 21:26
 • #342: Xin lỗi2020-09-05 21:26
 • #343: Nhà dưới ( cám ơn CaoQuocHuy 17/50 )2020-09-05 21:26
 • #344: Tiêu Tán ( cám ơn CaoQuocHuy 18/50 )2020-09-05 21:26
 • #345: Không dám đắc tội đài truyền hình ( cám ơn CaoQuocHuy 19/50 )2020-09-05 21:26
 • #346: Vấn đề nguyên tắc ( cám ơn CaoQuocHuy 20/50 )2020-09-05 21:26
 • #347: Huynh trưởng như cha ( cám ơn CaoQuocHuy 21/50 )2020-09-05 21:26
 • #348: Mẹ kế ( cám ơn CaoQuocHuy 22/50 )2020-09-05 21:26
 • #349: Bánh quai chèo tình ( cám ơn CaoQuocHuy 23/50 )2020-09-05 21:26
 • #350: Phương Cảnh là lừa đảo ( cám ơn CaoQuocHuy 24/50 )2020-09-05 21:27
 • #351: Tiêu Tán xuất đạo ( cám ơn CaoQuocHuy 25/50 )2020-09-05 21:27
 • #352: Hướng tới sinh hoạt ( cám ơn CaoQuocHuy 26/50 )2020-09-05 21:27
 • #353: Trần Trí Viễn ( cám ơn CaoQuocHuy 27/50 )2020-09-05 21:27
 • #354: Lạc Lối chiếu lên ( cám ơn CaoQuocHuy 28/50 )2020-09-05 21:27
 • #355: Phòng bán vé hắc mã ( cám ơn CaoQuocHuy 29/50 )2020-09-05 21:27
 • #356: Quét ngang tết xuân đương ( cám ơn CaoQuocHuy 30/50 )2020-09-05 21:27
 • #357: Hỗ trợ ( cám ơn CaoQuocHuy 31/50 )2020-09-05 21:27
 • #358: Đánh cược ( cám ơn CaoQuocHuy 32/50 )2020-09-05 21:28
 • #359: Một ván trăm vạn ( cám ơn CaoQuocHuy 33/50 )2020-09-05 21:28
 • #360: Lòng tham không đáy ( cám ơn CaoQuocHuy 34/50 )2020-09-05 21:28
 • #361: Quyên hai ngàn vạn ( cám ơn CaoQuocHuy 35/50 )2020-09-05 21:28
 • #362: Mạng lưới vỡ tổ ( cám ơn CaoQuocHuy 36/50 )2020-09-05 21:28
 • #363: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa ( cám ơn CaoQuocHuy 37/50 )2020-09-05 21:28
 • #364: Chiến Lang chiếu lên, quét ngang cả nước ( cám ơn CaoQuocHuy 38/50 )2020-09-05 21:28
 • #365: Danh Nghĩa Nhân Dân, hơn sáu mươi vị lão hí cốt ( cám ơn CaoQuocHuy 39/50 )2020-09-05 21:28
 • #366: Cát-sê ( cám ơn CaoQuocHuy 40/50 )2020-09-05 21:28
 • #367: Ứng Hạo Minh lựa chọn ( cám ơn CaoQuocHuy 41/50 )2020-09-05 21:28
 • #368: Phương Hồi dọn nhà ( cám ơn CaoQuocHuy 42/50 )2020-09-05 21:29
 • #369: Bạch ngân minh cải mệnh ( cám ơn CaoQuocHuy 43/50 )2020-09-05 21:29
 • #370: Chân ga một vang, cha mẹ nuôi không ( cám ơn CaoQuocHuy 44/50 )2020-09-05 21:29
 • #371: Phương Hồi bằng hữu ( cám ơn CaoQuocHuy 45/50 )2020-09-05 21:29
 • #372: Một ức xung kích ( cám ơn CaoQuocHuy 46/50 )2020-09-05 21:29
 • #373: Đạo diễn không cho canh uống ( cám ơn CaoQuocHuy 47/50 )2020-09-05 21:29
 • #374: Hoa Hạ Mạnh Nhất Âm ( cám ơn CaoQuocHuy 48/50 )2020-09-05 21:29
 • #375: So cát-sê ( cám ơn CaoQuocHuy 49/50 )2020-09-05 21:29
 • #376: Thẩm Hạo đầu nhập ( cám ơn CaoQuocHuy 50/50 )2020-09-05 21:29
 • #377: Từ đây lương tâm là người qua đường2020-09-05 21:29
 • #378: Trên thế giới có long sao2020-09-05 21:29
 • #379: Câu Chuyện Tình Yêu Tập Trước2020-09-05 21:30
 • #380: Dương Siêu Nguyệt2020-09-05 21:30
 • #381: Bạch nguyệt quang2020-09-05 21:30
 • #382: Nguyên Lai Ngươi Cũng Ở Nơi Đây2020-09-05 21:30
 • #383: Kỳ thứ nhất kết thúc2020-09-05 21:30
 • #384: Tham ban2020-09-05 21:30
 • #385: Gõ2020-09-05 21:30
 • #386: Hiện tại người trẻ tuổi thật tốt lừa dối2020-09-05 21:30
 • #387: Tích lũy tiền mua điện thoại di động2020-09-05 21:31
 • #388: Làm người có tư cách2020-09-05 21:31
 • #389: An lợi mấy cái tiểu đồng bọn sách2020-09-05 21:31
 • #390: Cánh hoa, khen ngợi như nước thủy triều2020-09-05 21:31
 • #391: Truyền ra2020-09-05 21:31
 • #392: Lục Phỉ Phỉ ca khúc mới2020-09-05 21:31
 • #393: Truyền kỳ đại diện ( thượng )2020-09-05 21:31
 • #394: Truyền kỳ đại diện ( hạ )2020-09-05 21:31
 • #395: Hỏa không được người2020-09-05 21:31
 • #396: Uông Hiểu Mẫn2020-09-05 21:31
 • #397: Đắc tội với người2020-09-05 21:31
 • #398: 404 ký túc xá2020-09-05 21:31
 • #399: Một cái ký túc xá VIP2020-09-05 21:32
 • #400: Tiền đồ2020-09-05 21:32
 • #401: Vô lương đạo sư2020-09-05 21:32
 • #402: Hoàng kim minh2020-09-05 21:32
 • #403: Dương Siêu Nguyệt gia nhập2020-09-05 21:32
 • #404: Nữ nhân trang điểm2020-09-05 21:32
 • #405: Cho ta mượn2020-09-05 21:32
 • #406: Ta Có Một Cái Đạo Cô Bằng Hữu2020-09-05 21:33
 • #407: Chúng ta Nam Cảnh2020-09-05 21:33
 • #408: Phó Viêm Kiệt2020-09-05 21:33
 • #409: Giang hồ hiểm ác2020-09-05 21:33
 • #410: Nhị cữu xơ gan2020-09-05 21:33
 • #411: City of Rock2020-09-05 21:33
 • #412: Bại tẫn người qua đường duyên2020-09-05 21:33
 • #413: Midi học sinh2020-09-05 21:33
 • #414: Lão thiết sáu sáu sáu2020-09-05 21:33
 • #415: Từ Hiếm Gặp (thượng)2020-09-05 21:34
 • #416: Từ Hiếm Gặp (hạ)2020-09-05 21:34
 • #417: Ly châu không hận ai oán khóa2020-09-05 21:34
 • #418: Hai mươi tuổi một ngày nào đó2020-09-05 21:34
 • #419: Mặt không thương2020-09-05 21:34
 • #420: Xạ Điêu Anh Hùng Truyện thực thể2020-09-05 21:34
 • #421: Điện thoại tịch thu2020-09-05 21:34
 • #422: Giải tán nghệ nhân bộ2020-09-05 21:34
 • #423: Yêu cầu quá đáng2020-09-05 21:34
 • #424: Lưu Dịch Quân2020-09-05 21:35
 • #425: Mỹ nữ Na Trát2020-09-05 21:35
 • #426: Sáu trăm vạn ghita2020-09-05 21:35
 • #427: Bốn cái vương giả mang một cái thanh đồng2020-09-05 21:35
 • #428: Tất cả mọi người là vì nghệ thuật2020-09-05 21:35
 • #429: Trần Thất gặp mặt Đại cữu ca2020-09-05 21:35
 • #430: Đề Mặc thượng ban tổ chức2020-09-05 21:35
 • #431: Dương Kiếm này đời này vì ai phiêu bạt2020-09-05 21:35
 • #432: Chiến Lang 2, sáu mươi ức phòng bán vé2020-09-05 21:35
 • #433: Làm lão sư2020-09-05 21:35
 • #434: Đạo đức bắt cóc2020-09-05 21:35
 • #435: Văn học mạng cùng truyền thống văn học PK2020-09-05 21:35
 • #436: Tác hợp mời2020-09-05 21:36
 • #437: Hoa ba ức làm diễn viên chính2020-09-05 21:36
 • #438: Dương Siêu Nguyệt ác mộng (thượng)2020-09-05 21:36
 • #439: Dương Siêu Nguyệt ác mộng (trung)2020-09-05 21:36
 • #440: Dương Siêu Nguyệt ác mộng (hạ)2020-09-05 21:36
 • #441: Hoa Hạ Mạnh Nhất Âm hồi cuối2020-09-05 21:36
 • #442: Mạnh Nhất Âm kết thúc, ngoài ý liệu2020-09-05 21:36
 • #443: Không còn làm đạo sư2020-09-05 21:36
 • #444: Khách mời City of Rock2020-09-05 21:36
 • #445: Chúng tinh tụ tập, danh tràng diện2020-09-05 21:36
 • #446: Rock n' Roll thời đại2020-09-05 21:37
 • #447: Vạn người hợp xướng, không do dự nữa2020-09-05 21:37
 • #448: Dẫn người hướng tới sinh hoạt2020-09-05 21:37
 • #449: Phương Cảnh là cá trích lão2020-09-05 21:37
 • #450: Thật tròn2020-09-05 21:37
 • #451: Về sau quãng đời còn lại2020-09-05 21:37
 • #452: Vào tổ, Hồng Hải Hành Động2020-09-05 21:37
 • #453: Lão hí cốt, Triệu Đức Hán ăn mỳ2020-09-05 21:37
 • #454: Đông Hán Tào Chính Thuần2020-09-05 21:37
 • #455: Trương Nghị bị thương2020-09-05 21:37
 • #456: Mười năm qua tối cao thu xem2020-09-05 21:37
 • #457: Ngành giải trí tân nhân xuất hiện lớp lớp, Triệu Lỗi rời núi.2020-09-05 21:37
 • #458: Thần thánh phương nào2020-09-05 21:37
 • #459: Thành Đô2020-09-05 21:38
 • #460: Ta cùng Triệu Lỗi không quen2020-09-05 21:38
 • #461: Tiểu thuyết nhân vật chính2020-09-05 21:38
 • #462: City of Rock chiếu lên2020-09-05 21:38
 • #463: Phương Cảnh trở về2020-09-05 21:38
 • #464: Chuẩn bị mới kịch, Toàn Chức Cao Thủ2020-09-05 21:38
 • #465: Đoạt C vị2020-09-05 21:38
 • #466: Quyên tiền khâu, tập thể đi nhà vệ sinh2020-09-05 21:38
 • #467: Ai quyên nhiều nhất chiếm phía trước, không có mao bệnh2020-09-05 21:39
 • #468: Cùng Dương Dương lần nữa gặp mặt2020-09-05 21:39
 • #469: Dân mạng chống lại2020-09-05 21:39
 • #470: Ngô Giai Giai xe mới2020-09-05 21:39
 • #471: Nữ đại mười tám biến2020-09-05 21:39
 • #472: Lần đầu tiên làm phù rể2020-09-05 21:39
 • #473: Phương Cảnh kết hôn?2020-09-05 21:39
 • #474: Tuổi tác không phải chuyện2020-09-05 21:39
 • #475: Đi trường học lên lớp2020-09-05 21:39
 • #476: Đánh đàn tranh2020-09-05 21:39
 • #477: Đàn tranh bản Senbonsakura2020-09-05 21:39
 • #478: Phương Cảnh cát-sê2020-09-05 21:40
 • #479: Tiết mục mừng năm mới, thần tiên đánh nhau2020-09-05 21:40
 • #480: Lần đầu lễ, hàng mảnh suất2020-09-05 21:40
 • #481: Hoa Hạ vé xem phim phòng đổi mới kỷ lục thế giới2020-09-05 21:40
 • #482: Nam Cảnh đưa ra thị trường, Phương Cảnh trăm ức2020-09-05 21:40
 • #483: Xây dựng truyền hình điện ảnh căn cứ2020-09-05 21:40
 • #484: Thiên Chỉ đại nhân2020-09-05 21:40
 • #485: Thể thao điện tử tuyển thủ khách mời2020-09-05 21:40
 • #486: Thể thao điện tử tuyển thủ đến Hoành Điếm2020-09-05 21:40
 • #487: Tháp trại lão đại2020-09-05 21:40
 • #488: Phó Tiểu Đường bán bản quyền2020-09-05 21:41
 • #489: Phá Băng Hành Động khai mạc, Lâm Diệu Đông lên sân khấu2020-09-05 21:41
 • #490: Lâm Thắng Văn2020-09-05 21:41
 • #491: Giáo hí2020-09-05 21:41
 • #492: Oai phong tà khí2020-09-05 21:41
 • #493: Ta Là Xướng Tác Người2020-09-05 21:41
 • #494: Ngươi nghe rõ ràng hắn hát chính là cái gì sao?2020-09-05 21:41
 • #495: Màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi2020-09-05 21:41
 • #496: Gió tanh mưa máu2020-09-05 21:41
 • #497: Âm nhạc cao tài sinh2020-09-05 21:42
 • #498: Diễn Viên hiệp hội, chúng tinh tụ tập2020-09-05 21:42
 • #499: Lần đầu nghe thấy kinh vòng2020-09-05 21:42
 • #500: Vào vòng2020-09-05 21:42
 • #501: Nhân Nghệ vòng2020-09-05 21:42
 • #502: Đề danh Bạch Ngọc Lan tốt nhất vai phụ2020-09-05 21:42
 • #503: Sư phụ2020-09-05 21:42
 • #504: Đài Hoa Cúc (thượng)2020-09-05 21:42
 • #505: Pháo Hoa Chóng Tàn2020-09-05 21:42
 • #506: Lạc Dương Già Lam tự2020-09-05 21:42
 • #507: Đánh mặt2020-09-05 21:42
 • #508: Bạch Ngọc Lan trao giải tiệc tối2020-09-05 21:42
 • #509: Day And Night2020-09-05 21:43
 • #510: Siêu cấp giọng nữ2020-09-05 21:43
 • #511: Người đại diện2020-09-05 21:43
 • #512: Lấp lóe thiếu nữ tuyển diễn viên2020-09-05 21:43
 • #513: Phong ba2020-09-05 21:43
 • #514: Nhà ăn mời khách2020-09-05 21:43
 • #515: Đài Hoa Cúc (thượng)2020-09-05 21:43
 • #516: Đài Hoa Cúc (hạ)2020-09-05 21:43
 • #517: Phục2020-09-05 21:43
 • #518: Bắc Điện học sinh vào tổ2020-09-05 21:43
 • #519: Chọn lựa quần áo2020-09-05 21:43
 • #520: Như vậy càng có thể biểu đạt cảm xúc2020-09-05 21:43
 • #521: Một núi càng so một núi đen2020-09-05 21:44
 • #522: Đông Phong Phá (thượng)2020-09-05 21:44
 • #523: Đông Phong Phá (hạ)2020-09-05 21:44
 • #524: Phun2020-09-05 21:44
 • #525: Chúng ta công tác, chính là như vậy2020-09-05 21:44
 • #526: Dương Dương gia nhập Nam Cảnh2020-09-05 21:44
 • #527: Tâm Nguyện (thượng)2020-09-05 21:44
 • #528: Tâm Nguyện (hạ)2020-09-05 21:44
 • #529: Vận động2020-09-05 21:45
 • #530: Thêm hí2020-09-05 21:45
 • #531: Siêu Nữ2020-09-05 21:45
 • #532: Ngả bài2020-09-05 21:45
 • #533: Khuyên giải, tiền đồ hắc ám2020-09-05 21:45
 • #534: Hỗ trợ2020-09-05 21:45
 • #535: Mở ra đạo diễn đường2020-09-05 21:45
 • #536: Tốc độ đóng máy2020-09-05 21:45
 • #537: Phương Hồi sáng tác con đường2020-09-05 21:46
 • #538: Mới ý nghĩ2020-09-05 21:46
 • #539: Thượng tiết mục2020-09-05 21:46
 • #540: Ta đối với tiền không có hứng thú2020-09-05 21:46
 • #541: Trong đêm loại2020-09-05 21:46
 • #542: Bơi lội2020-09-05 21:46
 • #543: Cứu người2020-09-05 21:46
 • #544: Nghĩ mà sợ2020-09-05 21:46
 • #545: Ngươi rời đi Nam Kinh về sau không ai theo giúp ta nói chuyện2020-09-05 21:46
 • #546: Diễn viên mời vào chỗ2020-09-05 21:47
 • #547: Siêu Nữ hiện trường2020-09-05 21:47
 • #548: Cuối cùng một giới Siêu Nữ kết thúc2020-09-05 21:47
 • #549: Minh tinh Lâm Thu Nguyệt2020-09-05 21:47
 • #550: Đuổi ra2020-09-05 21:47
 • #551: Thay ta vấn an2020-09-05 21:47
 • #552: Đậu phụ thối2020-09-05 21:47
 • #553: Cứ việc chơi2020-09-05 21:47
 • #554: Ngươi đoán ta tin hay không2020-09-05 21:47
 • #555: Chân trần không sợ mang giày2020-09-05 21:47
 • #556: Toàn sống không bớt2020-09-05 21:47
 • #557: Giá trị ngàn vạn ca2020-09-05 21:48
 • #558: Xa hoa xe bus2020-09-05 21:48
 • #559: Pháo oanh tiểu thịt tươi2020-09-05 21:48
 • #560: Toàn Chức Cao Thủ truyền ra2020-09-05 21:48
 • #561: Diễn viên lớp huấn luyện2020-09-05 21:48
 • #562: Khóc than2020-09-05 21:48
 • #563: Bá bình phong mùa hè2020-09-05 21:48
 • #564: Tháp trại thôn chủ nhiệm online2020-09-05 21:48
 • #565: Không có tiểu nhân vật, chỉ có tiểu diễn viên.2020-09-05 21:49
 • #566: Diễn viên mời vào chỗ2020-09-05 21:49
 • #567: Chọn đạo diễn2020-09-05 21:49
 • #568: Không phải oan gia không gặp gỡ2020-09-05 21:49
 • #569: Còn chưa bắt đầu liền diễn.2020-09-05 21:49
 • #570: Ta không phải nhằm vào ai...2020-09-05 21:49
 • #571: Đóng vai cô độc cẩu2020-09-05 21:49
 • #572: Diễn ai?2020-09-05 21:49
 • #573: Đêm đọc kịch bản2020-09-05 21:49
 • #574: Năm mao bên trong năm mao2020-09-05 21:49
 • #575: Hí bá2020-09-05 21:49
 • #576: Chính mình bát cháo đều không có lạnh, giúp người khác thổi bánh gatô2020-09-05 21:50
 • #577: Công bằng2020-09-05 21:50
 • #578: Ngoài ý liệu đào thải2020-09-05 21:50
 • #579: Danh tràng diện, như ngồi bàn chông, như có gai ở sau lưng2020-09-05 21:50
 • #580: Hoài nghi nhân sinh2020-09-05 21:50
 • #581: Vương giả đào thải khu (thượng)2020-09-05 21:50
 • #582: Vương giả đào thải khu (hạ)2020-09-05 21:50
 • #583: Các ngươi tiết mục này nước thật sâu2020-09-05 21:50
 • #584: Lâm thời biểu diễn, bật cười2020-09-05 21:50
 • #585: Kết thúc2020-09-05 21:51
 • #586: Toàn minh tinh đội hình2020-09-05 21:51
 • #587: Oanh động ngành giải trí2020-09-05 21:51
 • #588: Mười sáu vị ca sĩ hợp xướng khúc2020-09-05 21:51
 • #589: Diễn viên mời vào chỗ phát sóng2020-09-05 21:51
 • #590: Na Tra chế tác tổ2020-09-05 21:51
 • #591: Chọn một cái xấu nhất Na Tra2020-09-05 21:51
 • #592: Mới thành phố điện ảnh2020-09-05 21:51
 • #593: Nhóm diễn2020-09-05 21:51
 • #594: Diễn viên phân cấp2020-09-05 21:51
 • #595: Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông2020-09-05 21:52
 • #596: Trần Khải Ca lạc bại (thượng)2020-09-05 21:52
 • #597: Trần Khải Ca lạc bại (trung)2020-09-05 21:52
 • #598: Trần Khải Ca lạc bại (hạ)2020-09-05 21:52
 • #599: Bữa tiệc2020-09-05 21:52
 • #600: Ý của tuý ông không phải tại rượu2020-09-05 21:52
 • #601: Trần Khải Ca vs Quách Kính Danh2020-09-05 21:52
 • #602: Trần Khải Ca bại2020-09-05 21:52
 • #603: Phương Cảnh ra tay, nhấc lên lưu lượng phong bạo2020-09-05 21:52
 • #604: Bốn Người Mù2020-09-05 21:52
 • #605: Ánh đèn sư nhập viện rồi2020-09-05 21:52
 • #606: Hai mươi tám vào mười tám2020-09-05 21:53
 • #607: Kết thúc2020-09-05 21:53
 • #608: Gặp lại Lâm Thu Nguyệt2020-09-05 21:53
 • #609: Đào người2020-09-05 21:53
 • #610: Tiểu hồ ly2020-09-05 21:53
 • #611: Đại tiên xin giúp đỡ2020-09-05 21:53
 • #612: Phương Cảnh rất đen2020-09-05 21:53
 • #613: Ân tình2020-09-05 21:53
 • #614: Thời đại này không có khả năng lại xuất hiện cự tinh2020-09-05 21:53
 • #615: Hứa Kiệt tới cửa2020-09-05 21:53
 • #616: Kỷ niệm ngày thành lập trường, nhân vật đóng vai2020-09-05 21:54
 • #617: Ta ca rất lợi hại2020-09-05 21:54
 • #618: Ta ca như cái đại cá nheo tựa như2020-09-05 21:54
 • #619: Lâm Thu Nguyệt trở về trường học cũ2020-09-05 21:54
 • #620: Thành phố điện ảnh xây dựng hoàn tất2020-09-05 21:54
 • #621: Lông Gà Bay Lên Trời phát sóng2020-09-05 21:54
 • #622: Đạo diễn kết minh2020-09-05 21:54
 • #623: Nát mảnh2020-09-05 21:54
 • #624: Năm phiếu vuốt tóc2020-09-05 21:55
 • #625: Ngươi đỗi ta, ta liền đỗi ngươi2020-09-05 21:55
 • #626: Tứ tiểu hoa đán phá quán2020-09-05 21:55
 • #627: Ta còn không bằng không mở miệng đâu2020-09-05 21:55
 • #628: Để ngươi mười cái cầu2020-09-05 21:55
 • #629: Diễn viên định vị2020-09-05 21:55
 • #630: Tuyết Trung khởi động máy, quốc tế cự tinh đến2020-09-05 21:55
 • #631: Có hay không muốn đi đến quốc tế2020-09-05 21:55
 • #632: Ân oán rõ ràng2020-09-05 21:55
 • #633: Công ty không chụp nát kịch2020-09-05 21:55
 • #634: Đường Yên gia nhập Nam Cảnh2020-09-05 21:56
 • #635: Tivi rót nước2020-09-05 21:56
 • #636: Rạp chiếu phim nghiệp vụ2020-09-05 21:56
 • #637: Tiệm cắt tóc2020-09-05 21:56
 • #638: Dầu gội đều dọn đi2020-09-05 21:56
 • #639: Uống ăn ở tổng quyết tái2020-09-05 21:56
 • #640: Yêu chuyện xưa hạ tập2020-09-05 21:56
 • #641: Ngươi đáp án2020-09-05 21:56
 • #642: Từ cửu môn hồi ức2020-09-05 21:56
 • #643: Đi đến nước ngoài2020-09-05 21:56
 • #644: Tứ hợp viện tiệc rượu2020-09-05 21:56
 • #645: Trần Đạo Danh giận2020-09-05 21:57
 • #646: Không cần tiền diễn kịch2020-09-05 21:57
 • #647: Duy mật sát thủ2020-09-05 21:57
 • #648: Người Hoa tuyệt sẽ không như vậy uất ức2020-09-05 21:57
 • #649: Giận mắng2020-09-05 21:57
 • #650: Năm trăm vạn hồng bao2020-09-05 21:57
 • #651: Xuân muộn (thượng)2020-09-05 21:57
 • #652: Xuân muộn (hạ)2020-09-05 21:57
 • #653: Rời núi2020-09-05 21:57
 • #654: Tiết mục mừng năm mới, phòng bán vé thứ nhất2020-09-05 21:58
 • #655: Mười vạn bao giấy, truyền thông mắng nhau2020-09-05 21:58
 • #656: Phẫn nộ2020-09-05 21:58
 • #657: Phi Thiên thưởng vào vây2020-09-05 21:58
 • #658: Họp phụ huynh2020-09-05 21:58
 • #659: Đại Giang Đại Hà khởi động máy2020-09-05 21:58
 • #660: Diễn viên kính dâng2020-09-05 21:58
 • #661: Ngươi biết cái gì là biết lưới sao?2020-09-05 21:58
 • #662: Trương Nghị phong đế2020-09-05 21:58
 • #663: Sáng Tạo 101 tuần diễn khúc (thượng)2020-09-05 21:58
 • #664: Thiêu đốt thẻ của ta giữa lộ2020-09-05 21:59
 • #665: Địch tiến sĩ lật xe2020-09-05 21:59
 • #666: Kiện cáo kết thúc2020-09-05 21:59
 • #667: Đài truyền hình lãnh đạo dò xét ban2020-09-05 21:59
 • #668: Liền làm quang mang chiết xạ nước mắt ẩm ướt tròng mắt2020-09-05 21:59
 • #669: Trẻ tuổi nhất ảnh đế2020-09-05 21:59
 • #670: Thi đại học lễ vật2020-09-05 21:59
 • #671: Sử thượng quý nhất ca khúc2020-09-05 21:59
 • #672: Hướng Về Cuộc Sống, đổi chỗ điểm2020-09-05 21:59
 • #673: Thi đấu trù nghệ2020-09-05 22:00
 • #674: Day And Night2020-09-05 22:00
 • #675: Ngắm bắn Hollywood Chuyện Cũ2020-09-05 22:00
 • #676: Thị đế2020-09-05 22:00
 • #677: Đại kết cục (thượng)2020-09-05 22:00
 • #678: Phiên ngoại2020-09-05 22:00
 • #679: Hoàn tất cảm nghĩ2020-09-05 22:00

Related posts

Trọng Sinh Chi Vô Thượng Hệ Thống

TiKay

Quan Khí

TiKay

Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên

TiKay

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

TiKay

Tiểu Nam Phong

TiKay

Thái Thái Thỉnh Tự Trọng

TiKay

Leave a Reply